.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

משניות טהרות – מסכת כלים

סדרת השיעורים במשנה

סדר טהרות

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

13 תגובות על “משניות טהרות – מסכת כלים”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. אליהו אזולאי הגיב:

  במסכת מקואות פרק א
  היה צריך להיות הדין שכל מי ששותה ממי הגבאים יהיה טמא, הטעם-למה השני טמא בגלל חשש לטיפה, למה שלא נחשוש גם על השני והשלישי וכולי?

 2. הלל הגיב:

  בשיעור חזרה על מסכת כלים פרק כד כבוד הרב דילג את משנה ז'.

 3. אנונימי הגיב:

  שלום כבוד הרב
  במסכת כלים פרק י משנה ה הרב אמר בשיטת הראב"ד, אם הבנתי נכון, שהמחלוקת בין רבי יהודה לחכמים היא בצמיד פתיל/כיסוי המכסה רק את הזפת, ולא את החבית,
  אם זה נחשב צמיד פתיל או לא. ממה שאני הסתכלתי בשיטת הראב"ד נראה לי שהמחלוקת היא שהצמיד פתיל מכסה את החבית ולא את הזפת.
  לשיטת רבי יהודה אינו מציל מפני שפעם הזפת הייתה דבוקה לחבית ולכן המירוח בטיט צריך להיות על שניהם ולדעת חכמים מספיק שהצמיד פתיל יכסה את החבית בלי הזפת.

 4. יהושע ג. הגיב:

  שלום רב
  ראשית, יישר כוח על השיעורים הנפלאים המועברים בטוטו"ד.
  בסדר טהרות, מסכת כלים, פרק ד' משנה ג' לגבי גיסטרא, מוזכרת שיטתו של התפא"י לגבי ניטלו אוזניה, דווקא שתיהן, אך בניטלה אוזן אחת – עדיין מקב"ט ככלי אך יעויין ברמב"ם, כלים, פי"ט ה"ז, [ע"פ התוספתא] דלא כהתפא"י

  • בועז שלום הגיב:

   לרב יהושע שלום
   יישר כח על הערתך. לא תמיד אנו מוסרים את כל מה שנאמר על המשנה. ובפרט בדוגמא כזו שהרמב"ם לא אמר דבריו על המשנה, אלא ביד החזקה.
   בכל אופן, לעצם הדברים, אין הכרח בדבר שהרמב"ם חולק על התפא"י. מה שהתפא"י ביאר בתוספתא, הוא יבאר בדברי הרמב"ם.
   וז"ל התפא"י: "ונ"ל דנקט אזניה בלשון רבים לאשמועינן דבהי' להכלי ב' אזנים צריך שינטלו שניהן. דאל"כ הרי אפשר להטלטל הכלי ע"י אזן השני [ואע"ג דבתוספתא דמכילתין (פ"ג) אמרינן דנסדקו אזניה אפי' באחת מהן סגי. אדרבא משם ראיה לדברינו. דמדנקט התם נסדקה. ש"מ דרק בנסדק האוזן סגי בא'. משום דחושש מלהשתמש בו שמא יאחזנה באוזן הנסדק ויתנתק הכלי המלא מידו]": עכ"ל.

 5. אלחי הגיב:

  שלום הרב!
  יש לי שתי שאלות:
  1) האם במסכת כלים מפרק ט"ו משנה א' – רבי יהודה מסכים עם דברי רבי מאיר בכלים שהוא טיהר?
  2) מדוע לפי רבי מאיר בור ספינה אלכסנדרית אינו מקבל טומאה- הרי הוא מיטלטל על ידי הספינה?
  תודה מראש.

  • בועז שלום הגיב:

   לאלחי שלום
   1. המשנה הראשונה בפרק אומרת "אין בין דברי רבי מאיר לדברי רבי יהודה אלא עריבת בעל הבית" – אם כן ברור שבנוגע לשאר העניינים לא פליגי.
   2. הטעם מובא ברע"ב "טהורין – דאתקש כלי עץ וכלי עור, לשק המיטלטל מלא וריקן, וזה אינו מיטלטל מלא, לפי שגדול יותר מדאי, ואם יטלטלוהו מלא ישבר":

 6. אלחי הגיב:

  על תשובת הרב: טילטול ע"י הספינה אינו נחשב טילטול? אם לא, מדוע זה שונה מטלטול ע"י עגלה ששנינו בסוף המשנה לגבי "דרדור עגלה"?

  • בועז שלום הגיב:

   לאלחי שלום
   התשובה לשאלתך נמצאת בתו"כ [הובאה בר"ש]:
   תניא בת"כ בפרשה ויהי ביום השמיני כלי עץ יכול אף השידה התיבה והמגדל כוורת הקש. כוורת הקנים בור ספינה אלכסנדרית שיש להן שוליים שמחזיקין מ' סאה בלח שהן כוריים ביבש ת"ל מכלי עץ ולא כל כלי עץ יכול שאני מוציא דרדור עגלה וקסתות מלכים עריבת העבדן בור ספינה קטנה וארון ת"ל כל כלי עץ ריבה מה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו אחר שריבה הכתוב ומיעט? ת"ל שק מה שק מיוחד שהוא מיטלטל במילואו אף אני ארבה דרדור עגלה וקסתות מלכים ועריבת העבדן ובור ספינה קטנה וארון שהן מטלטלים במילואם ומוציא אני את התיבה ואת השידה ואת המגדל וכוורת הקש וכוורת הקנים ובור ספינה אלכסנדרית שיש להם שולים והן מחזיקים מ' סאה בלח שהן כורים ביבש שאינן מיטלטלין במילואן כו':

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות