.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

ספר איוב

כל ענייני החג

כל ענייני תשעה באב

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

תגיות

7 תגובות על “ספר איוב”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. אליהו נריה הגיב:

  שיעורים יפים תודה לרב הצעיר.

  עדיין לא האזנתי לכולם אבל מה שהאזנתי נהנתי מאוד.

  הספר הזה ממש מדהים ביופיו ובתוכנו ותמיד אני קורא בו למרות של מבין הרבה דברים. והשיעורים נתנו לי קצת יותר מרחב הבנה.

  תודה רבה.

  אליהו נריה.

 2. חני הגיב:

  שלום כבוד הרב,
  בשיעור על איוב עם פירוש המלב״ים, פרק ל״ט פס׳ כג ״עליו תרנה אשפה, להב חנית וכידון״ הרב אומר שהפירוש הוא שכאשר יגבבו על הסוס כלי מלחמה זה ייראה לו כאשפה.
  והשאלה שלי,
  אשפה זה נרתיק שבו שמים את החיצים. יכול להיות שיש עוד פירוש שבו זה חלק מכלי המלחמה שמוזכרים באותו הקשר ולא בהקשר של אשפה=זבל?
  תודה רבה!

  • בועז שלום הגיב:

   שלום
   אכן לדעת המלבי"ם כאן תתבאר המילה 'אשפה' כפשוטו. כפי שביאר ב'ביאור המילות' "אשפה, כפשוטו, להב חנית דומה בעיניה כתורן של אשפה" ע"כ.
   ואין זה סותר שמילה זו סובלת ב' פירושים, כמילים רבות בלשון הקודש. שגם המלבי"ם מודה שאשפה משמשת כביטוי לכלי בו מניחים החצים, כפי שביאר בספר ישעיה כב-ו, ובתהלים קכז-ה.

 3. מיכאל הגיב:

  שלום כבוד הרב
  שיעורים כל כך יפים בכל האתר.
  שאלה תמימה יש לי.
  איך יש גלגולים של איוב אם זה ספר שמשה רבינו שכתב אותו לסיפור דמיוני כדי לעודד עם ישראל?
  תודה

  • בועז שלום הגיב:

   אכן עסקנו בנושא בספרנו 'משנת הגלגולים', ואצטט מן ההערה שם.
   הגמרא במסכת בבא בתרא [טו.] אומר ביחס לספר איוב – 'איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה'.

   הרמב"ם במורה נבוכים [ח"ג פכ"ב] ביאר את הכוונה במאמר 'משל היה' פירושו של דבר שלא היה ולא נברא, אלא בשביל משל שילמדו ממנו בני אדם, והיה ל'משל' לקבל ממנו יסורין באהבה, ואין הפירוש 'לא היה ולא נברא' במציאות.

   הגר"א כתב [בביאורו לתיקונים מזו"ח דף כ"ז בד"ה ואיוב מה דאמר כו'] בביאור הנמשל וז"ל: שקובל על גודל יסוריו וכן מה שסיפר גדולתו שהיה לו מקדם ואיך היה עכשיו שפל עד מאד כמ"ש זכרה ירושלים ימי עניה ומרודיה כל מחמודיה כו' וכן כל הענין של איוב הכל רמז על הגלות וז"ש איוב כו' אלא משל היה עכ"ל.

   וכ"כ באהבת יהונתן פ' כי תבוא שענין איוב הינו משל על ישראל בגלותם כו' ע"ש.

   כמו כן ישנם ביאורים ע"פ הסוד.

   כתב בבניהו בן יהוידע [שם]: נ"ל בס"ד הוא היה גלגול ראשון שנתגלגל בו תרח, ולא היה בעולם הזה בסוד הגלגול קודם זה הגלגול, ולא נברא, כלומר לא נימול, כי האדם נשלמה בריאה שלו על ידי המילה, כמו שאמרו המפרשים ז"ל על פסוק [בראשית א' כ"ו] נעשה אדם לשון רבים, פירוש נעשה אני והמוהל, כי קודם שנימול האדם עדיין הוא חסר, דאמרו רז"ל [נדרים ל"א ע"ב] לא נקרא אברהם אבינו ע"ה שלם אלא עד שמל, דכתיב התהלך לפני והיה תמים, וארז"ל איוב נולד מהול ולא הטיף דם ברית, ואף על פי שנולד האדם מהול אם לא יטיף דם ברית נחשב כאלו עדיין הוא ערל.

   ולזה אמר 'לא נברא', רצה לומר גמר הבריאה שיהיה לאדם על ידי המילה לא היה לאיוב, מאחר שלא נימול ולא הטיף דם ברית, ואמר 'אלא משל היה', דידוע מ"ש במקום אחר, שהאדם מצוייר אותיות שלום בגופו, כיצד השי"ן בסוף החוטם, שיש בו ג' קוין, ומ"ם סתומה דשלום מצויירת בפה האדם, כאשר יפתח פיו נראה פיו מ"ם סתומה, ואות ל' מצוייר בזקיפת היד מן הזרוע, דאז פרק הזרוע הוא ראש אות ל', ופרק הסמוך לזרוע הוא אמצע אות ל', ושאר הגוף הוא רגל אות ל', ואות ו' דשלום הוא אות ברית קודש, וכיון דאיוב לא הטיף דם ברית לא נשלם אצלו אות ו' דשלום, ורק האירו בו אותיות שלם דשלום, שהם אותיות משל, ולזה אמר לא נברא אלא משל היה:

   ועוד נ"ל בס"ד, על פי מ"ש הרב הקדוש מורנו הרב שמשון מאסטרופולי זלה"ה, דאיוב היה בסוד העשיה, לכך שלט בו השטן יותר, כי שם יש תגבורת הקליפות יותר, כי המשל הוא בעשיה, וידוע דהיצירה היא בסוד שם הוי"ה, ובבריאה היא בסוד שם אהי"ה, וזהו שאמר לא היה בסוד היצירה ששם סוד שם הוי"ה, ולא נברא בסוד הבריאה, אלא משל היה בסוד העשיה, ששם הוא סוד משל: עכ"ד.

   ובספר מגן אברהם [טברסקי פ' שלח] הביא את דברי הר"ש מאוסטרופולי ביתר ביאור, שאיוב לא היה בעולם היצירה ולא נברא בעולם הבריאה אלא מש"ל היה, היינו בעולם העשיה שיש שם ש"ל קליפות. שהיה בעולם העשיה וסבל היורים כדי לבטל הכח של הש"ל קליפות הללו.

 4. דוד קורצוג הגיב:

  שלום כבוד הרב אם מותר לי להציע לקראת סיום הנ"ך עם פירוש המלבי"ם,
  אולי רעיון טוב ללמד איוב עם פירוש הרמב"ן שהרבה מהראשונים והאחרונים מצטטים דבריו,
  וזה הספר הידוע שהרמב"ן מזכיר בכמעט בגלוי את עניין סוד הגלגול ועוד הרבה מעיקרי האמונה.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות