הלכה ברורה ג' | על סדר השו"ע

 

שיעורים בהלכה על סדר השולחן ערוך,

על פי הספר "הלכה ברורה"

חלק ג – מסימן פח – עד סימן קכז

הלכות תפילה

סימן פט – הלכות תפלה וזמנה

סימן צ – מקום הראוי להתפלל. ולהתפלל עם הצבור ודין ההולך בדרך

סימן צא – שיאזר מתניו ויכסה ראשו בשעת תפלה

סימן צב – הנצרך לנקביו ודין רחיצה לתפלה ושאר הכנות לתפלה

סימן צג – קדם שיתפלל צריך לשהות

סימן צד – צריך לכון נגד ארץ ישראל, ודין הרוכב או יושב בספינה

סימן צה – כוון איבריו בשעת תפלה

סימן צו – שימנע כל הטרדות כדי שיכון

סימן צז – שלא יגהק ושלא יפהק בשעת התפלה

סימן צח – צריך שיהיה לו כונה בתפלתו

סימן צט – דין שתוי ושכור לתפלה

סימן ק – תפלת המועד צריך לסדר

סימן קא – שצריך לכון בכל הברכות, ושיכול להתפלל בכל לשון

סימן קב – שלא להפסיק כנגד המתפלל

סימן קג – מי שנזדמן לו רוח בתפלתו או עטוש

סימן קד – שלא להפסיק בתפלה

סימן קה – דין המתפלל ב' תפלות

סימן קו – מי הם הפטורים מתפלה

סימן קז – המספק אם התפלל, ודין תפלת נדבה

סימן קח – מי שלא התפלל לסבת טעות, או אנס או במזיד

סימן קט – דין איך יתנהג היחיד לכון בתפלתו עם הצבור

סימן קי – היוצא לדרך, ופועלים מה יתפללו, וסדר תפלת הדרך ובית המדרש

סימן קיא – דין סמיכות גאלה לתפלה

סימן קיב – שלא להפסיק לא בשלשה ראשונות ולא בשלשה אחרונות

סימן קיג – דיני הכריעות בי"ח ברכות

סימן קיד – דין הזכרת הרוח וגשם וטל

סימן קטו – טעם ברכת אתה חונן

סימן קטז – פרוש ברכת רפאנו

סימן קיז – דיני ברכת השנים

סימן קיח – חתימת ברכת השיבה

סימן קיט – דין הרוצה להוסיף בברכות

סימן קכ – שראוי לומר רצה בכל תפלה

סימן קכא – דיני מודים

סימן קכב – דינים השיכין בין י"ח ליהיו לרצון

סימן קכג – דיני הכריעות בסיום י"ח ברכות

סימן קכד – דין הנהגת שליח צבור בי"ח הברכות, ודין ענית אמן

סימן קכה – דיני קדשה

סימן קכו – דין שליח צבור שטעה

סימן קכז – דין מודים דרבנן

 

 

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

תגיות

0 תגובות על “הלכה ברורה ג' | על סדר השו"ע”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב