אנונימי asked 2 שנים ago

שלום לרב הגאון  הרב בועז,
ראובן ושמעון התחייבו נדר לבית הכנסת,
ראובן העביר את הכסף דרך שמעון ושמעון טוען שהעביר את הכסף של 2 הנדרים לאחד המתפללים האחראים בבית הכנסת (אך הוא לא הגבאי)
בכמה הזדמנויות שונות (לא במסגרת התפילה בבית הכנסת), חשוב להדגיש שיכול להיות שהכסף ניתן ברחוב במהלך היום 
כששמעון בא לברר מול הגבאי את יתרת החוב שלו , הגבאי טען שלא הגיע לידיו הכסף.
כשנשאל המתפלל האחראי אם קיבל כסף משמעון השיב בשלילה.
2 שאלות בדבר:
1. האם שמעון צריך לשלם לבית הכנסת את נדרים 
2. האם ראובן צריך גם הוא לשלם את הנדרים לבית הכנסת
יצויין שמדובר באנשים אמינים וישרים.
 
לתשובתך אודה
לירון אשר חרבי
 
 
 

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

כל עוד הכסף לא הגיע ליד הגבאי – לא נחשב שפרע הנודר את נדרו, ועליו לפורעו. השליחים ששלח – אינם נוגעים לגבאי – שהרי הם אינם שליחיו ואינם מטעם ביהכ"נ. 
אמנם כן – יוכל הנודר לתבוע את השליח שישיב לו את כספו, אך בכל מקרה – בין אם ישיב לו ובין אם לא – לא נפטר הנודר מתשלום חובו לביהכ"נ במלואו.
לגבי הנאמנות – הגבאי הוא הנאמן, היות ומנהל רישום, וחנווני נאמן על פנקסו.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

1 + 19 =

דיסק חדש!!

מכתב מאליהו חלק ג'

ספר תומר דבורה'

שלחן ערוך חלק א