השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

דרוש מתנדב לזיכוי הרבים >>

להתחסן נגד קורונה?

1תמונה מהספד על מרן הגרעי

1תמונה מהספד על מרן הגרעי

מדרשת בית אליהו

מדרשת בית אליהו [ע"ר] הוקמה בשנת תשס"ו ע"י הרב בועז שלום שליט"א, בבית הכנסת 'בית אליהו'  [ע"ש ר' אליהו סימן טוב ז"ל], בו מכהן הרב כרב בית הכנסת.

המדרשה הוקמה במטרה לספק מקום לימוד למבוגרים שעתותיהם בידיהם, ומבקשים להעשיר את ידיעותיהם ולעסוק בתורה בזמנם החופשי.

באי המדרשה הינם ברובם בני 40+, אנשים חושבים ומעמיקים, ששואבים סיפוק מכל רגע, ומחדשים כנשר נעוריהם, והוגים בתורה כחשקם, דבר שרבים מהם לא זכו לו בצעירותם.

המקום החל לפעול עם שלשה אנשים, ומאז הלך והתפתח כשחבר מביא חבר, וב"ה שכיום יש בו כששים לומדים כי"ר בלעה"ר, הבאים בקביעות יום יום לשיעורי התורה מדי בוקר.

השיעורים מתחילים מהשעה 8:30 עד לשעה 15:00, ומתחדשים שוב אחר-הצהריים עד שעות הלילה המאוחרות.

במדרשה נמסרים שיעורים במגוון רחב של נושאים על ידי טובי המגידי שיעורים, וביניהם – הרב בועז שלום שליט"א – רב המדרשה, הרב מיכאל לסרי שליט"א מערכים – פעמיים בשבוע, הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, הרב שלמה אסולין שליט"א- בשיעור יומי, הרב בנימין רבינוביץ' בשיעור בדף היומי ועוד, הרב ערן עשור שליט"א, הרב אסף בושארי שליט"א שיעורי יומי בגמרא, הרב יעקב הכהן עדני שליט"א שיעור בהלכות כשרות ומוסר, הרב מנשה זליכה – רבה של פרדס כץ, ועוד רבנים אורחים וביניהם הרב הגה"צ נח פלאי משגיח דישיבת 'חיים עוזר', הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א, הגאון המקובל הרב ניסים פרץ (שליט"א) [זצוקלה"ה], הרב יהודה יוספי שליט"א, הרב אריה שכטר שליט"א, הרב מנחם שטיין שליט"א ועוד.

מדרשת בית אליהו תשעח2

כתבה על סיום מסכת ב'מדרשת בית אליהו'>>

טופס למילוי הוראת קבע למדרשת הבוקר 'בית אליהו'

טבלת הגעה למקום

להלן טבלה ובה זמני המדרשה והשיעורים הנמסרים בה:

 
שעות ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כ- 40 דקות
קודם הנץ
שחרית בנץ שחרית בנץ שחרית בנץ שחרית בנץ שחרית בנץ שחרית בנץ שחרית בנץ
8:00 -9:15 הלכה

ר' מרצבך

הלכה

ר' מרצבך

הלכה

ר' מרצבך

הלכה

ר' מרצבך

הלכה

ר' מרצבך

דף היומי

הרב בועז

שחרית שניה 7:30
9:15 – 10:30 דף היומי
הרב רבינוביץ
דף היומי
הרב רבינוביץ
דף היומי
הרב רבינוביץ
דף היומי – הרב רבינוביץ דף היומי – הרב רבינוביץ דף היומי – הרב רבינוביץ שיעור הרב אוחיון 12:30
10:30 – 11:30 הרב מיכאל לסרי שיעור בנביא דברי הימים הרב מיכאל לסרי זרע שמשוןעל הפרשה שפתי חיים

אמונה והשגחה

מנחה גדולה – 13:30
11:30 – 12:20 חומש עם רש"י הלכה הרב
ערן עשור
ספר
חובת הלבבות
מוסר – הרב יעקב הכהן עדני פרשת שבוע הרב ברוך-רוזנבלום תהלים לילדים
11:45
12:20 – 13:15 עין יעקב – הרב שלמה אסולין עין יעקב – הרב שלמה אסולין עין יעקב – הרב שלמה אסולין עין יעקב – הרב שלמה אסולין עין יעקב – הרב שלמה אסולין הרב יוספי
שעתיים קודם מנחה [בחורף – בליל שבת]
13:15 מנחה גדולה מנחה גדולה מנחה גדולה מנחה גדולה מנחה גדולה הרב סמאי
שעה קודם מנחה
13:35 14:00 ספר המצוות הרב אסולין ספר המצוות הרב אסולין ספר המצוות הרב אסולין ספר המצוות הרב אסולין ספר המצוות
הרב אסולין
אבות ובנים
שעה קודם מנחה, בחורף במוצ"ש
14:00 15:00 גמרא – הרב אסף בושארי גמרא – הרב אסף בושארי גמרא – הרב אסף בושארי גמרא – הרב אסף בושארי גמרא – הרב אסף בושארי מנחה קטנה
כשעה לפני שקיעה
קיץ – לפני מנחה, חורף – אחרי ערבית דף היומיהרב בועז דף היומיהרב בועז דף היומיהרב בועז דף היומיהרב בועז דף היומיהרב בועז סעודה שלישית
ברוב עם, עם ד"ת
20 דקות לפני שקיעה מנחה קטנה מנחה קטנה מנחה קטנה מנחה קטנה מנחה קטנה ערבית מוצ"ש
ביציאת שבת
בין מנחה לערבית שיעור שו"ע הלכה ברורה שיעור שו"ע הלכה ברורה שיעור שו"ע הלכה ברורה שיעור שו"ע הלכה ברורה שיעור שו"ע הלכה ברורה מלווה מלכה
הרב שבתאי 21:00
20 אחרי השקיעה תפילת ערבית תפילת ערבית תפילת ערבית תפילת ערבית תפילת ערבית
חורף
19:00 19:30
קיץ אחר ערבית
גמרא
הרב דרשן
גמרא
הרב דרשן
שיעור לנשים בשעה 20:00 גמרא
הרב דרשן
גמרא
הרב דרשן
חורף 19:30 ערבית שניה ערבית שניה ערבית שניה ערבית שניה ערבית שניה

* * *

כתבה על בית אליהו במוסף שבת קודש – יתד נאמן  [שבט תשעד]

כתבה ביתד על בית אליהו שבט תשעד א

כתבה ביתד על בית אליהו שבט תשעד ב

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו ביט הנפשהסנדיסק 128כרטיס זכרון 128

עדכונים חמים למייל

קבלת עדכונים