השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

דרוש מתנדב לזיכוי הרבים >>

הלכה ברורה ג' | על סדר השו"ע

 

שיעורים בהלכה על סדר השולחן ערוך,

על פי הספר "הלכה ברורה"

חלק ג – מסימן פח – עד סימן קנז

הלכות תפילה

סימן פט – הלכות תפלה וזמנה

סימן צ – מקום הראוי להתפלל. ולהתפלל עם הצבור ודין ההולך בדרך

סימן צא – שיאזר מתניו ויכסה ראשו בשעת תפלה

סימן צב – הנצרך לנקביו ודין רחיצה לתפלה ושאר הכנות לתפלה

סימן צג – קדם שיתפלל צריך לשהות

סימן צד – צריך לכון נגד ארץ ישראל, ודין הרוכב או יושב בספינה

סימן צה – כוון איבריו בשעת תפלה

סימן צו – שימנע כל הטרדות כדי שיכון

סימן צז – שלא יגהק ושלא יפהק בשעת התפלה

סימן צח – צריך שיהיה לו כונה בתפלתו

סימן צט – דין שתוי ושכור לתפלה

סימן ק – תפלת המועד צריך לסדר

סימן קא – שצריך לכון בכל הברכות, ושיכול להתפלל בכל לשון

סימן קב – שלא להפסיק כנגד המתפלל

סימן קג – מי שנזדמן לו רוח בתפלתו או עטוש

סימן קד – שלא להפסיק בתפלה

סימן קה – דין המתפלל ב' תפלות

סימן קו – מי הם הפטורים מתפלה

סימן קז – המספק אם התפלל, ודין תפלת נדבה

סימן קח – מי שלא התפלל לסבת טעות, או אנס או במזיד

סימן קט – דין איך יתנהג היחיד לכון בתפלתו עם הצבור

סימן קי – היוצא לדרך, ופועלים מה יתפללו, וסדר תפלת הדרך ובית המדרש

סימן קיא – דין סמיכות גאלה לתפלה

סימן קיב – שלא להפסיק לא בשלשה ראשונות ולא בשלשה אחרונות

סימן קיג – דיני הכריעות בי"ח ברכות

סימן קיד – דין הזכרת הרוח וגשם וטל

סימן קטו – טעם ברכת אתה חונן

סימן קטז – פרוש ברכת רפאנו

סימן קיז – דיני ברכת השנים

סימן קיח – חתימת ברכת השיבה

סימן קיט – דין הרוצה להוסיף בברכות

סימן קכ – שראוי לומר רצה בכל תפלה

סימן קכא – דיני מודים

סימן קכב – דינים השיכין בין י"ח ליהיו לרצון

סימן קכג – דיני הכריעות בסיום י"ח ברכות

סימן קכד – דין הנהגת שליח צבור בי"ח הברכות, ודין ענית אמן

סימן קכה – דיני קדשה

סימן קכו – דין שליח צבור שטעה

סימן קכז – דין מודים דרבנן

סימן קכ"ח – דיני נשיאת כפים, ואיזה דברים הפוסלים בכהן – ובו מ"ה סעיפים

סימן קכ"ט – באיזה תפילות נושאים כפים – ובו ב' סעיפים

סימן ק"ל – "ריבונו של עולם" שאומרים בשעת נשיאת כפים – ובו סעיף אחד

סימן קל"א – דיני נפילת אפים – ובו ח' סעיפים

סימן קל"ב – דיני קדושת "ובא לציון" – ובו ב' סעיפים

סימן קל"ג – דין "ברכו" בשבת – ובו סעיף אחד

סימן קל"ד – סדר "והוא רחום" והגבהת התורה – ובו ב' סעיפים

הלכות קריאת ספר תורה

סימן קל"ה – סדר קריאת התורה ביום שני וחמישי – ובו י"ד סעיפים

סימן קל"ו – מי הם הנקראים לספר תורה בשבת – ובו סעיף אחד

סימן קל"ז – כמה פסוקים צריכים לקרוא לכל אחד – ובו ו' סעיפים

סימן קל"ח – שלא לשייר בפרשה פחות משלושה פסוקים – ובו סעיף אחד

סימן קל"ט – סדר קריאת התורה וברכותיה – ובו י"א סעיפים

סימן ק"מ – דיני הפסק בברכת התורה – ובו ג' סעיפים

סימן קמ"א – דיני הקורא וְהַמַּקְרֶא – ובו ח' סעיפים

סימן קמ"ב – דין מי שקרא וטעה, ובמקום שאין שם מי שיודע לקרות בדיוק – ובו ב' סעיפים

סימן קמ"ג – דין אם נמצאת ספר תורה מוטעה, ויתר דיני הספר – ובו ה' סעיפים

סימן קמ"ד – שלא לדלג בתורה מענין לענין, ודיני ההפטרה – ובו ד' סעיפים

סימן קמ"ה – דיני המתרגמין – ובו ג' סעיפים

סימן קמ"ו – שלא לדבר בשעת הקריאה – ובו ד' סעיפים

סימן קמ"ז – דיני גלילת ספר תורה – ובו ח' סעיפים

סימן קמ"ח – שלא יפשיט שליח ציבור התיבה – ובו סעיף אחד

סימן קמ"ט – שהצבור לא יצאו מבית הכנסת עד שיצניעו ספר תורה – ובו סעיף אחד

הלכות בית הכנסת

סימן ק"נ – בנין בית הכנסת, ושיהיה גבוה – ובו ה' סעיפים

סימן קנ"א – דיני קדושת בית הכנסת – ובו י"ב סעיפים

סימן קנ"ב – שלא לסתור שום בית הכנסת – ובו סעיף אחד

סימן קנ"ג – דיני בנין בית הכנסת – ובו כ"ב סעיפים

סימן קנ"ד – דיני תשמיש קדושה, ונרות בית הכנסת – ובו ט"ו סעיפים

סימן קנ"ה – לילך מבית הכנסת לבית המדרש – ובו ב' סעיפים

סימן קנ"ו – סדר משא ומתן – ובו סעיף אחד

סימן קנ"ז – דיני זמן קביעות סעודה – ובו סעיף אחד

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

תגיות

14 תגובות על “הלכה ברורה ג' | על סדר השו"ע”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. גבריאל ג"ראפי הגיב:

  שלום הרב.
  הרב דיבר בשיעור הלכה [סימן קכד] על חשיבות ענית אמן.
  ברצוני לשאול – לפני תפילת שחרית הציבור מתעטף בטלית ומניח תפילין. ואם מברכים בקול כדי שיענו אמן, זה יוצר בעיות כמו בין תפילין של יד לראש או שנים שמברכים ביחד וכו'.
  האם לא עדיף שכל אחד יברך בלחש או איך לנהוג?
  תודה.

  • בועז שלום הגיב:

   לר' גבריאל שלום
   אכן, אם יש אנשים שעסוקים בהנחת תפילין, עדיף שיברך בשקט, כדי שלא להכשיל אותם בעניית אמן ויצירת הפסק.
   אולם אם מדובר שרואה את כל היושבים בביהכ"נ, ושם לב שאין מי שכעת עסוק בהנחת תפילין או מתעטף בציצית, אדרבה, יברך בקול כדי לזכות את הרבים בעניית אמן.

 2. גבריאל ג'ראפי הגיב:

  שלום הרב.
  בשיעור בענין כהן אבל לא הזכיר הרב את מנהג התמנים שהכהן נושא כפיו גם בתוך שבעה.

 3. אורן דרחי הגיב:

  שלום לרב, רציתי לדעת האם זה נכון לתימני בלדי ללמוד את ההלכות מהספר "הלכה ברורה

  • בועז שלום הגיב:

   לאורן שלום
   לתימני בלדי אין ללמוד הלכות מכל ספרי משפחת הגר"ע יוסף זלה"ה, כולל ספרי מרן הגר"ע יוסף.
   שיטת הגר"ע ובניו אחריו [למעט הג"ר יעקב יוסף זצ"ל] שהתימנים אינם עדה בפ"ע והם צריכים לנהוג כאן בא"י כדעת מרן, היות ונתבטלו ביושבי הארץ.
   דבר זה לא נתקבל על אף חכם מחכמי תימן, היות ובני תימן באו עם בתי דינים שלהם ומנהגים ברורים ומסולתים, ולכן אין להם לשנות מנהגיהם בא"י. הרב רצאבי כתב בזה במאמר 'מסלול ודרך' ובעוד מקומות, וגם בנו האריך בענין.
   אנו מלמדים הלכות מתוך הילקו"י והלכה ברורה לציבור ספרדי הנוהג כדעת מרן השו"ע, ומדי אני משתדל להזכיר גם מנהגי תימן.

   • אורן דרחי הגיב:

    תודה רבה לכבוד הרב. אשמח אם הרב יענה לי מה לגבי תימני "שאמי". שכחתי לשאול.

    • בועז שלום הגיב:

     ברוב העניינים השאמי נוהגים כדעת מרן השו"ע. הבעיה היא רק שאין לשאמי מנהג אחיד, ויש שמערבים מנהגים עם הבאלדי [כדוגמת הרב צוברי] ויש שדבקים בשו"ע [כדוגמת השרעבים], כך שאין לשאמי משנה סדורה כיצד לנהוג. עכ"פ לרוב מנהגם ע"פ השו"ע ויכולים לנהוג ע"פ רוב כדעת הגר"ע יוסף.

 4. גדי הרוש הגיב:

  שלום לרב!
  האם יהיה המשך של ההלכות ע"פ הסדר?

  • בועז שלום הגיב:

   כו, בעז"ה, אנו פשוט לאחרונה בלחץ של זמן ולא הצלחנו כמעט להעלות חומרים חדשים בחודש האחרון.

 5. אורן דרחי הגיב:

  שלום רב לרב, זה שוב אורן דרחי {שאלתי את הרב מה ללמוד כבלדי}. השאלה שלי היא איך אני יכול להרחיב את ידיעותיי בהלכה. הרי הרב רצאבי לא מביא את כל הדינים וההלכות המסועפים הנוגעים לימינו אנו. האם ללמוד משנה ברורה?

  • בועז שלום הגיב:

   לאורן שלום
   בכל אופן חשוב ללמוד את המשנ"ב מכיון שהוא מהווה את הריכוז והסיכום של שיטות האחרונים על השו"ע.
   רק שבנוגע לשאלה שלך – זה לא ממש יסייע בידך, שהרי אתה מבקש לדעת את כל הדינים וההלכות הנוגעים לימינו – וכפי שאני מבין – הכוונה לשימוש בטכנולוגיות בשבת, ענייני מוקצה בחפצים בני זמנינו, בעיות כשרות במכשירים שונים או במאכלים שונים וכן כל שאר הנושאים המתעוררים בזמננו. בנוגע לזה המשנ"ב לא יעזור לך. אם תרצה להרחיב ידיעותיך בכך, עליך לעיין בספרי אחרוני בני זמנינו. על המשנ"ב יש את הספר פסקי תשובות שמביא נידונים נרחבים בפוסקי זמנינו על שאלות הזמן. וכן תוכל לעיין בילקו"י ששם מביא נידונים רבים שרלוונטיים לזמנינו.

   • אורן דרחי הגיב:

    בסדר גמור, תודה לרב.
    רק רציתי לציין ולהודות לרב על כך שחיזק אותי המון בשיעורים שלו. הרב פשוט מעביר את השיעורים בנועם, ברהיטות ובפשיטות השווה לכל נפש!
    יישר כח, ושהשם ימלא את כל משאלות הרב!

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו ביט הנפשהסנדיסק 128כרטיס זכרון 128