.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

פרשת וארא

דרשות על הפרשיות ההפטרות והמועדים

דרשות על הפרשיות של ספר שמות

 

עלון לשבת בית אליהו

נושאי הדרשות שנמסרו [יתכנו שינויים]

פרשת וארא

*

העוצמה שבשתיקה

[הרב ראובן קרלינשטיין – בספר דורש טוב, עם תוספות]

דרשה זו לא סוכמה בכתב. באפשרותך להיות שותף בזיכוי הרבים ולסכם את השיעור –

הן על ידי האזנה, הן על ידי סריקת OCR, והן על ידי טכנולוגיה ההופכת דיבור לכתב, ולסייע לכלל הגולשים באתר!

 

*

מידת הרחמים הצפונה בתוך הדין

[הרב יעקב שיש – מספר 'דורש טוב']

דרשה זו לא סוכמה בכתב. באפשרותך להיות שותף בזיכוי הרבים ולסכם את השיעור –

הן על ידי האזנה, הן על ידי סריקת OCR, והן על ידי טכנולוגיה ההופכת דיבור לכתב, ולסייע לכלל הגולשים באתר!

*

כשמאמינים בכח החכמים – מצליחים!

[היסוד מ'ללמדך' עם תוספת מרובה]

שמות פרק ו  (י) וַיְדַבֵּ֥ר ה֖' אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר: (יא) בֹּ֣א דַבֵּ֔ר אֶל־פַּרְעֹ֖ה מֶ֣לֶךְ מִצְרָ֑יִם וִֽישַׁלַּ֥ח אֶת־בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל מֵאַרְצֽוֹ:

(יב) וַיְדַבֵּ֣ר מֹשֶׁ֔ה לִפְנֵ֥י ה֖' לֵאמֹ֑ר הֵ֤ן בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ לֹֽא־שָׁמְע֣וּ אֵלַ֔י וְאֵיךְ֙ יִשְׁמָעֵ֣נִי פַרְעֹ֔ה וַאֲנִ֖י עֲרַ֥ל שְׂפָתָֽיִם: פ

צריך להבין – הרי בנ"י לא שמעו אליו מקוצר רוח ועבודה קשה, ולא משום ערלות שפתיו? לפרעה אין קוצר רוח ועבודה קשה ומה טעם יש לו שלא לשמוע?

בכח האמונה התמימה

מעשה נורא סיפר הצדיק רבי יעקב מוצפי זצ"ל. למשפחה אחת ארע, שבנם הקטן היה בוכה בצעקות נוראות יומם ולילה, ולא ידעו את סיבת הדבר. פנתה המשפחה לפרופסורים המומחים ברפואה. ואחרי עשרות בדיקות שונות ומשונות, לא מצאו דבר. החלו ההורים לפנות לחכמים בעלי הקמיעין והסגולות למיניהם ולא עלתה בידם מאומה עד שקצו ההורים בחייהם. יום אחד הלכה אמו לשוק ומצאה על הארץ דף חומש. הרימה אותו ואמרה, הרי דף קדוש הוא, אולי הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלימה לבני על ידי הדף הקדוש הזה.

כשהגיעה לביתה נקתה את הדף מהאבק והניחה אותו תחת הכר שהבן ישן עליו, ונשאה תפילה חרישית: "רבונו של עולם, איני יודעת קרוא וכתוב, אך יודעת אני שדף זה שמצאתיו ברחוב, דף של חומש הוא, יהי רצון שיהא דף זה קמיע ועלה לתרופה עבור בני".

מאת ה' היתה זאת, שבאותו ערב בפעם הראשונה בחייו, ישן הבן בנחת ובשלוה מרובה ללא הפרעה, בלי צעקות ובכיות. פנה אליה בעלה ושאל לפשר הדבר וכיצד קרה הנס. הוציאה האשה את דף החומש מתחת כר בנה, הראתה לבעלה ואמרה: ראה מה גדול כוחו של דף מהחומש.

הבעל, בראותו את הדף, פנה אל אשתו בבהלה "מה עשית, הלא דף זה מפרשת "כי תבא" וכתוב בו "יככה ה' בשגעון… ופחדת לילה ויומם… בבוקר תאמר מי יתן ערב"…! ענתה לו האשה: מאין לי לדעת מה כתוב בדף, ידעתי רק שזה דף מהתורה, ואמרתי שבזכות התורה והשמות הקדושים הכתובים בו, ישלח ה' רפואה שלמה לבני, והנה אתה רואה שזה עזר…

הפטיר רבי יעקב מוצפי: ראו מה כוחה של אמונה, שמהפכת מידת הדין למידת הרחמים ואת הקללות הנחרצות לברכות נשגבות! ["ארי עלה מבבל"]

האחת האמינה – והאחת לא

על הבבא סאלי שהיארצייט שלו יהיה השבוע מסופר, שבאו אליו שתי נשים וביקשו ברכה להפקד בזש"ק, וכחלוף מספר חודשים האחת נפקדה וילדה, וחברתה נותרה עקרה. כשחזרה האשה לבבא סאלי לומר לו שהמים שנתן לה לא עזרו לה – שלח הרב את המשמש שיגיד לה – חברתך האמינה, את לא. הודתה האשה ואמרה שהיה קשה לה כאשה מודרנית ומתקדמת לחשוב שמה שלא עשו כל הטיפולים של טובי הרופאים יעשו איזה מים מאיזה מקובל… ואכן זה לא השפיע!

כוחה של אמונה פשוטה

סיפר הגה"צ רבי שלום שבדרון זצ"ל: מעשה ביהודי תמים, פשוט וטוב, מיוצאי הונגריה, שהיה דר בבני ברק והיה נוהג להתפלל בותיקין במנינו של החזון איש. איש זה הצטיין באמונת חכמים פשוטה וטהורה. וכל דבר קטן כגדול, מה יעשה ומה לא, היה שואל בעצת החזון איש. ואכן, החזון איש שהכיר בגודל תמימותו הפשוטה וטוהר לבו, נענה לו בכל דבר.

פעם אחת בא היהודי אל החזון איש ביום ששי סמוך לזמן הדלקת הנרות: "רבי" – התאונן הלה – "צינור המים בביתי התפוצץ ומים רבים נוזלים בתוך הבית"…!

"ומה ביכולתי לעזור לך?" – מקשה החזון איש – "לך לאינסטלטור והוא יתקן לך את הנזילה".

"אבל השעה כבר מאוחרת" – משיב היהודי – "והאינסטלטור לא יתרצה לבוא בשעה זו"…

שואל שוב החזון איש: "ומה אתה רוצה ממני? מה אעשה לך?"

משיב היהודי בכל התמימות: "שיאמר הרבי שהמים יפסיקו לזרום"…

נענה החזון איש ואמר: "נו טוב, שהמים יפסיקו לזרום…".

בתמימות ובאמונה פשוטה חזר היהודי לביתו, והמים באמת פסקו מלזרום… והנה במוצאי שבת, שוב חזר היהודי לבית החזון איש, והפעם בפיו תלונה הפוכה: "הרב אמר שהמים יפסיקו לזרום, ובאמת פסקו. אבל עכשיו אין לי מים בבית…". שוב נענה לו החזון איש ושאלו: "ומה אתה רוצה עוד?"…

ענה הלה: "אני מבקש שהרב יגיד עתה שהמים יתחילו שוב לזרום!"… לא היסס החזון איש ומיד אמר לו:

"טוב, יהא כך, שהמים יתחילו לזרום שוב…" חזר היהודי התמים לביתו, והמים אכן התחילו לזרום…

איך זה עובד?

בספר השיחות של הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ״ל, ראש ישיבת מיר, הוא מביא בשם ראש הישיבה מרן הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ״ל, שהיה רגיל לומר, כי הטעם שמוצאים אנו מנהיגי קהלות ואדמורי״ם חסידיים שיש בכוחם לחולל מופתים גלויים, הוא משום שאלו הסרים למרותם מאמינים בהם בלב שלם ומתבטלים כלפיהם ללא כל שמץ של פקפוק וערעור, והתבטלות זו מעניקה להם כח לחולל מופתים וישועות מעל דרך הטבע.

כעין זה התבטא פעם גם מרן ה׳חזון איש׳ זצ״ל באזני מקורביו, כששמע אותם מתלחשים בהתפעלות אודות ׳מופת׳ שנעשה לפלוני על ידו. הגיב ואמר להם ה׳חזון איש׳ אודותיו: ״יהודי שמצית לחכמים מכרח הוא שיצליח״.

זהו כחה הגדול של התבטלות לחכמים!

 כשקיבלת התבטלות אמתית לגדולי תורה, מלבד הזכיה הגדולה כשלעצמה לזכות להיות מנהגים על ידם בחכמה ותבונה, הרי המאמין אף מעניק להם כח על טבעי.

לאור זאת תיושב שאלתינו –

מה טענת משה שבנ"י לא שמעו ואיך ישמעני פרעה – הרי הם לא שמעו מקוצר רוח וכו' מה שאין לפרעה?

התשובה היא שפרעה בוודאי אין רצון לשמוע אלי, זה אמור לעלות לו במחיר של שחרור כל עבדיו, והאינטרס שלו הוא לא לשמוע.

במצב כזה צריך כח על טבעי שישפיע עליו על מנת שישלח את בנ"י. הכח הזה יכל להיות 'אמונת חכמים' שכפי שראינו נותנת כח ופועלת מעל הטבע! אך מה לעשות שבנ"י אינם נותנים אמון בחכמים, אז איך ישמעני פרעה??

תוכחתו של הרב מפוניבז׳ במי שהתריס בחכמי הדור

בתולדותיו של מרן הרב מפוניבז', הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ״ל, מספר כי פעם אחת הזמן לשאת מדברותיו בפני צבור מגון. כשהגיע למקום הצטער לראות שלפניו עומד לדבר מטיף של הציונות, הידוע בדעותיו הקלוקלות.

גם אותו מטיף הצטער כי אחריו עומד לדבר הרב מפוניבז׳, הידוע בהשקפותיו הטהורות, וחשש כי היות והדב ידבר אחרון, הוא יותיר את רשמו על הצבור, והחליט בצעד נועז כי במקום לעסק בנושא הציונות עליו תכנן לדבר מראש, ימקד את רבריו בנושא עליו אמור היה הרב לדבר, בנושא ׳עולם התורה׳.

אותו מטיף שנה ופרש, וזכר היטב מימי צעירותו את ההיסטוריה של עולם התורה לדורותיו, הרחיב בדבורו על שגב גדלותם של בעל ה׳קצות החשן׳, רבי עקיבא איגר ועוד מאדירי התורה שהעניקו חמה בקומתם (סוטה לד, ב). ולבסוף הפטיר בבוז: ״אלו היו גדולים של פעם… אבל היום, חבל שאין לנו גדולים אמתיים כאלו…״, עפרא לפומיה!

הדבר חרה מאד לרב מפוניבז׳ והחליט להשיב לרשע זה מנה אחת אפים על רבריו החמורים. כה היו דבריו:

הגמרא במסכת תענית (פג, א) מביאה את דרשת חז״ל על הפסוק בתהלים: ״שיר המעלות בשוב ה׳ את שיבת ציון היינו בתלמים׳׳, ומכאן שגלות בבל נחשבת כחלום. תמה חוני המעגל היתכן חלום שנמשך שבעים שנה? כדי להוכיח לו שיתכן הדבר, הרדימו הקדוש ברוך הוא בחתימה עמקה שהתמשכה על פני שבעים שנה, ושן סלע גדול הסתיר אותו מעיני הבריות.

כעבור שבעים שנה התעורר חוני ובא לביתו, ופגש בצאצאי צאצאיו שדרו בבית, והם, שלא זכרו את דיוקן פניו, לא האמינו לו שהוא חוני. משם פנה לבית המדרש, ועם בואו שמע את הלומדים שחים בינם לבין עצמם שהסגיות מוארות להם כפי שהיה בימי חוני.

נגש אליהם ואמר להם ״אני חוני״. לא האמינוהו, ולכן גם לא נהגו בו כבוד מופלג כפי שראוי לנהג לבעל מעשים טובים ובעל שם טוב כחוני. עד שלא יכול היה לשאת את גדל הצער, בקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שימית אותו, ואכן מת. על זה המליץ רבא ״או חברותא או מיתותא״. כלומר, אם החברים של האדם כבר לא נוהגים בו כבוד כפי שהיה רגיל עד עתה עדיפה לו המיתה מן החיים.

שאל הרב מפוניבז׳ את השומעים: ״אינני מבין, וכי היה כל כך קשה לו להוכיח להם שהוא חוני המעגל? הרי יכול היה לעמד ולמסר בפניהם ׳שעור כללי׳ בדרך הלמוד הבהירה והנהירה שלו, ברב חילו הגדול בלמוד התורה, ולנכח הגדלות וההקף שלו לא היה נותר להם כל צל של ספק שאכן זה הוא, והיו נוהגים בו כבוד ראוי״?

״אלא״, אמר הרב מפוניבז׳ בתוכחה נוקבת, "אמנם לא נתן חלילה לדבר על באי בית מדרשם של התנאים הקדושים, משום שאין לנו יכלת ואין לנו משגים להשיג את גדלותם. אך בדרך רמז נתן להפיק מוסר השכל נוקב גם לעניננו: ישנם אנשים שמכבדים גדולי תורה כיון שהם מהדור הקודם, הרי כמה קל הדבר לדבר בהערצה והערכה על גדולי תורה שנפטרו, בין כך הם אינם דורשים מהם שום דרישות, הם אינם חייבים במרותם, הם אינם אומרים להם מה וכיצד לעשות.

אולם אם יוודע להם שאותו גדול עודנו חי, אזי אדרבה בוז יבוזו לו… הם ירדפו אותו עד שאול תחתית חס ושלום״.

[חוני המעגל 'בא להם בטוב' כשהוא זכרון רחוק, משהו שיש עליו סיפורים, לא דמות חיה דורשת ותובענית…]

כך הסתימה דרשתו של הרב מפוניבז׳. סתם ולא פרש. דבריו החריפים של הרב מפוניבז׳ נאמרו ברגע הנכון ובמקום הנכון, והיו חדים וברורים עד שלא נותר ספק אצל השומעים כנגד מי כונה העקיצה. המטיף שהובף לעיני כל, נגש בסוף המעמד אל הרב ושאלו מה זראה לנכון לעקץ אותו בצוףה כה חזקה ונוקבת? השיבו הרב: ״ראה, בחרת לדרש על הנושא עליו אני הייתי אמור לדבר, הייתי מכרח להשיב לך…״

החכמה היא כאמור לקבל את מרותם של גדולי ישראל החיים בדור שלנו, כשנדמה לנו כאלו הם מבני דורנו, ולפעמים מסתתרת תחושה נסתרת כלשהי: ״מה הם מבינים יותר מאתנו?״ אף למעשה, האמת היא שעלינו להאמין כי כל דבריהם ממקור גבוה וקדוש באים, וזוהי מציאות קימת. הנסיון שלנו אפוא הוא להאמין בכך, לטוב לנו בזה ובבא.

דוגמא נפלאה לאמונת חכמים תמימה

נוכל ללמוד מהמעשה הבא צעיר שנפצע כתאונת דרכים והובהל לביה"ח נבדק ע"י הרופאים שקבעו כי שעותיו ספורות מיד הזעיקו את בני משפחתו והללו ביקשו להודיע על המצב הקשה לאביו הזקן של הפצוע מיד הובא היהודי הזקן לבית הרפואה הלה ניגש למיטת בנו וכלל לא התרגש מן המצב הרופאים חשבו כי הוא אינו תופס את המתרחש והסבירו לו כ' המצב אנוש הזקן לא התפעל הוא זרק מבט לעבר המיטה והוריק כי הוא הולך לביתו לתמיהת הרופאים אמר "אני בטוח שהוא יבריא ויקום על רגליו".

חשבו הנוכחים כי הוא איבד את צלילות דעתו ואז הסביר "בוודאי אני נשמע לכם מוזר אך אספר לכם סיפור ותבינו מדוע אני מגיב בצורה כזאת יליד ראדין אני עירו של ה'חפץ חיים' זצ"ל בזמן שהדפיס את ה'משנה ברורה' אירגן קבוצה של בעלי בתים שילמדו כספרו כדי שיראה האם הם מבינים את הכתוב גם אני הייתי בקבוצה זו ולימודי מצא חן כעיניו מאוד בירך אותי הח"ח שתי ברכות הראשונה שאזכה לאריכות ימים ועדיין לא הגעתי לגיל זה והברכה השניה שילדיי לא ימותו בחיי הכיצד יתקיימו שתי הברכות יחד אם כן הכן חייב להבריא ולכן אני הולך הביתה" למחרת היום פקח הצעיר את עיניו וכעבור שבועיים בניגוד לכל תחזיות הרופאים ירד ממיטתו כאילו לא אירע דבר שמע אחד מגדילי ישראל את הסיפור ואמר "זה שברכתו של הח"ח נתקיימה שנים רבות לאחר הסתלקותו אין בכך חידוש אבל לימוד גדול הוא אמונת החכמים המופלגת של זקן זה"

עצת החזו"א וחכמתו

סיפר הרב שלמה לורנץ:

שנת תש"ט, בהיותי בארצות הברית, נזדמן לי לפגוש אשה, שביקשה לתרום סכום כסף גדול עבור הקמת ישיבה שתישא את שמה. שמחתי על ההצעה, והצעתי לה לתרום את הכסף עבור ישיבת "חפץ חיים" בכפר סבא, שהייתה אז ישיבה מפורסמת, בראשות הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.

האשה גילתה עניין בהצעתי, ואמרה שהיא מבקשת לראות את הישיבה, והיא תבוא לשם כך לביקור בארץ ישראל, ואז תביא עימה את תרומתה. היא הגיעה ארצה, ביקרה בישיבה בכפר סבא, והביעה את הסכמתה המלאה להעניק את הכסף לישיבה זו. אולם בקשה אחת היתה בפיה: שמרן החזון איש ייתן לה את ברכתו, לפני שתתרום את הכסף.

נכנסתי איתה למרן והצגתי אותה בפניו, אולם במקום שיתן לה ברכה, החל מרן לשאול אותה שאלות: "מי את ומהיכן את? מניין יש לך כל כך הרבה כסף?" היא סיפרה שהיא עובדת כאחות בבית חולים בארה"ב, ובמשך עשרות בשנים חסכה מפיה ואספה פרוטה לפרוטה, מתוך כוונה לתרום את הכסף לישיבה. היא הסבירה, כי בילדותה שמעה מאביה שזהו הדבר החשוב ביותר עלי אדמות, וכעת הגיעה השעה להגשים את חלומה.

לאחר ששמע מרן את כל הפרטים, אמר לה: "אני מייעץ לך, שלא תתני לישיבה את כל הכסף שחסכת, אלא רק שליש ממנו. את שני השלישים הנותרים תשאירי לעצמך, שמא תהיי זקוקה בעתיד לכסף. בנוסף לכך, תבקשי שהחלק בבניין שיבנה מתרומתך – יירשם בטאבו כנכס על שמך. אם אכן כך תעשי, אני נותן לך את ברכתי!".

כשיצאנו מביתו, לא ידעתי את נפשי. ראשי היה סחרחר עלי… לא יכולתי להבין את פשר הדברים. מדוע מרן החזו"א לא נתן לה לתרום את כל הבניין? מדוע רק שליש? יותר מכל, היה קשה לי לעכל את העובדה, שלכאורה הוא הביע בנו אי-אמון, באומרו שחלקה בבניין שייבנה לא ירשם על שם הישיבה, אלא על שמה. השאלות הללו לא נתנו לי מנוח. באותו ערב חזרתי למרן, ושאלתי אותו לפשר הדבר.

מרן חייך אלי בבת השחוק הידועה שלו, ואמר לי: "מדוע אינך מבין? הלא האשה הזאת באה לבקש ברכה, וכדי לתת ברכה צריך שיהיה לה על מה לחול… היא רוצה לתרום, אך אינני מאמין שהיא מסוגלת לבצע את הדבר… אדם מן השורה אינו מסוגל לתת את כל הונו עד הפרוטה האחרונה, גם למטרה הטובה ביותר, אלא אם כן הוא אדם גדול מאוד.

"ראיתי שהיא באמת רוצה לתת, ורציתי לברכה, שהרי היא מבקשת ברכה עבור דבר טוב, וגם רציתי לעזור לישיבתכם, לכן ביקשתי למצוא דרך להקל עליה את הדבר. אם היא תיתן רק שליש, וגם השליש הזה יהיה רשום על שמה, יהיה לה קל יותר לתת, כסף שנותנים ולא-נותנים, יותר קל להיפרד ממנו. שיערתי, שעל הדבר הזה יכולה הברכה לחול. אך למרות הכל", סיים מרן, "אני חושש, שגם את השליש היא לא מסוגלת לתת, והלוואי שברכתי תחול…".

סופו של הסיפור הוכיח, כי חכם עדיף מנביא… גם את שליש הסכום שהבטיחה, היא לא היתה מסוגלת לתת. הלכנו כמה פעמים לשגרירות האמריקנית כדי לחתום שם על העברת ה'בונדס' לרשות הישיבה, ובכל פעם שהגיעה העת לחתום, היא הרגישה חולשה בלב ונזקקה לכדורים, ובסופו של דבר היא חזרה לארה"ב כלעומת שבאה, מבלי שנתנה את הכסף…

חכמתו של מרן עמדה לו. בשיחה קצרה שניהל עימה הבין, שאשה זו אינה מסוגלת להגשים את רצונה, כפי שאמנם היה. עצתו להקטין את התרומה לשליש, לא רק שלא הזיקה לנו, אלא היתה עזרה של ממש בניסיון להוציא את רצונה מן הכוח אל הפועל.

סיפור זה לימד אותי, עד היכן צריכה להגיע אמונת חכמים. כאשר מתקשים להבין את כוונתו של גדול הדור – חובה להאמין בדבריו ללא סייג, ולתלות את אי ההבנה בכך, שאנשים פשוטים כמונו אינם מסוגלים לרדת לסוף דעתם של גדולי תורה.

גם לאחר שעבר זמן רב, הייתי מלא השתוממות, כיצד לא עלה על דעתי דבר זה, שכעת במבט לאחור נראה כל כך הגיוני וברור…

אלא שכך היא דרכה של תורה. עד שלא בא החכם, הכל סתום ומכוסה וכולם מגששים באפילה,

ואילו לאחר שבא החכם והאיר את הדרך, הכל ברור ופשוט…

תפסת מרובה לא תפסת

דבריו היסודיים של מרן באותה שעה, שאדם אינו מסוגל לתת לזולת את כל הונו, ועדיף שיתחייב סכום שהוא לפי כוחותיו, היו עבורי לימוד חשוב, ועשיתי בו שימוש הלכה למעשה. הכרתי אדם עשיר שהיה קמצן גדול. לאחר פטירת אשתו פגשתי אותו בשעה של חולשת הדעת, ובהשתפכות הנפש הוא אמר לי, שהחיים הם הבל הבלים, ולכן הוא מוכן לתת לי את מה שביקשתי ממנו בעבר, והוא מקדיש את כל נכסיו למוסדות שבכפר הנוער 'שדה חמד'.

מובן שהצעתו הנדיבה גרמה לי התרגשות והתלהבות גדולה. לפי הערכתי, היתה תרומה בסדר גודל כזה – עשויה להבטיח את עתידו של כל המפעל לנצח. אולם, כאשר עמדתי לבקש ממנו לסדר חוזה עם חתימה מחייבת, צף ועלה בזיכרוני הסיפור הנ"ל עם מרן, והבנתי, כי גם אדם זה לא יוכל להקדיש את כל הונו לצדקה.

אמרתי לו, שכוונתו להקדיש את כל הונו למפעל קדוש היא רצויה וראויה להערכה, אבל אינני רוצה שיעשה זאת עכשיו. אלא לאחר מאה ועשרים. "תעניק לנו את הונך בצוואתך" – אמרתי, "ואילו עכשיו איני מבקש שתתרום אלא סכום לא גדול, עבור בית אחד בשדה חמד". את בקשתי זו הוא עשה מיד במקום…

רצונו הראשון, להעניק לנו את כל נכסיו, אכן לא יצא לפועל… אחרי שההתרגשות הגדולה עברה ממנו – נשכח הכל. רק הודות למה שלמדתי ממרן, זכיתי וזיכיתי את האיש בדבר שהוא היה מסוגל לעשות.  ('במחיצתם')

מאמין לרבו אף אם יפסיד – החזון איש והוראתו

הרב משה חיים אוקון זצ״ל החליט בשל מצבו הכלכלי הדחוק לצאת ולעסוק במסחר ופתח עסק לפרוות יוקרתיות, ובכל צעד ושעל התייעץ הוא עם מורו ורבו ה״חזון איש״ זיע״א. כיון שכך, ראה הוא ברכה גדולה בעסקיו, ומידי שבוע בשבוע זכה הוא לחתום על כמה וכמה עיסקאות שהגדילו את הונו בסכומים נכבדים.

יום אחד נכנס לחנותו אחד היבואנים הגדולים העוסק בפרוות והציע לפניו עיסקה נפלאה ובטוחה שאי אפשר היה לסרב לה. ר׳ משה לבש מיד את מעילו והתכונן לצאת, ולשאלתו של אותו יבואן: ״לאן אתה הולך? אינך מעוניין בעסקה נפלאה זאת״? השיב הוא: ״חפץ אני מאד בעסקה זאת״ והוסיף: ״אלא שלא אחתום עליה לפני שאקבל את ברכתו של מורי ורבי ה״חזון איש״! כשהציע הוא את פרטי העסקה לפני ה״חזון איש״ שקע הרב במחשבות ולאחר דקות ארוכות פקח את עיניו ואמר: ״לא רק שאיני חפץ בעסקה זו, אלא שברצוני לבקשך לחסל ולמכור מיד את כל הסחורה שברשותך! מהר חושה ועשה זאת בימים הקרובים״.

כתלמיד שאינו סר מדברי רבו קם ר׳ משה זלה״ה ממקומו וללא שום שאלה אמר: ״יוצא אני מיד לעשות כדברי כבוד הרב שליט״א, וכתמיד לא אסור מדבריו ימין ושמאל״.

חזר הוא לחנותו ופתח ב״מכירת חיסול״ גדולה, ותוך כשלושה ימים לא נשארה בחנותו אף לא פיסת פרווה קטנה.

לא חלפו שבוע ימים ולפתע ענף הפרוות נשחק וקרס בכל העולם וכל הסוחרים שנשארה סחורה זאת בחנותם הפסידו הם מכך מאד, וחלקם שהכירו והעריצו את אמונתו השלימה של ר׳ משה אמרו לו: ״בוודאי שלאחר שהציל ה״חזון איש״ את כספך גדלה אמונתך בו ללא שיעור״!

״טועים אתם״, ענה ר׳ משה והוסיף: ״ברצוני לומר לכם שגם אם לאחר ״מכירת החיסול״ שביצעתי היה הענף משגשג ופורח לא היתה נפגמת ״אמונת החכמים״ שבי אף לא בכהוא זה, ובוודאי שלא הייתי מתחרט כלל ועיקר על הצעד שביצעתי, שהרי עשיתי זאת כי כך היה צריך לעשות, ומה שאירע לאחר מכן שזכיתי להינצל מהפסד מרובה לא הוסיף לי כלום ב״אמונת חכמים״.

כל אחד והכתובת שלו

ואספר, בענין אמונת חכמים. היה זה כשנת תש״ט. עולים חדשים היינו, ועניים מרודים. לחם לשבע לא היה, ובנו של ידידי רבי בנימין גרודקה חלה בדיזנטריה, מחלת מעים קשה, ואשפז בבית החולים אסותא. למרות הטיפול הלך מצבו והחמיר, והרופאים רמזו להתכונן לגרוע מכל.

אמרתי לו: ״תכנס ל״חזון איש״, שיברך ויתפלל!״ נכנס, וה״חזון איש״ אמר: ״לך לפרופסור וינברג מאסותא״. הזכיר: ״הילד שוהה באסותא״.

וה״חזון איש״ הבהיר: ״אכן, אבל תלך אליו באפן פרטי, למרפאתו שבתל אביב״.

לא באים לפרופסור בידים ריקות, לוה כסף ונסע לתל אביב. הגיע למרפאה, והיא מלאה באנשים הממתינים לתורם.

״כן?!״ התענינה המזכירה. ״באתי אל הפרופסור״, אמר. חיכה: ״אל הפרופסור לא באים סתם כך, יש לקבע תור. אתה רואה את כל האנשים האלו? תורם נקבע לפני כמה שבועות. אם אתה רוצה לקבע תור, הבה נראה״. התחילה לדפדף ביומן, שבוע אחר שבוע עמוס.

אמר: ״אל תתאמצי, חבל על הזמן. אני פה, ואני נכנס!״ נשמעו קולות התמרמרות, והמזכירה אמרה: ״אינך נכנס!״ והוא בשלו: ״אני נכנס!״ והיא: ״אדאג לכך שלא תכנס!״

הריב הקולני הזעיק את הפרופסור מחדרו: ״מה קורה כאן?״ ״הוא רוצה להכנס בלי תור!״

״מה פרוש הדבר?״

״הילד שלי גוסס, זה פקוח נפש, החזון איש אמר לי לבוא לכאן, איני זז מכאן עד שאכנס!״ ״איפה הילד?״

״הוא בבית החולים, באסותא״.

גחוכים נשמעו. ״אז מה תועיל אם תכנס, את הילד אני צריך לראות. שב, חכה כאן!״ תמה.

כעביר כמה דקות יצא הפרופסור מחדרו: ״אתה יכול לשוב לביתך, זה בסדר״.

מה בסדר, לא הבין.

קם, והלך לבית החולים. אשתו שהתה ליד מטת הבן, וספרה שהמצב הורע, כבר פרפר בין חיים למות. ולפתע החלה תכונה קדחתנית. רופאים נזעקו ובאו, אחיות עמדו הכן, כל הצות רחש סביב מטתו. כונו את השעה, והבין שהפרופסור נכנס לחדרו וטלפן למחלקה, גער ודרבן והעמיד את כל הצות הרפואי על רגליו, ואכן אזנו את המצב ותוך זמן קצר הבריא.

כעבור שבועים, חלה אחד מילדי בדיזנטריה. לדעתי מה יש לעשות, להזעיק את פרופסור וינברג מאסותא. אבל לא סמכתי על ידיעתי, אלא נכנסתי אל ה״חזון איש״.

שמע, ןאמר: ״לך אל פרופסור דויטש בגבעת רוקח״. לא הכרתיו, והערתי: ״לפני כמה זמן שלח הרב את בנימין גרודקא לפרופסור וינברג״.

ענה: ״בשבילו, וינברג בשבילך, דויטש״. נו, יש בידי שם וכתובת. בררתי, ואנשים גחכו. המדבר ברופא קשיש שיצא לגמלאות. מתגורר בגפו בוילה מבודדת בגבעת רוקח ומטפח את גנתו וכלביו. אמרו לי: ״בעבר התגורר ה״חזון איש״ בגבעת רוקח. אולי מכיר הוא את הרופא מאז, בעודו פעיל. היום, יצא מהעניינים״. אבל ה״חזון איש״ שלח, ועליתי לגבעה. הכלבים קדמו פני בנביחות, והפרופסור הקשיש יצא להרגיעם. שאל מה הענין. עניתי שילדי נתקף בדיזנטריה חמורה, וה״חזון איש״ שלחני אליו. הזמנתיו לבקור בית. עני מרוד הייתי, אבל לויתי כסף עבור הביקור והתרופות.

אמר: ״אין צרך בביקור בית. המחלה ידועה והתרופות ידועות. יש לי אותן פה בבית. והואיל וה״חזון איש״ שלח אותך, אתן לך את התרופות בחינם״. אבן נגולה מעל לבי. מהרתי לתת לילד את התרופות, ולהחזיר למלוים את כספם. וברוך השם, הילד הבריא.

עצת הסבא מקלם שנדחתה

מספרים כי בזמן הצאר ניקולאי נגזרה גזרה שאסור ליהודי לקנות אחוזה ברוסיה היה יהודי אחד שרצה לקנות אחוזה ולרשום אותה על שם גוי שהיה ידידו הטוב ונאמן עליו הלך לסבא מקלם זצ"ל לשאול בעצתו אם כדאי לסמוך על הגוי

אמר לו הסבא מקלם כי תשובה לשאלתו נמצאת בתורה כששלח אברהם אבינו את אליעזר להביא אשה ליצחק אף שאליעזר היה עבד נאמן אצל אברהם שהרי כל הענינים היה עושה לו וכשמצא את רבקה הודה לה' אע"פ שלא היתה הודאה זו בפני אברהם למצוא חן בעיניו

ובכל זאת לא סמך עליו אברהם אבינו בהיותו עבד כנעני והשביע אותו שבועה בנקיטת חפץ שיעשה את השליחות ואומרים המפרשים שרצה אברהם ללכת בעצמו אלא שלא היה יכול ולכן שלח את אליעזר

הוכיח הסבא מקלם זצ"ל לאותו יהודי אם על אליעזר לא סמך אברהם ק"ו שעל גוי אפילו שיהא נאמן אין לסמוך

שמע אותו יהודי את דבריו ולא שמע לעצתו כי דעתו היתה שמידיד כזה טוב לא תצא תקלה ואין הדבר אמור עליו

קנה את האחוזה ורשם על שמו שלהגוי לבסוף כפר הגוי ביהודי וכל רכושו הלך לטמיון הרי שבכל ענין וענין ולכל אדם ואדם כתובה בתורה ההנהגה וצריך ללכת בדרך זו ואז לא יגיע לו כל מכשול וטעות. אוצה"ת פ' במדבר עמ' ח':

המעשה ביהודי הכפרי וחבירו שהאחד חלה וחבירו כשל בעסק הפונדקות ופנו נשותיהן לצדיק מרוז'ין והוחלפו הפתקים ולכושל עסקית נתן הוראה לעלוקות ולחולה אמר ה' יושיעך, ולבסוף אכן האמינה האשה בישועת בעלה ונושע, ובעל הפונדק עשה עלוקות ונמלא דם וראתה אותו אשת הפריץ וסיפר שהוכה ונשדד כספו ואינו יכול לשלם על הפונדק וויתרו לו על החוב ועוד פיצו אותו… ואמר הרבי שלא ידע כיצד יוושע החולה, אך נושע בזכות האמונה של אשתו!

*

אין זיכוך כקבלת הבזיונות

[עיקרו מהרב בידרמן עם תוספות]

בפרשתינו  (ו יג), ׳וידבר ה׳ אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים׳, וברש״י, ׳צוום עליו לחלק לו כבוד בדבריהם׳.

צריך להבין – גם לנסראללה הייינו חולקים כבוד? גם להיטלר היינו חולקים כבוד? ועל היטלר לא מובא שהיה שוחט ק"ן ילדים בבוקר וק"נ ילדים בערב ורוחץ בדמם…

מה הצורך לחלוק כבוד לאדם כה קטן כפרעה, המתריס ומבזה את הקב"ה? הלזה מגיע כבוד??

נקדים מעשה – הרב מפרמישלאן ויסורי הכבוד

 הרה״ק רבי מנחם מענדל מפרימישלאן זי״ע ערך פעם סעודת הודאה גדולה, ומשנשאל 'הודאה' מה זה עושה, הרי לא חולי ולא נס אחר היה כאן, הסביר להם הרבי שיש לו בקבלה מאבותיו הקדושים, שאם נגזר על אדם חולי מסוכן – ויש לו זכות עצמו או זכות אבות, ממירין לו את החולי לבזיונות ובושות, והנה היום ביזה אותי מאן דהו בבושות נוראות עד עמקי הנפש, נמצא שניצלתי על ידי זה מחולי ומכאוב, על כן עלי לעשות סעודת הודאה, ככל חולה שנתרפא מחוליו, כי אינני שונה ממנו, ואדרבה ביותר מוטל עלי החיוב להודות, שלא רק שנתרפאתי מחוליי, אלא ניצלתי שלא חליתי כלל.

נמצא שהמבייש את חבירו ומנע ממנו 'חולי', הריהו כרופא גדול – שמרפא את האדם בלא שום כאב וייסורי הגוף, אולם עליו נאמר (קידושין פב.) 'טוב שברופאים לגיהנום'. וכמו שאמרו חז״ל (ב״מ נט.) 'המבזה את חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא'.

 וכתב הרה״ק ה׳חתם סופר' זי״ע  (ד״ה ויצום) דבר נורא, וז״ל, נראה דרצה להזהירם שלא יבזו המלך, ויתכפרו לו עוונותיו, ולא יבואו המכות עליו בדין.

ומזכיר הדבר את שביאר הגר"ח וולז'ין בפסוק בנפול אויבך אל תשמח

מובא בספר רוח חיים על פרקי אבות פ"ר משנה י"ס שמואל הקטן אומר בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך פן יראה ה' ורע בעיניו והשיב מעליו אפו וכתב הגר"ח וואלוזין לפעמים נגזר עליו שיהיה לבוז וישמחו אויביו עליו אך לפעמים לא נגזר עליו כי אם הצער לבד מה שנפל אבל לאו שישמחו אויביו עליו ולכן אם אתה שמח בנפילת אויבך שמא אויב זה נגזרה עליו רק צער הנפילה ולא שמחת אויביו עליו מהנפילה ואם תשמח מנפילתו הקב"ה יחלצהו מהצער שנגזר עליו כיון שא"א שיקבל בעונשו יותר ממה שנגזר עליו נמצא שבשמחתך אתה מחלץ את אויביך מצרתו!

מה רב כוחו של מעט בזיון!

עתה, בין והתבונן, פרעה הרשע העומד ומשעבד שישים רבוא מבני ישראל בעינויים קשים ומרים, ובדין הוא שילקה כהנה וכהנה, אפילו הכי בזכות בזיון מועט – שלא ינהגו בו כבוד כראוי ייפטר לגמרי מהמכות,

ק״ו בן בנו של ק״ו לדידן, שאף אם אינו במעמד ובמצב הראוי, עדיין הוא רחוק מלהיות פרעה או בדומה לו, ובוודאי שע״י הבזיון ייפטר מכל מיני מכות ה״י.

המתבזה צריך לשמוח

כתב בספר תומר דבורה – פרק שני

 השלישית – שיחשוב על עונותיו תמיד וירצה בטהרה ותוכחת ויסורים, ויאמר: "מה הם היסורין היותר טובים שבעולם שלא יטרידוני מעבודת ד'?", אין חביב בכולם מאלו שיחרפוהו ויבזוהו ויגדפוהו, שהרי לא ימנעו ממנו כחו ואונו בחלאים ולא ימנעו אכילתו ומלבושו ולא ימנעו חייו וחיי בניו במיתה, אם כן ממש יחפוץ בהם, ויאמר: "מה לי להתענות ולהסתגף בשקים ומלקיות, המחלישים כחי מעבודת ד', ואני לוקח אותם בידי? יותר טוב אסתגף בבזיון בני אדם וחרפתם לי ולא יסור כחי ולא יחלש", ובזה כשיבואו העלבונות עליו ישמח בהם ואדרבה יחפוץ בהם. ויעשה מג' המינים אלו תחבושת ללבו ויתלמד בזה כל ימיו:

אם הקב"ה שכל כך נזהר בכבודו של האדם החליט להביא עליו בזיון, שיסיק מכך שה' רוצה את הטוב ביותר בשבילו ולכפר לו על כל עוונתיו.

 לאור זה ביאר הרה״ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע  (ליקוטי הרמ״ל מבוא התפילה ה-ח)

בלשון הכתוב  (תהילים קז יז) ׳אוילים מדרך פשעם ומעוונותיהם יתענו׳, שיש ׳המענים את גופם בצומות ובמקוואות קרים מאוד׳, אך זאת הוא דרך ׳אוילים׳, כי אילו חכמו ישכילו לדעת שיאם תכבוש כעסך הלוא טוב לך מאלף תעניתים יא, אם אתה שומע חרפתך ואינך משיב הלוא טוב לך מאלף עינויים׳.

בזיונותיו של חתן הנוב"י

מספרים על חתנו של "הנודע ביהודה" שהיה גאון גדול בתורה חריף ובקי וכל רז לא אניס ליה אך אשתו הייתה מבזה אותו תמיד ליד תלמידיו ובכל הזדמנות שהיה מופיע ליד הציבור הייתה מבזה אותו ומקנטרת אותו כדברים והציבור הגדול בעירו, המה ראו כן תמהו נבהלו ונחפזו רעדה אחזתם כיצד מעיזה בתו של "הנודע ביהודה" לבזות את בעלה שידוע בכל הדור כגאון אחד ומיוחד ותהי לחידה בעיניהם

לאחר שנים רבות כשנפטר אותו חכם באה הרבנית קבל עם ועדה והתחילה לבכות בקולות רמים על פטירת בעלה הרב הגאון והחלה לספר את גדולת בעלה בנגלה ובנסתר

כשהחלו להתלחש כנגדה – את הרי הצקת לו כל ימיו ולא הערכת אותו וכעת את מספידה אותו?

סיפרה שלפני החתונה עשה עמה בעלה הסכם שבכל פעם שיהיה בציבור תבזה אותו כדי שלא יתגאה והיא בלית ברירה הסכימה וביקשה מבעלה שייתן אות שדבריה נכונים וראו כל העומדים את ראש הנפטר זז ומאשר את דברי הרבנית מכאן נלמד כמה חשוב שאדם יקבל בזיונות בעולם הזה ויבין ויעריך גודל מעלתם ועוז הדרם.

התשובה המעולה ביותר

ואם האדם יתבונן ידע שעל כל עלבון מעבירין על כל פשעיו וכן אומר האר"י הקדוש דבכל התשובות שבעולם המעולה מכולם היא סבלת העלבונות החירופים הגידופים והוא מועיל יותר מכל מלקיות וסיגופים!

פח זבל על הראש

ובירושלמי מועד קטן פ"ג משנה א מסופר על ר' אלעזר בן הורקנוס שהלך בשוק ועבר ליד בית ובאותה שעה הייתה אשה מכבדת הבית היא אספה את האשפה והשליכה לרחוב ור"א שעבר בדיוק שם ספג את האשפה על ראשו ר"א לא כעס ולא התרעם ואמר "דומה אני כי חבריי שריחקוני מעתה יקרבוני" דכתיב "מאשפות ירים אביון" הרי שאדם בעל שכל רואה בבזיון זה פתח להתעלות ולהתרוממות.

כתב ב׳ראשית חכמה׳  (שער הענווה פ״ג לט) וז״ל. ׳ולמקללי נפשי תידום׳ – כיצד אפשר שיהיה דומם, ולא ירגיש?

[אלא התשובה כתובה בהמשך – 'ונפשי כעפר לכל תהיה' -] ע״י שיהיה מורגל כבר כל כך לקבל הבזיונות, כעפר שהוא מוכן לקבל דריסות בני אדם עליו תמיד.

ואמר החכם כבוד הרב אברהם הלוי נר״ו שנלמד מדת הענוה מהעפר, שהעפר כל זמן שהוא גס לא יועיל למלאכה, כל שכן לעשות ממנו כלי, וכל יותר שהוא שחוק הוא יותר טוב, כן האדם יג.

ואני אומר שלזה אמר ׳ונפשי כעפר לכל תהיה׳ יד – שכל יותר שיקבל הבזיונות תתעלה נפשו יותר טו.

מסופר על הח"ח שפ"א נפל ושמח מאד

ואמר שכל ימיו התאווה שקצת יהיה לו בזיונות שזה כפרה על כל העוונות, וכעת שנפל צחקו קצת אנשים, וסוף סוף זכה לקצת בזיונות…

למכה מלכים גדולים כי לעולם – עניין המכות לדורות עולם

איתא בזוה״ק  (פרי בא לו.) לפרש מה שנאמר  (ישעיה יט כב) ׳ונגף ה׳ את מצרים נגוף ורפוא׳, ׳נגוף למצרים ורפוא לישראל', וכלומר שכל מכה ומכה היתה לנגוף ולהרע למצריים, ובד בבד היה בזה רפואה וטובה גדולה לישראל [וכגון מכת דם שממנה העשירו בני ישראל  (שמו״ר טי)]. ונתבאר בספה״ק עומק הכוונה, כי הנה בני ישראל היו משוקעים בטומאת מצרים, ועשרת המכות טיהרו וזככו את ישראל והחישו להם רפואה לנפשותיהם למען יוכלו להיגאל ממצרים.

הקשר לימי השובבים

והנה התורה הקדושה היא נצחית וכל האמור בה שייך לדורות עולם, וגם בימינו אנו ׳עשרת המכות׳ מטהרים את בני המכות הכתובים ׳בספר מלחמות ה״ טז, למען נדע את הדרך אשר נלך בה בכדי לצאת לחירות עולם מיצרנו הרע.

וביאר האר"י הק'  (פרי עץ חיים חג המצות פ״ז, וע״ע זוה״ק וארא כט:) כי עשרת המכות המה מכוונים כנגד ׳עשר ספירות׳, ומחשב והולך ממטה למעלה, מה'ספירה׳ והמידה התחתונה והנמוכה עד לספירה העליונה,

וכלומר, שמכת דם באה לזכך מידת ׳מלכות׳, לאחר מכן שלח הקב"ה מכת צפרדע לטהר מידת ׳יסוד׳, וכן כינים כנגד מידת ׳הוד׳, וכך על זה הדרך (ובזה נותן טעם מדוע נחלקו המכות ונכתבו בב׳ פרשיות, שבע בפרשתינו פר׳ וארא, ועוד ג׳ בפר׳ בא,  כי גם עשר ספירות מתחלקים לג׳ ראשונות, חכמה בינה ודעת, ולז׳ מידות אחרונות שהם חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד ומלכות).

ואף שאין לנו עסק ב׳נסתרות׳ נביא ממה שנתבאר בספה"ק על דרך העבודה בעניין מכות דם וצפרדע, שהם ממש מעניינא דיומא יז ימי השובבי"ם, וכדלהלן.

תחילה, מה שמרומז במכת דם, שהנה איתא בזוה"ק ׳מלכות פה׳, והיינו שמידת מלכות מכוונת כנגד פה האדם, ונמצא שהמכה הראשונה שהביא הקב״ה על המצריים היה בכדי לטהר את הפה מכל דבר איסור וטומאת הפה יח. וללמדנו כי תחילה וראש עלינו לתקן את הפה ולשמור על ׳ברית הלשון׳, ולהתרחק ביותר מכל דיבור שאינו נקי וטהור בתכליתו,

וכבר מצינו בדברי חז״ל שהפליגו נוראות בעונשו של מי שמפקיר את פיו ומנבל לשונו רח״ל יט.

וז״ל הגר״א בפירושו למשלי (פי״גג) ׳שומר פיו נוצר נפשו׳, שהפה הוא שמירה לכל הנפש, וזהו שאמרו (ברכות יז.) ׳שמור פיך מכל חטא׳, שעי״ז תתקדש ותטהר עצמך מכל עוון. אכל מי שמרחיב שפתיו אע״פ שיש לו נפש טובה ועושה מצוות הרבה וכמה גדרים, הפיו יהיה לו מחתה [־ לשון שבירה] לכל. ובאבן שלמה פ״ז אות א׳ הוסיף, ׳וכל תשוקתו לדבר מצוה מתבטל עי״ז׳.

ומהמכה השניה, מכת צפרדע, שהיא כנגד מידת 'יסוד' שהיא מידת הקדושה, נלמד כאן כמה יסודות בשמירת דרכי הקדושה, שהנה רק בצפרדעים מצינו שמסרו נפשם על קידוש השם, כאשר נכנסו לתוך התנורים, ללמדנו שלשמירת הקדושה נדרש מהאדם מסירות נפש עד ש׳ייכנס לאש׳ מבלי תירוצים ופקפוקים, ולא יעבור על רצון קונו כ. ואכן מצינו ב׳פרק שירה׳ (סוף פ״ד) ׳צפרדע אומרת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד׳, הוא הפסוק המורה על ייחוד שמו ית׳ עד מסירות נפש, שזהו עניינה של מכת צפרדע, וללמד על בחי׳ מסירות נפש בשמירה על כל גדרי הקדושה.

 הנס של הצפרדעים וטעמו

אמנם לעומת זאת כבר אמרו חז״ל (ילקוט שמעוני קפב) שאותם הצפרדעים שנכנסו לתנורים נעשה להם נס ולא מתו, ופירש החזקוני ׳לפי שמסרו נפשם למות על מצוות הקב״ה׳, והיינו טעמא כי מי שמשבר את טבעו לעשות רצון קונו הרי זוכה הוא לניסים שמחוץ לדרך הטבע,

ואין כח ל׳טבע׳ לשלוט עליו. עוד יש ללמוד מ׳פרשתא דא׳, וכמו שדייק הרה״ק ה׳חידושי הרי״ם׳ זי״ע שרק במכה זו מצינו ש׳ותבאש הארץ׳, והרמז בזה, כי העצה כנגד תאוות רעות הוא שימאיסם בעיניו עד שיהיו כדבר סרחון המעלה צחנה ובאשה.

הוסיף הרה״ק ה׳באר משה׳ זי״ע מאוז׳רוב לדקדק בלשונות הכתובים, כי בכל המכות נאמר הלשון בתפילתו של משה ׳ויעתר׳ ורק בצפרדע כתיב  (ח ח) ׳ויצעק׳?

כי על האדם לצעוק אל הקב״ה, אנא ה׳ הצילני נא מיד היצר המתגבר עלי בעניינים אלו, ואין די ב׳תפילה׳. משל למה הדבר דומה, למי שפרצה דליקה בביתו, שאינו יוצא לבקש משכניו בלשון רכה ונעימה שמא יואילו בטובם לכבות את השריפה, אלא צועק בקול גדול לעזרה, כי האש בוערת ומתלקחת ולא עת לחשות… כך בענייני ׳יסוד׳ צריך לצעוק אל ה׳.

 וה'זעקה׳ גופא כג היא ה'יראת שמים׳ הנדרשת מהאדם כד, וכמו שאמרו הקדמונים ליישב כיצד אנו מתפללים בכל יום  (בברכות השחר) ׳ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עבירה ועוון׳, והרי ׳הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים׳, אלא שהבקשה עצמה היא היא ירא״ש, כלומר, שעצם הבחירה להתפלל ולבקש על כך נחשבת כמי שבחר כבר להיות ׳ירא שמים׳, ותפילתו מתקבלת  (מהרש״א ברכות י. ד״ה חטאים, עיי״ש, ועיין חזון איש או״ח רנ״ו ע״א ד״ה דברים ה׳ כ״ו).

ולמקללי נפשי תידום – במעלת הבזיונות וההכנעה להציל מכל רעה

י. שמעתי מתלמידו של הגאון רבי אברהם קלמנוביץ זצ״ל ראש ישיבת מיר בארה״ב אשר שמע מרבו שבבחרותו למד בראדין בישיבתו של החפץ חיים זי״ע, ומדרכו של החפץ חיים היה לעורר רבות להימנות על חברת ׳מזהירי שבתי – המה הסובבים בעיר ומזהירים את בעלי החנויות לסגור עסקיהם בערב שבת מבעוד מועד שלא יבואו לידי חילול שבת חייו (וע׳ מ"ב סי' רנ"ו סק"ב שהאריך בזה ובגודל שכרם), ולעיתים אף החפץ חיים עצמו היה יוצא אל השוק בלא לחוס על כבודו. פעם אחת קרא החפץ חיים לרבי אברהם שיתלווה אליו במסע הקודש ברחובות ובשווקים, יחדיו עברו מחנות לחנות והאיצו במוכרים לסיים מלאכתם בזריזות, והנה כאשר הגיעו לאחת החנויות החל 'בעל הבית' לצעוק עליהם ולבזותם ולא נח דעתו עד שסטר להם על לחיים.״ החפץ חיים שתק ולא הגיב מאומה, וכמוהו גם רבי אברהם, והמשיכו בדרכם ובמלאכת הקודש אשר עליהם. כעבור כמה שבועות הגיע אברך אל החפץ חיים ובכה נוראות כי אשתו מקשה לילד והיא בסכנת חיים ממש, שאלו החפץ חיים האם זהירים אתם באותם ג׳ דברים בהם נבדקת היולדת (עיי שבת לא:) השיב האיש, הן, מיד אמר החפץ חיים שיקראו לר׳ אברהם מהיכל הישיבה, כשנכנס אל החדר שאלו הח״ח זוכר הינך את הבזיונות שספגת מידי אותו חנווני, האם מוכן אתה למסור אותם אל האשה הזקוקה לרחמי שמים, והשיב שאכן מסכים הוא, לא עברו רגעים ספורים והנה הגיע קול מבשר לאמור שילדה בן במזל טוב ויצאה מכלל סכנה, וראו כולם עין בעין כיצד זכות הבזיונות הצילה ממוות לחיים כפשוטו.

אמר רבי אברהם, רבינו שתי שאלות יש עימי ואבקש רשות לשאלם, כשנתנה לו הרשות פתח ושאל, א, מדוע ביקש הרבי ממני שאתן אותם הבזיונות, הרי גם הרבי התבזה על ידי אותו בליעל, ומדוע לא נתן הרבי את הבזיונות שלו, ב, אם אכן כה גדול כוחם של בזיונות מדוע באמת הייתי צריך להעניקם לאחרים ולא להשאירם לזכותי. השיבו החפץ חיים על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, שאלת מדוע לא מסרתי אני את הבזיונות שעברתי, הנה כבר זקנתי ובאתי בימים, וכבר כמה וכמה הרפתקאי עברו עלי בימי חלדי, וממילא אינני נסער ׳ואוכל את לבי׳ אם מבזים אותי, אולם אתה צעיר לימים וכל פגיעה בך מגעת היא עד לעומק הלב פנימה, עד שאינך יכול לעמוד בה, ותדד שנתך במשך כמה ימים ולילות, על כן שכרך מרובה משלי. וששאלת מדוע אמרתי לך לתת אותם לזכות היולדת, כי למה נועדו כל אלו ה'מעלות' אם לא בשביל לעשות טובה לאחרים…

ומכאן חיזוק עצום למי שנתבזה ׳כהוגן׳, ומתוך הפגיעה הנו מרגיש ׳מושפל׳ עד לעומק נפשו, ידע נאמנה כי ככל שיגדל הבזיון כך גדולה היא ׳המתקת הדינים׳ פי כמה וכמה מ׳סתם בזיון׳…

*

טבע האדם להצדיק עצמו

[הרב וולך תשפ]

יש אמרה של רבי לייב חסמן (בספרו אור יהל) שאומר:

כשאנו רואים את ההתנהגות של פרעה את השבשבת שלו, מסכים וחוזר בו שוב, משלח את ישראל ורודף אחריהם, ובלשונו אומר 'היינו רוצים להיכנס ללבו ולהבין את המפצלת שבו'.

ולמעשה הוא אומר אנחנו לא צריכים לחפש הרבה מספיק שנסתכל במראה ונבין מה חשב פרעה,

רק שפרעה זה במידה מוגזמת, אבל בכל אחד מאתנו יש את השבשבת הזו של ההסכמה והחזרה.

״ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף״, גם על הצד שהיה מלך חדש מה הוא לא ידע, הוא לא שמע, לא סיפרו לו, הוא לא חקר?

על אחת כמה וכמה שאומרים רבותינו שזה מלך חדש שהתחדשו גזרותיו. ״אשר לא ידע את יוסף״ – עשה עצמו כאינו יודע! והוא הולך ומשעבד עם שלם על לא עוול בכפו וכשבאים אליו ודורשים ממנו לשחרר את העם הוא ממאן, ומקבל מכות ושולח בעל כורחו והיינו רוצים להבין את הצד שלו, ומה הוא חשב? מה היה מבטו?

המדרש (מובא בילקוט שמעוני מדרש אבא גוריון פרשה ג) המן מקבל את רשות אחשוורוש לשלוח ספרים לכל המדינות ״להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים״, ומה כתוב בספרים? נקריא את הקטע ששייך לענייננו: שלח להם, עם בזוי יש בינינו, דומים כמשוגעים, חפצים ברעתנו, ואומר ״אבדו גוים מארצו״, ״לעשות נקמה בגוים״, וכפויי טובה הם, פרעה קבלם בסבר פנים יפות וזנם בשני רעבון והוציאו עלילה ״נלכה נזבחה לה׳״ ואנו חוזרים, והשאילום כלי כסף וזהב ומרגליות ובגדים וטענו כל אחד ואחד מהם צ׳ חמורים ולא חזרו ורדו אחריהם בשביל ממונם, והיה להם נביא אחד משה בן עמרם שמו נטל מקלו ולחש עליו והכה בים ויבש, ואיני יודע במה יבשו והעבירן בתוכו, נכנס פרעה אחריהם ונשקע הוא וכל חילו, עמלק זקני כתיב ״ויבא עמלק״, מהיכן בא מבלעם, א״ל יש לך זכות אבות אם אין את יכול להם אין כל בריה יכולה להם, מה עשה להם אותו משה? היה לו תלמיד אחד יהושע בן נון שמו אכזרי בלא רחמים איני יודע אם בכשפים בא עליהם, מה עשה משה? נטל אבן וישב עליה, איני יודע מה היה לוחש עד שנפלו עמלקים לפניו, באו לארץ סיחון ועוג גיבורי עולם ואיני יודע כמה מהם הרגום, וכן למלכי מדי, וכן לל״א מלכים וכן לסיסרא וסנחריב, ושוב היה להם מלך אחד ושמו דוד והיה מכלה לכל הממלכות ואיש ואשה לא יחיה דוד, עמד בנו ובנה להם בית אחד והיו נכנסים בו ואיני יודע מה היו עושים ויוצאים והורגים כל הבאים עליהם למלחמה, ומתוך טובה יתרה שהיה להם לא חשבו כל אומה ביניהם עד שבא נבוכדנצר והרג מהם והשליך בקולרין והביאם בינינו ולא הועילו כשפיהם, ואפילו כן לא שינו מעשיהם המכוערים המשחקים עלינו ועל יראתנו ואנו תעובין ביניהם ואינם מתחתנים בנו, ועוד [דברים רבים] שאין אנו יכולים לספר, והפלנו גורל להשמידם בי״ג לחדש אדר, וכשיבואו לידכם האגרות השמידו והשחיתו ולא תשאירו מהם פליטה ע״כ:  אני לא יודע אם זה המבט של פרעה או של המן, אבל מכל מקום זה מבט מקורי…

דברי השר של פרעה

על פרעה אין לנו טענות, אבל הייתי רוצה להקריא מה שאמר השר של פרעה (מלאך) כשהתנגד לטביעת המצריים בים. כתוב ״והמים להם חומה״ אל תקרי ״חומה״ אלא חמה היה שם דיונים ודינים שטענו שאין לגאול את ישראל. כותב המדרש שזה מה שאמר שרו של מצרים (מדרש אבכיר הובא בילקוט שמעוני): עמד עוזא שר של מצרים לפני הקב״ה ואמר לפניו: רבש״ע נקראת צדיק וישר ואין לפניך לא עולה ולא משוא פנים ולא מקח שחד, למה אתה רוצה להטביע מצרים, כלום הטביעו בני מבניך או הרגו מהם? [מבאר בס' אוזן שמואל די אבילה שטענתם הייתה שהרי המלאך גבריאל הצילם כמובא במדרש, כך שלבסוף לא הטביעום…] בשביל ששעבדו בהן אתה רוצה לטבען? כבר נטלו שכרן כל כסף וכל זהב שלהן. הטענה של שרו של מצרים שלמעשה הם לא עשו כלום, ואיך ייתכן הדבר?

הקוזק הנגזל

נקדים מעשה – סיפר לי הרב יהושע ציביון (חתנו של רבי חיים קנייבסקי) שפעם הרב עלה אליהם הביתה (כנראה לפני שלושים שנה) והיו להם ילדים קטנים בבית והרבנית השכיבה אותם לישון והם ביקשו סיפור לפני השינה והיא סיפרה להם: כפרי מחוסר ממון נסע לעיר הגדולה לחפש פרנסה. בהגיעו מצא עבודה להיות שוליה של אופה. בעבודתו מצא לחם לאכול, מעון חם ללון בו ועם הזמן למד את המקצוע. כך חסך סכום נאה. בחלוף הימים נפרד הכפרי ממעבידו, נטל את סכום הכסף בידו ושם פעמיו אל כפרו. ״סכום זה יספיק לי לפרוע את כל חובותיי ואף לפתוח מאפיה קטנה״ חשב לעצמו. הרהוריו נקטעו בפקודה חדה: ״עצור!״ מהחורשה הגיח שודד דרכים, ״או הכסף או חיים!״ קרא לעברו, כשרובה טעון בידו. אין מתווכחים עם רובה טעון, וכל אשר לו ייתן בעד נפשו… נטל את צרור כספו ומסרו לשודד. ״בקשה לי אליך״ אמר הכפרי לשודד, ״ראה נא, כסף זה חסכתי במשך שנתיים להביא אל בני ביתי.

הם מחכים ונכספים להגעתי עם כספי באמתחתי, אך מכיוון שעתה ריקם שלחתני הם לא יאמינו לי ויאמרו שבזבזתי את כל הכסף בתאוות שונות. אנא ממך, מבקש אני ממך לתלות את מעילי על העץ ואתה תירה בו מספר כדורים, כך יאמינו שנשדדתי…״ נאות השודד ופתח בצרור יריות אל המעיל התלוי על עץ. עמד לידו הכפרי וצעק: בוא נעשה את זה יותר אמין ותירה גם בכובע בבקשה. והוא מתחנן: ״עוד! עוד! תירה עוד כדורים״. ״אין עוד כדורים״ השיב השודד. כששמע כך הכפרי קפץ על השודד הפיל אותו על הארץ ודרך עליו נתן לו סתירה לפה וסתירה לשם השיב כספו. זה היה הסיפור שלפני השינה מזה יהיו להם חלומות טובים…

שומע את זה רבי חיים ושואל את בתו: למה לא סיימת את הסיפור? איזה סיום יש? שאלה.

אמר לה רבי חיים שזעק השודד לעברו: ״למה רימיתני? לא מספיק שהפלת בי את מכותיך, עוד לקחת את כספי…״ ולענייננו –

כיצד פרעה מסלף את העובדות ומוחק את ההסטוריה?? וכי באמת שרו אינו מבין שמגיע להם למות בטביעה?

והתשובה: שזה מובנה בנו הגישה הזאת, ״וירעו אותנו המצריים ויעננו ויתנו עלינו עבודה קשה״ אומרים רבותינו (השל״ה הקדוש) ״וירעו אותנו״ – עשו אותנו לרעים, פירוש אחד שהחטיאו אותנו, ופירוש שני שהם סילפו את כל

העובדות וטענו שאנו הרעים ולא הם.

ביאורם של דברים פרעה באמת פחד מעם ישראל ״רב ועצום ממנו פן יקרה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאנו״ כשאדם חושש הוא יכול להפוך את כל המציאות ולהתאים אותה לחששות שלו.

אני בסדר גמור

נזכיר גמרא (גיטין נז) ופסוק בנביא אמר רבי יהושוע בן קורחה (לפי המסורת הוא היה בנו של רבי עקיבא דור אחד אחרי החורבן שהרי רבי עקיבא היה בתקופת הבית): סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים בבקעה זו הרג נבוזראדן שר הטבחים (בחורבן בית ראשון) מאתיים ואחד עשרה רבו (שני מיליון ומאה ועשר אלף) יהודים, ובירושלים הרג תשעים וארבע רבוא על אבן אחת עד שהלך דמם ונגע בדמו של זכריה לקיים מה שנאמר ״דמים בדמים נגעו״. חשבון פשוט למעלה משלושה מיליון איש שהרג נבוזראדן בשני מקומות. בסוף אחרי החורבן הוא קורא לירמיהו הנביא ומה יש לו לומר האדם שידיו טבולות בדם שלושה מיליון יהודים? (ירמיהו מ ב) ״ויקח רב טבחים לירמיהו ויאמר אליו ה׳ אלוקיך דיבר את הרעה הזאת אל המקום הזה ויבא ויעש ה' כאשר דבר כי חטאתם לה' ולא שמעתם בקולו והיה לכם דבר [הדבר] הזה״ זה נהיה מאליו!

אדם שהרג במו ידיו כל כך הרבה והוא טוען שזה לא הוא, זה הקב״ה והוא בסדר גמור. איך אדם יכול להשיל מעליו את כל האחריות?

הוא קורא לירמיהו ואומר: הרי אתה הזהרת מפני החורבן וזה הגיע להם ממרום כל מה שאמרת!

דרך כל איש ישר בעיניו

יש פסוקים בספר משלי ונקרא אותם ונאמר את דברי רבינו יונה על הפסוקים הללו ״דרך כל איש ישר בעיניו ותוכן ליבות ה׳״, כותב רבינו יונה: מידות האדם וטבעו ישרים בעיניו – מה שהאדם עושה זו בעיניו הדרך הישרה שבה צריך ללכת, ולא יביט בסלף עיונו ועיוותיו – הוא לא יבין כמה זה מסולף ולא נכון, ועל כן קשה מאוד הדבר שיתקן האדם דרכיו ומידותיו – אין אדם שקל לו לשפר מידות לא בגלל עצם הקושי אלא בגלל שהוא רואה שזה לא רק בסדר אלא הוא בטוח שמה שהוא עושה זה מה שצריך לעשות.

ופסוק נוסף ״כל דרך איש זך בעיניו״ – זה לא רק ישר אלא זה שמן זית זך אין דבר ישר מזה.

אי אפשר לשכנע עצל

היה בחור בישיבה שהפך את הסדרים, היה ישן ביום ולומד בלילה, הוא היה בחור טוב הוא לא התפרפר הוא לא התעצל הוא פשוט היה לומד עד שתיים בלילה והיה ישן עד שמונה וחוטף תפילה ומוותר על ארוחת בוקר הכל היה אצלו מוזר… המשגיח קרא לו לשיחה והוא התחיל לשכנע את המשגיח שכולם צריכים להיות כך הרי כתב (עירובין סה) שלא נברא הלילה אלא לגרסה, וכל מי שעוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביום (אצלו בשינה)… אומר לו המשגיח: לא באתי לשכנע אותך שאתה לא בסדר אלא שהישיבה לא מסכימה לדרך שלך ואם אתה רוצה להמשיך כך תמצא מסגרת אחרת לכך. ולמה הרב לא בא לשכנע אותי?

ענה לו המשגיח: יש לי פסוק ״חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם״ אין מידה יותר שלילית מאשר עצלות, כל דבר אדם יכול לנצל לטוב אבל בעצלות אדם מאבד חיים. אפשר לשכנע עצל שהוא לא בסדר? לא! בגלל שהוא יותר חכם ממי שמדבר אליו הוא ינסה לשכנע את השני שעצלות זו הדרך שצריך לבחור בה מי שעצלן חייו כפולים בגלל שהוא הולך בהילוך איטי… בקיצור לשכנע משהו שההתנהלות שלו היא לא בסדר זה אבוד מראש.

על אמרך לא חטאתי

האם אפשר לשכנע מישהו שהמעשים שלו לא בסדר? [לא המידות שלו! זה פשיטא שלא ניתן לשכנעו…]

מישהו נתן סטירה למישהו ואני רוצה לשכנע אותו שהסטירה הייתה מיותרת, מישהו 'ירד' על מישהו ואני רוצה לומר לו שלא כך נוהגים, אפשר?

ירמיהו הנביא (בסוף פרק ב) מדבר על מה שיש לו לומר על עם ישראל, הגמרא אומרת (יומא ט) לא חרב בית ראשון אלא שהיו בו שלשה עבירות חמורות, גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה, והתביעה העיקרית ״הנני נשפט אותָך על אומרך לא חטאתי״ דור של רוצחים, אך אי אפשר לשכנע אותו שהרצח שלו לא היה במקום…

רבי חיים שמואלביץ מביא את הפסוק הזה ומצביע על מילה ברש״י ״על אומרך״ – בליבך!

זה לא שהם יודעים שהם לא בסדר ולא מוכנים להודות על כך, אלא הם בטוחים בזה בליבם שהם בסדר.

רבינו בחיי מביא פסוק בזכריה ״יהרגון ולא יאשמו״ הם הורגים ובטוחים שזה מה שצריך לעשות!

להבין את הבעיה

אחד הקשיים שבחזרה בתשובה זה בגלל שהאדם לא מבין שהוא חטא בכלל,

רבינו יונה כותב (שערי תשובה שער ב אות ח) "יש אנשים רבים יימנע מהם אור התשובה כי הם זכים וטהורים בעיניהם ולא יתעשתו על תיקון מעשיהם" – הם לא יודעים בכלל על מה הם צריכים לשוב בתשובה, "כי ידמו בנפשם כי הם מתוקנים, והם חטאים מאוד והלא כתוב ״כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא״.

רבינו יונה הוא ספר מיוחד קודם הוא ספר הלכה (כך כותב רבי עקיבא איגר) אבל מה שמיוחד שהוא לא מביא דבר בלי גיבוי, והוא מוצא לנכון להביא פסוק להוכיח שאתה לא מושלם, כלומר בלי הפסוק הזה אני לא יכול לומר שאתה לא מושלם! אם אין אדם מושלם, אז כנראה שגם אתה לא מושלם ובלי הפסוק הזה היינו בבעיה.

עושים מעשה זמרי ובטוחים שמגיע להם שכר

הגמרא (סוטה כב:) מספרת שינאי המלך אמר לאשתו לפני שנפטר מן העולם: אל תתייראי לא מפני הפרושים ולא מפני הצדוקים, אלו שתי הסיעות שהתגוששו בירושלים באותם הימים מהם אל תפחדי, אלא מן הצבועים שעושים מעשי זמרי ומבקשים שכר כפנחס. ואומר רבי חיים שמואלביץ שהוא קיבל מרבי ירוחם ממיר, שלא מדובר שהם עושים מעשה זמרי ומתחזים כפנחס והם מקווים שלא ידעו את האמת עליהם, אלא הם באמת חושבים שעל מעשה זמרי מגיע להם שכר כפנחס, הם בטוחים שזה מה שנכון היה לעשות.

כיצד יתכן הדבר??

רבי ישראל סלנטער אמר שבמערכת השיקולים של האדם למעשה יש שתי מערכות שונות האחת מהשנייה, מערכת שכלית ומערכת רגשית.

המערכת השכלית היא אובייקטיבית היא מניחה את הנתונים ומשקללת בניהם מה צריך לעשות, דרך אחת בטוחה והשנייה מסוכנת ונבחר בבטוחה, וברגע שהאדם שוקל במאזניים שכליות תמיד הוא ילך נכון.

אבל ברגע שהמערכת היא רגשית ויש נטייה לאחד הצדדים לחיוב או לשלילה, האדם לא מתעלם משום שיקול.

הוא יודע את כל השיקולים, אבל כל המשקל מונח על הצד שהוא חפץ בו.

הצדדים האחרים הם ידועים אבל לא שוקלים!

במה אתה מתמקד

נזכיר ממש בקצרה נשאל ארבע שאלות וכל אחד מאיתנו ינסה עליהם לעצמו:

1) האם יש בי מידות רעות? נשיב כן. 2) האם עברתי בחיים עבירות? נשיב כן. 3) האם אני אדם טוב וחיובי? גם על זה נשיב כן.

4) איך זה הולך ביחד? ולכאורה איך אדם יכול להיות מודע לכל החסרונות שלו ולראות את עצמו לטובה?

והתשובה: שלא סיימנו את כל השאלות כי יש גם עוד שתי שאלות

1) האם יש לי גם מידות חיוביות? 2) האם עשיתי גם מצוות?

והואיל ואדם קרוב אצל עצמו, אז אני שם את כל הדגש על המידות החיוביות, ומה עם השלילה?

אני לא מתעלם ממנה רק שהיא לא שוקלת…

אני אדם טוב עם חבילה על הכתפיים הטוב שבי זה אני והשלילה היא נספחת עם משולש אדום מאחורי עם כיתוב 'מטען חורג'…

ברגע שאנחנו מבינים שזה הקו אז באמת אין אדם שרואה חובה לעצמו ו״דרך איש ישר בעיניו״, כי את כל הפוקוס הוא שם על מה שהוא רוצה וחווה.

שאול ועמלק

נזכיר ומדובר על ענקים שבענקים שאין לנו מושג בגדלותם. שאול המלך היה האדם הצדיק ביותר בעם ישראל ״משכמו ומעלה גבוה מכל העם״ ״בן שנה שאול במולכו״ כבן שנה שלא טעם טעם חטא. נסביר: יש יהודי שמדבר לשון הרע (רק לתועלת כמונו…) אז נכון שאין לנו עבירה ולהיפך זה מצווה אבל טעמנו טעם של לשון הרע, זה בהיתר זה ממש מכשיר מצווה… שאול המלך לא טעם טעם חטא, הוא לא ידע מה זה לשון הרע לא להיתר ולא הייתה לו שום נגיעה בחטא, הוא היה אברך מבוגר היה לו כבר בן (יהונתן) בגילו של דוד הוא היה מלך שנתיים וחצי, והוא כבן שנה שלא טעם טעם חטא.

הקב״ה ממליך אותו למלך ושולח אותו ללחום בעמלק, ושאול יוצא למלחמה. הקב״ה מתגלה אל שמואל ואומר לו: ״נמלכתי כי המלכתי את שאול״, אני מצטער על כך הוא לא שמע בקולי אני מדיח אותו מהמלוכה. ״ויצעק שמואל אל ה' כל הלילה״ כ״כ חרה לשמואל כיוון שהכיר בגדלות של שאול והוא ביקש שהוא ימות לפני ששאול ימות כדי שלא יראה בסופו של שאול.

אין ברירה, ושמואל הולך אל הגלגל כדי להוכיח את שאול המלך ואולי להחזיר את הגלגל אחורנית, ושאול מקבל אותו ״ברוך אתה לה׳ הקימותי את דבר ה׳״.

שואל אותו שמואל: ״ומה קול הצאן אשר אני שומע באוזני״? עונה לו שאול: ״לזבוח לה׳ אלוקיך״, אומר לו שמואל: מי רוצה את הקורבנות? אנחנו רוצים שתשמע בקול ה׳. ושאול נשאר בשלו ״שמעתי בקול ה׳ והלכתי בדרך ה׳ ואביא את אגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי ויקח העם מהשלל לזבוח לה׳ אלוקיך״, מה אתה רוצה ממני?

דו שיח של חרשים הם לא שומעים אחד את השני, אני אומר לך שאתה לא שומע בקול ה׳ ואתה טוען ששמעת? והאמת היא ששאול מבחינתו הוא הרג את עמלק והוא הביא את אגג ויעשו לו משפט ראווה ״תשכל מנשים אמך״, ויקריבו את הצאן והבקר שהביאו… ברגע שיש לאדם את הקו שלו אין עם מי לדבר.

שאול רודף לדוד

שאול המלך רודף את דוד ודוד מאבד שנתיים מחייו, הוא נרדף על נפשו במדבר יהודה וחייו תלויים בחוט השערה והוא הולך לקעילה והם רוצים להסגיר אותו, וגם בזיפים רוצים להסגירו. הוא הולך לאכיש מלך גת ולאחר מכן הוא שולח את משפחתו למלך מואב והוא הורג אותם למצוא חן בעיני שאול.

על מה סבל דוד במשך השנתיים האלה? על כלום!

״הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו ויהי עוין את דוד מן אותו היום והלאה״,

הוא החליט שדוד מורד במלכות וצריך להורגו, ודוד אומר לו: אתה היית ביד שלי ואני יכולתי להרוג אותך ולא עשיתי זאת…

דוד נמצא בקעילה ונודע לו ששאול נמצא שם ובא ללוכדו, והוא שואל באורים ותומים והם אומרים לו שאנשי קעילה יסגירו אותו. מכל מקום כשנודע לשאול שדוד שם אמר ״מסר אותו ה׳ בידי״, הוא היה בטוח שהוא עושה את רצון ה׳ והקב״ה עומד לצדו.

אנחנו רואים בשאול רודף על לא עוול בכפו של דוד, והוא בטוח שדוד הוא המורד במלכות והוא בטוח שעשה כהוגן שהרג את נוב עיר הכוהנים.

הגוים בטוחים שהכל עשו בעבורנו…

רבי יעקב גלינסקי סיפר לי: הוא נכנס אל הסטייפלער ואמר: הרב יש לי קושיא. אמר לו הרב: נשמע. הוא מביא מסכת עבודה זרה ופותח בדף ב. למטה והוא מתחיל לקרוא: לעתיד לבוא הקב״ה מניח ספר תורה בחיקו ואומר כל מי שעסק בתורה יבוא וייטול שכרו, ומיד מתקבצות כל האומות כולם. ואומר להם הקב״ה: אל תבואו בערבוביה תבואו אחד אחד… מגיעים אדום ואומרים: הרבה מלחמות עשינו, הרבה שווקים תיקנו, הרבה מרחצאות בנינו, וכל זה בשביל ישראל שיעסקו בתורה. אומר להם הקב״ה: שוטים שבועלם הכל עשיתם בשביל עצמכם… שואל הסטייפלער: מה הקושיא? עונה לו רבי יעקב: הקב״ה אומר שכל מי שמגיע לו שכר שיבוא, כולם מגיעים חוץ מהיהודים? ועונה לו הסטייפלער: תשאל יהודי, אתה עוסק בתורה? הוא ישר יענה: אני? הרי אני אתבע על ביטול תורה אין יהודי שחושב שהוא באמת לומד, אבל הגויים חושבים שבאמת הם עוסקים והם הכינו את היכולת לבני ישראל לעסוק בתורה וזה שהם לא לומדים זה בעיה שלהם.

ולכאורה הרי רדפתם אותם וגזרתם גזירות שמד והרגתם ורדפתם ואיך הם יכולים לומר שהכל עשו בשביל ישראל, איך הם יכולים לרמות את עצמם?

והתשובה: שאין סוף לכמה שהאדם יכול לרמות את עצמו, וזה מה שצריך לעשות ולחשוב שהקב״ה מרוצה ממה שהם עושים.

בלועי קורח – הם בדאים!

יש אמרה ידועה מאוד של הרבי מרוז'ין (בבא בתרא עד) הגמרא שם מספרת שיההוא טייעא׳ אותו מורה דרך ששאל את רבה בר בר חנא: אם הוא רוצה לראות את בלועי קורח? והראה לו עשן יוצא במדבר מאיזה חור והוא לקח צמר רטוב ותקע בכידון והכניס באותו מקום באדמה וראה את כל הצמר חרוך, אמר לו שים אוזנך ושמע מה הם אומרים, ושמע אותם שצועקים: "משה אמת ותורתו אמת והן בדאין״ ואמר לו הטייעא, שלא רק עכשיו הם צועקים, אלא הם מתערבלים בגיהינום וכל חודש הם מגיעים לכאן ובסיבוב כרגע הם כאן וכל הזמן הם צועקים כך, וזה עונשם.

והוא היה כאלף חמש מאות שנה אחריהם…

שואל הרבי מרוז׳ין: לכאורה היה צריך להיות כתוב ״משה אמת ותורתו אמת ׳ואנו׳ בדאין״? בגמרא כתוב ׳והן׳ בדאין!

ועונה הרבי מרוז'ין: שהם צועקים ״משה אמת ותורתו אמת״, חלקנו על משה ואנחנו מצטערים.

ועל זה אומרת הגמרא, שהם בדאים!

כי אם הם חלקו עליו בעולם הזה, אז גם שם הם עדיין אוחזים שהם הצודקים,

רק אם זה כרטיס מגנטי של יציאה מהגיהינום, אז למה שלא נצעק?…

הם עדיין לא משוכנעים בכך, אלא הם חושבים שהם הצודקים!

אשר אמר ה' כי חטאנו…

יש שאלה מאוד יפה מובאת בשם החידושי הרי״ם מגור: המרגלים הגיעו וסיפרו על ״הרים גדולות ובצורת ועל בני ענקים שנמצאים שם״, העם שומע את זה ומתאבל ״ויבכו בלילה ההוא״, והקב״ה כועס אם אני אמרתי לכם להיכנס זה על אחריותי ואני אעשה את כל השאר הפעולות ״והמם מאומה גדולה עד השמדם״

אמר להם הקב״ה: אם אתם פוחדים, זה מה שיהיה לכם ״פחד פחדתי ויאתני ואשר יגורתי בא לי״ ואומר להם שהם לא יכנסו לארץ, ולמחרת משה אומר לישראל אתם לא נכנסים לארץ והם החליטו שהם רוצים בכל זאת לעלות לארץ ומשה מזהיר אותם ״אל תעלו״ והם עולים והכנעני בא לקראתם והכום מכה גדולה עד חורמה ה׳ ירחם…

יש מושג שנקרא בשם תשובת המשקל הגמרא אומרת (יומא פו) שאם אדם חטא בחטא מסוים אם הוא יהיה באותו מקום ובאתה שעה ובאותה אשה זו התשובה השלימה שלו, בני ישראל למעשה עשו כאן תשובת המשקל, הקב״ה כעס עליהם על שהם לא רוצים לעלות לארץ והם אומרים ״הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה׳ כי חטאנו״

וזו דרגת התשובה הגבוהה ביותר לא רק להתחרט ולהתוודות אלא לעשות מעשה של תשובה אז מה רע במה שעשו?

ועונה החידושי הרי״ם: שאם הם היו מכירים בחטאם אז היה מתכפר להם,

אבל הם אחזו שלא חטאו בכלל ״הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה׳ כי חטאנו״

הקב״ה אמר שחטאנו אבל אנחנו לא אוחזים כך, אנחנו אומנם לא נוציא עליו שם רע אבל זה המציאות.

הוא חושב שהוא צדיק

יש זוהר קדוש (חלק ג׳ דף רכ) שאומר שאין אדם שלא עובר דרך הגיהינום אלא שזה נחלק לשניים, יש כאלו שיורדים כדי להיות נידונים בו ויש צדיקים שמביאים אותם דרך הגיהינום שהנשמות שתלויים בהם הם יוכלו לחלץ אותם. משה רבינו אומרים שמזה הוא פחד ״ויראהו ה׳ את כל הארץ עד הים האחרון״ דורשים חז״ל עד היום האחרון, ואת כל מה שיקרה עם עם ישראל, הראו גן עדן והראהו גיהינום, והתחיל להתיירא. אמר לו הקב״ה ״הראתיך בעיניך ושמה לא תעבור״ הוא פחד מהכניסה לשם והבטיח לו הקב״ה ששם הוא לא יעבור…

יש אמרה של החוזה מלובלין, הגמרא אומרת (עירובין יט) שרשעים אפילו על פתחה של גיהינום אינם שבים בתשובה, לכאורה אדם חטא ושולחים אותו לגיהינום ואיך יתכן ששם הוא לא ישוב? ועונה החוזה: שהוא בטוח ששולחים אותו לשם כדי להיות נושא בעול עם חבריו והוא הולך לשם כדי למשוך נשמות…

 הפגיעה ברבי ברוך ממז'יבוז'

היה יהודי שפגע ברבי ברוך ממז׳עיבוז דיבר אליו שלא כדין ונוצר בניהם נתק ובערב יום כיפור כולם רצים לכולם לבקש סליחה מחילה וכפרה והחליט אותו יהודי שאם זה יום של התפייסות אז גם אני אלך להתפייס, הוא הרי היה בטוח שהוא הצודק הרב׳ה פגע בו ולא הוא ברב׳ה אבל אם כולם מבקשים אז גם אני אבקש…

הוא הלך לרב'ה ואמר לו: רבינו אני מבקש מחילה. וראו שזה קר ככפור זה לא אמיתי…

והרב'ה ענה לו: ״סלחתי – כדבריך״ אתה לא מבקש באמת אז גם אני לא סולח באמת…

הקצב שבטוח שהוא צודק ורב טועה

נזכיר גמרא (יומא פז.): הגמרא מספרת שרב היה לו דין ודברים עם איזה קצב, זה לא כתוב בגמרא אבל סביר להניח שהיה לו דין ודברים עם אותו הקצב לעניין כשרות בהמה והקצב סבר שהוא פסק שלא כהוגן, ובערב יום כיפור החליט רב שאם הוא לא בא לבקש מחילה אני ילך אליו לפייסו… פוגש בו אחד מתלמידיו רב הונא ושואל אותו: לאן רב הולך? ענה לו: להתפייס עם הקצב. ואמר התלמיד: אזיל אבא למיקטל נפשא… רב הולך להרוג אדם! הלך רב אליו והקצב היה עסוק באמצע לנתח עצמות של בקר והוא נושא את עיניו ורואה את רב ורב רצה לסיים את העניין ואמר לו הקצב: אבא את? לך אין לי עסק אתך! שמע רב והלך… הקצב ממשיך לקצב את העצמות וניתזה חתיכת עצם בראשו ומת במקום. לכאורה קשה: הרי אין לי ספק שאותו אדם עשה שלא כדין כשהוא הסתכסך עם רב אז למה רב הולך לפייסו? והתשובה: רב הולך לפייסו בגלל שרב בטוח שהקצב בטוח שהוא צודק ועד שרב לא יבוא לפייסו הוא לא ייתפייס. אבל איך ידע התלמיד שהוא לא התפייס ואמר ׳אזיל אבא למיקטל נפשא׳? ורואים שהתלמיד אמר שהקצב הוא כל כך בטוח שהוא צודק שעד כדי כך שהוא לא רוצה אפילו למחול לו…

אהרון משכין שלום

יש מדרש שכול יודעים ונעיין בו: רבותינו אומרים שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום (אבות א יב) איך הוא היה רודף שלום? אומרים חז״ל שהיו שניים רבים הוא היה הולך לאחד ואומר לו אני כרגע באתי מהשני והוא לא אוכל יומיים הוא פגע בך ואין לו מנוחה והוא רק רוצה להתפייס אבל הוא מתבייש לבוא לדבר אתך… רק תדע לך שאין לו מנוחה! אחר כך הוא הולך לראשון ואומר לו: תשמע השני נראה צל של עצמו הוא יודע שהוא פגע בך והוא מרגיש כל כך לא נוח לראות אותך, והם היו נפגשים האחד עם השני והיו נופלים האחד לזרועות השני וכל אחד היה בטוח שאין לשני מנוחה עד שיפייס אותו.

וצריך להבין, אדם כזה שזה למעשה ההנהגה שלו והוא עשה זאת אצל הרבה אנשים (כתוב ששמונים אלף ילדים נקראו על שמו כיוון שעשה שלום אצל הוריהם) ואדם כזה הנשק שלו זה אמינות ואם הוא יאבד את הנשק הזה אף אחד לא ישמע לו, ולמה אהרון לא חשש שיש אחד שרב עם חברו ויודע שהוא הטועה, ועשה שלא כדין?

בא אליו אהרון ואומר לו תשמע חבריך אוכל את עצמו וכו׳ ואף אחד לא עצר אותו ואמר שהוא עצמו הלא בסדר, ולמה לא חשש שזה יקרה?

והתשובה: שאין חשש כזה כי אין אדם שאוחז שהוא לא צודק ואם השני אוכל את עצמו הוא בצדק אוכל את עצמו ושניהם חושבים כך ואין יוצא מן הכלל אין אדם שלא חושב שבריב הוא הצודק.

לבן בטוח שהוא צודק

הדבר מופיע פסוקים מפורשים: יעקב אומר לנשיו שהוא רוצה לחזור לארץ, הוא רוצה לרפד להם את הבשורה ומספר להם את כל התלאות שהוא עבר עם לבן ״שהחליף את משכורתו עשרת מונים״ וכל מה שאמר לו עשה הפוך. והם עונות לו: ״הלא נוכריות נחשבנו לו כי מכרנו״, והם הולכים. לבן הולך אחריו ומאשים שהוא לקח את התרפים שלו, ואומר לו יעקב: תחפש וחז״ל אומרים שהוא לא מצא אפילו מחט ששייכת לו, אתה מכיר חתן שגר אצל החותן שלו עשרים שנה ולא מוצאים אצלו כלום מהחותן אפילו לא מחט ולא כפתור…

ויעקב מתפרץ ואומר ״מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחרי? ואתה החלפת את משכורתי עשרת מונים ועבדת עלי עם הנשים שלי״. ולבן עונה לו: ״הבנות בנותיי והבנים בני והצאן צאני וכל אשר אתה רואה לי הוא״ הכל שלי!

ולכאורה איך יש לו כזה מבט? הרי יעקב רצה ללכת לפני שש שנים, ועשינו חוזה מה שלי ומה שלך ואיך הוא

יכול לחשוב שהכל שלו?

לאחר עשרת הדברות – דיני ממונות

יש אמרה של רבי ירוחם ממיר בשם הסבא מקלם: הקב״ה נתן את עשרת הדברות ולאחר מכן מיד יש את פרשת משפטים שהיא דיני ממונות, ולכאורה למה ישר מביאים את העניין הזה לאחר מתן תורה?

ועונה: שהאמת היא שפרוטה של השני זה דחוי, זה מאוס, אבל הצרה היא עד שמגיעים למסקנה שהפרוטה אכן של השני… כי הרי האדם רואה שהכל שלו ולכן צריכים דיני ממונות לדעת מה שלך ומה שלו כי אחרת היית חושב

שהכל שלך!

אדה"ר מחפש אשמים

אין אדם שלא רואה את הכל כשייך לו והעיוות הזה הוא גורם שגם אם הוא עשה לא נכון, הוא תמיד מוצא אשמים אז זה לא הוא, אדם הראשון חטא בגלל האישה, היא חטאה בגלל הנחש, והנחש אם היה לו אפשרות לענות הוא היה אומר דברי הרב ודברי התלמיד למי צריך לשמוע? מי אמר להם שמוע בקולי, הם עצמם אשמים! אין אדם שלוקח

אחריות. שאול אחרי שהבין שעשה שלא כדין הוא אומר ״יראתי את העם ואשמע בקולם״ זה לא אני אלא העם. פרעה אומר בסוף הפרשה ״ה׳ הצדיק ואני ועמי הרשעים״ אומר החתם סופר: שפרעה אמר ה׳ הצדיק ואני, רק העם שלי הם הרשעים. ומשה עונה לו: הלא הם עבדיך ואתה זה שמשפיע עליהם.

בשורה התחתונה אם אדם היה מכיר בעיוות שלו הוא היה יודע שהוא נוהג שלא כדין והיה עושה תשובה ומציל את עצמו, וחז״ל אומרים במדרש אם אדם הראשון היה אומר חטאתי הוא היה ניצל. וכן פרעה אם היה נותן להם ללכת שלושה ימים הוא היה ניצל והם היו חוזרים, ובגלל שלא הסכים הוא הפסיד הכל. כל כך קל לאדם ברגע שהוא לוקח על עצמו אחריות והוא יכול להימלט מן הדין. זה הלקח מיציאת מצרים וזה הלקח לדעת שני דברים, דבר ראשון שהמבט שלנו משוחד, ולדעת שאם נצא ממנו וניקח אחריות למעשים שלנו דרכינו תהיה סלולה.

*

התחשבות ברגשות הזולת – עד כמה?

[פ' כי תצא מעין גנים אסולין ח"א, עם תוספות רבות]

שמות פרק ח (כא) וַיִּקְרָא פַרְעֹה אֶל־מֹשֶׁה וּֽלְאַהֲרֹן וַיֹּאמֶר לְכוּ זִבְחוּ לֵֽאלֹהֵיכֶם בָּאָֽרֶץ: (כב) וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לֹא נָכוֹן לַעֲשׂוֹת כֵּן כִּי תּוֹעֲבַת מִצְרַיִם נִזְבַּח לַה' אֱלֹהֵינוּ הֵן נִזְבַּח אֶת־תּוֹעֲבַת מִצְרַיִם לְעֵינֵיהֶם וְלֹא יִסְקְלֻֽנוּ: (כג) דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים נֵלֵךְ בַּמִּדְבָּר וְזָבַחְנוּ לַֽה' אֱלֹהֵינוּ כַּאֲשֶׁר יֹאמַר אֵלֵֽינוּ:

צריך להבין מה היה חסר אם משה היה אומר "הן נזבח את תועבת מצרים ולעינים ולא יסקלונו?" מדוע הוא מוסיף "לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח לה' אלוקינו"? זה לכאורה מיותר!

נקדים מעשה שהיה עם הגרא"ז מלצר.

הגרא"ז מלצר מסכן נפשו

בשעת העוצר, בירושלים הנתונה תחת שלטון המנדט הבריטי, אסור היה לאיש להימצא ברחוב מהשעה שמונה בערב ועד השעה שש בבוקר. העונש על הפרת העוצר הסתיים ברוב המקרים במוות מהיר ללא משפט. בשעה אחת בלילה החרידו דפיקות בדלת את הגאון רבי משה חברוני, חתנו של הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין ראש ישיבת סלבודקה.

בפתח עמד דודו, גיסו של חותנו, הגאון רבי איסר זלמן מלצר. "יש לי קושיה ברמב"ם", הרגיע הדוד את האחיין הנרעש. ברוך השם מאומה לא אירע במשפחה. "שיערתי לעצמי שאתה עדיין מכין את השיעור, ובאתי ללבן איתך את הרמב"ם".

לאחר כמחצית השעה מצא רבי משה תירוץ הולם לקושייתו של בעל ה"אבן האזל", שצהל ושמח עליו כמוצא שלל רב. "כעת נלמד יחד עד שש בבוקר", הפטיר גאון ישראל לאחיינו, "שכן פיקוח נפש להסתובב ברחוב עד תום שעת העוצר".

את הסיפור הזה סיפר רבי משה חברוני בהלווייתו של הגרא"ז מלצר, בהראותו עד היכן הגיעה אהבת התורה שלו, שהיה מוכן לסכן את חייו בשביל תירוץ לרמב"ם מוקשה.

את החלק שמאחורי הביקור הלילי, לא שמע רבי משה חברוני עד סוף ימיו… ואותו סיפר אחיינו של רבי איסר-זלמן, לאחר שנפטר – רבי משה.

בשבע בערב, מעט לפני העוצר, הגיע בעל בית הדפוס לרבי איסר-זלמן ואמר לו שמחר מכניסים את ה"אבן האזל" לדפוס. רבי איסר-זלמן חזר לביתו נרעש והודיע לרבנית שלא ניתן להדפיס את הספר. "לגיסי, רבי משה מרדכי אפשטיין, יש שלושה חתנים: רבי יחזקאל סרנא, רבי אהרן כהן ורבי משה חברוני. השניים הראשונים פלפלו איתי במשאה ומתנה של תורה והבאתי קושיה ותירוץ משמם בספר.

"שווי בנפשך כמה צער ייגרם לילדיו של רבי משה חברוני כאשר שמו של אביהם ייעדר מן הספר? אינני יכול להדפיס אותו כך"…

הפתרון? פשוט להפליא.

רבי איסר-זלמן סיכן את חייו בשעת לילה מאוחרת, המציא לידיו של רבי משה שאלה ברמב"ם וידע שהוא יוכל לתרץ אותה באופן נפלא. שב לביתו בשעת בוקר מוקדמת והכניס את השאלה והתירוץ – ובעיקר את שמו של המתרץ – לגיליונות ה"אבן האזל".

כעת ניתן להדפיס את הספר ללא חשש קל שבקלים מפגיעה באיש!…

לאור זאת נבין את כוונת משה –

משה השיב כאן לפרעה ב׳ תשובות. משה לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח לה׳ אלהינו. פי׳ לא יתכן כן לזבוח בארץ, כי אנו פוגעים ברגשות המצרים, שהרי השה הוא אלוהים של מצרים ויראתם, ואיך יתכן לשוחטו לעיניהם.

ב) גם הוא סכנה עבורנו – האם נזבח את תועבת מצרים ולא יסקלונו?

וראה והתבונן שהקדים משה רבינו את ענין הפגיעה ברגשות המצרים, קודם שפירש שהוא סכנה לישראל. וזה מלמד מעט מחומר הענין של פגיעה אפילו של עכו״ם השונאים את ישראל ויכולים להורגם. וכ״ש פגיעה ישראל,

משה מלמדנו שצריך להתחשב ברגשותיו של גוי, ואפילו של עבודה זרה.

המלווה – עומד בחוץ

א) כתיב (ב״ד, י׳) כי תשה ברעך משאת מאומה לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו. בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את העבוט החוצה. כאן ציותה התורה על התחשבות ברגשות חברו. אדם שלוה מחברו, הוא אדם מסכן.

המלווה, לא רק שיש לו די סיפוקו, אלא גם יש לו להלוות לאחרים.

מאידך הלוה לא רק שלא מספיק לו מה שיש לו, הוא עוד צריך לבקש הלוואה מחברו. ועתה הגיע מצב שלאחר שאין לו לשלם, מגיע המלוה לבקש משכון מהלוה.

איך ירגיש הלוה, אם המלוה יכנס אליו הביתה כמעשה אדון. הרי כל מה שיש ללוה, זה הפרטיות והבעלות על הבית שלו. אם המלוה יכנס לביתו של הלוה מתוך הרגשה של בעלות, הוא לקח ללוה את הדבר היחיד שיש לו.

לכן אומרת כאן התורה למלוה, בחוץ תעמוד, תתן הרגשת בעלות ללוה, תתחשב ברגשותיו. (ואגב אורחא למדנו מזה שאדם שממתין בדלת חברו ולא נכנס, מעביר בזה הרגשה נעלמת לבעל הבית של הכנעה, ושהוא רואה את עצמו קטן מלהכנס לבית חברו. וראוי לעשות כן ולהמתין מלהכנס עד שיתן לו רשות, כדי לתת הרגשה טובה לזולתו).

רבי ברוך בר מתאפק כדי לא לבייש את הדרשן [עלון טוב לחסות פנחס תשעו]

אל מרן החת"ם סופר זצ"ל נכנס תלמיד ישיבה כששאלתו בפיו: "כבוד הרב, עומדים אנו לפני היציאה לחופשת 'בין הזמנים' בישיבה, ורציתי שהרב יתן לי עצה או חיזוק בדבר בו הכי צריך לדקדק בזמן החופשה". התלמיד היה בטוח כי הרב יאמר לו להתחזק ביותר בחופשה בכיבוד אב ואם, שהרי כעת הוא נמצא יותר בחברתם או אולי בניצול הזמן או בשמירת עיניו ומחשבותיו, אך הרב חשב מעט ואז אמר לו כדברים הללו: "קבלה טובה וחשובה אשר כל אדם צריך לקבל על עצמו בעת אשר הוא נמצא עם הקהל, היא כי בשעה שרב בית הכנסת או הדרשן עומד ומוסר דברי תורה לקהל המתפללים, שלא לצאת באמצע הדרשה ולא לעיין באותה עת בספר אחר, על מנת שלא לפגוע בכבודו של הרב. ואף אם הדרשן מדבר בדברים פשוטים וקלים, עליך להיזהר יותר מכל שלא להראות כאילו דבריו אינם מעניינים אותך, שזה ממש כפגיעה בו ושפיכת דמו". דוקא בדבר זה הזהיר החת"ם סופר יותר מכל, לפי שגדולה הבושה והצער של השני יותר מכל המצוות!.

היה זה בצהרי היום בישיבת 'כנסת בית יצחק' המעטירה. אל הישיבה הוזמן מגיד מישרים, יהודי תלמיד חכם, על מנת לשאת ולתת בדברי חיזוק והתעוררות לתלמידים המתמידים. באיזור 'המזרח' של בית המדרש, ישבו אף כמה מרבני הישיבה, ובראשם ראש הישיבה הגאון הגדול, רבי ברוך בער זצ"ל והאזינו בשקיקה לדבריו המאלפים של הדרשן. והנה, באמצע הדרשה, חש ראש הישיבה, רבי ברוך בער, כי חייב הוא לצאת מיד על מנת לפנות את גופו. "רק רגע, איך אוכל לצאת באמצע הדרשה של הרב, והרי דבר זה יכול לצערו בחושבו כי אולי דבריו אינם מעניינים אותי?", חשב ראש הישיבה לעצמו והחליט שלא לצאת ממקומו. מרגע לרגע הרגיש ר' ברוך בער כי הוא אינו יכול לעמוד בכך, וכי כל גופו כואב וסובל, אך מה לעשות והרי אם יקום ויצא מהמקום יהא זה זלזול בכבוד הדרשן, ובכך אף יוכלו התלמידים ללמוד ממנו כי אין בדבריו של הרב הדרשן כל טעם, עד כדי שראש הישיבה יוצא בזמן הדרשה. עברה עוד דקה ועוד דקה, ופניו של ראש הישיבה החלו להאדים מרוב לחץ. בינתיים, כשראה הדרשן שפניו של ראש הישיבה אדומות וסמוקות, שמח עד מאד, בחושבו כי ראש הישיבה כל כך נהנה מדבריו, עד כדי כך שפניו מאדימות מרוב הנאה ושמחה, על כן החליט הוא להאריך את דרשתו בעוד כמה דקות, על מנת להמשיך 'לענג' את ראש הישיבה. ראש הישיבה הרגיש כי עוד מעט והוא כבר קורס. והנה, בשעה טובה ומוצלחת סיים הדרשן את דבריו והודה לציבור. ראש הישיבה קם מכסאו ו… התעלף ארצה!. כולם קפצו לעבר הרב ושפכו עליו מים כשהם חוששים לשלומו.

לאחר כמה רגעים התעורר ראש הישיבה ואמר למקורבו, הרב הרמן ז"ל: "אני בסדר, אין מה לחשוש, התעלפתי עקב ההתאפקות הרבה לשירותים". "כיצד יתכן?", תמה הרב הרמן, "והרי ראש הישיבה יודע את האיסור החמור מהתורה של "בל תשקצו את נפשותיכם", שלא להתאפק בהליכה לשירותים? וכיצד התאפק הרב עד שהגיע למצב של עילפון?!".

או אז ענה רבי ברוך בער תשובה נוראה ומבהילה ואמר: "ודאי הוא כי איסור חמור הוא מהתורה של 'בל תשקצו' שלא להתאפק מללכת לשירותים, אלא שאם הייתי יוצא לשירותים הרי שהייתי מבייש את הדרשן וגורם לתלמידים הרבים לזלזל ולו במעט בדרשה, ולכן מוטב לי למסור את נפשי ואף להשליך עצמי לכבשן האש ולעבור על איסור של 'בל תשקצו', ובלבד שלא לגרום לדרשן להתבייש ואף לא לגרום לתלמידים לזלזל בו".

כמה פעמים אנחנו יושבים בשולחן שבת, והאדם המוסר את דברי התורה משעמם אותנו ומכביד עלינו עד כדי כך שאנו מסתכלים לצדדים ומחפשים תעסוקה?… כמה פעמים מישהו מדבר איתנו, ואנו רק רוצים שהוא יסיים את סיפורי המעשיות שלו ולכן אנו נעשים חסרי סבלנות ומנסים בכל דרך לשחרר אותו מעלינו?… אך אם נבין שה' מקפיד על צערו יותר מכל, ואף בכך אנו עושים עמו חסד, הרי שנמצא חן בעיני ה' ובעיני הבריות.

החזו"א מקשיב לדרשה

מסופר על החזו"א שפ"א הוזמן לסנדקאות והמוהל התעכב, והיה שם אדם 'דרשן מטעם עצמו' שהחל לדבר. הציבור שכנראה לא אהב ש'דחפו לו' דרשה של מן המנין המשיך לעסוק בשלו משל היה הלה "אוויר". סיפר יהודי שהיה במקום שהיחיד שישב והקשיב רוב קשב ואף עשה רושם  שהוא נהנה – היה החזו"א!

ביומו תתן שכרו

ב) עוד מצאנו בפרשה (ב״ד, י״ד) לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך. ביומו תתן שכרו ולא תבא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו.

מפרש רש״י אל השכר הזה הוא נושא את נפשו למות, עלה בכבש ונתלה באילן עכ׳׳ל, אין החשש כאן משום גזל, שהרי יתן לו מחר, למה ציותה התורה ביומו תתן שכרו? משום שהוא התאמץ מאוד בעבודתו וסיכן את עצמו בשביל לקבל שכרו, אם תדחה אותו אפילו ביום אחד הוא יצטער ויתאכזב, למרות שמחר תתן לו,

ג) כתיב (ב״ד, ט״ז) לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות פרש״י לא יומתו אבות על בנים, בעדות בנים עכ״ל. אין הטעם בגלל שאינם דוברי אמת, אלא בגלל שיש כאן פגיעה רגשית, שבן יעיד על אביו שהוא חייב מיתה, יעיד על בנו שהוא חייב מיתה.

התחשבות בגוי הנלחם מולי

ה) עוד מצאנו בתורה שצריך להתחשב ברגשותיו של גוי, אפילו שהוא השתתף במלחמה נגדך. והוא מה שכתוב בתחילת הפרשה, כי תצא למלחמה על אויבך, א״כ מדובר באויבים שלך. וראית בשביה אשת יפת תואר ולקחת לך לאשה.

אומרת התורה אם רצונך לישא אותה, עליך לעשות מקודם כמה דברים כדי שתתגנה בעיניך. והבאתה אל תוך ביתך, וגלחה את ראשה, ועשתה את צפרניה והסירה את שמלת שביה מעליה, וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה. והיה אם לא חפצת בה, ושילחתה לנפשה, ומכור לא תמכרנה בכסף, תחת אשר עיניתה.

אומרת כאן התורה, אין לך רשות לא למכור אותה בכסף לאדם אחר, ולא להשתמש בה לשם עבדות. ומהו הטעם, תחת אשר עניתה, בגלל שציערת אותה,

והדבר צריך ביאור, מהו תחת אשר עניתה, וכי הוא עינה אותה? הרי התורה אמרה לו לצער אותה, והכל היה כדי שתתגנה בעיניו ולא ישאנה. ואם לבסוף היא נתגנתה בעיניו, למה שלא תהיה לו לשפחה.

והתשובה לזה, שמה שהתורה התירה לך לצער אותה, הוא רק אם לבסוף אחרי הכל תקח אותה לאשה, שלכן אותה גויה יודעת שכדאי לה לסבול הכל, משום שאח״כ היא תהיה לך לאשה, והיא תהיה בעלת הבית. אבל אם לבסוף אתה תחליט שלא לקחת אותה לאשה, ולהפוך אותה למשרתת, הרי את זה יכולת לעשות מיד. ואם קודם ענית אותה מתוך מחשבה שתיקח אותה לאשה, והיא כל כך המתינה לזה, אם אח״כ היא תראה שהיא נעשית שפחה, כמה אכזבה יהיה לה, כמה התעללות יש ברגשותיה. לכן ושילחתה לנפשה ומכור לא תמכרנה בכסף וגם לא תתעמר בה, תחת אשר עיניתה ברגשותיה, שהיא חשבה שאח״כ היא תהיה לך לאשה.

הגרא"ז מלצר והרוכל

ספור נפלא ספר הגאון רבי אליעזר קוגל שליט״א, ראש ישיבת ׳שבות עמי׳, אשר פעם אחת במהלך שהותו בבית רבו רבי איסר זלמן זכה להיות עד למקרה מפלא המלמד על יחסו החם והמלבב לכל איש ישראל בשויון נפש. כפי שמובא בספר הנפלא ׳דרך עץ החיים׳:

כה ספר רבי אליעזר:

פעם עליתי לביתו של רבי איסר זלמן, לשמע ממנו דברי הדרכה על דרכי הלמוד, ובעודנו מדברים לפתע נכנס לבית רוכל שמכר דברי סרקית, והציע בפני הרבנית הצדקנית מרת בילא הינדא ע׳׳ה את מרכלתו. אולם מכל מה שהציע למכירה לא מצאה הרבנית שום דבר שדרוש לה, ואמרה לרוכל כי אין לה מה לקנות ממנו.

למרות שרבי איסר זלמן היה עסוק עמי בשיחה, הוא הצליח לקלט בזוית העין את כל הדו שיח שהתנהל בפרוזדור בין הרבנית לרוכל, ומיד יצא מן החדר אל הפרחדור, פנה לרעיתו ואמר לה בלחש: ״את מכרחה לקנות משהו מן היהודי אשר טרח ועלה במדרגות עד לביתנו על מנת להציע את מרכלתו״.

״אולם אינני צריכה דבר מכל סחורתר, פשוט אין לי מה לקנות!" הצטדקה הרבנית, ורבי איסר זלמן השיב: "אף על פי כן, זה לא יתכן לתת לו ללכת מכאן ריקם, מכרחים לקנות ממנו משהו״.

רבי איסר זלמן נכנס חזרה לחדר, וספר לי כך:

"נסעתי פעם עם מרן ה׳חפץ חיים׳ זצ״ל ברכבת בורשא, ובאחת התחנות אמרתי לו כי אני צריך לקנות פרט מסים. אמר לי ה׳חפץ חיים׳: "תמתין עד שנגיע לתחנה הבאה, ואת אשר הנך נצרך תוכל לקנות שם מיהודי. כאן המוכר הוא נכרי ומדוע תפרנסו?"

ה׳חפץ חיים׳ הטעים את דבריו: "תאר לך, שלוקחים אריג ממשי שראוי לתפר ממנו בגדי מלכות ותופרים ממנו שק, האם לא עוברים בכך על ׳בל תשחית׳?! הן יכולים לתפיר עם האריג בגד יקר ומשבח, העולה הון רב, ואלו שק נתן להשיג בכל מקום בפרוטות אחדות״.

״כך גם כאן״, אמר ה׳חפץ חיים׳ לרבי איסר זלמן, ״הלא יש בידך כסף, אשר נתן לקים בו את הדרגה הגבוהה ביותר של צרקה, מתוך שמונה המעלות הקימות במעשה הצדקה, והיא נתינת פרנסה ליהודי. הרי כאשר עושים עם היהודי עסק, או שנותנים לו לעשות מלאכה על מנת לסעדו ולתמכו, גורמים לו על ידי כך להתפרנס בכבוד, ומקימים באפן זה את הדין של ׳והחזקת בו… וחי אחיך עמך׳, שלא יפיל ויצטרך לבריות. אם תקנה כעת את הנצרך לך ממוכר זה שאינו יהודי, תאבד את כספך, שכן תפסיד על ידי זה את המצוה הגדולה של ׳והחזקת בוי אשר יכלת להרויח בקלות״.

הוסיף על כך רבי איסר זלמן ואמר לתלמידו רבי אליעזר קוגל:

״דברי ה׳חפץ חיים׳ הם נר לרגלי גם במקרה הזה: כאשר קונים מן הרוכל מעורךים אותו, נותנים לו פרנסה, ומקימים בכך ׳להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים׳. האין זה שוה לזכות במצוה זו בשביל פרוטה אחת, גם אם אין לנו צורך אמתי בחפצים שמוכר?!״

רבי איסר זלמן היה ממחה להכנס לתוך מצבו ורגשותיו של כל אדם, ובחן מיחד אהב וקרב את כלם.

 

עוד מצאנו שהתורה מתחשבת אפילו ברגשות של בעלי חיים

מסופר על גביר שעשה חתונה ולא הכניס את העניים ונתקבצו סביב והיו ממורמרים, ראה זאת ת"ח אחד וביקש להכנס לאולם לשאול את הרב שאלה ושאלו על שולחן הכבוד ליד הגביר – כתוב בפרשה (כ״ב, י׳) לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, מה הטעם? א"ל הרב זו מן החוקים שהיא ללא טעם. ביאר הת"ח – בעל הטורים ודעת זקנים מבעה"ת מפרש טעם, משום שהשור מעלה גרה, והחמור אינו מעלה גרה, כשיראה החמור שהשוד מעלה גרה, יהיה סבור שהשור אוכל, ובעה״ב אוהבו יותר משום שנותן לו אוכל, אע״פ ששניהם עובדים בשוה. זהו פגיעה ברגשות החמור, אע״פ שבאמת הוא טועה. (ועיין עוד בחולין נ״ח ב׳). [הגם שניתן לפריכה, שהרי יש איסור גם לחרוש בשור וגמל, הגם שכאן אין א' שונה מחבירו]. ואם התורה חסה על החמור, לא יחוס העשיר על העניים הרואים את הגבירים אוכלים ונפשם כלה???

ז) ומצאנו שהתורה מתחשבת אפילו ברגשות של אילנות. והוא מפורש בפרשת בראשית(ג/ ז׳} ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגורות. וכתב שם רש״י, עלה תאנה, הוא העץ שאכלו ממנו, בדבר שנתקלקלו בו נתקנו בו. ומפני מה לא נתפרסם העץ, שאין הקב״ה חפץ להונות בריה, שלא יכלימוהו ויאמרו זהו שלקה העולם על ידו עכ״ל.

להתחשב בחששות הזולת

ונוסיף כאן לפרש עוד ענין של התחשבות ברגשות, שאם אתה רואה שחברך חושש מדבר מסויים, אל תבטל את רגשותיו וחששותיו, אלא תשתדל לפייס אותו לפי מה שהוא חושב. ונפרש כמה דוגמאות לזה.

אלישע מרגיע נערו

(מלכים ב פרק ו ח) וּמֶלֶךְ אֲרָם הָיָה נִלְחָם בְּיִשְׂרָאֵל וַיִּוָּעַץ אֶל־עֲבָדָיו לֵאמֹר אֶל־מְקוֹם פְּלֹנִי אַלְמֹנִי תַּחֲנֹתִֽי: (ט) וַיִּשְׁלַח אִישׁ הָאֱלֹהִים אֶל־מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר הִשָּׁמֶר מֵעֲבֹר הַמָּקוֹם הַזֶּה כִּֽי־שָׁם אֲרָם נְחִתִּֽים: (י) וַיִּשְׁלַח מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל אֶֽל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָֽמַר־לוֹ אִישׁ־הָאֱלֹהִים והזהירה וְהִזְהִירוֹ וְנִשְׁמַר שָׁם לֹא אַחַת וְלֹא שְׁתָּֽיִם: (יא) וַיִּסָּעֵר לֵב מֶֽלֶךְ־אֲרָם עַל־הַדָּבָר הַזֶּה וַיִּקְרָא אֶל־עֲבָדָיו וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם הֲלוֹא תַּגִּידוּ לִי מִי מִשֶּׁלָּנוּ אֶל־מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵֽל: (יב) וַיֹּאמֶר אַחַד מֵֽעֲבָדָיו לוֹא אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ כִּֽי־אֱלִישָׁע הַנָּבִיא אֲשֶׁר בְּיִשְׂרָאֵל יַגִּיד לְמֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל אֶת־הַדְּבָרִים אֲשֶׁר תְּדַבֵּר בַּחֲדַר מִשְׁכָּבֶֽךָ: (יג) וַיֹּאמֶר לְכוּ וּרְאוּ אֵיכֹה הוּא וְאֶשְׁלַח וְאֶקָּחֵהוּ וַיֻּגַּד־לוֹ לֵאמֹר הִנֵּה בְדֹתָֽן: (יד) וַיִּשְׁלַח־שָׁמָּה סוּסִים וְרֶכֶב וְחַיִל כָּבֵד וַיָּבֹאוּ לַיְלָה וַיַּקִּפוּ עַל־הָעִֽיר: (טו) וַיַּשְׁכֵּם מְשָׁרֵת אִישׁ הָֽאֱלֹהִים לָקוּם וַיֵּצֵא וְהִנֵּה־חַיִל סוֹבֵב אֶת־הָעִיר וְסוּס וָרָכֶב וַיֹּאמֶר נַעֲרוֹ אֵלָיו אֲהָהּ אֲדֹנִי אֵיכָה נַֽעֲשֶֽׂה: (טז) וַיֹּאמֶר אַל־תִּירָא כִּי רַבִּים אֲשֶׁר אִתָּנוּ מֵאֲשֶׁר אוֹתָֽם: (יז) וַיִּתְפַּלֵּל אֱלִישָׁע וַיֹּאמַר ה' פְּקַח־נָא אֶת־עֵינָיו וְיִרְאֶה וַיִּפְקַח ה' אֶת־עֵינֵי הַנַּעַר וַיַּרְא וְהִנֵּה הָהָר מָלֵא סוּסִים וְרֶכֶב אֵשׁ סְבִיבֹת אֱלִישָֽׁע: (יח) וַיֵּרְדוּ אֵלָיו וַיִּתְפַּלֵּל אֱלִישָׁע אֶל־ה' וַיֹּאמַר הַךְ־נָא אֶת־הַגּוֹי־הַזֶּה בַּסַּנְוֵרִים וַיַּכֵּם בַּסַּנְוֵרִים כִּדְבַר אֱלִישָֽׁע: (יט) וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אֱלִישָׁע לֹא זֶה הַדֶּרֶךְ וְלֹא זֹה הָעִיר לְכוּ אַחֲרַי וְאוֹלִיכָה אֶתְכֶם אֶל־הָאִישׁ אֲשֶׁר תְּבַקֵּשׁוּן וַיֹּלֶךְ אוֹתָם שֹׁמְרֽוֹנָה: (כ) וַיְהִי כְּבֹאָם שֹׁמְרוֹן וַיֹּאמֶר אֱלִישָׁע ה' פְּקַח אֶת־עֵינֵֽי־אֵלֶּה וְיִרְאוּ וַיִּפְקַח ה' אֶת־עֵינֵיהֶם וַיִּרְאוּ וְהִנֵּה בְּתוֹךְ שֹׁמְרֽוֹן: (כא) וַיֹּאמֶר מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵל אֶל־אֱלִישָׁע כִּרְאֹתוֹ אוֹתָם הַאַכֶּה אַכֶּה אָבִֽי: (כב) וַיֹּאמֶר לֹא תַכֶּה הַאֲשֶׁר שָׁבִיתָ בְּחַרְבְּךָ וּֽבְקַשְׁתְּךָ אַתָּה מַכֶּה שִׂים לֶחֶם וָמַיִם לִפְנֵיהֶם וְיֹֽאכְלוּ וְיִשְׁתּוּ וְיֵלְכוּ אֶל־אֲדֹנֵיהֶֽם: (כג) וַיִּכְרֶה לָהֶם כֵּרָה גְדוֹלָה וַיֹּֽאכְלוּ וַיִּשְׁתּוּ וַֽיְשַׁלְּחֵם וַיֵּלְכוּ אֶל־אֲדֹֽנֵיהֶם וְלֹֽא־יָסְפוּ עוֹד גְּדוּדֵי אֲרָם לָבוֹא בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵֽל:  

ה' מרגיע את גדעון

ב) עוד מצאנו בספר שופטים פרק ז/ שאחרי שהבטיח הקב״ה לגדעון מאות איש יושיע את ישראל ויתן את מדין בידם. כתוב ויהי בלילה ההו אליו ה׳ קום רד במחנה כי נתתיו בידך. והקב׳׳ה מוסיף לו, ואם ירא את רד אתה ופורה נערך אל המחנה, ושמעת מה ידברו ואחר תחזקנה ידי במחנה (להלחם).

לכאורה לא מובן מה אומר לו הקב״ה ואם ירא אתה לרדת, אנחנו היינו אם ירא אתה לרדת, תתחזק באמונה ותרד להלחם. הרי הקב״ה כבר הבטיח שהוא יתן בידך את מדין, והוא מצוה עליך עתה להלחם.

מפורש מזה שהקב״ה התחשב ברגשותיו ולא הכריח אותו לרדת כשהוא מפחד, למרות שהקב״ה ידע שאין לו מה לפחד. אלא אמר לו אם עדין את לך קודם ותשמע מה הם מדברים, ועי״ז תקבל עידוד ולא תפחד, ורק אז תל את הציווי.

להרגיע המפוחד מעקרבים…

בתוספתא פסחים סוף פ״ו נחלקו לגבי קרבן פסח שאמרה תורה בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבשר חוצה. ואיתא שם, רבי שמעון אומר, הרי שהיו יושבין ואוכלין, וראו נחש או עקרב, הרי אלו עוקרין את פסחיהן ואוכלין אותו במקום אחר, שנאמר על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. א״כ למה נאמר בבית אחד יאכל, שלא יהא שתי חבורות אוכלות זו כנגד זו וכו׳ עכ״ל.

ויש לדקדק על הדוגמא שנקט רבי שמעון הרי שהיו יושבין ואוכלין וראו נחש או עקרב.

א) לשם מה לנו דוגמאות למה הם רוצים לעבור לאכול את פסחיהן במקום אחר, והיה לו לומר בקצרה הרי שהיו יושבין ואוכלין ורצו לאכול במקום אחר.

ב) מלבד זה הוא פלא, הרי שנינו במס׳ אבות פ״ה שאחד מן הניסים שהיו בירושלים שמעולם לא הזיק שם נחש או עקרב. וכיון שהפסח נאכל רק בירושלים, מה יש להם לפחד מנחש ועקרב. ומי שמפחד, נרגיע אותו שלא יפחד, כי ודאי לא יארע לו מזה שום נזק.

ג) מלבד זה, הרי מדובר בליל פסח, שכתוב בסוף פרשת בא (י״ב, מ׳׳ב) ליל שימורים הוא לה׳ להוציאם מארץ מצרים, הוא הלילה הזה לה׳ שימורים לכל בני ישראל ״לדורותם״. ופירש״י שם שהוא משומר מן המזיקים. מה יש לפחד מנחש או עקרב, הרי בליל פסח ודאי לא יזיק. ומי שחושש מזה הוא חיסרון באמונה, ועליו לחזק את עצמו באמונה שודאי לא יארע לו כלום.

יתכן לפרש שרבי שמעון נקט בדוקא דוגמא זו, כדי להראות התחשבות ברגשות. נכון שאין ממה לפחד, אבל יש אנשים שכן מפחדים כשרואים נחש או עקרב לפני עיניהם, אומר לנו רבי שמעון, אל תהיה גיבור על חשבון אחרים, אל רגשותיהם. אם יש כאלו שמפחדים, תעבור למקום אחר.

ה' מרגיע את שמואל

ג) עוד מצאנו בספר שמואל (א׳, פרק ט׳׳ז). ויאמר ה׳ אל שמואל עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיו ממלוך על ישראל, מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. יש כאן ציווי מפורש מה׳ לשמואל שילך למשוח מלך חדש לעם ישראל.

וכתוב ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני, ויאמר ה׳ עגלת בקר תקח בידך ואמרת לזבוח לה׳ באתי. ולכאורה לא מובן אם שמואל טוען להקב״ה איך אלך ושמע שאול והרגני, היה להקב״ה להשיב לו, גלוי לפני ששאול לא יהרוג אותך. או שישיב לו אני אשמור עליך מכל פגע. למה הקב׳׳ה משיב לו עגלת בקר תקח בידך, ואמרת לזבוח לה׳ באתי.

אלא שגם כאן התחשב הקב״ה ברגשותיו של שמואל, אם שמואל מפחד שמא שאול יהרוג אותו, אין לבטל את פחדיו וחששותיו, אלא לעזור לו בדרך שלו לקיים את השליחות, באופן שהוא לא יפחד.

א) בפרשת שמות(ד אי) כתוב שאחרי שהקב״ה מבקש ממשה רבינו ללכת לדבר עם פרעה, וללכת להודיע לעם ישראל שהשי׳ית רוצה להוציא אותם ממצרים ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה משה רבינו חושש שמא עם ישראל לא יאמינו לו כי יאמרו לו כל ד מעצמיך, לא נראה אליך ה׳.

בגמרא במסכת שבת צ״ז א׳ כתוב שהיה גלוי לפני השי״ת שבני ישראל הן מאמינים כמו שכתוב אח״כ ויאמן העם. ואתה אין סופך שנאמר יען לא האמנתם בי.

א״כ לפ״ז מה היה צריך הקב״ה לומר למשה? – גלוי וידוע לפני שהם יאמינו!

אך למעשה הקב״ה משיב למשה דברים אחרים. הוא אומר לו מופת ראשון עם המטה שנהפך לנחש. ואח״כ הוא אומר לו לעשות מופת שני שנהפכה למצורעת, ואומר לו שאם לא יאמינו לקול האות הראשון והא האות האחרון. ואח״כ מוסיף לומר לו, והיה אם לא יאמינו גם לשתי האות ולא ישמעון לקולך ולקחת ממימי היאור ושפכת היבשה, והיו המים אשר היאור והיו לדם ביבשת.

ובהשקפה ראשונה לא מובן מה כל האריכות הזו, הרי הקב״ה יודע יאמינו, ולא יצטרכו שום מופת, למה הוא מרגיע את משה רבנו במופת א למה לא יגיד למשה, גלוי לפני שהם יאמינו.

אלא שכאן לימדתנו התורה התחשבות ברגשות. למרות שכל חששו של משה רבינו אינו נכון, הקב׳׳ה מבין שאם משה רבנו חושש מזה, עליו לדבר עמו אותו כפי דעתו וחששותיו, ולא לבטל את רגשותיו. זה נקרא התחשבות.

סיכום:

עלינו לתפוס את הענין מב׳ צדדיו. מצד אחד על האדם מוטל להתחשב חברו עד כמה שידו מגעת. ומצד שני אם רואה שלא התחשבו ברגשו למחול ולא להקפיד, ולדון לכף זכות, שבגלל גודל הצרות והטרדות שי אנשים טרודים כל כך עד שאינם מבחינים שיש כאן אדם שזקוק לעידוד, מסוגלים להעניק דבר זה לזולת מחמת קושי מצבם. וכבר אמרו חז״ל ב ב/ שלפני ביאת המשיח, אין שואל ואין מבקש. ופירש בתוספות יום טוב, אין אדם שואל בשלום חברו.

והשי׳׳ת יעזרינו ברחמיו, שעל ידי שנתחשב ברגשות אחרים, נצליח בקרבינו יותר את הרגישות של בין אדם לחברו. ונזכה לכתיבה וחתימה טובה אכי"ר.

ונסיים במעשה – על הרב שטיינמן והמים בפסח

ועל אותו הדרך ישנו גם סיפור בקשר להעמדת מים לפני פסח, וחששו למצוקת הרבנית כפי שהוכח מחידוש המנהג לאחר פטירתה. מספרים שפ"א הרבנית הצטערה מאוד שפתחה את הברז בבית, וחששה שמא הכניסה חמץ הבייתה… הרב ביקש להרגיעה ולומר לה שהדוד הוא רק חומרה מחשש וכו' ובאמת אין כאן בעיה, אך היא לא נרגעה, והוא מאז החליט לוותר על הדוד כדי שתבין שאכן אין כאן בעיה. וכך אכן היא נרגעה. לאחר פטירתה חזר הרב לחומרא שלו בענין והציב דוד ובו מים מערב פסח.

ג

יתכן עפ״ז לפרש את הפסוקים בפרשת השבוע (כ״ג ד׳ ה׳) לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה׳ גם דור עשירי לא יבא להם בקהל ה׳ עד עולם. על דבר אשר אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים וגו'. ולכאורה לא מובן צריכים לקדם את ישראל בלחם ומים, וכי היה חסר לישראל לחם ומי להם מן ובארה של מרים. והרי וכל הגויים ידעו מזה שירד להם מן ביומא ע״ו א׳ תניא איסי בן יהודה אומר מן שירד להם לישראל, היה מת עד שרואין אותו בל מלכי מזרח ומערב. וגם רש״י בפרשת בשלח (ט״ד הפסוק וחם השמש ונמס, כותב שמה שנשאר מן המן בשדה היה נהיה נחלים, ושותין ממנו אילים וצבאים, ואומות העולם צדין מהם, וסועמין מן, ויודעים מה שבחן של ישראל עב״ל. א״כ לשם מה היה על עמון ומוא. לישראל לחם ומים. (ואולי הכוונה על הימים הראשונים שיצאו ישראל שאז עדין לא היה להם מן ומים).

אך ע״פ מה שנתבאר יתכן, שהטענה היא, למה לא הייתם רגישיב הזולת. להקדים בלחם ומים, אף אם אינו בא משום צורך הזולת, אבל זה חשיבות, שיש מי שחושב עלי, ואני שוה בעיני אחרים. מי שמתעלם מרג השני, ומתעלם ממנו כאילו אינו קיים, אומה כזו, לא יבאו בקהל ה׳ עשירי. (ובעין זה מצאתי מפורש בויק׳׳ר פל״ד סימן ח׳ עי״ש).

*

הכופר נאחז בבדל טיעון להחזיק כפירתו

[קושיא שהיא תירוץ… לב שלום]

וישלח פרעה, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד, ויכבד את לבו, ולא שלח את העם [ט', ז']

הנה מלשון הפסוק משמע שהסיבה ל"ויכבד לב פרעה" – היתה מפני ש"ממקנה ישראל לא מת עד אחד". וכל הרואה תמה, וכי זו סיבה להכבדת לבו של פרעה?

התינח במכת צפרדע, שראה כי היתה הרווחה – זו היא סיבה מובנת להכבדת לבו,

או כשעשו החרטומים בלהטיהם – גם זה מובן, אך ש"ממקנה בני ישראל לא מת עד אחד" יהיה סיבה להכבדת הלב שלא לשלח את בני ישראל? זה ממש אינו מובן.

עוד צריכים להבין, דהנה התורה מספרת [פסוקים ו', ז]: "ויעש ה' את הדבר הזה ממחרת, וימת כל מקנה מצרים, וממקנה בני ישראל לא מת אחד. וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד, ויכבד לב פרעה ולא שלח את העם",

הרי ששינתה התורה לשונה, שבתחילה, בסיפור עצם המכה – כתבה התורה שלא מת ממקנה ישראל "אחד",

ואילו בסיפור השמועה ששמע פרעה משלוחיו כותבת התורה לא מת ממקנה ישראל "עד אחד", ומה טעם השינוי? אבל לכשנתבונן נמצא, שכאן חבוי הטעם להכבדת לב פרעה, ופה נעוץ יסוד מוסרי נפלא.

הנה שני דברים יצאו מפי הגבורה לפני מכת דבר. האחד – שימות מקנה מצרים, והשני – שמקנה בנ"י לא ימות. וחז"ל מוסיפים במדרש [שמ"ר י"א, ד'] לדרוש מהמילים "עד אחד", "מהו עד אחד? – אפילו בהמה חציה של ישראל וחציה של מצרי – לא מתה".

ולכאורה מדוע התורה מדגישה את הריבוי שגם בהמת השותפים לא מתה, דוקא בפסוק בו התורה מתארת מה ראה והבין פרעה, ולא בתיאור עצם המכה?

– הוי אומר שזהו הטעם ל"ויכבד לב פרעה"!

שאם תשאל, באיזה כח העמיד פרעה את לבו מול מכת הדבר, שהמיטה אסון על אלהי מצרים, על כלכלתם ועל מאכלם? הכיצד מכבידים לב מול אמת נוקבת שכזו? –

התשובה נעוצה בפסוק זה: "וישלח פרעה, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד", וכפי שדרשו חז"ל שאפילו בהמה חציה של ישראל וחציה של מצרי – לא מתה. כי לפרעה היתה ק-ו-ש-י-ה על הקב"ה…

אם דבר ה' אמת ולא יחטיא, איך אותה בהמה שחציה של מצרי לא מתה?

כך סובב פרעה עם האצבע, ועשה "פשעטל", ומצא לו "פירכא" על כל מכת דבר… שהנה סוף סוף מצא הוא חצי בהמה של מצרי שלא מתה… ומיד –ויכבד לב פרעה… מאזניים של רשע…

והנה, אפילו אם נניח שקושיתו של פרעה אכן קושיה חזקה היא, ובאמת אותן בהמות שחציין של מצרי היו צריכות למות לפי דברי משה, ומפני שלא מתו – יש כאן סיבה להכבדת לבו כי לא נתקיימו דברי משה,

עדיין נשאל את פרעה – האם יש לך תירוץ על כל הבהמות שכן מתו?!

אף אם "בהמות שותפים" אלו הן קושיא על האמת והאמונה – כלום מליוני הבהמות שנשמדו במכת דבר אינן מהוות קושיא על הכפירה?!

היכן מצא לו פרעה מאזניים שכאלו, המכריעות ע"י קושיא אחת כנגד מליוני הראיות הניצחות ההפוכות?

נמחיש – אם נאמר שמתו מליון בהמות מצרים, ולא מתו מליון בהמות ישראל, ואחת הייתה משותפת. גם היא מתה. אז יש לך קושיה אחת, אבל עליך יש שתי מליון קושיות!!!

אצל הכופרים של היום זה לא כך?

ובאמת בחיי היום יום, לפעמים מתעוררות אצל חלושי הדעת אי אלו תמיהות, ושואלים "שאלות" כביכול על הקב"ה, רח"ל: למה? מדוע? וכו' וכו',

ואנו שואלים: למה אותם אלו ששואלים על האמונה – אינם שואלים על הכפירה…?!

נכון שאינם מבינים כמה דברים, אבל את כל השאלות על כפירה הם כבר תירצו? הם כבר תירצו את השאלת: "מי ברא אלה"?

הם תירצו את הקושיא מי הוצאינו ממצרים וקרע לנו את הים ונתן לנו את התורה במעמד הר סיני?

הם חקרו כבר מי מקיימנו בגלות אלפי שנים, חרף כל הרדיפות והרציחות בכל פינה בעולם?

וכי אין כל אלו שאלות של ממש על כפירה? וא"כ גם אם אין להם תירוץ על השאלות באמונה – מדוע לא ישארו לכה"פ בספק?

ובפרט שרוב השאלות הקשות דוקא מופנות על הכפירה…

[הבה ונחשוב: את התורה, שהקב"ה נתן לנו בשביל שנבין אותה – איננו משיגים בשכלנו הדל. ואת הבריאה, שלא ניתנה כלל להבנתנו, ואנו רק מתארחים בה לשבעים שנה – בה אנו כבר רוצים להשיג הכל, עד שיש לנו ש-א-ל-ו-ת באמונה…?!]

ואגב, ניתן להניח שכל אלו "השואלים שאלות", גם הם חשים בסתר לבם שכל השאלות שלהם אינן בגדר "קושיות עצומות", ומסתמא הרעק"א היה מצליח ליישב אותן… אלא שבדרך כלל השאלות אינן באות מהראש – מתוך התבוננות, אלא מהבטן – מ"בטן רשעים תחסר" החושקת בעוה"ז…

קושייתו של ה"אינט"

עוד זכורני מימי צעירותו, מעשה שהיה בראדין בסוף ימיו של הח"ח זצ"ל, מעשה שהרעיש בשעתו את העולם היהודי כולו, והיה לשיחת היום, וממנו נלמד עוד מהו כוחן של תהפוכות ללב האדם, ואנה יכול הוא לבוא ע"י "קושיותיו" ו"שאלותיו" הנובעות מלבו ותאוותיו…

בעיירה ראדין היו קבוצת פורקי עול בשם "פועלי ציון". הללו התארגנו והוציאו איזה כתב עת, בו הפיצו את דעותיהם הכוזבות. קבוצה מבני הישיבה בראדין התארגנו כנגד וטכסו עצה להשיב מלחמה שערה, עד שפעם אחת הגו רעיון: באחת הפעמים שהיה העלון צריך להיות מופץ, הקדימו הבחורים בשעת לילה מאוחרת טרם הפצתו, קפצו דרך החלונות של בית הדפוס, רוקנו מתוכו את כל החומר המודפס, והוליכוהו אחר כבוד אל התנור שבפאתי היכל הישיבה, ישיבת ראדין – שם בעזרת כמה גזרי עצים הבעירו את כל העלונים…

אלא שעם כל רצונם הטוב וכשרונם המבורך, לא זכרו הבחורים את הכלל הבסיסי שלא להשאיר עקבות… ולפיכך למחרת, כאשר ראו אותם "פועלי ציון" את אשר חולל כבודם, רצו בזריזות אל הכתובת החשודה – הישיבע בוחרים… ומשפתחו את התנור מצאו שיריים… אכן נודע הדבר…

תיכף ומיד החישו הפרחחים צעדיהם, ובאו לפרק את זעמם בבית הכהן הגדול החפץ חיים זצוק"ל. והנה נכנסים המה קבוצה של מספר אנשים, איזה חצוף אחד פתח ראשון את פיו בדברי חוצפה נגד מרן הח"ח, ובו ברגע – תוך כדי חירופיו וגידופיו – מיד נכנסה בו רוח שטות והשתגע לפתע לעיני כל, ובשגעונו יצא את הבית, הרחיק לכת עד שפת הים, שם עלה אל אוניה כלשהיא, והטביע עצמו למוות, ותהום כל העיר.

המעשה כמובן היה לשיחת היום בין הבריות, זה אומר בכה וזה אומר בכה, ואילו בכתב העת של הציונים היוצא בוורשא בשם "הַאְינט" [אצל היראים היה נקרא אִינט בחיריק תחת האלף… ומשמעותו באידיש "כלב נובח"] – שאלו שאלה על החפץ חיים… הבה ונשמע את הקושיא של "האינט":

הרי החפץ חיים חיבר ספר על הלכות לשה"ר, והרי כולם יודעים שהח"ח מעורר על הצורך באהבת איש את רעהו, וא"כ הכיצד זה קילל הח"ח את האיש שישתגע וימות?

שאלת תם… ממש כשאלתו של אחאב… הרי מודים המה שלפי הסיפור שהם בעצמם סיפרו – הח"ח קילל את האיש, ומחמתו השתגע ומת, והיאך עשה זאת הח"ח?

אלא ודאי יודעים הם שהקב"ה שמע את דבריו, וקיימם, ועל כרחך שדבריו חשובים מאוד בשמים. וא"כ הכיצד זה שואלים על איש כזה, ועל מעשה כזה, בו קיבל הסכמה פרטית מהשמים?

איך מדפיסים כזו שאלה ברצינות תהומית, ומפיצים אותה בכל מקום ללא כל בושה עצמית? איך?

כנראה שהיו להם מלמדים טובים לשיטת ה"שאלות המופרכות מיניה וביה", שיטה ההופכת כל שאלה להגיונית אם נועדה היא בכדי לנגח את התורה… ומי הם? – אחאב ופרעה… סופו של מעשה היה, שהח"ח שמע את שאלתם, וענה להם תשובה, ומכיון שהיה כבר זקן, ציוה לאברך אחד לכתוב מילה במילה, והוא ז"ל חתם מלמטה, וכה נכתב במכתב שהתפרסם אז בתפוצות ישראל בארץ ובגולה:

"מה שהם אומרים שקללתי אותו – זה שקר! מימי לא קללתי יהודי!! אבל סוף המעשה שהשתגע, ואח"כ נאבד מן העולם – זה אכן אמת ויציב!! וזאת למען ישמעו ויראו, שעם ישיבע בוחרים אסור להתחיל!!" עכ"ד מרן הח"ח זצוק"ל, וכמה הילכתא גבירתא איכא למילף מיניה. [לב שלום]

גם אצלנו כך

אדם שהחזיק אינטרנט פרוץ בעבודה, וכשנשאל מדוע? השיב מפני שלפעמים אנשים באים אליו ואומרים לו אני צריך מוצר פלוני, אתה יכול לספק לי אותו? ואני חייב באותו הרגע לענות לו תשובה מיידית, וחייב בשביל זה אינטרנט, כי אם לא אענה לו תשובה מיידית ואחכה עד שיפתחו לי את האתר הזה, הלקוח בנתיים ילך.

אמרתי לו – אני לא רואה בזה בכלל שיקול, שילך הלקוח ועוד אלף כמוהו, ולא תלך הרוחניות שלי והיראת שמים שלי!

וזאת ועוד – גדולי ישראל אומרים שאין ברכה באינטרנט פרוץ. ורק במי ששומע לתורה הקדושה כי שם ציוה ה' את הברכה, ופרנסה היא מאת ה' ואני לא צריך לעשות השתדלות שמנוגדת לתורה"ק, כך שאין זה שיקול כלל. ודאי לא למי שהולך בדרך של יעקב!

אדם מוכן לגנוב את הביטוח בטענה מגוחכת של "עד היום הם גנבו אותי ולא שילמו לי כלום"…

אדם עולה לאוטובוס בטענה של "מימלא הוא נוסע"…

אדם מדבר לשוה"ר בטענה של "זה לתועלת"… איך, מה? אם הוא פעם יתקל איתו שיידע להיזהר…

הכרתי אדם שלא הניח תפילין וכששאלתי אותו מדוע לא תניח שתי דקות בבוקר? אמר לי אני גדלתי בישיבה ואני יודע מה זה תפילין, אני לא עושה צחוק, או שאני מניח כמו שצריך או שלא מניח בכלל… והוא לא מניח בכלל…

מה התשובה לפרעה הרשע?

ומכיון שבארנו שבדרך כלל ניתן למצוא תשובות ל"שאלות" באמונה – הנה ננסה אנו הקטנים לענות לפרעה על "שאלתו"… הנה נתבאר לעיל, שבמכת דבר נגזרו שתי גזרות, האחת – שימות מקנה מצרים, והשניה – שמקנה ישראל לא ימות. ומעתה בבהמה משותפת, תמיד תהיה סתירה לאחת משתי הגזירות.

אם תמות הבהמה – הרי מת ממקנה ישראל, והקב"ה אמר שממקנה ישראל לא ימות אחד.

ואם לא תמות – הרי חציה של המצרי נשאר חי, והרי זו סתירה לגזירה שכל מקנה מצרים ימות.

ואם כן מובן מאליו שאין כאן קושיא, כי בהכרח שאחת מן הגזירות לא תחול במקרה כזה.

ונמצא שכל הספק הוא איזו גזירה להעדיף, אם להעדיף את הצלת בהמת ישראל עם הצלת בהמת המצרי – או את איבוד שתיהן, והעדיף הקב"ה להציל את חציו של היהודי על אף קיומו המוכרח של החצי השני – מאשר לעשות בהיפוך, וא"כ מה הקושיא?

הרי כל צד שהיה נבחר היה משאיר לפרעה מקום לטענה… אך לפרעה פתרונים… – כבד לב פרעה…!!

אלו תהפוכות לב האבן העומד כסלע איתן, אשר אחר תאותו ימשיך לרדוף, וכל הראיות השכליות לא יזיזוהו ממקומו כמלא נימא, אלא ימצא דחיה כל שהיא – אע"פ שאינה אלא דחיה בקש…

אמנם באמת היה אפשר לקיים שניהם: שלא להפסיד את ממון ישראל, ושלא להותיר מבהמת מצרים, ושאעפ"כ לא תהיה קושיא על אחת מהגזרות – ע"י שהקב"ה היה גורם שעוד לפני מכת דבר כל השותפויות של בני ישראל עם מצרים יתפרדו.

אך כאן התעלל הקב"ה בפרעה, והניח לו מקום שתהיה לו "קושיה" – כדי ש"יחזק לבו"!!!

לפתח חטאת רובץ

וכך אמר הרבי, ר' ליב חסמן זצ"ל: "לפתח חטאת רובץ" [בראשית ד', ז'] – לב האדם מלא וגדוש באמונה ויראה, שהרי "מבשרי אחזה אלו-ה", ו"השמים מספרים כבוד א-ל" – כל הבריאה זועקת אמונה, ואת כל האמת והאמונה הלזו מכיל לב האדם. אבל תנאי אחד יש לקיום האמת בלב האדם, והוא שהלב סגור מכל צדדיו!!

כי אם נפער סדק קל בלבו של האדם, ואפילו פתח כחודו של מחט, מיד – "לפתח" הזה – "חטאת רובץ", היצה"ר תיכף נדחף שם ומצליח להחליש באחת את כל מצבור האמונה האדיר שבקירות הלב פנימה!!!

הלב המלא אמונה הרי הוא כשקית גדושה ומלאה במים, אשר די בחור – ולו הקטן ביותר – בכדי שישפכו כל מימיה לארץ!!

וכך הוא הדבר אף בליבו של אדם, כי כנגד כל האמת הגדולה שבלב – די בליצנות אחת, בקושיא אחת, ברפיון ידים אחד – וכבר "לפתח חטאת רובץ" – תוקף האמת וחוסנה פג והולך לו.

כך היא מידת הלב באמונה, כך היא במידות, ובכל דבר!!

הגביר והתירוץ…

וזכורני שפעם ביקרתי אצל גביר גדול אחד לצורך התרמתו לדבר מצוה חשוב. הגביר הנ"ל אמנם כסף לא היה חסר לו, אלא שהוא היה עכברא דשכיב אדינרי… שאין לו כל יכולת להתרומם משכיבתו זו, ואין לו כל שליטה על ממונו, ואפילו על פרוטה אחת אינו בעה"ב להוציא מתחת ידו… וכי הלזה "גביר" יקרא?!…

עכ"פ אותו "גביר מסכן" שרובץ על דינרים רבים תחתיו, התבקש על ידי לתרום לענין נכבד, והוא אכן אפילו הסכים שצריך לתת עבור ענין חשוב זה, אלא שבסופו של דבר קמץ את לבו, שהרי אין הוא שולט אפילו על פרוטה אחת מכל ממונו הרב – ולא נתן מאומה. ומדוע לא נתן? משום שהיו לו ט-ע-נ-ו-ת על הרבנים בענינים שונים… למה עושים כך, ולמה לא עושים כך, וכו' וכו'. נו… וכי משום כך סרה הסיבה לתרום לאותה מצוה המדוברת? – לא! אבל כסף כבר לא ראינו "עד אחד"… ולמה? כי מצא איזה ק-ו-ש-י-א… הוי – לפתח חטאת רובץ!

[מזכיר הדבר את ההלצה אודות הגביר שהיה תורם כל שנה אלף דולר למשולח עבור הישיבה, ופ"א שבא אליו פתח פיו כנגד בחורי הישיבות ואמר למשולח שלא יתרום אף פרוטה אחת לפרזיטים וכו' וישב וכתב לו שיק ע"ס 900$, לפליאתו אמר – להם לא אתן פרוטה, אך בעמלה שלך אני לא רוצה לפגוע…]

שתי מערכות שיקולים

אומר הגרי"ס יש לאדם שתי מערכות שיקולים. שכלית ורגשית. לפעמים אדם מחליט באופן שכלי ופעמים באופן רגשי. מה ההבדל ביניהם? השכלי הוא שיקול קר. הרגשי – יכול להתמקד בנקודה מסוימת ולתת לה את כל המשקל ולהתעלם משאר השיקולים הנוספים.

קרח מתמקד במה שראה ברוח קודשו.

ולכן הוא מתעלם שמאידך גיסא משה בכל ביתי נאמן הוא, הוא הוריד תורה, קרע את הים, בלעדיו עמ"י עושים עגל, ואתו הם מוכנים לכתות אותו, מרים נענשת על ביקורת קטנה עליו, את כל זה הוא שוכח כעת. מדוע? כי בא לו.

כציפורים ברשת

כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. כיצד הציפורים נתפסות, האם אינן יודעות שיש כאן רשת? אלא הן רעבות. אז הן נותנות את כל הדגש על הגרגרים והרעב, ומתעלמות מן הרשת.

כחצות

ה' אומר למשה בחצות הלילה תהיה מכת בכורות. משה אומר כחצות. שמא שעונו של פרעה לא יהיה מכוון ויאמר משה בדאי. כל המכות הגיעו בדיוק, וזו לא הגיעה בזמן ומשום כן הוא בדאי? תתלה ששעונך לא מדויק. אלא הם רוצים שלא להאמין, אז אפילו אי דיוק בשעון די בו לומר זה לא ממשה…

הבעל עננו –

במעמד הר סיני שור לא געה, ציפור לא צפצף כו' ואל תתמה, שכך גם במעשה אליהו בהר הכרמל. ומדוע? שלא יאמרו שהבעל עננו.

הם רוצים להוריד אש משמים ולא הצליחו. אליהו הצליח. אבל הם יאמרו אכן, אבל שמעת ציפור מצייצת? זה היה הבעל, הוא שיהק… אבל הרי לכם לא ירדה אש? מי שרוצה להתלות בבעל די לו בצפצוף ציפור…

וכן רואים אצל אליהו הנביא כאשר רצה להוכיח לעם ישראל שה' הוא האלוקים ביקש מאת ה' שתי בקשות

א. שיענו לו מן השמים ותרד אש על המזבח

ב. שלא יאמרו מעשה כשפים הוא ועל כן אמר ב' פעמים "ענני ה' ענני" במבואר במס' ברכות

הסבא מקלם אמר שהבקשה השניה שלא יאמרו מעשה כשפים הוא נס גדול יותר מהאש שירדה מן השמים כי להכניע את הלב זהו הפלא הגדול יותר ואף כשרואים נס גלוי כזה שיורד אש מן השמים ושורפת אפילו את המים עדיין צריכים רחמים בכדי שיראהו ויכירו את האמת.

כך גם האדם שנתלה בסיכוי האפסי לזכיה בפיס, ושוכח מכל המאוכזבים…

הסבא מקלם שמע שיש משלי שועלים בתשובות בגאונים וישנו בספריה בפטרבורג. הוא ביקש מתלמידו רבי אהרון בקשט שכשיזדמן לשם יעתיק לו את המשלים. הוא העתיק ושלח. הסבא שלח לו בתודה פירוש לאחד מן המשלים.

מעשה בשועל שרצה אריה לטורפו. אמר לו לא תשבע ממנו, אראה לך אדם גדול שתשבע ממנו. הראהו אדם. אדם זה מתפלל כעת השיב האריה, אני מפחד מן ה'. אין לך מה לדאוג, השיב השועל, הנכד שלך יסבול בשביל כך. קפץ עליו האריה ונפל לבור שהיה מלכודת שם. החל זועק האריה לשועל והרי הבטחת שרק נכדי יענש! אכן, השיב השועל, אך אתה כעת נענש על שסבא שלך טרף יהודי שהתפלל… מדוע שאסבול על מה שסבא שלי עשה? לא יומתו אבות על בנים! אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה? א"ל השועל וכיצד לפני לא חשבת על כך שבניך יענשו בגינך?

מה המסר בסיפור? איך חשב האריה שאכן הוא יטרוף אדם שמתפלל וה' לא יענישנו? שבני יסבלו את עוונתיו?

אלא האריה קודם היה רעב. ואריה רעב לא חושב. הוא התמקד ברעב ובדברי השועל והתעלם מן העובדות.

המעשה עם האשה בעלת העבירה

כאותו מעשה באותה אשה שהייתה נשואה לכהן ונפרדו דרכיהם בגט, ונשאו כ"א לבן זוג אחר, ולאחר שנים נתגרשו ושבו זל"ז. כהן וגרושה, אדם שהתגרש ונושא אשתו לאחר שהוטמאה. באו לבקש מר' אלי דרעי שישאל את הרב עובדיה יוסף האם ישנה איזושהי אפשרות להתיר. ובפרט שהאשה הרה ובחודש הששי! אמר להם הרב אסור! היא גרושה! היא התחתנה עם אחר! אמרו לו; הרב! אבל היא בהריון ממנו! אמר להם הרב זה לא יחזיק! זה יפול! ופשוט ציוה להוציאם מיד החוצה מחדרו. נסענו חזרה לגוש דן, באמצע הדרך האשה אומרת שהיא מרגישה כאבים חזקים בבטנה, פנינו מיד לתל השומר, ושם התבצעה הפלה ונולד וולד מת. ע"כ המעשה.

סיפרתי למישהי, והיא אמרה לי – 'אולי היא הפילה כי היא שמעה שהרב אמר שהיא תפיל וזה השפיע עליה פסיכולוגית'… אמרתי לה אני לא אמרתי מה לחשוב, אני ספרתי סיפור, כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה. את תחשבי פסיכולוגית, אני אחשוב צדיק גוזר והקב"ה מקיים.

ראתה שפחה ונותרה שפחה. [ר'אתה ש'פחה ע'ל ה'ים ר"ת רשע"ה. ניתן לראות אלוקות אולם להשאר רשע"ה. נלע"ד].

אספר לכם מה ששמעתי מפלוני שהיה קצין בצבא, וכשהביאו ממצרים אחרי שנים רבנת, את שני הבחורים שהלכו להתנקש בלורד מוין, (אליהו בית צורי ואליהו חכים – שהיה לבנוני) היה זה לפני שנים רבות, הם נשלחו על ידי שמיר כדי הרוג את הלורד (שהיה ממונה מטעם הנציב העליון במצרים) נתפסו ונידונו לתלייה. לאחר שנהרגו קברו אותם שם במצרים וכעבור שנים רבות אולי שלושים שנה, המצרים השיבו את גופם בארונות. והם היו שלמים לגמרי. אפילו את החבל על הצואר הכירו. עד כדי כך! (וכך כתוב בגמרא: הרוגי בית דין, הרוגי אומות העולם אין אדם יכול לעמוד במחיצתם!). השבוע היה אצלי אותו קצין שהשתתף בקבורתם, היו בביתי כמה אנשים ביקשתי מהם ״תשמעו את הספור מפי בעל העובדא". הוא סיפר להם את מה שהעידו המשתתפים וכי גם הוא היה עד – שגופותיהם היו שלמות. אך הוסיף וסיפר כי בין העומדים בפתיחת הארונות, היו כמה רופאים שפערו פיהם בתדהמה כאשר הוציאו אותם מן הארונות, וכאלו מתו אתמול, נורא ונפלא. מה הגיבו הרופאים? ״במצרים האדמה שלהם יבשה"… שאלו אותם הנוכחים והרי גם בסוריה ישנה אדמה כזו, ולמה כאשר מביאים הרוג סתם מסוריה, לא מכירים אפילו עצם?! "טוב נכון, צודק" הפטירו. ומה היה אחרי"אתה צודק״? הלכו הביתה לאכול צהרים… נותרו בעינם. למה? כי לבהמה לא יכולים להראות נס.

איסור בניית יריחו

יהושע פרק ו (כו) וַיַּשְׁבַּ֣ע יְהוֹשֻׁ֔עַ בָּעֵ֥ת הַהִ֖יא לֵאמֹ֑ר אָר֨וּר הָאִ֜ישׁ לִפְנֵ֣י ה֗' אֲשֶׁ֤ר יָקוּם֙ וּבָנָ֞ה אֶת־הָעִ֤יר הַזֹּאת֙ אֶת־ יְרִיח֔וֹ בִּבְכֹר֣וֹ יְיַסְּדֶ֔נָּה וּבִצְעִיר֖וֹ יַצִּ֥יב דְּלָתֶֽיהָ:

מלבי"ם – אשר יקום ובנה. את העיר הזאת. פי' חז"ל (סנהדרין קיג א) לא יריחו ע"ש עיר אחרת ולא עיר אחרת ע"ש יריחו, כי הקפידה חלה בין מצד שהיא עיר הזאת, ובין מצד שמה יריחו: בבכורו. שתחת כי יבנה חרבות לו לזכר שמו כמ"ש (תהלים מט, יב) קרבם בתימו לעולם וכו' קראו בשמותם, לא ישארו לו שם ושאר נין ונכד:

מלכים א פרק טז (לד) בְּיָמָ֞יו בָּנָ֥ה חִיאֵ֛ל בֵּ֥ית הָאֱלִ֖י אֶת־יְרִיחֹ֑ה בַּאֲבִירָ֨ם בְּכֹר֜וֹ יִסְּדָ֗הּ ובשגיב וּבִשְׂג֤וּב צְעִירוֹ֙ הִצִּ֣יב דְּלָתֶ֔יהָ כִּדְבַ֣ר ה֔' אֲשֶׁ֣ר דִּבֶּ֔ר בְּיַ֖ד יְהוֹשֻׁ֥עַ בִּן־נֽוּן: ס האם חיאל החליט להתאבד?? אין לו שכל?

בתי מדרשות חלק ב מדרש חסרות ויתרות (יהושע) (ב, א
קכ. (ב, א) כל ירחו כתיב בוא״ו בר מן אחד, בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחה (מלכים ־ א טז, לד), מלמד דלא הוית ירחו, ולא הוית אלא קריה ושמה ירחו, אלא לקיים דברי הנביא.

עשיו –– מלא תירוצים

ד) ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי. ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה. ויאמר יעקב השבעה לי כיום, וישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב. מפורש כאן שיעקב קנה מעשו את הבכורה בנזיד עדשים. וכן מפורש בבעל הטורים כאן.

לפנינו מחזה פלאי. עשו מוכן למכור בכורה שהוא דבר רוחני וקיים לדורות, עבור הנאה גשמית רגעית.

ואמנם עשו הוא רמאי, והוא לא יעשה מעצמו צחוק שהוא מסכים למכור את הבכורה, לכן הוא נותן נימוק משכנע, שהוא בכלל לא צריך את הבכורה. ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה.

מפרש רש״י, הנה אנכי הולך למות, מתנודדת והולכת היא הבכורה, שלא תהא כל עת העבודה בבכורות, כי שבט לוי יטול אותה עכ״ל. כלומר אנכי בעבודת הבכורה הולך למות, כי בין כך ינטל ממני הבכורה, וכאילו היא מתה ממני.

נשאל את עשו, אם היו מציעים לך עשירות מופלגת רק לכמה דורות, ואח״כ יקחו את זה ממך, האם ג״כ תגיד כיון שמתנדנדת והולכת ממני העשירות, למה לי עשירות? בודאי שלא תגיד כך. כי על כל פנים תרצה ליהנות מן העשירות כמה שאפשר. א״כ איזה טענה זאת שבסוף שבט לוי יטול אותה, לפחות במשך כמה דורות תהיה בכור. אבל בשביל למצוא תירוץ למה לא להשתמש באיזה כח רוחני, זה מספיק לעשו.

עשיו – אמר  ע צ ל  שחל בדרך

עוד מפרש רש״י, ועוד אמר עשו, מה טיבה של עבודה זו, אמר לו כמה אזהרות ומיתות תלויין בה. כאותה ששנינו (סנהדרין כ״ב ב׳) אלו הן שבמיתה שתויי יין ופרועי ראש. אמר אני הולך למות על ידה, אם כן מה חפץ לי בה עכ"ל.

נשאל את עשו, הרי היום נלחמת עם נמרוד והרגת אותו. כמו שכתוב ויבא עשו מן השדה והוא עיף, ופירש״י והוא עייף ברציחה, כמה דתימא כי עייפה נפשי להורגים עכ״ל.

אתה כל יום יוצא לשדה לצוד חיות. וכל זה הוא סכנה גדולה לאדם, הן מן החיות והן מן האדם. מי שבא להרוג, נמצא בסכנה שמא הוא עצמו יהרג, ובכל זאת לא פחדת להכנס לסכנת נפשות, למה כשאתה שומע שיוכל להיות בבכורה סכנת נפשות אם תעבוד לפני ה׳ שתוי יין, אתה לא מוכן בכלל להכנס והתשובה היא אחת.

עשו הוא איש העולם הזה, בכל עניני העולם הזה, הוא מוכן להכנס לסכנות בלי פחד. אבל ברוחניות הוא צריך תירוצים למה לא להיות אדם רוחני, לכן כשרואה סכנת נפשות, יש לו כבר תירוץ טוב, לפרוש מכל הבכורה. ולכן יעקב לא פחד להציע לו שימכור את הבכורה בעד נזיד עדשים, והוא הסכים.

מסקנה בנוגע אלינו

מצוי שאדם לא מגיע לביה"כ משום "שמדברים שם"… לכן הוא כלל לא מתפלל… לשיעור הוא לא מגיע כי "מפריעים להקשיב" ובנתיים הוא כלל לא לומד… וכעזה"ד.

לשיעור של רב פלוני אינו הולך כיון שפעם הוא דיבר כנגד ההוא, וזה לשון הרע, הוא יודע הרי יותר טוב מהרב הלכות לשון הרע,

לשיעור של רב אלמוני הוא לא הולך מפני שהוא לא מספיק מעמיק, והוא מחפש רב יותר מעמיק, בנתיים אין לו שיעור…

הוא פעמים האדם מתרץ את עצמו על מעשיו הלא טובים ועל ימיו שהולכים לא כרצון התורה כי אדם פלוני אשם בזה או המצב בו נמצא הביא אותו לכך וכדומה ואין הוא אשם בכל [ואפשר שבאמת זה כך] וחושב שתרוץ זה יאמר גם בעולם האמת לפני בית דין של מעלה אוי לו ואוי לנפשו אם היה לומד ולוקח מוסר לא היה משפיע עליו מאומה והאשם לרשעותו רק הוא עצמו.

מצוי מאד הדבר בכאלה שעוזבים את הישיבה, או הדת ומאשימים אחרים, כאן היה ראש הישיבה אשם, כאן היה המשגיח אמר לי כך וכך ונפגעתי ועזבתי, וכאן ראיתי כיצד יהודי דתי עושה כך וכך וכו' הכל תירוצים. אם היית רוצה היית מתגבר. רק שרצית לפרוק עול, ולכן חיפשת תירוץ.

על האדם לקחת אחריות ולדעת שאם אין אני לי מי לי. יגיע יום ושם למעלה יבדקו האם כל הטענות הללו היו אמיתיות או תירוצים בלבד. כל החיים תהיה כשלון ותאשים את אחרים?

*

כל הבריאה נבראה לקדש שמו יתברך

[״לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו״ אוצרותיהם]

שמות פרק ו

 (יג) וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן וַיְצַוֵּם אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶל פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרָיִם לְהוֹצִיא אֶת  בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם:

קלוסו של הקדוש ברוך הוא על ידי הרשעים

דברים נפלאים ונוקבים מצאנו בחז״ל בפרשתנו (מדרש רבה ז, ד), שיש בהם בכדי ללוות את חי־יו של היהודי בכל רגע ורגע, וככלל להאיר את עינינו בענינן של עשר המכות שהנחית ה׳ יתברך על פרעה ועל מצרים.

כך נאמר במדרש על הפסוק ׳ויצום אל בני ישראל:

״אמר רבי לוי, משל למלך שהיה לו פרדס ונטע בו אילני סרק ואילני מאכל אמרו לו עבדיו: מה הנאה יש לך באילני סרק הללו? אמר להם: כשם שאני צריך לאילני מאכל, כך אני צריך לאילני סרק, שאלולי אילני סרק מהיכן הייתי עושה לי מרחצאות וכבשונות?! לכך נאמר: ׳ויצום אל בני ישראל ואל פרעה׳.

״כשם שקלוסו של הקדוש ברוך הוא עולה לו מגן עדן מפי הצדיקים, כך עולה מגיהנום מפי הרשעים, שנאמר: ׳עוברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו׳. מהו מעין ישיתוהו? שמורידין (הרשעים) דמעות כמעינות עד שמצננין את הגיהנום בדמעותיהן, ומשם הקלוס עולה… – מה הם אומרים? יפה אמרת! יפה דנת! יפה טהרת! יפה טמאת! יפה תיבת! יפה למדת! יפה הורית!…״

ובמדרש ׳שוחר טוב׳ (תהלים, ד) הוסיפו עוד מלים מפליאות, כי יותר ממה שמתקלס הקדוש ברוך הוא מהצדיקים המתענגים על זיוו בגן עדן עולה לו הקלוס מהרשעים בגיהנום.

יש להבין מה ההסבר לדברי חז״ל הללו?

אלא חז׳׳ל באים ללמד אותנו במאמר זה יסוד עצום ונשגב; כי כל ההויה והמציאות של הבריאה, כל פרט וכל דבר שקיים או אירע בה, קטן כגדול, פעוט כיקר ערך, יש לו מטרה אתת ויחידה, תכלית ויעוד ברור שלשמו ועבורו הוא נוצר, הוא ואין בלתו – להגדיל כבוד שמים בעולם!

והנה, כאשר אנו מתבוננים על הרשעים ביחס לבריאה, במשכל ראשון נדמה כי לא התרבה שום כבוד שמים בעולם על ירם. הרי הם מאסו בטוב ובחרו ברע, הם מחללים שם שמים בדרכם הנלוזה, משחיתים את מדותיהם וממרים את פי התורה ורצון ה׳. לכאורה איזה כבוד שמים יוצא מהם?

אך כאן במדרש מתבאר לנו הפך הסברא השטחית שלנו. אדרבה, כשם שקילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה מגן עדן מהצדיקים, כך עולה קלוסו מהרשעים בגיהנום. ולא עוד אלא שדוקא משם, מתוך מעמקי הגיהנום, מתוך שאול התחתית, עולה קילוס לקדוש ברוך הוא אף יותר מן הקלוס שעולה מן הצדיקים בגן ערן.

מה הקילוס בזה? וכיצד הוא עולה?

עמק הענין יקבר היטב כך. הרי סבת העונש שהקדוש ברוך הוא מעניש את הרשעים אינה מגיעה חלילה ממקום של נקמה, של כעס או נטירה. אלא מאחר וכל תכלית יצירת הברואים היא לכבוד ה׳ יתברך, ואם יחשבו כי ניתן כביכול להמרות את פי ה׳ יתברך ולא יענשו על כך, יש בזה חסרון בכבוד שמים, כביכול יכול כל ארם לעשות הישר בעיניו, ואין מכרחים לעשות רצון השם.

לכן גזרה חכמתו יתברך שיידרך לתקן את חסרון כבוד השמים שנוצר על ידי הרשעים, הוא על ידי כך שיבואו על עונשם. בזה יתגלה לעין כל כי אין עוד מלבדו, שיש דין ויש דיין, ושאין באמת שום יכולת בידי הרשעים להמרות את פי ה׳ ולחלל את כבודו חלילה מבלי שיתנו על כך את הדין, וכך מתחזקת מלכות שמים.

תכליתה ויעודה של הבריאה היא ריבוי כבוד שמים, אם על ידי טובת הצדיקים ואם על ידי עונש הרשעים. הצדיק זכה שמתגלה על ידו מדת החסד וההטבה של הקדוש ברוך הוא, שהוא גומל טוב לעושי רצונו, וכך מתרבה כבוד שמים בבריאה, ואלו הרשע שלא זכה שיתרבה על ידו כבוד שמים במעשיו, מתכבד שם שמים באמצעותו בעל כרחו על ידי העונש שנענש.

כאשר אש הגיהנום מזככת את נשמתם של הרשעים, לפתע הם מתעוררים להכיר כי העונש שהם מקבלים כגמול על עוונותיהם אינו ענוש כמטרה בפני עצמה אלא רק היכי תמצי שיתקלס שמו יתברך בעולם ולהרבות כבודו, אז הם כבר מכירים ומצדיקים כי העונש שקבלו הוא כדין ואומרים: ׳יפה דנת, יפה חייבת׳. ההכרה בתכלית קיום הבריאה מרבה כבוד שמים לאין ערך.

בתחלת פרשת בא, רואים אנו כי זוהי גם המטרה של הקדוש ברוך הוא בהכבדת לב פרעה ובעשרת המכות ונפלאות במצרים, כפי שנאמר: ״ויאמר ה׳ אל משה בא אל פרעה כי אני הכברתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו״ (שמות י, א).

כותב שם הרמב״ן: ״כי אני הכבדתי את לבו ־ הטעם כי עשיתי כן, למען שאשית בקרבם אלה האותות אשר אני חפץ לעשות בהם שידעו מצרים את גבורתי, לא שאעניש אותם יותר מפני הכבוד הזה. ועוד כדי שתספר אתה וכל ישראל לדורות הבאים כח מעשי ותדעו כי אני ה׳, וכל אשר אחפץ אעשה בשמים ובארץ״.

מטרת כל העונשים שספגו מצרים היתה אתת ויחידה, להראות להם קבל עם ועולם את כח מעשי השם וגבורותיו, כדי שידעו ויכירו בכחו יתברך לעשות ככל אשר יחפוץ בשמים ובארץ, וכך יתממשו תכלית ויעוד הבריאה – רבוי כבוד שמים בעולם.

על פי זאת מסביר הגאון הצדיק רבי חיים פרידלנדר זצ״ל, משגיח ישיבת פוניבז' בספרו ׳שפתי חיים' את דברי התנא במסכת אבות (ו, יא): ״כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו, שנאמר: ׳כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו' ואומר ׳ה׳ ימלך לעלם ועד׳…״

ותמהו המפרשים, מה כונת התנא בסיום המשנה בהוספה שהוסיף – ׳ואומר ה׳ ימלך לעולם ועד׳. מה תוספת זו באה ללמדנו?

מבאר המהר״ל, כי אמנם זה מובן שממעשי הצדיקים מתרבה כבוד שמים, אבל הרשעים שבכל מעשיהם מורים את ההפך הגמור של כבוד שמים, את המרידה נגד רצון השם, כיצד יתכן שגם מהם יצא כבוד שמים? על זה בא התנא ומוסיף: ׳ואומר ה׳ ימלך לעלם ועד. כלומר, מכיון שהקדוש ברוך הוא נצחי ומלכותו נמשכת לעד ולעולמי עולמים, בכל מצב שהוא, ואינה משפעת כלל על ידי התנהגותם של הנבראים, בהכרח שיצא כבודו לפועל בכל אופן גם ממעשי הרשעים.

ומה שאין הדבר נראה לנו בעיני בשר, זאת משום שחיינו מוקצבים ומוגבלים, אף הוא יתברך שאין קצבה לשנותיו ורואה ומביט עד סוף כל הדורות, יודע כי גם מהרשעים הללו מתקלס ומתכבד שמו.

ה׳אבן עזרא׳ בפרשת שמות (ב, ג) מעורר דבר נפלא הממחיש לנו היטב ענין זה. כיצד הרשעים אמנם מתכוונים במעשיהם להרשיע ולמעט בכבוד שמים, ואלו הקדוש ברוך הוא מסובב כי דוקא על ידי מעשיהם הרעים מתרבה כבוד שמים בעולם.

כך כותב ה׳אבן עזרא':

״ומחשבות השם עמקו ומי יוכל לעמוד בסודו ולו לבד נתכנו עלילות. אולי סיבב השם זה שיגדל משה בבית המלכות [בית פרעה]׳ להיות נפשו על מדרגה העליונה בדרך הלמוד והרגילות, ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים. הלא תראה שהרג המצרי בעבור שהוא עשה חמס, והושיע בנות מדין מהרועים בעבור שהיו עושים חמס להשקות צאנן מהמים שדלו. ועוד דבר אחר, כי אלו היה גדל [משה] ביו אחיו הכירוהו מנעוריו, לא היו יראים ממנו כי ויחשבוהו כאחד מהם״.

דבריו של ה׳אבן עזרא׳ מפליאים למתבונן בהם!

פרעה כה חשש שיולד משה מושיען של ישראל, והחליט כביכול להתחכם עם רצונו יתברך! למנוע ממנו לחיות, וגזר בגללו להשליך את כל הזכרים ליאור. והנה לא רק שזממו לא יצא אל הפועל בסוף, אלא סיבב הקדוש ברוך הוא שדוקא על ידי גזרה זו התקיים רצונו יתברך. כי על ידי הגזרה הונח משה בתבה, ובאה בת פרעה וחמלה עליו ולקחה אותו לביתה.

נמצא שדוקא בגלל הגזרה של השלכת הזכרים ליאור, גדל משה בבית פרעה תחת ברכיו יממנו למד את דרכי ההנהגה המלכותית ותכסיסיו, ואת ההנהגה העליונה של המנהיגים, ובלא זה היה גדל עם שאר אחיו בבית עבדים במצרים, ולא היה ראוי למלכות.

גם בזכות כך היי ישראל יראים ממשה יראת הכבוד ולא חשו שגדל יחד עמם.

אין עצה ואין תבונה נגד השם, פרעה חשב דרכיו למעט כבוד שמים ולהצר צעדם של ישראל על ידי הגזרה, ואלו הקדוש ברוך הוא חשבה לטובה. על ידה צמח מושיען של ישראל, והתרבה כבוד שמים באפן נשגב שאין למעלה הימנו.

״שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם – לצרך עצמכם עשיתם״

הגמרא בריש מסכת עבודה זרה (ב, א) מתארת בפרוטרוט כיצד יראה המצב לעתיד לבוא כאשר יבוא הקדוש ברוך הוא לשלם גמול ושכר לעוסקי התורה:

״לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר למי שעסק בה שיבוא ויטל שכרו… נכנסה לפניו מלכות רומי תחלה. אמר להם הקדוש ברוך הוא: במאי עסקתם? אומרים לפניו: רבונו של עולם! הרבה שוקים תקנו הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבינו, וכלם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא: שוטים שבעולם! כל מה שעשיתם ־ לצך עצמכם עשיתם… מיד יצאו בפחי נפש״.

וכך כל אומה ואומה תכנס לפני הקדוש ברוך הוא ותציג את מעשיה ותדרוש לקבל שכר עליהם, בטענה שעשו זאת בשביל ישראל. אך הקדוש ברוך הוא יוכיח להם כי לא עשו זאת אלא לצרך עצמם.

דקדק מרן הרב מבריסק, הגרי״ז הלוי סולוביצ׳יק זצ״ל, בספרו ׳חדושי מרן רי״ז הלוי על התורה׳ (פרשת בראשית)׳ מדוע יקרא להם הקדוש ברוך הוא בכנוי ׳שוטים שבעולם׳ הלא שקרנים הם! הרי הם מבקשים לטעון שעשו הכל בשביל ישראל ולטול על כך שכר, כשלמעשה לא עשו זאת אלא בשביל עצמם. אם כן מדוע מעשיהם מגדרים כ׳שטות׳ ולא כ׳שקר' או ׳רמאות׳?

אלא הסביר הרב מבריסק את הענין באופן נפלא; הרי למעשה שרש טענתם הוא אמת! כי הרי כל הבריאה כולה נבראה בשביל התורה ובשביל ישראל, כמו שכתב רש״י (בריש פרשת בראשית): ״בראשית – בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית״. כך היא המציאות, בין אם התכונו לכך ובין אם לא, הכל נברא בשביל ישראל ובשביל התורה.

והנה לעתיד לבוא כאשר תתמלא הארץ דעה את השם, ויתגלה לעין כל חשבון של כל מעשה ומעשה, לאיזו תכלית ולאיזו מטרה נעשה מעקרו, ישתוממו אומות העולם לראות כיצד באמת כל מה שעשו בעולם וחשבו שעושים זאת עבור עצמם ולהנאתם, לא נעשה אלא בשביל ישראל ובשביל התורה.

אז, ברוב טפשותם, הם יבקשו לנצל זאת כדי לטל שכר מהקדוש ברוך הוא על פעלותיהם, כי הרי כעת התברר למפרע כי הכל נעשה בשביל עם ישראל כדי שבעסקו בתורה. אלא שהקדוש ברוך הוא יוציא אותם בפחי נפש, ויאמר להם ׳שוטים שבעולם' דוקא ׳שוטים׳ ולא ׳שקרנים׳, משום שאין הם דוברים שקר אלא שטות. כי אמנם נכון שכל מעשה שנעשה בבריאה נעשה בשביל ישראל, אך הם לא התכונו כלל בשביל ישראל או בשביל רבוי כבוד שמים בעולם, אלא אך ורק לצורך עצמם והנאתם, ואין זו אלא שטות לבוא לטען כי מגיע להם חלק ושכר בין עוסקי התורה. נפלא ביותר!

ושמעתי מהגאון הצדיק רבי משה אהרן שטרן זצ״ל, משגיח ישיבת קמניץ, שכאשר שמע את הדברים בעל פה מפי הרב מבריסק זצ״ל, הוסיף הרב לומר לו על כך בהתפעלות את הדברים הבאים:

״כשיבוא משיח בקרוב, יתברר ויתאמת כי גם מסמר קטן שתקע גוי בהודו בסלון ביתו, כדי לתלות עליו את חלוקו, לא נעשה אלא בשביל שיתרבה על ידו כבוד שמים. כעת בעודנו שרויים בחשכת הגלות, איננו יכולים לראות כיצד ואיך יתכן הדבר, אולם סמוכים ובטוחים אנו שיבוא יום שבו יאיר השם את עינינו, ונוכח כי גם אותו מסמר היה לו חלק

ברבוי כבוד שמים!…״ פלאי פלאים!

רבי משה אהרן הצביע על דברי הרמב״ם בהקדמתו לפרוש המשניות, בו כתב את יסוד הדברים שאמר הרב מכויסק. אנו נצטט אותו כאן בתוספת המחשה ששמעתי בזמנו מפי רבי משה אהרן:

נתאר לעצמנו אדם שנסע למדינת סין המרחקת וראה בעיניו בנין גבוה ומפואר בן מאה קומות, המשמש כמרכז גדול להעסקת אלפי פועלים גויים, שאינם יודעים מימינם לשמאלם ממציאות הבורא והשגחתו הפרטית.

תהליך בנית הבנין נמשך על פני שנים ארוכות, והיו שותפים בו מאות פועלי בנין שנטלו חלק בהוצאתו אל הפועל. קודם הבניה הושקעו שעות רבות של עצוב תכניות, קביעת מראהו החיצוני של הבנין, אדריכלות פנים של החדרים, הקומות, המבואות. מי מדבר על סכומי הכסף האדירים שהושקעו בו כדי להעמידו על מכונו.

והנה הוא עומד ותמה, איזו תועלת נותן בנין שכזה על שלל פעולותיו הרבות למען המטרה הנכספת של כבוד שמים? איזה מטרה יש לקדוש ברוך הוא מכל המפעל הענק הזה? ואכן במבט שטחי נתן לקבע לכאורה כי אין שום שייכות בין הבנין לכבוד שמים!

אולם אם הוא יתבונן מתוך השקפת התווה, אין כאן מקום לתהיה כלל. הנביא ישעיהו אומר: ״כל הנקרא בשמי ולכבורי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו״ (מג, ז). הכל, כל הבריאה כלה ללא יוצא מן הכלל נבראה במטרה של רבוי כבוד שמים בעולם, אלא שכעת אין לנו את האפשרות והיכלת לדעת כיצד הוא הרבה כבוד שמים. אך יבוא יום שהכל יהיה כה ברור ונהיר כשמש בצהרים, אז נראה בעינינו כיצד כל הבנין הזה מיסודו נברא אך ורק בשביל להרבות כבוד שמים.

הרמב״ם כותב שם כי באמת יתכן שכל הבנין כולו תכנן, נוצר ונבנה, אך ורק בשביל שפעם אחת יעבר שם איש חסיד אחד ויבקש לחסות בצל אחד מקירות הבנין כמגן מפני השמש, ואז הוא יודה וישבח לקדוש ברוך הוא על הצל שהזמין לו, וכך נמצא שהתרבה כבוד שמים על ידי הבנין. ובלא זה, הבנין מראשיתו לא היה נוצר. כי כל הקים בבריאה נוצר רק בשביל להרבות כבוד שמים.

ומסים שם הרמב״ם: "וכן מנהג הקדוש ברוך הוא וחכמתו בה העביד את הטבע עצות מרחוק אמונת אמן״.

והם הם הדברים שאמר הרב מבריסק!

מרן שר התורה, הגאון בעל ה׳דובב מישרים׳ מטשעבין זצ״ל, בשנות המלחמה גלה לסביר וחי שם בתנאי סבל בלתי נתנים לתאור. הוא ישב שם במרתף ביער סברדלובסק הסבירי והגה בתורה במסירות נפש, בנתוק מחלט מהעולם החיצון, מבלי לדעת מה עלה בגורל אחיו בני העיר טשעבין, ובגורל בני משפחתו ותלמידיו האהובים.

באחד הימים קבל הגאון מטשעבין מכתב עדוד מהגאון הקדוש רבי אהרן מבעלזא זצ׳׳ל, הרב הדומה למלאך השם בשגב קדושתו וצדקותו׳ בי רשם מספר מלים בודדות: ״קול ה׳ יחיל מדבר, יחיל ה׳ מדבר קדש״ (תהלים כט, ח). הגאון מטשעבין הראה זאת ליהודים ששהו בסביבתו, אך לא הצליחו לעמוד על סוד הדברים.

אולם הגאון מטשעבין עצמו הצליח לפענח את פשר כונתו הקדושה; הרי הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם כלו כדי שיתרבה כבוד שמים, וכל פרט בבריאה בא על יעודו באפן ובצורה שלו.

המדברות שאינם מקומות שישובים שם בני אדם, מיחלים ומצפים מיום בריאתם שיגיע יעודם ותכליתם, שישמע בהם קול ה', וזוהי כונת הפסוק ׳קול ה׳ יחיל מדבר'. כלומר, המדבר כביכול מיחל ומתפלל לקדוש ברוך הוא כל העת מתי כבר ישמע בו קול ה' ולכן הקדוש ברוך הוא נעתר ליחוליו – ׳יחיל ה׳ מדבר קדש' וסובב את כל הסבות כרי שחכם כמותו יגלה לשם, וישמיע בו ברמה את קול ה'.

הרבי מבעלזא בא לעודד את רוחו, כי תפקידו כאן במדבר הסבירי המרחק להפך באמצעות קול התורה הקדושה את המרבה מ׳מדבר מיחל׳ ל׳מדבר קדש'.

לימים אמר הגאון מטשעבין משפט מפעים: ״אלו אכן היינו הולכים לשם ברצון ובשמחה בידיעה כי מטרתנו היא להרבות כבוד שמים בסביר, הקדוש ברוך הוא לא היה מגולל שיקחו אותנו לשם בשלשלאות של ברזל״.

״לשם מה נברא הזבוב?״ – תהה רבי מיכל יהודה

ספור נפלא ארע באחד הימים השגרתיים בהיכל ישיבת פוניבז׳ לצעירים, עם ראש הישיבה, מרו הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ״ל, והותיר רשם בל ימחה על התלמידים:

היה זה דקות אחדות לאחר שהסתימה תפלת שחרית. רבי מיכל יהודה עלה כדרכו על מדרגות ארון הקדש, עטור בטלית ותפלין, למסור את שעורו היומי הקבוע בהלכה מתוך הספר ׳חיי אדם' קולו הקורא מתוך הספר נשא בהיכל בית המדרש:

״כשנופל זבוב במאכל או במשקה לא יסיר הזבוב׳ דהוי בורר פסלת מהאוכל, אלא יקח קצת מהאוכל או המשקה עמו ויזרק…״

לפתע, תולה רבי מיכל יהודה את עיניו למעלה. ניכר כי הוא אחוז התרגשות…

לאחר שהות-מה, פותח רבי מיכל יהודה בדברים, כשרעד של רגש נשמע כקולו: ״לשם מה נברא הזבוב?״ – מטיל הוא שאלה בחלל בית המדרש. התלמידים המופתעים אינם עונים. הם לא חשבו על שאלה מהסוג הזה. אך רבי מיכל יהודה אינו מותר, הוא דוחק בהם שוב ושוב לענות: ״לשם מה נברא הזבוב?… לשם מה?!״

לאחר רגעים של דומיה, משיב רבי מיכל יהודה בעצמו: ״כל דבר שנברא בעולם יש לו יעוד ותכלית שיתחזקו ממנו בתורה ועבודת השם… והזבוב נברא כדי שילמדו עליו הלכות בורר בשבת!…״

התפעמות הרגש שתפסה את רבי מיכל יהודה לא שקטה גם לאחר השעור, כשהוא מעלה על נס את העובדה שלעת זקנותו זכה אותו הקדוש ברוך הוא להגיע לידי הכרה נפלאה זו, להבין עבור מה נברא הזבוב. או יותר נכון לגלות כיצד הזבוב מהוה חלק בלתי נפרד מהמארג השלם של כבוד שמים בבריאה!

מכלול כל הבריאה כלה נברא לכבודו של מקום, לתועלת לומדי התורה ולצרך קיום המצוות. עבודתנו היא רק לפתח דעת ובינה, לפקח עיני בשר ולהתבונן היכן מנח בזה כבוד שמים. רבי מיכל יהודה התמיד בעבודה זו, וכך החדיר בחניכיו. לראות בכל דבר היכן מנח בו כבוד שמים!

כמה נפלאים הם דברי הראב״ד בהקדמתו לספר ׳בעלי הנפש׳, שהרחיב בדברים כיצד כל דבר הסובב את האדם בבריאה מצוי בו צווי תורני או חק אלוקי, כדי שיתרבה ממנו כבוד שמים:

״ולמען ידע האדם כי יש לו בורא המושל עליו, שם לו חק… כאשר שם את חקיו על כל מתנות האדם. כי אם נתן לו שדה, צוה עליו חוקים בחרישה ובזריעה ובקצירה, שלא יחריש בכלאים, ולא יזרע בכלאים. ובקצרו אותו לא יכלה פאת שרהו, ובעת קצירו השבלת הנושרת מתוך ידו יניח אותה לעניים והוא הלקט. ובאספו העמרים אם ישכח עמר לא ישוב לקחתו, ואחר כלותו מלאכת תבואתו בעת הגרו ירים ממנה תרומה ומעשרות. ובעת לושו את בצקו ירים חלתה ממנה, ובעת אכלו את לחמו יברך את בוראו לפניו ולאחריו.

וכן בכרמו ובזיתו שם מאלה החקים, ואחרים מלבד אלה׳ הפרט והעוללות שבכרם.

״וכן על לבושו, שם גורלו וצוה עליו שלא ילבש כלאים. ואם יש לו כסות בת ארבעה כנפים יעשה לה ציצית. ואם יש לו בהמה, שלא ירביענה כלאים. ופטר חמור יפדה בשה. ובכור הבהמה הטהורה יתן לכהן. ואם נטע כל עץ לא ירכיבנו כלאים. ואם נטע עץ מאכל ישמר ממנו ערלה ורבעי. ואף על גופו שם לו חק למול את בשר ערלתו. ועל ימי הבלו שם לו חיק לשמר את השבתות ואת המועדים״.

כך, בכל פרט גשמי הניח הקדוש ברוך הוא צווי או חק בצדו, כדי שעל ידי זה יבוא ליעודו ותקונו, וכך יתרבה על ידו כבוד שמים בבריאה!

כדי להוכח עד היכן הדברים מגיעים, עד כמה צריך הארם בכל הנהגותיו לחפש ולהשתדל להרבות כבודו של מקום, עלינו לעין בדברי חז״ל המפעימים במסכת שבת (נ, ב):

הגמרא מספרת על שלשת האמוראים אמימר, מר זוטרא ורב אשי, שנועדו וישבו יחדיו בשבת קדש, והביאו לפניהם ׳ברדא׳ לרחץ את פניהם. ׳ברדא׳ היה זה תערובת צמחים, שליש ממין עשב שנקרא ׳אהל׳, שליש הדסים, ושליש מ׳סיגלא׳ שהוא מין פרח. בימים ההם שמש ה׳ברדא׳ כחמר נקוי לרחוץ בו את הפנים, והגמרא דנה אם יש אופנים שמתר להשתמש בו בשבת.

מספרת הגמרא שאמימר ורב אשי רחצו פניהם, ואלו מר זוטרא לא רחץ את פניו. שאלו אמימר ורב אשי למר זוטרא: ״וכי לא סבר מר ש׳ברדא׳ מתר לרחוץ בו בשבת?״

השיב להם רב מררכי, אמורא נוסף שנכח שם, כי הטעם שמר זוטרא לא רחץ את פניו, אין זה מדיני שבת שסובר שהשמוש בו אסור בשבת, אלא אפלו בימות החיל גם כן סבור מר זוטרא שרחיצה כזאת אסורה, משום שיש אסור על האדם ליפות את עצמו, וכפי שלמרנו בבריתא: ״מגרר אדם גלדי צואה וגלדי מכה שעל בשרו בשביל צערו, אך אם בשביל ליפות – אסור!״

שואלת הגמרא: אם כן, מדוע אמימר ורב אשי כן רחצו את פניהם, למרות הבריתא האמורה שאסור לאדם ליפות את עצמו? מישבת הגמרא, כי הם סברו כהבריתא האומרת:

״רוחץ ארם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו, שנאמר ׳כל פעל ה׳ למענהו״ (דברי הבריתא הללו הועתקו להלכה במשנה ברורה סימן ד סעיף קטן ב).

חז״ל באים ללמד אותנו בברייתא זו ובהנהגת האמוראים, כי גם פעלה אנושית מתבקשת זו, כשל רחיצת פנים שחרית, יש לעשותה בתחושת שליחות להרבות כבוד שמים, ׳כל פעל ה׳ למענהו׳. בצורה כזו חיו האמוראים, בכל פעלה ובכל מעשה חפשו היכן מנח בזה כבוד שמים.

מטרתנו היא, אפוא, ללכת כדרכם, לפקח את עינינו׳ לראות ולהתבונן כיצד להגביר כבוד שמים בכל פעילותינו ומעשינו. גם אנו יכולים לאמץ גישה זו, להחיות בנו את התחושה שזהו יעודנו ותכליתנו, וכך כל פעלותינו תעשינה אך ורק לשם שמים, ולמען הרבות כבודו של מקום!

הגמ' בסנהדרין על ר' אשי ומנשה וביאורו של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.

*

מנהיג כואב את כאב הכלל והפרט

[תכונותיו של מנהיג ישראל – אוצרותיהם]

המתבונן יראה כי לאורך כל הפרשה, התורה מספרת שוב ושוב את אפיו הרחמני והסבלני של משה רבנו ומדת הנשיאה בעל שלו, שבעטים בחר בו השם להנהיג את ישראל:

מיד לאחר שמסופר בתורה אודות לדת משה והצלתו מן היאור בידי בת פרעה, התורה פותחת בפסוק: ״ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם״.

חז״ל במדרש (שמות רבה א, כז) מתארים בפנינו את המשמעות המעשית של ׳וירא בסבלתם׳, המלמדת על טוב לבו של משה ומדותיו התרומיות:

״וירא בסבלתם – שהיה רואה בסכלותם ובוכה ואומר: חבל לי עליכם, מי יתן מותי עליכם, שאין לך מלאכה קשה ממלאכת הטיט, והיה נותן כתפו ומסיע לכל אחד ואחד מהן.

׳׳רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר: ראה משוי גדול על קטן ומשוי קטן על גדול, משוי איש על אשה ומשוי אשה על איש, משוי זקן על בחור ומשוי בחור על זקן, והיה מניח דרגון שלו והולך ומישב להם סבלותיהם, ועושה עצמו כאלו מסיע לפרעה.

״אמר הקדוש ברוך הוא: אתה הנחת עסקיך, הלכת לראות בצערן של ישראל והנהגת להם מנהג אחים, אני מניח את העליונים ואת התחתונים ואדבר עמך! שנאמר: ׳וירא ה׳ כי סר לראות' ראה הקדוש ברוך הוא שסר משה מעסקיו לראות את סבלותם של ישראל, לפיכך: ׳ויקרא אליו אלהים׳.

דברי חז״ל הללו מאלפים ומלמדים אותנו כמה חשיבות מיחס הקדוש ברוך הוא למדת הנשיאה בעל הזולת ולמצטער בצער חברו. מתוך כל המעלות הגדולות שמנתה התורה בשבחו של משה איש האלקים, זו המעלה היותר גדולה שמרגשת בתודה.

חכמי המוסר מוסיפים כאן הארה נפלאה:

חנה ישנו פתגם מפורסם בעולם האומר כי השבע אינו מבין את יסוריו של הרעב, העשיר אינו מרגיש את כאבו של העני, המעביד אינו חש בסבלו של העבד. אך יוצא מן הכלל היה משה רבנו! כי הנה באותו פסוק בו נאמר ׳וירא בסבלתם/ נאמר בתחלתו ׳ויגדל משה', ומפרש רש״י: ״ויגדל משה – שמנהו פרעה על ביתו״.

עלינו להבהיר מעט מה משמעות המשרה שהתעשר בה משה כמכונה על בית פרעה: מצרים באותם ימים היתה אימפריה רבת עצמה ששלטה בכל העולם כלו׳ ארץ עשירה ומשגשגת, עם יכולת אדירה של חכמות שונות, עד כדי כך שגם שנים רבות אחרי כן, כאשר שלמה המלך רצה לבנות את בית המקדש, הוא פנה למלך מצרים שישלח את אנשיו לסיע. מצרים פרנסה באוצרותיה את כל מדינות העולם, כלן היו נתונות לישועתה ונזקקו לגדוליה.

ומעתה נבין, כי משה רבנו שהיה ממונה על בית פרעה, ונהל ממלכה אדירה וכבירה וישב אז ברומו וכבודו של עולם. מאומה לא חסר לו בבית המלך, והיה יכול להשאר בארמונו רגוע ושמח, מבלי שאיש יפר את מנוחתו ולהטריד את שלותו. וכשנודע לו סבל אחיו יצא מארמונו לראות את אנקת העם וסבלו, נהג בהם מנהג אחים ובקש להשתתף בצערם של ישראל.

רש״י כותב ״וירא בסבלתם – נתן עיניו ולבו להיות מצר עליהם״. לא היה זה סתם טיול, כאשר נתקל משה בסבלם של אחיו, ׳נתן עיניו ולבו׳ – כל היציאה מן הארמון היתה במטרה כדי לשאת יחד אתם את כאבם וסבלם.

אין זה אלא משום שהחסד וההטבה היו קבועים בלבו. כמו שכתב הרמח״ל בספרו מסלת ישרים׳ (פרק יט) שזוהי דרכו של החסיד: ״כללו של דבר הרחמנות וההטבה צריך להיות תקועה בלב החסיד לעולם״.

מ^ח רבנו היה חסיד מטבעו, בעל אפי רחמן וסבלן מאין כמותו, ולכן בכל מעמד אליו נקלע גבוה ככל שיהיה, תמיד זכר את הנאנקים בסבלם ונסה לסייע להם ככל יכלתו. הנהגתו מלמדת אותנו כי רק אדם כמותו ראוי לגאול את ישראל ממצרים ולהנחיל להם תורת השם יתברך – המבססת כלה על מדות טובות והגונות.

 גם בהמשך הפרשה רואים אנו שמשה רבנו לא יכול היה לסבל מעשי עול. כאשר ראה משה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, טמן את המצרי בחו ל(ב, יב-יג). כמו כן, כאשר נמלט על נפשו מאימת פרעה למדין, הרי שמיד עם בואו הפשיל שרווליו בכדי לסיע לרועו הצאן להשקות את צאנו, מאימת הרועים שנסו לגרשן (שם, יז- יח).

רגישותו הגדולה לא היתה רק כלפי בשר ודם, אלא גם כלפי הצאן. חז״ל מספרים לנו על גלויי החמלה שגלה כלפי בהמות:

״אמר רבי ינאי: אף על פי ששכינתו בשמים, עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם… לב בוחן? לצדיק, דכתיב: ׳השם צדיק יבחן׳… ואף משה לא בחנו אלא בצאן. אמרו רבותיו כשהיה משה רועה צאן של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי אחד ורץ אחריו עד שהגיע לחסית [פרוש, יער חרש קטן]. כיון שהגיע לחסית נזדמנה לו ברכה של מים ועמד הגדי לשתות כיון שהגיע משה אצלו אמר לו: אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני ש^יף אתה. רזרכיו על כתפו והיה מהלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא: יש לך רחמים לנהג צאנו של בשר ודם חייך, אתה תרעה צאני. הוי: ומשה היה רעה״.

בכל אלו העבדות באה התורה לומר לנו מהן התכונות המתבקשות ממנהיג ישראל משה רבנו זכה שקרבו ה׳ יתברך לשאת את משא העדה, להוציא את בני ישראל ממצרים ולהנחיל את התורה, רק משום שנשא בעול הזולת והצטער בצערם של ישראל. הוא נך עיניו ולבו להיות מצר בצרתו ולשאת את סבלו של כל יחיד ויחיד, ואין מי שראוי לאותה אצטלא יותר ממנו.

בכדי להנהיג צבור של ששים רבוא, המרכב משבטים, רבדים וסגנונות שונים, חיבים מנהיג שנחון במדה גדושה של רחמים וחמלה, בעל לב מרגיש לרדת לשרש ותכונות הכלי הוא דרוש לעינים מיחדות ברגישותו להבחין במצוקתו וצרתו של כל יחיד ויחיד ולחוש אותם באפן אישי. כזה היה משה רבנו!

ברוח הדברים האלו, יש המבארים בדרך הדרוש את שאמר הקדוש ברוך הוא למש כאשר קרב לראות את האש בוער בסנה: ״אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך״ (ה, ג שמות)

ויוזכר הוא כך: באשר אדם נועל מנעלים לרגליו הוא אינו חש בקוצים ובברקנים, באבנים וטווח ובזכוכיות שהוא דורך עליהן. אך אם הוא מסיר את נעליו, הרי שכל דבר, ולו הקטן ביותר , מרגש אצלו היטב.

אמר הקדוש ברוך הוא למשה: ׳של נעליך מעל רגליך׳, בכדי להיות מנהיג ישראל להסיר את נעליך, להרגיש בכאבו וצערו של כל יחיד ויחיד. בדומה למי שמסיר את נעלו מעל רגליו שאז חש הוא בכל קוץ ובכל אבן קטנה שדורך עליה…

משה היה עמוס ברחמים וחמלה על עם ה׳, אפיו ומדותיו אכן התאימו לו להנהיג את כלל ישראל!

מהדברים הנוראים והמבהילים שהביא תרגום יונתן בן עוזיאל, נלמד כיצד הלך בזה משה רבנו בדרכי קונו.

בפרשת משפטים נאמר: ״ויראו את אלקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר״, רש״י שם מסביר מהי אותה לבנה שהיתה תחת רגליו: ״היא היתה לפניו בשעת השעבוד, לזכור צרתן של ישראל שהיו משועבדים במעשה לבנים״.

הדברים שכותב רש״י כדרכו במלות קצרות, מובאים בתרגום יונתן בן עוזיאל באריכות. כתובים בארמית, ואנו נצטט כאן את תרף דבריו:

"בשעבוד מצרים העבידו המצרים אף את הנשים, עבודת נשים לאנשים ועבודת אנשים לנשים, והיו הנשים דורכות על הטיט עם בעליהן. וזיתה שם אשה אחת מעברת והפילה את עברה תוך כדי עבודתה, ובמהלך עבוד הטיט נדרך הנפל עם הטיט. ירד ונריאל המלאך ועשה ממנו לבנה והעלה אותה למרום, והתקין לקדוש ברוך הוא להדום! מרעיש!

הקדוש ברוך הוא רצה שכמכול יזכר לפניו כל העת קשי השעבוד שהמצרים העבידו את ישראל, וכך יתעורר לרחם עליהם. ירד גבריאל המלאך והעמיד תחת לרגליו של הקדוש ברון הוא לבנה שנתגבלה מנפל, וגלמה את שיא הרשעות והאכזרי!

שנהגו המצרים כלפי ישראל, וזוהי סודה של אותה ׳לבנת הספיר׳ המתארת בתורה! נוראות!

מדתו של הקדוש ברוך הוא היא: ״טוב ה׳ לכל, ורחמיו על כל מעשיו". משה רבנו הלך בדרכי קונו – נשא את סבלם של ישראל והצטער בצערם, לכן זכה להנהיג את ישראל.

אמר לו הקדוש ברוך הוא – ״חייך אתה תרעה צאני ישראל״!

״אתה הנחת עסקיך לראות בצערן של ישראל׳

ספור מפלא מספר בבית בריסק אודות רבן של ישראל, מרן ה׳בית הלוי׳ זצ״ל, הממחיש לנו דוגמא מובהקת מהי נשיאה בעול.

בימי כהונתו של ה׳בית הלוי׳ כרבה של בריסק בליטא, הזמן באחד הימים לאסם גדולי הדור ברוסיה, בענין דחוף הנוגע להצלת כלל ישראל. היות ותועלת הכלל עמד לנגד עיניו נענה להזמנה. זמן עגלה רתומה לסוסים ויצא לדרך ארכה ומיגעת עד לרוסיה הרחוקה. לנסיעה התלוה אחד ממשמשיו.

באמצע הדרך כאשר עברה העגלה סמוך לאחד הכפרים׳ הטיח העגלון הגוי באז ה׳בית הלוי׳: ״אתם היהודים אינכם דואגים לאחים שלכם!״ התפלא ה׳בית הלוי׳ על דבריו ושאל: ״מדוע תאמר כן״? השיב העגלון: ״כי כאן בעירה ידוע לי על יהודי שכמעט מת מרעב, ולאיש לא אכפת ממנו!״

נחרד ה׳בית הלוי׳ לשמע רבריו ובקש מהעגלון לשנות את מסלול הנסיעה, להכנס אל ביתו של אותו יהודי, ולהוכח אם אכן כנים דבריו.

המשמש שנלוה ל׳בית הלוי׳ נסה להניאו מכך ולדבר על לבו: ״הלא כעת אנו בדרך לאספה, ואם נתעכב כעת בעיר הזאת עלולים אנו לאחר את מועד האספה, וכל טרח הדרך תהיה לריק״. ה׳בית הלוי׳ דחה את הדברים והשיב לו שכעת הזדמן לידיו מקרה של פקוח נפש, ופקוח נפש דוחה את כל התורה כלה.

שנכנס ה׳בית הלוי׳ לביתו של האיש, נוכח שאכן מצבו נורא ואים. האיש היה מוטל כמעט ללא הכרה, ומסביבו ילדים רכים רעבים ללחם. האניות המחפירה והדחקות הזועקת מכל פינה בבית, ואפלו בגד ראוי להתכסות בו לא היה להם. מיד פשט בית הלוי את מעילו והעניק לאיש, וצוה למשמשו להביא מהעגלה דברי מאכל ושתייה.

מכין! שהתאחרה השעה, הציע ה׳בית הלוי׳ כי הוא ומשמשו ישארו לישן שם הלילה, ובנתיים לנסות לדאג לרווחת המשפחה לטוח ארך.

לק׳ורורת בבקר המשיך ה׳בית הלוי׳ לטפל בעצמו בחולה העני במסירות רבה. בד בבד יצר קשר עם עסקנים ובעלי צדקה מקומיים, ובקש מהם לדאג עבור המשפחה לעצים לחמם לה את הבית, ולרכוש עבור הילדים אכל, בגוד ושאר צרכים הכרחיים.

לאחר כמה ימים, כשראה כי מצבו של החולה ובני ביתו הוטב לחלוטין הסכים ליורשיו בדרכו אל אספת גדולי הדור…

הראה ה׳בית הלוי׳ דגמא מפלאה למשג של ׳אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצערן של ישראל" משקל צערו של יהודי יחיד דוחה מבחינתו של ה׳בית הלוי׳ את כל ענייני הכלל, ובודאי את עניניו האישיים ועסקיו.

״נתן עיניו ולבו להיות מצר עליהם״

רש״י שפרש: ״וירא בסבלתם – נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם״.

ראיתי בספר ׳תפארת אדם', של הגאון רבי מיכל שלפוברסקי זצ״ל, ראש ישיבת 'תפארת צבי׳, שהאיר כאן הארה נפלאה על דברי רש״י:

מיקל דקדק בלשון רש״י שכתב: ׳נתן עיניו ולבו׳, לכאורה מה שיך כאן הלשון ׳נתן׳, אם אכן היינו עוסקים במגע ללב רגילים אני להשתמש בבטיי ׳שימת לב׳, היא לעורר הרגשת הלב, באפן שהאדם כלל לא ?רגיש אם לא יעוררוהו על

כך. אולם היכן מצאנו בטוי של נתינה או שימה בעינים? הרי העינים בטבען רופשיות הן ובמבטן הן תופסות הכל מבלי שימה ונתינה מיהרת, ומה כונת רש״י בכך?

אלא, מסביר רבי מיכל באופן נפלא, כל אדם רואה רק את מה שמענין אותו. האדם שב לב רק לפרטים שהוא מרגיש שייך אליהם.

משל למה הדבר דומה; שני אנשים טיילו יחד ברחובה של עיר, בדרכם עברו בין בתי מסחר וחנויות שונות והביטו להנאתם בחלונות הראוה. כאשר חזרו לביתם שאל האוחז את חברו: ״אמר לי ראית חנות ספרים פלונית?״ וחברו השיב בשלילה. ״ואתה"? – שאל השני לעומתו: ״ראית חנות בגדים פלונית?״ וחברו השיב בשלילה.

המתבונן מן הצד בדו-שיח בין השנים עלול להתפלא, כיצד יתכן ששניהם הלכו לטייל במסלול זהה ושניהם הביטו בעיניהם במקום שוה, ובכל אופן האחד לא ראה את מה שראו חברו?

אולם התשובה היא פשוטה, לראשון ודאי ישנה נטיה וחביבות מיחדת לספרים, לכן מה שראו עיניו זה חנות הספרים, ואלו לשני ישנה נטיה וחביבות מיוחדת לבגדים, לכן הוא ראה את חנויות הבגדים.

כך הוא גם בענין חסד ודאגה לזולת. האדם האנוכי שדואג רק לצרכיו ורואה וחש או עצמו ורק את עצמו, גם אם הוא שומע על חברו הסובל ונאנק אין הדבר נוגע אל לבו מבחינתו הוא רואה את כל העולם כסובב סביבו ונוגע רק אליו בלבד, וכל מה שנוגע לסביבתו ולזולתו כלל לא ישים לבו לכך ולא יעסיק אותו.

בכדי שיוכל האדם להתנהג במדת החסד ונשיאה בעל הזולת, מכרח הוא קדם לראות בצרכי חברו. האפשרות לכך תהיה רק כאשר יצא קצת האדם מהצמצום והדאגה לצרכי האישיים, יקבל על עצמו מצות גישה של ״ואהבת לרעך כמוך״ ויהיה אכפת לו באמו מהשני, אז כבר באפן אוטומטי יראה היטב את צרכיו של השני.

זוהי ראשית הדרך לקנית כ׳ורת ׳נשיאה בעל׳!

את יסוד הרברים שכותב דבי מיכל מצעו כבר בתחלת פרשת ויגש בויכוח של יהודה יוסף. קודם נאמר: "ונאמר אל אדני… ותאמר אל עבדיך הורדהו אלי ואשימה עיני עליו״ (מד, נ א). באר ה׳אבן עזרא׳: ״ואשימה עיני עליו ־ שאראה אותו״ מקשה עליו הרמב״ן שלא מצינו לשון ׳שימת עין׳ על ראייה בלבד? אלא, מסביר הרמב״ן, שכונת ׳ואשימה עיני עליו' לא רק שיביט עליו אלא שיישמר אותו וייטיב לו׳.

זו התכונה שהיתה אצל משה רבנו, כפי שנאמר עליו ׳ויצא אל אחיו וירא בסבלתם׳.

מיד כשיצא אל אחיו, היא לא הביט לא על יפי הארץ ולא על נפלאותיה, אלא מיד ראה את מה שנוגע ללבו, את סבלות אחיו אף לא הסתפק בראיה בלבד לשם סקרנות גרידא, אלא בטוב לבו בקש לסייע להם ולהיטיב להם ־ כי מטבעו היונה לו נטיה וחבה להתחסד עם הבריות ולהיטיב להם.

עדין מהרהד באזני קולו המעורר של מגיד המישרים, הגאון הצדיק רבי ראובן קרלינשטיין זצ״ל, שתאר במתיקות את המשמעות של ׳וירא בסבלתם׳:

משה רבנו לא הסתפק ב׳לשמע׳ וגם לא ב׳לראות' הטעים רבי ראובן. הוא רצה להרגיש ולקבל את סבלם בפעל. הוא נכנס לתוך מצבם של כלל ישראל׳ הניח את הדרגון שלו וחש בעצמו את מה שהם חווים, הוא השתתף בצערם של ישראל בשלמות, לכן לא היה ראוי ממנו להנהיג את ישראל.

״ואני לעצמי מה אני״

מה נמלצו בענין זה רבריו המתוקים של מרן הגאון רבי שמעון שקאפ זצ״ל, בהקדמתו לספרו ׳שגורי ישר׳ הקדמה מפלאה אשר גדולי התורה הגדירו אותה כ׳ספר מוסר׳ בפני ע^מו.

כה הם דבריו הנעימים:

״הנה בהשקפה ראשונה רגשי אהבת עצמו ורגשי אהבת זולתו הם כצתת זו לזו, אבל עלינו להשתדל להעמיק בזה ולמצא הסגלה המאחדת אותם, אחרי כי שניהם דורש השם מאתנו.

״האיש הגס והשפל כל ה׳אני׳ שלו מצמצם רק בחמרו וגופו. האיש שבדרגה למעלה ממנו – מרגיש שה׳אני׳ שלו מורכב מגוף ונפש. האיש שבדרגה למעלה מזה מכניס לאני שלו את בני ביתו ומשפחתו. האיש ההולך על פי דרכי התורה ה׳אני׳ שלו כולל את עם ישראל. כי באמת כל איש ישראל הוא רק כאבר מגוף האמה הישראלית… –

״ולדעתי, מרמז ענין זה במאמרו של הלל הזקן עליו השלום (אבות א, יד) שהיה או ׳אם איו לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני׳. הינו שראוי לכל אדם להתאמץ לדאג בעד עצמו, אבל עם זה יתאמץ להבין שאני לעצמי מה אני, שאם יצמצם את ה״אני״ בחוג צר כפי מראית עין, אז ״אני״ זה מה שהוא…״.

נמצאנו למדים מדבריו של רבי שמעון כי יש כמה מדרגות באדם; יש מדרגה של שכל ה׳אני׳ שלו זה רמ״ח איברים ושס״ה גידים ותו לא. יש אדם שאישיותו כוללת גם בני משפחתו, ויש שהיא כוללת אומה שלמה. ככל שהאדם מרחיב יותר את האחריות שלו כלפי האחרים, כך גם אישיותו הולכת וגדלה. אדם שבלבו הרחב אלפים ורבבות, גם אישיותו מתעצמת וגדלה לאין ערך, לבי מתרחב ונעשה ׳לב ישראל׳!

דבריו הנפלאים מדברים בעד עצמם!

על הרבי, הגאון הקדוש בעל ה׳שפת אמת׳ מגור זצ״ל, שהנהיג עדה גדולה בפולין עשרות אלפי חסידים, מספר כי פעם בא אחד מחסיריו לתנות את צזרתו לפניו. ה! הרבי עם ידו כנגד לבו והתבטא בפניו: ״דע לך! כי מכל צרה של יהודי נעשה לי כאן כתם שחור!…״

אין זה אלא משום שה׳אני׳ שלו התרחב לאין שעור!

נשיאות העל של גדולי ישראל

אחד ממקרבי מרן ה׳חזון איש׳ זצ״ל ספר דבר מפעים:

פעם נכנס מאן דהו אל ה׳חזון-איש׳ והתאונן בפניו על כך כי רעייתו הרבנית מרת בתיה מגבילה את הכניסה לבית ומונעת מאנשים להכנס אליו.

יש לצין כי הרבנית הייתה בעלת יראת שמים מפלגת, מדקדקת במצוות ואוהבת תורה באופן מפלא, וממש מסרה את נפשה כדי שבעלה יוכל ללמד במנוחת הנפש. לכן רבוי מבקרים את ביתו היה עבורה למורת רוח כי מבטלים אותו מתלמודו. ה׳חזון איש׳ השיב בחכמתו המיחדת תשובה למתלונן, שאמנם יש בה גם למוד זכות להרבנית, אך בעיקר מגלה לנו מעט שבמעט על לבו הרחום:

״אני יודע שיש לצבור טענות על הרבנית, אבל אמר את האמת. השכל הישר מורה כי יש למנע מאנשים להכנס אלי, זה הרי זה על חשבון הלמוד שלי… אולם כשאני רואה את פני האנשים הנכנסים אלי, את שברון לבם ומועקתם, אינני מסגל למנע מהם להכנס אלי.

מה אעשה? איני יכול לעמד מנגד…

״אבל הרבנית, הרי מאור עיניה כהה ואיננה רואה כל כך טוב את פני האנשים וסבלם, לכן היא נוהגת על פי השכל הישר, והשכל הישר מורה שלא להכניס אלי אנשים ולא להכריעני מלמודי…״.

לבו הרחום של ה׳חזון איש׳ התגלה במלא עזו בערב ימיו. כאשר היה חלש ותשוש, ובני ביתו התחננו בפניו כי למען בריאותו לא יקבל קהל, הגיב ה׳חזון איש׳ ואמר: ״איני יכול לסרב, הרי מי בא לכאן?! אנשים שבורי לב! אנשים עמוסים בצרות ומועקות! כיצד שיך למנע מהם להכנס?!״

אצין ספור נפלא ממרן ה׳סטייפלער׳ זצ״ל, על השתתפותו בצערם של ישראל ונשיאתו בעל של כל יחיד:

הכרתי בני זוג בבני־ברק שעברו עליהם עשר שנים מהחתונה וטרם נפקדו בזרע של קיימא. הבעל היה תלמיד חכם עצום, וגם רעיתו היתה צדקנית מפלגת במעשיה, ולמרות שחיו חיים שלוים ושמחים, החליטו בינם לבין עצמם כי איו טעם להמשיך כך את חי:י הנשואין, ובמצב כזה גמליהם להתגרש.

לאחר לבטים והתחבטיות רבות נמנו וגמרו לילות אל מעונו הקדוש של ה׳סטייפלער', להציג בפניו את תכניתם ולנהג על פיו.

ה׳סטייפלער׳ שמע את הצדדים והנמוקים, והסכים בלית בררה לצעד שבקשו לבצע. אך תוך כדי דבור, מרב צער לא הצליח ה׳סטייפלער׳ לעצר את עצמו, ומעיניו זלגו דמעות חמות…

בני הזוג נחרדו לראות את גדל הצער שגרמו לגדול הדור, וכשיצאו מהבית שוחחו שוב, והחליטו לשנות את דעתם ולהמשיך את אורח חייהם יחד, בשלום ובשלוה.

מכיון שכך, נכנסו שוב ל׳סטייפלער׳ ואמרו לו בכאב כי 'לא חשבו מלכתחלה כי זה יגרום כזה צער לכבודו׳ וכי השתתפותו בצערם גרמה להם לחזוק גדול, לכן תחליטו לותר על הגרושין ולהמשיך את חייהם במשותף.

ה'סטייפלער׳ התרגש מאד ואמר בקול גדול מתוך שמחה: ״בשכר זאת תזכו עוד בשנה זו להפקד בזש"ק! וכפי שגזר הצדיק כן היה.

עדיין זוכר את הפתק המרגש שתלה הבעל בזמנו בכולל, בו נכתב כי הוא מזמין את הציבור הקדוש לשמחת ה׳שלום זכר׳ וגרם להתרגשות רבה. שנה לאחר מכן שוב נתלתה מודעה בכולל על ׳שלום זכר׳ נוסף… וכיום, בחסדי שמים יש להם צאצאים רבים, בנים יראים״.

התגלגלה זכות על ידי זכאי, קדוש ישראל שנתן עיניו ולבו לצרתן של ישראל, ובזכות יוקמו על תלו בית בישראל שכמעט חרב.

מעשה מופלא שמעתי מפי אבי מורי שליט״א, שימחיש לנו משגים של נשיאה בעול עם חבירו ודקדקו בה חכמי ישראל:

אחרי שעלה לארץ הקדש, מרן הגאון רבי אייזיק שר זצ״ל, ראש ישיבת סלבודקה, הוא וחיו תקופה מסוימת בעיר תל-אביב. באותה תקופה היה מוסר שיחות בביתו של הרב משה חיים אוקון זצ״ל, שנמנה על אנשי אמונו של מרן ה׳חזון-איש׳ זצ״ל, העריכו וחבבו מאד. הגאון רבי שמריהו גריינימן זצ״ל, שמע מפי דודו ה׳חזון איש׳ בטוי מפליא אודותיו כי בין בעלי בתים היה רבי משה חיים אוקון מיוחד במינו!

אבי היה משתתף בועד זה בקביעות, מדי שבוע ושבוע. הוא ראה בכך זכות גדול לשמע שיחות מעמיקות ורעיונות מקוריים מפי אדם גדול בענקים, שנודע גם כחכם דיהודאי וכמי שיידע לרדת לעמק כוחות הנפש.

פעם אחת, בעת שיצא אבי שליט״א מהרכב בדרכו אל השיחה השבועית, נטרקה הדלת על קצות אצבעותיו. דבר שהסב לו אבוד דם, צער רב וכאבים גדולים, ולאחר מכן להרבה עגמת נפש עד לשקום האצבעות…

והנה החל מאותו שבוע בו קרה המקרה, בכל פעם מחדש לקראת סוף השיחה, פנה אליו רבי אייזיק מראש והתענין וברר אצלו בכנות ובאכפתיות על מצב האצבעו ״זה כבר בסדר? עדין יש לך כאבים?״ וכדומה. ״עד שחשתי״, ספר אבי שליט״א לימי ״כי המכה שקבלתי ממש כואבת לו באופן אישי, והייסורים שלי מצערים אותו״.

לאחר מספר פעמים שרבי אייזיק התענין שוב ושוב במצב המכה, היה אבי היה יוצא מהשיחה לפני סיומה כדי שלא יפגיש בו וישאלו "לא רציתי ששוב יצטער אותו צדיק!׳ הפטיר אבי שליט״א.

"בכל יום פורץ רבי חיים בבכי מחדש"

סיפור נפלא ביותר שמעתי מדודי, הגאון רבי אריה פינקל זצ״ל, ראש ישיבת ימי ברכפלד׳:

היה זה בתקופת היותו חתן, בין הארוסין לחתנה, כשעלה יחד עם כלתו הרבנית הצדקנית מרת אסתר ע״ה, בתו של הגאון הצדיק רבי שמואל אהרן יודלביץ זצ״ל, מה׳מעיל שמואל׳, לבקר בבית דודו, מרן הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ״ל, ראש ישיבת מיר כשנכנס החתן לחדרו של רבי חיים, שקעו בשיחה תלמודית בסוגיא בה אחזו ובינתים פנתה הכלה למטבח, שם היתה בעלת הבית, הדודה הצדקנית הרבנית מרת מרים שמואלביץ ע״ה.

תוך כדי שיחה עם הרבנית, הציצה הכלה לחדר בו ישב רבי חיים ושמה לב כי דמעות על לחייו. היא פנתה אל הרבנית והסבה את תשומת לבה לענין. אך הרבנית לא הגיבה והיא זכתה להתעלמות מחלטת, כאלו אינה מתפעלת כלל מהדברים.

לאחר מספר עמים שהכלה שאלה על כך, אמרה הרבנית: "הביטי על השלחן, יש במקום עתון המודיע?״

השיבה הכלה בחיוב.

"לא קרה דבר!״ הרגיעה הרבנית, ״זה חוזר על עצמו כל יום, בעת שהוא מדפדפף בין דפי העתון ורואה את הצרות והאסונות של עם ישראל, לבו הרחום והרגיש אינו עומד בכך והוא פורץ בבכי!…״

דוגמא קלאסית ליהודי שלא הבחין בין ׳אני׳ ל׳הוא׳. פעימות הלב של כל יהודי מישראל פעמו במלא העצמה בלבו. הוא הצטער כפשוטו ממש בצערו של כל יי מישראל, כאלו היה זה צערו האישי!

אלו שזכו להכנס בזמן ׳קבלת קהל׳ אל חדרו של הגאון רבי חיים גריינימן זצ״ל, שהיה ומגדולי תלמידי מרן ה׳חזון איש׳ זצ״ל, מי לשאלה, מי לעצה ומי לברכה, במחזה ששב על עצמו בתדירות די גבוהה. מעת לעת היה רבי חיים ות בעצומו של קבלת הקהל.

התבטא פעם רבי חיים בפני איש שיחו, כמגלה טפח מהמתחולל בלבו: ״אנשים חושבים שאני מתפנה סתם כך לעניני האישיים, אך למעשה הסיבה האמתית בגללה אני מפסיק באמצע׳ היא משום שאין ליבי מסוגל לעמוד בכך – כח הרבה צרות ומועקות של אנשים… אני פונה לחדרי, מזיל דמעות ושב לציבור!…"

״לרצות באמת שלשני יהיה טוב״

עליתי פעם למעונו של עמוד ההוראה, מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ׳׳ל, על מנת לשמוע את חות דעת תורתו הבהירה בענין אישי כלשהו. כשיצאתי מהבית הציע לי רבי שלמה זלמן להצטרף אליו לנסיעה במונית אל עבר ישיבת מיר. שם התקימה אז שמחת הבר – מצוה לבנו של אחד מראשי הישיבה, הגאון רבי רפאל שמואלביץ זצ״ל. כמובן נעגיתי בחיוב, שמחתי בכל לבי על הזדמנות הפז שנפלה בחלקי.

כעת הנסיעה ראיתי כי מצב רוחו מרומם, וחשתי כי זוהי הזדמנות לומר לו דבר מה שאני חש כלפיו. לאחר קבלת הרשות, אזרתי עז ואמרתי בפניו: ״בכל פעם שזכיתי לטול עצה או ברכה מרבנו, תמיד נוכחתי לראות בחוש את הסייעתא דשמיא שהיתה טמונה בדבריו, וגם הברכות תמיד התקיימו!״. שתקתי, חכיתי לתשובה.

רבי שלמה זלמן נופף בידו כאות בטול גמור על הדברים, והגיב בנעימות כממתיק סוד:

״אומרים שהענין של ברכות תלוי בצדקות או בגדלות בתורה וכדומה, אולם האמת היא שזו טעות, משום שכל אחד יכול לעשות זאת. יש לדעת כי כל יהודי שמברך את השני, הקדוש ברוך הוא שומע לו משום שהוא מזרע אברהם, יצחק ויעקב, ויש לדבריו כח והתיחסות מיחדת בשמים. אבל בשביל שהברכה תתקיים צריך שהוא באמת ירצה

שלשני יהיה טוב״.

״את זה אני משתדל לעשות״, אמר לי רבי שלמה זלמן, ״אני משתדל להכנס למצבו של השני ולרצות שבאמת יהיה לו טוב. אולם למעשה כל אחד יכול לעשות זאת בעצמו…״

בימים כתקונם, בחיי חיותו של רבי שלמה זלמן, כאשר מעונו הדל והמישן המה מאוח אנשים, זכינו בעינינו לראות במציאות את פירוש המלים: ״להכנס למצבו של השני ולרצות שבאמת יהיה לו טוב״. כל מי שבא עמו במגע חש כיצד הוא נושא בעול!

להיטיב עמנו

המונים המונים באו מדי יום לתנות את כאבם ולהשיח את צערם על שלחנו, ולבו הגדול ׳לבם של ישראל׳ הכיל באורך רוח נדיר את כולם. תמיד קידם את פני הבאים חיוך, שנסך בהם תחושת רצוי ואהבה. הוא ישב שעות על גבי שעות ושמע וייעץ בסבלנות, בחום וברגע נדיר השמור עמו. אלא שבענותנותו הגדולה ראה בזה ענין של מה בכך: ״כל אחד יכול לעשות זאת בעצמו״ ־ אמר.

בין שלל המעלות הנשגבות שנכרכו סביב שמו ודמותו הגדולה של הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ זצ״ל, ראש ישיבות קמניץ ופוניבז׳, בקניני התורה ויגיעתה, בענינים של בין אדם למקום ובהארת פנים לכל אדם באשר הוא אדם. נודעה ברבים גם מדתו הנהדרת לחוש בסבלו של הזולת.

על כך תעיד העובדה המופלאה הבאה, ששמעתי מאחד מבניו החשובים:

פעם אחת נסע רבי חיים שלמה בלווית אחד מבניו ל׳כותל המערבי׳ להתפלל ולשפוך שיח לפני קונם. כאשר שבו מהכותל, ירדו ברחוב שטראוס פינת ישעיהו, בכדי לשוב לביתו ששכן ברחוב מאה שערים. כאשר הגיעו לצומת ׳ככר השבת׳ הבן שם לב כי במקום לפנות רחוב מאה שערים, פונה רבי חיים שלמה שמאלה לכוון רחוב גאולה.

שאל אותו הבן בפליאה: ״אבא, להיכן אתה הולך?״ והוא השיב: ״לכותל המערבי״.״ הבן שאל: ״אבא! הלא רק כעת שבנו מהכתל. מדוע תסע שוב?״

השיב רבי חיים שלמה בפשטות עצומה: ״כעת נזכרתי שפלוני בקש ממני שאזכירו כאשר הייתי בכותל בקשתו פרחה מזכרוני משום מה, ובשל כך אני שב כעת להתפלל עליו!

רבי שלמה למד אותנו מושגים עלאיים ב׳נושא בעול עם חברו׳! חומרת ההתעלמות מסבלו של הזולת כדבריו המאלפים של הגאון רבי אברהם יצחק ברזל שליט״א, בחומרת הענין של אי נשיאה בעל וצער הזולת:

חז״ל במסכת חגיגה (טו, ב) אומרים כי 'אחר' הוא אחד מארבעת ההדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. הגמרא דנה שם: ׳אחר מאי׳? ומפרש רש״י שכונת הגמרא להקשת ׳׳מפני מה בא לידי כך, שלא הגנה תורתו עליו״. כלומר, כיצד יתכן הדבר כי למרות שאחר היה גדול בתורה ירד מדחי אל דחי, ולא הגנה עליו תורתו לשמרו מן החטא ולשמור את חלקו לעתיד לבוא?

מישבת הגמרא: ״זמר יוני לא פסק מפומיה״, מפרש רש״י: ״והיה לו להניח בשביל חורבן הבית, דכתיב: בשיר לא ישתו יין״. והדבר נורא למתבונן!

הלא אחר היה תנא גדול בתורה, רבו של רבי מאיר, ופשוט כי אין לנו אפשרות לתאר ערך גדלותם של התנאים והאמוראים, ולמרות גדלותו העצומה הפסיד את כל עולמו, אך ורק משום שלא נשא בעל הכלל. היכן ראינו שלא נשא בעול? בכך שניכר על שלא נטש את הרגליו בשירה וזמרה לאחר חרבן הבית.

מכאן נלמד שאי נשיאה בעל הוא ׳שרש פרה ראש ולענה׳ – לשאר המדות הרעות לעקירת התורה, ולהגיע עד כדי אפיקורסות!

יתכן שבראיה שטחית הדבר נראה פעוט, אך לא! חז״ל מלמדים אותנו עד כמה חמור הוא להתעלם מצער הכלל, ועד כמה גדולה היא התביעה על מי שאינו נושא בעול הצבור אפלו בדברים הדקים ביותר. אף שמו נקרא ׳אחר׳, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל!

על פי זה מסביר רבי אברהם יצחק את דברי הגמרא המובאים בהמשך (בחגיגה, שו שכאשר פגש רבה בר שילא את אליהו הנביא, שאל רבה לאליהו מה עושה הקדוש בר הוא? השיב לו אליהו: הוא אומר שמועות מפיהם של רבנן, מלבד משמו של רבי מאיר שלא מזכיר דבר תורה ושמועה מפיו, משום שקבל את תורתו מפי אחר.

התפלא רבה בר שילא ושאל לאליהו, מדוע? הלא רבי מאיר דומה למי שמצא רימון ואכל את גוף הפרי וזרק את קליפתו. כי הרי רבי מאיר למד מאחר רק את תורתו וחכמתו אולם את מדותיו השליליות זנח, ומה טעם לא אומר הקדוש ברוך הוא דבר שמועה מפיו אמר לו אליהו: ״הנה, כעת אומר הקדוש ברוך הוא דבר שמועה מפיו של רבי מאיר: מאיי אומר: בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת ־ קלני מראשי, קלני מזרועי. הקב"ה מצטער על דמן של רשעים – קל וחמר על דמן של צדיקים.

מה טעם, ממה נפשך אם מתחלה לא אמר דבר הלכה משמו של רבי מאיר מפני אחר, אם כן, מה סבר לבסוף כשאמר שמועה זו בשם רבי מאיר? וגם יש לי מדוע אמר הקדוש ברוך הוא דוקא שמועה זו משמו של רבי מאיר?

אולם לפי האמור, טמון כאן ענין מופלא:

הבעיה של אחר היתה שלא נשא בעל ובצער הכלל, גילה רבי מאיר במימרה זו כי אינו שייך לאותו חטא שנכשל בו אחר. אלא אדרבה, רבי מאיר לימד את תלמידיו עד כמה חיוב הוא להצטער על דמן של רשעים וקל וחומר של צדיקים שנשפך, וכי בזמן שאדם מצטער שכינה מצטערת עמו, שזהו יסוד הענין והמעלה של נשיאה בעל.

בכך חזיק רבי מאיר את טענת רבא בר שילא, שאכן לקח מאחר רק את חכמתו בלבד ואח קלפתו זרק שלא למד ממדותיו הרעות. לכך כעת יכול היה הקדוש ברוך לומר שמועה מפיו, כפי שנהג לומר מפיהם של שאר החכמים!

דברי פי חכם חן של הגאון רבי אברהם יצחק ברזל שליט״א, המלמדים אותנו על התעלמות מצער הזולת.

ה׳סבא מקלם׳, מרן הגאון רבי שמחה זיסל זיו זצ״ל, כתב בתחלת ספרו ׳חכמה ומוסר׳ כי הדרך להגיע למדרגת ׳נושא בעל עם חברו׳ הנמנית בין מ״ח הקנינים שהתורה נקנית בהם, אינה אפשרית אלא רק לאחר שהאדם התרגל רבות באהבת וחיבתם, במעשה ומחשבה, העצה לזה היא כי כל מה שיארע לזולתו, צער יסורים או מכאובים, יצייר במחשבה כאלו זה קרה לו עצמו, חס ושלום. ואחר כך יתבונן מה הוא מצפה מזולתו לרגישות יתר להתיחס לצרתו ולשאת עמו בעל. ובדיוק כפי שמצפה מחברו לקשות, כן ידרוש מעצמו כעת לעשות עם זולתו.

מרן ה׳חזון איש׳ זצ״ל באגרת כותב עצה אחרת: ״…חסר לך הרגש של השתתפות בצער זולתך? והעצה לזה, ההשתדלות להיטיבו ולהצילו מצער, והמעשה פועלת על הלב, וכן להתפלל על צרת זולתו אפילו שאין הדברים יוצאים מן הלב, ואף אם המצטער הנו הדיוט ובזוי״. (׳קובץ אגרות׳ א, קכג).

הדברים מהוים עבורנו כ׳מחייב׳ עצום, לפתח רגישות בלבנו למען הזולת צרכי מועקותיו וצרותיו. אל נא נתעלם מצערו ונשאר אדישים לגורלו, נדבק בדרכי קוננו ונרבה להיטיב עם הבריות.

*

המתמסר בלא חשבון, זוכה לשפע בלא חשבון!

[לקח הצפרדעים – והגדת עמ' 159 עם תוספת מרובה]

שמות פרק ז-ח, כו-כט

(כו) וַיֹּ֤אמֶר ה֙' אֶל־מֹשֶׁ֔ה בֹּ֖א אֶל־פַּרְעֹ֑ה וְאָמַרְתָּ֣ אֵלָ֗יו כֹּ֚ה אָמַ֣ר ה֔' שַׁלַּ֥ח אֶת־עַמִּ֖י וְיַֽעַבְדֻֽנִי: (כז) וְאִם־מָאֵ֥ן אַתָּ֖ה לְשַׁלֵּ֑חַ הִנֵּ֣ה אָנֹכִ֗י נֹגֵ֛ף אֶת־כָּל־גְּבוּלְךָ֖ בַּֽצְפַרְדְּעִֽים: (כח) וְשָׁרַ֣ץ הַיְאֹר֘ צְפַרְדְּעִים֒ וְעָלוּ֙ וּבָ֣אוּ בְּבֵיתֶ֔ךָ וּבַחֲדַ֥ר מִשְׁכָּבְךָ֖ וְעַל־מִטָּתֶ֑ךָ וּבְבֵ֤ית עֲבָדֶ֙יךָ֙ וּבְעַמֶּ֔ךָ וּבְתַנּוּרֶ֖יךָ וּבְמִשְׁאֲרוֹתֶֽיךָ: (כט) וּבְכָ֥ה וּֽבְעַמְּךָ֖ וּבְכָל־עֲבָדֶ֑יךָ יַעֲל֖וּ הַֽצְפַרְדְּעִֽים: (א) וַיֹּ֣אמֶר ה֘' אֶל־מֹשֶׁה֒ אֱמֹ֣ר אֶֽל־אַהֲרֹ֗ן נְטֵ֤ה אֶת־יָדְךָ֙ בְּמַטֶּ֔ךָ עַל־הַ֨נְּהָרֹ֔ת עַל־הַיְאֹרִ֖ים וְעַל־הָאֲגַמִּ֑ים וְהַ֥עַל אֶת־הַֽצְפַרְדְּעִ֖ים עַל־אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם: (ב) וַיֵּ֤ט אַהֲרֹן֙ אֶת־יָד֔וֹ עַ֖ל מֵימֵ֣י מִצְרָ֑יִם וַתַּ֙עַל֙ הַצְּפַרְדֵּ֔עַ וַתְּכַ֖ס אֶת־אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם: (ג) וַיַּֽעֲשׂוּ־כֵ֥ן הַֽחַרְטֻמִּ֖ים בְּלָטֵיהֶ֑ם וַיַּעֲל֥וּ אֶת־הַֽצְפַרְדְּעִ֖ים עַל־אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם: (ד) וַיִּקְרָ֨א פַרְעֹ֜ה לְמֹשֶׁ֣ה וּֽלְאַהֲרֹ֗ן וַיֹּ֙אמֶר֙ הַעְתִּ֣ירוּ אֶל־ה֔' וְיָסֵר֙ הַֽצְפַרְדְּעִ֔ים מִמֶּ֖נִּי וּמֵֽעַמִּ֑י וַאֲשַׁלְּחָה֙ אֶת־הָעָ֔ם וְיִזְבְּח֖וּ לַהֽ': (ה) וַיֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֣ה לְפַרְעֹה֘ הִתְפָּאֵ֣ר עָלַי֒ לְמָתַ֣י׀ אַעְתִּ֣יר לְךָ֗ וְלַעֲבָדֶ֙יךָ֙ וּֽלְעַמְּךָ֔ לְהַכְרִית֙ הַֽצְפַרְדְּעִ֔ים מִמְּךָ֖ וּמִבָּתֶּ֑יךָ רַ֥ק בַּיְאֹ֖ר תִּשָּׁאַֽרְנָה: (ו) וַיֹּ֖אמֶר לְמָחָ֑ר וַיֹּ֙אמֶר֙ כִּדְבָ֣רְךָ֔ לְמַ֣עַן תֵּדַ֔ע כִּי־אֵ֖ין כַּה֥' אֱלֹהֵֽינוּ: (ז) וְסָר֣וּ הַֽצְפַרְדְּעִ֗ים מִמְּךָ֙ וּמִבָּ֣תֶּ֔יךָ וּמֵעֲבָדֶ֖יךָ וּמֵעַמֶּ֑ךָ רַ֥ק בַּיְאֹ֖ר תִּשָּׁאַֽרְנָה: (ח) וַיֵּצֵ֥א מֹשֶׁ֛ה וְאַהֲרֹ֖ן מֵעִ֣ם פַּרְעֹ֑ה וַיִּצְעַ֤ק מֹשֶׁה֙ אֶל־ה֔' עַל־דְּבַ֥ר הַֽצְפַרְדְּעִ֖ים אֲשֶׁר־שָׂ֥ם לְפַרְעֹֽה: (ט) וַיַּ֥עַשׂ ה֖' כִּדְבַ֣ר מֹשֶׁ֑ה וַיָּמֻ֙תוּ֙ הַֽצְפַרְדְּעִ֔ים מִן־הַבָּתִּ֥ים מִן־הַחֲצֵרֹ֖ת וּמִן־הַשָּׂדֹֽת: (י) וַיִּצְבְּר֥וּ אֹתָ֖ם חֳמָרִ֣ם חֳמָרִ֑ם וַתִּבְאַ֖שׁ הָאָֽרֶץ: (יא) וַיַּ֣רְא פַּרְעֹ֗ה כִּ֤י הָֽיְתָה֙ הָֽרְוָחָ֔ה וְהַכְבֵּד֙ אֶת־לִבּ֔וֹ וְלֹ֥א שָׁמַ֖ע אֲלֵהֶ֑ם כַּאֲשֶׁ֖ר דִּבֶּ֥ר הֽ': ס

נבהלו והכוה, והתיזה נחילים נחילים. מהרו הנחילים לעשות שליחותם. אצו רצו, קפצו ודלגו, טפסו במדרגות הארמון, ונכנסו בשעריו. אח, איזה פאר, איזה הררים מלאו את הטרקלין המלכותי, השתרעו על השטיח האמנותי, התישבו על כורסאות הקטיפה, התפרקדו על הדומי הרגלים. עלו אל כרכוב האח. הסתדרו על אדני החלונות, גדשו עד אפס מקום, ועדין ממשיכים לנהור. פלשו לחדר השנה, התכרבלו מתחת לשמיכה, על הכרים ומתחתם. אף מתחת למטה, על נעלי הבית ובתוכם. והלאה, למטבח, למזוה.

לחדרי האמבטיה, לאולם הכנוסים. זהו, הארמון פקוק, ועדיין באים עוד ועוד. מצטערים, חפשו לכם מקום. זוזו מעט, אל תהיו אנוכיים. מקום שמור, אני מחכה לאחי. בעל כרחם ממשיכים, מחפשים מקום ואין. הכול מרבד ירוק, מתנועע ומקרקר. מקום אחד נשאר, בתנור הלוהט. אין ברירה, צווי השם הוא, קופצים פנימה בתחושת הקרבה, מסירות נפש. גורלו של מאחר, שכלם הקדימוהו. תפסו את כל המקומות הטובים, לקנא בהם. שליימזל היית ושליימזל תשאר.

ומה לבסוף ־

״וימתו הצפרדעים מן הבתים ומן החצרת ומן השדת״ (שמות ח, ט), אבל לא מן התנורים. לפי שמסרו נפשם למות על מצות הקדוש ברוך הוא, חזרו ליאור חיים (ילקוט שמעוני). ומה למדנו? שאין לחשב חשבונות!

אלו שנראו בטובה ובשלוה, נערמו חמרים חמרים וברקבונם באשה הארץ. ואלו שנדמה היה – גם להם עצמם! – שהם מוסרים נפשם, דוקא הם, ורק הם, שרדו! ובי היה מעשה –

כבר ספרתי. בראש השנה שנת ת״ש הפציצו הגרמנים את ביאליסטוק, ובסכות נמלטנו לוילנה, בירת ליטא החפשית. כחצי שנה לאחר מכן השתלטו הרוסים על ליטא ואסרו על קיום הישיבות. ישיבתנו ירדה למחתרת. בשבת קודש פרשת שלח נמסר לנו, שהרוסים עורכים מצוד אחר בני הישיבות, להגלותם לסיביר. חברי נפוצו לכל רוח, ואני אמרתי לחברותא: ״אדם כי ימות, באהל״ (במדבר יט, ח), אפלו בשעת מיתה אל ימנע עצמו מבית המדרש (שבת פג ע״ב). וכמו שדרשו (דברים רבה א, יט) שאם בא עליכם השונא ״פנו לכם צפנה״ (דברים ב, ג), הצפינו עצמכם בתורה שנאמר בה: ״יצפון לישרים תושיה״ (משלי ב, ז). ישבנו כל השבת, ולמדנו בהתמדה. במוצאי שבת שבנו לאכסניה, וכמו שארע בדוד המלך (שבת ל ע״ב) שמלאך המות השיגו כשפסק לרגע מלמודו, התדפקו מלאכי החבלה של הבולשת על דלתנו. חברינו התפזרו, כאמור, ואותנו תפסו. הספקנו לקחת אתנו את התפלין וכמה ספרים, והסיעו אותנו אל הרכבת. מצאנו בה כמה מחברינו שנתפסו בכף, ורבים אחרים הצליחו להמלט. כשראו אותנו, לעגו: ״איי, יענקל׳ה קריניקער, אזא שליימז'ל ביסטו! הלא קטן קומה אתה, יכלת להחבא בקלות!״

המצוד המערך. השליימזלניקעס נתפסו, וברי המזל הצליחו להמלט מצפרני הבולשת. הסיעונו לסיביר, לעבודת פרך במחנה כפיה. כמה קנאנו באותם ששפר חלקם והצליחו להחבא ־ ואז פלשו הגרמנים לליטא, עם האייזענץ גרופע, פלגות המות שלהם.

אבל לא היתה להם עבורה רבה. כפי העריות ששמענו האזרחים הליטאים עצמם קמו וטבחו ביהודים הקדושים.

סיפר לי הגאון רבי!עקב קמינציקי זצ״ל: בימי אברכותו היה רב בעירה זעירה, ציטויאן שעל יד קלם. היו שם מתי מעט משפחות יהודיות, בין קומץ האכרים הגויים. ידם לא הספיקה לכלכל את רבם בלחם לשובע, והוכרח להגר למדינת הים.

במלחמה, ספר, כרתו האכרים הליטאים את ראשי שכניהם היהודים באבחות מעדר! חיות אדם!

כמעט איש מחברינו ׳ברי המזל׳ לא שרד. ואלו אנו, ה׳שלייימזלניקעס׳, היתה לנו נפשנו לשלל!

והלאה –

בעצומה של המלחמה שחררנו מהמחנה, בתנאי שנתגורר בישוב הסמוך בתנאים מגבילים. מצבנו הירוד, בצרוף תת תזונה חריפה, המיטו עלינו את מחלת הטיפוס. אושפזתי בבית החולים, ולידי שכב בחור ישיבה חסון שחלה אף הוא במחלה. הכל נדו לי, צפו שלא אשרוד.

שכני, הוא שנפטר. לפני פטירתו אמר: ״ראה, יש לי כאן סכום כסף״, היה זה סכום זעיר, אבל הציל את חיי, ״קחהו, שלך הוא״. הוא נפטר, ואני החלמתי.

שבתי לאכסניה, וסרבו לקבלני. חששו מהדבקות. סיפרו ששרפו כל חפצי החלטתי לעקור משם. הרי לא עוקבים אחרי, סבורים שעודני בבית החולים. שבועים ימים הלכתי לאורך מסלת הברזל. התכלכלתי בלחם שקניתי במעותיו של הנפטר.

כעבור שבועים הגעתי למרקה, וחפשתי בית עם מזוזה בפתחו. ממרום הנחוני לביתו של השוחט, הרב רוט, יהודי חם וטוב לב, שארחני בביתו. מצאתי שהגיעו לשם פליטים רבים מרוסיה, ליטא ופולין, וילדיהם לומדים בבתי הספר הכפרניים. החלטתי שצריך לפתוח חדר, תלמוד תורה חרדי.

הזהירוני, זו סכנת נפשות, לפתוח תלמוד תורה תחת עינה הפקוחה של הבולשת. אבל אני הרי נובהרדוקער. מצאתי מקום ללמד בו, ביתו רחב הידים של גוי מקומי, חניק שמו. ערבי אדוק בדתו, ששנא את הכופרים הקומוניסטים שנאה עזה, והיה מוכן להסתכן עבור כל דבר הקשור בדת, לא משנה לו איזו.

הלכתי לשכנע את ההורים שימסרו לידי את בניהם. השתמטו, באמרם שהרשויות נותנות הקצאת לחם רק למי ששולח ילדו לבתי הספר שלהם.

״הפתק הכחול״ הוא בגדר פקוח נפש עבורם. אמרתי: עלי ועל צוארי, אשיג לכם ״פתק כחול״.

מהיכן? באותה עת פשטה השמועה שאלמונים פרצו למשרדי הרשויות וגנבו מלאי פתקים כחולים. לא ידעתי מי עשה זאת, אבל ידעתי את מאמר הגמרא, ש׳לא העכבר גנב, אלא חורא׳ (גטין מה ע״א, קדושין נו ע״ב). מצאתי את ה׳חור׳, יהודי משלנו, ספסר בשוק השחיר. עוררתי בו את הנקדה היהודית, תן ידך לחנוך טהור לילדי ישראל. הסכים למכור לי במחיר הקרן. אספתי תרומות, וקניתי. נו, דבר כזה קשה לשמור בסוד.

הרשיות עלו על התלמוד תורה המחתרתי, ומצאו שההורים מקבלים הקצאת לחם בפתקים כחולים שהגיעו אליהם ממני. מצאתי עצמי בבית הסהר. ההאשמה: ספסרות בשוק השחור. העונש: מוות. זה לא צחוק, הייתי בתא הנדונים למות, אבל משמים גזרו דיני לחיים, וכעבר חצי שנה שחררתי.

כמה קנאתי באלו שנותרו חפשים, בחוץ. אשרי שנתפסתי על דברי תורה, אבל האם לא יכול הייתי לארגן את הענינים בצורה מתחכמת יותר, שלא יעלו מיד על עקבותיי אח, יענקלה דער שליימזל!

כששוחררתי מבית הכלא נודע לי, שהשלטונות הרוסים הגיעו להסכם עם ממשלת פולין הגולה שמושבה בלונדון, שכל האזרחים הפולניים שבשטחה יגויסו למאמץ המלחמתי נגד הגרמנים. חברי נשלחו לחפור שוחות וחפירות תחת אש הגרמנים, ורבים מהם לא שבו – ואני ישבתי שקט ושאנן בבית הסוהר״…

תוספת:

לפעמים אדם רוצה למסו"נ עבור ענין מסוים, אך מגיע היצה"ר ולא נותן – באיצטלה של מצוה!

לדוגמא – יש מחלוקת, והוא נדרש לוותר, ואז נכנס הענין הרוחני – הרי אני משפיע תורה, ואם אוותר – כיצד אקרב רחוקים ואשפיע עליהם?? כך פעמים רבות היצה"ר מונע מהאדם למסו"נ על ענין מסוים בגלל "חשבונות רוחניים"…

גם ענין זה ניתן ללמוד מהצפרדעים –

במ״ר ר״ע אמר צפרדע אחת הייתה, והיא השריצה ומלאה את ארץ מצרים, אמר לו ראב׳׳ע עקיבא מה לך אצל אגדה כלה מדברותיך ולך אצל נגעים ואהלות, צפרדע אמת היתה ושרקה להן ובאו ע׳׳כ.

וצ״ב למה הקפיד ראב״ע על דרשת ר״ע ומאי נפ״מ אי צפרדע אחת היתה או לא?

מבאר המהרי"ץ דושינסקי – איתא (פסחים נ״ג) חנניא מישאל ועזרי׳ נשאו ק״ו בעצמן מצפרדעים, ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם כתיב בהו ובאו ועלו בביתך ובתנוריך וכו׳ אנו שמצווין על קדושת השם על אחת כו״כ,

ולכאורה יש לפרוך על הק״ו דהצפרדעים הגם שאינן מצווין על קדה׳׳ש מ׳׳מ אין להן תורה ומצוות ואינן מפסידין ע״י מסירת נפשם שום דבר, משא״כ ישראל שהם בר תורה ומצוות איך יפסידו להיות חפשים מתורה ומצותיה?

ובפרט שלא הי׳ עבודה זרה ממש אצל תמו״ע אלא אנדרטי וכמש״כ התוס׳ בפסחים שם,

ונראה לפרש הק״ו ע"פ דברי הילקוט [שמעוני תהלים רמז תתפט] אמרו על דוד המלך בשעה שסיים ספר תהלים זחה דעתו עליו, אמר לפניו רבש"ע, כלום יש דבר בעולם שאמר שירה כמותי?

נזדמנה לו צפרדע אחת אמרה לו אל תזוח דעתך עליך שאני אומרת שירה יותר ממך, ועל כל שירה ושירה שאני אומרת, אני ממשילה עליה שלשת אלפים משל, שנאמר וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף: ע"ש,

נמצא שאם הצפרדע מוסר נפשו עבור קדושת השם מפסיד בזה השירות ותשבחות שאומר תמיד לה'!
ולכן נשאו חמו"ע ק״ו מצפרדע שאינם מצווין על קדה׳׳ש ומפסידים מלומר שירה שעד עתה אמרו בכל יום לפני ה', בכ״ז מסרו את נפשם ק״ו אנו שמצווין על קדה״ש עלינו למסור נפשנו הגם שמפסידים התורה ומצוות!

ובזה מובן מדרש הנ״ל כי לר״ע שהצפרדע השריצה את שאר הצפרדעים ואלו עוד לא הורגלו לומר שירה כי עתה נבראו, א"כ יש להק"ו פירכא – אין להם מה להפסיד, ולכן צוו למסו"נ, אך אנו בנ"א מפסידים תורה ומצוות!

משא״כ ראב״ע ס״ל שנבראו הצפרדעים מכבר והורגלו לומר שירה, וע״י שמסרו נפשה הפסידו השירות, בכ׳׳ז לא חסו על עצמם ומסרו נפשם בעד קדושת השם.

אלקים חשבה לטובה – השידוך שיצא לפועל

לעתים נוכחים בני האדם לראות בעיניהם את נפלאות ההשגחה העליונה הנסתרת מהם במרבית הפעמים, ומבחינים בעליל עד כמה קצרי ראי הם אלו המתיחסים אל מקרה מסויים כ"רע", בעוד שאינם יודעים עד כמה רבה הטובה הגלומה בו עצמו.

אחת מן הדוגמאות לכך היא שידוכו של רבי צבי ביאליסטוצקי, אחד מן האריות שבחבורה בישיבת גרודנא, ומקורב ביותר לראש הישיבה רבי שמעון שקאפ ולמשגיח רבי שלמה הרכבי.

מובא בספר 'לעבדו בלבב שלם': ביום מן הימים נחלה הבחור החשוב צבי במחלת השחפת. שחפת הינה מחלת ריאות חריפה, ובאותם ימים עדין לא נודע לה מרפא ורבים מאלו שחלו בה נפטרו לאחר תקופה. צבי נסע לורשא לדרוש ברופאים, והם המליצו שיסע למנוחה של כמה חדשים בעיירת המרפא אוטובוצק. עד מהרה נסע לשם, וכעבור כמה חדשים התחזק והבריא ושב ללמודיו בישיבה, כשבני הישיבה, אשר דאגו לבריאותו במשך כל תקופת העדרותו, עומדים על המשמר ומשגיחים לבל יתאמץ יותר מדי, עד שיחלים כליל.

מנהגה של הישיבה היה לממן את הוצאות הנפש בעירות לונא או דרוזגניק לבחורים מצטיינים במיוחד, או חלשים באופן מיוחד בגופם. משום כך באותה שנה היו הבחורים משוכנעים כי הישיבה תשתתף בהוצאות הנסיעה של צבי, הן משום היותו ממצויני הישיבה והן משום מחלתו הקשה. אולם דא עקא שבדיוק באותה שנה הודיע הגאון רבי שרגא פייבל הינד'ס, חתנו של רבי שמעון שקאפ, שהיה מראשי הישיבה והנושא בפועל בעול הכלכלי שלה, שמחמת המצב הכלכלי הקשה של הישיבה היא לא תוכל להשתתף בהוצאות כלל.

גם כאשר ניסו הבחורים ללחוץ עליו, ולהסביר לו את חשיבות הענין, לא יכול היה רבי פייבל להענות לבקשתם. "כל מה שיכולתי ללוות למען הישיבה כבר לויתי", אמר להם בצער.

גם בשנה הבאה לא נסע צבי לנופש מאותה סיבה, ונותר בישיבה, מקוה לנוח מעט בין כתליה. באותה שנה דובר בו נכבדות בשידוך חשוב מאד: מרת לאה, בתו של הגאון רבי אברהם צבי גרודז'ינסקי ראש ישיבת ראמיילס בוילנא ואחיו של הגאון רבי חיים עוזר גרודזי'נסקי.

כידוע, לגאון רבי חיים עוזר לא היו ילדים מלבד בת יחידה שנסתלקה בדמי ימיה, וילדי אחיו היו קרובים אליו מאד. אולם לא רק מחמת הדוד הגדול רבה היתה חשיבותו של שידוך זה, אלא אף משום שכולם ידעו כי הבחור המצטין שיזכה בשידוך זה, יהיה בעתיד אחד מראשי הישיבה.

השידוך הלך והתקדם לשמחת לב שני הצדדים, אלא שלפתע שמע הגאון רבי אברהם צבי על השחפת בה לקה הבחור, והסתפק האם להמשיך בשידוך. הגאון רבי חיים עוזר הכריע שיש לבדוק ולברר בישיבה מה היה באותן שנתיים: האם ניכרו בבחור סימני חולשה, וכן, האם נצרך לנסוע מפעם לפעם למנוחה…

כשהתברר שלא נסע אף פעם למנוחה מאז החלים, הוחלט לגמור את השידוך למזל טוב…

או אז הבינו כולם, כי דוקא העובדה שלא נסע למנוחה, שהיתה נראית כדבר רע, היא שעמדה לו בסופו של דבר וסייעה לו להכנס לבית גדול זה!

רבי צבי התחתן ואף נולדו לו כמה ילדים ונעשה לאחד מראשי הישיבה, אלא שבמלחמה הנוראה נספה עם כל משפחתו במעלות קדושים וטהורים, הי"ד. (לאור הנר)

כתב רבי צדוק הכהן מלובלין [מחשבת צדיק גורל סג אות ז] אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וגו׳ (מגילה ז:) ופירש רש״י: להשתכר ביין.

ונראה לבאר הענין בזה, דמבואר בגמ׳ (כריתות יג:) דשיכור אסור להורות.
אבל הכלל הוא דמי שעושה מצוה לעולם אינו מפסיד, כמבואר במדרש רבה (דברים פ״ד אות ה׳) אמר הקב״ה – שמעו לי, שאין אדם שומע לי ומפסיד.

וכן מוכח מהגמ׳ (ברכות לב:) תנו רבנן חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין שעה אחת וחוזרין ושוהין שעה אחת וכי מאחר ששוהין תשע שעות ביום בתפלה תורתן היאך משתמרת ומלאכתן היאך נעשית אלא מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת ומלאכתן מתברכת. אבל בירושלמי (שם) מבואר דלא רק שאינו מפסיד ־ ותורתן משתמרת, אלא שגם מתברכת, ומקבל ברכה יתירה בלימודו. שכן מתוך שחסידים הם היתה ברכה ניתנת בתורתן וברכה נתנה במלאכתן.

וכיון שחייב להשתכר ביין בפורים, ועי״ז אסור להורות, אינו מפסיד וזוכה אח״כ לתורה יתירה. וזהו הענין מה שפורים הוא זמן קבלת התורה מחדש, כמבואר במס' שבת (דף פח.) דהדר קבלוה בימי אחשורוש. דבפורים זוכין לקבל תורה חדשה מאת השי״ת, על שם שמוסר נפשו לקיים המצוה להשתכר ביין.

והוא ג״כ הענין מה שאי׳ בגמ׳ (שבועות יח:) המבדיל על יין במוצאי שבת זוכה לבנים בעלי הוראה. דכיון שמוסר נפשו לשתות יין להבדלה, ואסור הוא להורות, אינו מפסיד ־ ואדרבה זוכה שיהיו בניו בעלי הוראה.

ועוד יש לומר, דלכן מבדילין לכתחילה דוקא על יין. דהבדלה עושין לפי דעתו של הבורא ית׳ ולא לפי דעת עצמו. ולכן מבדילין על היין דהשותה יין, מפסיד דעתו, כמו שאומרים חייב לבסומי ״עד דלא ידע״. ומבדילין בין קודש לחול כפי דעת הבורא ית״ש. ולכן זוכה עי״ז לבנים בעלי הוראה, שיפסיקו הדין כפי דעתו של השי״ת ולא כפי דעת עצמו. וזהו כל הענין של חייב לבסומי בפוריא עד דלא ידע, ר״ל לבטל דעת עצמו, ולסמוך רק על דעתו של השי״ת בתורתו הקדושה.

*

הדרך לנטרל השפעות סביבתיות שליליות

[מלוקט, ולבסוף מהר' פינקוס]

(שמות פרק ט, כט) וַיֹּ֤אמֶר אֵלָיו֙ מֹשֶׁ֔ה כְּצֵאתִי֙ אֶת־הָעִ֔יר אֶפְרֹ֥שׂ אֶת־כַּפַּ֖י אֶל־ה֑' הַקֹּל֣וֹת יֶחְדָּל֗וּן וְהַבָּרָד֙ לֹ֣א יִֽהְיֶה־ ע֔וֹד לְמַ֣עַן תֵּדַ֔ע כִּ֥י לַה֖' הָאָֽרֶץ: [ט-כט] אבל בתוך העיר לא התפלל לפי היתה מלאה גילולים.

משה רבינו לא רצה להתפלל בתוך עירם של המצרים מחמת שפחד מהשפעת העבודות הזרות שהיו שם.

מצרים הייתה סביבה שלילית. השפעתה הייתה לרעה. המקום נקרא 'ערוות הארץ' ומעשיה היו מעשים מתועבים עליהם התורה אומרת כמעשה ארץ מצרים אשר גרתם בה לא תעשו.

בתורה נאמר 'וירעו אותנו המצרים ויענונו" דורשים על כך – עשו אותנו רעים.

[אמרי משה בן עבו] מצרים היתה מקור הטומאה כערוה והיתה מלאה גילולים עד שאפילו תפלה קצרה לא היה יכול משה רבנו להתפלל

שנאמר כצאתי את העיר אפרוש את כפי אל ה" וכל עבד שנכנס למצרים לא היה יכול לברוח ולכן האות הראשונה של מצרים שהיא האות מ' פתוחה אך האות מ' האחרונה סתומה ללמדנו שכדי להכנס למצרים ישנה אפשרות אך אין אפשרות לצאת ממנה!

ולכן הרמב"ם אומר על הכתוב ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' וכו' לכל האותות והמופתים אשר שלחו ה' לעשות בארץ מצרים שאומנם היו נביאים שעשו אותות גדולים לא פחות מאותות משה כגון אלישע ואליהו שהחיו את המת אלישע קרע את הירדן וכו'

אבל כוחו של משה היה שעשה האותות במצרים שהיא ערות הארץ מקור הטומאה וכוח זה אין בשאר נביאים נמצינו למדים ששיא הטומאה היה בארץ מצרים זאת ועוד הם עשו צרות לעם ישראל יתר מכל אומות העולם העבידו ועינו אותם ושחטו כל יום שלש מאות ילדים כדי שפרעה הרשע ירחץ בדמם כאומרם על הכתוב ויהי בימים הרבים ההם.

המטה – סימן לבנ"י

כשמשה הולך לפני פרעה הוא שואל אותו וכי אתה יכול לשנות את העם הזה? הרי הם כמצרים ממש, אי אפשר להפוך אותם לאנשים רוחניים. אמר לו משה הבט במטה הזה, כשאהרון משליך אותו לפניך, הוא הופך לנחש, וכשהוא בידו – הוא מטה האלקים! כך עליך לדעת שכל עוד בנ"י אצלך הם "נחשים" וקליפה, אבל כשיהיו בידי יהפכו שוב למטה האלקים ויהיו ראויים לקבל תורה!

כתוב במשנה אבות – נתאי הארבלי אומר "הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע" ביאר ר"ע מברטנורא שלא תלמד ממעשיו ועוד שלא תלקה עימו במפלתו דאוי לרשע ואוי לשכנו שכך אמרו חכמים כל המידבק ברשעים אע"פ שאינו עושה כמעשיהם נוטל שכר כיוצא בהם.

 למה הדבר דומה לנכנס לביתו של בורסי אע"פ שלא לקח עמו כלום מכל מקום ריח רע קלט והוציא עמו.

מדבריו למדנו שיש בשכן רע שני ענינים א. חשש שמא ילמד ממעשיו

ב. אפילו בלא חשש שילמד ממעשיו עצם המצאות אצל הרשע הוא איסור ואוי לרשע ואוי לשכנו

אברהם ומסירותו

וזה אשר מצינו אברהם אבינו על אף כל גדולותו העצומה ושהיה מגייר גרים ומקרב הרחוקים לאביהם שבשמים לא היה מוכן להיות שכן ללוט בן אחיו וכן הרחיק את ישמעאל שלא יהיה שוכן עם יצחק!

ובספר "חומת אש" כתב שזאת הסיבה ששלח יעקב דוקא מלאכים אל עשו אחיו ולא אנשים שלא יהיו בקרבת מקום עם רשע שמא ילמדו ממעשיו הרעים.

הדבר מצוי בחינוך הילדים

רבים שולחים את הילדים לבתי ספר שאינם "אדוקים" מפני שאינם רוצים שהילדים יצאו "פאנטים" ופתאום הם מתפלאים שהילדים מגיעים הביתה עם כל מיני מילים לא ראויות, וסרטים ורעיונות עוועים, וההורים מתפלאים מהיכן זה? הרי לשם שלחתם אותם! אין דבר מקלקל יותר מחברה רעה!!

ואם תשאל אותם יגידו לך – הנה תראה גם אנחנו גדלנו במוסדות כאלה וב"ה גדלנו שומרי מצוות!

האמנם יש להביא מכך ראיה?

זהירות מסביבה רעה

סיפר יהודי מתושבי העיר לאדז' שבהיותו בחור צעיר והיה זה בזמן מלחמת העולם הראשונה היו נערים רבים בעירו עוסקים במסחר ואף הוא רצה להצטרף אליהם אולם אביו התנגד לכך בכל תוקף

באותם ימים שהה שם ה"חפץ חיים" והחליטו הוא ואביו לעלות אל האכסניה בה שהה הצדיק ולשאול את פיו מה דעתו בענין זה שניהם הציעו לפניו טענותיהם האב טען שחושש שמא יתקלקל הבן ואילו הוא טען לעומתו הלא אבי גם כן סוחר ועבודה זו לא קילקלה אותו א"כ גם אני לא אתקלקל

שמע הח"ח את טענותיהם פנה לנער הצעיר ואמר לו שמע בני מצאנו בתנ"ך פעם אחת בלבד שמוזכר בו עוף אכזרי היא בת יענה ומדוע אומרים אנו שהיא אכזרית איזו אכזריות מצאנו בה?

אלא משום שטבעה של בת היענה חם מאוד והיא אוכלת ומעכלת גם זכוכית ובטוחה שגם ילדיה הרכים יכולים לעכל זכוכית ונותנת להם לאכול ממנה אבל איננה שמה על לבה שעדיין רכים הם והזכוכית חותכת את גרונם ומתים

כן הדבר גם לענינינו הפטיר הח"ח אביך אמנם יכול לעכל את אוירת השוק ואין הדבר משפיע עליו לרעה אבל אתה נער רך וצעיר עדיין עליך יכול להשפיע על כן שוב לבית המדרש ללמוד תורה וטוב לך בזה ובבא "בישישים חכמה".

ר' אלחנן ווסרמן מזהיר

מסופר על הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל הי"ד שבמהלך ביקורו בארצות הברית סמוך לפרוץ מלחמת העולם השניה הגיע לערים וקהילות יהודיות רבות, ובהן פעל לטובת ישיבתו המפורסמת ברנוביץ. ביקורו השאיר אז רושם רב באו אליו גם הרבה אנשים לבקש עצה ותושיה בפתרון בעיותיהם שכן ידוע ומקובל היה כגאון בתורה וכאיש צדיק וקדוש.

בין אלו שבאו אליו לשאול בעצתו היה גם יהודי אחד מיוצאי גרמניה ושאלתו היתה הואיל ויש לו בן שכבר הגיע לגיל חמש עשרה שנה והגיעה השעה ללמדו אומנות שהרי אמרו חכמינו ז"ל אבות ב ט "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ" ובכן הוא בא לשאול, או יותר נכון בא לומר מה בדעתו לעשות ולבקש הסכמתו של רבי אלחנן.

רבי אלחנן ידע היטב שמכיון שמדובר ביהודי שבא מגרמניה שם היתה מקובלת השיטה של תורה עם דרך ארץ צריכים לדבר איתו בלשון רכה ובגמישות ועל כן פתח ואמר לו אתה בודאי צודק אין ספק שטוב תורה עם דרך ארץ וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה הכל אמת

ברם מה דעתך על הענין של הכנסת בנו של אדם לבריתו של אברהם אבינו, האם זו מצוה? ודאי שזו מצוה גדולה הן אמרו חכמינו ז"ל "גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה" [נדרים לב] והלא כל כלל ישראל עומד על יסוד של בריתו של אברהם אבינו.

ואולם המשיך רבי אלחנן בדבריו – מה הדין אם קרה חלילה שמתו אחיו מחמת מילה הלא אסור למול. אמנם בגמרא יש מחלוקת אם מתו שנים או שלשה על כל פנים אם התברר שישנה חזקה – אסור למול. זוהי ההלכה. וכל כך למה? כי כבר מתו אחיו מחמת מילה.

הרי שאפילו במצוה כה גדולה וכה חשובה אם מתו אחיו מפני שמלו אותם אסור למול את זה שנולד עכשיו ואם אביו כן ימול אותו הוא יעבור עבירה שכן כיצד הולך אדם למול את בנו כשהוא מסכן בזה את חייו

אם כן אמר לו רבי אלחנן הלא לא תאמר שמצות מילה פחותה וקלה מענין זה של לימוד אומנות ומלאכה לבן והיום אנו חיים בדור ובמצב של "מתו אחיו מחמת מלאכה"

כאשר שולחים ילד ללמוד מלאכה הוא עלול להתקלקל והנזק שנגרם דומה לפחות לענין של "מתו אחיו מחמת מילה" והלא ראינו בימים אלו שזוהי תופעה שכיחה שבנים מתקלקלים כשהם יוצאים מחוץ לכותלי התורה. כך אמר לו רבי אלחנן.

אבל היהודי לא קיים את דבריו ושלח את בנו למלאכה וכמה אומלל ומסכן היה אותו האיש כי בנו לא הוציא את שנתו כי באמצע השנה שבה הוציא אותו מהישיבה חלה הבן לפתע ונפטר שהיה כאן בחינת גזירה שיצאה מלפני השליט וכיון שאמר רבי אלחנן שדומה זה למתו אחיו מחמת מילה נתקיים הדבר ביהודי הזה. [ולמעשה היה זה – עד כמה שקשה לומר – לטובת האב והבן, שהרי ברור שהיה יוצא לתרבות רעה, ובמצב כזה טוב שיפטר צדיק ואל ייפטר רשע!]

[א.ה. ומעשה דומה היה עם הבבא סאלי שבעירו במרוקו הגיעו מהאליאנס ועשו רישום לביה"ס שלהם שהיה רחוק ברוחו מרוח התורה הצרופה, והרב עלה עלה הבימה בשבת והכריז שכל מי שישלח ילדיו לשם לא ישלים שנתו. למחרת ביה"ס נסגר. אף אחד לא העיז לשלוח את בנו לשם. הרב כידוע מעולם לא קילל. רק בירך.

אלא שכאן יצא מגדרו כי ידע מה קורה כשישתו ממקום המים הרעים רח"ל.]

רבי משה פיינשטיין עזב את רוסיה רק בשל חינוך הילדים!

אולם זה לא נוגע רק לילדים –

בדברים דלהלן נלמד את חומרת הדבר בהמצאות בסביבה שאינה של תורה אפילו לתנאים קדושים בעלי רוח הקודש וק"ו לנו אזובי הקיר.

מסופר בחז"ל אבות פ"ב מי"ב על רבי אלעזר בן ערך שהיה אחד מחמשה תלמידי רבי יוחנן בן זכאי ועלה על כולם ואם היו כל חכמי ישראל בכף מאזניים ורבי אלעזר בן ערך בכף השניה מכריע את כולם

כל זמן שרבם היה קיים היו יושבים לפניו כשנפטר הלכו להם רבי אלעזר בן ערך אמר אלך לדיומסת מקום יפה ומים יפים ונאים ושאר התלמידים אמרו נלך ליבנה למקום שתלמידי חכמים מרובים אוהבים את התורה הלך רבי אלעזר בן ערך עם אשתו לדיומסת המתין רבי אלעזר לחבריו ותלמידיו שיבואו אליו לבסוף כשלא באו ביקש ללכת אצלם ולא הניחתו אשתו אמרה לו מי צריך למי אמר לה הם צריכים לי אמרה לו הפת והעכברים מי דרכו ללכת אצל מי הוי אומר העכברים הולכים אל הפת שמע לה ונשאר שם.

הוא שהלך לדיומסת מקום יפה ומים יפים ונאים נתמעט שמו בתורה, הם שהלכו ליבנה מקום שתלמידי חכמים מרובים ואוהבים את התורה נתגדל שמם בתורה אבות דר"נ פי"ד ילק"ש קהלת פ"ו.

ואמרו חז"ל [שבת קמז] כשהגיע לדיומסת נמשך אחריהם ונעקר תלמודו כשחזר ובא לקרוא בספר תורה טעה וקרא "החרש היה לבם" במקום "החדש הזה לכם" עד שביקשו עליו רחמים וחזר לו תלמודו ואז אמר את המשנה "רבי נהוראי אומר הוי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבוא אחריך שחבריך יקיימוה בידיך ואל בינתך אל תישען" אבות ד יג.

כוונתו הייתה לטובה

וכתב הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל בספר "עיני כל חי" דע כי כוונת ר"א בן ערך היתה לטובה יען כי במקום יפה ומים יפים ואויר זך מועיל מאוד להתחכם בתורה. [הרמב"ם כותב שהאפריקיים שכלם עכור מפני המים העכורים שיש להם. באירופה המים מזוככים – מי שלגים] אמנם חבריו דעה אחרת היתה בהם כמו שאמר רבי יוסי בן קסמא "איני דר אלא במקום תורה" ולקיים "והוי שותה בצמא את דבריהם" דאפילו אין לו מים לשתות, במקום שמצויים התלמידי חכמים לא תזוז משם! וסוף דבר הם צדקו.

מוסר השכל עצום למדים אנו מכאן גם אדם שמלא וגדוש בתורה ויראה ושמו הולך מסוף העולם ועד סופו המכריע את כל החכמים אין לו להשען על בינתו וצריך להתרחק משכן רע שלא ילמד ממעשיו דהרמב"ם הל' דעות פ"ו כותב שדרך ברייתו של אדם אפילו הצדיק ביותר להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו.

החזוא אומר לאדם שרוצה לעבור מחיפה לב"ב בשל חינוך ילדיו ומראות נגעים וכו' – האם אתה מחוסן??

מנחם יצא לתרבות רעה

דבר זה למדים אנו מעוד תנא קדוש במשנה אבות פ"ב מ"ה כתוב "הלל אומר אל תפרוש מן הציבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותך" כתב ה"תוספות יו"ט" שהלל המוזכר כאן אין זה הלל בן בנו של רבי הקדוש כפי שסובר הרמ"ע מפאנו ז"ל אלא זה הוא הלל הזקן המובא בפרק א' באבות וכן פירש רש"י.

וכן כותב בעל ה"שואל ומשיב" בספרו "דברי שאול" ולפי עניות דעתי באמת שזה הלל הזקן ואמר הלל אימרה זאת על מנחם חבירו דהנה אמרו במשנה חגיגה טז הלל ומנחם לא נחלקו יצא מנחם ופירש מלהיות חבירו של הלל ונכנס שמאי להיות אב בית דין תחתיו שאלה הגמרא להיכן יצא מנחם? ואמר אביי יצא לתרבות רעה. ורבא אמר יצא לעבודת המלך.

וכפי הנראה דברי שניהם אמת שמתוך שיצא לעבודת המלך ופירש מן הציבור וסמך על חוכמתו כי רבה שלא ישחת ויתקלקל ובאמת לא היה כן ויצא לתרבות רעה וזה שאמר הלל "אל תפרוש מן הציבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותך" כן נראה לפענ"ד ואם שגיתי ה' יכפר בעדי עכ"ל הטהור.

הרב הקיבוצניק

סיפר יהודי שהיה מפקח בחינוך העצמאי והגיע לאיזה קיבוץ והראו לו שם את המוזיאון של הקיבוץ וראה שם דמות תורנית של רב ת"ח שהיה שם בקיבוץ, וכשיצאו הראו לו שתי נשים בלבוש רח"ל ואמרו לו הנה – אלה הנכדות שלו…

ר' יוסי בן קיסמא מתרחק ממקום שאינו של תורה

ובזה ניתן להבין את המעשה עם רבי יוסי בן קסמא אבות פ"ו מ"ט שסירב לאותו אדם שהציע לו לבוא למקומם ויתן לו אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות ואמר לו אם אתה נותן לו כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם איני דר אלא במקום תורה כמו שאמר דוד "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"

ולכאורה יפלא מדוע סירב רבי יוסי להצעה נפלאה זו היה לו לקחת כל הכסף והזהב ולהקים שם מקום תורה?

ומדוע הביא לו את הפסוק "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" הרי לא הציע לו כלל להפסיק שם את לימודו

אלא אמר הרב דסלר זצ"ל "מכתב מאליהו" ח"ב ע"מ "לר' יוסי לא היה ספק לו שאם ילך לדור בשכונה שאין בה תורה שהוא יהיה מושפע מהם עוד לפני שהא ישפיע עליהם אצלו נחשב הצעה זו כבקשה להפסיק לעסוק בתורה ולכן סירב בכל תוקף והביא לו את הפסוק "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"

ומכאן למד הרב דסלר מסר עצום בענין של קירוב רחוקים כשרוצים להשפיע עליהם אין להתיישב במקומם אלא הוא ישאר במקומו וישפיע עליהם מאור תורתו דכיון שהוא נמצא במקום תורה אין כ"כ סכנה שיושפע מהם כי סביבתו תגן עליו.

אוי לרשע אוי לשכנו

כתב רבי יהודה החסיך ספר "חסידים" סי' תש"ש וזרז לשונו צריך אדם שהוא ירא שמים כשמתפלל לא יעמוד ולא ישב בתפילה אצל אדם רשע מפני שכשעומד אצל אדם רשע בתפילה יהרהר בהרהורים רעים ושכינה מתרחקת ממנו וכתיב "קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם" ירמיהו יב נכתיב "עם נעלמים לא אבוא" [תהלים כו] עם שהקב"ה מעלים עליו עיניו מהם שנאמר "ובפירשכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפילה אינני שומע" אוי לרשע ואוי ולשכנו עכ"ד.

ואפילו לאחר מיתה נאמר אוי לרשע ואוי לשכנו כפי שפסק השו"ע מוגד סי' שפא אין קוברין רשע אצל צדיק אפילו רשע חמור אצל רשע קל וכן אין קוברין צדיק וכל שכן בינוני אצל חסיד מופלג

וכתב בספר "חסידים" סי' רכג רשע אחד היה קבור בין ההרוגים בא בחלום לאדם חשוב חי ואמר לו שיוציאוהו מביניהם שקשה לו ביותר עוד כתב סי' תשה מעשה בצדיק שקברוהו אצל מי שאינו הגון בא הצדיק לכל בני העיר בחלום הרעתם לי שקברתוני אצל בית הכסא שריחו רע וקשה לי העשן ושמו אבנים בין קבר הצדיק לקבר הרשע כמחיצה ומשם והלאה לא בא אליהם בחלום.

אז מה הסוד – כיצד לא נהיה מושפעים?

במבט פשוט נראה כי מתוארת כאן גדלותו של משה אולם שמעתי פעם מתלמיד חכם חשוב מישיבת 'בית התלמוד' בארה"ב שהביא לפרש שהיתה כאן תביעה כלשהי על משה רבינו כמובן הכל לפי מדרגתו שאין לנו בה השגה כלל מהי.

הרי על הקב"ה נאמר במכת בכורות ועברתי בארץ מצרים ולכאורה איך יכול הקב"ה לעבור בתוך עיר מלאה גילולים? אלא שההבדל התהומי בין הקב"ה לבין טומאת מצרים מונע כל אפשרות של השפעה אם כן מדוע משה רבינו הוצרך לצאת את העיר אילו הוא היה כה מרוחק ומרומם מהם הם לא היו יכולים להפריע לו, לו לא היתה להם שום שייכות אליו!

אין זאת אלא שלסביבת המצרים היתה השפעה כלשהי דק מן הדק על משה רבינו כשההבדל תהומי אין השפעה.

דוגמא להמחשה

מסופר על הרב פינקוס בעצמו שפ"א תלמיד אחד אמר לו שהוא גר בחיפה והוא מאד סובל שכאשר נמצא בסוכה שומע את המוזיקה הגויית שמשמיעים בחוץ וכו' וגורם לו צער. הרב נכנס אליו לבקרו, וכשהיה בסוכה אמר לו התלמיד נו, הרב רואה, זה מה שאני שומע כל הזמן. אמר לו הרב איני יודע על מה אתה מדבר, אני לא שמעתי כלום. לי זה לא מפריע או מזיז.

למדנו מכאן כלל חשוב בענין השפעת הסביבה

הרי בעיה זו של השפעת הסביבה על האדם היתה קיימת בכל הדורות וכפי שכתוב בתהלים [קו לה] ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם והרמב"ם [הל' דעות פ"ו] היא הגדיר נקודה זו במילים ברורות "דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו נוהג כמנהג אנשי מדינתו איננו יכולים להתעלם מכך ולומר מה איכפת לי מהסביבה אני לא קשור אליה כי האדם מטבעו נמשך אחר הסביבה ולפעמים אדם תוהה איך יוכל לפעול בעצמו שהסביבה הקלוקלת לא תשפיע עליו.

התשובה על כך היא השפעת הסביבה על אדם תיתכן רק בשעה שיש לו איזשהו קשר עם הדבר!

מושפע מתרנגולים

למשל אדם שיש לו לול תרנגולים ויום יום שעות על גבי שעות הוא מתעסק ונמצא בחברת התרנגולים אף על פי כן הוא מעולם לא הושפע מהם בכי הוא זה מעולם לא עלה על דעתו להיכנס ללול ולקרקר.

אדם שמתעסק עם בעלי חיים אינו מושפע מהם כי האדם מושפע מהסביבה, רק במקרה שיש לו איזה קשר איזה מכנה משותף עם הסביבה. אדם ובעל חיים כה שונים במציאותם שלא תיתכן שום השפעה.

אם יגיע אדם להכרה פנימית שההבדל בינו לבין אלו הסובבים אותו הוא הבדל תהומי ומהותי כהבדל שבין אדם ובעל חי יוכל לשמור על עצמו כראוי מפני השפעתם המזיקה.

כך אכן מתייחסים אנשי המעלה לבעלי העבירה הפחותים!

כך גם מסבירים את דברי יעקב לעשיו – עם לבן גרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים, כיצד יתכן? ויהי לי [כ]שור וחמור… הסתכלתי עליו כעל בהמה, וכך לא הושפעתי!!

סיפר הגאון ר' חיים מן ר"י באר התלמוד {מוסף שבת קודש וירא תשעח}

פעם טסתי במטוס, ביום הזכרון לחללי צה"ל. בסמוך אלי ישב אדם, שמאוחר יותר התברר לי שהוא פרופסור ידוע מאנשי השמאל, הוא בחן אותי בבוז, והתחיל לקנטר, כביכול הם שופכים את דמם למענינו וכיוצא בזה. מתחילה לא התייחסתי אליו כלל, הוא מדבר ומדבר, ואני מתעלם לחלוטין מדבריו שלא היו קלים כלל ועיקר, עד שלבסוף הוא אמר ״אה, אתה לא עונה לי, כי אין לך מה לענות״ –

כששמעתי זאת, החלטתי שעד כאן הוא גבול השתיקה, ואמרתי לו בנעימות אך בפסקנות –

״לא, אני לא עונה לך, כי אין לי מה לדבר איתך״.

״מדוע?״ – הוא שאל מיד, ואני עניתי – ״כי אנחנו שני מינים שונים, אני בן אדם, ואתה בהמה״.

הלה נדהם, ושאל מיד ״מדוע אתה מדבר כך?״. השבתי לו – ״ראה את ההבדל, היודע אתה, מה הנך צריך לעשות, בשביל להיות כמוני? אתה צריך לחשוב על כל דיבור ומחשבה, על כל מעשה, ועל כל תנועה, לחשוב על כל מאכל בטרם נכנס לפיך, ולהימנע מכל דבר איסור שהתורה אינה מתירה ליהודי, לחשוב על מה אתה מסתכל ועל מה אתה חושב, הלא תצטרך לזה עבודת חיים שלמה, ואילו אני, מה אצטרך בשביל להיות כמוך? רק להוריד את הכיפה, לשים עגיל, ולעשות את כל מה שמתחשק לי!

כעת אתה מבין, מדוע אין לי מה לדבר איתך?״ – הוא ישב באלם, והמשך הטיסה חלפה בדממה גמורה…

ובאמת, שכיום, שהמיאוס ברחוב העיר כל כך בולט, אז אף שהרצוי ביותר זה לא להיחשף לכל הכיעור הקיים מחוץ ל׳תיבת נח׳ ־ היכלי הישיבות הקדושות,

שכבר אמר מרן המשגיח רבי ירוחם זצוק״ל שאף הרואה סוטה בקלקולה, שאין דבר מגונה מזה, ורואה את אחריתו המרה של החטא, בכל זאת הוא כבר צריך שמירה נוספת, כיוון שעל אף המיאוס שנוכח בה, הדבר נקלט בנפשו ועושה בו רושם.

אבל כאשר סוף סוף אנחנו חיים בתוך העולם, הרי זו ההרגשה שצריכה ללוות אותנו – אני בן אדם, ואני עסוק בהשלטת השכל על הרצונות, ואילו הם, בהמות ממש המתנהגות כבעלי החיים בתאוותיהם והליכותיהם.

למוד התורה מגן מהשפעת הסביבה

אומר הרב פינקוס – על הקב"ה נאמר אני ה' לא שניתי [מלאכי ג ו] הקב"ה אינו משתנה אין לסביבה שום נגיעה ושום השפעה עליו.

והנה ישנם ביטויים בזוהר הקדוש המופיעים פעמים רבות בנפש החיים ישראל ואורייתא וקודשא בתך חד הוא תורה דא קוב"ה והנוד דברים אלו נמצא במאמר חז"ל מי"ג פליק זפ אמר הקב"ה לישראל שכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עמה"

לעומת שאר המצוות שהמצוה מקרבת את האדם לבוראו לימוד התורה של האדם הוא כביכול לימוד של הקב"ה בעצמו!

מדוע יש הרבה למדנים ואין הרבה צדיקים?

ישנן הרבה צורות של גדלות אצל עם ישראל צדיקים חסידים יראי שמים אוהבי ה' האם יש לנו צדיקים היום?

חז"ל אומרים לנו מהו צדיק צדיקים יצר טוב שופטן [מוטת סג ע"ח] כל פעולותיהם מותוות על ידי יצר הטוב הם

אינם נמשכים לכוס שתיה סתם קרה אם הם זקוקים לשתות כו' וגם זה רק אם השתיה באמת מובילה למטרתה ואם היא מכילה תוספות מיותרות של טעם הם נמלטים ממנה כמו מסם המוות.

כשאנו באים לקנות איזה דבר מאכל ורואים לפנינו רשימה של רכיבים שאין לנו מושג בהם אנו אומרים לעצמנו עוזה כנראה בסדר אבל הצדיק מתייחס למאכל שאינו כשר כמו לרעל ועד שהוא אינו יודע במאת האחוזים שהדבר כשר ללא כל חשש ופקפוק הוא מפחד להתקרב למאכל הזה מילה של לשון הרע אצל הצדיק היא כמו סכין בלב.

והנה אם נשים לב נבחין בתופעה שאף שצדיקים אין לנו כל כך הרבה בדורנו וזאת ודאי מחמת קלקול הדור אבל תלמידי חכמים יש הרבה ב"ה והרי לכאורה מצב הדור נוגד גם את כל ענין לימוד וגדלות התורה!?

הסיבה לכך היא משום שהדבר היחידי שהסביבה לא יכולה לפגום בו הוא התורה כי התורה היא הקב"ה לימוד התורה יש בו כזו קדושה עד שאין לטומאה כל שייכות ונגיעה אליו דברי תורה אינן מקבלים טומאה.

הכל מקבל טומאה חוץ מדברי תורה.

אם כן כשאנו חיים בסביבה שהכל ספוג בטומאה הדרך היחידה שאנו יכולים לשמור על עצמנו היא רק על ידי לימוד התורה הקדושה זוהי החומה היחידה שבכוחה להגן עלינו מפני השפעתה המסוכנת של הסביבה

בעבר בעיירות שבחו"ל היו יהודים שהיו בורים ועמי ארצות גמורים לא ידעו אפילו קרוא וכתוב ומכל מקום באווירה של הקדושה ששרתה על העיירה הם יכלו לשמור תורה ומצוות גם ללא לימוד התורה

אבל באווירת הטומאה השוררת כיום בה הכל נהרס ונפרץ המגן היחידי שנותר לנו כיום מההשפעה הקלוקלת של הסביבה הוא רק לימוד התורה הקדושה אנשים שלא לומדים תורה לא מתמסרים ללימוד התורה ולא נמצאים במסגרת של תורה כמעט ואינם יכולים להיות מוגנים מהשפעת הסביבה זוהי ההגנה היחידה מפני השפעות הסביבה הבטחון היחידי לשמירת יהדותנו ויהדות ילדינו לימוד התורה הק' מתוך מסירות והקרבה!

אחרי מתן תורה קדושה ללא שינוי [הרב פינקוס פ' קרח]

ואפשר לומר על דרך הדרוש שרק קודם מתן תורה לפני שהיתה תורה בעולם משה רבינו לא היה יכול להתפלל בתוך ארץ מצרים אבל אחרי מתן תורה זכינו לכזו דביקות של קדושה במדרגת אני ה' לא שניתי זהו החפצא של התורה הק' שהיכן שהיא נמצאת קדושתה במקומה עומדת כי ה' יתן חכמה מפיו תמיד אותה קדושה ממילא אדם שקשור לתורה היכן שהוא מוצא את עצמו לעולם לא ישתנה.

הסבא מקעלם ז"ל היה אומר שבזמנינו חייב כל אחד להרגיש עצמו כאילו ונמצא במדבר ואין לו שייכות וקשר כלל לכל הבריאה ולאנשים הנמצאים בה מפני שעתה המצב שנשכחה כלל מאנשי העולם כל עניני האמונה וההשגחה ואינו דומה לאשר היה בימי קדם שהאמינו העולם בהקב"ה אלא שהיה להם שאלות והשגות בעניני ההשגחה.

בזמנינו שולטת הכפירה והאפיקורסות בעולם ואין מאמינים כלל ומשום שטבע האדם להמשך אחר מה שרואות עיניו וכיון שבהנהגות בני אדם אין רואה כלל אמונה לכך מושפע מהם וקשה עליו האמונה ומשו"ה חייב לצייר לעצמו כאילו ונמצא במדבר ללא מגע כלל עם אנשי העולם ועי"ז ישתחרר מהשפעתם וזו מהעבודות הקשות ביותר לא להיות מהרבים.

והייני הדברים המבוארים ברמב"ם הל' דעות פ"י ה"א "דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדיעותיו ובמעשיו אחר ריעיו ואביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ילך למקום אנשים צדיקים וכו' ואם היו כל המדינות נוהגים בדרך לא טובה ישב לבדו יחידי וכו' ויצא למערות ולחוחים ולמדברות וכו' " והיינו כמש"נ שלא ימלט שיוכל למנוע את עצמו מהשפעת אנשי המדינה ולכן אין לו כל עצה אלא לעזוב הכל ולילך יחידי למדבר

וכן חזינן שדוד המע"ה פתח את ספר תהלים "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב" תהלים א א זו היא תחילת העבודה להתרחק מעצת הרשעים והחטאים כי בשעה שקרוב אליהם לא יעזרו כל התהלים ויפול בעצת ודרך הרשעים

ומשו"ה קשה מאוד ההכרה ש"בכל דרכיך דעהו" ואף שפשוט מאוד להכיר זאת אך כיון שהציבור חי להיפך "אכול ושתה כי מחר נמות" משפיע זאת עלינו לפחות במה שנוגע לצורת החיים המעשית והיינו דמובא בחז"ל נדה ל שלפני בריאתו של אדם משביעין אותו שאפילו כל העולם אומרים עליו שהוא צדיק חייב להחזיק לעצמו כרשע ואף זאת בגדר הנ"ל לא להיות מושפע מהבנות העולם אלא לעשות לפי ההכרה העצמית

ועד כדי כך חזינן שהרבים משפיעים מהא דחייבה תורה בכניסתן לארץ "לא תחיה כל נשמה" דברים כ טז מפני שכאשר ישאירו את העמים בתוכם ישפיעו המה על בני ישראל ורק ע"י עקירת ההשפעה מהרבים יתכן שהבנותיהם ידריכו אותם נמצא שזו עיקר ראשון בעבודה לעקור את הרע כדי שלא ישפיע עליו ואז יפעלו הבנות השכל עליו ויוכל להתנהג על פיהם.

*

הפגיעה בזולת וגדריה

[והגדת עם תוספת מרובה]

לאלעזר בן אהרן הכהן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה״ (שמות ו, כה). ופרש רש״י: מזרע יתרו שפטם עגלים לעבודה זרה, ומזרע יוסף שפטפט ביצרו. והיינו, כמו שאמרו בגמרא (בבא בתרא קט ע״ב וסוטה מג ע״א) שאביה היה משבט אפרים או מנשה ואימה מבנות יתרו, או להפך.

והקשה ה״בן איש חי״ זצ״ל (סוטה מג ע״א), איך רמזה התורה גנותו של יתרו, שפטם עגלים לעבודה זרה. והלא צותה ״וגר לא תונה״ (שמות כב, כ), לומר לו זכר מעשיך הראשונים (בבא מציעא נח ע׳׳ב)?

וכתב: ״ונראה לומר בסיעתא דשמיא שרמזה כאן שבחו, לומר: כל כך אדוק היה בעבורה זרה ועם כל זה זכה להיות גר קדוש עד שאמר לו משה רבינו עליו השלום ״והיית לנו לעיניים״ (במדבר י, לא), כלומר חביב עלינו כבבת עינינו. וגם מזרעו עמדו צדיקים עצומים שהיו גדולי ישראל (סוטה יא ע״א, סנהח־ין קד ע״א), ואחד מהם פנחס בן אלעזר, איש האלקים״.

ואכן, ה״חתם סופר״ זצ״ל, הקשה (שמות כב, כ): ״יש לדקדק מה אונאה שייך לומר לגר זכור מעשיך הראשונים, והיא תהלתו ושבחו, שהזניח עבודה זרה ודבק בקדושה?״.

הקושיה צודקת כל כך, ואינה קושיה! לא, אין כאן סתירה. אסביר, במעשה שהיה.

בישיבה סיפרו, שבשעתו סערה וילנה וגעשה: היה שם סנדלר שעלה לגדלה, וערך חתונה ברוחב יד כמנהג הגבירים. לאחד מעשירי העיר חרה על הסנדלר לשעבר המשווה עצמו לאצולת הגבירים, וכשהוליך את בנו לחופה בא מולו, חלץ נעלו ושאלו כמה יעלה לו תיקון הסוליה. נבוך המחותן, שמחתו הושבתה ופניו הולבנו ברבים.

כששמע על כך רבי ישראל מסלאנט זצ״ל הזדעזע ואמר: ״בטוחני שגדולי הדור הקודם נתבעים עתה לדין על שלא חינכו את קהלם למידות טובות, ואפשרו למקרה כזה לקרות!״ –

והגביר הגרי"ס את פעליו בהשרשת תנועת המוסר, ושם בה דגש על חנוך למידות והקפדה על המצוות שבין האדם לחבירו.

ואני, ככל שהתקוממתי על המעשה השפל שלא ייעשה, מעולם לא הצלחתי להבין במה התבייש אותו עשיר. אדרבה, אם הזכירו לו שהיה סנדלר ועלה לגדולה, הן תגדל שמחתו בכפל כפלים, והודאתו לבוראו תתעצם שבעתים!

היה לי יריד נעורים באנטוורפן. יחד שהינו בסיביר, התענינו והתיסרנו. בכל פעם שהגעתי ועליתי לבקרו, היה נושא ידיו ומבקש: ״רבי יעקב. רק אל תדבר על סיביר!״

רצונו הוא כבודו. הזכרונות מכבידים עליו, מקדירים את רוחו. אבל הבעתי באזניו פליאה: ״למה זה מעציב אותך. אדרבה, זכור ושמח שזכית ונחלצת, ותודה לקדוש ברוך הוא על רוב חסדיו!״ –

הן זה ענין ״מתחיל בגנות ומסיים בשבח״ בהודאת יציאת מצרים (פסחים קטז ע״א): מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשו קירבנו המקום לעבודתו״!

ולדברי רבי עקיבא (סוכה יא ע״ב), נצטוינו לשבת בסכה לדורות עולם, כדי לזכור ״כי בסוכות – סוכות ממש – הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים״ (ייקרא כג, מג), פרש רשב״ם: ״חג הסכות תעשה לך באספך מגרנך ומיקבך״, באספך את תבואת הארץ ובתיכם מלאים כל טוב דגן תירוש ויצהר, ״למען תזכרו כי בסוכות הושבתי את בני ישראל במדבר״ ארבעים שנה בלא ישוב ובלא נחלה, ומתוך כך תתנו הודאה למי שנתן לכם נחלה ובתים מלאים כל טוב.

ושנינו (קדושין סו ע״א): מעשה שהלך ינאי המלך לכוחלית שבמדבר וכבש שם ששים כרכים ובחזרתו היה שמח שמחה גדולה וקרא לכל חכמי ישראל. אמר להם: אבותינו היו אוכלים מלוחים [סוג ירק] בזמן שהיו עוסקים בבנין בית המקדש [בית שני, שעלו מן הגולה והיו עניים, והיו מוציאים הוצאות במלאכה] אף אנו נאכל מלוחים זכר לאבותינו [זכר לעניותם, ולהודות לפני הקדוש ברוך הוא שהצליחנו והעשירנו (רש״י)] והעלו מלוחים על שלחנות של זהב, ואכלו!

להתביש בכך צריך? להודות על כך צריך! שכך שנינו (אבות דרבי נתן, סוף פרק כא): מעשה ברבי עקיבא שהיה יושב ושונה לתלמידיו, ונזכר לו מה שעשה בילדותו – איך בילה ארבעים שנה מחייו לריק!

מה עשה, נאנח?! נאנק?! הצטער והתאבל?! – אמר: ״מודה אני לפניך ה׳ אליקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות בשוק״.

ודאי, כך צריך לחשוב, כך צריך להתיחס. אבל אם כך, קמה וניצבת קושית ה״חתם סופר״, מדוע אסרה עלינו התורה להזכיר לגר את עברו! למדנו מכאן יסוד: שצער הזולת לא קשור בהעלבה אמתית. אפלו אם זה כבוד עבורו, ״תהילתו ושבחו״ כדברי ה״חתם סופר״, אפלו אם אין לו במה להעלב. אבל האיסור הוא לומר לו מה שמעליב אותו, בצדק או בטעות!

כשהתורה מכתירה את יתרו בשם ״פוטיאל״, שפיטם עגלים לעבודה זרה והפנה לה ערף והתגייר וזכה לחתן כמשה רבינו ולנכד כפנחס בן אלעזר, זו מחמאה. ואם אדם היה נגש אל יתרו וקורא לו פוטיאל על שפטם עגלים לעבודה זרה, ויתרו היה נפגע, היה עובר על לאו מדאורייתא!

יותר מדי פעמים שומעים אנו התנצלות בנוסח: מה כבר אמרתי, ממה הוא נעלב. אמרתי את האמת, וזו היתה אפלו מחמאה – וזה יתכן, ולמלבין הפנים אין חלק לעולם הבא!״.

תוספת:

לא רק שאין לו לאדם לומר "מה יש לו להפגע"? אלא אפילו אם האדם הזה הוא דורש את פגיעתו – וכאן כל שכן שאין לי לחוש על כבודו – כשהוא לא חש, ובכל זאת – נוח לו שיפיל עצמו לכבשן האש ולא יפגע בו!

וזו גמרא מפורשת:

הגמרא מספרת על מר עוקבא שבשכנותו היה דר עני בכל יום היה רגיל מר עוקבא להשליך לו ארבעה זוזים בחור של ציר הדלת העני מצאם ולא ידע מי הניחם שם פעם אחת אמר העני בלבו אארוב ואראה מי משליך לי את הכסף אותו היום התאחר מר עוקבא בבית המדרש וכשהלך לבית העני התלוותה אליו אשתו כיוון שהרגיש בהם העני יצא ממחבואו כדי לראותם אבל הם כרחו מפניו במנוסתם ראו תנור נכנסו שניהם לתוכו והתחבאו שם אותו תנור גרפו ממנו את הגחלים ממש זמן קצר קודם לכן ועדיין חומו עימו רגליו של מר עוקבא נכוו אמרה לו אשתו "שים רגליך על רגליי ותינצל מכיוון שרגליי לא נכוות" חלשה דעתו של מר עוקבא שרק בו שלט חום האש ניחמה אותו אשתו "זכותי גדולה מזכותך היות ואני נמצאת בתוך הבית עניים פוגשים אותי ואני מחלקת להם להם ובשר ומיני מזונות הראויים לאכילה ואילו אתה נותן להם מעות והם צריכים לטרוח ולהכין לעצמם סעודה"

ומקשים העולם מה כל החרדה של מר עוקבא ואשתו ולמה להם לברוח לתנור הרי העני כשרדף אחריהם הביא את הבושה על עצמו מרצונו ומדוע מסרו נפשם?

מעשה נוסף:

מסופר על [כמדומני] ר' איסר זלמן מלצר שפ"א מסר שיעור בביתו, וציטט גמ' ונקב את מקום הדף כא עמוד ב', והיה שם בחור שמיד תיקן אותו ואמר בדף כב עמוד ב'! הרב מיד אמר שוב כא:, והתלמיד חזר שוב. מיד קם התלמיד ללכת להביא את הגמרא ולהוכיח את טענתו, אולם הרב מיד עצר בעדו ואסר עליו להביא את הגמרא. נאלץ התלמיד להמשיך ולשבת. לאחמ"כ בתום השיעור כששב לישיבה היה להוט למצוא את המקום המדויק ולהוכיח לרב שהוא הצודק, אולם להפתעתו מצא שאכן הרב צדק ולא הוא… הוא שב להתנצל בפני הרב, והרב אמר לו ידעתי שאתה טועה ומשום כך אף התנגדתי כל כך שתביא את הגמרא, כדי שלא תתבייש… והתלמיד חשב שהרב רוצה למנוע בושה מעצמו

גם כאן נשאל – הרי הוא רוצה להתבייש – שיתבייש! מדוע אני צריך למונעו?

אלא ההסבר הוא ענין הפגיעה בזולת כל כך חמור – שגם אם אתה לא מבין מה יש לו להפגע, וגם אם הוא עצמו הביא זאת על עצמו, אבל בכל זאת יש כאן פגיעה – יש לברוח מזאת כמו מאש!

זה בנוגע למצב בו אנו חלילה נפגע באחרים.

אך בנוגע למצב בו פגעו בנו – המבט הוא שונה.

כשפגעו בנו עלינו לשמוח כי בזה מעבירין לנו על כל פשעינו אם האדם היה יודע מה גורם הוא בכל חטא ובכל עוון כמובא בספרי האר"י והמקובלים הרי יחרד וילפת אשר אין בכוח אנוש לסובלם וכאן הבטיחו חז"ל שבזה שהאדם סופג עלבון מעבירין על כל פשעיו

ובשם רבי משה קורדבירו זצ"ל נאמר שפירוש הפסוק "יתן למכהו לחי ישבע בחרפה" שאם חברך היכה אותך מכת לחי והוא עלבון גדול עליך לשבוע מחרפה זו כאדם שהתענג על מאכל דשן כן אתה צריך להרגיש.

וכ"כ השל"ה הק' ישמח בחירופים יותר מאכילת מעדנים דבר זה מצינו אצל דוד המלך ע"ה כמובא בתהילים צב "בקמים עלי מרעים תשמענה אוזני" דהיינו כשמרעים קמים עלי ומחרפים ומגדפים אותי אזי "תשמענה אוזני" אני מקשיב ושומע את דבריהם ובזה אני זוכה שיקויים בי "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה" ומידה זו מזכה אותי להיות צדיק ולפרוח ולשגשג כארז.

המעשה בחזון איש שהוכיחו אדם שלא הכירו שיקרא תהלים, ולבסוף הצטער לגלות שדיבר בחוצפה לחזו"א אך הרב הרגיעו שקיבל תוכחתו ואכן החל לקרוא מדי יום כמה פרקי תהלים…

הגמרא מספרת על דוד המלך גמרא ב"מ נט שבני דורו היו באים ואומרים לו דוד הבא על אשת איש מה דינו והוא ענה להם מיתתו בחנק ויש לו חלק לעולם הבא אבל המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא!

מספרים על חתנו של "הנודע ביהודה" שהיה גאון גדול בתורה חריף ובקי וכל רז לא אניס ליה אך אשתו הייתה מבזה אותו תמיד ליד תלמידיו ובכל הזדמנות שהיה מופיע ליד הציבור הייתה מבזה אותו ומקנטרת אותו כדברים והציבור הגדול בעירו המה ראו כן תמהו נבהלו ונחפזו רעדה אחזתם כיצד מעיזה בתו של "הנודע ביהודה" לבזות את בעלה שידוע בכל הדור כגאון אחד ומיוחד ותהי לחידה בעיניהם לאחר שנים רבות כשנפטר אותו חכם באה הרבנית קבל עם ועדה והתחילה לבכות בקולות רמים על פטירת בעלה הרב הגאון והחלה לספר את גדולת בעלה בנגלה ובנסתר וסיפרה שלפני החתונה עשה עמה בעלה הסכם שבכל פעם שיהיה בציבור תבזה אותו כדי שלא יתגאה והיא בלית ברירה הסכימה וביקשה מבעלה שייתן אות שדבריה נכונים וראו כל העומדים את ראש הנפטר זז ומאשר את דברי הרבנית מכאן נלמד כמה חשוב שאדם יקבל בזיונות בעולם הזה ויבין ויעריך גודל מעלתם ועוז הדרם.

יוסף הצדיק כל ימיו הקפיד לא לנקום על מה שעשו לו ולמרות הבזיונות ועצם המכירה שגרמו לו אחיו מעולם לא עלתה על לבו להשיבם כגמולם וכמעשיהם האדם מחוייב לסלוח על כל מה שעושים לו משום שאם הוא אינו מוחל הריהו מצער את השי"ת!

ואם האדם יתבונן ידע שעל כל עלבון מעבירין על כל פשעיו וכן אומר האר"י הקדוש דבכל התשובות שבעולם המעולה מכולם היא סבלת העלבונות החירופים הגידופים והוא מועיל יותר מכל מלקיות וסיגופים!

ובירושלמי מועד קטן פ"ג משנה א מסופר על ר' אלעזר בן הורקנוס שהלך בשוק ועבר ליד בית ובאותה שעה הייתה אשה מכבדת הבית היא אספה את האשפה והשליכה לרחוב ור"א שעבר בדיוק שם ספג את האשפה על ראשו ר"א לא כעס ולא התרעם ואמר "דומה אני כי חבריי שריחקוני מעתה יקרבוני" דכתיב "מאשפות ירים אביון" הרי שאדם בעל שכל רואה בבזיון זה פתח להתעלות ולהתרוממות.

מכך נוכל ללמוד כי המעביר על מידותיו אינו זה שמעביר על דברים של מה בכך זו אינה גדולה אלא מדובר על דברים שיש לכעוס ולרגוז עליהם שהמעשה הנעשה בהם הוא מעשה פוגע ומביש ויש בו מקום לחשבונות רבים ובכל זאת האדם מעביר עליהם ולכן מעבירין לו על כל פשעיו על כן התיקון למידה זו היא סבלנות ואורך רוח וישים לנגד עיניו כמה יכול לזכות על ידי שמירת מידה זו וידע שהכל מאתו יתברך!

לסיכום –

יש לאדם להזהר שלא לפגוע בזולתו גם אם "אין לו סיבה להפגע".

וגם אם הוא עצמו הביא זאת לעצמו.

ואם בנו פגעו – נשמח על הזכות להיות מן הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבין שעליהם נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו!

*

פרעה גדלו אמה – לדמותו של אדם קטן

[הגודל האמיתי של הבן אדם – כפי מידת האמת שבו – והגדת עם תוספת מרובה]

פרעה שהיה בימי משה אמגושי [מכשף] היה. הוא אמה, וזקנו אמה״ (מועד קטן יח ע״א). בהנחה שהזקן אינו צומח מקצה הגולגולת, היה דורך על זקנו בלכתו… גמד מגוחך, קריקטורה מעוותת. האמנם כך נראה? אכן כן, כתב השל״ה (סוף פרשת וארא), ״כי אין מקרא ואין דברי חז״ל יוצאים מידי פשוטם״ (יעוין שבת סג ע״א).

[אגב, יש שמסבירים בדרך צחות עפ"ז את שנאמר אצל יוסף (בראשית פרק מז-ז) וַיָּבֵ֤א יוֹסֵף֙ אֶת־יַֽעֲקֹ֣ב אָבִ֔יו וַיַּֽעֲמִדֵ֖הוּ לִפְנֵ֣י פַרְעֹ֑ה וַיְבָ֥רֶךְ יַעֲקֹ֖ב אֶת־פַּרְעֹֽה: וכי יעקב היה נכה ח"ו, שהיה צריך להעמידו? אלא יעקב מנסה לראות היכן הוא פרעה ולא מוצא, ויוסף מעמידו אותו ומורה לו באצבע הנה! זה ההוא שם הגמד ההוא…].

אבל המהר״ל מפראג זצ״ל (״באר הגולה״, באר ה) כתב, שיתכן ובפועל היה גבה קומה ורחב גרם. חז״ל התכוונו לדמותו הרוחנית, לאישיותו, זו היתה של גמד מגומד. אישיות קטנה ומצומקת. אלו נברא בצלמה ובדמותה של נשמתו הזעירה, היה ננס זעיר. אבל פעלו כאן חוקי תורשה ועוותו את צורתו כך שנראה כאדם רגיל ואף מרשים!

ואנו נזכרים בספורו של הגאון הקדוש בעל ״שבט מוסר״ זצ״ל בספרו ״מנחת אליהו״ (פרק ה). הוא נקרא להוציא ׳דבוק׳ שנכנס באדם, והחל לשוחח עם הנשמה המיוסרת. הלה ספר על עברו, חטאיו ועונשו. בתוך הדברים שאלו, מה גדלה של נשמה? אמר האומלל: ״יש ויש. אני למשל, כאגוז – אבל יש קטנים יותר״. גם זו נחמה…

ואני חושב לעצמי: הולך אדם בעולם, מתגאה בקומתו הנישאה. אבל אותה ישאיר פה. שרועה בשכיבה. ומה יעלה למעלה, גרגר שומשום?! אברהם אבינו קרוי ״האדם הגדול בענקים״ (יהושע יד, ט). איני יודע מה היה גבהו, אבל אישיותו! ״ושם [בשונם] אשה גדולה״ (מלכים ב ד, הו, לא גדולת ממדים, אלא יראת חטא (תרגום יונתן) וחשובה (רש״י)! ופרעה, אפס. גמד, באישיותו! מדוע?

כי אחד הרברים שהעולם עומד עליהם, היא האמת (אמת פ״א מי״ז). עולם שקרי הוא עולם מעורער. כמו שסיפרו במדרש (מדרש תהלים ז) שהשקר ביקש להכנס לתיבת נח. אמרו לו: שנים שנים באים אל התיבה (בראשית ז, ט), אינך נכנס אלא אם תביא בת זוג. פגש בפחתא – נזק ובקשה להצטרף אליו. אמרה לה הפחתא: אם כבת זוג, אז כבת זוג: כל מה שאתה מרויח אני מוציאה! הסכים, ומני אז כלל בל יעבור הוא: כל מה שהשקר מרויח, מכלה הפחתא הנזק והחסרון!

המלכות, אמורה להעמיד העולם על כנו: ״מלך במשפט יעמיד ארץ״ (משלי כט, ד). ולפיכך, אמורה היא להיות מושתתת על האמת: ״המלכות אינה חוזרת בה [מהבטחתה], אם אומרת שתעקור הר, תעקור הר ולא תחזור בה!״ (בבא בתרא ג ע״ב, וערכין ו ע״א), עד כדי כך, שאף "הדבור של המלך נחשב כמעשה״! הורדוס לא היה ידוע כדמות חיובית, להיפך. אבל בבא בן בוטא סמך על מלתו ויעץ להרוס את בית המקדש כדי לבנותו שנית ברוב פאר והדר. [למרות שהיה עבד לרומאים, וכששאלם הורו לו שאם הרס לא יבנה (בבא בתרא ד ע״א)!]

ופרעה, מלך המעצמה האדירה באותם ימים, שקיבצה כל כסף וזהב שבעולם (פסחים קיט ע׳׳א), ומילתו אינה מילה. מבטיח לשלח את העם וחוזר בו, שב ומבטיח ושוב חוזר בו!

הגמרא (כתובות עז ע״ב) מספרת, שובי יהושע בן לוי עלה בחייו לגן העדן העליון ונשבע שלא יצא. אמר הקדוש ברוך הוא: נבדוק, אם מימיו לא נשאל על שבועתו, ישאר בגן העדן, [ואם לא, ישאל על שבועתו ויצא].

והסביר הסבא מקלם זצ״ל (״חכמה ומוסר״ ח״א מאמר מב) שבודאי אין אסור להשאל על השבועה. וכשנישאלים, עוקרם החכם מעקרם, וכאלו לא היו (כתובות עד ע״ב). אבל אדם שאמר, וחזר בו, אישיותו אינה משלמת. אינו ״בן העולם הבא״, אינו שייך לעולם האמת בחייו! ״אחות לנו קטנה״, זה אברהם אבינו שאיחה [חיבר] את כל באי עולם לקדוש ברוך הוא. ״מה נעשה לאחותנו״, מה אפשר לבנות עליו?

״אם חומה היא״, אם מעמיד הוא דבריו כחומה, ״נבנה עליה טירת כסף״, שייך הוא למציאות איתנה ומושרשת ואפשר לבנות עליו עם נצחי.

״ואם דלת היא״. שמטלטל דבריו כדלת שפעמים נפתחת ופעמים נסגרת, ״נצור עליה לוח ארז״ (שיר השירים ח, ח) שמרקיב והולך (שיר השירים רבה ח, יב). לא הוא מציאות קיימת, ולא העם שיקום ממנו.

אמר אברהם: ״אני חומה!״ ״איתן האזרחי״ הוא (מלכים א ה, יא. בבא בתרא טו ע״א). ובאמת, לפיכך ״האדם הגדול בענקים״ הוא (יהושע יד, טו). הוא איתן, והאבות בכללותם קרויים ״איתנים״ (ראש השנה יא ע״ב), ואף זה בכלל ״חייב כל אדם לומר אימתי יגיעו מעשי למעשי אבותי״ (תנא דבי אליהו רבה, כה)! פרעה, אמה.

נבוכדנצר, טפח (ילקוט שמעוני דניאל ד). ונחנו מה, כאגוז וכביצה?!

נוסיף ונאמר: זקן בארך אמה, איזה זקן מכובד! אבל כשכל האדם הוא אמה, ומתחבא מאחורי הזקן, מה שוה הזקן?! ״הוא אמה, וזקנו אמה״!

הגמרא (גיטין יד) סיפרה על ״אותן בני אדם, הם אמה וכובעם אמה״ (יעוין במהרש״א). כובע בגובה ששים סנטימטר, אוהו. ולא צילינדר, גם לא ספודיק בדוקא. גם השטריימלאך תפסו גבה. ויש כובעים מכובעים שונים. כובע של משגיח וכובע של ראש ישיבה, כובע של רב ושל דיין. אבל, אבוי אם ״הוא אמה וכובעו אמה״ –

ונחנו מה, על איזה גובה מכסה כובענו?!

תוספות:

זהירות הסטייפלר בשקר

וכפי שמסופר שבזמן שנאלץ ה"סטייפלער" לשרת בצבא רוסיה הוטל עליו לשמור באחת המשמרות על בית חולים מסוים ההוראה הייתה כי כאשר יראה איזו תנועה חשודה יירה ברובה והם יכניסו את כל בית החולים לכוננות ה"סטייפלער" שהיה עייף מעמל היום נרדם על משמרתו ונפלט כדור מרובהו מיד הכניסו את כל בית החולים לכוננות והכול ציפו בחרדה לבאות כשלא אירע מאומה נרגעו יצאו ושאלו את הסטייפלער מה ראה ומדוע ירה באותו רגע חלף הרהור בלבו הן יכול הוא לשנות מהאמת ולתרץ עצמו שראה משהו חשוד ולכן ירה אך תיכף נחרד ממחשבה כזו שיוציא ח"ו דבר שקר מפיו והחליט בעזות הקדושה לומר להם את האמת הוא ענה ואמר בפשטות "נרדמתי על משמרתי ונפלט לי כדור מהרובה " תיכף ומיד תפסוהו ואסרו אותו במקום אשר הפושעים הגדולים אסורים שם וגזרו את דינו למוות בתליה לימים סיפר ה"סטייפלער" כי הוא לא פחד ולא חשש כלל גדול היה ביטחונו בהשי"ת כי יצילהו שהרי "שומר מצווה לא ידע דבר רע" והלא כל מעשיו לשם שמים ולכן אף שבדרך הטבע לא היה נראה איזשהו פתח להצלה אך כלום היד ה' תקצר ואכן ישועת ה' כהרף עין לאחר שלושה ימים חל יום ההולדת של הקיסר נתנו חנינה להרבה אסירים בטחוניים ובתוכם היה הסטייפלער והוא יצא לחופשי.

נענוע הראש ורמיזות

כתב בספר חסידים והין צדק יהיה לכם ויקרא יט לו אפילו הן שלך ולאו שלך יהיה צדק ומנין שאף רמיזות שלך צדק

שנאמר קורץ בעיניו מולל ברגליו מורה באצבעותיו משלי ו יג וכתוב שלח אצבע ודבר און ישעיה נח ט ואף נענוע שלך בראש

יהיה אמת כשאדם רוצה לומר הן כופף ראשו וכשרוצה לומר לאו מנענע ראשו לצדדים ואף האברים כולם יהיו אמיתיים

שנאמר שיר השירים א ד מישרים אהבוך סי' תתרנ"ח

ובהקשר לזה כתב בספר שו"ת בגדי ישע אבן העזר סימן ל"ב שכאשר ישב הגאון רבי עקיבא איגר בפוזנא שבמדינת אשכנז נשאל הלכה על ידי דייני קהילת בלוסטק שבמדינת פולין חכך בדעתו אם להשיב ולבסוף הכריע לחיוב בפתח תשובתו גילה מדוע חכך בדעתו ומה הניעו בכל זאת להשיב וכה כתב אליהם אני איני כדאי ששלחתם לידי ממרחק ותודה לאל לא אלמן ישראל מגדולי גאוני זמנינו במדינתכם אשר קטנם עבה ממתני ומצורף לזה עוד רבות הטרדות העצומים לא ישוערו לא ישחררוני להעמיס עלי עוד ענינים חוץ לעירי ואך לאשר בהיותי בברומברג בשמחה של מצוה ביקש ממני ידידי להשיב לכבודם בענין זה ואני שתקתי וחוששני אולי ניענעתי בראשי קצת וכדרך הבטחה לזה מוכרחני לצאת מגדרי להשיב אך הפעם [טובך יביעו ח"א]

אמת ללא פשרות

רבי אברהם ישעיהו קרליץ בעל החזון איש דבוק היה במדת האמת ונפשו סלדה מן השקר הקל בכל צורה שהיא האמת לא ידעה אצלו פשרות וסטיות כפי שנראה במעשים שלפנינו נוהג היה החזון איש להתפלל מנחה גדולה בשעה בחצות היום הן בחול הן בשבת פעם אירע וקשה היה לכנס מנין למנחה בכלת הכנסת שבביתו ורק בשעה נמצא העשירי למנין פנה אליו גיסו רבי שמואל גרינימן ושאלו הזמנתי לביתי לשעה בצהרים אדם אחד והנה בגלל איחור מנחה בודאי אתאחר להופיע לפגישה ונמצא הלה ממתין עלי שלא כפי שקבענו להפגש השיבו החזון איש מי שדבוק במדת האמת אין אצלו כאן שום צל של שאלה יבוטל המנין על ידך אך מדיבור האמת לא תזוז ואכן התפזר הקהל והמנין התבטל.

פעם שכנע החזון איש איך יהודי מבטיח לילדו הקטן מתנה אם ימלא אחרי בקשתו מיד נפנה אליו החזון איש והזהירו שלא

יוליך שולל את הילד כשהוא מזכיר את דברי הגמרא שיש בהפרת הבטחה לילד איסור משום למדו לשונם דבר שקר וגם נוסף לזה העיר הרי קטנים לאו בני מחילה נינהו ופעם שמע איך אדם מטיח כנגד חבירו אתה מדבר שקר הוכיחו החזון איש לא כך אומרים המילה שקר כשלעצמה שנואה היא אלא הוי אומר דבריך אינם אמת…

*

׳ענה כסיל כאולתו״

[א,ב והגדת]

יש גמרא, איך אומר, תמוהה. מי חכם, ויבינה. משה ואהרן באים לפני פרעה ודורשים לשלח את ישראל. פרעה דורש מהם מופת. משליך אהרן את מטהו. והופך לתנין. משליכים החרטמים מטותיהם, והופכים לתנינים. תיקו. ״ויבלע מטה אהרן את מטתם״ (שמות ז, יב). אה, על זה לא חשבו. הם יצרו תניני דמה, בלי רוח חיים. והמטה של אהרן הפך לתנין חי, רוחש ואוכל, תנין אמת, מעשה אלוקנו ונפלאותיו. ונס בתוך נס, קודם שב והפך מטה, ואז בלע תניניהם (שבת צז ע״א). ונס שלישי, שלא העבה (שמות רבה ט, ז). מה אמרו החרטמים, שזו אצבע אלקים? איפה!

״אמרו לו יוחנא וממרא [ראשי המכשפים של מצרים (ו־ש״י)] למשה: תבן אתה מכניס לעפרים [שהוא מקום הרבה תבואה, אתה מביא לשם תבואה למכיר, בתמיה. כך, ארץ מצרים שהיא מלאה כשפים, אתה בא לשם לעסק בכשפים? (רש״י)]. אמר להם: פתגם שגור הוא, למתא ירקיא, ירקא שקל [לעיר שגדל שם ירק הרבה, הבא ירק שלך למכר, לפי שמתקבצים שם הכל לקנות (רש׳׳י)] (מנחות פה ע״א, ובמדרש שם).

לא מובן.

מתי אמרו לו כן? אם כשהשליך מטהו, ודאי סברו שעשה כן בכשפים. אך מה היה לו לענות להם, מיד יראו שפעלת הבורא היא.

ואם לאחר שנוכחו בכך, כשנותרו בלי מטות כי ״תניניהם״ נבלעו בחטף במטה האלקים, איך העזו לומר דבר –

העזו גם העזו. ברש״י (שמות ז, כב) משמע שאמרו כן לאחר שמטותיהם נבלעו!

אבל משה, מה ענה להם! היה לו לומר שעיניהם הרואות שאין אלו כשפים, ושלוחי הבורא הם! כתב רש״י (מנחות, שם): הם אמרו לו דברי לצנות, והוא השיב להם בענינם.

מישהו מבין?!

[תוספת: שלמה המלך אומר

(ד) אַל תַּעַן כְּסִיל כְּאִוַּלְתּוֹ פֶּן תִּשְׁוֶה לּוֹ גַם אָתָּה:

ובפסוק אחריו

(ה) עֲנֵה כְסִיל כְּאִוַּלְתּוֹ פֶּן יִהְיֶה חָכָם בְּעֵינָיו: חז"ל כבר עומדים על הסתירה,

ביאור הגר"א – אל תען כסיל כאולתו – בגמרא פריך אהדדי [עם הפסוק הבא] – כתיב ענה כסיל גו' וכתיב אל תען?

ומשני כאן בדברי תורה וכאן במילי דעלמא. ולכאורה אינו מובן, והלא בפסוקים אין שינוי, ומנין לחלק?

ונראה שתירוץ הגמ' מפורש בפסוק, והגמרא אינו רק מפ' דברי הפסוק,

דכתיב אל תען כסיל כאולתו פן תשוה לו גם אתה, וכתיב ענה כסיל כאולתו פן יהיה חכם בעיניו,

ומפ' הגמרא היינו במקום שאם תענה לו תשוה לו גם אתה, והיינו במילי דעלמא, שאמר לך דבר שלא כהוגן, ואם תענה לו ותריב עמו תשוה לו, אל תענה אותו

אבל במקום שאם תענה אותו תסתור את דבריו, ואם לא תענה אותו יהיה חכם בעיניו, שיהיה סובר שנצח אותך, אז ענה כסיל כאולתו, והיינו ע"כ בדברי תורה

ולכן אמרו כאן בדברי תורה כאן במילי דעלמא

ואמר אל תען כסיל כאולתו כי אפילו בת"ח אין להשיב יותר ממה שאמר הוא, כמה שאמר בגמרא האי מאן דאמר ליה חבריה מילתא לא להדיר ליה טפי ממה דאמר ליה חבריה, ולכסיל – אפילו כאולתו אל תען כי פן תשוה לו אם באת להתקוטט עמו:

(ה) עֲנֵה כְסִיל כְּאִוַּלְתּוֹ פֶּן יִהְיֶה חָכָם בְּעֵינָיו:

ביאור הגר"א – ענה כסיל כאולתו – אפילו בדברי תורה אל תענה לפי שכלך, כי יבוז לשכל מילך,

אלא תענה כפי שאלתו – פן יהיה חכם בעיניו שיאמר שלא יכלת להשיב אותו,

אבל לא תהא משיב רק כפי אולתו ולא לפי שכלך:

דוגמא לכך:

מסופר, כי פעם כאשר שהה הרה״ק בעל הדברי חיים מצאנז זי״ע בעיר מרפא, ראה אותו רב ״ליטאי״ עוסק בעצמו בחיתוך וריסוק ביצים ובצלים בשבת קודש, ושאלו: מדוע יטרח כבודו, והלא עבודה זו שייכת למשרתת?

ענה לו הרבי: הלא כבודו יודע כי אם חותכים את הבצלים דק דק יש חשש של איסור טוחן, ובדבר הנוגע להלכה, איני יכול לסמוך על המשרתת…

בשבת הבאה שהה שם אורח ״חסיד״, וגם הוא שאל את הרבי לפשר הדבר. ענה לו הרבי: מאכלי השבת עולים בגימטריה קטנה לחשבון שבע, לאות כי השבת היא היום השביעי, והחל לפרט: דג, בשר, מרק, – כל אחד עולה כמנין שבע, ורק ״בצל״ עולה בגימטריה קטנה לארבע עשרה! ולכן צריך לחתוך אותו לשתיים, ואת זה אני צריך לעשות בעצמי, משום שאי אפשר להעביר כוונות אלה…

בשבת השלישית היה שם ״עם הארץ״, וגם הוא שאל את הרב לפשר הדבר. ענה לו הרבי: המשרתת לא תוכל לדעת בדיוק מתי זמן הסעודה, כי פעמים אני מקדים ופעמים אני מאחר, ולכן היא מכינה שעה ארוכה לפני הסעודה. בוודאי יודע אתה כי אם חותכים בצלים זמן רב קודם האכילה, הם נהיים למרים. לכן אני עושה זאת בעצמי…

אחד הגאונים אשר שהה שם בכל שלוש השבתות, אמר כי עתה הגיע למסקנה שאת טעמו האמיתי הרבי לא מגלה!

בהתחלה הוא חשב כי יש לרבי ״טעם הלכתי״, אחר כך חשב כי אולי יש לו ״טעם קבלי״, אך כששמע על הבצלים המרים, הבין כי הרבי משיב לכל אחד לפי בחינתו ודעתו… כי באמת כל הטעמים אשר נתן הרבי היו אמיתיים. כששאלו אותו מה פשר מעשהו, לא ביקשו לדעת את כל הטעמים הקיימים, לכן יכול היה לבחור לכל אחד טעם אחר, השייך לרמתו של השואל…

מלבי"ם ענה כסיל כאולתו פן יהיה חכם בעיניו – תענהו על אופן שלא ידמה לו שהוא חכם אחר שלא מצאת מענה,

ועל אופן זה תענהו בדברים קלים, כי עיקר הכונה להראות שהוא כסיל, ולא תענהו בדברים חריפים להראות חכמתך,

כך גם מקבלנו מהסבא מקלם זצ״ל בבאור המאמר, שלפעמים אי אפשר לענות למתנצח בדברי הגיון. כי אז נצבות שתי דעות שוות כביכול, אתה אומר כך והוא אומר כך. עליך לענות לו לשיטתו, כדי שיבין עד כמה הוא נלעג!

ואספר, בענין זה, אחד מרבני רמת גן הוצרך להועץ במרן הרב שך זצ״ל בענין נחוץ. הזמין מונית ומסר את הכתובת. בדרך ספר לנהג אל מי הוא נוסע: רב גדול. לא, לא מקבל, אבל גאון אדיר. לא, אינו מחלק סגלות. ברכות, כן, בודאי. הן פועלות? בלי ספק, הלא הגמרא אומרת (בבא מציעא פה ע״א) שברכת ?זבה הרבים כמוה כבךכת הקדוש ברוך הוא! טוב, הגיעו, והנהג הוציא כפה לבנה, מקפלת, מהתא לימינו, חבשה לראשו. הוא יכול להצטרף ? מבקש הוא ברכה לחולה. ודאי, יכנס ראשון. הרב ישאר אחריו. להועץ בענינו.

התקבלו במאור פנים, והנהג רכן לנשק ידי הרב. בתש עז, קרוב לדמעות, בקש ברכה לכלבתו החולה, נפשו קשורה בנפשה, אהובת המשפחה. וכעת, אללי, חלתה ־

הרב התפלץ בשמעו,, אבל הרב שך, ממש ״זקן מלא רחמים״, נטל את הסדור ודפדף ל״מי שברך לחולה״: ״יש לנו תפלה מיסדת לחולים, שיבריאו בסיעתא דשמייא, אבל לפני כן עלינו לדעת מה שם החולה״ – ״לסי״, ענה בהתרגשות.

הרב שך הביט בו מבעד למשקפיו העבות: ״ושם האמא?״ ״אה… לא יודע״…

״חבל״, נאנח הרב שך וסגר את הסדור, ״אז אי אפשר לעשות ׳מי שברך׳״…

לא היתה זו התחמקות. כך הבהיר לו – אם הלה הבין – שבקשתו מפקעת, ואין עורכים ״מי שברך״ לכלבים…

וכך, על דרך זו, ענה משה רבינו״ לחרטומים: אתם מאשימים אותנו בעשית כשפים, אז נאמר שאתם צודקים. ואז, הרי אתם עצמכם יודעים שאין זו אלא לצנות גרידא….

מסופר, שרב אחד לימד: ״שנים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצאתיה וכלה שלי וזה אומר אני מצאתיה וכלה שלי, יחלוקו״ (בבא מציעא ב ע״א).

תמה אחד השומעים: ״מה יעשה בחצי טלית, הלא בקריאת שמע צריך לאחז בארבע הציציות!״

״אה״, ענה הרב, ״בשביל ׳ברוך שאמר׳ די בשתי ציציות״״. וכבר ספרתי –

בשעתו, נקלע בחור מקיבוץ ״עין שמר״ של ״השומר הצעיר״ לבני ברק. שוטט בעיר, והגיע לישיבת פוניבז׳. תמה לראות מאות בחורים בני גילו שוקדים על תלמודם בחדוותא דאוריתא. ״במה אתם עוסקים״, שאל. ענו לו: ״בסוגיות התלמוד״. לא ידע מהו תלמוד, ולא מהי סוגיא. אמרו לו: ״בוא ותחווה שעה של למוד״. הציעו לו כפה והתאימו לו חברותא. אורו עיניו, ונשאר בישיבה! קבל על תורה ומצוות, והיה לבן תורה.

יום אחד נקראתי אל מרן ה״חזון איש״ זצ״ל. ספר שהקבוץ אינו משחרר את נירותיו של הבחור, ויזדקק לתעודת זהוי לדחית גיוסו לצבא. בקש שאסע עמו לחיפה ואסדיר זאת במשרדי הרשיות. הם יערימו קשיים, אבל נובהרדוקער מסתדר בכל מקום…

נסענו צפונה ברכבת, ובתחנת ״בית יהושע״ עלה קבוצניק שהכיר את הבחור, שנראה עכשו כבן ישיבה לכל דבר. נדהם, וקרא: ״מה אתך, עברת אל הנחשלים הנבערים האלה? כלום אינך יודע שחסר לסם ברג בראש, מה אתה עושה שם?!״

נדרכתי. הבנתי שעומדת להתחולל כאן מלחמת תרבות, ומה הבחור הזה – בסך הכל כמה שבועות בישיבה – ידע לענות. אולי משום כך נשלחתי אתו, שאענה במקומו –

ואז שמעתי שהבחור עונה: ״עזב, דוד. הנח לי להיות מטומטם כמו ה״חזון איש״, ואתה השאר פיקח כמו יוסקה״… הלה נבוך בעליל, גרר רגלים ועבר לקרון הסמוך. שאלתי: ״מי זה יוסקה?״ וענה: ״אה, הוא מחלק את התערובת לתרנגולים״. ואז הבנתי, שכך צריך לענות. רק כך מבינים הם, כמה נלעגים הם!

אבל, אספר –

כשנפטר הגאון הצדיק רבי חיים לייב לובצ׳נסקי זצ״ל, רבה של בראנוביץ׳, פנו פרנסי העיר לבנו הגדול, הגאון הצדיק רבי יעקב ישראל לובצ׳נסקי זצ״ל, חתנו של הסבא מנובהרדוק זצ״ל, שימלא מקום אביו ברבנות. סרב, כיון שרוחות רעות החלו לנשב בעיר, ורבו המתפרצים ופורקי העול. החל הסחף, ונצרכת גבורת ארי לעמוד בפרץ. מי יטיל על עצמו אחריות כבדה זו.

אמרו: במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש!

הסכים, לתקופה מגבלת. עד שימצא רב אחר. ובינתים, החל לפעל במלא המרץ. לפני כניסת השבת עבר מחנות לחנות ומחה בקולי קולות עד שהקונים נשמטו והבעלים נאלצו לסגר את עסקיהם.

טענו כנגדו: ״מה הכפיה הזו?! האם לא ידעתם שתקופה חדשה הפציעה? הגיעה שעתן של זכיות הפרט, וחרותו לעשות ככל העולה על רוחו!״

מה היה עליו לומר להם? היה צריך לומר: אתם באים בהבל הבלים, ואנחנו באים בשם אלוקי עולם!

ומה ענה להם?

השיב כנגדם: ״ודאי, וגם אני בא ברוח התקופה טוענים אתם שכל אדם זכאי לעשות ככל העולה על רוחו וזה הדבר העולה על רוחי, לעצר בעדכם ולצעוק ולמחות נגדכם, ולסגור את עסקיכם!״… ומה יכלו לענות…

הוא הדין כאן – חרטומי מצרים לעגו למשה רבינו, בכשפים אתה בא עלינו –

יכול היה לענותם: אתם בכשפיכם, ואני בכוחו של בורא עולם. אבל בחר לסכור פיותיהם לשיטתם: אם נוטלים אתם חירות לעצמכם לחולל כשפים ולהטיל באמצעותם את מרותכם, איך תוכלו למניע בעדנו לחולל מופתים שיכריחו אתכם להכנע לדרישותינו –

ומה יכלו לענות…

[תוספת: וכאותו ששאל לחרדי מדוע אינכם עומדים בצפירה? השיבו הלה – מה זה מצוה לעמוד בצפירה? כן! השיב החילוני בפסקנות. א"כ השיב הרב – אז אני חילוני…

מספרים שאחד פנה פעם לרב חרדי ושאל אותו – מדוע אתם מזלזלים בהרצל, אתם אומרים עליו שהיה מתבולל, ורצה לנצר את העם היהודי, ועוד פרטים מבישים עליו ועל משפחתו… בסה"כ היה יהודי טוב שהשתדל בעד עמו… אמר לו הרב חס ושלום, יש לנו כבוד והערכה עצומים להרצל, יותר מלרבים מגדולי ישראל!!

הלה נפעם – מה באמת? כן, השיב הרב, אם מישהו היום יביא לי את התפילין של החפץ חיים, אני מוכן לשלם עליהם 10000 דולר! ושל הבית יוסף – 100.000 דולר, ושל הרמב"ם – מליון דולר! ומי שיביא לי את התפילין של הרצל – אני מוכן לשלם מאה מליון דולר!! ופני הלה חפו….

המעשה עם הרב מבריסק והכופר שטען שחז"ל טעו בבר כוכבא, והשיבו הרב מנין לך שטעו? והשיב מכך שהוא מת, א"ל הרב אז גם אתה מודה שמי שמת כבר לא משיח….

מה כל זה נוגע לנו? אנו צריכים לענות כסילים??

זה נוגע לנו בחינוך הילדים. פעמים אבא או אמא אומרים לילד דבר מה. הוא מתחיל להתווכח. תלך לישון כעת. למה עכשיו? אני לא עייף. למה אח שלי לא הולך ורק אני? ועוד כל מיני טיעונים יצירתיים ומבריקים…

זו מלכודת שקל ליפול בתוכה – אנו מגיבים. על כל שאלה – תשובה. וחשים חכמים שאנו יודעים לענות את התשובות והילד שלנו לא מצליח "לסבן" אותנו.

אך כאן הטעות – כשעונים לילד יש חשש "פן תשווה לו" – א. העמדת את עצמך בשווה לו, אני טוען טיעון, ואבא משיב, אני אומר – ואבא עונה. כך שגם אם הוא בסוף "לא ישתכנע" – הוא יגיע למסקנה שיש כאן "מחלוקת", ונסתיים בתיקו…

יש כביכול שתי דעות, וכל אחד ביטא דעתו, וזכותי לא לקבל דעתך… זה הרס החינוך והסמכות ההורית בבית!

אבל אם אתה אומר טיעון אחד בקצרה – וצריך לומר טיעון אחד, שלא יהיה כמגלומן הגוזר גזירות ו"קיימו גזרתי"!! יש לומר הסבר קצר, וזהו! לא ויכוחים, לא הסברים ארוכים וחסרי תוחלת. ראית פעם הורה שהצליח "לשכנע" את בנו או בתו ללכת לישון מוקדם? הרי הילד מראש לא מעונין, והויכוח רק נועד למשוך זמן ולהתיש אותך, לא כדי לשקול בכובד ראש את טענותיך, ולהסיק מסקנות אם אתה צודק…

לאחר ההסבר הקצר, הילד ממשיך להתווכח – אומרים "הסברתי, ואיני מתכוין להתווכח, אתה הולך כעת לישון". זהו. לחזור על כך עד שיקיים. אם הוא ממשיך לסרב, כאן יש כבר דרך של ענישה, בכל ילד לפי עניינו, ודאי לא בהכאה שהוכחה שלא רק שאינה מועילה אלא עוד מזיקה ומקלקלת [למעט בגיל קטן מאד במקרים נדירים].

משה רבינו מלמד אותנו – לכל אחד צריך לדבר ברמה שלו, לשיטתו!]

*

להבחין באצבע אלקים | לראות את יד ה'

[שני מאמרים מוהגדת עמ' 164 + 155]

שנינו (במכילתא בשלח): רבי יוסי הגלילי אומר, מנין שלקו המצרים במצרים עשר מכות ועל הים לקו חמשים מכות?

במצרים מה הוא אומר: ״אצבע אלוקים הוא״ (שמות ח, טו).

ועל הים מה הוא אומר: ״וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה׳ במצרים״ (שמות יד, לא).

כמה לקו באצבע, עשר מכות. אמור מעתה, במצרים לקו עשר מכות ועל הים לקו חמישים מכות.

נשאלת השאלה, הן החרטומים אמרו: ״אצבע אלוקים הוא״, על מכת הכינים לבדה. ואם כל מכה אצבע, הרי עשר מכות הן שתי ידים, ועל הים לקו ביד אחת בלבד!

והגאון מוילנה זצ״ל ענה על כך תשובה נפלאה. ההבדל בין אצבע ליד אינו בכמות, שביד חמש אצבעות. ההבדל הוא מהותי, שבאצבע מזהירים. ואלו ביד מכים!

וכששמו בפי החרטומים את הביטוי ״אצבע אלוקים הוא״, ונכתב כן בתורה, הרי זה כדי לומר שבחינת מכות מצרים היא אזהרה, ולא עונש. ואלו בים נאמר: ״וירא ישראל את היד הגדולה״, ששם קבלו את עונשם במדוקדק: הכשרים שבהם, [יחסית כמובן], צללו כעופרת, הרשעים ירדו כאבן, והאכזרים יותר ננערו כקש.

ונורא הדבר למתבונן: כל מכות מצרים הנוראות, דצ״ך עד״ש ובאח״ב, וכל מכה ומכה היתה של ארבע וחמש מכות. כל היסורים הנוראים, כל ההפסדים והאסונות, עד ״הטרם תדע כי אבדה מצרים״, כלם בגדר אזהרה גרידא?! כמה יש לפחד!

הגמרא שואלת (ערכין טז ע״ב): עד היכן תכלית יסורין? פרש רש״י: סוף מדת יסורין, כלומר יסורין שאין פחותים מהם.

ועונה: כל שארגו לו בגד ללבוש, ואינו מתקבל עליו.

שאינו למידתו כהוגן, וצער הוא לו.

יסורים זעירים הם: ככלות הכל, אתה לבוש, והבגד נאה, אז מה אם הוא קצת צר וקצת לוחץ?

אבל הגמרא אינה מקבלת זאת. אלו, יסורים גדולים הם. עולמו חשוך בעדו.

גדולה מזו אמרו, אפילו נתכוונו למזוג לו כוס חמין ומזגו לו צונן, צונן ומזגו לו חמין.

נתאר לעצמנו, אדם מבקש לשתות כוס קפה חם, לוהט. מוזג ויושב לשתות, והטלפון מצלצל. השיחה מתארכת והקפה מתקרר, יסורים הם. לו היית ראוי, היה הטלפון מצלצל לאחר שתית הקפה.

ויש אומרים, אפילו הושיט ידו לכיס לטול שלוש מטבעות ועלו בידו שתים, ויש טורח לשוב ולהוציא את השלישית.

אם כן, לא בכדי אומרים אנו על כל צער ועגמת נפש: "שיהיה לכפרת עוונות" – [אם אנו שברנו, אך אם הבן שבר – "אתה לא יכול לפתוח את העיניים"??]

ואיננו מבינים, שאין זה אלא איתות. ״אצבע״, ולא ״יד״.

להסב את תשומת לבנו. על דרך שאמרו (ברכות ה, ע״א): אם רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו (מהרש״א)!

וכן אמרו במדרש (ויקרא רבה ל,ב): ״תודיעני אורח חיים, שבע שמחות את פניך׳ (תהלים טז, יא).

אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, תודיעני באיזה פילון [שער] מפולש לחיי העולם הבא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יסורים אתה צריך, ״ודרך חיים תוכחות מוסר״ (משלי ו, כג). הינו יסורים כאתות להיטיב דרך.

הלא נראה, שהתוכחה הנוראה בפרשת בחוקותי, רצופה איתותים:

״והפקדתי עליכם בהלה, את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש״ (ויקרא כו, טז).

אין אלו יסורים לעונש, כ״יד״, אלא אזהרה, כ״אצבע״.

והראיה, ש״אם עד אלה לא תשמעו לי״, יבוא גל נוסף של איתותים: ״ושברתי גאון עוזכם, ותם לריק כוחכם״.

ואם לא יתאותתו, יבוא גל נוסף: ״והשלחתי בכם את חיית השדה ושיכלה אתכם והמעיטה אתכם״.

ואם זה לא יעזור, אזי: ושילחתי דבר בתוככם, ונתתם ביד אויב״. ואם גם זה לא, אזי: ״ואכלתם בשר בניכם, ובשר בנתיכם תאכלו״. וכל זה, עדין, כאיתות. כ״אצבע״. לא כעונש, אלא כדי ש״או אז יכנע לבם הערל״.

ואנו סבורים, שאם נשברת כוס, כבר התכפרנו ויצאנו ידי חובתנו –

ולא מבינים שאין זו אלא ״אצבע אלוקים״, המתריעה שנשוב מבעוד מועד.

וגם אם נאויים באצבע אחר אצבע, עדין אין זו ה״יד״ המענישה –

ואם נשוב, נמנע אותה!

מכת המחבלים המתאבדים

היחס למתאבדים הערבים

סיפר הגר"י גלינסקי: נשאלתי איך להתיחס למכה המשולחת, למחבלים המתאבדים. תופעה המונית, שאינה נתפסת בשכל האנושי. צעירים חוגרים חגורת נפץ, הופכים עצמם לפצצה מהלכת, פוסעים ברחוב, נכנסים לקניון הומה, עולים לאוטובוס גדוש, ולוחצים על הכפתור, זורעים הרג והרס. איך? זה מובן, לא נתפס.

והשבתי: למה זה לא מובן, אין מובן מזה – וכמו כל דבר, גם זה רמוז בתורה הקדושה!

עוד לפני חמישים שנה, כשאיש לא חלם על התופעה הזו, לא תיארה בדמיונו, אמר הרב מבריסק זצ״ל: הם ־ השלטונות – סבורים, שאם יהרגו בערבים יפחידום, והם יסוגו ויכנעו וישלימו. אבל הכתוב אומר: ״ויצא האמורי היושב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים, ויכתו אתכם בשעיר עד חרמה״ (דברים א, מד). וכתב רש״י: מה הדבורה הזו כשהיא מכה את האדם מיד מתה, אף הם כשהם נוגעים בכם מיד מתים".

ובכן, האם זה מנע מהם מלרדוף ולעקוץ? לא ולא: ״ויכתו אתכם עד חרמה״! ומדוע?

 משום שדחפום ממרום! לא היו אלא ״רצועה רעה להלקות את ישראל״, כדברי הזוהר הקדוש (ח״ג קעה, א).

כשדבר קורה באופן לא טבעי – חייבים להבין – אצבע אלוקים היא!

ידוע שהגרמנים הארורים החישו תגבורות וציוד לחימה לחזית המזרחית, לעמוד מול מתקפת הרוסים שאימה למוטט את קו החזית לארצם. אבל רכבות הצבא עוכבו, כדי להעניק זכות קדימה לרכבות המות שהובילו את היהודים למחנות ההשמדה!

מישהו מסוגל להבין? אפילו לשיטתם השטנית והזדונית. אבל הצבא זקוק נואשות לתגבורת, ואלו היהודים, מה יקרה אם ישלחו את היהודים להריגה מחר ומחרתים?

ומקובלני מרבותינו, שכאשר יש קושיא חזקה, טמונה בה עצמה התשובה, הרי זו הוכחה שממרום דחפום, להיות מלאכי חבלה: ״מה תעשו ליום פקודה ולשואה ממרחק תבוא. הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי״ (ישעיה י, ג,ה).

וידועים דברי הסבא מקלם זצ״ל, שלפיכך נצטוינו לזכור יציאת מצרים כל ימי חיינו. משום שאין לך יסוד בהשקפה שאינו מצוי בגאולת מצרים, ואף יסוד זה בכלל –

טבע מוטבע בבעלי החיים, לרצות לשרוד. וטבע מוטבע בהם, לפחד מאש. ומשה רבינו הודיע לפרעה, שהצפרדעים ימסרו עצמם למיתה ויקפצו לתנורים הלוהטים כדי לעשות רצון קונם (פסחים נג ע׳׳ב) –

ומה לנו להתפעל מהערבים המתאבדים. שפועלים בניגוד לטבע האנושי. הרי הם כצפרדעים, וכדבורים!

ה״חפץ חיים״ זצ״ל אמר בשם הגאון רבי איצלה מוולוז׳ין זצ״ל, שלפני ביאת המשיח יהיו ״פני הדור, כפני הכלב״ (סוטה מט ע״ב) שטבעו של הכלב כשמכים אותו במקל, מתנפל הוא על המקל לנושכו, ואינו מבין שיש יד האוחזת במקל, ויש להתרפס לפניה, ובכך ימנע את המכות!

במקום לכעוס ולשנוא ולקצוף על הערבים שאינם אלא שלוחים!

כמובן, מגלגלים חוב על ידי חייב, איננו מסנגרים עליהם אבל יש לדעת ש״מטה הוא בידם זעמי״, ויש לשכך את הכעס והחמה המתפעלים אותה.

נזכר את הכתוב: ׳׳ארם מקדם ופלשתים מאחור, ויאכלו את ישראל בכל פה, והעם לא שב עד המכהו, ואת ה׳ צבאות לא דרשו״ (ישעיה ט, יא,יב)!

שלא נהיה כמצרים –

המצרים לא הבינו שכשהמכה משונה – היא מורה על השגחה! כשדבר לא טבעי – הוא מראה על הנהגה מכוונת! זה לא מקרה!

המצרים לא הבינו – מכות אלה הינן אצבע מתנופפת, ועלינו להתעורר! הן התראה!

נתאר לעצמנו: כשילדים ישחקו בחדר, יתחבא אחד בחצר ויגביה אצבע מעל לאדן החלון. נאמר להם: ״הנה, ראו, אצבע כמה מפחיד!״

מה יעשו הילדים? ירוצו לחלון לראות מי מסתתר בחצר. של מי האצבע.

כן, אפלו ילדים. אומנם הדימיון שלהם מפותח, אפשר לספר להם ספורים בדיוניים, אבל אפילו הם מבינים שאם יש אצבע היא מחברת ליד, והיד שיכת לאדם.

וחרטומי מצרים, חכמים מחוכמים, ראו את האצבע כתלושה…

שאם לא כן, מה להם לומר: ״אצבע אלוקים היא״, יאמרו: ״ה׳ הוא המכה!״

ואנו, פועלים אחרת?!

*

אל תהיה חזק על חלשים

[הרב אסולין מעין גנים]

א.

משה אומר בפרשתינו: איך אלך אל פרעה ואני ערל שפתיים.

סירובו של משה מתחיל עוד בפרשה הקודמת, שהקב״ה מתגלה למשה רבנו, ומצוה עליו להיות השליח שיגאל את עם ישראל, ועתה לכה ואשלחך אל פרעה, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים.

ומפורש בפסוקים שמשה רבינו טוען כל מיני טענות שבגללם הוא לא יכול ללכת, והקב״ה משיב לו על כל טענה.

בסוף כתוב שמשה רבינו טוען: בי ה', בבקשה ה', לא איש דברים אנוכי, גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי.

כותב רש״י, למדנו שכל שבעה ימים, היה הקב״ה מפתה את משה בסנה לילך בשליחותו. מתמול שלשום מאז דברך, הרי שלושה. ושלושה גמין רבויין הם, הרי ששה. והוא היה עומד ביום השביעי כשאמר לו זאת עוד, שלח נא ביד תשלח, עד שחרה בו, וקבל עליו. עכ״ל.

והקב״ה משיב לו גם על טענה זו של "לא איש דברים אנוכי", ואומר לו, מי שם פה לאדם, או מי ישום אילם או חרש או פיקח או עור, הלא אנכי ה׳. והקב״ה מסיים את דבריו, ועתה לך. והוא מבטיח לו, ואנוכי אהיה עם פיך, והורתיך אשר תדבר.

וכשמשה רבינו רואה שכבר אין לו מה לטעון, הוא אומר להקב״ה, בי ה', בבקשה ה' שלח נא ביד תשלח.

תשלח את כל גאולת ישראל ביד מי שתשלח, אני לא רוצה להיות השליח. וכתוב ויחר אף ה׳ במשה, ובחרון אף זה, למעשה הקב״ה מכריח את משה ללכת להיות השליח שיוציא את ישראל ממצרים.

ומפורש במדרש (שמו״ר פרשה ג׳ סימן ג) שהקב״ה אמר למשה רבינו, תדע לך שאם אתה לא תגאל אותם, אין אחר גואלם. כלומר, לפי תיקון העולם, תפקיד זה להיות גואלם של ישראל, הוא התפקיד שלך בלבד, ושום אדם לא יכול לעשות את זה. ואם אתה לא תעשה את זה, עם ישראל ישארו בגלות. לכן אין לך ברירה, רק ללכת בשליחותי ולגאול את ישראל.

ויש לשאול, אם הקב״ה יכל להכריח את משה רבינו ביום השביעי ללכת לגאול את ישראל, כמו שכתוב ויחר אף ה׳ במשה, והוא גם גילה לו שאם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. למה הוא לא עשה את זה כבר ביום הראשון שהוא דיבר איתו? למה הוא מנהל אתו שיחה ז׳ ימים ומשדל אותו, עד שלבסוף הוא מגלה לו שאין לו ברירה? למה הוא לא אומר לו את הכל ביום הראשון?

חז״ל במכילתא פרשת שמות, נזקקו לשאלה זו, ותירצו וז"ל: שלא יהיו אומרים, מפני שהוא אלוה ובעל בעולמו, עשה דברים שלא כדין. לפיכן ביקש הקב״ה את משה ששת ימים עכ״ל.

ביאור דברי חז״ל, שאם הקב״ה היה מכריח את משה רבינו כבר ביום הראשון ללכת בשליחותו, היו אנשים אומרים, בגלל שהקב״ה יותר חזק ממשה רבינו, לכן הוא השתמש בעובדה הזו, והוא הכריח את משה רבינו ללכת בשליחותו, למרות שמשה רבינו לא רצה.

לכן גילגל הקב״ה עם משה רבינו שישה ימים לשמוע את כל הקשיים שלו, ולנסות להביא אותו למצב שהוא יסכים לקבל על עצמו את השליחות הזו מרצון. ורק כשטען משה רבנו שלח נא ביד תשלח, בבקשה תשלח ביד אדם אחר, אני לא רוצה. אז אמר לו הקב״ה אין לך ברירה, אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. והראה לו כעס, כדי שיהיה מוכרח ללכת.

למדנו מזה, שאין לאדם לנצל את העובדה שיש לו כוח או מעמד יותר מהשני ולהכריח את השני לעשות את רצונו.

תמיד עדיף לדבר עם השני בדרכי נועם, ולנסות לגרום שהשני יעשה את רצונך מתוך רצון ולא מתוך כפיה, גם אם ביכולתך להכריח אותו, וגם אם אתה מבין שאין לשני ברירה. כך מפורש כאן בדברי חז״ל.

ב.

הדברים הללו הם יסוד גדול בכל הנהגת האדם עם השני, לא להיות גיבור על חלשים.

מעשים שבכל יום, שאדם מנצל את כוחו כדי להכריח את מי שתחתיו. זה יכול להיות הורים לילדיהם, איש לאישתו ואישה לבעלה. מעביד לעובדים שתחתיו. ואדם חושב הנה הצלחתי להביא את השני למה שרציתי.

צריך לדעת שזה טעות. אולי הצלחת מצד החיצוני שהשני יעשה את מה שרצית, אבל למעשה הדבר הזה יצר התמרמרות אצל השני, משום שהוא לא עשה את זה מרצון, ובזה יצרת לו שנאה כלפיך, או כלפי אותה פעולה שהכרחת אותו לעשות.

ביום מן הימים כשהוא יוכל, הוא יפרוק את העול שלך מעליו וילך לעשות מה שהוא רוצה.

לעומת כן אם תשקיע זמן וסבלנות להביא את השני לעשות מרצון את מה שאתה דורש ממנו, ואחר כך תודה לו ותשבח אותו על פעולותיו, זה יגרום הערכה לפעולה שהוא עשה ולהערכה שלו אליך. ועל זה נאמר: "שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו". (קהלת יא, א׳).

אדם יודע להעריך, את מי שהיה יכול להכריח אותו לעשות דברים, והוא לא הכריח אותו, אלא להיפך, התנהג אתו בכבוד, והתיחס אליו ולקשיים שלו. יום יבוא והוא יעריך אותו ויגמול לו חסד על זה.

מי שמכריח את ילדיו ברוחניות, כמו לברך בקול או להתפלל או לעשות חסד או לוותר, הוא איבד את ילדיו. הם אולי יעשו את הפעולות, אבל הם מלאים התמרמרות למה הכריחו אותם.

כשהם יגדלו, הם ישנאו את אותה פעולה, ויעשו את ההיפך. עד שיש ילדים שהוריהם גרמו להם לשנוא את התורה, הם שונאים את התפילה, את לימוד התורה את הויתור, וכל דבר שהכריחו אותם לעשות בעל כרחם.

מוכרחים הרבה סבלנות ופרסים ומחמאות, כדי לגרום לילדים שיעשו את הדברים שאנחנו רוצים שהם יעשו, מתוך רצון ולא מתוך הכרח. לא בגלל שהוא ילד קטן ואתה אדם גדול, יש לך זכות להכריח את ילדך למה שאתה רוצה. זה לא גדולה להשתמש בכוח שיש לך נגד החלש, וגם לא השגת הרבה, כי גרמת לילד שישנא את הדבר. בדרך כלל, אם לא הצלחת להביא את הילד שיעשה את הדברים הרוחניים מרצון, עליך לעזוב אותו, ולהמתין להזדמנות שהוא יגדל עוד קצת, כדי לנסות שוב. ובינתיים תוכל לספר לו סיפורים ממעלת הדבר, ולהראות לו דוגמא אישית, בזה שאתה בעצמך מתנהג כראוי, ולהתפלל עליו. השימוש בכוח ההכרח, לא בונה אלא הורס.

והדברים מפורשים בפירוש המשניות להרמב״ם במסכת סנהדרין,בהקדמה לפרק חלק. וז״ל: שים בדעתך, כי נער קטן הביאוהו אצל המלמד ללמדו תורה, וזהו הטוב הגדול לו לענין מה שישיג מן השלימות. אלא, שהוא, למיעוט שניו וחולשת שכלו, אינו מבין מעלת אותו הטוב, ולא מה שיגיעהו בשבילו מן השלימות.

ולפיכך בהכרח יצטרך המלמד, שהוא יותר שלם ממנו, שיזרז אותו על הלימוד בדברים שהם אהובים אצלו לקטנות שניו. ויאמר לו, קרא, ואתן לך אגוזים או תאנים, ואתן לך מעט דבש. ובזה הוא קורא ומשתדל, לא לעצם הקריאה, לפי שאינו יודע מעלתה, אלא כדי שיתנו לו אותו המאכל. ואכילת אותן המגדים אצלו, יקר בעיניו מן הקריאה, וטוב הרבה בלא ספק.

ולפיכך חושב הלימוד עמל ויגיעה, והוא עמל בו, כדי שיגיע לו באותו עמל, התכלית האהוב אצלו, והוא אגוז אחד או חתיכה דבש.

וכשיגדיל ויחזיק שכלו, ויקל בעיניו אותו הדבר שהיה אצלו נכבד מלפנים, וחזר לאהוב זולתו, יזרזו אותו ויעוררו תאותו, באותו הדבר החמוד לו. ויאמר לו מלמדו, קרא, ואתן לך מנעלין יפים, או בגדים חמודים. ובזה ישתדל לקרוא, לא לעצם הלימוד, אלא לאותו המלבוש. והבגד ההוא נכבד בעיניו, מן התורה. והוא אצלו, תכלית קריאתו.

וכאשר יהיה שלם בשכלו יותר, ויתבזה בעיניו זה הדבר גם כן, ישים נפשו למה שהוא גדול מזה. ואז יאמר לו רבו, למוד פרשה זו או פרק זה, ואתן לך דינר אחד או ב׳ דינרים. ובכך הוא קורא ומשתדל, ליקח אותו הממון. ואותו הממון נכבד אצלו מן הלימוד, לפי שתכלית הלימוד אצלו הוא, שיקח הזהב שהבטיחוהו בו.

וכשיהיה דעתו גדול, ונקלה בעיניו זה השיעור, וידע שזה דבר נקל, יתאוה למה שהוא נכבד מזה. ויאמר לו רבו, למוד, כדי שתהיה ראש ודיין, ויכבדוך בני אדם, ויקומו מפניך, כגון פלוני ופלוני, והוא קורא ומשתדל כדי להשיג מעלה זו ותהיה התכלית אצלו, הכבוד שיכבדו אותו בני אדם, וינשאו אותו וישבחו אותו. וכל זה מגונה. עכ"ל הרמב״ם. ומסיים הרמב״ם שתכלית הלימוד צריך להיות לשמה, ולא להישאר במצב של לימוד תורה שלא לשמה.

הנה נתבאר מדברי הרמב״ם, את צורת החינוך, שהוא בדרכי נועם ולא בכוח. ולמרות שבסופו של דבר, לפעמים אם הילד לא מוכן לשמוע, צריך להפעיל נגדו לחץ, וכמו שגם הקב״ה הכריח את משה ביום השביעי ללכת לגאול את ישראל. בכל זאת הדרך בהתחלה, תמיד לנסות בדרכי נועם, ואת דרך הלחץ ניתן לשמור לזמנים שאין ברירה אלא להשתמש בהם.

ג.

כמו כן אדם שזיכהו ה' יתברך להיות מנהל מוסד או מפעל, והוא מנצל את מצוקת העובדים תחתיו, עד שנותן להם שכר הכי מועט שיכול, ומצד שני דורש מהם כמה שיותר, ומכביד עולו עליהם, ואינו מתחשב בהם, שגם הם בני אדם, ויכולים לפעמים לחסר מחמת אונם, או להיות עייפים או עצובים.

מי שמכביד את עולו על העובדים שתחתיו, ואינו נוהג עמהם לפנים משורת הדין, גורם שהעובדים הללו שונאים אותו בתוך ליבם, למה הוא לא מבין אותם ואינו נוהג עמהם לפנים משורת הדין.

אם יום אחד הם יצליחו לעבור למקום אחר, הם יעשו זאת בשמחה, וללא כל התחשבות בבעל הבית. ואת כל ניסיון העבודה שהם קנו במשך השנים, הם ישתמשו עם זה לאדם אחר, או לעצמם. והמנהל הבלתי מתחשב, תמיד ימצא את עצמו עם עובדים חדשים ובלתי מנוסים, שהוא צריך בכל פעם ללמד אותם מחדש את העבודה.

ואותו מנהל מסוגל גם לא להבין למה שונאים אותי, הרי נתתי להם משכורת כפי המגיע להם על פי החוק, ודרשתי מהם גם כן מה שמגיע לי על פי החוק, למה אנשים אלו כפויי טובה ורעים? והאמת היא שהוא המושחת והרע, כי אין לו יחס חיובי לעובדים תחתיו, הוא מתיחס אליהם כמו עבדים ולא כמו בני אדם רגילים. הוא חייב להבין שמשכורת זה לא הכל, וקיום החוק זה לא הכל, הוא צריך גם להיות אנושי ומתחשב.

אם הוא היה משבח אותם על עבודתם, מברך אותם, מבקש מהם בדרך של כבוד, אם לא קשה לך אולי תוכל לעשות כך וכך. אם הוא היה קשוב לצרכיהם האישיים, מעלים עין מהחסרונות הקטנים שלהם, ולא מעיר להם על כל איחור קטן ומוריד להם מהמשכורת הזעומה שלהם.

אם הוא היה מוסיף להם מידי פעם עוד כסף במשכורת מתוך דברי שבח על כל עמלם, וכותב להם על המעטפה מילים כמו: "מצורף בזה תוספת מתוך הערכה עמוקה על כל מאמציך", הוא היה גורם שהם יאהבו אותו ויעריכו אותו, והם ירצו להישאר שם אפילו אם יהיה להם הזדמנות לעזוב.

היחס ביניהם יהיה כמו של חברים, ולא כמו אדון ועבד.

לפעמים יש עובד, שעובד עם כל הכוח ומספיק הרבה יותר מאחרים, והוא מבקש בצדק תוספת כסף.

מצוי מאוד שהמעביד הבלתי מתחשב מסרב להוסיף לו, מתוך נימוק שאצלינו משלמים כך וכך לשעה. מעביד כזה הורס את כל ההתלהבות של העובד, ומעודד אותו לא לעבוד בכל הכוח, אלא להתרשל במלאכתו.

ויתכן שיש בזה גם גזל מצד ההלכה, או מצד דיני שמים. וכמו שידוע שהאר״י ז״ל אמר לרבי אברהם גלאנטי זצ"ל שרואה על מצחו רושם של גזל, ונבהל רבי אברהם זצ״ל ביודעו שהוא נזהר מאוד מגזל. והיות שהיה לו בית מלאכה לאריגה, הוא אסף את כל העובדים והניח על השולחן הרבה כסף ואמר, מי שחושב שמגיע לו כסף, שיקח. ואף אחד לא לקח, כי הוא שילם היטב לכל אחד. חוץ מאישה אחת שנגשה ולקחה עוד כסף מתוך טענה שהיא משקיעה יותר בעבודה, והיא עושה עבודה שמצריכה מומחיות רבה, ולכן מגיע לה עוד כסף.

ולמחרת כשהגיע רבי אברהם לאר״י ז״ל, אמר לו האר״י ז״ל שנמחק ממצחו הרושם של הגזל.

מוכרחים לדעת שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, ולא יתכן להקשיח את הלב ולומר, אצלינו משלמים בך וכך, זה אכזריות. יש אנשים שעושים פי שלוש מאחרים, ובצדק מגיע להם יותר. לא חייבים שכולם ידעו מתוספת השכר, כדי שלא יקנאו, אבל בהחלט צריך לדעת שאם אדם עובד בנאמנות ובחריצות ומבקש תוספת, צריך לשקול את דבריו בחיוב.

מי שיש לו רק דרישות מהעובדים תחתיו, ואינו מוסיף להם כסף או יחס אישי בגלל שהחוק לא מחייב, שידע שהוא גם יהיה שנואי על העובדים, שהרי החוק לא מחייב לאהוב" את המעביד.

ויתכן שהוא גם מעורר קטרוג על עצמו בשמים, למה הוא מכביד את עולו על אנשים כמותו, רק בגלל שהקב״ה רומם אותו מעליהם. ויתכן שיחליטו בשמים לתת לו לטעום מה מרגיש אדם שעובד אצל אדם אחר. וכל ערום יעשה בדעת, ויתיעץ עם דעת תורה כדי שלא להכשל ח״ו בזה.

כך גם ביחסים שבין בעל לאישה ואישה לבעלה, אסור לדרוש מהשני בדרך כלל שום דבר. רק לבקש, ולמחול אם לא עשו את רצונו. האוירה בבית צריכה להיות ידידותית ולא אוירת מלחמה. וכך אומרים חז״ל בתנא דבי אליהו זוטא ריש פ״ד, הוי עלוב ועניו לכל אדם ולאנשי ביתך יותר מכל אדם.

כמובן שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, ולפעמים מוכרחים גם לדרוש בתוקף מהשני, כדי להעמידו על מקומו ותפקידו. אבל הקו הכללי חייב להיות ידידותי, עם יחס חם ואוהב. וגם אם מוכרחים להשתמש בכוח שיש לו, כדי לדרוש מהשני, כאשר השני מגזים בהנהגתו, בכל זאת בתחומים אחרים צריך להשתדל לשבח, כדי שהשני יבין שאינך שונא אותו. ולהראות שאיכפת לך ממצבו האישי.

ואת כל זה למדנו מהנהגת ה' יתברך עם משה, שלמרות שהוא היה יכול לדרוש ממשה לקבל עליו את העול של הוצאת בני ישראל ממצרים, הוא לא עשה כך, וניהל איתו שיחות ארוכות במשך שישה ימים, והשיב לו על כל טענותיו שטען שאינו יכול לקבל את התפקיד. ורק ביום השביעי כשטען שאינו רוצה את התפקיד בכל אופן, השתמש הקב״ה בכוח שהיה לו, ואמר לו אתה מוכרח לקבל את התפקיד, אם לא תגאל את ישראל, הם ישארו במצרים.

ד.

הדברים האלו נמצאים גם בדברי חז״ל, שהדריכו אותנו בדבריהם להתנהג באופן הזה. וכך מספרים לנו חדל באבות דרבי נתן פרק י״ז סימן ה׳: מעשה בריבה אחת שנשבית היא ועשר שפחותיה, ונטלה כותי אחד, והיתה מתגדלת ובאה בתוך ביתו. יום אחד, נתן לה כדה ואמר לה צאי והביאי לי מים, עמדה אחת משפחותיה ונטלתו ממנה. אמר לה (הכותי לשפחה) מהו. אמרה לו (השפחה) חיי ראשך אדוני, אני הייתי מחמש מאות שפחות של אמה של ריבה זו. כיון ששמע את דבריה, שיגרה בת חורין, היא ועשר שפחותיה עכ״ל.

מה גרם לאותו כותי להתפעל כל כך, עד מצב שהוא הרגיש צורך לשחרר את אותה ריבה ואת עשר שפחותיה? הוא התפעל מהיחס של הריבה לשפחותיה. הוא הבין במעשה של השפחה, איזה מידות נעלות יש לריבה. בדרך כלל כל אדון מרגיש שהוא יכול לנצל את מצוקת זה שתחתיו, ולדרוש ממנו בכוח כל דבר שעולה על רוחו בלי חשבון, כי מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל. וכך גם היה אותו כותי נוהג במי שתחתיו.

אך אותו כותי הבין שהנערה הזו לא רק שלא הכבידה את עולה על שפחותיה, אלא נהגה עמהם בכבוד ובעדינות מתוך התחשבות לכל צרכיהם.

אם אותה ריבה היתה מכבידה את עולה על שפחותיה, היה נוצר כעס ומרמור בלבות שפחותיה,וכאשר היה מזדמן לשפחות מעמד כזה, שהגברת עצמה מושפלת בעבודות בזויות, הם היו עומדות וצופות בה לאיד. עכשיו תרגישי מה שעשית לנו.

המעשה הזה שהשפחה קפצה מעצמה ונטלה את הכד מן הנערה משום שלא היתה מסוגלת לראות בהשפלת גבירתה, מוכיח עד כמה השפחות העריכו את אותה נערה, ומה גרם היחס החם והאוהב והמכבד וההערכה שהיה לאותה נערה כלפי שפחותיה. ואת זה הכותי ראה, ומזה הוא התפעל עד כלות החושים, עד שעמד ושחרר את כולם.

הוא הרגיש, שהוא לא מסוגל להחזיק בביתו לא רק את אותה נערה, אלא גם את שפחותיה.

דוגמא נוספת מצאנו במכילתא פרשת בא (סוף פרשה ט״ו) מעשה בבלוריא [הגיורת] שטבלו מקצת שפחותיה לפניה, ומקצת לאחריה. ובא מעשה לפני חכמים ואמרו, את שטבלו לפניה בנות חורין, לאחריה משועבדות. (עד כאן כתוב גם ביבמות מו ע"א, אבל במכילתא מוסיף עוד) ואף על פי כן שימשוה (השפחות שטבלו לפניה והשתחררו) עד יום מותה. עכ״ל המכילתא.

למה השפחות המשוחררות המשיכו מעצמם להתנדב ולשרת אותה עד יום מותה? מי שמע ומי ראה כאלה? התשובה לזה, שזה ודאי, שאם יחסה של בלוריא הגיורת היה משפיל כלפי שפחותיה, באמת ברגע שהיה נודע להן שהן משוחררות, הן היו מסתלקות, והיא לא היתה רואה אותן לעולם.

העובדה הזו, שהן מעצמם באו בהתנדבות לשרת אותה, למרות שהיו לה עוד שפחות שלא נשתחררו, ולמרות שהן לא היו חייבות לשרת אותה, העובדה הזו מראה, עד כמה הן היו קשורות אליה נפשית. ולמה הן היו קשורות אליה? כי גם בעודן שפחות היא התיחסה אליהן בצורה חיובית, ונתנה להן יחם חם ואוהב.

 הן כל כך היו קשורות אליה, שגם כשהן השתחררו, הן לא היו מסוגלות להיפרד ממנה, והמשיכו לשרת אותה מעצמן. זהו מה שחז"ל באו ללמד אותנו.

ה.

לעומת כן מצאנו מי שהכביד את עולו על עבדיו, וסוף דבר הנהגה זו היתה בעוכריו והביאה למותו. הגמרא (גיטין נו, ע"א) מספרת: מרתא בת ביתוס היתה העשירה של ירושלים.

בזמן המצור, לאחר שהבריונים שרפו את כל אוצרות המזון, היא אמרה לשליח שלה, לך תביא לי סולת. עד שהלך, נמכר הסולת.

חזר השליח ואמר לה, סולת אין, לחם לבן יש, אמרה לו לך תביא לי. עד שהלך נמכר הלחם הלבן. חזר ואמר לה, לחם לבן אין, לחם שחור פת קיבר יש. אמרה לו לך תביא לי. עד שהלך נמכר הלחם השחור. חזר ואמר לה, לחם שחור אין, קמח של שעורים יש. אמרה לו לך תביא לי, עד שהלך נמכר גם זה.

אומרת הגמרא, שהיא שלפה את הנעלים שלה ואמרה, אצא ואראה אם אמצא משהו לאכול. כשיצאה החוצה, נכנס לה פרש של גללי בהמה ברגליה, ומתה מחמת האיסטניסיות שלה. ויש אומרים, שהיא מתה, משום שאכלה את הגרוגרות של רבי צדוק שמצץ את המיץ שלהם, ומן הריח שהיה בהם היא מתה בגלל הפינוק שלה.

ויש כאן לשאול ב׳ שאלות.

א) הגמרא מתארת כאן את השליח כאדם חסר דעה. הוא רואה שיש רעב, והמצב הוא מצב חירום שאין אוכל, וכולם בהולים לקנות אוכל, והוא לא תופס יוזמה מעצמו לקנות מה שיש, אלא חוזר בידים ריקות למרתא בת ביתוס, ושואל בכל פעם אם לקנות את מה שעדין יש.

למה הוא לא קונה מיד את מה שיש, ואם לא יהיה טוב, יוכל להחזיר, או שיפסידו את הכסף, שהרי מדובר כאן באישה העשירה ביותר בירושלים שלא חסר לה כסף. והרי סוף דבר שגבירתו מתה מחמת זה. האם הוא לא מבין את מה שכל אחד מבין, שמצב חירום צריך להביא את מה שמוצאים?

ב) עוד קשה למה מרתא בת ביתוס לא אמרה בעצמה לשליח, תקנה מה שתמצא. והרי היא עצמה, כשהיא שמעה שהאוכל נגמר, היא יצאה בעצמה לחפש משהו לאכול, למה היא לא אמרה את זה לשליח, תקנה מה שאתה מוצא.

והרי בגלל שהיא יצאה בעצמה ולא שלחה את השליח שלה, היא מתה, כי נכנס לה פרש של גללי בהמה ברגליה. למה היא החליטה לצאת בעצמה, ולא שלחה את השליח לקנות מה שמוצא כדי לאכול.

יתכן לפרש, שמרתא בת בייתוס היתה מסוג האנשים שהם גיבורים על חלשים. במקום לתת לשליחים שלה אפשרות להחליט בעצמם על דברים, היא שללה מהם כל סוג החלטה, והרגילה אותם להתיעץ איתה על כל פרט קטן, כדי שהיא ורק היא תחליט בכל דבר, והשליח לא יעיז לעשות שום דבר הכי קטן בלי רשותה.

לכן השליח, הגם שראה שהאוכל הולך ונגמר, פחד לתפוס יוזמה לקנות מעצמו איזה דבר, מתוך חשש שיפטרו אותו מתפקידו.

ובפרט עתה שהוא מצב חירום, הוא ישאר בלי פרנסה ולא יהיה לו מה לאכול.

לכן הוא המשיך להתנהג באותה צורה שהרגילו אותו, ולא העיז לקנות כלום בלי אישור מפורש מהגברת.

ועד כדי כך הגיעה הנהגתה של מרתא בת בייתוס לעיקרון שאין לשנות אותו, שגם כשראתה שאין לה אוכל, היא לא אמרה לשליח לך תקנה ותביא מה שאתה מוצא לאכול, כי אם היא היתה אומרת לשליח כך, היא היתה עוברת על העיקרון המקודש שלה, שלא לאפשר בשום אופן לשליח להחליט משהו מעצמו, לכן היא העדיפה לצאת בעצמה לחפש אוכל, כדי שהיא תחליט על הקניה.

וסוף דבר, שזה עצמו היה בעוכריה, והיא מתה על ידי יציאה זו לרחוב, והיא עוד מתה באופן מבוזה ברחוב העיר.

שלמה המלך אומר בקהלת (יא, א): "שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו".

מי שמתיחס באופן מכובד ואוהב למי שתחתיו, סוף דבר הוא ימצא את זה במשך השנים. כמו אותה ריבה, שאע״פ שנלקחה בשבי עם שפחותיה, בכל זאת היחס החם שלה עם שפחותיה, הוציא אותה ואת שפחותיה מן השבי. וכמו בלוריא הגיורת, שחז"ל הנציחו את שמה, כאישה שהתיחסה באופן מכובד לשפחותיה, והם החזירו לה מסירות ואהבה עד סוף ימיה.

מי שמתיחס באופן משפיל למי שתחתיו, גם הוא יקצור את הפירות.

כמו מרתא בת ביתוס, שאע׳׳פ שהשליח לא עשה לה שום רעה, אבל עצם ההנהגה שלה, גרמה לה למות בבזיון, והיא היתה האישה הראשונה שמתה בימי הרעב, והיא לא מתה בגלל הרעב, אלא בגלל ההנהגה שלה שלא לאפשר לשליח שלה להחליט לבד.

אשרי מי שמתייחס באופן מכובד למי שתחתיו, שבודאי יקצור את הפירות בהמשך הזמן. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו.

ונסיים את הדברים, בדברי רבי חיים פלאג׳י זצוק״ל, בספרו תוכחת חיים פרשת וארא דף ע״א. וז"ל: מעשה נורא, מה שנתגלה לי בחזיון לילה. זה שנים שנפטר עשיר אחד מעשירי עירינו שהיה תם וישר, מסגני לויה, ובתוך חודש ימים לפטירתו ראיתי אותו בחלום, שהיה לבוש בגדים נאים, ושש ושמח.

ושאלתי אותו, על מה זכה לכל הכבוד הזה. ואמר לי, שזכה לחיי העולם הבא, על אשר לא נשתעבד במשרתיו באכזריות ובקושי, כי אם ברחמנות, שלא היה מכביד עולם. זה תורף דבריו.

ושוב חקרתי בדבר, וידעתי נאמנה, שכך היתה מידתו הטובה, שלא לצער למשרתים שלו בשום שירות כבד. ולרחם עליהם בכל מה דאפשר. אשריו ואשרי חלקו עכ״ל. יעזרינו השי״ת לנהוג בדרכי התורה, ואז יהיה טוב לנו בזה ובבא.

*

הנס בדרך הטבע מותיר מקום לטעות! | טעויות וניסיונות

[אלה הדברים]

(ח) "וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן לֵאמֹר: (ט) כִּי יְדַבֵּר אֲלֵכֶם פַּרְעֹה לֵאמֹר תְּנוּ לָכֶם מוֹפֵת וְאָמַרְתָּ אֶל אַהֲרֹן קַח אֶת מַטְּךָ וְהַשְׁלֵךְ לִפְנֵי פַרְעֹה יְהִי לְתַנִּין: (י) וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֶל פַּרְעֹה וַיַּעֲשׂוּ כֵן כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה' וַיַּשְׁלֵךְ אַהֲרֹן אֶת מַטֵּהוּ לִפְנֵי פַרְעֹה וְלִפְנֵי עֲבָדָיו וַיְהִי לְתַנִּין: (יא) וַיִּקְרָא גַּם פַּרְעֹה לַחֲכָמִים וְלַמְכַשְּׁפִים וַיַּעֲשׂוּ גַם הֵם חַרְטֻמֵּי מִצְרַיִם בְּלַהֲטֵיהֶם כֵּן: (יב) וַיַּשְׁלִיכוּ אִישׁ מַטֵּהוּ וַיִּהְיוּ לְתַנִּינִם וַיִּבְלַע מַטֵּה אַהֲרֹן אֶת מַטֹּתָם: (יג) וַיֶּחֱזַק לֵב פַּרְעֹה וְלֹא שָׁמַע אֲלֵהֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה' " (שמות ז).

ויש להבין, מה הטעם לעשות מופתים שכאלה לפני פרעה כאשר הוא אינו משתכנע, ועוד מלגלג עליהם כמובא בילקוט שמעוני:

"באותה שעה שחק פרעה עליהם, אמר להם למה אתם סבורים שבאתם לשחק עלי, איני מתירא מן הדברים האלו, כל מצרים מלאה כשפים, תבן אתם מוליכים לעפריים כתם לרקם. ויקרא פרעה אין כתיב כאן אלא ויקרא גם פרעה, אמר רבי לוי: שקרא לאשתו ואמר לה: ראי היאך באו היהודים לשחק בי. מנין שנאמר ותיתן גם לאישה, מה כתיב ויבלע מטה אהרן את מטותם כו'".

ואם כן, צריך ביאור לאיזה צורך הקב"ה שולח את משה לעשות "נסים" שאינם משפיעים ועוד גורמים לגלוג?

מבאר הגר"י לוינשטיין שהקב"ה מנסה את האדם בדבר שיכול לטעות בו.

אם הניסיון היה בדבר ברור- לא היה זה ניסיון שהרי אין מקום לכפור, אולם בדבר שניתן לפקפק בו- הניסיון הוא אמיתי.

ואעפ"כ הרוצה לראות- ודאי שיראה, שהרי מטה אהרון בלע את מטותם, והיה להם להבין שאין זה עוד כישוף, שהרי אין מטה בולע נחשים ואין הם יכולים לעשות כן, אולם כיון שיכלו להפוך מטות לנחשים די היה להם בזה כדי לכפור בנס.

וכך תמיד הקב"ה מנסה את האדם האם יראה יד ה' בדבר שנראה לכאורה כטבע, הפרנסה לכאורה מהעבודה שאני עובד, אפילו שראיתי שהשקעתי בדבר אחד, ובכל זאת הרווחתי מדבר אחר שלא חשבתי עליו, וכאן הניסיון הקשה.

וכך בקריעת ים סוף, ה' הוליך את הים ברוח מזרחית כל הלילה, והיה נראה כאילו הים התייבש מחמת הרוח. מדוע? כדי לתת מקום לטעות, כדי לתת מקום לניסיון.

תתפלל והפרנסה תסתדר…

מעשה נפלא על כך סיפר הרב שבדרון זצ"ל ושהובא ב"מאורות הדף היומי": מעשה בגביר עשיר שהיה חרד לדבר ה' וירא שמים אך לצערו בנו לא הלך בדרכו ופנה לרעות בשדות זרים, התעניין ב"השכלה" שפשתה בזמנם, ואף היקל במצוות בסתר.

בנו של הגביר שידע שהדבר למורת רוחו של אביו, חשש לריב עימו מאחר והלה פירנס אותו ביד רחבה ולכן העמיד פני צדיק כששהה בחברת אביו, אך מאחורי גבו התנהג ככל העולה על רוחו.

אולם האב שפיקח היה, ידע את גודל צביעות בנו אך לא יכל לשנות זאת או לדבר עם בנו מטוב עד רע, מאחר שבכל הזדמנות שניסה לשכנעו לחזור בו ממעשיו הרעים העמיד הבן פני נעלב ואמר: "איני יודע על מה אבא מדבר והרי אני מדקדק בקלה כבחמורה".

 המתין האב להזדמנות שבה יוכל להעמיד את בנו במקום ואכן הזדמנות זו לא איחרה לבוא.

 ביום בהיר הופיע ה"בן יקיר" לפני אביו ובפיו משאלה, רוצה הוא ללכת להשתלם במדעים ובחכמות בברלין.

 האב בתחילה ניסה לסרב אך כאשר ראה האב שבנו נחוש להשתלם במדעים נעתר לבקשתו אך בפיו הייתה משאלה: "אני מוכן, אך בקשה לי אליך, מדי בוקר תקפיד על הנחת תפילין שלא יעבור עליך שום יום ללא מצוות תפילין".

 "מבטיח", אמר הבן "הסר דאגה מלבך הנני מבטיחך שמדי יום לפני צאתי ללימודים אקפיד על מצווה זו".

 שלח הבן מברק לאביו "לאבא היקר מה שלומך " וכו' וכו' והוסיף הערה חשובה בסוף המברק "לא נותר לי כסף אבקש שתשלח לי מעט דמי כיס". קיבל האב את המברק, קראו ושלח מיד לבנו מברק תשובה "תתפלל אל ה' והוא יתן לך כסף".

 הבן שקיבל את המברק נתמלא חרון, אך לא היה באפשרותו לעשות מאומה ועל כן המתין מספר ימים וחזר ושלח מברק לאביו וכך כתב "התפללתי ולא נושעתי אנא מהר ושלח לי כסף".

 והאב בשלו שולח מברק "תתחזק בתפילה וה' יושיעך".

 חיכה הבן עוד מספר ימים מישכן ולווה אך כאשר הגיע למצב שלא הייתה לו אפשרות לממן את לימודיו קם וחזר לביתו.

 מיד כשפגש את אביו שאלו: "אבא וכי לא אכפת לך ממני"?

 ענה לו: "יקירי האם שמעת לעצתי והתפללת"?

 והבן עונה: "כן התפללתי והתפללתי ושום דבר לא עזר".

 חזר האב ושאל "האם הוספת תפילות ותחנונים חוץ מהתפילות הקבועות"? והבן עונה: "כן התפללתי שחרית מנחה וערבית, אמרתי תהילים אך הכל לשווא".

לקח האב את נרתיק התפילין של בנו, פתח אותו לנגד עיניו, והנה לתדהמת הבן רואה הוא אל מול עיניו מונח בשלווה צרור מזומנים אשר יכול היה להספיק לכל צרכיו בשפע.

 פנה האב לבנו ואמר: "הי הי הי 'תכשיט תכשיט' אילו היית מתפלל כיאות לא היה חסר לך כלום, אלא ששטרות כסף אלו מעידים עליך ומוכיחים שלא התפללת. כעת אינך יכול לומר 'התפללתי' או כל תירוץ אחר, שהלא צרור זה מעיד על מעשיך כאלף עדים". הבן שלבו נשבר בקרבו לנוכח טיפשותו הרבה התעורר והבין שאכן לא נהג בחכמה כשניסה לרמות את עצמו ואת אביו שהוא "שה תמים" ואחר שנפתח לבו לשמוע דברי מוסר חזר לדרך הישר לשמחת ליבם של אביו ואמו. [אור דניאל אחרי מות עמ' רנד].

[המסר של הסיפור: כל העוקץ של הניסיון של הבן היה בכך שהיה נסתר. לו היה יודע שיש כסף בתפילין לא היה כאן כלל מקום ניסיון. כך הקב"ה מנסה אותנו בניסיונות שנדמים כטבע, אם הכל ברור- אין כאן מקום לניסיון].

ה' שולח את משה שיעשה מופת עם נחש לפני פרעה. מדוע דוקא עם נחש ודוקא כשמשה נוטלו הוא שב להיות מטה?

כאן רמז לו שאתה חושב שבני ישראל מטומאים במ"ט שערי טומאה וכיצד יעבדו את ה'?

לכך רמז לו שההשפעה הסביבתית שלך פרעה היא הגורמת שהם נראים כך, ואילו יצאו משיעבודך היית רואה שהם עם קדוש. והרמז לזה במטה, שכאשר הוא נזרק לקרבתך הוא הופך להיות נחש סמל הטומאה, ואילו כאשר אני משיבו לידי- הרי הוא שוב מטה הא' ששם ה' חקוק בו. למדנו מכאן עד כמה קשה ההשפעה הסביבתית, עד כמה החברה מקלקלת!

המעשה באדמו"ר והחסיד הדומה לסוס…

שבא אליו חסידו והלין על אדם שפתח עסק מולו ופרנסתו נתמעטה. ברכו הרב. אולם הלה רצה שהרב יקלל את הזולת…

אמר לו הרב שאינו מקלל, והחל שואלו מהיכן קונה סחורתו, וכיצד מביאה כו', והשיבו שמביאה עם העגלון.

ושאלו הרב: האם הסוס צמא בדרך? והשיב שכן, ושותה מן המעיין שבדרך.

אמר לו הרב: שמת לב לדבר משונה כששותה? לא, השיב הלה ותמה על כל השאלות הללו.

השיבו הרב האם לא ראית שהסוס רוקע ברגליו במים בעת ששותה? אכן השיב היהודי בתדהמה, באמת מוזר! הסוס, השיב הרב חושב שיש סוס אחר כנגדו שבא לקחת לו את המים… והוא בועט בו, המים נעכרים והסוס שממול "בורח"…

החל היהודי צוחק לטיפשותו של הסוס, וכי אין מספיק מים במעיין בשביל עוד אלפי סוסים?… ועוד בשל כך הוא נאלץ לשתות מים עכורים… אכן אמר הרב, פרנסה יש לקב"ה בשפע, לא צריכים להיות מודאגים מסוסים אחרים…

וכך בקריעת ים סוף ה' הוליך את הים ברוח מזרחית כל הלילה והיה נראה כאילו הים התייבש מחמת הרוח. מדוע? כדי לתת מקום לטעות, כדי לתת מקום לניסיון. [מעיין השבוע]

*

אמונה מתוך החושך

[ברכת מאיר מדן]

"וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה'. וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא־ל ש־די ושמי ה׳ לא נודעתי להם" (שמות ו, ב).

אמר לו הקב״ה למשה: חבל על דאבדין ולא משתכחין. הרבה פעמים נגליתי לאברהם ליצחק וליעקב בא־ל ש־די, ולא הודעתי להם כי שמי ה׳ כשם שהודעתי לך, ולא הרהרו אחר מידותי. אמרתי לאברהם קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה וגו', בקש לקבור את שרה ולא מצא עד שקנה בדמים, ולא הרהר אחר מידותי. אמרתי ליצחק, גור בארץ הזאת כי לך ולזרעך וגו׳, בקש לשתות מים ולא מצא, אלא ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק, ולא הרהר אחר מידותי. אמרתי ליעקב הארץ אשר אתה שוכב עליה וגו', ביקש מקום לנטות אוהלו ולא מצא עד שקנה במאה קשיטה, ולא הרהר אחר מידותי, ולא שאלני, מה שמי, כשם ששאלת אתה. ואתה תחילת שליחותי אמרת לי, מה שמי ולבסוף אמרת: ומאז באתי אל פרעה. (מדרש רבה ו, ד).

 חבל על דאבדין, ולא משתכחין.

האבות הקדושים האמינו בה' מתוך נאמנות, ולא הרהרו אחר מידותיו.

גם כאשר ״מראה העיניים״ הראה היפך האמונה, הסתר פנים, חושך – לא הרהרו אחר מידותיו, המשיכו להיות נאמנים לקב״ה, באמונה תמימה.

בעוד שמשה רבנו, לכאורה, מאמין רק ל״מראה העיניים", מחזיק הוא באמונה רק אם רואה את הישועה.

אולם כשרואה, שמאז בא אל פרעה הצל לא הצלת, מטיח הוא דברים וזועק ״למה הרעתה לעם הזה, למה זה שלחתני, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך״.

היתכן, שמשה שעליו כתוב ״עבד נאמן קראת לו״, מתלונן על הסתר הפנים, ואינו נאמן כאבות הקדושים?

התשובה הפשוטה היא, שהאבות הקדושים קבלו את הסתר הפנים באהבה ונאמנות, כיון שנגע הדבר רק לחייהם הפרטיים.

אולם, משה רבנו, שהיה רועה את צאנו של הקב״ה – את עם ישראל, מחוייב להתאונן על צרתם.

אם לא יתלונן, תהיה זו מעילה בתפקידו.

נאמנותו הגדולה לה' דורשת ממנו, שלא להסתפק בהנהגה של אמונה. אך אם כנים הדברים, יש להקשות, מדוע, אם־כן, נתבע משה רבנו?

והנה, משה רבנו נצטווה במעמד הסנה לגאול את עם ישראל ממצרים. עם ישראל במצרים היה במצב מדורדר.

לא היה בדרגת אמונה בה' , מתוך חושך והסתר פנים, כפי שהאמינו האבות הקדושים.

הדרך היחידה להשריש בעם את האמונה, היא על פי ״מראה העיניים", להראות להם ישועות והצלחות.

אולם, ההנהגה שהונהגה עם בני ישראל במצרים, היתה הנהגה של הסתר פנים.

כדי להחזיק מעמד בהנהגה כזו, נדרשה מהעם אמונה גבוהה יותר ממראה העיניים והבנת השכל. אמונה כפי שהיתה אצל האבות הקדושים ־ אמונה בלא קושיות, אמונה, שהיא נאמנות בלתי מותנית, אמונה בא־ל ש־די. אמונה עליה נאמר ״במקום שנגמר השכל מתחילה האמונה״.

 עם ישראל לא הוכשר לעמוד בדרגה זו.

זו היתה הסיבה, שמיאן משה רבנו לקבל על עצמו את תפקיד הגואל. אולם, נדרש הוא מה' לקבל את התפקיד.

עומד משה ושואל: ״הנה, אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי מה שמו? מה אומר אליהם״.

בני ישראל, אומר משה, אינם מסוגלים לקבל אמונה מתוך חושך והסתר פנים, ולכן ישאלו אותי: אם שליח ה׳ אתה, מדוע יש הסתר פנים? בהנהגה של הסתר פנים יהרהרו בני ישראל אחר מידותיו של הקב״ה.

הגם, שמשה רבנו עצמו אינו מהרהר אחר מידותיו של הקב״ה, מחוייב הוא לדעת, מה להשיב לבני ישראל כדי שיקבלוהו למנהיג.

ותשובת ה': ״ויאמר אלוקים אל משה אהיה אשר אהיה״ ־ ״אהיה עמם בצרה זו אשר אהיה עמם בשעבוד שאר מלכויות״.

ה׳ מבטיח, כי עוד יראו גילוי פנים בגלות זו, ואף בגלויות הבאות. ממשיך משה ושואל: ״רבונו של עולם, מה אני מזכיר להם צרה אחרת, דיים בצרה זו״.

אם אזכיר להם שיהיו עוד צרות והסתר פנים, לא יקבלו את ה' למלך, ואותי למנהיג, שהרי אין הם מסוגלים אלא להארת פנים בלבד. ותשובת ה׳: ״יפה אמרת, כה תאמר אהיה שלחני אליכם״.

אל תזכיר להם את החושך ואת ההסתר פנים שעוד יבואו, בשר להם רק על ההארה, שתהיה לבסוף.

ואכן, משה ואהרן אוספים את כל זקני ישראל ־ ״וידבר אהרן את כל הדברים, אשר דבר ה' אל משה, ויעש האותות לעיני העם.

ויאמן העם, וישמעו כי פקד ה' את בני ישראל, וכי ראה את עניים ויקדו וישתחוו״.

ואחר זאת, ״באו משה ואהרן, ויאמרו אל פרעה, כה אמר ה' אלוקי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. ויצו פרעה ביום ההוא את הנוגשים בעם ואת שוטריו לאמר, לא תאספון לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום, הם ילכו וקוששו להם תבן. תכבד העבודה על האנשים, ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר״.

ראו בני ישראל, שמאז ניגש משה אל פרעה, מונהגים הם בהנהגה של חושך והסתר פנים ביתר שאת. ויפגעו את משה ואת אהרן, ויאמרו אליהם ״ירא ה' עליכם, וישפוט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להורגנו״.

 שב משה רבנו אל ה', בשליחות עם ישראל, ואמר: ״ה׳ למה הרעתה לעם הזה, למה זה שלחתני, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה…"

 לאמר, שעם ישראל אינו מסוגל לשמוע ולהאמין מתוך הסתר פנים.

״ויאמר ה' אל משה, עתה תראה את אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני ה', וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בא־ל ש־די ושמי ה' לא נודעתי להם״.

אכן, אנהיג את בני ישראל בהנהגה של הארת פנים.

אך, דע לך, שחבל על דאבדין ולא משתכחין ־ האמונה האמיתית והשלימה היתה אמונת האבות שהאמינו מתוך חושך והסתר פנים. האמינו בי, בא־ל ש־די ולא הרהרו אחר מידותי.

ירידת הדורות של עם ישראל דורשת אמונה מתוך הארת פנים, אמונה של גילוי שם ה', אמונה הבנויה על מראה העיניים, שהיא קטנה הרבה מהאמונה של ״א־ל ש־די״, אמונה מתוך הסתר פנים.

ואכן, מאותו רגע, נגלה ה' לעם ישראל בהארת פנים גדולה מאוד. עשרת המכות, קריעת ים סוף, עד שעם ישראל ראו את היד הגדולה, והאמינו בה' ובמשה עבדו ־ היתה זו אמונה המיוסדת על מראה העיניים. חסרונותיה של אמונה זו, התגלו בשעה של הסתר פנים, שעה שבושש משה לרדת מהר סיני, חטא העגל.

נמצא, כי התביעה על משה היתה תביעה על כלל ישראל, שלא השכילו להגיע לדרגת האמונה הגבוהה. חבל על דאבדין.

קוצר רוח חיסרון באמונה

"ולא שמעו אל משה מקוצר דוח ומעבודה קשה". (שמות ו, ט)

"הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים". (שמות ו, יב)

ואיך ישמעני פרעה. זה אחד מעשרה קל וחומר שבתורה. (רש״י שם)

הקל וחומר תמוה.

הרי בני ישראל לא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה, מה שלא שייך אצל פרעה.

מהו, אם־כן הקל וחומר, של ״איך ישמעני פרעה״?

עוד יש לשאול, כיצד מתיישבת טענת משה על חוסר אמונת בני ישראל, בעוד הכתוב מעיד עליהם ״ויאמן העם״? כבר התבאר בסימן הקודם, שאמונתם של בני ישראל היתה רק בשעה שעיניהם ראו השגחה ־ אמונה של מראה עיניים בלבד.

לדרגת אמונה של הסתר פנים, כפי שהיתה לאבות הקדושים, לא הגיעו. כשהגיע אליהם משה בתחילה, עשה לעיניהם אותות, והבטיח להם, שהגיע זמן הגאולה ־ האמינו.

אולם, מאז הרע פרעה לעם, וציווה עליהם, לקושש תבן, לא היה סיפק בידם להתבונן, מחשבתם נאטמה. עמדו בפני הסתר פנים, ואמונתם פגה כלא היתה. אילו היו מתבוננים ־ היו מאמינים. לא היו נבהלים מהסתר הפנים. ולא היו חשים קוצר רוח מהעבודה הקשה.

קוצר הרוח הינו תולדה של חוסר אמונה. אדם שיש בו אמונה, לא שייכת בו תחושת קוצר רוח. חש הוא, שכל דעביד רחמנא לטב עביד. כשנמצאים עם אב רחום וחנון, אין מקום לתחושת קוצר רוח. ואם חוסר האמונה של בני ישראל הביאם לקוצר רוח ואי שמיעה, קל וחומר שפרעה הכופר יאטום את אוזנו משמוע.

אם גילוי ה׳ ב״שם ש־די״ מכסה את עיני בני ישראל מלראות את ה׳, קל וחומר שפרעה השבוי בגאווה וכפירה לא יגלה את ה׳ מתוך הסתר.

כשם שאין תרופה לעם ישראל, אלא לראות את גילוי השכינה, בשם ה' כך אין תרופה לגאוות פרעה עד שיגלה מיהו ה׳.

כוחה של אמונת חכמים תמימה [מעין השבוע ח"ד עמ' ר"י]:

כשהנאצים כבשו את פולין, נמלטו אלפים לגליציה המזרחית שהיתה בשליטת הרוסים. חסרי נתינות היו, עקורים ותלושים. הודיעו הרוסים, שהחפצים בכך יכולים להירשם ולקבל נתינות רוסית.

באו רבים ושאלו את הרה״ק רבי איציקל מפשווארסק זצ״ל. אמר להם: ״טובתם של רשעים, רעה היא אצל צדיקים. הימנעו, ואל תתוודעו לרשות״. שמעו לקולו ולא נרשמו.

בליל שבת קודש כ״ג בסיון ת״ש, ערכו הרוסים מצוד אחר כל אלו שלא ביקשו את האזרחות הרוסית והגלו אותם לסיביר.

הייתה זו גזירה איומה, והם פנו אל הצדיק בטרוניה. ענה ואמר להם: ״שלם אני עם העצה שנתתי, שלא להירשם. ובאשר לעונש ולהגלייה מה אומר לכם, יום זה כ״ג בסיון הוא יום של אורה ושמחה וששון ויקר, ולא יתכן שתתרחש בו רעה!״

בשנת ב׳ אלפים ת״ו לבריאת העולם, נכתבו ״האיגרות השניות״ על ידי מרדכי הצדיק ואסתר המלכה, להעביר את מחשבת המן בן המדתא האגגי אשר חשב על היהודים לאבדם, ולתת להם רשות להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד את כל חיל עם ומדינה הערים עליהם.

היה זה ״בחודש השלישי הוא חודש סיון בשלושה ועשרים בו״ ״הרצים רוכבי הרכש האחשתרנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר״.

ומאז ועד היום זהו יום ישועה, אורה ושמחה וששון ויקר.

דבריו היו סתומים וחתומים, והמוני יהודים הועלו על רכבות והובלו לסיביר.

שנה תמימה עברה וחורף סיבירי נורא.

בסיון תש״א פלשו צבאות הנאצים למזרח גליציה ובעיקבותם פלוגות הקטל שהרגו ולא חמלו, טבחו רבבות, ה׳ ינקום דמם. היחידים שנותרו בחיים היו אלו ששמעו לדברי הצדיק, וצייתו לדעת תורה!

בכח האמונה התמימה

מעשה נורא סיפר הצדיק רבי יעקב מוצפי זצ"ל.

למשפחה אחת ארע, שבנם הקטן היה בוכה בצעקות נוראות יומם ולילה, ולא ידעו את סיבת הדבר. פנתה המשפחה לפרופסורים המומחים ברפואה. ואחרי עשרות בדיקות שונות ומשונות, לא מצאו דבר.

החלו ההורים לפנות לחכמים בעלי הקמיעין והסגולות למיניהם ולא עלתה בידם מאומה עד שקצו ההורים בחייהם. יום אחד הלכה אמו לשוק ומצאה על הארץ דף חומש. הרימה אותו ואמרה, הרי דף קדוש הוא, אולי הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלימה לבני על ידי הדף הקדוש הזה.

כשהגיעה לביתה ניקתה את הדף מהאבק והניחה אותו תחת הכר שהבן ישן עליו, ונשאה תפילה חרישית: "רבונו של עולם, איני יודעת קרוא וכתוב, אך יודעת אני שדף זה שמצאתיו ברחוב, דף של חומש הוא, יהי רצון שיהא דף זה קמיע ועלה לתרופה עבור בני".

מאת ה' היתה זאת, שבאותו ערב בפעם הראשונה בחייו, ישן הבן בנחת ובשלוה מרובה ללא הפרעה, בלי צעקות ובכיות.

פנה אליה בעלה ושאל לפשר הדבר וכיצד קרה הנס. הוציאה האישה את דף החומש מתחת כר בנה, הראתה לבעלה ואמרה: ראה מה גדול כוחו של דף מהחומש!

הבעל, בראותו את הדף, פנה אל אישתו בבהלה: "מה עשית, הלא דף זה מפרשת "כי תבא" וכתוב בו "יככה ה' בשיגעון… ופחדת לילה ויומם… בבוקר תאמר מי יתן ערב"…!

ענתה לו האישה: מאין לי לדעת מה כתוב בדף, ידעתי רק שזה דף מהתורה, ואמרתי שבזכות התורה והשמות הקדושים הכתובים בו, ישלח ה' רפואה שלמה לבני, והנה אתה רואה שזה עזר…

הפטיר רבי יעקב מוצפי: ראו מה כוחה של אמונה, שמהפכת מידת הדין למידת הרחמים ואת הקללות הנחרצות לברכות נשגבות! ["ארי עלה מבבל"]

כוחה של אמונה פשוטה

סיפר הגה"צ רבי שלום שבדרון זצ"ל: מעשה ביהודי תמים, פשוט וטוב, מיוצאי הונגריה, שהיה דר בבני ברק והיה נוהג להתפלל בותיקין [עם נץ החמה] במנינו של החזון איש.

איש זה הצטיין באמונת חכמים פשוטה וטהורה. וכל דבר קטן כגדול, מה יעשה ומה לא, היה שואל בעצת החזון איש. ואכן, החזון איש שהכיר בגודל תמימותו הפשוטה וטוהר לבו, נענה לו בכל דבר.

פעם אחת בא היהודי אל החזון איש ביום שישי סמוך לזמן הדלקת הנרות: "רבי" – התאונן הלה – "צינור המים בביתי התפוצץ ומים רבים נוזלים בתוך הבית"…! "ומה ביכולתי לעזור לך?" – מקשה החזון איש – "לך לאינסטלטור והוא יתקן לך את הנזילה". "אבל השעה כבר מאוחרת" – משיב היהודי – "והאינסטלטור לא יתרצה לבוא בשעה זו"…

שואל שוב החזון איש: "ומה אתה רוצה ממני? מה אעשה לך?" משיב היהודי בכל התמימות: "שיאמר הרבי שהמים יפסיקו לזרום"… נענה החזון איש ואמר: "נו טוב, שהמים יפסיקו לזרום…". בתמימות ובאמונה פשוטה חזר היהודי לביתו, והמים באמת פסקו מלזרום… והנה במוצאי שבת, שוב חזר היהודי לבית החזון איש, והפעם בפיו תלונה הפוכה: "הרב אמר שהמים יפסיקו לזרום, ובאמת פסקו. אבל עכשיו אין לי מים בבית…". שוב נענה לו החזון איש ושאלו: "ומה אתה רוצה עוד?"… ענה הלה: "אני מבקש שהרב יגיד עתה שהמים יתחילו שוב לזרום!"…

לא היסס החזון איש ומיד אמר לו: "טוב, יהא כך, שהמים יתחילו לזרום שוב…" חזר היהודי התמים לביתו, והמים אכן התחילו לזרום…

המאמין לא הפסיד!

בקטע זה נספר על נס לא־יאומן שהתרחש בזמן שירדו גשמים עזים בחודש אייר, בשנה השישית, לפני 28 שנה, והפרטים הופצו על ידי המרכזיה הפדגוגית של מרכז החינוך העצמאי.

באותה שנה ירדו הרבה גשמים בלתי־צפויים. היבול בשדות היה משובח מאוד, בשפע עצום. השדות הניבו כמות של פי 3 מהמצופה. והשמחה בישוב בית חלקיה רבתה והתעצמה. אלא, שמשרד החקלאות יצא אז בהודעה תמוהה ולפיה אין להציף את השוק בחיטה, כיון שאז ירדו המחירים… המשרד קבע שיש להשליך יותר ממחצית התבואה לים. בבית חלקיה מיאנו לציית להוראה, וחלק מהחיטה הועברה בסתר לריכוזי האוכלוסיה החרדית.

אבל עדיין נותרה חיטה רבה במחסנים, ואז הגיע ה' יתברך והוכיח שגם לו יש מה לומר… באותם ימים ממש התפוצץ הכור האטומי בעיירה צ'רנוביל ברוסיה. כדי לכבות את הלהבות בכור, חפרו הרוסים אפיק חדש באחד הנהרות הגדולים, כדי להזרים את המים ישירות לאיזור הכור בצ'רנוביל. המים אכן הצליחו לכבות את הכור, והמשיכו לזרום לכיוון תורכיה. מים אלה הביאו עימם קרינה מסוכנת לכל המדינות השכנות ובמרכזן תורכיה, שממשלתה אסרה את מכירתם של גידולי החיטה שצמחו בשדות המדינה.

התורכים השליכו לים כמויות עצומות של חיטה, והתושבים נותרו רעבים… בתוך כך פנתה ממשלת תורכיה למדינות העולם והודיעה שהיא מעוניינת לקנות חיטה.

תושבי בית חלקיה שמעו על פנייה זו ומכרו את כל היבול שלהם לתורכיה, והרוויחו כסף רב. כך זכו לראות בחוש את התגשמותה של הבטחת ה' 'וציוותי את ברכתי', עוד לפני התקדש שנת השבע.

*

השינוי באדם קמעא קמעא

ואני אקשה את לב פרעה

מדוע ה' לא נתן לפרעה מכה אחת ונגמר? מדוע עוד מכה ועוד מכה עד לשילוח המוחלט והסופי?

בתורה נאמר מְעַט מְעַט אֲגָרְשֶׁנּוּ, מִפָּנֶיךָ, עַד אֲשֶׁר תִּפְרֶה, וְנָחַלְתָּ אֶת-הָאָרֶץ. ועוד כתוב וְנָשַׁל ה' אֱלֹהֶיךָ אֶת הַגּוֹיִם הָאֵל מִפָּנֶיךָ מְעַט מְעָט לֹא תוּכַל כַּלֹּתָם מַהֵר פֶּן תִּרְבֶּה עָלֶיךָ חַיַּת הַשָּׂדֶה.

הדברים קורים בעולם באופן איטי והדרגתי. לא בבת אחת. מי שמעשיר בבת אחת פעמים רבות מאבד עושרו מעט מעט…

בוצין בוצין מקטפיה ידיע, אבל ת"ח דמי לפרצידא תותי קלא, כיון דנבט נבט. הנביטה היא איטית, פרש"י – שמתחיל לבצבץ ולעלות – עולה למעלה, כך תלמיד חכם, כיון שיצא שמו – הולך וגדל למעלה. ע"כ. זו נביטה הדרגתית עד לפרסום שמו וגדילתו למעלה.

וכך מספר המדרש:

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ו

א [י] מי זאת הנשקפה כמו שחר, דלמה רבי חייא ור' שמעון בר חלפתא הוון מהלכין בהדא בקעת ארבאל בקריצתה, וראו אילת השחר שבקעה אורה, א"ל ר' חייא רבה לר' שמעון בר חלפתא כך תהיה גאולתן של ישראל מצפצפת דכתיב (מיכה ז') כי אשב בחשך ה' אור לי, בתחלה היא באה קימעה קימעה, ואחר כך היא מנצנצת ובאה, ואח"כ פרה ורבה, ואח"כ מרטבת והולכת, כך בתחלה (אסתר ב') בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך ואח"כ (שם אסתר ח') ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, ואחר כך ליהודים היתה אורה ושמחה וגו':

חז"ל אומרים [ברכות דף ה עמוד א]

אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש: לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר רגזו ואל תחטאו. אם נצחו – מוטב, ואם לאו – יעסוק בתורה, שנאמר: אמרו בלבבכם; אם נצחו – מוטב, ואם לאו – יקרא קריאת שמע, שנאמר: על משכבכם; אם נצחו – מוטב, ואם לאו – יזכור לו יום המיתה, שנאמר: ודמו סלה.

וצריך להבין – אם הזכרת יום המיתה יש לה כח כל כך עצום – מדוע שלא יזכיר מיד יום המיתה ונגמר? אלא ללמדנו שהדברים פועלים בתהליכים איטיים. לא בזבנג וגמרנו.

הגמ' בברכות [דף ל עמוד א] אומרת:

תנו רבנן: …היה עומד בחוץ לארץ – יכוין את לבו כנגד ארץ ישראל שנאמר: והתפללו אליך דרך ארצם; היה עומד בארץ ישראל – יכוין את לבו כנגד ירושלים, שנאמר: והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת; היה עומד בירושלים – יכוין את לבו כנגד בית המקדש, שנאמר: והתפללו אל הבית הזה; היה עומד בבית המקדש – יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים, שנאמר: והתפללו אל המקום הזה; היה עומד בבית קדשי הקדשים – יכוין את לבו כנגד בית הכפורת; היה עומד אחורי בית הכפורת – יראה עצמו כאילו לפני הכפורת;

מדוע שלא יכוין מראש כנגד בית קודשי הקדשים? אלא ללמדנו שהדברים תלויים בתהליכים הדרגתיים, והנפש מתחברת אט אט, ולא ברגע אחד. כל עליה הינה הדרגתית.

אם הבנו זאת נבין שגם הירידה היא בד"כ הדרגתית.

וכפי שהגמ' במסכת שבת [דף קה עמוד ב] אומרת: שכך אומנתו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך. עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד.

מזה יש לנו סיוע גדול – שניתן לעצור את ההתדרדרות בתחילתה! אין נפילה מיידית, אלא ירידה ודרדור שניתן לעצרם!

לאור זאת תתורץ השאלה ששאלנו – מדוע ה' לא הביא מכה אחת וגמרנו? מפני שבאמת האפקט של המכות הינו דווקא בהדרגתיות שלהן. זהו קורס רב-שלבי שיש לקחת אותו בהדרגה ולהפנים אותו קמעא קמעא. בלא זה – ה"חומר" לא היה נקלט. המסר לא היה מועבר!

יסייענו ה' להתקרב אליו קמעא קמעא ולעבדו בלבב שלם אכי"ר.

*

הודאה בטעות – עוצמה!

הודאה על האמת

פרעה חוטף מכות קשות ואינו נשבר. כיצד? ובפרט קודם שהכביד ה' את ליבו. הטרם ידע כי אבדה מצרים? וכי אינו רואה שהוא גורם נזק לעמו?

המעשה בחיאל בית האלי.

(יהושע פרק ו – כו) וַיַּשְׁבַּע יְהוֹשֻׁעַ בָּעֵת הַהִיא לֵאמֹר אָרוּר הָאִישׁ לִפְנֵי ה' אֲשֶׁר יָקוּם וּבָנָה אֶת הָעִיר הַזֹּאת אֶת יְרִיחוֹ בִּבְכֹרוֹ יְיַסְּדֶנָּה וּבִצְעִירוֹ יַצִּיב דְּלָתֶיהָ:

(מלכים א פרק טז, לד) בְּיָמָיו בָּנָה חִיאֵל בֵּית הָאֱלִי אֶת יְרִיחֹה בַּאֲבִירָם בְּכֹרוֹ יִסְּדָהּ וּבִשְׂגיּב צְעִירוֹ הִצִּיב דְּלָתֶיהָ כִּדְבַר ה' אֲשֶׁר דִּבֶּר בְּיַד יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן:

וכי הוא שוטה? אלא על כל בן היה לו תירוץ, זה היה חולה, ההוא מתאונה, השלישי היה לו וירוס, הרביעי מחלה לא ידועה, כו'. אבל הוא רואה שהם ממשיכים למות!?

אלא חיאל ידע שאם יודה הוא לוקח אחריות ואומר אני רצחתי את בניי. לזה הוא לא מוכן. ולכן הוא ממשיך וחוטף מכות.

כזה היה פרעה. לאחר שהתחיל בסרבנות, אין הוא מוכן להודות. שאם כן יוצא שהוא בסכלותו אחראי לסבל של מצרים עד היום. זאת אין הוא מוכן לקבל.

לעומת זאת משה –

שעיר החטאת דרש דרש והנה שורף. הוא כועס על אהרן. אהרון מסביר לו, ומשה מקבל. הוא מעביר קול במחנה אני טעיתי ואהרון אחי צדק. אע"פ שהיו לו חשבנות רבים שלא להודות על האמת, שהרי כעת יאמרו שאולי כשם שטעה בזה,

טעה בעוד הלכות, ואם כן יש חשש שכל התורה אינה ממש מדויקת ח"ו, מכל מקום האמת חביבה מן הכל.

המעשה בגרי"ס שמסר שיעור ופרכו לו מתנגדיו ומיד ירד והודה שיסודו אינו נכון, אע"פ שאמר שהיו לו חמישה תירוצים במקום שהיו מניחים את דעת השואל. מכל מקום אמרתי ישראל, אתה הרי לומד מוסר, וזה הרי שקר! ולכן ירדתי על אף שידעתי שבזה הנני מזיק לתנועת המוסר שיאמרו שאין העומד בראשה תלמיד חכם.

מידת האמת של הגר"ח מבריסק

בישיבת וואלאז'ין היו מערערים שטענו שהגר"ח לא ראוי להגיד שיעור ומינוהו לר"מ בגלל שנשא לאשה את נכדתו של הנצי"ב שהיה ראש הישיבה, באו שלשה גדולי תורה לישיבה לשמוע היאך שהוא מוסר את השיעור ולבדוק האם באמת ראוי הוא הגר"ח לאותה איצטלא.

בין ג' הגאונים של הב"ד היה אף הג"ר יצחק אלחנן, והלימוד היה אז בסוגיא דאילונית בפ"ק דיבמות, והגר"ח הגיד שיעור נפלא בענין בביאור שיטת הרמב"ם, ופתאום באמצע הפסיק כי נזכר אז בשעת מעשה מדברי הרמב"ם במקום אחד בפירוש המשניות, שעמדו בסתירה לדברים שהיה בדעתו להגיד, ואף ששומעיו לא ידעו מדברי פירוש המשנה ההוא, מכל מקום ר' חיים מרוב אהבת האמת שבו לא רצה להמשיך בדבריו אף כי יפים ונחמדים היו מאחר שהיו נסתרים, וחזר בו ברבים מדברי חידושו וישב לו.

ושעור זה היה צריך לשמש כהקובע לראות אם ראוי הוא להיות ר"מ בישיבה, והנה נכשל בפני הכל באמצע שיעורו והוכרח לחזור בו מכל דבר חידושו.

ופסקו הב"ד שאיש אמת שכזה שמוכן לסבול בושה ולחזור בו ברבים מחידושו מחמת פירוש משנה ששומעיו לא הכירו, בודאי ראוי הוא להגיד שיעור בוואלאז'ין, והרגשתי שסיפור זה השפיע רבות על רבינו, שבמידה זו אחז אף הוא ז"ל הרבה פעמים.

 וכנ"ל שהיה חוזר לישיבה בשבוע השני ואומר על דבריו שבשבוע שעבר: 'דברים שאמרתי בפניכם טעות הם בידי'. ומפעם לפעם היה רבינו מעיר על כך בלומדנו דף הגמרא שבו נזכרו סיפורים שכאלו על האמוראים על גודל מדת האמת שהיתה להם, מעניגי המושכלות "אינטילעקטשואל אניסטי" בלע"ז. [אור המזרח חוברת מא. עמ' 199]

בעוון מה?

הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בעת ששכב במחלקה לטיפול נמרץ במצב קשה וסבל יסורים וכאבים נוראים ורק כאשר הרופאים קבעו כי מצבו התייצב ויצא מכלל סכנה הורשו בני המשפחה להיכנס לדקות ספורות כי עדיין סבל מכאבים חזקים מאוד בלבו, ואסורה הייתה לו שום התאמצות, משנכנסו לחדר מצאוהו שקוע בהרהורים, מצחו היה מכווץ ועיניו נראו מהורהרות, המוניטור הראה שהוא סובל מכאבים חזקים, ולפתע שמעוהו מתחיל לבכות, ואמר לעצמו שאלו אינם יסורים של אהבה מפני שהם מבטלים אותו מלימוד תורה.

 ואז שמעו אותו בקולו החלוש אומר "תשל"ה תשל"ד" וכו' וכו', הרופא נכנס לפתע לחדר והביט במוניטור ומיד הוציא את כולם מן החדר באומרו שהחולה מתאמץ יותר מדי וקצב פעימות הלב אינו סדיר.

 הימים חלפו ור' משה התאושש מההתקף הקשה, באחד הימים לא יכול היה נכדו להתאפק יותר ושאל את סבו: "מה פשרם של מספרי השנים שמילמלת תוך כדי כאבים עזים"? ר' משה נרתע מעט בבהלה "האם הבעתי מחשבותי בקול? אם כך, הבה אספר לך: היסורים שעברו עלי לא היו יסורים של אהבה כי ניסיתי בכל כוחי ללמוד תורה ולא עלה בידי, והתחלתי לחשוב מדוע באו אלי ייסורים כאלה, אין זאת כי חטאתי ועלי לפשפש במעשיי, סקרתי את כל שנותיי, שנה אחר שנה פישפשתי וחיטטתי בכל מאורע ומאורע שעבר עלי, חקרתי ובדקתי האם חטאתי חטא כלשהו האם ביטלתי אי פעם מלימוד תורה, הפלגתי אחורנית עשר שנים עשרים שנה שלושים ארבעים וכשחקרתי את מעשיי מלפני כשישים שנה נזכרתי בעוון מימי נעוריי ואז הבנתי מדוע בא לי כל זאת.

היה זה בהיותי בישיבתו של הגאון רבי פסח פרוסקין זצ"ל, יום אחד בעת השיעור זרק ראש הישיבה לחלל האוויר קושיא חמורה, היכל הישיבה רעש וגעש, הבחורים החלו להתנצח ביניהם כשהם מעלים סברות לכאן ולכאן ומנסים את כוחם בתירוץ הקושיא. לאחר כמחצית השעה השתתקו הכל, הסערה קמה לדממה, אפילו האריות שבחבורה לא הצליחו לפצח את הקושיא המסובכת, לפתע כאילו אור הבזיק במוחי, הסוגיה התבהרה לי להפליא, קמתי אנוכי, מהצעירים שבחבורה ובקול צלול אמרתי את התירוץ, היה זה תירוץ גאוני ומבריק וכל הקושיות התיישבו כלא היו.

 ראש הישיבה קם ממקומו והכריז: 'אכן בני, זהו התירוץ המבוקש זכית לכוון אל האמת'.

 הכל קמו והביטו בי בהתפעלות, ואני, לבי גאה בי. הרגשה נפלאה של סיפוק הציפה אותי, חשתי רגש דק מן הדק של גאווה והתנשאות .

"יותר משישים שנה עברו מאז", המשיך ר' משה כשקולו נחנק מבכי "הקב"ה המתין לי זמן כה רב כדי שאחזור בתשובה על חטא זה אך לדאבוני לא זכרתי אותו, ולא התחרטתי עליו. ועל הרגשת ההתנשאות בלב נענשתי עתה בלבי".

 אדם שיכול בהחלטיות כזאת להעיד על עצמו שלא התגאה משך שישים שנה לית דין בר נש!! [אור דניאל פ' מצורע]

ענוותנו של ר"מ מפארמישלן

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה׳ אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום. והקללה אם לא תשמעו אל מצוות ה׳" וכו׳ (דברים יא, כו-כח).

מסופר, כי בליל שבת אחת, נכנס הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע

לערוך את שולחנו בבית מדרשו, והנה ברוח קודשו הוא מרגיש שאחד היושבים בשולחנו מחזיק מעצמו… ואף נותן לכולם להבין כך… מיד פתח רבי מאיר׳ל כדרכו הידועה והסביר את דברי הפסוק: "ראה 'אנכי" – מדת ה"אנכי" (דהיינו להרגיש ב׳אנכיות׳ מתנשא חשוב ומכובד), "נותן לפניכם היום ברכה וקללה" – יש בה גם ברכה וגם קללה. "את הברכה אשר תשמעון" – הגאות לשם שמים לשם קיום המצוות כמו "ויגבה לבו בדרכי ה," גאות כזו היא ברכה. "ואת הקללה אם לא תשמעון" -אבל שלא לשם קיום המצוות, ה"אנכי" היא קללה!…

וזהו גם הפירוש "אם תטיב שאת" (בראשית ד, ז) – בכדי להיטיב את עצמך יכול אתה "שאת" – להתנשא. "ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ" -הגאות היא חטא!…

ונאים הדברים למי שאמרם. דהרי ידוע הוא, שמימיו לא קרא הרה"ק מפרמישלאן זי"ע על עצמו – "אני" או "אנכי" – שהרי לא ראה עצמו כ׳מי׳ או כ׳מה׳ כדי שיוכל לכנות את עצמו בתואר של יישות ואנוכיות. אלא כך היה אומר על עצמו: "מאיר אמר", "מאיר הלך", "מאיר עשה" – כאדם המדבר על אודות זולתו. וכזה היה סגנון שיחתו כל ימי חייו. ואף הוא היה אומר: "בדין הוא, שיהיו למאיר שפלות והכנעה לפני בורא עולם יתברך שמו, שהרי הבורא יתברך שמו, "היה, הווה ויהיה" – ואילו מאיר, הוא ההיפך המוחלט: לא היה, לא יהיה, וגם עכשיו – מי הוא ומה הוא?!"…

את גודל ענוותנותו אפשר גם לראות מן הסיפור המרתק הבא: היה זה באחד הימים כאשר הגיע זמן תפילת שחרית, ובבית מדרשו של הרבי ממתינים בני המנין הקבוע לכניסתו של הרבי לתפילה. אולם, דלת חדרו הפונה אל ההיכל, מתמהמהת היתה מלהיפתח. חלפו כבר שעה ושעתיים מן הזמן הקבוע, והדלת איננה נפתחת.

מתוך החדר, נשמעה רק אוושת צעדיו הנמרצים של הרבי, בפוסעו הלוך ושוב מבלי מצוא מנוח…

ללבו של הגבאי, התגנב חשש, שמא דווקא בו תלוי הקולר לעיכוב התפילה, ומשום מעשה שהיה: באותו הבוקר, בשעת שחר מוקדמת, הגיע רכוב על סוסו, יהודי אחד מבני הכפרים הסמוכים, וביקש להיכנס אל הקודש פנימה, כדי להתברך מפי הרבי בברכת הצלחה, לאיזושהי עיסקה שנזדמנה לפניו. אולם, הגבאי דחהו, והורה לו להמתין עד לאחר התפילה -בשעה ששערי בית הרבי נפתחים בפני כל שאר הבאים לשחר את פניו ולבקש את ברכותיו.

מששמע האיכר, כי יהיה עליו להמתין מספר שעות, עד אשר יוכל להיכנס אל הרבי, התרתח מזעם, והחל משמיע קולו בצעקות רמות: "הייתכן?! לעכב אדם טרוד כמוני, זמן רב כל כך?! והלא עלי למהר ולחזור אל משק ביתי שבכפר, כדי לבצע את העבודה הרבה המוטלת עלי! השיב לו הגבאי: תדע, כי נכון הרבי להפקיר את כל אשר לו, למען איש מישראל המתדפק על שעריו, אולם, עתה, בהכנותיו הנעלות לתפילה הוא עוסק, והאיך אפשר לדחות עבודת שמים מפני ענייני מסחר שלך?! אבל הכפרי המגושם עמד על שלו ולא הירפה. בקולו הרועם, שפך את חמתו על ראש הגבאי, וכמעט שלא הרים עליו יד…

כאשר הגיעו הדין והדברים לאוזני הרבי היושב בחדרו, קם ויצא החוצה, לראות בשל מי הסער הגדול הזה. כיון שראה האורח את הרבי יוצא מחדרו, מיד אץ לקראתו, והחל מסיח לפני בנשימה אחת את כל מה שהיה לו לומר, על אודות העיסקה שנזדמנה לידו.

החווה הרבי בידו כלפי האיש, ורמז לו להיכנס אליו החדרה. ולמען הניח דעתו של יהודי ולשכך את זעפו, נתיישב הרבי והאזין בניחותא לכל שיחו ושיגו על עסקי מחייה וכלכלה. אחרי שכילה הלה לספר את כל אשר עם לבבו, השיב לו הרבי מה שהשיב, ופטרו מלפניו. מני אז, חלפו כמה שעות, והרבי נותר סגור בחדרו. היה אפוא, הגבאי, כמעט בטוח, כי כל העיכוב בכניסה לתפילה, אינו נובע אלא מביקורו של אותו אורח מוזר אצל הרבי, והיה, אפוא, לבו נוקפו, שמא לא עשה דיו כדי למנוע את הפרעת הרבי מהכנותיו לתפילה…

סוף כל סוף, בשעה מאוחרת מאוד, נפתחה הדלת, ועל הסף הופיע הרבי. הוא ניגש אל מקומו בבית המדרש ופתח בתפילה בנעימות כדרכו. לאחר התפילה נכנס הגבאי אל חדרו של הרבי כמידי בוקר, כשבידו ארוחת הבוקר שנוהג היה הרבי לטעום לאחר התפילה. אבל עם היכנסו פתח הרבי ומספר לו: השומע אתה? נס גדול ארע היום למאיר, שיכול היה לעמוד ולהתפלל לפני הקב"ה, שאלמלא כן, מי יודע אם יכול היה מאיר היום להתפלל כלל!

והמשיך הרבי וסיפר: מיום עומדו על דעתו, אין מאיר עומד להתפלל לפני הקב"ה, עד שאינו בטוח בנפשו, ללא שום פקפוק וללא שום ספק כלל, כי פחות ונקלה הוא, מכל האדם אשר על פני האדמה! כל עוד נדמה למאיר, ולו בדמיון קל שבקלים, כי חשוב וטוב ועדיף הוא על פני נפש אחת מישראל, תהא אשר תהא – אין מאיר מהין לפצות את פיו בתפילה לפני אביו שבשמים, לבל תהיה תפילתו ׳תועבה׳, חלילה וחס, כענין שנאמר: "תועבת ה׳ כל גבה לב" (משלי טז,ה).

והנה, הבוקר הזה, כאשר שמע מאיר את צעקותיו וראה את כעסו של האיש הכפרי, נכמרו רחמיו בקרבו ולא יכול היה להתאכזר ולאטום את אוזניו משמוע אל בקשתו. בתוך הדברים, גילגל האיש והסיח לפי תומו, על מלאכתו ועל פרנסתו. אף הוא לא התבושש, ומבלי הנד-עפעף סיפר, כי מתעסק הוא בגידול "דברים אחרים" ובפיטומם, וכלל לא חש ולא הבין, כי ישנו איזה חסרון בדבר.

לאחר שיצא הלה והלך לו, חש מאיר בנפשו, כי איננו מסוגל לעמוד ולהתפלל! מכל העולם כולו היה מאיר נחות ושפל, כמו תמיד, אולם, מאותו יהודי, המסוגל לגדל ׳דבר-אחר׳ ולהתפרנס מכך, ועוד לספר על כך ללא שמץ של בושה – יותר ממנו, לא יכול היה מאיר לחוש את עצמו שפל! שהרי סוף סוף, אחרי כל מגרעותיו וחסרונותיו של מאיר – הרי אינו מפטם ׳דבר-אחר׳, חלילה!… היה אפוא, מאיר, בצרה גדולה. השעות הולכות וכלות, העת מתאחרת, בבית המדרש יושב המנין וממתין – ומאיר איננו יכול להתפלל! בשום פנים ואופן, אינו יכול! שהרי חש הוא עצמו גבה-לב, כלפי האיכר המפטם ׳דברים אחרים׳!… אך לבסוף, השגיחו מן השמים בצערו של מאיר, חסו עליו, בזכות אבותיו הקדושים, ועשו לו נס: לפתע, עלתה בלבו של מאיר מחשבה לאמור: אילו היית אתה, מאיר, איכר כה גס ומגושם, המגדל 'דבר- אחר' חלילה, כלום היית עוד משכים למעונו של צדיק, כדי להתברך מפיו להצלחת עסקיך?! בוודאי שלא! אפילו שמץ של אמונת חכמים לא היה נמצא בך! הרי לך, אפוא, כי אותו איכר, חשוב ויקר ממך עשרת מונים!… מיד, יכול היה מאיר להיכנס לבית המדרש ולעמוד ולהתפלל… [פנינים תשעב פ' ראה]

*

כשהיסודות חזקים הבנין יציב!

[חשיבות היחוס הרב נבנצאל]

עירוב פרשיות

"וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצוום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים" "אלה ראשי בית אבותם ואלה שמות בני לוי לתולדותם ויקח עמרם את יוכבד ותלד לו את אהרן ואת משה " "וידבר ה' אל משה לאמר אני ה' דבר אל פרעה מלך מצרים " (שמות ו)

אכן פרשה תמוהה. ממש באמצע סיפור יציאת מצרים, לאחר שנשמעות התלונות הראשוניות של ישראל על הנזק שגרם להם משה כביכול בהשתדלותו אצל פרעה, ולאחר שמשה מתנה את צערו לפני ה' (שמות ה, כ-כג), בדיוק בקטע שבין שליחת משה ואהרן אל פרעה על מנת לומר לו דבר מה לבין פירוט אותו דבר שעליהם לומר לפרעה ומינוי אהרן כדוברו של משה לעניין זה, באמצע כל הפעילות הרוגשת הזו כותבת לנו התורה לפתע בתווך את תולדות משפחתם של משה ואהלו.

רש"י על אתר התייחס כבר לקושי זה של מיקום ייחוסיהם של משה ואהרן, וביאר שמתוך שעמד לצוות את משה ואהרן על שליחותם "הפסיק העניין ב"אלה ראשי בית אבותם", ללמדנו היאך נולדו משה ואהרן ובמי נתייחסו", ואחר חזר לפרש דבר השליחות.

 אם כי דומה שעדיין לא נתברר העניין דיו מתוך תשובה זו חשיבות השורשים.

ואולי ניתן להמשיך דבריו של רש"י ולומר כך: כוונת התורה ללמדנו שמשה ואהרן עם כל גדולתם ומעלתם הרי שהיה להם בית אב, היו להם שורשים שמהם ינקו, ועל אף שכשנולד משה נתמלא כל הבית כולו אורה (סוטה יב ע"א), אינו מתחיל מכך, היו לו אבא ואמא שבזכותם נולד תינוק טהור כזה. חשוב שנדע שמשה ואהרן שני מנהיגי העם הגדולים אינם מנהיגים בזכות עצמם בלבד,יש קשר ויחס הדוקים בין גדלותם לגדלות השורשים מהם ינקו.

 דע לך אומרת התורה: שלולא מה שקיבלו מאבותיהם, לא היו מגיעים למדריגתם העצומה, ולכן דווקא כאן באמצע המערכה בנקודה בה מעיד מלכו של עולם שמשה ואהרן הם הראויים ביותר לשליחות הגדולה והנכבדה של הוצאת צבאות ה' ממצרים, חשוב שתזכור מניין זכו לכך.

 משה אינו רק משה אלא גם בן עמרם, ועמרם הוא צאצא של קהת וקהת של לוי, ולוי ירש מן האבות הקדושים לכל דבר.

יש יסוד ושורש ודבר אינו צומח מאליו יש מאין, ואכן במקרים יוצאים מן הכלל בהם בכל זאת צומחת גדלות ללא שורשים אין ספק לחז"ל שיד ההשגחה מעורבת בדברים, אחרת הדבר אינו אפשרי.

 וכך דרשו על הפסוק "מי יתן טהור מטמא לא אחד" (איוב יד ד), וכי מי יכול היה להוציא את אברהם אבינו "הטהור" מתרח אביו עובד האלילים? האם "לא אחד" האם לא יחידו של עולם הוא לבדו מסוגל לחולל פלא שכזה! (במדבר רבה יט א).

אמנם אם נמשיך בקו מחשבה זה חייבים אנו להוסיף ולומר שגם לתרח היתה ודאי איזושהי זכות שאברהם יצא דווקא ממנו!

שהפלא הזה יתרחש דווקא אצלו ולא אצל עובד אלילים אחר.

 אם כן התורה מלמדת בפרשה זו את חשיבות היוחסין ואת השפעת השורש המשפחתי על עיצוב אישיותו של האדם.

ירדו חז"ל לפרטי הפרשה והעלו עבורנו מה בדיוק צריך האדם לחפש כשהוא עומד לבנות את יחוסו שלו!

כשהוא עומד לבוא בברית הנישואין ראשית לימדו שצריך לבדוק באחיה של הכלה.

משום שהתורה מדגישה כאן שאהרן נשא את "אלישבע בת עמינדב אחות נחשון" (שמות ו כג), משמע שלא די בכך שאבי הכלה הוא עמינדב מזרעו של יהודה אלא יש צורך לבדוק גם מיהו אחי הכלה (בבא בתרא קי ע"א)

והלימוד הנוסף שלמדו מפרשתנו לעניין החיתון, הוא יורד ונוקב. חז"ל אמרו, ורק חז"ל רשאים לומר דבר שכזה: "לעולם ידבק אדם בטובים, שהרי משה שנשא בת יתרו יצא ממנו יהונתן, אהרון שנשא בת עמינדב יצא ממנו פינחס" (בבא בתרא קט ע"ב).

כלומר שכאשר אדם הולך לחפש לו שידוך צריך ראשית שבכלל ילך לחפש שידוך י וכיוון שהיושבים כאן הם בעיקר רווקים הדברים הם לתשומת הלב הלכה למעשה!

אבל כשהוא כבר הולך לחפש צריך שידבק בטובים ומשום שאהרן נשא אישה ממשפחה הגונה, זכה ויצא ממנו פינחס שקינא לה' קינאת קודש.

 ואילו משה איש האלוקים שנשא את בת יתרו גרם הדבר שיצא ממנו יהונתן בן גרשום נכדו שהיה כומר לעבודה זרה (שופטים יח ל).

ולכאורה צריכים הדברים ביאור גדול, הרי ציפורה לא היתה אישה פשוטה, ראשית מעצם העובדה שמשה בחר בה להיות אשת בריתו משמע שהיא אכן ראויה לו ואינה סתם אישה.

ובנוסף טענות אהרן ומרים על שמשה פורש מאשתו (במדבר יב, א) מוכיחות שאכן חשבו גם הם, נביאי ה', שציפורה מתאימה להיות אשה לאדון הנביאים ועוד שמן המעשה היחיד שהתורה מספרת אודותיה בו היא מצילה את משה ממוות ניתן לעמוד על חוכמתה הגדולה!

ציפורה מבינה את כוונת המלאך, ומלה בזריזות את בנה (שמות ד כה).

מה אפשר איפוא לטעון כנגד משה על שבחר אישה כמותה?

אלא שאכן הטענה אינה על ציפורה עצמה.

 מה שחז"ל מורים כאן הוא שיש חשיבות למקור ממנו בא האדם.

משה היה צריך לקחת אישה ממשפחה טובה יותר, ולא ממשפחה שאביה היה מפטם עגלים לעבודה זרה.

 אין זה מקרה מלמדים אותנו חז"ל, שיהונתן בן גרשום יצא ממשה וציפורה, כפי שגם אין זה מקרה שפינחס יצא מאהרן ואלישבע.

לכל דבר יש שורש, ולמרות שגם אלישבע היתה מ"בנות פוטיאל", (שמות ו כה) ו"פוטיאל" רומז גם ליתרו שפיטם עגלים לעבודה זרה, אבל כבר השיבו שהקירבה המשפחתית של אלישבע ליתרו היתה נמוכה מזו של ציפורה ולכן במקביל היתה גם הירושה הרוחנית ממנו חלשה יותר ולא השפיעה לרעה כפי שהשפיעה אצל יהונתן בן גרשום (בבא בתרא קי ע"א, ועיין שם ברש"י, דיבור המתחיל "אלא"). מחיקת העבר משימה קשה

 אלא שעדיין צריך להבין, וכי יתרו היה רשע חלילה? הרי יתרו הוא מגרי הצדק הגדולים שבכל הזמנים, והוא שטבע את אחד מיסודות ההכרה בבורא "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים" (שמות יח יא), מעשיו הביאו לקידוש שם שמים גדול בעולם (עיין זהר ב סט), ואף זכה שבני בניו ישבו בלשכת הגזית (סנהדרין קד ע"א).

 יתרו זה נרדף עד צוואר בידי המדיינים על שפרש מעבודה זרה (שמות רבה א לב), ואף קודם לכן סירב לשתף פעולה עם פרעה בתכנית לשעבד את ישראל ובשל כך נאלץ לעזוב את משרתו הרמה כיועץ המלך, ולהימלט (סוטה יא,ע"א).

 אם כן יתרו הוא ממש צדיק אבל בכל זאת ואף על פי כן היה איזשהו פגם בעברו שלא היה קל לתקנו.

ואף שליתרו המדייני עצמו יש ייחוס, שהרי מדין הוא אחד מבניו של אברהם אבינו (בראשית כה ב) מנפץ אלילי העבודה זרה, אבל הדבר אינו יכול למחוק את השלב בחיי יתרו שבו עבד עבודה זרה. ולמרות שחייבים לאהוב אותו ואסור לצערו והתורה הזהירה כמה וכמה פעמים על כך "ואהבת לו כמוך" (ויקרא יט לד), בכל זאת טוענים חז"ל שעל פי מדריגתו של משה היה משהו פגום בחיתונו עם אדם שעבד עבודה זרה בעבר למרות שנתגייר בלב שלם ועמד ברדיפות ובסבל שערמו לו בשל כך.

 ומה שקרה באילן היוחסין של משה כתוצאה מפגם זה הינו חמור עד מאוד, והנביא מאריך לתאר כיצד נכדו יהונתן נשכר לעבוד בפסלו של מיכה ולא די שעבד בעצמו אלא אף החטיא את ישראל (שופטים יז).

תאוות הבצע של יהונתן באופן כללי

אישיותו של יהונתן זה היתה שלילית כל כך עד שכאשר שאלו ב"ירושלמי" כיצד זה האריך ימים כל כך למרות שהיה כומר לעבודה זרה, הרי שה"זכות" היחידה שמצאו לו היתה שגם את העבודה זרה שלו הוא לא עבד ברצינות.

 ומתואר שם שכאשר היה מישהו מביא קורבן לשורפו לפסל, היה יהונתן אומר לו: וכי מה יועיל לך הקורבן? הרי הפסל אינו רואה ואינו שומע וחבל לשרוף בשר לפניו!

היה יהונתן משכנע אותו: עדיף שתתרום משהו כמו קערת סולת ועשר ביצים ששווים קטן יותר ואני כבר אפייס את הפסל עבורך. האיש היה מזדרז ומביא את הסולת והביצים ליהונתן, וברגע שהיה שב לביתו היה יהונתן אוכל הכל בעצמו.

 לכן אומרים חז"ל האריך ימים למרות שהיה כומר לעבודה זרה כיוון "שהיה עינו צרה בעבודה זרה שלו".

 ואגב ,מובא שם שפעם שאל אותו מישהו אם העבודה זרה אינה מטיבה ואינה מרעה כדבריך כיצד אתה עובד לעבודה זרה שאינך מאמין בה, ויהונתן ענה לו "בגין חיי"!

אתה צודק, אבל אני צריך פרנסה.

תאוות הבצע היתה כל חייו והיא הביאה אותו לעבוד עבודה זרה.(בבא בתרא וירושלמי שם)

בתחילה כשהיה חסר בית ולחם, הסכים לעבוד אצל מיכה, אבל ברגע שבאו בני שבט דן ואמרו לו: "הטוב היותך כוהן לבית איש אחד או היותך כוהן לשבט" (שופטים יח יט) הוא מסכים בו במקום ללכת איתם ולהיות להם לכוהן ולא סתם כך אלא בשמחה "וייטב לב הכוהן" (שם כ).

 האמת היא שהיה לוי ולא כוהן (שם יז ז), אבל אצל העבודה זרה הדבר אינו נורא כל כך! שם יש כנראה כלל האומר אם אין כוהן "יעמוד לוי במקום כוהן" (עפ"י שו"ע או"ח קלה ו).

בכל אופן אין לו מסירות אפילו למיכה שפירנס אותו וטיפל בו "כאחד מבניו" (שופטים שם יא), והוא בוגד בו גונב את הפסל והולך עם בני דן, כי אם הפרנסה טובה יותר אצלם כדאי לעבור אליהם.

 אמנם כעת החטא גדול פי כמה כי עתה מחטיא הוא שבט שלם בישראל ,אבל עבור כסף הוא עושה הכל. ומדוע? כי הוא נצר של יתרו.

 מה נעשה אבל חז"ל אמרו זאת, אנו לא היינו אומרים זאת מעצמנו חלילה. ואף שיתרו עצמו ויתר על כבוד עולם והלך למדבר השומם כדי להצטרף לישראל כפי שפירש רש"י על הפסוק "ויבוא יתרו אל המדבר" (שמות יח ה, עפ"י מכילתא).

 אבל בנכד דבק משהו מהתקופה שבה עבד יתרו עבודה זרה, מהתקופה בה העדיף יתרו את הזמני והחולף על פני האמת והנצח [אגב, נעשה בשרו חידודין, ללמדנו שעוד נשאר משהו. בש.]

צלקת נפשית שעוברת בירושה

ואגב בכך לא תמו מעלליו של יהונתן זה.

מובא ב"ירושלמי" שם, וחלקו גם ב"בבלי" (בבא בתרא קי ע"א) "כיוון שראה דוד שממון חביב עליו ביותר הלך ומינהו על האוצרות". אם הוא מבין בכסף שיהיה שר האוצר.

 ובתקופת דוד, התנ"ך אף עושה ליהונתן "שינוי השם", והוא נקרא אז "ושבואל בן גרשום בן משה נגיד על האוצרות" (דברי הימים א כו כד) ומדוע? אמרו חז"ל "ששב לאל בכל לבו" (שם) היינו שבימי דוד עשה תשובה בכל לבו והפסיק לעבוד עבודה זרה.

 אלא שהרשב"ם ב"בבא בתרא" (שם) ד"ה "ששב", מביא את השאלה שנשאלה כבר ב"ירושלמי": כיצד זה יתכן שעשה תשובה בעוד הפסוק מעיד שיהונתן ובניו היו כוהנים לפסל "עד יום גלות הארץ" (שופטים יח, ל)? כלומר עד לתקופה שבה הגלה סנחריב את ישראל.

 ועונה ה"ירושלמי", שכאשר עלה שלמה לשלטון הקים ממשלה חדשה ובה שר אוצר חדש. מה עשה יהונתן שנשאר מחוסר עבודה? כמובן חזר לעבוד עבודה זרה. איך זה מסתדר עם "שב לא ל בכל לבו"? פשוט מאוד. עבור כסף עושים הכל! אם יש כסף אצל דוד ואפשר להיות שר בממשלה הוא מוכן לעשות תשובה מעולה "בכל לבו"! מוכן אפילו לקום ל"ותיקין" בכל בוקר אבל ברגע שאין כסף עבורו בבית דוד "אין כסף לאדון זה אבל יש כסף לאדון אחר" (קידושין ג ע"ב) וחוזרים לשבט הדני ולפסל.

ואם לא די בכל זה הרי שלפי מספר דעות (ירושלמי שם, שהשי"ר בובר סמכוני באשישות) יהונתן הוא הוא הנביא הזקן מבית א ל המוזכר בספר מלכים (מלכים א' יג, יא), שכאשר הגיע עידו הנביא (סנהדרין פט,ע"ב) לבית אל, ועשה את המופת בו נהרס מזבח העבודה זרה של ירבעם, וידו של ירבעם יבשה וכו', הלך אותו נביא זקן וכיזב לעידו כאילו נאמר לו בנבואה שעידו יבוא ויסעד בביתו.

וכידוע בסופו של עניין נענש עידו הנביא על כך והוכה על ידי האריה (מלכים א' שם, כד).

 וכבר התקשו הפרשנים ושאלו: מה דחף את הנביא הזקן להכשיל את עידו הנביא ולהביאו אל ביתו?

 ואמרו בזה מספר הסברים, אך על פי דרכנו נוכל אולי להוסיף ולומר כך: הירושה הרוחנית השלילית שקיבל מסבו מפטם עגלי העבודה זרה בעבר, מפעפעת בתוכו כארס, הוא אינו יכול לראות בהצלחתו של הניסיון האחרון להצלת בית ישראל מתעייה אחר העבודה זרה של ירבעם, וכך במקום שהעם יתרשם מהניסים שנעשו על ידי הנביא שהוכיח את ירבעם מלכם, ויבינו שירבעם חוטא, קוראים למחרת בכל העיתונים ש"הנביא שהוכיח את ירבעם מת", וממילא פגה בן רגע כל השפעת הניסים והעם המשיך ללכת בחטאות ירבעם.

 הפגם הקטן שנותר אצל יתרו כצלקת שקשה למוחקה עובר לדורי דורות עד ליום בו הגלה סנחריב את ישראל, וכל הזכויות בדמות גרות הצדק של יתרו, משה איש האלוקים, ציפורה, גרשום, כל אלה אינם מצליחים לעצור בעד הפגם מלהמשיך ולעבור. הנה לנו עד כמה חשוב ומכריע הוא להידבק בטובים.

 דרכו של בן תורה

מה אומרים הדברים בקשר לעניין בו פתחנו?

כשאדם עומד לחפש לו אישה צריך כמובן שקודם כל יחפש בתוך עצמו, שיבדוק ויברר לעצמו מהן שאיפותיו הוא, ומה הוא יכול להוריש לבניו. מה יש באמתחתו שלו!

איזו יראת שמים, אלו מידות טובות יש בנפשו, אותן יוכל להנחיל לבניו בתורשה, כי גם אם אין זה תמיד בשליטתו של אדם שאישתו תהיה בת תלמיד חכם כהדרכת חז"ל (פסחים מט,) אבל שאישתו תהיה אשת תלמיד חכם הרי זה בשליטתו המלאה.

אבל ההדרכה המיוחדת לפרשה זו היא שצריך לבדוק יפה יפה גם באישה, מה יש לה להוריש לבניה,לברר איזה מטען הביאה מבית הוריה ומה הוסיפה היא על מה שקיבלה.

 כמובן שאין זאת אומרת חלילה שבעלת תשובה פסולה מראש. אומרים בשם ה"חזון איש" זצ"ל שאפילו מי שעבר על איסורי עריות חמורים מאלה שנאמר עליהם בתורה "ערירים ימותו" (ויקרא כ, כ) ח"ו, יש בכוח התורה לתקן זאת, אבל יש לבדוק אם הבת אכן תיקנה כפי שצריך.

 על כל פנים, בחירת אישה היא עניין המצריך הכנה ובדיקה עמוקה, ולא כאותם הלוקחים אישה מכל הבא ליד.

על דור המבול נאמר הרי "ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו" בראשית ו, ב), ובן תורה צריך אם כן להתרחק מדרך זו שהיא אולי מקובלת בחוגים מסויימים.

 "אשרי בניו אחריו" (משלי כ ז) אם למדנו עוצמתה של התורשה הרוחנית מן השלילה שראינו ביהונתן, נלמד גם מן החיוב שבכל זאת היה בו עד כמה גדולה יכולתן של מידות טובות לעבור מאב לבן לדורי דורות.

אותו נביא זקן מבית אל אותו יהונתן כוהן הבעל, זוכה למדריגה רוחנית עצומה.

 באמצע אותה ארוחה בה סעד עם עידו הנביא, מנבא אותו כומר לעבודה זרה נבואת אמת מאת ה', ומודיע לאורחו שהוא עתיד להיענש על שסעד אצלו. ולכאורה הכיצד? עבודה זרה ונבואה יחדיו? עונים חז"ל: "גדולה לגימה שמשרה שכינה על נביאי הבעל" (סנהדרין קג, ע"ב).

 כוחה הרוחני של לגימה, של ארוחה שנותנים לאורח הוא גדול כל כך עד שאפילו אדם במדריגה שפלה של עובד עבודה זרה יכול לדלג בעזרתה על כל המעלות והמדריגות הרוחניות הנדרשות מנביא ולהגיע לנבואה, ובל נשכח, הארוחה שנתן הנביא הזקן לעידו הנביא היתה בעצם סם מוות עבורו, שהרי נהרג על שאכל בבית אל אבל בכל זאת היתה כאן גם נקודה אמיתית של גמילות חסדים! של רצון לתת. וכעת נשאל ומניין ליהונתן שכל כך דיברנו בגנותו כוח רוחני זה של נתינה לזולת? ירושה מיתרו!

 אותו יתרו שאמר לבנותיו "קראן לו ויאכל לחם" (שמות ב, כ), מוריש ליהונתן גם מידה זו של חסד עם הזולת.

נוסיף ונשאל: ומניין ליתרו המדייני מידה נאה זו?

מאברהם איש החסד שמדיין הוא מבניו.

 אין כוח נפשי או מידה כלשהי באדם שאינה מועברת לצאצאיו אחריו, וכל עוד לא שינה האדם את אשר ירש מאבותיו הריהו תעתיק מדוייק של אבותיו.

 וכשם שהנטיות השליליות עברו לצאצאיו של יתרו בתורשה, כך גם עובר כוח הנתינה לדורי דורות, ובאמת כך צריך להיות בחשבון פשוט, כי אם הרע שאין לו מציאות אמיתית שכן הוא העדר בלבד, חוסר שפע: אם כוחות מדומים שכאלה עוברים ומפעפעים מנפש לנפש כל שכן שהחסד שהוא הוא כל המציאות שהרי "עולם חסד יבנה" (תהלים פט, ג), קל וחומר שמידה יסודית כזו תונחל לכל צאצאי האדם אחריו.

 המסר עבורנו הוא אם כן, להידבק עד כמה שניתן בטובים, ואם אפשר בטובים יותר, כי רק כך יהיה ביתו של אדם מקור להורשת מידות נעלות לדורות הבאים ולהקמת דור ישרים מבורך, ואם מידת פורענות יכולה להתקיים עד יום גלות הארץ ודאי הוא שחסד ומעשים טובים יתקיימו ויעברו לבנינו עד יום גאולת הארץ במהרה בימינו אמן!

*

אמונת חכמים וציות לדעת תורה!

[אור דניאל]

"וידבר משה לפני ה' לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים" (שמות ו, יב).

[תוספת: פרש"י אחד מעשרה ק"ו כו', והיכן הק"ו כפי שמקשים המפרשים, הרי לבני ישראל יש קוצר רוח ועבודה קשה, מה שאין לפרעה?

 אלא בנ"י לא שמעו מפני שהיו שקועים בעבודה זרה כמו שכתוב מקוצר רוח הנובע מעבודה זרה קשה.

וידוע שהחתול שוכח בעליו קל וחומר מהאוכל שיירי מאכל עכבר שמשכח.

קל וחומר לאוכל עכבר עצמו…

ואם כן, אם בני ישראל שעבדו עבודה זרה לא שמעו, פרעה שהוא בעצמו עבודה זרה שאמר לי יאורי כו' קל וחומר שלא ישמעני!

ועוד שמעתי מהרב אלבז לבאר שמשה סינגר תמיד על ישראל, וחשש שכעת יסתתמו טענותיו אם ישמעהו פרעה וישלחם, ועל זה אמר הן בני ישראל לא שמעו אלי, ואיך אעשה אם ישמעני פרעה?

והרי מאז אהיה ערל שפתיים בטענותי ולא אוכל לסנגר עליהם יותר… ועל זה השיבו ה' יתברך ואני אקשה את לבו ולא ישלחם… ושוב תוכל ללמד סנגוריא…]

פירוש נפלא אומר על פסוק זה בעל "שפת אמת" זצ"ל כאשר בני ישראל אינם רוצים לשמוע בקול מנהיגיהם אזי ניטל מהמנהיגים כוח ההשפעה ואין הם יכולים עוד להועיל, כי כוחו של המנהיג נובע מן העם על כן אם בני ישראל היו שומעים אל משה אזי היו פיו ושפתיו נפתחים ודבריו היו משפיעים גם על פרעה אבל כאשר "בני ישראל לא שמעו" אזי משה ערל שפתיים.

המנהיגים גדולי הדור מחנכים אותנו כיצד להתנהג ולחיות על פי דעת תורה, גודל ידיעתם בתורה נותן להם את הכוח להתמצא בכל תחומי החיים וב"ה רבים הם הפונים לגדולי התורה לקבל עצה וברכה בענייני רפואה ממון חינוך הילדים ועוד.

ראייתו של גדול הדור נותנת לו את המרחב העצום לדעת ולהבין בכל שטחי החיים אמנם "דעת תורה" אינה תואמת תמיד את ההיגיון הפרטי שלנו, לעיתים נדמה לנו כי הרבנים שכל עולמם הוא "רק בתורה", מה להם עם השתכללות העולם המודרני והמתקדם? לפלא אנו רואים שאצל רבנים גדולים שעולמם הוא רק בתורה מגיעים לעיתים מאות אנשים מדי ערב וממתינים שעות רבות למוצא פיהם של אותם צדיקים על מנת שיגזרו ויחליטו בעניינים שונים ומגוונים שידוכים, עסקים, רפואה וכד' אעפ"י שמעולם לא השתלמו ולמדו על כך באוניברסיטאות או בספרים חיצוניים .

מעשה נפלא סיפר אחד האנשים שהלך לקבל עצות מהרה"ג חיים גרינמן שליט"א, לזוג צעיר הייתה בת אחת ולאחר לידה זו היה קושי לאישה להתעבר עוד, כל הריון היה מסתיים בהפלה כבר בחודש השני או השלישי כתוצאה מאי התפתחות העובר.

 בצר להם פנו בני הזוג לרופאים מומחים, שילמו במיטב כספם על מנת לחפש מזור לבעייתם.

 כל הטיפולים והייסורים שעברה האישה לא הניבו תוצאות וכך כאמור כל הריון היה מסתיים תוך זמן קצר ואף גרם לשבר נפשי לבני הזוג.

 בעלה של האישה, שומר תורה ומצוות חשב שאולי דווקא זו העת ללכת ולשאול בעצת גדולי הדור ובוודאי אין כבר מה להפסיד, ומאידך יש סיכוי שבע"ה בכוחם של הרבנים להביא לסיעתא דשמיא.

 הבעל ניגש לרב גריינמן שליט"א עם המסמכים הרפואיים וביקש עצתו, לתדהמתו ענהו הרב: "על פי הממצאים הרפואיים איני רואה שום סיבה שההריון ייפסק בתחילת הדרך".

 וכן נתן הרב לבעל עצות כיצד לפעול לקראת ההריון הבא, ובין היתר הציע לו שהאישה תיקח שני סוגי כדורים מיד עם קליטת הריונה.

 מן הראוי להדגיש כי בני הזוג לפני ההתייעצות עם הרב קיבלו על עצמם לקבל את עצת הרב ככתבה וכלשונה ולקיים "ככל אשר יורוך".

 עצה אחרת שנתן הרב היא, שבמשך שלושת החודשים הראשונים להריון האישה לא תיבדק אצל רופא ורק לאחר שלושה חודשים אם ירצו בני הזוג יוכלו לפנות לד"ר מבית הרפואה תל השומר.

 בהריון השישי לאחר ארבע הפלות החליטו בני הזוג לנהוג על פי הנחיות הרב אך לפתע עמדו בפני דילמה: על המרשם הרפואי שהאישה נתבקשה לקחת צויין במפורש שאת הכדורים יש ליטול רק לאחר חמישה חודשים להריון, ובאישור הרופא בלבד, ולעומת זאת יעץ להם הרב לקחת את הכדורים מיד עם תחילת ההריון. בני הזוג החליטו להמשיך בקו שהחליטו עליו והמשיכו לנהוג כעצת הרב. ניסיון נוסף בו עמדו בני הזוג היה כאשר האישה בסוף החודש השני דיממה בחוזקה ובשטף גדול, והיה צורך דחוף לבדיקת רופא, אולם הרב פסק לפנות לרופא רק לאחר החודש השלישי, והיצר בשלו: "ודאי שהרב לא התכוון למקרה כזה, צריך לנהוג בהיגיון ולא כדאי ללכת עם הראש בקיר".

 לבסוף פנו בני הזוג לקופ"ח לרפואת הנשים, הרופאה הציעה מיד להזמין אמבולנס לפינוי מיידי ובהול לבית החולים, בני הזוג בהתייעצות ביניהם החליטו בגבורה: "הביתה", ובערב שוב לרב גריינמן ולשאול בעצתו.

 "צריך רק מנוחה ואין צורך באישפוז" אמר הרב בביטחון "ובע"ה אט אט הדימומים ייפסקו וההריון ימשיך להתפתח כסדרו".

 ואכן כך היה, בחודש החמישי פנו בני הזוג לרופא שהמליץ עליו הרב כדי לעקוב מקרוב אחר התפתחות העובר, הרופא אכן הציע לאישה ליטול את סוגי הכדורים בדיוק כפי שהמליץ הרב ותוך כדי שהוא רושם את המירשם אמר: "חבל שלא באתם מוקדם יותר היה כדאי לקחת את הכדורים כבר מהחודש הראשון", בני הזוג התוודו עתה בפני הרופא ואמרו לו שאכן האישה נוטלת את הכדורים החל מהחודש הראשון כעצת הרב גריינמן, הרופא טען שאינו מכיר את הרב והוא רק שמע עליו. עם התקרב מועד הלידה נכונה לזוג הפתעה נוספת: בחודש השמיני בבדיקת אולטרא סאונד גילה הרופא בעיה רפואית, מין גוש מסוים שלא יכל לעמוד על טיבו, הוא ביקש מהאישה שמיד עם הלידה תודיע לרופאים על הממצאים של בדיקותיו.

 חשש וחרדה וייסורי מתח נוראים היו החודש האחרון, כל יום עבר כמו נצח, מי יודע עם איזה מום יוולד התינוק? והידיעה המוקדמת על כך הכניסה את בני הזוג למתח רב.

 גם ניסיון זה קיבלו אותו בני הזוג באהבה וניחמו עצמם בטענה שהם פעלו כעצת הרב ובוודאי לא ירצה הקב"ה לגרום נזק למי שמקיים את מאמר הכתוב "תמים תהיה עם ה' אלוקיך".

 שעת הלידה הגיעה, המתח של היולדת היה עצום בשעה טובה נולדה בת במזל טוב, מכתבו של הרופא המטפל נמסר לרופאי הילדים והניסיון הנוסף הגיע, בהתייעצות מהירה החליטו הרופאים לנתח את התינוקת בבהילות, והם ניסו להחתים את ההורים על הסכמה לניתוח בני הזוג לא איבדו עשתונותיהם הם ביקשו לשוב ולהיוועץ ברב גריינמן והפסק היה חד משמעי: "לא לנתח להוציא את הילדה מבית החולים".

 הרופאים לא יכלו לעכל את החלטת הרב הם טענו שגם הם "שמעו על הרב", אך בניסיון נוסף לשכנע את ההורים יעצו לצייר לרב את עומק הבעיה ואולי אף הוא ישנה את דעתו, "מדובר בסכנת חיים" הזהירו, "אנו מאמינים שהרב הוא אדם גדול בתורה אך כאן מדובר בעניין רפואי ואנחנו המומחים לכך וזו המומחיות שלנו", שוב ניגשים אל הרב עם שרטוט הבעיה ועם תוספת ההערה הרפואית שמדובר ב"סכנת חיים", אך הרב גריינמן איתן בדעתו: "כבר אמרתי להוציא את הילדה, השרטוט לא משנה את החלטתי ואם אתם לא רגועים כל כך, לאחר שתוציאו את הילדה תפנו לפרופ' מביה"ח 'הדסה' הוא מומחה לבעיות מסוג זה".

 עם תשובה נחושה זו ניגש האב אל הרופאים בדרישה להוציא את בתו מבית הרפואה.

 הרופאים לא מתייאשים, ובמשך שעתיים יושבים עם ההורים ומפחידים אותם ויוצרים תחושה של סכנה מיידית וממשית לחיי הילדה, וכי מעתה הם לא יקחו אחריות וכו', "אין ספק שאתם בראייה רפואית רואים את הצורך לנתח את הילדה באופן מיידי" אמר האב לבסוף, "אך איני יכול שלא לשמוע בקול כבוד הרב לאחר שאשתי עברה שבע הפלות, ומה לעשות והרפואה הקונבנציונאלית לא הביאה לפתרון הבעיה ולאחר ששמענו בעצת הרב זכינו והנה אנו אוחזים בידינו את התינוקת, אם הרב סייע בעצותיו הנפלאות להריון הילדה, הוא בוודאי לא יגרום למותה. צר לנו להודיעכם, אמנם שיחתכם עימנו הייתה נעימה ותכליתית אך אנו מחליטים לקחת את הילדה מכאן".

 אין ספק שזו לא הייתה החלטה קלה עבורם. החשש, הספק, אי הודאות מקננים באיזה מקום פנימה בתוככי הלב, אך האמונה כששומעים לגדולי תורה, עוזרת שלא תישבר רוחם של בני הזוג.

 עם הוצאת הילדה מבית הרפואה מיד פנו ההורים לפרופ' שאותו הציע להם הרב, והתברר שאף הוא לא הכיר את הרב גריינמן. לאחר שבדק הרופא את הילדה יעץ להם להיבדק בבית הרפואה אצל פרופ', ולהביא לפניה את הממצאים.

לאחר בדיקה מקיפה שכללה אולטרא סאונד, פסקה גם הפרופ' על ניתוח מיידי, וכעסה על ההורים "הפרימטיביים" ששומעים בקול רבנים במקום להבין שהרפואה התפתחה בשנים האחרונות, והיא מדוייקת מאוד, וחבל שהם מחליטים על גורלה של הילדה המסכנה וגורמים לסיכון גבוה לחייה".

 עם תוצאות מעודכנות אלו חזרו ההורים לרב גריינמן והוא הורה לגשת לבית הרפואה רק בעוד שנה ואז שוב לבחון אם יש צורך בניתוח.

 אין ספק שוב ניסיון רודף ניסיון, לחץ, מתח, אי ודאות, אך ההחלטה השרירה היא לא לזוז כמלוא נימה מהוראות גדולי הדור, וההחלטה מפיחה רוח חיים בזוג ההורים המסורים.

 לאחר שנה הם פונים שוב לאותו פרופ' שחשבה אותם לפרימיטיביים ולא מבינים כלום.

 באותו היום היו בקליניקה של הרופאה סטודנטים לרפואה, והפרופ' סיפרה להם על בני הזוג "החכמים" ששומעים לקול רבנים במקום לרופאים, והנה עכשיו צריך לתקן את הנזק החמור שנגרם לילדה בגלל דחיית הניתוח בשנה תמימה.

 דממה השתררה בחדר האולטרא סאונד, הפרופ' שוב ושוב מבצעת ניסיונות חיפוש אחר הגוש שלחץ על המעיים, והנה הוא לא מופיע כלל על המסך! שוב מנסים לחפש מזוית אחרת אך הצג "מסרב" להראות את הגוש המאיים. הפרופ' כבשה את פניה בקרקע ואמרה בזו הלשון לאב בנוכחות כל הסטודנטים: "לך תגיד לרב שלך כל הכבוד, איך רצינו לנתח תינוקת בת יומה, הגוש הזה נעלם אחד למיליון, ואתם האחד הזה"!

 זהו מבחן האמונה של האדם להישמע לגדולי רבותינו בכל תנאי ובכל מצב לקבל את דעתם גם כאשר היא אינה נוחה או מובנת לנו.

הרי הקב"ה יהיב חכמה לחכימין ועלינו לקבל חכמה זו כתורה מסיני. ממעשה זה נוכל ללמוד פרק חשוב בדרך שעלינו לנהוג כאשר אנו הולכים לקבל עצה מגדולי הדור.

 לא אחת המבקשים לקבל עצה מצפים שהרב "יתאים את התשובה לדעתם" ואם היא אינה נראית להם אזי הם אינם מיישמים זאת. לא אחת כאשר מצפים לקבל תשובה מסויימת גם אופי השאלה נעשה בכיוון מסוים, וחבל שהשואל מנסה לפתור את הבעיה בעצמו במקום לשאול ולקבל דעת תורה.

 תשובתו של גדול הדור היא תשובה אלוקית יש לה הארה משמים וכך עלינו לנהוג.

לפתע הינך מתחיל להתלבט, לחשוש, אולי הוא "טעה"? "ודאי לא הבין אותי", ושוב האדם לוקח את ההחלטה לעצמו.

 אם כן בשביל מה התאמצת כל כך? על כן אל תהסס, היה אמיץ וקבל את הדברים ככתבם וכלשונם ומשמים יאירו לך את הדרך.

כוחה של אמונת חכמים תמימה [מעין השבוע ח"ד עמ' ר"י] הובא בעמוד זה לעיל:

*

*

טבע האדם להצדיק עצמו

[הרב וולך תשפ]

יש אמרה של רבי לייב חסמן (בספרו אור יהל) שאומר:

כשאנו רואים את ההתנהגות של פרעה את השבשבת שלו, מסכים וחוזר בו שוב, משלח את ישראל ורודף אחריהם, ובלשונו אומר 'היינו רוצים להיכנס ללבו ולהבין את המפצלת שבו'.

ולמעשה הוא אומר אנחנו לא צריכים לחפש הרבה מספיק שנסתכל במראה ונבין מה חשב פרעה,

רק שפרעה זה במידה מוגזמת, אבל בכל אחד מאתנו יש את השבשבת הזו של ההסכמה והחזרה.

״ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף״, גם על הצד שהיה מלך חדש מה הוא לא ידע, הוא לא שמע, לא סיפרו לו, הוא לא חקר?

על אחת כמה וכמה שאומרים רבותינו שזה מלך חדש שהתחדשו גזרותיו. ״אשר לא ידע את יוסף״ – עשה עצמו כאינו יודע! והוא הולך ומשעבד עם שלם על לא עוול בכפו וכשבאים אליו ודורשים ממנו לשחרר את העם הוא ממאן, ומקבל מכות ושולח בעל כורחו והיינו רוצים להבין את הצד שלו, ומה הוא חשב? מה היה מבטו?

המדרש (מובא בילקוט שמעוני מדרש אבא גוריון פרשה ג) המן מקבל את רשות אחשוורוש לשלוח ספרים לכל המדינות ״להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים״, ומה כתוב בספרים? נקריא את הקטע ששייך לענייננו: שלח להם, עם בזוי יש בינינו, דומים כמשוגעים, חפצים ברעתנו, ואומר ״אבדו גוים מארצו״, ״לעשות נקמה בגוים״, וכפויי טובה הם, פרעה קבלם בסבר פנים יפות וזנם בשני רעבון והוציאו עלילה ״נלכה נזבחה לה׳״ ואנו חוזרים, והשאילום כלי כסף וזהב ומרגליות ובגדים וטענו כל אחד ואחד מהם צ׳ חמורים ולא חזרו ורדו אחריהם בשביל ממונם, והיה להם נביא אחד משה בן עמרם שמו נטל מקלו ולחש עליו והכה בים ויבש, ואיני יודע במה יבשו והעבירן בתוכו, נכנס פרעה אחריהם ונשקע הוא וכל חילו, עמלק זקני כתיב ״ויבא עמלק״, מהיכן בא מבלעם, א״ל יש לך זכות אבות אם אין את יכול להם אין כל בריה יכולה להם, מה עשה להם אותו משה? היה לו תלמיד אחד יהושע בן נון שמו אכזרי בלא רחמים איני יודע אם בכשפים בא עליהם, מה עשה משה? נטל אבן וישב עליה, איני יודע מה היה לוחש עד שנפלו עמלקים לפניו, באו לארץ סיחון ועוג גיבורי עולם ואיני יודע כמה מהם הרגום, וכן למלכי מדי, וכן לל״א מלכים וכן לסיסרא וסנחריב, ושוב היה להם מלך אחד ושמו דוד והיה מכלה לכל הממלכות ואיש ואשה לא יחיה דוד, עמד בנו ובנה להם בית אחד והיו נכנסים בו ואיני יודע מה היו עושים ויוצאים והורגים כל הבאים עליהם למלחמה, ומתוך טובה יתרה שהיה להם לא חשבו כל אומה ביניהם עד שבא נבוכדנצר והרג מהם והשליך בקולרין והביאם בינינו ולא הועילו כשפיהם, ואפילו כן לא שינו מעשיהם המכוערים המשחקים עלינו ועל יראתנו ואנו תעובין ביניהם ואינם מתחתנים בנו, ועוד [דברים רבים] שאין אנו יכולים לספר, והפלנו גורל להשמידם בי״ג לחדש אדר, וכשיבואו לידכם האגרות השמידו והשחיתו ולא תשאירו מהם פליטה ע״כ:  אני לא יודע אם זה המבט של פרעה או של המן, אבל מכל מקום זה מבט מקורי…

דברי השר של פרעה

על פרעה אין לנו טענות, אבל הייתי רוצה להקריא מה שאמר השר של פרעה (מלאך) כשהתנגד לטביעת המצריים בים. כתוב ״והמים להם חומה״ אל תקרי ״חומה״ אלא חמה היה שם דיונים ודינים שטענו שאין לגאול את ישראל. כותב המדרש שזה מה שאמר שרו של מצרים (מדרש אבכיר הובא בילקוט שמעוני): עמד עוזא שר של מצרים לפני הקב״ה ואמר לפניו: רבש״ע נקראת צדיק וישר ואין לפניך לא עולה ולא משוא פנים ולא מקח שחד, למה אתה רוצה להטביע מצרים, כלום הטביעו בני מבניך או הרגו מהם? [מבאר בס' אוזן שמואל די אבילה שטענתם הייתה שהרי המלאך גבריאל הצילם כמובא במדרש, כך שלבסוף לא הטביעום…] בשביל ששעבדו בהן אתה רוצה לטבען? כבר נטלו שכרן כל כסף וכל זהב שלהן. הטענה של שרו של מצרים שלמעשה הם לא עשו כלום, ואיך ייתכן הדבר?

הקוזק הנגזל

נקדים מעשה – סיפר לי הרב יהושע ציביון (חתנו של רבי חיים קנייבסקי) שפעם הרב עלה אליהם הביתה (כנראה לפני שלושים שנה) והיו להם ילדים קטנים בבית והרבנית השכיבה אותם לישון והם ביקשו סיפור לפני השינה והיא סיפרה להם: כפרי מחוסר ממון נסע לעיר הגדולה לחפש פרנסה. בהגיעו מצא עבודה להיות שוליה של אופה. בעבודתו מצא לחם לאכול, מעון חם ללון בו ועם הזמן למד את המקצוע. כך חסך סכום נאה. בחלוף הימים נפרד הכפרי ממעבידו, נטל את סכום הכסף בידו ושם פעמיו אל כפרו. ״סכום זה יספיק לי לפרוע את כל חובותיי ואף לפתוח מאפיה קטנה״ חשב לעצמו. הרהוריו נקטעו בפקודה חדה: ״עצור!״ מהחורשה הגיח שודד דרכים, ״או הכסף או חיים!״ קרא לעברו, כשרובה טעון בידו. אין מתווכחים עם רובה טעון, וכל אשר לו ייתן בעד נפשו… נטל את צרור כספו ומסרו לשודד. ״בקשה לי אליך״ אמר הכפרי לשודד, ״ראה נא, כסף זה חסכתי במשך שנתיים להביא אל בני ביתי.

הם מחכים ונכספים להגעתי עם כספי באמתחתי, אך מכיוון שעתה ריקם שלחתני הם לא יאמינו לי ויאמרו שבזבזתי את כל הכסף בתאוות שונות. אנא ממך, מבקש אני ממך לתלות את מעילי על העץ ואתה תירה בו מספר כדורים, כך יאמינו שנשדדתי…״ נאות השודד ופתח בצרור יריות אל המעיל התלוי על עץ. עמד לידו הכפרי וצעק: בוא נעשה את זה יותר אמין ותירה גם בכובע בבקשה. והוא מתחנן: ״עוד! עוד! תירה עוד כדורים״. ״אין עוד כדורים״ השיב השודד. כששמע כך הכפרי קפץ על השודד הפיל אותו על הארץ ודרך עליו נתן לו סתירה לפה וסתירה לשם השיב כספו. זה היה הסיפור שלפני השינה מזה יהיו להם חלומות טובים…

שומע את זה רבי חיים ושואל את בתו: למה לא סיימת את הסיפור? איזה סיום יש? שאלה.

אמר לה רבי חיים שזעק השודד לעברו: ״למה רימיתני? לא מספיק שהפלת בי את מכותיך, עוד לקחת את כספי…״ ולענייננו –

כיצד פרעה מסלף את העובדות ומוחק את ההסטוריה?? וכי באמת שרו אינו מבין שמגיע להם למות בטביעה?

והתשובה: שזה מובנה בנו הגישה הזאת, ״וירעו אותנו המצריים ויעננו ויתנו עלינו עבודה קשה״ אומרים רבותינו (השל״ה הקדוש) ״וירעו אותנו״ – עשו אותנו לרעים, פירוש אחד שהחטיאו אותנו, ופירוש שני שהם סילפו את כל

העובדות וטענו שאנו הרעים ולא הם.

ביאורם של דברים פרעה באמת פחד מעם ישראל ״רב ועצום ממנו פן יקרה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאנו״ כשאדם חושש הוא יכול להפוך את כל המציאות ולהתאים אותה לחששות שלו.

אני בסדר גמור

נזכיר גמרא (גיטין נז) ופסוק בנביא אמר רבי יהושוע בן קורחה (לפי המסורת הוא היה בנו של רבי עקיבא דור אחד אחרי החורבן שהרי רבי עקיבא היה בתקופת הבית): סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים בבקעה זו הרג נבוזראדן שר הטבחים (בחורבן בית ראשון) מאתיים ואחד עשרה רבו (שני מיליון ומאה ועשר אלף) יהודים, ובירושלים הרג תשעים וארבע רבוא על אבן אחת עד שהלך דמם ונגע בדמו של זכריה לקיים מה שנאמר ״דמים בדמים נגעו״. חשבון פשוט למעלה משלושה מיליון איש שהרג נבוזראדן בשני מקומות. בסוף אחרי החורבן הוא קורא לירמיהו הנביא ומה יש לו לומר האדם שידיו טבולות בדם שלושה מיליון יהודים? (ירמיהו מ ב) ״ויקח רב טבחים לירמיהו ויאמר אליו ה׳ אלוקיך דיבר את הרעה הזאת אל המקום הזה ויבא ויעש ה' כאשר דבר כי חטאתם לה' ולא שמעתם בקולו והיה לכם דבר [הדבר] הזה״ זה נהיה מאליו!

אדם שהרג במו ידיו כל כך הרבה והוא טוען שזה לא הוא, זה הקב״ה והוא בסדר גמור. איך אדם יכול להשיל מעליו את כל האחריות?

הוא קורא לירמיהו ואומר: הרי אתה הזהרת מפני החורבן וזה הגיע להם ממרום כל מה שאמרת!

דרך כל איש ישר בעיניו

יש פסוקים בספר משלי ונקרא אותם ונאמר את דברי רבינו יונה על הפסוקים הללו ״דרך כל איש ישר בעיניו ותוכן ליבות ה׳״, כותב רבינו יונה: מידות האדם וטבעו ישרים בעיניו – מה שהאדם עושה זו בעיניו הדרך הישרה שבה צריך ללכת, ולא יביט בסלף עיונו ועיוותיו – הוא לא יבין כמה זה מסולף ולא נכון, ועל כן קשה מאוד הדבר שיתקן האדם דרכיו ומידותיו – אין אדם שקל לו לשפר מידות לא בגלל עצם הקושי אלא בגלל שהוא רואה שזה לא רק בסדר אלא הוא בטוח שמה שהוא עושה זה מה שצריך לעשות.

ופסוק נוסף ״כל דרך איש זך בעיניו״ – זה לא רק ישר אלא זה שמן זית זך אין דבר ישר מזה.

אי אפשר לשכנע עצל

היה בחור בישיבה שהפך את הסדרים, היה ישן ביום ולומד בלילה, הוא היה בחור טוב הוא לא התפרפר הוא לא התעצל הוא פשוט היה לומד עד שתיים בלילה והיה ישן עד שמונה וחוטף תפילה ומוותר על ארוחת בוקר הכל היה אצלו מוזר… המשגיח קרא לו לשיחה והוא התחיל לשכנע את המשגיח שכולם צריכים להיות כך הרי כתב (עירובין סה) שלא נברא הלילה אלא לגרסה, וכל מי שעוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביום (אצלו בשינה)… אומר לו המשגיח: לא באתי לשכנע אותך שאתה לא בסדר אלא שהישיבה לא מסכימה לדרך שלך ואם אתה רוצה להמשיך כך תמצא מסגרת אחרת לכך. ולמה הרב לא בא לשכנע אותי?

ענה לו המשגיח: יש לי פסוק ״חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם״ אין מידה יותר שלילית מאשר עצלות, כל דבר אדם יכול לנצל לטוב אבל בעצלות אדם מאבד חיים. אפשר לשכנע עצל שהוא לא בסדר? לא! בגלל שהוא יותר חכם ממי שמדבר אליו הוא ינסה לשכנע את השני שעצלות זו הדרך שצריך לבחור בה מי שעצלן חייו כפולים בגלל שהוא הולך בהילוך איטי… בקיצור לשכנע משהו שההתנהלות שלו היא לא בסדר זה אבוד מראש.

על אמרך לא חטאתי

האם אפשר לשכנע מישהו שהמעשים שלו לא בסדר? [לא המידות שלו! זה פשיטא שלא ניתן לשכנעו…]

מישהו נתן סטירה למישהו ואני רוצה לשכנע אותו שהסטירה הייתה מיותרת, מישהו 'ירד' על מישהו ואני רוצה לומר לו שלא כך נוהגים, אפשר?

ירמיהו הנביא (בסוף פרק ב) מדבר על מה שיש לו לומר על עם ישראל, הגמרא אומרת (יומא ט) לא חרב בית ראשון אלא שהיו בו שלשה עבירות חמורות, גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה, והתביעה העיקרית ״הנני נשפט אותָך על אומרך לא חטאתי״ דור של רוצחים, אך אי אפשר לשכנע אותו שהרצח שלו לא היה במקום…

רבי חיים שמואלביץ מביא את הפסוק הזה ומצביע על מילה ברש״י ״על אומרך״ – בליבך!

זה לא שהם יודעים שהם לא בסדר ולא מוכנים להודות על כך, אלא הם בטוחים בזה בליבם שהם בסדר.

רבינו בחיי מביא פסוק בזכריה ״יהרגון ולא יאשמו״ הם הורגים ובטוחים שזה מה שצריך לעשות!

להבין את הבעיה

אחד הקשיים שבחזרה בתשובה זה בגלל שהאדם לא מבין שהוא חטא בכלל,

רבינו יונה כותב (שערי תשובה שער ב אות ח) "יש אנשים רבים יימנע מהם אור התשובה כי הם זכים וטהורים בעיניהם ולא יתעשתו על תיקון מעשיהם" – הם לא יודעים בכלל על מה הם צריכים לשוב בתשובה, "כי ידמו בנפשם כי הם מתוקנים, והם חטאים מאוד והלא כתוב ״כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא״.

רבינו יונה הוא ספר מיוחד קודם הוא ספר הלכה (כך כותב רבי עקיבא איגר) אבל מה שמיוחד שהוא לא מביא דבר בלי גיבוי, והוא מוצא לנכון להביא פסוק להוכיח שאתה לא מושלם, כלומר בלי הפסוק הזה אני לא יכול לומר שאתה לא מושלם! אם אין אדם מושלם, אז כנראה שגם אתה לא מושלם ובלי הפסוק הזה היינו בבעיה.

עושים מעשה זמרי ובטוחים שמגיע להם שכר

הגמרא (סוטה כב:) מספרת שינאי המלך אמר לאשתו לפני שנפטר מן העולם: אל תתייראי לא מפני הפרושים ולא מפני הצדוקים, אלו שתי הסיעות שהתגוששו בירושלים באותם הימים מהם אל תפחדי, אלא מן הצבועים שעושים מעשי זמרי ומבקשים שכר כפנחס. ואומר רבי חיים שמואלביץ שהוא קיבל מרבי ירוחם ממיר, שלא מדובר שהם עושים מעשה זמרי ומתחזים כפנחס והם מקווים שלא ידעו את האמת עליהם, אלא הם באמת חושבים שעל מעשה זמרי מגיע להם שכר כפנחס, הם בטוחים שזה מה שנכון היה לעשות.

כיצד יתכן הדבר??

רבי ישראל סלנטער אמר שבמערכת השיקולים של האדם למעשה יש שתי מערכות שונות האחת מהשנייה, מערכת שכלית ומערכת רגשית.

המערכת השכלית היא אובייקטיבית היא מניחה את הנתונים ומשקללת בניהם מה צריך לעשות, דרך אחת בטוחה והשנייה מסוכנת ונבחר בבטוחה, וברגע שהאדם שוקל במאזניים שכליות תמיד הוא ילך נכון.

אבל ברגע שהמערכת היא רגשית ויש נטייה לאחד הצדדים לחיוב או לשלילה, האדם לא מתעלם משום שיקול.

הוא יודע את כל השיקולים, אבל כל המשקל מונח על הצד שהוא חפץ בו.

הצדדים האחרים הם ידועים אבל לא שוקלים!

במה אתה מתמקד

נזכיר ממש בקצרה נשאל ארבע שאלות וכל אחד מאיתנו ינסה עליהם לעצמו:

1) האם יש בי מידות רעות? נשיב כן. 2) האם עברתי בחיים עבירות? נשיב כן. 3) האם אני אדם טוב וחיובי? גם על זה נשיב כן.

4) איך זה הולך ביחד? ולכאורה איך אדם יכול להיות מודע לכל החסרונות שלו ולראות את עצמו לטובה?

והתשובה: שלא סיימנו את כל השאלות כי יש גם עוד שתי שאלות

1) האם יש לי גם מידות חיוביות? 2) האם עשיתי גם מצוות?

והואיל ואדם קרוב אצל עצמו, אז אני שם את כל הדגש על המידות החיוביות, ומה עם השלילה?

אני לא מתעלם ממנה רק שהיא לא שוקלת…

אני אדם טוב עם חבילה על הכתפיים הטוב שבי זה אני והשלילה היא נספחת עם משולש אדום מאחורי עם כיתוב 'מטען חורג'…

ברגע שאנחנו מבינים שזה הקו אז באמת אין אדם שרואה חובה לעצמו ו״דרך איש ישר בעיניו״, כי את כל הפוקוס הוא שם על מה שהוא רוצה וחווה.

שאול ועמלק

נזכיר ומדובר על ענקים שבענקים שאין לנו מושג בגדלותם. שאול המלך היה האדם הצדיק ביותר בעם ישראל ״משכמו ומעלה גבוה מכל העם״ ״בן שנה שאול במולכו״ כבן שנה שלא טעם טעם חטא. נסביר: יש יהודי שמדבר לשון הרע (רק לתועלת כמונו…) אז נכון שאין לנו עבירה ולהיפך זה מצווה אבל טעמנו טעם של לשון הרע, זה בהיתר זה ממש מכשיר מצווה… שאול המלך לא טעם טעם חטא, הוא לא ידע מה זה לשון הרע לא להיתר ולא הייתה לו שום נגיעה בחטא, הוא היה אברך מבוגר היה לו כבר בן (יהונתן) בגילו של דוד הוא היה מלך שנתיים וחצי, והוא כבן שנה שלא טעם טעם חטא.

הקב״ה ממליך אותו למלך ושולח אותו ללחום בעמלק, ושאול יוצא למלחמה. הקב״ה מתגלה אל שמואל ואומר לו: ״נמלכתי כי המלכתי את שאול״, אני מצטער על כך הוא לא שמע בקולי אני מדיח אותו מהמלוכה. ״ויצעק שמואל אל ה' כל הלילה״ כ״כ חרה לשמואל כיוון שהכיר בגדלות של שאול והוא ביקש שהוא ימות לפני ששאול ימות כדי שלא יראה בסופו של שאול.

אין ברירה, ושמואל הולך אל הגלגל כדי להוכיח את שאול המלך ואולי להחזיר את הגלגל אחורנית, ושאול מקבל אותו ״ברוך אתה לה׳ הקימותי את דבר ה׳״.

שואל אותו שמואל: ״ומה קול הצאן אשר אני שומע באוזני״? עונה לו שאול: ״לזבוח לה׳ אלוקיך״, אומר לו שמואל: מי רוצה את הקורבנות? אנחנו רוצים שתשמע בקול ה׳. ושאול נשאר בשלו ״שמעתי בקול ה׳ והלכתי בדרך ה׳ ואביא את אגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי ויקח העם מהשלל לזבוח לה׳ אלוקיך״, מה אתה רוצה ממני?

דו שיח של חרשים הם לא שומעים אחד את השני, אני אומר לך שאתה לא שומע בקול ה׳ ואתה טוען ששמעת? והאמת היא ששאול מבחינתו הוא הרג את עמלק והוא הביא את אגג ויעשו לו משפט ראווה ״תשכל מנשים אמך״, ויקריבו את הצאן והבקר שהביאו… ברגע שיש לאדם את הקו שלו אין עם מי לדבר.

שאול רודף לדוד

שאול המלך רודף את דוד ודוד מאבד שנתיים מחייו, הוא נרדף על נפשו במדבר יהודה וחייו תלויים בחוט השערה והוא הולך לקעילה והם רוצים להסגיר אותו, וגם בזיפים רוצים להסגירו. הוא הולך לאכיש מלך גת ולאחר מכן הוא שולח את משפחתו למלך מואב והוא הורג אותם למצוא חן בעיני שאול.

על מה סבל דוד במשך השנתיים האלה? על כלום!

״הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו ויהי עוין את דוד מן אותו היום והלאה״,

הוא החליט שדוד מורד במלכות וצריך להורגו, ודוד אומר לו: אתה היית ביד שלי ואני יכולתי להרוג אותך ולא עשיתי זאת…

דוד נמצא בקעילה ונודע לו ששאול נמצא שם ובא ללוכדו, והוא שואל באורים ותומים והם אומרים לו שאנשי קעילה יסגירו אותו. מכל מקום כשנודע לשאול שדוד שם אמר ״מסר אותו ה׳ בידי״, הוא היה בטוח שהוא עושה את רצון ה׳ והקב״ה עומד לצדו.

אנחנו רואים בשאול רודף על לא עוול בכפו של דוד, והוא בטוח שדוד הוא המורד במלכות והוא בטוח שעשה כהוגן שהרג את נוב עיר הכוהנים.

הגוים בטוחים שהכל עשו בעבורנו…

רבי יעקב גלינסקי סיפר לי: הוא נכנס אל הסטייפלער ואמר: הרב יש לי קושיא. אמר לו הרב: נשמע. הוא מביא מסכת עבודה זרה ופותח בדף ב. למטה והוא מתחיל לקרוא: לעתיד לבוא הקב״ה מניח ספר תורה בחיקו ואומר כל מי שעסק בתורה יבוא וייטול שכרו, ומיד מתקבצות כל האומות כולם. ואומר להם הקב״ה: אל תבואו בערבוביה תבואו אחד אחד… מגיעים אדום ואומרים: הרבה מלחמות עשינו, הרבה שווקים תיקנו, הרבה מרחצאות בנינו, וכל זה בשביל ישראל שיעסקו בתורה. אומר להם הקב״ה: שוטים שבועלם הכל עשיתם בשביל עצמכם… שואל הסטייפלער: מה הקושיא? עונה לו רבי יעקב: הקב״ה אומר שכל מי שמגיע לו שכר שיבוא, כולם מגיעים חוץ מהיהודים? ועונה לו הסטייפלער: תשאל יהודי, אתה עוסק בתורה? הוא ישר יענה: אני? הרי אני אתבע על ביטול תורה אין יהודי שחושב שהוא באמת לומד, אבל הגויים חושבים שבאמת הם עוסקים והם הכינו את היכולת לבני ישראל לעסוק בתורה וזה שהם לא לומדים זה בעיה שלהם.

ולכאורה הרי רדפתם אותם וגזרתם גזירות שמד והרגתם ורדפתם ואיך הם יכולים לומר שהכל עשו בשביל ישראל, איך הם יכולים לרמות את עצמם?

והתשובה: שאין סוף לכמה שהאדם יכול לרמות את עצמו, וזה מה שצריך לעשות ולחשוב שהקב״ה מרוצה ממה שהם עושים.

בלועי קורח – הם בדאים!

יש אמרה ידועה מאוד של הרבי מרוז'ין (בבא בתרא עד) הגמרא שם מספרת שיההוא טייעא׳ אותו מורה דרך ששאל את רבה בר בר חנא: אם הוא רוצה לראות את בלועי קורח? והראה לו עשן יוצא במדבר מאיזה חור והוא לקח צמר רטוב ותקע בכידון והכניס באותו מקום באדמה וראה את כל הצמר חרוך, אמר לו שים אוזנך ושמע מה הם אומרים, ושמע אותם שצועקים: "משה אמת ותורתו אמת והן בדאין״ ואמר לו הטייעא, שלא רק עכשיו הם צועקים, אלא הם מתערבלים בגיהינום וכל חודש הם מגיעים לכאן ובסיבוב כרגע הם כאן וכל הזמן הם צועקים כך, וזה עונשם.

והוא היה כאלף חמש מאות שנה אחריהם…

שואל הרבי מרוז׳ין: לכאורה היה צריך להיות כתוב ״משה אמת ותורתו אמת ׳ואנו׳ בדאין״? בגמרא כתוב ׳והן׳ בדאין!

ועונה הרבי מרוז'ין: שהם צועקים ״משה אמת ותורתו אמת״, חלקנו על משה ואנחנו מצטערים.

ועל זה אומרת הגמרא, שהם בדאים!

כי אם הם חלקו עליו בעולם הזה, אז גם שם הם עדיין אוחזים שהם הצודקים,

רק אם זה כרטיס מגנטי של יציאה מהגיהינום, אז למה שלא נצעק?…

הם עדיין לא משוכנעים בכך, אלא הם חושבים שהם הצודקים!

אשר אמר ה' כי חטאנו…

יש שאלה מאוד יפה מובאת בשם החידושי הרי״ם מגור: המרגלים הגיעו וסיפרו על ״הרים גדולות ובצורת ועל בני ענקים שנמצאים שם״, העם שומע את זה ומתאבל ״ויבכו בלילה ההוא״, והקב״ה כועס אם אני אמרתי לכם להיכנס זה על אחריותי ואני אעשה את כל השאר הפעולות ״והמם מאומה גדולה עד השמדם״

אמר להם הקב״ה: אם אתם פוחדים, זה מה שיהיה לכם ״פחד פחדתי ויאתני ואשר יגורתי בא לי״ ואומר להם שהם לא יכנסו לארץ, ולמחרת משה אומר לישראל אתם לא נכנסים לארץ והם החליטו שהם רוצים בכל זאת לעלות לארץ ומשה מזהיר אותם ״אל תעלו״ והם עולים והכנעני בא לקראתם והכום מכה גדולה עד חורמה ה׳ ירחם…

יש מושג שנקרא בשם תשובת המשקל הגמרא אומרת (יומא פו) שאם אדם חטא בחטא מסוים אם הוא יהיה באותו מקום ובאתה שעה ובאותה אשה זו התשובה השלימה שלו, בני ישראל למעשה עשו כאן תשובת המשקל, הקב״ה כעס עליהם על שהם לא רוצים לעלות לארץ והם אומרים ״הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה׳ כי חטאנו״

וזו דרגת התשובה הגבוהה ביותר לא רק להתחרט ולהתוודות אלא לעשות מעשה של תשובה אז מה רע במה שעשו?

ועונה החידושי הרי״ם: שאם הם היו מכירים בחטאם אז היה מתכפר להם,

אבל הם אחזו שלא חטאו בכלל ״הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה׳ כי חטאנו״

הקב״ה אמר שחטאנו אבל אנחנו לא אוחזים כך, אנחנו אומנם לא נוציא עליו שם רע אבל זה המציאות.

הוא חושב שהוא צדיק

יש זוהר קדוש (חלק ג׳ דף רכ) שאומר שאין אדם שלא עובר דרך הגיהינום אלא שזה נחלק לשניים, יש כאלו שיורדים כדי להיות נידונים בו ויש צדיקים שמביאים אותם דרך הגיהינום שהנשמות שתלויים בהם הם יוכלו לחלץ אותם. משה רבינו אומרים שמזה הוא פחד ״ויראהו ה׳ את כל הארץ עד הים האחרון״ דורשים חז״ל עד היום האחרון, ואת כל מה שיקרה עם עם ישראל, הראו גן עדן והראהו גיהינום, והתחיל להתיירא. אמר לו הקב״ה ״הראתיך בעיניך ושמה לא תעבור״ הוא פחד מהכניסה לשם והבטיח לו הקב״ה ששם הוא לא יעבור…

יש אמרה של החוזה מלובלין, הגמרא אומרת (עירובין יט) שרשעים אפילו על פתחה של גיהינום אינם שבים בתשובה, לכאורה אדם חטא ושולחים אותו לגיהינום ואיך יתכן ששם הוא לא ישוב? ועונה החוזה: שהוא בטוח ששולחים אותו לשם כדי להיות נושא בעול עם חבריו והוא הולך לשם כדי למשוך נשמות…

 הפגיעה ברבי ברוך ממז'יבוז'

היה יהודי שפגע ברבי ברוך ממז׳עיבוז דיבר אליו שלא כדין ונוצר בניהם נתק ובערב יום כיפור כולם רצים לכולם לבקש סליחה מחילה וכפרה והחליט אותו יהודי שאם זה יום של התפייסות אז גם אני אלך להתפייס, הוא הרי היה בטוח שהוא הצודק הרב׳ה פגע בו ולא הוא ברב׳ה אבל אם כולם מבקשים אז גם אני אבקש…

הוא הלך לרב'ה ואמר לו: רבינו אני מבקש מחילה. וראו שזה קר ככפור זה לא אמיתי…

והרב'ה ענה לו: ״סלחתי – כדבריך״ אתה לא מבקש באמת אז גם אני לא סולח באמת…

הקצב שבטוח שהוא צודק ורב טועה

נזכיר גמרא (יומא פז.): הגמרא מספרת שרב היה לו דין ודברים עם איזה קצב, זה לא כתוב בגמרא אבל סביר להניח שהיה לו דין ודברים עם אותו הקצב לעניין כשרות בהמה והקצב סבר שהוא פסק שלא כהוגן, ובערב יום כיפור החליט רב שאם הוא לא בא לבקש מחילה אני ילך אליו לפייסו… פוגש בו אחד מתלמידיו רב הונא ושואל אותו: לאן רב הולך? ענה לו: להתפייס עם הקצב. ואמר התלמיד: אזיל אבא למיקטל נפשא… רב הולך להרוג אדם! הלך רב אליו והקצב היה עסוק באמצע לנתח עצמות של בקר והוא נושא את עיניו ורואה את רב ורב רצה לסיים את העניין ואמר לו הקצב: אבא את? לך אין לי עסק אתך! שמע רב והלך… הקצב ממשיך לקצב את העצמות וניתזה חתיכת עצם בראשו ומת במקום. לכאורה קשה: הרי אין לי ספק שאותו אדם עשה שלא כדין כשהוא הסתכסך עם רב אז למה רב הולך לפייסו? והתשובה: רב הולך לפייסו בגלל שרב בטוח שהקצב בטוח שהוא צודק ועד שרב לא יבוא לפייסו הוא לא ייתפייס. אבל איך ידע התלמיד שהוא לא התפייס ואמר ׳אזיל אבא למיקטל נפשא׳? ורואים שהתלמיד אמר שהקצב הוא כל כך בטוח שהוא צודק שעד כדי כך שהוא לא רוצה אפילו למחול לו…

אהרון משכין שלום

יש מדרש שכול יודעים ונעיין בו: רבותינו אומרים שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום (אבות א יב) איך הוא היה רודף שלום? אומרים חז״ל שהיו שניים רבים הוא היה הולך לאחד ואומר לו אני כרגע באתי מהשני והוא לא אוכל יומיים הוא פגע בך ואין לו מנוחה והוא רק רוצה להתפייס אבל הוא מתבייש לבוא לדבר אתך… רק תדע לך שאין לו מנוחה! אחר כך הוא הולך לראשון ואומר לו: תשמע השני נראה צל של עצמו הוא יודע שהוא פגע בך והוא מרגיש כל כך לא נוח לראות אותך, והם היו נפגשים האחד עם השני והיו נופלים האחד לזרועות השני וכל אחד היה בטוח שאין לשני מנוחה עד שיפייס אותו.

וצריך להבין, אדם כזה שזה למעשה ההנהגה שלו והוא עשה זאת אצל הרבה אנשים (כתוב ששמונים אלף ילדים נקראו על שמו כיוון שעשה שלום אצל הוריהם) ואדם כזה הנשק שלו זה אמינות ואם הוא יאבד את הנשק הזה אף אחד לא ישמע לו, ולמה אהרון לא חשש שיש אחד שרב עם חברו ויודע שהוא הטועה, ועשה שלא כדין?

בא אליו אהרון ואומר לו תשמע חבריך אוכל את עצמו וכו׳ ואף אחד לא עצר אותו ואמר שהוא עצמו הלא בסדר, ולמה לא חשש שזה יקרה?

והתשובה: שאין חשש כזה כי אין אדם שאוחז שהוא לא צודק ואם השני אוכל את עצמו הוא בצדק אוכל את עצמו ושניהם חושבים כך ואין יוצא מן הכלל אין אדם שלא חושב שבריב הוא הצודק.

לבן בטוח שהוא צודק

הדבר מופיע פסוקים מפורשים: יעקב אומר לנשיו שהוא רוצה לחזור לארץ, הוא רוצה לרפד להם את הבשורה ומספר להם את כל התלאות שהוא עבר עם לבן ״שהחליף את משכורתו עשרת מונים״ וכל מה שאמר לו עשה הפוך. והם עונות לו: ״הלא נוכריות נחשבנו לו כי מכרנו״, והם הולכים. לבן הולך אחריו ומאשים שהוא לקח את התרפים שלו, ואומר לו יעקב: תחפש וחז״ל אומרים שהוא לא מצא אפילו מחט ששייכת לו, אתה מכיר חתן שגר אצל החותן שלו עשרים שנה ולא מוצאים אצלו כלום מהחותן אפילו לא מחט ולא כפתור…

ויעקב מתפרץ ואומר ״מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחרי? ואתה החלפת את משכורתי עשרת מונים ועבדת עלי עם הנשים שלי״. ולבן עונה לו: ״הבנות בנותיי והבנים בני והצאן צאני וכל אשר אתה רואה לי הוא״ הכל שלי!

ולכאורה איך יש לו כזה מבט? הרי יעקב רצה ללכת לפני שש שנים, ועשינו חוזה מה שלי ומה שלך ואיך הוא

יכול לחשוב שהכל שלו?

לאחר עשרת הדברות – דיני ממונות

יש אמרה של רבי ירוחם ממיר בשם הסבא מקלם: הקב״ה נתן את עשרת הדברות ולאחר מכן מיד יש את פרשת משפטים שהיא דיני ממונות, ולכאורה למה ישר מביאים את העניין הזה לאחר מתן תורה?

ועונה: שהאמת היא שפרוטה של השני זה דחוי, זה מאוס, אבל הצרה היא עד שמגיעים למסקנה שהפרוטה אכן של השני… כי הרי האדם רואה שהכל שלו ולכן צריכים דיני ממונות לדעת מה שלך ומה שלו כי אחרת היית חושב

שהכל שלך!

אדה"ר מחפש אשמים

אין אדם שלא רואה את הכל כשייך לו והעיוות הזה הוא גורם שגם אם הוא עשה לא נכון, הוא תמיד מוצא אשמים אז זה לא הוא, אדם הראשון חטא בגלל האישה, היא חטאה בגלל הנחש, והנחש אם היה לו אפשרות לענות הוא היה אומר דברי הרב ודברי התלמיד למי צריך לשמוע? מי אמר להם שמוע בקולי, הם עצמם אשמים! אין אדם שלוקח

אחריות. שאול אחרי שהבין שעשה שלא כדין הוא אומר ״יראתי את העם ואשמע בקולם״ זה לא אני אלא העם. פרעה אומר בסוף הפרשה ״ה׳ הצדיק ואני ועמי הרשעים״ אומר החתם סופר: שפרעה אמר ה׳ הצדיק ואני, רק העם שלי הם הרשעים. ומשה עונה לו: הלא הם עבדיך ואתה זה שמשפיע עליהם.

בשורה התחתונה אם אדם היה מכיר בעיוות שלו הוא היה יודע שהוא נוהג שלא כדין והיה עושה תשובה ומציל את עצמו, וחז״ל אומרים במדרש אם אדם הראשון היה אומר חטאתי הוא היה ניצל. וכן פרעה אם היה נותן להם ללכת שלושה ימים הוא היה ניצל והם היו חוזרים, ובגלל שלא הסכים הוא הפסיד הכל. כל כך קל לאדם ברגע שהוא לוקח על עצמו אחריות והוא יכול להימלט מן הדין. זה הלקח מיציאת מצרים וזה הלקח לדעת שני דברים, דבר ראשון שהמבט שלנו משוחד, ולדעת שאם נצא ממנו וניקח אחריות למעשים שלנו דרכינו תהיה סלולה.

*

התחשבות ברגשות הזולת – עד כמה?

[פ' כי תצא מעין גנים אסולין ח"א, עם תוספות רבות]

שמות פרק ח (כא) וַיִּקְרָא פַרְעֹה אֶל־מֹשֶׁה וּֽלְאַהֲרֹן וַיֹּאמֶר לְכוּ זִבְחוּ לֵֽאלֹהֵיכֶם בָּאָֽרֶץ: (כב) וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לֹא נָכוֹן לַעֲשׂוֹת כֵּן כִּי תּוֹעֲבַת מִצְרַיִם נִזְבַּח לַה' אֱלֹהֵינוּ הֵן נִזְבַּח אֶת־תּוֹעֲבַת מִצְרַיִם לְעֵינֵיהֶם וְלֹא יִסְקְלֻֽנוּ: (כג) דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים נֵלֵךְ בַּמִּדְבָּר וְזָבַחְנוּ לַֽה' אֱלֹהֵינוּ כַּאֲשֶׁר יֹאמַר אֵלֵֽינוּ:

צריך להבין מה היה חסר אם משה היה אומר "הן נזבח את תועבת מצרים ולעינים ולא יסקלונו?" מדוע הוא מוסיף "לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח לה' אלוקינו"? זה לכאורה מיותר!

נקדים מעשה שהיה עם הגרא"ז מלצר.

הגרא"ז מלצר מסכן נפשו

בשעת העוצר, בירושלים הנתונה תחת שלטון המנדט הבריטי, אסור היה לאיש להימצא ברחוב מהשעה שמונה בערב ועד השעה שש בבוקר. העונש על הפרת העוצר הסתיים ברוב המקרים במוות מהיר ללא משפט. בשעה אחת בלילה החרידו דפיקות בדלת את הגאון רבי משה חברוני, חתנו של הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין ראש ישיבת סלבודקה.

בפתח עמד דודו, גיסו של חותנו, הגאון רבי איסר זלמן מלצר. "יש לי קושיה ברמב"ם", הרגיע הדוד את האחיין הנרעש. ברוך השם מאומה לא אירע במשפחה. "שיערתי לעצמי שאתה עדיין מכין את השיעור, ובאתי ללבן איתך את הרמב"ם".

לאחר כמחצית השעה מצא רבי משה תירוץ הולם לקושייתו של בעל ה"אבן האזל", שצהל ושמח עליו כמוצא שלל רב. "כעת נלמד יחד עד שש בבוקר", הפטיר גאון ישראל לאחיינו, "שכן פיקוח נפש להסתובב ברחוב עד תום שעת העוצר".

את הסיפור הזה סיפר רבי משה חברוני בהלווייתו של הגרא"ז מלצר, בהראותו עד היכן הגיעה אהבת התורה שלו, שהיה מוכן לסכן את חייו בשביל תירוץ לרמב"ם מוקשה.

את החלק שמאחורי הביקור הלילי, לא שמע רבי משה חברוני עד סוף ימיו… ואותו סיפר אחיינו של רבי איסר-זלמן, לאחר שנפטר – רבי משה.

בשבע בערב, מעט לפני העוצר, הגיע בעל בית הדפוס לרבי איסר-זלמן ואמר לו שמחר מכניסים את ה"אבן האזל" לדפוס. רבי איסר-זלמן חזר לביתו נרעש והודיע לרבנית שלא ניתן להדפיס את הספר. "לגיסי, רבי משה מרדכי אפשטיין, יש שלושה חתנים: רבי יחזקאל סרנא, רבי אהרן כהן ורבי משה חברוני. השניים הראשונים פלפלו איתי במשאה ומתנה של תורה והבאתי קושיה ותירוץ משמם בספר.

"שווי בנפשך כמה צער ייגרם לילדיו של רבי משה חברוני כאשר שמו של אביהם ייעדר מן הספר? אינני יכול להדפיס אותו כך"…

הפתרון? פשוט להפליא.

רבי איסר-זלמן סיכן את חייו בשעת לילה מאוחרת, המציא לידיו של רבי משה שאלה ברמב"ם וידע שהוא יוכל לתרץ אותה באופן נפלא. שב לביתו בשעת בוקר מוקדמת והכניס את השאלה והתירוץ – ובעיקר את שמו של המתרץ – לגיליונות ה"אבן האזל".

כעת ניתן להדפיס את הספר ללא חשש קל שבקלים מפגיעה באיש!…

לאור זאת נבין את כוונת משה –

משה השיב כאן לפרעה ב׳ תשובות. משה לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח לה׳ אלהינו. פי׳ לא יתכן כן לזבוח בארץ, כי אנו פוגעים ברגשות המצרים, שהרי השה הוא אלוהים של מצרים ויראתם, ואיך יתכן לשוחטו לעיניהם.

ב) גם הוא סכנה עבורנו – האם נזבח את תועבת מצרים ולא יסקלונו?

וראה והתבונן שהקדים משה רבינו את ענין הפגיעה ברגשות המצרים, קודם שפירש שהוא סכנה לישראל. וזה מלמד מעט מחומר הענין של פגיעה אפילו של עכו״ם השונאים את ישראל ויכולים להורגם. וכ״ש פגיעה ישראל,

משה מלמדנו שצריך להתחשב ברגשותיו של גוי, ואפילו של עבודה זרה.

המלווה – עומד בחוץ

א) כתיב (ב״ד, י׳) כי תשה ברעך משאת מאומה לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו. בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את העבוט החוצה. כאן ציותה התורה על התחשבות ברגשות חברו. אדם שלוה מחברו, הוא אדם מסכן.

המלווה, לא רק שיש לו די סיפוקו, אלא גם יש לו להלוות לאחרים.

מאידך הלוה לא רק שלא מספיק לו מה שיש לו, הוא עוד צריך לבקש הלוואה מחברו. ועתה הגיע מצב שלאחר שאין לו לשלם, מגיע המלוה לבקש משכון מהלוה.

איך ירגיש הלוה, אם המלוה יכנס אליו הביתה כמעשה אדון. הרי כל מה שיש ללוה, זה הפרטיות והבעלות על הבית שלו. אם המלוה יכנס לביתו של הלוה מתוך הרגשה של בעלות, הוא לקח ללוה את הדבר היחיד שיש לו.

לכן אומרת כאן התורה למלוה, בחוץ תעמוד, תתן הרגשת בעלות ללוה, תתחשב ברגשותיו. (ואגב אורחא למדנו מזה שאדם שממתין בדלת חברו ולא נכנס, מעביר בזה הרגשה נעלמת לבעל הבית של הכנעה, ושהוא רואה את עצמו קטן מלהכנס לבית חברו. וראוי לעשות כן ולהמתין מלהכנס עד שיתן לו רשות, כדי לתת הרגשה טובה לזולתו).

רבי ברוך בר מתאפק כדי לא לבייש את הדרשן [עלון טוב לחסות פנחס תשעו]

אל מרן החת"ם סופר זצ"ל נכנס תלמיד ישיבה כששאלתו בפיו: "כבוד הרב, עומדים אנו לפני היציאה לחופשת 'בין הזמנים' בישיבה, ורציתי שהרב יתן לי עצה או חיזוק בדבר בו הכי צריך לדקדק בזמן החופשה". התלמיד היה בטוח כי הרב יאמר לו להתחזק ביותר בחופשה בכיבוד אב ואם, שהרי כעת הוא נמצא יותר בחברתם או אולי בניצול הזמן או בשמירת עיניו ומחשבותיו, אך הרב חשב מעט ואז אמר לו כדברים הללו: "קבלה טובה וחשובה אשר כל אדם צריך לקבל על עצמו בעת אשר הוא נמצא עם הקהל, היא כי בשעה שרב בית הכנסת או הדרשן עומד ומוסר דברי תורה לקהל המתפללים, שלא לצאת באמצע הדרשה ולא לעיין באותה עת בספר אחר, על מנת שלא לפגוע בכבודו של הרב. ואף אם הדרשן מדבר בדברים פשוטים וקלים, עליך להיזהר יותר מכל שלא להראות כאילו דבריו אינם מעניינים אותך, שזה ממש כפגיעה בו ושפיכת דמו". דוקא בדבר זה הזהיר החת"ם סופר יותר מכל, לפי שגדולה הבושה והצער של השני יותר מכל המצוות!.

היה זה בצהרי היום בישיבת 'כנסת בית יצחק' המעטירה. אל הישיבה הוזמן מגיד מישרים, יהודי תלמיד חכם, על מנת לשאת ולתת בדברי חיזוק והתעוררות לתלמידים המתמידים. באיזור 'המזרח' של בית המדרש, ישבו אף כמה מרבני הישיבה, ובראשם ראש הישיבה הגאון הגדול, רבי ברוך בער זצ"ל והאזינו בשקיקה לדבריו המאלפים של הדרשן. והנה, באמצע הדרשה, חש ראש הישיבה, רבי ברוך בער, כי חייב הוא לצאת מיד על מנת לפנות את גופו. "רק רגע, איך אוכל לצאת באמצע הדרשה של הרב, והרי דבר זה יכול לצערו בחושבו כי אולי דבריו אינם מעניינים אותי?", חשב ראש הישיבה לעצמו והחליט שלא לצאת ממקומו. מרגע לרגע הרגיש ר' ברוך בער כי הוא אינו יכול לעמוד בכך, וכי כל גופו כואב וסובל, אך מה לעשות והרי אם יקום ויצא מהמקום יהא זה זלזול בכבוד הדרשן, ובכך אף יוכלו התלמידים ללמוד ממנו כי אין בדבריו של הרב הדרשן כל טעם, עד כדי שראש הישיבה יוצא בזמן הדרשה. עברה עוד דקה ועוד דקה, ופניו של ראש הישיבה החלו להאדים מרוב לחץ. בינתיים, כשראה הדרשן שפניו של ראש הישיבה אדומות וסמוקות, שמח עד מאד, בחושבו כי ראש הישיבה כל כך נהנה מדבריו, עד כדי כך שפניו מאדימות מרוב הנאה ושמחה, על כן החליט הוא להאריך את דרשתו בעוד כמה דקות, על מנת להמשיך 'לענג' את ראש הישיבה. ראש הישיבה הרגיש כי עוד מעט והוא כבר קורס. והנה, בשעה טובה ומוצלחת סיים הדרשן את דבריו והודה לציבור. ראש הישיבה קם מכסאו ו… התעלף ארצה!. כולם קפצו לעבר הרב ושפכו עליו מים כשהם חוששים לשלומו.

לאחר כמה רגעים התעורר ראש הישיבה ואמר למקורבו, הרב הרמן ז"ל: "אני בסדר, אין מה לחשוש, התעלפתי עקב ההתאפקות הרבה לשירותים". "כיצד יתכן?", תמה הרב הרמן, "והרי ראש הישיבה יודע את האיסור החמור מהתורה של "בל תשקצו את נפשותיכם", שלא להתאפק בהליכה לשירותים? וכיצד התאפק הרב עד שהגיע למצב של עילפון?!".

או אז ענה רבי ברוך בער תשובה נוראה ומבהילה ואמר: "ודאי הוא כי איסור חמור הוא מהתורה של 'בל תשקצו' שלא להתאפק מללכת לשירותים, אלא שאם הייתי יוצא לשירותים הרי שהייתי מבייש את הדרשן וגורם לתלמידים הרבים לזלזל ולו במעט בדרשה, ולכן מוטב לי למסור את נפשי ואף להשליך עצמי לכבשן האש ולעבור על איסור של 'בל תשקצו', ובלבד שלא לגרום לדרשן להתבייש ואף לא לגרום לתלמידים לזלזל בו".

כמה פעמים אנחנו יושבים בשולחן שבת, והאדם המוסר את דברי התורה משעמם אותנו ומכביד עלינו עד כדי כך שאנו מסתכלים לצדדים ומחפשים תעסוקה?… כמה פעמים מישהו מדבר איתנו, ואנו רק רוצים שהוא יסיים את סיפורי המעשיות שלו ולכן אנו נעשים חסרי סבלנות ומנסים בכל דרך לשחרר אותו מעלינו?… אך אם נבין שה' מקפיד על צערו יותר מכל, ואף בכך אנו עושים עמו חסד, הרי שנמצא חן בעיני ה' ובעיני הבריות.

החזו"א מקשיב לדרשה

מסופר על החזו"א שפ"א הוזמן לסנדקאות והמוהל התעכב, והיה שם אדם 'דרשן מטעם עצמו' שהחל לדבר. הציבור שכנראה לא אהב ש'דחפו לו' דרשה של מן המנין המשיך לעסוק בשלו משל היה הלה "אוויר". סיפר יהודי שהיה במקום שהיחיד שישב והקשיב רוב קשב ואף עשה רושם  שהוא נהנה – היה החזו"א!

ביומו תתן שכרו

ב) עוד מצאנו בפרשה (ב״ד, י״ד) לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך. ביומו תתן שכרו ולא תבא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו.

מפרש רש״י אל השכר הזה הוא נושא את נפשו למות, עלה בכבש ונתלה באילן עכ׳׳ל, אין החשש כאן משום גזל, שהרי יתן לו מחר, למה ציותה התורה ביומו תתן שכרו? משום שהוא התאמץ מאוד בעבודתו וסיכן את עצמו בשביל לקבל שכרו, אם תדחה אותו אפילו ביום אחד הוא יצטער ויתאכזב, למרות שמחר תתן לו,

ג) כתיב (ב״ד, ט״ז) לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות פרש״י לא יומתו אבות על בנים, בעדות בנים עכ״ל. אין הטעם בגלל שאינם דוברי אמת, אלא בגלל שיש כאן פגיעה רגשית, שבן יעיד על אביו שהוא חייב מיתה, יעיד על בנו שהוא חייב מיתה.

התחשבות בגוי הנלחם מולי

ה) עוד מצאנו בתורה שצריך להתחשב ברגשותיו של גוי, אפילו שהוא השתתף במלחמה נגדך. והוא מה שכתוב בתחילת הפרשה, כי תצא למלחמה על אויבך, א״כ מדובר באויבים שלך. וראית בשביה אשת יפת תואר ולקחת לך לאשה.

אומרת התורה אם רצונך לישא אותה, עליך לעשות מקודם כמה דברים כדי שתתגנה בעיניך. והבאתה אל תוך ביתך, וגלחה את ראשה, ועשתה את צפרניה והסירה את שמלת שביה מעליה, וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה. והיה אם לא חפצת בה, ושילחתה לנפשה, ומכור לא תמכרנה בכסף, תחת אשר עיניתה.

אומרת כאן התורה, אין לך רשות לא למכור אותה בכסף לאדם אחר, ולא להשתמש בה לשם עבדות. ומהו הטעם, תחת אשר עניתה, בגלל שציערת אותה,

והדבר צריך ביאור, מהו תחת אשר עניתה, וכי הוא עינה אותה? הרי התורה אמרה לו לצער אותה, והכל היה כדי שתתגנה בעיניו ולא ישאנה. ואם לבסוף היא נתגנתה בעיניו, למה שלא תהיה לו לשפחה.

והתשובה לזה, שמה שהתורה התירה לך לצער אותה, הוא רק אם לבסוף אחרי הכל תקח אותה לאשה, שלכן אותה גויה יודעת שכדאי לה לסבול הכל, משום שאח״כ היא תהיה לך לאשה, והיא תהיה בעלת הבית. אבל אם לבסוף אתה תחליט שלא לקחת אותה לאשה, ולהפוך אותה למשרתת, הרי את זה יכולת לעשות מיד. ואם קודם ענית אותה מתוך מחשבה שתיקח אותה לאשה, והיא כל כך המתינה לזה, אם אח״כ היא תראה שהיא נעשית שפחה, כמה אכזבה יהיה לה, כמה התעללות יש ברגשותיה. לכן ושילחתה לנפשה ומכור לא תמכרנה בכסף וגם לא תתעמר בה, תחת אשר עיניתה ברגשותיה, שהיא חשבה שאח״כ היא תהיה לך לאשה.

הגרא"ז מלצר והרוכל

ספור נפלא ספר הגאון רבי אליעזר קוגל שליט״א, ראש ישיבת ׳שבות עמי׳, אשר פעם אחת במהלך שהותו בבית רבו רבי איסר זלמן זכה להיות עד למקרה מפלא המלמד על יחסו החם והמלבב לכל איש ישראל בשויון נפש. כפי שמובא בספר הנפלא ׳דרך עץ החיים׳:

כה ספר רבי אליעזר:

פעם עליתי לביתו של רבי איסר זלמן, לשמע ממנו דברי הדרכה על דרכי הלמוד, ובעודנו מדברים לפתע נכנס לבית רוכל שמכר דברי סרקית, והציע בפני הרבנית הצדקנית מרת בילא הינדא ע׳׳ה את מרכלתו. אולם מכל מה שהציע למכירה לא מצאה הרבנית שום דבר שדרוש לה, ואמרה לרוכל כי אין לה מה לקנות ממנו.

למרות שרבי איסר זלמן היה עסוק עמי בשיחה, הוא הצליח לקלט בזוית העין את כל הדו שיח שהתנהל בפרוזדור בין הרבנית לרוכל, ומיד יצא מן החדר אל הפרחדור, פנה לרעיתו ואמר לה בלחש: ״את מכרחה לקנות משהו מן היהודי אשר טרח ועלה במדרגות עד לביתנו על מנת להציע את מרכלתו״.

״אולם אינני צריכה דבר מכל סחורתר, פשוט אין לי מה לקנות!" הצטדקה הרבנית, ורבי איסר זלמן השיב: "אף על פי כן, זה לא יתכן לתת לו ללכת מכאן ריקם, מכרחים לקנות ממנו משהו״.

רבי איסר זלמן נכנס חזרה לחדר, וספר לי כך:

"נסעתי פעם עם מרן ה׳חפץ חיים׳ זצ״ל ברכבת בורשא, ובאחת התחנות אמרתי לו כי אני צריך לקנות פרט מסים. אמר לי ה׳חפץ חיים׳: "תמתין עד שנגיע לתחנה הבאה, ואת אשר הנך נצרך תוכל לקנות שם מיהודי. כאן המוכר הוא נכרי ומדוע תפרנסו?"

ה׳חפץ חיים׳ הטעים את דבריו: "תאר לך, שלוקחים אריג ממשי שראוי לתפר ממנו בגדי מלכות ותופרים ממנו שק, האם לא עוברים בכך על ׳בל תשחית׳?! הן יכולים לתפיר עם האריג בגד יקר ומשבח, העולה הון רב, ואלו שק נתן להשיג בכל מקום בפרוטות אחדות״.

״כך גם כאן״, אמר ה׳חפץ חיים׳ לרבי איסר זלמן, ״הלא יש בידך כסף, אשר נתן לקים בו את הדרגה הגבוהה ביותר של צרקה, מתוך שמונה המעלות הקימות במעשה הצדקה, והיא נתינת פרנסה ליהודי. הרי כאשר עושים עם היהודי עסק, או שנותנים לו לעשות מלאכה על מנת לסעדו ולתמכו, גורמים לו על ידי כך להתפרנס בכבוד, ומקימים באפן זה את הדין של ׳והחזקת בו… וחי אחיך עמך׳, שלא יפיל ויצטרך לבריות. אם תקנה כעת את הנצרך לך ממוכר זה שאינו יהודי, תאבד את כספך, שכן תפסיד על ידי זה את המצוה הגדולה של ׳והחזקת בוי אשר יכלת להרויח בקלות״.

הוסיף על כך רבי איסר זלמן ואמר לתלמידו רבי אליעזר קוגל:

״דברי ה׳חפץ חיים׳ הם נר לרגלי גם במקרה הזה: כאשר קונים מן הרוכל מעורךים אותו, נותנים לו פרנסה, ומקימים בכך ׳להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים׳. האין זה שוה לזכות במצוה זו בשביל פרוטה אחת, גם אם אין לנו צורך אמתי בחפצים שמוכר?!״

רבי איסר זלמן היה ממחה להכנס לתוך מצבו ורגשותיו של כל אדם, ובחן מיחד אהב וקרב את כלם.

 

עוד מצאנו שהתורה מתחשבת אפילו ברגשות של בעלי חיים

מסופר על גביר שעשה חתונה ולא הכניס את העניים ונתקבצו סביב והיו ממורמרים, ראה זאת ת"ח אחד וביקש להכנס לאולם לשאול את הרב שאלה ושאלו על שולחן הכבוד ליד הגביר – כתוב בפרשה (כ״ב, י׳) לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, מה הטעם? א"ל הרב זו מן החוקים שהיא ללא טעם. ביאר הת"ח – בעל הטורים ודעת זקנים מבעה"ת מפרש טעם, משום שהשור מעלה גרה, והחמור אינו מעלה גרה, כשיראה החמור שהשוד מעלה גרה, יהיה סבור שהשור אוכל, ובעה״ב אוהבו יותר משום שנותן לו אוכל, אע״פ ששניהם עובדים בשוה. זהו פגיעה ברגשות החמור, אע״פ שבאמת הוא טועה. (ועיין עוד בחולין נ״ח ב׳). [הגם שניתן לפריכה, שהרי יש איסור גם לחרוש בשור וגמל, הגם שכאן אין א' שונה מחבירו]. ואם התורה חסה על החמור, לא יחוס העשיר על העניים הרואים את הגבירים אוכלים ונפשם כלה???

ז) ומצאנו שהתורה מתחשבת אפילו ברגשות של אילנות. והוא מפורש בפרשת בראשית(ג/ ז׳} ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגורות. וכתב שם רש״י, עלה תאנה, הוא העץ שאכלו ממנו, בדבר שנתקלקלו בו נתקנו בו. ומפני מה לא נתפרסם העץ, שאין הקב״ה חפץ להונות בריה, שלא יכלימוהו ויאמרו זהו שלקה העולם על ידו עכ״ל.

להתחשב בחששות הזולת

ונוסיף כאן לפרש עוד ענין של התחשבות ברגשות, שאם אתה רואה שחברך חושש מדבר מסויים, אל תבטל את רגשותיו וחששותיו, אלא תשתדל לפייס אותו לפי מה שהוא חושב. ונפרש כמה דוגמאות לזה.

אלישע מרגיע נערו

(מלכים ב פרק ו ח) וּמֶלֶךְ אֲרָם הָיָה נִלְחָם בְּיִשְׂרָאֵל וַיִּוָּעַץ אֶל־עֲבָדָיו לֵאמֹר אֶל־מְקוֹם פְּלֹנִי אַלְמֹנִי תַּחֲנֹתִֽי: (ט) וַיִּשְׁלַח אִישׁ הָאֱלֹהִים אֶל־מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר הִשָּׁמֶר מֵעֲבֹר הַמָּקוֹם הַזֶּה כִּֽי־שָׁם אֲרָם נְחִתִּֽים: (י) וַיִּשְׁלַח מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל אֶֽל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָֽמַר־לוֹ אִישׁ־הָאֱלֹהִים והזהירה וְהִזְהִירוֹ וְנִשְׁמַר שָׁם לֹא אַחַת וְלֹא שְׁתָּֽיִם: (יא) וַיִּסָּעֵר לֵב מֶֽלֶךְ־אֲרָם עַל־הַדָּבָר הַזֶּה וַיִּקְרָא אֶל־עֲבָדָיו וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם הֲלוֹא תַּגִּידוּ לִי מִי מִשֶּׁלָּנוּ אֶל־מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵֽל: (יב) וַיֹּאמֶר אַחַד מֵֽעֲבָדָיו לוֹא אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ כִּֽי־אֱלִישָׁע הַנָּבִיא אֲשֶׁר בְּיִשְׂרָאֵל יַגִּיד לְמֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל אֶת־הַדְּבָרִים אֲשֶׁר תְּדַבֵּר בַּחֲדַר מִשְׁכָּבֶֽךָ: (יג) וַיֹּאמֶר לְכוּ וּרְאוּ אֵיכֹה הוּא וְאֶשְׁלַח וְאֶקָּחֵהוּ וַיֻּגַּד־לוֹ לֵאמֹר הִנֵּה בְדֹתָֽן: (יד) וַיִּשְׁלַח־שָׁמָּה סוּסִים וְרֶכֶב וְחַיִל כָּבֵד וַיָּבֹאוּ לַיְלָה וַיַּקִּפוּ עַל־הָעִֽיר: (טו) וַיַּשְׁכֵּם מְשָׁרֵת אִישׁ הָֽאֱלֹהִים לָקוּם וַיֵּצֵא וְהִנֵּה־חַיִל סוֹבֵב אֶת־הָעִיר וְסוּס וָרָכֶב וַיֹּאמֶר נַעֲרוֹ אֵלָיו אֲהָהּ אֲדֹנִי אֵיכָה נַֽעֲשֶֽׂה: (טז) וַיֹּאמֶר אַל־תִּירָא כִּי רַבִּים אֲשֶׁר אִתָּנוּ מֵאֲשֶׁר אוֹתָֽם: (יז) וַיִּתְפַּלֵּל אֱלִישָׁע וַיֹּאמַר ה' פְּקַח־נָא אֶת־עֵינָיו וְיִרְאֶה וַיִּפְקַח ה' אֶת־עֵינֵי הַנַּעַר וַיַּרְא וְהִנֵּה הָהָר מָלֵא סוּסִים וְרֶכֶב אֵשׁ סְבִיבֹת אֱלִישָֽׁע: (יח) וַיֵּרְדוּ אֵלָיו וַיִּתְפַּלֵּל אֱלִישָׁע אֶל־ה' וַיֹּאמַר הַךְ־נָא אֶת־הַגּוֹי־הַזֶּה בַּסַּנְוֵרִים וַיַּכֵּם בַּסַּנְוֵרִים כִּדְבַר אֱלִישָֽׁע: (יט) וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אֱלִישָׁע לֹא זֶה הַדֶּרֶךְ וְלֹא זֹה הָעִיר לְכוּ אַחֲרַי וְאוֹלִיכָה אֶתְכֶם אֶל־הָאִישׁ אֲשֶׁר תְּבַקֵּשׁוּן וַיֹּלֶךְ אוֹתָם שֹׁמְרֽוֹנָה: (כ) וַיְהִי כְּבֹאָם שֹׁמְרוֹן וַיֹּאמֶר אֱלִישָׁע ה' פְּקַח אֶת־עֵינֵֽי־אֵלֶּה וְיִרְאוּ וַיִּפְקַח ה' אֶת־עֵינֵיהֶם וַיִּרְאוּ וְהִנֵּה בְּתוֹךְ שֹׁמְרֽוֹן: (כא) וַיֹּאמֶר מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵל אֶל־אֱלִישָׁע כִּרְאֹתוֹ אוֹתָם הַאַכֶּה אַכֶּה אָבִֽי: (כב) וַיֹּאמֶר לֹא תַכֶּה הַאֲשֶׁר שָׁבִיתָ בְּחַרְבְּךָ וּֽבְקַשְׁתְּךָ אַתָּה מַכֶּה שִׂים לֶחֶם וָמַיִם לִפְנֵיהֶם וְיֹֽאכְלוּ וְיִשְׁתּוּ וְיֵלְכוּ אֶל־אֲדֹנֵיהֶֽם: (כג) וַיִּכְרֶה לָהֶם כֵּרָה גְדוֹלָה וַיֹּֽאכְלוּ וַיִּשְׁתּוּ וַֽיְשַׁלְּחֵם וַיֵּלְכוּ אֶל־אֲדֹֽנֵיהֶם וְלֹֽא־יָסְפוּ עוֹד גְּדוּדֵי אֲרָם לָבוֹא בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵֽל:  

ה' מרגיע את גדעון

ב) עוד מצאנו בספר שופטים פרק ז/ שאחרי שהבטיח הקב״ה לגדעון מאות איש יושיע את ישראל ויתן את מדין בידם. כתוב ויהי בלילה ההו אליו ה׳ קום רד במחנה כי נתתיו בידך. והקב׳׳ה מוסיף לו, ואם ירא את רד אתה ופורה נערך אל המחנה, ושמעת מה ידברו ואחר תחזקנה ידי במחנה (להלחם).

לכאורה לא מובן מה אומר לו הקב״ה ואם ירא אתה לרדת, אנחנו היינו אם ירא אתה לרדת, תתחזק באמונה ותרד להלחם. הרי הקב״ה כבר הבטיח שהוא יתן בידך את מדין, והוא מצוה עליך עתה להלחם.

מפורש מזה שהקב״ה התחשב ברגשותיו ולא הכריח אותו לרדת כשהוא מפחד, למרות שהקב״ה ידע שאין לו מה לפחד. אלא אמר לו אם עדין את לך קודם ותשמע מה הם מדברים, ועי״ז תקבל עידוד ולא תפחד, ורק אז תל את הציווי.

להרגיע המפוחד מעקרבים…

בתוספתא פסחים סוף פ״ו נחלקו לגבי קרבן פסח שאמרה תורה בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבשר חוצה. ואיתא שם, רבי שמעון אומר, הרי שהיו יושבין ואוכלין, וראו נחש או עקרב, הרי אלו עוקרין את פסחיהן ואוכלין אותו במקום אחר, שנאמר על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. א״כ למה נאמר בבית אחד יאכל, שלא יהא שתי חבורות אוכלות זו כנגד זו וכו׳ עכ״ל.

ויש לדקדק על הדוגמא שנקט רבי שמעון הרי שהיו יושבין ואוכלין וראו נחש או עקרב.

א) לשם מה לנו דוגמאות למה הם רוצים לעבור לאכול את פסחיהן במקום אחר, והיה לו לומר בקצרה הרי שהיו יושבין ואוכלין ורצו לאכול במקום אחר.

ב) מלבד זה הוא פלא, הרי שנינו במס׳ אבות פ״ה שאחד מן הניסים שהיו בירושלים שמעולם לא הזיק שם נחש או עקרב. וכיון שהפסח נאכל רק בירושלים, מה יש להם לפחד מנחש ועקרב. ומי שמפחד, נרגיע אותו שלא יפחד, כי ודאי לא יארע לו מזה שום נזק.

ג) מלבד זה, הרי מדובר בליל פסח, שכתוב בסוף פרשת בא (י״ב, מ׳׳ב) ליל שימורים הוא לה׳ להוציאם מארץ מצרים, הוא הלילה הזה לה׳ שימורים לכל בני ישראל ״לדורותם״. ופירש״י שם שהוא משומר מן המזיקים. מה יש לפחד מנחש או עקרב, הרי בליל פסח ודאי לא יזיק. ומי שחושש מזה הוא חיסרון באמונה, ועליו לחזק את עצמו באמונה שודאי לא יארע לו כלום.

יתכן לפרש שרבי שמעון נקט בדוקא דוגמא זו, כדי להראות התחשבות ברגשות. נכון שאין ממה לפחד, אבל יש אנשים שכן מפחדים כשרואים נחש או עקרב לפני עיניהם, אומר לנו רבי שמעון, אל תהיה גיבור על חשבון אחרים, אל רגשותיהם. אם יש כאלו שמפחדים, תעבור למקום אחר.

ה' מרגיע את שמואל

ג) עוד מצאנו בספר שמואל (א׳, פרק ט׳׳ז). ויאמר ה׳ אל שמואל עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיו ממלוך על ישראל, מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. יש כאן ציווי מפורש מה׳ לשמואל שילך למשוח מלך חדש לעם ישראל.

וכתוב ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני, ויאמר ה׳ עגלת בקר תקח בידך ואמרת לזבוח לה׳ באתי. ולכאורה לא מובן אם שמואל טוען להקב״ה איך אלך ושמע שאול והרגני, היה להקב״ה להשיב לו, גלוי לפני ששאול לא יהרוג אותך. או שישיב לו אני אשמור עליך מכל פגע. למה הקב׳׳ה משיב לו עגלת בקר תקח בידך, ואמרת לזבוח לה׳ באתי.

אלא שגם כאן התחשב הקב״ה ברגשותיו של שמואל, אם שמואל מפחד שמא שאול יהרוג אותו, אין לבטל את פחדיו וחששותיו, אלא לעזור לו בדרך שלו לקיים את השליחות, באופן שהוא לא יפחד.

א) בפרשת שמות(ד אי) כתוב שאחרי שהקב״ה מבקש ממשה רבינו ללכת לדבר עם פרעה, וללכת להודיע לעם ישראל שהשי׳ית רוצה להוציא אותם ממצרים ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה משה רבינו חושש שמא עם ישראל לא יאמינו לו כי יאמרו לו כל ד מעצמיך, לא נראה אליך ה׳.

בגמרא במסכת שבת צ״ז א׳ כתוב שהיה גלוי לפני השי״ת שבני ישראל הן מאמינים כמו שכתוב אח״כ ויאמן העם. ואתה אין סופך שנאמר יען לא האמנתם בי.

א״כ לפ״ז מה היה צריך הקב״ה לומר למשה? – גלוי וידוע לפני שהם יאמינו!

אך למעשה הקב״ה משיב למשה דברים אחרים. הוא אומר לו מופת ראשון עם המטה שנהפך לנחש. ואח״כ הוא אומר לו לעשות מופת שני שנהפכה למצורעת, ואומר לו שאם לא יאמינו לקול האות הראשון והא האות האחרון. ואח״כ מוסיף לומר לו, והיה אם לא יאמינו גם לשתי האות ולא ישמעון לקולך ולקחת ממימי היאור ושפכת היבשה, והיו המים אשר היאור והיו לדם ביבשת.

ובהשקפה ראשונה לא מובן מה כל האריכות הזו, הרי הקב״ה יודע יאמינו, ולא יצטרכו שום מופת, למה הוא מרגיע את משה רבנו במופת א למה לא יגיד למשה, גלוי לפני שהם יאמינו.

אלא שכאן לימדתנו התורה התחשבות ברגשות. למרות שכל חששו של משה רבינו אינו נכון, הקב׳׳ה מבין שאם משה רבנו חושש מזה, עליו לדבר עמו אותו כפי דעתו וחששותיו, ולא לבטל את רגשותיו. זה נקרא התחשבות.

סיכום:

עלינו לתפוס את הענין מב׳ צדדיו. מצד אחד על האדם מוטל להתחשב חברו עד כמה שידו מגעת. ומצד שני אם רואה שלא התחשבו ברגשו למחול ולא להקפיד, ולדון לכף זכות, שבגלל גודל הצרות והטרדות שי אנשים טרודים כל כך עד שאינם מבחינים שיש כאן אדם שזקוק לעידוד, מסוגלים להעניק דבר זה לזולת מחמת קושי מצבם. וכבר אמרו חז״ל ב ב/ שלפני ביאת המשיח, אין שואל ואין מבקש. ופירש בתוספות יום טוב, אין אדם שואל בשלום חברו.

והשי׳׳ת יעזרינו ברחמיו, שעל ידי שנתחשב ברגשות אחרים, נצליח בקרבינו יותר את הרגישות של בין אדם לחברו. ונזכה לכתיבה וחתימה טובה אכי"ר.

ונסיים במעשה – על הרב שטיינמן והמים בפסח

ועל אותו הדרך ישנו גם סיפור בקשר להעמדת מים לפני פסח, וחששו למצוקת הרבנית כפי שהוכח מחידוש המנהג לאחר פטירתה. מספרים שפ"א הרבנית הצטערה מאוד שפתחה את הברז בבית, וחששה שמא הכניסה חמץ הבייתה… הרב ביקש להרגיעה ולומר לה שהדוד הוא רק חומרה מחשש וכו' ובאמת אין כאן בעיה, אך היא לא נרגעה, והוא מאז החליט לוותר על הדוד כדי שתבין שאכן אין כאן בעיה. וכך אכן היא נרגעה. לאחר פטירתה חזר הרב לחומרא שלו בענין והציב דוד ובו מים מערב פסח.

ג

יתכן עפ״ז לפרש את הפסוקים בפרשת השבוע (כ״ג ד׳ ה׳) לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה׳ גם דור עשירי לא יבא להם בקהל ה׳ עד עולם. על דבר אשר אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים וגו'. ולכאורה לא מובן צריכים לקדם את ישראל בלחם ומים, וכי היה חסר לישראל לחם ומי להם מן ובארה של מרים. והרי וכל הגויים ידעו מזה שירד להם מן ביומא ע״ו א׳ תניא איסי בן יהודה אומר מן שירד להם לישראל, היה מת עד שרואין אותו בל מלכי מזרח ומערב. וגם רש״י בפרשת בשלח (ט״ד הפסוק וחם השמש ונמס, כותב שמה שנשאר מן המן בשדה היה נהיה נחלים, ושותין ממנו אילים וצבאים, ואומות העולם צדין מהם, וסועמין מן, ויודעים מה שבחן של ישראל עב״ל. א״כ לשם מה היה על עמון ומוא. לישראל לחם ומים. (ואולי הכוונה על הימים הראשונים שיצאו ישראל שאז עדין לא היה להם מן ומים).

אך ע״פ מה שנתבאר יתכן, שהטענה היא, למה לא הייתם רגישיב הזולת. להקדים בלחם ומים, אף אם אינו בא משום צורך הזולת, אבל זה חשיבות, שיש מי שחושב עלי, ואני שוה בעיני אחרים. מי שמתעלם מרג השני, ומתעלם ממנו כאילו אינו קיים, אומה כזו, לא יבאו בקהל ה׳ עשירי. (ובעין זה מצאתי מפורש בויק׳׳ר פל״ד סימן ח׳ עי״ש).

 

*

*

טבע האדם להצדיק עצמו

[הרב וולך תשפ]

יש אמרה של רבי לייב חסמן (בספרו אור יהל) שאומר:

כשאנו רואים את ההתנהגות של פרעה את השבשבת שלו, מסכים וחוזר בו שוב, משלח את ישראל ורודף אחריהם, ובלשונו אומר 'היינו רוצים להיכנס ללבו ולהבין את המפצלת שבו'.

ולמעשה הוא אומר אנחנו לא צריכים לחפש הרבה מספיק שנסתכל במראה ונבין מה חשב פרעה,

רק שפרעה זה במידה מוגזמת, אבל בכל אחד מאתנו יש את השבשבת הזו של ההסכמה והחזרה.

״ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף״, גם על הצד שהיה מלך חדש מה הוא לא ידע, הוא לא שמע, לא סיפרו לו, הוא לא חקר?

על אחת כמה וכמה שאומרים רבותינו שזה מלך חדש שהתחדשו גזרותיו. ״אשר לא ידע את יוסף״ – עשה עצמו כאינו יודע! והוא הולך ומשעבד עם שלם על לא עוול בכפו וכשבאים אליו ודורשים ממנו לשחרר את העם הוא ממאן, ומקבל מכות ושולח בעל כורחו והיינו רוצים להבין את הצד שלו, ומה הוא חשב? מה היה מבטו?

המדרש (מובא בילקוט שמעוני מדרש אבא גוריון פרשה ג) המן מקבל את רשות אחשוורוש לשלוח ספרים לכל המדינות ״להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים״, ומה כתוב בספרים? נקריא את הקטע ששייך לענייננו: שלח להם, עם בזוי יש בינינו, דומים כמשוגעים, חפצים ברעתנו, ואומר ״אבדו גוים מארצו״, ״לעשות נקמה בגוים״, וכפויי טובה הם, פרעה קבלם בסבר פנים יפות וזנם בשני רעבון והוציאו עלילה ״נלכה נזבחה לה׳״ ואנו חוזרים, והשאילום כלי כסף וזהב ומרגליות ובגדים וטענו כל אחד ואחד מהם צ׳ חמורים ולא חזרו ורדו אחריהם בשביל ממונם, והיה להם נביא אחד משה בן עמרם שמו נטל מקלו ולחש עליו והכה בים ויבש, ואיני יודע במה יבשו והעבירן בתוכו, נכנס פרעה אחריהם ונשקע הוא וכל חילו, עמלק זקני כתיב ״ויבא עמלק״, מהיכן בא מבלעם, א״ל יש לך זכות אבות אם אין את יכול להם אין כל בריה יכולה להם, מה עשה להם אותו משה? היה לו תלמיד אחד יהושע בן נון שמו אכזרי בלא רחמים איני יודע אם בכשפים בא עליהם, מה עשה משה? נטל אבן וישב עליה, איני יודע מה היה לוחש עד שנפלו עמלקים לפניו, באו לארץ סיחון ועוג גיבורי עולם ואיני יודע כמה מהם הרגום, וכן למלכי מדי, וכן לל״א מלכים וכן לסיסרא וסנחריב, ושוב היה להם מלך אחד ושמו דוד והיה מכלה לכל הממלכות ואיש ואשה לא יחיה דוד, עמד בנו ובנה להם בית אחד והיו נכנסים בו ואיני יודע מה היו עושים ויוצאים והורגים כל הבאים עליהם למלחמה, ומתוך טובה יתרה שהיה להם לא חשבו כל אומה ביניהם עד שבא נבוכדנצר והרג מהם והשליך בקולרין והביאם בינינו ולא הועילו כשפיהם, ואפילו כן לא שינו מעשיהם המכוערים המשחקים עלינו ועל יראתנו ואנו תעובין ביניהם ואינם מתחתנים בנו, ועוד [דברים רבים] שאין אנו יכולים לספר, והפלנו גורל להשמידם בי״ג לחדש אדר, וכשיבואו לידכם האגרות השמידו והשחיתו ולא תשאירו מהם פליטה ע״כ:  אני לא יודע אם זה המבט של פרעה או של המן, אבל מכל מקום זה מבט מקורי…

דברי השר של פרעה

על פרעה אין לנו טענות, אבל הייתי רוצה להקריא מה שאמר השר של פרעה (מלאך) כשהתנגד לטביעת המצריים בים. כתוב ״והמים להם חומה״ אל תקרי ״חומה״ אלא חמה היה שם דיונים ודינים שטענו שאין לגאול את ישראל. כותב המדרש שזה מה שאמר שרו של מצרים (מדרש אבכיר הובא בילקוט שמעוני): עמד עוזא שר של מצרים לפני הקב״ה ואמר לפניו: רבש״ע נקראת צדיק וישר ואין לפניך לא עולה ולא משוא פנים ולא מקח שחד, למה אתה רוצה להטביע מצרים, כלום הטביעו בני מבניך או הרגו מהם? [מבאר בס' אוזן שמואל די אבילה שטענתם הייתה שהרי המלאך גבריאל הצילם כמובא במדרש, כך שלבסוף לא הטביעום…] בשביל ששעבדו בהן אתה רוצה לטבען? כבר נטלו שכרן כל כסף וכל זהב שלהן. הטענה של שרו של מצרים שלמעשה הם לא עשו כלום, ואיך ייתכן הדבר?

הקוזק הנגזל

נקדים מעשה – סיפר לי הרב יהושע ציביון (חתנו של רבי חיים קנייבסקי) שפעם הרב עלה אליהם הביתה (כנראה לפני שלושים שנה) והיו להם ילדים קטנים בבית והרבנית השכיבה אותם לישון והם ביקשו סיפור לפני השינה והיא סיפרה להם: כפרי מחוסר ממון נסע לעיר הגדולה לחפש פרנסה. בהגיעו מצא עבודה להיות שוליה של אופה. בעבודתו מצא לחם לאכול, מעון חם ללון בו ועם הזמן למד את המקצוע. כך חסך סכום נאה. בחלוף הימים נפרד הכפרי ממעבידו, נטל את סכום הכסף בידו ושם פעמיו אל כפרו. ״סכום זה יספיק לי לפרוע את כל חובותיי ואף לפתוח מאפיה קטנה״ חשב לעצמו. הרהוריו נקטעו בפקודה חדה: ״עצור!״ מהחורשה הגיח שודד דרכים, ״או הכסף או חיים!״ קרא לעברו, כשרובה טעון בידו. אין מתווכחים עם רובה טעון, וכל אשר לו ייתן בעד נפשו… נטל את צרור כספו ומסרו לשודד. ״בקשה לי אליך״ אמר הכפרי לשודד, ״ראה נא, כסף זה חסכתי במשך שנתיים להביא אל בני ביתי.

הם מחכים ונכספים להגעתי עם כספי באמתחתי, אך מכיוון שעתה ריקם שלחתני הם לא יאמינו לי ויאמרו שבזבזתי את כל הכסף בתאוות שונות. אנא ממך, מבקש אני ממך לתלות את מעילי על העץ ואתה תירה בו מספר כדורים, כך יאמינו שנשדדתי…״ נאות השודד ופתח בצרור יריות אל המעיל התלוי על עץ. עמד לידו הכפרי וצעק: בוא נעשה את זה יותר אמין ותירה גם בכובע בבקשה. והוא מתחנן: ״עוד! עוד! תירה עוד כדורים״. ״אין עוד כדורים״ השיב השודד. כששמע כך הכפרי קפץ על השודד הפיל אותו על הארץ ודרך עליו נתן לו סתירה לפה וסתירה לשם השיב כספו. זה היה הסיפור שלפני השינה מזה יהיו להם חלומות טובים…

שומע את זה רבי חיים ושואל את בתו: למה לא סיימת את הסיפור? איזה סיום יש? שאלה.

אמר לה רבי חיים שזעק השודד לעברו: ״למה רימיתני? לא מספיק שהפלת בי את מכותיך, עוד לקחת את כספי…״ ולענייננו –

כיצד פרעה מסלף את העובדות ומוחק את ההסטוריה?? וכי באמת שרו אינו מבין שמגיע להם למות בטביעה?

והתשובה: שזה מובנה בנו הגישה הזאת, ״וירעו אותנו המצריים ויעננו ויתנו עלינו עבודה קשה״ אומרים רבותינו (השל״ה הקדוש) ״וירעו אותנו״ – עשו אותנו לרעים, פירוש אחד שהחטיאו אותנו, ופירוש שני שהם סילפו את כל

העובדות וטענו שאנו הרעים ולא הם.

ביאורם של דברים פרעה באמת פחד מעם ישראל ״רב ועצום ממנו פן יקרה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאנו״ כשאדם חושש הוא יכול להפוך את כל המציאות ולהתאים אותה לחששות שלו.

אני בסדר גמור

נזכיר גמרא (גיטין נז) ופסוק בנביא אמר רבי יהושוע בן קורחה (לפי המסורת הוא היה בנו של רבי עקיבא דור אחד אחרי החורבן שהרי רבי עקיבא היה בתקופת הבית): סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים בבקעה זו הרג נבוזראדן שר הטבחים (בחורבן בית ראשון) מאתיים ואחד עשרה רבו (שני מיליון ומאה ועשר אלף) יהודים, ובירושלים הרג תשעים וארבע רבוא על אבן אחת עד שהלך דמם ונגע בדמו של זכריה לקיים מה שנאמר ״דמים בדמים נגעו״. חשבון פשוט למעלה משלושה מיליון איש שהרג נבוזראדן בשני מקומות. בסוף אחרי החורבן הוא קורא לירמיהו הנביא ומה יש לו לומר האדם שידיו טבולות בדם שלושה מיליון יהודים? (ירמיהו מ ב) ״ויקח רב טבחים לירמיהו ויאמר אליו ה׳ אלוקיך דיבר את הרעה הזאת אל המקום הזה ויבא ויעש ה' כאשר דבר כי חטאתם לה' ולא שמעתם בקולו והיה לכם דבר [הדבר] הזה״ זה נהיה מאליו!

אדם שהרג במו ידיו כל כך הרבה והוא טוען שזה לא הוא, זה הקב״ה והוא בסדר גמור. איך אדם יכול להשיל מעליו את כל האחריות?

הוא קורא לירמיהו ואומר: הרי אתה הזהרת מפני החורבן וזה הגיע להם ממרום כל מה שאמרת!

דרך כל איש ישר בעיניו

יש פסוקים בספר משלי ונקרא אותם ונאמר את דברי רבינו יונה על הפסוקים הללו ״דרך כל איש ישר בעיניו ותוכן ליבות ה׳״, כותב רבינו יונה: מידות האדם וטבעו ישרים בעיניו – מה שהאדם עושה זו בעיניו הדרך הישרה שבה צריך ללכת, ולא יביט בסלף עיונו ועיוותיו – הוא לא יבין כמה זה מסולף ולא נכון, ועל כן קשה מאוד הדבר שיתקן האדם דרכיו ומידותיו – אין אדם שקל לו לשפר מידות לא בגלל עצם הקושי אלא בגלל שהוא רואה שזה לא רק בסדר אלא הוא בטוח שמה שהוא עושה זה מה שצריך לעשות.

ופסוק נוסף ״כל דרך איש זך בעיניו״ – זה לא רק ישר אלא זה שמן זית זך אין דבר ישר מזה.

אי אפשר לשכנע עצל

היה בחור בישיבה שהפך את הסדרים, היה ישן ביום ולומד בלילה, הוא היה בחור טוב הוא לא התפרפר הוא לא התעצל הוא פשוט היה לומד עד שתיים בלילה והיה ישן עד שמונה וחוטף תפילה ומוותר על ארוחת בוקר הכל היה אצלו מוזר… המשגיח קרא לו לשיחה והוא התחיל לשכנע את המשגיח שכולם צריכים להיות כך הרי כתב (עירובין סה) שלא נברא הלילה אלא לגרסה, וכל מי שעוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביום (אצלו בשינה)… אומר לו המשגיח: לא באתי לשכנע אותך שאתה לא בסדר אלא שהישיבה לא מסכימה לדרך שלך ואם אתה רוצה להמשיך כך תמצא מסגרת אחרת לכך. ולמה הרב לא בא לשכנע אותי?

ענה לו המשגיח: יש לי פסוק ״חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם״ אין מידה יותר שלילית מאשר עצלות, כל דבר אדם יכול לנצל לטוב אבל בעצלות אדם מאבד חיים. אפשר לשכנע עצל שהוא לא בסדר? לא! בגלל שהוא יותר חכם ממי שמדבר אליו הוא ינסה לשכנע את השני שעצלות זו הדרך שצריך לבחור בה מי שעצלן חייו כפולים בגלל שהוא הולך בהילוך איטי… בקיצור לשכנע משהו שההתנהלות שלו היא לא בסדר זה אבוד מראש.

על אמרך לא חטאתי

האם אפשר לשכנע מישהו שהמעשים שלו לא בסדר? [לא המידות שלו! זה פשיטא שלא ניתן לשכנעו…]

מישהו נתן סטירה למישהו ואני רוצה לשכנע אותו שהסטירה הייתה מיותרת, מישהו 'ירד' על מישהו ואני רוצה לומר לו שלא כך נוהגים, אפשר?

ירמיהו הנביא (בסוף פרק ב) מדבר על מה שיש לו לומר על עם ישראל, הגמרא אומרת (יומא ט) לא חרב בית ראשון אלא שהיו בו שלשה עבירות חמורות, גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה, והתביעה העיקרית ״הנני נשפט אותָך על אומרך לא חטאתי״ דור של רוצחים, אך אי אפשר לשכנע אותו שהרצח שלו לא היה במקום…

רבי חיים שמואלביץ מביא את הפסוק הזה ומצביע על מילה ברש״י ״על אומרך״ – בליבך!

זה לא שהם יודעים שהם לא בסדר ולא מוכנים להודות על כך, אלא הם בטוחים בזה בליבם שהם בסדר.

רבינו בחיי מביא פסוק בזכריה ״יהרגון ולא יאשמו״ הם הורגים ובטוחים שזה מה שצריך לעשות!

להבין את הבעיה

אחד הקשיים שבחזרה בתשובה זה בגלל שהאדם לא מבין שהוא חטא בכלל,

רבינו יונה כותב (שערי תשובה שער ב אות ח) "יש אנשים רבים יימנע מהם אור התשובה כי הם זכים וטהורים בעיניהם ולא יתעשתו על תיקון מעשיהם" – הם לא יודעים בכלל על מה הם צריכים לשוב בתשובה, "כי ידמו בנפשם כי הם מתוקנים, והם חטאים מאוד והלא כתוב ״כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא״.

רבינו יונה הוא ספר מיוחד קודם הוא ספר הלכה (כך כותב רבי עקיבא איגר) אבל מה שמיוחד שהוא לא מביא דבר בלי גיבוי, והוא מוצא לנכון להביא פסוק להוכיח שאתה לא מושלם, כלומר בלי הפסוק הזה אני לא יכול לומר שאתה לא מושלם! אם אין אדם מושלם, אז כנראה שגם אתה לא מושלם ובלי הפסוק הזה היינו בבעיה.

עושים מעשה זמרי ובטוחים שמגיע להם שכר

הגמרא (סוטה כב:) מספרת שינאי המלך אמר לאשתו לפני שנפטר מן העולם: אל תתייראי לא מפני הפרושים ולא מפני הצדוקים, אלו שתי הסיעות שהתגוששו בירושלים באותם הימים מהם אל תפחדי, אלא מן הצבועים שעושים מעשי זמרי ומבקשים שכר כפנחס. ואומר רבי חיים שמואלביץ שהוא קיבל מרבי ירוחם ממיר, שלא מדובר שהם עושים מעשה זמרי ומתחזים כפנחס והם מקווים שלא ידעו את האמת עליהם, אלא הם באמת חושבים שעל מעשה זמרי מגיע להם שכר כפנחס, הם בטוחים שזה מה שנכון היה לעשות.

כיצד יתכן הדבר??

רבי ישראל סלנטער אמר שבמערכת השיקולים של האדם למעשה יש שתי מערכות שונות האחת מהשנייה, מערכת שכלית ומערכת רגשית.

המערכת השכלית היא אובייקטיבית היא מניחה את הנתונים ומשקללת בניהם מה צריך לעשות, דרך אחת בטוחה והשנייה מסוכנת ונבחר בבטוחה, וברגע שהאדם שוקל במאזניים שכליות תמיד הוא ילך נכון.

אבל ברגע שהמערכת היא רגשית ויש נטייה לאחד הצדדים לחיוב או לשלילה, האדם לא מתעלם משום שיקול.

הוא יודע את כל השיקולים, אבל כל המשקל מונח על הצד שהוא חפץ בו.

הצדדים האחרים הם ידועים אבל לא שוקלים!

במה אתה מתמקד

נזכיר ממש בקצרה נשאל ארבע שאלות וכל אחד מאיתנו ינסה עליהם לעצמו:

1) האם יש בי מידות רעות? נשיב כן. 2) האם עברתי בחיים עבירות? נשיב כן. 3) האם אני אדם טוב וחיובי? גם על זה נשיב כן.

4) איך זה הולך ביחד? ולכאורה איך אדם יכול להיות מודע לכל החסרונות שלו ולראות את עצמו לטובה?

והתשובה: שלא סיימנו את כל השאלות כי יש גם עוד שתי שאלות

1) האם יש לי גם מידות חיוביות? 2) האם עשיתי גם מצוות?

והואיל ואדם קרוב אצל עצמו, אז אני שם את כל הדגש על המידות החיוביות, ומה עם השלילה?

אני לא מתעלם ממנה רק שהיא לא שוקלת…

אני אדם טוב עם חבילה על הכתפיים הטוב שבי זה אני והשלילה היא נספחת עם משולש אדום מאחורי עם כיתוב 'מטען חורג'…

ברגע שאנחנו מבינים שזה הקו אז באמת אין אדם שרואה חובה לעצמו ו״דרך איש ישר בעיניו״, כי את כל הפוקוס הוא שם על מה שהוא רוצה וחווה.

שאול ועמלק

נזכיר ומדובר על ענקים שבענקים שאין לנו מושג בגדלותם. שאול המלך היה האדם הצדיק ביותר בעם ישראל ״משכמו ומעלה גבוה מכל העם״ ״בן שנה שאול במולכו״ כבן שנה שלא טעם טעם חטא. נסביר: יש יהודי שמדבר לשון הרע (רק לתועלת כמונו…) אז נכון שאין לנו עבירה ולהיפך זה מצווה אבל טעמנו טעם של לשון הרע, זה בהיתר זה ממש מכשיר מצווה… שאול המלך לא טעם טעם חטא, הוא לא ידע מה זה לשון הרע לא להיתר ולא הייתה לו שום נגיעה בחטא, הוא היה אברך מבוגר היה לו כבר בן (יהונתן) בגילו של דוד הוא היה מלך שנתיים וחצי, והוא כבן שנה שלא טעם טעם חטא.

הקב״ה ממליך אותו למלך ושולח אותו ללחום בעמלק, ושאול יוצא למלחמה. הקב״ה מתגלה אל שמואל ואומר לו: ״נמלכתי כי המלכתי את שאול״, אני מצטער על כך הוא לא שמע בקולי אני מדיח אותו מהמלוכה. ״ויצעק שמואל אל ה' כל הלילה״ כ״כ חרה לשמואל כיוון שהכיר בגדלות של שאול והוא ביקש שהוא ימות לפני ששאול ימות כדי שלא יראה בסופו של שאול.

אין ברירה, ושמואל הולך אל הגלגל כדי להוכיח את שאול המלך ואולי להחזיר את הגלגל אחורנית, ושאול מקבל אותו ״ברוך אתה לה׳ הקימותי את דבר ה׳״.

שואל אותו שמואל: ״ומה קול הצאן אשר אני שומע באוזני״? עונה לו שאול: ״לזבוח לה׳ אלוקיך״, אומר לו שמואל: מי רוצה את הקורבנות? אנחנו רוצים שתשמע בקול ה׳. ושאול נשאר בשלו ״שמעתי בקול ה׳ והלכתי בדרך ה׳ ואביא את אגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי ויקח העם מהשלל לזבוח לה׳ אלוקיך״, מה אתה רוצה ממני?

דו שיח של חרשים הם לא שומעים אחד את השני, אני אומר לך שאתה לא שומע בקול ה׳ ואתה טוען ששמעת? והאמת היא ששאול מבחינתו הוא הרג את עמלק והוא הביא את אגג ויעשו לו משפט ראווה ״תשכל מנשים אמך״, ויקריבו את הצאן והבקר שהביאו… ברגע שיש לאדם את הקו שלו אין עם מי לדבר.

שאול רודף לדוד

שאול המלך רודף את דוד ודוד מאבד שנתיים מחייו, הוא נרדף על נפשו במדבר יהודה וחייו תלויים בחוט השערה והוא הולך לקעילה והם רוצים להסגיר אותו, וגם בזיפים רוצים להסגירו. הוא הולך לאכיש מלך גת ולאחר מכן הוא שולח את משפחתו למלך מואב והוא הורג אותם למצוא חן בעיני שאול.

על מה סבל דוד במשך השנתיים האלה? על כלום!

״הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו ויהי עוין את דוד מן אותו היום והלאה״,

הוא החליט שדוד מורד במלכות וצריך להורגו, ודוד אומר לו: אתה היית ביד שלי ואני יכולתי להרוג אותך ולא עשיתי זאת…

דוד נמצא בקעילה ונודע לו ששאול נמצא שם ובא ללוכדו, והוא שואל באורים ותומים והם אומרים לו שאנשי קעילה יסגירו אותו. מכל מקום כשנודע לשאול שדוד שם אמר ״מסר אותו ה׳ בידי״, הוא היה בטוח שהוא עושה את רצון ה׳ והקב״ה עומד לצדו.

אנחנו רואים בשאול רודף על לא עוול בכפו של דוד, והוא בטוח שדוד הוא המורד במלכות והוא בטוח שעשה כהוגן שהרג את נוב עיר הכוהנים.

הגוים בטוחים שהכל עשו בעבורנו…

רבי יעקב גלינסקי סיפר לי: הוא נכנס אל הסטייפלער ואמר: הרב יש לי קושיא. אמר לו הרב: נשמע. הוא מביא מסכת עבודה זרה ופותח בדף ב. למטה והוא מתחיל לקרוא: לעתיד לבוא הקב״ה מניח ספר תורה בחיקו ואומר כל מי שעסק בתורה יבוא וייטול שכרו, ומיד מתקבצות כל האומות כולם. ואומר להם הקב״ה: אל תבואו בערבוביה תבואו אחד אחד… מגיעים אדום ואומרים: הרבה מלחמות עשינו, הרבה שווקים תיקנו, הרבה מרחצאות בנינו, וכל זה בשביל ישראל שיעסקו בתורה. אומר להם הקב״ה: שוטים שבועלם הכל עשיתם בשביל עצמכם… שואל הסטייפלער: מה הקושיא? עונה לו רבי יעקב: הקב״ה אומר שכל מי שמגיע לו שכר שיבוא, כולם מגיעים חוץ מהיהודים? ועונה לו הסטייפלער: תשאל יהודי, אתה עוסק בתורה? הוא ישר יענה: אני? הרי אני אתבע על ביטול תורה אין יהודי שחושב שהוא באמת לומד, אבל הגויים חושבים שבאמת הם עוסקים והם הכינו את היכולת לבני ישראל לעסוק בתורה וזה שהם לא לומדים זה בעיה שלהם.

ולכאורה הרי רדפתם אותם וגזרתם גזירות שמד והרגתם ורדפתם ואיך הם יכולים לומר שהכל עשו בשביל ישראל, איך הם יכולים לרמות את עצמם?

והתשובה: שאין סוף לכמה שהאדם יכול לרמות את עצמו, וזה מה שצריך לעשות ולחשוב שהקב״ה מרוצה ממה שהם עושים.

בלועי קורח – הם בדאים!

יש אמרה ידועה מאוד של הרבי מרוז'ין (בבא בתרא עד) הגמרא שם מספרת שיההוא טייעא׳ אותו מורה דרך ששאל את רבה בר בר חנא: אם הוא רוצה לראות את בלועי קורח? והראה לו עשן יוצא במדבר מאיזה חור והוא לקח צמר רטוב ותקע בכידון והכניס באותו מקום באדמה וראה את כל הצמר חרוך, אמר לו שים אוזנך ושמע מה הם אומרים, ושמע אותם שצועקים: "משה אמת ותורתו אמת והן בדאין״ ואמר לו הטייעא, שלא רק עכשיו הם צועקים, אלא הם מתערבלים בגיהינום וכל חודש הם מגיעים לכאן ובסיבוב כרגע הם כאן וכל הזמן הם צועקים כך, וזה עונשם.

והוא היה כאלף חמש מאות שנה אחריהם…

שואל הרבי מרוז׳ין: לכאורה היה צריך להיות כתוב ״משה אמת ותורתו אמת ׳ואנו׳ בדאין״? בגמרא כתוב ׳והן׳ בדאין!

ועונה הרבי מרוז'ין: שהם צועקים ״משה אמת ותורתו אמת״, חלקנו על משה ואנחנו מצטערים.

ועל זה אומרת הגמרא, שהם בדאים!

כי אם הם חלקו עליו בעולם הזה, אז גם שם הם עדיין אוחזים שהם הצודקים,

רק אם זה כרטיס מגנטי של יציאה מהגיהינום, אז למה שלא נצעק?…

הם עדיין לא משוכנעים בכך, אלא הם חושבים שהם הצודקים!

אשר אמר ה' כי חטאנו…

יש שאלה מאוד יפה מובאת בשם החידושי הרי״ם מגור: המרגלים הגיעו וסיפרו על ״הרים גדולות ובצורת ועל בני ענקים שנמצאים שם״, העם שומע את זה ומתאבל ״ויבכו בלילה ההוא״, והקב״ה כועס אם אני אמרתי לכם להיכנס זה על אחריותי ואני אעשה את כל השאר הפעולות ״והמם מאומה גדולה עד השמדם״

אמר להם הקב״ה: אם אתם פוחדים, זה מה שיהיה לכם ״פחד פחדתי ויאתני ואשר יגורתי בא לי״ ואומר להם שהם לא יכנסו לארץ, ולמחרת משה אומר לישראל אתם לא נכנסים לארץ והם החליטו שהם רוצים בכל זאת לעלות לארץ ומשה מזהיר אותם ״אל תעלו״ והם עולים והכנעני בא לקראתם והכום מכה גדולה עד חורמה ה׳ ירחם…

יש מושג שנקרא בשם תשובת המשקל הגמרא אומרת (יומא פו) שאם אדם חטא בחטא מסוים אם הוא יהיה באותו מקום ובאתה שעה ובאותה אשה זו התשובה השלימה שלו, בני ישראל למעשה עשו כאן תשובת המשקל, הקב״ה כעס עליהם על שהם לא רוצים לעלות לארץ והם אומרים ״הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה׳ כי חטאנו״

וזו דרגת התשובה הגבוהה ביותר לא רק להתחרט ולהתוודות אלא לעשות מעשה של תשובה אז מה רע במה שעשו?

ועונה החידושי הרי״ם: שאם הם היו מכירים בחטאם אז היה מתכפר להם,

אבל הם אחזו שלא חטאו בכלל ״הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה׳ כי חטאנו״

הקב״ה אמר שחטאנו אבל אנחנו לא אוחזים כך, אנחנו אומנם לא נוציא עליו שם רע אבל זה המציאות.

הוא חושב שהוא צדיק

יש זוהר קדוש (חלק ג׳ דף רכ) שאומר שאין אדם שלא עובר דרך הגיהינום אלא שזה נחלק לשניים, יש כאלו שיורדים כדי להיות נידונים בו ויש צדיקים שמביאים אותם דרך הגיהינום שהנשמות שתלויים בהם הם יוכלו לחלץ אותם. משה רבינו אומרים שמזה הוא פחד ״ויראהו ה׳ את כל הארץ עד הים האחרון״ דורשים חז״ל עד היום האחרון, ואת כל מה שיקרה עם עם ישראל, הראו גן עדן והראהו גיהינום, והתחיל להתיירא. אמר לו הקב״ה ״הראתיך בעיניך ושמה לא תעבור״ הוא פחד מהכניסה לשם והבטיח לו הקב״ה ששם הוא לא יעבור…

יש אמרה של החוזה מלובלין, הגמרא אומרת (עירובין יט) שרשעים אפילו על פתחה של גיהינום אינם שבים בתשובה, לכאורה אדם חטא ושולחים אותו לגיהינום ואיך יתכן ששם הוא לא ישוב? ועונה החוזה: שהוא בטוח ששולחים אותו לשם כדי להיות נושא בעול עם חבריו והוא הולך לשם כדי למשוך נשמות…

 הפגיעה ברבי ברוך ממז'יבוז'

היה יהודי שפגע ברבי ברוך ממז׳עיבוז דיבר אליו שלא כדין ונוצר בניהם נתק ובערב יום כיפור כולם רצים לכולם לבקש סליחה מחילה וכפרה והחליט אותו יהודי שאם זה יום של התפייסות אז גם אני אלך להתפייס, הוא הרי היה בטוח שהוא הצודק הרב׳ה פגע בו ולא הוא ברב׳ה אבל אם כולם מבקשים אז גם אני אבקש…

הוא הלך לרב'ה ואמר לו: רבינו אני מבקש מחילה. וראו שזה קר ככפור זה לא אמיתי…

והרב'ה ענה לו: ״סלחתי – כדבריך״ אתה לא מבקש באמת אז גם אני לא סולח באמת…

הקצב שבטוח שהוא צודק ורב טועה

נזכיר גמרא (יומא פז.): הגמרא מספרת שרב היה לו דין ודברים עם איזה קצב, זה לא כתוב בגמרא אבל סביר להניח שהיה לו דין ודברים עם אותו הקצב לעניין כשרות בהמה והקצב סבר שהוא פסק שלא כהוגן, ובערב יום כיפור החליט רב שאם הוא לא בא לבקש מחילה אני ילך אליו לפייסו… פוגש בו אחד מתלמידיו רב הונא ושואל אותו: לאן רב הולך? ענה לו: להתפייס עם הקצב. ואמר התלמיד: אזיל אבא למיקטל נפשא… רב הולך להרוג אדם! הלך רב אליו והקצב היה עסוק באמצע לנתח עצמות של בקר והוא נושא את עיניו ורואה את רב ורב רצה לסיים את העניין ואמר לו הקצב: אבא את? לך אין לי עסק אתך! שמע רב והלך… הקצב ממשיך לקצב את העצמות וניתזה חתיכת עצם בראשו ומת במקום. לכאורה קשה: הרי אין לי ספק שאותו אדם עשה שלא כדין כשהוא הסתכסך עם רב אז למה רב הולך לפייסו? והתשובה: רב הולך לפייסו בגלל שרב בטוח שהקצב בטוח שהוא צודק ועד שרב לא יבוא לפייסו הוא לא ייתפייס. אבל איך ידע התלמיד שהוא לא התפייס ואמר ׳אזיל אבא למיקטל נפשא׳? ורואים שהתלמיד אמר שהקצב הוא כל כך בטוח שהוא צודק שעד כדי כך שהוא לא רוצה אפילו למחול לו…

אהרון משכין שלום

יש מדרש שכול יודעים ונעיין בו: רבותינו אומרים שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום (אבות א יב) איך הוא היה רודף שלום? אומרים חז״ל שהיו שניים רבים הוא היה הולך לאחד ואומר לו אני כרגע באתי מהשני והוא לא אוכל יומיים הוא פגע בך ואין לו מנוחה והוא רק רוצה להתפייס אבל הוא מתבייש לבוא לדבר אתך… רק תדע לך שאין לו מנוחה! אחר כך הוא הולך לראשון ואומר לו: תשמע השני נראה צל של עצמו הוא יודע שהוא פגע בך והוא מרגיש כל כך לא נוח לראות אותך, והם היו נפגשים האחד עם השני והיו נופלים האחד לזרועות השני וכל אחד היה בטוח שאין לשני מנוחה עד שיפייס אותו.

וצריך להבין, אדם כזה שזה למעשה ההנהגה שלו והוא עשה זאת אצל הרבה אנשים (כתוב ששמונים אלף ילדים נקראו על שמו כיוון שעשה שלום אצל הוריהם) ואדם כזה הנשק שלו זה אמינות ואם הוא יאבד את הנשק הזה אף אחד לא ישמע לו, ולמה אהרון לא חשש שיש אחד שרב עם חברו ויודע שהוא הטועה, ועשה שלא כדין?

בא אליו אהרון ואומר לו תשמע חבריך אוכל את עצמו וכו׳ ואף אחד לא עצר אותו ואמר שהוא עצמו הלא בסדר, ולמה לא חשש שזה יקרה?

והתשובה: שאין חשש כזה כי אין אדם שאוחז שהוא לא צודק ואם השני אוכל את עצמו הוא בצדק אוכל את עצמו ושניהם חושבים כך ואין יוצא מן הכלל אין אדם שלא חושב שבריב הוא הצודק.

לבן בטוח שהוא צודק

הדבר מופיע פסוקים מפורשים: יעקב אומר לנשיו שהוא רוצה לחזור לארץ, הוא רוצה לרפד להם את הבשורה ומספר להם את כל התלאות שהוא עבר עם לבן ״שהחליף את משכורתו עשרת מונים״ וכל מה שאמר לו עשה הפוך. והם עונות לו: ״הלא נוכריות נחשבנו לו כי מכרנו״, והם הולכים. לבן הולך אחריו ומאשים שהוא לקח את התרפים שלו, ואומר לו יעקב: תחפש וחז״ל אומרים שהוא לא מצא אפילו מחט ששייכת לו, אתה מכיר חתן שגר אצל החותן שלו עשרים שנה ולא מוצאים אצלו כלום מהחותן אפילו לא מחט ולא כפתור…

ויעקב מתפרץ ואומר ״מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחרי? ואתה החלפת את משכורתי עשרת מונים ועבדת עלי עם הנשים שלי״. ולבן עונה לו: ״הבנות בנותיי והבנים בני והצאן צאני וכל אשר אתה רואה לי הוא״ הכל שלי!

ולכאורה איך יש לו כזה מבט? הרי יעקב רצה ללכת לפני שש שנים, ועשינו חוזה מה שלי ומה שלך ואיך הוא

יכול לחשוב שהכל שלו?

לאחר עשרת הדברות – דיני ממונות

יש אמרה של רבי ירוחם ממיר בשם הסבא מקלם: הקב״ה נתן את עשרת הדברות ולאחר מכן מיד יש את פרשת משפטים שהיא דיני ממונות, ולכאורה למה ישר מביאים את העניין הזה לאחר מתן תורה?

ועונה: שהאמת היא שפרוטה של השני זה דחוי, זה מאוס, אבל הצרה היא עד שמגיעים למסקנה שהפרוטה אכן של השני… כי הרי האדם רואה שהכל שלו ולכן צריכים דיני ממונות לדעת מה שלך ומה שלו כי אחרת היית חושב

שהכל שלך!

אדה"ר מחפש אשמים

אין אדם שלא רואה את הכל כשייך לו והעיוות הזה הוא גורם שגם אם הוא עשה לא נכון, הוא תמיד מוצא אשמים אז זה לא הוא, אדם הראשון חטא בגלל האישה, היא חטאה בגלל הנחש, והנחש אם היה לו אפשרות לענות הוא היה אומר דברי הרב ודברי התלמיד למי צריך לשמוע? מי אמר להם שמוע בקולי, הם עצמם אשמים! אין אדם שלוקח

אחריות. שאול אחרי שהבין שעשה שלא כדין הוא אומר ״יראתי את העם ואשמע בקולם״ זה לא אני אלא העם. פרעה אומר בסוף הפרשה ״ה׳ הצדיק ואני ועמי הרשעים״ אומר החתם סופר: שפרעה אמר ה׳ הצדיק ואני, רק העם שלי הם הרשעים. ומשה עונה לו: הלא הם עבדיך ואתה זה שמשפיע עליהם.

בשורה התחתונה אם אדם היה מכיר בעיוות שלו הוא היה יודע שהוא נוהג שלא כדין והיה עושה תשובה ומציל את עצמו, וחז״ל אומרים במדרש אם אדם הראשון היה אומר חטאתי הוא היה ניצל. וכן פרעה אם היה נותן להם ללכת שלושה ימים הוא היה ניצל והם היו חוזרים, ובגלל שלא הסכים הוא הפסיד הכל. כל כך קל לאדם ברגע שהוא לוקח על עצמו אחריות והוא יכול להימלט מן הדין. זה הלקח מיציאת מצרים וזה הלקח לדעת שני דברים, דבר ראשון שהמבט שלנו משוחד, ולדעת שאם נצא ממנו וניקח אחריות למעשים שלנו דרכינו תהיה סלולה.

*

התחשבות ברגשות הזולת – עד כמה?

[פ' כי תצא מעין גנים אסולין ח"א, עם תוספות רבות]

שמות פרק ח (כא) וַיִּקְרָא פַרְעֹה אֶל־מֹשֶׁה וּֽלְאַהֲרֹן וַיֹּאמֶר לְכוּ זִבְחוּ לֵֽאלֹהֵיכֶם בָּאָֽרֶץ: (כב) וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לֹא נָכוֹן לַעֲשׂוֹת כֵּן כִּי תּוֹעֲבַת מִצְרַיִם נִזְבַּח לַה' אֱלֹהֵינוּ הֵן נִזְבַּח אֶת־תּוֹעֲבַת מִצְרַיִם לְעֵינֵיהֶם וְלֹא יִסְקְלֻֽנוּ: (כג) דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים נֵלֵךְ בַּמִּדְבָּר וְזָבַחְנוּ לַֽה' אֱלֹהֵינוּ כַּאֲשֶׁר יֹאמַר אֵלֵֽינוּ:

צריך להבין מה היה חסר אם משה היה אומר "הן נזבח את תועבת מצרים ולעינים ולא יסקלונו?" מדוע הוא מוסיף "לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח לה' אלוקינו"? זה לכאורה מיותר!

נקדים מעשה שהיה עם הגרא"ז מלצר.

הגרא"ז מלצר מסכן נפשו

בשעת העוצר, בירושלים הנתונה תחת שלטון המנדט הבריטי, אסור היה לאיש להימצא ברחוב מהשעה שמונה בערב ועד השעה שש בבוקר. העונש על הפרת העוצר הסתיים ברוב המקרים במוות מהיר ללא משפט. בשעה אחת בלילה החרידו דפיקות בדלת את הגאון רבי משה חברוני, חתנו של הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין ראש ישיבת סלבודקה.

בפתח עמד דודו, גיסו של חותנו, הגאון רבי איסר זלמן מלצר. "יש לי קושיה ברמב"ם", הרגיע הדוד את האחיין הנרעש. ברוך השם מאומה לא אירע במשפחה. "שיערתי לעצמי שאתה עדיין מכין את השיעור, ובאתי ללבן איתך את הרמב"ם".

לאחר כמחצית השעה מצא רבי משה תירוץ הולם לקושייתו של בעל ה"אבן האזל", שצהל ושמח עליו כמוצא שלל רב. "כעת נלמד יחד עד שש בבוקר", הפטיר גאון ישראל לאחיינו, "שכן פיקוח נפש להסתובב ברחוב עד תום שעת העוצר".

את הסיפור הזה סיפר רבי משה חברוני בהלווייתו של הגרא"ז מלצר, בהראותו עד היכן הגיעה אהבת התורה שלו, שהיה מוכן לסכן את חייו בשביל תירוץ לרמב"ם מוקשה.

את החלק שמאחורי הביקור הלילי, לא שמע רבי משה חברוני עד סוף ימיו… ואותו סיפר אחיינו של רבי איסר-זלמן, לאחר שנפטר – רבי משה.

בשבע בערב, מעט לפני העוצר, הגיע בעל בית הדפוס לרבי איסר-זלמן ואמר לו שמחר מכניסים את ה"אבן האזל" לדפוס. רבי איסר-זלמן חזר לביתו נרעש והודיע לרבנית שלא ניתן להדפיס את הספר. "לגיסי, רבי משה מרדכי אפשטיין, יש שלושה חתנים: רבי יחזקאל סרנא, רבי אהרן כהן ורבי משה חברוני. השניים הראשונים פלפלו איתי במשאה ומתנה של תורה והבאתי קושיה ותירוץ משמם בספר.

"שווי בנפשך כמה צער ייגרם לילדיו של רבי משה חברוני כאשר שמו של אביהם ייעדר מן הספר? אינני יכול להדפיס אותו כך"…

הפתרון? פשוט להפליא.

רבי איסר-זלמן סיכן את חייו בשעת לילה מאוחרת, המציא לידיו של רבי משה שאלה ברמב"ם וידע שהוא יוכל לתרץ אותה באופן נפלא. שב לביתו בשעת בוקר מוקדמת והכניס את השאלה והתירוץ – ובעיקר את שמו של המתרץ – לגיליונות ה"אבן האזל".

כעת ניתן להדפיס את הספר ללא חשש קל שבקלים מפגיעה באיש!…

לאור זאת נבין את כוונת משה –

משה השיב כאן לפרעה ב׳ תשובות. משה לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח לה׳ אלהינו. פי׳ לא יתכן כן לזבוח בארץ, כי אנו פוגעים ברגשות המצרים, שהרי השה הוא אלוהים של מצרים ויראתם, ואיך יתכן לשוחטו לעיניהם.

ב) גם הוא סכנה עבורנו – האם נזבח את תועבת מצרים ולא יסקלונו?

וראה והתבונן שהקדים משה רבינו את ענין הפגיעה ברגשות המצרים, קודם שפירש שהוא סכנה לישראל. וזה מלמד מעט מחומר הענין של פגיעה אפילו של עכו״ם השונאים את ישראל ויכולים להורגם. וכ״ש פגיעה ישראל,

משה מלמדנו שצריך להתחשב ברגשותיו של גוי, ואפילו של עבודה זרה.

המלווה – עומד בחוץ

א) כתיב (ב״ד, י׳) כי תשה ברעך משאת מאומה לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו. בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את העבוט החוצה. כאן ציותה התורה על התחשבות ברגשות חברו. אדם שלוה מחברו, הוא אדם מסכן.

המלווה, לא רק שיש לו די סיפוקו, אלא גם יש לו להלוות לאחרים.

מאידך הלוה לא רק שלא מספיק לו מה שיש לו, הוא עוד צריך לבקש הלוואה מחברו. ועתה הגיע מצב שלאחר שאין לו לשלם, מגיע המלוה לבקש משכון מהלוה.

איך ירגיש הלוה, אם המלוה יכנס אליו הביתה כמעשה אדון. הרי כל מה שיש ללוה, זה הפרטיות והבעלות על הבית שלו. אם המלוה יכנס לביתו של הלוה מתוך הרגשה של בעלות, הוא לקח ללוה את הדבר היחיד שיש לו.

לכן אומרת כאן התורה למלוה, בחוץ תעמוד, תתן הרגשת בעלות ללוה, תתחשב ברגשותיו. (ואגב אורחא למדנו מזה שאדם שממתין בדלת חברו ולא נכנס, מעביר בזה הרגשה נעלמת לבעל הבית של הכנעה, ושהוא רואה את עצמו קטן מלהכנס לבית חברו. וראוי לעשות כן ולהמתין מלהכנס עד שיתן לו רשות, כדי לתת הרגשה טובה לזולתו).

רבי ברוך בר מתאפק כדי לא לבייש את הדרשן [עלון טוב לחסות פנחס תשעו]

אל מרן החת"ם סופר זצ"ל נכנס תלמיד ישיבה כששאלתו בפיו: "כבוד הרב, עומדים אנו לפני היציאה לחופשת 'בין הזמנים' בישיבה, ורציתי שהרב יתן לי עצה או חיזוק בדבר בו הכי צריך לדקדק בזמן החופשה". התלמיד היה בטוח כי הרב יאמר לו להתחזק ביותר בחופשה בכיבוד אב ואם, שהרי כעת הוא נמצא יותר בחברתם או אולי בניצול הזמן או בשמירת עיניו ומחשבותיו, אך הרב חשב מעט ואז אמר לו כדברים הללו: "קבלה טובה וחשובה אשר כל אדם צריך לקבל על עצמו בעת אשר הוא נמצא עם הקהל, היא כי בשעה שרב בית הכנסת או הדרשן עומד ומוסר דברי תורה לקהל המתפללים, שלא לצאת באמצע הדרשה ולא לעיין באותה עת בספר אחר, על מנת שלא לפגוע בכבודו של הרב. ואף אם הדרשן מדבר בדברים פשוטים וקלים, עליך להיזהר יותר מכל שלא להראות כאילו דבריו אינם מעניינים אותך, שזה ממש כפגיעה בו ושפיכת דמו". דוקא בדבר זה הזהיר החת"ם סופר יותר מכל, לפי שגדולה הבושה והצער של השני יותר מכל המצוות!.

היה זה בצהרי היום בישיבת 'כנסת בית יצחק' המעטירה. אל הישיבה הוזמן מגיד מישרים, יהודי תלמיד חכם, על מנת לשאת ולתת בדברי חיזוק והתעוררות לתלמידים המתמידים. באיזור 'המזרח' של בית המדרש, ישבו אף כמה מרבני הישיבה, ובראשם ראש הישיבה הגאון הגדול, רבי ברוך בער זצ"ל והאזינו בשקיקה לדבריו המאלפים של הדרשן. והנה, באמצע הדרשה, חש ראש הישיבה, רבי ברוך בער, כי חייב הוא לצאת מיד על מנת לפנות את גופו. "רק רגע, איך אוכל לצאת באמצע הדרשה של הרב, והרי דבר זה יכול לצערו בחושבו כי אולי דבריו אינם מעניינים אותי?", חשב ראש הישיבה לעצמו והחליט שלא לצאת ממקומו. מרגע לרגע הרגיש ר' ברוך בער כי הוא אינו יכול לעמוד בכך, וכי כל גופו כואב וסובל, אך מה לעשות והרי אם יקום ויצא מהמקום יהא זה זלזול בכבוד הדרשן, ובכך אף יוכלו התלמידים ללמוד ממנו כי אין בדבריו של הרב הדרשן כל טעם, עד כדי שראש הישיבה יוצא בזמן הדרשה. עברה עוד דקה ועוד דקה, ופניו של ראש הישיבה החלו להאדים מרוב לחץ. בינתיים, כשראה הדרשן שפניו של ראש הישיבה אדומות וסמוקות, שמח עד מאד, בחושבו כי ראש הישיבה כל כך נהנה מדבריו, עד כדי כך שפניו מאדימות מרוב הנאה ושמחה, על כן החליט הוא להאריך את דרשתו בעוד כמה דקות, על מנת להמשיך 'לענג' את ראש הישיבה. ראש הישיבה הרגיש כי עוד מעט והוא כבר קורס. והנה, בשעה טובה ומוצלחת סיים הדרשן את דבריו והודה לציבור. ראש הישיבה קם מכסאו ו… התעלף ארצה!. כולם קפצו לעבר הרב ושפכו עליו מים כשהם חוששים לשלומו.

לאחר כמה רגעים התעורר ראש הישיבה ואמר למקורבו, הרב הרמן ז"ל: "אני בסדר, אין מה לחשוש, התעלפתי עקב ההתאפקות הרבה לשירותים". "כיצד יתכן?", תמה הרב הרמן, "והרי ראש הישיבה יודע את האיסור החמור מהתורה של "בל תשקצו את נפשותיכם", שלא להתאפק בהליכה לשירותים? וכיצד התאפק הרב עד שהגיע למצב של עילפון?!".

או אז ענה רבי ברוך בער תשובה נוראה ומבהילה ואמר: "ודאי הוא כי איסור חמור הוא מהתורה של 'בל תשקצו' שלא להתאפק מללכת לשירותים, אלא שאם הייתי יוצא לשירותים הרי שהייתי מבייש את הדרשן וגורם לתלמידים הרבים לזלזל ולו במעט בדרשה, ולכן מוטב לי למסור את נפשי ואף להשליך עצמי לכבשן האש ולעבור על איסור של 'בל תשקצו', ובלבד שלא לגרום לדרשן להתבייש ואף לא לגרום לתלמידים לזלזל בו".

כמה פעמים אנחנו יושבים בשולחן שבת, והאדם המוסר את דברי התורה משעמם אותנו ומכביד עלינו עד כדי כך שאנו מסתכלים לצדדים ומחפשים תעסוקה?… כמה פעמים מישהו מדבר איתנו, ואנו רק רוצים שהוא יסיים את סיפורי המעשיות שלו ולכן אנו נעשים חסרי סבלנות ומנסים בכל דרך לשחרר אותו מעלינו?… אך אם נבין שה' מקפיד על צערו יותר מכל, ואף בכך אנו עושים עמו חסד, הרי שנמצא חן בעיני ה' ובעיני הבריות.

החזו"א מקשיב לדרשה

מסופר על החזו"א שפ"א הוזמן לסנדקאות והמוהל התעכב, והיה שם אדם 'דרשן מטעם עצמו' שהחל לדבר. הציבור שכנראה לא אהב ש'דחפו לו' דרשה של מן המנין המשיך לעסוק בשלו משל היה הלה "אוויר". סיפר יהודי שהיה במקום שהיחיד שישב והקשיב רוב קשב ואף עשה רושם  שהוא נהנה – היה החזו"א!

ביומו תתן שכרו

ב) עוד מצאנו בפרשה (ב״ד, י״ד) לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך. ביומו תתן שכרו ולא תבא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו.

מפרש רש״י אל השכר הזה הוא נושא את נפשו למות, עלה בכבש ונתלה באילן עכ׳׳ל, אין החשש כאן משום גזל, שהרי יתן לו מחר, למה ציותה התורה ביומו תתן שכרו? משום שהוא התאמץ מאוד בעבודתו וסיכן את עצמו בשביל לקבל שכרו, אם תדחה אותו אפילו ביום אחד הוא יצטער ויתאכזב, למרות שמחר תתן לו,

ג) כתיב (ב״ד, ט״ז) לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות פרש״י לא יומתו אבות על בנים, בעדות בנים עכ״ל. אין הטעם בגלל שאינם דוברי אמת, אלא בגלל שיש כאן פגיעה רגשית, שבן יעיד על אביו שהוא חייב מיתה, יעיד על בנו שהוא חייב מיתה.

התחשבות בגוי הנלחם מולי

ה) עוד מצאנו בתורה שצריך להתחשב ברגשותיו של גוי, אפילו שהוא השתתף במלחמה נגדך. והוא מה שכתוב בתחילת הפרשה, כי תצא למלחמה על אויבך, א״כ מדובר באויבים שלך. וראית בשביה אשת יפת תואר ולקחת לך לאשה.

אומרת התורה אם רצונך לישא אותה, עליך לעשות מקודם כמה דברים כדי שתתגנה בעיניך. והבאתה אל תוך ביתך, וגלחה את ראשה, ועשתה את צפרניה והסירה את שמלת שביה מעליה, וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה. והיה אם לא חפצת בה, ושילחתה לנפשה, ומכור לא תמכרנה בכסף, תחת אשר עיניתה.

אומרת כאן התורה, אין לך רשות לא למכור אותה בכסף לאדם אחר, ולא להשתמש בה לשם עבדות. ומהו הטעם, תחת אשר עניתה, בגלל שציערת אותה,

והדבר צריך ביאור, מהו תחת אשר עניתה, וכי הוא עינה אותה? הרי התורה אמרה לו לצער אותה, והכל היה כדי שתתגנה בעיניו ולא ישאנה. ואם לבסוף היא נתגנתה בעיניו, למה שלא תהיה לו לשפחה.

והתשובה לזה, שמה שהתורה התירה לך לצער אותה, הוא רק אם לבסוף אחרי הכל תקח אותה לאשה, שלכן אותה גויה יודעת שכדאי לה לסבול הכל, משום שאח״כ היא תהיה לך לאשה, והיא תהיה בעלת הבית. אבל אם לבסוף אתה תחליט שלא לקחת אותה לאשה, ולהפוך אותה למשרתת, הרי את זה יכולת לעשות מיד. ואם קודם ענית אותה מתוך מחשבה שתיקח אותה לאשה, והיא כל כך המתינה לזה, אם אח״כ היא תראה שהיא נעשית שפחה, כמה אכזבה יהיה לה, כמה התעללות יש ברגשותיה. לכן ושילחתה לנפשה ומכור לא תמכרנה בכסף וגם לא תתעמר בה, תחת אשר עיניתה ברגשותיה, שהיא חשבה שאח״כ היא תהיה לך לאשה.

הגרא"ז מלצר והרוכל

ספור נפלא ספר הגאון רבי אליעזר קוגל שליט״א, ראש ישיבת ׳שבות עמי׳, אשר פעם אחת במהלך שהותו בבית רבו רבי איסר זלמן זכה להיות עד למקרה מפלא המלמד על יחסו החם והמלבב לכל איש ישראל בשויון נפש. כפי שמובא בספר הנפלא ׳דרך עץ החיים׳:

כה ספר רבי אליעזר:

פעם עליתי לביתו של רבי איסר זלמן, לשמע ממנו דברי הדרכה על דרכי הלמוד, ובעודנו מדברים לפתע נכנס לבית רוכל שמכר דברי סרקית, והציע בפני הרבנית הצדקנית מרת בילא הינדא ע׳׳ה את מרכלתו. אולם מכל מה שהציע למכירה לא מצאה הרבנית שום דבר שדרוש לה, ואמרה לרוכל כי אין לה מה לקנות ממנו.

למרות שרבי איסר זלמן היה עסוק עמי בשיחה, הוא הצליח לקלט בזוית העין את כל הדו שיח שהתנהל בפרוזדור בין הרבנית לרוכל, ומיד יצא מן החדר אל הפרחדור, פנה לרעיתו ואמר לה בלחש: ״את מכרחה לקנות משהו מן היהודי אשר טרח ועלה במדרגות עד לביתנו על מנת להציע את מרכלתו״.

״אולם אינני צריכה דבר מכל סחורתר, פשוט אין לי מה לקנות!" הצטדקה הרבנית, ורבי איסר זלמן השיב: "אף על פי כן, זה לא יתכן לתת לו ללכת מכאן ריקם, מכרחים לקנות ממנו משהו״.

רבי איסר זלמן נכנס חזרה לחדר, וספר לי כך:

"נסעתי פעם עם מרן ה׳חפץ חיים׳ זצ״ל ברכבת בורשא, ובאחת התחנות אמרתי לו כי אני צריך לקנות פרט מסים. אמר לי ה׳חפץ חיים׳: "תמתין עד שנגיע לתחנה הבאה, ואת אשר הנך נצרך תוכל לקנות שם מיהודי. כאן המוכר הוא נכרי ומדוע תפרנסו?"

ה׳חפץ חיים׳ הטעים את דבריו: "תאר לך, שלוקחים אריג ממשי שראוי לתפר ממנו בגדי מלכות ותופרים ממנו שק, האם לא עוברים בכך על ׳בל תשחית׳?! הן יכולים לתפיר עם האריג בגד יקר ומשבח, העולה הון רב, ואלו שק נתן להשיג בכל מקום בפרוטות אחדות״.

״כך גם כאן״, אמר ה׳חפץ חיים׳ לרבי איסר זלמן, ״הלא יש בידך כסף, אשר נתן לקים בו את הדרגה הגבוהה ביותר של צרקה, מתוך שמונה המעלות הקימות במעשה הצדקה, והיא נתינת פרנסה ליהודי. הרי כאשר עושים עם היהודי עסק, או שנותנים לו לעשות מלאכה על מנת לסעדו ולתמכו, גורמים לו על ידי כך להתפרנס בכבוד, ומקימים באפן זה את הדין של ׳והחזקת בו… וחי אחיך עמך׳, שלא יפיל ויצטרך לבריות. אם תקנה כעת את הנצרך לך ממוכר זה שאינו יהודי, תאבד את כספך, שכן תפסיד על ידי זה את המצוה הגדולה של ׳והחזקת בוי אשר יכלת להרויח בקלות״.

הוסיף על כך רבי איסר זלמן ואמר לתלמידו רבי אליעזר קוגל:

״דברי ה׳חפץ חיים׳ הם נר לרגלי גם במקרה הזה: כאשר קונים מן הרוכל מעורךים אותו, נותנים לו פרנסה, ומקימים בכך ׳להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים׳. האין זה שוה לזכות במצוה זו בשביל פרוטה אחת, גם אם אין לנו צורך אמתי בחפצים שמוכר?!״

רבי איסר זלמן היה ממחה להכנס לתוך מצבו ורגשותיו של כל אדם, ובחן מיחד אהב וקרב את כלם.

 

עוד מצאנו שהתורה מתחשבת אפילו ברגשות של בעלי חיים

מסופר על גביר שעשה חתונה ולא הכניס את העניים ונתקבצו סביב והיו ממורמרים, ראה זאת ת"ח אחד וביקש להכנס לאולם לשאול את הרב שאלה ושאלו על שולחן הכבוד ליד הגביר – כתוב בפרשה (כ״ב, י׳) לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, מה הטעם? א"ל הרב זו מן החוקים שהיא ללא טעם. ביאר הת"ח – בעל הטורים ודעת זקנים מבעה"ת מפרש טעם, משום שהשור מעלה גרה, והחמור אינו מעלה גרה, כשיראה החמור שהשוד מעלה גרה, יהיה סבור שהשור אוכל, ובעה״ב אוהבו יותר משום שנותן לו אוכל, אע״פ ששניהם עובדים בשוה. זהו פגיעה ברגשות החמור, אע״פ שבאמת הוא טועה. (ועיין עוד בחולין נ״ח ב׳). [הגם שניתן לפריכה, שהרי יש איסור גם לחרוש בשור וגמל, הגם שכאן אין א' שונה מחבירו]. ואם התורה חסה על החמור, לא יחוס העשיר על העניים הרואים את הגבירים אוכלים ונפשם כלה???

ז) ומצאנו שהתורה מתחשבת אפילו ברגשות של אילנות. והוא מפורש בפרשת בראשית(ג/ ז׳} ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגורות. וכתב שם רש״י, עלה תאנה, הוא העץ שאכלו ממנו, בדבר שנתקלקלו בו נתקנו בו. ומפני מה לא נתפרסם העץ, שאין הקב״ה חפץ להונות בריה, שלא יכלימוהו ויאמרו זהו שלקה העולם על ידו עכ״ל.

להתחשב בחששות הזולת

ונוסיף כאן לפרש עוד ענין של התחשבות ברגשות, שאם אתה רואה שחברך חושש מדבר מסויים, אל תבטל את רגשותיו וחששותיו, אלא תשתדל לפייס אותו לפי מה שהוא חושב. ונפרש כמה דוגמאות לזה.

אלישע מרגיע נערו

(מלכים ב פרק ו ח) וּמֶלֶךְ אֲרָם הָיָה נִלְחָם בְּיִשְׂרָאֵל וַיִּוָּעַץ אֶל־עֲבָדָיו לֵאמֹר אֶל־מְקוֹם פְּלֹנִי אַלְמֹנִי תַּחֲנֹתִֽי: (ט) וַיִּשְׁלַח אִישׁ הָאֱלֹהִים אֶל־מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר הִשָּׁמֶר מֵעֲבֹר הַמָּקוֹם הַזֶּה כִּֽי־שָׁם אֲרָם נְחִתִּֽים: (י) וַיִּשְׁלַח מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל אֶֽל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָֽמַר־לוֹ אִישׁ־הָאֱלֹהִים והזהירה וְהִזְהִירוֹ וְנִשְׁמַר שָׁם לֹא אַחַת וְלֹא שְׁתָּֽיִם: (יא) וַיִּסָּעֵר לֵב מֶֽלֶךְ־אֲרָם עַל־הַדָּבָר הַזֶּה וַיִּקְרָא אֶל־עֲבָדָיו וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם הֲלוֹא תַּגִּידוּ לִי מִי מִשֶּׁלָּנוּ אֶל־מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵֽל: (יב) וַיֹּאמֶר אַחַד מֵֽעֲבָדָיו לוֹא אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ כִּֽי־אֱלִישָׁע הַנָּבִיא אֲשֶׁר בְּיִשְׂרָאֵל יַגִּיד לְמֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל אֶת־הַדְּבָרִים אֲשֶׁר תְּדַבֵּר בַּחֲדַר מִשְׁכָּבֶֽךָ: (יג) וַיֹּאמֶר לְכוּ וּרְאוּ אֵיכֹה הוּא וְאֶשְׁלַח וְאֶקָּחֵהוּ וַיֻּגַּד־לוֹ לֵאמֹר הִנֵּה בְדֹתָֽן: (יד) וַיִּשְׁלַח־שָׁמָּה סוּסִים וְרֶכֶב וְחַיִל כָּבֵד וַיָּבֹאוּ לַיְלָה וַיַּקִּפוּ עַל־הָעִֽיר: (טו) וַיַּשְׁכֵּם מְשָׁרֵת אִישׁ הָֽאֱלֹהִים לָקוּם וַיֵּצֵא וְהִנֵּה־חַיִל סוֹבֵב אֶת־הָעִיר וְסוּס וָרָכֶב וַיֹּאמֶר נַעֲרוֹ אֵלָיו אֲהָהּ אֲדֹנִי אֵיכָה נַֽעֲשֶֽׂה: (טז) וַיֹּאמֶר אַל־תִּירָא כִּי רַבִּים אֲשֶׁר אִתָּנוּ מֵאֲשֶׁר אוֹתָֽם: (יז) וַיִּתְפַּלֵּל אֱלִישָׁע וַיֹּאמַר ה' פְּקַח־נָא אֶת־עֵינָיו וְיִרְאֶה וַיִּפְקַח ה' אֶת־עֵינֵי הַנַּעַר וַיַּרְא וְהִנֵּה הָהָר מָלֵא סוּסִים וְרֶכֶב אֵשׁ סְבִיבֹת אֱלִישָֽׁע: (יח) וַיֵּרְדוּ אֵלָיו וַיִּתְפַּלֵּל אֱלִישָׁע אֶל־ה' וַיֹּאמַר הַךְ־נָא אֶת־הַגּוֹי־הַזֶּה בַּסַּנְוֵרִים וַיַּכֵּם בַּסַּנְוֵרִים כִּדְבַר אֱלִישָֽׁע: (יט) וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אֱלִישָׁע לֹא זֶה הַדֶּרֶךְ וְלֹא זֹה הָעִיר לְכוּ אַחֲרַי וְאוֹלִיכָה אֶתְכֶם אֶל־הָאִישׁ אֲשֶׁר תְּבַקֵּשׁוּן וַיֹּלֶךְ אוֹתָם שֹׁמְרֽוֹנָה: (כ) וַיְהִי כְּבֹאָם שֹׁמְרוֹן וַיֹּאמֶר אֱלִישָׁע ה' פְּקַח אֶת־עֵינֵֽי־אֵלֶּה וְיִרְאוּ וַיִּפְקַח ה' אֶת־עֵינֵיהֶם וַיִּרְאוּ וְהִנֵּה בְּתוֹךְ שֹׁמְרֽוֹן: (כא) וַיֹּאמֶר מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵל אֶל־אֱלִישָׁע כִּרְאֹתוֹ אוֹתָם הַאַכֶּה אַכֶּה אָבִֽי: (כב) וַיֹּאמֶר לֹא תַכֶּה הַאֲשֶׁר שָׁבִיתָ בְּחַרְבְּךָ וּֽבְקַשְׁתְּךָ אַתָּה מַכֶּה שִׂים לֶחֶם וָמַיִם לִפְנֵיהֶם וְיֹֽאכְלוּ וְיִשְׁתּוּ וְיֵלְכוּ אֶל־אֲדֹנֵיהֶֽם: (כג) וַיִּכְרֶה לָהֶם כֵּרָה גְדוֹלָה וַיֹּֽאכְלוּ וַיִּשְׁתּוּ וַֽיְשַׁלְּחֵם וַיֵּלְכוּ אֶל־אֲדֹֽנֵיהֶם וְלֹֽא־יָסְפוּ עוֹד גְּדוּדֵי אֲרָם לָבוֹא בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵֽל:  

ה' מרגיע את גדעון

ב) עוד מצאנו בספר שופטים פרק ז/ שאחרי שהבטיח הקב״ה לגדעון מאות איש יושיע את ישראל ויתן את מדין בידם. כתוב ויהי בלילה ההו אליו ה׳ קום רד במחנה כי נתתיו בידך. והקב׳׳ה מוסיף לו, ואם ירא את רד אתה ופורה נערך אל המחנה, ושמעת מה ידברו ואחר תחזקנה ידי במחנה (להלחם).

לכאורה לא מובן מה אומר לו הקב״ה ואם ירא אתה לרדת, אנחנו היינו אם ירא אתה לרדת, תתחזק באמונה ותרד להלחם. הרי הקב״ה כבר הבטיח שהוא יתן בידך את מדין, והוא מצוה עליך עתה להלחם.

מפורש מזה שהקב״ה התחשב ברגשותיו ולא הכריח אותו לרדת כשהוא מפחד, למרות שהקב״ה ידע שאין לו מה לפחד. אלא אמר לו אם עדין את לך קודם ותשמע מה הם מדברים, ועי״ז תקבל עידוד ולא תפחד, ורק אז תל את הציווי.

להרגיע המפוחד מעקרבים…

בתוספתא פסחים סוף פ״ו נחלקו לגבי קרבן פסח שאמרה תורה בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבשר חוצה. ואיתא שם, רבי שמעון אומר, הרי שהיו יושבין ואוכלין, וראו נחש או עקרב, הרי אלו עוקרין את פסחיהן ואוכלין אותו במקום אחר, שנאמר על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. א״כ למה נאמר בבית אחד יאכל, שלא יהא שתי חבורות אוכלות זו כנגד זו וכו׳ עכ״ל.

ויש לדקדק על הדוגמא שנקט רבי שמעון הרי שהיו יושבין ואוכלין וראו נחש או עקרב.

א) לשם מה לנו דוגמאות למה הם רוצים לעבור לאכול את פסחיהן במקום אחר, והיה לו לומר בקצרה הרי שהיו יושבין ואוכלין ורצו לאכול במקום אחר.

ב) מלבד זה הוא פלא, הרי שנינו במס׳ אבות פ״ה שאחד מן הניסים שהיו בירושלים שמעולם לא הזיק שם נחש או עקרב. וכיון שהפסח נאכל רק בירושלים, מה יש להם לפחד מנחש ועקרב. ומי שמפחד, נרגיע אותו שלא יפחד, כי ודאי לא יארע לו מזה שום נזק.

ג) מלבד זה, הרי מדובר בליל פסח, שכתוב בסוף פרשת בא (י״ב, מ׳׳ב) ליל שימורים הוא לה׳ להוציאם מארץ מצרים, הוא הלילה הזה לה׳ שימורים לכל בני ישראל ״לדורותם״. ופירש״י שם שהוא משומר מן המזיקים. מה יש לפחד מנחש או עקרב, הרי בליל פסח ודאי לא יזיק. ומי שחושש מזה הוא חיסרון באמונה, ועליו לחזק את עצמו באמונה שודאי לא יארע לו כלום.

יתכן לפרש שרבי שמעון נקט בדוקא דוגמא זו, כדי להראות התחשבות ברגשות. נכון שאין ממה לפחד, אבל יש אנשים שכן מפחדים כשרואים נחש או עקרב לפני עיניהם, אומר לנו רבי שמעון, אל תהיה גיבור על חשבון אחרים, אל רגשותיהם. אם יש כאלו שמפחדים, תעבור למקום אחר.

ה' מרגיע את שמואל

ג) עוד מצאנו בספר שמואל (א׳, פרק ט׳׳ז). ויאמר ה׳ אל שמואל עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיו ממלוך על ישראל, מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. יש כאן ציווי מפורש מה׳ לשמואל שילך למשוח מלך חדש לעם ישראל.

וכתוב ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני, ויאמר ה׳ עגלת בקר תקח בידך ואמרת לזבוח לה׳ באתי. ולכאורה לא מובן אם שמואל טוען להקב״ה איך אלך ושמע שאול והרגני, היה להקב״ה להשיב לו, גלוי לפני ששאול לא יהרוג אותך. או שישיב לו אני אשמור עליך מכל פגע. למה הקב׳׳ה משיב לו עגלת בקר תקח בידך, ואמרת לזבוח לה׳ באתי.

אלא שגם כאן התחשב הקב״ה ברגשותיו של שמואל, אם שמואל מפחד שמא שאול יהרוג אותו, אין לבטל את פחדיו וחששותיו, אלא לעזור לו בדרך שלו לקיים את השליחות, באופן שהוא לא יפחד.

א) בפרשת שמות(ד אי) כתוב שאחרי שהקב״ה מבקש ממשה רבינו ללכת לדבר עם פרעה, וללכת להודיע לעם ישראל שהשי׳ית רוצה להוציא אותם ממצרים ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה משה רבינו חושש שמא עם ישראל לא יאמינו לו כי יאמרו לו כל ד מעצמיך, לא נראה אליך ה׳.

בגמרא במסכת שבת צ״ז א׳ כתוב שהיה גלוי לפני השי״ת שבני ישראל הן מאמינים כמו שכתוב אח״כ ויאמן העם. ואתה אין סופך שנאמר יען לא האמנתם בי.

א״כ לפ״ז מה היה צריך הקב״ה לומר למשה? – גלוי וידוע לפני שהם יאמינו!

אך למעשה הקב״ה משיב למשה דברים אחרים. הוא אומר לו מופת ראשון עם המטה שנהפך לנחש. ואח״כ הוא אומר לו לעשות מופת שני שנהפכה למצורעת, ואומר לו שאם לא יאמינו לקול האות הראשון והא האות האחרון. ואח״כ מוסיף לומר לו, והיה אם לא יאמינו גם לשתי האות ולא ישמעון לקולך ולקחת ממימי היאור ושפכת היבשה, והיו המים אשר היאור והיו לדם ביבשת.

ובהשקפה ראשונה לא מובן מה כל האריכות הזו, הרי הקב״ה יודע יאמינו, ולא יצטרכו שום מופת, למה הוא מרגיע את משה רבנו במופת א למה לא יגיד למשה, גלוי לפני שהם יאמינו.

אלא שכאן לימדתנו התורה התחשבות ברגשות. למרות שכל חששו של משה רבינו אינו נכון, הקב׳׳ה מבין שאם משה רבנו חושש מזה, עליו לדבר עמו אותו כפי דעתו וחששותיו, ולא לבטל את רגשותיו. זה נקרא התחשבות.

סיכום:

עלינו לתפוס את הענין מב׳ צדדיו. מצד אחד על האדם מוטל להתחשב חברו עד כמה שידו מגעת. ומצד שני אם רואה שלא התחשבו ברגשו למחול ולא להקפיד, ולדון לכף זכות, שבגלל גודל הצרות והטרדות שי אנשים טרודים כל כך עד שאינם מבחינים שיש כאן אדם שזקוק לעידוד, מסוגלים להעניק דבר זה לזולת מחמת קושי מצבם. וכבר אמרו חז״ל ב ב/ שלפני ביאת המשיח, אין שואל ואין מבקש. ופירש בתוספות יום טוב, אין אדם שואל בשלום חברו.

והשי׳׳ת יעזרינו ברחמיו, שעל ידי שנתחשב ברגשות אחרים, נצליח בקרבינו יותר את הרגישות של בין אדם לחברו. ונזכה לכתיבה וחתימה טובה אכי"ר.

ונסיים במעשה – על הרב שטיינמן והמים בפסח

ועל אותו הדרך ישנו גם סיפור בקשר להעמדת מים לפני פסח, וחששו למצוקת הרבנית כפי שהוכח מחידוש המנהג לאחר פטירתה. מספרים שפ"א הרבנית הצטערה מאוד שפתחה את הברז בבית, וחששה שמא הכניסה חמץ הבייתה… הרב ביקש להרגיעה ולומר לה שהדוד הוא רק חומרה מחשש וכו' ובאמת אין כאן בעיה, אך היא לא נרגעה, והוא מאז החליט לוותר על הדוד כדי שתבין שאכן אין כאן בעיה. וכך אכן היא נרגעה. לאחר פטירתה חזר הרב לחומרא שלו בענין והציב דוד ובו מים מערב פסח.

ג

יתכן עפ״ז לפרש את הפסוקים בפרשת השבוע (כ״ג ד׳ ה׳) לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה׳ גם דור עשירי לא יבא להם בקהל ה׳ עד עולם. על דבר אשר אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים וגו'. ולכאורה לא מובן צריכים לקדם את ישראל בלחם ומים, וכי היה חסר לישראל לחם ומי להם מן ובארה של מרים. והרי וכל הגויים ידעו מזה שירד להם מן ביומא ע״ו א׳ תניא איסי בן יהודה אומר מן שירד להם לישראל, היה מת עד שרואין אותו בל מלכי מזרח ומערב. וגם רש״י בפרשת בשלח (ט״ד הפסוק וחם השמש ונמס, כותב שמה שנשאר מן המן בשדה היה נהיה נחלים, ושותין ממנו אילים וצבאים, ואומות העולם צדין מהם, וסועמין מן, ויודעים מה שבחן של ישראל עב״ל. א״כ לשם מה היה על עמון ומוא. לישראל לחם ומים. (ואולי הכוונה על הימים הראשונים שיצאו ישראל שאז עדין לא היה להם מן ומים).

אך ע״פ מה שנתבאר יתכן, שהטענה היא, למה לא הייתם רגישיב הזולת. להקדים בלחם ומים, אף אם אינו בא משום צורך הזולת, אבל זה חשיבות, שיש מי שחושב עלי, ואני שוה בעיני אחרים. מי שמתעלם מרג השני, ומתעלם ממנו כאילו אינו קיים, אומה כזו, לא יבאו בקהל ה׳ עשירי. (ובעין זה מצאתי מפורש בויק׳׳ר פל״ד סימן ח׳ עי״ש).

 

*

המאמין באמת יוכל לשכנע אחרים

[דוגמא אישית אלה הדברים]

משה אומר לקב"ה הן בנ"י לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים.

פרש"י שזהו א' מי' ק"ו שבתורה.

הקשו המפרשים והרי ק"ו זה ניתן לפירכה שבנ"י לא שמעו מקוצר רוח ומעבודה קשה, ומשא"כ פרעה?

ועוד יש להקשות, בפרשה הקודמת כששלח הקב"ה את משה לפרעה הוא אומר לו: (ג-י) וְעַתָּה לְכָה וְאֶשְׁלָחֲךָ אֶל פַּרְעֹה וְהוֹצֵא אֶת עַמִּי בְנֵי יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם:

משה עונה לקב"ה: (ג-יג) וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָאֱלֹהִים הִנֵּה אָנֹכִי בָא אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתִּי לָהֶם אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵיכֶם שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם וְאָמְרוּ לִי מַה שְּׁמוֹ מָה אֹמַר אֲלֵהֶם:

והדבר תמוה – מי ביקש ממך משה לפנות אל בנ"י, והרי הקב"ה אמר לך רק לגשת לפרעה?

יש ללמוד מכאן יסוד גדול וחשוב בחינוך. לעולם לא תצליח לחנך ולשכנע את החניך בדבר מסוים אלא אם כן אתה מאמין בזה בכל לבך. לעולם לא נצליח לשכנע את האומות בצדקת דרכנו ובזכותינו על א"י.

כשב"ג שר"י הלך לאו"ם ושיכנע אותם בזכותינו על א"י הוא ניפנף בתנ"ך שהוא הקושאן שלנו. הם שאלו אותו אתה באמת מאמין בתנ"ך? והרי שם גם כתוב לשמור שבת!…

לעולם לא תצליח לחנך ולשכנע את החניך בדבר מסוים אלא אם כן אתה מאמין בזה בכל לבך. לעולם לא נצליח לשכנע את האומות בצדקת דרכנו ובזכותינו על א"י.

אל הלורד פּיל את בן גוריון "רוב הנציגים היהודים שהופיעו כאן לא נולדו פה! אתם באים לבית שאדם נולד בו ואומרים: 'זה הבית שלנו'! באיזה זכות אתם תובעים בעלות על הארץ הזאת? יש לכם מסמכים?(קושאן) כמי שכנראה התכונן לשאלה זו, הרים בן גוריון בידו את התנ"ך וענה לו " זה הקושאן שלנו" בן גוריון המשיך בפאתוס ואמר: לפני פחות ממאתיים שנה יצאו ראשוני המהגרים לאמריקה באנייה שנקראת 'מייפלאוור' זה היה יום גדול בתולדות אנגליה ואמריקה .האם מישהו יודע באיזה יום בדיוק יצאה הספינה? מה התפריט שאכלו על סיפונה? הלורד פיל גיחך במבוכה. אמר בן גוריון "לא חלפו מאתיים שנה ושום אנגלי או אמריקאי אינו זוכר את יום ההפלגה, ואת התפריט 'במייפלאוור. אבל כשאבותיי יצאו לפני יותר משלושת אלפים שנה ממצרים, שזו 'המייפלאוור' שלנו, יודע כל ילד יהודי בעולם באיזה יום בדיוק הם יצאו-בחמישה עשר בניסן. איך הם יצאו –בצקם על שכמם. הוא גם יודע מה אכלו-מצות. הוא יודע לאן הלכו ואיפה נדדו עד שנכנסו לארץ ישראל. כל זה בזכות הספר הזה:" התנ"ך"!!

לאחר מכן הוא נשאל על ידי עיתנואי ערבי הרי אתה לא שומר תורה, איך אתה מעיז לטעון על בסיס התורה שאתה בעצמך אינו מקיים.

ענהו בן גוריון כל אחד בביתו יעשה מה שהוא רוצה איננו מתערבים בחיים הפרטיים של אף אחד אבל במרחב הציבורי של המדינה, השבת תישמר והמדינה תהיה בעלת זהות יהודית

אם אנחנו דורשים דבר אחד ועושים את הדבר השני, אל נתפלא שהבן מחקה אותנו במקום להקשיב לדברי המוסר שלנו.

הבא"ח מספר שפ"א אבא אחד לא היה מקפיד לטול את ידיו לפני האוכל, אולם את בנו היה מוכיח שיקפיד על כך. הבן שהיה רואה את אביו ולמד ממנו לא הקפיד אף הוא ליטול את ידיו. פ"א כעס עליו אביו ונטל את ידו בכף ידו והכה עליה במקל. הבן השמיט את ידו, וידו של האב חטפה את המכה… הבן שהיה גם חצוף אמר לאביו- אבא, אני חושב שהיד הנכונה קיבלה את המכה…

ראש הישיבה במזרחי שקונן על רמתם הרוחנית והלימודית הירודה של תלמידי הישיבות התיכוניות, והסביר את השבר, בכך שפעם היו המורים מהמגזר החרדי, וכשהם דיברו על אהבת תורה התלמידים ראו בהם דוגמא, והם ראו שהתורה באמת עיקר אצלם, אולם כשהתחלנו לקחת בוגרי הסדר, שהם גם קצינים בצה"ל ובוגרי יחידות קרביות, התלמידים הושפעו מהם להמשך לסיפורי הגבורה ומורשת הקרב, ולא ללמדנות ואהבת תורה… אתה לא יכול למכור לתלמיד או לבן סיפורים, הוא יודע מי אתה באמת ומה באמת חשוב לך. כשאתה תאמין בכך בכל מאודך, ותדבק בעקרונות להם אתה מטיף, הוא גם יקבל ממך!

כעת ניגש לביאור הפסוקים.

הקב"ה שולח את משה לדבר עם פרעה. אולם משה אומר- כדי להצליח לשכנע את פרעה, עלינו בראש ובראשונה להיות משוכנעים. ולכן הוא מיד שואל מה אומר תחילה לבנ"י.

ולכן פרעה שהבין זאת גוזר תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר- ברגע שהם ישוכנעו– אני לא אוכל עליהם.

ולכן משה אומר לקב"ה הן בנ"י לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה, הרי אנו לא משוכנעים בצדקת דרכינו, וכיצד נפנה ונשכנע אחרים?

המעשה בגר"י קמינצקי במטוס וירוחם משל, שנכדו של הרב דאג לו לכל אורך הטיסה והביא לו כל שנצרך, וירוחם משל אמר לרב הלואי שהבן שלי היה מכבד אותי כך… אלי הוא בא רק בדרישות תקנה לי ותביא ותעשה לי…

אמר לו הרב נו, טבעי הדבר, אנו הרי מחנכים את בנינו על מעמד הר סיני, וראשונים כמלאכים, ושיש ירידת הדורות, ושהזקנים הם החשובים, שהרי אני עוד ראיתי את הח"ח וגדולי הדור הקודם, אין פלא שבני מסתכל עלי בהערצה, כמי ששיך לדור הנפילים. אך אתם הרי מחנכים את בניכם שבאתם מן הקוף והלכתם והתפתחתם, אז אם כן אתה קרוב יותר לקוף, והוא התקדם לעומתך, אז עליך לכבד אותו… [הובא במעיין השבוע ח"ב עמ' רנ].

ניתן להוסיף אצל הרב היא רואה כיצד הוא מעריך את הדור הקודם, לעומת זאת אצל השר היא ראתה כיצד הוא מתנהג בזילזול לדור הקודם- וגם היא מחקה אותו.

[הוספה מאור דניאל וארא] ה"כתב סופר" פר' עקב דיקדק בלשון הכתוב "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך" פתח בלשון רבים וסיים בלשון יחיד [בשבתך בביתך וכו' ולא בשבתם בביתם וכו'] [אולי קאי אלשה"כ ושננתם לבניך ודברת בם ולא ודיברו בם] לומר לך אם האב רוצה לקיים את ה"ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם" שישמש דוגמא אישית קודם כל בקיימו "בשבתך בביתך" שיקדים ללמוד ויהווה דמות חינוכית לבניו.

*

אין רע יורד מן השמים

משה רבינו מתלונן למה הרעת לעם הזה למה זה שלחתני. הוא נענש על כך ולא נכנס לארץ. עתה תראה את אשר אעשה לפרעה, ולא במלחמת ז' אומות.

ה' מדבר איתו משפט: וארא אל אברהם כו' ומוכיחו שאף שהבטיח להם את הארץ והיו צריכים לשלם על מערת המכפלה, ויצחק סיתמו בארותיו, ויעקב משלם על השדה מאה קשיטה, מכל מקום לא הרהרו על מדותי, ואתה אמרת למה הרעות?

וצריך ביאור, דאינו דומה, שהם לא הרהרו בכל הנוגע להם, אולם משה לא הלין על דבר הנוגע לו, אלא על צרתם של בני ישראל שהיו מוכים, ועל זה לכאורה אין תביעה עליו, שכאבם העיק עליו?

אלא מבארים המפרשים שהטענה על משה לא הייתה על עצם התלונה, אלא על ניסוחה. מדוע אמרת 'הרעות' וכי רע יורד מן השמים? והרי כל דעביד רחמנא לטב עביד!

המעשה בר' יצחק בן אלישיב ותלמידו ר' מני ותלונותיו.

ותו רבי מני הוה שכיח קמיה דרבי יצחק בן אלישיב, אמר ליה: עתירי דבי חמי קא מצערו לי. אמר: ליענו ואיענו. אמר: קא דחקו לי. אמר: ליעתרו, ואיעתרו. אמר: לא מיקבלי עלי אינשי ביתי. אמר ליה מה שמה? חנה. תתייפי חנה! ונתייפת. אמר ליה: קא מגנדרא עלי. אמר ליה: אי הכי, תחזור חנה לשחרוריתה. וחזרה חנה לשחרוריתה. הנהו תרי תלמידי דהוו קמיה דרבי יצחק בן אלישיב, אמרו ליה: ניבעי מר רחמי עלן דניחכים טובא. אמר להו: עמי היתה ושלחתיה. (תלמוד בבלי מסכת תענית דף כג, ע"ב).

מדוע שילחה? כי הבין שמה שה' עושה הוא הטוב ביותר וכל רצון לשפר את מעשה ה' רק גורם קלקול.

מאוצה"ת פ' בראשית

בתיבות הראשונות בתורה מוצאים אנו את חותמו של הקב"ה שהוא אמת וחותמו אמת, שכן סופי תיבות בראשית ברא אלוהים "אמת". יש להתבונן, מדוע רמו הבורא את חותמו חותם אמת דוקא בסופי התיבות ולא בראשם?

ביאר בספר "אורחות חיים" הגאון בעל 'שבט מוסר': רמז נפלא ועצום רמז לנו בזה בורא העולם, והוא: מעשים רבים מתרחשים בעולם, חלקם נראים טובים לאדם וחלקם רעים לאדם. את המעשים הטובים מקבל כל אחד בשמחה ומודה עליהם, ואילו את הרעים מקבל בצער וביגון ומתרעם עליהם. מדוע?

מפני שאין הוא יודע את סיבת התרחשותם של מעשים אלו. אמנם, אם היה יודע שכל המעשים האלו הם אך ורק לטובתו ולתועלתו והכל מאת הבורא, שנאמר בו "אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא", לא היה מתרעם כלל ועיקר, אלא היה מודה ומשבח, כפי שאמר דוד "אודך כי עניתני", גם על העינוי היה מודה לקב"ה.

 וכפי שאמרו חז"ל על הפסוק "אודך כי אנפת [כעסת] בי ישוב אפך ותנחמני" (ישעיה יב,א): "אמר רב יוסף: במה הכתוב מדבר? בשני בני אדם שרצו לנסוע בספינה כדי לסחור, ובעת אשר רצו לעלות לספינה נכנס קוץ ברגלו של אחד מהם ולא יכל לעלות לספינה, התחיל מחרף ומגדף. לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים, התחיל מודה ומשבח".

ולכן רמזה התורה את ה"אמת" בסופי התיבות ולא בראשי התיבות לומר לך שבתחילה אין ניכרת האמת אבל בסופו של דבר האמת תתגלה כפי שמצינו מעשיות רבות.

מעשה עם החפץ חיים שראה אדם שנטל הגג מראש האלמנה. המלשין שחתכו לשונו ותלוהו ע"ש.

תוספת מפנינים שמות תשעב:

 מסופר על הרה״ק בעל האוהב ישראל מאפטא זי"ע, שהבטיח שאחר פטירתו ירעיש עולמות למעלה להחיש גאולתם של ישראל. ואחר שנלב״ע הגיעה משלחת חסידים לבנו הרה״ק רבי יצחק מאיר מזינקוב זי״ע לשאול מה עם הבטחת אביו? נמנם רבי יצחק מאיר מעט, ואמר לחסידים, אבא בא אלי כעת, ואמר לי: כתוב בתהילים (מח, י) ״דימנו אלוקים חסדך בקרב היכלך׳, כשהיינו בעולם הזה דמינו – חשבנו, ׳אלוקים׳ שכל המאורעות העוברים על בני ישראל הם דינים ועונשים, (אלוקים – מדת הדין). אולם, ״חסדך בקרב היכלך" כשעליתי למעלה להיכלך בשמים, ראיתי כי הכל חסדים, ואיך אבקש ח״ו לבטלם…

תוספת:

"עַם זוּ יָצַרְתִּי לִי תְּהִלָּתִי יְסַפֵּרוּ" (ישעיהו פרק מג ,כא).

מי הם אותו העם שיצרתי לי? אלה שאומרים גם זו לטובה. הם שתהילתי יספרו.

וזה שאמר הכתוב: 'נחית בחסדך עם זו גאלת' מבאר הבא"ח, שבזכות שנחום איש גמזו אמר גם זו לטובה הוא נגאל מהצרה, כך ה' מנחה בחסדו את העם שאומרים גם זו וגואל אותם מצרתם ודברי פי חכם חן.

מעשה הממחיש שהאושר הוא אצלך בבית

היה היה ילד קטן שגר בחווה מרוחקת. בכל בוקר היה מתעורר מוקדם, אפילו לפני זריחת השמש, כדי לעבוד בשדה. כשהיה מזהה שהשמש מתחילה לטפס בשמים, הוא היה עוצר ממלאכתו, מטפס על הגדר ובמשך דקות ארוכות יושב וצופה אל האופק. שם, רחוק-רחוק היה בית עם חלונות מזהב.

הילד הפליג בדמיונות כמה נפלא לגור שם בבית עם החלונות מזהב. 'אם הם יכולים להרשות לעצמם חלונות מזהב' חשב לעצמו, 'אז בוודאי שיש להם דברים נפלאים בבית, רהיטים וחפצים מדהימים ביופיים!' הוא הבטיח לעצמו כי יום אחד הוא ילך עד לשם ויראה את המקום הנפלא.

יום אחד אביו ביקש ממנו ללכת העירה והילד ידע כי זו ההזדמנות שלו לצאת למסע. הוא ארז כריך ויצא לדרך; חצה את שדה החיטה, חלף על פני אורוות הסוסים וטיפס בנחישות על הגבעות שהפרידו בינו לבין הבית עם החלונות מזהב.

הדרך הייתה ארוכה, והשעות שבילה בשוק לא הותירו לו די זמן ללכת אל הבית המוזהב, אך הילד היה נחוש ונתן לליבו לכוון אותו אל היעד. כשהגיע, הבין שכנראה העריך לא נכון את המרחק והלך לאיבוד בדרך, כיוון שמה שחשב שהוא הבית עם חלונות הזהב, לא היה נוצץ ומפואר אלא בית רעוע עם גדר שבורה וקירות מקולפים.

השמש החלה לשקוע והילד לא ידע מה לעשות. הוא ניגש אל דלת הבית ודפק. ילדה קטנה שנראתה בת גילו, פתחה את הדלת בהיסוס. הוא שאל אם היא יודעת אולי היכן נמצא הבית עם החלונות מזהב. "כמובן!" ענתה הילדה והזמינה אותו אל המרפסת.

בעודו עומד שם, הביט הילד אל המקום ממנו בא. שם, הרחק באופק הוא זיהה את החווה, וקרני השמש השוקעת צבעו את חלונות ביתו בזהב.

יש פעמים בהן דברים רחוקים ומסתוריים קוסמים לנו מאוד ואנו שוגים בחלומות על מציאות טובה ויפה יותר, הרחק מהחיים שסביבנו.

פתגם ישן אומר "לא כל הנוצץ זהב" – כלומר, לא כל מה שנראה יקר, מבריק ונפלא, הוא אכן כזה. אך היופי של הסיפור הוא לא רק בהבנה שיש דברים שנראים נוצצים רק למרחוק, אלא שכלל לא צריך להסתכל רחוק!

לכל אחד מאיתנו יש בית עם חלונות זהב, כל אחד מאיתנו הוא בית עם חלונות זהב! הכל תלוי בנקודת המבט.

למה הרעותה – [ראשי פרקים]

התביעה על משה שאמר למה הרעותה, והרי אין רע יורד מן השמים.

רעידת האדמה שהייתה בהאיטי שנועדה לעורר אותנו, "הכרתי גויים… אמרתי אך תראי אותי תקחי מוסר וגו'".

המעשה בחפץ חיים שהתעניין על רעידת האדמה בסין, והמשל שנתן על הנואם בכיכר העיר בוילנא שמדבר באידיש ובוודאי פונה ליהודים משום שרק הם מבינים את השפה, כך הקב"ה עושה כן לנו שרק אנו מבינים את השפה…

בשם הרב וולך שאלמלי מתן תורה היינו לומדים צניעות מחתול כו' – מדוע מבעלי החיים?

משום שהבעלי חיים אין להם את הכשרון ללמוד, אז למי הקב"ה הטביע בהם טבעים אלה אם לא לאדם שיוכל ללמוד מהם?

*

אל תהיה כפוי טובה!

[הכרת הטוב]

אוהב מצוות לא ישבע מצוות. משה לא מוותר על אף מצוה, ומקצה ערים למקלט הגם שלא יקלטו עדיין.

כיצד איפוא הוא מוותר על מצוה כל כך גדולה כקידוש ה' להכות את היאור ולהראות גדלות הבורא? הרי קידוש ה' גובר אף על פיקוח נפש שאם שאלוהו האם הוא ישראל חייב להודות, ולא יחלל שם ה' אף אם ימות, וכל שכן כאן שמקדש שם שמים בעיני כל ישראל וכל העולם כולו?

אלא משה לא יכול להכות את היאור ואת העפר משום חיוב הכרת הטוב. היאור הצילו בתיבה, העפר טמן את המצרי.

מדוע יש חיוב הכרת הטוב לדומם? האם הם מרגישים?

אלא מבאר הגרא"א דסלר שאמנם הם אינם מרגישים, אולם האדם חש, ובו מתקרר משהו מן התכונה של הכרת טובה. הוא הופך להיות כפוי טובה.

משום כך בור ששתית ממנו את תזרוק בו אבן.

לכל אדם יש הכרת הטוב מעצם בריאתו, כמו שלכל אדם יש אמונה בבורא המוטבעת בו ממעצם הוויתו. מדוע איפוא רבים הם כפויי הטובה?

שתי תשובות בדבר.

כדי להיות בעל הכרת הטוב, צריך תחילה לחוש שעשו לי טובה. אם אין לי כל תחושה כזו, היאך אחוש הכרת הטוב?

אדם שקוצר שדהו וכרמו, ולא מרגיש צורך להביא ביכורים משום שממילא האדמה הצמיחה, והרי אני עיבדתי וחרשתי וזרעתי ועל מה יש לי להודות? לא ירגיש בהכרת הטוב כלפי בוראו.

אדם שהולך בתחושה שהכל מגיע לו לעולם לא יכיר טובה.

אורח טוב מה הוא אומר? כל שטרח בעל הבית טרח בשבילי, כמה התאמץ, כמה חביות פתח כו'.

ואורח רע מה הוא אומר? כל שעשה לא עשה אלא בשבילו, כמה אכלתי? בסה"כ חתיכה אחת כו'… כך הכפוי טובה. איני חייב מאומה.

אם נעמיק יותר, נבין טעם נוסף. יש ביטוי 'אסיר תודה'. מי שחייב הכרת הטוב לחבירו הריהו כאסיר, הוא כבול וחייב להשיב לו. אדם מטבעו אוהב להיות חופשי. הוא לא אוהב שמחייבים אותו. שהוא כבול למאן דהו. ולכן הוא מעדיף לכפור בטובה.

משום כך, פעמים דוקא אלה שעשית להם הרבה טובות הם הכפויי הטובה הגדולים ביותר, ולא זו בלבד אלא שעוד משיבים רעה תחת טובה. מדוע? כי הם מרגישים שזהו עול על צווארם ולכן הם רוצים לפורקו.

מסופר על החתם סופר שפעם אחת, אחד התנכל לו, והוא אמר: 'איני זוכר שעשיתי ליהודי זה כל כך הרבה טובות שהוא כך מתנכל לי'…

ולכן אמר רבינו ירוחם ממיר שאם עשינו למישהו טובה והוא רוצה להשיב לנו אנו מסרבים בנימוס ואומרים: לא באמת לא עשית לנו כלום… נראה לנו שאנו עושים את פסגת החסד, אולם חסד אמיתי הוא לתת לו צ'אנס להשיב לנו. לפטור אותו מן העול של הכרת הטוב.

ובאמת הכרת הטוב מעלתה גבוהה מקידוש ה' שבהכאת היאור, משום שהכרת הטוב כלפי אדם, היא היסוד והבסיס להכרת הטוב כלפי קודשא בריך הוא.

אנוכי ה' אשר הוצאתיך מארץ מצרים כו', אתה מחויב לה' כי הוא עשה לך טובה כשגאל אותך מעבדות לחירות.

כל עבודת ה' מבוססת על הכרת טובה לה' על כל אשר גמלנו, ואילו פינו מלא שירה כים כו' אין אנו מספיקין כו'.

וכל הכופר בטובתו של חבירו סופו שכופר בטובתו של בוראו. פרעה לא הכיר את יוסף שהציל את כל מצרים והביא את כל רכושם לאוצרות פרעה, ועתה אינו מכירו, והנה לבסוף – לא ידעתי את ה'… הא תליא בהא.

ולכן גדולי ישראל כל כך נזהרו בהכרת הטוב.

'הכרת הטוב' של החזו"א משתלמת…

המעשה שסיפר הרב דיסקין בר' ירוחם ליבוביץ ששלח לחתנו [הרב הורביץ?] שיקבל את החזון איש בארץ ישראל וידאג לו, ואכן כך היה. החזון איש רצה להחזיר לו טובה והוא אמר לו שהוא מעדיף שהרב ישאר בעל חוב כלפיו.

לאחר שנים חלה הרב הורביץ וכתב פתק לחזון איש שהוא חולה, והחזון איש הרקיע שחקים בתפילותיו ותוך ימים ספורים הרב הורביץ החלים. כוח הכרת הטוב.

פעם הרב מבריסק עשה שמחה באולם ווגשל, ובעל האולם סירב לקבל כסף, אמר לו הרב מבריסק האם הינך חושב שבזה שאתה אינך מקבל ממני כסף אתה עושה לי טובה? להיפך, אם לא תקבל ממני כסף אהיה חייב לך כל חיי, מחובת הכרת הטוב העצומה על כך, הכסף הוא הדבר הכי זול מבחינתי כדי להתפטר מהחוב הזה…

*

שבויי הקונספציה

[מעין השבוע והאמונה]

כיצד פרעה רואה את כל אשר ה' עושה ועדיין נשאר בכפירתו? כיצד הוא מבין שאצבע אלוקים היא ובכל זאת ממשיך בשלו? כיצד הוא רואה שהמכות תלויות במשה ובכל זאת נותר בכפירתו?

לאדם יש מנגנון פנימי של התנתקות. הוא שבוי בקונספציה. יש לו תאוריה ואל תבלבלו אותו עם עובדות… וכך יכולים אנו להוכיח לו כל הוכחות שבעולם למציאות הבורא אך אין זה נוגע אליו… הוא בשלו…

מעשה היה ברב של עיירה מסוימת בחו"ל שפנה אליו יהודי אחד ואמר ששבת הבאה ישבות בעיר הגדולה. הרב שידע ששם לא כולם יראים ושלמים הזהירו שלא יאכל אצל כל אחד, ויזהר מכיון שהרבה שם אינם זהירים בכשרות כו'.

לאחר השבת בא הלה לרב ואמר לו שברוך ה', ה' זימן אותו למקום מעולה למשפחה של מהדרין מן המהדרין. אמנם הם חילונים, וכאן הרב נדרך, אולם הלה מיהר להרגיעו – אני ראיתי שם כאלה חומרות שלא היה ספק שכאן אנשים המדקדקים ביותר במצוות!

מה ראית? תהה הרב.

היה שם סכין וכף, ועוד כלי מיוחד לכך שכאשר מגרד למאן דהוא הגב או הראש אין הוא צריך לטמא ידו באמצע הסעודה בנגיעה במקומות המטונפים, ומשתמש באותו הכלי בן ארבע שיניים המיוחד למטרה זו… הרב הבין שהלה שהיה בור ועם הארץ, ראה לראשונה מזלג ופירש לעצמו כך את מטרתו… כשאדם שבוי בקונספציה לא ניתן לשכנעו.

יש טילים בליסטיים שלאחר שיצאו מחוץ לאוטמוספירה המנוע שלהם מתנתק והם עפים מעצמם, כך יש באדם מנגנון התנתקות.

תוספת [זכורני בשם הגר"ש שבדרון]

מצינו זאת אצל פרעה שכאשר משה בא להודיעו שהיום בלילה כחצות, ה' עובר במצרים וכל בכור ימות, ופרעה הוא בכור, הוא מסוגל ללכת לישון… איני מתפלא שהלך לישון, מתפלא אני שנרדם… הוא במנגנון ההתנתקות. כל מה שקורה לא נוגע לו. מסביב יהום הסער, והוא בשלו.

מצינו זאת גם אצל יונה, האוניה מיטרפת ומאיימת להישבר, אך הוא יורד לירכתי הספינה ונרדם. כל אחד קורא לאלהיו, ויונה ישן… מתנתק.

מנגנון זה מבהיל. אם כן מסוגלים אנו לראות כל ניסי ה', וה' כביכול ידבר איתנו, אך אנו בשלנו. לא רואים ולא שומעים. מתנתקים.

חוקר שואה בשם פרופ' יהודה באואר קרא פעם בבטאון חרדי סיפור מפי בעל המעשה על הדלקת נרות חנוכה במחנה השמדה בברגן בלזן. כחנוכיה שימש קרש שהיה זרוק במחנה, וחקקו בו שמונה בקעים. כשמן השתמשו במעט המרגרינה שנתנה להם למרוח על הפרוסה היבשה שהוגשה להם, וכפתילים השתמשו בחוטים שהיו תפורים בהם כפתוריהם לכותנתם, והלכו בקור המקפיא עם כותנת ללא כפתורים. נרות החנוכה האירו במחנה על אף הסכנה הגדולה שאם הגרמנים יחושו בזה הם יבינו שיש כאן איתות לאויב ויכולים להיות נידונים בגזר דין מות. הפרופ' הנ"ל החליט לבדוק את המעשה ולאמתו, ואכן הגיע אל הנפשות הפועלות, והנה יצא ופירסם בתחושת ניצחון שהחרדים נכסו לעצמם מעשה לא להם, שהנה הנפשות הפועלות היו יהודים חילוניים יוצאי הונגריה, ולא חרדים כפי שהשתמע מן הבטאון…

סכל הוא אותו פרופסור, שהרי אין זה אלא גול עצמי… שאם אנו טענו שחרדים שמרו בחירוף נפש על דתם אף במחנות ההשמדה, בא הפרופ' המלומד וגילה שאף חילונים שמרו באדיקות במחנות המוות על מצוות אלוקינו… אף בהם התעורר הזיק היהודי במקום הארור ההוא.

כשאדם רוצה לא לראות הוא לא רואה.

העיקר שלא חרדים הם גבורי המעשה…

מעלת התמימות – הרב אסולין

ענין משה ושאלתו למה הרעות, פגם בתמימות, כנגד חטא אדם הראשון וחוה שפגמו בתמימות, להבדיל מהאבות שהיו בתמימות הגם שראו אחרת ממה שהובטח להם. המעשה עם רבינו יצחק מפשווארסק שבעקבותיו הלכו לסיביר והתברר שהיה זה לטובתם שניצלו מהנאצים.

ר' לעיל סיפורים על כחה של אמונה תמימה

 

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

0 תגובות על “פרשת וארא”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות