.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

וידאו טעמים והגיון במצוות

שיעורים בוידאו מהידברות

טעמים והגיון במצוות

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

6 תגובות על “וידאו טעמים והגיון במצוות”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. אלי הגיב:

  עבד עברי – העבד העברי אינו קניין של רבו, הרי אם רבו כהן הוא לא אוכל בתרומה כמו העבד הכנעני.
  משום כך, ההתבוננות בטעם מוסג העבדות שייכת יותר לגבי מעמד העבד הכנעני.
  מכאן השאלה: על סמך איזה רעיון/העיקרון התורה נותנת ליהודים בעלות על עבדים, דבר שהיא שוללת מהגוים שאם גוי קונה עבד, זה רק לעבודתו כפועל ואין לו בעלות עליו.
  אשמח לקרוא את תשובתך ובתודה מראש.

  • בועז שלום הגיב:

   שלום
   קנין הישראל בעבד כנעני הוא קנין הגוף, דהיינו בעלות על גוף העבד הכנעני.
   לעומת זאת הקנין של הגוי בעבד אפילו כנעני – רק קנין ממוני [כפועל שהאדון זכאי במעשה ידיו. יש בזה שיטות בראשונים, אך זו הדעה העיקרית של רובם]. וכפי שכתב הרמב"ם [הלכות עבדים פרק ט הלכה ה]:
   "עכו"ם שקנה עכו"ם לעבדות לא קנה גופו ואין לו בו אלא מעשה ידיו, אעפ"כ אם מכרו לישראל הרי גופו קנוי לישראל". עכ"ל.
   הדבר הוא גזרת הכתוב. עם כל זה ניתן למצוא בו טעם.
   ישראל הם חלק אלוק ממעל. יש להם תפקיד בעולם, לגלות כבוד מלכותו יתברך בעולם, והתורה התירה לו להשתמש בגוי בבחינת כלים להוצאת תפקידו לאור. הרי זה מעין הכתוב בעת הגאולה ועמדו זרים ורעו צאנכם וכו'.
   לעומת זאת תפקיד הגוי הוא להיות משמש לישראל [זה התפקיד שייעד יצחק לעשיו, להיות ה'זבולון' של יעקב אחיו, וכך גם יטענו הגוים בעתיד 'שווקים רבים תיקננו וכו' והכל לא עשינו אלא בשביל ישראל"], ולכן אם הגוי קונה גוי אחר – אין לו בו קנין הגוף, שהרי אין תכלית הגוי לשמש את הגוי, אלא את ישראל בדוקא.

 2. אלי הגיב:

  הגויים לא שמרו את המצות שלהם (ז' מצוות בני נח) ומשום כך הקב"ה התיר את ממונם לישראל (אבל לא גופם).
  קניין הגוף של עבד כנעני לא משתמע מברכת יעקב "יעבדוך עמים…הוה גביר לאחיך…" או מנבואת ישעיהו "ועמדו זרים ורעו צאנכם" ואין שם היתר "להשתמש בגוי בבחינת כלי" אלא שלטון מסוים (על כל העמים, ולאו דווקא מתור עבדים קנויים לנו).
  ועוד יותר קשה לי איך זה יכול להוציא לאור "תפקידו של ישראל"… אע"פ שיש פה גזרת הכתוב,
  התבוננתי בתשובתך כדי לתת טעם בשביל מחשבה אחר,… אולי אפשר לומר שקניין הגוף של עבד כנעני הוא יצירה חדשה של שיכבה חברתית עם סטאטוס מיוחד בתוך החברה הישראלית שהרי בזה הוא הופך להיות חלק מנחלת השם, וזה מעין גאולה לו שהרי הוא הופך להיות "אחינו במצוות"…
  אבל עדיין שאלתי עומדת – מניין זכינו בקניין הזה (בנוסף לממונם)? ואיפה יש יסוד לקניין הגוף?
  האם הכיוון נראה לכם?

  • בועז שלום הגיב:

   א. אכן ה' התיר את כלל ממון הגויים, אך בעבדים – אף את הגוף.
   ב. בגדר מציאות הגוי לעתיד לבוא – חז"ל אומרים שלכל אחד מישראל יהיו 2800 עבדים.
   ג. בגדר הוצאת תפקידו של עם ישראל – זה הרי ברור מאליו, שאם אתה עבד לצדיק, אתה מסייע בידו להוציא תפקידו לאור בקידוש ה' שהוא עושה ובעבודתו הרוחנית.
   וכך כותב ר' צדוק הכהן מלובלין [פרי צדיק קדושת שבת מאמר ה]
   "ובבריאת עולם גם כן כל מה שנברא בערב שבת הוא גם כן להכנה לקדושת השבת והוא בריאת האדם שהוא עיקר הכל הזוכה לאותה קדושה והם אומה הישראלית הקרוים אדם. ובהמות וחיות הם העכו"ם בני אדם הדומים לבהמה ועם הדומה לחמור שגם הם נבראו לצורך התכלית לעולם הבא גם כן שיהיה מהם גרים גרורים. ואלפיים שמונה מאות עבדים לכל אחד מישראל והם מחסידיהם שיש להם חלק לעולם הבא לשמש לבני ישראל וענין ריבוים כל כך כענין ריבוי הבהמות ובעלי חיים נגד בני אדם שהוא נברא יחיד ובהמות וחיות רבים וכן ישראל גוי אחד וביעקב נאמר נפש אחת ובעשו נפשות רבות (ויקרא רבה ד', ו'). כי כל מה שבמעלה עליונה להתדבק באחדות ה' יתברך הוא באחדות. מה שאין כן אותם שמלמטה מעלמא דפירודא שעל ידי הפירוד אחד להרבה חלקים הוא הריבוי. וגם הבהמות וחיות עצמם נבראו לתשמיש אדם כמו שאמרו (קידושין פ"ב א) הם נבראו לשמש אותי ואני לשמש את קוני…"
   ד. טעמך – שקנין הגוף של עבד נותן לו מעלה וזו מעין גאולה לו – אחר המחילה – אינו מסתבר, היות והעבדות קללה היא לבני חם, ולפי שיטתך הם קיבלו פרס…
   ה. ובזה אף תשובה לשאלתך – מנין זכינו בקניין הזה – קניין הגוף בעבדים – זה היה מתוך קללת בני חם "עבד עבדים יהיה לאחיו", והחיבור לישראל הברוכים אמור להוות תיקון למציאותם – מציאות של "ארור" – ארור כנען, ולכן עבד עבדים יהיה לאחיו. כשיסתפח לקדושה ויתבטל אליה יבוא תיקונו. שכידוע כל עונשי התורה תיקון.
   וראה במהר"ל [״גבורות ה׳״ פרק ד'], שכתב:
   כי ישראל הם כמו צורה נבדלת מן החומר, ויש [גם] צורה המוטבעת בחומר, וזאת הצורה היא צורה פחותה [ושפלה ביחס לצורה הנבדלת]. וכאשר אמרנו, כי מצרים נקראים [בשם] ״חמורים״ ונמשלים כבהמה, כך הכנענים גם כן דומים לזה, ועליהם נאמר [בראשית כ״ב ה] שבו לכם פה עם החמור, [ודרשו בקידושין סט א] עם הדומה לחמור. כי הצורה המוטבעת בחומר נמשלת כחומר, ויש לה משפט [ודין כמו] החומר [הגמור] בכל מעשיה. ולפיכך, הכנענים הארורים דומים למצרים, כי המצרים הם החומר, וכמו כן הכנענים הם הצורה הפחותה אשר היא מוטבעת בחומר. ולפיכך ימשך לה [לצורה המוטבעת] מן הדברים אשר ימשכו אחר החומר, ושוים [הם שניהם] בכל דבר. וישראל הם הצורה הנבדלת [שהיא] בלתי מוטבעת בחומר. ומפני שהצורה המוטבעת [בחומר של הכנענים] היא צורה פחותה, [לכן] נאמר עליה [שם, ט כ״ה־כ״ו] ארור כנען וגו', ויהי כנען עבד למו. [משום] שהצורה המוטבעת היא צורה, ואין לה שלימות אשר ראוי [שתהיה] לצורה. שראוי שתהיה [כל צורה שהיא] צורה נבדלת, והיא [המוטבעת בחומר, היא] צורה חסירה ואמרה. עד כאן דברי המהר"ל.

 3. אלי הגיב:

  אחר התודה על תשובתך ועל הדרשות שהבאתה שהם חידוש לי (אע"פ שהרעיון מוכר לי) לא מצאתי בהם תשובה לשאלתי לסיבות אלה:
  א) איך המצב המתואר לעתיד לבוא (אם הנביא התכוון לעבדים ממש) מהווה בסיס להלכה עכשיו. ועוד, הגויים יבואו מרצונם, והעבד קנוי.
  איך יהיה המצב כשהנבואה תתבצע – עוד חזון למועד…
  ב) הקללה לחם אינה גזרה ואכן, אם עבד הנקנה בשוק טובל לשם גרות לפני שרבו מטביל אותו לשם עבדות, הוא יוצא מהמים יהודי.
  הלכה זו חלה גם על בני חם!
  ג) לגויים יש פוטנציאל להגיע להיות אדם שלם כפי שכותב הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל וזה בלי צורך להתגייר (ידוע לי שיש חילוקי דעות בהבנת הלכה זו).
  ד) תרגום יונתן על הפסוק ביחזקאל לד:לא מפרש לנו על איזה "אדם" מדובר, וחז"ל דורשים את המילה "בשר" בשמות ל:ב המצורפת למילה "אדם", הן "בשר חמורים בשרם".

  ובכן, שאלתי עדיין עומדת: איך גוף אדם אחד הופך להיות רכוש וקניין של אדם אחר עליון ככל שיהיה – האם גופו שלו עצמו רכוש לו?!
  חסר לי ידיעה מה עושה את קניין הגוף (גם אם זה גזרת הכתוב).
  כתלמיד בישיבת גוגל (!) אני מאוד מודה ומעריך את נכונותך להתייחס ולענות לשאלות הגולשים. על זה תבורך בכל טוב והצלחה רבה!

  • בועז שלום הגיב:

   א. הדוגמא מהמצב לעתיד לבא רק באה להראות שזה ייעודם של הנכרים בכלל והעבדים בפרט, לשמש את ישראל.
   ב. לא הבנתי מה אתה מוכיח מכאן. וכי בגלל שיש לו אפשרות לצאת מעבדותו [וחז"ל כבר נתנו עצה כיצד למנוע זאת ממנו] מוכיח הדבר משהו?
   ג. הפוטנציאל של הגוי הוא להיות אדם שלם ב ע ר כ ו . לא שלם בשלימות הישראל, וזה פשוט. לגוי יש רק נפש דקליפה, ואילו לישראל יש חמש קומות רוחניות – נפש רוח נשמה חיה ויחידה – דקדושה, מתחת כסא הכבוד, ומאן דנפח מדיליה נפח מקוב"ה בעצמותו. ונפשות חסידי אוה"ע נלקחות מקליפת נוגה (שכידוע מעורבת מטו"ר) [לקוטי ביאורים להרב מפארטיש].
   ועי' עוד במשנת הגלגולים שהארכתי להביא את דברי הרב יעקב הילל בשוני העצום בין נפש הגוי שהיא נפש בהמי לנפשות ישראל נשמות דקדושה.
   מה שנאמר לגבי הגוי שם ברמב"ם [ואכן צדקת שיש הסוברים שמדובר בגוי שהתגייר] וכן באליהו רבה [פרשה י]: "מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ, בין גוי ובין ישראל בין איש ובין אשה בין עבד בין שפחה הכל לפי מעשה שעושה כך רוח הקודש שורה עליו" – הכל בערכו של הגוי. וכמו שכתב בזוהר חדש [רות עח-ד] אודות חלק הנכרי בעוה"ב "לא יחד עם בנ"י, כי אם חלק בפני עצמו ועולם בפני עצמו".
   ד. לא ברורה לי הקדמתך מיחזקאל ומענין הבשר.

   בנוגע לשאלתך כיצד קונים גוף העבד – דבר ראשון זו גזירת הכתוב שגופו נקנה ומורישו האדון לבניו אחריו ככל קנין שיש לו. [ויקרא פרק כה, מד-מו]: "וְעַבְדְּךָ֥ וַאֲמָתְךָ֖ אֲשֶׁ֣ר יִהְיוּ־לָ֑ךְ מֵאֵ֣ת הַגּוֹיִ֗ם אֲשֶׁר֙ סְבִיבֹ֣תֵיכֶ֔ם מֵהֶ֥ם תִּקְנ֖וּ עֶ֥בֶד וְאָמָֽה: (מה) וְ֠גַם מִבְּנֵ֨י הַתּוֹשָׁבִ֜ים הַגָּרִ֤ים עִמָּכֶם֙ מֵהֶ֣ם תִּקְנ֔וּ וּמִמִּשְׁפַּחְתָּם֙ אֲשֶׁ֣ר עִמָּכֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר הוֹלִ֖ידוּ בְּאַרְצְכֶ֑ם וְהָי֥וּ לָכֶ֖ם לַֽאֲחֻזָּֽה: (מו) וְהִתְנַחַלְתֶּ֨ם אֹתָ֜ם לִבְנֵיכֶ֤ם אַחֲרֵיכֶם֙ לָרֶ֣שֶׁת אֲחֻזָּ֔ה לְעֹלָ֖ם בָּהֶ֣ם תַּעֲבֹ֑דוּ וגו':
   צורת הקנין היא כמובא בשו"ע יורה דעה הלכות עבדים סימן רסז: העבד נקנה בכסף או בשטר או בחזקה, בין קנאו מעובד כוכבים בין קנאו מישראל. וחזקה הוא שישתמש בו, וכו' …נקנה בחליפין …וכן נקנה במשיכה, שתקפו ומשכו אליו". עכ"ל.
   בכל זה קנה את העבד למעשי ידיו. אולם קנין הגוף מתבצע בצורה אחרת – וכפי שכתב בשו"ע [שם ס"ט]: הלוקח עבד מן העובד כוכבים, אין הגוף קנוי לו עד שיטבילנו לשם עבדות.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות