שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהרחצה במקלחת ביתית ביום טוב
אנונימי צוות asked 10 חודשים ago

שלום לרב

ישנו נידון בילקוט יוסף, האם יהיה מותר לחמם מים בשבת למקלחת ביתית? ראיתי שהרב אוסר כי מקלחת לא נחשב צורך השווה לכל נפש.

א. באמת תמוה לומר שמקלחת לא שווה לכל נפש. היום כמעט כולם מתקלחים מדי יום.

ב. אם את העישון הרב עובדיה מתיר שרק 30 אחוז מעשנים, אז איך את המקלחת לא מתירים?

ג. הרב עובדיה [ביביע אומר חלק י'] הביא שיש את דעת הרשב"א שטוען שמותר לעשות גרם בישול בשבת!!

אז אם בשבת הוא צידד להתיר ק"ו שביום טוב יהיה מותר, שמדובר כאן בגרם בישול?

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 10 חודשים ago

שלום
אכן שאלתך בנוגע למקלחת השווה לכל נפש – שאלה טובה, וכבר קדמך בספר שמירת שבת כהלכתה פי"ד הערה כ"א.
בנוגע לגרם הבישול – להלכה אנו נוקטים שהדבר אסור. הגרי"ש אלישיב חושש במים הללו שהם התחממו ביו"ט בדוד [שנכנסו קרים לדוד כשהוציא והשתמש בחמים] אבל בפועל ישתמש בהם לאחר היו"ט, ונמצא שמכין מיו"ט לחול.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א