שאל את הרב – השאלותתשובת הרב מבריסק לשופט
אנונימי asked 2 שנים ago

שלום לרב בועז!

סיפרתי לחבר את שאלתו של השופט הרוסי לרב מבריסק- למה התורה אוסרת רק לקחת שוחד ואין איסור בלאו ומלקות גם על נתינת שוחד ואת התשובה הנפלאה של הרב מבריסק לשופט שכשהעונש מוטל רק על הלוקח לא יהיה אינטרס משותף לנותן השוחד ולמקבל להשאיר את הדברים ביניהם וכך יימנעו מלקחת שוחד. בניגוד לזה שאם על שניהם יוטל עונש יהיה אינטרס משותף להשאיר סוד הדברים בחדר ולא יימנעו מלתת ולקבל שוחד.

החבר שאל, שבכל מקרה גם בלי עונש לנותן השוחד, יש אינטרס משותף גם ללוקח וגם לנותן. ללוקח- הפחד מהעונש. לנותן- הפחד שיידעו שנתן שוחד ויפסלו את המשפט. ולכאורה חוזרת קושייתו של השופט לדוכתא.

בברכה, עידן  

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

לעידן שלום
אכן שאלת חברך נכונה בעיקרון, שיש אינטרס לנותן השוחד שלא לפרסם שנתן שוחד, מחשש שהמשפט יתבטל.
אך יש לזכור שאין אדם משים עצמו רשע לומר שנתן שוחד [ועבר על "לפני עיוור"], ולכן אינו נאמן בטענה זו לפסול את המשפט. עם כל זה נאמן הוא ביחס לשופט, אם יידרש להעיד כנגדו. [ובפשטות נאמר בזה "פלגינן דיבורא", כעין הדין ב"פלוני רבעני לרצוני" שאינו נאמן על עצמו אך נאמן כנגד אותו הפלוני דפלגינן דיבוריה, וכן נפסק בשו"ע (חושן משפט סימן לד – סעיף כו): לוה שהעיד על המלוה שהלוה לו ברבית ויש עד אחד עמו מצטרפין לפוסלו אעפ"י שעושה עצמו רשע פלגינן דיבוריה ומאמינים אותו לגבי מלוה ולא לגבי עצמו. וכן אם העיד שפלוני רבעו אפילו לרצונו או שבא על אשתו או שרבע שורו הוא ואחר מצטרפים לפסלו". עכ"ל].
דבר נוסף, יש לאדם נטיה שלא לשמור דברים בסוד, אלא לספר אותם. ללא כל ספק הדחף לספר יורד פלאים אם אתה אמור להענש בפועל על כך, מה שאין כן אם רק יש  חשש שידרשו לעשות לך משפט חוזר, ללא סכנה שתשלם על כך בכניסה לכלא למספר שנים…
 

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

3 + 11 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א