השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

דרוש מתנדב לזיכוי הרבים >>

להתחסן נגד קורונה?

הורד הוראת קבע עבור בית הכנסת 'בית אליהו'

בית הכנסת בית אליהו – אבני דרך

בית הכנסת "בית אליהו" [ע"ר] שברחוב דב גרונר 11 בני ברק נוסד לעילוי נשמת ידידינו

אליהו [בן משה] סימן טוב ז"ל, שנפטר לבית עולמו בעודו באיבו.

שלבי הבראשית – הקמת בית הכנסת

מאז שנפטר ר' אליהו, החל אחיו – ר' אברהם סימן טוב ואנכי – אברהם לוי – ידידם וידיד המשפחה – לחפש בקדחתנות מקום הראוי לשכן בו בית כנסת לעילוי נשמת המנוח.

במשך יותר משנה תרנו אחר כל מקום פנוי, ומצאנו מקומות רבים – שלא ענו על הדרישות…

עד שבסייעתא דשמיא מצאנו דירת קרקע מתאימה ברחוב דב גרונר מס' 11 בבני ברק, אשר הייתה מושכרת באותו זמן לאחרים. בעלי הדירה [מש' קשאני הי"ו] שמחו להשכיר לנו את הדירה ובפרט ביודעם שישמש המקום לתורה ותפילה, ואנו המתננו שיסתיים החוזה עם השוכרים. כשהגיע הזמן המיוחל, החל הרעיון לקרום עור וגידים.

הדירה היתה קטנה ומוזנחת, בסך הכל חדר וחצי, אך עם פוטנציאל ענק. ה'בולדוזר' שנכנס לפעולה היה ידידנו הרב צוריאל ארביב הי"ו [מנהל כולל האברכים שברח' אצ"ל שבבנין מפעל הפיס], שנכנס בסוד העניינים. בדיוק באותה תקופה נזקק ר' צוריאל למקום לשכן בו את הכולל שהחזיק, כך שמקום זה יכל לשמש אף למטרה זו.

החלנו במרץ לשפץ את המקום והכשרנו אותו לשמש ככולל ובית תפילה.

במרוצת הזמן מצא ר' צוריאל מקום לעצמו, והכולל עבר לרח' אצ"ל. המקום התנהל כך במשך כשנתיים, אך בחסדי ה' נתרבו המתפללים ונאלצנו להרחיבו בחלקו האחורי, ואף לצד – לעבר מש' קשאני. יהודים יקרים תרמו כספים ובית הכנסת החל מקבל צביון.

מינוי רב לביהכ"נ

בשנת תשס"ה הביא בית הכנסת את הרב בועז שלום שליט"א על מנת שישמש כרב המקום וינהל אותו על מכלול היבטיו הרוחניים. הרב מנהל ב"ה את ביהכ"נ ביד רמה, וקידם אותו בהצלחה רבה, ייסד בו שיעורי תורה, בחול ובשבתות.

הרחבה נוספת

בעקבות התמסדות ביהכ"נ מהבחינה הרוחנית, שיעורי התורה והפעילות לילדים, החל המקום צר, אט אט נתרבו המתפללים והלומדים, וביהכ"נ נזקק שוב להרחיב אהלו. בשנת תשס"ט הורחב ביהכ"נ שוב וכמעט והוכפל לעבר חלקו הקדמי, שופץ חיצונית, ואף נבנה ארון קודש חדש וכל זה בהתנדבותו של ה"ה מאיר דניאל הי"ו. בשנת תשע"ב הורחב שוב ביהכ"נ על חשבון עזרת הנשים, והעזרה עברה למאחור.

גולת הכותרת – 'מדרשת בית אליהו'

בשנת תשס"ו פתח הרב את המדרשה 'מדרשת בית אליהו' ובה עשרות לומדים צעירים ומבוגרים, מידי יום.

פעילות בית הכנסת

מעבר לכך מתקיימים בביהכ"נ שיעורים ענפים בכל ימות השבוע. שיעור יומי בגמ' עם הרב, שיעור בהלכות בין מנחה לערבית, שיעור של הרב יוספי בימי שני, שיעור לנשים בימי שלישי, תהילים לילדים בימים ב' וד', שיעורים בשבת – מהרבנים יוספי וסמאי שליט"א, שיעור ביום ששי אחר הנץ ועוד ועוד.

ללא כל ספק פעילות זו גיבשה קהילה חמה ומאוחדת, המודרכת תורנית והלכתית, והשפעתה ניכרת על השכונה כולה.

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו ביט הנפשהסנדיסק 128כרטיס זכרון 128

עדכונים חמים למייל

קבלת עדכונים