שאל את הרב – השאלותלהפסיק באמצע שניים מקרא ואחד תרגום
chalom mazoz asked 2 שנים ago

אדם שקורא פרשה בתרגום האם מותר לו לענות אמן ושאר דברים שבקדושה?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

אכן, בהחלט. יש לו לענות בכל דבר של קדושה.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

15 + 0 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א