אנונימי asked 2 שנים ago

כבוד הרב, תפילין של יד נפלו לרצפה, לא היו בכיסוי. האם ניתן להמיר התענית בצדקה?

Print Friendly, PDF & Email

2 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום
הפוסקים נוטים להקל בדין זה למי שתורתו אומנותו או שהוא חלוש או שהוא פועל שכיר שיבוא למעט במלאכת בעה"ב, שדי לו לפדות התענית בצדקה שיעור סעודה אחת. ואם היו התפילין בכיס שלהם – יש להקל כן לכל אדם. [חיד"א, כה"ח, ילקו"י ועוד].
ועיקר הדין שבנפילת ס"ת או תפילין מתענים – אינו מופיע בתלמוד או בראשונים, והוא מנהג ישראל. ומפורש במג"א [אוה"ח מד סק"ה] בשם משפטי שמואל ע"ש.

Print Friendly, PDF & Email
Yonatana28 replied 2 שנים ago

תודה על תגובתך הרב.
האם יש עדיפות לנתינת הצדקה? כלומר האם עדיף לתרום לבית כנסת או לעניים.?

בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

יש עדיפות לתרום ללומדי תורה עניים.
אם תרצה תוכל לתרום באתר, ואני אעביר בל"נ.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

3 + 7 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א