.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

הלכה ברורה ב' | על סדר השו"ע

סדרת השיעורים בהלכה

 

שיעורים בהלכה על סדר השולחן ערוך,

על פי הספר "הלכה ברורה"

חלק ב – מסימן מ"ו עד – פ"ח

  הלכות קריאת שמע

סימן נח – הלכות קריאת שמע וברכותיה

סימן נט – דין ברכה ראשונה ביוצר

סימן ס – דין ברכות לקריאת שמע ואם צריכים כונה

סימן סא – דין כמה צריך לדקדק ולכון בקריאת שמע

סימן סב – מי שלא דקדק בקריאת שמע או לא השמיע לאזנו

סימן סג – לישב בשעת קריאת שמע ושלא יישן

סימן סד – דין הטועה בקריאת שמע

סימן סה – הנכנס לבית הכנסת ומצא צבור קוראין קריאת שמע או שהפסיק בשעת הקריאה,

סימן סו – באיזה מקום יכול להפסיק ובאיזה מקום לא יפסיק

סימן סז – דין ספק אם קרא קריאת שמע

סימן סח – שלא להפסיק בפיוטין

סימן סט – דין פורס על שמע

סימן ע – מי הם הפטורים מקריאת שמע

סימן עא – אבל והעוסקים במת פטורים מקריאת שמע

סימן עב – דין נושאי המטה והמנחמים והמלוין

סימן עג – הישן עם אשתו ובניו איך יתנהג

סימן עד – שלא לברך כשאיבריו רואין את הערוה

סימן עה – להזהר מגלוי שער וקול אשה בשעת קריאת שמע וכן שלא לקרותה כנגד הערוה,

סימן עו – להזהר מצואה בשעת קריאת שמע

סימן עז – שלא לקרות כנגד מי רגלים

סימן עח – מי שנצטרך להטיל מים בשעת קריאה

סימן עט – מי שנזדמן לו צואה בשעת קריאה

סימן פ – מי שאינו יכול להשמר מהפיח

סימן פא – דין צואת קטן

סימן פב – דין צואה יבשה

סימן פג – דיני בית הכסא בקריאת שמע

סימן פד – אם מתר לקרות במרחץ

סימן פה – באיזה מקומות אסור לקרות קריאת שמע

סימן פו – צריך להרחיק מן מים סרוחים

סימן פז – כמה צריך להרחיק בשעת קריאת שמע מן גרף של רעי

סימן פח – בעל קרי מתר בקריאת שמע

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

תגיות

40 תגובות על “הלכה ברורה ב' | על סדר השו"ע”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. גדי הרוש הגיב:

  כבוד הרב שלום!
  אני שומע ממגוון השיעורים המרתקים ולומד המון

  רציתי לשאול את הרב האם יהיה המשך לשיעורים בהלכה על סדר השו"ע ?

  • בועז שלום הגיב:

   שלום
   אכן יש המשך לשיעורים הללו, אנו מוסרים אותם יום יום באופן קבוע, וזה אף עולה לאתר בהתאם להתקדמות, ככל שאר השיעורים. למעט בחגים שלפני החג אנו מוסרים הלכות מענייני החג.

 2. גבריאל ג"ראפי הגיב:

  הרב שבוע טוב.
  נשאלתי בשיעור. מדוע לא קובעים את חצות הלילה באות צורה שקובעים את חצות היום. ז"א חצי הזמן מהשקיעה עד עלות השחר? תודה.

  • בועז שלום הגיב:

   שלום
   בענין חצות היום – יש לנו אפשרות בדיקה, על ידי התבוננות בשמש וכשנראה שהיא בדיוק באמצע הרקיע – נדע שזהו חצות היום. כפי שאחז"ל שזמן חצות היום הוא בעת שהחמה בראש כל אדם [פסחים צד.].
   לעומת זאת בחצות הלילה כיצד נבדוק מה הוא זמן חצות? לכן אנו לוקחים את זמן חצות היום ומוסיפים עליו בדיוק 12 שעות – שהרי היום 24 שעות – וכך אנו מקבלים את זמן חצות הלילה.
   [בנוגע לשאלה הרי חצות היום אינו בדיוק הזמן שבו אמצע היום מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, שהרי עה"ש הוא 72 / 90 דקות קודם הנץ, וצאת הכוכבים הוא 20 דקות אחר השקיעה, וא"כ אין זה נקודת האמצע ביום?? בשאלה זו נשתברו קולמוסים רבים, וקשה לפרט את כל השיטות שנכתבו ביישוב הענין, תוכל לראות בקובץ 'עץ חיים' [באבוב ח"ג] מאמר שלם שמסכם את השיטות בנושא. ע"ע שו"ת איש מצליח ח"א סי' טו, ובשו"ת אור לציון חלק ג בהערות פרק יא, ובח"ב פרק ד' תשובה ח' ובפרק ט"ו בבאורים לתשובה ו'].

 3. גדי הרוש הגיב:

  הרב שבוע טוב!
  תודה רבה על כל השיעורים הנפלאים, בשפה ברורה ובהבנה!
  שיעור 97 לא פועל, האם רק אצלי או שיש בעיה כללית?
  תודה רבה ונזכה לראות בבניין בית המקדש!

 4. גבריאל ג'ראפי הגיב:

  שלום הרב.
  האם שליח ציבור יכול לבקש בקשות אישיות בתפילת לחש?
  תודה.

 5. ראובן ליבון הגיב:

  לרב שלום וברכה
  האם המאחר לתפילת ערבית יכול לומר ברכו וקדיש שלפני י"ח כמו שכתב המשנה ברורה בסימן ס"ט ס"ק ו.
  והאם אין בזה משום בטול תורה כגון שיש כולל ערב באותו מקום.

  • בועז שלום הגיב:

   אכן הדבר אפשרי, אך אין לעשות ביטול תורה בשל כך. כמו"כ אם יש שיעור שהסתיים ורוצים לומר קדיש ולצורך כך יש לקרוא לאנשים הלומדים בחדר סמוך, יש להמנע מכך, שאין לבטל תורה בשביל לומר קדיש.

 6. ראובן ליבון הגיב:

  לרב שלום וברכה
  המשנה ברורה בסימן עא ס"ק ד כתב שלדעת המגן אברהם מי שהיה אונן מעמוד השחר ולא אמר ברכות השחר עד אחר 4 שעות לא יאמר אותם יותר. ולמרות שיש חולקים, ספק ברכות להקל, ולכן לא יאמר ברכות השחר זולת ברכות התורה ושלא עשני גוי ועבד ואישה.
  האם הרב עובדיה זצ"ל חולק בדין זה?
  תודה

  • בועז שלום הגיב:

   לראובן שלום
   אכן המשנ"ב כתב בשם המג"א כפי שהבאת, וכך אמנם נקט הגרע"י זלה"ה בעבר כמובא בשו"ת יבי"א ח"ה אוה"ח סי' י', אך הדר ביה כמובא בילקו"י ח"א עמ' נד, ונקט שהעיקר להלכה שרשאי לברך ברכות השחר לאחר קבורה אף אם נמשכה אנינותו כל היום, ואף בתחילת הלילה רשאי לברך ברכות השחר, וכן מעיד הגר"ד יוסף שליט"א [הלכה ברורה ח"ג בסופו אוצרות יוסף סי' י"ב ע"ש באורך] שראה בכתב ידו של הגרע"י שהעיקר להלכה שאשאי לברך ברכות השחר לאחר קבורה וכמ"ש בילקו"י, והדר ביה ממש"כ ביבי"א והלכה כמשנה אחרונה.
   ולעצם הענין – יש בדבר מחלוקת ראשונים גדולה, ואף האחרונים נחלקו בענין, והנידון הוא כאיזה שיטות להכריע, ע"ש באוצרות יוסף.

 7. ראובן ליבון הגיב:

  לרב שלום וברכה
  בסימן עא’ במשנה ברורה ס"ק ד כותב שאם היה אונן מתחילת חיוב התפילה פטור מתשלומין אבל אם מתו נפטר לאחר עלות השחר שכבר נתחייב בתפילה חייב בתשלומין. האם הרב מסכים לחילוק זה.
  תודה

  • בועז שלום הגיב:

   לראובן שלום
   השאלה לא ברורה לי – אתה שואל אם אני מסכים עם המשנ"ב?? זו שאלה לא במקום.
   אולי כוונתך לשאול האם אנו הספרדים פוסקים בזה כדעת המשנ"ב, וזו אכן שאלה לגיטימית, ואכן, הספרדים פוסקים כך להלכה, ורק כשיתפלל מנחה שתיים, את התפילה השניה יתפלל על תנאי נדבה.

 8. ראובן ליבון הגיב:

  לרב שלום וברכה
  רציתי לשאול כשבמשנה ברורה מביא שתי דעות חלוקות כגון בסימן נה ס"ק ט. כיצד הוא פוסק.
  תודה

  • בועז שלום הגיב:

   לראובן שלום
   כשיש מחלוקת הכלל הוא שספק דרבנן לקולא, וספק דאורייתא לחומרא.
   אפשרות נוספת – המשנ"ב מביא את ב' הדעות ואינו מכריע, והמיקל יש לו על מי לסמוך, והמחמיר תבוא עליו ברכה.

 9. ראובן ליבון הגיב:

  לרב שלום וברכה
  רציתי להודות לרב שעוזר מאוד להבין ההלכה.
  בסימן נה סעיף ב הרב אמר שיש מחלוקת בין הרמ"א לשו"ע שאם התחיל י"ח בי’ יכול לומר קדיש תתקבל לדעת הרמ"א
  ולשו"ע לא. רציתי להבין מדוע הרב אומר כך שהרי בב"י הביא דעת תרומת הדשן שאומר שיגיד.
  אני מדגיש שרק רוצה להבין. תודה מראש.

  • בועז שלום הגיב:

   לראובן שלום
   אמנם דעת תרה"ד שיאמר אף את הקדיש, וכן פסק הרמ"א, וכמנהג האשכנזים ההולכים בשיטתו [היה מגדולי אשכנז מלפני כ-600 שנה], אולם הרמב"ם [שו"ת פאר הדור סי' סא] והביאו ג"כ הבית יוסף – נוקט שלא יאמר קדיש תתקבל. וכתבו האחרונים שכן דעת השו"ע [החיד"א, המאמ"ר, שלמי ציבור, זכו"ל, בית עובד, קצשו"ע, כה"ח פר"ח פרמ"ג שע"ת ועוד].

 10. שלום אוחיון הגיב:

  האים מותר לשנות שם סתם כך?

  • בועז שלום הגיב:

   לאוחיון שלום
   אין לשנות שם סתם כך. שם מבטא מהות, והוא כנבואה קטנה שנמסרה בפי ההורים בעת הולדת הילד. אין משנים את השם ללא הכרח והוראת חכם. גם כשצריך לצורך רפואה – בד"כ מוסיפים שם, ולא משנים.
   רק במקרים קיצוניים כשהשם הראשון גרוע כמו נמרוד וכד' מבטלים את השם הקודם ובוחרים במקומו שם הגון.

 11. נתניאל פ. הגיב:

  שלום כבוד הרב

  האם אפשר בבקשה לאפשר שוב הורדה של כל הקבצים בבת אחת?

  תודה
  נתניאל

  • בועז שלום הגיב:

   לנתניאל שלום
   סודר.
   בנוגע לחלק ג' – לא ניתן להוריד את כל הקבצים בבת אחת כל עוד לא סיימנו למסור שיעורים בקטגוריה [השרת לא עומד במעמסה של כיווץ כמות גדולה של קבצים]. רק אם מדובר במעט קבצים ניתן לעשות זאת.
   כשאנו משלימים את הסדרה אנו מעלים קובץ מכווץ מראש, ובו כל השיעורים, ואז ניתן להוריד בבת אחת.

 12. גבריאל ג'ראפי הגיב:

  שלום הרב.
  נוכחתי במנין שחרית. היו 8 בברוך שאמר. התחלנו את הזמירות והגיע עוד אחד. יצא אחד המתפללים וקרא לאדם רק שיבוא להשלים מנין להגיד קדיש . עצרו בין הפרקים של הזמירות להגיד קדיש, והמשיכו.
  האם נהגו נכון?
  תודה.

  • בועז שלום הגיב:

   לר' גבריאל שלום
   כתב הרב חיד"א [קשר גודל ז-ה]:
   "אם לא היה מנין ולא אמרו קדיש [לפני ב"ש] יכולים לומר קדיש בתוך פסוקי דזמרה. ולכתחילה צריך להמתין קודם ברוך-שאמר שלא יתחילו עד שיהי מנין ויאמרו קדיש (נ"ל, ודלא כמי שאסר).
   ובהמשך באות ו' כתב:
   וכל זה דוקא בקדיש שאומר לפני הודו [שנאלצו לדחותו לתוך הזמירות] אבל אם זה הקדיש הוא על מה שאמרו תהלים קודם זמירות – לא יאמרו קדיש. (פני יהושוע סי' ד' ע"ש). עכ"ל.

 13. גבריאל ג'ראפי הגיב:

  שלום לרב.
  בהמשך לשאלה הקודמת אבהיר יותר.
  השאלה האם יש עניין גם ליזום את הקדיש? ז"א לחפש עשירי במיוחד רק לקדיש ואחר כך העשירי הולך? תודה.

  • בועז שלום הגיב:

   הרב חיד"א לא מתייחס לזה, אך לכאורה אם זו האפשרות היחידה לומר קדיש, שלאחמ"כ יתכן ולא ייאמר בשל חוסר מנין להמשך התפילה, נראה שכדאי.

 14. גבריאל ג'ראפי הגיב:

  שלום הרב.
  כתבתי בהודעה בטלפון יהודה ובטעות במקום ד' רשמתי ה' ויצא לי שם השם.מה צריך לעשות? תודה

  • בועז שלום הגיב:

   לר' גבריאל שלום
   אין בזה איסור מחיקה.
   כתב בשו"ת תשובות והנהגות [ג-שכו] בנוגע למחיקת שם ה' מהמחשב, וה"ה לכאן:
   "האותיות כאן אינם קיימים ואין בהם ממש, ואין כאן כתב, אלא שלדבריו יש באותיות ממש על המסך, ונראה דאף אם האמת כדבריו, הלוא בעצמו טוען שאינו ניכר לבני אדם אלא הוי כאין בו ממש. ונראה שאם כפי ראות בני אדם אין בו ממש, אף שלחכמי הטכנולוגיה ידוע שיש בו ממש חשיב אין בו ממש, דיסוד האיסור הוא משום ביזיון דכתב, ובבזיון אזלינן לפי מראית בני אדם, ולכן לא אסרה תורה בזה מחיקה.
   ונראה עוד… כיון שאין זה כתב העומד בעצמו, אלא האלקטרי מעמידו כל רגע ורגע… י״ל דהתורה אסרה רק בקודש שעומד מצד עצמו, או השם הקדוש כשעומד מצד עצמו ולא בדבר שכפי הראות אין בו ממש. ואף מה שע״פ חכמי הטכנולוגיה יש בו ממשות, מ״מ הואיל ותלוי באלקטרי ועומד להתחלף מיד, לא חשוב ליהוי בזה איסור דמחיקה… עוד נראה דשם שנכתב שלא בקדושה אין בו איסור תורה דמחיקה, ואף להפוסקים שגם שלא בקדושה יש איסור תורה דמחיקה, מכל מקום היינו דוקא בכתב גמור שמוחק שלא לצורך…" ע"כ.
   וכן פסק הגרש"ז אויירבך ועוד גדולי האחרונים.

 15. גבריאל ג'ראפי הגיב:

  שלום הרב.
  שליח ציבור שמאריך בתפילת שמונה עשרה.האם זה ראוי? יש מקור בהלכה שהשליח ציבור צריך לסיים בין הראשונים? מה המקור? הלכה למעשה.
  תודה.

  • הרב בועז שלום הגיב:

   לרב גבריאל שלום
   איני מכיר מקור שכותב כמה זמן אמור ש"צ להתפלל. רק שצריך לדעת שהראוי להמתין שרוב הציבור יסיימו תפילתם ואז להתחיל חזרת הש"ץ, בפועל הש"ץ ממתין עד שיש לו תשעה ויש ממתינים לעשרה, מפאת לחץ הזמן. מה שזה אומר שהש"ץ צריך לסיים בעת שמקובל להתחיל אצלם חזרת הש"ץ – אם בעת סיום רוב הציבור, או בעת שסיימו עשרה, שאם לא כן הריהו מעכב את הציבור ולזה בודאי אין לו היתר.
   בכל אופן יש לדעת שלדעת הגרע"י די גם בששה כדי להתחיל חזרת הש"ץ, אך העולם נוהגים להמתין לעשרה כפי רוב הפוסקים המצריכים כן.

 16. גבריאל ג'ראפי הגיב:

  שלום הרב.
  מי שהיה במסיבה שהמחבלים חדרו אליה וירו עליו
  והוא הצליח לברוח. האם יברך הגומל?
  באחד השיעורים שמעתי שהרב אומר שמי שניצל
  מתאונת דרכים לפי הספרדים לא מברך.
  בבית הוראה של הרב עובדיה שאלו לגבי
  המסיבה ואמרו שצריך לברך.תודה.

  • הרב בועז שלום הגיב:

   אכן לשו"ע מברכים רק על ד' דברים – כל החיי"ם יודוך סלה, חולה יסורים ים מדבר. מי שכמעט נהרג בתאונת דרכים, או בפיגוע, לא מברך.
   כעת שוב ראיתי תשובה של הרב מאזוז שנשאל בענין:
   שאלה:
   יהודי אחד נהג ברכב, ומחבל ערבי ירה עליו וכמעט שהרגו. בנס הזדמן לשם קצין שירה במחבל והרגו. האם יברך הגומל?
   תשובת הרב מזוז:
   לדעת מרן אין מברכים הגומל רק על ארבעה הנזכרים בגמרא, וזה לא שייך להם. לכן יעשה מסיבת הודיה בבית בפני עשרה (כולל אותו) ויאמר נשמת כל חי. אפשר גם עשרה מבני המשפחה.

 17. גבריאל ג'ראפי הגיב:

  לרב שלום.
  למנהג התימנים והאשכנזים שהיחיד יכול להקדים בברכות קריאת שמע ספירת העומר וכד' ג' תיבות לפני הש"ץ ולענות אחריו אמן.
  השאלה: בספירת העומר האמן לא יוצר הפסק בין הברכה לספירה?
  תודה.

  • הרב בועז שלום הגיב:

   לר' גבריאל שלום
   כל הדין שאנו מקדימין את הברכה ואח"כ עונים אמן, זה כאשר אנו מברכים לעצמנו ובזה יוצאים ידי חובה [כגון בברכת 'המעריב ערבים' וכד'] ואח"כ עונים לש"ץ.
   בספיה"ע – כיון שאתה רוצה לצאת יד"ח מהש"ץ עצמו, אינך מברך בעצמך כלל, ושומע ממנו ויוצא. ואם הנך מברך בעצמך – הנך מיד סופר, ולא תלוי בש"ץ כלל, ובוודאי לא ממתין לו ולא עונה לו אמן.

 18. גבריאל ג'ראפי הגיב:

  שלום הרב.
  שמעתי אתמול את השיעור של הרב בקול הלשון באורי תפילה של הרב פרידלנדר.
  הרב אמר שתפילה זה מדאורייתא. בשיערים כאן למדנו שבקריאת שמע שהיא מדאורייתא יש לחוש לזמן מגן אברהם, ותפילה שהיא דרבנן בדיעבד אפשר להקל כהגר"א.
  מה הבאור?
  תודה

  • הרב בועז שלום הגיב:

   לרב גבריאל שלום
   תפילה היא דאורייתא כפי שכתב הרמב"ם, ונלמד ממש"כ לעובדו בכל לבבכם – זו תפילה.
   רק שזמן תפילה הוא דרבנן, ולכן אפשר להקל בו יותר כהגר"א והגר"ז.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות