.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
 
ישעיה

ישעיהו פרק לו

(א) וַיְהִי בְּאַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה לַמֶּלֶךְ חִזְקִיָּהוּ עָלָה סַנְחֵרִיב מֶלֶךְ אַשּׁוּר עַל כָּל עָרֵי יְהוּדָה הַבְּצֻרוֹת וַיִּתְפְּשֵׂם:

מלבי"ם ויהי. ספור זה נזכר גם במלכים ובד"ה, במלכים ב' (קאפיטל י"ח) נזכר שאחר שעלה סנחריב על כל ערי יהודה הבצורות ייתפשם, שלח חזקיהו אל סנחריב לאמר חטאתי שוב מעלי את אשר תתן עלי אשא. וישם מלך אשור על מלך יהודה שלש מאות ככר כסף ושלשים ככרי זהב, וחזקיה נתן לו את הכל, ואז שלח את רבשקה, ומתחיל הספור שנזכר פה מן פסוק ב' והלאה,

ובד"ה (ב' ל"ב) נזכר כי בעת בא סנחריב על ערי יהודה הבצורות סתם חזקיהו את המעינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץ, ויעש שלח ומגנים לרוב ויקבץ את העם ויחזק את לבם בה' וישם עליהם שרי צבאות, ואז שלח סנחריב את רבשקה ככל הנזכר פה,

ולהשוות הספורים האלה, מבואר לדעתי, כי עת בא סנחריב והתחיל לכבוש את ערי יהודה הבצורות, פתח חזקיה בשלום ושלח לו מס אשר שם עליו, ככל המסופר בספר מלכים,

וכונתו היה כדי שיהיה לו עת להכין א"ע למלחמה נגדו,

ותיכף אחר שנתן המס, התחיל לחזק החומה ולהבא המים העיר ככל המסופר בד"ה, ומתוך כך התעורר סנחריב לבא שנית עליו, ושלח עליו את רבשקה בחיל כבד, הגם שכרת עמו ברית ולקח ממנו מס.

כי לדעתו היה חזקיהו המפר ברית, במה שהכין א"ע למלחמה, ובזה נבא אל הבאור:

 

(ב) וַיִּשְׁלַח מֶלֶךְ אַשּׁוּר אֶת רַב שָׁקֵה מִלָּכִישׁ יְרוּשָׁלְַמָה אֶל הַמֶּלֶךְ חִזְקִיָּהוּ בְּחֵיל כָּבֵד וַיַּעֲמֹד בִּתְעָלַת הַבְּרֵכָה הָעֶלְיוֹנָה בִּמְסִלַּת שְׂדֵה כוֹבֵס:

השאלות:

 [ב] במלכים (ב', י"ח י"ד) נזכר פה שחזקיה נתן מס ומנחה, ואז שלח את רבשקה, ויפלא מאד, הזה חק מושל ארץ, שאחר שהעלה עליו מס וקבל ממנו, ישוב לשלוח עליו מחנה כבד, ולקרותו מורד?

וכל המושלים מרגיזי הארץ אשר שמענו, לא עברו חקי הארצות הכוללים?

ובד"ה (ב', ל"ב ב') נזכר תחת זה, כי חזקיהו הכין א"ע אז למלחמה, וזה סותר להנאמר במלכים?

למה עמד רבשקה בתעלת הברכה ולמה מספר זאת:

מלבי"ם ויעמד בתעלת הברכה העליונה – אחר שנזכר בד"ה (שם) שחזקיהו סתם את המעינות ובתוכם היו מי הברכה הזאת, כמ"ש ואשר עשה את הברכה ואת התעלה ויבא המים העירה (מ"ב כ' כ'),

וזה היה למלך אשור כסות עינים [כביכול סיבה] לבא עליו שנית למלחמה כנ"ל, לכן עמדו שלוחיו אצל הברכה הזאת שסתם. כי משם יוכיחו את דבריהם, שחזיקהו הפר ברית, ושם ימצאו אותו כגנב במחתרת:

 

(ג) וַיֵּצֵא אֵלָיו אֶלְיָקִים בֶּן חִלְקִיָּהוּ אֲשֶׁר עַל הַבָּיִת וְשֶׁבְנָא הַסֹּפֵר וְיוֹאָח בֶּן אָסָף הַמַּזְכִּיר:

מלבי"ם על הבית – בית המלך.

 המזכיר – מי הבא ראשון במשפט או בקשה לפני המלך:

 

(ד) וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם רַב שָׁקֵה אִמְרוּ נָא אֶל חִזְקִיָּהוּ כֹּה אָמַר הַמֶּלֶךְ הַגָּדוֹל מֶלֶךְ אַשּׁוּר מָה הַבִּטָּחוֹן הַזֶּה אֲשֶׁר בָּטָחְתָּ:

השאלות:

 (ד'-י"א) מה הבטחון אשר בטח חזקיהו לפי דברי רבשקה והוא לא בטח, אך שלח מס כעבד לאדוניו?

ומה רצה באריכות הזה הכפול ומשולש?

מלבי"ם מה הבטחון – אשר אתה חושב למרוד שנית:

 

(ה) אָמַרְתִּי אַךְ דְּבַר שְׂפָתַיִם עֵצָה וּגְבוּרָה לַמִּלְחָמָה עַתָּה עַל מִי בָטַחְתָּ כִּי מָרַדְתָּ בִּי:

השאלות:

מ"ש אמרתי אך דבר שפתים נלאו המפרשים למצוא חדתו, ובמלכים כתוב אמרת?

מלבי"ם אמרתי – אני רואה את מחשבת לבבך, אתה חושב בלבבך, הלא אמרתי אך דבר שפתים – מה ששלחתי את מלך אשור מס ושוחד ובקשתי שישוב ממני,

הלא זה לא היה ממני כריתת ברית ושבועה, כי רק דבר שפתים אמרתי לו – ולבי בל עמי בדבר, כי לא רציתי בזה אך להרויח זמן כדי שאכין עצה וגבורה למלחמה – ר"ל שע"י מעשיך שאתה מכין עתה עצה וגבורה למלחמה,

העצה בתחבולות בהבאת המים העירה, והגבורה מה שהכין שלח ומגנים לרוב,

מבואר שחשבת בלבך שרק דבר שפתים אמרת, ואינך מחויב להיות לי למס עובד,

עתה על מי בטחת – ר"ל כי טרם ששלח לו מס ויכנע תחת ידו, גם אם היה נלחם אתו וכבשו, לא היה מענישו להגלותו בגלות, רק היה משימו למס עובד כמו שיעשו להנכבשים במלחמה,

אבל עתה שכבר נתת לי מס וקבלת את מלכותי עליך, אם תלחם נגדי עתה הנך בגדר מורד, כי הפרת ברית ואָלָה,

ואם אכבוש אותך אענשך כדין עבד מורד באדוניו, (כי בעבור זה רצה להגלותם מארצם כמ"ש בפסוק ט"ז)

א"כ אשאלך עתה שהסכנה עליך גדולה יותר כי מרדת בי – ותענש עונש גדול א"כ על מי בטחת – שעשית דבר כזה:

 מלבי"ם חלק באור המלים אמרתי. – ובמלכים (ב' י"ח) אמרת?,

ולמ"ש בפי' שניהם אחת, א"ל אתה אמרת, לאמר, הלא אמרתי אך דבר שפתים לבד, הלא לא נשבעתי:

 מרדת – המרד לא יצדק רק אם עמד מכבר תחת פקודתו:

 

(ו) הִנֵּה בָטַחְתָּ עַל מִשְׁעֶנֶת הַקָּנֶה הָרָצוּץ הַזֶּה עַל מִצְרַיִם אֲשֶׁר יִסָּמֵךְ אִישׁ עָלָיו וּבָא בְכַפּוֹ וּנְקָבָהּ כֵּן פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרַיִם לְכָל הַבֹּטְחִים עָלָיו:

מלבי"ם הנה בטחת – הנה אפשריות הבטחון לא יהיה רק בשני פנים,

או שבטחת על עזרת בשר, או שבטחת על ה',

ועל שניהם מתוכח עמו, אם על אדם בטחת בודאי בטחת על מצרים, כמו שבטחו עליו מלכי ישראל (למעלה ל' ול"א).

 הלא מצרים דומה למשענת של קנה רצוץ – שיש לו שני חסרונות.

א] אשר יסמך איש עליו – שע"י שנדמה להם שהוא משענת סומכים עליו, ואין סומכים על כח רגליהם רק על המשענת והוא קנה חלוש.

ב] שחוץ ממה שהוא קנה חלוש, הוא גם כן רצוץ ושבור, ועי"ז ובא בכפו ונקבהומזיק את היד, כן פרעה לכל הבטחים בו – יש בו ג"כ שני חסרונות אלה.

א] שסומכים עליו ונרפים מעשות בעצמם איזה דבר להצלתם.

ב] שבא לארצם לקחת מהם מנחה ומס, ואינו מועיל להם רק מזיק:

 

(ז) וְכִי תֹאמַר אֵלַי אֶל ה' אֱלֹהֵינוּ בָּטָחְנוּ הֲלוֹא הוּא אֲשֶׁר הֵסִיר חִזְקִיָּהוּ אֶת בָּמֹתָיו וְאֶת מִזְבְּחֹתָיו וַיֹּאמֶר לִיהוּדָה וְלִירוּשָׁלִַם לִפְנֵי הַמִּזְבֵּחַ הַזֶּה תִּשְׁתַּחֲווּ:

מלבי"ם וכי תאמר – שאתה בוטח על עזר ה' שיושיעכם ע"י זכותכם וצדקתכם,

הלא הוא – הוא האל אשר חזקיהו הסיר את במותיו ואסר הבמות בל יהיה מוקטר מוגש לשמו בכל מקום

רק במזבח אחד בירושלים, (והוא חשב שחזקיה עשה זה לתועלת עצמו בעבור יצטרכו העם לעלות לירושלים),

וזה נגד כבוד ה' שראוי שיגישו לפניו מנחה בכל מקום:

 

(ח) וְעַתָּה הִתְעָרֶב נָא אֶת אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ אַשּׁוּר וְאֶתְּנָה לְךָ אַלְפַּיִם סוּסִים אִם תּוּכַל לָתֶת לְךָ רֹכְבִים עֲלֵיהֶם:

מצודות ציון התערב – מל' ערבון ומשכון כי כששנים חלוקים בדבר מה וכ"א מחייב עצמו בממון באה לא יהיה כדבריו הדרך הוא שכ"א נותן ערבון להיות בטוח ומקיים:

 מלבי"ם ועתה – ישיב אל שני הטענות שטען, להוציא התולדה מן הקדמותיו שהקדים,

אם בטחונך על מצרים, והלא מצרים לא יושיעוך רק מה שיתנו לך רכב ופרשים, וצריך שיהיו לך רוכבים על הרכב, אני אומר לך אם תוכל לתת לך רוכבים על אלפים פרשים, יתן לך אשור אלפים סוסים,

ולמה לך סוס ורכב אם אין לך רוכבים, אבל אחר שלא תוכל למצוא בצבאיך אף אלפים רוכבים, אשאלך אפוא:

 מלבי"ם חלק באור המלים (ח) התערב – כמו עבדך ערב את הנער, הכנס עמו בערבון אם תוכל לעשותו:

 רכבים – שיהיו פרשים:

 

(ט) וְאֵיךְ תָּשִׁיב אֵת פְּנֵי פַחַת אַחַד עַבְדֵי אֲדֹנִי הַקְטַנִּים וַתִּבְטַח לְךָ עַל מִצְרַיִם לְרֶכֶב וּלְפָרָשִׁים:

מצודות ציון פחת – ענין שררה:

 מלבי"ם ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדני הקטנים – אשר הקטן שבהם הוא שר אלפים:

 

(י) וְעַתָּה הֲמִבַּלְעֲדֵי ה' עָלִיתִי עַל הָאָרֶץ הַזֹּאת לְהַשְׁחִיתָהּ ה' אָמַר אֵלַי עֲלֵה אֶל הָאָרֶץ הַזֹּאת וְהַשְׁחִיתָהּ:

השאלות:

איפוא עבר רוח ה' עליו ויאמר לו עלה על הארץ להשחיתה?

מלבי"ם ועל – הצד השני שאתה בוטח בה', גומר דבריו,

ועתה – אחר שחזקיה הקל בכבוד ה' והסיר את במותיו לכבוד עצמו, ה' אמר אלי עלה אל הארץ הזאת והשחיתה – ר"ל הנה באתי לריב ריבו על שבטל מזבחותיו, וכאילו בפקודת ה' באתי:

 

(יא) וַיֹּאמֶר אֶלְיָקִים וְשֶׁבְנָא וְיוֹאָח אֶל רַב שָׁקֵה דַּבֶּר נָא אֶל עֲבָדֶיךָ אֲרָמִית כִּי שֹׁמְעִים אֲנָחְנוּ וְאַל תְּדַבֵּר אֵלֵינוּ יְהוּדִית בְּאָזְנֵי הָעָם אֲשֶׁר עַל הַחוֹמָה:

השאלות:

 וכי לא ידעו כי כונתו להפחיד העם, וכי לכן יהודית ידבר?

רש"י כי שומעים אנחנו – מכירים אנחנו אותו ול' שומעים איטנדנ"ט בלע"ז. ואל תדבר אלינו יהודית – שכל העם מכירים בל' יהודית והם מתפחדים מדבריך (לפי שאמר להם אמרו נא אל חזקיה (סברו) שלא בא להפחיד העם ורבשקה ישראל מומר היה כסבורים הם אף שמצות רבו על רבשקה אבל לבו נמשך למשפחתו ויכמרו ניחומיו):

מלבי"ם ויאמר אליקים – הם חשבו כי תכלית ביאתם הוא שחזקיהו יניח מלאכתו שהתחיל לבצר החומה ולהכין א"ע למלחמה, וישוב להיות למס עובד ובזה יסור אשור מאתו,

וא"כ עקר שליחות רבשקה הוא אל המלך עצמו שישלים אתו,

ולכן אמר דבר נא אל עבדיך ארמית – אחר שאנחנו שומעים ומבינים לשון זה,

ולמה תדבר אלינו יהודית באזני כל העם – הלא הם רק דברים הנוגעים אל המלך לבדו:

 מלבי"ם חלק באור המלים שמעים – מבינים: יהודית – על ששבט יהודה היה עקר המלכות יחסו השפה העבריית על שמו:

 

(יב) וַיֹּאמֶר רַב שָׁקֵה הַאֶל אֲדֹנֶיךָ וְאֵלֶיךָ שְׁלָחַנִי אֲדֹנִי לְדַבֵּר אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה?

הֲלֹא עַל הָאֲנָשִׁים הַיֹּשְׁבִים עַל הַחוֹמָה לֶאֱכֹל אֶת חראיהם צוֹאָתָם וְלִשְׁתּוֹת אֶת שיניהם מֵימֵי רַגְלֵיהֶם עִמָּכֶם:

השאלות:

 הלשון מורה שלא נשלח רק אל העם, והוא עכ"פ גם אל המלך נשלח, ולא יגרע מן העם?

ומ"ש לאכל את חוריהם לא נודע קשורו?

רש"י האל אדוניך – תמיהה הוא לכך נקוד חטף פתח וכי אל שניכם לבדכם שלחני אדני הלוא אל כולם שלחני ולכך באתי שכל העם ישמעו ויראו ואל יסיתם חזקיהו למרוד. לאכול את צואתם – אף הם ברעב המצור יאכלו. את חריהם – רעי היוצא דרך הנקב שלהם, ול' נאה תקנו סופרים לקרותו צאתם כך שנו רבותינו מקראות הכתובים לגנאי קורין אותו לשבח כמו (דברים כח) בעפולים בטחורים (דברים כח) ישגלנה ישכבנה, חוריהם צאתם. שיניהם – מימי רגליהם, שיניה' צואה לחה שיני דכרכשת' היא החלחולת שקורין טבחיא בלע"ז עומדת ע"י שלש שינים:

מלבי"ם ויאמר רבשקה – אז גלה להם רבשקה, כי לא נשלחו אל חזקיהו כלל, כי אחר שחזקיה כבר נתן מס ומרד באדוניו, אין לו תקנה, ובהכרח ענוש יענש ויעבירהו ממלכותו, ואת העם יעביר לגולה,

כמו שהיה מנהגו עם העמים שמרדו בו אחרי שהיו תחת ממשלתו, שנענשו בגלות.

ובזה דבר אין לו עם חזקיהו רק עם העם, להם שלח השלוחים שלא ישמעו אל חזקיהו, רק יצאו אליו וימסרו שיעשה עמהם כחפץ לבבו,

וז"ש האל אדניך ואליך שלחני אדני לדבר את הדברים האלה? – התחשוב כי לך היה אדוני שולח שלוחים, כאילו אין ידו חזקה להכריחך בחרב עד שבא להכניעך בדברים?

לא כן הוא, כי עקר שליחותי הוא אל האנשים האלה הישבים על החומה – ר"ל אחר שהעם הזה יושבים על החומה לבא מפני מלך אשור במצור ולאכל עמכם את צאתם – מפני הרעב, עליהם חס המלך אשור בל ימותו ברעב,

ולהם נשלחתי שימרדו בחזקיהו, ויצאו אל מלך אשור:

 מלבי"ם חלק באור המלים על – כמו אל: חריהם שיניהם – הקרי צואתם ומימי רגליהם:

 

(יג) וַיַּעֲמֹד רַב שָׁקֵה וַיִּקְרָא בְקוֹל גָּדוֹל יְהוּדִית וַיֹּאמֶר שִׁמְעוּ אֶת דִּבְרֵי הַמֶּלֶךְ הַגָּדוֹל מֶלֶךְ אַשּׁוּר:

מלבי"ם ויעמד – לכן קרא בקול גדול ובלשון יהודית שישמעו ושיבינו כל העם,

וייחד את דבריו אל העם, לאמר שמעו אל דברי המלך הגדול – לא אל חזקיהו הקטן ודל:

 

(יד) כֹּה אָמַר הַמֶּלֶךְ אַל יַשִּׁא לָכֶם חִזְקִיָּהוּ כִּי לֹא יוּכַל לְהַצִּיל אֶתְכֶם:

השאלות:

 [יד-כב] מדוע אמר פה ישיא, ובפסוק י"ח יסית? מדוע קצר פה בטענותיו, ואח"ז חזר לטענות אחרות [י"ח-כ"א] שאין ביכולת ה' להושיע, ותחלה טען כי ה' שלחו?

 

מלבי"ם כה אמר המלך – הזכיר להם בקצרה עקרי הדברים שאמר תחלה, שהיה ענינם.

 א] בל יבטחו על גבורתם. ב] בל יבטחו על ה'.

והנה יש הבדל בין נשא ובין הסית,

נשא הוא בדבר שיש להמושא פחד מעשות הדבר, והמשיא מדבר על לבו שאין לו לפחד,

ומסית הוא בדבר שאין שייך בו פחד רק שמסית אותו בטענות וראיות להראות לו שראוי שיעשה הדבר הזה,

ואמר שחזקיהו לא ישיא אתכם – להסיר המורך מלבכם במה שיאמר לכם שיוכל להלחם עם אשור בכחו,

כי הוא לא יוכל להציל אתכם, וכן:

 מלבי"ם חלק באור המלים ישיא – ההבדל בין השיא הסית פתה, המשיא, מסיר המורך. הנחש השיאני, לא מות תמותן. זדון לבך השיאך, מי יורידני ארץ (עובדיה א' ג'). השא השאת לעם הזה, שלום יהיה לכם (ירמי' ד' י').

המסית מראה תועלת וצורך הדבר. ותסיתהו לשאול מאת אביה השדה (יהושע ט"ו י"ח). ויסיתהו לעלות אל רמת גלעד (דה"ב, י"ח ב'). כי יסיתך אחיך נעבדה אלהים אחרים (דברים י"ג ו').

המפתה, מענין פתי, ע"י דברים בלבד כפתי מאמין לכל דבר. כיונה פותה אין לב. כי יפתה איש נערה בתולה:

 

(טו) וְאַל יַבְטַח אֶתְכֶם חִזְקִיָּהוּ אֶל ה' לֵאמֹר הַצֵּל יַצִּילֵנוּ ה' לֹא תִנָּתֵן הָעִיר הַזֹּאת בְּיַד מֶלֶךְ אַשּׁוּר:

מלבי"ם אל יבטח אתכם אל ה' – וזה משתי פנים, או שיאמר לכם הצל יצילני ה' – מצד זכותנו,

או שיאמר לכם לא תנתן העיר הזאת ביד מלך אשור – שיעשה ה' זאת בעבור עיר קדשו.

 (וסמך בזה על דבריו הראשונים ולכן קצר בראיותיו), ולכן:

 

(טז) אַל תִּשְׁמְעוּ אֶל חִזְקִיָּהוּ כִּי כֹה אָמַר הַמֶּלֶךְ אַשּׁוּר עֲשׂוּ אִתִּי בְרָכָה וּצְאוּ אֵלַי וְאִכְלוּ אִישׁ גַּפְנוֹ וְאִישׁ תְּאֵנָתוֹ וּשְׁתוּ אִישׁ מֵי בוֹרוֹ:

השאלות:

היש סכלות גדולה מזו שיסית אותם שיצאו אליו למען יגלם ויתן להם ארץ כארצם ומה ירויחו?

ומה הנחמה שיאכלו איש גפנו?

מלבי"ם אל תשמעו אל חזקיהו – רק מרדו בו, ואם תאמרו מה נרויח בזה, אני אומר לכם בשם מלך אשור,

עשו אתי ברכה – ברכת שלום, וצאו אלילהקביל פני למען אדע כי תעשו מצותי,

ובזה תרויחו, א] כי עתה תסור מכם המצור תיכף ואכלו איש גפנו ושתו איש מי בורו – ולא תמותו ברעב המצור, והשלוה הזאת תמשך לכם – –

 

(יז) עַד בֹּאִי וְלָקַחְתִּי אֶתְכֶם אֶל אֶרֶץ כְּאַרְצְכֶם אֶרֶץ דָּגָן וְתִירוֹשׁ אֶרֶץ לֶחֶם וּכְרָמִים:

השאלות:

היל"ל ארץ דגן וכרמים, ארץ לחם ותירוש? [שהדגן והכרמים – בלתי מעובדים, והלחם והתירוש – מעובדים!]

רש"י ישעיה פרק לו פסוק יז

(יז) אל ארץ כארצכם – אמר ר"ש בן יוחאי שוטה היה זה משל למלך וכו' בספרי פ' והיה עקב היה לו לומר אל ארץ יפה מארצכם אלא שלא היה יכול לספר בגנותה:

ילקוט שמעוני במדבר – פרק יג – רמז תשמג

ר' שמעון בן יוחאי אומר שוטה היה זה שלא היה יודע לפתות, משל לאדם שהלך לישא אשה, אמר לה [אביך מלך ואני מלך] אביך עשיר ואני עשיר אביך מאכילך בשר ודגים ומשקך יין ישן ואני מאכילך בשר ודגים ומשקך יין ישן אין זה פתוי, כיצד הוא פתוי, אומר לה אביך הדיוט ואני מלך אביך עני ואני עשיר אביך מאכילך ירק וקטניות ואני מאכילך בשר ודגים ומשקך יין ישן אביך מוליכך ברגל ואני מוליכך בגלודקא, והלא דברים ק"ו ומה אם מי שבא לומר שבחה של ארצו לא אמר גנותה של ארץ ישראל ק"ו לשבחה של א"י…

מלבי"ם עד באי – להגלות אתכם. ב] כי הגם שאגלה אתכם בהכרח מצד שמרדתם פעם אחת,

מ"מ תרויחו כי אקח אתכם אל ארץ כארצכם,

ובל תחושו כי הגם שהארץ שאגלה אתכם שמה היא ארץ טובה, מ"מ עד שתחרשו ותזרעו שם ותמצאו לחם תמותו ברעב, כמו שיהיה בהבאים אל ארץ שממה מיושביה,

לז"א כי היא ארץ – שנמצאו שם דגן ותירושעומדים בקמותיהם, ולחם מתוקן וכרמים נטועים כי הארץ לא נחרבה,

כי לקחתי את אנשיה והגליתי אותם בעת שכרמיהם נטועים ושדותיהם זרועים ואתם תמצאו הכל מוכן.

משא"כ אם לא תצאו אלי אז תמותו עתה ברעב המצור ואח"כ יהיה גלותכם לארץ ציה ושממה:

 מלבי"ם חלק באור המלים דגן ותירוש לחם וכרמים – יצויר באקלים שיגדל שם הדגן והיין כל השנה, כמו שהוא בחלק מאפריקא, כי לשם הגלם,

וקרוב לימי בציר ענבים זורע דגן, ובעת ידרוך תירוש, שדי תרומות עומדים בקמותיהם,

או יקדים הזריעה, ובעת אסוף התבואה יש יבול בגפנים:

 

(יח) פֶּן יַסִּית אֶתְכֶם חִזְקִיָּהוּ לֵאמֹר ה' יַצִּילֵנוּ הַהִצִּילוּ אֱלֹהֵי הַגּוֹיִם אִישׁ אֶת אַרְצוֹ מִיַּד מֶלֶךְ אַשּׁוּר:

השאלות:

 האריכות מן פסוק י"ח עד כ"א, גלוי?.

מלבי"ם פן יסית – עתה אמר פן יסית אתכם חזקיהו בטעמים וראיות (שזה גדר שם הסתה), ויראה לכם בראיות לאמר ה' יצילנו – שנגד מה שאמרתי שלא תבטחו על ה',

יַראֵה הוא ראיות להפך על פי דברי הנביאים והאמונה שה' יציל אתכם.

ע"ז השיב כי גם אם ירצה ה' להציל אתכם לא יוכל, והביא ראיה ממה שלא הצילו אלהי הגוים איש את ארצו, כי:

 

(יט) אַיֵּה אֱלֹהֵי חֲמָת וְאַרְפָּד אַיֵּה אֱלֹהֵי סְפַרְוָיִם וְכִי הִצִּילוּ אֶת שֹׁמְרוֹן מִיָּדִי:

מלבי"ם איה אלהי חמת וכו' – ואם תאמרו שאלהי ישראל חזק יותר,

משיב וכי הצילו את שמרון מידי – הלא שומרון הוא מישראל,

ופן תאמרו כי עד עתה לא רצו אלו האלהים להציל את עמם, ולא היה זה מפני העדר היכולת רק מפני חסרון הרצון, ע"ז משיב:

 

(כ) מִי בְּכָל אֱלֹהֵי הָאֲרָצוֹת הָאֵלֶּה אֲשֶׁר הִצִּילוּ אֶת אַרְצָם מִיָּדִי כִּי יַצִּיל ה' אֶת יְרוּשָׁלִַם מִיָּדִי:

מלבי"ם מי בכל אלהי הארצות – אחר שעכ"פ בכל אלו הארצות הרבים לא נמצא אחד שהציל את ארצו יהיה הסבה מה שיהיה,

כבר נוכל לדון היקש ההמשל מן הכלל על הפרט כי גם ה' לא יוכל או לא ירצה להציל את ירושלים ג"כ:

 

(כא) וַיַּחֲרִישׁוּ וְלֹא עָנוּ אֹתוֹ דָּבָר כִּי מִצְוַת הַמֶּלֶךְ הִיא לֵאמֹר לֹא תַעֲנֻהוּ:

השאלות:

 [כב] ואם לא היה מצות המלך בל יענוהו, מה היה להם לענות אם לא צוה מה שיענוהו?.

מלבי"ם ויחרישו – הגם שהיה ראוי שינקמו ממנו על החירוף והגידוף, אבל היה מצות המלך בל יענוהו:

 

(כב) וַיָּבֹא אֶלְיָקִים בֶּן חִלְקִיָּהוּ אֲשֶׁר עַל הַבַּיִת וְשֶׁבְנָא הַסּוֹפֵר וְיוֹאָח בֶּן אָסָף הַמַּזְכִּיר אֶל חִזְקִיָּהוּ קְרוּעֵי בְגָדִים וַיַּגִּידוּ לוֹ אֵת דִּבְרֵי רַב שָׁקֵה:

מלבי"ם קרועי בגדים – על ששמעו ברכת השם:


 

Print Friendly, PDF & Email

3 תגובות על “ישעיה פרק סו”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. גדי הרוש הגיב:

  ערב טוב!
  אני ממש מודה לרב על השיעורים הנפלאים ומכל שיעור מתפעל מחדש.
  בספר מלכים ב' חסרים מספר פרקים בטקסט (יש בשמיעה)
  האם יושלמו?
  תודה רבה

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות