.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

ספר דניאל

סדרת השיעורים בתנך

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

תגיות

17 תגובות על “ספר דניאל”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. איתי הגיב:

  שלום לרב,
  דניאל פרק ג
  חשבתי שדרך ארץ לומדים מהתורה ושהתורה חייבה דרך ארץ יותר ממה שהיה לפני שניתנה
  (שדרך ארץ קדמה לתורה ולא קודמת או נעלית יותר)
  אשמח לקבל מקורות שאומרים שיש משהו חשוב יותר מהתורה
  תודה רבה

  • בועז שלום הגיב:

   לאיתי שלום
   בעת כתיבת הערה נא להקפיד:
   א. ציטוט מלא של הדברים שנאמרו בשיעור שההערה נסובה עליהם.
   ב. נקודת זמן מדויקת בה נאמרו הדברים [לדוגמא דניאל פרק ב דקה 7:25].

 2. איתי הגיב:

  אני מתנצל כבוד הרב
  דקה 63.24
  ״זה הדבר היותר חשוב ויותר במעלה מקיום מצוות התורה״
  דניאל פרק ג

  • בועז שלום הגיב:

   לאיתי שלום
   התנא באבות אומר 'אם אין דרך ארץ אין תורה', כך שדרך ארץ הינה במעלה עליונה. אף בחז"ל אנו מוצאים שדרך ארץ קדמה לתורה, ואף לציווי מפורש מאת ה' – אם הוא נוגד 'דרך ארץ' – הרי הוא קודם וכביכול 'דוחה' את הציווי האלוקי. מצינו זאת אצל משה שנשלח בציווי מפורש מאת ה' לגאול את ישראל והוא מסרב מטעמי דרך ארץ – שמא ייפגע אהרון, ואף הקב"ה לא אמר לו 'אל תתחשב בדרך ארץ, תלך', אלא הוכיח לו שאהרון לא ייפגע אלא עוד וראך ושמח בליבו, ורק אז – כשהוסרה אבן הנגף של ה'דרך ארץ' נסללה הדרך לקיום מצוות ה'.
   [בוודאי שבכל מקרה צריך שיקול לגופו, ולא נבטל את כל המצוות משום 'דרך ארץ' ועשה לך רב והסתלק מן הספק].

 3. איתי הגיב:

  ושאלה נוספת אם אפשר בבקשה
  ״הלכה מהלכות דרך ארץ לא קראו לך אל תבוא״
  דניאל פרק ג 62
  אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים
  שמעתי פעם פירוש שאומר שקמצא היה לא בסדר שלא בא לסעודה למרות שלא הזמינו אותו ובגלל זה כתוב אקמצא

  • בועז שלום הגיב:

   זה פירש יפה, אך לא מוכרח.
   לבוא מבלי הזמנה – זה מאד תלוי במידת הקשר והחברות. באופן כללי לימדונו חז"ל במסכת יומא ל״ח, ב.: ״אמר בן עזאי, בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך יתנו לך, אין אדם נוגע במוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת בחבירתה אפילו כמלוא נימה״.
   והמסתבר שהיה זה כפי המקובל בעתים הקדמוניות שבעה"ב היה שולח להזמין אנשים באופן אישי, ולא היה זה בגלל שהוא לא הגיע ואז בעה"ב שלח לחפש אותו…

   • איתי הגיב:

    לא הבנתי הרב
    למה הגמרא האשימה גם את קמצא בחורבן?

    • בועז שלום הגיב:

     א. הביאור שהבאת שגם קמצא אשם בכך שלא הגיע מראש ללא הזמנה – מצאתי אותו כעת בשם הגרמ"מ שלוזינגר [בספר אשרי מי שגדל בתורה ח"א עמ' צב].
     ב. הדעה הנוקטת שגם קמצא אשם מדייקת זאת מלשון הגמרא "אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים".
     ג. המהרש"א מבאר שהשליח הזמין את קמצא ובנו – בר קמצא – סבור היה שגם הוא הוזמן, ושמבקש אהבתו. והתביעה על האב – קמצא – היא בשל כך שגידל כזה בן שבשל פגיעתו הלך והלשין למלכות והמיט חורבן על ביהמ"ק ועמ"י.

 4. איתי הגיב:

  אבל אותו תנא אומר קודם אם אין תורה אין דרך ארץ.
  ועוד שאלה הרב: האם כל מצוות שבין אדם לחברו זה דרך ארץ?
  שהרי התורה לא רוצה שאדם יתבזה כמו ו״ונקלה אחיך לעיניך״
  ואולי מזה חשש משה ולא משום דרך ארץ ורק רצה מהשם פיתרון כיצד להימנע מזה כגון שאהרון יהיה שותף וכך שלא ירגיש כאחד העם כמו שכך היה
  ואברהם שלא שאל שאלות והיה מוכן לשחוט את יצחק שאין זה דרך ארץ
  ועוד אני זוכר משיעור של הרב על בקשת הגבעונים
  שדוד רצח את בני שאול רק בשביל למנוע חילול השם וודאי אין זה דרך ארץ להרוג אנשים צדיקים בגלל בקשתם של האנשים האלה
  לכן לא ברור לי כיצד משה היה מסרב לעשות רצון הבורא משום כבוד בשר ודם

  תודה רבה הרב

  • בועז שלום הגיב:

   הדוגמאות שהבאת אינן נוגעות לשיקולי דרך ארץ, כיוון ששם מדובר היה שהאדם נצטווה במפורש לפגוע בזולתו, לא שנצטווה ציווי אחר, שממילא פוגע בזולת. אברהם נצטווה לעקוד את יצחק. [וכן לגרש את בן האמה ואת הגר] דוד נצטוה להרוג את בני שאול. כאן אין מקום לחשבונות כשהציווי הוא לפגוע באדם אחר.

 5. איתי הגיב:

  שלום לרב,
  לא ברור לי מה שהרב הסביר שעושים מעשה שיגשים את החלום כדי שלא התגשם בצורה אחרת.
  אם נבוכדנצר בונה צלם שונה ממה שהיה בחלום איך יתגשם החלום בצורה הזאת
  הרי הוא חלם על צלם שלא כולו זהב

  • בועז שלום הגיב:

   לאיתי שלום
   אכן נ"נ עשה צלם שכולו זהב, אך כידוע שאין חלום בלא דברים בטלים, והוא רצה לבטא בזה ששאר הצלם משאר מתכות – זה הדברים הבטלים שבחלום, והזהב זה העיקר. ואם כולם יודו בזה וישתחוו לו – הרי זה כהסכמה מצידם לעובדו לו ולמלכותו.

 6. אברהם הגיב:

  מדוע כשהתחילו הכשדים לדבר למלך ארמית, עבר כותב הספר לשפה הארמית, למה הוא לא חזר ללשון הקודש מיד בסיום דבריהם?

  • הרב בועז שלום הגיב:

   לר' אברהם שלום
   האברבנאל מתייחס לשאלתך והוא כותב:
   האמנם כי הפשט נראה לומר שדניאל כתב בלשונו הקדושה הקדמת הספר וסופו לפי שהיו הדברים עצמם דברים לעמו ודברי המלך אליו, ונכתבו אחר כך כמו שנאמרו, כי לשוננו הקדוש הוא הלשון שדבר בו הקב"ה לאדם ולאבות ולמשה ולנביאיו ובו גם כן משתמשים מלאכי השרת, כמו שזכרו חכמינו זכרונם לברכה (חגיגה טז, ע"א).
   אבל דברי הכשדים ומלכיהם שנאמרו בלשון ארמית, וגם דברי דניאל שדיבר אליהם גם כן בלשון כשדים ראה לכתבם, כמו שנאמרו לפי שבהעתק הדברים מלשון אל לשון אחר – יפול הטעות והשגיאה באופנים רבים. וכדי להצדיק דבריו כתב כל דבר באותו לשון שנאמר, רוצה לומר דברי עצמו לעמו ודברי המלאך אליו בלשון המקודש, שהיו משתמשין בו; ודברי הכשדים כולם וגם דבריו אליהם באותו לשון ארמי שנאמרו בו.

   ובנוגע לנבואה הראשונה שנאמרה בלשון ארמית הגם שנגלתה לו בלשון הקודש, כותב האברבנאל:
   כי הנה החלום אשר ראה דניאל בתחילה לפי שהיה עדיין בזמן מלכות בבל וממשלתם סיפרו בלשון ארצו. אבל בהתם מלכות בבל נפסק הלשון, כמו שפסק המלכות. ולכן היו המראות שבאו אחרי זה כולן בלשון הקודש ולא נזכר לשון כשדים. עכ"ל.

 7. דוד גוטמן הגיב:

  ‏אני נהנה מכל השיעורים שיש לכם, תודה רבה על הכל!

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות