שאל את הרב – השאלותלהפסיק באמצע שניים מקרא ואחד תרגום
chalom mazoz asked 2 שנים ago

אדם שקורא פרשה בתרגום האם מותר לו לענות אמן ושאר דברים שבקדושה?

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

אכן, בהחלט. יש לו לענות בכל דבר של קדושה.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א