השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

הלכה ברורה ב' | על סדר השו"ע

 

שיעורים בהלכה על סדר השולחן ערוך,

על פי הספר "הלכה ברורה"

חלק ב – מסימן מ"ו עד – פ"ח

  הלכות קריאת שמע

סימן נח – הלכות קריאת שמע וברכותיה

סימן נט – דין ברכה ראשונה ביוצר

סימן ס – דין ברכות לקריאת שמע ואם צריכים כונה

סימן סא – דין כמה צריך לדקדק ולכון בקריאת שמע

סימן סב – מי שלא דקדק בקריאת שמע או לא השמיע לאזנו

סימן סג – לישב בשעת קריאת שמע ושלא יישן

סימן סד – דין הטועה בקריאת שמע

סימן סה – הנכנס לבית הכנסת ומצא צבור קוראין קריאת שמע או שהפסיק בשעת הקריאה,

סימן סו – באיזה מקום יכול להפסיק ובאיזה מקום לא יפסיק

סימן סז – דין ספק אם קרא קריאת שמע

סימן סח – שלא להפסיק בפיוטין

סימן סט – דין פורס על שמע

סימן ע – מי הם הפטורים מקריאת שמע

סימן עא – אבל והעוסקים במת פטורים מקריאת שמע

סימן עב – דין נושאי המטה והמנחמים והמלוין

סימן עג – הישן עם אשתו ובניו איך יתנהג

סימן עד – שלא לברך כשאיבריו רואין את הערוה

סימן עה – להזהר מגלוי שער וקול אשה בשעת קריאת שמע וכן שלא לקרותה כנגד הערוה,

סימן עו – להזהר מצואה בשעת קריאת שמע

סימן עז – שלא לקרות כנגד מי רגלים

סימן עח – מי שנצטרך להטיל מים בשעת קריאה

סימן עט – מי שנזדמן לו צואה בשעת קריאה

סימן פ – מי שאינו יכול להשמר מהפיח

סימן פא – דין צואת קטן

סימן פב – דין צואה יבשה

סימן פג – דיני בית הכסא בקריאת שמע

סימן פד – אם מתר לקרות במרחץ

סימן פה – באיזה מקומות אסור לקרות קריאת שמע

סימן פו – צריך להרחיק מן מים סרוחים

סימן פז – כמה צריך להרחיק בשעת קריאת שמע מן גרף של רעי

סימן פח – בעל קרי מתר בקריאת שמע

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

תגיות

30 תגובות על “הלכה ברורה ב' | על סדר השו"ע”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. Avatar גדי הרוש הגיב:

  כבוד הרב שלום!
  אני שומע ממגוון השיעורים המרתקים ולומד המון

  רציתי לשאול את הרב האם יהיה המשך לשיעורים בהלכה על סדר השו"ע ?

  • בועז שלום בועז שלום הגיב:

   שלום
   אכן יש המשך לשיעורים הללו, אנו מוסרים אותם יום יום באופן קבוע, וזה אף עולה לאתר בהתאם להתקדמות, ככל שאר השיעורים. למעט בחגים שלפני החג אנו מוסרים הלכות מענייני החג.

 2. Avatar גבריאל ג"ראפי הגיב:

  הרב שבוע טוב.
  נשאלתי בשיעור. מדוע לא קובעים את חצות הלילה באות צורה שקובעים את חצות היום. ז"א חצי הזמן מהשקיעה עד עלות השחר? תודה.

  • בועז שלום בועז שלום הגיב:

   שלום
   בענין חצות היום – יש לנו אפשרות בדיקה, על ידי התבוננות בשמש וכשנראה שהיא בדיוק באמצע הרקיע – נדע שזהו חצות היום. כפי שאחז"ל שזמן חצות היום הוא בעת שהחמה בראש כל אדם [פסחים צד.].
   לעומת זאת בחצות הלילה כיצד נבדוק מה הוא זמן חצות? לכן אנו לוקחים את זמן חצות היום ומוסיפים עליו בדיוק 12 שעות – שהרי היום 24 שעות – וכך אנו מקבלים את זמן חצות הלילה.
   [בנוגע לשאלה הרי חצות היום אינו בדיוק הזמן שבו אמצע היום מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, שהרי עה"ש הוא 72 / 90 דקות קודם הנץ, וצאת הכוכבים הוא 20 דקות אחר השקיעה, וא"כ אין זה נקודת האמצע ביום?? בשאלה זו נשתברו קולמוסים רבים, וקשה לפרט את כל השיטות שנכתבו ביישוב הענין, תוכל לראות בקובץ 'עץ חיים' [באבוב ח"ג] מאמר שלם שמסכם את השיטות בנושא. ע"ע שו"ת איש מצליח ח"א סי' טו, ובשו"ת אור לציון חלק ג בהערות פרק יא, ובח"ב פרק ד' תשובה ח' ובפרק ט"ו בבאורים לתשובה ו'].

 3. Avatar גדי הרוש הגיב:

  הרב שבוע טוב!
  תודה רבה על כל השיעורים הנפלאים, בשפה ברורה ובהבנה!
  שיעור 97 לא פועל, האם רק אצלי או שיש בעיה כללית?
  תודה רבה ונזכה לראות בבניין בית המקדש!

 4. Avatar גבריאל ג'ראפי הגיב:

  שלום הרב.
  האם שליח ציבור יכול לבקש בקשות אישיות בתפילת לחש?
  תודה.

 5. Avatar ראובן ליבון הגיב:

  לרב שלום וברכה
  האם המאחר לתפילת ערבית יכול לומר ברכו וקדיש שלפני י"ח כמו שכתב המשנה ברורה בסימן ס"ט ס"ק ו.
  והאם אין בזה משום בטול תורה כגון שיש כולל ערב באותו מקום.

  • בועז שלום בועז שלום הגיב:

   אכן הדבר אפשרי, אך אין לעשות ביטול תורה בשל כך. כמו"כ אם יש שיעור שהסתיים ורוצים לומר קדיש ולצורך כך יש לקרוא לאנשים הלומדים בחדר סמוך, יש להמנע מכך, שאין לבטל תורה בשביל לומר קדיש.

 6. Avatar ראובן ליבון הגיב:

  לרב שלום וברכה
  המשנה ברורה בסימן עא ס"ק ד כתב שלדעת המגן אברהם מי שהיה אונן מעמוד השחר ולא אמר ברכות השחר עד אחר 4 שעות לא יאמר אותם יותר. ולמרות שיש חולקים, ספק ברכות להקל, ולכן לא יאמר ברכות השחר זולת ברכות התורה ושלא עשני גוי ועבד ואישה.
  האם הרב עובדיה זצ"ל חולק בדין זה?
  תודה

  • בועז שלום בועז שלום הגיב:

   לראובן שלום
   אכן המשנ"ב כתב בשם המג"א כפי שהבאת, וכך אמנם נקט הגרע"י זלה"ה בעבר כמובא בשו"ת יבי"א ח"ה אוה"ח סי' י', אך הדר ביה כמובא בילקו"י ח"א עמ' נד, ונקט שהעיקר להלכה שרשאי לברך ברכות השחר לאחר קבורה אף אם נמשכה אנינותו כל היום, ואף בתחילת הלילה רשאי לברך ברכות השחר, וכן מעיד הגר"ד יוסף שליט"א [הלכה ברורה ח"ג בסופו אוצרות יוסף סי' י"ב ע"ש באורך] שראה בכתב ידו של הגרע"י שהעיקר להלכה שאשאי לברך ברכות השחר לאחר קבורה וכמ"ש בילקו"י, והדר ביה ממש"כ ביבי"א והלכה כמשנה אחרונה.
   ולעצם הענין – יש בדבר מחלוקת ראשונים גדולה, ואף האחרונים נחלקו בענין, והנידון הוא כאיזה שיטות להכריע, ע"ש באוצרות יוסף.

 7. Avatar ראובן ליבון הגיב:

  לרב שלום וברכה
  בסימן עא’ במשנה ברורה ס"ק ד כותב שאם היה אונן מתחילת חיוב התפילה פטור מתשלומין אבל אם מתו נפטר לאחר עלות השחר שכבר נתחייב בתפילה חייב בתשלומין. האם הרב מסכים לחילוק זה.
  תודה

  • בועז שלום בועז שלום הגיב:

   לראובן שלום
   השאלה לא ברורה לי – אתה שואל אם אני מסכים עם המשנ"ב?? זו שאלה לא במקום.
   אולי כוונתך לשאול האם אנו הספרדים פוסקים בזה כדעת המשנ"ב, וזו אכן שאלה לגיטימית, ואכן, הספרדים פוסקים כך להלכה, ורק כשיתפלל מנחה שתיים, את התפילה השניה יתפלל על תנאי נדבה.

 8. Avatar ראובן ליבון הגיב:

  לרב שלום וברכה
  רציתי לשאול כשבמשנה ברורה מביא שתי דעות חלוקות כגון בסימן נה ס"ק ט. כיצד הוא פוסק.
  תודה

  • בועז שלום בועז שלום הגיב:

   לראובן שלום
   כשיש מחלוקת הכלל הוא שספק דרבנן לקולא, וספק דאורייתא לחומרא.
   אפשרות נוספת – המשנ"ב מביא את ב' הדעות ואינו מכריע, והמיקל יש לו על מי לסמוך, והמחמיר תבוא עליו ברכה.

 9. Avatar ראובן ליבון הגיב:

  לרב שלום וברכה
  רציתי להודות לרב שעוזר מאוד להבין ההלכה.
  בסימן נה סעיף ב הרב אמר שיש מחלוקת בין הרמ"א לשו"ע שאם התחיל י"ח בי’ יכול לומר קדיש תתקבל לדעת הרמ"א
  ולשו"ע לא. רציתי להבין מדוע הרב אומר כך שהרי בב"י הביא דעת תרומת הדשן שאומר שיגיד.
  אני מדגיש שרק רוצה להבין. תודה מראש.

  • בועז שלום בועז שלום הגיב:

   לראובן שלום
   אמנם דעת תרה"ד שיאמר אף את הקדיש, וכן פסק הרמ"א, וכמנהג האשכנזים ההולכים בשיטתו [היה מגדולי אשכנז מלפני כ-600 שנה], אולם הרמב"ם [שו"ת פאר הדור סי' סא] והביאו ג"כ הבית יוסף – נוקט שלא יאמר קדיש תתקבל. וכתבו האחרונים שכן דעת השו"ע [החיד"א, המאמ"ר, שלמי ציבור, זכו"ל, בית עובד, קצשו"ע, כה"ח פר"ח פרמ"ג שע"ת ועוד].

 10. Avatar שלום אוחיון הגיב:

  האים מותר לשנות שם סתם כך?

  • בועז שלום בועז שלום הגיב:

   לאוחיון שלום
   אין לשנות שם סתם כך. שם מבטא מהות, והוא כנבואה קטנה שנמסרה בפי ההורים בעת הולדת הילד. אין משנים את השם ללא הכרח והוראת חכם. גם כשצריך לצורך רפואה – בד"כ מוסיפים שם, ולא משנים.
   רק במקרים קיצוניים כשהשם הראשון גרוע כמו נמרוד וכד' מבטלים את השם הקודם ובוחרים במקומו שם הגון.

 11. Avatar נתניאל פ. הגיב:

  שלום כבוד הרב

  האם אפשר בבקשה לאפשר שוב הורדה של כל הקבצים בבת אחת?

  תודה
  נתניאל

  • בועז שלום בועז שלום הגיב:

   לנתניאל שלום
   סודר.
   בנוגע לחלק ג' – לא ניתן להוריד את כל הקבצים בבת אחת כל עוד לא סיימנו למסור שיעורים בקטגוריה [השרת לא עומד במעמסה של כיווץ כמות גדולה של קבצים]. רק אם מדובר במעט קבצים ניתן לעשות זאת.
   כשאנו משלימים את הסדרה אנו מעלים קובץ מכווץ מראש, ובו כל השיעורים, ואז ניתן להוריד בבת אחת.

 12. Avatar גבריאל ג'ראפי הגיב:

  שלום הרב.
  נוכחתי במנין שחרית. היו 8 בברוך שאמר. התחלנו את הזמירות והגיע עוד אחד. יצא אחד המתפללים וקרא לאדם רק שיבוא להשלים מנין להגיד קדיש . עצרו בין הפרקים של הזמירות להגיד קדיש, והמשיכו.
  האם נהגו נכון?
  תודה.

  • בועז שלום בועז שלום הגיב:

   לר' גבריאל שלום
   כתב הרב חיד"א [קשר גודל ז-ה]:
   "אם לא היה מנין ולא אמרו קדיש [לפני ב"ש] יכולים לומר קדיש בתוך פסוקי דזמרה. ולכתחילה צריך להמתין קודם ברוך-שאמר שלא יתחילו עד שיהי מנין ויאמרו קדיש (נ"ל, ודלא כמי שאסר).
   ובהמשך באות ו' כתב:
   וכל זה דוקא בקדיש שאומר לפני הודו [שנאלצו לדחותו לתוך הזמירות] אבל אם זה הקדיש הוא על מה שאמרו תהלים קודם זמירות – לא יאמרו קדיש. (פני יהושוע סי' ד' ע"ש). עכ"ל.

 13. Avatar גבריאל ג'ראפי הגיב:

  שלום לרב.
  בהמשך לשאלה הקודמת אבהיר יותר.
  השאלה האם יש עניין גם ליזום את הקדיש? ז"א לחפש עשירי במיוחד רק לקדיש ואחר כך העשירי הולך? תודה.

  • בועז שלום בועז שלום הגיב:

   הרב חיד"א לא מתייחס לזה, אך לכאורה אם זו האפשרות היחידה לומר קדיש, שלאחמ"כ יתכן ולא ייאמר בשל חוסר מנין להמשך התפילה, נראה שכדאי.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

עדכונים חמים למייל

קבלת עדכונים
Loading