.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

פרשת ויגש

דרשות על הפרשיות ההפטרות והמועדים

דרשות על ספר בראשית

עלון לשבת בית אליהו

נושאי הדרשות שנמסרו [יתכנו שינויים]

פרשת ויגש

*

לחוש את הזולת

['לרומם' עם תוספות]

דרשה זו לא סוכמה בכתב. באפשרותך להיות שותף בזיכוי הרבים ולסכם את השיעור –

הן על ידי האזנה, הן על ידי סריקת OCR, והן על ידי טכנולוגיה ההופכת דיבור לכתב, ולסייע לכלל הגולשים באתר!

*

תתאמץ עוד קצת!

[דורש טוב, הגר"י קולודצקי עם תוספות]

דרשה זו לא סוכמה בכתב. באפשרותך להיות שותף בזיכוי הרבים ולסכם את השיעור –

הן על ידי האזנה, הן על ידי סריקת OCR, והן על ידי טכנולוגיה ההופכת דיבור לכתב, ולסייע לכלל הגולשים באתר!

*

למעשה – אנחנו עוורים..

[דורש טוב – הרב משקובסקי]

לא סוכם

*

השם לבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים

[ללמדך, בנועם שיח]

מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שימני אלהים לאדון לכל מצרים רדה אלי אל תעמד (נרה, טי)

שואל בעל הדרכי מוסר – לכאורה עלינו להבין: מדוע היה חשוב ליוסף להדגיש לאביו כי הינו אדון על כל מצרים?

האם סבר שעובדה זו תרשים את יעקב אבינו, ׳האדם שבמרכבה׳? וכי יתרגש מכך שבנו 'נשיא ארה"ב'???

הלא בעיניו של צדיק כיעקב ־ אין כל חשיבות לזוטות והבלים מעין אלו!

בנר ישראל [חלק א' עמ' תלה] שהוסיף בשם רבינו [רמיזי תורה להגה"ח זאב וואלף שערליפ אב"ד רוזוואדוב פ' לך לך] כשעלו ממצרים ויבואו אל יעקב אביהם כתוב: ויגידו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, ויעקב אינו מאמין "ויפג ליבו כי לא האמין להם" ואילו בפסוק הבא כתוב: וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר אליהם, ובזה הוא מאמין ככתוב "ותחי רוח יעקב אביהם", מה הם אמרו ששכנע אותו??

את התשובה נבין על פי המעשה הבא:

מעשה היה בבני זוג, יהודים פשוטים ותמימים, אשר בנותיהן הגיעו לפרקן זה מכבר, אך טרם זכו לבוא בברית הנישואין ־ משום שלהוריהם בקושי היה די פרנסתם, ועל נדוניה ראויה לשמה ־ כלל לא היה מה לדבר. ההורים ראו בצרתן של בנותיהם, אשר חששו כי ישבו בבית הוריהן עד שילבין שערן, אולם לא היה לאל ידם להושיע. אפילו בדל של רעיון לא עלה בדעתם.

עד לאותו היום… היה זה ביום מן הימים, בשעת לילה מאוחרת, כאשר הגתה האשה רעיון לפתע: ״מדוע שלא נכתוב מכתב אל הריבונו של עולם, ונבקש את עזרתו?״ שאלה את בעלה, שלא הצליח להבין: ״איך בדיוק נשלח מכתב אל הריבונו של עולם?״ שאל, והאשה השיבה בפשטות ובתמימות: ״אני אכתוב את המכתב, ואילו אתה תעלה לגג בית הכנסת הגבוה מכל בתי העיירה, ומשם תשגר אותו היישר אל השמים!״.

וממחשבה למעשה. כבר למחרת היום, התיישבה האשה לנסח את המכתב אל הריבונו של עולם. ״אבינו שבשמים! אנו לא צריכים לספר לך שבנותינו הגיעו זה מכבר לפרקן ואין לנו נדוניה בעבורן… אבל לך, הרי יש כסף בלי סוף! לכן, ערכנו חשבון והגענו למסקנה שאנו זקוקים לארבע מאות רובל בכדי לחתן את שתי הבנות בכבוד, וכעת אנו מבקשים שתשלח לנו את הכסף בהקדם!״.

על המכתב, חתמו היהודי ואשתו, ולאחר מכן הכניסו אותו למעטפה והבעל יצא לדרכו אל בית הכנסת, שם טיפס אל הגג, והשליך את המכתב אל על. הוא אפילו לא התעכב בכדי לראות מה עולה בגורלו של המכתב שלו, אלא מיהר לרדת מן הע ולפנות לשגרת יומו.

באותה שעה, היו ר׳ שלמה זלמן, הגביר של העיירה, ובנו שאף הוא כבר היה סוחר מוכר ובעל מעמד – מהלכים ברחובה של עיר, כאשר לפתע הבחינו במעטפה לבנבנה הצונחת לעברם מן השמים… סקרנותם של השנים בערה בהם, הם הרימו את המכתב, ומשנוכחו לדעת כי כל כתובת לא רשומה עליו ־ פתחוהו וקראו את השורות הספורות שנכתבו באותו הבוקר…

תמימותם של היהודים הפשוטים, אשר פנו כך, במילותיהם שלהם, אל הריבונו של עולם – נגעה לליבם של הגביר ובנו, והם החליטו כי לא בכדי

גלגלה ההשגחה העליונה את הדברים פך שהמכתב יגיע דוקא לידיהם. על אתר, החליטו כי כל אחד מהם יתרום עבור נישואי הבנות סכום של מאה רובלים, כך שמחצית מהסכום כבר תעמוד לרשותם של ההורים.

את מחשבתם הטובה, החליטו הגביר ובנו להוציא אל הפועל תיכף ומיד. הם שמו את פעמיהם אל ביתם של היהודים הפשוטים, דפקו בדלת, והושיטו לבעל הבית סכום של מאתיים רובלים ־ טבין ותקילין… ״המכתב שכתבתם אל הריבונו של עולם הגיע לידינו, והוא שלח מאתיים רובלים באמצעותנו!״ הסביר הגביר.

חיוך גדול פשט על פניו של היהודי העני. ״ישתבח הבורא! הודו לו ברכו שמו!״ מלמלו שפתיו, אולם רעייתו, חשבה דוקא אחרת… בעוד פיו של בעלה אינו חדל מלהורות לגביר ולבנו, שלוחי ההשגחה העליונה – התפרצה האשה לפתע וקראה:

״אינני מבינה על מה אתה מודה… הרי אנחנו ביקשנו במכתב ארבע מאות רובלים, והבורא יתברך בודאי שלח את הסכום במלואו! אין זאת, אלא ששני היהודים הללו שילשלו לכיסם מחצית מהסכום כשכר טרחה! האם צריך עוד להודות להם על כך?״ טענה האשה בלהט, ועיניה ירו זיקים.

בנו של הגביר, פרץ בצחוק לשמע הדברים. אולם לפליאתו, אביו דוקא נותר רציני ומהורהר. לאחר רגע, הושיט ידו לכיסו, שלף עוד מאתיים רובלים, ומיהר לעזוב את המקום מבלי אומר ודברים… לאחר שהתרחקו, פנה הגביר אל בנו והסביר:

״דבריה של האשה נכנסו לליבי, והבנתי, כי לאמיתו של דבר, הצדק עמה! הרי הכסף – אינו שלנו, אלא של הריבונו של עולם! הוא נתן לנו את העושר, כפקדון, בכדי שנוכל באמצעותו לעזור לבניו הזקוקים לעזרה! אם כן, עלינו להשתמש בפקדון על פי הוראותיו של בעל הבית, בכדי שלא ילקח מאתנו! אסור לנו לשכוח סי הוא בעל הבית של העולם, שהעלה אותנו לגדולה!״.

ומכאן, תשובה לשאלתנו:

שכן אמנם, היה ברור ליוסף כי בעיניו של יעקב אביו לא תהיה כל משמעות לעובדת היותו אדון במצרים. ואכן, לא זו הנקודה שהוא ביקש להדגיש בפניו!

אלא מה? יעקב ביקש להבהיר ליעקב אביו, כי למרות שהינו אדון על מצרים – הוא לרגע אינו שוכח כי נתן לו את הכבוד הזה, ומי העלה אותו לגדולה!

משום כך, הוא ביקש למסור לאביו ולומר לו: ״שמני אלוקים לאדון לכל מצרים״, כאשר הדגש אינו על עצם מעמדו הרם… הדגש הינו על הכרתו בכך שהמעמד הזה אינו נזקף לזכותו שלו, אלא לזכות הבורא יתברך ־ שהעלה אותו לגדולה!

שׂמני – שׂם אני

הרב הצדיק מוהר"ר ישראל מרוז'ין זלל"ה עה"פ שמני אלקים לאדון לכל מצרים, והנה לכאורה מה בישר לו ליעקב בזה, ופי' הוא זלל"ה דלשון שמני הוא כמו שם אני וכמו שכ' רש"י ז"ל על תיבת שמים דהוא שם מים, דהיינו שׂם אני אלקים לאדון לכל מצרים דהיינו שגליתי במצרים שאלקים הוא האדון והכל בהשגחתו ית' לא כפי הטבע ע"כ

תחרות הציירים [בנועם שיח]

על הפסוק "וּפָנִיתִי אֲנִי לִרְאוֹת חָכְמָה וְהוֹלֵלוֹת וְסִכְלוּת כִּי מֶה הָאָדָם שֶׁיָּבוֹא אַחֲרֵי הַמֶּלֶךְ אֵת אֲשֶׁר כְּבָר עָשׂוּהוּ״ (קהלת ב, יב), כותב הרב בעל ״נועם מגדים״: ״בני האדם נוהגים לייחס את המעשים ואת הפעולות לבני אנוש, ושוכחים שהכל מאיתו יתברך, ובאמת האדם אינו עושה דבר ואינו פועל מאומה, אלא הקב״ה לבדו עשה עושת ייעשה לכל המעשים.

גם שלמה המלך צווח על כך ואומר: ׳כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו׳״.

בספר ״חכמת קהלת״ הובא בהקשר לכך סיפור:

בתחרות בין ציירים הגיעו לגמר שני ציירים מומחים. על השופטים היה להכריע מי מבין השניים יזכה בפרס הגדול.

הציור הראשון היה מפעים, ציור ובו כרם ענבים על רקע נוף הררי מרהיב, בכרס נראו גפנים נושאים אשכולות עסיסיים. המראה היה כה משכנע, עד שכמה ציפורים הוחלפו באזור התקרבו במטרה לנקר בענבים.

"ממש אמיתי״, לחש שופט לחברו, ״ראית אין הציפור ניגשה אל הענבים?״

״ועכשיו לציור השני״, הכריז המנחה, וביקש מהשופטים לעבור לצידו השני של האולם.

השופטים שהתקרבו אל הציור השני ראו כי הוא מכוסה בווילון מעוטר, וביקשו מהצייד להוריד את הווילון כדי שיוכלו לראות את הציור ולהכריע את התחרות.

״אני חוזר בי״, אמר הצייר, ״אחרי הציור המוצלח כל כך של קודמי, אני פשוט מתבייש בציור שלי, סלחו לי רבותי. תנו לו את הפרס״.

"בכל זאת!״ אמר אחד השופטים וניגש להסיר את הווילון, אן נותר נדהם כשנתקל בבד הציור, לא היה שם וילון, היה זה ציור של וילון…

ההכרעה הייתה פה אחד לטובתו של הצייר השני – שהצליח להטעות את השופטים, בעוד שהראשון הצליח להטעות רק את הציפורים.

אין צייר כאלוקינו

את הפסוק ״אין צור כאלוקינו״ (שמואל א ב, ב) דרשו חז״ל "אין צייר כאלוקינו" ולמה צייר?

כי ציוריו של הקב״ה מצליחים להטעות אותנו בני האדם! הוא מצייר בפנינו עולם מופלא שבו הכל נראה אמיתי כל כך, אבל כשחופרים לעומק מתברר שאנחנו חיים בתוך אשליה.

העולם רועש, יחסי כוחות בין מדינות משתנים, ומלחמות מתרחשות בכל מיני מקומות בעולם. שליטים בעלי כוח מאיימים, ומדינות שוחרות שלום נרתעות בבהלה מכוחו של רודן אכזר. ולעיניו של אדם מן השורה נראה כי אכן יחסי הכוחות הם אמיתיים, והדברים המתרחשים נובעים ממשקל של יחסי כוחות ומוחות. גם הוא שותף לתחושות החרדה והבהלה, להרגשת ״כוחי ועצם ידי״, ולבלבול הכללי השורר בכל פינה.

אך המבט האמיתי והנכון הוא שהכול ציור, משכנע אמנם, אך בסך הכול ציור אותו מצייר הבורא ומנהיג את העולם כולו. מסתתר מאחורי הקלעים ומניע את המערכת כולה, וגורם לכולם לחשוב שיש כוח ושררה, יש שלטון ומנהיגות, ויש אפשרות לפעול לבד, לעשות דברים ולחולל מהפכות.

זהו שאמר שלמה: " וּפָנִיתִי אֲנִי לִרְאוֹת חָכְמָה וְהוֹלֵלוֹת וְסִכְלוּת כִּי מֶה הָאָדָם שֶׁיָּבוֹא אַחֲרֵי הַמֶּלֶךְ אֵת אֲשֶׁר כְּבָר עָשׂוּהוּ.״.

חלק מהמפרשים רואים בכך הצהרת כוונות על צורת התנהלותו של העולם. ״המלך״ הוא מלכו של עולם, הקדוש ברון הוא, ו״האדם״ הוא היצור השוכן בעולם הזה וחושב שהוא ״כל יכול״, בידו ליצור ולעשות, לשנות ולנהל, לבנות ולפרק, אין מעצור בידו. ועל כך קורא שלמה ״כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו״. מי אתה שתחשוב שאתה מסוגל לנהל את העולם ולעשות בו ככל העולה על רוחך?!

נפלאות ציורו של הקב"ה

וכאן אנחנו חוזרים לסיפור שני הציירים. האמת היא ״שאין צור כאלוקינו״ וכשדרשת חז״ל – "אין צייר כאלוקינו״. ציוריו של הקב״ה הם מופלאים, כי הם מצליחים להטעות אותנו בני האדם, ולתת לנו את התחושה שהכל בשליטה, הכל תחת ידינו, אנחנו מנהלים את העולם.

[ובסיפור, הציור הצליח להטעות את השופט, אולם הקב"ה יוצר מציאות הרבה יותר מדהימה – ציור שמצליח להטעות את הציור עצמו לחשוב שהוא אמיתי…]

אבל אם מגרדים קצת לעומק מגלים שמדובר בסך הכל באשליה, אחיזת עיניים. יש יד מכוונת מלמעלה, יד שמנווטת את העולם ומובילה אותו כפי רצונה.

ועל כך אומר שלמה בחכמתו: ״כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו״.

רעיון זה בא לידי ביטוי בדברי הניחומים שאמר יוסף לאחיו בבטחה:

"ועתה אל תעצבו ואל יחר בעינכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני אלקים לפניכם… וישלחני אלקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ… ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלקים וישמני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים״.

יש יד מכוונת בעולם!

האלוקים חשבה לטובה

כל מערכת היחסים ששררו בין יוסף ואחיו עבורנו היא סוגיה עלומה וחתומה, ולא נתפסת בשכלנו הדל עד תומה. אך נקודה אחת נדרשים אנו להבין: הן אמת שדברי הניחומים של יוסף היו מכל הלב וכי אין להם על מה להתעצב על המכירה, מהסיבה – ״כי למחיה שלחני אלקים לפניכם. וישלחני אלקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ״. ויותר מכך הוסיף לרצותם ״שהאלוקים חשבה לטובה למען עשה כיום הזה להחיות עם רב״ (נ, כ). זאת אומרת ההשגחה סיבבה את המהלך שיהיה כולו לטובה.

אך סוף סוף, צריך להבין, הלא האחים עצמם חשבו וזממו להרע, וכפי שמעיד על כך יוסף  (שם): ״ואתם חשבתם עלי רעה״ – מדוע, אם כך, לא ׳סגר׳ עמם יוסף ׳חשבון׳? ואפילו בעת שהיה יכול לעשות עם אחיו כחפצו בהיותו משנה למלך מצרים, לא גמל להם כמעשיהם, אלא שאפילו לבייש את אחיו לא רצה! וכה יקר היה כבוד אחיו בעיניו עד שמוכן היה לסכן את חייו כדי שכבודם לא ייפגע  (!) ובל נשכח שהמדובר באחים שהביאוהו בעבר עד עברי פי פחת!

שאלה נוספת: מה היה הכח הדומיננטי שהפיח ביוסף את ניצוצות האמונה ותעצומות הבטחון שאפיינו את אישיותו, להאמין אמונת אומן בבורא עולם – למרות הסתר הפנים הנורא שהתארך כ״ב שנים ברציפות – שכל מאורע וכל ׳מקרה׳ שהזדמן לפניו היה אך חלקיק מפזל של ׳תוכנית אלוקית׳ שאחריתה טובה וברכה, הגם שהמציאות הראתה את ההיפך הגמור?

זאת ועוד, בעל ״העמק דבר״ מעיר כאן הארה חשובה. לכאורה סיום דבריו של יוסף זועקים דרשני. שאם אמר בתחילה: ״וישמני לאב לפרעה״; ו״לאדון לכל ביתו״ [בלמ״ד היחס] – היה עליו לסיים כמו שהתחיל ולומר ולמושל בכל ארץ מצרים״. מדוע, אפוא, בחר לסיים בלשון ״ומושל״?

הבחירה בצל ההשגחה

להבהרת העניין נקדים. בילקוט שמעוני (שופטים נא) שנו חז״ל:

״אמר רבי שמואל בר נחמני: מסורת אגדה היא בידינו, שאין עשו נופל אלא ביד בניה של רחל. למה? שאם באים השבטים לדין עם עשו לומר לו: למה רדפת את אחיך? הוא אומר להם: למה רדפתם את יוסף אחיכם ואינכם מעולים ממנו?!

״וכיון שהוא בא אצל יוסף, אומר לו: למה רדפת את אחיך? ואינו יכול להשיבו. אם תאמר שעשה לו רעה – אף אחי שלמו לי דעה ואני שלמתי להם טובה. מיד הוא שותק״.

יוסף, אפוא, השיב טובה תחת רעה ובזאת טמון כוחו נגד עשו שהשיב רעה תחת רעה.

מהיכן העוצמה להטיב למזיקך?

והדברים יבוארו היטב עפ״י דבריו של בעל ״התניא״ (באגרת הקודש כה). ולחיבת הקודש נצטט את לשונו הזהב:

״כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. והטעם מובן ליודעי בינה. לפי שבשעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה, כי אילו היה מאמין שמאת ה' היתה זאת לו, לא היה בכעס כלל. ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו או מכהו או מזיק ממונו, ונתחייב בדיני אדם ובדיני שמים על רוע בחירתו, אף על פי כן על הניזוק כבר נגזר מן השמים, והרבה שלוחים למקום״.

מוסיף בעל ״התניא״: ״ולא עוד, אלא שאפילו בשעה זו ממש שמכהו או מקללו, מתלבש בו כוח ה' ורוח פיו יתברך המחייהו ומקיימו. וכמ״ש (דוד המלך): ׳הניחו כי ה׳ אמר לו קלל׳ והיכן אמר לשמעי? אלא שמחשבה זו שנפלה לשמעי בלבו ומוחו, ירדה מאת ה׳ ורוח פיו המחיה כל צבאם החיה רוחו של שמעי בשעה שדיבר דברים אלו לדוד. כי אילו נסתלק פיו יתברך רגע אחד מדוחו של שמעי לא יכל לדבר מאומה״  (עכ״ל).

לכל כדור יש כתובת

האמונה בהשגחתו המדוקדקת של הקב״ה על כל הנעשה תחת השמש, הינה הסעיף הראשון והראשי במשנת האמונה. הרמב״ם הציב אותה כעיקר הראשון מי״ג העיקרים: ״אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה, עושה מעשה לכל המעשים".

מכלל גדול זה משתמעות כמה קביעות: האחת – שאין מקריות בעולם. אם אירע לפלוני צירוף מוזר של מאורעות, לא במקרה אירע הדבר, אלא שכוון בדקדוק נמרץ בידי ההשגחה העליונה.

אם פלוני, שלא כמנהגו, עבר בשוק ובדיוק ברגע שהגיע לפינת הרחוב התפוצץ מטען חבלה והלה נפגע ממנו – לא היה זה במקרה, אלא סובב בדייקנות ממרום: אם בסערת המלחמה חשף חייל לרגע קט את גופו מעל צריח הטנק, ובדיוק באותה שנייה נשמעה שריקת כדור שפילח את ליבו – אף זה לא היי מקרי, אלא מתוכנן בקפדנות, ולא מצד האדם היורה, אלא מצד ההשגחה העליונה שהשתמשה ביורה האנושי לשם ביצוע תכניותיה.

באותה מידה הסביר בעל ״התניא״, אדם שנפגע מיידוי אבן של אדם אחר, והנפגע כועס עליו או מבקש לנקום ממנו – הריהו כאילו עובד עבודה זרה. עליו להאמין שהפוגע הינו שליח הי, והוא בדיוק כמו האבן שנזרקה לעברו אותה לא יעניש, ועליה לא יקצוף. כך גזרה ההשגחה וזה רצונה, והרבה שלוחים לו למקום.

וכזה היה יוסף. הוא האמין באמונה שלימה בהשגחתו המתמדת של הקב״ה. הוא ידע שתלאותיו נגזרו משמים. ואם לא שהאחים היו האחראים לגרום לירידתו למצרים, הרי שהיה ה׳ שולח מישהו אחר שיעשה זאת (עיין תענית יח ע״ב).

וכשמאמינים שרק ה׳ הוא הפועל והעושה, הרי שמצטרפת סיבה נוספת שלא צריך ליטור: ״אלוקים חשבה לטובה״ מרגיע יוסף את אחיו (נ, ב), הרי ״כל דעביד רחמנא לטב עביד״ (ברכות סב ע״ב) – ואם כן, על מה יש בכלל לנקום או ליטור?! יוסף עוד חש רגשי הכרת טובה כלפי אחיו, על שבזכותם נעשה אדון לכל מצרים!

ואכן, חלפו עשרים ושתים שנה, עד שנתברר לכל שה״אלוקים חשבה לטובה״!

׳׳לא אתם״ לא כתנחומים, אלא "אלקים בתמונה"!!

כעת נבין את הסברו של הג״ר ירוחם ממיר בספרו ״דעת תורה״, לדברי יוסף שאמר: ״ועתה אל תעצבו כי למחיה שלחני אלקים לפניכם. ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלקים״ (שם). –

לא כמו שאנו סבורים עפ״י השגת שכלנו, שדבריו אלו היו דברי הרגעה וניחומים, וכאילו בא האח הרחמן ואומר לאחים המופתעים והנרעשים: ״אל לכם להצטער. המעשה הזה לא כל-כך נורא ובפרט שגם אני הרווחתי מכל העניין״.״ – לא ולא! אין זאת רוח התורה, ובוודאי לא לזה התכוון יוסף.

המשמעות האמיתית של הדברים היא כפשוטו ממש.

כל המעשה הזה נעשה בגזירת עליון: ״כי למחיה שלחני אלקים לפניכם״, ועוד הוסיף ואמר לאחיו ההמומים והנבוכים: "לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלקים״. אינכם צד בעניין, ואין לכם כל יד בדבר!

כי כשם שאת הטובה אין לייחס לבני אדם (שם שמים שגור בפיו, וכמו החכמה לפתור חלום…) כך גם את הרעה. ואם כן – אומר יוסף – לא אתם אחראים אם אהיה בן חורין, עבד, או משנה למלך – וממילא אין לי כל תביעה כלפיכם.

"השקפה זו״, מפטיר רבי ירוחם זצ״ל, ״היא ברוח התורה, ונקוט כלל זה בידך!״

ה'מושל׳ האמיתי

מעתה מצוידים אנו בכלי זיינן של ההארות האמורות, הרינו שבים לשאלת של בעל ה'עמק דבר' המוצבת בראש המאמר.

השאלה היתה, לכאורה סיום דבריו של יוסף זועקים דרשני. שאם אמר בתחילה: ״וישמני לאב לפרעה: ולאדון לכל ביתו" [בלמ״ד היחס] – היה עליו לסיים כמו שהתחיל ולומר ״ולמושל בכל ארץ מצרים״. ולמה בחר לסיים בלשון ״ומושל״?

לסוגיה זו נדרש הגה״צ ד' יהושע זצ״ל מבעלז, שהסביר נפלא והאיר באור יקרות את כוונת דבריו של יוסף.

״ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלקים". הנושא המרכזי של הכתוב הוא – "האלוקים".

והוא זה – לדברי יוסף כאן – ששמו ״לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו״. ואם נהיה כנים ונאמנים למילותיו של הכתוב כפי שנוסח לפנינו, נקרא בהמשכו, שלא יוסף הוא המושל בארץ מצרים, כי אם האלקים לבדו הוא המושל בה! שהאלקים הוא ששלחו מצרימה ־ לא אחיו – והוא זה ששמו ״לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו״, והוא זה שעליו נאמר: ומושל בכל ארץ מצרים״!!!

כך אמר אפוא יוסף לאחיו: דרכי ובאמצעותי, נעשה הקב״ה מושל במצרים. ואין אני אלא כלי שרת בידיו יתברך!

והדברים מאירים.

׳׳ותחי רוח יעקב׳׳

עוד הוסיף הגה״צ מבעלז זצ״ל, לדרוש נפלא, על פי מה שנתפרש עד כה, את המשכה של הפרשה. כאשר באו האחים לבית אביהם, בישרוהו לאמור:

"עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים״ (מה, כו).

אם נדקדק היטב נגלה כי הם שינו מלשונו של יוסף, ותיארו את הנראה להם לעין: "ויוסף הוא השליט על הארץ״ (מב, ו). ועל דיבורי חולין אלו, באה תגובה והתחלחלות מיידית מפי יעקב: ״ויפג לבו כי לא האמין להם״ (שם).

אף שמתחילה, בשמעו את חלומותיו של יוסף, ידע יעקב שלא לחינם הם הדברים ״ואביו שמר את הדבר״ – היה ממתין ומצפה, מתי יבוא״  (לז יא, ורש״י) ־ אבל לא לפתרון הזה ייחל. מלכות שאינה לשם שמים, היא לא דבר שיש בו ממש. לא לשם כך באת לו ליוסף מידה של נבואה. ועל כרחך, או שאין זה יוסף אהובו בן זקוניו, בר- חכים שלו, או שחלילה, החמיץ יוסף את עיסתו. מיד לאחר מכן כתוב:

״וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר אליהם״ (שם, כז).

משחזרו האחים ושיחזרו בדקדוק 'את כל דברי יוסף' וכוונותיו שאמר: ״ועתה לא אתם… כי האלקים, וישמני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו, ומושל [הוא האלקים] בכל ארץ מצרים״, והעמידו את דבריו על דיוקם כפי שנמסרו להם מפיו – שוב לא היה ספק ביד יעקב, שאכן נשאר יוסף בצדקו, בר-חכים שלו, והוא זה שמסר להם את הדברים. ומיד… ״ותחי רוח יעקב אביהם״!!!

ביד מי ההגה [בנועם שיח]

סיפור נחמד שמוסר השכל רב בצידו, סיפר פעם האדמו״ר מפיטסבורג זצ״ל. במסגרת מסעותיו בארה״ב, כך סיפר, הזדמן לו פעם לנסוע במכונית, שמחוץ נראתה ככל המכוניות, אולם, בתוכה פנימה גילה שהיו בה שני הגאים, זהים כמעט: אחד מימין ואחד משמאל. הדבר נראה תמוה, והאדמו״ר שאל את הנהג לפשר התופעה המוזרה: כלום מתכונן הוא במרוצת הדרך לעבור לנהוג במכונית בהגה הימני, ויצטרך אז להחליף עימו מקום?

למשמע השאלה חייך הנהג בהשיבו שאין לרב מה לחשוש. מכונית זו אינה שונה מכל יתר המכוניות. הבעיה שיש לנהג היא רק עם בנו הקטן, שהינו שובב גדול, כמעט היפר-אקטיבי, עד כדי כך שכשהוא במכונית, הנסיעה היא כמעט בגדר "סכנת נפשות״. משום מה הילד החליט שהוא צריך לנהוג במכונית, ולכן כל אימת שהוא נוסע במכונית הוא מתיישב קרוב להגה, וכל משך הנסיעה מנסה להסיט את ההגח כראות עיניו. כל נסיונות השכנוע שביקשו להבהיר לו, כי העניין מסוכן, עלו בתוהו, כיון שכן, החליט הנהג להתקין במכוניתו הגה נוסף, זהה להגה המקורי, אולם הגה זח אינו מחובר לשום מקום, ולכן אינו משפיע במאומה על המכונית. במילים אחרות הגה זה נועד רק כדי להשביע את רצון הילד השובב.

מאז הותקן ההגה ה״גאוני״, נפתרו כל הבעיות. הילד יושב כמובן ליד ההגה, וכל עת הנסיעה הוא מפעילו במרץ רב, ממש כמו האב היושב לידו, והוא מאושר, כביכול הוא נהג המכונית… לך והסבר לו שזהו הגה סרק, ואת המכונית וכיוון הנסיעה מפעיל רק האב…

כששמע האדמו״ר את דבר האמצאה ה״גאונית״, למד מכך לקח השקפתי. כדי להשביע את רצון הבריות, הקב״ה מחלק הגאים: נותן הגאים למלכים, לנשיאים, ולמנהיגי אומות, והם כל הזמן אוחזים בהגה שבידיהם וסבורים שהם מנהיגי העולם, בעוד שהאמת היא שההגה בידיהם הוא הגה-סרק, בעוד שההגה האמיתי נתון בידי האב שבשמים, שהוא לבדו מנהיג העולם ועושה את כל המעשים.

*

מכה של בית אבא קשה מכל

[הגדתי היום]

מכה של בית אבא

במדרש תנחומא (פרשת ויגש, אות ד) מובא, אמר יוסף לאותן גבורים הכניסו את זה בבית האסורים ותנו כבלים ברגליו, כיון שקרבו אצלו צווח בהן, כיון ששמעו קולו נפלו על פניהם ונשתברו שיניהם שאגת אריה וקול שחל ושיני כפירים נתעו (איוב ד) והיה מנשה בן יוסף יושב לפניהם א"ל אביו קום אתה, מיד קם מנשה והכהו מכה אחת הכניסו בבית האסורים ונתן עליו כבל, אמר שמעון לאחיו אתם אומרים מכה של מצרים הוא זה אינה אלא של בית אבא.

אנו רואים כי המכה הכואבת יותר היא מכה של בית אבא – מכה מידו של אח, מתוך המשפחה הקרובה.

רשע למה תכה רעך?

כאשר רואה משה את דתן ואבירם ניצים. הוא אומר למכה: "רשע למה תכה רעך?" להכות אח? אחים לא רבים. ואמר לו בלשון ׳רשע׳. כי אם אחים רבים, זה כבר גובל ברשע.

הלך הזהב אל הפחמי

וידוע המשל מהזהב והפחמי. פעם אחת הלך הזהב אל הפחמי וראה אין שמכה בקורנס הברזל שלו על הסדן, ומזה נשמע קול גדול. אמר הזהב לסדן הברזל: ׳למה אתה צועק כל כך׳? ענה ואמר לו: ׳הלא רואה אתה שמכין אותי׳. אמר הזהב: הלא גם אותי מכין בעת שעושין ממני תכשיטין, ואין אני עושה רעש כה גדול". השיבו הברזל ואמר לו, ״אותי מכה אחי שגם הוא עשוי ברזל, לכן גדול כל כך מכאובי ולכן אני צועק ובוכה. לא כן אתה, אותך מכין ע״י קורנס ברזל אשר אינו אחיך, לכן אין מכאובך גדול כל כך".

כמו כן ישראל. הם כבר מורגלים לקבל מכות, עשיו מכה בהם, פרעה רודה בהם, הם למדו גם את רשעותו של המן ושל יתר השונאים של העם היהודי. את כולם הם שרדו, אולם בעת שישראל מכה ישראל אחר, צערו גדול ומכאובו כבד מנשוא. וזהו, שאמר משה ליהודים הניצים: ׳למה תכה רעך?׳ חברים לא רבים, אחים לא מכים.

תועבת ה'

שש הנה שנא ה׳ ושבע תועבות נפשו: עינים רמות, לשון שקד וידים שפכות דם נקי: לב חרש מחשבות און, רגלים ממהרות לרוץ לרעה: יפיח כזבים, עד שקר ומשלח מדנים בין אחים: (משלי וי, ט״ו ־ י״ט)

אמרו רבותינו, כי כל אחד מאלו הדברים שהזכיר כאן שלמה המלך, הוא חמור מאד, תועבת ה'. אך משלח מדנים בין אחים, הוא הקשה מכולם.

וב׳אוצר המדרשים׳ אמרו, שהמשלח מדנים בין אחים – אין לו חלק לעולם הבא, רח״ל.

והחסיד רבינו יונה גירונדי ז"ל, כתב בספרו ׳שערי תשובה׳ (שער שלישי, אות רכ״ד): ״והמסכסך אחים ואוהבים ומביא שנאה ביניהם, קשה מכל חלקי לשון הרע. שנאמר: ׳ומשלח מדנים בין אחים׳״.

נמצאנו למדים, עד כמה חמור הוא הריב בין שניים הקרובים זה לזה. כמה נורא לגרום לריב בין שני אחים.

כי אנשים אחים אנחנו

על הפסוק במשלי (כ״ז, ר): "נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא", פירשו בתוספות (תענית כ.): כי כאשר אוהבים עושים מריבה ושונאים זה את זה, השנאה נאמנה. וכך הפירוש ״נאמנים פצעי אוהב״ – הפצעים, שהם השנאה שבין אוהבים, הם ״נאמנים", כלומר כואבים ביותר, כמו שנאמר (דברים כ־־ח, נ״ט): ״מכות גדולות ונאמנות וחליים רעים ונאמנים".

ובספר ׳הדרש והעיון׳ הסביר בזאת את מה שביקש אברהם מלוט (בראשית י״ג, ח־): "אל נא תהי מריבה ביני ובינך… כי אנשים אחים אנחנו״. כשפורצת מריבה בין בני משפחה וידידים, הרי השנאה העולה ביניהם היא עזה וחריפה במיוחד, כי קשה מכת קרוב ממכת רחוק.

הפסיכולוגיה של הדבר

ממי שלא מצפים – לא מתאכזבים. מהשכן או החבר לעבודה – איני מצפה הרבה, ולכן האכזבה לא גדולה כאשר אינו עומד בצפיות. אולם מאשתי, מבני, שהם יעשו לי את זה? אני מצפה מהם ליחס אחר. וכגודל הצפיה כן גודל האכזבה.

הפרדה בין הדבקים

כמה קשה היא מריבה בין בני זוג, עד שאמרו חז׳׳ל (גיטין צ:): כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליהם דמעות כאשר נפרדים. כמה קשה מריבה בין שותפים. כמה קשה שיש חיכוכים בין הורים וילדים. כי אין לך כאב גדול יותר מאשר הפרדה בין הדבקים.

בכל פרידה, גירושין, פיטורין וכדו׳, מתלווה לפירוד גם המהפך בהיבט ובהסתכלות על הצד השני. רק אתמול הם חיו ביחד, הביטו כל אחד על מעשיו של השני בהערכה, עיתים אף חיפו האחד על כישלונותיו של האחר, וכשהיו חילוקי דעות מיהרו ליישבם כדי שהכל יבוא על מקומו בשלום.

עד שזה קרה.

משהו גרם לסכסוך בין השניים, ׳חתול שחור׳ חצה ביניהם. והנה הכל מתהפך, הטוב הופך לרע, החיובי לשלילי והדברים הכי רציניים שאך אמש האמינו בהם, הפכו לחוכא ואטלולא. פתאום האשה אשר נשאת, ואשר דרתם באהבה, אחווה, שלום ורעות, הפכה לשנואה. בן יום הפכו השכנים שלך ליריבים בשל מעט צל שיצרה הבניה שלו או מעט רעש שעשה בנו. אחוות אחים הפכה למלחמת אחים, וחברים הפכו לשונאים. עולם הדמויות נהיה הפוך ממה שהיה אך לפני זמן מה.

נמצאנו למדים כי החומרה של ׳משלח מדנים בין אחים׳, אינה רק על הנתק שנוצר, עולם שלם חרב! כעסים, רכילות ולשון הרע הפכו ללחם חוקם, וכל הכוחות מתגייסים לאותו ריב ולאותו מדון.

בטעם הבאת הציפורים

לאור הדברים הללו, ניתנת הבנה חדשה בטעם הבאת שני ציפורים בקרבנו של המצורע. בעל לשון הרע, נענש משום שהיה משלח מדנים בין אחים. הוא עשה זאת ע״י פטפוטי דברים, לשון הרע ורכילות. לזאת הוא צריך לעשות תשובת המשקל ומה היא? להביא שני ציפורים. (צפור רמז לשלום שכן צפור בגימטריא שלום)

וכך, הוא שהטיל מדון בין האחים. ייטול שתי צפרים זהות שמסמלות את האחדות והשוויון, ויקריבם לכפרתו. [על זוג מושלם אומרים 'כמו זוג יונים'… המעשה עם הגר"ח והזוג הטרי ששב מהחתונה וראו על השולחן זוג יונים ובאו לשאול מה זה אומר, והשיבם הגר"ח שזה אומר שהשאירו את החלון פתוח…]

לומר, מה הוא הפריד בין הדבקים והשווים והטיל ביניהם ריב ומדון, אף כפרתו תהיה בהבאת צמד הצפורים הזה.

אין כמו משפחה

על המשמעות של הקשר המשפחתי, סיפר הג״ר מיכ׳ל שורקין שליט״א: על אף שהגאון רבי משה פיינשטיץ זצ״ל הקפיד שלא להטריח את הבריות, פעם אחת הטריח אותי, ולמדתי מזה הרבה.

יום אחד קרא לי רבי משה זצ״ל ואמר לי כי בנו הגאון רבי ראובן, עורך סעודת בר מצוה לבנו. והנה שמע ר׳ משה שאחד מבני משפחתנו הגיע מארץ ישראל, לצורך ביסוס והחזקת מוסדותיו בארץ הקודש. שאלתו ובקשתו שאמצא לו את הכתובת של הקרוב הנ״ל, כדי שיוכל להשתתף בשמחת הבר מצוה, יחד עם כל המשפחה.

כבר באותו הלילה התקשרתי לביתו של קרובי בארץ, שם אמרו לי שאין להם שום מושג היכן נמצא בעל הבית. הוא נוסע מעיר לעיר לחזר על פתחי נדיבים, ואינו מיידע אותם היכן הוא שוהה בכל יום. שבתי למחרת לרבי משה ועניתי לו את דברי המשפחה.

אמר לי ר׳ משה: ״ראה, איש זה מהמשפחה, ואיני מקבל שום תירוץ. וחובתי היא למצוא את הכתובת שלו בארצות הברית״. משראיתי כן, ישבתי באותו הלילה במשך שעתיים וחייגתי לעשרים טלפונים, הכל כדי למצוא אותו, אך ללא הצלחה. שוב שבתי בבוקר בידיים ריקות לרבי משה והוא בנימה של כעס אמר לי: ״משפחה זה משפחה, והנ״ל צריך לבוא ולהשתתף בבר מצוה״. היה לי הרבה צער מזה, ולא נחתי ולא שקטתי עד שהצלחתי. בערב הבא, בטלפון העשרים וחמש, תפסתי את הקרוב ב׳סט לואיס׳ ומסרתי לו שרבי משה מזמינו לבר מצוה. הוא ענה לי שהוא כבר בדרכו לקליפורניה ואינו יכול לבוא לבר מצוה. העברתי את הדברים לרבי משה זצ״ל ורק אז נחה דעתו.

למדתי אז מהנהגתו שהעניין של משפחה, דוחה את הכל. ונאה דורש נאה מקיים. הוא בעצמו היה נוסע נסיעה של שעות לכל השמחות של בני משפחתו.

לאחר פטירתו, היתה לאחד ממשפחת רבי משה זצ״ל טענה על בן משפחה אחר. שאלתי אותו: ״האם תיקח את הנתבע לדין תורה?״ והוא ענה לי: ״אבינו לימד אותנו שעיקר העיקרים הוא האהבה והאחדות בתוך המשפחה, לכן אף שאני חושב שאני צדיק בריבי, וההפסד הוא הפסד גדול, אני מוותר. לעולם לא תהיה שום מחלוקת במשפחתנו, ושום דבר לא יזיז אותנו ממה שלמדנו אבינו בעניין אחדות המשפחה״.

ונביא חלק ממה שהביא בעל ה׳פלא יועץ׳, בערך ׳אחים׳ וז״ל: ״מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, באהבה ואחווה שלום ורעות. שאם גדלה חיוב האהבה ולהיות עזרה בצרות בין אנשים זרים, על אחת כמה וכמה בין אנשים אחים, ואיש את אחיו יעזורו. וכתיב (משלי י״ז, י״ז): ״ואח לצרה יוָלֵד״. וכתיב (ישעיה נ״ח, ד): ״ומבשרך אל תתעלם״, ואחיו בשרו הוא.ומה מאד גנאי הדבר בעיני אלוקים ואדם, כי יהיה ריב בין אנשים אחים. בושה להם, כלימה להם, לעגה להם, ואוי להם אם אינם עוזרים זה לזה לעתות בצרה, או אם האחד עשיר ואחיו עני ואינו מפרנסו בכבוד. שהרי אמרו במדרש על פסוק (במדבר י״ב, י־ב): ״אל תהי נא כמת״, אמר לו אהרן למשה, משה אחי, צרעת זו לא על מרים אחותנו נתונה, אלא על עמרם אבינו היא נתונה.

זאת יתן על לבו כשאחיו בצרה, יצייר בעצמו כאלו אביו ואמו עומדים לפניו, וקובלים עליו ומתחננים אליו שירחם על יוצאי חלציהם. ״ועוכר שארו, אכזרי״ (משלי י״א, י״ז), וכדי להיות בשלום בין אחים, צריך שיהיו מעבירים על מידותיהם ומוחלים זה לזה ואין מקפידים זה על זה, כי זה ראוי להיות מדת כל אדם כל שכן בין אחים…״

ומסיים שם: ״בכל אשר יוכל לזכות את אחיו ואת בני אחיו בתורה ובמעשים טובים, ככה יעשה ויישא ברכה מאת ה׳ ומאביו ואמו, על כל הטובה אשר הוא עושה עם אחיו ובית אביו, זוהי דרך ישרה לאחים ולא יתפרדו. ישמע חכם ויוסיף לקח״.

זירוז בעניין גידול בנים לתלמוד תורה

בספר ׳שירה חדשה׳ (להרש״ד פרידמאן שליס״א) הביא רעיון נחמד השייך לענייננו. וז״ל: ״שמעתי דבר יקר מידידי אלופי ומיודעי הרה״ג משה מאיר ווייס שליט״א, לזרז אודות לימוד התורה וגידול בנים לת״ת. הוא אמר על מאמר הכתוב (ישעי• רד, י״ג): ׳וכל בניך לימודי ה׳ ורב שלום בניך; דהנה מצאנו וראינו כמה פעמים שמתהווים מחלוקות גדולות בתוך המשפחה. כי יהיה ריב בין אחים, כגון אם האב הלך לעולמו והבנים רבים זה עם זה על חלקם בעזבונו. ודבר זה גורם לעורר מדנים ושנאה בין אחים וקרובים, שאחריתה מי ישורנה. אמנם בזמן שהאחים גדלו כולם על ברכי התורה, והם עמוסים בתורה ועוסקים בתלמוד תורה, כשהם נוהגים כבני תורה, אזי יש תקוה שיסתדרו עניני העיזבון של אביהם בשלום, שהרי הנהגתם על פי התורה, היא תיישר דרכם ותוליכם באורח סלולה להתפשר ולבוא לידי הסכמה על פי התורה הקדושה. וזהו שאמר הכתוב (ישעיה רד, י״ג): ׳וכל בניך לימודי ה״ – אם כל בניך יהיו בני תורה, לומדי לימודי ה׳ ועוסקים בתורת ה׳, אזי לא יבואו לריב על הירושה ויתקיים בהם: ׳ורב שלום בניך׳

הסופר פרץ סמולנסקין היה קרוב משפחה עם אשתו של הגאון בעל ״בית הלוי״ מבריסק זצ״ל, בהיותו כבר רבה של בריסק ביקר פעם בוורשה ונודע לו שפרץ סמולנסקין שהיה חולה שחפת נמצא גם כן בוורשה. ביקש מאחד ממקורביו שייוודע על מקום משכנו של פ.ס., שכן הוא רוצה לבקרו. רב טען ההוא ברוגזה, מה שייך לבקר את סמולנסקי שהוא חוטא ומחטיא את הרבים! אעפ״כ ברצוני לבקרו״ אומר ה״בית הלוי" בניחותא, שכן ש״ב של אשתי הוא.

אבל רבי ־ רוגז וטוען ההוא לעומתו, מה שייך ש״ב אבל אינו עושה מעשה-עמך ואסור להסתכל…

בוא וראה מסביר לו ה״בית הלוי״ בסבלנות אבהית.
בדין השבת-אבידה נאמר בתורה (דברים כ״ב, א) "לא תדאה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך״. פשטות הדברים, שבשום אופן אסור להתעלם מאבידתו של הזולת אלא צריכים לטפל בה ולהשיבה לבעליה. ברם, באו חכמינו ז״ל והוציאו מקרא מידי פשוטו ודרשו (ברכות י״ט א) ״והתעלמת מהם – פעמים שאתה מתעלם״. אך לא כן בדברי הנביא (ישעיה נ״ח, ז) "ומבשרך לא תתעלם". במקרא זה לא מצאנו בשני התלמודים והמדרשים שחכמינו ז״ל יוציאוהו מידי פשוטו לדרוש ״לפעמים כן מותר להתעלם מבשרך". ומדלא קבעו חכמינו תחומים בדברי הנביא, הווי אומר: שהצו מבשרך לא תתעלם" הוא בכל המצבים וללא שום תנאים. [״הראשון לשושלת בריסק״ עמ' 22]

*

דברים נבנים בהדרגה

[הרב וולך עם תוספות]

יוסף מתוודע לאחיו, הם עולים לארץ ישראל באים ליעקב אבינו, ״ויגידו לו לאמור עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים ויפג לבו כי לא האמין להם". חז׳׳ל דורשים אות הפסק מילה אחרי מילה: ״ויגידו לו״ – קודם כל ״ויגידו לו״ אגדה, אומרים חז״ל זה מלשון המשכה ״מישכו וקחו לכם צאן״ אומר התרגום ״נגידו״, ״נהר יוצא מעדן״ נגיד אומר התרגום. לדברי אגדה קוראים אגדה כיוון שמושכים לבו של אדם, (שבת פז.) ״ויגידו לו״, הם לא רק אמרו לו אלא הם משכו את הדברים והכינו אותו לאט לאט לבשורה הזאת, (ע״פ פירוש השפתי כהן)

והוא מביא את דברי חז״ל שסרח בת אשר נגנה בכינור כדי להכין אותו ש״עוד יוסף חי והוא מלך במצרים״.

״לאמור״ – אומר האור החיים הקדוש שהם אמרו לו את זה באמירות, כלומר שהכינו את לבו לקראת הבשורה הזאת שיש להם מה לומר לו.

״ויפוג לבו״

כותב הרמב״ן, בראשית פרק מה פסוק כו

וגם זה, ויפג לבו, שנתבטל לבו ופסקה נשימתו, כי פסקה תנועת הלב והיה כמת. וזה הענין ידוע בבוא השמחה פתאום, והוזכר בספרי הרפואות כי לא יסבלו זה הזקנים וחלושי הכח, שיתעלפו רבים מהם בבוא להם שמחה בפתע פתאום, כי יהיה הלב נרחב ונפתח פתאום, והחום התולדי יוצא ומתפזר בחיצוני הגוף ויאפס הלב בהתקררו:

והנה נפל הזקן כמת. ואמר כי לא האמין להם, להגיד שעמד זמן גדול מן היום והוא שוכב דומם בעבור שלא האמין להם, כי הידוע בעלוף הזה שיצעקו לו וירגילו אותו בשמחה ההיא עד שתקבע בו בנחת רוח, וזה טעם וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אליהם וירא את העגלות, כי היו צועקים באזניו דברי יוסף ומביאים לפניו העגלות, אז שבה רוחו אליו וחזרה נשימתו וחיה, וזהו ותחי רוח יעקב אביהם:

רבינו בחיי מביא בעניין הזה את הסיפור בגמרא (כתובות סב) שרבי חנינא בן חכינאי ביקש רשות מאשתו ללכת ללמוד תורה ונתנה לו רשות, יב׳ שנה ולמד והתעלה וכשחזר ליישובו הוא לא הכיר אותו כיוון שהוא נהפך מכפר קטן לעיירה והוא לא הכיר את השבילים ולא ידע איך להגיע לביתו, אז הוא ישב על שפת הנהר והמתין והוא ראה נערה שיורדת לשאוב מים ומישהי קראה לה בת חכינאי והוא הבין שזו בתו…

הוא לא הציג את עצמו בפניה אלא הלך אחריה לראות לאן היא הולכת, והיא הלכה והוא הולך אחריה עד שהגיעו הביתה ואשתו הייתה בחוץ היא ניפתה קמח והיא ראתה אותו פתאום ומתה, הוא ביקש עליה רחמים ואמר: ׳עניה זו לשוא שמרה׳? היא סתם חיכתה לבעלה ועד שהוא חזר היא מתה? וחייתה.

רואים שאדם רואה משהו לפתע פתאום הוא עלול למות!

שבירת הכלים

נזכיר בעניין הזה כמה וכמה מאורעות שקרו: רבותינו אומרים (שבת קיט) שבכל דיבור ודיבור שבני ישראל שמעו פרחה נשמתם, מושג של שבירת הכלים, היה כאן אור גדול וחוויה גדולה מדי שלא היו להם כלים לקבל אותה.

הגמרא אומרת (סנהדרין צט) שיצא מלאך ה׳ והרג את כל חיילי סנחריב שצרו על ירושלים ואיך עשה זאת? אחת הדעות היא שאוזניים פתח להם ושמעו שירת המלאכים ומתו, זו הייתה חוויה גדולה מדי בעבורם ולא היו להם כלים להכיל אותם ומתו.

ידוע בשם כמה מגדולי ישראל ורבי שמעלקא מניקשלבורג שבקריעת ים סוף ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר להם הקב״ה: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?

אומר רבי שמעלקא שהם רצו לפתוח את אוזנם של המצריים שישמעו שירת המלאכים וימותו, ואמר להם הקב״ה: לא מגיע להם למות בכזה מוות נפלא הרי מעשה ידי טובעים בים, הם הרי הטביעו את עם ישראל בים ומגיע להם מידה כנגד מידה למות בים.

יוצא לנו שאדם ששומע בשורה פתאום זה סכנה, וכן מצינו אצל שרה לצד השני ששמעה את בשורת העקידה ושיצחק לא נשחט ומתה.

דברים נבנים בהדרגה

יש לנו כאן עיקרון שעליו רציתי לדבר והוא השתלב בסוף, בעניין הפרשה:

האדם בנוי כך שהוא לא יכול לסבול דברים שבאים בבת אחת הוא צריך להכין את עצמו בהדרגה לקראת שינוי, ושינוי שבה בבת אחת הוא לא יחזיק מעמד.

לכן אומרים חז״ל (עדיות ב ח) שתהליך יציאת מצרים ארך שנה שלימה, ולמה? הרי הקב״ה התגלה למשה לפני אותם שנים עשר חודש ואמר ״ראיתי את עוניי עמי אשר במצרים״ ולמה שלא יגאלם מיד ומאחר ועלתה צעקתם לשמים והקב״ה שומע צעקתם למה לא להושיע אותם מיד?

יש מושג של ׳מצמיח ישועות׳ – למה זה צריך לצמוח ולא יכול לבוא בבת אחת?

והתשובה: זה לא שהקב״ה לא יכול להוציא אותנו בבת אחת, אלא לנו אין לנו את הכלים להכיל את ההצלה שלנו אם תבוא בפעם אחת, זה צריך להבנות בשלבים לאט.

ולכן אומרת הגמרא (ראש השנה יד) שבראש השנה פסקה העבודה מאבותינו במצרים.

אם בראש השנה פסקה למה נשארנו עד פסח? מה עשינו שם? השעבוד פסק, מדוע נשארנו שם חצי שנה? והתשובה: שהיינו צריכים להסתגל להיות בני חורין לאט לאט,

עדיין בגלות ואנחנו מסתגלים להיותנו בני חורין.

הבן איש חי (ראש השנה ח) מביא את הגמרא שאומרת שהעבדים יוצאים לחירות ביובל אבל לא בראש השנה, הם מפסיקים לעבוד בראש השנה ונמצאים בבית אדוניהם עוד עשרה ימים עד יום הכיפורים ואז תוקעים בשופר וחוזרות שדות לבעליהם ועבדים לבתיהם.

שואל הבן איש חי: למי זה טוב, למה הם צריכים להיות עשרה ימים בטלים בבית אדוניהם והם צריכים לפרנס אותם בחינם והעבדים משתוקקים לחזור לביתם ולמה כולאים אותם בבית אדוניהם?

אומר הבן איש חי: שאם הם יצאו מיד מעבדות לחירות הם יאבדו עשתונות, וצריכים לאט לסגל אותם למצב החדש כדי שיוכלו להכיל אותו.

ואומר הבן איש חי, שמאחר שכתוב ״כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות״ (מיכה ז טו) שהגאולה העתידה היא תהיה כעין גאולת מצרים, שעם ישראל יהיו בני חורין ויסתגל למצב ואז הגאולה תבוא.

שלב אחרי שלב

רבינו בחיי (שמות פרק ג) במחזה הסנה, הוא מעיר שההתגלות הייתה בשלבים, הוא ראה סנה בוער באש ותשומת לבו הופנתה לזה ״אסורה נא והראה מדוע לא יבער הסנה״, ונגלה אליו מלאך ואומר לו ״של נעלך מעל רגלך״, והקב״ה מדבר אתו. זה אותת למשה שכל התגלות צריכה להיות בשלבים, וגם הגאולה שאתה הולך לבשר היא צריכה להיות בשלבים,

וכתוב שהגואל נגלה וחזר ונכסה, ואז היו עשר מכות ולאט עם ישראל הסתגל לגאולה שלו ואז הגיע הגאולה השלימה.

והוא מביא את הפסוק (הושע ו ג) ״ונדעה נרדפה את ה׳ כשחר נכון מוצאו״ כלומר, אם אדם רוצה להתחבר לקב״ה הוא צריך לעשות את זה באופן מושכל ״כשחר נכון מוצאו״,

כמו שהיום לא בא בתוקפו בבת אחת אלא האור לאט מתגבר, ׳גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור׳, מושג של גלילה ובין השמשות ועלות השחר ונץ החמה ושעה רביעית ושישית ביום, ולאט לאט מכינים את האדם לקראת האור שבא,

אומר רבינו בחיי שהעולם הגשמי הוא בבואה של העולם הרוחני, ואם אדם נמצא בחושך מוחלט ויפתחו בפניו בבת אחת אור גדול הוא יאבד את הראיה,

רבותינו אומרים (תשובות הגאונים, שערי תשובה סי׳ קעח. וראה עוד סיבות לעיוורונם בסדר הדורות ח״ב ע׳ רב יוסף; רגמ״ה, סוף מס׳ מנחות; רש״י בס׳ האורה עמ׳ 5; רמב״ן ור״ן בבלי קידושין לא ב.) שרב ששת ורב יוסף נחשפו בבת אחת לאור מסנוור ונהיו עיוורים לעולם.

קריע"ס בהדרגה

רבי צדוק הכהן מלובלין זצ״ל מעיר את תשומת לבנו לנקודה בקריעת ים סוף שהפסוק מדגיש אותה מאוד, הרי אין ספק שקריעת ים סוף הייתה ניסים נפלאות, ׳עשרה ניסים נעשו לאבותינו על הים׳, שנים עשר שבילים מקורים, ולא נדבר על הרצפה האיתנה שהייתה להם, ועל הקירות השקופים שהיו להם וכל הניסים שהיו שם.

מה עשתה שם רוח הקדים ״וה׳ ניהג את הים ברוח קדים עזה כל הלילה״ מה היא עשתה ומה היה תפקידה? הרמב״ן כותב שהיא הייתה בעבור פרעה איך הוא אזר אומץ להיכנס לים, הוא לא הבין שזה מלכודת?

אלא הוא תלה את המאורעות הנפלאים בגלל רוח הקדים, ולמרות שזה שיגעון ולא הגיוני ולא היה לו במה להיתלות, אבל זה כוחו של שיגעון.

אבל היה לזה עוד מטרה למען עם ישראל עצמו להכין את לבם, שרוח קדים שורקת כל הלילה אז הם הבינו שמשהו עומד לקרות, וכך הם יהיו מוכנים לקראת הגילויים של ים סוף.

ואם לא היו מתכוננים לא היו להם כלים להכילם אז, או שהיו עוברים מעליהם או שהייתה שבירת הכלים, וכמו שבמתן תורה יצאה נשמתם למרות ההכנה שהייתה להם לפני בקולות וברקים,

אבל כיוון שהגילויים היו גדולים יותר מיכולת ההכנה שלהם אז הם נשברו ומתו.

למעשה היסוד של מה שאמרנו שהאדם בנוי כך שהוא יכול לפגוש באמת את השינוי אם הוא יבוא בהדרגה, ושינוי שבא בבת אחת או שהוא חולף מעלינו או שחלילה יש שבירת כלים.

תכין ליבם

לרבי ישראל מסלנט הייתה שאלה ותשובה נפלאה: יש לנו שני ימי דין ראש השנה ויום הכיפורים ובראש השנה נידונים לקראת השנה הבאה עם כל האמצעים והשופר ומלך שיושב על כיסא דין ועובר לכיסא רחמים, ואינני יודע כמה היו עוברים למרות כל הרחמים…

מה עשה הקב״ה? נתן לנו אפשרות לשפר את עצמנו על ידי עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים והוא מכפר בסופו בנעילה.

שואל רבי ישראל: האם לא הגיוני היה יותר שקודם יהיה יום הכיפורים, נכפר על העוונות ונבוא נקיים לראש השנה, ולמה שנבוא לראש השנה עם העוונות, עם אפשרות שיפור, ולמה לא נבוא ישר אחרי כפרת יום הכיפורים?

והתשובה שלו: שיום כיפור מכפר עם תשובה (כך נפסקה ההלכה בסוף מסכת יומא) והתשובה תלויה בפתיחת הלב, ולבנו הוא אטום יש לנו לב אבן. איך פותחים את הלב? בהכנה.

ומכיוון שיש לנו את חודש אלול ויש לנו את ראש השנה עם תקיעת השופר ויש לנו את כל נדרי עם יום הכיפורים, ולאט הוא נפתח עד שמגיע נעילה ואז נזכה למחילת עוונות.

אבל אם הוא היה חולף מעלינו, אז היינו מגיעים לראש השנה בלי כלום, ולכן צריכים פתיחת לב שתזכה

אותנו בדין.

היסוד שלנו הוא: שהאדם צריך להכין את עצמו כדי לפתוח את לבו, וזה לא יכול להיות מהרגע לרגע.

מה למעשה?

לדברים יש השלכות בעולם המעשה.

אומרת המשנה (ברכות ה א) שחסידים הראשונים היו שוהים שעה לפני התפילה ומתפללים, אז היו מכינים את עצמם לתפילה שעה כדי לפתוח את הלב, וכן לאחריה אי אפשר ישר לקפוץ לאוכל אלא צריכים לרדת לאט לקרקע, וצריכים שעה לפני ואחרי שהדברים יקרו בהדרגה.

להתכונן למצוות

כותב החיי אדם (סימן סח) הכתוב אומר ״שומר מצווה לא ידע דבר רע״ (קהלת ח ה) מה זה ״שומר מצווה״? זה מלשון ״ואביו שמר את הדבר״ כותב רש״י: חיכה וציפה מתי זה יבוא. מי שמצפה למצווה ומכין את עצמו אליה, אז ״לא ידע דבר רע״ כי יהיו לו את הכלים למצווה עצמה,

ולשונו היא ׳וכבר בחנתי בניסיון שכשאר עשיתי מצווה בפתאום לא קיימתיה כראוי׳, זה לא חלילה שהוא הפסיד את אחד הדינים של המצווה, אבל הלב שלו לא היה מוכן כראוי.

ולכן צריך ליזהר בזה ולהכין את עצמנו לקרת המצוות שאנחנו עושים. ומה קורה כשלא מכינים ודברים קורים בפתע פתאום? לאדם אין את הכלים להתמודד עם המצב החדש.

הרב וולבה ונכדו שרצה ללכת לכותל

עליה של בע"ת

כך גם צריך האדם להזהר מאד בעלייתו, שלא לקפוץ. כשקופצים נופלים. צריך ללכת שלב אחרי שלב.

היצר מביא את האדם לקפיצות מתוך רצון שיפול. ולכן מוביל אותו לקצוניות כבר בהתחלת הדרך.

 לענין ה'הדרגתיות' – יש היבט נוסף –

התרסקות

נספר (מנחות קט:) סיפור מאוד עצוב שארע לפני למעלה מאלפיים שנה:

שמעון הצדיק שהיה בתחילת ימי החשמונאים והוא היה כהן גדול ארבעים שנה ולא בכדי קראו לו שמעון ׳הצדיק׳, הגמרא (יומא לט) כותבת שכל ארבעים שנה לא כבה נר המערבי עדות לכל באי עולם ששכינה שרויה בישראל (שבת כב:) והגורל היה עולה בימין וחוט השני היה נהפך ללבן ביום הכיפורים, ארבעים שנה של ניסים. כשהוא עמד להיפטר מן העולם הוא אמר שחוניו בנו ימלא את מקומו למרות שהיה לו בן בכור שמעי שהיה גדול יותר מחוניו. (לפי הגירסה הראשונה של הגמרא) וחוניו קיבל את המינוי ולא ידע מה עושים ביום החניכה, העניין הוא כזה: ששמעי הבן הבכור כנראה היה ילד בזמן שאביו התמנה, והוא ליווה את אבא שלו ביום שהוא התמנה, וכעבור שנתיים וחצי נולד אחיו חוניו, והוא לא ידע מה עושים ביום שמתמנים.

אמר לו שמעי: אני אראה לך מה עושים ביום החניכה. ושמעי כאב לו הלב שאחיו נהיה לכהן גדול, ולא הוא. ושואלים התוספות: מאחר ואנחנו רואים ששמעי גם ידע את העבודה יותר ממנו, והראיה שהוא אמר שידריכו, אז למה שמעון הצדיק בחר בקטן ולא בגדול?

ואומרים התוספות, שהוא מילא את דרכי אבותיו כלומר שביראת שמים הוא הגיע לפסגה, והוא היה כשמעון הצדיק, אבל את סדר העבודה ביום הראשון על כל פנים הוא לא ידע.

ואומר לו אחיו הגדול: בוא לחדר הצדדי ותתלבש לקראת המאורע, והוא הלביש לו חלוק של נשים וחגורה של נשים ושם לו מטפחת על הראש… ושאל חוניו: מה זה? אמר לו שמעי: כך אבא לבש ביום הראשון… ולקחו והעמיד אותו בצד המזבח וכל הכוהנים מסתכלים ולא מבינים מה זה, והולך שמעי להסביר להם מה שהם רואים, ואומר להם: שיש לו אהובה והוא נדר לה שביום הראשון שהוא יתמנה הוא ילך בחלוק שלה לכבודה, עם המטפחת…

אני לא מדבר על ״הלא ילבש״… רצו להורגו הכוהנים, אז הוא ברח והם רדפו אחריו והצליח להימלט עד שהגיע לאלכסנדריה של מצרים, והלך ובנה שם בית לעבודה זרה והקריב קורבנות לעבודה זרה, ועל זה אומרת המשנה שכוהנים ששימשו במקדש חוניו לא ישמשו בבית המקדש ע״כ.

יש לנו כאן אדם שהיה גדול ביראת חטא כשמעון הצדיק והוא חי בעולם של ניסים, וראה שה' הוא האלוקים, ואני לא מדבר על העשרה ניסים שנעשו במקדש אלא על הניסים הייחודים שנעשו לאביו, ואיך הוא הולך ובונה בית לע״ז? (תוספות כותב שהוא הקריב רק בשביל הגויים, וזה מותר?)

והתשובה היא: שהייתה לו נפילה מאיגרא רמה ממצב שהוא אמור להיות הכהן הגדול הוא מגיע למצב של כלום, וברגע שהכל מתנפץ אדם לא יודע מה הוא מסוגל לעשות. אם נזכור זה היה חטא העגל, איך מגיעים לעשות עגל אחרי מעמד הר סיני? אבל ברגע שיוצאים ממצרים בכח גדול וביד חזקה והם בטוחים שהם הולכים לארץ ישראל ומשה עולה ולא יורד ובא השטן וערבב את העולם ועשה חושך ענן וערפל לומר שמשה מת, והם היו בשעה של ערעור ובשעה כזאת אנחנו לא יודעים מה יקרה ואדם עלול לאבד כל מה שהשיג.

אחי יוסף רוצים להרגו

יש מדרש וצריכים להבינו (בפרשת השבוע) האחים של יוסף התחרטו על המכירה לא יודע אם על עצם המכירה אבל על התוצאות שלה שאבא שלהם בצער עשרים ושתים שנה ועזבה אותו רוח הקודש ועל זה וודאי הצטערו, אז הם החליטו שהם מחפשים אותו, ונכנסו בעשרה שערים וחיפשו אותו בכל הביבים של מצרים כי מי יודע לאן הוא התגלגל, ואם מוצאים אותו מחזירים אותו הביתה.

ופתאום קורים להם כל מיני דברים מוזרים, לוקחים להם את שמעון ובנימין, ואז אומר יוסף ״הוציאו כל איש מעלי״, ״ולא עמד איש אתו״, ואמר להם ״אני יוסף העוד אבי חי״, ואומר המדרש שהוא לא עשה כדין שהוא אמר ״הוציאו כל איש מעלי״, כי אתה נמצא עם האחים שרצו להרוג אותך! ומיד שאמר להם כך רצו להורגו, ובא מלאך ופיזר אותם בארבע רוחות הבית.

מה קורה כאן, הרי הם התחרטו ורצו להשיבו אל אביו, ובמקום לשמוח הם רוצים להורגו?

ואם נניח שהיו מצליחים להורגו הרי המצריים היו עושים בהם לינץ׳!

אומר הסבא מקלם: שזה כוחו של ערעור, ברגע שהם שמעו ״אני יוסף״ דבר שמגיע בפתאומיות גורם לשבירה וכל מה שבנו התנפץ והם חזרו עשרים ושתים שנה אחורנית ורצו להורגו.

קין במשבר

הכתוב אומר והדברים ידועים מאוד קין הקריב מנחה והיא נדחתה והבל הביא קורבן וברוך ה׳ התקבל ברצון. ״ויהי בהיותם בשדה ויאמר קין אל הבל אחיו ויקם קין על הבל אחיו ויהרגהו״ מה שכתוב כאן שהוא אמר לו משהו וכתוצאה מכך הרגו, מה הוא אמר לו, ומה היה הוויכוח בניהם?

כותב התרגום יונתן בן עוזיאל: שאמר קין ״אין דין ואין דיין ואין עולם הבא ואין שכר ועונש, והבל אומר לו על מה אתה מדבר? יש דין ויש דיין ויש שכר ועונש, רבו והוא קם והרגו ע״כ.

לפי קבלת חז״ל (בראשית רבה כב, ב.) אדם הוליד את קין והבל עוד בגן העדן ובצביונם נבראו, הם נולדו לפני החטא והגירוש מגן העדן, אז הם הרי ראו שיש דין ויש דיין? הם הרי ראו שהקב״ה נגלה לאדם וחווה ונתן להם את העונש שלהם, אז הם ידעו שיש שכר ועונש, והרי אתה בעצמך ראית שהקורבן שלך לא התקבל והיית מדוכדך והקב״ה בא אליך ואמר ״למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלא אם תטיב שאת וגו'״ ואיך אתה יכול לכפור בידיעות שלך?

והתשובה: שזה היה רגע של ערעור וברגע של נפילה אדם יכול להתכחש לכל מה שהוא יודע ולפעול נגד הידיעות שלו עצמו.

המגדף בעקבות נפילה ומשבר

יש פרשה עצובה בתורה ׳פרשת המקלל', ״ויצא בן איש מצרי והוא בן אישה ישראלית ויצא ויקוב את ה׳״, איך אדם שהוא יהודי מבחינת ההלכה וחווה את יציאת מצרים וחווה את מכות מצרים ואת קריעת ים סוף ומתן תורה ומתקיים במן ושליו איך הוא יכול לקלל את הקב״ה, הרי אתה חי מידו מה קורה אתך? ״ויצא״ מהיכן יצא? מעולמו יצא, איך אדם יכול להפסיד את כל עולמו בדבר שהוא יודע שלא נכון? והתשובה: שהוא רצה לנטוע אוהלו בשבט דן והם דחו אותו ומשה אמר ששבט דן צודקים ״לבית אבותם״ כתיב ואבא שלך מצרי ולא מקבלים אותך לשבט דן כי השבט הולך לפי האבות, וברגע שהוא נדחה זה רגע של ערעור וברגע כזה אדם לא יודע לאן הוא עלול להגיע והוא לא שולט בעצמו והוא עלול לקלל.

אותו האיש ו'זריקתו'

נזכיר סיפור מהגמרא (סנהדרין קז:) שרבי יהושוע בן פרחיה נשיא ישראל היה לו תלמיד שדבק ברבו וליווה אותו בכל מסעותיו, ויום אחד הם הגיעו לאכסניה ובעלת האכסניה שירתה אותם במסירות עצומה, ורבי יהושוע מאוד התפעל ואמר ׳כמה נאה אכסניה זאת׳, כמה נפלאה! ואמר לו התלמיד: רב'ה עיניה טרוטות, הרב שם לב יפה יפה אבל העיניים שלה פוזלות…

אמר לו הרב: רשע, בזה אתה מסתכל, זה הכוונה שלך? אני מתכוון על המהות והמסירות, וכזה תלמיד שמסתכל על האכסנאית וחושד ברבו שמסתכל אם יפה או לא אני לא צריך! הוציא ארבע מאות שופרות ונידהו. וכל יום היה מגיע התלמיד ומבקש מחילה שיחזירו אותו ויתירו לו את הנידוי, וידע רבי יהושוע שאם יקבלו אותו מהר שום דבר לא ישתנה וצריכים לתת לו להתבשל במיץ של עצמו שידע שדבר כזה לא עושים שוב, ודחה אותו יום אחרי יום עד שראה שהחבל ממש מתוח והחליט שהוא מקבלו,

אותו יום שהוא בא היה רבי יהושע באמצע קריאת שמע ורמז לו שיחכה והוא הבין שהוא אמר לו שלום ולא להתראות… יצא וזקף לבינה והשתחווה לה, גמרנו! מתלמיד של רבי יהושוע בן פרחיה הוא נהיה עובד אלילים, יש שאומרים שהוא מייסד הנצרות…

מה קרה כאן? מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, ברגע שיש נפילה יש התרסקות, ואדם לא יודע מה הוא צפוי לעשות בשעה של נפילה.

לרפד נפילה

רבי חיים שמואלביץ מזכיר לנו והדברים יפים כל כך, כשבא שמואל הנביא ואמר לו בדבר ה׳ שהוא נטרד מהמלוכה, שאול לא ביקש רחמים אלא ביקש דבר אחד בוא תחזור יחד איתי ונשתחווה יחד לקב״ה, ״כבדני נא נגד זקני עמי״ (שמואל א טו, ל) שלא יהיה מרוח בכותרות של העיתון של מחר נתק בין שמואל לבין שאול… מה הוא רצה?

אלא הוא אמר כך: כעת אתה הודעת לי שאני לא מלך וזו שעה של נפילה ושל ערעור, אז אל תעשה לי את זה, תרפד לי את הנפילה, אני יודע שאני לא אהיה מלך אבל תעזור לי לעבור את השעה הזאת בשלום.

שלמה מולך על מקלו

הגמרא אומרת (סנהדרין כ) יש גמרא ידועה (גיטין סח.) ששלמה המלך הודח בפתאומיות מהמלוכה, אשמדאי לקח אותו וזרק אותו לקצה העולם, מלך הדיוט ומלך, ובסוף הוא חזר. אבל הייתה תקופה שהוא הודח לחלוטין מכל מה שהיה לו, בתחילה הוא משל בעליונים ובתחתונים (מגילה יא:) ואחר הוא משל אך ורק על התחתונים ולא במלאכים, ובסוף מלך על מקלו ״כי זה חלקי מכל עמלי״ (קהלת ב י) יש לי מקל! מה זה למלוך על מקל?

יש סיפור יפה ואני חושב שהוא מאוד שייך לכאן: הייתה חסידות גדולה ואינני יודע את שמה, היו המון חסידים ואדמו״ר גדול והוא נפטר והחסידים התפזרו וחלקם שמרו אמונים לבן, והחסידות הצטמצמה. לאחר מכן גם הוא נפטר והשאיר אחריו בן שימלא את מקומו וכל החסידים התפזרו לכל רוח מלבד השמש שנשאר נאמן לו, אז הוא ראה שאין לו מה לעשות שם,

אז הוא מכר הכל וקנה בלעמברג בניין בן שתי קומות בקומה למעלה עשה בית לעצמו ובקומה התחתונה בית מדרש, והוא היה מתמיד ובעל השגות, אברך מושלם אבל בלי חסידים, מלבד השמש שדאג לבית המדרש, להחזיר סידורים, ולדאוג למניין. היה יורד לרחוב לחפש צנטער (אתם יודעים מה זה צענטר? מהשני והלאה זה כבר צנטער…) ואיך שהוא הוא שרד ואכל את החסכונות שלו.

בלמבערג היה בית מדרש עצום עם מאתיים משפחות של חסידי בעלזא והם חיפשו רב לבית המדרש ואין מועמד יותר מתאים מאותו אברך שהוא משכמו ומעלה, הציעו לו הצעה שאי אפשר לסרב לה,

בא תהיה הרב בבית המדרש שלנו ובמקום לחפש עשירי למניין יהיה לך מאתיים אברכים תחת היד שאתה יכול למסור להם שיעורים ולהדריך אותם,

בתנאי אחד שתוותר על האדמורו״ת, תהיה רב בית המדרש ותיסע אתנו לבעלזא כשצריך.

הוא פחד שאולי הוא פוגע בשושלת שלו שהשושלת תכחד בגללו, מצד שני אני צריך לדאוג לעצמי ולהפיץ תורה ויכול להדריך מאתיים משפחות…

מה עושים? נסע לשינווא לבנו הבכור של הדברי חיים מצאנז, הוא היה אחד מענקי הדור וסיפר לו הכל, על כל מה שקרא עם החסידות וכרגע היא נגמרה ויש לו הצעה להיות רב בית המדרש של מאתיים משפחות והאם הוא צריך לשמור על הגחלת הקטנה בשביל אבא שלו וסבא שלו? שאל אותו הרב'ה: אין לך אף חסיד? ענה לו: שיש לו חסיד אחד, השמש. ואמר לו הרבי משינווא: חייל אחד שיהיה לך, ושתהיה מצביא. (איין זעלנער צו האבן און זיין א גענעראל)

ברגע שאתה מצביא יש לך אחריות, ואם אתה מוותר על זה אתה מוותר על חלק מהאישיות שלך, ותמשיך להיות גנרל!

שלמה המלך היה מלך ואין לנו מושג במלכות שלו, והוא פתאום הודח לגמרי אז הוא מלך על מקלו, על משהו הוא מולך על חייל אחד… לשמר את עניין המלכות ולא ליפול לחלוטין, כי אם נופלים לחלוטין לא יודעים איך אפשר לאסוף את עצמנו.

מגילה נופלת – נפילה

הגמרא מספרת סיפור (חגיגה ה:) רבינו הקדוש קרא במגילת איכה ופתאום המגילה נפלה מידיו לארץ, כנראה שהוא בכה כשקרא והתרופף לו האחיזה והיא נפלה. אז הוא קרא את הפסוק ״השליך משמים ארץ תפארת ישראל״. וזה ממש לא מובן, איך מה שקרה לו הסביר לו את הפסוק, זה הרי נפל לו חצי מטר מידיו לארץ והפסוק מדבר על נפילה מן השמים לארץ ומה הוא הבין?

והתשובה: שאפשר להיות בשמים מבחינה רוחנית, ואפשר גם להיות בארץ מבחינה רוחנית, ואפשר גם לשרוד בארץ מבחינה רוחנית. אנחנו היום בבחינה של ״שחה לעפר נפשנו״ וברוך ה׳ יש חיים. והנורא הוא, ״השליך משמים ארץ״, החבטה של הנפילה. כלומר, אפשר לחיות פה ואפשר שם, אבל הנפילה היא נוראה, אדם צריך לרפד לעצמו את הנפילות, ואם הוא לא מרפד אל תעשה דברים בשעה הזאת. יש אמרה מאוד יפה של החוזה מלובלין: הכתוב אומר ״החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך״ (קהלת ב יד) שואל החוזה: מה עושה החכם בחושך? והתשובה שלו: שהחכם בחושך לא הולך!

כעת זו שעה של חשכות, תחכה!

לפעמים ביחסי אישות יש כעסים ויש נפילות ואל תעשה כלום לך לישון תקום בבוקר ותעשה כי שעה של נפילה היא שעה של ערעור.

הדברים נכונים ושייכים לפרשה, התחלנו ביעקב אבינו גם כשהכינו אותו לבשורה, אבל ברגע שהוא שמע אותה הוא התעלף לשעות, עם כל הכוחות שלו הוא לא החזיק מעמד עם בשורה פתאומית, אדם בנוי שהוא צריך זמן לעכל דברים.

גדולת יוסף

מצאתי כתב סופר נפלא בפרשת השבוע יעקב אבינו אומר ״רב עוד יוסף בני חי״, שומע שיוסף חי אחרי שהוא מתאושש ואומר ״רב״ ברוך ה׳ ״עוד יוסף חי״, ואומר על זה המדרש מה זה ״רב עוד יוסף בני חי״?

מה רב כוחו של יוסף, יעקב התפעל מהגבורה של יוסף ״רב תבואות בכוח שור״, מה רב כוחו שעברו עליו כל הצרות ועמד בצדקו!

שואל הכתב סופר: מי דיבר פה על הצרות? הרי כתוב כאן שיוסף הוא מלך במצרים?

ונניח שסיפרו ליעקב את הצרות של יוסף, איזה ניסיון יותר גדול ניסיון העוני או העושר, למי יותר קשה לעמוד בצדקו ליוסף בבית האסורים או ליוסף שהוא מלך במצרים?

אז הוא לא צריך לומר שעברו עליו כל הצרות ועומד בצדקו, אלא צריך לומר שנהיה מלך ועמד בכל הניסיונות!

חז״ל אומרים על הכתוב ״ויוסף היה במצרים״ בהווייתו היה נשאר בצדקו מתחילה ועד סוף, אז מה הפירוש בדברי יעקב?

ועונה הכתב סופר: שזה נפלא שעומדים בניסיון העושר אם מתרגלים אליו לאט לאט, וזה לא רבותא גדולה. אבל לצאת מבית האסורים ומיד להיות משנה למלך, מעטים שעומדים בכזה ערעור ונשארים בצדקם,

ועל זה אמר יעקב: רב כוחו שעמד בצדקו למרות כל ייסוריו.

והוא מפנה לפרשת תולדות שאמר יצחק ליעקב ״וייתן לך האלוקים מטל השמים״, ואומר המדרש למה זה מתחיל באות ו׳? ועונה המדרש ״וייתן״ ויחזור וייתן. מה הפירוש?

אומר הכתב סופר: שאם יצחק באמת רוצה לברך את יעקב הוא לא יברך אותו בעושר פתאומי אלא בעושר הדרגתי וייתן ויחזור וייתן וכן על זה הדרך, ואז זה יהיה מבוסס, אבל אם ייתן לך בבת אחת זה יכול להיות מעורר. אבל אצל עשיו הוא אמר לו ״מטל השמים יהיה מושבך״, כיוון שבין כך עשיו הוא מעורר אז אין עניין לשמור עליו, אבל על יעקב שהוא רוצה לשמור אז זה ״וייתן״ ויחזור וייתן.

והוא מביא את המדרש (רבה פרשת מסעי) שאלה מטרוניתא אחת את רבי יוסי: לכמה ימים ברא הקב״ה את העולם? ענה לה: לששה ימים! שאלה אותו: ומה הוא עושה מאז, מה הוא מובטל? ענה לה: הקב״ה עושה סולמות ומעלה לזה ומשפיל לזה, הקב״ה משנה מצבים של אנשים וזה עבודה נון סטופ… מה הפירוש עושה סולמות?

אלא הפירוש הוא: שהקב״ה ברוב חסדו גם שהוא רוצה לרומם מישהו או להוריד מישהו הוא עושה את זה בהדרגה כדי לשמור עליו, כי אם הוא יעשה את זה בבת אחת מי יודע מה יהיה עם אותו האדם. פתחתנו וסיימנו בעניין ההדרגה וצריך לזכור שני דברים,

א׳ – שהדברים יהיו בהדרגה ״עיני כסיל בקצה הארץ״ הוא רוצה ישר לעוף למעלה וזה לא כך, אלא דף היומי דף ועוד דף.

וב׳ – אם כבר קרה שעה של ערעור צריך לדעת לא לעשות שום מעשה באותה השעה אלא להמתין ולחכות שיעבור המצב, ואז ההחלטה היא תהיה שקולה ונכונה.

*

להיות חלק מקבוצה – זו עוצמה!

[לכל יהודי יש כח של רבים! חלק מברוורמן יתד תשעט, חלק מהרב גלינסקי וילך]

בראשית פרק מה (כא) וַיַּֽעֲשׂוּ־כֵן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּתֵּן לָהֶם יוֹסֵף עֲגָלוֹת עַל־פִּי פַרְעֹה וַיִּתֵּן לָהֶם צֵדָה לַדָּֽרֶךְ: …..(כה) וַֽיַּעֲלוּ מִמִּצְרָיִם וַיָּבֹאוּ אֶרֶץ כְּנַעַן אֶֽל־יַעֲקֹב אֲבִיהֶֽם: (כו) וַיַּגִּדוּ לוֹ לֵאמֹר עוֹד יוֹסֵף חַי וְכִֽי־הוּא מֹשֵׁל בְּכָל־אֶרֶץ מִצְרָיִם וַיָּפָג לִבּוֹ כִּי לֹא־הֶאֱמִין לָהֶֽם:

(כז) וַיְדַבְּרוּ אֵלָיו אֵת כָּל־דִּבְרֵי יוֹסֵף אֲשֶׁר דִּבֶּר אֲלֵהֶם וַיַּרְא אֶת־הָעֲגָלוֹת אֲשֶׁר־שָׁלַח יוֹסֵף לָשֵׂאת אֹתוֹ וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב אֲבִיהֶֽם: (כח) וַיֹּאמֶר יִשְׂרָאֵל רַב עוֹד־יוֹסֵף בְּנִי חָי אֵֽלְכָה וְאֶרְאֶנּוּ בְּטֶרֶם אָמֽוּת:

מבאר רש״י: ״סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו, בפרשת עגלה ערופה, זהו שנאמר: ׳וירא את העגלות אשר שלח יוסף׳ ולא נאמר ׳אשר שלח פרעה׳״.

יש להתבונן בדברי רש״י. מה שכנע את יעקב בכך שיוסף הזכירו את לימודם האחרון, ומדוע כתוצאה מזה: ״ותחי רוח יעקב אביהם״?

[אמנם בשנים עברו דיברנו על הענין, שמי ש"מונח בלימוד" יתן סימן מלימוד, ואם היה "מונח" בדברים אחרים, היה מזכיר לו שבבוקר האחרון שבו נפרדו "אכלו חביתה עין + זיתים שחורים ולבנה וזחוק"… זה הראש של מי שראשו "בצלחת"… ומזה הסיק יעקב שיוסף עדיין אוחז בתורה וקדושה. אמת. אך נרצה לראות עומק נוסף בדברים].

דבר נוסף – מה הדגש על הלימוד של "עגלה ערופה" – הרי די היה שיזכירו מה למדו, מבלי להודיענו מה זה היה?

נקדים – מצוות הקהל

אחת לשבע שנים נצטוינו במצות ״הקהל״: כל ישראל, אנשים נשים וטף, עולים לבית המקדש לשמוע קריאת ספר דברים מפי המלך, ״ולמדו ליראה את ה׳ אלקיכם כל הימים״ (דברים לא, יב).

ושאלו בגמרא (חגיגה ג ע״ב): אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה באים? הלא אינם מבינים את הנאמר. תרצה הגמרא – כדי לתן שכר למביאיהם.

צריך ביאור – מה באמת המטרה להביא ילדים? אם כדי שמביאיהם יטרחו – יכלו לומר להביא לסחוב כ"א שק תפוחי אדמה…

הרבי מוורקא והרבי מקוצק

אומר הגר"י גלינסקי: אספר ספור ששמעתי בנעורי, ועוררני למחשבה ובו ייפתח לנו הפתח להבין הענין:

כשהרבי מפשיסחא זצ"ל נפטר, התפלגה העדה. החלק הגדול נהה אחרי השרף מקוצק זצ״ל, לפיד האש ועמוד היראה, והחלק האחר הכתיר את הצדיק רבי יצחק מוורקא זצ״ל, רעו וחברו של השרף מקוצק והנהגתו מנגדת בתכלית. בשובה ובנחת, סבלנות וננוחות. יום אחד הלך הרבי מוורקא ברחוב, ועצרה לידו עגלה גדושה בחסידים נלהבים, הנוסעים לקוצק.

אחד, עז פנים, הורה לעגלון לעצור. פנה אל הרבי בהתרסה: ״רב איטשע, רואם מאכסטו זיף נאריש, שפילט זיף א רעבע – מה אתה משתטה, "משחק את הרבי". פשוט את הגלימה ובוא אתנו לקוצק!״

הנוסעים נדהמו מהחוצפה, המתינו לתגובה.

אבל הרבי מוורקא נותר נינוח כשהיה. בחיוך ענה: ״האמת, מעולם תמהתי –

שלושה חברים קנו כרטיס פיס במשותף, וזכו בפרס הגדול, מאה אלף רובלים –הרי הם יחלקוהו ביניהם, והגם שבהון העצום שנפל בחלקם, יש די והותר להם ולבניהם אחריהם, בכל זאת, מעולם לא שמענו שיפנו לחבר רביעי ויציעו לו להתחלק עמם בזכיה, למרות שיש בה די לכולם

אז מדוע, כשיש לאלף חסידים רבי והרבי הלא עסוק בשלו, בתפלותיו ולמודו, התעלותו ודבקותו, כמה זמן יכול הוא להקדיש לכל אחד מהם? למה שוקדים הם לצרף חסידים נוספים, להגדיל את החסידות?

הלא מזיקים הם לעצמם, מטילים יותר עומס על רבם, ויהיה לו פחות פנאי עבורם!״

בני החבורה שמעו בענין. מעולם לא חשבו על כך. אכן, שאלה!

המשיך רבי יצחק מוורקה ואמר: ״אבל אגלה לכם את התשובה.

החסידים עצמם אינם בטוחים במעלת רבם. האמנם מורם מעם הוא, איש אלקים קדוש, אשר רוח ה׳ דבר בו ומלתו על לשונו. מבקשים הם חיזוקים, הסכמות. אם יצטרפו חסידים נוספים, יתנו גשפנקא לרבי, ואהיה בטוח שטוב בחרתי…

שמע נא, יונגערמאן. אני מכיר את רבך מזה שנות דור. קבל את עדותי שהוא קדוש וטהור, מרומם ונשגב. יכול אתה לנסוע אליו בלב שקט, מבלי לצרף אליו חסידים שיחזקוך״. ופני אותו חצוף חפו…

איני יודע האם הוציא את שנתו, היום ודאי אינו חי. והספור יפה, והתשובה כה נוקבת.

[תוספת: המסר כאן הוא ברור. האדם צריך להיות בטוח בעמדה שלו. באמונה שלו. לא לחפש לחפש חיזוקים כל הזמן מהסביבה. זו תסמונת העדר. לחוש שאם אין לי הסכמה מן הסביבה אני לא בסדר, ואני צריך להתחבא וכד'. כמה התקלקלו בזמנו בצבא, בשל הסחף השלילי אחר הלחץ החברתי?]

אם האמת אתך – אתה יכול להיות מעבר האחד וכל העולם מן העבר האחר – כאברהם העברי – וללכת עם האמת שלך ולא לחשוש לאף אחד!

תשובה נוספת לטענת החסיד – לא כי אינך בטוח, אלא מתעלים יותר בציבור!

אך ר' יענקלה גלינסקי ממשיך ואומר בהקשר לתשובת ר' הרבי מוורקה:

אבל כמדומני שהתשובה האמתית אחרת –

מדוע משתוקקים החסידים להגדיל את החסידות, הלא תהיה לכל אחד פחות תשומת לב מרבו. אמת ויציב. אבל לעומת זאת איזו התחזקות תהיה לו מעצמת החבורה, מגודל העדה! מאוירת היחד, הלכוד, הגבוש. איזו חויה זו, איזו עצמה! [ולא רק "חיזוק שבחר ברבי הנכון" – כדברי הרבי מוורקא].

וזה, מעמד הקהל!

כשהאדם – אפלו ילד קטן – רואה צבור כה עצום ורב, ויודע שהוא חלק ממנו, אין לנו מושג איזה חינוך זה נותן. ככתוב: ״ולמדו ליראה את ה׳ אלקיכם כל הימים״ השראת יראה לכל החיים!

ילד שיחווה זאת, ילמד ״ליראה את ה׳ כל הימים!״ ״כל הימים״, גם אם ישוב לעירו ושכונתו, גם אם יקלע לבדידות ויהיה לבדו, ידע שהוא חלק מצבור ענק ומלוכד, וזה יתן לו כח ועצמה.

ואכן ה״אור החיים״ הקדוש מבאר שהשכר למביאיהם הוא שיהיה חנוכם קל, כי בכך ילמדו ליראה את ה׳ כל הימים. [לזה לא יועיל הפתרון של "שק קמח"…].

בזה נבין הנהגת החזו"א

בזמנו החזו"א עודד מאד ללכת להצביע, ואף אמר לבחור למכור את תפיליו ולהניח שאולות, ולשלם נסיעות ע"מ ללכת ולהצביע.

אחד מן החשבונות שלו היה – אדם מתחבר לציבור. לרבים. כשציבור היראים קטן – הוא לא מתחבר אליהם ומתדרדר, אך אם מאחורי עבודת השם מתחבר ציבור גדול – הוא מרגיש שהוא חלק מקבוצה גדולה, זה נוסך בו כח להשאר מחובר אליהם ולעבוד את השם!

הגנרל והמדים

סיפר ר' יענקלה גלינסקי על שהותו במחנה הסגר עם צמרת הצבא הליטאי, עם עוד חמישה עשר גנרלים וארבעה עשר בישופים, ושרים ופקידים בכירים. ופ"א לפנות בוקר ראה את אחד הגנרלים הגרמנים השבויים ביד הרוסים בטרם עלה השחר מוציא שקית ובה בגדי גנרל, לובש ועושה תנועות של גנרל, מחזיר את הבגדים לשקית ושב לדרגשו. למחרת שאלתיו והוא השיב: הייתי מצביא גרמני, גנרל דגול רבבות נשמעו להוראותי, אני עוד אשוב לתפקידי. אני חושש שבינתיים יפעל הדיכוי האכזרי וישפיע עלי וישכיח ממני שאיני עבד אבוד אלא גנרל עטור תהילה.

מה חיזק אותו? אני חלק ממעצמה גדולה, שעוד תשוב ותמלוך!

מה העצה לדור האחרון?

בתחלת ימי בית שני בטלו אנשי כנסת הגדולה יצרא דעבודה זרה (יומא סט ע״ב] ובכדי לשמר את כח הבחירה בטלה הנבואה מישראל, בגדר ״זה לעמת זה עשה האלקים״ (קהלת ז, יד). וב״משך חכמה״ (במדבר יא, יז) הביא בענין זה את הכתוב (זכריה יג, ב] ״והיה ביום ההוא נאם ה׳ אכרית את שמות העצבים, וגם את הנביאים [נביאי האמת] ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ״. [כל המפרשים ביארו זאת על אחרית הימים, שיתבערו נביאי השקר והבעל, ומבואר בגר"א [וכן הוא בספר חסידים] "משהרגו את יצה"ר (דע"ז) בטלה הנבואה",

ו'המשך חכמה' מבאר שהגר"א למד זאת מהפסוק הנ"ל שנאמר על תקופה זו של אנשי כנה"ג שאז "אכרית את שמות העצבים" והושבת יצה"ר דע"ז, ואז "גם את הנביאים (-נביאי האמת) אעביר מן הארץ"].

והנביא האחרון, מלאכי, בסוף נבואתו, השאיר צוואה לדורות עולם. מעתה לא יהיו עוד תוכחות פרטניות, אבל נמסרה הוראה כוללת ומקיפה.

כשאדם כותב צוואה, יש להתבונן בכל מילה. הוא כותב בה את אשר הוא רוצה להשאיר אחריו כמסר לדורות הבאים.

כל שכן ערב חתימת וסיום הנבואה בישראל, יש לשים לב לדברי אחרון הנביאים, שודאי יש לו מסר לדורות הבאים בהם תיפסק הנבואה. מסר לדור אחרון.

ומה הוא –

״חזקו עלי דבריכם, אמר ה' אמרתם שוא עבוד אלקים ומה בצע כי שמרנו משמרתו״. דעו לכם שיתרבו הקולות המקררים ומצננים מעבודת ה׳, ״אשר קרך׳, שקררך וצננך מרתיחתך (רש״י דברים כה, יח).

״ועתה אנחנו מאשרים זדים״, אומרים שפורקי העול הם המאושרים, ״גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלקים וימלטו״. מרעיש הדבר –

מכל צרות החרבן והגלות, הרדיפות והפרעות, נהרות הדם ולהבות המוקדים והכבשנים, זו הצרה הנוראה ביותר! אליה רואה הנביא צורך להתייחס, ולה יש לתת מענה.

ומה עצת הנביא לדור זה?

״אז נדברו יראי ה׳ איש אל רעהו ויקשב ה׳ וישמע… וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו׳ (מלאכי ג, יג-יז). זו העצה היעוצה. להתאגד יחדו ולהתחזק בצותא.

שיעור תורה, קבוצה של עובדי ה', חיבור לחבורה קדישא. החיבור מחזק!!

עונשים ברוסיה

אחד הענשים הקשים והמרים ברוסיה, וגם כוס מרורים זו עברה עלי, היה הבידוד. למעלה ממאה בני ישיבות היינו, והתחזקנו אהדדי. ואז הפרידו אותי מהקבוצה, כלאוני בצינוק. בחקירות ספרו שפלוני נשבר וחתם להם כרצונם, ופלוני הסכים למה שהכתיבו לו, ופלוני ופלוני נפטרו, ופלוני ופלוני נשלחו למחנה אחר. אתה לבד, אתה בודד, נותרת בלי חברה!

והשיבוני לצינוק, להיות עם מחשבותי, לעכל את החדשות המרות כלענה. מה כוחך להתמודד לבדך, באין תומך וסועד, באין אפשרות להתחזק?

ומי אמר שאין, אמרתי לעצמי: נובהרדוקער אני, חלק מתנועה כבירה של אמת יוקדת, של מסירות נפש. וגם אם מורי וחברי מפוזרים בכל קצוות תבל, שייך אני להם וחלק מהם –

הלכה – כרבים

ואמרו בנובהרדוק, זה שאמרו (ברכות לא ע״א) שהנפטר מחברו אל יפטר אלא מתוך דבר הלכה. והגר״א היה רגיל לומר לנפטר ממנו ההלכה יחיד ורבים הלכה כרבים (״תורת גבריאל״, ויצא. וכן הוא ב״אוהב ישראל״ לקוטים, בשם המדרש, וב״אגרא דפירקא״ סימן כא בשם הירושלמי).

[הוספנו ביאור שההלכה הזאת יוצרת ר"ת יוה"ך שזה המלאך השומר לאדם בדרך, ויוצא מפסוק כי מלאכיו יצוה לך– ס"ת יוה"ך וכן מפסוק ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה במקום לכתוב מבאר שבע לחרן – ייתר אותיות יוה"ך ששלחה עמו מלאכים ללוותו אומר המדרש]

ומדוע מתוך הלכה זו דוקא?

פרשו בנובהרדוק שבהיותם יחד יכולים היו לקיים ״אז נדברו יראי ה׳ איש אל רעהו״ ולהתחזק אהדדי, ועכשו נפרד מחברו והולך בדד, ידע שאינו יחיד, אלא גם בהפרדם שייך הוא לרבים וכחם מלוה אותו!

בכך התחזקתי, והחזקתי מעמד. סרבתי לכל התכתיבים ומאנתי לכל הפתויים. ונואשו ממני והחזירוני אל הקבוצה, והנה אחד לא נעדר. כולם חיים, וקיימים! ובפיהם ספורים דומים, איך הפרידום ויאשום, והפעילו עליהם לחצים, וכל אחד אמר לעצמו: גם אם יחידי נותרתי, נובהרדוקער הייתי נובהרדוקער אשאר!

מה מבקש יוסף

(בראשית פרק לז טו) וַיִּמְצָאֵהוּ אִישׁ וְהִנֵּה תֹעֶה בַּשָּׂדֶה וַיִּשְׁאָלֵהוּ הָאִישׁ לֵאמֹר מַה־תְּבַקֵּֽשׁ: (טז) וַיֹּאמֶר אֶת־אַחַי אָנֹכִי מְבַקֵּשׁ הַגִּֽידָה־נָּא לִי אֵיפֹה הֵם רֹעִֽים:

מה השאלה "מה תבקש"? לכאורה היה לו לומר "להיכן אתה צריך להגיע"?

יוסף היה בנו חביבו של יעקב אבינו, גדל על ברכי יצחק אבינו, בחברת השבטים הקדושים. והנה, תועה בשדה. לבדו. ולפניו הירידה למצרים, והשהיה בבית פוטיפר, ובבית האסורים, ובארמון המשנה למלך מצרים, איך יחזיק מעמד?

אמר לו המלאך [לענ"ד] – אתה חייב להחזיק מעמד – מה תבקש? איזה עיצה תבקש כדי להחזיק מעמד?

צריך אתה לעצה לעמוד ולא להשבר בכל הנסיונות שאתה עומד לעבור!

עונה לו יוסף עצתי היא – את אחי אנוכי מבקש!

אני אומר לעצמי – תזכור אתה חלק מבית יעקב! אתה חלק משושלת של י"ב שבטי י-ה!

שלא ימחה שמך מאבני החושן ולא תהיה ראוי להיות עמהם!

תזכור שאתה חלק מקבוצה גדולה של יראי השם וכך אחזיק מעמד!

נחזור ליוסף והעגלות ששלח –

שאלנו מה הראה ליעקב בזה שנחה דעתו? ומדוע דוקא הלימוד הוא עגלה ערופה?

מבארים המפרשים שיש כאן מסר עמוק ונפלא הנלמד לדורות ממעשה זה.

דברים לא מתרחשים בעולם סתם כך, לא לחינם למדו יעקב אבינו ויוסף סוגיה זו. היו שם מסרים סמויים שלימדו אביו בדרכו אל מהמורות החיים.

לכשנתבונן בפרשת עגלה ערופה נווכח לראות שיש קשר בין תוכן פרשה זו לשליחותו של יוסף למצרים.

כידוע מצוות עגלה ערופה מתקיימת כאשר מוצאים חלל באדמה ולא נודע מי הכהו. זקני העיר הקרובה אל החלל רוחצים את ידיהם במים במקום עריפת העגלה, מתוודים ואומרים: ״ידינו לא שפכה את הדם הזה ועינינו לא ראו״ (דברים כא, ז). שואלים חז״ל: ״וכי יעלה על דעתנו שזקני בי״ד שופכי דמים הם?

[תארו לעצמכם את החפץ חיים והבא"ח מגיעים ואומרים לציבור – האמינו לנו – זה לא אנחנו רצחנו אותו…]

אלא שלא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזון, ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לויה״ (משנה בסוטה פ"ט מ"ו).

המהר״ל בנושא זה בביאורו למסכת סוטה

מסביר המהר״ל, כי כוחו של האדם תקיף יותר, כאשר הוא בתוך כלל בני האדם, שאז יש לו את כח הרבים. לעומת זאת, כאשר הוא יחידי, עומד לו כוחו בלבד, ואז בכוח כל מיני פגעים לפגוע בו.

כאשר הבריות מלווים את האורח כברת דרך כדי שיעור לוויה, אף שלאחר מכן הוא ממשיך בדרכו יחידי — [שהרי אי אפשר להם להיות עמו תמיד], וצריכים המארחים לחזור לביתם —

בכל זאת מעשה זו מוכיח, כי ההולך אינו לבדו אלא הוא חלק מציבור.

כה חזקה השפעת מעשה זה למעלה, שכן מכאן ואילך, כביכול, הקב״ה וצבא השמיים מתלווים גם הם אל ההולך. אך אם מניחים את האדם לילך לבדו, הרי הוא נחשב ליחיד, וקל לפגעי הדרך לפגוע בו.

זהו הסבר לדברי חז"ל, שכל מי שמלווים אותו אינו ניזוק, ולכן אפשר להבין גודל חשיבות הלוויה, שבחסרונה

אומרים בית הדין: ״ידינו לא שפכו את הדם״.

[תוספת] לאור דברינו – אין כאן רק ענין סגולי, אלא גם ענין נפשי – כשאדם יודע שאינו יחיד, יש לו עוצמות להתמודד כנגד הקמים עליו! הוא יוכל לשרוד גם כנגד שודדי דרכים ומרצחים!

זה גם ביאור דבריו של דוד המלך (תהלים קי״ט קכ׳׳ב):

״ערוב עבדך לטוב — אל יעשקוני זדים״, היינו, ערוב (ערבב) אותי עבדך עם הטובים, ואז לא אחשוש שמא יעשקוני זדים. לא אחשוש מהמלעיגים, המבטלים, הזדים שרוצים לבטלני מהתורה, אני חלק מקבוצה גדולה של עובדי ה' באמת!!

כך גם [נלע"ד] מבואר בפסוק בתהלים (פרק נה יט) פָּדָה בְשָׁלוֹם נַפְשִׁי מִקֲּרָב־לִי כִּֽי־בְרַבִּים הָיוּ עִמָּדִֽי:

מכח מה נפדיתי בשלום? מכח המחשבה ש"רבים עמדי"! אני לא לבד!

כתוצאה מדין זה תיקנו חז״ל שצריך ללוות את האורח ארבע אמות.

המושג לוויה

המושג לויה ביהדות אין משמעותו ללכת אחרי מישהו [נפטר וכדו'], אלא הכוונה ביחד עמו,

כפי שלאה אמנו נתנה את השם לבנה השלישי לוי ובאומרה: ״הפעם ילוה אלי אישי״ (שם כט, לד). מבאר האונקלוס: ״יתחבר עמי בעלי״. שבט לוי תמיד היה מחובר לתורה למקום המקדש ולקדושה, מפני כן הוא לא חטא בעגל כי הקשר שלו לקדושה היה בל ניתן לניתוק.

רעיון זה נמצא במצוות הלווית המת, אדם נפטר מזה העולם, ועומד לתת דין וחשבון בפני בית דין של מעלה, אנו החיים מלווים אותו, ומצהירים בזאת שהנפטר הוא לא לבד, הוא חלק מן הציבור, וכשהציבור יוצא ללוותו הוא מעניק לו את זכות הציבור.

כך גם כשיהודי יוצא לבדו לדרך, מקום שמידת הדין מרחפת רח"ל, כפי שנאמר בחז״ל: ״כל הדרכים בחזקת סכנה״ (ירושלמי, ברכות ד) וע״כ מצווים אנו ללוותו להגן עליו, הוא חלק מן הציבור, וע״כ מוטלת החובה על כל אחד מן הציבור ללוות את האורח, שלא יחוש לבד וע״י הלוויה תהיה לו את זכות הציבור.

להיות לבד – מסוכן

על שני ימי ראש השנה אומרים חז״ל שהיום הראשון – יום הדין, הוא בבחינת דין קשה ואילו היום השני הדין ־ רך יותר. מהיכן זה נלמד?

מבאר מרן הגר״א דסלר זצוק״ל נאמר במשנה: ״בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון״ (ר״ה א־ב). ומבאר הרע״ב: כאימרנא ״ככבשים הללו שמוציאין אותן בפתח קטן זה אחר זה לעשרן, ואין שניים יכולים לצאת כאחד״. ומאידך נאמר שם: ״וכולם נסקרין בסקירה אחת״ משמע ביחד?

מיישב הרב דסלר שהדינים מתרחשים בשתי צורות, ביום הראשון של ר״ה דנים כל אחד בפני עצמו, על זכויותיו וחובותיו כאדם בודד, האם הוא מימש את חובתו בזה העולם. וזהו דין קשה! כי מי יצדק לפניו בדין?!

אך ביום השני של ר״ה הדין הוא על כלל הציבור, וכשדנים את הכלל כל יחיד נמדד כחלק מהכלל. וזהו הדין הרך יותר כי יש לכל יחיד את זכות הציבור.

יוסף חייל בודד בחזית

יוסף הצדיק עומד ללכת לבד, להתמודד לבד, להילחם לבד, להקים את משפחתו לבד. אביו לומד עמו טרם צאתו את סוגיית עגלה ערופה כמדריך ומורה דרך לחיים. איך מתמודדים כשאין אף אחד לצידך.

יוסף – גם אם ננכה את הנסיונות הקשים בהם התנסה – עצם היותו לבד במצרים הרחוקה והטמאה – זה כבר נסיון עצום לבחור בן 17 שנה!

שכם – מועדה לפורענות

יעקב אבינו שולח את יוסף לשכם, המקום הזה הוא מקום המוכן לפורענות רוחנית – שם קלקלו השבטים, שם עינו את דינה, ושם נחלקה מלכות בית דוד – שם הייתה לא רק סכנה גופנית, אלא גם סכנה רוחנית.

ולכן היה חייב יעקב לצייד אותו בכלים רוחניים שיהיה מסוגל להתמודד עם כל המזיקים והסכנות שבדרך.

[וגם מהסכנות העתידיות בעשרים ושתיים שנה הבאות, שהגם ש"איהו לא חזי – מזליה חזי"].

וזאת מלמדו אביו: ״דע לך יוסף, אתה לא לבד!! אני אתך, אבותיך עמך, וכל כלל נשמות עם ישראל מלווים אותך, עיני עם ישראל נשואות אליך, בכל קושי והתמודדות, תחזיק מעמד והישאר צדיק״.

העגלות וסימנם

כאשר יוסף שולח לאביו שהוא עודנו חי בארץ מצרים, מקום של טומאה וע״ז, הוא שולח לו סימן שהוא נשאר באותה דרך ובאותה צדקות כשהיה בבית אבא. כך ידע יעקב כי יוסף עדיין חי מבחינה רוחנית, כי המזון והלוויה אשר נתן לו בתחילת דרכו ביציאתו לשכם, הם שמרו עליו מפני טומאת מצרים, ולכן:

״וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם״. כאשר הוא רואה את הסימן של העגלה הערופה – אז נרגע, כי ידע שהצליח בחינוך שנתן ליוסף,

הוא עמד בכל הניסיונות והחזיק מעמד בכל טומאת מצרים, ולכן: ״ותחי רוח יעקב״!

זה המסר שמוסר כעת יוסף לאביו בשליחת העגלות. יוסף אומר – תמיד חשתי את דמות אבי עמי. כך גם גידלתי את ילדיי כאילו הם סמוכים על שולחן סבם.

רעיון זה הוא אבן דרך בחינוך ילדי ישראל. אם כל הורה ומחנך יחוש את השליחות בהענקת הליווי הרוחני לכל ילד יהודי הנולד, החוסן והשמירה בשרשרת דורות הנצח של עם ישראל.

עפ"ז נלע"ד לבאר את המשנה באבות [פרק ב]

הלל אומר אל תפרוש מן הצבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותך:

העצה כיצד להחזיק מעמד ברוחניות – אל תפרוש מן הציבור. אל תחשוב שאתה מנותק מן הכלל. תזכור שציבור גדול אתך! כי אם תרצה לנסות להצליח "לבד" – אל תאמין בעצמך [כשאתה לבדך] עד יום מותך!

מוסיף הרב פינקוס – שזה שנאמר "אתם ניצבים היום כולכם" – האדם הוא חלק מן הכלל, וזה סוד הצלחתו.

הרבה ניסו להתעלות לבדם, זה החזיק זמן מועט, ואח"כ נפלו למשברים. המתחבר לכלל – יש לו עצמה של כלל!

לסיום – החיבור לבית אבא לראש הישיבה הייתה בת אחת ויחידה. כשהתחילה מלחמת העולם השנייה ניסו רבים לברוח, אך ראש הישיבה לא נטש את הספינה, הוא נשאר עם הבחורים. אחד מהם היה אהוב עליו במיוחד ואף הצליח לברוח ועלה לארץ. לאחר השואה בירר הבחור וגילה שראש הישיבה נספה עקה״ש הי״ד, אך בתו ניצלה, ורחמנא ליצלן התחתנה עם גוי ויש להם בן. אותות המלחמה פגעו ביהדותה, עד שהלכה והתנצרה, ואת בנה שלחה לבי״ס נוצרי ה״י.

הבחור, שהעריץ את ראש הישיבה לא היה מסוגל לחשוב שבתו היחידה תחיה כך את חייה, רחוקה כל כך מדרך אביה. הוא החליט להיפגש איתה במקום מגוריה בבלגיה, שלח לה מכתבים וניסה לדבר על ליבה, אך לא זכה לתגובתה. הוא ניסה להשיג את מספר הטלפון של המפעל בו עבדה, וכשהצליח לתקשר איתה, היא ניתקה לו בפנים. הוא לא ויתר, עלה על מטוס לבלגיה והגיע למקום מושבה ליד העיר גנט.

הגיע אל הבית ודפק בדלת. היא פתחה, זיהתה אותו ומיד טרקה לו את הדלת בפנים. הוא היה בהלם, אך לא ויתר, והתחיל לדפוק שוב ושוב על הדלת. בסופו של דבר היא פתחה בזעם וצעקה עליו: ״מה אתה רוצה ממני?! תן לי לחיות! חתכתי את השרשרת שלי ואני לא רוצה להיות יהודיה!״

אחרי שצעקה עשר דקות, היא הפסיקה כדי לנשום לרגע, ואז הוא אמר לה: ״אני צמא נורא, אולי אפשר לקבל כוס מים?״ והיא אמרה ״בסדר, אבל תחכה בחוץ״. ״את יודעת, אני עומד פה כמעט שעה, אולי את יכולה להוציא לי גם כיסא?״ הלב היהודי שלה התרכך, היא הכניסה אותו הביתה, אך אמרה לו – ״אני לא רוצה להתווכח על כלום, ולא רוצה שתחזיר אותי בתשובה!" ״בסדר״, הוא התרצה. ״אבל את יודעת שאבא שלך היה כמו אבא גם עבורי. ספרי לי בבקשה על הרגעים האחרונים שלו בעולם הזה״.

היא התחילה לספר, ותוך כדי דיבור היא בכתה: איך באמצע התפילה הם הרגו אותו… הלב נקרע. כאשר סיימה, קם, הלך לכיוון הדלת, ואמר: ״אני הולך, אך ברצוני לומר לך רק דבר אחרון: המפתח נמצא אצלך״. היא לא הבינה, ושאלה: ״איזה מפתח, על מה אתה מדבר?״. הוא לא ענה, המשיך ללכת ושב ואמר: ״דעי לך, שהמפתח נמצא אצלך״.

היא המשיכה ללוות אותו והתחננה על איזה מפתח אתה מדבר?״.

הוא עצר, ואמר: ״הייתה מלחמה עצומה בין אבא שלך לבין הצורר יימח שמו. החלום של אביך היה שהנכד שלו יהיה יהודי. אבא שלך, שהיה הרבי שלי, חלם כל החיים להמשיך את שרשרת הדורות מהר סיני ולהעביר את מסורת התורה לדורות הבאים. להיטלר ימש״ו היה חלום אחר לגמרי. החלום שלו היה שהנכד של סבא שלך לא יהיה יהודי, שלא יהיו יהודים בכלל. המפתח מי ינצח במלחמה הזו, אבא שלך או הצורר, נמצא אצלך״. ובמילים האלה הוא יצא מהבית.

הוא נכנס למכונית וראה אותה נכנסת הביתה, מסיטה את הווילון ומביטה בו. הוא אמר לנהג: ״תניע את האוטו, אבל עדיין אל תיסע״. אחרי כמה דקות היא רצה החוצה ואמרה: ״בסדר, אני רוצה שאבא שלי ינצח. אבל איך אני עושה את זה? התחתנתי עם גוי. אם אתה רוצה, תיקח את הבן שלי ותחנך אותו להיות יהודי״. האיש ענה לה: ״אבל הילד לא מכיר אותי. אקח אותו רק אם תבואי אתי לארץ״. היא רצה פנימה להכין מזוודה, שניהם נסעו מיד לבית הספר הקתולי, אספו את הילד ונסעו לשדה התעופה. הגרי״מ לאו שליט״א, שסיפר סיפור זה, סיים ואמר: ״אני מכיר את הבן הזה, כיום הוא אחד מגדולי הרבנים בישראל״.

*

כוחה של שתיקה

 [השכר עבור שבירת המידות ספר 'המאור שבתורה' עם תוספת מרובה]

המדרש מתאר את שאירע לאחר שנמצא הגביע באמתחת בנימין:

היו עומדים ומחבטים לבנימין על כתפיו, ואומרים לו גנבא ברא דגנבתא ביישתנו, בן אמך אתה, כך ביישה אמך את אבינו, ובשביל אותן המכות שהכוהו בכתפיו זכה שתשרה שכינה בין כתפיו, שנאמר דברים ל״ג חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן (תנחומא סו״פ מקץ) פי' האחים היו מכים את בנימין ואמרו לו אוי לך גנב בנו רחל שגנבה גם היא התרפים מלבן והוא שתק, לכן זכה שבית המקדש יהיה בחלקו של בנימין, וצריך להבין למה שכרו כל כך גדול, בשביל פעולה זו שקיבל המכות ושתק, מה היה לו לעשות סוף סוף מידי חשד לא נפק, שהרי אצלו נמצא הגביע.

הנעלבין ואינן עולבים שומעים חרפתן ואין משיבין וכוי ושמחים ביסורים עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו (גיטין ל״ו:) וכתבו בעלי תוספות עה״ת (בראשית א' ט״ז) ודיל ורבותינו דרשו בתחילה נבראו שוין בגדולה, וקטרגה הלבנה ונתמעטה, והשמש עמד בגדלותו, לפי ששמע חרפתו ולא השיב, והיינו דאמרינן הנעלבין ואינם עולבין שומעים חרפתם ואינם משיבים עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו כשמש ששמע חרפתו ולא השיב ונתגדל ע״י כן, וגם ביוצר של שבת יש גורסין ראה והקטין צורת הלבנה עכ״ל וכן כתב המאירי שם.

ציור חי יש לנו בשתיקתו של בנימין, הבה נתבונן, בנימין ידע כל הכ״ב שנה שהאחים מכרו את יוסף (כדמבואר להדיא ברבה אסתר ו' ובבראשית רבה ע״א כן הוא במדרש תהלים ט״ו) בנימין תפש בשתיקה תדע שאבנו שהיתה בחשן ישפה לומר יודע היה במכירת יוסף ושותק, ישפה, יש פה ושותק יש לנו לתאר לעצמנו את מרירותו עליהם וצערו,

הז״ל אמרו (ברבה צ״ך) ובני בנימין בלע וגו, שעשרה בנים היה לו והוציא להם שמות לשם המאורע של יוסף ע״ש באריכות, ועכשיו הנה נדרש מהם מן השמים וחושדים בהם בגניבת הגביע, עונש עבור גניבת אחיהם ומכרוהו, והם לא תולים במעשיהם הם, אלא אומרים לו אתה גנבת ממנו

ולא הוזכר שהשיבם אלא שתק אחרי שכבש את צערו כל השנים, ובעיקר עכשיו שקיבל גם המכות, לכן זכה שביהמ״ק יבנה בחלקו וזהו שאמר הכתוב שם בנימין ידיד השם וגו' בין כתפיו שכן הוא אוהבו של מקום ע״י שקבל חרפתו ואינו משיב לכן הוא כצאת השמש בגבורתו.

רואים אנו מכאן מה גודל כחה של שבירת המדות ומה שכרה והיא היא תורתן של הבנים הנלמדים ממעשיהם של האבות והשבטים, שבטי-קה!

לשתוק כשצריך, ולדבר כשצריך

בגמרא (מגלה יג ע״ב) פרשו הכתוב: ״לא יגרע מצדיק עיניו [הקדוש ברוך הוא נותן עיניו במעשה הצדיקים, לשלם להם אף לימים רבים מידה במידה (רש״י) עד אשר] ואת מלכים לכסא״ [עם מלכים יושיבם (רש״י)] (איוב לו, ז). בשכר צניעות שהיתה בה ברחל, שמסרה הסימנים ללאה [והוא צניעות, שלא יתפרסם הדבר שמסר לה סימנים (רש״י)] זכתה ויצא ממנה שאול. ומה צניעות היתה בשאול, שנאמר [לאחר ששמואל בישרו שנבחר למלך, ופגש בדודו] ״ואת דבר המלוכה לא הגיד לו, אשר אמר שמואל״ (שמואל א י, טז). [וכתב מהרש״א: מכלל צניעות הוא, שלא יודיע אדם מעלתו. כנאמר: ״יהללך זר, ולא פיך״ (משלי מ, ב)]. וזכה שאול, ויצאה ממנו אסתר [שהיתה צנועה כמפורש בכמה ענינים: ״ובהגיע תור אסתר לא בקשה דבר״, ו״אין אסתר מגדת״, שכל זה בכלל הצניעות כעין שאמרו בשאול (מהרש״א)].

הצניעות והשתיקה הם הדרך והשיטה, האפיון של שבט בנימין. כמו שאמרו במדרש (אסתר ובה ו, יב): ״אין אסתר מגדת מולדתה״, מלמד שתפסה שתיקה בעצמה כרחל זקנתה, שתפסה פלך השתיקה ולא ספרה ליעקב שמכניסים את לאה לחופה במקומה], עמדו כל גדולי זרעה בשתיקה.

רחל תפסה פלך השתיקה, ראתה סבלונותיה [מתנותיה] ביד אחותה, ושתקה,

והנה יש להתבונן לאחר שרחל כל כך השתדלה בעבור לאה, אומרת לה לאה המעט קחתך את אישי?

הייתה צריכה רחל לומר לה 'אישך'??? הלא אישי הוא ואני רק עשיתי לך טובה!!!

אלא מבאר הגר"ש שבדרון הסימנים שעשו רחל ויעקב היו הלכות נדה חלה והדלקת הנר. כאשר רחל רואה שלאה היא העומדת להכנס לחופה, היא מוסרת לה את הסימנים. בעצם לא כתוב שרחל למדה אותה את הסימנים אלא מסרה לה. מה ביאור הענין?

אלא כאמור הסימנים היו ההלכות. אמרה לה רחל ללאה ראי אחותי את עומדת להנשא, חשוב שתדעי כמה הלכות נחוצות. ואז למדה אותה את כל ההלכות שהן בעצם הסימנים.

כאשר מגיע ליל הכלולות יעקב מתחיל לשאול את לאה את ההלכות שנקבעו כסימנים והנה לאה שולטת בחומר… איזה מזל שרחל למדה אותי את ההלכות הללו בדיוק עכשיו! וכך לאה אינה מרגישה במעשה העצום שרחל עשתה בשבילה.

אין פלא איפוא שהיא אומרת לה המעט קחתך את 'אישי', שהרי את סרח עודף בנישואין הללו, שאני הרי נשאתי ראשונה ואת נוספת אחרונה ועוד לוקחת את אישי!

רחל הייתה צריכה כאן לעצור אותה ולספר לה דברים כהויתם… אולם היא אינה עושה זאת, ואוחזת בפלך השתיקה. ועוד אומרת לה את צודקת.

כל ימיה נתנה לה רחל את ההרגשה שהיא לאה העיקר ואני רחל רק נוספתי כאן. זה המעשה העצום של רחל שאינו חד פעמי אלא כל ימי חיי יעקב ונשיו!

רחל זוכה בזכות הוותרנות שלה לשכר גדול, שהנה לאחר הדו"ד שהיה לה עם לאה המעט קחתך את אישי כו' נאמר 'ויזכור אלקים את רחל ויפתח את רחמה. מפרש"י שזכר לה שמסרה את סימניה. לאחותה. נשאלת השאלה והרי את הסימנים מסרה כבר לפני שבע שנים, ומדוע רק כעת ה' זוכר לה זאת?

והתשובה נפלאה לאור הדברים האמורים. שאכן ותרנות גדולה הייתה מצידה לאחותה במסירת הסימנים, אולם המעשה שנעשה כאן הוא הרבה יותר גדול! ובזכות נפקדת אף היא בילדים.

ואם נתבונן נראה שעל פניו נראה שרחל הפסידה במסירת הסימנים שהרי היא כל ימיה כ'כנור שני', ולאה היא האשה הראשית כביכול, ועוד מושכת 'אש' כלפיה כפי שראינו, אולם התורה מגלה לנו שנדע שרחל לא הפסידה מאומה, כי ממצוה לא מפסידים. והנה כעת מגלה לנו התורה שרחל הייתה אמורה להיות עקרה, ואלמלא מסרה הסימנים כך הייתה נותרת!

ואז הייתה נדחית הצידה, והיה יעקב נושא את לאה אולם 'מהדלת הראשית' ולא מ'האחורית'…

מסקנה- בית ישראל נבנה על חסד. רחל בונה את ביתה על חסד, ואף זוכה לבנים בזכות החסד. עולם חסד יבנה. כשלבן בפרשתינו מרמה את יעקב על ימין ועל שמאל, יעקב נוהג עמו בצדק, רחל נוהגת בחסד. כי כך נבנה בית יעקב. ולבסוף מלבן לא נותר מאומה, ומבית יעקב יצא עמ"י שחי וקיים לעולם. מחסד וצדק ויושר לא מפסידים!

המשך המדרש:

בנימין בנה תפס בשתיקה. תדע. שאבנו שבחשן היתה ישפה, לומר שיודע היה במכירת יוסף ושותק. ישפה [נוטריקון] יש פה, ושותק. שאול בן בנה, ״ואת דבר המלוכה לא הגיד לו״. אסתר, ״אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה״.

וכתב מרן ה״חתם סופר״ (בדרשותיו ח״א קצד, ג) שכמה צדיקים היו ראויים להצלת ישראל בימי אחשורוש. אבל כדי להשפיל את המן, שהלשין בלשנא בישא (מגלה יג ע׳׳ב), הצרכו לזכות בנימין דוקא, יש פה ושותק. ובכך, התיחדה אסתר.

אומר מרדכי לאסתר: ״כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות״ ( אסתר ד, יח).

הפסוק מוקשה. מהו כפל המלים: ״החרש תחרישי״. ידועה דרשת הגמרא (בבא מציעא לא ע״א) ״השב תשיבם״ (דברים כב, א), ״שלח תשלח״ (דברים כב, ז), ״הוכח תוכיח״ (ויקרא יט, יז), ״עזב תעזוב״ (שמות כג, ה), ״הקם תקים״ (דברים כב, ח, ״נתון תתך (דברים טו, י), אפלו מאה פעמים. ומדוע כפל כאן?

ומהו: ״ואת ובית אביך תאבדו״, מילא היא, אך מיהו בית אביה ומדוע יאבד?

אבל עכשו, הכל מובן – השתיקה היתה שיטתה של אסתר, ושיטת בית אביה מדורי דורות.

רחל אחזה בפלך השתיקה, הגם שאמרה לה אחותה "המעט קחתך את אישי"!!

ואחריה בנימין שלא סיפר לאחיו שזהו יוסף, ושאול שאת דבר המלוכה לא הגיד לאביו, ואסתר – ״לא בקשה דבר – אין אסתר מגדת״ –

ואמר לה מרדכי: כעת, צריך לבוא ולדבר! זה הנסיון שלך, למסר את השיטה לרצון הבורא יתברך –

״כי אם החרש תחרישי בעת הזאת״, החרש תחרישי אפלו מאה פעמים, תמשיכי להחריש כהרגלך דרכך, ״רוח והצלה יעמד ליהודים ממקום אחר״, אבל ״את ובית אביך תאבדו״, כי יתברר למפרע שזו תכונה וטבע, ולא הנהגה לכבוד שמים שנמסרת כשנצרך לכבוד שמים. והלא נתבאר, שבזכות תכונה זו זכתה למלכות, ככתוב: ״לא יגרע מצדיק עיניו ואת מלכים לכסא״. אבל אם זו תכונה טבעית גרידא אין מגיע עליה שכר, ״ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות״!

עמדה אסתר בנסיון, שברה שתיקתה, והצילה את ישראל! כמה מחייבים הם – אברהם אבינו, יעקב אבינו, אסתר המלכה, אותנו. גם זה בכלל: ״חייב כל אדם לומר, אימתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב״ (תנא דבי אליהו רבה, כה).

מספר הרב טורק:

שמעתי זאת מתלמידו הגאון רבי אמ־הם יצחק ברזל שליט״א, מראשי ישיבת מיר־ברכפלד.

הוא ספר כי פעם התבטא הרב מפוניבז׳ בפני התלמידים בלשון זו: ״פעם הייתי אדם פקח!…״ התפלאו התלמידים לפשר כונתו, מה הפשט ׳פעם׳ הייתי אדם פקח, וכי היום הוא איננו פקח?

הרב שהבחין בתמיהתם הסביר את כונתו: ״בצעירותי כשהייתי בראדין בצלו של ה׳חפץ-חיים׳, היה לי שכל לשתק! במחצתו לא דברתי מאומה! למרות שמטבעי הנני דברן… זאת מהטעם הפשוט, שהרי כל משפט שהייתי אני מדבר היה נאלץ ה׳חפץ־חיים׳ לשתק כנגדי, שכן חכם אינו נכנס לתוך דברי חברו, והבנתי אז שכל רגע שה׳חפץ חיים׳ מדבר זה נכס עבורי לכל ימי חיי, ואלו בכל רגע שהוא שותק זה הפסד עצום!… לכן פשוט העדפתי לשתק, כרי לזכות לשמע ולקבל ממנו כמה שיותר!…״

ואכן הרב מפוניבז׳ השכיל לדעת כמה ערך וחשיבות יש לכל רגע של המצאות במחצתו של צדיק. כמה חכמה ותבונה על תכלית החיים נתן להחכים ולהבין מכל הגה ומכל דבור שלו, והיה ירא וחרד מלאבדם ולהפסידם, לכן גזר על עצמו שתיקה.

שתיקה במריבה בבית.

ויש לנו לשים לב לעוד נקודה חשובה, על מה קיבל הכלב שכר כל כך גדול, למרות שהוא עז פנים ואינו יודע שבעה, על השתיקה.

ועל מה קיבל לוט שכר כל כך גדול, על השתיקה ששתק ולא גילה על שרה שהיא אשתו של אברהם.

על מה קיבלה רחל שכר שהגאולה בזכותה – על השתיקה בעת מסירת הסימנים. אסתר שותקת ולא מגדת עמה ומולדתה.

רואים מזה שלשתוק הוא דבר קשה מאוד, הרבה יותר מלדבר או לעשות מצוות. ואע״פ שאף אדם לא יודע שאדם זה עמד בנסיון, משום ששתק ולא ידוע שהיה לו יצר הרע לדבר ועמד בנסיון ושתק, בכל זאת הקב״ה שהוא בוחן לבות וכליות, הוא יודע גם את הנסיון שיש לאדם במחשבתו, והוא יודע שאדם זה רצה לדבר ושתק, ועל זה הוא נותן לו שכר גדול ועצום.

וחז״ל הפליגו עוד במעלת השתיקה כאשר מגיעים על האדם יסורים מן השמים, ואמרו בזבחים קט״ו ב׳, על אהרן ששתק כשמתו בניו, כיון שמתו בני אהרן אמר לו משה לאהרן, אהרן אחי, לא מתו בניך אלא להקדיש את שמו של הקב״ה, כיון שידע אהרן שבניו ידועי מקום הן, שתק, וקיבל שכר, שנאמר וידום אהרן.

וכן בדוד הוא אומר (תהלים ל״ז. ז׳) דום לה׳ והתחולל לו, אע״פ שמפיל לך חללים חללים, את שתוק.

וכן בשלמה הוא אומר (קהלת ג׳. ז׳) עת לחשות ועת לדבר, פעמים ששותק ומקבל שכר על השתיקה, פעמים מדבר, ומקבל שכר על הדיבור. עכ״ל הגמרא. ומתוך דברי חז״ל שהפליגו במעלת השתיקה, נראה, שהשתיקה בזמן שאדם רוצה לדבר, היא קשה מאוד, ולכן נותנים על זה שכר גדול מן השמים.

ועל פי זה נבין מה שאמרו חז״ל בחולין פ״ט א׳, אמר רבי אילעא, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבה, שנאמר(איוב כ״ו. ז׳) תולה ארץ על בלימה. מפרש רש״י בולם עצמו, סוגר את פיו.

כפי הנראה שלשתוק בשעת מריבה כל כך קשה, שאם הוא שותק, הוא מקבל שכר כזה גדול שכל העולם מתקיים בגללו, גם בזמן שאין לעולם זכות קיום. ואדם אחד בשתיקתו, פועל קיום לכל רבי רבבות ברואי העולם,

והעיקר בכל זה הוא ההרגל, להרגיל את עצמו לא לפזר את כח הדיבור שלו בחינם, וכמו שאמרו חז״ל בחולין שם, אמר רבי יצחק, מאי דכתיב האומנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם, מה אומנותו של אדם בעולם הזה, ישים עצמו כאילם.

יכול אף לדברי תורה, תלמוד לומר צדק תדברון. יכול יגים דעתו, תלמוד לומר מישרים תשפטו בני אדם. אם אדם מרגיל לשים עצמו כאילם, יש לו תקוה גם לבלום את פיו בשעת מריבה.

ואעפי׳ב הזהירונו חז״ל שגם מי שזכה לשים עצמו כאילם, יכול יגיס דעתו על אחרים שלא זכו לזה, ויתגאה עליהם, תלמוד לומר מישרים תשפטו בני אדם, עליך לדון את האחרים במישרים לכף זכות, שיתכן שלפי ערך קושי יצרם הרע, אינם יכולים להגיע למצב זה של ישים עצמו כאילם.

יעזרינו השי״ת להתחזק לדון את הסובבים אותנו לכף זכות, ונזכה למה שהבטיחו לנו חז״ל במסכת שבת קכ״ז ב׳, הדן את חברו לכף זכות דנים אותו מן השמים לכף זכות.

*

מידותינו מתוקנות או נורמות חברתיות?

 [״אוי לנו מיום הדין׳ – היסוד מהרב פינקוס, הרוב תוספות]

ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו [מה, ג]

אבא כהן ברדלא אמר: אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה.

בלעם חכם של העובדי-כוכבים, לא יכול לעמוד בתוכחתה של אתונו… יוסף קטנן של שבטים היה, ולא היו יכולים אחיו] לעמוד בתוכחתו… לכשיבוא הקב׳׳ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא… על אחת כמה וכמה״.

הקב״ה יוכיח כל אחד לפי מה שהוא כשחז״ל באים לתאר את הדין שיהיה לעתיד לבוא, כשהקב״ה יוכיח כל אחד ואחד ־ הם מוסיפים ואומרים: ״לפי מה שהוא". מה משמעותה של תוספת זו?

חז"ל מדברים על "יום הדין" ועל "יום התוכחה" – מה ההבדל ביניהם??

הרב פינקוס מקדים הקדמה, שתקל עלינו להבין את הענין:

עם הארץ במהותו חשוד על רציחה בדברי חז"ל מבואר שעם הארץ חשוד על שפיכות דמים, עד כדי כך שאסור להתלוות עמו בדרך (פסחים מט).

ונשאלתי פעם ע"י יהודי, מה הביאור בדברי חז״ל אלו; הנה – כך הוא אמר ־

אני עצמי נסעתי כמה וכמה פעמים בלווית עם הארץ ־ יהודי חילוני, מחלל שבת בפרהסיא, לא מתפלל ולא מניח תפילין, היה לי בכיסי סכום כסף גדול – והוא לא רצח אותי! מהי, אפוא, כוונת חז״ל בדברים אלו?

נזכרתי בשאלה זו כשנסעתי פעם בחו״ל עם גוי באישון לילה, ולרגע היה נדמה לי שהוא מתכונן לחטוף אותי… והרי חז״ל אמרו שגוי חשוד על שפיכות דמים (עירובין סב ע׳׳א).

אולי נאמר שעמי הארץ השתנו לטובה??…

מסופר על הרוגוצ'ובר שהיה "קוטל" ברוב גאונתו כל דבר שאינו ישר ונכון, ופעם שאלוהו – כולם אצל הרב עמי ארצות, אז היכן הת"ח של הדור? השיבם הרב – עמי הארץ שלי – תלמידי חכמים גדולים הם…

אולי בדור שלנו עמי הארץ הם כת"ח??

אולי להיפך…

שהרי חז"ל אומרים שע"ה אימת שבת עליו ואינו משקר, האם אנו פעם נמנענו מעבירה מאימת שבת??

הרינו פחותים מע"ה של תקופת הגמ'…

והתשובה היא – מה שאותו גוי ואותו עם הארץ לא הרגו את הנוסעים עמם, אין זה משום שאינם רוצחים, אלא רק משום שכיום האווירה ברחוב היא שזה מעשה לא מקובל! רק משום כך הם אינם הורגים כל כך מהר… אבל גם אם היום "לא מקובל״ לרצוח, אותו גוי או עם הארץ נשאר במהותו רוצח!

דוגמא לכך:

אחת מדמויות ההוד בדור הקודם, היה רבי מיכאל דוב וייסמנדל זצ״ל. הוא היה גאון וקדוש, ובזמן השואה הפליא במאמציו להציל את אחיו מציפורני הנאצים ימ״ש. הוא הצליח לקשור קשרים עם הדרגים הגבוהים ביותר בממשלת היטלר ימ״ש, ותמורת שלמונים מרובים עצר חלק מהמשלוחים למחנות ההשמדה.

אני מכיר אישית יהודים שאמרו לי שאילולי הרב וייסמנדל הם לא היו היום בחיים…

בספרו ״מן המצר" בו מתאר הרב וייסמנדל את פעולותיו ומאמציו, הוא מספר על מקרה שבו נזקק לסכום כסף גדול, ופנה ל׳ג׳וינט' ולכל המוסדות היהודים החילוניים בבקשה שיתנו את הכספים הדרושים להציל את חייהם של אלפי יהודים.

והנה הוא ישב פעם עם שליח של אחד מהמוסדות הללו, פרופסור גדול, שאמר כך: ״אני פרופסור גדול, ומדען בכיר בתחום הכימיה. בדקתי את הנושא, ואני יכול להבטיח לך שהגז שבו הורגים את היהודים מכיל ׳אופיום' והם לא

חשים שום כאב״…

כותב הרב וייסמנדל: ״כששמענו מה בפיו, האסיפה נסתיימה״.

ועתה הבה נתבונן: אילו היה אותו פרופסור מעז לומר את הדברים הללו כיום, האם היו עוברים על כך בשתיקה?! האם לא היו מטיחים בפניו – ״אתה היטלר״!

אם כן, איך העז אותו פרופסור לומר את מה שאמר?!

התשובה היא: כיום לא מקובל לומר כאלה דברים, אבל אז, בשעה שדם ישראל נשפך כמים, והעולם קיבל את העובדה הזאת כמציאות שאין מה לעשות כנגדה, זה היה מקובל…

אם כן, הסיבה שהפרופסור לא היה אומר את הדברים הללו כיום, אינה משום שאילו היה חי היום היה אדם טוב יותר, אלא רק משום שכיום זה לא מקובל!

כמו שהיום לא מקובל ללכת ברחוב ולירוק…

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח עמוד ב

תנו רבנן: כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו. אמרו לו: רבינו, למדנו אורחות חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא. אמר להם: הזהרו בכבוד חבריכם, ומנעו בניכם מן ההגיון, והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים, וכשאתם מתפללים – דעו לפני מי אתם עומדים, ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא. וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו. כיון שראה אותם התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו: נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? אמר להם: אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכין אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עלי – אין כעסו כעס עולם, ואם אוסרני – אין איסורו איסור עולם, ואם ממיתני – אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון – אף על פי כן הייתי בוכה; ועכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עלי – כעסו כעס עולם, ואם אוסרני – איסורו איסור עולם, ואם ממיתני – מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון;

ולא עוד, אלא שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנם, ואיני יודע באיזו מוליכים אותי – ולא אבכה? אמרו לו: רבינו, ברכנו! אמר להם: יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם. אמרו לו תלמידיו: עד כאן? – אמר להם: ולואי! תדעו, כשאדם עובר עבירה אומר: שלא יראני אדם. בשעת פטירתו, אמר להם: פנו כלים מפני הטומאה, והכינו כסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. ע"כ.

מי היה מאמין?

תלמידי ריב"ז, מסתכלים לצדדים לפני שעוברים עבירה??

ללמדנו עד כמה גדול הלחץ הסביבתי, עד כמה האדם מוגבל בגלל ה"לא מקובל"!

הגר"א כותב שכשאי אפשר להתגבר על היצה"ר – אף בהזכרת יום המיתה – הדרך היא להתבייש מאחרים. זה חזק מהכל!

הדוגמא – נורא בי עמרם!

מספר הרב פינקוס:

דוגמא נוספת, שחוויתי אותה אישית: אחד מילדיי נפל, ונחתך חתך רציני. מיהרתי להגיע לבית החולים בבאר־שבע. אני נכנס ־ ואין עם מי לדבר… ־ ״שביתת רופאים״…

האחיות לא היו בשביתה, אבל הן עמדו חסרות אונים בלי לדעת מה לעשות עם הילד המדמם. והנה עובר שם רופא, והאחיות צועקות לעברו: ״מה עושים עם הילד הזה?… הוא צריך תפירות״… והרופא – מחייך לעצמו וממשיך בדרכו…

באותו רגע חשבתי לעצמי, אילו היה כאן חולה העומד למות, הלא הרופא הזה היה מוסר את נפשו כדי להציל אותו. ולמה? מפני שגם בשביתה מקובל שבפיקוח נפש כן מטפלים. אבל אילו היה מקובל שבשביתה לא מטפלים אפילו בפיקוח נפש – גם אז היה אותו רופא מחייך לעצמו ונותן לחולה למות… אין לו שום בעיה. כשיש שביתה ויש ילד מדמם – זה מקובל להתעלם. אבל אם יש חולה שעומד למות – לא מקובל להתעלם, ומי שמתעלם נקרא ״רוצח״, והמילה ״רוצח״ בשנה זו, ביום זה – לא מקובלת…

ובשל כך הוא מוכן אפילו למסור את נפשו כדי להציל את החולה הנוטה למות.

כשהקב״ה יוכיח את האדם, הוא יוכיח אותו כמו שהוא באמת, ללא האווירה החברתית והגורמים מסביב המונעים ממנו לעשות את מה שהוא באמת בפנימיותו, וכאן נדרשת מאתנו כבר היום עבודה פנימית אמיתית, כדי להינצל

מאותו דין ומאותה תוכחה, עליהם אמרו חז״ל הקדושים: ״אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה״.

דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון ושר הבטחון מראשי התנועה הציונית 1886-1973

הגלויות המתחסלות שמתכנסות בישראל, אינן מהוות עדיין עם, אלא ערברב ואבק אדם,ללא לשון, ללא חינוך, ללא שורשים. הפיכת אבק אדם לאומה תרבותית היא מלאכה לא קלה.

{מתוך ספרו של בן גוריון ״יחוד ויעוד״}

במקביל לאהדה לנצרות הפנימו מנהיגים ציוניים וביניהם דוד בן גוריון גם מטבעות לשון שהשתמשו בהם האנטישמיים הגדולים ביותר, אפילו תוך הענקת צידוק לאנטישמיות:

״לא רשע וסכל של הגויים אלא מעמדם המשונה שאינו הולם את מסגרת חייהן התקינים של אומות העולם הוא בעוכרינו והאנטישמיות מה היא כי נלין עליה?״ {דברי דוד בן גוריון במערכה פרק ד׳ עמוד 212}

כאשר עולה על הפרק אפשרות חד פעמית של הצלת 2900 יהודים מהרציחות בשואה, שואל משה שרת את ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון:

"האם כדאי להיפגש לשם כך עם מקדונלד״? בן גוריון משיב:

״עתידנו חשוב יותר מהצלת 2900 יהודים!״ זה לא רוצח??
{יומנו של משה שרת 18.11.1939}

פנינה נוספת מבן גוריון:

"אם אדע שאפשר להציל את כל ילדי גרמניה על ידי העברתם לאנגליה ורק מחציתם על ידי העברתם לארץ
ישראל ־ אני אבחר בדבר השני!" {מתוך "ימי הכלניות" מאת תום שגב}
בן גוריון כשאר חבריו, המשיך לקיים את רעיונותיו הנלוזים גם בתוך ביתו, כפי שהטיב להעיד ולספר בנו עמוס בן גוריון בראיון לעיתון מעריב {מהדורת י״ד בתשרי תשמ״ז}:

כי כאשר החליט לשאת אשה נוצריה, ברכו אביו דוד בן גוריון "זה טוב לשבח את הגזע". עפרא לפומיה!!

חיים וייצמן
נשיא ההסתדרות הציונית, נשיאה הראשון של מדינת ישראל וממנהיגיה הראשיים 1854-1952
אמר בעת שהשואה האיומה החלה מנשבת בעורפם של היהודים:

״תקוותם של שישה מיליון יהודים מרוכזת על עליה מתהומות הטרגדיה. אני רוצה
להציל שני מיליון נוער, הזקנים יאבדו הם ויחכו לגורלם, הם אבק אדם
כלכלי ומוסרי בעולם אכזר, רק ענף הנוער יישאר, הזקנים צריכים לעמוד
בכך ולהשלים עם כך". {דבריו בקונגרס הציוני שנת תרצ״ז, מתוך הספר
"אות קין״, ע״מ 105}

מישהו פתח את מקלט הרדיו, 22 ליוני 1941, הרדיו הביא את החדשות:

גרמניה פתחה בהתקפה על רוסיה, הגרמנים כבר חצואת הגבול. התבוננתי בויצמן, עיניו היו אפלות, בחדר שורה דממה: "כן, אמר, "לבני עמנו שם, למיליונים מהם צפוי גורל איום ומבעית".

הוא גחן קדימה והוסיף: "בסופו של דבר וזהו דבר החשוב מכל עתידה מלחמה זולהביא ברכה לאנגליה".

האיש שהשמדת אחיו הייתה טפלה בעיניווניצחונה של אנגליה ־ העיקר! נמצא ראוי להיבחר כנשיאה הראשון שלמדינת ישראל.

{"חיים ויצמן בונה ציון", הוצאת האוניברסיטה העבריתבעריכת מאיר ויסגל מזכירו של ויצמן}.

ציטוט נוסף מהגיגיו מתוך הקונגרס ציוני בשנת תרצ"ז:

"אני רוצה להציל שני מיליון נוער,הזקנים יאבדו הם יחכו לגורלם.הםאבק כלכלי ומוסריבעולם אכזרי. רק הנוער ישאר. הזקנים צריכים לעמוד בכך ולהשלים עם כך".

הנבל הנ"ל שולח אותם למוות ואף בנימוס בריטי טיפוסי מבקש מהם "להשלים עם כך…"

מחרידים לא פחות הם דבריו של השפל הנ"ל ששפך דם מליוני אחיו נמדד ב"ברכה לאנגליה"המובאים בספרו"מסה ומעש – זכרונות חייו של נשיא ישראל" {עמ' 412}:

כותב מר ויצמן –"אפשר שהקורא ימצא ענין מה בתיאור עבודתינו למען המלחמה {מלחה"ע השניה – השואה}

מלבד תהליך האמורטיזציה חקרנו את תסיסת הסוכר את תסיסת ההידרוליזטים של עץ וקש והכנת מטיבוטינול

ובעיקר איזופרין חקרנו גם את ההקטונים ושימושם בדלקים גבהי אוקטנים"

אז מי אמר שמנהיגי הציונות לא עשו מאומה?? תקראו שוב את המשפט האומלל הנ"ל,

ותבינו מה העסיק את "ראשיה ויועציה" בעת שהמשרפות בערו באוושוייץ במלא עצמתן!

יצחק גרינבוים
האחראי על ״פעולות ההצלה״ ושר הפנים בממשלת בן גוריון, מראשי התנועה הציונית בפולין 1879-1970
בשנת 1943 כשיהודים גוועו ברעב בגטאות אירופה, כשאלפים מהם נשלחו
בכל יום לתאי הגזים, הכריז יצחק גרינבוים:

״כששאלו אותי הלא תוכללתת מכספי "קרן היסוד" להצלת יהודים בארצות הגולה, אמרתי: לא!!ואני אומר עוד פעם: לא!! צריך לעמוד בפני גל זה הדוחה את הפעולותהציוניות לשורה השנייה".

{מתוך ספרו"בימי חורבן השואה"}
כשבאים להציע שתי הצעות, הצלת המוני היהודים באירופה או הגאולהבארץ, {הקמת המדינה} אני בוחר בלי רגע של היסוס את הגאולה בארץ
אילו הייתה כיום אפשרות של קניית חבילות מזון בכספי "קרן היסוד" כדי לשלחם דרך ליסבון{ליהודים בשואה} כלום היינו עושים זאת?! לאולא! הציונות היא למעלה מהכל!!!

{מתוך נאומו בשנת תש״ג בתל אביב עלנושא "גולה וגאולה״}

בנאומו בבית סוקולוב ביום ט״ז טבת שנת תשכ״ד
הסביר יצחק גרינבוים למה העלימו מנהיגי הציונים את פרשת השואה
מהציבור:

"מי שבונה מולדת ונמצא בקרבות על קיום המולדת, רשאי לא
לדעת ויש לו חובה אחרת, יותר גדולה כדאי היה להקריב עוד מיליון
יהודים בשביל מרד גטו ורשה״.

{שרופי הכבשנים מאשימים לר׳ משהשנפלד עמוד 62}

יוסף חיים ברנר
סופר, איש רוח וידיד תנועת העבודה 1881-1921:
"
אופיינו הלאומי פסול מימות עולם ועד הנה״. מה אתם רוצים
מהאנטישמים? מדוע לא תאבו להבין את המובן מאליו? את חזון השנאה
והבוז לישראל! היהודים הם צוענים, זוהמה, רפש וניוול, ביצה סרוחה, לא
אדם, כלבים פצועים…"

{הערה: אי אפשר להאשים אותו, הוא כנראה הסתכל בראי וזה אשר נגלה לעיניו}

"עמי אירופה למרות שחנקו אותנו ללא רחם כמו שחונקים דבר נתעב, ראויים הם לכבוד, איננו בני אדם כלל. האם לא יציפו את רחובותינו עכשיו פרצופים ידועים מכל הגטאות, חלאת המין האנושי
כשאני לעצמי, הברית החדשה ספרנו הוא, עצם מעצמנו, בשר מבשרנו"

{שואה משמים, עמוד 79}

ובמקום אחר ברנר מוסיף:

״הן עם של יהודים אין בעולם! יש בהולים מטומטמים ומופלגי תורה בליטא, טפשים
ופראים בפולניה, הדיוטים ונבזים בגליציה, נרקבים ומעלי באשה בהונגריה
ורומניה, גסים וכהים באנגליה ואמריקה, שנוררים ומזוהמים בפלשתינא,
צבועים, אנוסים דשנים נכרסנים בגרמניה בפרנציה ובאיטליה, וכולם כולם
ספחת ־ הן לעמם ולעם אשר בתוכו הם יושבים״.

והוא מוסיף הגיג דמוקרטי כנופך לדבריו:
"בבית הלאומי נכריז על אותם יהודים שלא יסירו מעליהם את חלד הגלות
ויסרבו לגלח את הזקן ואת הפאות כעל אזרחים ממדרגה שנייה לא ניתן
להם זכות בחירה״.

{חדשות ״הארץ״, 22.10.1919}

ד"ר מרכס נורדאו
סופר, נואם וממייסדי התנועה הציונית 1923-1849
מגלה במכתב את מחשבותיו על ישו:
״אדם זה הוא דמות יהודית אידיאלית טיפוסית! הדבר היפה ביותר שיצר איש האמונה מאז ומעולם… הוא נפש מנפשנו, כמו שהוא בשר מבשרנו.
אדם זה משלנו הוא. לכבוד לעמנו ואנו רואים אותו כאחד מבניו ואני מסכם – אנו רואים אותו כאחד משלנו, וכן גם את תורת "המוסר" שלו, ואת האוונגליון… קבל נא אב חביב ויקר את רחשי הכבוד של המסור לך. ד״ר מ. נורדאו".

מנחם אוסישקין
מראשי התנועה הציונית ומראשוניה 1941-1863:
מה ההבדל בין הקורבנות בגולה לבין הקורבנות בארץ?

הללו שנופלים בארצות פזורינו, הם קורבנות של אומה גוססת

לא היה טעם למותם כמו שלא היה טעם לחייהם לא כן הקרבנות שנפלו בארצנו,

אנו מביטים עליהם בגאווה״.

{"שואה משמים"}

הסופר חיים הזז
מהוגי הדעות של ההנהגה הציונית 1973-1898:
אין הציונות והיהדות דבר אחד, אלא שני דברים השונים זה מזה. בוודאי שני דברים הסותרים זה את זה.

כשאדם אינו יכול להיות יהודי – הוא נעשה ציוני!

הציונות מתחילה ממקום הריסת היהדות,

ממקום שתש כוחו של העם… דבר אחד ברור:

הציונות לא המשך, לא רפואה למכה, היא עקירה והריסה!

אדרבא, היא מסיחה את דעתה מן העם, מתנגדת לו, הולכת נגד
רצונו ומוחו, חותרת תחתיו ועוקרת אותו, ופורשת ממנו לדרך אחרת,
למטרה רחוקה ומסוימת.

היא וקומץ אנשים בראשה גרעין של עם אחר!
בבקשה לשים לב: לא חדש ולא מחודש אלא אחר!

מי שאינו סבור כך או שהוא טועה או שהוא מרמה את עצמו״.
{מוסף ״הארץ״ אלול תשנ״ג, 1943}

אנו רואים שהאדם הע"ה מסוגל לרצוח, אם רק זה יהיה מקובל! וכל ההתבטאויות הללו – היו בתקופה שזה היה מקובל! כיום מי שיאמר כאלה דברים יעורר חלחלה, והם לא אומרים, לא בגלל שהם לא חושבים כן, אלא שזה פשוט "לא מקובל"!

רוצחים כפשוטו – לא רק מדברים!

בן גוריון היה זה הרצח הפוליטי הראשון שנעשה בישראל, בהוראתו של ב"ג שר"י, כששמע שבגין שנוא נפשו נמצא על סיפונה של האניה שהביאה נשק להלחם בבריטים. הרצח בוצע בפועל בידי אחד מבחורי ישראל, [עם 'כוונות טובות' להציל את ישראל מפילוג], על ידי מי שליָמים יהיה ראש ממשלה ובעצמו קורבן לרצח הפוליטי השני במדינת ישראל, ולמרבה הפלא גם הוא בידי אחד מבחורי ישראל [וגם הוא עם 'כוונות טובות' להציל את ישראל מפילוג]. על הפסוק "כי אתה תשלם לאיש כמעשהו" (תהלים סב) פי' המצודות 'על כל הדברים שהאדם חוטא אתה משלם לו מדה במדה': כמשאחז"ל 'במדה שאדם מודד בה מודדים לו' [סוטה ח:] וכן אחז"ל באבות [ב, ו] 'על דאטפת אטפוך

מה שכל זה מלמדנו – שיש לאדם טבעים בתוכו, ועדיין אינם מתוקנים, אך סבור שמתוקנים היות והוא מתנהג בצורה מסוימת, וחושב שזה הוא, אך באמת זה רק "נורמה חברתית", בו בזמן שהוא בכלל אוחז בדרגה אחרת לגמרי ונמוכה עד מאד!

[מספרים על רבי אליהו לאפיאן שתבע את עצמו על מידת הכעס, וכששאלוהו שמעולם לא כעס – השיב כן, זה מפני שמכבדים אותי ולא עוברים על דעתי, אך אם היו מתנהגים אלי אחרת – בטח הייתי כועס… אצלנו אדם כועס, והוא מתנצל שאינו באמת כעסן, רק מרגיזים אותו, ורבי אליהו לא כעס מעולם, אך חושד בעצמו שמא כעסן הוא…]

הרי זה כנפל של פגז, שלא מתפוצץ במשך עשרות שנים, אך בעת שיזיזוהו – מיד יתפוצץ!!

לעומתו – אליאב

שמואל א פרק טז, ו-ז

(ו) וַיְהִי בְּבוֹאָם וַיַּרְא אֶת־אֱלִיאָב וַיֹּאמֶר אַךְ נֶגֶד ה' מְשִׁיחֽוֹ: (ז) וַיֹּאמֶר ה' אֶל־שְׁמוּאֵל אַל־תַּבֵּט אֶל־מַרְאֵהוּ וְאֶל־גְּבֹהַּ קוֹמָתוֹ כִּי מְאַסְתִּיהוּ כִּי׀ לֹא אֲשֶׁר יִרְאֶה הָאָדָם כִּי הָֽאָדָם יִרְאֶה לַעֵינַיִם וַה' יִרְאֶה לַלֵּבָֽב:

פרק יז, כו-כט

(כו) וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶֽל־הָאֲנָשִׁים הָעֹמְדִים עִמּוֹ לֵאמֹר מַה־יֵּעָשֶׂה לָאִישׁ אֲשֶׁר יַכֶּה אֶת־הַפְּלִשְׁתִּי הַלָּז וְהֵסִיר חֶרְפָּה מֵעַל יִשְׂרָאֵל כִּי מִי הַפְּלִשְׁתִּי הֶֽעָרֵל הַזֶּה כִּי חֵרֵף מַעַרְכוֹת אֱלֹהִים חַיִּֽים: (כז) וַיֹּאמֶר לוֹ הָעָם כַּדָּבָר הַזֶּה לֵאמֹר כֹּה יֵעָשֶׂה לָאִישׁ אֲשֶׁר יַכֶּֽנּוּ: (כח) וַיִּשְׁמַע אֱלִיאָב אָחִיו הַגָּדוֹל בְּדַבְּרוֹ אֶל־הָאֲנָשִׁים וַיִּֽחַר־אַף אֱלִיאָב בְּדָוִד וַיֹּאמֶר׀ לָמָּה־זֶּה יָרַדְתָּ וְעַל־מִי נָטַשְׁתָּ מְעַט הַצֹּאן הָהֵנָּה בַּמִּדְבָּר אֲנִי יָדַעְתִּי אֶת־זְדֹנְךָ וְאֵת רֹעַ לְבָבֶךָ כִּי לְמַעַן רְאוֹת הַמִּלְחָמָה יָרָֽדְתָּ: (כט) וַיֹּאמֶר דָּוִד מֶה עָשִׂיתִי עָתָּה הֲלוֹא דָּבָר הֽוּא:

והרי הכעס הזה היה אחרי?

אמנם כן, אך כפגז שלא התפוצץ, עדיין היה מונח בפנים! כמכונת דפוס לדולרים, שטרם עשו בה שימוש, האם לא יחשב לעבריין וייעצר מי שמחזיק בה??

המעשה עם רחב"ת ור' יוסי בן קיסמא שהיה רחב"ת מקהיל קהילות והמעשה הטוב שבא לידו היה מעות פורים וכו' משום שרצה לתת דוגמא שבה פעל לא בגלל "נורמות חברתיות" אלא באמת מתוך תוכו!

לאור זאת נבין את אשר פתחנו:

האדם אינו מכיר את עצמו ואת ערך מעשיו. אין לנו מושג על מה יוכיחו אותנו. ועל זה אמרו חז"ל: "אוי לנו מיום הדין"!

הדוגמא לכך היא מה שארע כאן עם יוסף ואחיו. האחים הרגישו שיש כאן תהליך לא מובן. הם יורדים למצרים, אומרים להם ״מרגלים אתם" דורשים מהם להביא את אחיהם הקטן, הכסף מושב בפי אמתחותיהם – עד שהם מפוחדים, תמהים ואומרים: ״מה זאת עשה אלקים לנו" (מב, כח). הם מרגישים שישנה כאן תביעה מהקב״ה עליהם ־ אבל אינם מצליחים לעמוד על טיבה [״מה זאת עשה", מה מידה כנגד מידה יש כאן? ־ רשב״ם).

עד שלפתע מתבהרת כל התמונה: ״אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה״! האחים לא העלו בדעתם שיוסף הוא העומד לפניהם, וכשהוא גילה את עצמו ואמר להם ״אשר מכרתם אותי מצרימה״ ־ הם לא יכלו לעמוד בפני תוכחתו ־ ״ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו".

לעתיד לבוא, הקב״ה יבוא ויוכיח את האדם כפי מה שהוא באמת, ולא לפי מה שנראה לו.

זה מה שאומר אבא כהן ברדלא – יום הדין – ויום התוכחה

יום הדין – ידונוהו על כל מעשה. על זה יש צילומים…

יום התוכחה – ל' ויכוח – זה מצריך כבר הוכחות – כאן מדברים על הפנימיות שלא ניכרת,

ועל זה יוכיחו ויבדקו את האדם האם התנקה מכל מידה רעה, או שרק היה נראה לו בגלל שזה "לא מקובל" ובאמת בתוכו היה מושחת!

וזה "יוכיחו את האדם "לפי מה שהוא"" – לפי מה שהוא באמת, ולא בהצטעצעות של הפוליטקלי קורקט…

המעשה ברב שטיינמן שאבדה לו מעטפה שיועדה לנזקק והחליט לשלמה מכיסו מהלואה שלקח ואמר שהוא עומד להיות מוזמן לעולם הבא ושם ישאלו אותו הרבה שאלות קשות, והוא מוכן לשלם הרבה יותר מחמשת אלפים דולר כדי שתהיה שם שאלה אחת פחות…

הרב בעצם אומר, כעת יש לי תשובות, אך לך תדע מה יקרה כשבפועל אשאל על כך!

הוא "חי" את ה"אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה"!

*

אין שתי רשויות – הכל מה' אחד ולטובה!

[מזקנים אתבונן עם הרבה תוספות]

ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אמו גשנה, וירא אליו ויפל על צואתו עוד: (מו,כט)

אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף! ולא נשקו, ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע (רש"י).

מדוע לא נפל יעקב על צוארי יוסף, ולא נשקו! האם לא התרגש יעקב כשנתראה עם בנו אהובו לאחר פרידה כה קשה וארוכה! ומה ראה יעקב לקרוא קריאת שמע באותו רגע!

כתב המהר״ל בס׳ גור אריה:

זהו מדת החסידים, כאשר יקרה להם טוב מתדבקים אל הקב"ה על הטובות והאמת שעשה עמהם, וזהו ק"ש שבו נזכר ייחוד מלכות שמים ואהבתו, וראוי היה לקרות ק״ש כאשר בא אליו יוסף, אחר הצער הגדול אשר היה לו בעבורו, ועתה ראה אותו מלך, היה אוהב את הקב׳׳ה אשר עושה לו זה, וקיבל מלכותו אהבתו ויראתו, ע״כ.

אין ספק שהתרגשות גדולה אחזה ביעקב אבינו בראותו את יוסף, כמו שאמר בעצמו:

״רב עוד יוסף בני חי, אלכה ואראנו בטרם אמות״. ברם, אצל חסידי עליון לא קיימת אהבה אחרת זולת אהבת ה׳. כל סוגי האהבה שאוהבים בעוה"ז, גם אהבת אשתו ובניו וכל אשר לו, מוקדשים לשמים, והם משמשים כאמצעי וכצינור כדי להגביר את האהבה להשי״ת. לכן התאפק יעקב אבינו ולא נתן ביטוי להתרגשותו, כאילו יש כאן רגש אישי; לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו. קריאת שמע שקרא באותו רגע, היא היתה הביטוי האמיתי להתרגשותו.

יש סיבה נוספת לקריאת שמע של יעקב אבינו.

כתב הרמח"ל בדעת תבונות פסקה קמו:

"ואמנם, יש לך לדעת הקדמה גדולה, והיא, שבאמת אין הקב"ה מואס יגיע כפיו לעולם ח"ו, ואינו עוזב ומניח את העולם; אלא בשעה שנראה כאילו העולם עזוב ממנו, הענין הוא שאדרבא, הרי הוא מחדש טובה לעולמו, ונפלאותיו ומחשבותיו תמיד כל היום רק לתיקונו של עולם, לא לקלקולו; אלא שהוא מסתיר עצתו הסתר גדול מאד, ואז נמצא העולם כמו עזוב, ובני האדם סובלים עונשי חטאתיהם.

וכך אמרו רז"ל (ב"ר, צא, י) על יעקב אבינו ע"ה, "ויאמר ישראל למה הרעותם לי" (בראשית מג, ו), ר"ל בשם ר' חמא ב"ח, מעולם לא אמר יעקב אבינו דבר של בטלה אלא כאן. אמר הקב"ה, אני עוסק להמליך בנו במצרים, והוא אומר, "למה הרעותם לי'. הדא הוא דאתמר (ישעיהו מ, כז), "נסתרה דרכי מה'" וגו'.

והיינו, כי כל זמן שהיה יעקב אבינו בצער על פרישת יוסף ממנו, הקב"ה לא היה אלא מגלגל גלגולים להמליך יוסף ולהחיות את יעקב בשלוה, אלא שמתוך שעצה עמוקה היתה, היה הצער עובר על יעקב. וזה בנה אב, שלכל עילוי שרוצה הקב"ה לתת לאדם או לעולם, הנה כל זמן הזדמן הטוב – אינו מזדמן ובא אלא מתוך עומק עצה נסתרת, ועל כן יקרה קודם לו צער. והרי זה כענין שאמרו ז"ל (ברכות ה ע"א), "שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין".

הקב"ה משיב ליעקב, כפי שציטט הרמח"ל את תחילת הפסוק:

ישעיהו פרק מ, כז-לא

(כז) לָמָּה תֹאמַר יַֽעֲקֹב וּתְדַבֵּר יִשְׂרָאֵל נִסְתְּרָה דַרְכִּי מֵה' וּמֵאֱלֹהַי מִשְׁפָּטִי יַעֲבֽוֹר: (כח) הֲלוֹא יָדַעְתָּ אִם־לֹא שָׁמַעְתָּ אֱלֹהֵי עוֹלָם׀ ה' בּוֹרֵא קְצוֹת הָאָרֶץ לֹא יִיעַף וְלֹא יִיגָע אֵין חֵקֶר לִתְבוּנָתֽוֹ: (כט) נֹתֵן לַיָּעֵף כֹּחַ וּלְאֵין אוֹנִים עָצְמָה יַרְבֶּֽה: (ל) וְיִֽעֲפוּ נְעָרִים וְיִגָעוּ וּבַחוּרִים כָּשׁוֹל יִכָּשֵֽׁלוּ: (לא) וְקוֹיֵ ה' יַחֲלִיפוּ כֹחַ יַעֲלוּ אֵבֶר כַּנְּשָׁרִים יָרוּצוּ וְלֹא יִיגָעוּ יֵלְכוּ וְלֹא יִיעָֽפוּ:

מה היתה טענת יעקב, ותשובת הקב"ה, וכיצד יעקב תיקן את המהלך הלא ראוי?

כתב רבנו יונה (במס׳ ברכות פ״א), שעובדי עבודה זרה מאמינים שהעולם מתנהל על ידי כוחות שונים, ולכל אחד מן האלילים יש שליטה על כח מסוים בבריאה. יש ״כח האור״ ויש ״כח החושך״, ״כח הטוב״ ו״כח הרע״; כוחות אלה לדעתם נמצאים במלחמה תמידית זה עם זה.

אנחנו יודעים ומאמינים שה׳ אחד, כלומר שכל הכוחות בבריאה אינם אלא שלוחים של הקב"ה, אין ״רע״ ו״טוב״ שנלחמים זה עם זה, אלא כולם ממלאים את השליחות שלשמו נשלחו על ידי הבורא עולם.

כל זה מושרש עמוק באמונתו של עם ישראל, מאמינים בני מאמינים, אך מי שחי ללא אמונה זו, נדמה לו שהמציאות מוכיחה שיש בעולם ״מלחמה״ בין הרע והטוב. אין הוא מסוגל להבין כיצד יתכן שגם הרע וגם הטוב ממקור אחד יצאו, כשהסתירה ביניהם היא גלויה והפער ביניהם הוא כה עמוק…

זה הוא נסיון האמונה, שנאמין למרות הכל שהכל יצא מאתו ית׳.

בקשת משה לראות את ה'

משה רבינו מבקש לראות את השם. "הראיני נא את כבודך".

משיב לו הקב"ה – "וראית את אחורי ופני לא ייראו"

וראית את אחורי – וכי יש לקב"ה פנים או אחור? וכי יש לקב"ה גוף או דמות הגוף?

חז"ל התקשו בכך והם מבארים: "הראהו קשר של תפילין" – מה רצה להראות לו בזה?

ומדוע דוקא קשר של תפילין – ולא את התפילין עצמם?

התפילין הן יסוד האמונה. הידיעה שהכל ממנו יתברך. בתפילין פרשיות שמע ישראל והאמונה באחדות הבורא.

אנו קושרים את התפילין ובזה נקשרים אל הבורא. קשר מבטא חיבור.

גם הבורא מניח תפילין כפי שהגמ' בברכות אומרת, [דף ו עמוד א]

"אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק: מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין – שנאמר נשבע ה' בימינו ובזרוע עזו; בימינו – זו תורה, שנאמר: מימינו אש דת למו, ובזרוע עזו – אלו תפילין, שנאמר: ה' עז לעמו יתן. אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין: הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו? אמר ליה: ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ…" וזה מבטא שהקשר הוא הדדי.

הרוצה להתקשר ולהתחבר לבורא – יביט בקשר של התפילין. כך אומר הקב"ה למשה שמבקש להתחבר אליו יתברך.

מבקש משה "הראיני נא את כבודך" – ראיה משמעותה חיבור. יש לכך ראיות רבות.

כתב המהר"ל שההסתכלות היא חיבור למה שאדם רואה, ולכן אסור להסתכל בפני אדם רשע, הוא בבחינת מת והעדר, וגם עיניו הופכות למציאות של העדר ונחלשות.

משה רוצה להכנס לארץ, וה' נותן לו במקום זאת הוא מבקש להתקשר לרבונו של עולם. [דברים פרק לב מט] עֲלֵה אֶל־הַר הָעֲבָרִים הַזֶּה הַר־נְבוֹ אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ מוֹאָב אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי יְרֵחוֹ וּרְאֵה אֶת־אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לַאֲחֻזָּֽה: [דברים פרק לב פסוק נב] כִּי מִנֶּגֶד תִּרְאֶה אֶת־הָאָרֶץ וְשָׁמָּה לֹא תָבוֹא אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־אֲנִי נֹתֵן לִבְנֵי יִשְׂרָאֵֽל: לפחות התחבר אליה בעיניו!

ולכן לוט צווה שלא להסתכל שלא יחובר אליהם ואז יספה עמהם.

ולכן ביעקב נא' ועיני ישראל כבדו מזוקן… ויגש אותם אליו וישק להם ויחבק להם. מהו קישור הפסוק לתחילתו? אלא אם היה רואה היה מתחבר אליהם, וכשאינו רואה נאלץ להסתפק בחיבוק ונישוק. משמע שההסתכלות מעלתה גדולה יותר!

ועפ"ז נבין מדוע עיקר מלחמתו של היצה"ר בהסתכלות בעריות, שר"ל אמר טוב מראה עינים מהלך נפש- טוב מראה עינים באשה מגופו של עבירה. מדוע? כיוון שהעובר עבירה מתחרט, ואלו המסתכל אומר לעצמו מה עשיתי והרי לא קרבתי אצלה!

ולכן אר"ל נואף בעיניו נקרא נואף, שהוא ממש חיבור לדבר העבירה!

אז משה רוצה להתחבר לה' דרך הראיה, "הראיני נא את כבודך" וה' מראה את קשר התפילין. מה רואים שם?

ביאור החת"ס

מבאר החתם סופר – כשאדם מתבונן בתפילין מקדימה הוא רואה שתי רצועות. אחת לימין ואחת לשמאל. הימין היא חסד, השמאל גבורה ודין. זה מרמז לשתי הנהגות – סותרות כביכול – של הקב"ה.

החסד – ההשפעות הטובות שה' משפיע עלינו. הדיןהעונשים והפורעניות הבאות לעולם.

הרואה כן מלפנים עלול לטעות שיש שני כוחות בבריאה. שתי אלהיות. האל הטוב והאל הרע. כך זה נדמה למביט מלפנים.

אומר הקב"ה – אין זה המבט הנכון.

הבט לאחור ותראה כיצד שתי הרצועות הללו יונקות ממקור אחד. הן קשורות בקשר של תפילין!

זה הקשר שהראה הקב"ה למשה – דע לך שהכל ממקור אחד, מאל אחד.

תפיסה מקובלת בעת הקדמונית

מבאר מהרי"ל בלוך האומות אז האמינו בב' רשויות, האל הטוב והאל הרע, הנלחמים ביניהם, וכשא' גובר- השני נכנע תחתיו.

וכנגד זאת אמר ישעיה [פרק מה ה] אֲנִי ה' וְאֵין עוֹד, זוּלָתִי אֵין אֱלֹהִים [אֲאַזֶּרְךָ וְלֹא יְדַעְתָּנִי:]

(ו) לְמַעַן יֵדְעוּ מִמִּזְרַח שֶׁמֶשׁ וּמִמַּעֲרָבָה כִּי אֶפֶס בִּלְעָדָי אֲנִי ה' וְאֵין עוֹד:

(ז) יוֹצֵר אוֹר וּבוֹרֵא חֹשֶׁךְ עֹשֶׂה שָׁלוֹם וּבוֹרֵא רָע אֲנִי ה' עֹשֶׂה כָל אלה:

(כא) הַגִּידוּ וְהַגִּישׁוּ אַף יִוָּעֲצוּ יַחְדָּו מִי הִשְׁמִיעַ זֹאת מִקֶּדֶם מֵאָז הִגִּידָהּ הֲלוֹא אֲנִי ה' וְאֵין עוֹד אֱלֹהִים מִבַּלְעָדַי אֵל צַדִּיק וּמוֹשִׁיעַ אַיִן זוּלָתִי:

(כב) פְּנוּ אֵלַי וְהִוָּשְׁעוּ כָּל אַפְסֵי אָרֶץ כִּי אֲנִי אֵל וְאֵין עוֹד:

כתב הכלי יקר על דברים פרק לב פסוק לט

רְאוּ עַתָּה כִּי אֲנִי אֲנִי הוּא וְאֵין אֱלֹהִים עִמָּדִי אֲנִי אָמִית וַאֲחַיֶּה מָחַצְתִּי וַאֲנִי אֶרְפָּא וְאֵין מִיָּדִי מַצִּיל:

כפל לומר אני אני להוציא מדעת האומרים שתי רשויות הם אחד מושל על הטובות ואחד מושל על הרעות וכן אמרה חנה (שמואל א' ב ג) אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, לומר שיש שני גבוהים כאמור אלא הכל יצא מהתחלה אחת, כי אל דעות ה' – אל אחד עם דעות רבות, ה' מוריש ומעשיר, ה' ממית ומחיה (שם ב ו). הוא מוריד שאול, והוא יעל. כי הוא ית' פועל כל ההפכים,

ופירש הר"ר משה מקוצי בתחילת מצות עשה בשם רבינו סעדיה להשיב לכופרים האומרים שתי רשויות הם, אם שניהם רשאים לעשות כל אחד מה שירצה ובקש האחד להחיות את האדם והאחד להמיתו ראוי שיהיה האיש ההוא מת חי חי מת לאלתר כהרף עין כו'. לכן אמר כאן אני אני הוא מושל על הטובות ועל הרעות ואין אלהים עמדי. והמופת על זה אני אמית ואחיה ואין מידי מציל. ואילו היה אחד עמדי היה מציל מידי והיה מת חי חי מת כהרף עין ומזה תבין ותשכיל כי אין אלהים עמדי.

רצועות התפילין נותנות את התחושה שיש ב' כוחות – הקשר המאחד אותן הוא הראיה שהכל ממקור אחד!

זה מה שמראה הקב"ה למשה – שהכל קשור ומאוחד בהנהגה אחת.

פרעה וכפירתו

פרעה האמין שמשה הוא מייצגו של אל הטוב הדואג לעבדים הסובלים, וכעת האל הטוב גובר,

ואני מכוחות האל הרע, ועלי רק "למשוך זמן" עד שיגבר האל הרע, ואז- יפסקו המכות, וישוב המצב לקדמותו. וככל שנרבה רע בעולם– יגדל כוחו של האל הרע, ויחזור לשלוט על האל הטוב. ולכן אמר תכבד העבודה על האנשים כו' ע"מ להגביר הרע בעולם. ולכן היה מרבה בדברים של רוע – שחיטת ק"נ תינוקות, השלכת ביניהם ליאור, נתינת בניהם כנדבכים בבנין ועוד.

ולכן בפ' בשלח , כשראה פרעה ש"נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר" חשב שכעת התהפך הגלגל וכעת הזמן להשיב המצב לקדמותו.

וכן בטיטוס – הוא מייעץ רע ע"מ שעי"ז יגבר הרע בעולם ויגדל כוחו של האל הרע, ואז גם אני טיטוס אצא מגיהנם ששם אותי האל הטוב.

ולכן כאשר שמע פרעה שנבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר הבין שהנה כעת הכל השתנה, האל הרע התעורר, ולכן לא יכלו לו ישראל לפי החירות, וכעת הוא מתחיל לגבור. ובשל כך הוא יוצא לרדוף אחר בנ"י.

וזה יסביר את הפלא העצום שלדעת הרמב"ן גדול מכל מכות מצרים, כיצד אנשים ברי דעת נכנסים אחר בנ"י לתוך הים כשהם יודעים שיש כאן נס עצום להציל את בנ"י וכי לא הבינו שהמים יסגרו עליהם?

אלא שאמרו שאמנם אלהיהם הצילם, אך האלוה שלנו שכעת התעורר והתגבר יסייע בידינו להרגם ודו"ק. [נלע"ד].

המשך דברי החת"ס

לפעמים בעת המאורעות לא מובן כיצד הדבר הוא מאת ה' ולטובה, אך צריך "וראית את אחורי" להביט לאחר הדברים, בסוף, אז מתברר שהכל לטובה. ופנילפני כן – לא ייראו. נראה שיש דין ורע, ואין זה מאת ה'.לאור זאת נוכל לבאר כיצד נכנסה פרשת תפילין לפרשיות אלה.

בספר באר שבע [שו"ת סי' ע"א] מבאר – שהראה לו ה' דוקא קשר של תפילין שהוא האות ד' – ולא את היו"ד שבתפילין של יד או או הש' שבתפילין של ראש?

שהראהו הקב"ה כל מה שאפשר להשיג בעולם הזה שנקרא אחור, לעומת העוה"ב שנקרא "פנים". אחור הוא טפל, פנים הוא העיקר. העולם הבא הוא העיקר, האחור הוא הטפל.

בתפילין יש י' בתפילין של יד, וש' בתפילין של ראש, ושניהם מקדימה. ביחד "יש". ש"י עולמות. מציאות העולם הבא.

אולם זה לא ניתן להשיג כאן. כאן ניתן להשיג רק מה ש"באחור". את הד', המרמזת לארבע רוחות השמים. העולם הזה.

לאור זאת נבין את הקשר בפרשתינו בין התפילין לפרעה

פרעה כפר בכך שהכל מאת ה' ואין בלתו. פרעה האמין שישנם שתי אלהויות. פרעה טעה ב"שניות". הוא חשב שיש שני כוחות בבריאה. כפי שנתבאר.

אנו קושרים את התפילין של הראש בקשר אחד אמיץ המורה שיש אל אחד והכל ממקור אחד.

והיכן קושרים קשר זה? המיקום הוא "הער"ף". אותיות "פרע"ה".

בזה אנו מבטלים את כח הכפירה וקושי העורף, ומחזקים את האמונה בה' שכל אשר בבריאה הטוב והרע – והכל יוצא ממנו יתברך.

כעת נבוא לבאר את שקורה אצלנו – בפרשת מכירת יוסף.

יעקב אבינו איבד את בן זקוניו, בנו בחירו, שמסר לו את כל תורתו. עברו כבר עשרים ושתים שנה ודומה היה שאבדה כל תקוה, וגם אם נניח שהוא חי הרי לא יתכן שעדיין ממלא את התפקיד שיועד לו, להיות אבן הפינה של כלל ישראל לכל הדורות…

זהו הרע בהתגלמותו, שחור משחור… דומה שבשום פנים ואופן לא ניתן לייחס זאת לצד הטוב!

בשעה שהתגלה יוסף, התבהר והתברר הכל בבת אחת. כל הרע אינו אלא טוב!

התברר שיש קשר בין הדברים – הכל ממקור אחד, והכל מוביל לטוב!

לא זו בלבד שאין כאן רע, מעולם לא היה רע, יוסף חי וקיים, הוא נשאר בצדקותו, ועמד בנסיונות אין ספור.

אדרבה, רק על ידי ה״רע״ יכול היה הטוב להתקיים, רק כך ניצלו מהרעב.

עכשיו ניתן היה לא רק להאמין בלב, אלא לראות בחוש, שה׳ אחד ושמו אחד, שכל הסתירות אינן סתירות, אין כח של רע וכח של טוב, הכל הוא מהשי״ת.

עכשיו הגיע הזמן לקרא קריאת שמע: שמע ישראל – ה׳ אלהנו ה׳ אחד!

ה' – שם חסד, הגם שנראה "אלקינו" – דינים! דע לך זה הכל מה' חסד, והכל אחד!! (בשם הגרי״י דיסקין).

במלחה"ע השניה הצליחו בחסדי ה' כוחות הברית לדחוק את הנאצים לתוך גרמניה, והם לקחו את היהודים ממזרח אירופה לגרמניה מהלך של מאות ק"מ חלקו ברגל וחלקו ברכבות. בברגן בלזן בתוך חודש גדלה האוכלוסיה פי שלש. רעב, צמא מחלות. היה שם כמה אגפים ובאגף אחד חיילים רוסים שבויים.

בוקר אחד הגיעו הנאצים לאגף והכריזו אנו יודעים שבעוד כמה ימים יגיעו לכאן האנגלים והאמריקאים ואנו רוצים שתספרו להם כמה טוב היה לכם אצלנו… לכן הבאנו לכם לחמניות טריות… הרעב היה נורא. אותו יהודי לא אכל כראוי כמעט חמש שנים, ובשבילו עדיפה הייתה לחמניה טריה מאשר השחרור… הוא נעמד בתור והחל חושש שמא יגמרו הלחמניות. ולבסוף אכן זכה בלחמניה האחרונה הנכספת.

לפתע שם לב שליד חיל נוסף מונחים עוד סלים מלאים בלחמניות. חשב לעצמו אם יש כל כך הרבה לחמניות מדוע שלא אקח עוד אחת? ואז כשהנאצי שאל מי בתור, הוא נדחף ואמר אני, וקיבל לחמניה נוספת.

לפתע הוא מרגיש יד לופתת את צוארו וקול מאיים לוחש באזניו תן את הלחמניה השניה! הוא סירב. הרוסי הבריון תפס אותו עם עוד שני חביריו, סחבו אותו לצריף היכוהו מכות נמרצות עד שכמעט נפח נשמתו, ונטלו את שתי הלחמניות…

הרגיש היהודי שעוד כמה דקות הוא מת, ופנה בשאלה לרבש"ע – דוקא עכשיו למות? לפני השחרור? אם רצית לקחת נשמתי היה לך הזדמניות רבות לעשות כן! ותוך כדי מחשבתו איבד הכרתו.

כשהתעורר ראה את השמש זורחת. חמש שנים לא ראה שמש זורחת בקומו. תמיד קמו בארבע בבוקר. מי שלא קם, לא קם יותר… לאט לאט חדרה למוחו ההכרה הנאצים כבר אינם כאן, הם ברחו השתחררנו. אולם מדוע יש כזה שקט מסביב? הוא הביט סביבו וראה את כולם פגרים מתים. התברר שהלחמניות היו מורעלות! אום עלינו נגזר לחיות, ולכן דאג הקב"ה לקחת ממנו את הלחמניות שלא ינזק…

*

מעלת יוסף בכיבוד הורים

״ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה. וירא אליו ויפול על צואריו עוד״ (בראשית מו, כט). ומפרש״י: ״וירא אליו יוסף נראה אל אביו״.

והנה דברי רש״י משוללי הבנה, ומה הוסיף כאן רש״י?

ונראה לומר, דהנה ליוסף היו שני דברים אותם רצה להגשים. הדבר הראשון הוא כמובן לראות את אביו אותו לא ראה זה עשרים ושתים שנה.

והדבר השני הוא, להראות את עצמו לפני אביו, ברצותו לקיים מצות כיבוד אב וביודעו עד כמה אביו משתוקק לראות את בנו אהובו, רצה יוסף להראות את עצמו בפני אביו כדי לגרום נחת רוח לאביו.

זה שאומר כאן רש״י ״וירא אליו״, מבן שני הטעמים הכריע אצלו הטעם השני של כיבוד אב, ולא את מאוויו הוא רצה להגשים אלא את שאיפת אביו – לראותו. וזה שעשה יוסף בהראות עצמו בפני אביו, לקיים מצות כיבוד אב.

מצוות כיבוד אב ואם – יראת שמים והכרת הטוב

מהיכן זכה יוסף למידה כה מרובה של כיבוד אב ואם?

בפרשת קדושים כתוב: דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם, איש אביו ואמו תראו ואת שבתותי תשמורו, אני ה' אלוקיכם.

נשאלת השאלה מדוע הסמיך עניין הקדושה לענין שמירת השבת?

ועוד, מהו הענין של איש אמו ואביו תראו ל'אני ה' אלוקיכם'? ובפרט שכבר כתב לעיל ה' אלוקיכם?

קושי נוסף – בעשרת הדיברות מצאנו את ענין כבוד אב ואם בלוח הראשון העוסק במצוות שבין אדם למקום. מדוע מצווה של בן אדם לחבירו מופיעה בחלק של בן אדם למקום?

הגמרא אומרת שכיבוד אב ואם היא אחת המצוות הקשות ביותר, עד שאביי אמר "אשרי שיתום אני" ולא אתבע על כיבוד אב ואם.

להלן סיפור נפלא אחד מיני אלף כיצד היתה מצות כיבוד אב ואם אצל גדולי ישראל: באחד מלילות החורף הקשים לאחר שירד גשם סוער חזרו כמה יהודים מבית המדרש של העיר סלנט לבתיהם ולפתע ראו דמות של יהודי שחופר ועודר את האדמה. התקרבו האנשים למקום בכדי להסתכל מי זה האיש ומה מעשיו בשעה כזו מאוחרת והנה הבחינו האנשים שהיה זה 'רבי זונדל מסלנט' עטוף במעיל חורפי, מעדר בידו, זעה יורדת על פניו והוא עייף מן המאמץ הקשה. מה פשר מעשיו של רבינו? תמהו אחד אל השני. ראה רבי זונדל הצדיק את תמיהתם וסיפר להם: בדרך זו עוברת אימי כאשר היא הולכת לבית הכנסת. הגשמים והשלגים שירדו בימים האחרונים שיבשו את הדרך והיא מלווה עתה בבוץ ולכלוך לכן חופר אני במקום לנקות ולפנות לאימי דרך נוחה ונעימה מן הבית לבית הכנסת כדי למנוע ממנה טרחה ואי נעימות בדרכה מחר בבוקר לתפילה. זו היתה דמותם של הגדולים במצות כיבוד אב ואם

המעשה ברבי יהושע בן אלם

[בסדר הדורות ח”ג] ובספר “מעיל צדקה” מסופר: רבי יהושע בן אלם, הגידו לו בחלום: 'שמח בליבך שאתה וננס הקצב מושבו ומושבך בגן עדן וחלקו וחלקך שוים כאחד!'

כשניעור רבי יהושע חשב בליבו אוי לי שמיום עומדי הייתי תמיד ביראת קוני ולא עמלתי אלא בתורה לא הלכתי ד' אמות בלא ציצית ותפילין היו לי תלמידים, ועכשיו שקולים מעשי ותורתי עם הקצב?? שלח לתלמידיו תדעו שלא אכנס לבית המדרש עד שאראה מי הוא זה האיש ומה מעשיו! מיד הלך עם תלמידיו מעיר לעיר ושאל בשם האיש ובשם אביו עד שהגיע לעירו, כשנכנס לעיר שאל את אנשי המקום: 'היכן ננס הקצב?' אמרו לו: 'למה אתה מבקש אותו? מה לחסיד וצדיק כמוך לשאול על איש כמותו?' אמר להם: 'מה מעשיו?' אמרו לו: 'אדוננו לא תשאל ממנו כלום עד שתראה אותו'.

מיד שלחו אליו ואמרו לו: 'רבי יהושע בן אלם מחפש אותך'. אמר להם: 'מי אנכי ומי אבותי שרבי יהושע שואל עלי?' אמרו לו: 'עמוד ולך עמנו!'

חשב אותו האיש ששקר הם דוברים ולא היה רוצה להלוך עמהם חזרו לרבי יהושע ואמרו לו שאינו רוצה לילך עמנו, אמר להם דעו שלא אשב עד שאראה אותו. הלך רבי יהושע בעצמו אצל ננס הקצב.

בראות ננס את רבי יהושע בא אליו נפל על פניו אמר לו: 'מה יום מיומיים שעטרת ישראל בא לפני עבדו?' אמר לו: 'דבר יש לי לדבר עמך'. אמר לו: 'דבר'.

אמר לו: 'מה מעשיך ומה מלאכתך?' אמר לו: 'קצב אני ויש לי אב ואם זקנים ואינם יכולים לעמוד על רגליהם ובכל יום ויום אני מלבישם ומאכילם ומרחיצם בידי'. מיד עמד רבי יהושע ונישקו על ראשו אמר לו: 'בני, אשריך ואשרי גורלך – מה טוב ומה נעים, אשרי חלקי שזכיתי להיות חברך בגן עדן'. עד כאן.

מספר אור דניאל פרשת תולדות-

"כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך" (שמות כ, יב) מה הטעם שנקבע ששכר כיבוד ההורים הוא דווקא אריכות ימים?

הביא רבנו בחיי בשם רבנו סעדיה גאון משום שלפעמים חיי ההורים קשורים למעלה יחד עם חיי הבנים אם יחיו ההורים יש זכות קיום לבנים ואם לאו ההיפך חלילה. מעתה, כיוון שייתכן שיהיו ההורים זקנים וסבים ויחשוב הבן שהם טורח גדול עבורו זה כבר שנים רבות, על זה הזהירה התורה: כבד אותם למען יאריכון ימיך "כי אם תצטער על חייהם – דע לך שעל חייך אתה מצטער".

ובשם רבי יוסף חיים זוננפלד מפרשים דלפעמים צריך להקדיש לצורך כיבוד ההורים חלק נכבד מזמנו ופעמים שמתרעמים הבנים בגלל זה שלא נשאר להם זמן בשביל עצמם, על זה בא הכתוב להבטיח "למען יאריכון ימיך", כנגד הזמן ש"הפסדת" בחיים עבור כיבוד האב אני אאריך את ימיך באותו שיעור!

לצערנו לעיתים אנו רואים את התייחסות הבנים כלפי הוריהם כ"הרגשת מעמסה" ולא רק זאת אלא אף מחפשים דרכים "להיפטר מההורים", לכן התייחסה התורה שמדובר כאן לא רק בחיי הוריך אלא בחייך, בחיים שלך. בוא תדאג לעצמך, כפי שתכבד את הוריך כך תקבל חיים!

דברות אליהו פנחסי, ח"ב פרשת יתרו:

ידוע הדבר ומפורסם לכל שמצות כיבוד אב ואם היא מידה כנגד מידה שכל המכבד אביו ואמו יכבדוהו בניו ולהפך יהיה להפך וכך כותב האור החיים הקדוש וכך כותב הגר"ח פלאג'י זצ"ל בנפש חיים מערכת כ' אות יד וזו לשונו:

"וענין זה הוא בדוק ומנוסה וגלוי לכל העמים, דכמו שנהג האדם עם אביו ובכל פינה שהוא פונה כך יתנהגו בניו להרע או להיטיב אין מחסור לכל דבר".

ובספר תוכחת חיים פרשת תולדות כתב: "ומזקנים אתבונן ואבותינו ספרו לנו וגם ראינו בעינינו הרבה בני אדם שמכבדים להוריהם כראוי וזכו לכבוד גדול ועושר ובנים ואריכות ימים ושנים וכל מי שלא נהג כשורה לכבד הוריו כראוי הפך עליו בהלות וצרות רבות סבבוהו ולא יצא מהעולם עד שירדו מנכסיהם והיו בעניות גדולה". עיין שם באריכות גדולה ונפלאה.

למדים אנו עד כמה מידת טובו של הקב"ה היא נזקפת לטובת האדם המכבד את הוריו ומקיים את רצונם ולא חס ושלום מידת רוגזו של הקב"ה על אותו אדם.

מעשה באדם שאביו הזקן התלונן שקר לו והיה צריך מעיל, סיפר זאת הנכד לאבא שסבא אמר שקר לו והוא צריך מעיל, אמר לו האב: עלה לעליה יש שם שק עם בגדים ישנים תקח לך משם איזה מעיל ותביא לזקן. עלה הבן לעליה וחיטט ומצא שם מעיל ישן ומרופט, ועוד מעיל זהה, והורידם. שאלו אביו למה הבאת שניים? אחד בשבילך אבא, השיב הבן, לכשתזקין ויהיה לך קר…

מתים בצעירותם

ששאלו לגאון רבי יעקב קנייבסקי פעם בתקופתו שהיו אברכים מתים בצעירותם והיו נשיהם אלמנות ונתרבו היתומים, והשיב הרב שזה מפני שהוריהם של אותם אברכים היו פליטים אודים מוצלים מאש מהשואה, ולא היה סיפק בידם לעסוק בתורה כראוי, וגידלו בניהם לתורה, וכשגדלו הבנים, זלזלו בליבם להוריהם שאינם בעלי מעלה בתורה, ולמרות שהיו אנוסים, חשו שהם במעלה יותר מהוריהם, ועל זלזול אפילו בהרהור קל הבטיחה התורה קיצור ימים! כמו שכתוב ארור מקלה אביו ואמו. מובא בעלון פנינים [כי תבוא תש”ע]

[ואם באביו אין מעלה? מו"ר הרב עזרא ניסן היה אומר תחפש איזושהי מעלה בו וממנה תכבדו. יש אדם שאינו מרכל. יש שנזהר שלא לאכול בחוץ, יש עוזר לאחרים ובעל חסד, יש שמכבד לאישתו ובניו, יש שתורם לצדקה. תחפש משהו ותמצא ומזה תתחיל לכבדו.]

דברי האריז"ל

מובא בספר מאירת עינים שכתב בשם האר"י ז"ל שמאוד מאוד יש להיזהר בכיבוד אב ואם כי כל תרי"ג מצוות חייב אדם לקיים ולתקן כולם, מה שאין כן מצות כיבוד אב ואם – שצריך לקיים מיד ובכל יכולתו דזה אי אפשר לקיים על ידי גילגול דשמא אביו ואמו צדיקים ולא יבואו בגלגול עיין שם. (ברשות כבוד הרב, שאלה על הנאמר לעיל:אם מצוות כיבוד הורים לא ניתנת לתקן בגלגול -וזה מכיוון שאולי ההורים היו צדיקים ולא יחזרו בגלגול, אז למה אמרינן שהנגזל חוזר בגילגול יחד עם הגוזל ע"מ שישיב לו את גזילתו? ואולי הנגזל צדיק? כלומר, למה הורים צדיקים לא יחזרו ונגזל צדיק כן יחזור?)

מובא בזוהר הקדוש (פרשת כי תצא, דף רפא) שצריך לאהוב את אביו ואמו יותר מגופו ונפשו רוחו ונשמתו, וכל מה שיש לו נחשב לאין כדי לעשות בו כל רצון אביו ואמו, ובעיקר העיקרים שצריך לכבדם בדיבור – לדבר איתם כמו שאדם מדבר עם מלך ויותר בנחת ובלשון רכה ובכבוד כדאיתא בגמרא (קידושין לא, ע"א) "יש מאכיל אביו פסיוני וטורדו מן העולם ויש מטחינו בריחים ומביאו לחיי עולם הבא" עיין תוספות שם.

וכן אנו מוצאים שאצל גדעון נאמר: "ויבא מלאך ה' וישב תחת האלה אשר בעפרה אשר ליואש אבי העזרי וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדין" (שופטים ו, יא) וכי מלאך יושב והרי מלאך אינו אלא עומד? מפרש רש"י: אלא רצונו לומר שנתעכב, המתין עד שמצא זכות לגדעון ואז נראה אליו ומה הזכות שמצא המלאך אצל גדעון? "גדעון חבט חיטים בגת אביו. היה חובטן וגדעון היה כוברן בכברה אמר לו: אבא, זקן אתה ואם יבוא העובד גילולים לא תוכל לנוס. לך אתה ואני אחבוט" מיד וירא אליו מלאך ה' ויאמר אליו ה' עמך גיבור החייל. עד כאן. למדים אנו מפה שגדעון זכה למלכות ולהשראת השכינה עליו בזכות שמסר עצמו להגן בעד אביו מיד הגויים.

דברי החזון איש זצ"ל

בספר אורחות יושר הביא בשם החזון איש, מעשה באדם שהתנהג בצורה לא יפה עם אביו וכאשר נפטר אביו אחר כמה שבועות מת באופן פתאומי גם הבן והוא היה צעיר ובריא ואמרו שתבעו אביו לדין.

הגאון רבי ציון אבא שאול זצ"ל

בספר האיר המזרח מסופר על הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל שהיה זהיר מאוד בכבוד אביו ואימו. הוא שירת אותם באהבה ובשמחה והיה משתדל בכל כוחו לעשות רצונם ולחלוק להם כבוד רב. בהיותו בבית הכנסת על אף שהיה שקוע ומרוכז בתפילה, כל פעם שאביו עבר מיד היה קם רבי בן ציון מלא קומתו ועומד מלא עיניו, וכך חזר הדבר על עצמו פעמים רבות באותה תפילה, חרד ונזהר היה לכבדו בכל דקדוקי ההלכה

אף בכבוד אימו נזהר מאוד. הרב העיד על עצמו שלא הזדמן שאימו ביקשה ממנו שיעשה דבר ולא היה עושה, כי הבין שיש לעשות בשבילה מצוה יקרה זו שהיא חמורה שבחמורות כלשון הירושלמי (פאה פ"א ה"א). הרב התבטא פעם כי אם אביו או אימו היו אומרים לו לעמוד לידם כל הלילה וזה יגרום להם שמחה היה עושה זאת בשמחה רבה.

בתקופת מלחמת תש"ח התגורר הרב בשכונת קטמון ונזהר כל ערב שבת להגיע עד רחוב שמואל הנביא, מקום מגורי הוריו, כדי לנשק את ידי אביו ואימו, וזאת חרף הסכנה – שביתם שכן סמוך לגבול הירדני באותם ימים. עשה זאת כדי לקיים דברי האר"י ז"ל [שער הכוונות דף עא] לנשק ידי אמו בלילי שבת, לאחר מכן חזר שוב ברגל עד לשכונת קטמון המרוחקת על אף האפילה ששררה אז ברחוב.

הגמרא (קידושין ל, ע"ב) "תנו רבנן שלושה שותפין באדם הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו אומר הקדוש ברוך הוא: מעלה אני עליהם "כאילו דרתי ביניהם וכבדוני".

ואם חלילה מצערם אמרו שם בגמרא (בדף לא, ע"א): בזמן שאדם מצער את אביו ואת אימו אומר הקדוש ברוך הוא: יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם שאלמלי דרתי ביניהם צערוני, עד כאן.

למדנו שני דברים:

א. שכדי לכבד את הוריו צריך יראת שמים, ובלא יראת שמים אין אדם מסוגל ויכול לעמוד בקושי של כבוד הוריו.

ב. ודבר נוסף נלמד: ובעיקר צריך הכרת הטוב, שבלא הכרת הטוב יכפור בטובת הוריו ויאמר 'וכי מה כבר עשו בשבילי?' אדם שלא מכבד את הורי, גם אינו מכבד לקב"ה, שהרי הוא כפוי טובה לכל!

לאור זאת נבין מדוע התורה כללה את כיבוד אב ואם בעשרת הדברות בחלק של כבוד ה', שמי שמכבד הוריו יכבד לה', ולכן אמר קדושים תהיו כו', שמי שקדוש ומופרש לה' יכבד גם את הוריו, ולכן אמר גם אני ה' אלוקיכם, שכמו שלכבוד ה' יש להגיע להכרת הטוב, כך גם לכיבוד אב ואם. [השאלה והתשובה הם מהנלע”ד.]

כעת נבין מהיכן זכה יוסף למידה כה מרובה של כבוד אב?

יוסף היה ירא שמים גדול – את האלוקים אני ירא!!

יוסף היה בעל הכרת הטוב גדולה – וכפי שאמר לאשת פוטיפר:

(בראשית לט, ח-ט): "וַיְמָאֵן וַיֹּאמֶר אֶל אֵשֶׁת אֲדֹנָיו הֵן אֲדֹנִי לֹא יָדַע אִתִּי מַה בַּבָּיִת וְכֹל אֲשֶׁר יֶשׁ לוֹ נָתַן בְּיָדִי. אֵינֶנּוּ גָדוֹל בַּבַּיִת הַזֶּה מִמֶּנִּי וְלֹא חָשַׂךְ מִמֶּנִּי מְאוּמָה כִּי אִם אוֹתָךְ בַּאֲשֶׁר אַתְּ אִשְׁתּוֹ וְאֵיךְ אֶעֱשֶׂה הָרָעָה הַגְּדֹלָה הַזֹּאת וְחָטָאתִי לֵאלֹהִים"

איך אהיה כפוי טובה לאדוני לאחר שסמך עלי כל כך, וכל אשר לו נתן בידי?

ואת זה הוא אומר לאשת פוטיפר – גויה – כיון שגם גוי מצווה על כיבוד אב ואם, שהיא מצוה שהשכל מחייבה, וכפי שמוכח מהמעשה של דמא בן נתינה.

גדלות יוסף בכיבוד הוריו ניכרת בהזדמנות נוספת:

כשנשלח יוסף על ידי אביו, נאמר כך: ״ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך רועים בשכם לכה ואשלחך אליהם. ויאמר לו הנני״ (בראשית לז, יג). ומפרש רש״י: ״הנני – לשון ענוה וזריזות, נזדרז למצות אביו, ואף על פי שהיה יודע באחיו ששונאין אותו״.

פירוש רש"י טעון ביאור, וכפי שמקשה ה״שפתי חכמים״ – מדוע כשהקב״ה קרא לאברהם או למשה והם השיבו "הנני" לא פירש רש״י שם על תשובתם ש״הנני״ כי זוהי לשון ענוה וזריזות?

ההסבר הוא שליוסף היו שתי מחשבות בענין השליחות, מחשבה פרטית האומרת לו בכל התוקף והעוז שלא לקיים את השליחות, מה גם שיכול היה למצוא היתרים רבים מדוע לא לקיים את שליחות אביו, הן מפני סכנת הדרך, הן מפני שנאת האחים, הן משום שאביו אמר לו ״הלא אחיך רועים בשכם״ (בראשית לז, יג) ולבסוף התברר לו שהם נמצאים בדותן ולא בשכם, ולדותן אביו לא שלחו. ומכל מקום מתוך ״ענוה וזריזות נזדרז למצות אביו״, כלומר, כיבוד האב הוא שהכריע בכל השיקולים, ושום שיקול אחר ויהא הנכון והצודק ביותר לא יכול היה להיות מכריע כנגד מצות כיבוד אב כפשוטה.

ולפי זה תתורץ קושיית ה״שפתי חכמים״ – אמת שגם אצל אברהם ומשה נאמר "הנני" על ציווי השם, אך אצל אברהם ומשה לא היתה שום שיקול או סיבה שלא להתייצב מיד לקריאת ה׳, ואם כן התשובה ״הנני״ אינה בהכרח לשון ענוה וזריזות.

ואם תאמר – הרי אצל אברהם נאמר לו לעקוד את בנו, ויכל להרהר ולומר – הרי הובטחתי שביצחק יקרא לך זרע? עדיין אין זה דומה, שהרי שם מדובר בציווי של הקב"ה בעצמו, מה שאין כן כאן זה ציווי של אביו!

ולכן דוקא אצל יוסף שהיה יכול בנקל להשתחרר מהשליחות מהטעמים הנזכרים, וכאשר מכל מקום השיקול העיקרי שהכריע אצלו היה ענין ״כיבוד אב״, הרי זה מוכיח בבירור על ענוה וזריזות, על אי חיפוש תירוצים למה לא לקיים את שליחות אביו, אלא אדרבה, עשה זאת גם בזריזות ולא בעצלות, כי כך ציווה לו אביו.

לסיום, מעשה ברבי סלמאן מוצפי- כתב רש"י אם תכבד יאריכון ימיך, ואם לאו יקצרון. מעשה באדם שהסתכסך עם הוריו בגלל מריבה משפחתית וחדל לדבר עימהם. הגיעו הדברים לידי כך שכאשר היה עובר לפני ביתם לא סר לבקרם וגם כשנפגש עימהם בשבת התעלם מהם ולא ברכם לשלום.

נודע הדבר לצדיק רבי סלמאן מוצפי זצ"ל ובא אליו להוכיחו על כך והלה התעלם מתוכחתו והמשיך להקשות את ליבו. כאשר החמיר המצב הלך שוב הצדיק והכין דפים ובהם קטעי מוסר מהספרים "ראשית חכמה" ו"שבט מוסר" העוסקים ברוממות וחשיבות מצות כיבוד אב ואם ואמר לו אם אינך שומע לי שמע נא לדברי גדולי ישראל! התבונן וראה כי כיבוד אב ואם הוא דיבור מעשרת הדברות הקודם אף לזכור את יום השבת לקדשו וכו' ועוד כהנה דברי כיבושין, והלה נשאר בקשיות ערפו.

הוסיף ואמר לו: הבורא כתב "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך" מכלל הן אתה שומע לאו כשלא מכבדים מתקצרים הימים, ראה מה עונשו של העובר על מצוה זו!

דע לך שאין עונשין אלא אם כן מזהירים, הנה הוזהרת ראה לתקן דרכיך תוך שלושה ימים. לאחר שלשה ימים בא אליו שוב הצדיק והלה היה מוכר בחנותו וכיון שהיו שם הרבה קונים לא רצה להוכיחו ברבים, אמר אלך ואחזור בעוד זמן קט לאחר רבע שעה חזר והנה ראה דבר מוזר אמבולנס עוזב את המקום בצפירה בהולה כשנושא בתוכו את אותו האיש ללא רוח חיים.

תמו ימי השבעה ואחד ממקרובי הנפטר ראהו בחלום עומד עירום בלא לבוש ועשרת הדיברות בידיו והוא משליכם לארץ ורומסם. התעורר בבהלה ובא לפני הצדיק לספר את אשר ראה. הזמין הרב את חבירו הצדיק רבי נסים זצ"ל וסח לו את כל המעשה בשמוע זאת הזדעזע ושאלו מנין היה לך העוז לומר כך?

השיבו ואמר חשתי כאילו הדברים הושמו בפי. חשתי שקיצו קרב בגין מעשהו וביקשתי להצילו. התחננתי לפניו שיחוס על נפשו ויצילה מרדת שחת, עתה תמה אני על שלא היתה מיתתו כפרתו ומבקש הוא תיקון לנפשו.

ישבו שני הצדיקים ועימהם עוד שמונה איש ועשו לו תיקון לנשמתו. לאחר פטירתו של רבי סלמאן פירסם הצדיק הגאון רבי נסים זצ"ל את המעשה ואמר שמצוה לפרסמו ברבים "עולמו של צדיק"

*

יהודה ויוסף – משיח בן דוד ומשיח בן יוסף

[כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו – ארשת שפתינו שלזינגר]

"ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני וגו׳״. חכמינו ז״ל דרשו כאן במדרש (בראשית רבה צג, ב) על פגישת יהודה ויוסף את הפסוקים (תהילים מח, ה־ז): ׳״כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו, המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו, רעדה אחזתם שם חיל כיולדה׳. ׳כי הנה המלכים נועדו׳ – זה יהודה ויוסף. ׳עברו יחדיו׳ – זה נתמלא עברה על זה וזה נתמלא עברה על זה. ׳המה ראו כן תמהו׳ – ויתמהו האנשים איש אל רעהו. ׳נבהלו נחפזו׳ – ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ׳רעדה אחזתם שם׳ – אלו השבטים, אמרו: מלכים מדיינים אלו עם אלו אנו מה איכפת לנו, יאה למלך מדיין עם מלך״. ולבאר דברי חז׳׳ל אלו ראיתי מהגר״פ פרידמן שליט״א דברים נכוחים.

ידוע מה שביאר השר שלום מבעלזא זי׳׳ע כי הפגישה בין יהודה ליוסף היא בעצם רמז על שני המשיחים, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. ולהלן נבאר את הדברים העמוקים הללו.

דהנה כאשר נתבונן היטב בענין ירידת יעקב ושבעים נפש לגלות מצרים, נראה ששני השבטים הללו יהודה ויוסף היה להם תפקיד ראשי ומרכזי בגרימת הירידה למצרים, ועליהם סובב והולך כל ענין גלות מצרים.

יוסף הוא הרי היה זה שנמכר למצרים, ובסיבתו ירדו יעקב ושבעים נפש למצרים, וכמו שאמר יוסף לאחיו (בראשית מה, ט) ״מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוקים לאדון לכל מצרים, רדה אלי אל תעמוד״, ואמרו חז״ל (שבת י, ע"ב): ״שבשביל משקל שני סלעים מילת [של כתונת הפסים] שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים״.

גם יהודה היה גורם גדול לירידת יעקב למצרים, שהרי הוא היה זה אשר יעץ לשבטים למכור את יוסף, וכנאמר: ״ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תהי בו, כי אחינו בשרינו הוא, וישמעו אחיו״ (בראשית לז, כו – כז).

עד כמה גדולה היתה השפעתו של יהודה על אחיו בענין המכירה, נוכל ללמוד ממה שכתוב (שם לח, א): ״ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו" ופירש רש״י ז׳׳ל: ״שהורידוהו אחיו מגדולתו כשראו בצרת אביהם, אמרו: אתה אמרת למכרו, אילו אמרת להשיבו (אל אביו) היינו שומעים לך״. הרי לנו שהוא היה העיקרי בעצת מכירת יוסף.

בזה נוכל להבין למה דוקא יהודה נכנס כל כך בעובי הקורה, ונטל על עצמו בחריפות את התפקיד להיות ערב ליעקב שיחזיר אליו את בנימין, וכמו שאמר (שם מג, ט) ״אנכי אערבנו מידי תבקשנו, אם לא הביאותיו אליך והצגתיו לפניך, וחטאתי לך כל הימים״. כי מאחר והוא היה זה שיעץ לאחיו למכור את יוסף, וכתוצאה מכך ירדו השבטים למצרים לחפש את יוסף וכמו שפירש רש״י (שם מב, ג): ״וירדו אחי יוסף ולא כתב בני יעקב, מלמד שהיו מתחרטים במכירתו ונתנו ליבם להתנהג עמו באחוה ולפדותו בכל ממון שיפסקו עליהם״.

ומכיון שכך, הרגיש יהודה את האחריות הראשונה להיות ערב לנער יותר מכל אחד אחר מן השבטים, כי על ידי שירדו השבטים למצרים נסתבב הדבר שנצטוו להביא את בנימין למצרים, נמצא שיהודה הוא שגרם לכך שגם בנימין בנוסף ליוסף יצטרך לרדת מצריימה. ולכן דוקא הוא נכנס לעובי הקורה להיות ערב להחזיר את בנימין.

וזהו שרמז בגודל כאבו: ״אנכי אערבנו מידי תבקשנו, אם לא הביאותיו אליך והצגתיו לפניך, וחטאתי לך כל הימים״.

הזכיר כאן כפל לשון: ״אנכי אערבנו [יוסף] מידי תבקשנו [בנימין], אם לא הביאותיו אליך [יוסף] והצגתיו לפניך [בנימין] וחטאתי לך כל הימים״, שהרי לא רק שגרמתי למכירת יוסף, אלא שעל ידי כך יצא שגם בנימין ירד למצרים.

גם בפרשתינו אנו לומדים על הקשר שבין יהודה ליוסף והירידה למצרים. כאשר יעקב אבינו התכונן לירידה למצרים, שלח את יהודה לפניו אל יוסף למצרים, וכמו שכתוב (שם מו, כח): ״ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה״, הרי זה כאילו נאמר במפורש כי לא תיתכן ירידה למצרים בלי קשר הדוק בין יהודה ליוסף.

אך גם אם נעיין היטב במהלך הדברים, נמצא שלא רק בגורם הירידה למצרים היה קשר בין יהודה ליוסף, אלא גם בגורם ליציאת ישראל ממצרים יש קשר בולט בין שני השבטים הללו, כי שניהם, גם יהודה וגם יוסף, גרמו לקריעת ים סוף וכמבואר במדרש (ילקוט תהילים סימן תתעג): ״הים ראה וינס – ראה ארונו של יוסף יורד לים, אמר הקב״ה ינוס מפני הנס שנאמר ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה״.

כמו כן שבט יהודה היה הראשון שקפץ לתוך הים ובזכותם נקרע הים וכמובא בגמרא (סוטה לז, ע"א): ״כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זה עם זה, זה אומר אין אני יורד תחילה לים, וזה אומר אין אני יורד תחילה לים. קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה … ועליו מפורש בקבלה (תהילים סט, ב) הושיענו אלוקים כי באו מים עד נפש…

באותה שעה היה משה מאריך בתפילה, אמר לו הקב״ה: ידידיי טובעים בים ואתה מאריך בתפילה … דבר אל בני ישראל ויסעו, ואתה הרם את מטך ונטה את ידך וגו'. לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל, שנאמר: "היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו", מה טעם היתה יהודה לקדשו וישראל ממשלותיו, משום דהים ראה וינס״.

ואם תשאל למה באמת כך סיבב הקב״ה שדוקא שני השבטים הללו יהודה ויוסף, הם יהיו אלה שבמרכז הענינים יותר משאר השבטים. כתב האר״י ז׳׳ל בספר ״ליקוטי תורה״ (פרשת כי תצא) על דברי חז״ל במדרש (בראשית רבה ב, ד): ״והארץ היתה תוהו – זה גלות בבל … ובוהו – זה גלות מדי … וחושך – זה גלות יון … על פני תהום – זה גלות ממלכת הרשעה … ורוח אלוקים מרחפת – זה רוחו של מלך המשיח״.

ויש לתמוה למה לא הזכירו חז״ל גם את גלות מצרים שהיתה גדולה וקשה מכולם? וביאר האר״י ז״ל: ״אלא הארבע גלויות היו נגד ארבע אותיות הויה, וגלות מצרים הוא נגד קוצו של י׳ שהוא שקול ככולם ויותר מהם, ולכן הוזכר כמה פעמים ולא הוזכר בכללם, כי הוא בחינה גדולה מהם״.

ומבואר מדבריו כי כל הארבע גלויות אינן אלא גלויות פרטיות שכל אחת מהן כנגד אות אחת משם הויה. ואילו גלות מצרים היתה גלות כללית אשר כללה בתוכה את כל הארבע גלויות. וכך רמז החיד״א זצ׳׳ל בפסוק (שמות א, א): ״ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה״ – באי״ם נוטריקון ב׳בל, א׳דום, י׳ון, מידי – לרמז שכל הארבע גלויות היו כלולות בגלות מצרים.

וזה מה שנזכר בפרשת וארא ארבע לשונות של גאולה: ״והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי״. וחכמינו ז״ל תיקנו בגלל זה לשתות ארבע כוסות יין בליל פסח. ולכאורה יש להבין, שהרי לא היו כאן ארבע גאולות, אלא גאולה אחת גדולה, ואם כן למה ארבע כוסות? אך לפי האמור הענין מבואר היטב, דמכיון שגלות מצרים כללה בתוכה את כל הגלויות, אם כן גאולת מצרים כללה גם את הארבע גלויות, ולכן נזכרו ארבע לשונות של גאולה, כי באמת היו שם ארבע גאולות מארבע גלויות וכמו שנתבאר.

נמצא, שמזה שיצאו ישראל ממצרים שכללה את כל הארבע גלויות, יש כבר רמז על כל הגאולות העתידיות להיות בישראל עד הגאולה העתידה ועד בכלל. וזהו מה שאמרו חז״ל: (ראש השנה יא, ע"א): ״בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל״.

וכן אמר הנביא (מיכה ז, טו): ״כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". וכמו שהקב״ה הוציא את ישראל ממצרים שכללה את כל הגלויות שהיו לישראל, כך יוציאנו מעבדות לחירות מן הגלות האחרונה.

ידוע הדבר שלעתיד לבוא בגאולה העתידה, יקומו שני משיחים לישראל (וכמבואר בגמרא סוכה נב, ע"א), הלא הם משיח בן יוסף הבא משבט יוסף, ומשיח בן דוד הבא משבט יהודה. בזה נבין את עומק מחשבתו של השם יתברך שסיבב שדוקא יוסף ויהודה יהיו במרכז הענין של ירידת ישראל למצרים ויציאתם משם, כי היות שגלות וגאולת מצרים כוללת בתוכן גם את הגאולה העתידה שאז עתידים ישראל להגאל על ידי שני המשיחים משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, לכן סיבב הקב״ה שדוקא שני אלו יהיו הגורם לירידת ישראל למצרים וליציאתם משם.

זהו שאמרו חז״ל במדרש על הפסוק ״ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני וגו׳״ – ״כי הנה המלכים נועדו״ – זה יהודה ויוסף, אין כאן פגישה מקרית בין יהודה ליוסף, אלא ״הנה המלכים נועדו״ – שני מלכי המשיח נועדים כאן יחדיו, שהרי כל הענין של מכירת יוסף על ידי יהודה, תכליתה להביא לפגישה הגדולה שבין יהודה ויוסף. כאן מתחיל להתגלות עומק מחשבתו יתברך שמו להוריד את ישראל למצרים ולהוציאם משם כדי לעשות הכנה בזה לכל הגאולות העתידות עד הגאולה האחרונה על ידי שני המשיחים. ולכן דוקא ליהודה וליוסף נאה ויאה להיות במרכז הענינים של הירידה לגלות מצרים, והם אלו אשר בזכותם נקרע הים לישראל.

מה יעקב אבינו עושה? ״ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה״ וכפי שביאר בספר הקדוש ״בני יששכר״ (כסלו טבת מאמר ב׳ סימן כה) שעשה יחוד בין ב׳ המשיחים משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, גשנ״ה בגימטרייא משי״ח, לרמז על הגאולה העתידה שהיא פועל יוצא מן הגאולה במצרים, וכמו שנתבאר.

*

הבנה מחודשת במהלך של מכירת יוסף

[לב שלום]

"ולא יכלו אחיו לענות אותו בי נבהלו מפניו" (בראשית מה, ג).

וברש״י: מפני הבושה. ובמדרש תנחומא איתא (תנחומא ויגש, ה):

"אמר להם יוסף לא כך אמרתם אחיו של זה מת, אני קורא אותו והוא בא אצלי, והיה קורא 'יוסף בן יעקב בוא אצלי', והיו מסתכלין בארבע פינות הבית, אמר להם מה אתם מסתכלים? אני יוסף אחיכם! מיד פרחה נשמתם ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. מיד פרחה נשמתם, עשה הקב״ה נס וחזרה נשמתן״ (תנחומא ויגש, ה)

 בפשיטות מבינים, שנתביישו כשראו את יוסף חי לנגד עיניהם, משום דראו שטעו בפסק דינו, ובעוד שחשבהו לרשע ורודף שחייב מיתה ושכל חלומותיו הבל, הנה הכל נתקיים כפי שאמר, ואינו רשע, רק יוסף הצדיק וכו', ומכרוהו על חינם, ועל כן נתביישו מאוד עד שפרחה נשמתן. כך רגילים לפרש הענין, אך הפותח את המדרש ורואה כל הענין יוצא משתומם על הדברים.

וזו לשון המדרש: פרחה נשמתן ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו וכו', כיון שהכירוהו בקשו ״להרגו״, ירד מלאך ופזרם בארבע פינות הבית. (תנחומא שם, וכן הוא בילקוט).

והדבר תמוה, כשאמר אני יוסף, ״מיד פרחה נשמתן״ – מרוב בושה, ולאחר שהחזיר להם הקב״ה נשמתן ורואים שהוא יוסף, מבקשים להורגו? והלא רגע קודם לכן פרחה נשמתם מרוב בושה? אתמהה!

עוד קשה, שממשמעות הלשון נראה, שאף ראובן היה בכלל אלו ש״ביקשו להרגו״ מדלא חילקו חז״ל, ואם כן קשה שבעתיים, הרי ראובן עד עתה חלק על אחיו וסבר שאינו חייב מיתה, ועתה כשכבר יוסף עומד לנגד עיניהם, מצטרף עמם להורגו?! ומדוע נשתנתה דעתו?

ועוד צריך להבין, אם אכן כשאמר ״אני יוסף״ ראו שטעו בכל הפסק שחייב מיתה, ועל זה נתביישו, יש לתמוה הרבה, דהנה בתחילה כשבאו למצרים ויוסף הציק להם באמרו "מרגלים אתם" מיד עמדו האחים והתוודו ״אבל אשמים אנחנו״ וגו'. וביאר שם הספורנו, שלא נתחרטו על עיקר המכירה, רק על שהיה להם לחון אותו מתוך רחמנות, והאשימו עצמם שהתנהגו במידת אכזריות כשלא ויתרו לו ולא נשאו פניו, ועל זה באה להם מידה כנגד מידה שמתאכזר עתה המושל עליהם (ספורנו בראשית מב, כא עיין שם)

והנה, אם כשראו אז מתוך דין שמים שהתנהגו עם יוסף לא כשורה, מיד התוודו על מעשיהם ואמרו "אשמים אנחנו״, אם כן קל וחומר עתה כשנתברר להם שטעו לגמרי בכל הפסק, (אם זוהי סיבת הבושה) שהיה להם להתוודות על שמצאו עצמם בחטא גדול זה, ולא מצאנו בשום מקום שהתוודו על מכירת יוסף, רק עלו ליעקב אביהם ובשרוהו על הדבר, והשמחה היתה גדולה וכו', ומה זאת?!

כללם של דברים, שקשה מאוד להבין שהאחים נתביישו מחמת שטעו בפסק דין. חדא, דלמה ביקשו שוב להורגו? ושנית, היתכן שלא מצאנו אחר כך שום רמז במדרשים ובמפרשים שהתוודו ועשו תשובה על מעשיהם, כמו שמצינו שהתוודו על האכזריות, והלא מצינו בתורה שראובן התוודה על מעשה בלהה וכו׳ ועוד כהנה רבות, ועל דבר חמור כזה לא נמצא בתורה שעשו תשובה?

והדברים מוכיחים מתוכם, שלא נתחרטו מעולם על פסק דינם, ואחזוהו לאמת, ולכן גם לאחר שנתגלה יוסף, עוד עמדו בדעתם וביקשו להורגו. אלא שאם כן צריך להבין, על מה איפוא נתביישו עד שפרחה נשמתם?

וכדי להבין היטב ביאור הדבר על נכון, נקדים מה שיסדנו בפרשת וישב על מכירת השבטים, ותחילה נשוב לראות כל הענין בפרשת מקץ, האיך הבינו השבטים מהתנהגותו של יוסף אליהם את חטאם דמשום כך נתוודו, ואחר כך יובן מאוד על מה נתביישו מיוסף.

ענין העלילות של יוסף על אחיו

הנה באמת ראוי להקדים ולשאול, מדוע התעלל יוסף באחיו כל כך, שאמר להם "מרגלים אתם", ודיבר אתם קשות, וטילטלם בלך ושוב, כמבואר בפרשת מקץ, מה ראה על ככה להציק להם? וכי רצה יוסף להתנקם חס ושלום על מה שעשו לו?! ובמפרשים יש ביאורים רבים לדבר, אך בפשט לכאורה הדבר פשוט מאוד.

יוסף נמכר לעבד במצרים, והחרימו האחים שלא לספר ליעקב על הדבר ושיתפו להקב׳׳ה עימהם ואף יוסף ידע מן החרם (שעשאוהו קודם מכירתו כמו שביארנו במקומו) ולכן היה נמנע כל אותן כ״ב שנים מלבשר לאביו שעודנו חי, והנה יוסף רואה את אחיו לפניו, ורוצה להתגלות אליהם, ושיתירו החרם ויספרו ליעקב שעוד יוסף חי, אך ידע יוסף שפסקוהו למיתה, וכמו כל פסק בית דין עד שלא יראו בבירור שטעו – לא ישנו את דעתם, ובודאי אם יאמר להם ״אני יוסף״ יקומו עליו ויהרגוהו כמו שפסקו עליו, ומה יעשה יוסף כדי שישובו האחים מדעתם ויחזרו מן הפסק? התחיל להציק להם, וידע שעל ידי כך יתחילו לפשפש במעשיהם שלא על חינם באים עליהם צרות, ויתלו את הדבר במכירת יוסף, ומתוך כך ישובו לעיין במעשיהם, ואולי יחזרו בהם.

ובאמת פשפשו במעשיהם ונתוודו ואמרו ״אשמים אנחנו״, אך לא התוודו על המכירה עצמה, רק על האכזריות, שהיו צריכים לחון אותו כמו שכתב הספורנו, ולכן המשיך להציק להם והכניס הכסף ואחר כך את הגביע כמו שנבאר, (וכשרואה שמוכרח שוב להציק להם מיד סר לבכות! כי נצטער מאוד על שהוא צריך לצערם).

וכשנתבונן במעשיו של יוסף ובכל הנהגת השבטים, יש לעמוד על כמה הערות.

א) מדוע הכניס יוסף הכסף בשקי האחים? ואמנם ביארנו לעיל (בתחלת הפרשה) בשם הגרי״ז זצ׳׳ל, שרצה שיחזרו למצרים, ולכן הכניס באמתחתם דבר שאינו שלהם, והשבטים כשרואים דבר שאינו שלהם בודאי ישובו למצרים להשיב את הכסף, אך מדוע הכניס דוקא ״כסף״? היה יכול לשום בשקיהם יותר תבואה ממה ששילמו או חפץ אחר, ומדוע דוקא כסף?

וגם תירוץ זה לא יספיק לנו למעשה השני של יוסף, כששם את הגביע באמתחתו של בנימין, מדוע [באותה ההזדמנות] שם באמתחותיהם גם כסף, והרי הגביע לבד כבר סיבה מספקת לשבטי י־ה לשוב מצרימה.

ובאמת כל טענתו של יוסף היתה על הגביע ולא על הכסף, שטען להם ״מה המעשה הזה אשר עשיתם, הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני", וגם השליח טען להם רק על הגביע ולא על הכסף, ואם כן למה הכניס גם את הכסף?

ב) כל מעשיו של ראובן אינם אלא חידה ופליאה, בתחילה כשנתוודו כולם על חוסר הרחמנות, לא נשתתף עמם ראובן בוידוים, מפני שלא נשתתף במכירה, ואדרבה עוד מוכיחם על פניהם ואמר, ״הלא אמרתי אליכם״.

והנה כאשר ראו ״והנה איש צרור כספו בשקו״, או אז, ״ויראו״ משמע, כולם כאחד ואף ראובן בתוכם מתירא, וראובן לא רק שמתירא אלא מרגיש עצמו בתוך הצרה ונחלץ לעזור, וכמו שנראה מהמשך הפסוקים שהכניס ראובן עצמו מיד בעובי הקורה לקחת את בנימין ולהשיבו לאביו, ולא אמר כמקודם ״הלא אמרתי אליכם״ ומדוע שינה הנהגתו בעת צרת מרגלים אתם, מהנהגתו בעת צרת הכסף?

ובאמת ראוי לשאול מדוע ציער יוסף לראובן בשימת הכסף והרי ידע שלא נשתתף עמם במכירה, ומדוע איפוא הכניס גם כסף באמתחת ראובן? (תוספת מר' טל חן: יש לומר שיוסף פחד שאם יספר לשבטים בפתאומיות שהוא יוסף אחיהם, ומרוב בהלה השבטים ימותו, ולכן ביקש לרמוז להם בתחילה ע"י רמז דק שהוא יוסף כדי שזה לא יקרה, ולכן שתל באמתחתם גביע. וציוה את עבדיו :"ואת גביעי גביע הכסף תשים… וגו'". גביעי ר"ת: בית יעקב גליתי- ערוותה ירדתי)

ג) בסוף הענין, כשמצאו הגביע באמתחת בנימין, חזרו כולם ליוסף ועמד יהודה בשם כולם ואמר: "מה נאמר לאדוני ומה נדבר ומה נצטדק האלוקים מצא את עוון עבדיך הננו עבדים לאדוני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו״ (בראשית מד, טז) ופירש רש״י: "יודעים אנחנו שלא סרחנו, אבל מאת המקום נהיתה להביא לנו זאת, מצא בעל חוב מקום לגבות שטר חובו". והיינו על מכירת יוסף כדפירשו המפרשים.

והדבר תמוה, חדא, מדוע כשמצאו הכסף בפעם הראשונה לא הרכינו ראשם ואמרו: ״האלוקים מצא את עוון עבדיך" – מצא בעל חוב מקום לגבות את חובו והננו עבדים לאדוני? והרי לא ידעו מתחילה שיאמר להם אלוקי אביכם נתן לכם מטמון, וכמפורש בפסוק (שם מג, יח): "וייראו האנשים וגו' ויאמרו על דבר הכסף השב באמתחתינו בתחילה אנחנו מובאים להתגולל עלינו ולהתנכל עלינו ולקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו",

ואם כן כמו שכאן באשמת הגביע קיבלו עליהם דין שמים והסכימו להיות עבדים, כך גם היה צריך להיות בתחילה באשמת הכסף, ומה נשתנה?

וגם אם ניישב תמיהה זו, שעתה גברה הצרה והאשימם להדיא, אך עדיין תמוה מה לראובן בתוכם? הרי לא פשע במכירת יוסף וכמו שהוכיחם מקודם, ואם כן עליו לא שייך הטענה שמצא בעל חוב לגבות את חובו, ומה ראה על ככה עתה להצטרף עמם להיות עבד ליוסף?

חטא מכירת יוסף

ביאור כל הענין נראה בעזרת השם, על פי מה שיסדנו בדברינו בפרשת וישב, שלא חטאו האחים בעצם מה שמכרו את יוסף מפני שהמכירה עצמה נעשתה על פי דין, כמו שכתב הספורנו, ולא חזרו בהם מפסק דינם כלל, וגם לא מצאנו בשום מקום אשמה על השבטים במה שפסקו עליו שהורידוהו מצרימה, ואדרבה, זכות היה להם שנתגלגל למצרים על ידם שמגלגלין זכות על ידי זכאי כמו שהבאנו מהמדרש וה' סיבב כל הענין שיתנהג יוסף כמו שהתנהג ומתוך כך פסקו עליו הפסק (שהיה אמת) וכמו שאמר יוסף בעצמו לאחיו, ״ועתה לא אתם "שלחתם״ אותי הנה כי אם האלוקים״.

אלא שמצאנו שחטא השבטים היה ״על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים״, היינו שלא היה להם לקחת כסף עבור הורדתו למצרים, ומפני שעשוהו דרך מקח ולקחו עליו כסף, ולא נתנהו במתנה נתבעים המה על ״מכירת יוסף״ אך לא על ״הורדתו״ מצרימה! וכמו שאמר יוסף לא אתם ״שלחתם״, ולא אמר "מכרתם״, מאחר שבמעשה המכירה אכן היתה טענה על האחים, ולכן כשנתגלה יוסף אליהם אמר: "אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי" וכן משמע ממה שאמרו חז״ל במדרש, ״אתם מכרתם בנה של רחל בעשרים כסף״ וכו׳ וכן יוסף (במד״ר) אומר ליהודה מדוע מכרתם אחיכם בעשרים כסף וציערת לאביך.

אכן, כבר ביארנו שם בהרחבה, שעל עצם מעשה לקיחת הכסף היו יכולים למצוא התנצלות, והיינו, שעשו כן לפי כבודו שלא ליתנו בבוז כי אם לא יתבעו מעות עבורו, נראה כאילו אינו שוה דבר, וכדומן על פני השדה המופקר לכל, ולכן הוסיף הפסוק לומר ״ואביון בעבור נעלים״ שרק מהנעליים שלקחו עבורו, הוברר גם על הכסף שלקחו, שלא למען כבודו של יוסף לקחוהו, כמבואר בדעת זקנים שכשהעלוהו מן הבור ועמד בחצי הבור פג פחדו מן הנחשים וחזר תוארו להיות יפה כבתחילה, ודרשו עוד דמים לשוויו, ונתפשרו עבור נעליים לכל אחד ואחד.

וכאן אין כל טעם ליקח תוספת זו ולדקדק בשוויו עבור כבודו, וממילא נתבעו על "כלל מכירתו״ כנ״ל, [ואף שאין אנו משיגים מה הרעש אם לאחר שפסקו דינו ולקחו גם מעות עבור זה? אך לשבטים הקדושים לפי מעלתם היה כאן פגם, ונקרא חטא לפי מעלתם],

ונמצא שבמכירת יוסף היו שלושה חלקים: א). קבלת עשרים כסף. ב). לקיחת הנעליים. ג). כיון שירד למצרים באופן זה (ולא במתנה) נחשב משום כך לחטא כל צורת הורדתו למצרים (שלא נעשה באופן הראוי).

כסף ראשון, כסף שני, וגביע

מעתה יבוארו כל התמיהות להפליא, והוא, שיוסף רצה לעוררם על מעשיהם, ושיבואו לחשוב על הדבר שחטאו בו בכל פרט ופרט, ולכן הציק להם בדברים כאלו שיתבוננו איה "המידה כנגד מידה", ובזה יפשפשו וימצאו הפגם במעשיהם ויתעוררו על מעשיהם, ויתירו החרם ויוכל להיראות אל אביו.

לכן בתחילה כשהתאכזר יוסף על אחיו בטענת "מרגלים אתם״, הבינו האחים שהתביעה כלפיהם היא רק על מעשה האכזריות שלא ריחמו על יוסף, ורק על זה התוודו, ואכן ראובן לא התוודה איתם מאחר שנתכון להצילו מידם.

וכששומע יוסף שעדיין לא הגיעו להתוודות על חטא שבכסף המכירה, הכניס את כספם בפי אמתחותיהם, ובזה הבינו שיש טענה על לקיחת העשרים כסף, ועל זה התביעה עליהם, ובאמת כן היה, כשראו את הכסף הראשון הרי ש״ויראו״ כולם גם ראובן שהרי גם הוא קיבל מהכסף (כפי שהוכחנו מהמדרשים בפרשת וישב).

אכן, הגם שנתייראו ממציאת הכסף, בכל זאת עדיין לא נתנו אל ליבם להתוודות על קבלת הכסף מהישמעאלים כיון שמצאו צידוק במעשיהם שלא רצו לתת את יוסף בחינם כדומן על פני השדה, ולכך הוסיף יוסף להטמין את מעותיהם באמתחותיהם בשנית, ובזה נתעוררו על הדבר השני והוא, לקיחת הנעליים.

ואו אז כשראו תיכף הגביע נתעוררו על כלל צורת הורדתו למצרים שנחשב להם בזה חטא כנ״ל, ומיד נתוודו ואמרו, ״מה נאמר לאדוני מה נדבר ומה נצטדק״ וכמו שאמרו חז״ל: מה נאמר לאדוני בכסף ראשון, מה נדבר בכסף שני, ומה נצטדק בגביע, וכו׳ אמר ר׳ יצחק מצא בעל חוב לגבות את חובו (מל״ר צב, ט) כלומר: שהם אומרים מה נצטדק בכסף ראשון וכסף שני, ושעל זה אמרו מצא בעל חוב לגבות את חובו, כנגד הכסף שלקחו במכירה, ולכן קיבלו עליהם מיד דין שמים, שאז נתודע להם על ידי ״המידה כנגד מידה״ כל עומק הטענה במעשיהם.

ומשהבינו זה אמרו, ״הננו עבדים לאדוני״! ואף ראובן עמהם שגם הוא נשתתף במכירה על ידי קבלת הכסף והמנעלים, אך כל זה כאמור טענה על ״מכירתו״ מצרימה, כלומר: הבינו מכל זה כי המה נתבעים מן השמים על כל השתלשלות עניני המכירה, אכן על זה שדנוהו למיתה כדין מורד במלכות יהודה [וכדין ‘מוסר’ וכדין ‘רודף’ שמנשלם מבית יעקב ויהיו בחינת פסולת וכו’], לא הוכח להם מאומה שהם טועים, ואם כן הפסק שפסקו אז עדיין שריר וקיים.

פסק הדין קיים, וביקשו להורגו.

ומעתה יובן אל נכון על מה נתביישו, שהנה רק עתה נתברר להם על ידי הכסף השני והגביע את התביעה שיש עליהם, כי נתבעים המה על זה שלקחו כסף עבור מכירת יוסף לעבד, ומחמת זה נתוודו וקיבלו דין שמים להיות עבדי עולם, ולא בגלל עצם זה שמצאו באמתחתם את הגביע שלכן יהיו עבדי עולם כי למה יהיו עבדי עולם, מחמת גניבת גביע אחד על ידי אחד מהם.

אכן מעצם פסק הדין שעבורו מכרוהו, שהוא פסק דין מות שפסקו עליו כדין מורד במלכות, מזה לא חזרו בהם, וגם לא ראו שום רמז בדברים שקרו להם שהם נתבעים על זה, ויוסף גם לא הצליח להוריד מעליו את פסק דין מוות שפסקו עליו האחים.

ולאחר שראו שהשליט משאיר רק את בנימין לעבד, והם יכולים לעלות אל אביהם בשלום, ראו בבירור שאין הדברים מכוונים לעצם המכירה, שהרי בנימין לא נשתתף כלל במכירה ורק הוא נעשה לעבד, אז "ויגש אליו יהודה״ ודיבר אתו קשות וכו'.

אכן לאחר זמן, מה כשרואה יוסף שאחיו מבקשים להורגו, נודע הוא אליהם ואומר להם "אני יוסף אשר מכרתם אותי מצרימה"! ובתוך ההתוודעות הלזו שומעים המה דבר ״אשר מכרתם אותי״, הבינו עכשיו את כל הדברים לאשורם, כי באמת נתבעים המה על דבר עשרים הכסף והנעלים, וכמו שהבינו כל זאת תיכף במה שמצאו את הכסף המושב והגביע, שיש עליהם טענה על דבר הכסף שלקחו, ורואים בעיניהם כי כל זה עשו ליוסף אשר הוא עתה לעיניהם, וממילא תקפתם הבושה, ובושתם היתה כה גדולה לפי דרגתם עד שפרחה נשמתם!

אכן משבא מלאך והחזיר להם נשמתם, עמדו וחשבו, שהרי אין הכי נמי, שחטאו בלקיחת הכסף, אבל בזה שפסקוהו למיתה לא חטאו מאומה, ואדרבה דין אמת פסקו,

וכאן אפילו ראובן הצטרף אליהם, שהרי כל טענת ראובן כלפי האחים היתה שיוסף אינו מתכוין לרודפם ולהרע להם, וכי רק מעשי ילדות ונערות הוא עושה, וכפי שדייק הספורנו על הפסוק ״אל תחטאו בילד״ (בראשית מב, כב. עי״ן שם) אכן עתה כשרואה ראובן את כל אשר עשה יוסף להתגולל עליהם עלילות דברים, בא גם הוא למסקנא שכוונתו לרודפם ולהציק להם, ואם כן קם דינו שהוקבע מאז שחייב הוא מיתה, עד שבא מלאך ופיזרן בארבע כנפות הבית…

והדבר הוא נורא למתבונן שהנה רק עתה פרחה נשמתם מפני הבושה על שמכרו אותו בכסף, אבל פסק דין נשאר פסק דין, והוא מחויב מיתה ואפשר למות וכבר להיות בעולם אחר, ולהתאושש מכל זה במהירות כי צריך לקיים הפסק, והוא פחד נורא!

וממילא תוסר השאלה מדוע לא מצאנו שום וידוי על הדבר לאחר התגלות יוסף?

מפני שכבר נתוודו קודם, באומרם מה נאמר ומה נדבר ומה נצטדק וגו׳, ולא נתחדש להם דבר במה שאמר "אני יוסף", לבד שראוהו בעיניהם וגדלה הבושה!

ואחרי כל זה שבא מלאך ופיזרן שלא נתן להם להורגו, ידעו שאינם צריכים לקיים הפסק ולכן, ניגשו אחיו ויתנשקו עמו!

מסקנה – אוי לו לאדם לאחר המאה ועשרים שיתברר לו שכל חייו וחשבונותיו היו בטעות!

*

שקיעות בתורה בכל מצב

[מעין גנים ח”ב]

א. בפרשת ויגש מספרת התורה על התגלות יוסף לאחיו, ועל מה שיוסף אומר להם שיבואו עם יעקב ועם כל בני ביתם לגור במצרים, והוא מבטיח להם שהוא יתן להם את כל צרכם בשפע, כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא. והתורה מסיימת את פרידת יוסף עם אחיו (בראשית מה, כד): "וישלח את אחיו וילכו, ויאמר אליהם אל תרגזו בדרך".

מה הפירוש "אל תרגזו בדרך"? יש בזה כמה פירושים בדברי חז"ל ובדברי רש״י ושאר מפרשים. ורש״י מפרש בפירושו הראשון, אל תרגזו בדרך, אל תתעסקו בדבר הלכה, שלא תרגז עליכם הדרך. עד כאן לשונו.

ומקור הדברים בגמרא מסכת תענית (י, ע"ב): אל תרגזו בדרך, אמר רבי אלעזר, אמר להם יוסף לאחיו, אל תתעסקו בדבר הלכה שמא תרגז עליכם הדרך. מפרש רש״י: שאם יתעסקו בדבר הלכה, יוכלו לתעות בדרך, וזה הכוונה שתרגז עליכם הדרך.

ושואלת הגמרא: איני? והא אמר רבי אלעאי בר ברכיה, שני תלמידי חכמים שמהלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה ראויין לישרף שנאמר (מלכים ב' ב, יא): "ויהי המה הולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש ויפרידו בין שניהם", טעמא דאיכא דיבור (בדברי תורה) הא ליכא דיבור, ראויין לישרף.

ופירש רש״י: שנכתב שהלכו ודיברו בדברי תורה, לאשמועינן דאי לאו שהיו הולכין בעומקה של הלכה, לא היו ניצולין. עד כאן לשונו. והכוונה היא שאם לא היו מדברים דברי תורה בדרך, לא היה קורה רק שהרכב אש והסוסי אש הפרידו בין שניהם, אלא גם היו שורפים אותם. ואם כן שואלת הגמרא, אם רואים שכל כך חמור הוא ללכת בדרך ולא לעסוק בדברי תורה, איך יוסף אמר לאחיו, אל תרגזו בדרך, שהכוונה אל תתעסקו בדבר הלכה.

מתרצת הגמרא, הא למיגרס, הא לעיוני. מה שיוסף הזהיר את אחיו שלא לעסוק בדבר הלכה, הכוונה ללמוד בעיון, שזה הכוונה דבר הלכה, (וכמפורש בברכות לא ע"א, שדבר הלכה, היינו הלכה שאינה פסוקה שאדם טרוד בזה), ויוסף חשש שמא מתוך שהם יעיינו בדרך בדבר הלכה, הם יתעו בדרך, ויתעכבו מלהגיע אל יעקב, ובינתיים יעקב יהיה בצער עוד כמה ימים מחמת שהם לא הגיעו ומחמת צערו של יוסף. ולכן אמר להם יוסף שבפעם הזו כשהם הולכים בדרך יזדרזו להגיע מהר אל יעקב לבשרו בשורות טובות, ולא יתעסקו בדבר הלכה בעיון בדרך שמא יתעו בדרך ויתעכבו. אבל ודאי שעליהם ללמוד תורה בגירסא, כי יש קפידא שתלמידי חכמים שהולכים בדרך לא ידברו דברים בטלים אלא דברי תורה. זהו תוכן דברי הגמרא בתענית.

וכאן למדנו את גדולותם הנוראה של השבטים. שהרי לכאורה היה מסתבר שעכשיו שנתגלה להם לראשונה שמושל מצרים זהו יוסף, בודאי יחשבו וידברו כל הדרך על זה, איך שהם מכרוהו לעבד במצרים, ונגד כל הטבע, נעשה יוסף מלך מצרים. וגם ידברו על כל המהלך שנהג עימהם, שהוא העליל עליהם שהם מרגלים, ואת כל ענין הגביע באמתחת בנימין. ואיך שמכל זה רואים שחלומותיו של יוסף היו אמת, והם טעו במכירתו, ובכל היחס שלהם אליו.

ועוד יש להם לדבר על זה, שהם צריכים עתה לעזוב את ארץ כנען ששם גרו אברהם ויצחק, ולבא ולגור בארץ מצרים מקום טומאה. וכידוע כמה טירדות יש לאדם כשעובר דירה אפילו ממקום למקום באותו עיר, מכל שכן מעיר לעיר, ומכל שכן מארץ לארץ.

ועוד הם צריכים לחשוב ולהתיעץ ביניהם איך להודיע ליעקב שיוסף חי, אחרי שהוא התאבל עליו כ"ב שנה, והוא זקן ואי אפשר להודיע לו פתאום שיוסף חי, שלא יבהל מן הבשורה. ומה יסבירו לו אם ישאל אותם: 'אם יוסף חי, מהיכן הבאתם לי את כותונת יוסף טבולה בדם?

אין ספק שיש הרבה מה לדבר בדרך, לא דברים בטלים, אלא דברים חשובים שמצריכים מחשבה מרובה. אבל יוסף ידע והיה ברור לו, שהם לא יעסקו בשום דבר מכל הדברים הללו, וברגע שהם יצאו לדרך, הם מיד ישקיעו את עצמם בעומק העיון בתורה, עד כדי כך, שכולם יחד לא יבחינו להיכן הם הולכים והם יטעו בדרך, ויתעכבו מלבשר ליעקב את הבשורות הטובות שעליהם לבשר לו. ולכן ציוה עליהם שבפעם הזו, לא יתעסקו בדרך בדבר הלכה, שהוא לימוד המצריך עיון רב, שאפשר לטעות בדרך ולא להרגיש, אלא יעסקו רק בגירסא בתורה, כדי שלא יטעו בדרך.

כמה מוסר יש לנו ללמוד מזה, עד כמה אדם צריך לנצל את זמנו, ואת הזמן שהולך או נוסע בדרך כדי לעסוק בתורה, ולא לבזבז את זמנו בדברי הבל ושטות. וכמה יש ללמוד מזה, שאפילו בזמן של טרדות באמת, יש בכוח האדם להסיח דעת מהכל, ולהיות שקוע בלימוד התורה בעיון, עד שלא ירגיש כלל מה קורה סביבו.

המעשה בזוהר

וזו לשון הזוהר הקדוש בפרשת שמות (יז, ע"ב) רבי יוסי יצא לדרך, והיה רבי אחא בר יעקב הולך עמו. בעוד שהיו הולכים, שתק רבי יוסי מדברי תורה, והירהר בדברי העולם, ורבי אחא בר יעקב, הרהר בדברי תורה. ראה רבי יוסי נחש אחד שהיה רודף אחריו. אמר רבי יוסי לרבי אחא בר יעקב: האם אתה רואה את הנחש שרודף אחרי? אמר לו רבי אחא בר יעקב: אני לא רואה אותו. רץ רבי יוסי, והנחש אחריו. נפל רבי יוסי, והדם היה שותת ויורד מחוטמו. שמע רבי יוסי שהיו אומרים: רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. אמר רבי יוסי: ומה על שעה אחת שהפסקתי מתורה כך, מי שמתיאש ומסיח דעתו מן חתורה לגמרי, על אחת כמה וכמה. פתח ואמר: כי ה׳ אלוהיך ברכך בכל מעשה ידיך, ידע לכתך וגו׳. המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב וגו'. נחש ושרף למה הוצרכו כאן? אלא כדי לקחת עונש מישראל, כל זמן שפורשים מעץ החיים (שהוא לימוד התורה) כמו שכתוב כי הוא חייך ואורך ימיך.

בא וראה, אמר רבי חייא, כתוב חושך שבטו שונא בנו וגו', וכתוב אהבתי אתכם אמר ה׳. וכתוב ואת עשיו שנאתי. מהו שנאתי? הוא מה שכתוב חושך שבטו שונא בנו. כלומר, שנאתי אותו, ועל כן חשכתי שבט מהם. כל שכן וכל שכן תלמידי חכמים, שהקב״ה אינו רוצה שיפרשו מעץ החיים אפילו רגע אחד. עד כאן לשון הזוהר הקדוש.

בספר הרב מבריסק ח״א עמוד 394 מסופר:

מן המפורסמות היא שקיעתו המופלגת בעומקה של הלכה בכל עת ובכל מצב. באותם ימי אימה של מלחמת העולם השניה, בהיותו בוורשה המופצצת ע״י הגרמנים, כאשר מסביב ימוטו מוסדי עולם, הגיעה מידת התמדתו ודביקותו בתורה, לשיא הדרה. אחת ממערכותיו בעניני דפנות ומחיצות הסוכה, התחדשה ברעיוניו, בעיצומה של הרעשה כבדה על וורשה הבירה.

כשנסובה לימים השיחה על חידושי תורה אלו, פנה מרן זצ״ל אל בנו הגרי״ד ואמר לו, הזוכר אתה אימתי התחדשו לי חידושי תורה אלו? במקום פלוני, כשנאלצנו להסתתר בעיצומה של הרעשה כבדה.

כל זה דוגמאות איך עסקו רבותינו בתורה בכל כוחם, בבל מצב בחייהם.

ועל זה אמר דוד המלך בתהלים (קיט, קט): "נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי". אף על פי שנפשי היתה בסכנה תמידית הקרובה למיתה, וכאילו החזקתי את נפשי בכפי שלא תפרח ממני, בכל זאת בתוך כל המצב הזה – ותורתך לא שכחתי לעסוק בה.

ב. וכדוגמת זה מצאנו בעוד מקומות, שבכל תוקף הטירדות והסכנות שהיו בהם גדולי ישראל, הם הסיחו דעתם מהכל, ועסקו בתורה בדברים המצריכים עיון רב. לא יאומן כי יסופר, איך הם הצליחו לעשות כך. אבל בשבילינו זה לימוד מוסר, עד כמה צריך לנצל את הזמן בכל מצב, ובודאי שלא לבזבז את הזמן בחינם. ונביא כאן עוד כמה דוגמאות לזה.

בספר שמואל (א׳, פרק יט) מסופר על הניסיונות של שאול להרוג את דוד. עד ששאול שלח מלאכים אל בית דוד לשומרו כדי להמיתו בבוקר. ומיכל הורידה את דוד בעד החלון, ודוד ברח ונמלט משאול. וכתוב שם שדוד ברח באותו לילה אל שמואל, והוא סיפר לו מה שעשה לו שאול, והפסוק שם אומר (פסוק יח) וילך הוא ושמואל וישב בניות. ויוגד לשאול לאמר הנה דוד בניות ברמה. ושאול שלח שליחים לקחת את דוד, וכולם זכו לנבואה שגרמה להם התפשטות הגשמיות, ולא יכלו לקחת את דוד. עד ששאול בעצמו הלך שם, וגם עליו שרתה נבואה.

אין לנו מושג מה הרגיש דוד באותו לילה שברח לשמואל, כאשר הוא נרדף על נפשו מהמלך שיש לו אפשרויות רבות מאוד ללכוד אותו. אבל דבר אחד ברור, כאשר אדם נרדף על נפשו, הוא טרוד ומבוהל מזה, וחסר לו ביישוב הדעת. ובכל זאת אומרים חז״ל (ילקוט שם רמז קכט): רבי הונא בן רבי יוסי אמר, אותו הלילה שברח דוד מפני שאול, למד משמואל הנביא, מה שאין תלמיד ותיק לומד במאה שנה עד כאן לשונו.

והגמרא בזבחים (נד, ע"ב) כותבת שאחד הדברים שהם ביררו באותו לילה הוא, היכן הוא המקום שצריך לבנות עליו את בית המקדש. ואמרו שם: דרש רבא, מאי דכתיב: "וילך הוא ושמואל וישבו בניות ברמה". וכי מה ענין ניות אצל רמה? אלא שהיו יושבין ברמה, ועוסקין בנויו של עולם.

מפרש רש׳׳י, למצוא מקום לבית הבחירה מן התורה. עד כאן לשונו.

הרי לנו שאפילו בשעה שהיה דוד נרדף על נפשו, וחושש שמא ישלח שאול שליחים אל שמואל לתופשו ולהורגו, וכמו שאירע באמת ששאול שלח אחריו שליחים לתופשו, בכל זאת הוא עסק בתורה במלוא כוח העיון שלו, עד שהשיג בלילה אחד מה שאין תלמיד ותיק יכול להשיג במאה שנה. ושום מצב לא הצליח להזיז אותו מעיון התורה, גם לא מצב של סכנות נפשות.

ונביא כאן מעשה מבעל האמרי אמת מגור, עוד בהיותו בפולין. שפעם הוצרך ליסע ברכבת עם משמשו, מעיר לעיר, ובדרך אירעה תקלה ברכבת, והודיעו שיארך זמן רב עד שתתוקן התקלה, ובינתים יכולים הנוסעים לצאת החוצה לטייל מעט. מרן בעל האמרי אמת יצא מהרכבת והתרחק מעט ממנה, ונעמד תחת עץ עם גמרא, וכך למד ברציפות במשך שש שעות עד שתוקנה התקלה. כשהכריזו שהרכבת נוסעת, הוא לא שמע, עד שמשמשו נגע קלות בידיו, ומיד נכנס לרכבת והמשיך במסע.

איך העבירו כל האנשים את אותם שש שעות, בדברי הבל ושטות. הם נעמדו לראות איך מתקנים את הרכבת, ודיברו על כך שחברת הרכבת אינה אחראית מספיק שתקלות אלו לא יקרו וכדומה. במקום זה, מרן בעל האמרי אמת ניצל את הזמן לעסוק בתורה מתוך הסחת הדעת לכל מה שקורה סביבו.

וסיפר אברך אחד, שפעם נסע עם קבוצת אנשים בלילה מאוחר מהצפון לכיון המרכז, ובאמצע נתקלקל האוטובוס, והזמינו אוטובוס אחר שיקח את כל הנוסעים. כולם היו עיפים וחיכו לאוטובוס השני. ואותו אברך נזכר פתאום מהמעשה הזה של בעל האמרי אמת, ומיד שאל ספר מחברו, והתרחק מעט, ונעמד תחת הפנס של הרחוב שהיה בסמוך, ולמד בקול ברציפות, עד שהגיע האוטובוס השני, והוצרכו לקרוא לו שיבוא ליסוע.

הגאון רבי עובדיה יוסף שהיה מסוגל להתנתק עם ספר ולעבור ניתוח. וכן הגאון רבי אהרון כהן ראש ישיבת חברון ועוד.

הרב מבריסק היה שולח את ילדו לשליחויות ואומר לו קושיא ברמב"ם, ואומר לו 'תחזור עם תירוץ'. כך הרגיל אותו להיות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה!

על הגר"א וסרמן [?] מספרים שהיה באוניה ועמד ליד המעקה והסתכל לאופק, ואמר לו אדם שעמד לידו – היכן אנחנו? והוא השיב מיידית בשמעתתא ג'… התברר שגרס את השב שמעתתא ושם היה מונח, והלה חשב שהוא מסתכל על הנוף…

אנו אין לנו כזה כוח עיון שנוכל לעסוק בתורה בדרך, הלואי שבעת הלימוד ליד הגמרא הפתוחה נהיה מרוכזים… על כל פנים בדורנו, דור חלש, הקב"ה זימן דרכים רבות לעסוק בתורה בדרך. לכל רכב יש מערכת דיסקים. לכל אדם יש פלאפון חכם או טיפש, שניתן להתקשר לקול הלשון ולשמוע שיעור. כל אחד יכול לקנות נגן בסכום לא גדול ולנצל כל רגע לתורה.

ג. וכך גם מצאנו בתקופת גזירת המן, שהיה מרדכי ותלמידיו מאויימים מהמן שהבטיח להורגם, והם היו בתענית ג׳ ימים, ובכל זאת עסקו בתורה ובתפילה. וכך אמרו חז"ל במדרש (אסתר רבה ט, ד) לאחר שעשה המן את העץ, הלך אצל מרדכי, ומצאו שהיה יושב בבית המדרש והתינוקות יושבים לפניו, ושקים במתניהם ועוסקים בתורה, והיו צועקים ובוכים. ומנה אותם ומצא שם כ״ב אלף תינוקות, והשליך עליהם שלשלאות של ברזל והפקיד עליהם שומרים, ואמר למחר אהרוג אלו התינוקות תחילה, ואחר כך אתלה את מרדכי.

ומה אירע למחרת, מפורש במדרש (שם י, ד): הלך לו המן אצל מרדכי, כיון שהגידו למרדכי שהוא בא, נתירא עד מאוד, והיה יושב ותלמידיו לפניו, אמר להם לתלמידיו: בניי, רוצו והיבדלו מכאן שלא תכוו בגחלתי, שהרי המן הרשע בא להורגני. אמרו: אם תמות, נמות עמך! אמר להם: אם כן נעמוד בתפילה ונפטר מתוך התפילה. וגמרו תפילתם, וישבו ועסקו בהלכות מצות העומר, שהרי אותו היום ט״ז בניסן היה, ובאותו היום היו מקריבים עומר בזמן שבית המקדש היה קיים. בא המן אצלם, אמר להם: במה אתם עוסקים? אמרו לו במצות העומר וכו'. עד כאן לשון המדרש. וכדומה לזה יש גם בגמרא (מגילה טז, ע"א).

והדברים נוראים. כ״ב אלף ילדים היו בצום שלושה ימים, והם שמעו במפורש מהמן שרוצה להורגם ביום השלישי, ובכל זאת הם עסקו בתורה יחד עם מרדכי, תוך כדי התעלמות מכל הסכנה האורבת לפתחם. איך הם היו מסוגלים להתרכז בלימודם? בכל זאת כתוב שהם עשו את זה. הם הסיחו דעת מהכל ועסקו בתורה.

כך גם מצאנו בבב מציעא (פו, ע"א) שרבה בר נחמני מת בגלל אימת המלכות, משום שהלשינו עליו לפני המלך שהוא מבטל י״ב אלף מישראל מעבודה ב׳ חודשים בשנה, חודש בקיץ וחודש בחורף. משום שבחודש תשרי ובחודש ניסן, היו כל ישראל מתקבצים ובאים לשמוע את מה שדורש על החגים, וכשהיו מגיעים שלוחי המלך לגבות מס, הם לא מצאו בבית אף אחד, ולא יכלו לגבות מס. והלך אדם אחד והלשין למלך שזה בגלל הדרשות של רבה בר נחמני, והוא אשם בנזק הזה שנגרם למלכות.

והגמרא מספרת באריכות ששלחו שליח לתפוס אותו, והוא ברח. ולבסוף השליח תפס אותו וסגר אותו בחדר. ביקש רבה רחמים, ונפל קיר החדר, ברח והלך לאגם שיש שם אילנות, והיה יושב על גזע של עץ קצוץ והיה עוסק בתורה. והגמרא מספרת שהגיע זמנו למות ולא יכל מלאך המות להתקרב אליו, משום שהוא לא הפסיק ללמוד. בתוך כך נשב הרוח בין הקנים של האגם, והוא חשב שזה גדוד של פרשים שבא לתופסו, אז הוא הפסיק מלימודו ואמר יהי רצון שתנוח נפשו של אותו האיש ולא ימסר ביד המלכות, ואז הוא נפטר.

גם כאן אי אפשר שלא להתפעל ממצבו של רבה, הוא בורח על נפשו ומתחבא באגם. ומה הוא עושה שם? יושב על גזע עץ כרות, ועוסק בתורה בלי להפסיק, עד כדי כך שמלאך המות לא יכל להתקרב אליו, כי הוא לא הפסיק לעסוק בתורה אפילו רגע אחד. הוא התעלם מכל מצבו האומלל, ועסק בתורה כאילו שיושב ביית המדרש.

ד.

ואם יבא השואל וישאל, איך יתכן להצליח להסיח את הדעת מכל הסכנות שמסביב, ולהיות שקוע רק בתורה? התשובה לזה היא, שזה אפשרי. וכך מצאנו אצל רשעי העולם, שגם במצבי פיקוח נפש וסכנות, הם לא הסיחו דעת מתאוותיהם ורשעותם.

וכך מתבאר מפרשת לך לך (בראשית יד, ה) שכאשר באו ארבעת המלכים להילחם עם חמשת מלכי סדום ועמורה, הם לא הלכו מיד ביציאתם למלחמה להילחם על סדום ועמורה, אלא הם קודם הכו כמה מדינות בדרכם למלחמה. ויכו את רפאים בעשתרות קרנים, ואת הזוזים בהם, ואת האימים בשוה קריתים. ואת החורי בהררם שעיר, עד איל פארן אשר על המדבר. וישובו ויבואו אל עין משפט היא קדש, ויכו את כל שדה העמלקי, וגם את האמורי היושב בחצצון תמר.

והמדינה הראשונה שנפגעה מארבעת המלכים, היתה עשתרות קרנים, שהיכו שם את הרפאים. והיחיד שנשאר ממדינה זו היה עוג, כמפורש בפרשת דברים (דברים ג, יא) כי רק עוג נשאר מיתר הרפאים. ופירש רש״י שם: מיתר הרפאים, שהרגו אמרפל וחבריו בעשתרות קרנים, והוא פלט מן המלחמה, שנאמר ויבא הפליט, זהו עוג. עד כאן לשונו. וכן הביא רש״י בפרשת לך לך (בראשית יד, יג) על הפסוק ויבוא הפליט, שלפי פשוטו זהו עוג שפלט מן המלחמה, והוא שכתוב כי רק עוג נשאר מיתר הרפאים. וזהו נשאר, שלא הרגוהו אמרפל וחבריו כשהכו את הרפאים בעשתרות קרנים. עד כאן לשונו.

להיכן הלך עוג לאחר שניצל מן המלחמה? כתוב בפרשת לך לך (שם) ויבוא הפליט ויגד לאברם העברי. עוג שפלט מן המלחמה הגיע מיד לאברהם להגיד לו שלוט נלקח בשבי. מהיכן הוא ידע שלוט נלקח בשבי? משמע שהוא ראה את זה בעיניו.

לפי זה משמע שכך אירע לו. כשהגיעו ארבעת המלכים והיכו את רפאים בעשתרות קרניים, הם לקחו את עוג בשבי עמהם. ואחר כך המשיכו להילחם עם כל האומות שנלחמו עמהם, עם הזוזים והאימים והחורי, ובשדה העמלקי, ועם האמורי, ואחר כך נלחמו עם מלכי סדום ועמורה, ושבו את אנשיהם וגם את לוט ורכושו. ואת כל זה ראה עוג שהיה שבוי אצלם. ואחר כך הצליח עוג לברוח מן השבי. ומיד כשברח מן השבי, הלך לאברהם להגיד לו שהוא עצמו ראה שלוט בן אחיו נלקח בשבי.

ולמה הלך עוג להגיד לאברהם שלוט נלקח בשבי, האם בגלל שהיה חפץ בטובת לוט או בטובת אברהם? מפרש רש״י שם (וכן איתא במדרשים, ובתוספות נידה סא, ע"א דיבור המתחיל זה) שהיה מתכוון שיהרג אברהם במלחמה, וישא את שרה לאישה.

הרי לנו שאפילו אדם כזה, שנלקח בשבי על ידי ארבעת המלכים, וראה את גודל אכזריותם בהריגת אומות שלימות בחינם ואותו השאירו משום מה בחיים, והוא שבוי בידיהם, ובודאי היה ברור לו שאם הוא יברח ויתפסו אותו, לא ירחמו עליו ויהרגו אותו. מכל מקום, בכל זאת, כשהצליח לברוח מן השבי מתוך סכנה גדולה, לא הלך להירגע מכל מה שעבר עליו, אלא כל מחשבותיו היו עסוקות רק בדבר אחד, למילוי תאוותיו לשאת את שרה. הרי ששייך שאדם יסיח דעתו מהמצב הסובב אותו, ויוכל לחשוב ולהתענין בדבר אחר.

וכך מצאנו בספר שופטים (פרק ד) במלחמת ברק עם סיסרא, שכתוב שם (פסוק טו): "ויהם ה׳ את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק, וירד סיסרא מעל המרכבה, וינס ברגליו". וכתיב שם :"וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר הקיני וגו' ".

ניתן לשער מה היתה הרגשתו של סיסרא, כשראה שכל מחנהו נפל, והוא צריך לברוח ברגליו לבד להתחבאות אצל יעל. הוא כל כך פחד, עד שהוא אמר ליעל דבר פשוט: "ויאמר אליה עמוד פתח האוהל (פירש רש״י שם: עמוד, זרזי עצמך בדבר) והיה אם איש יבוא ושאלך ואמר היש פה איש, ואמרת אין".

מסברא היינו אומרים שסיסרא התחבא ורעד מפחד בביתה של יעל. אבל חז"ל ביבמות (קג, ע"א) דרשו על הפסוק בין רגליה כרע נפל שכב וגו', אמר רבי יוחנן, שבע בעילות בעל אותו רשע את יעל באותו היום. והגמרא שם אומרת שיעל לא נהנתה מזה, ואדרבא זה היה רע לה. אלא שהסכימה כדי שיותש כוחו ותוכל להרוג אותו.

מהיכן מצא סיסרא כוח נפשי לבעול שבע בעילות תוך כדי היותו נרדף למות? משמע מזה, ששייך שאדם יסיח דעתו בתוך כדי מצבו המסוכן למילוי תאוותיו.

וכן מצאנו אצל עשיו בפרשת וישלח (בראשית לג, ד) שכאשר נפגש עם יעקב, כתוב "וירוץ עשיו לקראתו ויחבקהו, ויפול על צואריו וישקהו, ויבכו".

ואיתא בפרקי דרבי אליעזר (פרק לז), כשעבר יעקב לעבור בארץ כנען, בא אליו עשיו מהר שעיר בזעף אף וזמם להורגו. שנאמר "זומם רשע לצדיק וחורק עליו שיניו". אמר עשיו, איני הורג את יעקב אחי בחיצים וקשת, אלא בפי אני הורגו ומוצץ את דמו. שנאמר: "וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו ויפול על צואריו וישקהו ויבכו", אל תהי קורא וישקהו, אלא וישכהו. ונעשה צוארו של יעקב כעצם השן, ועליו הכתוב אומר צוארך כמגדל השן. וקהו שיניו של עשיו. וכיון שראה שלא עלתה בידו תאוותו, התחיל חורק וכועס בשיניו, שנאמר רשע יראה וכעס שיניו יחרוק ונמס. עד כאן.

ובתוך המצב הזה, כתוב מיד אחר כך, "וישא את עיניו וירא את הנשים וגו' ". ואמרו במדרש (מובא בספר תורה שלימה) ארורים הרשעים, שאפילו בעת צרה (שכאבו לו שיניו, והיה בכעס שלא עלה זממו בידו) יצרם מושל עליהם (שהסתכל על נשיו של יעקב). עד כאן. הרי שבתוקף כאביו וצערו, הסיח דעת מזה כדי לספק ליצרו את תאוותיו.

ואם כך הדבר בטומאה, ששייך להסיח דעת מכל הסובב ולהיות שקוע בתאוות וברוע. כל שכן בקדושה, שניתן להסיח דעת מכל הסובב ולהיות שקוע בתורה ובקדושה.

ה.

אף על פי שכל הדברים האלו מלמדים אותנו עד כמה התאמצו הצדיקים להיות שקועים בתורה בכל מצב, אנחנו נשתדל לכל הפחות ללמוד מזה לנצל את זמנינו הפנוי ללימוד התורה, ולא להיגרר אחרי עניני ההבל, שמסיחים דעת מלימוד התורה הקדושה.

בכל יום יש חדשות אחרות בעולם, ואנשים מבזבזים את זמנם לשוחח על אותם חדשות. ובין כך ובין כך הזמן כלה והולך, והחיים נגמרים בשטויות. אשרי מי שמתאמץ לעסוק בתורה, ולהסיח דעת מכל דברי ההבל המבזבזים את זמנם של אנשים, ובונה את עולמו הרוחני,

סיפר הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ״ל, שפעם נסע עם מרן החפץ חיים בחורף ובקור, כדי לפעול איזה ענין עבור כלל ישראל, וכשהגיעו לביתו של מרן החפץ חיים, עייפים ויגעים, הוא עוד לא הספיק להוריד שרוול אחד של המעיל, וכבר ישב מרן החפץ חיים ליד ספר ולמד.

סיפר לנו הגאון רבי שלמה ברעוודה שליט״א, שכאשר היה גר בבני ברק, היה דרכו להתפלל במנין ותיקין בבית הכנסת לדרמן. ופעם לאחר תפילת שבת קודש בבוקר, ללא הודעה מוקדמת, רק נגמרה התפילה, ורצו המתפללים ללכת לביתם, ירד גשם אדיר כמו קצף לבן, מחזה שלא נראה כדוגמתו. וכל המתפללים נעמדו בפתח בית הכנסת, והסתכלו על הגשם הזה, בקריאות התפעלות, ראיתם מה יורד כאן.

אמר הגאון רבי שלמח ברעוודה שליט״א, שהוא עמד והסתכל על כולם. והנה הוא רואה אדם אחד שרצה ללכת לביתו לאחר התפילה, וכשראה שיורד גשם, חזר לאחוריו, לקח גמרא וישב ללמוד, בעוד כולם ממשיכים להסתכל על הגשם. האדם הזה, היה הגאון רבי חיים קניבסקי שליט״א.

אשרי המנצל את זמנו שלא ילך לבטלה, אשרי המנצל את חייו למלאות אותם בתוכן רוחני, ובורח מכל סיפורי ההבל המתחדשים חדשים לבקרים, המבזבזים את חייו של האדם בהבל וריק. יעזרינו השם יתברך למלאות את ימי חיינו בטוב אמיתי וניצחי, ולזכות לכל טוב בזה ובבא.

*

תכנונים לחוד, ומעשים לחוד… | דברים שרואים משם [לא רואים מכאן]

[המרחק בין המחשבה לבפועל – מעין גנים אסולין]

א. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד איש איתו בהתודע יוסף אל אחיו. ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו.

מפורסמים כאן דברי המדרש (בראשית רבה צג, י) אבא כהן ברדלא אמר, אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה וכו'. יוסף קטנן של שבטים היה, ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו, הדא הוא דכתיב ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. לכשיבוא הקב״ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר (תהלים נ, כא) אוכיחך ואערכה לעיניך, על אחת כמה וכמה. עד כאן לשון המדרש.

המדרש מוכר, יצא לנו לעסוק בו כמה פעמים בעבר, והפעם נרצה לראות מבט חדש במדרש, מבט שיעזור לשנות את המבט על החיים.

מפורש מדברי המדרש, שהבינו חז״ל שכאשר אמר יוסף את התיבות, אני יוסף העוד אבי חי, היתה כאן תוכחה לשבטים. והמפרשים האריכו לפרש מה היתה כאן התוכחה, ולא נעמוד כאן על זה. וגם אנחנו פירשנו בס״ד מהלך נפלא בזה, במאמר ״תוכחת יוסף״ עיין שם.

אמנם יש לנו לעמוד על דיקדוק אחד במדרש, במה שנקט אבא כהן ברדלא, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. למה לא אמר אוי לנו מן הדין ומן התוכחה? ובפרט שבגמרא (חגיגה ד, ע"ב) איתא: רבי אלעזר כי מטי להאי קרא, "ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו", היה בוכה. ומה תוכחה של בשר ודם כך, תוכחה של הקב״ה על אחת כמה וכמה.

מפורש מזה, שרבי אלעזר בכה על עצם התוכחה. אם כן למה אבא כהן ברדלא דיבר על יום הדין ויום התוכחה.

ויתכן לפרש בס״ד, כי הנה אנחנו רואים אצל בני אדם, שאף על פי שהם מתכוננים לאיזה דבר, אבל כשמגיע הדבר למעשה, נראה להם הענין אחרת ממה שהם חשבו. באופן שיש הפרש גדול בין מה שחשבו והכינו את עצמם, לזמן שמגיע הדבר בפועל. ואין הדברים אמורים רק אצל אנשים קטנים, אלא אפילו אצל גדולי עולם, יש הבדל בין מה שחשבו, למצב שמגיע בפועל.

וכבר ידוע שהתירוץ האולטימטיבי של כל ראש ממשלה / שר שלא עומד אחרי ההבטחות שלו: "דברים שרואים משם לא רואים מכאן"…

ונפרש כמה דוגמאות לזה בס״ד.

ב) מצאנו בתחילת פרשת וישלח, שיעקב אבינו שלח מלאכים לעשיו להתפייס עימו, וכתוב וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש עמיו. וחז"ל אמרו שהכין את עצמו לדורון ולתפילה ולמלחמה. מפורש מזה, שיעקב הבין שהוא יכול לנצח במלחמה כנגד עשיו וארבע מאות איש שעמיו. עד כדי שאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה.

ומפרש רש״י שעל כורחו של עשיו ישאר מחנה אחד לפליטה, כי אלחם עימו.

ומה אירע בפועל? כתוב אחר כך (בראשית לג, א) וישא יעקב עיניו וירא והנה עשיו בא ועימו ארבע מאות איש, ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות.

אומרים חז״ל במדרש רבה (שם עח, ז) אמר רבי לוי, משל לאריה שהיה כועס על כל הבהמות והחיות שביער, אמרו כל החיות, מי ילך ויפייס את האריה? אמר להם השועל: בואו איתי לפייס את האריה, כי אני יודע שלוש מאות משלים, ואני אפייס את האריה.

אמרו לו בוא ונלך איתך לאריה כמו שאמרת. בתוך שהם הולכים, הלך השועל מעט ועמד לו. אמרו לו כל החיות, למה נעמדת? אמר להם, שכחתי מאה משלים. אמרו לו, גם במאתיים משלים יש ברכה, ותוכל לפייס בהם את האריה. הלך השועל עוד מעט, ועמד לו. אמרו לו מה אירע? אמר להם, שכחתי עוד מאה משלים. אמרו לו, גם במאה משלים שנשארו יש ברכה, ותוכל לפייס בהם את האריה. וכיון שהגיע השועל עד מקום האריה, אמר לכולם, שכחתי את כל המשלים, אלא כל אחד ואחד יפייס על עצמו.

חז״ל פירשו את הנמשל, רבי יהודה בר סימון אמר, כך יעקב אבינו, בתחילה אמר יעקב, יש בי כוח לערוך תפילה.

רבי לוי אמר, בתחילה אמר יעקב, יש בי כוח לערוך מלחמה. וכיון שהגיע הרגע שהוא עמד מול עשיו, כתוב ויחץ את הילדים. אמר, כל אחד ואחד יפייס על עצמו וישתמש בזכויות שלו. ואל תסמכו עלי כלום, כי איני יכול להציל אתכם.

והרי מפורש מכל זה, שאף על פי שיעקב ידע שעשיו הולך לקראתו עם ארבע מאות איש, והכין עצמו לתפילה ולמלחמה, בכל זאת כשהגיע המצב בפועל, הוא הבין שהוא לא יכול להילחם עם עשיו.

ולכן כתוב וירא והנה עשיו בא ועימו ארבע מאות איש. כאילו שרק עכשיו הוא רואה את זה, מבלי ידיעה מקודם. כי הראיה שהוא ראה בפועל, שינתה אצלו את כל מה שהוא חשב מקודם.

ג) עוד מצאנו בפרשת וישב (בראשית לז, כו) שכאשר האחים רצו למכור את יוסף, אמר יהודה: מה בצע כי נהרוג את אחינו, וכיסינו את דמו. לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תהי בו, כי אחינו בשרינו הוא, וישמעו אחיו. ותרגם אונקלוס, וקבילו מיניה אחוהי. כולם הסכימו עם יהודה. ובודאי הם חשבו, שיעקב יצטער על זה, אבל בכל זאת הם לא חששו כלום לצערו של יעקב.

ובספר הישר מובא, שגם יוסף טען לאחים, איך תשאו פניכם לפני יעקב אבינו. ואם חטאתי אליכם, הלא תעשו בעבור אבי. ובכל זאת הם לא חששו לצערו של יעקב. וראובן לא היה עימהם במכירת יוסף, משום שכתוב וישבו לאכול לחם, וכיון שהוא היה עסוק בשקו ותעניתו על שבלבל יצועי אביו, כשראה שהם יושבים לאכול, נתרחק מהם למקום אחר, לעסוק בתשובה. וכשהגיע אליהם ראובן, וראה שאין יוסף בבור, קרע את בגדיו, ואמר להם הילד איננו, ואני אנה אני בא. ופירש רש״י שם, אנא אברח מצערו של אבא.

ואף על פי שכל האחים שומעים את ראובן מדבר מצערו של יעקב אבינו, בכל זאת אף אחד לא מערער על המכירה, ואף אחד לא מציע לרוץ מהר ולהחזיר את יוסף. אלא כולם מבינים, שהמכירה היא כדין, ואין לחוש לצערו של יעקב.

אומנם אחר כך כתוב, ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו. אומר רש״י, מלמד שהורידוהו אחיו מגדולתו כשראו בצרת אביהם, אמרו, אתה אמרת למכרו, אילו אמרת להשיבו, היינו שומעים לך. עד כאן לשונו.

והדבר פלא, הרי כולם הסכימו למכירה, ולא חששו לצערו של יעקב. וכששמעו מיוסף על צערו של יעקב, לא התפעלו מזה, ולא חששו לצערו של יעקב. וגם כששמעו מראובן על צערו של יעקב, לא חששו לכלום. מה אירע כאן שהחליטו להוריד את יהודה מגדולתו בגלל שאמר למוכרו?

והתשובה לזה מפורשת, מלמד שהורידוהו אחיו מגדולתו כשראו בצרת אביהם. היה כאן הפרש בין מה שחשבו, לבפועל. כשהגיע המצב בפועל שראו בצרת אביהם, נעשה אצלם שינוי בכל ההשקפה, ולכן הורידו את יהודה מגדולתו, על שהוא גרם לכל זה.

דוגמא מהחיים: אדם קונה מגרש/דירה הרוסה, ואומר אני הורס ובונה, חצי שנה ויש לי בית חלומות…

חולפות שנתיים והאדם תקוע באמצע בניה וחובות עד צוואר. התאוריה שונה מהבפועל.

ד) הנה בפרשת ויצא (בראשית כט, יח) אומר יעקב ללבן, אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. ומפרש רש״י, כל הסימנים הללו למה, לפי שהיה יודע בו שהוא רמאי. אמר לו אעבדך ברחל, ושמא תאמר רחל אחרת מן השוק, תלמוד לומר בתך. ושמא תאמר אחליף ללאה שמה ואקרא שמה רחל, תלמוד לומר הקטנה. ואף על פי כן לא הועיל שהרי רימהו. עד כאן לשונו.

ובגמרא (מגילה יג, ע"ב) איתא, שאמר יעקב לרחל האם תסכימי להינשא לי? אמרה לו: כן. אומנם אבא שלי רמאי הוא, ולא תוכל לו. אמר לה: אחיו אני ברמאות.

מפורש מכל זה, שיעקב ורחל התכוננו שלבן ירמה אותם, והם עשו כל מה שביכולתם כדי שלבן לא יוכל לרמות אותם. ומה הם עשו? מפורש ברש״י פרשת ויצא (פסוק כה) ובגמרא מגילה שם, שיעקב מסר סימנים לרחל, כדי שבלילה כשלא יוכל לראות אותה, הוא ישאל אותה את הסימנים, ואם היא לא תדע, סימן שאין זה רחל.

ונשאלת השאלה, כיצד בכל זאת הצליח לבן לרמות את יעקב? והתשובה מפורשת ברשי׳י שם, ובגמרא מגילה בלשון זה, שכאשר הגיע הלילה וראתה רחל שמכניסים ליעקב את לאה, אמרה עכשיו תכלם אחותי. עמדה ומסרה לה את הסימנים. והדבר הזה הוא פלא גדול, למה מסרה רחל את הסימנים ללאה. הרי יעקב ורחל הסכימו ביניהם על ידי הסימנים, לברר אם היא רחל. ובודאי שחשבו שיתכן שיכניסו את לאה, והיא לא תדע את הסימנים, והיא תצא בבושת פנים. והיה על זה פסק הלכה מיעקב, שאין בזה הלבנת פנים.

וגם רחל הסכימה עם יעקב על זה. מה אירע בסוף, שרחל החליטה שיש כאן בושה וכלימה ללאה, והלכה ומסרה לה את הסימנים. מה היא חשבה בהתחלה, ומה התחדש לה בסוף?

והתשובה לזה היא, שהיה כאן הבדל בין מה שחשבו לבין הבפועל. כאשר יעקב ורחל הסכימו ביניהם על הדבר, הם החליטו שעל פי ההלכה אין כאן הלבנת פנים, כי לבן גרם את הכל, ולכן אם יכניסו את לאה והיא לא תדע את הסימנים, היא תהיה מוכרחת לצאת. וגם לאה לא תחשוב שהיא צריכה להינשא ליעקב; כי היה מפורסם שיעקב עבד בעבור רחל.

אבל כשהגיע הדבר בפועל, ורחל ראתה איך שמכניסים את לאה, אמרה עכשיו תכלם אחותי. היא ראתה בפועל את מה שעומד לקרות שלאה תתבייש. כי אולי לאה מקווה שתצליח הרמאות והיא כן תינשא ליעקב, וכשתצא בבושת פנים, תהיה לה אכזבה גדולה. ואת זה היא לא יכלה לסבול. לכן היא עמדה ומסרה ללאה את הסימנים.

הרי לנו איך המצב בפועל, שינה את הכל. אף על פי שהכל היה ידוע מקודם.

כך גם בנישואין. זוג יוצאים יחד. שנה שנתיים, החליטו להתחתן. מה את אומרת עליו? תשמע, לפעמים כשהוא בקריזה הוא קצת מפחיד אותי, אבל אנחנו אוהבים ואני בטוחה שאני אשנה אותו… אם זה לא היה כואב זה היה מצחיק. החשיבה הנאיבית.

לא חולפת חצי שנה והתברר שהוא שינה אותה… מאישה עצמאית ודעתנית, הפכה להיות סמרטוט מוכה מחוק אישיות. אדם מפוחד שחושש אפילו לפתוח את הפה.

וכאן כל החכמולוגים שואלים – מה? לא ראית את זה קודם? לך תסביר להם שהתאוריה והבפועל – שונים…

 בתורה נאמר שכאשר מרשיעים רוצח – יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו, ויד כל העם באחרונה. מדוע העדים הם הראשונים ההורגים את הרוצח? מפני שיתכן שאתה מוכן להעליל עליו עלילה של רצח, אך לרחוץ בניקיון כפיך שלא אתה שפכת את הדם, היה זה התליין… אומרים לך אתה תהרוג אותו במו ידיך! ויתכן שבתאוריה על מנת כן הוא בא להעיד, אך פעמים כשיגיע לזאת בפועל – יאמר "איני מסוגל". זו טעמה הפשטי של מצוה זו.

וזהו החידוש שהיה בעקידת יצחק שכתוב וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. התורה יודעת שאדם מתאר לעצמו שהוא יכול לעמוד בניסיון. אבל כשמגיע הדבר בפועל, ועוד רגע ישחט יצחק, ושוב לא יוכלו להחזיר את הדבר, לפעמים יתכן שברגע האחרון אדם נסוג לאחור. ולכן התורה כותבת, שאברהם אבינו הסכים בעצמו להגיע עד הבפועל ממש לשחוט את בנו, ולא חזר בו.

ו. והנה אצל יוסף כתוב 'ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו.' ומפשטות לשון הפסוק משמע שהיה להם מה לענות, והייתה להם תשובה מוכנה – הסבר מניח את הדעת על כל ענין המכירה. אמנם כשהגיע הדבר בפועל, שאמר להם יוסף, אני יוסף העוד אבי חי, כתוב ולא יכלו אחיו לענות אותו, הם לא היו מסוגלים. ולמה? כי נבהלו מפניו. ועל זה אמר אבא כהן ברדלא, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה.

הוא לא בכה כמו רבי אלעזר, על מה שאדם יודע שהוא לא בסדר, וכשיגיע יום התוכחה, הוא לא יוכל לעמוד בתוכחה, כי לא יהיה לו מה להשיב. זה פשוט שאוי לו לאדם מזה.

רבי אבא הכהן ברדלא בכה על ענין אחר.

 הוא בכה על מעשים שאדם עושה, והוא בטוח בעצמו שהם בסדר, ויש לו תשובה ערוכה ומסודרת על לשונו, למה הוא עשה את זה. והוא בטוח שכאשר ישאלו אותו ביום הדין על זה, הוא יענה את התשובה שיש לו, והוא יצא זכאי מן הדין. אומר לו אבא כהן ברדלא, אל תהיה בטוח שתוכל לומר את מה שיש לך לומר.

שהרי גם השבטים יכלו להשיב תשובות על מכירת יוסף, והם היו בטוחים בעצמם. ובכל זאת כשהגיע הדבר בפועל, ואמר להם אני יוסף, העוד אבי חי. כתוב ולא יכלו אחיו לענות אותו, ולמה, כי נבהלו מפניו. כל שכן כשיגיע יום הדין ויום התוכחה בפועל, שאדם לא יוכל להשיב גם מה שהוא חושב שיש לו להשיב. כי הבפועל גורם שינוי לגמרי בכל הענין.

לכן עדיף תמיד לאדם, לא לעשות מעשים, שמזקיקים לשאלות, וצריך לענות עליהם תירוצים. אלא לעשות מעשים ישרים, שלא צריך לשאול עליהם שום שאלה.

ולכן מדויק שאבא כהן ברדלא לא דיבר מעצם התוכחה, אלא מיום התוכחה. כי מעצם התוכחה, ניתן להתכונן עוד כאן בעולם הזה. אבל כשיגיע הדבר בפועל, על זה אוי לו לאדם. שגם אם הוא חושב שיש לו מה להשיב, שידע שיתכן שבפועל הוא לא יהיה מסוגל להשיב כלום. לכן אשרי מי שמכין עצמו בתשובה אמיתית, כדי שלא יצטרך להגיע למצב שישאלו אותו ויוכיחו אותו, והשם יתברך יזכינו לשוב בתשובה שלימה.

המעשה ברב שטיינמן שאבדה לו מעטפה שיועדה לנזקק והחליט לשלמה מכיסו מהלואה שלקח ואמר שהוא עומד להיות מוזמן לעולם הבא ושם ישאלו אותו הרבה שאלות קשות, והוא מוכן לשלם הרבה יותר מחמשת אלפים דולר כדי שתהיה שם שאלה אחת פחות…

הרב בעצם אומר, כעת יש לי תשובות, אך לך תדע מה יקרה כשבפועל אשאל על כך!

*

יוסף דואג לאחיו, פרעה דואג לעצמו

[נתינה מול לקיחה – מעין גנים ח”א]

א.

בפרשת השבוע מפורש ענין התגלות יוסף אל אחיו, וירידת יעקב ובניו למצרים, ופגישת יעקב עם יוסף לאחר כ״ב שנים שלא ראה אותו.

ולאחר זה, התורה מפרשת באריכות את דברי יוסף שמרגיש צורך להודיע לפרעה מביאת אביו ואחיו למצרים, ואיך שהוא עושה דבר זה. והתורה מאריכה בזה בכמה פסוקים.

וכך כתוב בפסוקים (בראשית מו, לא- לב): "ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו, אעלה ואגידה לפרעה, ואומרה אליו, אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אלי, והאנשים רועי צאן וגו' ". והאנשים רועי צאן וגו' – מפרש רש״י שגם זה מדברי יוסף, שאומר לאחיו שגם את זה אני רוצה להודיע לפרעה. "והאנשים רועי צאן כי אנשי מקנה היו, וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו".

ויוסף מכין אותם לקראת מצב שפרעה ישאל אותם שאלות. "והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם. ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד עתה גם אנחנו גם אבותינו, בעבור תשבו בארץ גושן, כי תועבת מצרים כל רועה צאן".

ואחר כך התורה מספרת איך יוסף עשה דבר זה בפועל. "ויבוא יוסף ויגד לפרעה ויאמר, אבי ואחי וצאנם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען, והנם בארץ גושן. ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים ויציגם לפני פרעה" (ומקצה אחיו מפרש רש״י: מן הפחותים שבהם לגבורה, שאין נראים גיבורים, שאם יראה אותם גיבורים יעשה אותם אנשי מלחמתו.

"ויאמר פרעה אל אחיו מה מעשיכם, ויאמרו אל פרעה רועה צאן עבדיך גם אנחנו גם אבותינו. ויאמרו אל פרעה לגור בארץ באנו, כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען, ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גושן.

"ויאמר פרעה אל יוסף לאמר, אביך ואחיך באו אליך". וכי לא היה יודע דבר זה, והרי הוא זה שבא לספר דבר זה לפרעה. (ודקדוק זה ראיתי בספר מאור ושמש).

יא) גם יש לדקדק מהו ויאמר פרעה אל יוסף לאמר. מהו לאמר, למי יוסף יאמר דבר זה, הרי פרעה דיבר רק אל יוסף, ולא כתוב שאמר לו להגיד איזה דבר לאחרים, מהו לאמר?

ב

ובביאור הענין נראה לפרש בס״ד, על פי מה שכתב הגר״ש ברעוודה שליט״א בספר ליל שימורים, מאמר השמיעיני את קולך, שתפקיד האדם בעולם הזה הוא להיות תמיד רק נותן ומקריב מעצמו, ולא להיות דורש מאחרים ומצפה לקבל מאחרים. ושם בפרק ה׳ ופרק ז׳ ופרק ט׳ מבואר בארוכה, שהשקפת הגוים היא להיפך, שכל שאיפתם היא כמה שיותר להיות דורש ומקבל, וכמה שיותר לקחת מאחרים, גם כשהם יודעים שלא מגיע להם כלום. ומצד שני לא לתת משלהם כלום לאחרים. (וגם בחיבורינו זה הארכנו בס״ד מעט בזה, לקמן בפרשת מטות מאמר ״כוח הנתינה״ עיין שם.

ועל פי זה נראה לפרש כאן את כל הענין. והיינו שיוסף הבין והכיר את תכונת פרעה שהוא כמו כל הגויים, שמחפש כמה שיותר לקחת ולקבל, ומה שפחות לתת. ולכן הבין שמה שהציע לו פרעה (בראשית מה, יח) "וקחו את אביכם ואת בתיכם ובאו אלי", אינו מחמת הכרת הטוב ליוסף, אלא מחמת חשבון איך להמשיך לקחת ולקבל.

ופרעה עשה חשבון, שאם יוסף שהוא רק אחד מן האחים, הוא כל כך חכם, וכל כך הביא לו תועלת, ופתר את החלומות, ועל ידי זה הציל את כל מצרים מרעב, ומנהל את כל עניני המלכות בכזו הצלחה, והביא לו כל כך הרבה כסף לאוצר המלוכה, כמו שכתוב לקמן (שם מז, יד) "וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שוברים ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה", אז אם כך יוסף – מן הסתם גם אחיו הם כך. ואם האחים יגיעו לכאן, בודאי שיביאו לו תועלת גדולה ועצומה להרבות את כבודו ונכסיו עד בלי די. וכדרכם של אנשים מגושמים בעלי תאוה, שאין להם שום גבול לתאוותיהם, וכמה שיהיה להם עושר וכבוד, ירצו עוד ועוד.

והבין יוסף שלכן פרעה אמר לו שיאמר לאחיו שיבואו אליו, והסכים אפילו לתת עגלות ממשלו, כדי שיבואו מה שיותר מהר. והוא מה שכתוב לעיל (שם מה, יט) "ואתה צווית זאת עשו, קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשיכם ונשאתם או אביכם ובאתם". הכל הוא כדי שיגיעו למצרים, ויעזרו לפרעה בעניני המלכות להגדיל את כבודו ועושרו. כי כל כוונת פרעה הייתה לא להיטיב עמהם, אלא לקבל מהם.

והוא מה שכתוב קודם (שם מה, טז): "והקול נשמע בית פרעה לאמור אחי יוסף באו אליו, וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו". ואין מפורש למה וייטב בעיניהם ביאת אחי יוסף?

אך הפירוש הוא כמו שנתבאר, שהם חשו שהללו אחים מוכשרים, ויוכלו לקבל מהם תועלת גדולה לממלכה המצרית.

וכן כמפורש בברכות (סג, ע"ב) שכל מה שקירבו המצריים את אחי יוסף היה רק לצורך עצמן, וכמו שגילה סופו על תחילתו שאמר ואם ידעת ויש בהם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על אשר לי.

אבל יוסף, כל מטרתו להביא את אחיו ובית אביו היתה רק כדי להטיב להם ולהקל מעליהם את הרעב הגדול שהיה בארץ כנען. וכמו שאמר לאחים, (שם מה, ה- ז): "כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם, כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ, ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר. וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדולה".

ועוד אמר לאחים לומר ליעקב: "רדה אלי אל תעמוד, וישבת בארץ גושן והיית קרוב אלי אתה ובניך ובני בניך וצאנך ובקרך וכל אשר לך. וכלכלתי אותך שם כי עוד חמש שנים רעב, פן תורש אתה וביתך וכל אשר לך״.

ועל פי זה מובן למה כתוב (שם מה, כז) שיעקב ראה את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו. וכבר עמד על כך רש״י שהרי פרעה שלח את העגלות, כמו שאמר: "קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשיכם ונשאתם את אביכם ובאתם", וכתיב (פסוק כא): "ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה". ולמה כתוב שיעקב ראה או העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו? (ורש״י מפרש שהכוונה לסימן שמסר להם יוסף במה עסק כשפירש מיעקב – בפרשת עגלה ערופה, וזה הכוונה וירא את העגלות אשר שלח יוסף, הוא ראה את הסימן מעגלה ערופה ששלח לו יוסף.)

אבל לפי מה שנתבאר, הוא מפורש בפשיטות, למה כתוב "אשר שלח יוסף", פרעה אומר ליוסף שיתן לאחיו עגלות שיבואו לארץ מצרים, רק עבור מטרה שיוכלו לקבל מזה האחים תועלת. אבל יוסף שלח את העגלות למטרה, שיהיו קרובים אליו שיוכל לפרנסם ברעב.

ולכן כתוב שיעקב ראה את העגלות אשר שלח יוסף, דהיינו שיעקב ראה אח המטרה שיוסף שלח לו את העגלות, שזה לטובתו. ולא ראה את אותם עגלות ששלח פרעה, שלא רצה כלל את טובת יעקב ובניו, אלא רק את תועלתו האישי.,

נמצא שיש כאן ויכוח נסתר בין יוסף לפרעה. שניהם רוצים שיעקב וכל משפחתו יגיעו למצרים. יוסף רוצה שיגיעו, כדי לתת להם מה שיותר שפע גשמי כדי שיהיו פנויים לעסוק בתורה, ולא יהיו טרודים מהרעב. ופרעה רוצה שיגיעו, כדי לקבל מהם מה שיותר תועלת להגדיל את כבודו ועושרו, ורוצה מהם רק את טובתו האישית, ואין לו שום כוונה להיטיב עמהם.

ג

והנה יוסף בודאי הבין את כוונת פרעה, שרוצה לקבל מאחיו מה שיותר, ושרק בגלל זה כל כך רוצה שאחיו יגיעו למצרים. אבל אם בשעה שפרעה יאמר לו לתת עגלות לאחים כדי שיבואו למצרים, יוסף יגיד לו מיד: דע לך פרעה שלא תהיה לך שום תועלת מהם. יגיד לו פרעה, אם כן שישארו בארץ כנען, כי אין לי שום ענין לפרנס את אחיך בחינם. ולכן יוסף שותק כל הזמן, עד שכולם הגיעו למצרים.

אבל אחרי שכולם מגיעים למצרים, מבין יוסף שפרעה יקרא להם ויתחיל לשאול אותם מה מעשיכם, כדי להתחיל לקבל מהם תועלת. ויוסף רוצה להודיע לפרעה שידע שלא יקבל מהם שום תועלת. וכמובן שדבר זה יגרום לפרעה אכזבה גדולה, ולכן צריך לתכנן דבר זה מראש, איך ומה לומר לפרעה כדי שיבין שלא יהיה לו שום תועלת מהם. כי אם יגיד לפרעה במפורש שהאחים לא מעונינים לתרום כלום למדינה, הוא יוכל להגיד ליוסף, תגיד לאחים שיחזרו בחזרה לארץ כנען. אם כן צריך לומר לפרעה ברמז, שלא יהיה לו שום תועלת מהאחים, באופן שלא יכעס.

ולכן יוסף מכין את כולם לזה. ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו, אעלה ואגידה לפרעה ואומרה אליו, אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו ״אלי״.

אני רוצה כעת להודיע לפרעה, שאחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו רק אלי ולא אליך, כי לך לא תהיה שום תועלת מהם, ורק לי תהיה תועלת מהם, שאוכל לתת להם מה שיותר, ולסייע להם ברעב הגדול.

ואיך אומר לפרעה דבר זה? לא בצורה ברורה, אלא על ידי שאגיד לו, שהאנשים הם רועי צאן כי אנשי מקנה היו, וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו. וכשישמע שאתם אנשי מקנה שזה תועבה למצרים כל רועה צאן, משום שהצאן הוא האלוה של מצרים, ושאינכם יודעים שום מלאכה אחרת, יבין שהפסיד כאן במה שקרא לכם לכאן. אבל מצד שני כבר לא יוכל לשלוח אתכם בחזרה לארץ כנען, כי הרי הוא בעצמו קרא לכם, וגם כבר הבאתם את כל אשר לכם למצרים, ואין לכם שום ענין לשוב לארץ כנען. ועל ידי זה הוא יעזוב אתכם ולא יבקש מכם לעזור לו בעניני המלכות.

ובזה מובן מה שכתוב אעלה ואגידה לפרעה ואומרה אליו, ושאלנו מה כפל הלשון אגידה לפרעה ואומרה אליו? אך הענין מובן על פי מה שכתבו תוספות בגיטין (עא, ע"א. דיבור המתחיל והא), שאמירה היא דוקא בפה, אבל הגדה יוכל להיות גם שלא בפה, כגון בכתב או ברמז.

ולכן אמר יוסף אעלה ואגידה לפרעה, ברמז שאחי ובית אבי באו אלי. ואיך ארמוז לו? על ידי שאומרה אליו. ומה אומר לו? והאנשים רועי צאן כי אנשי מקנה היו מעולם, ואינם יודעים שום מלאכה אחרת. ומלבד זה וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו. וכשישמע פרעה שהביאו את הכל וגם את הצאן והבקר, לא תהיה לפרעה שום ברירה אלא להרחיק את כולם מעליו, כי לא ימצא שום עילה איך להחזיר אותם לארץ כנען, אחרי שהוא עצמו אמר שיבואו לכאן.

וממשיך יוסף ואומר לאחים, והיה כי יקרא לכם פרעה, והרי כבר הודעתי לו שאתם רועי צאן, אלא משום שיוסף הבין שפרעה לא יסכים עם יוסף בשום אופן, כי הרי כל מטרתו כדי לקבל מהם תועלת, ועכשיו יוסף מודיע לו שלא תהיה לו מהם תועלת ולא יקבל מהם כלום, ולזה פרעה לא יסכים בשום אופן. ולכן הבין יוסף שבוודאי פרעה יקרא לאחים ויחקור אותם בעצמו מה מעשיכם, תגידו לי מה אתם יודעים לעשות חוץ מלרעות צאן, אולי יוכל לקבל מהם איזה תועלת.

ולכן אומר יוסף לאחיו, והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם. ואמרתו אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד עתה, גם אנחנו גם אבותינו, בעבור תשבו בארץ גושן כי תועבת מצרים כל רועה צאן. אומר רש״י וכשתאמרו לו שאין אתם בקיאין במלאכה אחרת ירחיקכם מעליו ויושיבכם שם.

וכך עשה יוסף. ויבוא יוסף ויגד לפרעה ויאמר, הגדה הוא ברמז, הוא רוצה לרמוז לפרעה שלא יקבל כלום מאחיו, והוא עושה דבר זה על ידי אמירה, ויאמר אל פרעה אבי ואחי וצאנם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען והנם בארץ גושן. הוא מספר לפרעה שהם הביאו גם את צאנם ובקרם, שזה תועבה למצרים, ושהם כבר באו גושן, ולא בסמוך לפרעה.

אבל בפועל לא הצליח יוסף לומר בעצמו לפרעה שהאנשים רועי צאן, כמו שרצה בהתחלה, כי פחד מפרעה שיגיד לו למה לא אמרת לי דבר זה מתחילה, ואז לא הייתי מביא אותם לכאן. לכן הוא העדיף שהאחים יספרו דבר זה בעצמם לפרעה.

וכיון שיוסף ידע שפרעה יתחיל לחקור את האחים מה מעשיהם, וגם אם יגידו לו שאינם יודעים כלום, אם הוא יראה שהם גיבורים, הוא יעשה אותם מאנשי מלחמתו, לכן ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים ויציגם לפני פרעה. ומפרש רש״י שלכתחילה לקח מן הפחותים שבהם לגבורה, שאינם נראים גיבורים, שאם יראה אותם גיבורים יעשה אותם אנשי מלחמתו.

ופרעה רואה חמישה מאחי יוסף הנראים חלשים, והוא שואל אותם מה מעשיכם. כלומר מה תוכלו לתרום למדינה שלנו. ויאמרו אל פרעה רועה צאן עבדיך גם אנחנו גם אבותינו. ואין אנו יודעים כלום חוץ מלרעות כאן. ועוד הוסיפו לומר, ויאמרו אל פרעה לגור בארץ באנו, אין לך להקפיד שאין לנו מה לתרום למצרים, כי באנו כאן רק לגור תקופה קצרה, ואחר כך נחזור בחזרה לארץ כנען, כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען. והם מבקשים ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גושן.

וכשרואה פרעה שלא יקבל שום תועלת מהאחים, הוא מבין שיוסף ידע את זה, ובכל זאת לא סיפר לו, משום שיוסף רצה שיגיעו למצרים, כדי שיהיו קרובים אליו והוא יפרנס אותם. ואם כן רק ליוסף יש תועלת מהם, ולא לפרעה.

ולכן כתוב, ויאמר פרעה אל יוסף לאמר אביך ואחיך באו ״אליך״. עכשיו אני רואה ומבין שאביך ואחיך באו רק אליך ולא אלי, כי לי אין שום תועלת מהם. לכן אומר לו פרעה, ארץ מצרים לפניך היא, וזכותך להושיבם בכל מקום, ולכן במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך. אבל אני מציע, ישבו בארץ גושן. שהוא מקום רחוק, כדי שלא יכעיסו את אנשי מצרים השונאים את רועי הצאן.

ומוסיף פרעה ואם ידעת ויש בם אנשי חיל, מפרש רש״י בקיאין באומנותן לרעות צאן, ושמתם שרי מקנה על אשר לי, מפרש רש״י על צאן שלי. כדי שלכל הפחות אוכל לקבל משהו מהם.

ולכן כתוב ויאמר פרעה אל יוסף לאמר אביך ואחיך באו אליך. מהו "לאמר", אלא אמר ליוסף תודיע לאחים, שאני לא מרוצה שהם באו רק אליך ולא אלי, ולא תהיה לי שום תועלת מהם. כדי שיעשו כל מאמץ לתת ולתרום מעצמם למצרים.

והתורה האריכה בכל פרשה זו, כדי לגלות לנו שכל מטרת פרעה בהבאת אחי יוסף למצרים, היא רק עבור תועלתו האישית. ושכל מטרת יוסף בהבאת משפחתו למצרים, היא רק כדי לתת ולהעניק להם. וללמדינו מה דרך הגויים ומהו דרך עם ישראל, ושכל אחד מישראל יאמץ יסוד זה לעצמו להיות תמיד רק מהנותנים לאחרים, ולעולם לא לחפש להיות מהמקבלים, שזוהי תפארת עם ישראל לתת תמיד משלהם לאחרים.

*

שלוש מטמוניות יוסף, ולקחן לדורות | מטמונים גנוזים מאוצרותיו של יוסף

[מתוק האור עמוד שלז]

(פסחים קיט ע"א) : אמר רבי חמא ברבי חנינא: שלוש מטמוניות הטמין יוסף במצרים. אחת נתגלה לקרח, ואחת נתגלה לאנטונינוס בן אסוירוס, ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא.

צריך ביאור, הרי הכסף אינו של יוסף, ומהיכן לו ההיתר לנוטלו ולהטמינו?

מבארים המפרשים בדרך רמז, שמטמוניות אלה לא בהכרח מטמוניות גשמיות, אלא לקחים ומוסרים שהם בבחינת 'מטמון' לדורות הבאים.

הלקח הראשון: הגזירה אמת והחריצות שקר.

אדם מנסה לשנות את שנגזר. אחי יוסף מנסים למוכרו על מנת לבטל חלומותיו.

מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, שגזר להטביע את הזכרים על מנת להרוג את מושיען, ולא ידע את פרשיית יוסף ממנה נלמד שעצת ה' היא תקום ולא ניתן לבטלה, וכך אכן קרה גם לו – מעשיו גרמו לכך שיגדל את מושיען ויהפוך אותו למלומד שאינו חת מפני כל.

מעשה נפלא באדם עשיר שקנה כרטיס הגרלה לכובסת שלו וירד מנכנסיו ולבסוף התחתן עימה על מנת לזכות עמה בפרס והתברר לו שהיא מכרה את הכרטיס ונותרה עניה כמו שהייתה… ביקש להתגרש והרב מקוצק אמר לו הקב"ה הפך את העולם כדי להשיאכם [עיין שם באורך] ואתה כעת רוצה לבטל זאת?

 הלקח השני: נאמנות ללא מיצרים, אתה אחראי על ממון – היזהר שלא ידבק בידך מאומה!

מובא באוצר המדרשים שיוסף הוצרך לאכסן בשלושה מגדלים שכל אחד מהם עמוק מאה אמה ורחב מאה אמה אך לבניו לא הוריש אפילו חמישה כסף. מפני מה? מפני שעשה באמונה שנאמר ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה.

[הוספנו המעשה ברב שך שלא נתן לחתנו הרב ברגמן מכספים שהיה מקבל לחלק לכוללים, משום 'והייתם נקיים'.

המעשה ברב שך והרב בעדני שהגיע אליו על מנת לרכוש את כרכי ה'אביעזרי' שחיבר הרב, והרב נתן לו את הכל חוץ משני כרכים שעדיין לא הדפיס במהדורה חדשה. מתי זה יהיה? שאל הרב בעדני, והרב אמר לו שכשיצטבר לו כסף ידפיס. שאלו הרב בעדני – אני יכול בכמה טלפונים כעת להשיג תורם ולהדפיס מיד! השיבו הרב אני גם יכול ובטלפון אחד… אולם אני מעדיף להדפיס מכסף שלי ולא לקחת ממון מאחרים, שלא אצטרך להיות כפוף להם, ואוכל למחות ולהוכיח אם ינהגו שלא כראוי]

הלקח השלישי: עיקר השכר לעתיד לבוא.

גבורתו ועוז נפשו של יוסף מעוררים התפעלות. עמידתו בניסיונות שאינם פוסקים מצד אשת פוטיפר. הוא קיבל שכר בעולם הזה:

(בראשית רבה (וילנא) צ, ג):

אמר רבי שמעון בן גמליאל: יוסף משלו נתנו לו, פיו שלא נשק בעבירה, ועל פיך ישק כל עמי, גופו שלא נגע בעבירה, וילבש אותו בגדי שש, צוארו שלא הרכין לעבירה, וישם רביד הזהב על צוארו, ידיו שלא משמשו בעבירה, ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף, רגליו שלא פסעו בעבירה, ייתון וירכבו על קרוכין, וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, מחשבה שלא חשבה בעבירה, תבוא ותקרא חוכמה, ויקראו לפניו אברך אב בחכמה ורך בשנים, אבל נבוכדנצר טפסר טיפש בחכמה ושר בשנים, ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו, כלי ידים, ואת רגלו, כלי רגלים.

אולם עיקר השכר נשמר לו לעולם הבא כמבואר במדרש שהים ראה וינוס ראה את ארונו של יוסף ונס מפני הנס כו'.

קריעת ים סוף בזכות יוסף, אך לאחר מותו. ללמדנו שעיקר השכר שמור לעתיד לבוא.

לשלושה יסודות אלו כיון יוסף כשהטמין את מטמוניותיו. הבה נראה מי גילה אותם.

את המטמון הראשון שהגזירה אמת והחריצות שקר גילה קרח. הוא השקיע המון כדי לשכנע את ישראל שהוא המנהיג הראוי, ולבסוף נבלע עם כל ממונו באדמה. מדוע? כי הגזירה של ה' הייתה שמשה יהיה מנהיג, וממילא החריצות שקר.

המטמון השני – שאדם מחזיק כסף רב אך אין לו להנות ממנו – התגלה לאנטונינוס שהיה תלמיד רבי יהודה נשיא שעל אף שהיה עשיר עצום בשעת פטירתו זקף עשר אצבעותיו לשמים ואמר גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה ולא נהנתי אפילו באצבע קטנה.

 המטמון השלשי – הידיעה שעיקר שכר המצות הוא לעתיד לבוא את זה ניתן יהיה להווכח רק לעתיד לבוא.

*

מאמצי יוסף לשמור על רוחניות אחיו במצרים

יוסף אומר לאביו- וישבת בארץ גושן קרוב אלי. והרי ארץ גושן אינה קרובה לממלכה?

פרעה מבקש שיבואו הם ובתיהם ולא מזכיר הצאן ואילו יוסף אומר וצאנכם?

הם מביאים את צאנם. יוסף אומר שיאמר לפרעה שאחיו הביאו את צאנם. ומזכיר שאם ישאלם פרעה מה מעשיהם תאמרו לו שאתם אנשי מקנה מדורות. מדוע צריך פירוט כה רב, אנשי מקנה אנו מנעורינו ועד עתה גם אנחנו גם אבותינו וכו' ועוד שמוסיפים שבאו בשביל הצאן כי אין מרעה בארצם.

"כי תועבת מצרים כל רועה צאן". מצרים עבדו לטלה. לכן יצאו בני ישראל בחודש ניסן שזה הזמן שבו שולט מזל טלה. המצרי אינו סובל את רועה הצאן, מפני שהרועה בז לצאן, שרואה את האלוה של מצרים בקלונו ובסרחונו. לכן פרעה לא אומר להביא את הצאן.

אך יוסף שואף לשמור על קדושת אחיו בארץ מצרים. הוא רוצה להרחיקם מהשלטון והשררה המצרית המסואבים והמקלקלים. לכן אמר היו קרובים אלי בארץ גושן הגם שהיא פיזית – רחוקה, אך היא באמת קרובה אלי רוחנית.

ולכן אמר להם שיאמרו לפרעה שאינם יכולים להתנתק מהצאן ולכן הביאו את צאנם. ובכך יבטיח את הריחוק שלהם מתרבות מצרים.

יוסף מבקש מפרעה שיראה באחיו מומחים ברעיית הצאן, שירעו את צאנו. הוא מגיש מקצה אחיו. כדי שפרעה לא יתלהב ולא ירצה לקרבם ולתת להם משרות שיכניסו אותם לקרבת הגוי והשררה שיש חשש שיתקלקלו.

ולכן כשיוסף הביא את אפרים ומנשה, סבר יוסף שדרגת מנשה גדולה יותר שאף שהוא בארמון המלוכה בכל זאת שומר על צדקו, אך יעקב אביו העמידו על כך שעדיף הוא אפרים שלא מתנסה בניסיונות שיש בארמון המלוכה ועובד קונו בדביקות.

פעם אמרו לחתם סופר שנפוליאון נתן אמנציפציה ליהודים וכעת יהיה שיויון זכוית. החתם סופר בכה, שיותר יש לדאוג לקרבת הגוי וחיבוקו מאשר משנאתו ורדיפתו.

ולכן הרדיפות אחר בני ישראל החלו דוקא כאשר ותמלא הארץ אותם – בתי תיאטראות נתמלאו מהם. החלו דומים לגוי ותרבותו. ואף עם לבושם שלא שינוהו – מילאו בתי תיאטראות שלהם ובכן היה לקוצים בעיניהם ואמרו הבה נתחכמה לו.

עם ישראל כשמן – איני מתחבר לגוי ולמים.

בהמשך קנה יוסף את כל מצרים ועשה נדידת אוכלוסים. הוא דאג בזה לאחיו שהסתכלו עליהם כעל עולים חדשים. ואז יוסף עושה נדידת אוכלוסים כדי שאחיו לא יחושו כנחותים. הייתה כאן עוד כוונה – שלא ירגישו האחים בעליונותם של מצרים, וינסו למצוא חן בעיניהם, ולכן הפך את כולם לנוודים ובכך לא ייבקשו להידמות לגויים.

ספר בראשית פרק מז

(כ) וַיִּקֶן יוֹסֵף אֶת כָּל אַדְמַת מִצְרַיִם לְפַרְעֹה כִּי מָכְרוּ מִצְרַיִם אִישׁ שָׂדֵהוּ כִּי חָזַק עֲלֵהֶם הָרָעָב וַתְּהִי הָאָרֶץ לְפַרְעֹה.

(כא) וְאֶת הָעָם הֶעֱבִיר אֹתוֹ לֶעָרִים מִקְצֵה גְבוּל מִצְרַיִם וְעַד קָצֵהוּ.

(כב) רַק אַדְמַת הַכֹּהֲנִים לֹא קָנָה כִּי חֹק לַכֹּהֲנִים מֵאֵת פַּרְעֹה וְאָכְלוּ אֶת חֻקָּם אֲשֶׁר נָתַן לָהֶם פַּרְעֹה עַל כֵּן לֹא מָכְרוּ אֶת אַדְמָתָם.

(כג) וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל הָעָם הֵן קָנִיתִי אֶתְכֶם הַיּוֹם וְאֶת אַדְמַתְכֶם לְפַרְעֹה הֵא לָכֶם זֶרַע וּזְרַעְתֶּם אֶת הָאֲדָמָה.

(כד) וְהָיָה בַּתְּבוּאֹת וּנְתַתֶּם חֲמִישִׁית לְפַרְעֹה וְאַרְבַּע הַיָּדֹת יִהְיֶה לָכֶם לְזֶרַע הַשָּׂדֶה וּלְאָכְלְכֶם וְלַאֲשֶׁר בְּבָתֵּיכֶם וְלֶאֱכֹל לְטַפְּכֶם.

(כה) וַיֹּאמְרוּ הֶחֱיִתָנוּ נִמְצָא חֵן בְּעֵינֵי אֲדֹנִי וְהָיִינוּ עֲבָדִים לְפַרְעֹה.

(כו) וַיָּשֶׂם אֹתָהּ יוֹסֵף לְחֹק עַד הַיּוֹם הַזֶּה עַל אַדְמַת מִצְרַיִם לְפַרְעֹה לַחֹמֶשׁ רַק אַדְמַת הַכֹּהֲנִים לְבַדָּם לֹא הָיְתָה לְפַרְעֹה.

(כז) וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם בְּאֶרֶץ גּשֶׁן וַיֵּאָחֲזוּ בָהּ וַיִּפְרוּ וַיִּרְבּוּ מְאֹד.

למה הכניס את הענין של "וישב ישראל" בסמיכות לנדידת האוכלוסין? אלא כאמור, עניינו היה שבני ישראל יוכלו לישב בשלוה בארץ גושן ללא שאיפה להידמות לגוי, שהנה כעת גם הגוי הוא כעולה חדש שאין מה לחפש להיות דומה לו או לחוש שפל לעומתו.

רק אדמת הכהנים לא קנה. מדוע? [אמנם מובא במדרש שאשת פוטיפר הביאה לובן ביצה להעליל על יוסף, והכהנים הכומרים ידעו שיש לבדוק באור, שלובן ביצה מתלבן ושכבת זרע מתייבשת, ומצאו שאכן היה זה לובן ביצה, והם ניקוהו מהחשד, ולכן הכיר להם טובה].

אלא עם ישראל אמורים להיות כאן במשך שנים, חייבים שתהיה אפשרות לחלק מהעם ללמוד תורה וללמדה לעם. בכך שנתן פריווילגיה מיוחדת לכהנים הבטיח ששבט לוי לא ישועבד וכך תישמר רוחניות העם. שוב למדנו על השתדלותו של יוסף לשמור רוחניות אחיו והדורות הבאים.

(בראשית כח, מו) "ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה".

ופירוש רש״י: ״לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה״.

ולכאורה צריך להבין: א. למה מכל ירידת יעקב ובניו ומשפחותיהם למצרים מזכירה התורה רק את הפרט הזה?

ב. מהי הלשון "להורות"?

ג. מפני מה היה צריך לשלוח את יהודה קודם? יגיעו כולם יחדיו גושנה ויקימו בית מדרש?

אלא בספר "לבוש מרדכי" להגאון רבי משה מרדכי אפשטיין זצ"ל מובא הסבר נאה: על פי מה דאיתא בגמרא (מגילה ג, ע"ב) כי דין עיר מוקפת חומה נחשב, רק אם בנו את החומה לפני שבנו את העיר, אבל אם בנו את העיר ורק אחר כך את החומה – אין זה נחשב לעיר מוקפת חומה.

ולכאורה מה הנפקא מינה מה קודם למה, הרי יש חומה לעיר, ודי בכך שתיקרא עיר מוקפת חומה ? אלא ההסבר הוא: עיר שישבו בה בלי חומה, היישוב לא תלוי בחומה, וגם אם הוקמה שם אחר כך חומה, החומה היא רק תוספת שמירה. אבל אם קודם הוקמה החומה, אז כל מי שבא לגור שם, זה על דעת החומה – ללא זה אף אחד לא היה מגיע לגור שם, בלי החומה אין זה ישוב כלל.

ואיתא בגמרא (פסחים פז, ע"א) "אמר רבי יוחנן "אני חומה" (שיר השירים ח, י). זו תורה . והשתא יובנו מה שהקשינו בפתח דברינו: יעקב אבינו בא "להורות" לבניו שהתורה אינה רק חומה שמגינה, אלא בלי תורה – בלי בית מדרש אין הישוב נחשב כלל!! לכן שלח מהר את יהודה לפניו להקים בית מדרש לתורה בכדי שיוכל הישוב להיקרא עיר מוקפת חומה – תורה …

הנה אנו רואים עוד מאמץ שנעשה על ידי יעקב לשמר את רוחניות בניו במצרים לדורות.

וכך הקב"ה מעמיד שומרים לעם ישראל שלא יאבדו בין הגוים ויאבדו את רוחניותם:

(מגילה יא, ע"א) במתניתא תנא: לא מאסתים – בימי כשדים, שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה, ולא געלתים – בימי יוונים, שהעמדתי להם שמעון הצדיק, וחשמונאי ובניו, ומתיתיה כהן גדול, לכלותם – בימי המן, שהעמדתי להם מרדכי ואסתר, להפר בריתי איתם, – בימי פרסיים, שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורות, כי אני ה' אלוהיהם – לעתיד לבוא, שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם.

המעשה במומר שפנה למושל ואמר לו שהיהודים מתנגדים לגוים, ואף כתוב אצלם "טוב שבגוים הרוג", כך שאם היה להם אפשרות היו הורגים גם אותך! המלך התרתח וביקש מהיהודים תשובות. באותו הזמן היה שם שד"ר ואמר אני אשיב למלך.

אמר לו השד"ר הבט – גם לנו וגם לכם ישנם הרבה מקבילות. לנו יש שבת, וגם לכם יש שבת שלכם. אנו עושים פסח – אתם פסחא, אנו מתפללים גם אתם מתפללים, אנו מאמינים במשה ואף אתם מאמינים בנבי מוסא, עם כל זה לכם יש יתרון גדול עלינו, שאצלכם אם יש חוטא אתם יכולים להרגו בדייניכם, אולם לנו אין כיום סנהדרין ואיננו יכולים להוציא להורג מחללי שבת ושאר עבריינים, וזה שכתוב מה הוא הדבר ה"טוב שבגוים"? שיש לכם ואין לנו? האפשרות שיש לכם לחרוץ דין בעבריין ולקבוע "הרוג"! ומצאו הדברים חן בעיני המושל ורגעה רוחו…

יש לעמוד בפרץ בכל דור כנגד הגוים המבקשים לבטלנו מדתינו, וכפי שעמד יוסף בדורו ודאג לאחיו, כן גדולי ישראל שבכל דור ודור דואגים לדורם ולדורות הבאים על מנת שהרוחניות של ישראל סבא תשתמר לנצח, אמן כן יהי רצון!

*

הכפירה מחמת רצון הכופר | שבויי הקונספציה

[אוצה”ת עם תוספת]

"ולא יכל יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש איתו בהתודע יוסף אל אחיו" (בראשית מה, א)

כשאנו מתבוננים בכל הסיפור של יוסף ואחיו מיום שבאו למצרים לשבור אוכל מהפגישה הראשונה ועד שהתגלה להם שהוא יוסף, דבר אחד איננו מובן: איך יתכן שבמשך כל המהלכים האלו, כל המפגשים כל הדיבורים כל האירועים המוזרים לכאורה, לא העלו על דעתם בשום שלב שאולי הוא יוסף?

והרי כל ההנהגה שהתנהג איתם יוסף אומרת דרשני. נתן אותם כמרגלים שאל אותם כל כך הרבה שאלות עד שיהודה בעצמו מתפלא כדברי רש"י: למה היה לך לשאול כל אלה? בתך היינו מבקשים או אחותנו אתה מבקש?

אחרי כן ביקש דוקא לראות את בנימין, ואחר כך מעשה הכסף המושב באמתחותיהם ומעשה הגביע, ואיך הגביע נמצא דוקא באמתחת בנימין? וכי מעשה ניסים יש כאן? איך לא הבינו שאולי מדובר כאן באחיהם יוסף? שהם בעצמם נזכרים במעשה זה ומודים באשמה "אבל אשמים אנחנו" ואומרים בפיהם שבאו לחפש אותו והנה הם עוד הובאו לאכול איתו בביתו דבר שאיננו מקובל כלל כי כל הבאים לשבור אוכל קונים והולכים לבתיהם?

ולא עוד אלא שמושיב אותם לפי סדר לידתם הבכור כבכורו והצעיר כצעירותו ובודאי לא היו תמימים ולא טיפשים לתלות את זה בניחוש של הגביע… והוא כל הזמן שואל מה שלום אביכם הזקן והם לא מבינים מאומה? פלא!!!

ולא עוד, אלא אפילו אחרי שהתגלה אליהם "אני יוסף אחיכם" לא קיבלו את דבריו עד שהוכיח להם שהוא מהול אתמהה!!

[מה נאמר – הם הניחוהו בלא חתימת זקן כו’? אדרבה, דבר זה מחריף את הקושיה, שהרי יוסף היה ילד זקונים ליעקב, שהיה זיו איקונין שלו דומה לשל יעקב, ואם כן ברגע שראוהו עם זקן, מיד היו צריכים להשתומם ולומר לעצמם הרי זה ממש דומה לאבינו יעקב!!!]

כתב מרן בעל ה"קהילות יעקב" ברכת פרץ

פרשת וארא למדים אנו ממכת ברד, הנה משה רבינו התרה במצריים ואמר להם כל אדם והבהמה אשר לא יאספו הביתה "וירד עליהם הברד ומתו". ומה כתוב לאחר ששמעו התראה זו? "ואשר לא שם ליבו אל דבר ה' ויעזוב את מקנהו בשדה". ויש להתפלא על אנשים אלו, הלא כבר ספגו שש מכות וראו בחוש שדברי משה נאמנו מאוד וכל מה שאומר מתקיים לבסוף ועכשיו הדבר נוגע להצלת רכושם ואינם נדרשים לשום התאמצות קשה רק להכניס האדם והבהמה לבתים ומדוע לא עשו זאת?

בתשובתו תיושב אף שאלתנו.

מבאר הסטייפלר מכאן רואים אנו שהכפירה איננה תוצאה מחמת חסרון הדעת אלא מחמת הרצון, ואדרבה שיבוש הדעת באה מחמת תאוותו ורצונו לכפור, כי כל מה שאינו רוצה להאמין מבטלו בליבו ודיו וחושב במחשבתו 'זה לא כלום' ונדמה לו כי כן הוא באמת וזהו מרוח הטומאה המלפפת את האדם לקבוע בליבו הכפירה בתוקף למי שרוצה לכפור. עד כאן.

וכן מבאר בספר "דגל המוסר" מובא בספר 'חוכמת המצפון' שמה שהיה חסר כאן זה לא הכישרון ולא החוכמה אלא חוסר הרצון להבין. עמוק עמוק בתוך תוכם לא היו מעונינים להגיע למסקנה כזו שהרי כזו חקירה תוביל אותם לשורש הענין שהם מכרו אותו ושמטרתם היתה שהוא לא ימלוך ולא ימשול עליהם, הנגיעה הזו פעלה בנפשם דק מן הדק והעלימה מעיניהם כל אפשרות להבין מה שלא היו מעונינים להבינו ולכן כל הסימנים לא נקלטו אצלם.

בזה ביאר הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל מובא ב"קובץ הערות" בסופו סימן א' אות י' את איסור התורה "ושוחד לא תיקח כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים" וסיים שם בזה הלשון "כי בדבר שהאדם משוחד לא יוכל להכיר את האמת אם היא נגד רצונותיו והוא כמו שיכור לדבר זה ואף החכם הגדול ביותר לא תעמוד לו חוכמתו בשעה שהוא שיכור, ומעתה אין תימה מהפילוסופים שכפרו בחידוש העולם כי כפי גודל שכלם עוד גדלו יותר ויותר תאוותיהם להנאות העולם הזה ושוחד כזה יש בכוחו להטות דעת האדם לומר כי שתי פעמים שנים אינן ארבע אלא חמש, ואין כוח בשכל האדם להכיר את האמת וכו'. עיין שם באורך.

ובזה אפשר להבין מה שאמרו חז"ל: "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, יוסף קטנן של שבטים – לא יכלו לעמוד בתוכחתו, כשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא על אחת כמה וכמה".

ביאור הדברים: כשאמר להם "אני יוסף" נבהלו האחים משום שהרגישו בנגיעה שלהם שהיא אשר הפריעה להם לראות את האמת ולהבין שהנה יוסף לפניהם, כך כשהקב"ה יוכיח כל אחד לפי מה שהוא כמה טחו עיניו מראות וליבו מהבין דברים פשוטים ובגלל הנגיעה שלו הסתנוור ולא ראה את האמת ומה נדרש ממנו – יבוש ויכלם מאותו בירור וזהו עומק הדין!

וכן כתב גם הגרא"א דסלר ז"ל "מכתב מאליהו" ח"א כתוב בפסוק: "השמים מספרים כבוד אל ומעשי ידיו מגיד הרקיע" וגו' "אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם" (תהלים יט), לכאורה יש לתמוה: אם השמים מספרים והרקיע מגיד והימים מדברים והלילות יחוו דעת איך אפשר שיהיו בני אדם שלא ישמעו ולא ידעו? אם כל הבריאה אומרת שירה לפניו איך אפשר שיהיו מחוסרים אמונה שיאמרו שאינם שומעים כלום?

אלא מעולם לא היה מי שהוא אפיקורס באמת. כל מי שכפר ידע בפנים בקרב ליבו שמתעלם הוא מן האמת ומה שטוען שאינו רואה ואינו שומע היינו שאינו רוצה לראות ואינו רוצה לשמוע וזהו מהלך כל אפיקורסות. כל אדם יודע את האמת בלבבו אלא שרצונותיו הרעים מביאים אותו לידי עבירות שאי אפשר לתרצן לעצמו ופנימיות ליבו דוחפתו ליישב את הסתירה על ידי אפיקורסות!

אלדוכס הכסלי, מתלמידי דרוין כתב מאמר בסוף ימיו לו קרא: 'וידויו של כופר מקצועי' ובו התוודה שקבענו שהעולם נוצר מעצמו מפני שנוח היה לנו לחיות בעולם ללא משמעות. בו נוכל לתת דרור לתאוותינו בעיקר בתחום הצניעות [הוא התבטא באופן יותר בוטה]. וכיון שכך, התאמצנו להוכיח שלעולם אין משמעות… כאן הוא גילה את שאמרנו. תאוות הלב גורמת שהאדם יפעל ויעשה כפי שפועל ועושה.

ובדרך זו פירשו המפרשים מה שאמרו חז"ל (ברכות יב, ע"ב) "ולא תתורו אחרי לבבכם" זה מינות וכפירה, וכן מה שכתוב "אמר נבל בליבו אין אלוהים" (תהילים יד, א) והלא מינות היא במוח לא בלב? אלא הכל מתחיל בלב, כי הלב מתאוה ומשתוקק לדברים אסורים וכדי שיוכל למלא את תאותיו הוא מחליט ואומר שאין הכל בידו, ובכוחו לעשות כפי רצונו ושאין שליטה עליו במעשיו וממילא יכול למלא את כל תאותיו בלי שום נקיפת הלב. עד כאן תורף דבריו.

הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל פגש פעם באחד ששנה ופירש. אמר לו אותו כופר: יש לי כמה קושיות על הנהגת הבורא. אמר לו רבי חיים: אם יש לך קושיות הריני מוכן ליישבן, אבל הקושיות שיש לך אינן קושיות אלא תירוצים על התנהגותך. על קושיות יכול אני לתרץ אבל על תירוצים לא אוכל לתרץ.

רבי יעקב מרדזמין היה אומר: אם מאמינים בבורא יתברך אין קושיות, ואם אין מאמינים אין תירוצים…

מעשה היה בימי הגאון רבי יוסף לייב בלאך זצ"ל בעל "שעורי דעת" בעת ששימש כרב בעיר שדובה. בחור אחד מדווניסק, תלמיד המכללה בפטרבורג ששמו דודוב, התארח בימי הקיץ בשדובה אצל בעל בית אחד חילוני בדעות ושמו ישעיה לויטן. בוקר אחד איבד עצמו לדעת רחמנא ליצלן בעלית הבית בשחטו את עצמו בתער, ויזב דמו על רצפת העליה. אחרי שהובל לקבורה התחילו בכל ערב ליפול חתיכות טיט וסיד מרובעות מהספון בחדרי הבית אשר תחת העליה מבלי שהיה ניכר שום סדק וחסרון בספון עצמו. נפילת הטיט והסיד היתה באה ברעש ונשנית כמה פעמים בלילה.

כשמוע זאת חביריו של מר לויטן החלו מתקבצים ובאים בכל לילה אל ביתו לשחוק בקלפים ולראות מה זה ועל מה זה, ולמען יהיו בטוחים שלא יכנס שום אדם החדרה סגרו את הדלתות והשגיחו על הדבר בשבע עיניים. אחרי כל הבדיקות הודו כולם בחרדה שאין זה אלא רוח וכוח נעלם אשר על ידם נעשים דברים המוזרים האלה.

איש נאמן וירא ה' אשר שמו רבי יוסף בלאך עבד במסחרו והיה הסוכן בביתו של מר לויטן הנ"ל ובשליחותו סיפר כל זאת אל הגאון רבי יוסף זצ"ל ואמר שכל הסגולות שחשבו שהן מועילות כבר עשו, בדקו ותיקנו את המזוזות לבשו את בני הבית טלית מצויצת, כל אלה לא הועילו והדבר חוזר ונשנה וישאל כדת מה לעשות ויסור מעליו הנגע הזה.

השיב הגאון כי איננו יודע סגולות מיוחדות נגד רוחות וכוחות נעלמים ולא יוכל אלא להורות את ההלכה כי מכיון שנשפך דם הנפש על הרצפה ונבלע בה הרי קרשי הריצפה טעונים קבורה ואפשר שזאת הסיבה שקורה להם דברים אלו בבית. מיד הלכו וקיימו בפרהסיא לעיני כל בני העיר, והוליכו את קרשי ריצפת העליה לבית הקברות ואכן מאותו זמן שב הבית למנוחתו ויהי לפלא בעיני כולם.

כתב הגאון רבי יוסף לייב בלוך בספרו "שעורי דעת" ח"א שיעור ה, התבוננתי בזה ביחוד במעשה נפלא זה ואף קטני אמונה הוכרחו להודות בכוחות נסתרים, וגם הרחוקים באמונה ראו הענין ברור והוכרחו להודות בו

והנה היה אחד מכנופיותיהם אשר התעקש ולא הלך לראות המראה הנפלא הזה ונימוקו עימו: לו אראה ואוכרח להודות בזה הלא בעמקי שאול אאלץ להיטמן… הרי לנו עד היכן הדברים מגיעים.

*

איזהו בן העולם הבא

[לענ”ד]

"ויפג ליבו כי לא האמין להם" (בראשית מה ,כו)

תמוה מאוד לקבל שיעקב חושד שמא השבטים משקרים לו? ועוד למדונו חז"ל שאין אדם משקר ב'מילתא דעבידא לאגלויי' וכאן זו מילתא דעבידא לאגלויי.

ובפרט שמעשה אכזריות ורשע הוא להתל באדם שבנו נעדר כ"ב שנה ולשחוק בו ולומר בנך חי… ויתברר ששיקרוהו, על אחת כמה וכמה כשמדובר בשבטי י-ה שחלילה יהתלו באביהם יעקב חלילה!

ובפרט שהאינטרס שלהם הוא שאין יוסף חי, שכעת יתברר ששיקרוהו כשאמרו שמת, וכי למה ישקרוהו בכגון דא?

לאחר שראה יעקב את העגלות הוא השתכנע 'עוד בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות', מה ראה עתה ששכנעו?

ואם נבאר שסימן מסר לו שעסקו בעגלה ערופה, אז אם כן תחזור השאלה הראשונה – וכי רק סימן חסר לו? ללא זה חשב שמהתלים בו?

הגמרא במסכת תענית (כב, ע"א) אומרת: רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט. הוה שכיח אליהו גביה. אמר ליה: איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי? אמר ליה: לא … אדהכי והכי אתו הנך תרי, אתי אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו, אמר להו: מאי עובדייכו? אמרו ליה: אינשי בדוחי אנן. מבדחינן עציבי [רש”י: בדוחי – שמחים, ומשמחים בני אדם:] אי נמי כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא.

נשאלת השאלה והרי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ומדוע מצא רק את אלו?

מבארים המפרשים שיש גדר של 'חלק לעולם הבא' ויש 'בן העולם הבא'. חלק לעולם הבא זה אדם שמהלך בעולם הבא כאדם שנתנו לו חלק וחדר, ואין לו רשות להיכנס לשאר המלון.

בן העולם הבא זהו אדם שחי כאן ביננו כסולם המוצב ארצה אך ראשו מגיע השמימה. הוא בעולמות עליונים. הוא עם הקב"ה. אינו באמת חי בעולם הזה. אין העולם הזה מענין אותו אלא ככלי המשמש להגיע לעולם הבא. בכל ענייניו הוא שוקל האם הדבר יזכהו בעולם הבא או לא.

הגמרא אומרת שעל הצרות מברכין בעולם הזה 'ברוך דיין האמת', ולעתיד לבוא 'הטוב והמטיב'. והרי לעתיד לבוא לא תהיה כל צרה, ומדוע איפוא יהיה צורך לברך זאת?

מבארים המפרשים שכוונת הגמרא שלעתיד לבוא יברכו על הצרות שהיו כאן בעולם הזה הטוב והמטיב. פירושו שלעתיד לבוא יובן שהכל היה לטובה, כאדם שבכה על שהפסיד את הטיסה, ולאחר מכן התברר לו שהיה זה לטובתו, שהמטוס התרסק.

האנשים הללו הם אנשי שמחים ומשמחים, כיצד ניתן לשמוח ולשמח אדם הלוקה בצרה?

רק אם באמת אתה מרגיש שכל זה באמת לטובה.

כיצד ניתן לחוש כן? רק אם אתה בן העולם הבא. חי את העולם הבא כבר כאן בעולם הזה. אלו היו אותם האנשים. וממילא כשחיים כך הכל לטובה. ניתן לשמוח ולשמח.

תוספת מפנינים שמות תשעב:

 מסופר על הרה״ק בעל האוהב ישראל מאפטא זיי׳ע, שהבטיח שאחר פטירתו ירעיש עולמות למעלה להחיש גאולתם של ישראל. ואחר שנלב״ע הגיעה משלחת חסידים לבנו הרה״ק רבי יצחק מאיר מזינקוב זי״ע לשאול מה עם הבטחת אביו? נמנם רבי יצחק מאיר מעט, ואמר לחסידים: אבא בא אלי בעת, ואמר לי: כתוב בתהילים (תהילים מח, י) ״דימנו אלוקים חסדך בקרב היכלך", כשהיינו בעולם הזה דמינו – חשבנו, ׳אלוקים׳ שכל המאורעות העוברים על בני ישראל הם דינים ועונשים, (אלוקים – מדת הדין). אולם, ״חסדך בקרב היכלך" כשעליתי למעלה להיכלך בשמים, ראיתי כי הכל חסדים, ואיך אבקש חס ושלום לבטלם…

מעשה היה בזמן הגר"א באדם שהותיר את אשתו עגונה וברח. לאחר עשר שנים הוא שב וסיפר משהו ונתן סימנים על כל שהוא בעלה. האישה פיקפקה. הגם שהוא עמד בכל המבחנים וסיפר את כל הקורות עימהם לפרטי הפרטים, דבר שאדם אחר בשום אופן לא יכל לדעת. שאלו את הגר"א והוא ייעץ לשאול אותו דבר מה. וכן עשו. ביום שישי הראשון לבואו הלכו 'החתן' וחמיו לבית הכנסת ובכניסה השתהה חמיו ואמר לחתן: לך שוב במקומך. החתן החל להסתובב אובד עצות ולא מצליח למצוא מקומו… או אז התברר שהינו שרלטן והוחלט לייסרו עד שהודה שאכן הבעל המושחת שלחו, ומסר לו את כל הפרטים שמסר. שאלו את הגר"א מהיכן ידע שהחתן האמיתי לא מסר גם פרט זה – מיקומו בבית הכנסת? השיב הגר"א משום שאדם טמא אין מחשבות קדושה נכנסות בראשו, והוא יחשוב על הכל אך לא על בית הכנסת…

כישעקב לא האמין להם הוא לא האמין שיוסף 'חי' במובן הקדוש של המילה. שיוסף לא מת הוא האמין, שיוסף חי ועובד ה', שהוא 'מושל בכל מצרים' ולא תרבות מצרים 'מושלת בו', לזאת לא יכל להאמין. נער יפה תואר בערוות הארץ, ויכול לה? לא יתכן!

כשראה את העגלות והנה יוסף שולח סימן של קדושה, זוכר את הסוגיא האחרונה שלמדו אחר כ"ב שנה. אין הוא נותן סימן את ארוחת הבוקר האחרונה המשותפת שהייתה להם…

 אין כעת ספק שהוא בקדושתו. אם לא כן הוא היה נותן כל סימן אחר ולא מדברים שבקדושה. מכך מסיק יעקב – עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות.

יוסף הוא בן העולם הבא. הוא חי כאן אך ראשו מגיע השמיימה. בכל מעשה הוא מחשב כיצד הדבר יקרב לעולם הבא. לעשות את רצון ה'.

דרך הנהגה זו למד מיעקב. כשנפגש יעקב עם יוסף קרא קריאת שמע.

מדוע? זהו בן העולם הבא שבכל רגע של קדושה ואף בהנאה הגדולה ביותר שלו הוא מקדיש לריבונו של עולם

אם כן תתעורר שאלה: יוסף הוא בן העולם הבא, אז אם כן מדוע אין יוסף עושה כן?

משום שליוסף יש מצוה של כיבוד אב ואם ובזה עצמו הוא מתדבק בקודשא בריך הוא, כפי שאברהם אבינו עליו השלום ביקש מה' 'אל נא תעבור מעל עבדך' ורץ להכנסת אורחים. לעומת זאת ליעקב אין מצוה במפגש עם יוסף ולכן הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמים.

*

התוכחה הקשה ביותר – מיניה וביה

[אוי לנו מיום הדין – אוצרות התורה]

אני יוסף העוד אבי חי. מה השאלה, הרי כעת אמר לו יהודה שאם אביו יראה שאין הנער עמו ימות, ואם כן ודאי שהוא חי?

ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. מדוע נבהלו ולא ענוהו, והרי התשובה הייתה צריכה להיות כן, אבא חי!

אבא כהן ברדלא אומר אוי לנו מיום הדין כו', ומה יוסף קטנם של שבטים ולא עמדו בתוכחתו ולא יכלו לענות אותו, מה נענה אנו ליום הדין כשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא? וצריך ביאור, היכן ראו כן חז"ל תוכחה? הרי רק שאלם האם אבי חי, הוא לא אמר להם כיצד מכרתוני, הוא לא דיבר עמם קשות?

ועוד מהו כפי מה שהוא?

לאדם קשה לקבל תוכחת. זה מציג אותי בקלוני. זה מראה שאני פגום. חסר. אני מוכן לבקר את עצמי, אך לא שאתה תבקר אותי. מהסיבה הזאת קשה כל כך לאדם להודות בטעות.

דוגמא לכך אנו מוצאים בפרשתינו.

כשאנו מתבוננים בכל הסיפור של יוסף ואחיו מיום שבאו למצרים לשבור אוכל מהפגישה הראשונה ועד שהתגלה להם שהוא יוסף, אנו עומדים משתוממים. איך יתכן שבמשך כל המהלכים האלו, כל המפגשים, כל הדיבורים, כל האירועים המוזרים לכאורה לא העלו על דעתם בשום שלב שאולי הוא יוסף?

והרי כל ההנהגה שהתנהג איתם יוסף אומרת דרשני! נתן אותם כמרגלים, שאל אותם כל כך הרבה שאלות עד שיהודה בעצמו מתפלא כדברי רש"י למה היה לך לשאול כל אלה, בתך היינו מבקשים או אחותנו אתה מבקש?

 ואחרי כן ביקש דוקא לראות את בנימין ואחר כך מעשה הכסף המושב באמתחותיהם, ומעשה הגביע ואיך הגביע נמצא דוקא באמתחת בנימין, וכי מעשה ניסים יש כאן? איך לא הבינו שאולי מדובר כאן באחיהם יוסף שהם בעצמם נזכרים במעשה זה ומודים באשמה "אבל אשמים אנחנו" ואומרים בפיהם שבאו לחפש אותו והנה הם עוד הובאו לאכול איתו בביתו דבר שאיננו מקובל כלל כי כל הבאים לשבור אוכל קונים והולכים לבתיהם. ולא עוד אלא שמושיב אותם לפי סדר לידתם הבכור כבכורו והצעיר כצעירותו ובודאי לא היו תמימים ולא טיפשים לתלות את זה בניחוש של הגביע והוא כל הזמן שואל מה שלום אביכם הזקן – והם לא מבינים מאומה. פלא.

ולא עוד אלא אפילו אחרי שהתגלה אליהם "אני יוסף אחיכם" לא קיבלו דבריו עד שהוכיח להם שהוא מהול. אתמהה.

אלא יש ללמוד מכאן אומר בעל "דגל המוסר", מובא בספר חכמת המצפון: מה שהיה חסר כאן זה לא הכשרון ולא החוכמה אלא חוסר הרצון להבין. עמוק עמוק בתוך תוכם הם לא היו מעונינים להגיע למסקנה כזו שהרי כזו חקירה תוביל אותם לשורש הענין שהם מכרו אותו ושמטרתם היתה שהוא לא ימלוך ולא ימשול עליהם. הנגיעה הזו פעלה בנפשם דק מן הדק והעלימה מעיניהם כל אפשרות להבין מה שלא היו מעונינים להבינו ולכן כל הסימנים לא נקלטו אצלם.

עד כמה קשה לאדם להיווכח בטעותו. לראות שכשל.

וכן כתב גם הגרא"א דסלר ז"ל ("מכתב מאליהו" ח"א) כתוב בפסוק: "השמים מספרים כבוד אל ומעשי ידיו מגיד הרקיע" וגו' "אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם" (תהלים יט, ב – ד). לכאורה יש לתמוה, אם השמים מספרים והרקיע מגיד והימים מדברים והלילות יחוו דעת איך אפשר שיהיו בני אדם שלא ישמעו ולא ידעו אם כל הבריאה אומרת שירה לפניו? איך אפשר שיהיו מחוסרים אמונה שיאמרו שאינם שומעים כלום?

אלא מעולם לא היה מי שהוא אפיקורס באמת כל מי שכפר ידע בפנים בקרב ליבו שמתעלם הוא מן האמת ומה שטוען שאינו רואה ואינו שומע היינו שאינו רוצה לראות ואינו רוצה לשמוע וזהו מהלך כל האפיקורסות. כל אדם יודע את האמת בלבבו אלא שרצונותיו הרעים מביאים אותו לידי עבירות שאי אפשר לתרצן לעצמו, ופנימיות ליבו דוחפתו ליישב את הסתירה על ידי אפיקורסות.

מעשה היה בימי הגאון רבי יוסף לייב בלאך זצ"ל בעל "שעורי דעת": בעת ששימש כרב בעיר שדובה, בחור אחד מדווניסק תלמיד המכללה בפטרבורג ששמו דודוב, התארח בימי הקיץ בשדובה אצל בעל בית אחד חילוני בדיעות ושמו ישעיה לויטן. בוקר אחד איבד בעל הבית עצמו לדעת, רחנא ליצלן, בעלית הבית בשחטו את עצמו בתער ויזב דמו על ריצפת העליה. אחרי שהובל לקבורה התחילו בכל ערב ליפול חתיכות טיט וסיד מרובעות מהספון בחדרי הבית אשר תחת העליה, מבלי שהיה ניכר שום סדק וחיסרון בספון עצמו. נפילת הטיט והסיד היתה באה ברעש ונשנית כמה פעמים בלילה. כשמוע זאת חביריו של מר לויטן החלו מתקבצים ובאים בכל לילה אל ביתו לשחוק בקלפים ולראות מה זה ועל מה זה, ולמען יהיו בטוחים שלא יכנס שום אדם החדרה סגרו את הדלתות והשגיחו על הדבר בשבע עיניים. אחרי כל הבדיקות הודו כולם בחרדה שאין זה אלא רוח וכוח נעלם אשר על ידה נעשים הדברים המוזרים האלה.

איש נאמן וירא ה' אשר שמו יוסף בלאך עבד במסחרו והיה הסוכן בביתו של מר לויטן הנ"ל ובשליחותו סיפר כל זאת אל הגאון רבי יוסף לייב זצ"ל ואמר שכל הסגולות שחשבו שהן מועילות כבר עשו, בדקו ותיקנו את המזוזות, הליבשו את בני הבית טלית מצויצת. כל אלה לא הועילו והדבר חוזר ונשנה.

וישאל כדת מה לעשות, ויסור מעליו הנגע הזה, השיב הגאון כי איננו יודע סגולות מיוחדות נגד רוחות וכוחות נעלמים ולא יוכל אלא להורות את ההלכה כי מכיון שנשפך דם הנפש על הרצפה ונבלע בה הרי קרשי הרצפה טעונים קבורה ואפשר שזאת הסיבה שקורה להם דברים אלו בבית. מיד הלכו וקיימו בפרהסיא לעיני כל בני העיר והוליכו את קרשי רצפת העליה לבית הקברות ואכן מאותו זמן שב הבית למנוחתו ויהי לפלא בעיני כולם.

כתב הגאון רבי יוסף לייב בלוך בספרו "שעורי דעת" (ח"א שיעור ה') התבוננתי בזה ביחוד במעשה נפלא זה ואף קטני אמונה הוכרחו להודות בכוחות נסתרים וגם הרחוקים באמונה ראו הענין ברור והוכרחו להודות בו. והנה היה אחד מכנופיותיהם אשר התעקש ולא הלך לראות המראה הנפלא הזה ונימוקו עימו, לו אראה ואוכרח להודות בזה, הלא בעמקי שאול אאלץ להטמן… הרי לנו עד היכן הדברים מגיעים!

בזה ביאר הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל מובא ב"קובץ הערות" בסופו (סימן א אות י) את איסור התורה "ושוחד לא תיקח כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים" וסיים שם בזו הלשון: כי בדבר שהאדם משוחד לא יוכל להכיר את האמת אם היא נגד רצונותיו והוא כמו שיכור לדבר זה. ואף החכם הגדול ביותר לא תעמוד לו חוכמתו בשעה שהוא שיכור ומעתה אין תימה מהפילוסופים שכפרו בחידוש העולם כי כפי גודל שכלם עוד גדלו יותר ויותר ותאוותיהם להנאות העולם הזה. ושוחד כזה יש בכוחו להטות את דעת האדם ולומר כי שתי פעמים שנים אינן ארבע אלא חמש, ואין כוח בשכל האדם להכיר את האמת וכו' עיין שם באורך.

לפי זה יובן מעשה בתנ"ך. דוד נכשל בבת שבע, ונתן הנביא נשלח להוכיחו. הוא מספר לו באריכות משל ארוך על העשיר וההלך שבא אליו וכבשת הרש שנשחטה לצורכו, ודוד מיד חורץ את דינו, ונתן הנביא אמר לו: "אתה האיש".

אנו היינו נפגעים. מה אני ילד, שאתה מספר לי סיפורים? וכי אתה חושב שלא אבין אם תוכיחני בדרך הרגילה? אמור את ששלחך ה', בלי משלים וסיפורים!

אלא אם היה בא נתן הנביא בדרך ישירה ומוכיח את דוד היה דוד מוכיח לו שהוא טועה, ובת שבע ראויה הייתה לו מששת ימי בראשית, ושאוריה לא קרב אצלה כדברי הזוהר, וכל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות נותן לאישתו וכו' ועוד אין ספור הצטדקויות. נתן עוקף זאת. הוא מוכיח את דוד על ידי משל. כך אינו מתנגד. תחילה כלל לא מדובר בו. קל לו לשפוט ללא נגיעות. ולכן מיד הודה חטאתי.

אמר להם יוסף אתם טוענים בלהט שיש לחוס על הזקן שאם לא יראה הנער עמנו ימות, אמרו נא לי האם אבא עוד חי לאחר שמכרתם אותי? איך לא חששתם לצער של אבא אז?

התוכחה הזאת נוקבת ויורדת עד התהום. ולכן לא יכלו לענות אותו. הם ידעו שאין להם תשובה לזאת, כי זאת אינה כלל שאלה. הם גם הבינו את הרמז. יתכן ואם היה מוכיחם בגלוי לא היו מקבלים. לכן גם המדרש קורא לזאת תוכחה.

ועיקר התוכחה שמוכיחים אדם היא מיניה וביה. כיצד אתה טוען בלהט שצריך לפעול באופן מסויים, כשבסיטואציה אחרת עשית הפוך? וכפי שהוכיח אליהו את אותו הדייג שאמר שאין לו תבונה ללמוד…

ועל זה אמר אבא כהן ברדלא אוי לנו מיום הדין. שאז יוכיחו אדם לפי מה שהוא! לא ממישהו אחר. לא קושיות. אלא אתה בעצמך מהוה את הקושיה הגדולה ביותר על עצמך!

המעשה בנצי"ב מוולוז'ין שעשה סעודה בסיימו את ההעמק שאלה על השאילתות.

תוספת: ראה בלק"ט פרשת אחרי מות עמוד קנו על עניין זה, שהמעביר בנו למולך נתבע על כך שלה' הוא נותן בהמות, ואילו למולך הוא נותן את בנו. עיין שם עוד.

המדרש אומר (בראשית רבה (וילנא) פרשה צג, י): אבא כהן ברדלא אמר, אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה … לכשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר (תהלים נ, כא) אוכיחך ואערכה לעיניך על אחת כמה וכמה.

שאלנו מהו כל אחד לפי מה שהוא?

נבאר על פי דוגמא: לפעמים האדם נדרש לתת כסף לצדקה, והוא אומר "אין לי" – כשבאמת הפרוטה אינו מצויה ביותר בכיסו, אך יתבעוהו מדוע כסף למותרות היה לך די, ואילו לצדקה אין לך מספיק?

כשמעירים אדם לשחרית הוא אומר שאין לו כח לקום כל כך מוקדם, ואילו כשיש איזה ריווח כספי בצידו הוא עף מהמיטה כמו מטוס?

מדוע כשאדם נדרש לבוא לשיעור הוא טוען שהוא לא כל כך מבין ולא בשבילו ללמוד, ואילו ל'קורס בחינם' הוא מוצא את הזמן ולמרבה הפלא אפילו מבין?…

זהו "לפי מה שהוא", ידונו האדם על סתירות מיניה וביה שיש בו. לפי מה שהוא.

וזו גם כן הייתה התוכחה שהוכיח ה' את האומות בנותנו להם את בלעם, אם כבר אתם מאמינים בכוחות רוחניים האמינו בנביא האמת!

ובזה אפשר להבין מה שאמרו חז"ל: "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה. יוסף קטנן של שבטים לא יכלו לעמוד בתוכחתו, כשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא על אחת כמה וכמה!" ביאור הדברים: כשאמר להם "אני יוסף" נבהלו האחים משום שהרגישו בנגיעה שלהם שהיא אשר הפריעה להם לראות את האמת ולהבין שהנה יוסף לפניהם, כך כשהקב"ה יוכיח כל אחד לפי מה שהוא כמה טחו עיניו מראות וליבו מהבין דברים פשוטים ובגלל הנגיעה שלו הסתנוור ולא ראה את האמת ומה נדרש ממנו יבוש ויכלם מאותו בירור וזהו עומק הדין.

*

השבטים והכרתם בגזירת השם

רש"י על בראשית מד, יח:

ויגש אליו – דבר באזני אדני. (בראשית רבה) יכנסו דברי באזניך.

 ואל יחר אפך – מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות.

כי כמוך כפרעה – חשוב אתה בעיני כמלך זה פשוטו. ומדרשו סופך ללקות עליו בצרעת כמו שלקה פרעה על ידי זקנתי שרה על לילה אחת שעכבה (בראשית רבה). דבר אחר, מה פרעה גוזר ואינו מקיים מבטיח ואינו עושה אף אתה כן, וכי זו היא שימת עין שאמרת לשום עינך עליו. דבר אחר כי כמוך כפרעה אם תקניטני אהרוג אותך ואת אדוניך (בראשית רבה). עד כאן.

איך הוא לא חושש לאיים על יוסף?

ועוד, לאחר המילים הקשות והאיומים – כיצד אומר: "ואל יחר אפך בעבדך"?

התשובה היא: יהודה אמר רק "כי כמוך כפרעה". מהיכן ראו כאן חז"ל איומים? היות והוסיף יהודה "ואל יחר אפך בעבדך" – משמע שהיו כאן דיבורים שבאופן טבעי אמורים להרגיז אותך…

יהודה דיבר "פוליטיקלי קורקט" ניסוחים מעודנים שכוללים את הכל – אך במעטפת מעודנת… יהודה תמיד יוכל לטעון שהתכוון "כי כמוך כפרעה" – אתה חשוב בעיני כמלך, אך יש כאן רמז ליוסף – אתה עתיד ללקות כזקנתי שלקה פרעה על ידה. ומהיכן יבין יוסף שזו כוונתו? על זה הוסיף "ואל יחר אפך בעבדך" – דהיינו – תדקדק בדברי ותבין שיש בהם משהו שאמור להרגיז אותך, ולא רק שבח לדמותך לפרעה…

הדין ודברים בין יהודה ליוסף

לכאורה כל המשא ומתן בין יהודה ליוסף אינו ברור. הרי בתחילה כאשר מנשה רדף אחריהם וטען שגנבו את הגביע הם אמרו לו: "וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו לָמָּה יְדַבֵּר אֲדֹנִי כַּדְּבָרִים הָאֵלֶּה חָלִילָה לַעֲבָדֶיךָ מֵעֲשׂוֹת כַּדָּבָר הַזֶּה. הֵן כֶּסֶף אֲשֶׁר מָצָאנוּ בְּפִי אַמְתְּחֹתֵינוּ הֱשִׁיבֹנוּ אֵלֶיךָ מֵאֶרֶץ כְּנָעַן וְאֵיךְ נִגְנֹב מִבֵּית אֲדֹנֶיךָ כֶּסֶף אוֹ זָהָב. אֲשֶׁר יִמָּצֵא אִתּוֹ מֵעֲבָדֶיךָ וָמֵת וְגַם אֲנַחְנוּ נִהְיֶה לַאדֹנִי לַעֲבָדִים". (בראשית מד, ז -ט)

הוא עושה להם הנחה, ואומר:

"וַיֹּאמֶר גַּם עַתָּה כְדִבְרֵיכֶם כֶּן הוּא אֲשֶׁר יִמָּצֵא אִתּוֹ יִהְיֶה לִּי עָבֶד וְאַתֶּם תִּהְיוּ נְקִיִּם" (שם, י).

הגביע נמצא באמתחת בנימין, והם מובלים ביתה יוסף:

"וַיֹּאמֶר לָהֶם יוֹסֵף מָה הַמַּעֲשֶׂה הַזֶּה אֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם? הֲלוֹא יְדַעְתֶּם כִּי נַחֵשׁ יְנַחֵשׁ אִישׁ אֲשֶׁר כָּמֹנִי. וַיֹּאמֶר יְהוּדָה מַה נֹּאמַר לַאדֹנִי מַה נְּדַבֵּר וּמַה נִּצְטַדָּק הָאֱלֹהִים מָצָא אֶת עֲוֹן עֲבָדֶיךָ הִנֶּנּוּ עֲבָדִים לַאדֹנִי גַּם אֲנַחְנוּ גַּם אֲשֶׁר נִמְצָא הַגָּבִיעַ בְּיָדוֹ" (שם,טו -טז)

יהודה מציע עונש חמור יותר אף ממה שדורש יוסף! יוסף מבקש רק את בנימין לעבד, ויהודה מבקש שכולם יהיו עבדים! זה הגיוני?

יוסף מסרב, ודורש עונש מופחת:

"וַיֹּאמֶר חָלִילָה לִּי מֵעֲשׂוֹת זֹאת הָאִישׁ אֲשֶׁר נִמְצָא הַגָּבִיעַ בְּיָדוֹ הוּא יִהְיֶה לִּי עָבֶד וְאַתֶּם עֲלוּ לְשָׁלוֹם אֶל אֲבִיכֶם" (שם, יז).

לכאורה היה יהודה צריך כאן לקפוץ על המציאה. אך במקום זאת – הוא מגיב בחרון ויגש וגו' באיומים ודברים קשים. מה הוא רוצה? הרי יותר הוגן מזה – לא יתכן. לשיטתך היו צריכים להרוג את בנימין, ויוסף מוכן רק לקחתו לעבד, ולשחרר את השאר.

ואז הוא מציע הצעה משלו:

"וַיִּגַּשׁ אֵלָיו יְהוּדָה וַיֹּאמֶר בִּי אֲדֹנִי יְדַבֶּר נָא עַבְדְּךָ דָבָר בְּאָזְנֵי אֲדֹנִי וְאַל יִחַר אַפְּךָ בְּעַבְדֶּךָ כִּי כָמוֹךָ כְּפַרְעֹה….(שם, יח)

"וְעַתָּה יֵשֶׁב נָא עַבְדְּךָ תַּחַת הַנַּעַר עֶבֶד לַאדֹנִי וְהַנַּעַר יַעַל עִם אֶחָיו" (שם, לג)

רק אני אהיה עבד, וכולם – הביתה. יש הגיון להתהפכות של יהודה בטענותיו?

ומהיכן שמענו שאדם פשע וגנב או רצח או עשה כל עוון אחר, ויבוא אדם ויאמר לשופט – תשחרר אותו, ותיקח אותי במקומו… זה הגיוני?

ההסבר הוא שהשבטים לכל אורך הדרך התנהגו "כמו טאטאלך"… הם כפפו עצמם וקומתם בפני האשמותיו של השליט הרודן, שטופל עליהם האשמות שוא. הם היו מסוגלים להחריב את כל מצרים, כפי ששמעון ולוי בילדותם החריבו עיר שלימה של עשרים וארבע אלף איש! מדוע הם לא התקוממו?

התשובה היא: כל עוד השבטים חשו שהם פורעים חוב ישן – "בהתחננו אלינו ולא שמענו" – לא ריחמנו על יוסף אחינו, הם היו מוכנים לכפוף קומתם ולקבל את ההתעללות בדומיה. הם ראו רק את הקב"ה שסוגר איתם חשבון.

אולם ברגע שהם רואים שיוסף משחרר את כולם הביתה, ומבקש להשאיר רק את בנימין – היעלה על הדעת? הרי בנימין לא היה כלל במכירה! הוא בודאי לא אמור לשלם שום מחיר! מדוע איפוא הוא זה שמתבקש ועליו מעלילים עלילה? אין זאת אלא שיש לנו עסק עם מושל עריץ שבזדון ליבו החליט להתעלל בנו. [כדעת האומר שיש לבעל בחירה כוח לפגוע אף במי שלא נגזר עליו] לזה אומר יהודה – לא נסכים, ואז הוא הוא קם במלוא עוזו להשיב מלחמה שערה כנגד יוסף.

מכאן למדנו את עוז רוחם של השבטים הקדושים לכלוא את גבורתם, ולכפוף קומתם בפני רצון האלוקים!

*

ההבדל בין בכיית יוסף לבכיית בנימין

[עוון שנאת חינם ותקנתו על ידי אהבת חנם – ילקוט לק”ט]

״ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבך ובנימין בכה על צואריו״ (בראשית מה, יד)

הלקחים העיקריים הנלמדים מפרשת מכירת יוסף על ידי אחיו – לדעת בעל "ילקוט מאמרים״ – הם עד כמה יש להימנע משינאת חינם ומקינאת חינם. קניאתם ושינאתם של אחי יוסף אליו היו הגורם הראשון לגלות מצרים.

אנו מוצאים בפרשה: ״ויפל על צוארי בנימין אחיו ויבך, ובנימין בכה על צואריו״. ואומר רש״י על כך ש״יוסף בכה על שני מקדשות שעתידים להיות בחלקו של בנימין וסופן להיחרב, ובנימין בכה על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף וסופו ליחרב״. [א.ה. ראיתי מבארים – אצל יוסף כתוב “ויפול” “ויבך” היות ובכה על ב’ מקדשות שהיו בחלק בנימין, לעומת זאת אצל בנימין כתוב רק “ויבך” – היות ובכה רק על מקדש אחד – שילה].

והדברים תמוהים. האם עתה בשעת שמחת ההתגלות של יוסף לאחיו, עת לבכות היא על חורבנות שעתידים להיות אחרי דורות מרובים? ומדוע בכה כל אחד על חורבנו של חברו דוקא? .

משיב על זה הצדיק הג״ר יחזקאל מקוזמיר זצ״ל: כשנפגשו השבטים אחרי פירוד ארוך וממושך של שנים כה רבות, חשו וחזו מבשרם שהפירוד ביניהם עד כה היה תוצאה של שינאת חינם בין האחים. ברוח קודשם ראו כמה גדול וחמור הוא עוון שינאת חינם שעלול הוא בכוחו להחריב את ביהמ״ק. על כן בכו באותה שעה על החורבנות העתידים.

ומה התיקון לעוון זה? כיצד מכפרים עליו וכיצד מונעים אותו? על ידי אהבת חינם. סימן ההיכר של זו הוא כשמיצר האחד בצרתו של השני כמו בצרה של עצמו, שצערו של הזולת יכאב לו יותר מאשר צערו שלו. ומאידך לשמוח ברווחתו של האחר לא פחות מאשר ברווחתו שלו.

יוסף ובנימין בכו כל אחד על חורבנו וצרתו של השני, להראות וללמד לדורות ששנאת חינם היא הגורמת לבכיה, והתקנה לזה היא באהבת חינם שכל אחד יבכה על צרתו של חברו, ועל ידי כך הוא יזכה לשמוח בשמחתו של עצמו ובשמחתו של חברו.

כי כשם ששינאת חינם גורמת לחורבן ובכיה, כך אהבת חינם תגרום לגאולה ולשמחת עולם ולבנין בית המקדש במהרה בימינו אמן. [בדומה לזה שמעתי שמבארים את מאמר חז״ל: ״כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים״. המצוה לשמח חתן וכלה יש בה גדר של ״אהבת חינם״. שהרי החתן והכלה בלאו הכי שמחים הם. ומאידך, מי שמשמחם אין לו סיבה לשמוח מצד עצמו. וכיון שהם שמחים בלאו הכי, אם כן כל האהבה והשמחה שמביעים המשמחים אהבת חינם היא. ובזה זוכים לבנות חורבות ירושלים אשר נחרבו בגלל שנאת חינם].

*

גדלות נפשו של יוסף

[אוצרות התורה עם תוספות]

בפרשתינו אי אפשר שלא לעמוד נפעם מול גדלות נפשו של יוסף וטוהר מידותיו התרומיות.

ולא יכול יוסף להתאפק כו' אמר רבי חמא ברבי חנינא לא עשה יוסף כשורה, שאילו בעט בו אחד מן השבטים מיד מת. מדוע איפוא הסתכן?

כדי שלא יפגעו האחים מול מצרים שיאמרו להם כיצד ההנתם למכור את אחיכם, דבר שאפילו שפלים שבאומות אינם עושים? ויוסף מוכן לאבד את המפגש עם אבא ובעצם אפילו למות כדי לא לפגוע בהם!

הרבי רבי העשל שביטל שידוך בגלל אכזריות הכלה, ומכל מקום לא ביישה.

פעמים קורה שעשינו למאן דהוא טובה והוא מוכן להחזיר, אולם אנו מסרבים. אין צורך, זה בסדר, אנו אומרים. נדמה לנו שזהו שיא החסד. שלא על מנת לקבל חזרה. אולם בעצם זה נובע מהרצון שהזולת יהיה משועבד לנו עולמית… כך גם כשהזולת פוגע בנו אנו אומרים 'זה בסדר, שום דבר לא קרה' גם כאן כוונתינו ברורה. עדיף לא לקבל את ההתנצלות כדי שהוא ישאר עם נקיפות מצפון וישאר בעל חוב שלנו עולמית…

יוסף אינו נוהג כן. הוא מנסה באמת להוציא מלבב אחיו כל תחושה של אי נעימות כדי שלא ירגישו נקיפות מצפון. הוא אפילו אומר להם שבסך הכל הטיבו לו!

ואותו שיקול דעת התלוה עימו במשך כל העשרים ושתים שנה שנפרד מאביו דהנה שאל ה"אור החיים" הקדוש מדוע יוסף האהוב על אביו נתן לו לסבול במשך כל העשרים ושתים שנה ונטמן ולא גילה לאביו על ידי שליח או מכתב שהוא חי ונמצא במצרים ואף אם בימי עבדותו יתכן שלא היתה לו אפשרות לכך אולם כשעלה לגדולה מדוע לא דאג לכך?

אלא ביאר ה"אור החיים": חשש יוסף שמא כשאביו ידע מכך, יוודע לו שהאחים הם שמכרוהו ואולי יקפיד עליהם ויקללם, ולא רצה לגרום להם צער ונזק ולכן לא גילה לאביו במשך כל העשרים ושתים שנה ואף לא שלח לו מכתב שלומים.

וכזאת מצינו אצלו גם לגבי אשת פוטיפר נאמר בפסוק לעיל (בראשית לט, יב): "ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה" לכאורה מדוע השאיר בגדו אצלה? הרי בזה משאיר עקבות וממציא לידה תואנה להעליל עליו, והיה לו לחטוף הבגד מידה, בפרט שכוחו היה רב שהרי אמרו חז"ל (בראשית רבה צג, ז) שבעט יוסף לפני אחיו בעמוד אבן ועשהו גל של צרורות, אלא כותב הרמב"ן (בראשית לט, יד): "לכבוד גבירתו לא רצה להוציאו מידה בכוחו הגדול ממנה והסיר אותו מעליו". עד כאן לשונו.

והמתבונן יתרגש בשמוע דברים אלה. אף בשעות מצוקה כאשר יודע יוסף שיובל לבית האסורים לישב בבור בתנאים קשים רחוק מהוריו, גם אז חושב הוא בכבודה של אדונתו שלא לפגוע בה ולא רצה להוציא בגדו מידה בכוח! עוד מצינו כשברח ממנה נאמר "וינס ויצא החוצה"(שם) שואל ה"ספורנו": מהי הכפילות וינס, ויצא החוצה? היה צריך לומר 'וינס החוצה'. אלא מבאר ה"ספורנו" המנוס היה מהחדר שהיה עמה כדי שלא יתגבר עליו יצר הרע אולם כשהסכנה רחפה ממנו יצא לאיטו בלתי תנועות שלא לעורר את העוברים ושבים שישאלוהו מה לך כי תנוס ומי רודפיך ויצטרך כמובן לספר זאת ולביישה על כן יצא החוצה ללא מנוסה.

 בסוף הפרשה יוסף מנייד את כל מצרים מדוע יש צורך לכתוב להאריך בזה? אלא רצה לומר לנו הכתוב שיוסף דאג שלאחיו לא תהיה הרגשה של אי נעימות מכך שיקראום גולים. עתה כל מצרים בגלות…

 יוסף לא נפגש עם אביו כל הי"ז שנה ביחידות כדי שאביו לא ישאלנו כיצד הגעת למצרים? ואם יספר לו הוא עלול לקללם ולגרשם מהסתפח בנחלת ה' עולמית!

אף על פי שהיה לו אינטרס ברור להיפגש עמו על מנת להזים את חששותיו שמא נטמא בעבירה כפי שראינו שמשום כן לא נשק לו. ועוד ודאי שהיה רוצה לקבל ממנו עוד תורה, כפי שבעבר למד עם אביו.

מסופר על הגאון רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל כי היה אומר שיעור קבוע לתלמידיו, ושמשו הנאמן דאג תמיד להביא לו באמצע השיעור כוס תה כדי שיתחזק מחמת רוב חולשתו. ומכיון שסבל מירידת סוכר כרונית היה נוהג למהול בתה כמה כפיות גדושות סוכר, כדי לשמור על רמה מתאימה. והנה באחד הימים שמעו התלמידים שהרבנית נרעשת וסוערת עד מאוד. נכנסו אליה ושאלוה לפשר הסערה, והיא סיפרה שנוכחה לדעת שליד קומקום התה נמצאת כעת קופסת מלח במקום קופסת הסוכר ולכן סביר להניח שהשמש טעה והכניס לתה מלח במקום סוכר והלא הדבר מסוכן ממש לרב, כי עירה לתוכו כפיות גדושות מלח בשעה שהוא זקוק דוקא להרבה סוכר!

אמרו לה התלמידים כי לא הבחינו בשום שינוי בפניו של הרב בשעה ששתה את התה וככל הנראה אין כאן אלא טעות בידה וכנראה שהתה היה ממותק בסוכר. אכן לאחר בירור עלה כי התה היה באמת מלוח מאוד כפי שהרבנית חששה וכולם התפלאו איך זה שלא הבחינו בשום שינוי בפניו של הרב. נכנסו התלמידים אליו ושאלו אותו הכיצד עשה זאת? והלא זה פיקוח נפש ממש בשבילו שישתה תה מלוח! ענה להם ואמר הלא גמרא מפורשת היא: "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים" וברור מכאן שאסור היה לי להלבין את פני השמש ברבים אחרי שטעה ושם מלח במקום סוכר [“שאל אביך ויגדך”]

זהירות יוסף בכבוד אחיו

אם היה רוצה אחד השבטים – היה בועט בו כשהתגלה להם, ועשה זאת כדי שלא יוכפש שמם 'ראו אחים שמכרו אחיהם'.

לאחר מכן אמר להם יוסף שהמכירה יצאה לטובה, ולא ניסה לצבור דיוידנדים מפגיעתו, ולא מוכיח אותם או מלין על הנהגתם והתאכזרותם כלפיו.

מדוע הוסיף וה' שלחני הנה? והרי כבר אמרת שזה יצא לטובה?

מבאר הכתב סופר שלא רצה יוסף שהשבטים עוד יחשבו שאם כן שיצא לטובה, הוא עוד צריך להודות להם שהם המליכוהו… לכן אמר להם "ולא אתם שלחתם אותי הנה" רצה לומר: עד כאן, שאני עוד אצטרך לתת לכם שכר ולהודות לכם? זה לא…

יוסף אפילו פורע להם על שבגינו קרעו את שמלותם כשמצאו הגביע. לבנימין נתן חמש חליפות, אומר המדרש לרמז על חמישה בגדים שעתיד בן בנו מרדכי ללבוש, כשיצא בלבוש מלכות עטרת כו'. נשאלת השאלה: לכאורה אם כן היה צריך ליתן לו שישה בגדים, שהרי אחד ממילא מגיע לו כמו לכל האחים?

אלא משיבים שברז"ל מובא שיוסף גילה לבנימין את זהותו, ואם כן בנימין לא קרע את בגדיו בעת המצא הגביע באמתחתו, נמצא שאינו חייב לו שמלה על כך, הרי שכל השמלות נותרו לדרשה בנוגע למרדכי…

מדוע אצל בנימין נאמר חליפות בלא ו', ואצל שאר השבטים עם ו'? כו'

יוסף מנייד את כל מצרים שלא יקראו אחיו פליטים. המעשה עם רבי העשל והכלה שהדפה התרנגולת ולא רצה לביישה.

כך הייתה מדתו של בבא בן בוטא כמובא בגמרא: (בבא בתרא ג, ע"ב)

אמר: מאן דריש (דברים יז, טו) "מקרב אחיך תשים עליך מלך"? רבנן, קם קטלינהו לכולהו רבנן, שבקיה לבבא בן בוטא למשקל עצה מניה. אהדר ליה כלילא דיילי, נקרינהו לעיניה. יומא חד אתא ויתיב קמיה, אמר: חזי מר האי עבדא בישא מאי קא עביד! אמר ליה: מאי אעביד ליה? אמר ליה: נלטייה מר! אמר ליה: [כתיב:] (קהלת י, כ) "גם במדעך מלך אל תקלל". אמר ליה: האי לאו מלך הוא! אמר ליה: וליהוי עשיר בעלמא, וכתיב: (קהלת י, כ) "ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר", ולא יהא אלא נשיא, וכתיב: (שמות כב, כז) "ונשיא בעמך לא תאור".

אמר ליה: בעושה מעשה עמך, והאי לאו עושה מעשה עמך! אמר ליה: מסתפינא מיניה. אמר ליה: ליכא איניש דאזיל דלימא ליה, דאנא ואת יתיבנא. אמר ליה, כתיב: (קהלת י, כ) "כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר". אמר ליה: אנא הוא, אי הואי ידענא דזהרי רבנן כולי האי לא הוה קטילנא להו, השתא מאי תקנתיה דההוא גברא? אמר ליה: הוא כיבה אורו של עולם, דכתיב: (משלי ו, כג) "כי נר מצוה ותורה אור", ילך ויעסוק באורו של עולם, דכתיב: (ישעיהו ב, ב) "ונהרו אליו כל הגוים".

בבא בן בוטא יכל בקלות להרוג על ידי שם קדוש את אותו הרשע. אולם אין זהו רצון ה'. והוא כולא את רצונו ואת כוחותיו ואינו עושה כן. כוח שליטה!

(משלי טז ,לב) טוֹב אֶרֶךְ אַפַּיִם מִגִּבּוֹר וּמֹשֵׁל בְּרוּחוֹ מִלֹּכֵד עִיר.

אתה גיבור לעולם ה'- ומהי גבורתך? מחיה מתים אתה, רב להושיע… אין זו גבורה להרוג

הגר"א מוילנא שהאחראי על הקרן שהוריש לו אביו היה נוטל את כספו בקביעות והוא היה חי בעניות נוראה ובכל זאת לא ניגש אליו ותבעו.

 מה מושך את הציבור אל החכמים, שאין להם דיפלומה או תעודה?

המעשה ברב שך שנתבקש לברר על שידוך מסוים, ונסע לירושלים לישיבה של הבחור וישב עם ראש הישיבה ושמע פרטים וחזר ואמר למשפחה שאפשר ללכת על זה בלב שקט.

לאחר שהתנאים נסגרו שאלו ממשפחת הבחור איזה קשר משפחתי יש לכם לרב שך? הללו התפלאו על השאלה, ומשפחת הבחור אמרו להם שהרב הגיע במיוחד לישיבה וכו', לפליאת משפחת הכלה לא היה קץ, הם פנו לרב וביקשו מחילה על שהטריחו אותו, אך הרב אמר להם בפשטות- אם זה היה בני לא הייתי הולך לירושלים לברר? בכזאת פשטות!

הגרב"צ ורבי אהרון יפה'ן שהלך לדבר אתו בלימוד

[תוספת חדשה] מעשה ברב שטיינמן שבאחת הטיסות שלו לחו"ל עברו מעל מפלי הניאגרה ובאו ואמרו לו שיש כאן אחד מפלאי תבל, האם ירצה לקום לקדמת המטוס שיוכל משם לראות ולהודות ולשבח להשם יתברך. הרב קם ולאחר מספר צעדים חזר למקומו. שאלוהו מדוע? והוא השיב שלאחר מספר צעדים חשבתי לעצמי, מדוע אתה קם, כדי להודות להשם יתברך או משום סקרנות גרידא?

זהו אדם גדול!

*

מי ראוי להיקרא מלך?

[עי' עוד לב שלום ח”ב עמוד רלח]

נאמר במדרש: "כִּי הִנֵּה הַמְּלָכִים נוֹעֲדוּ עָבְרוּ יַחְדָּו, הֵמָּה רָאוּ כֵּן תָּמָהוּ נִבְהֲלוּ נֶחְפָּזוּ, רְעָדָה אֲחָזָתַם שָׁם חִיל כַּיּוֹלֵדָה" כי הנה המלכים – זה יהודה ויוסף. עברו יחדיו – זה נתמלא עברה על זה וזה נתמלא עברה על זה. המה ראו כן תמהו – ויתמהו האנשים איש אל רעהו. נבהלו נחפזו – ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. רעדה אחזתם שם – אלו השבטים. אמרו מלכים מדיינים אלו עם אלו אנו מה איכפת לנו יאי למלך מדיין עם מלך. עד כאן. (בראשית רבה צג, ב)

וצריך ביאור, מדוע כינה אותם מלכים, ומילא יוסף הוא מלך על מצרים, אולם יהודה הרי הורד ממלכותו ומדוע כינהו מלך?

כדי להבין זאת נקדים גמרא תמוהה:

אמר ריש לקיש בתחילה מלך שלמה על העליונים שנאמר: "וישב שלמה על כסא ה' " ולבסוף מלך על התחתונים שנאמר: "כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה". רב ושמואל, חד אמר תפסח בסוף העולם ועזה בסוף העולם וחד אמר תפסח ועזה בהדי הדדי הוו יתבו, וכשם שמלך על תפסח ועל עזה כך מלך על כל העולם כולו. ולבסוף לא מלך אלא על ישראל שנאמר: "אני קהלת הייתי מלך על ישראל וגו' ". ולבסוף לא מלך אלא על ירושלים שנאמר: "דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים". ולבסוף לא מלך אלא על מיטתו שנאמר הנה מיטתו שלשלמה וגו'. ולבסוף לא מלך אלא על מקלו שנאמר: "זה היה חלקי מכל עמלי". רב ושמואל, חד אמר מקלו וחד אמר גונדו. תלמוד בבלי (סנהדרין כ, ע"ב)

צריך ביאור, מהו מלך על מקלו, הלזה יקרא מלך???

אנשים רבים סבורים שמלך הוא אדם היושב על כסא מלכותו ויש לו כתר בראשו. אולי קוראים לו מלך אך הוא נותר במהותו עבד.

מלך הוא אדם שיש כוח ושלטון בידו. הוא השולט על העם ולא נשלט על ידם.

כמאמר חז"ל פני הדור כפני הכלב, שפני הדור הם מנהיגי הדור, והם ככלב, שאין הכלב באמת מנהיג אף על פי שנראה כן מכך שרץ לפני אדוניו, והראיה היא שכאשר הוא מגיע לצומת דרכים הוא ממתין לראות את החלטת אדוניו, ואז שב ושועט קדימה. כך המנהיגים ממתינים לראות על פי הסקרים מה העם חושב, ומחליטים כן…

זהו שלמה. אין משמעות לכך שאין לו כתר וכיסא כעת, הוא מלך במלא מובן המילה. מלך הוא השולט, ואכן בתחילה שלט על כל העולם, ואחר כך בירושלים ובארץ ישראל, ולבסוף על מקלו, ללמדנו שמאומה לא השתנה במהותו, הוא מלך בהנהגתו ומידותיו, וכזה נשאר.

זהו שאמרו חז"ל מאן מלכי? רבנן! הם השליטים האמיתיים ביותר על עצמם, וממילא גם על אחרים. גם בלי כתר.

[המעשה ברב קובלסקי והמרק]

זוהי המלכות של יהודה ויוסף. יהודה שלט בעצמו כשאמר "צדקה ממני". הגם שיכל לצוות להוציאה להורג ולהתעלם מן החותמות והפתילים, ויש לו אפילו על מה להישען שהרי ברור שמה שעשתה לא נקי, אם כן בדין מגיע לה מיתה… יוסף שלט בעצמו במעשהו עם אשת פוטיפר.

אם כן יהודה מלך, ואף יוסף מלך, אולם לא כפי שחשבנו משום שפרעה מינהו, בזה אין ראיה לכלום, אלא בהתגברות על רצונו ותאוותיו!!!

שאול אומר לדוד לאחר שדוד קרע את מעילו: ידעתי כי תהיה מלך אחרי. מהיכן ידע? ישנם כמה ביאורים בזה, אולם המלבי"ם מבאר שראה שאול שהיה דוד מסוגל לשלוט בעצמו שלטון מוחלט, ולא שעה לאנשיו, ולא פעל מתוך אינסטינקט להרוג את מבקש רעתו, ולהפסיק להיות נרדף, על אף שהיה מותר לו לעשות כן מדין הקם להרגך וכו', ובכל זאת הוא התגבר על עצמו, אמר שאול מי שמולך בכוחות נפשו מסוגל למלוך על ישראל!

וזהו מל"ך אותיות ר"ת מח לב כבד. מוח – מקום משכן הנשמה. לב – מקום משכן הרוח. כבד – מקום משכן הדם והנפש. (תוספת מר' טל חן: יש לומר שבנוסף מוח לב כבד ס"ת חבד, חכמה בינה דעת. ואולי גם בהתאם למילים: מוח שבו שייך חוכמה לב שבו שייך בינה (לב מבין) כבד שבו שייך דעת (עניין גשמי יותר, אדם ידע את חוה – לשון ביאה)

המלך האמיתי הוא זה שהמוח הוא השליט, הנשמה היא הקובעת את רגשי הלב, שמעביר את ההוראות לכבד – אל הגוף שאמור לישם. אולם בלעם כשרצה לקלל את ישראל רצה לומר מילה אחת- כל"ם. שהשילטון יהיה בתחילה הכבד והדם והתאוות הגופניות יתנו הוראות ללב החושק שיפעיל לצורך כך את המוח… הכל לשם תאוות גופו וליבו.

טוב ארך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר.

להורדוס היו יוני הרדיסאות שקראו לו "מלך, מלך". כך טבעו של מי שאינו מלך באמת, אלא רק יושב על כסא מלוכה, עבד לבית חשמונאי, הוא זקוק שתמיד יצעקו לו "אתה מלך" כיון שיודע שבאמת אינו כזה… לא הכתר הופך את האדם המלך!

[תוספת חדשה] מעשה ברב שטיינמן שבאחת הטיסות שלו לחו"ל עברו מעל מפלי הניאגרה ובאו ואמרו לו שיש כאן אחד מפלאי תבל, האם ירצה לקום לקדמת המטוס שיוכל משם לראות ולהודות ולשבח להשם יתברך. הרב קם ולאחר מספר צעדים חזר למקומו. שאלוהו מדוע? והוא השיב שלאחר מספר צעדים חשבתי לעצמי, מדוע אתה קם, כדי להודות להשם יתברך או משום סקרנות גרידא?

זהו אדם גדול!

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

0 תגובות על “פרשת ויגש”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות