שאל את הרב – השאלותתרגום/פירוש אונקלוס
אנונימי asked 2 שנים ago

רציתי לשאול שאלה על תרגום אונקלוס.
אם אינני טועה, אחד המפרשים במסכת מגילה אומר שתרגום אונקלוס ,נתקבל גם הוא בסיני (בשפה העברית) ,ולאחר מכן חודש ע"י אונקלוס (ועוד שני תלמידי חכמים שאינני זוכר מי הם).

עכשיו, אם הפירוש הנ"ל ירד מהר סיני גם הוא, כיצד מפרשים חולקים עליו ?
(אביא דוגמא שבגינה התעוררה שאלתי : בפרשת בראשית אומר למך : "כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי" ,ואונקלוס מתרגם/מפרש : לא הרגתי איש….לא הרגתי ילד…[בעברית ובדילוגים], ולעומת זאת המלבי"ם וכנראה עוד מפרשים, אומרים ההיפך, שלמך הרג אדם וכו.. )

אז השאלה בכלליות היא, האם אונקלוס הוא פירוש שירד מסיני, או שהוא עוד אחד מהפירושים ? [כי מצד אחד זה נקרא תרגום, אך לפעמים הפירוש הוא לא מילולי אחד על אחד]

גלעד

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

יש לדעת שאמנם הפירוש המקובל ביותר על רש"י הוא פירוש אונקלוס, והוא מרבה להביא "כתרגומו".
עם כל זה חשוב שנדע שהגם שיש פירושים הכתובים במדרשים ובגמרא, עם כל זה שבעים פנים לתורה, ו"אחת דיבר אלקים, שתיים זו שמעתי". כך שדברי תורה כפטיש יפוצץ סלע ופסוק אחד סובל פירושים רבים, ואלה ואלה דברי אלוקים חיים.
והגם שפעמים ונדמה שהדברים סותרים, צריך לדעת שהם מדברים בבחינות שונות, ואכן ב' הדעות מובאות במדרשים.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

10 + 9 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א