השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

ספר מלכים א'

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

תגיות

10 תגובות על “ספר מלכים א'”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. Avatar יהושע מלכה הגיב:

  שלום לרב,
  הרב הזכיר בשיעור את המדרש על שלמה שנטרד ממלכותו והיה מלצר בביתו של מלך בני עמון ושם הכיר את נעמה בתו של המלך, התחתן איתה ונולד לו ממנה רחבעם.
  אני מניח שמעשה זה לא היה בתחילת מלכות שלמה.
  ואם כן השאלה היא כזאת: לאחר מות שלמה מלך רחבעם תחתיו, אני מניח שזה היה מיד.
  בן 41 שנה רחבעם במלכו, שלמה שנפטר באותו הזמן – היה בן 52 שנה, הפרש 11 שנה, ואם כן כיצד יתכן ששלמה נטרד ממלכותו עוד בטרם מלך? שהרי הוא החל למלוך בגיל 12!
  ישר כח על שיעוריך הברורים והמחכימים שנאמרים בשפה ברורה ובנעימה.

  • הרב בועז שלום שליט הרב בועז שלום שליט"א הגיב:

   ליהושע – יישר כח על הערתך המחכימה.
   שאלתך מצוינת, ואכן הלכו בה נמושות וכבר נשאלה בבית המדרש.
   תחילה נציין את מקור הדברים –
   כתב הרמ"ע מפאנו בספרו עשרה מאמרות [מאמר אם כל חי – חלק ג סימן ט]
   "צא ולמד מרות המואביה שלא נתקבלה אלא בשעת עניה ומרודיה של נעמי ואז כתיב ורות דבקה בה דוקא לא בשלוותה כי המר שדי לי מאד וכן מאלף נשים שגייר שלמה לא נתקבלה מכלן להעמיד ממלכת ישראל אלא נעמה העמונית שנשאת לו כשהיה בדלי דלות ולא חזר למלכותו אלא בזכותה ונמצא כתוב באגדה שאותה טבעת ששם המפורש חקוק עליה ונפתה שלמה לאשמדאי ונתנה לו כדאיתא בפרק מי שאחזו דהשליכה לים הגדול אף על גב דהתם אמרו בלעה אפשר דהדר אפקה ושדי לה אי נמי מאי בלעה העלימה מן העולם סוף דבר זימן הקב"ה דג אחד ובלע אותה ושלש שנים נטרד שלמה בעניותו על שעבר ג' לאוין לא ירבה לו נשים וסוסים וזהב ונכשל בכלן ונטרפה דעתו באבדן הטבעת עד שרחם עליו הקב"ה ונזדמן לפני מלך בני עמון ונעשה לו מלצר ראתהו נעמה בתו וחשקה בו ואביה הגלה את שניהם למדבר שמם למען ימותו מיתת עצמם וידו אל תהיה בם וזימנם הקב"ה לשפת הים ואותו הדג עלה לגורלם ומידה של נעמה קבל שלמה תנחומין שנתנה לו הטבעת בקריעת הדג ותחי רוחו ומנדעיה עליה יתוב ואין ספק שלא החמיץ שלמה מצוה רבתי הבאה לידו אלא תכף ומיד שחזר ונשתפה שם גייר אותה ועדיין היו שניהם עניים מרודים וזכתה יותר מרות שנקראת אם המלך סתם כדאיתא בפרק הספינה ונעמה היא אם המשיח לדעת חז"ל ושמה יעיד על נעם ה' אלהינו כשם שנקראת רות על שם שיצא ממנה דוד שרוהו להקב"ה בשירות ותשבחות": עכ"ל.
   מהדברים כאן הקושי גדול יותר, שהרי המדרש כאן מדבר על כך ששלמה נטרד לאחר שהרבה לו נשים סוסים וכסף וזהב, ואם כן מדובר שנים לאחר שהתבסס במלכותו, מה שלא מסתדר עם לידת רחבעם.
   ועוד הקשה בזה בספר נחל עדן בהערה על ספר סדר הדורות [ב"א תתקסד] ע"ש, וסיים "וצריך עיון גדול בדרישה וחקירה".
   בספר "ביאור חדש מהריז"ש" עמ' י"א רוצה לומר שיתכן שמה שכתוב ששלמה מלך ארבעים שנה [ועם 12 שנות ילדותו – ביחד 52], יתכן שמנין זה אינו כולל את השנים שקדמו לזמן שנטרד ממלכותו, וכן את השנים שנטרד, וכך אף דייק מן המקרא "והימים אשר מלך על כל ישראל" משמע רצופים. לפי זה יוצא ששלמה חי הרבה מעל לחמשים ושתיים שנה.
   והרב בן איש חי כתב (נתפרסם בירחון מקבציאל (של אהבת שלום) מכתי"ק) שיש ט"ס באגדה זו ולא היה המעשה עם אשמדאי, אלא בילדותו כשלמד אצל רבו מעשה שדים והזכיר שם של שד ועי"ז נזוק מהשדים שטרדו אותו וכו', וזה היה בחיי דוד אביו. ע"כ.
   רק שדברים אלו לא מסתדרים עם המדרש האומר ששלמה נטרד בעוון שהרבה לו נשים וסוסים וכסף, וכל זה היה בתקופה מאוחרת יותר.
   וה' יאיר עינינו בתורתו לידע האמת.
   בועז שלום

 2. Avatar לאה גולדברג הגיב:

  שלום כבוד הרב!
  יישר כח ענק על כל השעורים החשובים שאתה מוסר בכל כך הרבה תחומים, ובעיקר על המפעל העצום של מסירת השעורים בתנ"ך. ממש עוזר להבין את התנ"ך ופותח את העיניים להכיר את התנ"ך לעומק…
  ברצוני לשאול –
  מדוע שלמה המלך נתן יחס מועדף לבת פרעה ולמה בכלל נשא אותה לאישה אם היא בכלל אסורה לבוא בקהל שלש דורות?
  תודה

  • בועז שלום בועז שלום הגיב:

   ללאה שלום
   תודה על הדברים, אני שמח לשמוע שמפיקים תועלת מהשיעורים והאתר.
   בנוגע לשאלתך –
   א. הכתוב מוצא גנותו במעשה זה, וכך גם חז"ל.
   ב. לעצם השאלה מדוע שלמה מצידו עשה כן, שתי תשובות בדבר. האחת הלכתית, והאחת מחשבתית.
   1. התשובה ההלכתית היא כפי שהגמ' במסכת יבמות דף עו עמוד ב אומרת ששלמה לא התחתן עם בת פרעה, אלא "מתוך אהבה יתירה שאהבה, מעלה עליו הכתוב כאילו נתחתן בה".
   ומבואר בתוספות ישנים [שם] שעל הצד שלא נתגיירה – אין לו עוון של חתנות עם מצרית, "דכל זמן שלא נתגיירה לא שייך איסור דמצרית ראשונה". ואם נשאל – ומה עם איסור זנות עם הגויה? על הוא משיב ואומר: "ואיסור הבא על הנכרית דחייב משום נשג"א [נ'ידה ש'פחה ג'ויה א'שת איש] עדיין לא נתקן עד בית דינו של חשמונאי". ואם נשאל – והרי הבועל ארמית קנאין פוגעין בו? על זה הוא משיב: "וגם קנאים פוגעין בו ליכא, דלא שייך רק בפרהסיא אבל בצנעא לא, ושמא שלמה בצנעא לקחה. עכ"ל:
   2. ההיבט המחשבתי – כפי שביארנו בשיעורינו, לשלמה היה חשבון לתקן עולם במלכות ש-די, ולכן לקח לנשים את כל בנות המלכים, על מנת שיולידו לו ילדים שיגדלו בתלמוד תורה של שלמה, ואח"כ ישלח אותם לארצותם על מנת לרשת את כס המלוכה, וכך יתוקן העולם, שהם ינהיגו ממלכתם כפי שראו אצל שלמה אביהם, בדרך התורה. ואז כל העולם היה כ'ממלכת כוזר' – בה המלך תיקן את כל עמו.
   דא עקא שלצורך זה היה עליו לעבור על מה שכתוב בתורה "לא ירבה לו נשים" ועל כך הוא נתבע, שהוא סבר אני ארבה ולא יסירו את לבבי, וטעה בזה.

 3. Avatar משה-שרון איפרגן הגיב:

  שיעור במלכים א פרק ה ,
  ממש ממש נהניתי, חילכם לאורייתא!
  כמה חידושים והבהרות מרנינות לב ובבהירות ובנקל.

 4. Avatar ישראל טריבווסר הגיב:

  שלום כבוד הרב.
  אני קצת מבולבל בקשר להגדרת נביאי שקר אני תמיד הבנתי שהכוונה שמשקרים שקיבלו נבואה אבל מתוך השיעור אני מבין שהם כן קבלו משהו, אולי על יד כוחות טומאה. אפשר יותר פירוט?
  תודה

  • בועז שלום בועז שלום הגיב:

   לישראל שלום
   כתב הרב דסלר [(מכתב מאליהו חלק א עמוד רלח) תוכל לשמוע כאן]
   "רבינו ירוחם אמר, נביאי השקר לא היו זייפנים פשוטים, אלא שראו נבואה שהיא שקר, נבואה מצד הסט"א, דיש נבואה דמטומאה כמו שיש נבואה דקדושה, ממש זה לעומת זה עשה האלקים, אלמלי היו רמאים פשוטים לא היתה תורה קוראת אותם נביאים, ונאמר בתורה מפורש, "כי יקום בקרבך נביא וגו' ונתן אות או מופת"…
   ובחטא העגל כתב רש"י ז"ל, שכמין דמות משה הראה להם השטן, שנושאים אותו באויר רקיע השמים, הראה לכל כלל ישראל כמראה נבואה והסית את כולם להיות נביאי שקר. וכתב הרשב"ם ז"ל אלה אלהיך ישראל, וכי שוטים היו, שלא היו יודעים שהעגל הזה שנולד היום לא העלם ממצרים, כל עובדי ע"ז יודעים שאלקינו בשמים ברא את העולם, אך בזה טעו, שהתרפים יש בהם רוח טומאה כמו הנביאים המדברים ברוח הקודש, וסבורים שהעגל המדבר ברוח הטומאה, כאלו היה מדבר ברוח הקודש שלמעלה, ולכך אומרים "אלה אלהיך ישראל אשר העלוך", כלומר רוח הקודש יש בו, וכאלו רוח הקודש הולכת לפניו… עכ"ד.
   ואם תאמר – מדוע אם כן אמרה התורה [דברים יג-ו] "והנביא ההוא או חולם החלום ההוא יומת" – במה אשמתו שכך חלם או קיבל מהסט"א?
   על זה אומר האוה"ח הקדוש:
   "יומת – שהיה אפשר לומר שאינו חייב מיתה בעבור החלום, שלא חייבים לשמע בקול חלומות, או יוכלו לומר הרי יתכן שיבאו בחלום דברים מופלאים וכוזבים כאלו, ואמת דבר, מכל מקום דבר סרה – לא היה צריך לספר לעם דברים כאלו. להדיחך מן הדרך – מדבר העוקר כללות התורה, למדת, שאם בא על אחת המצוות אינו חייב מיתה. (שם שם ו)
   אך הנביא – מיעט שימות רק נביא שהזיד, ולא שהוטעה, כגון על ידי רוח נבות, והגם שאמרו בסנהדרין שצדקיה בן כנענה היה חייב מיתה, דהוה ליה למידק "אין ב' נביאים מתנבאים בסגנון אחד", ואמנם כשהרגישו הנביאים שדברו בסגנון אחד פסקו ולא הוסיפו לדבר חוץ מצדקיה. ואם תאמר איך נדע אם הרוח הטעתו, על זה אמר, אשר ידבר בשם ה' – כי לא ינוח רוח שקר בשם ה' הנכבד, כי ה' אלקים אמת, ואם דבר שקר בשם ה' אינו מהטעאת הרוח, ולכן לא אמר מיכיהו נבואתו בשם ה', עד שהתחכם יהושפט והשביעו לדבר בשם ה', ואז אם יש רוח מטעה תפנה מקום, וכן היה, ולכן לא יקשה איך גילה מיכיהו סוד ה', כי יחרב העולם ולא ישתנה מקור האמת לייחד שמו על דבר שקר חס ושלום…" עכ"ד.

 5. Avatar גבריאל ג'ראפי הגיב:

  שלום הרב.
  בהפטרת תרומה וה' נתן חכמה לשלמה ציין הרב שאנו נמצאים בעולם העשייה (מידות גובה בית המקדש). זכורני שבשיעורים בנפש החיים הרב אמר שעולם העשייה הוא רוחני והעולם שלנו הוא למטה ממנו.
  תודה.

  • בועז שלום בועז שלום הגיב:

   לר' גבריאל שלום
   מה שאמרנו בלומדנו נפש החיים שעולם העשיה המובא כחלק מד' עולמות אבי"ע – הוא רוחני. רק שממנו משתלשל עולם העשיה הגשמי – העולם שלנו.

 6. Avatar סיני הגיב:

  השיעורים מדהימים הרבה הצלחה כבוד הרב!
  מאוד יפה

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

עדכונים חמים למייל

קבלת עדכונים
Loading

שאל את הרב