.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

משניות טהרות – מסכת טהרות

סדרת השיעורים במשנה

סדר טהרות

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

14 תגובות על “משניות טהרות – מסכת טהרות”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. שי הגיב:

  מסכת טהרות פרק ד – משנה ד
  ד"ה : כזית מן המת בפי עורב

  ישר כח גדול לרב על השיעורים המופלאים.

  שאלה : הרב מציין בדקה 46 בערך, שכפי שציין הרב במסכת אהלות, אם היה הטהור קופץ מעל כזית מן המת הוא לא היה נטמא למרות שמאהיל על המת.

  מדוע לא ניתן ללמוד מנדון זה לכהן שעובר במטוס מעל קבר שלא יטמא ספציפית מהסיבה הזאת?

  תודה
  שי

  • בועז שלום הגיב:

   לשי שלום
   אכן בשאלתך הלכו נמושות, ונושא זה הינו אחד הנידונים בענין טיסה של כהנים מעל בית הקברות.
   רק אפנה למראי מקומות –
   החזו"א ביו"ד סי' רי"א אות ס', החזו"א בטהרות סי' ד' אות י"ג, שו"ת מעשה חושב ח"ד סי' כ"ט [וע"ש שמבאר שדעת רש"י כרבא דנגיעה ואהל חד שמא הוא, וכל מאהיל ע"ג הטומאה גם אם יש חלל טפח תחתיו – שם נגיעה עליו, וטמא מדין מגע, ולכן ס"ל דהדולג והקופץ מביא את הטומאה על עצמו משום שנחשב כאילו נגע במת, וכל הנידון הוא האם מביא את הטומאה על אחרים שמאהיל עליהם בדילוגו ע"ש].

 2. שי הגיב:

  טהרות פרק ד. משנה ו
  ד"ה ועל מגען ברשות הרבים בזמן שהן לחים
  דקה בהקלטה : 1:56:45

  הרב מדבר על רוק שיש בו נשמות אך מציין לבסוף שאם היה יבש לגמרי שהושרה מעת לעת אז ברור מטמא שוב.

  להבנתי אם הרוק יבש לגמרי בטלה ממנו טומאה, ואם הושרה אפילו מעת לעת – למה שיחזור ויטמא?
  שהרי לפי המשנה בפרק ג (משניות א עד ג) בטלה ממנו טומאה לגמרי ולמה שיחזור לטומאה?

  האם כוונת הרב שבמקרה של יבש לגמרי שנשרה מעת לעת, חוזר לטמא, או רק אם היה במצב שיש בו נשמות רוק, ושמר על לחלוחית מסוימת רק אז, במשרה מעת לעת יחזור לטמא?

  • בועז שלום הגיב:

   לשי שלום
   א. הזכרת פעמיים שדיברתי על רוק "שיש בו נשמות" – לא ידוע לי היכן הזכרתי נשמות בכלל, זה לא נמצא בדברי, וגם לא בדברי המשנה.
   ב. הבאת סימוכין ממשנה בפרק ג' – א-ג, שבטלה מהרוק טומאה כשנתייבש, היכן ראית זאת שם? תוכל לצטט?
   ג. הדין שהזכרנו בשיעור ברוק יבש – הוא מן היכין וז"ל:
   "והא דמטמאינן הכא ביבש. היינו רק בשיש ממשות כל כך בהרוק שכשישרנו כ"ד שעות בפושרים. יחזור לכמות שהיה. דאל"כ אפילו אם יהיה הרוק ודאי מזב. יהיה טהור [כנדה פ"ו מ"ד]":

   • שי הגיב:

    תודה רבה על התגובה המהירה
    אכן הייתה לי טעות הקלדה ולא התכוונתי להגיד נשמות אלה ממשות
    ממה שנאמר בשיעור השתמע שכביכול גם עם הרוק היה יבש לחלוטין והוא הושרה מעת לעת אז הוא יחזור לטמא
    כחומר היה נשמע מדברי הרב בדקה שציינתי בשיעור שזה היה קורה גם אם היה יבש לגמרי ואין בו ממשות

    • בועז שלום הגיב:

     אכן רצוי להקפיד לעבור על מה שכותבים לפני ששולחים, כי אם לא, אז אני צריך לשבור את הראש לנסות להבין מה כותב המעיר.
     .
     ההגדרה של 'יש בו ממשות' אינה קשורה כלל ליבשות הרוק. הרוק יכול להיות יבש לגמרי, אך יש בו ממשות ועובי.

     • שי הגיב:

      במחילה מהרב על העיקשות אך תורה היא וללמוד אני מבקש.

      הרמבם על המשנה אומר "ויתבאר לך בפ' ז' מנדה (דף נד:) שרוק הזב אמנם יטמא כל עוד שהוא לח אמנם אם יתייבש ונתנגב תכלית היובש הנה לא יטמא כמו שהתבאר שם"

      אני מבין מדברי הרמב"ם שאם וודאי יבש הרי שנתבטלה ממנו טומאה ואם כך לא יכול לחזור לטמא גם אם ישרה מעת לעת. וכביכול אין הבדל בין יבש ועבה או יבש ודק. ולפיכך אני מבין שממשות היא רק לעניין שנתייבש ברמה חלקית או כמו שהקהתי פירש במשנתנו "עד שאינו נדבק בגוף הנוגע בו"

      כלומר הממשות היא כן לעניין מידת יובש. ואם היה עבה אך יבש לגמרי אז כאמור ברמבם טהור. ואם יבש חלקית זהו רוק שיש בו ממשות

      ומכאן אני חוזר לדברי הרב בהקלטה שנשתמע מהם שאין הבדל בין לח לבין יבש ובכל מקרה טמא. ונתקשיתי להבין מדוע היבש בכל מקרה טמא

      תודה
      שי

      • בועז שלום הגיב:

       לשי שוב שלום
       א. אנא בדוק שוב באתר את הדקה המדויקת שבה נאמרו דברי. בדקה שציינת אין כלום מזה. [שוב, כשאינך מדויק, אתה מטריח עלי לנסות להבין מה אתה רוצה].
       ב. נא צטט בתגובתך את מה שמעת ממני בשיעור שתמוה בעיניך, ואתייחס לדברים.
       תודה

 3. שי הגיב:

  שלום לכבוד הרב
  במשנה טהרות פרק ו. חסר בהקלטה את שתי המשניות האחרונות (הפרן וכן האסטונית)

  תודה ויישר כח גדול לרב
  שי

 4. שי הגיב:

  לרב שלום
  הדברים נאמרו בנקודה בה ציינתי. לא הייתה טעות בדבריי.

  כאמור בהודעה הראשונה. בדקה 1:56:45 ועד 1:57:05

  ציטוט "כאמור אם הוא נגע או הסיט אין הבדל בין לח לבין יבש. אם הוא נגע או הסיט בכל מקרה יהיה טמא. כך אומר היכין"

  במחילה מכבוד תורתו הקושי שלי הוא בהתאם למה שכתבתי בהודעה הקודמת במפורט בעניין שביבש אין טומאה כלל.

  תודה
  שי

  • בועז שלום הגיב:

   לשי שלום
   כנראה אתה גולש בדפדפן אחר או כל סיבה אחרת שאיני מבין גורמת לך לציין את הדקה עליה אתה מדבר. כשאני מבקש לציין דקה – אני מבקש לציין על פי מה שנראה בנגן כמו בתמונה הזו:
   https://taamu.co.il/wp-content/uploads/2020/06/משניות-טהרות.jpeg

   נקודת הזמן הזו עוסקת בכלל במשנה י'.

   בנוגע לעצם השאלה – אני שוב חוזר, ציטטתי את היכין. מדוע לא תפתח ותראה בפנים? אצטט את לשונו:
   "אבל בוודאי נגע או ודאי הסיט אין חילוק בין רוק לח ליבש. אפי' בר"ה טמא": עכ"ל.
   וזה בדיוק מה שאמרתי בשיעור:
   “כאמור אם הוא נגע או הסיט אין הבדל בין לח לבין יבש. אם הוא נגע או הסיט בכל מקרה יהיה טמא. כך אומר היכין”

 5. טוביה רוזנבאום הגיב:

  שלום הרב
  בדקה השלישית בפרק י רציתי לשאול אם מדובר פה שהבדדין יודעים שיש פה כלי מדרס כי אם הם לא למה שהם יזהרו?

  • הרב בועז שלום הגיב:

   לטוביה שלום
   ההבנה הפשוטה של המשנה שהם יודעים שיש כלים הטמאים מדרס, וכן משמע מן הברטנורא:
   "ר' מאיר אומר בית הבד טמא – דחיישינן שמא נטמאו בהן אותן עמי הארץ הטהורים וחזרו וטמאו את הכל, דאין חוששים ליזהר על הטומאה: [משמע שיודעין שיש טומאה, אך אין חוששין להזהר ממנה].
   רבי יהודה אומר בית הבד טהור – דנזהרין על טומאת ודאי, [איך ייזהרו אם אינן יודעים שיש כאן טומאה??] הואיל וחבר זה טיהרן לכך:
   ר' שמעון אומר אם טהורים להם – אלו הכלים. כגון שישבה עליהם אשת עם הארץ או שהיו של עם הארץ, דבעיניהן טהורין הן": [ר"ש כאן מחלק בין הטומאות, זה אומר שלא רק יודעין שיש טומאה, אלא גם איזה טומאה].

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות