השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

אור החיים פרשת בראשית

אור החיים

אור החיים חומש בראשית

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

10 תגובות על “אור החיים פרשת בראשית”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. חסן מאיה הגיב:

  תודה רבה!

 2. כנפו חיים הגיב:

  רציתי לחזור על שיעור של אורח חיים .שיעור א על בראשית ולא מצליח.
  הייתי גם שמח אם היה דרך להוריד השיעורים כדי לשמוע אותם גם בזמן שאין קליטה.
  תודה רבה על זיכוי הרבים

  • בועז שלום הגיב:

   לחיים שלום
   לא ברורה לי הבעיה.
   השיעור ניתן לשמיעה מן האתר ללא בעיה.
   אם תרצה להורידו – ניתן להורידו לבדו על ידי לחיצה על השורה התחתונה מתחת לשיעורים "לחץ והורד את השיעור המושמע כעת".
   אם תרצה להוריד את כל השיעורים שבקטגוריה – תוכל לעשות זאת דרך הלחצן הכחול – 'הורד את כל השיעורים שבקטגוריה'.
   אם עדיין הנך מתקשה, צור עמנו קשר וננסה בס"ד לסייע.

 3. נחום הגיב:

  בזכות השיעור שלך בשילוב הסבר ששמעתי מהרב זמיר כהן, הבנתי דבר מדהים על יציאת מצרים וסוכות (בתוספת הסבר של הרב אלישיב).
  הקב"ה ברא את העולם בדין ורחמים. הקב"ה כביכול "הגביל" את עצמו.
  שוטרי מצרים כעסו על משה שבגללו את ה-190 שנה שנותרו לישראל בעבודת פרך, יצטרכו היהודים לעשות כעת עם עבודה קשה הרבה יותר.
  משה אמר לה' למה הרעות לעם הזה – ואז השם מסביר למשה שהשוטרים ניזונו בעצם ממידע מהאבות ומכאן טרונייתם. אבל זה בגלל שהאבות לא נחשפו למידת הרחמים. "ושמי הוי"ה לא נודעתי להם". הקב"ה בעצם הקשה את העבודה לישראל כדי לצמצם את השנים. חודש 1 במקום 190 שנה נוספות של עבודת פרך.
  הרב אלישיב כתב שבכיפור נגזרים גזירות נוראיות על עם ישראל והקב"ה ממיר את זה בגלות. 7 שנים גלות – הקב"ה ברחמיו ממיר ב7 ימי סוכה.

  אשריך הרב בועז שלום!

 4. דביר בן דוד הגיב:

  תודה רבה לרב שליט"א,
  "טעמו וראו" – אכן טועמים ורואים… הרב מסביר פשוט נפלא!!!
  כה נעים ובהיר לכל מי שרוצה ללמוד אור החיים הקדוש, פשוט ממכר!!!

 5. ראובן הגיב:

  הרב שלום
  אני שומע שיעורי כבדו של אורח החיים הקדוש שהוקלטו בעבר.
  הייתי רוצה לשמוע את הרב בשיעור החיים הקדוש בשיעור חי.
  מבקש זה ימים ואיזה שעות אפשר לשמוע הרב?
  תודה רבה הרבה בריאות והרבה הצלחה!

  • בועז שלום הגיב:

   לראובן שלום
   לא ניתן לשמוע שיעור חי על האור החיים הקדוש, מפני שסיימנו ב"ה את הספר, ודרכנו בלימוד היא שספר שסיימנו למסור בו שיעורים ולהקליט אותם – איננו חוזרים עליו. התורה ארוכה, ויש עוד המון להספיק…

 6. יוסף הגיב:

  כבוד הרב
  נראה ע"פ פירוש אור החיים הקדוש לפסוק ט' שהארץ היא שטוחה וסגורה תחת רקיע בצורת חצי כדור (קערה הפוכה).
  כיצד מובן מדבריו שמדובר בכדור הארץ?

  • בועז שלום הגיב:

   ליוסף שלום
   לא מצאתי דבריך באוה"ח, אודה לך אם תוכל לצטט במדויק. להלן פירושו של האוה"ח על בראשית א פסוק ט':
   "ויאמר אלהים יקוו". צריך לדעת מים אלו אם הם מים התהומיים, ובאומרו יקוו המים אל מקום אחד הנה לא נשארו מימות אחרים עוד, וזה הפך מה שאמר הכתוב (יתרו כ') ואשר במים מתחת לארץ, ואם הם מים אחרים לבד התהום, צריך לדעת במה היו מובדלים ממימי התהום לייחד הדיבור להם לבדם. גם לא ראינו שייחד הדיבור לומר מים פלוני יקוו אלא סתם יקוו המים כל מימות הנמצאים בעולם במשמע. עוד למה תלה ראיית היבשה בקויאת המים. עוד צריך לדקדק תיבת ותראה שהיה לו לומר ותהיה היבשה:
   ובמה שפרשתי בפסוק בראשית שבמאמר ראשון נברא הכל אלא היה מעורבב עד שהכין ה' סדר כל אחד דבר יום ביומו, וכפי זה מדברי ה' במאמר זה אנו יודעים כי היבשה היתה שטוחה תוך המים לרוחב העולם ומים למעלה ומים למטה לה ואותם המים שלמעלה ליבשה חלקם הרקיע ונשא חציים בכנפיו, כאומרו יהי רקיע בתוך וסתם תוך אמצע במשמע, וחצי הנשאר היה מכסה ליבשה ולאותם מים אמר ה' יקוו אל מקום אחד שהוא מי אוקיינוס ותראה היבשה במקום שהיתה בו בעת בריאתה כי שם קנתה מקומה אלא שהיתה מכוסה וגזר עליה שתראה. ואולי שיכנס במשמעות תראה לפי שלא היתה גלויה במראה היבשות והיה גוונה כגוון המים ואין היכר בין גבולה לגבול המים, וגם יכנס במשמעות תראה לפי שהיתה ראויה למה שראוי להיות מהיבשות לצורכי העולם. עוד ירצה באומרו ותראה להיות שכל עוד שהמים מטה ומעלה לארץ אין הארץ מתקיימת בטבעה כי המים יהפכו טבעה, וצא ולמד מה שכתב רמב"ם בריש הלכות דעות (הל' יסודי התורה פ"ד ה"ה) כי המים יהפכו יסוד העפר למים, לזה אמר יקוו המים וגו' ובזה תראה היבשה, ופירוש תעמוד ביסודה להפעיל סיבת בריאתה, ולעולם כבר קדמה בריאתה במאמר א' ביום א' כמו שנתבאר למעלה, גם נמצינו אומרים כי לא כל מימות העולם נקוו לים אוקינוס ויש תהומות למטה לארץ, ואפשר שהמים שנקוו אין הפרש ביניהם לתהום שמתחת לארץ ועל אותו חלק שאין בו ארץ אמרו ז"ל (חגיגה יב.) שאמר ה' לארץ די שלא תתפשט מסוף לסוף ונשארו המים מחוברים למים התחתונים:
   אחר שכתבתי כל הכתוב בא לידי מדרש מפרקי רבי אליעזר (פ"ה) וזה לשונו בשלישי היתה הארץ מישור כבקעה והמים מכסים על פני כל הארץ וכשיצא הדבר מפי הקב"ה יקוו המים וגו' הרים וגבעות נתפרדו על פני כל הארץ עלה תוכה של ארץ ונתגלגלו ונקוו המים וכו' ע"כ. הרי דכשאמר הקב"ה יקוו המים כבר היתה הארץ במציאות והם דברינו. הגם שלפי דברי המאמר נראה שמפרש ותראה היבשה פירוש שתהיה היבשה חול גבול לים, כשיראה המים ליבשה יקנו מקומם, על דרך אומרו (ירמי' ה') אשר שמתי חול גבול לים, ועשה מוראו של היבשה על הים, ופירוש ותראה מלשון יראה, והוא אומרו האותי לא תיראו וגו' אשר שמתי חול גבול לים, וזה משונה מפירושינו, זה דרך דרש, ודרכינו דרך פשט והכתוב יכוון לכל:
   ורמב"ן ז"ל פירש אומרו ותראה היבשה שהיה העפר מעורב עם המים וגזר ה' שיבדלו זה מזה ותסמך בחינת העפר ותהיה היבשה ע"כ. ופירושו ז"ל צריך ערב, גם אין פשט הכתוב מגיד זה, גם לפי דבריו ז"ל לא היה צריך להקוות המים אל מקום אחד אלא שיאמר ליבשה שתראה בסדר האמור בדברי הרב שיתברר העפר מן המים ויצוף למעלה וישארו המים במקומם, ועוד מהכתוב משמע שכל המים הנמצאים מתחת לרקיע שהיו סמוכים לארץ נקוו למקום אחד ולא כן משמע לפי פירוש הרב, ועוד אין לשון ותראה מדוקדק לדרכו ז"ל. והנכון בעיני הוא כמו שפירשתי שהארץ היתה תוך המים שטוחה ומים למעלה ומים למטה ממנה ועל מים שלמעלה לארץ גזר הגוזר שהרקיע יתמצע בתוכם וישא בכנפיו מים העליונים והחלק הנשאר מתחת לרקיע לא ישאר תחת כל הרקיע בהשוואה אלא יקוו במקום אחד, והוא אומרו יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ובזה תראה היבשה כפשטה:
   ונראה לומר כי כל בחינות המים שעל הארץ בין העליונים ממעל לרקיע בין שנקוו למקום אחד הם בבחינת מים זכרים, ולזה תמצא שהולדת הזרעים תהיה ממימי אוקיינוס שהם מים הנקוים, כאומרם ז"ל (תענית ט:) שממימי אוקיינוס הם הגשמים ואחר שימטיר ה' מהם עולים מהתהום כנגדם, והוא אומרם ז"ל (שם כ"ה:) אין טיפה יורדת מלמעלה שאין טיפים עולים כנגדה מלמטה, ואין הזרעים צומחים לא מן הנמטרים ולא מהתהומיים כי זכר לבד או נקבה לבד לא ילדו. והא לך דבריהם ז"ל שאמרו (פדר"א פכ"ג) שב' מימות הם אחד זכר ואחד נקבה, וזה לשונם והמים גברו מאוד כשנתחברו המים זכרים עם מים נקבות גברו ביותר: עכ"ל.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר.

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128