שאל את הרב – השאלותמדוע מברכים על התפילין בלחש?
chalom mazoz asked 2 שנים ago

מהו יסוד המנהג שלברך על התפילין בלחש?

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

הנוהגים לברך על התפילין בלחש עושים כן מפני שבאותו הזמן אחרים גם כן מניחים תפילין ויש חשש שמתוך אי שימת לב יענו אמן על ברכתם ויהיה בדבר הפסק.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א