ספר מלכים ב'

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

תגיות

2 תגובות על “ספר מלכים ב'”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. Avatar אברהם הגיב:

  למדנו ששלמה המלך חי 52 שנה השאלה היא איך הוא ניצל מדן כרת?

  • בועז שלום בועז שלום הגיב:

   שלום
   הגמ' במסכת מועד קטן דף כח עמוד א אומרת:
   מת בחמשים שנה – זו היא מיתת כרת, חמשים ושתים שנה – זו היא מיתתו של שמואל הרמתי, ששים – זו היא מיתה בידי שמים. אמר מר זוטרא: מאי קרא – דכתיב תבוא בכלח אלי – קבר, בכלח בגימטריא שיתין הוו. שבעים – שיבה, שמונים – גבורות, דכתיב ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים שנה. אמר רבה: מחמשים ועד ששים שנה – זו היא מיתת כרת. והאי דלא חשיב להו – משום כבודו של שמואל הרמתי. עכ"ל הגמ'.
   נמצא שלדברי רבה מגיל חמשים עד גיל ששים זה כרת, ושמואל מת בגיל נ"ב, כמחויב כרת.
   ועי' רש"י [תענית דף ה עמוד ב] "והאמר מר – במועד קטן (כח, א): זו מיתתו של שמואל הרמתי, ולא כרת היא", ודבריו תמוהין ונסתרים מהגמ' הנ"ל שאומרת שמיתת שמואל הייתה כרת. ולכן הב"ח מגיה ומוחק מילת "ולא", וממילא רש"י אומר 'כרת היא' על מיתת שמואל.
   אכן רואים מכאן ששמואל מת במיתה שנחשבת לכרת, וכך גם שלמה. לגבי שמואל מצאנו טעם, היות ולא רצה ה' שיראה מעשי ידיו מתבטלים בחייו – את מיתת שאול אותו המליך, לכן לקח אותו בטרם עת.
   בנוגע לשלמה לא מצאנו סיבה למיתתו בגיל צעיר, ויודע תעלומות הוא היודע, מה שבכל זאת ברור שלא בהכרח מפני שעבר על עבירה שיש בה כרת, וכפי שראינו לגבי שמואל שלא התחייב כרת ח"ו, אלא רק מת מיתה שהיא כמיתת כרת – פחות מגיל ס'.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב