.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

האם החלום שחלמתי עתיד להתגשם?

מאמרים-משנת-החלומות
מאמרים-משנת-החלומות

מאמרים

מאמרים בנושא חלומות

בהמשך למאמרים הקודמים בנושא החלומות ופתרונם, יעסוק מדורנו היום בשאלה הנפוצה – כיצד נדע האם החלום שחלמנו אמיתי ועתיד להתגשם?

לחלום האמיתי ישנם כמה וכמה סימנים, חלקם ממקורות קדומים- בתלמוד ובמדרש, וחלקם במקורות מאוחרים יותר- ספרות הראשונים והאחרונים.

עלינו להקדים ולציין שכל הסימנים אותם נפרט, אינם אלא בגדר 'סימנים', כך שאין מדובר בזיהוי ודאִי ומוחלט שחלום זה אמיתי, אלא ב'הסתברות גבוהה' בלבד.
ועוד נקדים ונאמר, הדברים המובאים להלן נכתבו בספרות התורנית לפני שנים רבות. בדורות האחרונים – כפועל יוצא מירידית הדורות, חלה אף ירידה בשכיחות של חלומות אמת. [ראה בהקדמת הרב מוצפי שליט"א לספרי 'משנת החלומות'].
בכל הרצאה שאני מוסר אני שואל את הקהל- 'האם יש כאן מישהו שחלם חלום שהתגשם?' ואצבע אחת או שתיים מונפות אל על.  גם בקהל של מאות. כמדומה שאין צורך להכביר עוד במילים…

הבה נתחיל.
במסכת ברכות [דף נה.] מובאים מספר פרמטרים לחלום אמת.
א.   'חלום של שחרית'- חלום שבא לפנות בקר. הסיבה לכך, היות ובתחילת הלילה הרהורי ליבו עדיין 'טריים' בזכרונו, ולכן טבעי שיחלום מהרהורי ליבו.
         אולם לקראת הבקר, כשפסקו מרעיוניו מחשבות ענייני היום, ואף המאכלים שאכל לפני השינה הספיקו להתעכל ואינם משפיעים עוד על זַכּוּת מחשבתו ושכלו, מסתבר שחלום בעת הזו הינו חלום אמת.
וכתב בספר פתרון חלומות [לרבי שלמה אלמולי -חי לפני כ-400 שנה] שככל שהחלום סמוך יותר לבקר- כך יתקיים במהרה. על פי חשבונו ניתן לומר שכל שעה היא כחודש, ואם יחלום כ-3 שעות לפני הבקר- יתקיים תוך ג' חדשים.
ב.      'חלום שחלם לו חבירו'- כאשר חבירו חלם עליו, מן הסתם חלום אמיתי הוא. אין סיבה לחשוש שחלום זה נבע מהרהורי לבו ודמיונותיו, שהרי על פי רוב -לדאבוננו- הרהורי האדם נסובים סביב עצמו ולא סביב חבירו…
טעם נוסף: הסיבה שלא הודיעו לו באופן ישיר אלא על ידי אדם אחר נובעת מכך שהוא אינו ראוי לאותה השפעה אלקית בחלום, ורק חבירו היה ראוי לקבל את המסר, וזה עצמו מהווה ראיה שחלום זה אמיתי ומקורו מהעליונים.
ג.     'חלום שנפתר בתוך חלום'– כשחלם חלום, ותוך כדי החלום חלם את פתרונו, או שבחלומו ראה שהתעורר וסיפרו לחבירו, והלה פתר לו בדרך מסוימת , מן הסתם יתקיים החלום באותו פתרון. הפתרון שהראוהו בחלום נחשב כאילו משמים פתרו לו את חלומו .
ד.    חלום שנשנה'- כאשר האדם שב וחולם את אותו חלום פעם נוספת- אות היא שחלום זה אמיתי, ולא מקרה הוא. חשוב שנדע: אין הכוונה שאותו חלום בדיוק יחזור על עצמו, אלא שיראה החולם את אותו המסר בשני מוטיבים שונים, או בסימבוליקה שונה. כדוגמת חלומות יוסף ופרעה שנשנו בסמליות שונה.
כעת ניגע בעוד שני סימנים המובאים בספרים, שניתן לומר שהם החשובים והקובעים ביותר:
ה.    חלום חי ומסודר-  החלום מטבעו מבולבל ומעורב מעניינים שונים שאינם קשורים זה בזה. החלום מופיע כרצף תמונות שבדרך כלל נשכחות מאתנו שניות מספר לאחר תום החלום. חלום חי ומוחשי כאילו נחזה בהקיץ, וכשאתה קם בבוקר אתה זוכרו היטב – אף זה אות לאמיתותו.

וב'פתרון חלומות' הוסיף  ש'חיוּת' החלום מהווה אינדיקציה למהירות התגשמותו.
ככל שהחלום חי ומוחשי יותר, והנך זוכרו לפרטיו- כך יורה הדבר על התגשמותו המהירה.
ז. חלום מפעים- כאשר אתה חולם חלום שגורם לך להתפעם ולהתפעל, ומטביע בך חותמו, ואינך נשאר אדיש כלפיו- זהו אחד מן הסימנים המובהקים שחלום זה אמיתי . גם פרעה וגם נבוכדנצר 'התפעמו' בעקבות החלומות שראו, ולכן חיפשו להם פתרונות.
מפאת קוצר היריעה נגענו רק בחלק מהמאפיינים של חלום אמת, בספרי 'משנת החלומות' הוספתי עוד כעשרה סימנים לדעת האם החלום שחלמנו יתגשם, ובמאמרים הבאות אי"ה נעסוק בכך עוד.

Print Friendly, PDF & Email

מצטערים, לא ניתן להגיב בעמוד זה

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות