.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

פרשת כי תבוא

דרשות על הפרשיות ההפטרות והמועדים

דרשות על ספר דברים

פרשת כי תבוא

*

השמחה כמוניטור למצבנו הרוחני

[מהספר 'לרומם' עם תוספות]

דרשה זו לא סוכמה בכתב. באפשרותך להיות שותף בזיכוי הרבים ולסכם את השיעור –

הן על ידי האזנה, הן על ידי סריקת OCR, והן על ידי טכנולוגיה ההופכת דיבור לכתב, ולסייע לכלל הגולשים באתר!

*

השמח בחלקו – מודה להשם!

[הגדתי היום, עם תוספת מ'באר הפרשה']

דרשה זו לא סוכמה בכתב. באפשרותך להיות שותף בזיכוי הרבים ולסכם את השיעור –

הן על ידי האזנה, הן על ידי סריקת OCR, והן על ידי טכנולוגיה ההופכת דיבור לכתב, ולסייע לכלל הגולשים באתר!

*

תכלית הקללה – ברכה!

[בנועם שיח]

(דברים פרק כז ד) וְהָיָה֘ בְּעָבְרְכֶ֣ם אֶת־הַיַּרְדֵּן֒ תָּקִ֜ימוּ אֶת־הָאֲבָנִ֣ים הָאֵ֗לֶּה אֲשֶׁ֨ר אָנֹכִ֜י מְצַוֶּ֥ה אֶתְכֶ֛ם הַיּ֖וֹם בְּהַ֣ר עֵיבָ֑ל וְשַׂדְתָּ֥ אוֹתָ֖ם בַּשִּֽׂיד: (ה) וּבָנִ֤יתָ שָּׁם֙ מִזְבֵּ֔חַ לַה֖' אֱלֹהֶ֑יךָ מִזְבַּ֣ח אֲבָנִ֔ים לֹא־תָנִ֥יף עֲלֵיהֶ֖ם בַּרְזֶֽל: (ו) אֲבָנִ֤ים שְׁלֵמוֹת֙ תִּבְנֶ֔ה אֶת־מִזְבַּ֖ח ה֣' אֱלֹהֶ֑יךָ וְהַעֲלִ֤יתָ עָלָיו֙ עוֹלֹ֔ת לַה֖' אֱלֹהֶֽיךָ: (ז) וְזָבַחְתָּ֥ שְׁלָמִ֖ים וְאָכַ֣לְתָּ שָּׁ֑ם וְשָׂ֣מַחְתָּ֔ לִפְנֵ֖י ה֥' אֱלֹהֶֽיךָ: (ח) וְכָתַבְתָּ֣ עַל־הָאֲבָנִ֗ים אֶֽת־כָּל־דִּבְרֵ֛י הַתּוֹרָ֥ה הַזֹּ֖את בַּאֵ֥ר הֵיטֵֽב: ס

קללות על הר עיבל – ושמחה?

כשנכנסו בני ישראל לארץ, הם הגיעו להר גריזים ולהר עיבל, שם האזינו לברכות ולקללות המופיעות בפרשתנו. הר גריזים נבחר כהר הברכה, ואילו הר עיבל שימש למטרה הפוכה. בני ישראל גם נצטוו להקים מזבח על הר עיבל, עליו זבחו שלמים, וכן נאמר ״ושמחת לפני ה׳ אלוקיך״.

והקשה הגאון רבי משה פיינשטיין זצ״ל (בספרו ״קול רם״): מדוע נצטוו בני ישראל לשמוח על הר עיבל, ההר שנועד לקללות? האם לא היה מתאים הרבה יותר להביא קרבן ולשמוח על הר גריזים, שהוא הר הברכה?

מכאן – הסיק הגר״מ פיינשטיין – אנו למדים עיקר חשוב באמונה: ״כל מה דעביד רחמנא – לטב עביד״ (ברכות ס ע׳׳ב). כשממיט הקב״ה אסון על יהודי, חס וחלילה, הוא עושה זאת כשבמחשבתו – טובתו של האדם. ״כאשר ייסר איש את בנו ה׳ אלוקיך מייסרך״ (דברים ח, ה). גם אם הדבר מכאיב מאוד לאב המעניש את בנו, הרי זה נחוץ לפעמים, כדי למנוע מן הבן סטייה מהדרך הנכונה, ולפעמים נאלץ הקב״ה לנהוג כך עם בניו.

זבחי השלמים והשמחה על הר עיבל היו ביטוי של כלל ישראל לכך – שאפילו הקללות שבתורה הן לטובתנו.

ובתור שכאלה, הרי הן סיבה לשמחה!

נצחיות העם היהודי ־ מנת תלאותיו

מול פלא ההישרדות של העם היהודי עמדו פעורי פה יהודים ונכרים כאחד, חרף כל התלאות שהיו מנת חלקו במשך ההיסטוריה. המעניין והמרתק במיוחד בפרשה היסטורית זו הוא, שהדברים נאמרו ונחזו מראש. גם התלאות וגם נצחיות העם.

הנה למשל אחת הקללות שנכתבה בפרשתנו (כח, סה): ״ובמים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך״.

גם כשנח שלח את היונה מן התיבה וזו שבה אליו, השתמשה התורה באותו סגנון לשון (בראשית ח, ט):

״ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשוב אליו אל התיבה". ועל כך דרשו רבותינו במדרש (ב"ר לג, ו):

״אילו מצאה מנוח – לא היתה חוזרת״!

מוסיפים חז״ל במדרש, שגם במגילת איכה מצינו התבטאות דומה (א, ג): ״היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח״, ועל כך דרשו: ״אילו מצאה (כנסת ישראל) מנוח (בין הגוים בארצותיהם) לא היו חוזרים (לארצם, ארץ ישראל). ודכוותה (דברים כח): ״ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך״ – הא אילו מצאה מנוח – לא היו חוזרים

קללה זו אינה אלא ברכה!

כל הרדיפות, הגזירות וההשמדות הן שמנעו את האפשרות להיטמע בין הגוים ולהידמות להם. הן שעמדו לנו בזמנים שונים לקיים ולשמר את העם, הן מהבחינה הרוחנית והן מהבחינה הגשמית, ולהחזיר לחיקו גם את העריקים שרצו לברוח מגורלם.

האנטישמיות – קללה ובה ברכה

גם קללת האנטישמיות אינה רק קללה ואסון. קללה זו המוזכרת בפרשתנו (כח, לז): ״והיית לשמה, למשל ולשנינה, בכל העמים אשר ינהגך ה׳ שמה״, שצמחו ממנה כל הלעג, הבוז וההגבלות השונות שהוטלו על היהודים – גם בה טמונים זרעי ברכה משמעותיים.

עם כל הכאב והמחנק שחש היהודי במשך כל הדורות, היו אלו אמצעים יעילים ביותר, ששימרוהו וקיימוהו כיחידה לאומית חיה ונושמת. בכל מדינה, בה החלה לנשוב רוח הסובלנות, פרחה במקביל גם ההתבוללות, ומחקה בשואה איטית ומתמשכת מאות קהילות יהודיות. (ראה "אבן-עזרא", ובפירוש"אבי עזר" ־ שם).

בצאתי ממצרים ־ בצאתי מירושלים

מעתה יש בידנו להבין את דברי הפייטן: ״בצאתי ממצרים, בצאתי מירושלים״,

לאור דבריו של הגר״י ליבוביץ ממיר זצ״ל. שבדיוק באותה אהבה רבה בה הקב״ה הוציא את עם ישראל ממצרים, כך באותה אהבה הוציאם מירושלים לגלות!

רש״י עה״פ ״ואהבת את ה׳ אלקיך בכל לבבך… ובכל מאדך״ (דברים ו, ה), פירש את המילים ״בכל מאדך״:

"בכל מדה ומדה שמודד לך, בין במדה טובה בין במדת פורענות. וכן בדוד הוא אומר כוס ישועות אשא… צרה ויגון אמצא…״.

לאור זאת הסביר הג״ר חיים קמיל זצ״ל את דברי הגר״י לבוביץ, שמדבריו משמע שגם כאשר הקב״ה נוהג בעם ישראל מדת פורענות של ״בצאתי מירושלים״, הוא עושה כן באותה האהבה של מדה טובה של ״בצאתי ממצרים״. אשר על כן, היות והקב״ה נוהג בנו את מדת הפורענות מתוך אהבה רבה, לכן מחויבים אנו גם להחזיר לו אהבה על מדת הפורענות שהוא נוהג בנו מתוך אהבתו ־ ״צרה ויגון אמצא ובשם ה׳ אקרא״!

[כמו שאנו מצווים "ואהבת" – רק אחרי שאמרנו "הבוחר בעמו ישראל באהבה" או "אוהב את עמו ישראל" , כך כאן הוה מודה לו גם על צרה ויגון אמצא, שגם זו מידת אהבתו של הקב"ה!]

מהי מידת האהבה שבאה לידי ביטוי בצאתנו לגלות? יציאה בטרם כליה

בספר ״מאיר דרך״ הטעים להסביר את דברי הג״ר ירוחם ממיר, על פי מה שכתב רש״י על הפסוקים (דברים ד כה-כו): ״כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ… ועשיתם הרע בעיני ה׳ אלוקיך להכעיסו. העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ כי אבד תאבדון מהר וגו׳ ״.

וכתב רש״י: ״ונושנתם – רמז להם שיגלו ממנה לסוף ח׳ מאות ונ״ב שנה כמנין ונושנתם, והוא הקדים והגלם לסוף שמונה מאות וחמישים, והקדים ב׳ שנים לונושנתם כדי שלא יתקיים בהם כי אבד תאבדון, וזהו שנאמר וישקוד ה׳ על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק ה׳ אלקינו. צדקה עשה עמנו, שמיהר להביאה ב׳ שנים לפני זמנה״.

והנה מקובלנו (ראה אורה״ח הק׳ דברים לב, י) שלפני יציאת מצרים עם ישראל ירד למ״ט שערי טומאה, ואילו היו יורדים לשער הנ' ח״ו, לא היה אפשר להוציא אותם לעולם (׳׳בית הלוי׳׳ עה״ת שמות יב, מג),

ועל כן הקב״ה הקדים והוציא אותם, וזו היתה הצלתן של ישראל ״בצאתי ממצרים״. ומדברי רש״י הנ״ל, נמצאנו למדין, שבדיוק באותה מידה נהג בהם הקב״ה ״בצאתי מירושלים״, שהרי אילו היו מתעכבים בירושלים עוד שנתיים היתה מתקימת בהם ח״ו קללת ״אבוד האבדון״,

ועל כן הקב״ה הקדים והוציאם לסוף שמונה מאות וחמישים שנה, וזו היתה הצלתן של ישראל. ״בצאתי ממצרים… בצאתי מירושלים״ – באותה האהבה!

וזהו שהקדמנו כבר, שאנחנו מחויבים באהבת ה׳ גם על מדת פורענות שהוא נוהג בנו, כי גם מידת הפורענות שהוא נוהג בנו, היא מאהבתו אותנו.

שר האש ־ בכבשן האש

על הגה״צ רבי אלחנן בונם וסרמן זצ״ל הי״ד מספרים, כי בימיו האחרונים עלי אדמות, לפני שהצוררים הארורים ימ״ש הוציאו אותו להריגה על קידוש ה', אמר (ראה הקדמת בניו לספרי קובץ הערות וקובץ שיעורים):

״אנו מקיימים עתה את המצוה הכי גדולה, 'באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה׳. האש היוקדת את גופותינו היא האש שתחזור ותקים מחדש את בית ישראל״.

וכנראה שכוונתו היתה שמאותה האש, הקב״ה יחזור ויבנה את הבית השלישי בב״א.

על פי המבואר הסביר הגר״ח קמיל זצ״ל שגם אותה האש ״היוקדת את גופותינו״ היא אש של אהבת ה׳ את ישראל, ובאותה האש של אהבה – הקב״ה יחזור במהרה להקים את מקדש בית ישראל ולבנותו שוב על מכונו.

האש של המלאך גבריאל – הצלה מכח הדין = רחמים

הגמרא במסכת פסחים (דף קיח ע״א) מספרת את המעשה המופלא הבא:

״בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש, עמד יורקמו שר הברד לפני הקב״ה, אמר לפניו: רבונו של עולם! ארד ואצנן את הכבשן ואציל לצדיקים הללו מכבשן האש? אמר לו גבריאל: אין גבורתו של הקב״ה בכך, שאתה שר של ברד והכל יודעין שהמים מכבין את האש. אלא אני שר של אש, ארד ואקרר מבפנים ואקדיח מבחוץ, ואעשה נס בתוך נס אמר לו הקב״ה: רד!

באותה שעה פתח גבריאל ואמר: ואמת ה׳ לעולם״.

בספר ״יד משה״ (עמוד תשסב) הובא הסבר נפלא ביותר לדברי הגמרא.

הנה כדי להבין את כוונת גבריאל צריך תוספת ביאור: נכון הוא, שאם שר של מים יכבה את האש, לא יראו האנשים בכך נס, אלא תופעה טבעית. אבל הרי המים היו אמורים לכבות את האש רגע לפני שנשרפו חנניה מישאל ועזריה – ומי לא יראה בכך נס אדיר?

התשובה היא –

אמת שבצורת הצלה כזאת יהיו בכל זאת כאלה שיטענו, שכבוי האש במים על כל פנים תופעה טבעית היא,

אך עם כל זה היה ניתן לאמר גם שבכבות המים את האש, אולי יבחינו הצופים בנס, אבל לא ילמדו את גבורת הבורא, שכל מה שעושה לצדיקים הוא גילוי של רחמים, כי הם יגדירו את הנס, שהיתה מידת הדין על הצדיקים הללו, וכמעט נשרפו ונתערבה מידת הרחמים, ובאו המים וכיבו את השריפה וכך ניצלו.

לעומת זאת, בדברי גבריאל נשמע לימוד עמוק יותר, שאמר: ״אני שר של אש״ ־ ״אש״ זו מידת הדין, לאמר: כל הכבשן והאש שמלהטת בצדיקים הללו ממני הם, אך אני אהפוך את האש עצמה לרחמים ובה אצנן את הכבשן,

ולא עוד אלא שברגע אחד באותה אש שורפת אציל לצדיקים ותהיה האש לרחמים, ואשרוף לרשעים ויהיה להם דין. או אז יראו הכל שגבורתו של ה׳ היא גם בדין. כי גם האש, היא בעצם רחמים, וייעשה ״נס בתוך נס״ ולא רק שיתגלו רחמים אלא שיתגלה כי בתוך הדין עצמו יש גם רחמים!

"אמר לו ה׳ רד, באותה שעה עמד גבריאל ואמר: אמת ה׳ לעולם״. אמת היא, כידוע, דין,

ו״אמת״ נמנית גם בי״ג מדות של רחמים, כי מדת ה׳ אפילו בדין היא רחמים, ״ואמת ה׳ לעולם״,

האמת תתגלה לעולם, וכפי שגם על בית המקדש נאמר: ״באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה״,

היינו שאז יראו שאותה אש שורפת – היא האש שתבנה.

הזהב חשוב מהכסף. מדוע?

הגרי״מ שכטר שליט״א בספרו ״לקט אמרים״ (חלק א עמי קז) כתב הארה נפלאה. הנה בכתבי האר״י הקדוש (שער מאמרי חז״ל במאמר פסיעותיו של אברהם אבינו) מצאנו את הדברים הבאים:

״והנה נודע כי שבעת הכוכבים הם בשבעה רקיעים, וכנגדם מתיילדים ומתהווים בארץ בכח תנועתם שם שבעה מיני מתכות, ואמנם סדרם כך הוא: כסף, זהב, נחושת, בדיל, עופרת, כסף-חי, ברזל.

והם הם עצמם כנגד שבעה כוכבי לכת שהם: שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב, לבנה״.

עוד נכתב שם, כי שבעת מיני המתכות נמשכים משבעה מידות, מחסד ועד מלכות. והראשונה היא ״כסף״ המכוונת כנגד מדת החסד, ולאחריה ״הזהב״ שהיא כנגד מידת הגבורה וכוי.

ולכאורה ייפלא מאד: מדוע נחשב הזהב בעולם במעלה יותר מן הכסף, והרי לפי סדר חשיבות המתכות הוא שני לכסף?

אלא, כותב רבינו חיים ויטאל זצ״ל בספרו"עץ חיים" (שער לח פרק ג), כי דינים הנמתקים ־ הם גבוהים ונעלים יותר מעניינים שבשרשם הם חסד, ובזה עדיף הזהב על הכסף…

אל תסתכל בקנקן – אלא במה שיש בו

רבותינו המקובלים מצאו רמז נחמד לדברים מדברי המשנה (אבות כ, ג) משמו של רבי מאיר: ״אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו…״, שלעולם אין להתייאש מן הרחמים. לדבריהם, התנא רומז בדבריו לאחת משלוש עשרה מידותיו של הקב״ה – ״ונקה לא ינקה״ (שמות לד ז, במדבר יד יח).

לכאורה, בראות החוטא את דברי הפסוק הזה, הוא עלול ליפול לזרועות הייאוש – הקב״ה אינו מנקה את חטאיו, מידת הדין תיפרע ממנו עד תום.

אומר לו התנא: ״אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו" – אל תסתכל בק״נ של המלה "ונקה״, ולא בק״נ של המלה ״ינקה״. אם נסיר את אותיות קנק״ן מהמלים הללו, ניוותר עם האותיות ו׳ ה׳ י׳ ה'. אותיות אלה מרכיבות יחדיו את שם הוי״ה. כידוע, שם הוי״ה המסמל את מידת הרחמים.

מוסיף רבי חיים ויטאל, תלמידו המובהק של האר״י הקדוש, כי אותיות שם הוי״ה נכתבות במלואן ־ יו״ד ה״א וא״ו ה״א. סך כל האותיות הללו בגימטריא הוא מ״ה (45). גם לכך מרמז התנא באומרו "אלא במ״ה שיש בו״ – הסתכל במ״ה שמונח בתוך הקנקן.

בכך רומז התנא, כי כל מידותיו של הקב״ה הן כלי להחזקת מידת הרחמים. כמו שאומר רבי משה אלאשקר, שכל המידות טפלות למידת הרחמים.

ללמדך, גם כשהקב״ה מעניש את האדם – והדבר נראה לנו כמידת הדין, למעשה העונש הוא לטובתו ־ להיטיב לו באחריתו. הרחמים הם שמנחים את כל הנהגתו של הקב״ה עמנו, ולכן אל לאדם להתייאש מן הרחמים! (יחל ישראל׳׳ ח״ד).

מה בין ׳והשיגך' – בברכות, ל'והשיגוך' – בקללות?

ברוח זו, מסביר הג״ר יוחנן לוריא זצ״ל (בספרו. ״משיבת נפש״) מדוע בפרשתנו בהקשר לברכות כתוב ״ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך״ (דברים כח, ב) ׳והשיגך׳ חסר וא״ו, ואילו בקללות נאמר: ״ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך״ (שם, פסוק טו) – ׳והשיגוך׳ בכתיב מלא – והרי אמרו חז״ל (סוטה יא ע״א) ״מרובה מידה טובה ממידת פורענות״?

מכאן אנו למדים עד כמה אוהב ה׳ את עמו ישראל. כי הרי ״אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא״ (קהלת ז, כ), ולא יתכן שאדם לא יחטא במשך ימי חייו. אם הוא יקבל כאן בעולם הזה עבור קיום המצוות את כל הברכות בשלימות, בהכרח יקבל הוא את עונשו עבור חטאיו בעולם הבא, ואין לך רעה גדולה מזו.

על כן, מאהבת ה׳ את בניו, בני ישראל, מחסיר הוא מעט מהטובה הראויה לבוא בעולם הזה, כדי שנהיה בני עולם הבא. מטעם זה, את העונשים על החטאים, נותן הוא בשלימות כאן בעולם, כדי שלא להותיר שום פירעון חוב לעולם הבא. נמצא איפוא, שמאהבתו יתברך אותנו, הוא נותן כאן בעולם את הברכות חסרות ואת הקללות מלאות!…

מוסר ה׳ בני אל תמאס

תקנה קדמונית בידינו מימות עזרא הסופר לקרוא באחת השבתות שלפני ראש השנה, את פרשת ״כי תבוא״ שבה מצויה ה״תוכחה״.

העיון המעמיק בפסוקי התוכחה עלול להעביר צמרמורת בלב היהודי. בפסוקים אלו מודיעה התורה במפורש מה עלול לקרות אם וכאשר ישראל לא ישמרו אמונים לתורה כדבעי. העונשים שאודותם מאיימת התורה הינם מסמרי שיער בחומרתם, ומדהים כמו כן להיווכח שהם התקיימו בנו בכל עוצמת חומרתם. לפיכך, אין תימה שהמנהג נהוג בקהילות ישראל לקרוא את פרשת התוכחה בקול נמוך, כמי שמבקשים לא להבליט איומים נוראים אלו.

אלא שגם אם הקריאה היא בטון נמוך, קול ה׳ בוקע ממנה בכח רב ועליו לחדור לעומק הלבבות.

החכם מכל אדם קורא ליהודי (משלי ג, יא): ״מוסר ה' בני אל תמאס, ואל תקוץ בתוכחתו״, מטרת התוכחה אינה להפחיד את האדם, קל וחומר שהיא לא נועדה להפילו לתהום הייאוש הכרוך באבדן עשתונות.

מטרת התוכחה לגרום לאדם להשתפר ולהתקדם בעבודת הי, ועל כן טוב יעשה אם לא ימאס בייסורים ולא יקוץ בתוכחה, אלא יקבלם בהבנה ובאהבה וישתמש בהם כמנוף להתעלות.

חושך שבטו

שלמה המלך ע״ה גם מלמדנו את הבסיס ההשקפתי שעל גביו יוכל האדם להגיע לדרגה שבה לא ימאס ולא יקוץ בתוכחות ובייסורים, וזוהי ההכרה (שם, יב): "כי את אשר יאהב ה׳ יוכיח, וכאב את בן ירצה״. פסוק זה מתבאר בהרחבה בפירושו של הגר״א (שם):

"כי אין דרך להוכיח, רק לאוהב אשר ליבו דואג על רעתו ורואה שהולך בדרך אשר אינו טוב לו, הוא מוכיחו, וכן מסתמא כאשר מוכיח אותך הקב״ה מסתמא אוהב אותך… ואפילו לאהוב, אם אינו שומע לתוכחתו, אז הוא עוזב אותו לילך בדרך אשר חפץ,

אבל אב את בנו, אם אינו שומע לתוכחתו אף על פי כן אינו עוזבו, אלא מוכיחו בייסורין עד שעוזב הדרך הרע, והיינו מחמת אהבתו אשר גדלה עליו יותר מן הכל, כן ליבו כאב על דעתו וחפץ בהיצדקו, על כן מייסר אותו להיטיב לו…"

ברוח זו כותב ה״שפת אמת״ (ראה, תת׳׳ד) את הדברים הבאים:

״…ואין עונש איש ישראל כמו עונש הרשעים, אבל גם הוא תורה, ולכן נקרא ״מוסר ה'״… ועל זה כתיב (משלי יג, כד): ״אוהבו שחרו מוסר״, שגם המוסר יש בו אור ושחר, היפוך מה שכתוב ״חושך שבטו שונא בנו״.

מסתבר, אומר הגר״מ רייס שליט״א, שה״שפת אמת״ בא לרמוז כי הביטוי ״חושך שבטו״, יש בו כפל משמעויות: הוא מלשון חסכון – שהמונע את שבטו מבנו מוכיח בכך שהוא שונאו.

אולם מבין קפלי הלשון משתמע כמו כן שזהו מהלך של חושך ואפילה, והניגוד לכך הוא האוהב המייסר את בנו, אולם זהו צעד שכולו שחר ואור.

משמים מענישים את מי שאוהבים

הגה״צ רבי אליהו לאפיאן זצ״ל שואל: בפרשת ׳והיה אם שמע׳ כתוב ״וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה, ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר ה׳ נותן לכם״ (דברים יא, יז).

לכאורה הזכרת שם הוי״ה בפסוק זה אומרת דרשני, שכן מדובר כאן ב״חרון אף״ ועל כן מן הראוי היה לכתוב ״וחרה אף אלקים״ שם המציין את מידת הדין, ומדוע מזכיר הכתוב שם המציין את מידת הרחמים?

מתרץ הגר״א לאפיאן זצ״ל: דבר פשוט וברור הוא שאין חרון האף והעונש באים כנקמה ח״ו, אלא כמו שנאמר ׳וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה׳ אלקיך מיסרך׳. והנה כאשר בן חוטא והולך בדרן עקלקלות, כל זמן שהאב רואה שאם ייסרו בשוטים ייטיב הבן את דרכו, הוא בוודאי מייסרו מתוקף רחמנותו עליו.

אולם אם כבר תעה בדרכו בחיים באופן שכבר אין תקווה ממנו, מדוע יכהו חנם ללא תועלת? זה מה שנאמר כאן ׳וחרה אף ה׳ בכם', ללמדנו שכאשר בני ישראל יהיו במצב שיש עדיין תקווה שייטיבו דרכם שיעשו תשובה, או אז יתקיים ״וחרה אף ה׳ בכם ועצר את השמים״ וגוי, יסורים אלה יבואו כדי לעורר את העם לשוב אל הי, מה שאין כן אם יעמדו במצב ירוד שאין מה לקוות מהם, כבר לא יהיה מקום להנהגה במידת הרחמים.

דברים אלה אמר הג״ר אליהו לאפיאן זצ״ל בשיחה מיוחדת שנשא בפני קבוצות תלמידים בישיבה שמוצאם מארצות הברית. בקרב אותם בחורים היו כאלה שנטו לחזור לארה״ב בתום תקופת לימודים קצרה בישיבה על מנת להמשיך ללמוד שם במוסדות שבהם היה חשש שיתרחקו מתורה ויראת שמים, ברצותו להעמידם על חומרת הצעד של פרישה ממקום תורה למקום שבו צפויה להם ירידה רוחנית.

סיים הרב לאפיאן זצ״ל דבריו באומרו:

״לאור הדברים דלעיל, אל תתמהו אם רואים אתם שחברים שלכם לומדים באותם קולג׳ים ואינם נענשים על זאת כלל מן השמים. הסיבה לכך היא שמהם כבר אין מה לקוות, הם כבד נאבדו, רחמנא ליצלן. אולם אתם שזכיתם ללמוד כאן בישיבה הקדושה, הנכם עומדים במצב שאם תלכו חלילה ללמוד שם – תענשו, ודעו זאת היטב שלא יניחו לכם מן השמים בשום אופן, אם תלכו לשם נתון יתנו לכם מכות נאמנות!״.

בספר ״המשגיח מקמיניץ״ מובא סיפור על הגר״י נחום זאב מקעלם, שבזמן מלחמת העולם הראשונה נפלו פצצות ופגזים מכל עבר, וכל אנשי העיר היו מבולבלים מאד. פצצה אחת נפלה ברחוב הסמוך לביתו, בביתו של אברך שלמד פעם בת״ת ופרש למסחר. כשנעמד רבי נחום זאב בסמוך לחלון והבחין בשריפת ביתו של האברך, הכריז: ״כנראה מן השמים עדיין לא התייאשו מהאברך הזה, ואף שאנחנו כבד התייאשנו ממנו… ולכן מייסרים אותו״…

שם הוי״ה ממתיק את הקללות

ה״שפת אמת" (שם) מביא את דברי ה״זוהר" הקדוש (פרשת ״שלח״) המתייחסים לדברי הכתוב (שמואל-א ב, ו): ״ה׳ ממית ומחיה״. ותמה הזוהר: הרי שם הוי״ה הוא כידוע שם רחמים, וכי שם זה הינו ממית?

על כרחך התשובה היא, שאמנם שם זה הוא מכאיב ביסרו את הגוף, אולם כולו רחמים, משום שהוא גורם להארת הנשמה; להעביר לכלוך העוונות.

עוד הוסיף ה״שפת אמת״ (ראה, תרל״א) שאפילו אם חלילה אדם נענש בייסורי תוכחה ובקללות, אם הוא משכיל להבין שמטרתם לעוררו לשוב, בזה גופא הוא הופך אותם להיות ייסורים של אהבה והם נעשים לו לברכה.

מנקודת מבט זו יש להתייחס גם לתוכחות המופיעות בתורה בכלל ובפרשתנו בפרט.

בספר ״שפתי כהן״ (על התורה, מהרב ר מרדכי הכהן מצפת) היסב את תשומת לבנו לעובדה שהתוכחה שבפרשת ״כי תבוא״ פותחת בתיבה ״הוי״ה״. לבטח יש בענין זה רמזים נכבדים, אולם לאור הנ״ל מסתבר שמכלל הדברים נשמע שאמנם התורה פורסת בפרשה זו סדרה ארוכה של קללות ועונשים, אולם נקודת המוצא של כל אלו היא מידת הרחמים, באשר כל התוכחה מכוונת בסופו של דבר לטובת ישראל.

הרב ר׳ שלמה לוינשטיין שליט״א הביא בספרו ״חיים של תורה" את הרעיון הנפלא הבא.

בפרשתנו, בפסוקי התוכחה שבה, מוזכרות צ״ח קללות. ואילו בפרשת בחוקתי, מוזכרות בפרשת התוכחה מ״ט קללות. ואמרו חז״ל (מגילה לא ע׳׳ב) שהקללות שבפרשת ׳כי תבוא׳ משה רבינו אמרם מפי עצמו (וברוח הקודש, תוספות).

והנה אעפ״י שהקללות בפרשת כי תבא רבות הן, מכל-מקום יש בתוככי התוכחה כ״ו פעמים שם הוי״ה ברוך הוא, והם הרחמים שממתיקים את התוכחה, שיוכלו ישראל לעמוד בתוכחה ולהתקיים.

ועל פי זה פרשו את מאמר נעים זמירות ישראל (תהלים לד, כ) ״רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו הוי״ה״. שהכוונה, הרעות המה הקללות שבתוכחה של הצדיק, דהיינו של משה רבינו, והיינו התוכחה של פרשת כי תבוא שמשה רבינו מפי עצמו אמרם, המה רבות במספרם, תשעים ושמונה. אמנם ״ומכולם״ מכל הצרות הרעות שבתוכחה, ״יצילנו הוי״ה, שהוא שם של מידת הרחמים הנכתב כ״ו פעמים בתוכחה, הוא מציל את ישראל מכולם.

הנה שם הויה ברוך הוא בגימטריא: כ״ו (עשרים ושש) וכשנכפיל זאת בעשרים ושש פעמים שנכתבו השמות הללו בתוכחה יעלה בידינו לחשבון תרע״ו (676) כמנין: ״רעות״.

ואם כן מכל הדעות של התוכחה כנגדם יש את ההצלה על ידי ההמתקה של כ״ו פעמים שם הויה המכוון כנגד ״רעות״, והם הם ההצלה של עם ישראל מהקללות ומהצרות. (בשם ספר ״פנינים יקרים״).

בצד הפרפראות לחכמה שבעניין זה, הרמז הוא שקוף. אמנם בתוכחה קשה הדברים אמורים,

אולם תוכחה זו חתומה מכל עבר בשם הוי״ה, וההתקשרות לשם הרחמים היא המגינה מכל פגע.

שם הויה ממתיק הדינים

ברוח זו כתב הרמב״ן בתשובותיו (סימן תשס״ט) אודות השוני שבין התוכחה שבפרשת ״בחוקותיי׳, שמסתיימת בעניין של הטבה: ״וזכרתי את בריתי יעקב וכוי", לבין התוכחה שבפרשת ״כי תבוא״ שאין בסופה שום איזכור של הטבה, וזאת לפי שהתוכחה שב״משנה תורה״ מופיעה בתורה עם שמות הוי״ה, ושם רחמים זה ממתיק את כל הקללות, מה שאין כן בתוכחה שב״תורת כהנים״, שלא מופיע בה שם הרחמים, שהתורה נזקקת לסיים אותן בדבר טוב. (וראה גם דברי החיד׳א ב׳׳מדבר קדמות״, מערכת ת; אות יט, בזה).

אל נקמות ה׳

הסבר מעמיק לכתוב (תהלים צד) ״אל נקמות ה' אל נקמות הופיע״, כתב בעל ״תולדות יעקב יוסף״ (פרשת בא) בהקדים, משל למה הדבר דומה?

איש כפרי ביזה את כבוד מלכו. הוא נטל את תמונת המלך ורקע עליה ברגליו עד שנקרעה לגזרים. שמע על כך המלך, וכעם מאד, הוא החליט להענישו עונש, לכאורה, תמוה ומשונה: הוא מינהו להיות שר בכיר בממלכתו, ומדי פעם היה מעלהו בדרגות עד שמינהו למשנה לו.

עונש כואב מאד: ככל שהיטיב המלך עם הכפרי היו מעיו של האחרון מתהפכים בקרבו מרוב צער ובושה על עוגמת הנפש הרבה שגרם למלך הרחמן שמחל על עלבונו, ותחת להענישו – גידלו והיטיב עמו.

אולם עונש זה – לנקמה בא. נקמה שנותנת אותותיה כל עת שנזכר הכפרי בטובת המלך, ובעיקר כשנפגש עמו במסדרונות הארמון. כי אם היה בוחר המלך להענישו במיתה, היה לו צער אך לשעה ותו לא.

משא״כ כעת "כשהענישו״ והעלהו לגדולה, הוכפל צערו ־ איך מלאו לבו למרוד במיטיבו המלך…

זו נקמה – אך ברחמים. לא ביסורים ומיתה ודינים קשים.

זהו שאמר הכתוב ״אל נקמות ה"׳ ־ כי נקמת ה' היא על ידי מדת הרחמים, שלא כמלך בשר ודם.

והסיבה כי ״אל נקמות הופיע״ ־ שהנקמה היא במה שהופיע והראה האלקים לאדם את כבודו וגדולתו.

וכראות האדם את גדולת המלך, מתקרב ומתעורר הוא לתשובה לזכור איך מרד נגד המלך הרחום והחנון שמיטיב עמו כל כך, ואין לך צער גדול מזה. עכת״ד.

״ובמורא גדול זו גילוי שכינה״ – ע״י גילוי השכינה כשמתגלת לו לאדם רוממות הי, מתעורר הוא לידי יראה והכנעה.

ללמדינו: אכן לעתים נאלץ ה׳ ל״נקום״ ולהעניש את האדם על מעשיו הרעים על מנת שיתעורר להיטיב את דרכיו ולשוב בתשובה שלמה לפניו, אך כמה פיוס וברכה חן וחסד ישנם בנקמת ה'!

בהקשר לכך כתב הגאון הרב דסלר זצ״ל בספרו ״מכתב מאליהו״ (ח׳׳ג עמי 351): ״ומצאתי כתוב בסה״ק, כי הטעם אשר ביקש משה רבינו ע״ה ״הראני נא את כבודך״ תיכף אחר סליחת מעשה העגל, כי בסור חרון האף, אז מתגלגלים רחמים מרובים יותר מאילו לא היה חרון אף כלל!

ועיין בילקוט (עקב, תתמ״ה): ״כל מה שישראל אוכלין בעולם הזה בכח היסורין, אבל שכרם (פירוש: תוכנם ברוחניות) משומר לעתיד לבוא״.

״ועיין בספר ״תומר דבורה״ במידת ״לא החזיק לעד אפו"… אמנם יותר מזה יש כאן. נסתכל נא היטב. לכאורה כשהשי״ת גוזר יסורין, היינו שילמדו מהם ויעשו תשובה. ומי שאינו חוזר בתשובה אין לו עוד תקווה, כאמור ״לשווא הכיתי את בניכם מוסר לא לקחו". אבל יש עוד עצה, דהיינו: שהשי״ת פתאום מתנהג ברחמים גדולים למעלה מכל השערה, ואפילו לאותם שלא למדו מהיסורים, כי בזה פתח גדול לפני האדם – ההתהפכות מן הקצה אל הקצה, מקצה היסורין לקצה הנחת, צריך שיעורר זה את האדם כי מעשה ה׳ המה. ואפילו מי שלא שב מהיסורין, אולי ישוב בראותו החסדים הגדולים, וידגיש בהם נפלאות בהיות הישועה גדולה כל כך. וזהו ״לא החזיק לעד אפו", כי כל מדה של הנהגת השי״ת אינה בשביל הגשמיות, אלא בשביל שילמדו מזה, ויעלו ברוחניות״, עכ״ל.

אין שלימות לחיים בלי סבל

על הכתוב ״יענך ה׳ ביום צרה״ שנו רבותינו בילקוט (תהלים כ, רמז תרע״ט): ״משל למה הדבר דומה? לאב ובן שהיו מהלכים בדרך. נתייגע הבן, אמר לאביו: אבא! היכן היא המדינה?

״אמר לו: בני! סימן זה יהיה בידך. אם דאית בית קברות לפניך ־ הרי המדינה קרובה לך.

״כך הנביא אומר לישראל: אם ראיתם הצרות שיכסו אתכם ־ מיד אתם נגאלים,

שנאמר ״יענך ה׳ ביום צרה״.

לא ניתן להגדיר מהו ״טוב״ לולא שיש ״רע״. כמו כן לולא המחלות, האדם לא היה מסוגל להעריך מהי בריאות. ספר חדש שיצא לאור באיטליה ושמו ״טוב לחלות" קובע כי יש לחלות מידי פעם כדי לשמור על בריאות הנפש. ״אפשר למות מעודף בריאות״ – קובעים שני מלומדים, ג׳רג׳יו אברהם וקאלודיו פרגריני, ומוסיפים, כי למחלה חשיבות רבה בחיינו, והיא זו שלמעשה שומרת על האיזון הנפשי ובריאות האדם.

בני האדם, טוענים הסופרים, עושים טעות חמורה כאשר הם מנסים בכל דרך להיפטר או להסתיר את מחלותיהם. המחלה היא חלק בלתי נפרד מחיינו, והנפש זקוקה לה כדי לשמור על בריאות הגוף. לדבריהם, מחלות אמורות לחזק בסופו של דבר את נפשנו, והן גם ערובה לחיים ארוכים ובריאים.

הינך סובל צרות ויסורים, הרי הם סימן לגאולה עתידה!

יש הטוענים כי השואה הביאה להחלטת הקהילה הבין-לאומית על הקמתה של מדינת ישראל. תוצאותיה העיקו על מצפון העולם. אילולי היא, לא היה הרעיון הלאומי קורם עור וגידים. בעיצומה של השואה היו בתוכנו אשר מנעו את השמעתה של זעקת השואה בראותם בה התפתחות חיובית בכיוון לתקומה לאומית.

דווקא מתוך כבשני הגזים באה תפנית במעמדו ובמצבו של עם ישראל. בעיית הגמול של השואה אמנם מהווה נושא לדיון בפני עצמו, ברם, עובדה היסטורית היא כי דווקא על יסוד השואה הוקמה מדינת ישראל.

זהו גם עניין המיתה שנגזרה על האדם, אשר אחריה נקווה לשוב ולחיות בתחיית המתים.

לכאורה צריך להבין: מדוע יש צורך להמית ולהחיות, הרי עדיף היה שיחיה האדם לעולם? ואם המטרה היא למרק את עוונותיו, הרי מצינו כמה וכמה צדיקים שמתו בלא עוון, רק בעטיו של נחש?

אלא, כיון שלעתיד לבוא, כאשר יתגלה כבוד מלכות שמים לעיני כל בשר באור גדול והבריאה תגיע לתכליתה, אין בכח המין האנושי בעוה״ז לקבל את האור הגדול, אלא אם יקדם לו ההעדר, דהיינו המיתה, שהיא צריכה להיות הקדמה וסיבה לקבלת האור של תחיית המתים. על כן אנו אומרים בתפילה:

״מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה״ – מה שהוא ממית זה כדי להחיות אחר כך כאשר יצמיח ישועה בקרוב.

לכן אמרו חז״ל ״החיים למות והמתים להחיות״, ללמדנו מה שהחיים למות הוא כדי שהמתים להחיות באור גדול, ביתר שאת וביתר עוז.

מלאך המוות, הגיהנום ויצר הרע ־ לטובת האדם

אפילו את עובדת קיומו של מלאך המוות ראו חכמינו כמציאות חיובית לטובה. כך שנו רבותינו במדרש (בראשית רבה ט, ה) עה״פ ״וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד״:

״בתורתו של ר׳ מאיר מצאו כתוב: ״הנה טוב מאד ־ הנה טוב מות!״

פירש״י: ׳בתורתו של ר׳ מאיר׳ – בספר תורתו, ׳הנה טוב מות׳ – הדא הוא דכתיב: ׳טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו׳.

עוד דרשו הז״ל (שם, אות י): 'והנה טוב מאד – זה מלאך המות׳.

ללמדנו, כי המיתה היא ההעדר וההכנה לביאת האור הגדול לנפשות העתידות לעמוד בתחיית המתים.

בעניין זה עוד הוסיפו חז״ל (שם, אות ז):

״הנה טוב מאד״ זה יצר הטוב. ״והנה טוב מאד״ – זה יצר הרע״. וכי יצר הרע טוב מאד? אתמהא! אלא שאלולי יצר הרע לא בנה אדם בית ולא נשא אשה ולא הוליד ולא נשא ונתן, וכן שלמה אומר ״כי היא קנאת איש מרעהו״ (קהלת ד).

בהמשך המדרש (שם, אות ט) שנו רבותינו: ״הנה טוב מאד – זו גן עדן. והנה טוב מאד – זו גיהנום״.

וכי גיהנום טוב מאד? אתמהא! משל למלך שהיה לו פרדס והכנים לתוכו פועלים…״.

מעיר האדמו״ר מאוזרוב, אף שחז״ל עצמם שאלו במדרש ותמהו ״וכי גיהנום טוב מאד?״ ותירצו עפ״י משל, מכל מקום עדיין הדברים טעונים הסבר.

אך ההסבר הוא עפ״י מה שאמרו חז״ל (שבת קנב ע׳׳ב): ״משל למלך בשר ודם שחילק בגדי מלכות לעבדיו, פקחין שבהם קפלום והניחום בקופסא. טפשין שבהן הלכו ועשו בהן מלאכה. לימים ביקש המלך את כליו, פקחין שבהן החזירום כשהם מגוהצין, טפשין שבהן החזירום כשהן מלוכלכין… ועל טפשין אמר כלי ינתנו לכובס״.

פירש״י: ״אף זו לגיהנום לצורפה שם״.

נמצא כי הגיהנם הוא אך לטובתם, כיון שעל ידו מזדככים עד שראויים להכנם לגן עדן, ולכן קראו חז״ל לגיהנום ״טוב מאד״ כיון שבסופו של דבר אף הוא מיועד לשם הטבה! ונחמד בזה להשכיל מה שמצינו בפרק שירה, גיהנום אומר: ״כי השביע נפש שוקקה, ונפש רעבה מלא טוב״ (תהלים קז, ט).

ותמוה מאד: איזה קשר יש בין גיהנום ל״נפש רעבה מלא טוב״?

אלא, כיון שע״י היסורין בגיהנום נטהר האדם מעוונותיו וראוי עתה לקבל שכר בגן עדן, שפיר מתאים פסוק זה לגיהנום, שהרי באמצעותו ״השביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלא טוב״ שמזדככת הנפש החוטאת.

זו הסיבה שדרשו חז״ל (בראשית רבה ח שבגלל הגיהנום לא נאמר ״כי טוב״ ביום השני, כפי שנאמר בשאר הימים, ואעפ״כ חזר וכללן כולם בסוף, כי מאחר שמטרת הגיהנום היא לטובה, חזר וכללן בסוף.

גם מהעונש הנורא שפקד את דור המבול – דור שהכעיס את בורא עולם עד שגמר אומר להענישם ולכלותם היות ו״קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמם מפניהם והנני משחיתם את הארץ״ (בראשית ו, יג) גם מעונש זה באה ברכה לעולם.

רבותינו בגמרא (סנהדרין קח ע״א) אמרו: ״חמי טבריה נשתיירו ממי המבול״. וכן בהקשר לאיסור הטמנה בחמי טבריה בשבת, אמרו (שבת לט ע׳יא): ״תולדות אור הוא דחלפי אפיתחא דגיהנם״. וחמי טבריה ידועים הם לכל בטיבם וסגולתם להבריא את הבריות. מכאן למדים אנו, אומר בעל ״אגרת ישרים״, שלא העניש בורא עולם את דור המבול במים רעים אלא במים טובים ומבריאים, שיש בהם ברכה לעולם. ואולי מסיבה זאת השאיר השם יתברך מים אלו, כדי ללמדנו התבוננות נפלאה זו!

*

מהפסגה רק נופלים, ומהתחתית רק עולים

[בנועם שיח]

לפני שבר גאון

״הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה״ (כח, מג).

הלא ידוע, שכתוב בזוהר הקדוש שבתוכחה האיומה גנוזות ברכות נפלאות. ומהי הברכה הצפונה כאן?

ומדוע הכפילות – מעלה מעלה, מטה מטה? לא די לומר הגר יעלה מעלה, ואתה תרד מטה??

הנה כשברח דוד המלך מפני בנו אבשלום, יצא שמעי בן גרא לקראתו, וקיללו קללה נמרצת.

חנה אבישי לדוד: ירשני מלכי להורגו, אך דוד השיבו: ״הנח לו ויקלל, אולי יראה ה׳ בעניי, והשיב לי טובה תחת קללתו היום הזה" (שמואל ב, טז).

מדוע סבר דוד, כי בעקבות הקללה יראה ה׳ בעוניו וייטיב עמו?

ואם מצד שה' יראה בצרתו – האין צרתו כמי שנרדף על ידי בנו שמרד בו – די בה שיראה ה' בעוניו?

 

נקדים מעשה שיבהיר את הענין:

את הסיפור הבא סיפר ה״חתם סופר" לתלמידו הגאון רבי הלל מקולומיי זצ״ל, שקבע בספרו "ליקוטי חבר בן חיים" (חלק ה), וזה תוכנו:

הגאון רבי אליעזר אשכנזי זצ״ל (רבה של מצרים בזמן מרן הבית יוסף זצ״ל, אשר ה'פני יהושע' מעיד עליו "שהיה חכם בכל החכמות וכמעט היה יחיד בדורו, שכל גאוני הדור היו מריצים שאלותיהם אליו", כמובא בשם הגדולים למרן החיד״א זצ״ל, מערכת ספרים י, כא), הנודע על שם ספרו ״מעשה ה'״, היה מהשרים היושבים ראשונה במלכות מלך מצרים, ולאות אהבה העניק לו המלך טבעת יקרה. יום אחד, ביום הולדתו של המלך, לבש הגאון בגדי חג ועלה לארמון לברך את המלך ביום חגו. כשעבר על הגשר פגש בו אחד השרים ושאלו האם לא שכח את הטבעת היקרה, אות הוקרת המלך. הושיט הגאון ידו, להראות שהטבעת ענודה באצבעו. מיד לפת השר הצורר את ידו, הסיר את הטבעת מאצבעו וזרקה לנילוס. גחן הגאון, וקלט את הטבעת במעופה. המשיך בדרכו והתקבל בכבוד מופגן כשהמלך מרוממו מעל כל השרים. בהגיע עת הסעודה החגיגית פרש מטעמי כשרות, והמלך ליווהו בכבודו ובעצמו לפתח הטרקלין.

אמר לעצמו: "החכם מכל אדם אמר: ״לפני שבר-גאון״ (משלי טז, יח). מהפסגה, נופלים. ואני, הגעתי לפסגה. אם סייעוני ממרום לתפוס את הטבעת במעופה, והמלך האיר לי כך פניו, הגיע גלגל מזלי למרום שיאו, ומעתה צפוי השבר, חלילה״.

מיד כנס אבנים טובות ומרגליות ודינרי זהב בתיבה קטנה, מיהר לנמל, מצא ספינה קטנה שהפליגה לטורקיה, וירד בה. הוברר שאכן נמלט ברגע האחרון. כי השרים ניצלו את היעדרותו מהסעודה וכולם כאחד הסיתו את המלך נגדו עד שנתרצה להם להורידו מגדלותו, ואף נפתה להאמין שמעל באמונו. שלח פלוגת חיילים לאסרו ולהשליכו לכלא, וכאשר באו לביתו, לא מצאוהו.

הספינה קרבה לחופי טורקיה כשפרצה סערה עזה. לא עמדה בחבטות הגלים, וטבעה. התיבה היקרה צללה עמה. הגאון נאחז בקורת עץ על פני המים עד שנסחף לחוף קונסטנטינופול. עלה אל החוף חסר כל, ערך חשבון נפשו, ותלה בעוון ביטול תורה. עלה לבית המדרש לעסוק בתורה יומם וליל, ואלמנה אחת פירנסה אותו מלחמה הדל. עברה עליו תקופת עוני ומחסור. יום אחד לא הביאה אלא קערת מרק. ביקש לאכול, והנה צנח לתוכה עכביש ארסי ופסל את המאכל. במקום להצטער, החל לשמוח. אמר: ״הגעתי לתהום, ומשם רק עולים״…

ואכן, באותו יום שמע כרוז לאמר: אלוף משחקי השח בממלכה, שהיה מתחרה עם השולטן מדי יום, שבק חיים. השולטן מבקש אדם הבקי במשחק המלכים, למלא מקומו. קם הגאון, הלך לארמון והציע עצמו. ראוהו אנשי המשמר והזהירוהו, שאם מהתל הוא בשולטן דמו בראשו. כי היה לבוש כאחד העניים חובקי האשפתות. עמד על דעתו והובא לפני השולטן. נפעם השולטן מתחבולות משחקו, הלבישו בגדי כבוד והזמינו לבוא לפניו יום יום. מובן שקצב לו מזונותיו בכבוד, והעניק מחציתם לאלמנה שפירנסתו עד כה. כיון שתלה אסונו הקודם בביטול תורה, היה משלים עתה שעות לימודיו על חשבון שעות השינה. כיון שכך, תקפה עליו עייפותו.

יום אחד ישב מול השולטן וביצע מהלך מזהיר במשחקו. החל השולטן לחשב תגובתו, ובינתיים גברה עייפות הגאון ונרדם לנוכח השולטן! והנה, לא רק שלא קצף עליו ולא הענישו, עוד לקח כר משי ממיטת הסיבתו והניחו תחת ראש הגאון, ועזב בלאט את החדר. כעבור כמה דקות ננער הגאון, וראה לחרדתו שהכר של השולטן תחת ראשו. אמר לעצמו: ״שוב הגעתי לפסגה״! ומיד עזב את העיר ואת המדינה, [ובסוף גלגוליו] הגיע עד אשכנז והיה לרבה של פוזנא.

ולשאלותינו –

מעלה מעלה – ללמדנו בא, שאם הגר יעלה מעלה מעלה – בעל כורחו יתחיל לרדת, ונפול יפול.

ואם עם ישראל ירד מטה מטה – יתהפך הגלגל לטובה, ויעלה עד שמי רום!!  (״הולך תמים״).

מבאר הגאון רבי אברהם דיין זצ״ל מארם צובא:

לפי שגלגל הוא הסובב בעולם. כשהגלגל מגיע לשפל המדרגה – בעל כורחו עולה הוא בחזרה,

כשם שכאשר הוא ברום המעלה, מתחיל הוא לרדת. ואחרי ״דרגה״ בא ״תביר״ ושבר,

וכמאמר שלמה לפני שבר – גאון״ (עליה). ואכן מפסוק זה למדו חז״ל משמו של רבה (מגילה סו ע״ב) שזו הסיבה שהזמינה אסתר המלכה את המן עם המלך אל המשתה – כדי להעלותו לשיא הגדולה, לרום הגלגל, ומשם תהיה נפילתו חזקה יותר!

גורלו של העני ־ כסף

מפורסם הוא המשפט השגור בפי כל: ״בתר עניא אזלא עניותא״ (בבא בתרא קעד ע״ב). ביאורו הפשוט של משפט זה הינו, כי מזלו של העני כה גרוע הוא, עד שהעניות דרכה לחזר אחר העניים ולהותירם במצבם האומלל.

בעל ה״עיני שמואל״ מפרש משפט זה באופן מעניין ביותר. לדבריו, ״בתר עניא״ – לאחר העניות, כאשר אדם מגיע לשפלות, לתחתית שאין למטה הימנה, או אז ״אזלא עניותא״ – העניות תלך לה ומזלו יתחיל להשתפר…

וזוהי כוונת חז״ל, שאדם שנגזר עליו להיענש בעניות יידע, כי כאשר יגיע לדלי דלות, אות וסימן הוא כי מצבו עתיד להשתפר.

רמז נאה נותן בעל ה״עיני שמואל" לפירושו. שהנה, כאשר נתבונן באותיות המילה עני נבחין, כי האותיות הבאות אחריהן יוצרות את המילה כסף – עני -כ…

לתקוע מסמר בגלגל המזל

בכל מהלך חיי האדם קיימת תכונת המחזוריות: תקופת גאות ושפל, התקדמות ונסיגה, פעילות ושביתה. תופעה שהמתכחש לה עלול לשלם מחיר כבד.

כל העולם כולו פועל במחזוריות של יום ולילה, קיץ וחורף. גם מזלות בני האדם עולים ויורדים, כמאמר חז״ל ״גלגל הוא שחוזר בעולם״ (שבת קנא ע״ב).

מסופר על דון שמואל ברבי מאיר הלוי אבולעפיה, שהיה שר האוצר של המלך פדרו הראשון (״האכזר״) מספרד, והבריא את אוצר המדינה. זכה דון שמואל לעושר ולכבוד, תורה וגדולה במקום אחד. גדול בתורה היה, ומשורר מחונן. בנה בכספו כמה בתי כנסת מפוארים, לרבות בית הכנסת הגדול בטולדו (שהיה לכנסיה, ועדין מתנוססות על כתליו כתובות עבריות).

יום אחד שאלו המלך: ״דון שמואל, הן יש לך הכל! האם נותרה לך בקשה לבקש מהבורא?״

ודון שמואל ענה: ״אמנם כן, מלכי, בקשה פעוטה, רק לתקוע מסמר״.

תמה המלך: ״לתקע מסמר? במה?!

ודון שמואל ענה: ״בגלגל המזל שלי, שיישאר ממוסמר למקומו, ולא יוסיף להסתובב״…

וכאשר חשש כן היה. בשנת קכ״א (1361) סר חנו, בצו המלך נאסר, כל רכושו הוחרם, והוא עונה בבור כלאו עד מוות!

כח התגובה

העיקרון הפיזיקלי של כח התגובה מלמדנו: אם גוף אחד פועל על גוף שני בכוח – פועל השני על הראשון, באותו כוח ובכוון שונה. למשל, אם נזרוק כדור בכח רב למטה – נגרם לחץ ותנופה כלפי מעלה.

נמצא שדווקא תהליך הירידה, הוא המחיש והמאיץ, בסופו של דבר, את תנופת העלייה.

כך שנו חז״ל במדרש (שמות רבה לא, ג): ״גלגל הוא חוזר בעולם. לא מי שהוא עשיר היום – עשיר למחר, ולא מי שהוא עני היום – עני למחר…״

האדמו"ר מסלונים ועלייתו

מספרים על האדמו״ר מסלונים בעל ״יסוד ושרש העבודה", שהיה בצעירותו עני מרוד, אפילו אוכל לשבת כמעט שלא היה למשפחתו.

בעיירות היה נהוג, שבכל ערב שבת היו הנשים מביאות את סירי החמין שלהן לתנור שבמאפיה כדי שיישארו שם חמים, ובשבת לאחר התפילה היו באות להוציא אותם.

לאשתו של הצדיק לא היה ממה לבשל חמין לשבת: לא תפוחי אדמה ובודאי שלא בשר אפילו לא שעועית. אך כדי שלא ייוודע הדבר, הלכה גם היא ביום שישי לתנור ובידיה סיר עם מים חמים…

אחת משכנותיה שידעה את גודל עניותם, חשדה שכך הדבר. פעם בשבת בבוקר פתחה לעיני כל הנשים את הסיר של הרבנית – והנה בושה וחרפה! – מעט מים חמים ותו־לא…

באה הצדקת הביתה בבכי רב. היא לא הצליחה להתגבר על הצער והבושה.

בעלה ששמע את שאירע, אמר לה בבטחון ובנחת כשחיוך על פניו: אל תבכי! כשנקודה מסוימת בגלגל מגיעה למטה למטה – היא מתחילה לעלות! רק טובה גרמה לך השכנה: היא הביאה את מנת הימורים שלנו לשיא ומעתה ישתפר הכל.

למחרת הוזמן הרב לכהן כראש ישיבה ונעשתה פרנסתם מצויה.

הכל יעבור…

בארצות המערב רווח היה סיפור עם שמקורו קדום וקדוש, והוזכר ברמז בספרי מרן החיד״א זצ״ל.

שלמה המלך חכם מכל אדם היה, ״וידבר שלושת אלפים משל, ויהי שירו חמישה אלף״ (מלכים א ה, יב) – מלמד שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה שלושת אלפים משל, ועל כל דבר ודבר של סופרים חמישה אלף טעמים (עירובי! כא ע״ב). ״ויתן אלוקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד, ורוחב לב כחול אשר על שפת הים״ (מלכים שם, פסוק יב).

ביקש שלמה ברוב חכמתו לתמצת את חכמת החיים לאימרה קצרה, לכמה מילים, ולחקקה על טבעתו, כדי שתהיה לנגד עיניו תמיד. קרא לצורף החצר והורהו:

"עשה לי טבעת, חקוק על חותמה את המלים: הכל יעבור!!!״…

כמה נוקב!

בהגיע בשורה טובה ־ עוד מחוז נכבש. הכנסות האוצר גדלו, העם מביע נאמנות ־ הסתכל בטבעת, ולא זחה דעתו. ידע שהכל ארעי וחולף, עלול להשתנות כהרף עין. בהגיע בשורות מרות, התקוממות או מפלה, עצב ומורת רוח, הביט בטבעת ונחה דעתו: אין מקום לייאוש. נעבור גם את זה, ויגיעו ימים טובים יותר. הוא שאמר שלמה המלך בחכמתו: ״ביום טובה היה בטוב, וביום רעה ראה״ (קהלת ז, יד). ׳ראה׳ – מה?! התבונן וראה שגם זה יעבור!… "מעיין המועד״ הגש״פ).

וכתב רבינו בחיי את הדברים החשובים הבאים:

״ואם תשכיל ותשא עיניך למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, תמצא… וסוף השמחה מצד המון האנושי, בשגם הוא בשר, מה כתיב ביה: ״וינחם ה׳ כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו" (בראשית ו). גם במשכן, שהיה דוגמת העולם, ביום השמיני למילואים… ואותו היום לא היה כמוהו במעלת השמחה… כבד ידעת מה שקרה בו, וסוף השמחה מה שהגיע אליה… ״והנה על שמחת העולם הזה אמר קהלת (ב, ב) ״לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מה זו עושה״. ובאור הדבר: מפני שהשמחה והעצבון אחים סמוכים זה לזה, בסמיכות היום והלילה.

וכשם שאדם בטוח ביום שיבוא הלילה, וכן בטוח בלילה שיבוא היום אחריו – כן הוא בטוח שתבוא השמחה אחר העצבון, וכן העצבון אחד השמחה…

״נמצאת למד כי שמחת העולם הזה אין לה שלמות כלל. אמנם כל טובו ושלוותו הבל ורעות רוח וכל כבודו לכלימה וציץ נובל צבי תפארתו.

שהרי בשעה שתקוותו של אדם חזקה בשמחתו הרי היא פוסקת, עוממת והולכת.

וע״כ תקנו לברך על שנוי היין הטוב והמטיב שהיא הברכה שתקנו על הרוגי ביתר כשנתנו לקבורה.

וכל זה כדי להעציב את האדם הקרוץ מחומר והמורכב מן היסודות הטבעיים, שהם גופים מתים המשוקע בחושי תאוותיו ושיחזור ריבוי שמחתו לדרך המיצוע" (״שלחן של ארבע״).

עד כאן דברי רבינו בחיי, והדברים מבהילים.

חז״ל בראותם גודל הנזק שעלול לבא מריבוי השמחה, תקנו את ברכת הטוב והמטיב, להזכיר לנו את הרוגי ביתר. התקנה היחידה שמצאו לשמחה שלא יגיע ממנה עצבות היא – להקדים את העצבות. להקדים יראה ורעדה, ולערבם בשמחה. רק אז ניתן לקוות שלא תצא תקלה משמחה זו. אחרת, אחרית השמחה תוגה!

מטעם זה, מסביר בעל ״מדרש שמואל״ נהגו לשבור כלי זכוכית בעת שמחת חתן וכלה (ראה ברכות לא ע״א) כדי לערבב את השמחה, שלא תגיע לשיא.

להיות רק – קצת פחות – מלמעלה

לאור זאת פירש רבי אליעזר אשכנזי בספרו ״מעשה ה'״ את הפסוק שבפרשתנו (כח, יג):

״והיית רק למעלה ולא תהיה למטה״. ״רק״, לשון מיעוט (ראש השנה יז ע״ב). אם תהיה ״רק״ למעלה, ולא תגיע לפיסגה, למעלה ממש – ׳לא תהיה למטה', כי מהפיסגה נופלים…! (כך פירש גם בעל ״תולדות יעקב יוסף").

המברך את המלך שיגיע לשלימות

בצמוד לרעיון זה, הסמיך גם סיפור. מעשה באדם שהקיץ משנתו, ומיהר לארמון המלוכה. סח למלך, שבחלומו ראהו עומד לפני גרם המדרגות המוליך אל אפריון כס המלכות, והוא מטפס עד חצי המדרגות. שמח המלך על החלום, והורה להעניק לאיש חמש מאות זהובים מאוצר המלכות. שב האיש לביתו וסח כל שאירע לאשתו, וזו סיפרה חיסרה לבעלה. אמר לעצמו: חברי קטע את החלום באמצעו…

למחרת השכים בבקר ועלה לארמון המלך, סיפר: ״בחלומי, והמלך עומד לפני גרם המעלות לאפריון כס מלכותו. החל המלך לעלות במדרגות, עד הגיעו אל הכס הרם והנישא; מלך ביופיו חזו עיני!…״.

לפתע קדרו פני המלך והורה להכותו חמש מאות מלקות. זעק ואמר: ״היכן הצדק והיושר? על מחצית החלום קיבל חברי חמש מאות זהובים, ועל כולו נגזרו עלי חמש מאות מלקות?״

ענה המלך ואמר: וודאי, כך היא שורת הדין. הלא תבין, חברך בשרני שבכל מפעלותיי לא הגעתי אלא עד החצי, ועוד יש לפני מסלול של עליה ועשייה. אבל אתה בשרתני שהגעתי לרום המעלה, ומשם אין לאחריה אלא נפילה!״…

או עליה או ירידה

משמו של רבינו הבעל שם טוב נמסר: ״האדם נמצא באחד משני המצבים: עליה או ירידה, שאי אפשר לעמוד במדרגה אחת תמיד״ "תולדות יעקב יוסף״, שמות),

ויש לו תקופות ירידה מחזוריות ומסוכנות. מחזוריות זו משתנה בהקפה ובתנועותיה, והאדם נדרש להרחיב ככל הניתן את תקופת העלייה ולהעצימה, הן מבחינת היקפה והן מבחינת איכותה ותפוקתה,

ולצמצם ככל שניתן את תקופת הנסיגה. וודאי ש״יום ולילה לא ישבותו״ והיממה מורכבת משניהם יחדיו.

אבל גאוני ישראל כהגאון מווילנא ועוד רבים אחרים צמצמו את השינה לשעתיים ביממה. גם הם לא הצליחו להשתחרר ממנה כליל, כי חוק הוא שנטבע בבריאה, שלא תתכן התעלות רצופה!

ימי האהבה והשנאה

רבינו תם זצ״ל, מגדולי רבותינו הראשונים, הגדיר מחזוריות זו בשם ״ימי האהבה וימי השנאה״ (ספר הישר, שער ו׳ פסקה ב'), ו׳לשון חכמים מרפא׳: ״כי כל מתחיל לעשות שום מעשה אם יהיה לו במעשה ההוא שום הנאה, תיכנס בליבו התאווה (לגמור הפעולה). כי כן כל מעשה שיש בו שום הנאה: תיכנס בליבו האהבה הראשונה – ואחר כן תסור ותיכנס בליבו השנאה ־ ולקץ ימים תסור.

״וכן יתחלפו תמיד: יסור האחד ויבוא השני… כי האהבה והשנאה נלחמות שתיהן: פעם תגבר האחת ופעם תגבר השנייה…״.

טבע האדם, כאמור, שהוא אינו מצוי באותו מצב נפשי כל העת. הרגש אינו יציב. פעמים מרגיש הוא יותר חיות וחשק, ופעמים פחות בשל היות הרגש מרכיב חשוב באישיותנו.

מדריך אותנו רבינו תם זצ״ל להשתדל להתקדם דווקא בימי החשק, ואילו ב׳ימי השנאה׳ – הירידה, להיאחז בשלב אליו הגענו. ב׳ימי השנאה׳ עלינו רק לדאוג ולהשגיח שלא לסגת לאחור, ואילו את ההתקדמות לשמור ל׳ימי האהבה׳…

להט החרב המהפכת

הגאון רבי אליהו אליעזר דסלר זצ״ל, מגדולי המחשבה, כתב במאמר הדרכה (״מכתב מאליהו״ ח״ב עמי א) כי מצבו הפנימי של האדם משתנה מזמן לזמן, עולה ויורד בתוך שטח מסוים, והקצוות האלו מגדירים את מדרגתו:

 • יכוונו הפנימי ורגשי לבבו עלולים להתנועע, מבחינת ׳גדלות המוחין' והתעודדות של קדושה – לבחינת ׳קטנות המוחין׳ וירידה, וחוזר חלילה: יום אחד חושק הוא בלימוד התודה או במעשה המצוות, ולמחרתו הוא מתרפה. אן מדרגתו למעשה לא השתנתה, שהרי הוא חוזר לאותם הקצוות פעמים רבות. נמצא שצריך להגדיר כל מדרגה לא כקו, אלא כשטח שבין שני הקצוות, העליון והתחתון, שביניהם מתנועעות הכרתו והתחזקותו הרוחנית״.

בתורת הקבלה מבואר, שאף זו תוצאתו של חטא עץ הדעת טוב ורע. לפני כן היה האדם דבוק בבוראו וגופו טפל לנשמתו ולרוחניותו. החטא השריש בו את היצרים והתאוות, כרת את הנשמה מדבקותה והגביר את כח הגוף. כך כפה על האדם התגוששות ומלחמה תמידית: ״עץ הדעת טוב ורע״, אור וחושך, רוחניות וגשמיות, טהרה וטומאה. כשגורש מגן עדן, הוצבו שם הכרובים ובידם ״להט החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים״ (בראשית ג, כד), ולמנוע בעדו לשוב לחיי הרוחניות הצרופה״.

"לחט החרב המתהפכת״, הסביר הזוהר הקדוש (ח׳׳א רכא ב) ־ ״מתהפכת מצד זה לצד זה, מטוב לרע, מרחמים לדין, משלום למלחמה. מתהפכת היא בכל דבר מטוב לרע, ככתוב ״ועץ הדעת טוב ורע״. לעתיד לבוא, כאשר חטא עץ הדעת יתוקן, כח היצר הרע יינטל והרוחניות תשוב להנהיג את האדם – ישוב הוא להיות ״ישר״ ודרכו סלולה, התנודות והנסיגות יתבטלו, וכפי שכתב הרמח״ל (בספרו ״אדיר במרום״ ח״א, מאמר מילגותא דשער״): ״והבן היטב זה העניין, כי כל מה שיאיר עתה בדרך התחלפות – יאיר לעתיד לבוא בדרך קבע״!

עם ישראל – כמולד הלבנה

כך הם פני הדברים גם במחזוריות מהלך אומתנו בכללותה, שנמשלה ללבנה, (סנהדרין מב), המונה את החודשים לפי מולד הלבנה המתחדש בכל חודש (״שם הגדולים״ מערכת תלמיד).

הנה הגיע עם ישראל לשיאו בארץ ישראל – וגלה לבבל. הגיע שם לשיאו בימי האמוראים, מחברי הגמרא – ועבר לספרד ולצרפת, ומשם היה לשני ראשים, הגיע שם לשיאו, וגלה לאשכנז מחד, ולמרוקו, למצרים, איטליה וטורקיה מאידך. הכל במחזוריות המוכתבת מלמעלה. ועתה נאספו כולם ובאו לארץ הקודש ממזרח וממערב, מצפון ומים, ומתחילה פריחה חדשה; אהלי התורה מלאים, העם חוזר למורשתו, נסגר המעגל, מנקודת שפל וחשכה ילך האור ויגדל ־ כירח המתמלא…

*

השמחה בעבודת ה' ובקיום המצוות

[יערב נא שיחי]

א.         בפר' התוכחה כותבת התורה (כ׳׳ח-מ׳׳ו) והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם ״תחת אשר לא עבדת את ה' א-לוקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל״. ובפשטות ניתן לפרש דהכוונה שלא קיימת המצוות בזמן של שמחה וטוב לבב – כשהיה לך הכל.

אך כידוע רבותינו הראשונים פירשו שהכוונה על אופן קיום המצוה, ע"י רמב״ם סוף הל' לולב: ״השמחה שישמח האדם בעבודת יוצר – עבודה גדולה היא והוא שנאמר תחת אשר לא עבדת את הי אלוקיך בשמחה״… עיי״ש עוד [ובדברי הרב המגיד שם]

הרי שפי' הרמב״ם דכונת הפסוק להורות דעבודת ה׳ צריכה להיות בשמחה והיא ״עבודה גדולה״, ואם לאו באים ע״ז כל הכתוב בפסוקים לפני כן.

וכן פירש הרבינו יונה בשערי תשובה שער ד' (כשמבאר טעם מצות אכילה בערב יום כיפור).

תכלית שלימות האדם

ב.         וגודל מעלת העובד בשמחה כתב רבינו יהונתן בעל ״היערות דבש״ זצ״ל [ח״א דרוש י״א לעשי״ת, ומובא בהקדמה לספר ״שלמי תודה״] ״והנה כל תוקף קיום התורה אשר יזכה הנער את ארחו הוא בכלל אחד, שיעשה אדם המצוות בשמחה, זו תכלית שלימות האדם כאשר יעשה עבודת ה' שיהיה בעיניו כמשיש להון רב, והוא המביא את האדם ליראה ולאהבה את ה' וזה ממש כלל כל תורת האדם השלם, כי בזה יתדבק בה' ויטה אהבתו ויתלהב בתורתו ללמוד תורה ויראת ה' כל הימים״.

ואיך יעורר האדם בלבו את השמחה הזו, ממשיך היערות דבש שם:

״ושמחת מצוה תהיה בהתבונן האדם בתכלית שפלותו, טפה סרוחה כלי מלא בושה, ומלך מלכי המלכים צוה לו לעשות דבר, ליקח ענף לולב ואתרוג וכן יעשה רצונו ויהי' לרצון לפני ה', איך לא ישמח״…

ומאידך הוא ממשיך:

"אך בעוונותינו הרבים נהפוך הוא, אשר כל המצוות עליהם לטורח ומשא וזהו בעה"ר חולי רע ותכלית הקוץ ממאיר בגלות אשר אין מקיים מצות ה' בשמחה וכו'."

מעשה עם הרב מפוניבז׳ זי״ע

ויש בנותן ענין מה שהובא בהקדמה לס' שלמי תודה הנ״ל מה שסיפר הגר״פ שרייבר זצ״ל בהספדו על מרן הרב מפוניבז' זצ״ל, שהנה ידוע שכל ימות השנה היה טרוד מאוד בעניני הישיבה, ובכל זאת היה מנהגו מידי שנה בערב סוכות שהיה עוזב את כל עניניו כמה ימים קודם החג, והיה נוסע לשוק של ארבעת המינים שהיה בת״א ע״י ביכנ״ס הגדול, והיה הולך שם ומתבונן בשוק ולא הי' קונה לעצמו כלום, כי היו מביאין לו ד' מינים מהודרים, אלא הי' מתפעל ומתרגש לראות איך יהודים מחבבין את המצוות וכל עיקר נסיעתו לשם היתה לשם כך לראות איך ישראל מחבבין המצוות!

וסיפר אדם אחד שבהיותו קטן היה גר ע״י השוק והיה לו הדבר לפלא בראותו כל יום את הרב מפוניבז' בשוק של הלולבים ולא היה קונה לעצמו כלום, ולא הבין לשם מה הוא מגיע הנה בכל יום, אבל היה זה כדי לחזות בחביבות המצוות של ישראל.

השמחה היא 'מצוה' בפני עצמה

ג.          ועי' מש״כ רבינו עובדיה מברטנורא אבות (פ״ד – מ״ב) על המשנה דהוי רץ למצוה קלה שמצוה גוררת מצוה, ששכר מצוה – מצוה, פירוש: ״העונג שאדם מתענג בעת עשיית המצוה נחשבת לו למצוה בפני עצמה, ונוטל שכר על המצוה שעשה ועל העונג וההנאה שנהנה בעשייתה״

הרי שפירש כוונת התנא ששכר מצוה – מצוה אינו על עצם עשית המצוה, אלא על השמחה בשעת עשייתה, דהשמחה במצוה היא מצוה בפני עצמה, ויש לו שכר בפני עצמו על זה.

ולפי דברי הרע״ב כתב החיד״א בספרו על התהילים לבאר בשם מורו את הפסוק בפרק ס״ח ״וצדיקים ישמחו יעלזו לפני אלוקים וישישו בשמחה״ דצדיקים ישמחו לפני האלוקים בעולם הבא בשכר המצוות שעשו, ועוד ״ישישו בשמחה״ כלומר בעבור השמחה ששמחו במצוות, דנחשב להם כמצוה אחרת בפני עצמה.

אדם גדול ־ שמח במצוות

ד.         ובזה מבארים דברי הגמ' ברכות ט': ״אמר ר' אלעא כי עיילת להתם שאיל בשלמא דרב ברונא אחי ד״אדם גדול״ הוא ושמח במצות, יומא חדא סמך גאולה לתפילה ולא פסק חוכא מפומיה כוליה יומא״

וצריך ביאור מה השייכות בין ״אדם גדול״ ל״שמח במצוות״ היה לנו לקרותו ״צדיק״ ״חסיד״ ואמאי נקרא ״אדם גדול״,

מבאר הגה״צ ר' דן סגל שליט״א ע"פ כמבואר בשולחן ערוך (חושן משפט) דהחילוק בין קטן לגדול, שקטן לא יודע להעריך דברים ויכול למכור דבר גדול בשביל שוה פרוטה ולכן אין לו גמירות דעת בקנינו ואולם ״גדול״ יודע להעריך כל דבר לפי ערכו.

וכך זה גם במצוה מי שיודע להעריך מצוה והראיה שהוא לא רק עושה מצות אלא הוא גם שמח בהם, זה אדם ״גדול״

ולכן הסומך גאולה ״ושמח״ במצוה זו ואף שסמיכת גאולה היא רק ״הידור״ במצות תפילה הוא נקרא אדם גדול.

מעשה עם רבי אברהם אחי הגר״א זצ״ל

ו.          עוד מספר שם מעשה נפלא על בעל ״המעלות התורה״ רבי אברהם אחי הגר״א שהי' גר בעיר רחוקה מוילנא. פעם הגיע אליו אגרת מהגר״א שחפץ ללמוד עמו בצותא ומבקש ממנו שיבוא לגור בוילנא. השיב לו אחיו שאמנם הי' רוצה אך זוגתו אינה מסכמת בשופו״א לעזוב את העיר, והסיבה לכך היא מפני מעשה שהיה כי ידוע שהאתרוגים לא היו גדלים בפולין וסביבותיה והיו מביאים אותם ממדינות רחוקות. פעם היתה סכנת דרכים באותו מקום קודם סוכות (כמדומה שהיה זה מפני הפשרת שלגים שנתאחרה באותה שנה והיו הדרכים מלאות מים ולא היו יכולים לעבור בהם) והיה קושי למצוא אתרוג, ובסוף הגיע אתרוג אחד לשם וביקשו עבורו סכום עתק, נתכנסו פרנסי הקהל והוחלט שאין להם האפשרות לקנות האתרוג במחיר גדול כזה. כששמע ר׳ אברהם את החלטת הקהילה חזר לביתו בצער, ואמר לאשתו שהשנה לא יהי׳ לכל העיר אתרוג בחג. כששמעה זאת נחרדה, ואמרה איך יתכן חג הסוכות בלי אתרוג, והם עניים היו ולא היה להם ממון לקנותו, אבל היתה להם דירה נאה שקיבלו מהוריה בנישואיהם ומיד אמרה לבעלה, הבה נמכור את הדירה שלנו ובדמיה נקנה את האתרוג ואנו נכנס לגור בצריף פשוט כמו כל העניים, והוא הסכים עמה.

מיד הלך ר' אברהם ולוה מעות כסכום דמי האתרוג, וקנה את האתרוג, ולאחר החג מכרו את דירתם הנאה, ונכנסו לדור בצריף קטן כמו כל העניים, ועכשיו כשבאה האגרת מרבינו הגר׳׳א ז״ל אמרה הצדקנית שבכל יום כשעוברת על יד הדירה הנאה שהיתה שלהם והיא נזכרת שמכרו דירה נאה כל כך עבור קיום מצות אתרוג, אין לה הנאה ושמחה גדולה מזו בעולם והנאה זו אינה יכולה להפסיד, ולכן אינה רוצה לעזוב את העיר הזאת שהם דרים בה ולא תפרד מכאן.

והנה מצד הדין בודאי שאין צריך לפזר ממון כל כך ולמכור את דירתם עבור כך אבל באהבת השי׳׳ת שהיתה בהם הסכימו לכל זה.

ב] בתורה ובמצוות

במצוות

 כך נבין את פסק הרמב"ם בהלכות סוכה (ח' ט"ו): "השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שצוה בהן, עבודה גדולה היא.

וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להפרע ממנו שנאמר תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב, וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו חוטא ושוטה, ועל זה הזהיר שלמה ואמר אל תתהדר לפני מלך. וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו הוא הגדול המכובד העובד מאהבה, וכן דוד מלך ישראל אמר ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני, ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה' שנאמר והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה'".

בשם הקוצק'ר טוענים: "המה קוראים לזה עצבות – ואני קורא לזה פריקת עול" (אמת ואמונה ח').

מבטיחים אנו כל יום בברכת קריאת שמע של ערבית: "בשכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח ונעלוז בדברי תורתך".

האם אנו מנסים לקיים הבטחה זו?!

 בתורה

אחד מקניני התורה המובאים בפרק ו' ממסכת אבות הוא השמחה.

על משנה זו באבות מוסבר ב"רוח החיים": "הלומד בשמחה בשעה אחת ילמוד יותר הרבה ממה שילמוד בכמה שעות בעצבות".

והובא בהקדמה לאגלי טל [כנגד הטוענים שהלומד ונהנה ושמח מחסר בלשמה]: "עיקר מצות לימוד התורה להיות שש ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי תורה נבלעים בדמו. ומאחר שנהנה מדברי תורה הוא נעשה דבוק לתורה.

ובזוהר הק' איתא, דבין יצר הטוב ובין יצר הרע אינן מתגדלין אלא מתוך שמחה…

וכיוון שיצה"ט מתגדל מזה – בודאי זהו עיקר המצוה".

השמחה נחוצה מאוד בלימוד תורה. כך לומדים אנו מתפילת רבי נחוניא בן הקנה במסכת ברכות (כ"ח:): "תנו רבנן: בכניסתו מהו אומר? יהי רצון מלפניך ה' אלהי שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי, ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם".

וכן חילק ריש לקיש במסכת שבת (ס"ג:): "אמר רב הונא: מאי דכתיב שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט … ריש לקיש אמר: עד כאן – לדברי תורה, מכאן ואילך – למעשים טובים"

ופירש רש"י: "עד כאן לתורה – שמח בתלמודך, למוד משמחה ומטוב לב".

וכן נאמר בתנא דבי אליהו (זוטא י"ז): "התורה נקנת בשמחה".

לכך דאגו גדולי עולם אפילו בשעורי תורה שלהם כדשנינו במסכת שבת (ל':): "כי הא דרבה, מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא, ובדחי רבנן. לסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתא"..

יהודי שזכר פסוק אחד מכל התורה…

ז.          וסיפרו שפעם הגיע יהודי ל׳׳בית הדין״ וביקש שיכתבו לו תעודה שהוא יהודי. לאחר חקירות ודרישות התברר שהוא יהודי, וכשנשאל ע״י בית הדין אם זוכר משהו מתורה ומצוות אמר שאינו זוכר אלא פסוק אחד והוא:

״תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלוקיך בשמחה ובטוב לבב״, והיה הדבר לפלא.

וכששאלוהו על כך סיפר שכאשר היה במחנות העבודה בשנות הזעם נזדמן לו להיות עם כ״ק האדמו״ר מצאנז זצ״ל, וזוכר שעל כל עבודת פרך וקבלת מכות היה האדמו״ר זצ״ל אומר פסוק זה דתחת אשר לא עבדת וכו'.

חשבון הנפש דבעל "החפץ חיים"

ח.         ובספר ״נתיבות ההלכה״ חנוכה הובא: שכידוע היה החפץ חיים עושה חשבון נפש מידי יום ובסוף ימיו עשה חשבון מפורט מה זכויותיו בעוה״ז ועל מה יתבע בבי״ד של מעלה ושמעוהו שחושש מאוד שמה שיכריע לכף חובה זה ענין השמחה בעבודת ה', והיי אומר לעצמו אמנם עשית מצוות אבל איפה השמחה של מצוה! למה לא ראו שאתה האדם הכי מאושר! שהרי ע״ז כי התוכחה תחת אשר לא עבדת בשמחה, ושוב שמעוה מתעודד ואומר לעצמו: ״אבל אתה עדין יכול״…

על מה רקד החפץ חיים לפני שבת?

ט.         ובל נחשוב שהח״ח לא היה שמח במצוות. סיפר לי יהודי שעבר דרך ראדין וזה היה ביום שישי בפניא דמעלי שבתא, ונכנס לביתו של החפץ חיים ופגשו אחר חזרתו מהמקוה כשהוא רוקד סביב שולחנו…

ודימה אותו יהודי ששמח על השבת המתקרבת, ואמר לו החפץ חיים ששמחתו היא על שזכה לשלם לעגלון את שכרו באותו היום ולקיים מצות ביומו תתן שכרו… [שם].

מעשה עם מרן הגר׳׳מ פינשטיין זצ׳׳ל

י. ובענין זה יש להביא מה שסיפרו מהגר׳׳מ פיינשטיין זצ״ל ששאלוהו על שני משפחות שהיו באמריקא שההורים מסרו נפשם על שמירת שבת בתחילת בואם לאמריקא, אבל באחת המשפחות יצאו הילדים שומרי שבת ומהמשפחה השניה יצאו לתרבות רעה.

ואמר הגר׳׳מ פיינשטין שההבדל בין המשפחות בצורה ובאופן איך ההורים התייחסו לשבת, בעוד שבמשפחה אחת האבא הי' חוזר ביום שישי הביתה ואף שידע שבשבוע הבא יצטרך לחפש עבודה חדשה, היה שמח וגאה על כך שהוא יהודי ועושה רצון בוראו ולא עובד בשבת, וזה השפיע על נפשות ילדיו להיות שומרי שבת בלב ונפש, אך לעומת זאת במשפחה האחרת האבא היה חוזר הביתה כל יום שישי כשיודע שהוא מפוטר מהעבודה והיה אומר לבני ביתו כמה קשה להיות יהודי!! כמה קשה לחפש כל שבוע עבודה חדשה, ואז בני הבית חשבו לעצמם אם כ״כ קשה מה לנו ולצרה הזאת ופרקו מעליהם עול תורה.

למדנו כמה חשוב לשמוח במצוה ולהקרין את השמחה לכל המשפחה.

צריך שיראו עליך את השמחה

יא. וסיפר מרן ראש הישיבה הגרי׳׳ג אדלשטין שליט׳׳א ״ושמעתי מאדם ששמע מכלי ראשון: מעשה באחד שלמד בסלבודקא בחו״ל והיה לומד בהתמדה כל הסדר במשך שעות רצופות, ופעם אחת פגש בו הסבא מסלבודקא וא״ל אני מכיר אותך שאתה צדיק, אבל אתה עושה רושם של רשע! כך אמר ולא יסף, למחרת ניגש הלה לסבא שיסביר לו את כונתו, אמר לו הסבא: מכיון שאתה לומד ארבע שעות רצופות סימן שאתה צדיק, ואם זה מעניין אותך זה תורה לשמה, אך א״כ כיצד אתה יכול לצאת מהסדר בלא שיראו עליך את השמחה, הלא עשית דבר כ״כ טוב ואם היית מחשיב את התורה היה עליך לשמוח בזה.

והעיד המספר על אותו אדם כי מאז ששמע כדברים האלו מהסבא זצ״ל השפיעו עליו הדברים, והיה שרוי תמיד בשמחה, תמיד היה מדבר בסבר פנים יפות, ותמיד עם מצב רוח טוב, חברתו נעימה וצהלתו בפניו…

על החזו"א מספרים שתמיד הייתה בת שחוק על פניו…

הגרש"ז אוירבך תמיד מצולם בחיוך מלא לבן שיניים מחלב…

האברך והמדורה

כשחלפתי בזאת חנוכה בחצר ביתנו ראיתי את שכיני עומד ליד מדורה קטנה כולו אושר ושמחה, שכן זה איננו חסיד אלא אברך ליטאי לכל דבר ועניין, שאילתיו לשמחה מה זו עושה, השיב אכן אין אצלינו מעמד שריפת הפתילות כבחצרות האדמורים, מכל מקום יש לי חביבות וגימשאק מיוחד להדלקת נר חנוכה, מעמד זה של שריפת השמן והפתילות שיסודו בקדושת נר חנוכה כמובא בהלכה, אני חש עוד קצת את הדלקת הנרות של חנוכה. אכן אברך מרומם רגשות קודש יש לו,

וכבר כתב השל"ה הקדוש ראיתי מבני עליה שהיו מנשקין המצות והמרור וכן הסוכה בכניסתו וביציאתו וכן ארבעה מינים שבלולב והכל לחבוב המצוה ואשרי מי שעובד ה' בשמחה.

מי שמערכת המצוות שלו הוא יחס וקשר להשם יתברך, קשר לקל חי, היחס שלו למצוות הוא יחס חם מלא רגש וחיבה.

חיבוב התפילין

פעם אחת סח הגאון רב"מ אטינגר שליט"א ר"י כנסת יחזקאל, זכורני בעת ילדותי בהיותי כבן אחד עשר שנה, היינו גרים בשכונת כנסת בירושלים עם אנשי מעלה שאי אפשר לתארם, בכל פעם סיפור זה חיזק אצלי את ההרגשות.

עמדתי בבית הכנסת בבתי ראנד בערב סוכות ליד יהודי שהיה מלמד דרדקי, והוא הוריד את התפילין לאחר תפילת שחרית, ואח"כ אמר ביידיש, תפילין יקרות איך אני יכול להיפרד מכם עכשיו לשמונה ימים? ממש כדבר איש אל רעהו אל ידידו בלב ונפש, שעומד לעוזבו ולהיפרד ממנו, וכך הוא חזזר כמה פעמים איך אני אוכל להיפרד מכם אני כל כך אתגעגע אליכם.. הוא נישק וחיבק אותם.

בעיני ראיתי, ועד היום כשעברו עשרות שנים אני נזכר בזה תמיד. הוא קיפל את התפילין והניחם בנרתיק, ושוב הוציאם ונישקם וחזר איך אפשר להיפרד. זה לב חי ומרגיש למצוות השם! כך נראה אדם שיש לו עולם פנימי גדוש!

וכאשר יש קשר לדבר הרי גם כשהדבר הסתיים הקשר נותר ומשמרים אותו באיזה שהוא דרך וגם כשמסתיימת המצוה חביבותה לא פגה.

משארותם צרורות על שכמם – לאות חיבה!

וכה עשו אבותינו בצאתם ממצרים כנאמר משארותם צרורות בשמלותם שפירשו חכמינו אלו שיורי מצה ומרור, על שכמם רבי נתן אומר וכי לא היתה שם בהמה והרי כבר נאמר וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר ומה ת"ל על שכמם אלא שהיו ישראל מחבבין את המצוות. חיבת המצות גורמת לכך שאף אחר עבור המצווה עדיין מחזיקים אותה אצלם בכבוד קרוב ללב. בזה ניכר מעלת האדם.

כמובא בגמ' אמר ליה רבי אלעא לעולא, כי עיילת להתם שאיל בשלמא דרב ברונא אחי במעמד כל החבורה, דאדם גדול הוא ושמח במצות. זימנא חדא סמך גאולה לתפלה ולא פסיק חוכא מפומיה כוליה יומא. ולהיפך מי שאינו חש לקדושת חפצי המצוה אות הוא כי איננו הגון!

החת"ס והסכך

עובדא ידועה ממרן בעל החתם סופר זצוק"ל, שבזמן החורף הראשון לרבנותו כשפתח את ישיבתו החשובה, החלו לבוא תלמידים מהרבה מקומות שרצו להתקבל לישיבחו של החת"ס. ביום מן הימים באו קבוצה בחורים לביתו של החת"ס להבחן אצלו והחת"ס השקיף מחלון חדרו הטהור וראה אותם מתקרבים אל ביתו שאז עדיין היה מונח בפתח הבית הסכך מחג הסוכות היות ששמשי בית החת"ס עוד לא הספיקו להורידם אל המרתף, וכך כשהחת"ס משקיף לעברם רואה הוא שכל בחורי אותה קבוצה נזהרו מלדרוס על הסכך מפני קדושתו, ורק בחור אחד הוא אשר לא שם לב לזה עבר ודרס על הסכך ונכנס לביתו.

לאחר כן כשהחת"ס בחן כאחד ואחד מהבחורים, הוכיח אתו הבחור שדרס על הסכך ידענות גדולה יותר מכולם, ובכ"ז את כולם קיבל החת"ס לישיבתו ואילו את אותו הבחור שלא נזהר בקדושה השמיש מצוה לא הסכים לקבלו לישיבתו. כי מי שאינו חש מלפגוע במצוה אינו ראוי להיות תלמיד בישיבתו.

מצווה במתינות

והדרך לרכוש מדה זו לחבב מצוה ולהתחבר למצוה היא ההתבונות המחשבה על המצוה, ואכן החיי אדם בתנאי עשיית המצות מסיים בדבר זה, ז"ל:

שומר מצוה לא ידע דבר רע )קהלת ח' ה'(, רצה לומר שמחויב כשירצה לעשות איזו מצוה לא יעשה אותה בחפזון ובפתאום, רק שישמור וימתין ויתיישב בדבר היטב איך יעשה, וכו' וזהו "הכון לקראת אלהיך ישראל" ]עמוס ד' י"ב[, רצה לומר שתכין עצמך מקודם ולא בפתע פתאום. וכבר בחנתי בנסיון שכאשר עשיתי מצוה בפתאום לא קיימתיה כראוי, לכן צריך ליזהר בזה עכ"ל.

ובחביבות המצות נעלה ונתעלה בדרך העולה בית קל.

אדם גדול מוגדר מי שעושה מצוה בשמחה

בגם׳ ברכות (ט:) איתא: ״אמר ליה רבי אלעא לעולא, כי עיילת להתם, שאל בשלמא דרב ברונא אחי במעמד כל החבורה, דאדם גדול הוא ושמח במצוות, זימנא חדא סמך גאולה לתפילה ולא פסיק תוכא מפומיה כולה יומא״.

כמה נפלא הדבר. האמורא הקדוש רב ברונא עם כל מעלותיו הנשגבות במה שבחו רבי אלעא והכתירו כ״אדם גדול״, הראוי לכבדו ולשאול בשלומו במעמד כל החבורה – בשמחתו המופלגת במצוות, מפני שזכה לסמוך גאולה לתפילה גדלה שמחתו כל כך, עד שלא פסק השחוק מפיו כל אותו היום. רואים אנו את כוחה הגדול של שמחה של מצוה, שמעלה את האדם לדרגות גבוהות מאד.

אך צריכים להבין פשר הדבר, הרי לכאורה מורגלים אנו לחשוב שהמצוות בעצמן מקדשות את האדם ומרוממות אותו, והעבודת ה׳ מתוך שמחה לכאורה היא רק תוספת מעלה ששמח במצוות ה׳, ואילו כאן אנו מוצאים שעיקר גודל השכר והרוממות באים לאדם על ידי השמחה המתלווית אל המצוות. בודאי דבר זה טעון הסבר.

ביאור ענין ללמוד תורה במקום שלבו חפץ

והנה חז״ל אמרו (ע״ז יט.) לעולם ילמד אדם במקום שלבו חפץ והקשה הסבא מקלם זצ״ל (חו״מ ח״א עמי תסא), מדוע ילמד מה שלבו חפץ, הרי חפצו ללמוד דוקא דבר זה אינו מחמת איזה סיבה שהשכל מחייב ללמוד עתה דבר זה, אלא שזהו חשקו ותאוותו, וא״כ לכאורה אדרבה הרי התורה נקנית בשבירת התאוה והרצון, וכשבא ללמוד תורה היינו צריכים לומר לו שילמד מה שצריך ללמוד ע״פ השכל, ולא מה שלבו חפץ.

הגר״א, מה מתקיים ביד האדם – רק דבר שעושה מתוך תאוה ותשוקה

ותירץ הסבא מקלם, וז״ל עפ״י דברי הגר״א במשלי (כג, יב) על הפסוק ״הביאה למוסר לבך״, וכך כתב שם: ״כל דבר שלב אדם מתאוה ומגמת נפשו אליו [נ״א: ועושה בשמחה], אותו דבר מתקיים, מה שאין כן אם לא ישים לבו לזה אף שיעשנו לא יתקיים, לכן אמר שלמוסד הביאה לבך למען ינוח בלבך ימים רבים״.

יסוד גדול גילה לנו הגר״א ז״ל, האדם עושה מעשים רבים. אך לא כולם מתקיימים בידו, אלא רק מה שעושה מתוך תאוה ותשוקה הוא המתקיים.

ועפ״י זה תירץ הסבא זצ׳׳ל שבשביל שיתקיימו אצל האדם דברי תורה שלומד, מוכרח שילמד דוקא מה שליבו חפץ, כי רק אז יתקיימו בידו וכמ״ש הגר״א. מהו אותו ״קיום״ שעליו מדבר הגר״א? מה נקרא ״מתקיימים״ ביד האדם או "אינם מתקיימים״.

ביאור הדבר הוא, שכשאדם עוסק באיזה דבר ונהנה מזה, הדי הוא נקשר אליו בפנימיותו, עד כדי כך שהדבר הופך לחלק מאישיותו ממש!

זהו פירוש מה שכתב הגר״א שכל דבר שלבו מתאוה ומגמת נפשו אליו, אותו דבר ״מתקיים, היינו שזה נעשה חלק ממציאותו של האדם.

וכפי שנתבאר לעיל שכן הוא בהנאות העוה״ז, שאם אדם נקשר אליהם הוא נעשה חומרי ומגושם ויקשה עליו מאד כשיוכרח להפרד מהם, כך להיפך כשהאדם נהנה ושמח בעשיית המצוות ועושה אותם בחפץ וברצון, הם קונים שביתה בלבבו והופכים לחלק בלתי נפרד ממנו, [ועוד יותר ויותר מהנאות העוה״ז להבדיל],

ומעתה נוכל להבין היטב מדוע כל כך חשובה ומשמעותית השמחה בקיום המצוות, שהרי על ידי השמחה וההנאה האדם מתקשר ומתחבר בפנימיותו עם המצוות שעושה, ופשיטא שמתעלה ומתרומם על ידי זה לאין שיעור.

והן הן הדברים שהבאנו שגילה האריז״ל על עצמו, שע״י השמחה הגדולה לאין תכלית בעשיית כל מצוה זה גרם לו שזכה שנפתחו לו שערי חכמה ורוה״ק. כי השמחה הפנימית במצוות היא הבוקעת כל המחיצות ופותחת בקרב לבו של אדם שערים גדולים של חכמה וקדושה.

שני מעשים חשובים על מרן הרב שך זצ״ל בענין זה

הסיפור הראשון ידוע ומפורסם: יום אחד – סיפר הגאון רבי דוד פינקל זצ״ל • ירד שלג כבד בירושלים. העיר היתה חשוכה וריקה מאדם. הלכתי לבית הרב מבריסק וכשהתקרבתי לביתו ברחוב פרס, הבחנתי לפתע בדבר מוזר מאוד: במעלה המדרגות המובילות לבית הרב, ראיתי אדם בשמחה גדולה והוא נראה כהולך ומרקד… תמהתי: מי הוא שיוצא לרקוד בקור נורא וחודר לעצמות, כאשר פתיתי שלג יורדים עליו ללא הפוגה?!…

אולם, מה רבה היתה הפתעתי; כשהתקרבתי לגרם המדרגות וראיתי שזה לא אחר מאשר הרב שך. לא התאפקתי ושאלתיו: ר׳ לייזר ׳לשמחה מה זו עושה?׳ כאשר הקור כל כך גדול וכולך מכוסה בשלג?! והוא ענה לי: ״איך שלא להיות בשמחה? רק עכשיו יצאתי מבית הרב לאחר ששמעתי ממנו דבר חידוש מאיר עיניים ומשובב נפש. שמחתי היא כל כך גדולה עד שהיא פורצת מאליה. סבור הייתי שאין איש ברחוב, ויצאתי בריקוד…

הסיפור השני – בו נתפס רבינו יוצא במחול וריקוד עם גילוי סברא חדשה אירע באישון ליל ביקלצק'. פעם הגיע בן ישיבה לעיר קלצק בשעת לילה מאוחרת. כאשר חיפש מקום לינה הציעו לו להקיש על דלתו של הרב שך ־ הוא עדיין ער ובודאי ישמח לארח אותך. בבוא האורח בצל קורתו של רבינו, קיבלו בשמחה והציע עבורו מצעים נקיים. האורח המותש שקע בתרדמה עמוקה. באמצע הלילה, התעורר האורח משנתו לקול רחש מוזר. כשפקח את עיניו, הבחין במארחו – הרב שך, רוקד על מקומו בשמחה. הוא לא חדל מלהתבונן בפניו המבהיקים משמחה, עד שחש רבינו במבטו התמה של אורחו. ובעודו בשיא התלהבותו, ניגש אליו, תפסו בראשו ואמר בשמחה: ״ר׳ מאיר, יש לי רשב״ם!״״.

את השמחה הגדולה שבערה בעצמותיו, מול כל הארה נוספת בתורת ה׳, הביע רבינו ב׳שיעורים׳ • שיעורים שהפכו לדוגמא חיה של שמחת התורה. שיעורים, בהם שיתף את התלמידים ב׳שמחת התורה׳ שלו, הדביק את כולם בהתלהבות בוערת עד שהיה השיעור לאבוקה לוהטת של ששון ושמחה.

היטיב להגדיר זאת אחד התלמידים במספרו הגדול על רבינו: ״מי שלא ראהו איך אומר שיעור, לא ראה שמחת התורה מימיו, איך שרקד בכל רמ״ח איבריו מצד זה לצד זה, בכזו התלהבות בכזו שמחה. פעם אמר לו ידיד בשעת השיעור: ראה איך רוקד ראש הישיבה! הרי אנו רוקדים כך רק בשמחת תורה. אצלו כל אמירת שיעור היא שמחת תורה מחדש. זו היא ההגדרה האמיתית עליו. אצלו היה כל יום • יום של שמחת תורה ממש״.

על ההשפעה העצומה שהיתה לשמחת תורתו על התלמידים, מעיד הגאון רבי איתמר גרבוז שליט״א, מתלמידיו המובהקים של רבינו בעשרות השנים האחרונות לחייו:

״כל סברא חדשה, על כל בירור וביאור נוסף, היה שש ושמח בכזאת שמחה עצומה עד שהיה משתף ומדביק את הבחורים בשמחתו. ראו אצלו במוחש את דברי הכתוב: ״שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב״. הוא היה מתנפל על התירוץ, כמוצא שלל רב בפועל. ״הרי סברא זו שוה מליון – היה קורא בעונג. כיצד ניתן להישאר אדיש למול כזה בירור?! – תבע בהתלהבות. ועוד כדומה היה מתבטא במשפטים רבים שעוררו ונטעו בלבנו שמחת התורה, ומכך למדנו איך להעריך ולייקר כל סברא ישרה ונכונה״.

״וכך״ ־ ממשיך רבי איתמר ־ ״היה נוהגו עד זקנה ושיבה״. היה זה בשנים האחרונות שרבינו ראש הישיבה היה ספון בביתו ולא היה בכוחו לעלות לישיבה; באחד הימים הוא התקשה באיזו קושיה ב׳סוגיא דשובר׳. בקושיא זו הוא כבר דן בספרו ׳אבי עזת׳. אך באותה שעה לא נתיישב על לבו הנוסח שכתב שם בישוב הדבר. כל הבחורים שנכנסו באותם הימים לביתו, מיד נשאלו בקושיא זו. כך הוא היה טרוד כל היום למצוא ישוב נכון. ומשנתבארו הדברים, נתמלא מיד בשמחה עצומה וביקש שיוציאו יין וחילק ׳לחיים׳ ועוד מיני מתיקה… לכבוד שמחת תורתו.

למי כל מה שנתבאר אפשר להבין היטב את גודל התביעה על כך שעושים את המצוות לא 'בשמחה, אז זה מראה שכל המצוה היא בעצלתים ובלי פנימיות, ולכן תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלוקיך בשמחה זה כבר סיבה לכל הקללות הקשות שמשה רבינו אמרם.

*

הישועה – כשיודעים שהצרות באות מהשם

[והגדת? – שייך גם לפרשת שמיני]

הגה"ק בעל ה"חתם סופר" זי"ע אמר: בתורה ישנן שתי פרשיות שכתובות בהם תוכחות וקללות: בפרשת בחוקתי ובפרשת כי תבוא.

בפרשת בחוקתי מסתיימת התוכחה בדברי נחמה: "וזכרתי את בריתי אברהם את בריתי יצחק וכו".

אך בפרשת כי תבוא אין שום סיום של דברי נחמה, ומדוע?

יש ה' והוא גדול!

האלשיך הקדוש זי"ע היה מפרש את הפסוק (תהילים צט, ע"ב) "ה' בציון גדול ורם הוא על כל העמים", אצל עם ישראל יושבי ציון, ה' הוא נחשב "גדול", ואילו אצל כל העמים ה' נחשב ל"רם". ומה ההבדל בין "גדול" ל"רם"?

"גדול" הפירוש שהוא גדול – ענק מכאן עד למלעלה, כלומר, יהודי אומר: ה' בציון גדול – הוא נמצא כאן, היכן שאני נמצא, עד למעלה – עד כסא הכבוד. ה' שולט על כל העולם מהיכן שאני נמצא עד מקום כסאו.

אבל אומות העולם אומרים הקב"ה הוא רק "רם", כביכול הוא שולט רק למעלה, הוא אינו משגיח עלי "למטה" היכן שאני חי…

תפסיק לרוץ, תתבונן ותראה שהכל מתנהל מלמעלה!

אמר אדם חכם:

במקום לספר לקב"ה כמה גדולות הצרות שלך, תספר לצרות שלך כמה גדול הקב"ה!!

האדם צריך להתחזק באמונה בחי העולמים ולדעת שכל מה שקורה עימו בכל רגע ובכל שניה זה הכל מאיתו יתברך, ואז הוא חי ברגיעות ובנעימות.

משל למה הדבר דומה: לאדם שדופק בדלת. בתחילה הוא מביט לעבר הקוקר (עינית), הוא רואה שהיא שקופה, אבל לפתע הוא רואה שהיא משחירה. מה קרה? כנראה בעל הבית מביט עכשיו בקוקר, ולפי זה הוא מחליט האם לפתוח לך.

לאדם שנמצא מבחוץ זה נראה שחור, כי מקודם העינית היתה שקופה, ולפתע היא השחירה, אבל האדם המשכיל יודע, שעכשיו בעל הבית מביט עליו, הוא בעצם מנסה לבחון האם לפתוח לך את הדלת…

הרב זילברשטיין בסיפור אישי:

סיפר הרב זילברשטיין בסיפור אישי לפני חקלאים שומרי שמיטה בשנת תשע"ה שקבלו בפניו על הקשיים בהם הם נתונים, ומצפים ליד ה' לטובה עליהם: [הופיע בגליון "שביעית של פסח" לתמיכה בשומרי שביעית תשע"ה]

לפני שפרצה מלחמת העולם השניה, הייתה אווירה קשה בחו״ל, סבי רבי אברהם יעקב זצ״ל כיהן כמנהל בית היתומים בעיר בנדין שבפולין ולא היה חסר לו דבר בעולמו, תורה ואהבת חסד. אך משנשמעו הדי המלחמה האיומה באירופה, חפץ היה לברוח ממלחמת התופת הקרבה ובאה, ולעלות לארץ הקודש, בני משפחתו ניסו להפציר בו שישאר עמהם בפולין, אך נחישותו היתה חד משמעית, והוא עלה בגפו ארצה, ובשל העוני ששרר באותם שנים בארץ הקודש, הוא נאלץ לעסוק בקטיף תפוזים בפרדס, בכדי לכלכל את עצמו.

והנה, בעוד הוא עולה על הסולם ומתחיל לקטוף את התפוזים, עולה יהודי נוסף על סולם בצד שכנגד וקטף אף הוא תפוזים מהעבר האחר, אלא שמבלי משים אותו יהודי קטף עם המזמרה שבידיו תפוז סמוך אליו, וקטע לו שלוש מאצבעותיו… דם רב ניגר מידו, סבא ירד מן העץ והובהל בחופזה לבית החולים בניסיון אולי לאחות את האצבעות בחזרה…

לשמע הדברים שהגיעו עד לפולין הרחוקה, מיד קראו לו שוב כל בני המשפחה באומרם, כי הנה, צדקו בטענתם שלא מתאימה לו העלייה לארץ הקודש להתקיים בתנאי עניות שכזאת. הם עוד הוסיפו בשאלה – הזו תורה וזו שכרה?!

אך סבא התעקש ואמר להם: "גם אם הקב״ה מנסה אותי, יודע אני כי זו ברכה עבורי"! הוא המשיך בשמחה להישאר בארץ הקודש ועמל להעלות את בני משפחתו אליה. סבא הצדיק עליו את הדין ואמר ׳כל מאי דעביד קודשא בריך הוא לטב עביד'.

שלושה מנכדיו הצליח סבא להעלות לארץ הקודש וכולם זכו והקימו משפחות לתפארת, מהם רווה נחת יהודית עצומה בהיותם תלמידי חכמים גדולים ומרביצי תורה והוראה, בעוד שאר בני המשפחה נספו במעלות קדושים וטהורים בשואה האיומה.

לימים התבטא סבא בעינים דומעות ואמר: "דעו לכם, גם לי לא היה קל הניסיון, כאשר כבר בעלותי ארצה ואני נתקל בכאב של קטיעת שלושת אצבעותיי, אך ידעתי כי כל אצבע משולה היא למשפחה לתפארת שתקום בזכות אותו נכד שהעליתי ארצה, וכל אצבע כנגד נכד נוסף, וכך מכל משפחתי לא נותר איש והם עלו בתימרות הכבשן באירופה, ושלושת הנכדים הללו הם היחידים שניצלו והותירו לי נחת לדורות״!

דברי רבינו יונה:

וראוי להביא כאן את הלשון של אחד מן הראשונים כמלאכים רבינו יונה מגירונדי, על הפסוק שאמר שלמה המלך עליו השלום (משלי ג, ו) "בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך". וזו לשונו הקדושה:

"בכל פועל אשר תבקש לעשות, זכור את השם יתברך וקוה אליו להצליחך בו ותלה בו בטחונך ותשב אליו לבך, כי אין הפועל בידך. והוסיף המקרא הזה על מה שאמר תחילה (משלי ג, ה) "בטח אל ה' בכל ליבך ואל בינתך אל תשען", כי יש מי שבוטח בהשם יתברך בכלל ומאמין כי הכל בידי שמים ובוטח בו ולא יבטח באדם ולא בכוחו ושכלו, ואך לא ישוב ענין הבטחת אל ליבו בפרטים, רצוני לומר, בכל מעשה אשר יעשה, על זה אמר בכל דרכיך דעהו, פירוש, בכל פרטיך ומעשיך, בכל דרך ופעולה זכרהו והשב אל ליבך כי אין לך כוח ויכולת בפועל ההוא ואיננו בידך, רק ביד השם. ותלה בו תקותך וצפייתו לחסד השם יתברך. וזה הענין נכבד מאוד! ועל ידי ההרגל הזה תקבל הנפש המתאוות אל הביטחון".

וממשיך רבינו יונה: "ודע כי יש אנשים שעיניהם אל השם במעשה גדול כמו אם יבקשו לפרוש בים לסחורה או לצאת בשיירה, אך במעשה קטן לא יזכרו את השם, מפני שהפועל קל בעיניהם וברור לדעתם כי יעלה בידם, או מפני שלא יגיעם הפסד מרובה אם יבטל המעשה ההוא ולא יעלה בידם.

על כן אמר שלמה המלך עליו השלום: "בכל דרכך דעהו", בדבר גדול או קטן, כי אחר שכל הפעולות תלויות ביד השם וכל ההצלחות בחסדו, חייב אדם לזכרו בכל מעשיו.

"והוא יישר ארחותיך", זולתי שכר הבטחת אשר הוא גדול מעל השמים, תצליח במעשה ההוא אשר זכרת בו את השם וכי אין הפועל ברשותך"…

וזוהי הטהרה הראשונה של יהודי, לדעת ולחיות שהכל מלמעלה!

איך אהרון מתמודד עם צרה

כתוב בפרשת שמיני כאשר נסתלקו שני בניו אחרי שיצאה אש ושרפה את נשמותיהם, "וידום אהרן". אהרן שתק ולא התרעם על מידת הדין שפגעה בבניו.

איך הגיע אהרן לכזו גבורה? הסביר הגה"ק מאוסטרובצא זי"ע:

אנו יודעים שבעולם יש "דומם", "צומח", "חי", "מדבר". מה קורה אם מישהו הולך וזורק איזה חפץ על בעל חי, או על אדם – מדבר? הם לא שוקטים, הם מחזירים בחזרה…

אך לא כן כשמישהו זורק חפץ על "דומם". כשמישהו זורק חפץ על אבן שהיא דומם, האבן אינה מחזירה, היא נשארת דוממת.

כך הסביר הגה"ק מאוסטרובצא זי"ע, כך הרגיש אהרן באותם רגעים, "וידום אהרן", שהוא כמו "דומם" כאילו לא קרה שום דבר…

ה' ישמור שלא נדע מצרות, אבל חז"ל אומרים שדבר שנצרך לדורות נכתב…

בכל מיני עוגמת נפש צריך האדם לזכור שזה בא מלמעלה!…

לדעת איך לאכול מרור

הרה"ק רבי דוד מסיקוורא זי"ע גם עבר פעם צרה גדולה בפטירת אחד מבניו רחמנא ליצלן, ואמר: הגמרא (פסחים קטו, ע"ב) אומרת בלע מרור לא יצא, אמנם אכלתי עכשיו כזית מרור, אבל צריכים לטחון את זה ולא סתם "לבלוע". לעכל ולדעת שהכל מאבא, ומאבא זה ברחמים…

צריכים לדעת להכניס לראש שאם נראה לך שחור, אז תדע שהקב"ה מסתכל עליך!

אומר בעל התניא [הו"ד במכתב מאליהו לרב דסלר]

ספר שמות פרק כ טו) וְכָל הָעָם רֹאִים אֶת הַקּוֹלֹת וְאֶת הַלַּפִּידִם וְאֵת קוֹל הַשֹּׁפָר וְאֶת הָהָר עָשֵׁן וַיַּרְא הָעָם וַיָּנֻעוּ וַיַּעַמְדוּ מֵרָחֹק:

(טז) וַיֹּאמְרוּ אֶל משֶׁה דַּבֶּר אַתָּה עִמָּנוּ וְנִשְׁמָעָה וְאַל יְדַבֵּר עִמָּנוּ אֱלֹהִים פֶּן נָמוּת: (יז) וַיֹּאמֶר משֶׁה אֶל הָעָם אַל תִּירָאוּ כִּי לְבַעֲבוּר נַסּוֹת אֶתְכֶם בָּא הָאֱלֹהִים וּבַעֲבוּר תִּהְיֶה יִרְאָתוֹ עַל פְּנֵיכֶם לְבִלְתִּי תֶחֱטָאוּ: (יח) וַיַּעֲמֹד הָעָם מֵרָחֹק וּמשֶׁה נִגַּשׁ אֶל הָעֲרָפֶל אֲשֶׁר שָׁם הָאֱלֹהִים:

העם ראו ערפל ונסוגו. משה יודע שאם יש ערפל וקשיים – שם האלקים!

לכן העם "עמדו מרחוק" – ונותרו רחוקים.

רק מי שיודע שמנסיונות נבנים, ואין להרתע מערפל – זוכה להתחבר לאלקים!

ואכן בתחילה – יש ערפל ואין המציאות ברורה, ואז החוכמה זה להאמין! ולדעת שבסוף הכל לטובה!

וזשה"כ 'נחית בחסדך עם זו גאלת' מבאר הבא"ח? שבזכות שנחום איש גמזו אמר גם זו לטובה הוא נגאל מהצרה, כך ה' מנחה בחסדו את העם שאומרים 'גם זו' וגואל אותם מצרתם ודפח"ח.

תשובה לשאלת החת"ס:

שאלנו מדוע איך סיומת של נחמה בפרשתינו?

ביאר החת"ס – בפרשת בחוקתי כתוב "ונתתי בכם", "והכיתי", "והשלחתי", ללא הזכרת שם ה'. אך בפרשת כי תבוא כתוב "ישלח ה' בך את המארה" "ידבק ה' בך את הדבר" "יכך ה'".

ואם מוזכר שם ה' זוהי כבר הנחמה! כי אדם שיודע שהכל מאת ה', אז גם המכה, גם הכזית מרור, הקללה, זה ממנו, וממילא הוא לא נבהל…

 אז עם ה' חזקו ונתחזקה, שנדע לחיות עם הקב"ה – "ה' בציון גדול"!…

חסדי ה' במכירת דירה

סיפר לי יהודי מעשה שבדידו הוה עובדא:

אנו גרים בב"ב. חיפשנו במשך ארבע שנים דירה עם גג שתתאים לנו, ובס"ד מצאנו דירה המתאימה לצרכינו, חתמנו חוזה, והצענו דירתינו למכירה. מסרנו אותה למתווכים, פרסמנו ביד2, ואף אשתי תלתה כל ערב מודעות על כל עץ רענן באזורנו. אך זה לא הביא את הקליינט המיוחל.

ולא שלא באו לראות, באו הרבה, ושום דבר לא הבשיל לכדי רכישה. לא' זה מאד התאים – אבל רחוק מהת"ת של הילד. לשני הדירה התאימה, אך המחיר פחות וכו'. וכך אנו מדשדשים כמה חודשים. האשה מחליטה ללכת לתלות מודעות גם בשכונות קצת יותר מרוחקות. כל ערב שכונה אחרת. קליינטים באים, אך עסקה לא נסגרת.

המתווכים מתחילים להסביר שזה זמן קשה, השוק עייף, וצריך להתגמש במחיר…

מתווך פלוני פרסם את הדירה ביתד – ואף קליינט לא הגיע. 'הכי מתאים זה לפרסם ב'המודיע', כי זו דירה משופצת שמדברת יותר לחסידים, אמרו המבינים. בא מתווך נוסף ופרסם בהמודיע, והתוצאה – כנ"ל. כנ"ל גם בפרסום בקול העיר.

התחלנו ב-2.600 מל"ש, על מנת לסגור ב-2.500 מל"ש, אך ירדנו ל-2.400, היות והתשלום של הדירה החדשה נושף בערפינו. מנין נביא עוד 2 מל"ש??

עד כאן סיפור מאד מוכר במחוזותינו, כמעט כל בעל דירה למכירה חווה אותו.

השלך על ה' יהבך

בשלב זה בעל הדירה [נקרא לו לצורך הכתבה 'הרב כהן'] מקבל החלטה – זהו, אנחנו גמרנו עם השתדלויות. מכאן ואילך – השלך על יהבך, והוא יכלכלך. אנו לא עושים עוד שום השתדלות. מה שעשינו עד עכשיו זה 'די והותר' ללא ספק. מכאן ואילך משאירים את זה לרבש"ע.

כל מתווך שהיה מנסה לשכנע – היה מקבל תשובה – הקב"ה ימכור לי את הדירה. כך מתוך אמונה פשוטה ותמימה.

והנה הגיע מתווך נמרץ ודינמי, וישב עם בעלת הבית, והבטיח שבשיטה שלו, הוא ימכור את הדירה. הוא מציג גרפים, קלסרים, דרכי פעולה, בקיצור – תותח אמיתי. אבל יש לו תנאי – כל קונה שיבוא – שיעבור דרכי. שהרי אני כעת מציף את השוק במודעות רחוב, בעיתונים, ובעוד כמה פלטפורמות. הדירה שלכם כבר בחודש האחרון לא מפורסמת בשום מקום [הורדנו מיד2, בלחץ המתווכים], אז בטח הוא יבוא בגללי, ולא הוגן שתסגרו עסקה עם קליינט שלי – בלי לתת לי דמי תיווך.

בשלב זה הגיע הרב כהן לבית ושמע את המתווך, והנה להפתעת המתווך – בעל הבית ממש לא התלהב, ואף אמר לו – תבין, כשאני כעת סוגר אתך עסקה – זה אומר להמשיך בהשתדלות. אני עם זה סיימתי. הקב"ה ימכור לי את הדירה.

וחוץ מזה אתה חושב שלא יתכן ואדם יגיע לדירה שלא דרך המודעות שלך? מדוע? הרי יש שראו את המודעות שפרסמנו בעבר, ויתכן שיבואו בעתיד.

המתווך התווכח, והנה, תוך כדי הויכוח – דפיקות בדלת… אדם זר עומד ושואל – כאן זה הדירה למכירה? כן, השיב בעה"ב, תכנס. היכן ראית אותה? הוא שואל, והלה משיב שפעם ראה מודעה על עץ…

המתווך ובעה"ב נותרו פעורי פה כיצד הקב"ה שולח ניצוץ אורה – 'אני עדיין בתמונה…'

סוכם עם המתווך שאנו לא נמנע ממנו לפרסם, ונברר עם כל קליינט האם הוא בא דרך המודעות שלו, ואם כן – הוא יקבל את שלו. אבל בלעדיות – לא.

והנה חולפים שבועות, והמתווך מביא קונה ש'עשה סקר שוק' והדירה לא שווה לדידו יותר מ-2.300 מל"ש, וזה מה שהוא מוכן לשלם. המתווך מתחיל ללחוץ בכיוון, הרי אתם צריכים לשלם על הדירה החדשה, וכבר הזמן דוחק…

האשה מציעה לבעלה – היה בזמנו מישהו שמאד רצה את הדירה, אבל המחיר היה לו יקר, זה היה כשהתחלנו ב-2.6, אולי עכשיו נחזור אליו, והוא יתרצה ב-2.5 או אפילו ב-2.4?

בעה"ב אמר בנחרצות – אנו סיימנו עם השתדלות. אנחנו לא רודפים אחרי קליינטים. הקב"ה ימכור לנו את הדירה, ויביא לנו את הקליינט עד כאן. אנחנו לא פונים לאנשים…

האשה לא הייתה שלימה עם זה, אך כבר למחרת מישהו דופק בדלת – התברר שזה בדיוק אותו אחד שהיא רצתה לפנות אליו – הוא איבד את הטל' שלהם, והגיע לבדוק אם זה עדיין רלוונטי!

עוד איתות מאת ה' – עזוב השתדלות, אני מנהל את העניינים…

אך כאן לא תמה הסאגה, מפני שהתברר שהלה ממתין שהדירה תרד למחיר של 2.250 מל"ש… בקיצור – אי אפשר לבנות עליו…

התחלנו לחשוב ברצינות על המחיר של 2.300. אין לנו משהו יותר טוב, והמתווך לוחץ.

הרב כהן מספר: החלטתי לפנות לגר"ח קנייבסקי, ולשאול: הרב, מתווכים אומרים שהדירה שווה לפחות 2.400, כעת מציעים לנו למכור ב-2.300, האם למכור או לא? התשובה הייתה נחרצת ובקול גדול "לא למכור"! וכאן ביקשתי ברכה מהרב למכור את הדירה בקלות במהרה – והרב אמר "בו"ה" – ר"ת של ב'רכה ו'ה'צלחה…

בשלב הזה האשה לוחצת שאולי היא תלך לפרסם עוד פעם מודעות, כבר שבועיים שלא באו לראות את הדירה. אמרתי לה – וכשבאו – קנו?? הנה ראית מה עוזרת ההשתדלות היתירה. אנו החלטנו שלא עושים השתדלות – וזהו. כעת גם יש לנו ברכה מהגרח"ק.

בכל הזדמנות שראיתי שיש צורך לתקן משהו בדירה, אולי לצבוע את החדר מדרגות, אולי לסדר קצת יותר – עצרתי את עצמי – אני לא מוסיף השתדלות. הקב"ה יכול להביא קליינט בכל מצב. לא אני הפועל. ה' עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. ההשתדלות היחידה בה הרביתי – תפילה לרבש"ע. גם בכותל. שם דבר לא מעבר לכך.

המתווך מתקשר. יש לו קליינט רציני. מר א. הקליינט מגיע, מתלהב. מביא את אשתו, מתלהבת עוד יותר. מביא את ההורים שפחות מתלהבים, אבל בדעה לקנות את הדירה. המחיר שהציע [דרך המתווך] – 2330 מל"ש. סרבנו. א' מתעקש לבוא ולדבר פנים אל פנים. בבקשה.

ביום ג' בשבוע הגיעו הוא ואשתו, ושאלו 'מה המחיר האחרון שלכם'. אמרנו 2.360 ואחרי לחץ – 2350. הוא אמר שצריך לחשוב ולבדוק בבנק, אבל הוא עדיין רוצה בדירה. ובכל אופן הוא לא מונע מאתנו בנתיים מלנסות למכור אותה [לכל הקונים הצובאים עליה ולא נותנים מנוחה יום ולילה…].

אחרי שהוא הלך – המתווך נשאר אתנו והתחיל להראות לנו גרפים וסקר שוק ובאיזה מחיר נמכרו דירות באיזור וכו' – הדירה שלכם שווה 2.250… אז תסגרו מהר….

אמרתי לו שום דירה לא דומה לחברתה, ויש הרבה מדדים כיצד לתמחר דירה, וחוץ מזה – הקב"ה ימכור לנו את הדירה, והגרח"ק בכל מקרה אמר את דברו, ואם היה אומר למכור ב-2300 עם כל הקושי – הייתי מוכר. כשהוא אומר לא למכור – אני לא מוכר.

כבר החלטנו בינינו אני ואשתי – ההפרש בינינו הוא 20 אלף ₪, נו, נתגמש על 2.340 – עשר לכאן ועשר לכאן. רק שכבר נמכור את הדירה.

זה היה לי קשה, היות והגרח"ק אמר לא למכור ב-2.300, ו-2340 זה לא ממש רחוק… וחוץ מזה תמיד התפללתי שה' יעזור ונמכור במחיר גבוה… וזה לא ממש מחיר גבוה. אך נסתרות דרכי ה', וטוב ציפור אחת ביד.

רק שה' לימד אותנו בסיפור הזה שיש לו ציפורים נוספות…

כל זה היה כאמור ביום ג'. למחרת ביום ד' – בלי התראה מוקדמת – מגיע אדם לראות הדירה, בהפתעה. נקרא לו מר ב'.

כל הבית בלגן, למחרת בערב בת-מצוה של הבת, וכל הבית על גלגלים – הפתעות, צלופנים, עוגות, קרטונים וכו' בקיצור – בעלת הבית כבר באה לומר 'אי אפשר עכשיו'. כך להראות את הדירה? מי יקנה אותה? אך הלה התעקש, 'אני גבר, לא אשה' לא משנה לי מסודר ויפה, חשוב לי לראות את הצורה הכללית של הדירה. הבת הגדולה לחשה 'אמא, תכניסי אותו'. ואמא הכניסה, אך הוסיפה – יש מישהו מאד רציני שמתעניין בדירה, תיקח בחשבון.

מר ב' התלהב מאד, הביא אחרי מספר שעות את אשתו, ושאל – כמה אתם רוצים? גב' כהן אמרה – 2380 מל"ש.

"ב-2350 אני סוגר!" 'אני לא מאמינה שבעלי יסכים' השיבה אשתי… והוא הגיע בערב, עם ת.ז. ורוצה לכתוב זכרון דברים, תשלומים וכו'. סוכם על 2370. יותר קרוב למה שאמר הגרח"ק…

אמרתי לו מראש – כל מה שאנחנו כותבים זה בערבון מוגבל, קח בחשבון שיש עוד מישהו שקדם לך, ולא הוגן לסגור מאחרי גבו, כשהוא מנסה לברר בבנק את יכולותיו. הדירה תמכר למרבה במחיר. סבר וקיבל.

למחרת חזרתי בטל' למתווך של מר א, שהופתע מהקליינט החדש שהגיע דוקא מ'ישא ברכה' 'במקרה' כי אשתו לא זכרה את הכתובת, רק אמרה לו זה בנין בתחילת הרחוב, בנין של 7 דיירים, והוא פשוט החליט לדפוק דלת דלת, והדלת שלנו הייתה הראשונה…

מר א' הופתע גם הוא, והוא אמר שהוא מיישר קו עם המחיר החדש וגם הוא מוכן לשלם – 2370.

חזרתי למר ב' – שהקפיץ ל-2380!

חזרתי למר א' – ששאל עד כמה זה יהיה ברור שזה מחיר אחרון? השבתי לו – עד שהצד שכנגד לא יוסיף…

[במאמר המוסגר, המתווך לא אהב את הענין, ברור גם למה, אבל עמד לו לרועץ שבתחילה כשישבנו אתו הוא אמר שאם שניים רוצים בדירה – הוא עושה ביניהם כעין 'מכרז' ומוכר למרבה במחיר… רק ששם כנראה דובר כאשר שניהם קליינטים שבאו דרכו, ולא כשאחד מהם לא אמור לשלם לו דמי תיווך ועומד 'לקחת' לו את העסקה. היה צריך להרגיע גם אותו ולומר לו – שאם משמים נגזר שתרוויח – אף אחד בעולם לא מסוגל לקחת לך כלום!].

נחזור ל'מכרז' – חזרתי למר א' – שהקפיץ ל-2390! חזרתי שוב למר ב' – שאמר 'אני לא נותן יותר מ-2390'.

הדירה נמכרה בס"ד במחיר של 2.390, זה כבר באמת יותר קרוב למה שאמר הגרח"ק…

זה היה בדיוק שבועיים אחר הברכה שקיבלנו מהרב!

מסקנה – הבוטח בה' – חסד יסובבנו.

ראינו משמים כיצד ה' שלח שליח שביום אחד 'הקפיץ' את המחיר של הדירה ב-50.000 ₪ – והלך.

דרכים רבות לו למקום ב"ה לנהל עולמו, צריך רק לתת לו לעשות זאת, מבלי להפריע.

ריבוי השתדלות – הוא הפרעה. הוא נתינת מקום למחשבה – אני העושה והפועל.

זכינו לראות גם כן מהו כח של ברכת הצדיק.

ה' מלמדנו – ה' לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים!

*

ממון = שגעון, אבל לפחות שנדע שאנו משוגעים…

[היסוד מהרב פינקוס עם תוספת מרובה]

הברכה – שפע כלכלי

בפרשתינו יש ברכות וקללות. הברכות כוללות בתוכן בעיקר שפע כלכלי- ריבוי ממון:

דברים פרק כח (ב) וּבָאוּ עָלֶיךָ כָּל־הַבְּרָכוֹת הָאֵלֶּה וְהִשִּׂיגֻךָ כִּי תִשְׁמַע בְּקוֹל ה' אֱלֹהֶֽיךָ: (ג) בָּרוּךְ אַתָּה בָּעִיר וּבָרוּךְ אַתָּה בַּשָּׂדֶֽה: (ד) בָּרוּךְ פְּרִֽי־בִטְנְךָ וּפְרִי אַדְמָתְךָ וּפְרִי בְהֶמְתֶּךָ שְׁגַר אֲלָפֶיךָ וְעַשְׁתְּרוֹת צֹאנֶֽךָ: (ה) בָּרוּךְ טַנְאֲךָ וּמִשְׁאַרְתֶּֽךָ:

(ח) יְצַו ה' אִתְּךָ אֶת־הַבְּרָכָה בַּאֲסָמֶיךָ וּבְכֹל מִשְׁלַח יָדֶךָ וּבֵרַכְךָ בָּאָרֶץ אֲשֶׁר־ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָֽךְ:

(יב) יִפְתַּח ה'׀ לְךָ אֶת־אוֹצָרוֹ הַטּוֹב אֶת־הַשָּׁמַיִם לָתֵת מְטַֽר־אַרְצְךָ בְּעִתּוֹ וּלְבָרֵךְ אֵת כָּל־מַעֲשֵׂה יָדֶךָ וְהִלְוִיתָ גּוֹיִם רַבִּים וְאַתָּה לֹא תִלְוֶֽה:

צריך להבין – הרי שכר מצוה בהאי עלמא – ליכא, כיצד איפוא מבטיחה התורה שכר ממוני להולך בדרכי ה'?

למה נתן הקב"ה לאדם ממון?

דברים עמוקים ותמציתיים בנידון זה כתב הרב דסלר זצ"ל "מכתב מאליהו" ח"ב לכל אדם יש תפקיד במסגרת הקדושה ולשם מילוי תפקידו מקבל כל אחד מן השמים כלים ואמצעים שבאמצעותם יוכל למלא באמונה את המוטל עליו כשם שלכל אחד תפקיד ייחודי משלו כך לכל אחד גם כלים יחודיים המתאימים רק לו ולתפקיד שהוטל על כתפיו ובהתאם לאלו עליו לפעול לא תמיד אדם מסוגל לדעת מהו התפקיד המסויים שההשגחה הטילה עליו אולם בדברים כלליים הדבר שקוף וברור למדי.

דרך משל פלוני שנתברך משמים בעושר ובנכסים פשוט הדבר שההשגחה הטילה עליו תפקיד נכבד בתחום מתן הצדקה העיסוק בגמ"ח ובהחזקת תורה.

הגרי"ס חושש מזכיה בהגרלה

נזכיר בעניין הזה, רבי ישראל סלנטער היה עני מרוד, היה לו תלמיד עשיר מאוד רבי אליהו לוויטן שהיה לו בנק פרטי, ונתן לרבי ישראל פנקס צ'קים חתום וכמה שהרב רוצה שייקח, ורבי ישראל לא נגע בפנקס אלא בשביל שני דברים, לחם לאכול ושכר דירה.

הוא לא הרשה ולא פרגן לעצמו, לא החליף טלית מהחתונה ועד הפטירה הוא נקבר באותה טלית של החתונה שלו, היא הייתה קרועה ובלויה, תלמיד רצה לקנות לו טלית חדשה ולא הסכים.

אם יציעו לכם במכירה פומבית ספר עם חתימה שלו, תדעו שזה היה מזויף, לא היה לו ספר משל עצמו, אחד מענקי הדור ש״ס לא היה לו, הוא היה שואל ספרים כדי ללמוד בהם, כי אין לו כסף לקנות.

כנראה שלאשתו זה הפריע, היא חסכה פרוטה לפרוטה ולא יודע ממה, ויום אחד היא מודיעה לו: תשמע, קניתי כרטיס הגרלה, כעת התור שלך, אני עשיתי השתדלות שלי קניתי כרטיס בשלושה רובלים, אבל אם נזכה זה מאה אלף רובל אז כעת תורך תתפלל שהכרטיס יזכה. ובמה את רוצה שיזכה? בפרס הגדול!

שום בעיה, מה שהאישה רוצה צריך להשתדל ולעשות, אבל לפני זה הוא קורא לשלושה תלמידים שיהיו עדים, שאם הכרטיס של אשתי יזכה במאה אלף רובל אני מודר הנאה מהזכייה…

כלומר, אם היא תחליף רהיטים, תחליף כסאות אסור לי לשבת עליהם, תחליף מיטות בחדר שינה אסור לי לישן עליהם אני אישן בסלון… אם היא תקנה דירה אני לא נכנס אליה.

למה היא שואלת, מה נורא אם נזכה בכסף משלנו?

אומר לה: תשמעי היית אומרת לי שהפרס הגדול הוא עשרה רובלים יש לנו מה לעשות בהם, נשלם את החוב במכולת. היית אומרת שזה מאה רובלים, גם בזה יש מה לעשות נחליף ריהוט. אלף רובלים, נחתן ילדים.

מאה אלף רובלים, מה יהודי עושה בסכום כזה? ההגדרה של רבי ישראל סלאנטער, "בשמים לא נותנים מתנות, מהשמיים מחלקים משימות".

לי נתנו כישרון של אלף אברכים, אז דורשים ממני עבודה של אלף אברכים ואני נותן אותה, הוא יסד את תנועת המוסר דיבר וחיזק לא נח לא יום ולא לילה, ואם יתנו לי מאה אלף רובלים פירושו שעושים אותי גבאי צדקה של כל קובנא, אם יהיה ילד שזקוק למורה פרטי והוא לא השיג אותו יתנו לי מכות, אם יהיה חולה שלא דאגתי לו יתנו לי מכות, אם יהיה תלמיד חכם שגווע ברעב אני איענש על זה, אם את רוצה להיענש, תעשי את זה לבד, בלעדיי.

אם נתנו למישהו קהילה או משפחה, דורשים ממנו, לא היו נותנים לו אם לא היו לו כלים לכך.

גביר שלא ממלא תפקידו

המעשה במגיד מדובנא שהלך פ"א לביתו של עשיר להתרימו בפורים, והודיעוהו שאינו בביתו, שרוצה לנצל את היום הקדוש להשיג עוד חלק בתורה… בירר הרב היכן יושב הלה ולומד והלך לשם. כשהגיע לשם אכן ראה את העשיר 'שקוע בלימוד'… מיד ניגש אליו הרב ושאלו – אמור נא לי, אם בצבא הצר חייל מחיל הרגלים יעקור לחיל התותחנים, מה דינו? הריהו מורד במלכות ובתפקידו ודינו מוות. אכן, השיבו הרב, הקב"ה העניק לך עושר, מתפקידך לחלקו ולעמוד בו לימין עני ואביון. עיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה ולמעות אביונים, והם באים אליך אך אינך בבית, אתה כעת לומד… מי ביקש ממך ללמוד עכשיו? הינך כחיל העורק לחייל אחר באמצע הקרב! שוב לביתך ופתח ליבך וכיסך ועשה את התפקיד שבוראך מצווך! [לחפש מקור].

אסור לזלזל בכלים

 לעולם אין אדם רשאי לזלזל בכלים שהוענקו לו ממרום ועליו להקפיד על שמירתם ולהשתמש בהם ביעילות בהתאם לרצון הבורא זו הסיבה שיעקב אבינו לא זילזל אפילו בפכים קטנים וכאשר שכחם לא חס על טרחתו ושב לקחתם ללמדנו שכל מתנה שניתנה לאדם משמים ערכה רב ביותר ויש לשומרה ולנצלה כדבעי ולא להשחיתה מתוך רשלנות

אולם יש להיזהר לבל יהפכו האמצעים להיות בעיני האדם למטרה במקרה שהטפל הופך להיות עיקר יש בכך שיבוש בסיסי בגישה ופעמים שמתוך הדגשת טפל זה מעלים אותו על נס עד שנעשים לו עבד נרצע ואף מוכנים להקריב קרבנות עבורו והרי זה מדיף ריח של עבודה זרה.

לאור זאת נבין מדוע יעקב חוזר על פכים קטנים.

יעקב הבין שכל פרוטה שהקב"ה נתן לו היא לשם מטרה. להשלמת נפשו. היא כלי לעבודת הבורא. לכן היה ממונו חביב עליו. ככלי לעבודת ה'.

נחזור לשאלה – למה ה' נתן לאדם ממון?

אומר הרמב"ם הממון הוא רק כלים לעבודת ה' – שתוכל לעובדו במנוחה מתוך השקט ופרנסה בשפע!

כמו עובד המקבל דלקן ורכב ופלאפון וכו' ואין המשכרת אלא רק כלים!

משוגע שיודע שהוא משוגע

עוד נאמר בפרשתינו – והיית משגע ממראה עיניך אשר תראה (כח, לח) מפרש המגיד מדובנא:

בדרך כלל המשוגע, כל מעשיו ישרים בעיניו ואינו מכיר בעצמו כי משוגע הוא, ורק אחרים הרואים מעשיו – הם מבחינים כי משוגע הוא.

אך קורה לפעמים שהמשוגע עצמו גם כן רואה ומרגיש כי הוא משוגע, זאת כשעושה את מעשי שגעונותיו מכח ההכרח.

נקדים לדברים מעשה שהיה:

המעשה ביהודי שעסק במסחר כל ראשו ורובו בלהט וקרא לו הרב ונתן לו מוסר. הוציא הלה את ממונו זרקו על הרצפה והחל לדרוך עליו ולרומסו. צעק עליו הרב מה אתה עושה, הרי זה כסף! התבלבל הלה לחלוטין. אמר לו הרב אבאר לך ע"י משל לא' שחלם שכל מי שיאכל מהתבואה של השנה הבאה ישתגע. ובא למוכתר הכפר ושאלו אם אוכל- אשתגע, אם לא אוכל- ארעב? אמר לו החכם גם אני חלמתי כמוך, ולכן תאכל מהתבואה אך תיקח אזור עור על מתניך. ומה הדבר יעזור תמה הלה? לפחות אתה תהיה משוגע אך תדע שאתה משוגע…

דוגמא לדבר: הנה שלמה המלך התפלל לה':

"ראש (עניות] ועושר אל תתן לי" (משלי ל, ח), כי גם העשירות וגם העניות מביאים חטאים וצרות על האדם.

האמת היא ששניהם, העני והעשיר, בבחינת משוגעים, כמו שאמרו חז"ל (סוטה ג ירא): "אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות",

אבל יש הבדל ביניהם, שהעשיר אינו רואה עד כמה הוא משוגע, כי כל כולו שקוע ועסוק בעשירותו, ועוזב תורתו ותפילתו ותכלית האדם בעולם, והרי משוגע הוא מי שעוזב חיי עולם ועוסק בחיי שעה,

אבל הוא אינו מרגיש כמה שהוא משוגע, אלא נוהג כמאמר הכתוב: "יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות" (משלי יד, יב).

הקדמת הרמב"ם למשנה

וכמה יפה פתגם האומר "אלמלי המשתגעים היה העולם חרב" ואין לך שטות גדולה מזו שאדם חלוש הנפש, בנין גופו רופף, נוסע מקצה האקלים השני עד קצה הששי, ועובר בימים בימי החורף ובמדברות בשרב בקיץ, ומסכן עצמו לחיות הטרף למיניהם כדי שאולי ירויח דינר, וכאשר יקבץ מאותם הדינרין שמסר כל רוחו עליהם, יתחיל לחלקם לאומנים לבנות לו יסוד איתן על בתולת קרקע בסיד ואבנים, כדי להעמיד עליו בנין שיעמוד מאות בשנים, והוא יודע ברור שלא נותר מחייו אפילו כדי לבלות בנין של גומֶא, היש קלות דעת חמורה מזו.

וכך כל תענוגות העולם ותאותיו קלות דעת בהחלט כדי שיבנה העולם, ולכן כנו חכמים עליהם השלום מי שלא למד "עם הארץ", כלומר שלא נבראו אלא לבנין הארץ ולפיכך יחסום אליה.

לעומת העני

לא כן העני, שגם הוא אמנם משתגע, יום ולילה רודף אחר הפרנסה, אבל אם תשאל אותו מה עסקו בחיים, יאמר בפה מלא: אוי לי שאני כבר לגמרי משוגע, לא לומד, לא מתפלל, משוגע לגמרי!

ועל דרך שאמרו חז"ל (עירובין מא ע"א): "דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ודעת קונו", היינו שהעניות מעבירה את האדם גם על דעת עצמו, שרואה בעיניו איך שהולך הוא לאבדון ואין לאל ידו להושיע עצמו.

וזהו "והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה", שמרוב הצרות תהיה משוגע, ואף תראה בעיניך שאתה משוגע.

ממונם חביב עליהם מגופם

סיפר ר' שולם שבדרון [לב שלום עמ' קפא] על גדול אחד שבא להתרים איזה גביר לצדקה, ואמר לו הרב שיש אנשים שממונם חביב עליהם יותר מגופם… אמר לו הגביר כיצד יתכן? וכי אם יהיו על כף המאזנים או כספו או נפשו הוא יאבד נפשו בשל כספו?

השיבו הרב לא, אין מדובר כאשר הם עומדים זה מול זה, אלא זה עם זה, יש לאדם ממון ויש לו נפש,

והנה הוא הולך לשון, ממה הוא מוטרד? האם כספו ישאר עמו, האם הכספת נעולה, האם הוא הפעיל את האזעקה, האם בבוקר הממון לא יעזבו, אולם הוא אומר ברוך המפיל חבלי שינה ובידך אפקיד רוחי פדית אותי ה' א-ל אמת ואינו חושש שמא בבוקר הנפש תעזבו,

הוא אינו שב בתשובה שמא מחר לא יקום… הוא סומך על הקב"ה שיחזיר לו נשמתו בבוקר…

הרי שממונו חביב עליו יותר מגופו…

בעניינים גשמיים האדם מודאג ומוטרד, אך בענייני הרוח הוא רגוע…

משוגע ואינו יודע…

ובאמת, כמה שהקללה הזו מתקיימת בזמננו! לא מיבעיא אצל החילוניים, שכל מהלך חייהם שבור והרוס, אם זה חיי המשפחה שכל כך הרוסים ושבורים בעולם המודרני, אם זה בנים המתפרצים נגד הוריהם, וכן כל החיים הם מרדף מטורף אחר הבל וריק, והוא רואה בעיניו, ובוכה – וממשיך לרדוף.

אבל באמת גם אצלנו, בני התורה, המצב כמעט אותו דבר! כל אחד שטעם פעם במשך החיים, ואפילו קצת, את נועם מתיקות צוף דבש התורה, התענוג האלוקי של לימוד רצוף שעות רבות, עם הספק וחזרה והבנה, אוי כמה זה נפלא! נו, האם אין זה שגעון שלא להתמיד כך כל יום?!

או למשל, התענוג של תפילה בכוונה, לבוא מוקדם לבית הכנסת, לומר את כל התפילה מילה במילה, כמה שאנו מקנאים באותם שאמנם עושים כך – ומי מעכב בעדנו, האין זה שגעון לעשות אחרת?! רואה ובוכה ואין לאל ידו להושיע.

זהו בעצם סגולת התורה, שנותנת לנו כח להתגבר על שגעון העצלות ויצר הרע, וכדכתיב: "לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה" (משלי ח, יד),

וצריך להתפלל על כך תמיד: "והאר עינינו בתורתך", שהעינים יראו את נוראות חשיבות לימוד תורה וקיום המצוות לאמיתתם, ונוכל להתגבר על שגעונות היצר הרע, ויתקיים בנו מה שנאמר: "תורת ה' תמימה משיבת נפש, עדות ה' נאמנה מחכימת פתי".

*

רצף של אתגרים רוחניים

[חסדי-ה׳ במדבר שיעור בלתי פוסק – הרב נבנצל]

״ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם: אתם ראיתם את כל אשר עשה ה׳ לעיניכם בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו״ (דבר׳ כט, א). כוונת משה היא, לכל מה שהטיב ה' עם ישראל, במשך עשרות שנים: המכות האדירות שהביא על המצרים, קריעת ים סוף, ״המסות הגדולות״ – הנסים הגדולים אשר ראו עיניך, האותות והבתים הגדלים ההם ״ (שם, ב). מאורעות נפלאים ועצומים אלה, אומר משה, המעידים שה׳ מושל בבריאה, היו אמורים להוביל אתכם לידיעת ה'. אולם: ״ולא נתן ה׳ לכם לב לדעת ועיניים לראותעד היום הזה״ (שם, ג. וע״ש תרגי״ו). לא השכלתם לנצל את הנסים שעשה ה׳ לעיניכם בתקופה זו, כדי לרכוש לכם ״לב לדעת״ אותו.

– אבל ברוך ה'! ״היום הזה״, אתם כבר יודעים את ה׳ (להלן נראה, בעז״ה, כיצד משה הבחין בכך).

ומשה מפרט את חסדי-ה׳: ״ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר…״, שבמהלכן, נעשים לכם חסדים גדולים בכל תחומי החיים:

א) בנושא הלבוש: ״…לא בלו שמלותיכם מעליכם, ונעלך לא בלתה מעל רגלך״ (שם, ד). חז״ל מוסיפים שהבגד היה גם גדל עמהם, וענני הכבוד היו אף מנקים ומגהצים אותו (אולי מעין ״ניקוי יבש״ ־ שהש״ר ד, יא).

ב) והחסד שבאכילה: ״לחם לא אכלתם…״, אינכם צריכים לעמול כדי לאכול לחם, שכן יורד לכם משמים מן, וטעמו משובח ביותר.

ג) ובאשר לשתיה: ״…ויין ושכר לא שתיתם״, אינכם חייבים לייצר שתיה, כי יש לכם מים זכים מבאר־מרים, המתגלגלת עמכם לכל מקום.

ומסיים הפסוק: מהי מטרת החסדים הנסיים הללו שהשפיע עליכם עשרות שנים? –

״…למען תדעו כי אני ה׳ אלקיכם״ (שם, ה). כדי שתכירו את גדלותו.

ויש להבין: בקשר לביגוד ולהנעלה, החסד שנעשה לישראל הוא ברור. וכן בקשר ללחם: במקום לחרוש, לזרוע, להשקות, לקצור ולטרוח בכל מלאכות הפת, קיבלו בכל בוקר לחם אלקי, בעל סגולות נפלאות: טעמים אין-ספור, עיכול קל ומושלם, ולמי שהאוכל אינו בראש מעייניו, ירדו עם המן תכשיטי־נשים, {בשמים ואבנים טובות… (יומא עה.:). אך בקשר לשתיה – ויין ושכר לא שתיתם״ –

צריך עיון: וכי היה יתרון למי־הבאר, על ה״יין ושכר״ שלא קיבלו? כשיש לחם נפלא כמו מובן שאין עוד צורך בלחם רגיל; אך מדוע שלא יהיה להם גם יין בנוסף למים?

נראה שהפסוק לא בא לומר, שהחסד היה בכך ששתו מים במדבר, אלא דווקא בכך ש״ויין ושכר לא שתיתם״ לעובדה זו כשלעצמה, בחסרון היין, היה חסד מיוחד. מהו?

׳שיעור׳ באורך ארבעים שנה…

אולי זה הפשט: משה אומר שבמשך ארבעים שנות המדבר, לא ידעתם ש"אני ה׳ אלקיכם״; לא היה ״לכם לב לדעת ועיניים לראות ואזנים לשמוע…״ את האמת הזו, ״…עד היום הזה". רק היום, לאחר שה׳ הרעיף עליכם ׳אמצעי-הסברה" במשך עשרות שנים, זכיתם לדעת שה׳ הוא האלקים. ומה היו אותם ׳אמצעים׳ שאפשרו לכם להגיע לידיעה זו?

– גם נסים, וגם אמצעים טבעיים: ״המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האתת והמפתים הגדלים ההם״;

המעמד המופלא של מתן-תורה ונסיו, ענני הכבוד המקיפים אתכם תדיר, עמוד האש ההולך לפניכם בלילה, ועוד.

אך שולבו גם אמצעים טבעיים: ״לחם לא אכלתם, ויין ושכר לא שתיתם״ – כדי שתוכלו להפנים את המסר שבניסים, ולהכיר שהם מאת ה', היה צורך להרחיק אתכם מן העמל שבהכנת הלחם.

כי מי שטורח כל העת במזונו, היכן ימצא זמן להרהר בקונו?

לכן, קיבלתם מוכן לאכילה. וזהו: ״לא נתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן, שלא היה להם צורך לא למלאכה ולא לסחורה״ (תנח׳ בשלח, כ).

וחסד נוסף ־ ממשיך משה – שאפשר לכם לדעת את ה': ״…ויין ושכר לא שתיתם״. כי יין ושכר מהווים גימוד לידיעת ה'! הם משבשים את צלילות הדעת, הדרושה כדי להבין ולהבחין באמת.

בפורים, כשרוצים להגיע ל'עד דלא ידע' – נעזרים כידוע ביין, המטשטש הבדלים.

ולכן צווה אהרן הכהן ובניו: ״יין ושכר אל תשת״ בעת עבודת המקדש, כדי שתוכלו ״להבדיל בין הקדש ובין החול״ (ויקי י, ט-י). וכן מי ששתה רביעית יין -אסור לו להורות הלכה שנאמר לאהרן בהמשך אותה פרשה, ״…ולהורת את בני ישראל ״ (שם, יא. כרי׳ יג:).

רביעית יין אינה הופכת אדם לשיכור ־ אך די בה כדי ל ה ק ה ו ת במקצת את החושים ולטשטש את הדורש דיוק.

וכך אומר איפוא משה לישראל: במסגרת חסדי-ה׳ במדבר, שמטרתם היתה להביא אתכם להכרת ה׳, הרחיק ה' מכם פעולות המשבשות את ישוב הדעת. ה׳ הרחיק אתכם מטרדת־הדעת שבהשגת המזון, בהכנת הביגוד, וכן משתיית היין, הגורמת לאותה תוצאה.

אם הבנו נכונה, הרי שהדבר שופך אור חדש על מה שלמדו חז״ל מפסוק זה, שאין אדם עומד על דעת רבו אלא לאחר ארבעים שנה (ע״ז ח:).

שרק לאחר ארבעים שנה הבינו את ה״שיעור״, וקיבלו ״לב לדעת״ את ה׳.

כעת, עולה לנו חידוש במאמר זה: שאותן ארבעים שנה חייבות להיות רצופות! והיינו:

״ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר״ הלא כולנו יודעים כמה שנים היו במדבר, ולשם מה נכתבו מלים אלה? – כי זהו חלק מהחסד הגדול: כדי להגיע לידיעת ה' חייבים רב'ה של ארבעים שנה רצופות!

רק נסים המתרחשים ללא הפוגה, לעיני עם המשוחרר מנטל הפרנסה, ומרוכז כל-כולו ב״שיעור״ הנמשך עשרות שנים – רק כך מסוגלים לעמוד על דעת ״הרב״.

אם במהלך ארבעים השנה, היו יוצאים ל״הפסקה״ של ״יין ושכר״, לאיזו להתאוררות קלה מן האמת הברורה שמול עיניהם – הרי שגם לאחר ארבעים השנה לא היו קולטים את המסר! זהו לקח מדהים העולה מדברי משה, הנראים בקריאה ראשונית כחזרה על עובדות ידועות.

במה מתבטאת ידיעת ה׳?

כאן המקום לשאול: וכיצד באמת נודע למשה, ש״היום הזה״ אכן זכו ישראל ב״לב לדעת״?

– עונה רש״י (דבר׳ כט, ג) שה״לב לדעת״ נתגלה כך: באותו יום, הוא יום פטירתו, כתב משה ספר תורה ונתנו לשבט לוי (שם לא, ט). וכאן אירע המהפך:

באו שאר השבטים למשה וקבלו בפניו: מדוע אתה נותן את התורה רק לבני לוי? עוד יבוא יום, והם יאמרו שהתורה היא רק שלהם! גם אנו רוצים תורה! – ישב משה בשמחה, וכתב ספר תורה לכל שבט.

וזהו שנאמר לתחילה: ״ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי…״ בלבד, ולבסוף: ״…ואל כל זקני ישראל״ (שם, ושפ״ח). כלומר: ה״לב לדעת" הוא הרצון לזכות בתורה!

להבין שהתורה היא חיינו שאי אפשר לחיות ללא תורה! ה״לב לדעת״ שהלך ונרקם בארבעים שנות חינוך, הוא ההכרה שלא יתכן שהתורה תינתן רק לשבט אחד!

שאין די שתהיה איזו כת של לוויים! "מגזר יחודי״ בעם, שהוא לבדו ישמור תורה, אלא שכל יהודי זקוק לתורה.

 וכדי להגיע להכרה פנימית כה עזה, שתביא אותם לקום ו ל ה ת ל ו נ ן – לא על מחסור באבטיחים, אלא על חסרון תורה – היה צורך ב״מערכת חינוך״ אלקית מרוכזת בארבעים שנות חיים בחממה רוחנית, מוקפת ענני־כבוד ומנותקת מעשיה גשמית.

אכן: ״למוליך עמו במדבר, כי לעולם חסדו״, הוא עמוק משחשבנו! (תהל׳ קלו, טו. אמנם, כל זאת משום שחטאו בעגל ובמרגלים, ולכן הוצרכו לשיעור ארוך שיזכך את דעתם שנפגמה).

ומסיים משה: ״ושמרתם את דברי הברית הזאת… למען תשכילו את כל אשר תעשון״.

מכאן למדו, שהעוסק בתורה דרכיו מצליחים (״תשכילו״ – תצליחו – ע׳יז יט: וכגי׳ הגר"א שם. ״ויהי דוד לכל דרכיו משכיל״ – מצליח [ש״א יח, יד]).

לידיעה הזאת, שדווקא מעיסוק בתורה מצליחים, ושמלבד הזכיה בעולם הבא, הרי שגם ההצלחה בעולם הזה תלויה בתורה – לכך יש צורך בארבעים שנות לימוד אצל משה רבנו, בלי היסח הדעת, בלי יין, ובלי שכר.

נחשוב נא לרגע: מה מורים דברים אלה לנו?

אל מי דיבר כאן משה? – אל דור־דעה. דור, שחוו אישית את ניסי מצרים!

שהרי משה פתח: ״אתם ראיתם את כל אשר עשה ה׳ לעיניכם בארץ מצרים" וכוונתו, למי שלא נכלל בגזרה למות במדבר (היינו: מי שבשעת הגזרה היו בני למעלה משישים או למטה לעשרים, בני שבט לוי, ונשות ישראל).

כלומר: מדובר באנשים שראו נפלאות – ה׳ עין-בעין, ולעסו בכל יום נס!

ניחא שהנולדים במדבר, חשבו אולי שיש ״חוק־טבע״ כזה, ששישה ימים יורד מן, וביום השישי כמות כפולה, ובשבת אין; אבל אלה שראו במצרים שלחם צומח מן האדמה, ופתאום במדבר הוא יורד משמים ־ אלה הלא ידעו ודאי שמדובר בפלא אלקי. ואף על פי כן גם להם אומר משה, שרק עכשיו הגיעו להכרת האמת.

גם להם דרושות היו עשרות שנים של התבוננות בשליטת ה׳ בטבע, של התרכזות בקדושה, של חיים בצד אנשי אמונה – כדי להבין שאין חיים ללא תורה. להפנים, שרק היא מביאה הצלחה.

עולם של אתגרים רוחניים

אך מתברר, שבעולמנו אין די בהבנה זו. לעתים אדם מגיע לפסגה רוחנית מסויימת, ונדמה לו, שמכאן ואילך יחיו חייו הרוחניים קלים ופשוטים. ולא היא.

כי גם מי שמבין שאי אפשר לחיות ללא תורה, ושבלעדיה אין כל הצלחה אמיתית – עדיין מזמן לו העולם הזה מאבקים ואתגרים. וכלשון ה״מסילת ישרים״ (פי׳א): ״והנה שמו הקדוש-ברוך-הוא לאדם, במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך… כי כל ענייני העולם הזה, בין לטוב בין לרע, הנה הם נסיונות לאדם״:

העוני הוא ניסיון – וגם העושר הוא ניסיון! חיים שהם הם ניסיון – ויסורים הם ניסיון, ״עד שנמצאת המלחמה אליו, פנים ואחור״. כשאתה מותקף משתי חזיתות ־ לאן תברח?

ודומני, שהמלחמה פנים ואחור הקשה ביותר, היא זו שבין החיוב להשתדל בענייני העולם הזה, ובין הידיעה שהשתדלות זו לא תקבע דבר.

נסיונות הפרנסה

[עיקר הלימוד בענייני נסיונות היצר במדבר – היה בענין הפרנסה – כמובא בפסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת בשלח פרק טז

והנח אותו לפני ה' למשמרת לדורותיכם. א"ר אלעזר בימי ירמיהו הוציא להם לישראל צנצנת המן שנאמר, (ירמיהו פרק ב, לא) הַדּוֹר אַתֶּם רְאוּ דְבַר־ה' הֲמִדְבָּר הָיִיתִי לְיִשְׂרָאֵל אִם אֶרֶץ מַאְפֵּלְיָה מַדּוּעַ אָמְרוּ עַמִּי רַדְנוּ לֽוֹא־נָבוֹא עוֹד אֵלֶֽיךָ:

אמר להם ירמיהו הנביא לישראל מפני מה אין אתם עסוקין בתורה, אמרו לו אם אנו מתעסקין בתורה מאין נתפרנס, באותה שעה הוציא להם צנצנת המן, אמר להם ראו אבותיכם שהיו במדבר ועוסקין בתורה ממה היו מתפרנסין, אף אתם אם עוסקין בתורה הקדוש ברוך הוא מפרנס אתכם, מדוע אמרו עמי רדנו (שם שם): ע"כ.]

אותה תורה שאין חיים בלעדיה, מורה לך לפעול לפרנסתך ולא לשבת ולצפות שירד לך מן – ובו-בזמן היא מחייבת אותך להאמין, שמצוותיך הן שיקבעו את פרנסתך, שהחובה להשתדל, היא רק משום העונש שנגזר על האדם, ״בזעת אפיך תאכל לחם״

(ברא׳ ג, יט. ובמכילת א (שמות טז, כאן שאף במן נתקיימה קללת זו, בכך שנאלצו להשכים וללקוט בטרם ימס!).

זהו מאבק עז בנבכי הכרת האדם: מחד, אסור להתרפות! אתה חייב לתמוך בעני, שאם לא כן אתה אחראי למה שיקרה לו! – ומאידך, עליך להאמין שלא אתה תקבע את גורלו, מפני שה׳ ״נותן להם את אכלם בעתו״ (תהל׳ קמה, ט). יסתדרו יפה בלעדיך… אם לא תיתן – ימצא שליח אחר להעביר לעני את המגיע לו. יתכן גם, שנגזר על העני שלא יהיה לו, ואז גם כשתיתן לו – לא ישאר לו מאומה.

לפעול כאילו הכל תלוי בי-ולדעת שדבר אינו תלוי בי.

אך כפי שראינו לעיל, שכדי לקנות ״לב לדעת״ שאי אפשר ללא תורה, הקים לנו ה׳ בחסדו מערכת חינוך בת ארבעים שנה – כך גם לא הותיר אותנו ללא הדרכה, בנושא יסודי זה של ההשתדלות והביטחון.

לאורך כל התנ״ך, חוזר ומוזכר המאבק הניטש בין הצורך להשתדל, ובין החובה לבטוח:

זכות הרבים מכריעה במלחמה

יהושע שולח מרגלים לעי, והם שבים ומדווחים שאין צורך בחיל גדול לכיבוש העי: ״אל יעל כל העם אלפיים או שלשת אלפי איש יעלו (יכו את העי״ (יחו׳ ז, ג). יהושע לא נוטל אפילו סיכון, ושולח ״כשלשת אלפי איש״ (שם, ד). התוצאה: אנשי העי מפתיעים ומכים בישראל! מסתבר, שלא היה די בשלושת אלפים. והנה, לאחר שתוקן חטא אומר ה׳ ליהושע: ״קח עמך את כל עם המלחמה, וקום עלה העי״ (שם ח, א); קח את כל הצבא שתחת פיקודך, המונה שש מאות אלף איש! –

קשה להאמין, שעד כדי כך טעו המרגלים בהערכה המודיעינית: הם דיווחו שדי בשלושת אלפים, ובאמת צריך שש מאות אלף!! זוהי טעות בלתי סבירה! צריך להיות שלומיאל מובהק כדי לבצע טעות כזו…

– אלא שה׳ מלמד כאן את יהושע: הנח להערכות המודיעין! הערכת המרגלים היתה נכונה לבחינה צבאית, אבל את הארץ כובשים רק לסיוע זכות רוחנית!

חייבים להביא למערכה, את זכותם של כל שש מאות האלף. הכיבוש הראשוני של הארץ, הוא בגדר מצווה שאי־אפשר לעשותה בידי אחרים! כך פוסק ה׳!

זו בעצם חזרה על מה שאמר במפורש ליהושע בעת הסמכתו למנהיג: שעליו להלחם ״וכל בני ישראל אתו״ (במד׳ כז, כא, -ורש״י). כך עשה יהושע במלחמת יריחו (יחו׳ ו, ג), וכך היה מכיבוש העי והלאה: בכל המערכות על כיבוש הארץ, השתתף כל כלל ישראל (אכן, לאחר שהארץ נתקדשה כבר בכיבוש הרבים – היינו אחר מות יהושע ואילך – אין עוד צורך בגיוס הכלל).

והן אמנם שה' אמר ליהושע, שהמפלה בעי נגרמה מפני ש״חטא ישראל… וגם לקחו מן החרם״ (שם ז, יא) – אך שני הדברים אמת: בגלל עכן נפלו שלושים ושישה מישראל, אך גם ללא החטא, לא היו כובשים את העי ללא זכות הרבים.

צריך איפוא לצאת למלחמה ־ אך הצד הרוחני, הנסתר, הוא שיכריע. להקטין את הצבא – ולהגדיל את האמונה

אלא שעלולה לצוץ טעות: לאחר מלחמות רבות בהן משתתף כל העם, עלולים לחשוב, שהארץ נכבשה בזכות מספר החיילים הגדול…

כנראה משום כך, נאמר בתקופת השופטים שברק, לקחת רק עשרת אלפים איש למלחמה בסיסרא (שיפי ד, ו. זו המלחמה הראשונה, בה נכתב ששופט יצא אליה על-פי נביא); למרות, שלסיסרא היה צבא כבד ומצוייד היטב. ללמד, שלא המספרים מכריעים. אם ה׳ רוצה להושיע, הרי שגם עשרת אלפים יספיקו.

וכך היה: ה׳ המם את מחנה סיסרא, שנפל ״עד אחד״ לפני ברק (שם, טז). אבל ה"שיעור״ לא הובן.

עובדה, שלאחר ישועה זו שוב עשו הרע בעיני ה׳ (שם ו, א). הפעם, עלו על ישראל לפחות מאה שלושים וחמישה אלף מדינים (שם ח, י) שחנו בעמק יזרעאל״ (שם ז, יב), גדעון מגייס נגדם שלושים ושנים אלף לוחמים – אך ה' אומר לו: המספר גדול ? מדי… ״פן יתפאר עלי ישראל לאמר, ידי הושיעה לי״! (שם, ב).

אם בעשרת אלפים לא הבינו שאני הוא בעל־מלחמות, מה יקרה כששלושים ושנים אלף ינצחו את מדין?

לכן מצווה ה׳ להקטין את הצבא. אולם, גם לאחר שעשרים ושנים אלף שבו לביתם, ונותרו רק עשרת אלפים ־ שב ה׳ ואומר לגדעון: המספר גדול מדי… עדיין עלולים לומר, שכוחם וגבורתם עשו להם את הניצחון.

גדעון מוריד איפוא את צבאו אל המים בצו ה׳, למיון נוסף: רוב־רובו של הצבא כרע על ברכיו לשתות, ורק שלוש מאות איש קרבו את המים אל פיהם בכף-ידם, וליקקו ממנה. כעת ה' הסכים: ״בשלש מאות האיש המלקקים אושיע אתכם״ (שם, ז).

אם כנגד כל לוחם יהודי, יעמדו כארבעים וחמישה מדיינים – יש סיכוי שישראל יבינו שלא הכוח הצבאי ניצח את מדין. וכדי ש״השיעור״ יהיה מושלם, הרי שהאופן בו ניצח צבא גדעון, לא הותיר מקום לספק: שלוש מאות האנשים עמדו במקומם ותקעו בשופרות – והמדיינים הרגו איש את רעהו… (שם, כא־כב).

ובכל זאת ממשיכים לחטוא. עדיין לא מבינים, שה׳ הוא המושך בחוטים. גם שלוש מאות הוא כנראה מספר גדול מדי, המצליח להסתיר את אלקי מערכות־ישראל. מה עושה הקדוש־ברור־הוא? – שולח שופט שילחם יחידי: שמשון, נלחם לבדו בפלשתים ללא כל סיוע מישראל. וליתר ביטחון, נבחר אדם שחזותו הגופנית ירודה, לעומת רוחניותו הבולטת לעין: שמשון היה צולע בשתי רגליו (סוטה י.}, ומאידך, שיער ארוך של קדושת הנזירות עטה את ראשו. אולי; אולי כשילחם נזיר בודד וצולע, יובהר מעל לכל ספק, שאין הניצחון קשור לכוח הגשמי, אלא לרוחניות.

(אמנם נראה, שגם שיעור זה לא נקלט כראוי בתודעת העם) עד היום, מוזכר ׳שמשון הגיבור׳ כבעל כוח גשמי עצום, והסיבה הרוחנית לכוח זה נשכחה… למרות, שהוכח מה קרה לכוחו, כשפגם בקדושתו).

במה חטא העם כשביקש מלך

שמואל, הוא אחרון השופטים. הוא משיב את העם בתשובה, מתפלל, וכך הם מנצחים את הפלשתים, אויביהם הותיקים. והנה באים אליו זקני ישראל בדרישה: ״שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים״ (ש״א ח, ה).

אומר ה׳ לשמואל: ״לא אותך מאסו, כי אתי מאסו ממלך עליהם״. (שם, ז).

וקשה: במה מאסו את ה׳?! הלא יש דעה שמינוי מלך הוא מצוות־עשה! (סנה׳ כ: ־ וכן הקשה הרמב״ם חל׳ מלכי א, ב) – לפי הנראה לכאורה בפשט הפסוקים: העם אינו מרוצה מניהול המלחמה של שמואל. המלחמה אצלו היא נסית מדי, רוחנית… במקום לעשות הכנות צבאיות למלחמה ״ככל הגוים״, הוא מקריב ״טלה חלב אחד… ויזעק שמואל אל ה״׳, ומיד: (שמואל א פרק ז, י) וַיְהִי שְׁמוּאֵל מַעֲלֶה הָעוֹלָה וּפְלִשְׁתִּים נִגְּשׁוּ לַמִּלְחָמָה בְּיִשְׂרָאֵל וַיַּרְעֵם ה'׀ בְּקוֹל־גָּדוֹל בַּיּוֹם הַהוּא עַל־פְּלִשְׁתִּים וַיְהֻמֵּם וַיִּנָּגְפוּ לִפְנֵי יִשְׂרָאֵֽל:״.

העם אינו רוצה להיות תלוי ברוחניות, עד כדי כך, רצונם במלך שילחם בדרך הטבע, בה אין צורך בזכויות רבות.

זוהי כוונת ה׳: ״כי אותי מאסו״; הם מעדיפים לחיות תחת ממשלת הטבע, להיות ״מדינה מתוקנת״, במקום לחיות באור אלקים חיים, כפי שאתה מנהיגם. (בהסבר זה מיושב, כיצד הביא הרמב"ם [שם] פסוק זה להוכיח״ (קצו בשמואל״, כלשונו. והרדב"ז שם נקט הסבר אחר). וה' נענה לבקשתם.

אלא שכעת, צריך להדגיש למלך שהרוחניות היא העיקר: מיד עם המלכתו, אמר שמואל לשאול שכאשר ירד לגלגל, ״אנכי ירד אליך להעלות עלות לזבח זבחי שלמים, שבעת ימים תוחל עד בואי אליך״ (ש״א י, ח).

זכור! זוהי מצוותך הראשונה כמלך: להמתין לנביא. ואכן, אף שבינתיים השתנה המצב, וישראל ופלשתים נערכו למלחמה ־ המתין שאול בנאמנות לשמואל כפי שצווה, ולא יצא לקרב. העם, שראה את מחנה פלשתים הולך ומתעצם, וראה ששאול אינו נוקף אצבע ־ איבד את בטחונו והחל להתפזר.

ביום השביעי, נשארו עם שאול רק כשש מאות איש (שם יג, ט) ־ אך הוא המשיך להמתין עד קרוב לשקיעה. אז, מחליט שאול לפעול גם ללא שמואל: הוא מקריב את העולה ־־ ובדיוק אז מופיע שמואל… ״נסכלת״, אומר לו שמואל (שם, יג); הפסדת הכל. היית צריך להפגין ביטחון מוחלט בדבר ה'. אמרתי לך שאבוא – אז עליך להמתין, גם אם נותר זמן מועט עד השקיעה.

אסור לנו לשפוט, חלילה, את שאול בחיר-ה׳; בגמרא מסופר על אמורא שדיבר בגנות שאול ־ ונענש מן השמים (יומא כב0. ודאי שאיננו מסוגלים לדון חלילה את שאול, ואנו רק מנסים להבין, את פשט דברי הנ״ך.

וכן בהמשך אותה מלחמה: שאול קורא לאחיה הכהן לשאול באורים ותומים – אך באותו רגע נצפית תנועה גדולה במחנה הפלשתי (יונתן חדר למחנה הפלשתים והכה בהם, ושאול לא ידע זאת).

שאול מגיב בהחלטה מיידית: ״ויאמר שאול אל הכהן: משוך ידך״ (ש״א יד, יט) – אין זמן לשאול באורים ותומים, כי אנו יוצאים מיד להתקפה!

יתכן שהכהן הולך למקווה, או עושה הכנות אחרות לפני השאלה באורים ותומים, ולשאול אין זמן לכך.

במדרש, מנו זאת כחטא של שאול (על הפסוק ״ולא לנש בה׳״ נדה״א י, יד]. תנח׳ אמור, ב ו׳עץ יוסף׳; ויק׳׳ר כו, סוס״ז ומחרז״ו). ולכאורה: הרי הרמב״ם לא מנה את השאלה באורים ותומים כמצוות־עשה, ומדוע נחשב הדבר כחטא? – כי גם אם אינך חייב לשאול, עליך להבין שכדאי לשאול בה׳!

עצת ה׳, טובה יותר מהחכמה הצבאית שלך, האומרת לצאת להתקפת־פתע על הפלשתים.

ובצדיק כשאול נחשב הדבר כחטא, שאין הוא שואל בה׳ בפעולה שעלולה להביא תבוסה. ובאמת, כאשר דוד נלחם בפלשתים, הוא מקפיד לשאול באורים־ותומים: פעם אמרו לו לתקוף, ופעם אמרו לו לחכות? דוד עשה בכל פעם שנאמר לו – והצליח (ש״ב ח, יט-כח). וכיוון שהזכרנו את דוד, נוסיף ונאמר:

אפילו על צדיק כמוהו, יש טענה בחז״ל בדבר השתדלות יתר:

ראויה היתה בת־שבע לדוד מששת ימי בראשית, ״אלא שאכלה פגה״ (סנה׳ קז.) כלומר, קודם זמנה. היה עליו לבטוח בה', שכיוון שבת-שבע ראויה לו – כפי שראה ברוח-הקודש ־־ היא אכן תנשא לו. באיזה אופן? ־ אולי אוריה יגרש אותה ואולי ייהרג בקרב, וכדומה. אולם דוד עשה השתדלות יתירה, שגרמה לחילול־השם בעיני העם (עיין באריכות: ׳שיחות לספר בראשית, שיחה לו). ניתן להביא עוד דוגמאות מהנ"ך ־ אך די בכך.

עולמות אין-סוף-במעשה אחד

דיברנו בשבוע שעבר, על ברכת ה״מלכויות״ שנאמר ב"מוסף״ של ראש השנה. אחריה, באה ברכת ה״זכרונות״. כל אחת מהן, מייצגת את אחד הצדדים במאבק שתיארנו לעיל: מעשי ה׳ מחד, ומעשי האדם מאידך. ברכת ה״מלכויות״, מורה שה׳ קובע מה יקרה בעולם.

ואילו ה"זכרונות״ אומרת, שהאדם מכתיב במעשיו מה יקבע ה'. נכון שה' הוא מלך על כל הארץ והוא הקובע ־־ אבל על־פי המעשים שלך.

כלומר: בניגוד להשתדלות בענייני עולם הזה, שבה אתה חייב, אך בעצם אינך פועל מאומה ־ הנה במצוות אתה משפיע ופועל! על כך מעידים פסוקי ה״זכרונות״: שגורל היקום תלוי במעשי בני־האדם.

הם שהביאו מבול לעולם בחטאיהם – ובזכות צדיק אחד ומשפחתו שעשו חסד עם הברואים במשך שנה, פסק אותו מבול: ״ויזכר אלקים את נח… ניעבר אלקים רוח על הארץ וישכו המים ״ (ברא' ח, א). צדיק אחד – משקם במעשיו עולם ומלואו!

ואין מדובר בשיקום חד־פעמי: בזכות הקורבנות שהקריב אחר המבול, כרת אתו ה׳ ברית שלעולם לא יהיה עוד מבול! (שם, כא).

בכל פעם שרואים קשת, יש לזכור שהעולם מקבל כעת זכות-חיים חדשה, בזכות הקורבנות של נח. כמה קורבנות הקריב בסך־הכלי – שישה זוגות, מכל אחד מבעלי-החיים הטהורים, שהם: בקר, כבשים, עזים, תורים, ובני יונה (פרד״א כג. וכי רד״ל סקס״ח, שחולק על זבח׳ קטו:) ובסך-הכל: חמישה מינים כפול שתים־עשרה – ומהיונים רק אחת־עשרה, כי חסרה האחת ששילח (ואולי נרמז החיסרון בכתוב, שנח העלה ״עלו במזבח״ נברא׳ ח, כז חסר וא״ו הריבוי שאחר הלמ״ד) . נמצא, שחמישים ותשעה קורבנות אלה (ויש אומרים אף פחות מכך ־ פרד״א שם, שהקריב רק ד׳ מכל מין. וע״ע תרגי׳׳ו לברא׳ ח, כ) הם המגינים על העולם לדורי-דורות!

הלא מנח ועד היום, נראתה הקשת לפחות אלפי פעמים. -רואים אנו, מהי עוצמת מעשיו של האדם – ואפילו אדם בודד.

אחר-כך מזכירים ב״זכרונות״ את יציאת מצרים: ״וישמע אלקים את נאקתם ויזכר אלקים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב״.

עם שלם נגאל ממצרים – בזכות שלושה אנשים. זכות מעשי האבות – ובכללה זכות ארבע האמהות ־ מצילה שש מאות אלף איש. הכוח הצבאי של אותם שש מאות אלף, היה כידוע אפסי לעומת המעצמה המצרית; אפילו על ים סוף, פחדו ישראל משרידי חיל פרעה שקרבו אליהם.

וגם כאן, זכות האבות פועלת שוב ושוב!

היא שעמדה לאבותינו, וגם לנו עתידה היא לעמוד בגאולה השלמה, כדבר ה׳: ״וזכרתי את בריתי יעקוב, ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור״ (ויק׳ כו, מב).

זהו תוכן ה״זכרונות״: לדעת עד היכן מגעת השפעת מעשי האדם. להדגיש לכל אחד, עד כמה רובצת עליו אחריות לגורל העולם! איזו ישועה יכול הוא לפעול במצוותיו, וכמה יכול הוא לקלקל ח״ו בחטאיו.

ושמעתי בזה בשם הרה״ג יצחק ור שליט״א, שכדי להעיר את לבנו, זמנה ההשגחה בדורנו דוגמה מופלאה: ידוע שמחקרים גילו, שהשימוש בתרסיסים גרם קרעים בשכבת האוזון, היה על העולם מפני קרינה!… אדם מתקשה להאמין: אני קרעתי את שכבת האוזון שמצויה אלפי ק״מ מעליי! הרי עם סולם, אני בקושי מגיע לגג… א נ י מסכן את כל יושבי תבל!

אכן: במעשה קל עלולים ח״ו ׳לקרוע׳ עולמות, ובאותה מידה גם ליצור עולמות!

פסוקי ה״זכרונות״, אינה באים רק להזכיר לנו מאורעות מימי קדם – ש״פעם״ היו לנו אבות קדושים שהכריעו במעשיהם את גורל העולם – אלא להחדיר לתודעתנו, שגם אנו מסוגלים לפעול גדולות ונצורות.

מחאה בשפה רפה ־ ועונשה

כך לטובה – אך יש לזכור שאדם בודד יכול גם להכריע לרעה, ל״ע. עד כמה יכול אדם בודד לחרוץ־גורל במעשיו, רואים אנו אצל עלי הכהן: הלא חז״ל אומרים, ש״כל האומר בני עלי חטאו [בעריות] ־ אינו אלא טועה״ (שבת נה־). ה״ירושלמי״ (כתו׳ יג, ה׳׳א) מוכיח שהם לא חטאו בכך – כפי שמשמע מאחד הפסוקים (ש׳יא ב, כב) – מכך שהנביא שנגלה לעלי הוכיח אותו רק על הפגיעה בקודשים, שהוא חטא קל ביחס לעריות (שם, כט). נמצא, שחטא בני עלי לא היה חמור ביותר, וגם מפורש בכתוב שעלי הוכיח את בניו: ״אל בני, כי לוא טובה השפועה אשר אנכי שמע״ (שם, כד). והנה למרות זאת אומר ה׳: ״כי שפט אני את ביתו עד עולם, על אשר ידע כי מקללים להם בניו, ולא כהה בם״ (שם ג, יג), עלי לא הוכיח את בניו כראוי, על חטא שחז״ל העידו שלא היה חמור! היה עליו לעקוב ולוודא, שבניו חזרו מסורם (רלב״ג שם).

ומה נגרם משום חסרון התוכחה? – חורבן נורא.

ראשית, במישור הלאומי: הפלשתים שבו את ארון ה׳ והחריבו את משכן שילה. ובמישור הפרטי של עלי: נגרם אסון נצחי למשפחתו, וכל צאצאיו מתים בצעירותם, ל״ע. הכהונה־הגדולה נלקחה מביתו (שם ב, ל־לג), אין סמיכה לחכם מבית עלי (סנה׳ יד.), ועוד.

אם היום, ח״ו, נהרג צעיר בתאונת דרכים או בדרום לבנון, יתכן ולא היה בו חטא-מוות, ומותו נגרם אך ורק מפני שהוא מבית עלי! וכי עלי עשה דבר-מה שלא כהוגן? בסך־הכל מדובר במחדל, באי-עשיה;

גם אי אפשר לומר שהיה זה מחדל גמור, שהרי מפורש שהוכיח את בניו – אבל התוכחה היתה רכה מדי! עלי דיבר אליהם בצורה נינוחה, בסגנון מתון מכפי שהוכיח אחרים. הלא זוכרים אנו: אל חנה ־ אותה חשב לשיכורה – דיבר בנוסח קשה יותר… (ש׳׳א א, יד).

ומעתה: אם מחדל גורם קללה כה נוראה לדורי דורות – ודאי שמצווה תביא ברכה לדורות-עולם!

אכן, לא השתדלות אנוש קובעת את המתרחש בעולם, כי אם עצת ה׳. אך במה דברים אמורים? – בהשתדלות גשמית. אך ההשתדלות הרוחנית שלנו – היא-היא עצת-ה׳!

כאן בא לביטוי הכוח העצום שהקנה לנו ה': ״ותחסרהו מעט מאלקים… ותמשילהו במעשי ידיך, כל שתה תחת רגליו״ (תחלי ח. ו-ז). כשמדובר במימד הרוחני של העולם – אכן הכל תלוי בנו!

ולא רק מידה שהיא פעילה ברגע זה, אלא אפילו מידה שעתידה לצאת אל הפועל יש בכוחה לחרוץ גורל. וכפי שמצאנו באליאב, אחיו של חד המלך: שכיוון שהיתה טמונה בלבו מידת הכעס הפסיד בגינה את המלוכה (פסח׳ סו:) וזו נמסרה לדוד, צעיר-אחיו.

ומי יודע? אולי אותו כעס שהיה רק חבוי באליאב גרם לחורבן ממנו אנו סובלים זה אלפיים שנה! …הכיצד…?

הלא שמואל הנביא היה בטוח שאליאב הוא המתאים ביותר למלוכה (שמ״א סו, ו) ורק בגלל אותו כעס נדחה אליאב מן המלכות. משמע, שבשאר מידותיו היה אכן מושלם. ומעתה: בגלל הכעס לא נמשח אליאב למלך, ותחתיו נמשח דוד; ועל דוד אמרו, כידוע, שמשום שקיבל לשון הרע על מפיבישת לכן נתפלגה המלכות בעם ישראל, דבר שגרר באחריתו את חורבן בית-מקדשנו (עיין באורך לקמן עמוד קע״ח).

ואולי: אם היה אליאב מתקן את הכעס שבלבו והיה הוא נמשח למלך על ישראל ־ אולי הוא שכאמור, היה מושלם במידותיו האחרות לא היה מקבל לשון-הרע על מפיבושת!?

סיפרו: מורי־ורבי הג״ר חיים פרידלנדר זצ״ל ־ ה׳משגיח׳ בישיבת פוניבז׳ – נכנס בשנת תשמ״ו למורי-ורבי הגאון הרב שך זצ״ל, ומסר שהרופאים אמרו שנותרו לו רק שבועיים לחיות! באיזה נושא כדאי לעמולרא? שבועיים אחרונים אלו – השיב הרב שך לר' חיים, שעמל כל חייו בעבודת המוסר והמידות: – ״להתרכז בעבודת תיקון המידות״.

*

כל חלב להשם – לנצל את רשפי הקודש לעבודתו יתברך

[מצוות הביכורים – כל חלב לה' – הרב פינקוס עם תוספות]

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה א

ר' הונא בשם ר' מתנה אמר בזכות ג' דברים נברא העולם, בזכות חלה, ובזכות מעשרות, ובזכות בכורים, ומה טעם בראשית ברא אלהים, ואין ראשית אלא חלה, שנאמר (במדבר טו) ראשית עריסותיכם, ואין ראשית אלא מעשרות, היך דאת אמר (דברים יח) ראשית דגנך, ואין ראשית אלא בכורים שנאמר (שמות כג) ראשית בכורי אדמתך וגו'. בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. ע"כ.

כדאי הייתה בריאה"ע בשביל מצוות הביכורים. מה כ"כ מיוחד בביכורים?

משל האב ובנו הבטלן שנשלח לעבוד והתבטל ולקח כסף מאמו להראות כביכול שהרוויח, וכששרף האב את הכסף – לא נבהל, ורק כשנאלץ לבסוף לעבוד – הכניס ידו לאש להוציא הכסף…

רוצה אדם בקב שלו. מדוע? מפני שעמל עליו. הורים אוהבים ילדים מאומצים יתר מהוריהם הביולוגיים.

את מה שעמל ומצפה לרגע שיוכל לאוכלו- נותן הוא לבורא עולם. את המשובח ביותר, הראשוני ביותר.

וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד [מט, טו]

ידועה השאלה, שאם ראה שהמנוחה כי טוב וכו' למה א"כ "ויט שכמו לסבול"?

בספר "טעמא דקרא" להגר"ח קנייבסקי, מביא בשם החזון איש:

עני שאינו מכיר בתאוות העולם הזה – אין כ"כ רבותא אם יושב ולומד. עיקר החכמה היא אצל אחד שיודע ומכיר בפיתויי העוה"ז ואעפ"כ יושב ולומד. וזה שאמר הכתוב ושבח את יששכר שאע"פ שראה מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה – אעפ"כ ויט שכמו לסבול. וזוהי אכן גדולה מיוחדת.

בספר "לב שלום" מובא: פירוש הדבר: שהאדם צריך למסור את כל מה שיש לו עבור כבודו יתברך, וכשמוסרים דבר למען כבוד ה' צריך ליתן מן המובחר, כדכתיב "כל חלב לה'" ולכן, ישכר שרואה "מנוחה כי טוב", רואה ומתבונן בטוב המנוחה, כמה כל אנשי תבל בכל הדורות כל שאיפת חייהם וכל מעשיהם ומרצם ורדיפתם אחרי הכסף, הוא הכל כדי שיבואו בסוף למנוחה קצת, והרי זה "חלב" ההנאה שבאדם, ומעתה "ויט שכמו לסבול" – נתן מנוחה זו לכבוד ה' יתברך, לעמול בתורה יומם ולילה, כחמור גרם הרובץ רק בין המשפתיים, וכדאמרו [סוף ברכות] ת"ח אין להם מנוחה בעוה"ז, ולפיכך, מתוך עמל ומסירות כזו, "ומבני ישכר יודעי בינה לעיתים" [דה"א יב].

פירוש זה, אמר הרב אשלג ז"ל לפני החזו"א, והחזו"א התפעל מאוד מזה, והיה אומר כמה וכמה פעמים במשך היום את הפירוש הזה בשמו, לכל מי שנכנס אליו!

יש שהולכים לביהמ"ד – רק אם "ממש" אין לו משהו אחר לעשות… או בגלל המזגן…

דוקא את הזמן היקר לך, החשוב לך, אותו תקדיש להשם!!

האדמו"ר נותן את תפיליו של האדמו"ר הקודם

מביא בספר ליקוטי יהודה אודות זקנו הרה"ק האמרי אמת מגור זצ"ל שפעם הגיע חסיד עני אליו והתנצל לפניו שגנבו ממנו את התפילין, ולא היו לו כסף לקנות חדשים, ונתן לו האמרי אמת תפילין דרש"י, ואמר לו שישמור עליהם טוב, כי את התפילין האלו הניח אביו השפת אמת זצ"ל, [והוא קיבלם בתור בכור עבור חלק הבכורה] וכו' ושאלו אח"כ את האמרי אמת למה נתן דווקא התפילין החשובים האלה?!

השיב: כתב הרמב״ם (הל׳ איסורי מזבח פ״ז הי׳׳א): ״ויביא קרבנו מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו וכו', והוא הדין בכל דבר שהוא לשם הא־ל הטוב שיהיה מן הנאה והטוב, אם בנה בית תפלה – יהיה נאה מבית ישיבתו, האכיל רעב – יאכיל מן הטוב והמתוק שבשולחנו, כיסה ערום ־ יכסה מן היפה שבכסותו, הקדיש דבר – יקדיש מן היפה שבנכסיו, וכן הוא אומר ׳כל חלב לה״״.

היינו שבכל מצוה יעשה מן המובחר, והתפילין היקרים האלה, הם הדבר הטוב והיפה ביותר שיש לי [האדמו"ר בעצמו היה מניח את התפילין הללו רק בערב יום הקדוש], לכן נתתי אותם! והוא נפלא מאוד!

פעמים רבות אדם תורם לביהכ"נ, נותן משהו לנזקק, מייחד משהו לצורך מצווה, אבל – לצערנו – נותן מהגרוע…

אמר לי פעם גבאי של ביהכ"נ – אנשים חושבים שביהכ"נ זה אלטעזאכן… כל מה שרוצה לזרוק מהבית – מביא לביהכ"נ… כסא או מנורה או סטנדר או מיחם או כל דבר רעוע – חבל לזרוק, אפשר להביא לביהכ"נ…

לה' – יש להביא מהיפה והמשובח! במיטב כספך תקנה תפילין, טלית [- שלפעמים אצל רבים נראה שמעולם לא שמעה על מכבסה, ואף גרוע מכך – על מתפרה…] וכל דבר מצוה!

פרשת ויקרא – כל חלב לה׳ [תפארת שמשון ויקרא, פנקוס]

להקדיש מיד – לפני שיתחרט!

והנה לרבים מאתנו ישנם הרבה רגעים של התלהבות, של התעוררות, שבטוחים אנו שיובילו לשינוי בכל מהלך החיים, ואכן מכח אותם רגעים ממשיכים אנו לחיות את חיינו כבני תורה, אך בחלוף הזמן ההתעוררות דועכת.

בפסוק כאן כתובה עצה נפלאה: ״כל חלב – לה׳״!

בכדי להקדיש בהמה להיות קרבן, הסדר הוא: נכנסים לרפת, בוחרים בהמה ואומרים: ׳הרי זה הקדש׳, ולפי ההלכה הבהמה הופכת מיד להיות נכס של השי״ת.

מדוע התורה אומרת לנו לפעול לפי הסדר הזה? מדוע אי אפשר פשוט לקחת בהמה, להביא אותה לבית המקדש ולהקריבה, בלי שתיהפך קודם להיות ממון הקדש?

טמון כאן רעיון נפלא. נצייר לעצמנו אדם שעשה עסק גדול והרוויח ממון רב. הוא שמח שמחה גדולה, ב״ה יש לו פרנסה לכל השנה. הוא מבין שהשפע בא לו מהקב״ה ואכן יש לו כלפיו הכרת הטוב. מתוך השמחה הגדולה בא לכלל החלטה להביא לבית המקדש קרבן, שהוא ביטוי של אהבה ע״י שפיכת הדם על גבי המזבח.

הוא נכנס לרפת לבחור בהמה מתאימה, כמובן את הטובה ביותר. הוא קורא למומחה, בוחר את הבהמה המשובחת והנאה מכולן, ומכריז: ״הרי זו לה׳״.

זהו השלב הראשון, ואילו את השלב השני, העליה לירושלים והבאת הבהמה לבית המקדש, הוא יבצע במשך הזמן – אולי עוד שבוע, אולי בחודש הבא.

בינתיים הדברים משתנים, מצבו הכלכלי שוב אינו שפיר כשהיה, עליו לשלם חובות. כשמגיע זמנו לעלות לירושלים ולהביא את הבהמה לקרבן, הוא חושב לעצמו: ׳בעצם, זו בהמה יקרה, אני לא יכול להרשות לעצמי להביא לקרבן כזו בהמה/.. אך זה מאוחר מדי, הוא כבר התחייב כשאמר ״הרי זו לה׳״! הבהמה כבר מוקדשת, נחשבת רכוש ההקדש, ואין באפשרותו להתחרט!

מספרים על האדמו״ר מויז׳ניץ זצ״ל שפעם התקשר לאחד מחסידיו והזעיקו לבוא מיד. כשהגיע אמר לו: אני צריך כסף לצדקה! שאל החסיד: מדוע הרבי הזעיק אותי היום? מה היה קורה אילו הייתי בא מחר? ענה הרבי: היום הכסף הזה הוא בגדר רווח [ר"ל כשחזרת מהעסק וספרת את הכסף – אמרת לעצמך "הרווחתי היום 20 אלף שקלים!" קל לתת מרווחים צדקה], מחר הוא כבר יהיה בגדר קרן! [כבר הורגלת שהוא שלך, ולתת עכשיו משלך – יהיה לך קשה…]״. לכן קראתי לך היום כדי שתתן מיד את הכסף לצדקה, ללא יכולת להתחרט.

׳אני מקדיש את אהבתי אליך"

שמעתי מעשה נפלא שהיה עם מרן החפץ חיים זצ״ל.

לח״ח זצ״ל היה בן יקר, חלק מהמשנה ברורה הוא כתב יחד אתו. והנה למרבה הצער הבחור שבק חיים לכל חי. בעת פטירתו הח״ח לא היה בראדין, וכשהגיע לשם, היה זה ממש אחרי הקבורה כאשר האנשים היו עדיין סביב הקבר. הוא ביקש מהם להמתין מעט, ואז פתח ואמר את הדברים הבאים:

בתקופת האינקוויזיציה חיה בספרד אשה אלמנה ולה בן יחיד אשר היה כל עולמה, מלבדו לא היה לה מאומה בחיים. רח״ל אותו בן יחיד נהרג, וכשזה קרה היא אמרה כך: רבש״ע, אני מודה ומתוודה לפניך, שכאשר בני היה חי היה מקום בלבי גם לו, ולכן לבי לא היה שלם באהבתי אליך. אך עתה, כשההשגחה גרמה שאינו בין החיים יותר, לבי שלם באהבתך.

המשיך הח״ח ואמר: רבש״ע, כשבני היה חי, היה מקום בלבי לאהבה אליו, וכעת את האהבה הזו אני מקדיש לך, הקב״ה!

כלומר, הח״ח הביא סיפור וניסה ליישם אותו על עצמו, אך כמדומה שאם נדייק בדברים נגלה הבדל משמעותי בין הסיפור ליישום שלו, כיון שסוף כל סוף הח״ח חי כמה דורות אחרי אותה צדקת שחיה בזמן קדום יותר, והרגשותיו לא היו באותה דרגה שלה.

היא אמרה שעתה לבה שלם באהבת הי, והמשמעות היא מיידית – עכשיו לבה שלם. הח״ח לא אמר – רבש״ע, האהבה שישנה כעת, בלבי היא אליך, אלא – "את אותה אהבה שהיתה לי כלפי הבן – אני מקדיש לך״.

שכן, מרן הח״ח בא עם הכוחות וההתלהבות למלא את לבו באהבת ה'. הוא הבין: כעת אני מתלהב, זהו רגע מרגש עד מאוד, הלוויית הבן שהיה כה יקר, אך מה יהיה מחר ומה יהיה מחרתיים, ומה לאחר מכן?

בגאונותו ובצדקותו אמר: אני מקדיש את אהבתי אליך יתברך! ממילא, בעתיד לא תהיה לי ברירה, אצטרך לעשות הכל כדי להישאר במדרגה הזו! היתה זו גאונות בעבודת ה׳.

אברהם אבינו נידב עצמו לה׳

ענין זה מעשי בתחומים רבים בחיים, וניתן על ידו לפתור בעיות רבות.

אמרו חז״ל (ברכות י ע״ב): "כל הקובע מקום לתפילתו – אלקי אברהם בעזרו". קורה ואדם מאבד מההתלהבות שלו בתפילה. אם יקבע לעצמו מקום לתפילתו ־ מובטח לו שהקב״ה יהיה בעזרו, ולא עוד אלא "וכשמת אומרים לו: אי עניו, אי חסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו".

ויש להתבונן, מה עשה אדם זה בכדי לזכות למדרגה זו? וכי משום שהגיע לבית הכנסת וקבע מקום לתפילתו, זכה להיקרא עניו וחסיד?

והנה כאמור, השכר המובטח לקובע מקום לתפילתו הוא: ״אלוקי אברהם בעזרו". מדוע דוקא אברהם?

התורה מתארת את אברהם אבינו ע״ה במילים "נדיבי עמים נאספו עם אלקי אברהם" (תהלים מז, י), ודרשו חז״ל (סוכה מט ע׳׳ב): "אלקי אברהם ולא אלקי יצחק ויעקב? אלא: אלקי אברהם, שהיה תחילה לגרים". אברהם אבינו היה נדיב כי היה הגר הראשון בעולם, הוא נידב את עצמו לקב״ה.

מהי מהותה של גרות? מהו בעצם ההבדל בין גר לשאינו גר? הרי ברמב״ם (הל׳ מלכים פ״י) מבואר, שגוי יכול לקיים את כל המצוות ולקבל עליהן שכר [חוץ משתי מצוות: שבת ומילה. א.ה. לכאורה גם תפילין],

ואכן כך מספרים חז״ל על אברהם אבינו, שקיים את כל התורה כולה עוד לפני שהתגייר. מה משתנה אפוא בשעה שגוי מתגייר?

ההבדל הוא כך: כשאברהם אבינו נטל לולב ואתרוג בעודו גוי ־ הוא קיים מצוה לה׳. [אך כאינו מצוה ועושה. יכול לפרוש כשייראה לו]. כשהוא התגייר – הוא נידב את עצמו לה׳. מעתה הוא עֶבֶד, הוא לא מנדב מעצמו. ״תן לו משלו, שאתה ושלך שלו״ (אבות פ׳׳ג מ״ז).

אחרי שנידב עצמו לה׳ – ממילא הכל יבוא, כי מעתה הכל שייך לה׳.

לכן הקובע מקום לתפילתו ומבין שזהו חלקו של הקב״ה – ״אלקי אברהם בעזרו״. אברהם היה הראשון שנדב לה׳ והביא לו קרבן, ואדם זה הולך בדרכו, הוא נותן לקב״ה מה ששייך לו, וכשדבר שייך לקב״ה – זוכים לסייעתא דשמיא מיוחדת.

להקדיש את שעת הלימוד מראש

טמונה בדברים עצה מעשית.

נצייר לעצמנו יהודי אוהב תורה, רוצה ללמוד בכל מאודו. הוא מגיע הביתה אחרי יום עבודה מפרך, מוציא גמרא מהארון ומתחיל ללמוד. כמה זמן? כמה שיוכל… אחרי שלוש דקות העינים מתחילות להיעצם והראש נשמט על צדו. הוא מתיישב על הספה לנוח מעט ־ ובזה נגמר הסיפור… הוא מתחבר לאביי ורבא שם למעלה… הוא מתפשט מן הגשמיות…

הציור ודאי מוכר לכולנו. מה בכל אופן ניתן לעשות במצבים הללו?

אתן לכם עצה נפלאה. כשמתיישבים ללמוד, יש להחליט לפני כן [כמובן בלי נדר] כמה זמן מתכוונים ללמוד. לעשות קביעות עתים – הזמן הזה שייך לה׳. זהו קרבן עולה, כליל לה׳,

ואז – אם העינים מתחילות לבעור, יאמר לעצמו: מה כבר יכול לקרות לי? הרי אף אחד עוד לא מת מעייפות… ובמקרה הכי גרוע אמות על קידוש ה'. ברגעים קשים אלו יזכיר לעצמו את דברי חז״ל: ״אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהן, שנאמר ׳זאת התורה אדם כי ימות באהל׳״ (ילקו׳׳ש תורה רמז תשס).

בצורה כזו, רוב הסיכויים שלימודו ייראה אחרת לגמרי. אם מתחילים ללמוד מתוך החלטה נחושה, עם חשק פנימי – גם אם באמצע התינוק מתחיל לבכות והאשה מצפה לעזרה, זה אחרת, כי הרי הקדיש את השעה הזו לה׳ במסירות נפש.

צריך לדעת, ואני אומר זאת רק בהשקפה, לא מבחינת הלכתית – כשקובעים שעה ללמוד תורה, הזמן הזה שייך לקב״ה. אדם נדב את הזמן הזה וכעת כביכול הזמן שייך לקב״ה.

דמעה – יהלום שיש לנצלו

לרבים מאתנו יש מדי פעם כאב לב, כתוצאה מבעיות בפרנסה, בחינוך הילדים, בריאות וכו', ועלינו לדעת כי מבחינה מסויימת כאב לב הוא דבר יקר מאוד, יהלום שצריך לדעת איך להשתמש עמו.

מסופר על הגאון רבי ברוך בער זצ״ל, שבהיותו ילד קטן, פעם אביו נתן לו מכה לשם חינוך, והוא התחיל לבכות. באמצע הבכי נטל הילד סידור בידו והתחיל להתפלל תפילת מנחה. שאל אותו אביו ־ מדוע אתה מתפלל מנחה עכשיו? ענה ר׳ ברוך בער: הרי ממילא אני בוכה, עדיף כבר שאנצל את הדמעות ואתפלל כעת תפילת מנחה!

דמעות הן יהלומים, ״אף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו״ (ב״מ נט), וכשקורה וכבר בוכים מסיבה כלשהי – יש לנצל את הדמעות לתפילה מעומק הלב, תפילה עם דמעות.

ביום כיפור הגברים עומדים בקדושה ובטהרה כל היום בבית הכנסת ומתפללים, ואילו הנשים פעמים רבות נאלצות להישאר בבית, עם הילדים הקטנים. אותה אשה שנשארה בבית ביום הקדוש מרגישה את עצמה אומללה, לא ניתנה לה האפשרות להתפלל בבית הכנסת. היא לוקחת סידור, מתחילה להתפלל, ומדי פעם מורידה דמעה. אין לשער ערכן של דמעות אלו. אשה זו שמורידה דמעה, יכולה לפתוח את כל השערים.

כמה יקר הוא כאב הלב, בכוחו לפרוץ את כל המחיצות!

כשם שיש לנצל את המומנטום של ההתעוררות לקבלה והקדשת קרבן, כך יש לנצל את המומנטום של הדמעות ופתיחת שערי שמים – לבקש בקשה אמיתית!

כאב לב – על דבר המגיע שנלקח

מדוע כואב לנו? משל לאדם שרח״ל איבד את עינו בתאונת דרכים. חבירו הרואה אותו בצערו מנסה לנחמו. הוא פונה אליו בשאלה: אם לכולם היתה עין אחת, האם גם אז היית עצוב? וההוא עונה: לא. אם כך, אומר החבר, תדמיין לעצמך שלכולם יש עין אחת… כך גם אדם שאין לו פרנסה, יאמר לו: הנה, לחם ב״ה יש לך! תאר לעצמך שלא היה לך אפילו לחם… כל אלו סברות טובות, אך אין בכוחן לרפא את כאב הלב. מדוע?

… .כי מה שמפריע לאדם הוא לא שרצה משהו ורצונו לא התמלא, אלא ההרגשה שמשהו נלקח ממנו! קנאה היא תכונה טבעית אצל כל בני האדם. ישנה קנאה כשרה כמו קנאתה של רחל בלאה, שמכת קנאה זו נולד יוסף, וישנה קנאה שאינה כשרה. אם לאדם יש את החלק שלו, הוא לא יקנא במשהו טוב יותר. אדם מקנא רק כשחסר לו, כשהוא מרגיש שמה שמגיע לו אין לו. בהר סיני היו עם ישראל כאיש אחד בלב אחד. כיצד היה יכול כל אחד לאהוב את השני, בשעה שראה בעיניו שהשני זכה להשגה מעבר להשגה שלו? התשובה היא – אף אחד לא קינא בחבירו כשהיתה לו את השלימות שלו. אדם שהוא שלם לעולם לא יקנא באחרים. קנאה וכאב לב נובעים מחמת שלאדם חסר משהו. אם למישהו חסרה עין, כואב לו משום שהוא מרגיש שגם לו מגיע שיהיו לו שתי עינים כמו לשאר אנשי העולם. אם חסר לאדם פרנסה, קנאתו באחרים אינה משום שהם עשירים והוא לא. אם היה לו את החלק הנצרך לפרנסתו הוא לא היה מקנא. הוא מקנא כי הוא מרגיש: גם לי מגיעה פרנסה. גם אני צלם אלקים, ומן הראוי שחסדו של הקב״ה יושפע על כולנו שלימות. זה משהו ששייך לי! זוהי ההגדרה האמיתית של כאב לב – כאב על דבר שמגיע לי, שבאמת שייך לי, ונלקח ממני.

נוסף – החלוץ והגרש"ז אוירבך, האלמנה והחלונות שלא שולמו עד היום,

לנדב את כאב הלב לקב"ה!

אדם יכול להחליט החלטות יפות, לפעמים זה עוזר ולפעמים לא. נאמר שלאדם יש בעיה מסויימת, הוא מרגיש שמגיע לו ואין לו. הקב״ה לקח את הדבר ממנו וכעת עליו להשלים עם המצב.

אכן זה לא קל. מה עושים במקרים כאלו?

העצה בזה היא, שינדב את הצער וההפסד כקרבן לקב״ה על עם ישראל, שיאמר: ״תהא מיתתי כפרה על כל ישראל". ״נדיבי עם נאספו״, תנדב את הכאב לקב׳׳ה!

הח׳׳ח ראה אה בנו היקר נקבר והוא עשה דבר גאוני. הוא אמר: רבש״ע, לקחת אותו? אני מקדיש אותו לך! במקום שתקח – אני נותן אותו. בזה הרגע נהפך אותו כאב לב לקרבן עולה, אשה ריח ניחוח לה׳.

לאדם יש כאב לב. הוא מושך מצד אחד והקב״ה מהצד השני. תתבונן רגע: במקום להילחם ולהצטער, אדרבה, תאמר: רבש׳׳ע, אני מבקש ממך שעגמת הנפש הזו תפתח שערי שמים ותשפיע שפע ברכה והצלחה לכל עם ישראל.

״תן לו משלו״. אם ה׳ לקח דבר, הוא יודע מדוע, ופעמים רבות כאב הלב הזה עשוי להוריד שפע, וכשיורד שפע – אתה הקרוב ביותר ואתה תקבל אותו. לדאבוננו כל כך הרבה מכאב הלב פשוט הולך לאיבוד. הבה ננדב אותם לקב״ה, נבקש במילים מפורשות שהצער וכאב הלב יהיו כפרה על עם ישראל, כי כאבי הלב הללו הם שנותנים לנו את הזכות ואת הכח להמשיך.

הקשיים חביבים על הקב"ה

הגמ' בחגיגה (נ.) ״דרש רבא מאי דכתיב מה יפו פעמיך בנעלים וגו׳ כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגל", שאל על כך הגרש״ז מילא הרגליים הן אלו שטרחו לעלות לרגל, וכיתתו בדרכים ביגיעה יתירה, אך מה מקום יש לשבח את הנעליים, כלום מעלה יש להן?!

ומבאר, שבני ישראל טרם עלו לביהמ״ק השאירו אחריהם בתים ונכסים, צאן ובקר לרוב, ומי ערב להם שכשיחזרו הם עדיין יהיו שם, לכן התורה הקדושה מבטיחתם (שמות לד,כד) "ולא יחמוד איש את ארצך״ שלא יהיה לאף אחד שליטה לגזול את קרקעותיהם.

והאמת היא שלמתבונן בדבר, היה זה עבורם ניסיון לא פשוט כלל, כי לא היה בידם שום אמצעי להגן על רכושם, וכל בטחונם היה רק בהבטחת התורה, וכפי שתיאר זאת הגרש״ז, שאדם מתחיל לצעוד ויוצא מעירו, הולך מהלך כמה מילין וחששות כבדים עולים בליבו, האם איני טועה בכך שאני משאיר את ביתי מבלי שום שמירה, אך מיד מתחזק כשנזכר בהבטחת התורה ׳ולא יחמוד איש את ארצך׳ וממשיך לצעוד בשמחה.

והנה כעבור זמן מה שוב מכרסמת הדאגה בליבו, מה עם צאנו ושדותיו שהשאיר באין משגיח, ומיד מגרש מליבו את כל המחשבות הללו ומתחזק, כך שוב ושוב, עד שמגיע לביהמ״ק וחולץ את מנעליו.

שם במקום הקדוש כבר אינו חושב על נכסים ושאר עסקיו, כל כולו מתרומם בהתעלות נפלאה, שוכח הוא מכל מנעמי העולם, שם גם מקריב קרבנות ומתקרב ביותר לה'. ואם נשאל מתי היה לרבש״ע נח׳׳ר גדול יותר ממנו, האם כשהיה בביהמ"ק והיה מופשט מכל הווי החומר והתקרב ביותר לאלוקיו, או בשעה שהלך בדרך וליבו מלא חששות על רכושו וההתחזקות שהיתה לו אז?

בוודאי יאמר כל אחד, שכשהיה בביהמ״ק היה לרבש״ע נחת רוח הרבה יותר, כי מי ישער עוצם הקדושה שמשיגים בביהמ״ק, סיים רש״ז ואמר, אך מה אעשה והכתוב אומר ההיפך, מה יפו פעמיך ׳בנעלים׳. דווקא בנעלים – כשהלך בדרך וליבו בל עמו, חפץ הוא בכל מאודו לחזור לביתו, אך התחזק בה׳ ועלה אל ביהמ"ק, זה הרבה יותר חשוב אצלו ית׳ מכל המדריגות, וההתעלות שהיו לו בביהמ׳׳ק.

וכן הוא כלל בעבודת ה׳ שאין אדם יודע מה חשוב אצלו ית׳ ולפעמים דווקא מה שנראה לו כדבר הפחות חשוב, בעיני הבורא יקר הוא לאין ערוך. [קונטרס מה' יצא הדבר עמ' 233]

כל חלב לה'

בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. כדאי הייתה בריאת העולם בשביל מצוות הביכורים. מה כל כך מיוחד בביכורים?

משל האב ובנו הבטלן שרק כשעבד הפריע לו שאביו שרף את הכסף.

רוצה אדם בקב שלו. מדוע? מפני שעמל עליו. הורים אוהבים ילדים מאומצים יתר מהוריהם הביולוגיים.

את מה שעמל ומצפה לרגע שיוכל לאוכלו- נותן הוא לבורא עולם. את המשובח ביותר, הראשוני ביותר.

אחר כך אומר ארמי אובד אבי כו' מה המקום כעת לסקירה היסטורית?

לומר שאיני כפוי טובה. קל להאמין אמונה ערטילאית שיש בורא לעולם. קשה יותר להאמין ולחוש שהכל מאתו יתברך, וגם מעשי ידי מאיתו הם.

ולכן לאחר כל עמלו, אומר: הארץ אשר נתת לי ה', לאמור גם הארץ מאיתך. ארמי אובד אבי- לאמור גם חיי בעצם ממך הם! את כל זאת אומר בעצם הבאת הביכורים.

אין פלא איפוא שכדאי היה לברוא עולם בשביל כזו הכרה והודאה ונתינה!

וזו השמחה האמיתית, לידע שיש לך אב בשמים והכל מאיתו, והוא המפרנס, והוא השומר וממנו הכל. ולכן ושמחת בכל הטוב. על ידי כך מגיעים לשמחה ולשלוה ולאמונה שמסירה את כל הדאגות.

מעשה ברב פירר

מעשה ברב אלימלך פירר שפעם אחת היה אצלו גביר אחד שבא לתרום לצדקה, ואחר שסיימו החליטו לילך יחד להתפלל בכותל. לאחר שהתפללו ראו שם אחד שבוכה רבות ליד הכותל.

הרב פירר פנה לנדיב ואמר לו: בא נעשה עסק, בוא נסייע ליהודי הזה, אם הוא זקוק לעזרה רפואית- אני לוקח על עצמי בלי נדר לטפל בכל עיניינו, ואם הוא זקוק לעזרה כספית – אתה לוקח על עצמך… הנדיב הסכים.

הרב ניגש אליו ושאל אותו האם יש חולה חס ושלום בביתו ולכן הוא בוכה? לא, חס ושלום, השיב היהודי. אני את חלקי סיימתי, אמרתי לנדיב, כעת אתה תמלא את חלקך בעסקה.

הנדיב ניגש אליו ושאל אותו האם הוא שרוי במצוקה כספית וזקוק לעזרה? והלה השיב- לא! ברוך השם הכל בסדר. מדוע אם כן בכית כל כך? שאלו שניהם יחד. והיהודי השיב: באתי לכאן כדי להודות לה' יתברך. השבוע זכיתי להשיא את אחרון ילדי, ועל כן בכיתי מרוב התרגשות והודאה לה' על כל רוב חסדיו.

ולך נאה להודות!

*

בהודאה לה' נעשים צינור להגרת שפע נוסף

[מהספר אמונה שלימה, ומהספר ומתוק האור – מלוקט]

ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו וגו׳ ( כו, ג)

רש״י ואמרת אליו: ״שאינך כפוי טובה״

אדם עמל בעבודת האדמה במשך תקופה ארוכה, והנה הגיעה העת הזאת שפירותיו הבכירו. כורך הוא על הפרי הראשון גמי לסימן כדי להעלותם אל הכהן, ושם הוא מביע את תודתו לקב״ה על כל הטובות אשר גמל עימו עד הלום.

אין ספק שבשעה זו של הבאת הביכורים, יש לאדם הרגשת התרוממות ואהבת ה׳ בשיאים שאי אפשר לתאר כיוון שהוא מרגיש את אהבת ה׳ אליו שמילא אותו ברוב טובות, וכדברי הפסוק בתהלים "אך טוב וחסד ירדפוני", שדוד המלך מבקש שהטוב והחסד ירדפו אותו וממילא ארוץ לקיים את רצון ה'.

כמו כן מובא בספר ״חובות הלבבות״ בשער ״עבודת האלוקים״, שהאדם חייב לקיים את המצוות כדי להשיב תודה לה׳ על מה שנתן לו, כמו שרואים במצוות תרומות ומעשרות שהאדם חייב להפריש לקב׳׳ה לפי מה שקיבל ממנו.

כיצד נראה המבקש תמיד

שמעתי מהרה״ג רבי גואל אלקריף שליט״א:

כתוב בזוהר הקדוש (תיקו״ז תיקונא שתיתאה) שכל אדם שמדבר עם הקב״ה בשפה של ״תן לי, תן לי״, הרי הם ככלבים שצווחים הב הב. אנשים מבקשים ״הב לן חיי, הב לן מזוני״. הרב הביא דוגמא והבדל בין שני מקרים: במקרה הראשון הגעת להתארח באיזשהו בית. הביאו לך לשתות כוס מים, ברכת שהכל ושתית. לאחר שסיימת, אתה מבקש כוס קולה. לאחר מכן אתה מבקש כוס קפה, ולאחר מכן אתה מבקש עוגה, אך יש לך דרישות – אתה רוצה עוגת גבינה עם קצפת עשירה למעלה וסלסלת פירות בצד. כמובן שיכעסו עליך על כל הבקשות שלך ויגרשו אותך משם בבושת פנים, הרי זו עזות פנים! אומר הרב אלקריף: אדם עומד לפני הקב״ה ומריץ את התפילה, כשהוא מגיע בתפילה לקטע ששם יש בקשות הוא מבקש: אני רוצה רפואה אני רוצה פרנסה, אני רוצה ילדים מוצלחים, אני רוצה בריאות, אני רוצה שידוכים, ולא סתם שידוכים – שידוכים מצויינים, אני רוצה שיתנו כסף וכר. אדם שמבקש בצורה כזאת הוא דומה לכלבים עזי פנים. ככה לא מדברים עם הקב״ה…!

מביא הרב אלקריף מקרה נוסף: אדם מגיע להתארח באיזשהו בית, מגישים לו דג אפוי לאכול. הוא מברך ואוכל ולאחר מכן משבח את בעלת הבית ואומר לה שהדג היה טעים מאוד. כמובן שבעלת הבית תציע לו מיד ותשאל אם רוצה עוד…

קודם תודה – אחר תבקש

אומרים בעלי המוסר: יהודי שבא לקב״ה ואומר לו תודה על כל מה שהקב״ה נותן לו, גם אם הוא לא יבקש, הקב״ה יתן לו ישפיע עליו שפע וכמובן שתפילתו תתקבל.

רואים אנו בתפילה שלאחר שאומרים אנו ״מודים אנחנו לך״ מיד לאחר מכן מבקשים אנו: שים שלום טובה וברכה חיים חן וחסד צדקה ורחמים. בשום מקום לא ראינו שמבקשים כל כך הרבה ברכות. אומר ספר ״סדר היום״: אדם שיודע להודות, מיד הקב״ה משפיע עליו ונותן לו.

המודה ומבקש – זוכה לשפע

סיפר הגאון רבי בן ציון קוק: היה יהודי שחלה באחת מעיניו ונאמר לו שהוא הסתבך ושהוא עלול לאבד את מאור עיניו. נאמר לו שיש פרופסור בארה״ב שהוא המומחה מם׳ 1 בעולם, משלמים לו הרבה כסף והוא היחיד שיוכל להציל לו את העין.

הוא טס לארה״ב וישב לפני הפרופסור. אמר לו הפרופסור: ״העין שלך אבודה ואם לא תוריד את העין החולה, אז העין השניה עלולה להדבק במחלה. אתה תתעוור. לדעתי, צריך דחוף להוריד את העין ולהשתיל לך עין מזכוכית. כמובן שלא ניכר ההבדל בין העין מזכוכית לעין השניה״.

חשב אותו יהודי: ״נסעתי לארה״ב, שילמתי כרטיסי טיסה לי עין מזכוכית?״

הוא נזכר במה שאמר רבי בן ציון קוק על החשיבות של ההודיה לקב׳׳ה.

אשתו חשבה שדעתו השתבשה: הוא נכנס לחדר בבית מלון והחל להודות לקב״ה ולדבר עמו כבן לאביו, הוא אמר: ״רבונו של עולם קודם כל אני מודה לך שנתת לי 2 עיניים בריאות במשך 50 שנה, וברצוני להודות לך ריבונו של עולם על 2 הרגליים וגם על 2 הידיים שנתת לי״, וכך הוא דיבר והודה לקב״ה על כל האברים שנתן לו.

לאחר מכן החל להודות לקב׳׳ה על הבית שהוא גר בו ועל האשה ועל הילדים ועל השולחן והוא חשב לעצמו מה היה קורה אם היה לי אוכל בבית אבל לא היה לי שולחן שעליו אני יכול להניח את האוכל כל הצלחות היו על הרצפה…

אחר הוא הודה על הכסאות וחשב לעצמו מה היה קורה אם היה לי שולחן אך לא היו לי כיסאות שעליהם אני יכול לשבת הייתי צריך לאכול בעמידה. לאחר מכן הוא הודה על הצלחות וחשב מה היה קורה אם היה לו אוכל אך לא היו לו צלחות, וכך המשיך ואמר תודה על הכל: הוא חשב לעצמו מה הייתי עושה אם לא היה לי ארון ספרים, היכן הייתי מניח את הספרים? בארגזים? ואם הייתי צריך להוציא משניות הייתי צריך להוציא המון ספרים החוצה מהארגז כדי להגיע למשניות…

תודה על ארון הבגדים והמקרר והמכונת כביסה והמיקרוגל. תודה תודה תודה…

לאחר כל התודות הוא אמר: ״ריבונו של עולם אני מודה לך על כל מה שנתת לי ואני מבקש ממך לתת לי עוד דבר אחד תן לי את העין שלי…!״

הוא הלך לרופא בפעם השניה ואמר לו: ״אני מוכן לעשות עין מזכוכית, אבל לפני כן אני מבקש שתעשה לי בדיקה פעם ואתה משלם עליה אז אץ לי בעיה לבצע בדיקה חוזרת״. הרופא בודק והבדיקה התארכה זמן רב. הרופא השמיע קולות של התפעלות ואמר לו: ״אני לא מבין מה קורה פה, בבוקר, ראיתי ממצאים אחרים ועכשיו אני רואה ממצאים אחרים!״

אמר לו אותו יהודי: ״באמת בבוקר ראית נכון ראית טוב מאוד! אך היתה פה תפילה באמצע שהצליחה לקרוע את השמים ולרפאות את העין״.

מעשה מוליד מעשה

שמע את הסיפור הזה יהודי שיש לו 2 בנות בוגרות בבית אחת בגיל 30 ואחותה בת 27. היהודי שמע על הישועה שהיתה לאותו יהודי, הוא הגיע לביתו סיפר זאת לאשתו וביחד הם התחילו להודות לקב״ה על כל מה שיש להם ותוך זמן קצר הישועה הגיעה. הבת בת ה- 30 התארסה ולאחר זמן קצר גם אחותה בת ה-27 התארסה.

רק מי שיודע לומר תודה על כל דבר ודבר הוא זה שיצליח…

אסור לנו להתייאש. עלינו להודות לקב״ה על תאנה אחת על רימון אחד אם נדע להודות לקב״ה על כל פרט ופרט, פה תהיה לנו הברכה…!

הבחור המתבולל

ומסופר על בחור שירד מהדרך הנכונה ונפל בעמק הבכא רח״ל עד שרצה לשאת נכריה ל״ע, והצליחו לשכנע אותו שלפני שהוא מתחתן – יפגש עם אדם גדול בישראל. מיד כשהגיע הבחור לפני הצדיק, הכריז תחילה ואמר: ״על הכל אני מוכן לדבר עם הרב, חוץ מעל נושא החתונה. על זה אין לך מה לדבר איתי״… אמר לו הצדיק: ״אשאל אותך שאלה – האם הקב׳׳ה עשה לך פעם טובה?״ ענה הבחור: ״בוודאי ובוודאי!״ – ״נו, וכך אתה עושה לו? זהו? אתה מתנתק ממי שעשה לך טובות מבלי להפרד ממנו קודם?

לך לכותל המערבי, ותאמר לו תודה על כל הטובות שעשה עמך, ואח"כ תמשיך הלאה״. הסכים הבחור, הגיע לכותל והתחיל למנות את כל הטובות שעשה עמו ה׳ מאז שנולד, וכך מנה טובה ועוד טובה ועוד ועוד… עד שכיסי עיניו גדשו דמעות ־ וחשב לעצמו: איך אוכל לעשות דבר כזה נגד רצונו של הקב״ה שהטיב ומיטיב וייטיב עמי? וכך חזר בו מתוכניותיו הרעות.

אכן, באלו הימים, כאשר מצויים אנו בעיצומו של חודש אלול בו מרבים בתשובה, בוודאי רוצה כל יהודי ויהודי לזכות לחזור בתשובה שלמה מאהבה, תשובה ההופכת זדונות לזכויות. ומכאן ניקח גם אנו עצה לעצמינו: נרבה בהודיה לה׳ על כל הטובות שעשה שעושה ויעשה עמנו, וגם אם לא תמיד רואים את הטובה, וחווים חלילה מצבים לא נעימים, עם כל זאת נודה לה׳ על הכל כי הוא הטוב והמטיב.

הצדיק רבי אשר מסטולין זי״ע אומר על הפסוק: ״ואתה אמרת היטב איטיב עמך״ שאם ״ואתה אמרת היטב״ – אם אומר האדם על כל דבר שה׳ עושה עמו שזה טוב, בבחינת ״גם זו לטובה״, אזי אומר לו הי: ״איטיב עמך״, אתה חושב שהיטבתי אתך את כל הטובות? אני אראה לך מה זה טוב… ומרעיף עליו כל טוב. (מתיקות התורה)

לחיות כדי להודות

שבת המלכה עומדת לפרוס את כנפיה, רבה של ירושלים, רבי יוסף חיים זוננפלד, יוצא מביתו לעבר בית הכנסת כשהוא מוכן לקבל את השבת הקדושה. פוסע הרב בין הסמטאות, פניו טרם מועדות אל בית הכנסת, יש לו, לרבי, ״סיבוב״ של ערב שבת. ״סיבוב״ מיוחד…

נעצר רבי יוסף חיים מלכת, ופונה לתוך חצר קטנה שבטבורה שוכן ביתה של האלמנה. כל השבוע מצפה ביילי לדקה זו של אושר.

בכל יום חמישי טורחת ביילי ואופה במו ידיה מאפים ומיני עוגיות. את מחציתן היא מחלקת לחולים הרתוקים למיטותיהם, ואת המחצית השנייה שומרת היא לרגע טמיר זה, מתנת שבת לרבי. ״אה! לו רק אפשר היה לטעום מהן עכשיו!״ אומר רבי יוסף חיים לאלמנה הקורנת מנחת. כך מדי שבוע בשבוע ביילי האלמנה אופה, הרב משבח, מברך אותה ואינו טועם, והיא מתמלאת אושר עד בלי די.

משם פונה רבה של ירושלים לצריפו הדלוח של ״יוסק׳ה הדרשן״. כך הכול מכנים את המסכן, בגלל הדרשות אין ספור שנוהג הוא לשאת, בחצר בית הכנסת, באוזני כל מי שרק מוכן להאזין, גם עליו אין רבי יוסף חיים פוסח.

״גיט שאבעס״, מברכו הרבי במאור פנים, ״על מה תדבר השבת?״ שואל אותו ומתעניין רבה של ירושלים בחיוך טוב. ״השבת אדרוש על מידת הביטחון״, עונה יוסק׳ה ברצינות תהומית. ״בזמן האחרון חש אני חלישות מסויימת אצל הבריות בעניין זה״. רבי יוסף חיים מהנהן בהסכמה ונפרד מעמו בברכת שבת שלום ומבורך.

מידי יום שישי מסתיים הסיבוב במרתף טחוב ואפל, שבו מתגוררת הינדל׳ה הישישה.

אין איש יודע את גילה המדוייק, לפני שנים רבות עלתה ארצה בגפה מפולין, ארץ הולדתה. אישה למודת-סבל ורבת ייסורים. כל גופה כואב ודואב, ואילולא נשות ירושלים הטובות, הסועדות אותה מדי יום ביומו במסירות, ספק רב אם הייתה מגיעה עד הלום.

כבוד רב רוחש רבה של ירושלים לישישה המופלגת. בדרך כלל הוא נוהג להתעכב בביתה דקה או שתיים ולהתעניין בשלומה. הפעם דוחקת בו השעה והוא מזדרז להיפרד ממנה. ״שבת-שלום, רבנית״, מאחל לה רבי יוסף חיים בהדרת כבוד וכבר נפנה לצאת.

אלא שערב שבת זה לא כשאר ערבי השבתות, יש להינדל׳ה הישישה משאלה מיוחדת. ׳ברכני, רבי!״ מבקשת היא בקול חלש. רבי יוסף חיים ממהר להשיב פניו אליה ואומר: ״ריבונו של עולם, יהי־רצון מלפניך שכל צאצאיה של יהודייה יקרה זו, בכל מקום שהם, ילכו בדרך הישר״.

שוב מבקש רבי יוסף-חיים למהר לבית הכנסת, אולם עדיין אין הינדל׳ה מרוצה. ״רבי, הלוואי יהי כדבריך, אך מה יהא עליי? מדוע אין רבנו מברך גם אותי?״

רבי יוסף-חיים נחרד לעצם המחשבה כי פגע ברגשותיה של הישישה המסכנה. ״בוודאי! בוודאי!״, אומר הוא מיד ומוסיף: ״יהי רצון מלפני הרופא כל בשר, שהינדל׳ה לא תסבול חלילה שום צער ומכאוב״.

שעת מנחה הנה הגיעה ורבי יוסף חיים מנסה להיפרד מהינדל׳ה הזקנה, אך זו טרם באה על סיפוקה. ״רבי!״ מגביהה היא את קולה ככל יכולתה, ״ברכני באריכות ימים ושנים!״.

רבי יוסף-חיים מחייך אליה ומבקש לעשות כרצונה. הינדל׳ה מפרשת את חיוכו כהבעת פליאה. ״אל-נא יתפלא רבנו על בקשתי״, מסבירה הישישה בהתרגשות. ״בוודאי איני צריכה לספר לו על המדרשים הרבים המתארים את רבבות המלאכים שנוצרו בשמי מעלה בשביל מטרה אחת ויחידה להגיד פעם אחת ׳קדוש, קדוש, קדוש׳״.

הינדל׳ה עוצרת לרגע ומיד ממשיכה: ״ואילו אני – לא פעם אחת ולא שתי פעמים, אלא פעמים רבות בכל יום – זוכה לברך ׳ברוך אתה ה׳ אלוקינו מלך העולם, שהכול נהיה בדברו׳ ושאר ברכות, וכן להתפלל. ולקרוא קריאת־שמע, שחרית וערבית: האין רבנו סבור כי ראוי שארצה אריכות ימים כדי שאזכה לומר עוד ברכה לקב״ה. עוד ׳הללוי׳ה׳ ועוד ׳אמן׳? ברכני רבי בברכת חיים, למען לא אחדל להודות ולברך לאבינו שבשמים!״.

ובזמן שהחמה עומדת לשקוע ניצב לו רבי יוסף-חיים במרתף הטחוב של הינדל׳ה הישישה ובעיניים עצומות נושא תפילה ואומר: ״ריבונו-של-עולם, הבט משמים וראה כמה צדקת זו מייקרת כל רגע ורגע בעולמך. ראה עד מה מחבבת היא כל ברכה וכל ׳אמן׳. תן לה אריכות ימים ושנים טובות, כדי שתזכה להללך ולשבחך עוד זמן רב״. רק אז, לאחר שהינדל׳ה הישישה נתרצתה סוף סוף, יכול רבי יוסף-חיים להיפרד ממנה ולחוש לבית-הכנסת. את ביתה יצא כשבליבו שמחה והתחזקות מהאישה הגלמודה שרוצה לחיות רק כדי לברך ולהודות…

עצת "הסנדלר" – ראיה נכונה

צלילי התזמורת מתנגנים בנעימה שקטה אך עליזה, משתלבים בשולחנות הערוכים כל טוב. המחותנים מסתובבים נרגשים בין האורחים הרבים ומחליפים לחיצות ידיים חמות. יושב לו ראובן – אחד האורחים – באחד השולחנות הצדדיים באולם השמחות. הערב נחגגת חתונתו של בנו הבכור של השכן בבניין שממול.

לעת עתה השולחנות עדיין ריקים בחציים, ודאי יתמלאו הם בזמן הקרוב. ראובן אינו מכיר איש מבין הסועדים, ואשר על כן בוחר הוא לשבת לבדו בשולחן, וזאת בתקווה שבדקות הבאות ייכנסו שכניו ומכריו ויבואו לשבת עימו. מביט ראובן ימין ושמאל ומבטו נודד לכניסה לאולם בתקוה ובצפייה, אולי יזהה אי מי שיארח לו לחברה. עוברים רגעים מספר וכשהוא שולח שוב מבט חטוף לעבר הכניסה.

הוא מבחין בדמות אצילית אפופת הוד נכנסת לאולם. ראובן מאמץ את עיניו. האמנם? היתכן? הייתכן שאין עיניו מטעות אותו, וברגע זה ממש נכנס לאולם אחד מצדיקי הדור?

הרי זהו ר׳ משה יעקב רביקוב זצוק״ל, המכונה בפי כל ״הסנדלר״. איככה זכו בעלי השמחה לארח בחתונתם צדיק עצום שכזה המפורסם בברכותיו, בגאונותו בתורה, ביראת השמים ובענוותנותו המופלגת? פליאתו של ראובן הופכת לתדהמה של ממש, כשהוא רואה ש״הסנדלר״ מתקרב ופוסע דווקא לעבר שולחנו הוא. ראובן קופא לרגע על מקומו, לא יודע נפשו ומרגיש פעימות לב מואצות, כשר׳ משה יעקב ה״סנדלר״ מתיישב לא פחות ולא יותר דווקא לידו! איך, איך זוכה הוא בזכות שכזו, שגדול הדור, צדיק שכזה יושב לידו? ראובן מתעשת מיד ומחליט על אתר שהזדמנות פז שכזו אסור להחמיץ. הוא מוכרח לנצל רגעים מרוממים אלו ולשמוע דבר מה מפי הצדיק.

״בבקשה כבוד הרב״, פונה ראובן בקול רועד לד משה יעקב. ״אני רוצה לנצל הזדמנות זו, שבה אני יושב ליד כבוד הרב. אנא, בבקשה, יגיד לי הרב ״וורט״ קצר, איזה דבר תורה, חיזוק שאוכל לקחת עימי ימים יבואו.

תקופה לא קלה ל״ע שוררת עתה בביתי, זקוק אני עד מאוד לדברי חיזוק מהרב, ישיבו נפשי״. מסתכל ר׳ משה יעקב בבן שיחו ומבט חודר לו, עמוק. שותק לרגעים ואז שואל הוא בתמיהה עצומה ובמעין תוכחה:

״מה? דברי חיזוק אתה מבקש? היודע אתה שבעיירת הולדתי היה יהודי שהיה מוכן לשלם אלפי רובלים רק כדי לראות אותי. ואתה, אצלך זה כלום?״

כעת היה ראובן מבולבל ונסער לחלוטין. והרי ידוע הסנדלר בענוותנותו המופלאה, שאין לה אח ורע, פשטותו היתה לשם דבר ומידותיו הנאצלות היו מושא להערצה.

אך בטרם היה סיפק בידו של ראובן לשאול דבר מה, חזר ר׳ משה יעקב והפעם בקול רם יותר:

״השומע אתה? בעיירת הולדתי היה יהודי, שהיה מוכן לשלם אלפי רובלים רק כדי לראות אותי ואתה לכלום נחשב הדבר בעיניך?״ ואז, מניח ר׳ משה יעקב יד רכה על כתפו של ראובן, מביט בו בעיניו הטובות, המלאות ים של טוהר וזכות ומסביר: ״כן בעיר הולדתי היה יהודי עיוור… יהודי זה היה מוכן לשלם אלפי רובלים רק כדי לראות אותי, או כל אדם אחר. היה מוכן להזיל הון מכספו כדי להשיב את האור לעיניו. ואתה ידידי, מתנת הראייה שהעניק לך הבורא, לכלום היא בעיניך? האם היום כבר הודית לבוראך על מצלמה מופלאה זו שראייה שמה? כבר שרת שיר תודה לאביך שבשמיים ויצאת בריקוד על האוצר שברשותך?״

״דע לך״, מנמיך את קולו כממתיק סוד, ״אם ברצונך לחיות חיים מלאי אושר ושמחה, זכור תמיד להודות לה׳ על המתנות הפשוטות, לכאורה, שהוא מעניק לך. על החיים, על הבריאות ועל אינספור טובות וחסדים. לאחר הודיה שכזו תחוש נינוח, רגוע, שמח ומאושר ותוכל להתמודד טוב יותר עם מצוקות העיתים״.

לוחץ ר׳ משה יעקב את ידו של ראובן בחמימות, מקווה שדבריו הותירו רושם על בן שיחו ובענוותנותו האופיינית יוצא מן האולם, מותיר אחריו את ראובן מחויך, נושא עיניו לשמיים ולוחש: ״תודה״.

לו נשכיל ונבין זאת, ונודה למי שאמר והיה העולם על כל הטובה, שמרעיף עלינו בכל צעד ושעל. עד כמה בורא העולם מרבה בטובתנו. עד כמה לא מובנים מאליהם הבריאות, הפרנסה, המשפחה וכל מה שעוטף אותנו. על הצורך האמיתי להתבונן בכל הטוב שגמל וגומל עימנו הקדוש ברוך הוא בכל צעד ושעל. (עלון פניני עין חמד)

להודות על כל מה שיש – ולראות את החיובי

וכבר כתב אדם – אני אסיר תודה –

לבתי בת העשרה, שמתלוננת על שטיפת הכלים, כי זה אומר שהיא בבית ולא מסתובבת ברחובות.

למיסים שאני משלם, כי זה אומר שיש לי עבודה.

לבלגאן שצריך לסדר אחרי המסיבה, כי זה אומר שהייתי מוקף בחברים.

לבגדים שהם קצת הדוקים מידי, כי זה אומר שיש לי מספיק לאכול.

לצל שלי שצופה בי כשאני עובד, כי זה אומר שאני בחוץ, באור השמש.

לדשא שצריך לכסח, לחלונות שצריך לנקות. ולמרזבים שצריך לתקן, כי זה אומר שיש לי בית.

לכל התלונות שאני שומע על הממשלה, כי זה אומר שיש לנו את חופש הביטוי.

לחנייה שאני מוצא, בקצה המרוחק של מגרש החנייה, כי זה אומר שאני מסוגל ללכת, ושבורכתי באמצעי תחבורה.

לחשבון הענק שאני צריך לשלם על החימום, כי זה אומר שחם ונעים לי.

לגברת מאחוריי ששרה בזיוף נוראי, כי זה אומר שאני יכול לשמוע.

לערימת הבגדים שדורשים כביסה וגיהוץ, כי זה אומר שיש לי מה ללבוש

לעייפות ולשרירים הכואבים בסוף היום, כי זה אומר שהייתי מסוגל לעבוד קשה.

לצלצול של השעון המעורר בשעות המוקדמות של הבוקר, כי זה אומר שאני חי.

על הכל אדם צריך להודות, רק יתבונן בחסד ה' עליו!

לעתיד לבוא – רק הכרת הטוב לה׳ יתברך

נאמר במדרש ר׳ פנחס ור׳ לוי ור׳ יוחנן בשם ר׳ מנחם רגליא:

לעתיד לבוא כל הקרבנות בטלין וקרבן תודה אינו בטל לעולם. כל ההודאות בטלין, והודאות תודה אינן בטלין לעולם. וזה שכתוב (ירמיה לג, יא): ״קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אמרים הודו את ה׳ צבאות (ויקרא רבה כז, יב) כל הקרבנות הבאים לכפר על חטאים יבוטלו לעתיד לבוא.

החטאת, האשם, ואף קרבן עולה שמכפר על הרהורי הלב לא יהיו עוד בימות המשיח, משום שבאותם ימים לא יהיה יצר הרע. בני האדם לא יחטאו, ולא יהיה צורך להביא קרבנות לכפרת עוונות.

אבל קרבן תודה – שבא כאשר יהודי מודה להשם יתברך על הטובות שעשה עמו – לא יבוטל לעתיד לבוא, משום שבימים אלה לא יחסר כל טוב לבני ישראל, הטובה תהיה בשפע, וכל המעדנים יהיו מצויים כעפר.

אז תהיה חובה גדולה יותר להקריב קרבנות תודה ולהודות לו יתברך, לפיכך קרבן תודה אינו בטל לעולם. (פירוש מהרז"ו על המדרש)

הסיבה שלא יבטלו לעת"ל

מוסיף האדמו״ר מאוז׳רוב בספר ״באר משה״: קרבן תודה שבא על הודיה, אינו בטל לעתיד לבוא, משום שאף לאחר כל ההודאות שאנו מודים לו, עדיין חייבים אנחנו להודות לו על עצם הדבר שזכינו להודות לו, ולהכיר בטובות שעשה לנו, מה שלא כל אחד זוכה לזה להכיר בטוב.

דבר דומה אומרים בכל יום במודים דרבנן: ״מודים אנחנו לך וכו' על שאנחנו מודים לך״, ופירש רש״י (סוטה דף מ. ד״ה) ״על שנתת בלבנו להיות דבוקים בך ומודים לך״. הרי לנו הודיה על הודיה, הודיה להשם יתברך על כך שפקח את עיני שכלנו, ונתן לנו להבין שצריך להודות לו.

וכך פירש הבעל שם טוב את הפסוק (תהלים עא, כג): ״תרננה שפתי כי אזמרה לך״,

שפתי ירננו שיר ושבח להשם יתברך על עצם הדבר ״כי אזמרה לך"

הרמב"ן – מטרת ביאת האדם לעולם כדי להודות להשם יתברך

כותב הרמב״ן: כוונת כל המצוות שנאמין באלהינו, ונודה אליו שהוא בראנו, והוא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלהיו שבראו, וכוונת רוממות הקול בתפילות, וכוונת בתי הכנסיות, וזכות תפילת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם מקום, יתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם, ויפרסמו זה ויאמרו לפניו: ״בריותיך אנחנו״. (סוף פרשת בא)

הודאה לבורא על מצבו הטוב של האדם

מסופר על הגאון רבי אריה ליבוש זצ״ל רבה של קישינוב, שהיו באים אליו מכל הסביבה לבקש עצה ותושיה, והוא היה סוקר בסקירה אחת את כל אדם וחודר לכל מצפוניו. ביתו היה פתוח לרווחה לפני כל איש, וכל מי שהיתה השעה דחוקה לו או שהיה מיצר ומצטער על איזה דבר שאירע בביתו או במשפחתו, היה בא אליו ומגלה לפניו את ליבו, את כל מחשבותיו, ורבי אריה ליבוש היה משיב תשובות קצרות ולפעמים גם סתומות. אבל השואל לאחר שהעמיק בדבריו הקצרים של הרב, מצא תשובה על שאלותיו וספקותיו.

ומעשה היה בעיר קלרש הסמוכה לקישינוב, בשני יהודים עשירים שהתחתנו זה בזה, ושניהם פסקו נדוניה וסבלונות ומלבושי כבוד לחתן ולכלה כפי המנהג בימים ההם. החתן והכלה היו עדיין צעירים לימים, וקבעו את זמן החתונה – בשעה שיגיע פרקם להנשא. בינתיים חזר הגלגל על אבי הכלה, הוא הסתבך במסחרים שונים שגרמו לו הפסד מרובה, וכך ירד רכושו לטמיון, אבד את כספו וגם כספם של אחרים ויצא נקי מנכסיו.

הגיע זמן החתונה, ואבי החתן עלה בדעתו לבטל את השידוך. אבל בימים ההם ידעו לשמור על כבוד בת ישראל, ומן הצורך היה כי אבי הכלה יסכים בעצמו לסלוח לחתן ולהסכים לביטול השידוך, ואולם אבי הכלה לא רק שלא רצה לקבל את ה״תנאים״ בחזרה, אלא שדרש מאבי החתן להשליש בשביל הזוג גם את כסף הנדוניה שהבטיח הוא, ולתת גם סבלונות ומלבושי כבוד לכלה קודם החתונה כדרך הנגידים.

וכך היו מדיינים ומנצחים זה את זה, עד שאבי החתן הזמין אותו לדין תורה לפני רבה של קלרש, אבל הלה לא רצה ללכת לדין תורה, הוא ידע כי לא יזכה בדין, ברם על השידוך לא רצה לוותר בשום פנים ואופן.

נסע אבי החתן לקישינוב ובא אצל רבי אריה ליבוש להסיח לפניו את צערו. הוא בא לקישינוב ערב שבת אחרי חצות, בשעה שהרב כבר התכונן לקבל פני ״שבת מלכתא״, אבל הרב קיבלו בסבר פנים יפות, שאל לשלומו וגם שמע את טענותיו ותלונותיו כלפי אבי הכלה. שקוע מחשבות התהלך קצרות על פני החדר, ואחרי כן פנה אל אבי החתן מתוך חיבה ואמר לו: ערב שבת עכשיו, ואי אפשר לי להגיד לך כרגע את דעתי בהחלט, אבל מילים אחדות אומר לך: צריך אתה להודות לה׳ כי באת אלי…

אבי החתן שמע את תשובתו הקצרה של רבי אריה ליבוש – ועיניו אורו. מכיון שהרב אמר כי עלי להודות לה׳ על שאני באתי אליו – הרהר בליבו – הרי בודאי שימצא את הדרך להכריח את אבי הכלה כי יסכים גם הוא לבטל את השידוך. במוצאי שבת נכנם לבית הרב לשמוע את דעתו ועצתו, והנה אמר לו הרב: עליך החובה למלאות אחרי דרישותיו של אבי הכלה: להשליש את הנדוניה כפי שהוא הבטיח, לתת סבלונות ומלבושי כבוד לכלה כדרך הנגידים, ולעשות את החתונה בהקדם האפשרי…

אבי החתן נבהל ונדהם לשמוע את הדברים האלה יוצאים מפי רבה של קישינוב, הנערץ והנקדש בכל הסביבה פניו חוורו והסמיקו. רגעים אחדים עמד כשתוק אברים. אחר כך שאל כתוהה ומתרעם: לאחר פסק דין כזה מצד כבוד תורתו, תמה אני על מה שאמר לי בערב שבת כי עלי להודות לה׳ כי אני באתי אליו, והרי ברור הדבר שרב אחר לא היה פוסק כמותו, ולחייב אותי שאמלא את דרישותיו ותביעותיו של אבי הכלה שאינן צודקות כלל?

חיוך קל התגלה על פניו של רבי אריה ליבוש, ואמר אל אבי החתן בשחוק ידידות ובפנים צהובות: רואה אני, כי לא הבנת את כוונת דברי שאמרתי לך בערב שבת, והרי אני כך אמרתי: עליך להודות לה׳ שאתה באת אלי, כי הלא היה יכול להיות להיפך, שאתה תפסיד את ממונך ותהיה עני ואביון, והוא, אבי הכלה היה בא אלי להתאונן עליך שאתה רוצה להכריח אותו לקיים את השידוך. עכשיו שאתה באת, הרי עליך להודות לה׳ שמצבך החומרי הוא טוב ואיתן, ויכול אתה לתת נדוניה וסבלונות ומלבושי כבוד גם בשביל החתן וגם בשביל הכלה…

ומתוך קורת רוח ודעת נוחה נפרד אבי החתן מאת רבה של קישינוב, חזר לביתו ומילא את כל דרישותיו של אבי הכלה, והחבילה לא נתפרדה. (הודאה לה׳ מאת הגאון רבי אהרון זכאי שליט״א)

אין אנחנו מספיקים להודות

חסדי ה׳ אזכיר תהלת ה׳ כעל כל אשר גמלנו (מתוך ההפטרה)

בענינים כה רבים אנו זקוקים לישועת הי ושופכים תחנה לפניו, ברם בלהט הבקשה, נזרקות להן לקרן זוית כל אותן מתנות שזכינו לקבל מן השמים, ואנו מתמקדים רק בתחומים החסרים, מבלי להזכיר כלל וכלל את חסדי ה׳ ואת כל הטוב שגמל לנו.

בעניו זה אמר הרב בן ציון סנה שסדר התפלה הנכון הוא להודות על כל מה שעושה עבורנו בורא העולם, ורק לאחר מכן להוסיף את הבקשה, כפי שהתפלל יעקב אבינו (בראשית לב, יא-יב) ״קטונתי מכל החסדים… כי במקלי עברתי את הירדן… ועתה הייתי לשני מחנות״, ורק אחר כך התחיל לבקש: ״הצילני נא מיד אחי מיד עשו״.

מרבית בני האדם בעולם אינם עושים כן, אלו היינו מטים איזן לקטעי התפלה שבהם מוסיף המתפלל בקשות אישיות, סבורים היינו שהיא עומד ומדבר עם מישהו אכזרי במיחד, חלילה, שמעולם לא נתן לו מאומה…

בהמשך דבריו הוסיף וספר אודות מקרים שבהם נענו אנשים בתפלתם מעל לגדרי הטבע רק כאשר זכרו להודות על כל מה שנתן להם כבר בשאר התחומים.

הוא עצמו אבד את השמיעה באחת מאזניו והרופאים פסקו שהאיזן התחרשה ולעולם לא תחזר לעצמה, ויעצו לו להזריק לתוך העצב חמר שימית אותו לגמרי, על מןת שהאזן לא תסב לו כאבים.

עמד הרב סנה ואמר: ״רבונו של עולם, ראיתי כל כך הרבה אנשים שאינם מסוגלים ללכת על רגליהם, ואני מודה לך מאד שביכלתי ללכת, ראיתי כאלו שאינם ;כולים להשתמש בידיהם – !אני, ברוך ה,, ידי פועלות מצוין, ראיתי כאלו שאינם רואים, ולי יש שתי עינים בריאות, ראיתי כאלו שאינם שומעים – ואני שומע באזן אחת. רק שאם אפשר, עשה שאשמע גם באזן השניה״.

והנה זה פלא, לאחר תקופה, כאשר בא לבדיקות שגרתיות, נכנם אליו רופא גוי ןאמר לו באנגלית: ״הקב״ה אוהב אותך. הוא שנה את הטבע. באזן שלך ישנם שמונים וחמשה אחוזי שמיעה!…״ (.ראה בהרחבה בדברים א׳ עמודים קמח – קנב).

אחרי כשלשה שבועות, שבוע לפני פסח, מחפש אותו יהודי לא מוכר, וכשמצא אותו אמר לו: ״ברצוני להכיר לך טובה. הייתי אחד משומעי השעור לפני פורים, נהניתי מאד מהספורים ומהמשלים והפנמתי את המסר.

״והנה, אני חיתנתי בעז"ה שבעה ילדים, אן נשארו בביתי שני בחורים, אחד בגיל עשרים ושש ואחד בגיל עשרים וארבע״.

״בחורים אלו התחילו לעסק בשדוכים בגיל שמונה-עשרה, ומן המותר לציין כמה צער, עגמת נפש ולחץ ישנם משידוכים שנמשכים כל כך הרבה שנים מחפשים ולא מצליחים למציא שדוך עבור שניהם. הסבים והסבתות, הדודים הדודות – כלם מתפללים ומבקשים עליהם״.

״אחרי ששמעתי את השעור, באתי הביתה ואמרתי לנות ביתי: זהו, גמרנו לבקש על שדוכים. מכאן ואילך נודה ותפלתנו על שבעה ילדים שכבר התחתנו ועל נכדים בריאים ושלמים שזכינו להם, אחרי כן נודה לקב׳׳ה על ששני הבחורים שעדין נמצאים בישיבה לומדים היטב, מתפללים כראוי והם בריאים ושלמים. הרי גם את יודעת שישנם הרבה אנשים שאינם זוכים לכך, וברוך ה' אנחנו זכינו. אין מלים להודות לה׳ על כל הטוב אשר גמלנו. אחר כל זאת, נוסיף להתפלל שה׳ ׳עזר שגם נחתן אותם בקרוב!׳…״

״והנה״ – מסים אותו יהודי את ספורו ־ ״לא עברו שלשה שבועות, והיום אני שובר את הצלחת בארוסי הבן השני. שניהם התארסו במזל טוב!״

כל זה כתב לי הרב בן ציון סנה לפני פסח.

ספרתי זאת בשעורים, והנה בד׳ תמוז תשע״א כותב לי הרב סנה, שיהודי אחד מארץ ישראל צלצל אליו וספר לו את המעשה הבא:

אני בעל משפחה גדולה, אחד-עשר ילדים כו ירבו, כלם זרע ברך ה'. רק ילד אחד התחיל להתדרדר לאט לאט, ועל אף שהשקענו בו רבות – לא ראינו שנוי.

בתחלה, רק סדר את הפאות, אחר כך המשיך לרדת, עד, שרחמנא ליצלן, הוריד את הכפה. התייעצנו עם אנשי חנוך וכולם אמרו רק לקרב ולקרב וכך עשינו.

אין להאריך ולהעריך את עגמת הנפש שהיתה מנת חלקנו ושל המשפחה כלה, שלא לדבר על הבושות הנוראות. אבל גם אם נביט על עניני הרוחניות בלבד, הקשי היה גדול מנשא.

לפני פסח, שמענו בשעור את מה שכתבת, שצריכים להודות בתפלה לפחות כמו שמתלוננים, והחלטנו לנהג כך. התחלנו להודות לקב״ה על כל מה שעושה הוא למעננו, ובסוף גם לבקש על הבן שיחזר למוטב.

בליל הסדר הגיע הבן המדבר והתישב ליד השלחן. אנחנו פתחנו את ליל הסדר בהודאה לה׳, והרחבנו שברוך ה׳ שנתו לנו ילדים. הרחבנו בתאור כל הטוב שזכינו לו בכל התחומים, ושהכל מאתו יתברך, אין שום דבר שנעשה לבד.

באמצע ימי הספירה חזר בננו הביתה עם כיפה קטנה. אחרי כמה ימים ראינו סימן של פאות, ובחג השבועות כבר בא לבית הכנסת. היום, בראש חודש תמוז, חזר יקירנו לישיבה, עם כל הלבוש, בחור ישיבה לכל דבר. שאלתי את בני הבחור: ״מה הביא אותך לחזור?״ והוא ענה: ״אבא, דע לך שהייתי כבר בדיוטא התחתונה, וזאת משום שכל הזמן הרגשתי שלא טוב בבית. חסר לנו דבר זה וחסר לנו דבר זה. כל השנים הרגשתי כך, וגם מכם שמעתי תמיד ש׳בעזרת ה׳ כשיהיה לנו כסף ־ אז…׳, כל הזמן שמעתי צליל שחסר לנו ולא טוב לנו.

״פתאום, בליל הסדר, התחלתי להרגיש שבבית לא חסר כלום. אדרבה, כל כך הרבה טובות ה׳ עושה לנו.

גם בחול המועד פסח נשברו כמה כלים של זכוכית, ושמעתי אותך אומר: ׳כל כך הרבה כלים יש לנו בבית, ברוך ה׳. נו, נשברו כמה, לא קרה כלום, ותודה לה׳ ששפך את חמתו על עצים ועל אבנים…׳

״ברגעים אלו – פך הוא ספר – ״התעורר בלבי רגש של בושה. הקב״ה נותן לי כל כך הרבה טובות, ואני מתנהג אליו בצורה כזו! וזה גרם לי לחזר לעצמי!״

הם הם דברי הגרמ״י זצ״ל: הכרת הטוב הם המעמיד של כל היהודי. כאשר לאדם יש רגש של הכרת טובה לקב׳׳ה, הוא רואה עד כמה טוב לו, והוא שמח בעצם הידיעה שה׳ הוא האלקים שלו [כמה פעמים נוכחתי כשראש הישיבה חזר על אמרה זו בדמעות]. מתוך כך דבק הוא בה׳ יתברך ומתחזק ביתר שאת וביתר עז בלמוד תורתו הקדושה וקיום מצוותיו.

היהודי והדירה הגדולה

בענין זה ספר לי יהודי שגר ברעננה את ספורו האישי: אותו יהודי היה בעל דירה גדולה, ולאחר שחתן את מרבית ילדיו, דהינו: שלשה עשר מהם, החליט למכר את דירתו ולקנות דירה קטנה יותר, הוא חש שאינו זקוק לדירה גדולה כל ?ך, וקוה לשלם את החובות ביתרת התשלום שיישאר בידו.

חדשים חלפו, אולם לא נמצא קונה שיתענין בדירה גדולה כל כך. בכל תפלה חזר ובקש על מכירת הדירה ולא נענה. החובות הציקו, והפתרון שהיה נראה כל כך פשוט – לא התממש. הוא וזוגתו התרוצצו אצל מתוכים שונים, ובכל שיחה שנהלו עם אי מי מידידיהם תמיד הזכירו שהם מחפשים קונה – וקונה אין.

באחד הימים שמע אודות הרעיון הנזכר לעיל, של הודאה על העבר לפני הבקשה על העתיד, וסכם עם אשתו שזה יהיה ניסח תפלותיהם מכאן ולהבא.

ואכן, הוא פנה ואמר: ״רבונו של עולם, זכית אותי לחתן שלשה עשר ילדים כלי עין הרע, וכלם הולכים בדרך התורה, הייתי כאן בדירתי כל כך הרבה זמן, והיו לי חיים כל כך יפים בה, אין לי מלים לתאר כמה נהניתי כאן, כמה שבתות וימים טובים התעליתי בה, וכעת, עלי להפטר מן החובות ואיני יודע מה לעשות.

ריבונו של עולם, אנא, סיע בעדי, שאצליח למכור, וגם לאחר מכן שאצליח לקנות בקלות דירה שמתאימה לי״.

כשבא הביתה פגש את אשתו מחזיקה בספר תהלים. מה בקשת? – שאל, לא בקשתי מאומה – השיבה – רק הודיתי לבורא העולם שאני חיה ונושמת ושיש לי נחת מהילדים, ואמרתי לו שאני כל כך שמחה שנולדתי אצל יהודים ואני יכולה להודות לו.

תוך כדי שיחה צלצל הטלפון.

מעבר לקו אמר מישהו: ״אני עומד כעת ברחוב שלכם, ורואה מודעה שאתם מעונינים למכר את הבית. אני מענין לראות אותו. מתי אפשר לבואי״

״עכשיו״ – השיב לו אותו יהודי.

תוך דקות ספורות נקש בדלת אברך, קיר ?דירה ושאל מדוע הם מוכרים בית יפה כל כך. בעל הבית ספר לו על החובות הרבים, ואז הציע האברך רעיון מהפכני: לי אין כסף לקנות דירה כה גדולה, אני זקוק לדירת שלשה חדרים ומשרד, מה דעתך למכיר לי חצי בית? נעריך כמה שנויים ונחלק את הדירה לשנים. הכסף שתקבל יספיק לכסוי החובות, ותשאר עם דירה שאתה מכיר, באזור שאתה רגיל אליו, ללא טרדות והוצאות של קנית דירה חדשה.

בסוף אותו שבוע כבר היו אצל עורך דין, הכסף העבר והשפוצים החלו…

במחשבות הורדות ביותר שלו לא דמין לעצמו שאפשר לסדר את הענינים טוב יותר משהוא מעלה בדעתו.

האברך שלא נפקד

הרכב האיץ במבואות כביש החוף, מתקדם במהירות לכיוון הגליל העליון. בתוכו ישבו, צפופים קמעא, שלוש זוגות גיסים, איש איש וזוגתו. הם לא היו מקומיים, הגיעו הנה מארצות הברית הרחוקה, לשפוך שיח, להתפלל בדמעות, להקיש על שערי שמים במקומות המסוגלים.

היתה להם סיבה טובה לכך. באורח פלאי משהו, שלושתם לא זכו להיפקד בילדים, ואת צערם ויגונם אין צורך לתאר, עיניהם העצובות סיפרו את סיפורה של ההמתנה המתמשכת, האכזבות המצטברות, הייחול עד אין קץ לבכי עולל רך שטרם הופיע…

הרכב החדיש גמא את הדרך בקלות, נסע על הכביש בצורה חלקה ונעימה. לפתע, בלי שום הכנה מראש, עלה הרכב על כתם שמן, הסתחרר על צידו, הועף במהירות לשולי הכביש, והתהפך לו אי שם בוואדי שבמורד הכביש. בום נוראי ניסר את החלל, והנהגים שצפו במכונית המתעופפת והנהפכת – מיהרו להזמין את כוחות ההצלה, אף שהיה נראה להם כי הרבה יותר מתאים להזמין חברא קדישא…

"מי יודע אם נשאר מהרכב משהו או מישהו בחיים", אמרו הנהגים וספקו כפיים בצער. "ראיתם את הרכב עף? ראיתם איך התרסק בוואדי? אוי ואבוי, מהרכב לא נותר זכר, והוא היה עמוס נוסעים, השם ישמור!" יללות הסירנות החרידו את האוויר, אל המקום הגיעו כוחות הצלה וחילוץ גדולים, שמיהרו לרדת אל הוואדי המסוכן ולראות מה מצב הנפגעים. לנגד עיניהם הנדהמות, קמו ששת הנוסעים אחד אחרי השני, התנערו מהאבק שדבק בהם, ופשוט – התרוממו על רגליהם, בריאים ושלמים!

לכוחות ההצלה לא נותר אלא להשיב את נפשם בכוסות מים צלולים, לסייע להם לעלות חזרה לדרך המלך, תוך התמודדות עם מכות וחבלות קלות בלבד. אחד מנוסעי הרכב שבר את רגלו – אך זו היתה הפגיעה החמורה ביותר, מתאונה שכללה התהפכות, התעופפות לוואדי, וריסוק טוטאלי של הרכב!

כל ששת הנוסעים פונו כמובן לבית החולים, לצורך בדיקות מקיפות שיאששו את המידע המשמח, כי לא ניזוקו באופן משמעותי. בחדר המיון, שבר את שתיקת ההלם ר' פנחס, כשקרא בקול: "הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו! השם נפשנו בחיים ולא נתן למוט רגלנו!"

"וכי אנחנו מספיק מודעים לחסד הגדול שבורא עולם גומל עימנו יום יום?"

"במה זכינו לכזה נס פלאי?", שאלו הגיסים זה את זה, שוב ושוב. "איך יצאנו בחיים מתאונה כה קשה, איך ניצלנו? כמה אנו חייבים להודות ולהלל את בורא עולם, שהציל את חיינו ונפשנו נתן לנו לשלל!" הם המשיכו לעסוק בדברי שבח והודאה לקדוש ברוך הוא, כשר' פנחס קרא לפתע: "הרי בשביל מה נסענו? כדי לבקש לזכות בילדים. ולשם מה אנו זקוקים לילדים? כדי לגדלם ולחנכם בדרך התורה, כדי שיידעו ויכירו שיש בורא לעולם, יש מנהיג לבירה, ויודו לו על חסדו הטוב ומתנותיו שהוא מעניק לנו", זעק מקירות ליבו.

"וכי אנחנו מספיק מודעים לחסד הגדול שבורא עולם גומל עימנו יום יום? היום – קל לנו להודות, כי ניצלנו ממיתה מוחשית בתאונת דרכים קטלנית. האם אנו זוכרים להודות לו מדי יום על חסדיו הטובים האחרים? על כך שהעניק לנו חיים, שיש לנו משפחה מאוחדת? האם זכרנו להודות לו על כך שהוא מנסה אותנו בנסיון כה קשה של המתנה לילדים, שאיננו יודעים מה עומד מאחוריו?

"הרי על כל נשימה ונשימה – עלינו להודות ולשבח, לפאר ולרומם ולקלס, את מי שנותן לנו את הכוחות והיכולות, הכשרונות והמשאבים לכל מה שיש לנו. עלינו להודות שהוא מעניק לנו כוחות להתמודד עם הנסיון, עלינו להודות על כך שאנו יכולים לנסוע ולשפוך שיח לפניו… הבה נקבל על עצמנו להודות לו, במילים שלנו, מעומק הלב!'

בו במקום קיבלו על עצמם שלושת הגיסים והגיסות כי מדי יום יכוונו היטב באמירת 'עלינו לשבח', ויוסיפו אחרי תפילה זו כמה מילים מעומק הלב, להודות לבורא עולם על חסדו הטוב, תוך ציון נקודה טובה מסוימת, חסד השם ממוקד ממנו הם נהנים".

היום בו קיבלו על עצמם הגיסים את קבלת ההודאה, היה ראש חודש ניסן. כששבו אליהם כוחותיהם, שבו כולם לארצות הברית, לחוג את חג הפסח כהלכתו במחיצת בני משפחותיהם. הסיפור הוסיף לחיות בתוכם, בשל העובדה כי מדי יום נעמדו – כל אחד ואחת בכל מקום שהיו – והודו לה' במילים נרגשות על חסדו הטוב, בציינם מדי יום עובדה מרגשת אחרת, חסד נוסף ששמו אליו לב רק היום…

המשך הסיפור, המופיע בספר 'ומתוק האור' מפי בעל המעשה – ר' פנחס, כמו לקוח מהאגדות, אך הוא עובדה חיה וקיימת, תרתי משמע:

בב' בטבת שאחר כך, זכו ר' פנחס ואשתו להיפקד בבן. לאושרם לא היה גבול בשעה ששמעו את בנם הזעיר בוכה את בכיו הראשון, ממלא את החלל בבכי המשמח בעולם… לא חלפו אלא שלושה ימים, וגיסם וגיסתם זכו להיפקד, הפעם בבת. שמחתם הרקיעה שחקים, הם אחזו בבתם הקטנטנה וליטפו אותה כמו יהלום יקר ערך, והרבה יותר…

גם הזוג השלישי זכה, חמישה ימים אחר כך. בעיצומו של צום עשרה בטבת, נולד בן חמוד וקטן לגיס והגיסה הנוספים שהיו באותו רכב וקיבלו על עצמם להודות מקרב לב מידי יום לבורא עולם

שלושת ילדי ההודאה מלמדים וזועקים, קוראים ומאירים: כשיהודי זוכה להודות לה' על חסדו הטוב – בורא עולם פותח לו את השערים, מיטיב עמו בחזרה. רבים מהניסיונות העוברים עלינו, תפקידם ומטרתם לגרום לנו לשאת עיניים מודות ומוקירות תודה לשמים, להעריך את חסד הבורא עד הנה, כדי לפתוח לנו שערים לחסד נוסף והשפעות נוספות וברוכות משמים.

 להסמיך בקשה להודאה

ותאמר הפעם אודה את ה׳״. ותעמד מלדת (כט, לה)

יש אהודות לה׳ על חסדיו עמנו, אך מיד להמשיך ולבקש על העתיד. לאה אמרה: ״הפעם אודה את ה״׳, ומיד לאחר מכן עמדה מלדת, מאחר ולא הסמיכה להוךאה בקשה על העתיד.

נאמר בדברי הימים א׳ (סז, לד-לה): ״הודו לה׳ כי טוב כי לעולם חסדו, ואמרו "הושעינו אלקי ישענו.." – מיד לאחר: ״הודו לה׳ כי טוב״.", יש להמשיך ולבקש: ״ הושעינו אלקי ישענו״.

הראוי של האדם הוא, בהיותו מודה לה׳ על חסדיו הגדולים, ומבקש על העתיד, ושוב מודה בעת שממלא ה׳ בקשתו, ושוב מבקש… זהו המצב הראוי הבריאה, מצב של חסדי ה׳ ושל שבח ותודה לה׳.

את זה רואים בהמשך הפסוק בדברי הימים: ״ואמרו הושיענו אלקי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגוים להודות לשם קךשך להשתבח בתהלתך. לאחר ההודאה על חסדי ה,, אנו מבקשים ״הושיענו"־, ומה יהיה בעת שיושיענו? – ״להודות לשם קדשך…״, ומיד לאחר ההודאה הזו שוב לבקש על העתיד.

כך החסד והשבח מצויים כל העת בעולם.

שדרו של נחש

הגמרא אומרת (בבא קמא טז ע״א): ״שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש, והני מלי דלא כרע במודים״.

לאחר שבע שנות קבורה באדמה, הופכת שדרתו של מי שלא כרע במודים לנחש. מדוע הוא מקבל עונש זה? – משום שכמו הנחש, אשר בעקבות קללתו אין לו חוש טעם בפיו, וכל מאכליו הנם בטעם עפר ואינם מסבים לו הנאה, כך מי שאינו יודע להודות לה׳, שזה שרש הסבה לכך שאינו כורע במודים – אינו מכיר בטובה שנתנו לו, ולא מרגיש טעם במה שקבל.

הרב זאקס

כאשר שואלים את הרב הלל זקס: ״מה שלום כבוד הרב?" הוא נוהג לענות: ״ברוך ה׳ טוב, כן יתמיד חסדו עלינו…", כדי להדגיש שבד בבד עם ההודאה, יש לצעק ולהתפלל על העתיד.

הבעיה היא שלא תמיד אנו רואים שיש על מה להודות… הרבה פעמים נדמה לנו שאין מספיק, ומה שכבר ישנו, נעלם ואינו קיים, וראיייתנו ממוקדת רק במר שחסר ובמה שאיננו.

בין ראובן ושמעון היו קשרי ידידות ענפים במשך שנים רבות, וכאשר עלתה הצעה בתו של זה לבנו של זה, קוו שניהם להצלחת השדוך. ואכן, לא חלף זמן רב עד שבאו השנים בקשרי שדוכין זה עם זה, ושמחתם גדלה עד מאד.

ההלצה באותו אדם שעלה לשמים וראה מחלקה ובה מלאכים מתרוצצים ומקבלים פאקסים ומטפלים ומתייקים, וכן מחלקה נוספת ובה עסוקים לא פחות מהראשונה, ובמחלקה שלישית שנכנס ראה שני מלאכים המטפלים בעצלתיים בבקשות המגיעות מידי שעה- שעתיים… לשאלתו לפשר הדבר, השיבוהו – במחלקה הראשונה מטפלים בבקשות של בנה"א, זיווג, זש"ק, פרנסה וכדו'. במחלקה השניה מטפלים בתלונות- על חולי, בעיות שלום בית, רפואה, ושאר טענות. והמחלקה השלישית היא מטפלת ב'מכתבי תודה'…

לצערנו זו המציאות,שאנשים זוכרים להתלונן ולבקש, אך שוכחים להודות על הטוב שה' העניק להם!

הרב פירר [או הרב צ'ולק] בכותל

מעשה ברב אלימלך פירר [או הרב צ'ולק] שפ"א היה אצלו גביר א' שבא לתרום לצדקה, ואחר שסיימו החליטו לילך יחד להתפלל בכותל. לאחר שהתפללו ראו שם א' שבוכה רבות ליד הכותל. הרב פירר פנה לנדיב ואמר לו בא נעשה עסק, בוא נסייע ליהודי הזה, אם הוא זקוק לעזרה רפואית- אני לוקח על עצמי בל"נ לטפל בכל עיניינו, ואם הוא זקוק לעזרה כספית – אתה לוקח על עצמך… הנדיב הסכים. הרב ניגש אליו ושאל אותו האם יש חולה ח"ו בביתו ולכן הוא בוכה? לא, ח"ו, השיב היהודי. אני את חלקי סיימתי, אמרתי לנדיב, כעת אתה תמלא את חלקך בעסקה. הנדיב ניגש אליו ושאלת אותו האם הוא שרוי במצוקה כספית וזקוק לעזרה? והלה השיב- לא! ב"ה הכל בסדר. מדוע א"כ בכית כ"כ שאלו שניהם יחד. והיהודי השיב- באתי לכאן כדי להודות לה' ית', השבוע זכיתי להשיא את אחרון ילדי, וע"כ בכיתי מרוב התרגשות והודאה לה' על כל רוב חסדיו.

החסיד שכתב מכתב לרבו, ובו התאונן על דירתו הקטנה ובני משפחתו המרובים, זה היה תוכן המענה:

"קראתי מכתבך, ולא הבנתי מלה וחצי מלה.

מבין השורות הבנתי, כי יש לך אשה הידעת כי יש המוכנים לשלם כל אשר להם עבור מציאת בן זוג? והנה זיכה אותך הקב"ה בזיווג מן המיטב ואתה מתלונן?

שנית. המשכתי ונוכחתי לקרוא כי יש לך ילדים, ולא אחד ולא שניים אלא בית מבורך בבנים ובנות. שומו שמים. וכי אינך יודע שיש הבוקעים רקיעים עבור שיהיה להם ילד אחד, ואתה מתהלך לך בין ברכת ה' ורוטן? אתמהה.

שלישית, ממשיך אתה לספר כי נתברכת בקורת גג. יש לך מחסה ממטר, ומסתור מן החמה, בה בשעה שאלפים אחרים נודדים ואין להם היכן להניח ראשם.

ובכן, יהודי יקר, הרי נתברכת בכל טוב ומיטב, מלא אתה וגדוש בברכת ה', איככה תשא ראש לבקש עוד? אלא מאי? דוחק הפרנסה? צפיפות הבית ב"ה? הכר בחסדי הבורא שגמל עמך עד הנה, רק לאחר מכן קווה לחסדים נוספים.

כמה צריך להודות!

כאשר נתבונן ב״חצי הכוס המלאה' נשכיל לראות כי מצבנו בעצם הוא טוב ומעולה ויש לנו במה להתברך, להתעודד ולעודד אחרים. ״האם יש לך מזון במקרר? בגד לגופך? גג על ראשך? מקום לישון בו?- אתה עשיר יותר מ- 75% מהאנשים בעולם!״

האם יש לך כסף בבנק? אם יש לך כסף בארנק? אם יש לך כסף קטן בקערה?- אתה נמנה בין 8% העשירים בעולם!״

האם התעוררת הבוקר יותר בריא מחולה?- אתה מבורך יותר מ-1,000,000 אנשים שלא ישרדו עד סוף השבוע!,

אם לא חווית אף פעם את סכנות המלחמה… את בדידות הכלא… את זוועת העינוי או את ייסורי הרעב, – אתה יותר טוב מ500,000,000 אנשים בעולם!,
אם אתה יכול ללכת לבית הכנסת, מבלי לפחד מהטרדה, מעצר, עינוי או מוות?- אתה במצב יותר טוב מ 3,000,000,000 אנשים בעולם!,
אם אתה יכול להרים ראש ולחייך? אתה מבורך כי מתוך האנשים שיכולים, רובם לא עושים זאת!,

"אם הוריך עדיין בחיים ועדיין נשואים, אתה מזן מאד נדיר.

אס אתה יכול לקרוא את המסר הזה?- אתה מבורך פעמיים, פעם אחת כי מישהו חשב עליך, ופעם אחת כי יותר משני מליארד אנשים לא יודעים קרוא וכתוב!.

לסיכום: ״אושר אמיתי לא ניתן להשיג, כי הוא בעצם כבר קיים… עלינו רק לפקח את העיניים ולהבחין בו״…

*

ברכה לאברכים וברכה לעובדים

[הסגולה לפרנסה – והגדת]

(דברים פרק כח ח-יב) יְצַו ה' אִתְּךָ אֶת־הַבְּרָכָה בַּאֲסָמֶיךָ וּבְכֹל מִשְׁלַח יָדֶךָ וּבֵרַכְךָ בָּאָרֶץ אֲשֶׁר־ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָֽךְ: יִפְתַּח ה'׀ לְךָ אֶת־אוֹצָרוֹ הַטּוֹב אֶת־הַשָּׁמַיִם לָתֵת מְטַֽר־אַרְצְךָ בְּעִתּוֹ וּלְבָרֵךְ אֵת כָּל־מַעֲשֵׂה יָדֶךָ וְהִלְוִיתָ גּוֹיִם רַבִּים וְאַתָּה לֹא תִלְוֶֽה: (יג) וּנְתָֽנְךָ ה' לְרֹאשׁ וְלֹא לְזָנָב וְהָיִיתָ רַק לְמַעְלָה וְלֹא תִהְיֶה לְמָטָּה כִּֽי־תִשְׁמַע אֶל־מִצְוֹת׀ ה' אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם לִשְׁמֹר וְלַעֲשֽׂוֹת:

צ"ב – מדוע כפל – "יצו ה' אתך את הברכה" וכפל "וברכך"?

ומדוע כפל "באסמיך" ושוב "ובכל משלח ידך"?

הזמינו אותי לדרוש. שאלתי את הרב: על מה לשים את הדגש, על מה יש לעורר. נאנח, על מה לא. אבל אם אני כבר שואל, יש לו בקשה. יש כאן משפחה נפלאה ויש להם בן, נשמה טהורה. הבז, נפשו חשקה בתורה, רוצה להכנס לישיבה קדושה. והאב, בשום פנים ואפן. תעשה בגרות, תשיג תיאר, יהיה לך מקצוע ביד, אחר כך נראה. הרב לא יכול להתערב, אינו רוצה לקנות לעצמו שונא. אבל האב יהיה נוכח בדרשה, באמת יהודי יקר. ואם ישתכנע, יסב את כל הבית לפסים תורניים. ואת כל זה, צריכה דרשה אחת לפעול! נעשה את שלנו, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו.

עליתי ואמרתי: כלם יודעים דברי המשנה (אבות פ״ו מ״ח): ״כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא״. והשאלה ידועה: ״אם אתה עושה כן, טוב לך לעולם הבא״. ודאי.

אבל ״אשריך בעולם הזה״?! לאכול פת במלח, לישן על הארץ, ולחיות חיי צער?!

שאלה ראשונה.

ושאלה שניה, ועיקרית: איך אפשר לומר שכך דרכה של תורה, והלא רבים כל כך מגדולי רבותינו היו עשירים מופלגים!

מי לנו גדול מרבנו הקדוש, מחבר המשנה – כידוע, היה חברו הטוב של אנטונינוס בן אסוירוס, הנציב הרומאי בארץ ישראל (עבודה זרה י ע״ב), שהיה עשיר מפלג. בגמרא (פסחים קיט ע״א) ספרו, שיוסף הצדיק אגר את כל הכסף והזהב שהובא למצרים בשנות הרעב בשלושה אוצרות. אחד התגלה לקורח ־ שהמפתחות לארגזי אוצרותיו היו משא שליש מאות פרדות לבנות ־ ואחד התגלה לאנטונינוס אסוירוס, והשלישי גנוז לצדיקים לעתיד לבוא –

ורבנו הקדוש השתוה אליו בעשרו (עבורה זרה יא ע״א. רש״י בראשית כה, כב). עד שאמרו (בבא מציעא פה ע״א) ששומר הסוסים של רבנו הקדוש היה עשיר יותר משבור מלכא, הקיסר הפרסי, ממכירת זבל סוסיו ופרדיו של רבי!

עשיר מפלג היה, ולא פסקו משלחנו לא צנון ולא חזרת. לא בימות החמה ולא בימות הגשמים (עבורה זרה יא ע״א) [שגדלום עבורו בחממות ומהרש״א)] ומועילים להרחיב בני מעים ולסייע בעכול, מרב מעדנים שהיו על שלחנו. וגם הוא נהנה מהם (שיטה מקבצת כתבות קד ע׳׳א, לדעת רש׳׳י שם).

אין זו פת במלח, ואין אלו חיי צער.

ולא רבנו הקדוש בלבד.

רבי אלעזר בן עזריה היה מעשר בכל שנה שנים עשר אלף עגלים. הוה אומר, שבכל שנה נולדו בעדריו מאה ועשרים אלף (שבת נד ע״ב).

רבי אלעזר בן חרסום, הניח לו אביו אלף עירות ביבשה וכנגדן אלף ספינות בים (יומא לה ע״ב). רבי טרפון ״עשיר גדול היה״ (נדרים סב ע״א) ונתן לרבי עקיבא ארבעת אלפים דינרי זהב וחלקם לעניים (כלה א, כא), ורבי עקיבא התעשר עשר רב (נדרים נ ע״א).

ובין רבותינו האמוראים, רב היה עשיר מופלג (ברכות נז ע״ב), רבי אבהו (שבת קיט ע״א), רב הונא (תענית כ ע״ב) ורב הונא בריה דרבי יהושע (הוריות י ע״ב). רב פפא (פסחים קיא ע״ב) ורב נחמן (ברכות נא ע״ב) ורב נחמן בר יצחק (גיטין לט ע״ב), ועוד –

ומרבותינו הראשונים, רבנו תם ורבנו יהודה הלוי ורבנו שמואל הנגיד ועוד. ומרבותינו האחרונים הרש״ש והגאון רבי אפרים זלמן מגליות ועוד, זצ״ל. ועם שהיו גם רבים שלמדו תורה מתוך הדחק, איך אומר לומר שכך ולא אחרת דרכה של תורה.

את התשובה לכך שמעתי מפי הרב שך זצ״ל.

באתי לפניו, ואמר לי: נשאלתי שאלה, פשט בפסוק. ״יראו את ה׳ קדשיו, כי אץ מחסור ליראיו. כפירים רשו ורעבו, ודרשי ה׳ לא יחסרו כל טוב״ (תהלים לד. י-יא).

ומשמע, לכאורה, שאם האדם סובל ממחסור, אינו ירא ה׳ חלילה. ואם חסר הוא קורטוב טובה, אינו בכלל דורשי ה׳.

והלא רבים מרבותינו סבלו ממחסור והצטערו בגינו. כרבי חנינא בן דוסא (תענית כה ע״א), רבי שמעון בן חלפתא (רות רבה ג. ד) ורבי אלעזר בן פדת (תענית כה ע״א). הא, מה דעתך?

שתקתי. ידעתי שאם נשאל, לבטח ענה.

ולא טעיתי.

אמר: זו טעות בפשט הכתוב! כך מקובלני מה״חפץ חיים״ זצ״ל, שזו כונת הדברים: אנשים פוחדים, חוששים שאם יקדישו עצמם לתורה יסבלו מחסור חלילה, אבל אם יעסקו במלאכה ומסחר יבטיחו את עתידם הכלכלי. וטועים הם, כמה שהם טועים –

יראו את ה׳, קדושיו, כי אין מחסור ליראיו״. גם אם יש להם חלילה מחסור, אינו נובע מכך שבחרו להיות יראים ולהקדיש עצמם לתורה. והראיה, ש״כפירים״, אלו שבחרו בחיי המעשה והשתלמו ברפואה והנדסה, או סחרו בנדל״ן ומניות, הלא ראינו גם מהם ש״רשו, ורעבו״. חלקם הצליחו, וחלקם לא.

ולעומת זאת מצינו גם ״דורשי ה׳״ אשר ״לא יחסרו כל טוב״!

אם כן, לא ההשתדלות מבטיחה את הפרנסה, אלא ההקצבה ממרום בראש השנה (ביצה טז ע׳׳א) –

אם כן, האם יעלה על הדעת שבגלל יראת השמים והבחירה בתורה תקפח פרנסתו חלילה?!

נעניתי ואמרתי: ממש כדברי הגמרא (מועד קטן כח ע׳׳א) על רבה ורב חיסדא – ונענע לי בראשו: ממש כך!

ואלו דברי הגמרא: אמר רבא, חיי בני ומזוני, לא בזכותא תליא מלתא, אלא במזלא תליא מלתא. והראיה, שרבה ורב חיסדא שניהם צדיקים גמורים היו, זה מתפלל ויורדים גשמים וזה מתפלל ויורדים גשמים [והגשמים, אות על הצדקות (כתבות ה ע״א) כי מפתחם ביד ה׳ לבדו (תענית ב ע״ב)] ־

רב חיסדא חי תשעים ושתים שנה, רבה חי ארבעים. הרי: חיי.

בבית רב חיסדא חגגו ששים חתנות, ובבית רבה התאבלו ששים אבליות. הרי: בני.

בבית רב חיסדא הציעו לחם סלת לכלבים, ולא רצו [כי היה להם בשר למכביר],

ובבית רבה בקשו לחם שעורים [מאכל בהמה] לאדם, ולא מצאו. הרי: מזונות.

ובאורו, שעוד לפני יצירתו נקבעת משבצת התמודדותו של האדם. כמו שאמרו (נדה טז ע״ב) שהמלאך שואל את הקדוש ברוך הוא נשמה זו מה יהא עליה: גבור או חלש, חכם או טפש, עשיר או עני. ואלו רשע או צדיק אינו שואל, כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.

ואם נגזר עליו שיהיה עני, יכול הוא להיות עורך דין עני, רופא עני ומהנדס עני. סוחר עני ובעל מלאכה עני. ואם נגזר עליו להיות עשיר, יכול הוא להיות רב עשיר וראש ישיבה עשיר!

אלא מה, אמרתי, השתדלות צריך לעשות! ומקרא מפרש הוא (דברים טו, יח): ״וברכך ה׳ אלקיך״, יכול להא יושב ובטל? תלמוד לומר: ״בכל אשר תעשה״ (ספרי, ראה ע)!

ראיתי שהעינים נוצצות והראשים נעים, הכל הסכימו אתי.

אז בואו ונעשה את ההשתדלות האמתית, המועילה ביותר! שכך בינינו (עבודה זרה יט ע״ב): אמר רבי יהושע בן לוי, דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים, כל העוסק בתורה נכסיו מצליחין

א – כתוב בתורה: ״ושמרתם זו משנה (רש״י דברים ד, ו. יב, כח)] את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם, למען תשכילו את כל אשר תעשון (דברים כט, ח).

שנוי בנביאים: ״לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל״ (יהושע א, ח).

משלש בכתובים: ״כי אם בתורת ה׳ חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול״ –

מה ההמשך?! תזכירו לי –

וכאיש אחד אמרו: ״וכל אשר יעשה יצליח!״ (תהלים א, ב-ג) כמה נפלא!

שאלתי: יש כאן מישהו שרוצה להצליח? ירים ידו!

יער של ידים התרומם.

הסגלה לפניכם, מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים: לבוא לשעור תורה בערב, והשערים נפתחים! ואם יש פה מי שדואג לבנו, ורוצה בטובתו ישלח אותו ללמוד תורה –

ולא לבן בלבד יפתחו שערי הצלחה. אלא: ״גדול המעשה יותר מן העושה״ (בבא בתרא ט ע״א). גם לאב יפתחו, ובהרוחה!

וגם אם מכל הדרשות שדרשתי, לא עלתה בידי אלא שאותו נער ימשיך דרכו בישיבה קדושה, ואחיו אחריו, ובנו בתים של תורה לשם לתפארת ולתהלה, די!

עמדתי לרדת מרחבת ארון הקדש, ושמעתי קול מהקהל: ״רגע, אז מה הבאור ב׳כך היא דרכה של תורה, פת במלח תיאכל וחיי צער תחיה׳?!״

כמה שהוא צודק!

פתחתי בשאלה, ולבסוף לא עניתי עליה!

אמרתי: זה קשור בספור ארוך, אולי הקהל שבע לשמע –

לא, לא! איך אומרת הגמרא, ״רוחא לבסימא שכיח״ (ערובין פב ע״ב, מגילה ז ע״ב). גם השבע ימצא מקום לדבר מתיקה…

אמרתי: הזהר הקדוש (ח״א פח, א ב״סתרי תורה״) מסופר, שכאשר עלה רבי אבא מבבל, היה הולך ומכריז: מי שחפץ בעושר ובאריכות ימים לעולם הבא, יבוא ויעסיק בתורה. התקבצו אליו כולם לעסק בתורה.

היה בחור רוק שהתגורר בשכנותו. בא ואמר: ״רבי, חפץ אני ללמוד כדי להתעשר״.

אמר לו: ״ודאי, למד והתעשר״״

שאלו: ״מה שמך?״ אמר לו: ״יוסי״.

הורה לתלמידיו שיקראוהו רבי יוסי, העשיר הנכבד. ישב, ועסק בתורה. [בטוח היה רבי אבא, שכאשר יטעם ערבותה של תורה, ידבק בלמודה לשם שמים].

יום אחד פנה אליו ושאלו: ״רבי, היכן עושרי?״

אמר רבי אבא: רואה אני שאינו לומד לשם שמים. נכנס לחדרו [להתיישב בדעתו כיצד להגיב] שמע בת קול מן השמים: ״אל תענישו, שעוד יהיה אדם גדול״. חזר אליו ואמר: ״שב, בני, ועסק בתורה, ואעשיר אותך״.

בינתים הגיע אדם, וחבילה בידו. הוציא מאמתחתו כלי פז, וברק הזהב האיר את כל הבית. אמר לו: ״רבי, רוצה אני לזכות בתורה.

והואיל ולא זכיתי להבין בה, רוצה אני שיהיה אדם שיעסוק בתורה מחמתי. שהניח לי אבי הון רב, וכשישב לשלחנו סדר עליו שלושה עשר כלים כאלו. רוצה אני לזכות בתורה, ואעניק תמורת זה עשר רב״. קרא רבי אבא לאותו בחור, ואמר לו: ״עסק בתורה, ואדם זה יעשירך״. העניק לו האיש את גביע הזהב. קרא עליו רבי אבא את הפסוק: ״לא יערכנה זהב וזכוכית, ותמורתה כלי פז״ (איוב כח, יז). ישב ועסק בתורה, ואותו אדם העשירו.

לימים נכנסה בלבו חמדת התורה. יום אחד מצאו רבי אבא כשהוא בוכה.

אמר לו: ״על מה אתה בוכה״.

ענה: ״על שאני מניח חיי העולם הבא בשביל עשר העולם הזה [כי הלומד שלא לשמה, אין שכרו בעולם הבא אלא בעולם הזה (פסחים נ ע״ב)]. איני רוצה אלא לזכות לעצמי!״

אמר רבי אבא: ״כעת מוכח, שלשם שמים הוא לומד״. קרא לאותו עשיר, והחזיר לו את גביע הזהב. אמר לו: ״קח את שנתת וחלקהו ליתומים ולעניים, ואנו ניתן לך חלק בכל מה שכולנו לומדים״ –

ומאותו היום לא ניטל הכינוי רבי יוסי בן פזי ממנו ומבניו [רבי שמעון בן פזי (סכה לח, ועוד), רבי יהודה בן פזי (תענית טז ע״א, ועוח, רבי הלל בן פזי (ירושלמי דמאי פ״ז ה״ז), רבי חנינא בן פז (בראיית רבה עב, ו), רבי והושע בן פזי (תנחומא וארא ד), רבי יוחנן בן פזי (פסיקתא רבתי ה), רבי ישמעאל בן פזי (ילקוט שמעוני ויקרא יט)], שאין לך שכר טוב בעולם, כעוסק בתורה!

וכיצד "אשריך בעוה"ז"? אין ברירה, את זה חייבים לנסות כדי להבין! "אם אתה עושה כן" – רק אז תבין כיצד יתכן "אשריך וטוב לך"!

וזו אפוא כונת המשנה –

כך היא דרכה של תורה, שתרגיש בלמודה שאשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, גם אם פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ־

אבל כשלעצמה, סגולתה (משלי ג, טז): ״אורך חיים בימינה, ובשמאלה״ –

מה ההמשך? תזכירו לי ־

ויענו כל העם ויאמרו: ״עשר וכבוד

שאלנו – מדוע כפל – "יצו ה' אתך את הברכה" וכפל "וברכך"?

ומדוע כפל "באסמיך" ושוב "ובכל משלח ידך"?

הנלע"ד שהתשובה היא – יש ברכה שהיא "באסמיך", דבר הסמוי מן העין, האברכים ובני התורה. כיצד יתכן שהם קונים לכל ילדיהם דירות? כיצד הם חיים? "באסמיך"!

ויש ברכה שהיא ניכרת ומובנת בהגיון – "ובכל משלח ידך". ועל שניהם אומר הפסוק – הן ברכות!

רק שהראשונה – של האברכים היא מיוחדת יותר – שם זה ישיר מאת ה' – "יצו ה' אתך את הברכה" בברכה זו אומר הכתוב "ה' אתך"!!

לעומת זאת אצל העובדים – זה "וברכך" – בהעלם שמו יתברך.

כותב הגרי"פ גולדווסר [ממצרים גאלתנו מאמר ל']

ח) והעירוני להתבונן שבחילוק הזה ניתן להבחין בדורנו בארץ הקדש. כאן בארץ ישראל אשר עיני ה׳ אלקיך בה ניתן להבחין בהשגחת הרועה על הכבשה שבין שבעים הזאבים. אילו היתה בחוץ־לארץ סכנה כזו לא היו היהודים שורדים, כי בחוץ-לארץ נדמה הדבר שאין אלוק (כתובות ק״י:) אשר השגחתו תהיה ניכרת כל־כך, ובדרך הטבע הלוא

אין קיום לכבשה בין הזאבים.

אבל הנס הזה הוא כאין וכאפס לעומת נס פריחת מוסדות התורה בארצנו הקדושה. לא יאומן כי יסופר: עשרות אלפי אברכים, בחורים ובעלי תשובה, משליכים נפשם מנגד בלי בסיס טבעי לפרנסה; מולידים בנים ואף משיאים אותם, והם ובניהם ובני בניהם אוכלים ״מן״. מאין הכסף הרב, הקמח למכביר, הבטחון בתעצומות – נגד כל הגיון וחשבון – היד המקרה עשה כל אלה?! אין זאת אלא שמקום הארון והכרובים אינו מן המידה.

[שמעתי אומרים שבחוץ־לארץ אין מנהגם של בני התורה לקנות דירות לבניהם האברכים, אלא לשכור. ופירשו זאת, כאילו שורש ההבדל נעוץ בהיות בני תו״ל בעלי מנטליות אחרת. אין זה נכון, אלא בחוץ לארץ אין גילוי שכינה כמו בארץ ישראל, לכן א״א אפילו לבני התורה החרדים לדבר ה׳ שאברך בן אברך יקנה דירה לבנו. משא׳׳כ קיום התורה בארץ הקדש – "נשא הארון את נושאיו ועבר". והבן.(א.ה. ונלע"ד הבדל נוסף – בחו"ל גם בני הישיבות לומדים בד"כ עוד לימוד נוסף בבין הזמנים וכד' כדי להבטיח גב כלכלי כלשהו, ורק בא"י מקובל שבני הישיבות והאברכים לא לומדים מאומה רק תורה)]

נסיים במעשה על הרב שך –

פ"א בא אליו אברך ואמר לו שהמשפחה גדלה והוא מעונין לחפש משלח יד להתפרנס ממנו. אמר לו הרב אתה יכול לצאת לעבוד, רק שתדע שהאברכים מתפרנסים מידו של הקב"ה, מעל הטבע. את זה אתה תפסיד. כעת אתה הולך להתפרנס במסגרת הטבע.

*

ברוך אתה ואיתן – בין בציבור ובין ביחיד

[ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה – 'להגיד' עם תוספות, ועם התחלת המאמר הבא]

צריך להבין, מדוע צריך לומר 'וברוך אתה בשדה'? האם לא טוב יותר היה, לו היה הפסוק מברכנו בכל אשר נעשה? בשדה – מגביל אותנו הכתוב לחקלאות!

בתחלת ימי בית שני ביטלו אנשי כנסת הגדולה יצרא דעבודה זרה (יומא סט, ע״ב) ובכדי לשמר את כוח הבחירה בטלה הנבואה מישראל, בגדר ״זה לעומת זה עשה האלוקים״ (קהלת ז, יד).

וב״משך חכמה״ (במדבר יא, יז) הביא בענין זה את הכתוב (זכריה יג, ב): ״והיה ביום ההוא נאם ה׳ צבאות אכרית את שמות העצבים, וגם את הנביאים [נביאי האמת] ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ״. [כל המפרשים ביארו זאת על אחרית הימים, שיתבערו נביאי השקר והבעל, ומבואר בגר"א: "משהרגו את יצר הרע (דעבודה זרה) בטלה הנבואה", והמשך חכמה מבאר שהגר"א למד זאת מהפסוק הנ"ל שנאמר על תקופה זו של אנשי כנסת הגדולה שאז "אכרית את שמות העצבים" והושבת יצר הרע דעבודה זרה, ואז: "גם את הנביאים (נביאי האמת) אעביר מן הארץ"].

והנביא האחרון, מלאכי, בסוף נבואתו, השאיר צוואה לדורות עולם. מעתה לא יהיו עוד תוכחות פרטניות, אבל נמסרה הוראה כוללת ומקיפה.

כשאדם כותב צוואה, יש להתבונן בכל מילה. הוא כותב בה את אשר הוא רוצה להשאיר אחריו כמסר לדורות הבאים.

כל שכן ערב חתימת וסיום הנבואה בישראל, יש לשים לב לדברי אחרון הנביאים, שודאי יש לו מסר לדורות הבאים בהם תיפסק הנבואה. מסר לדור אחרון.

ומה הוא?

״חזקו עלי דבריכם, אמר ה' אמרתם שוא עבוד אלוקים ומה בצע כי שמרנו משמרתו״. דעו לכם שיתרבו הקולות המקררים ומצננים מעבודת ה׳, ״אשר קרך", שקיררך וציננך מרתיחתך (רש״י דברים כה, יח).

״ועתה אנחנו מאשרים זדים״, אומרים שפורקי העול הם המאושרים, ״גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוקים וימלטו״.

מרעיש הדבר – מכל צרות החורבן והגלות, הרדיפות והפרעות, נהרות הדם ולהבות המוקדים והכבשנים, זו הצרה הנוראה ביותר! אליה יש להתיחס, ולה יש לתת מענה.

ומה עצת הנביא לדור זה?

״אז נדברו יראי ה׳ איש אל רעהו ויקשב ה׳ וישמע… וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העבד אותו׳ (מלאכי ג, יג-יז). זו העצה היעוצה. להתאגד יחדו ולהתחזק בצותא.

אחד העונשים הקשים והמרים ברוסיה, וגם כוס מרורים זו עברה עלי, היה הבידוד. למעלה ממאה בני ישיבות היינו, והתחזקנו אהדדי. ואז הפרידו אותי מהקבוצה, כלאוני בצינוק. בחקירות סיפרו לי שפלוני נשבר וחתם להם כרצונם, ופלוני הסכים למה שהכתיבו לו, ופלוני ופלוני נפטרו, ופלוני ופלוני נשלחו למחנה אחר.

אתה לבד, אתה בודד, נותרת בלי חברה – והשיבוני לצינוק, להיות עם מחשבותי, לעכל את החדשות המרות כלענה. מה כוחך להתמודד לבדך, באין תומך וסועד, באין אפשרות להתחזק. ומי אמר שאין? אמרתי לעצמי: נובהרדוקער אני, חלק מתנועה כבירה של אמת יוקדת, של מסירות נפש. וגם אם מורי וחברי מפוזרים בכל קצוות תבל, שיך אני להם וחלק מהם –

״הנפטר מחברו אל יפטר אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרהו״ (ברכות לא ע״א, עירובין סד ע״א), ומובא (״אגרא דפרקא" אות כא) בשם הירושלמי: מהו דבר הלכה? ״יחיד ורבים והלכה כרבים״. וב״דברי אליהו״ (ברכות לא, ע״א) מובא, שכך נהג הגר״א זצ״ל להיפרד מרואי פניו.

ומדוע מתוך הלכה זו דוקא? פרשו בנובהרדוק שבהיותם יחד יכולים היו לקים ״אז נדברו יראי ה׳ איש אל רעהו״ ולהתחזק אהדדי, ועכשיו נפרד מחברו והולך בדד, ידע שאינו יחיד, אלא גם בהיפרדם שייך הוא לרבים וכוחם מלוה אותו!

בכך התחזקתי, והחזקתי מעמד. סירבתי לכל התכתיבים ומאנתי לכל הפיתויים. ונואשו ממני והחזירוני אל הקבוצה, והנה אחד לא נעדר. כולם חיים, וקיימים! ובפיהם ספורים דומים, איך הפרידום ויאשום, והפעילו עליהם לחצים, וכל אחד אמר לעצמו: גם אם יחידי נותרתי, נובהרדוקער הייתי נובהרדוקער אשאר!

שמעתי מרבי חיים זייצ׳יק זצ״ל אף הוא מתלמידי ביאליסטוק, נובהרדוקער בוגר סיביר שזהו שאמר בועז לרות: ״הגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך״ (רות ב, יא). דרשו בו [רות רבה ה, ג] למה שתי פעמים, ״הגד הוגד לי״, הגד לי בבית הוגד לי בשדה.

יש שמתנהג בחברה כך, ולבדו אחרת. אבל רות, לא היה הבדל בין הבית לשדה, בין ההנהגה בחברה להנהגה ביחידות!

נעניתי ואמרתי: אם כן, זהו שנאמר (דברים כח, ג): ״ברוך אתה בעיר, וברוך אתה בשדה״ בין בהיותך בחברה, ובין בהיותך לבדך.

וסיים הכתוב: ״ברוך אתה בבואך, וברוך אתה בצאתך״ (שם, ו) ודרשו בו (תנחומא כי תבוא, ד) ״ברוך אתה בבואך״ לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ״וברוך אתה בצאתך׳ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות.

ברוך אתה כשאתה בחברה הטובה, המחזקת והתומכת, חברת בתי הכנסיות ובתי המדרשות. והיא הנותנת לך כוח גם כשאתה יוצא מהם, לדעת שאתה חלק מהציבור הקדוש הזה, ״יחיד ורבים הלכה כרבים״!

[בזמנו החזון איש עודד מאוד ללכת להצביע, ואף אמר לבחור למכור את תפיליו ולהניח שאולות, ולשלם נסיעות על מנת ללכת ולהצביע. אחד מן החשבונות שלו היה – אדם מתחבר לציבור. לרבים. כשציבור היראים קטן – הוא לא מתחבר אליהם ומתדרדר, אך אם מאחורי עבודת השם מתחבר ציבור גדול – הוא מרגיש שהוא חלק מקבוצה גדולה, זה נוסך בו כוח להישאר מחובר אליהם ולעבוד את השם!]

"וימצאהו איש והנה תועה בשדה״: יוסף היה בנו חביבו של יעקב אבינו, (תוספת ה"ה טל חן: יעקב אהב את יוסף הרבה יותר משאר אחיו ובצורה חריגה מהרגיל. וכמה אהבו יותר? כפול! ולכן: "..ויעש לו כתונת פסים" ר"ת כפול. שיעקב אהבו כפול מאחיו, ולכן עשה לו כתנת פסים) גדל על ברכי יצחק אבינו, בחברת השבטים הקדושים. והנה, תועה בשדה. לבדו. ולפניו הירידה למצרים, והשהיה בבית פוטיפר, ובבית האסורים, ובארמון המשנה למלך מצרים, איך יחזיק מעמד?

 ״וישאלהו האיש לאמר מה תבקש״. הורהו איך יחזיק מעמד. אם ייאמר וישנן לעצמו כל העת: ״מה אני מבקש״, מה רצוני ולאן אני חותר! כך פרש הרבי מקאצק זצ״ל (״שפתי צדיק״, בראשית לז, ט). והן הם דברי ה״מסילת ישרים״ בפתיחת ספרו: ״יסוד החסידות ושרש העבודה התמימה הוא, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו״.

[תוספת שלי – אך אנו נסביר שהמלאך אמר לו: אתה רוצה להחזיק מעמד – מה תבקש? איזה עיצה תבקש כדי להחזיק מעמד? צריך אתה לעצה לעמוד ולא להישבר בכל הניסיונות שאתה עומד לעבור. עונה לו יוסף: עצתי היא, את אחי אנוכי מבקש! אני אומר לעצמי: תזכור אתה חלק מבית יעקב! אתה חלק משושלת של י"ב שבטי י-ה! שלא ימחה שמך מאבני החושן ולא תהיה ראוי להיות עמהם! תזכור שאתה חלק מקבוצה גדולה של יראי השם וכך אחזיק מעמד!]

הסבא מנובהרדויק זצ״ל היה אומר: כפרי ראה רכבת לראשונה בחייו. שיירה ארוכה ארוכה של קרונות חולפים ביעף. תמה: איזה כישוף יש כאן, מי מניע אותם בכוח עצום ורב? אמרו לו: יש כאן קטר. וברכבות משא טעונות סחורה מציבים שני קטרים, האחד מקדימה והשני מאחור, והם מושכים את כל הקרונות!

הסתקרן. הלך לבית הנתיבות וראה רכבת מגיעה, והנוסעים יורדים ממנה. שאל: היכן הקטר? אמרו לו: מיד תדע. עוד מעט יתירו את הקשר בין הקרונות. אותו קרון שנוסע בכוחות עצמו, הוא הקטר. אלו שממתינים לקטר חדש שיתחבר אליהם, הם קרונות המסע.

כך, אמר הסבא, בישיבה כלם מתקדמים ומתעלים. אבל יש בהם ״קרונות״ ויש ״קטרים״. איך נדע מי קרון ומי קטר? כשיותר הקשר, אז נדע למי יש מנוע עצמי… אז נדע מי הוא בבחינת ״ויוסף היה במצרים״ (שמות א, ה), הוא יוסף הרועה את צאן אביו והוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו (רש״י). גם כשלא היה מחובר לאחיו, לאביו ולסבו, חתר את דרכו!

ושנינו (נגעים פי״ב, מ״ו), אוי לרשע ואוי לשכנו. ואמרו על כך (אבות פ״א, מ״ז) הרחק משכן רע ואל תתיאש מן הפורענות שתבואך על ידו (רע׳׳ב, שם).

ומצד שני אמרו (סוכה נו, ע״ב) שטוב לצדיק וטוב לשכנו, שנאמר (ישעיה ג, י): ״אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם [של הצדיקים] יאכלו [שכניהם]״.

ואינו מובן – צדיק גר בשכנות לרשע. האם יהיה טוב לצדיק וטוב לשכנו, או רע לרשע ואוי לשכנו?

והתשובה פשוטה – תלוי מי בעל הבית, ומי בגדר ״שכן״!

אם הצדיק הוא האישיות, ״קטר״ שכוחו רב ודרכו נהירה, אזי טוב לצדיק ואף טוב לשכנו, שיקרין וישפיע. אבל אם הרשע הוא ״הקטר״, והצדיק בבחינת ״קרון״ גרידא, עלול הקטר לקשרו אליו ולהסיעו עימו!

זהו שאמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו הנביא: ״ישובו המה אליך, ואתה לא תשוב אליהם״ (ירמיה טו, יט). אתה תשפיע עליהם לטובה, והם לא ישפיעו עליך לרעה!

הסבא מנובהרדוק זצ״ל יסד עשרות ישיבות במרחבי רוסיה, ואחרי המהפכה נוסדו עשרות ישיבות נובהרדוק בפולין. הסבא היה מטיל על תלמיד צעיר לצאת ולהקים ישיבה במקום עוין, כנגד רוח התקופה שסחפה וגרפה, ובלי אמצעים כספיים.

ותמהו – מנין לו העוז לעקור בחור מהישיבה, מקור חיותו, ולשלחו להתמודד רוחנית וגשמית. איך לא חשש שבמקום להשפיע יושפע!?

וענה: יש שני סוגי תנורים. התנור הישן והטוב המוסק בעצים, והתנורים החשמליים החדישים. ואין מה לומר, הם מחממים להפליא. ההבדל ביניהם, שאת תנור העצים אפשר לטלטל גם למקום אחר, ויפיץ שם חומו. אבל התנור החשמלי חייב להיות בסמוך לשקע, ניזון בכוח החשמל!

כך, יש בחורים שחייבים להיות מחברים לישיבה כדי להתעלות, אותם משאיר אני בישיבה. איני בוחר אלא באלו שיש להם מקור חום עצמי, אותם שולח אני אל הכפור, כי ימשיכו לבעור – ויחממו אחרים!

*

קודם תתחיל אתה!

[תעשה וה' יסייעך! – מעיין השבוע עמוד תפד]

"יצו ה' איתך את הברכה באסמיך"

צריכים להבין מדוע לא הסתפק הכתוב ב:"יצו ה' איתך את הברכה" ותו לא? חז"ל אכן למדו מכאן שאין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין. אנו נלמד מכאן רעיון נוסף.

מעשה באדם שבא בוכה לרבו וסיפר לו על מצבו הכלכלי הדחוק כו' הרב אמר לו אני אשתדל בעבורך בתפילה שתזכה בהגרלה הגדולה בעזרת השם יתברך. שמח האיש והלך אך חזר לאחר שבוע כשמאומה לא השתנה ונהיה רק יותר גרוע.

לא זכית??? שאל הרב.

והוא ענה: לא!

בעזרת השם שבוע הבא. התפלל הרב שוב וכיוון כוונות ויחודים ושוב לאחר שבוע היהודי מגיע ועדיין לא זכה… בשבוע השלישי החליט הרב לעשות שאלת חלום והשיבוהו אנו רוצים לתת לו, אך שלפחות יקנה כרטיס…

חז"ל מספרים על רבי חנינא בן דוסא שרצה להעלות מתנה לבית המקדש ומצא במדבר אבן מיוחדת ולא היו לו מעות להעלותה. באו שני מלאכים ונדמו לו כסבלים וביקשו סכום פעוט ואמרו לו תן ידך עימנו. הניח ידו ותוך שעה קלה היו בירושלים. רצה להודות להם והם נעלמו.

אומר הבא"ח מהו הלקח? תן ידך עמנו. תעשה משהו. אל תצפה שמישהו יעשה בשבילך.

זהו ביאור הפסוק יצו ה' איתך את הברכה באסמיך. אתה רוצה ברכה? תכין אסם. תעשה עצמך כלי קיבול. האדם מבקש להיחתם בראש השנה לחיים פרנסה בריאות נחת שמחה כבוד וכו'. הקב"ה רוצה לתת הכל, אך מבקש תכין אסם. תן יד.

ישאל האדם: מה אני יכול לתת? תראה שמגיע לך. תבוא יותר לשיעורי תורה, תתקן דרכיך, תזהר בבן אדם לחבירו, בלשון הרע, שמירת העיניים, שמירה על תפילות בזמנן. תהפוך עצמך לכלי קיבול. גם אצל השונמית ואלישע כשרצה לעשות לה נס שאל לה האם יש לה כלים בביתה. בלי שתכין כלים לא תקבל כלום!

ודבר זה נלמד קל וחומר מן הסלע: כאשר הקב"ה אמר למשה ודיברתם אל הסלע ונתן מימיו, הוא אמר להם שנה עליו פרק אחד והוא מוציא מים. אפילו הסלע הקשוח יוציא את מימיו אם רק תדבר ותשנה ותלמד, כל שכן משמים ישפיעו עליך שפע אם רק תכין כלים. כיצד? תלמד, תתעלה, ומן השמים ישפיעו רוב שפע!

ראה עוד בפרשת שמות וברכך בכל אשר תעשה [והגדת עמוד 67] על ענין החיוב לעשות בפועל ואז זוכין לסיעתא דשמיא.

 1. בני ישראל נכנסו לים ורק אחר כך נקרע הים ונעשו להם מאתיים וחמישים ניסים.
 2. חנניא מישאל ועזריה שאלו את דניאל האם ה' יעמוד להצילם והשיבם שלא, ורק אחר שמסרו נפש לכבשן האש ניצלו.
 3. אסתר מסרה נפש להיכנס להיכל אחשורוש שלא כדת ורק אז עשה לה ה' נס.
 4. גול על ה' דרכך ובטח עליו והוא יעשה (תהלים לז, ה) אומר היעב"ץ על אבות: בטח עליו והוא יעשה בתנאי – שגול – אתה תתחיל לגלגל את הגלגל!
 5. וכך בת פרעה שלחה אמתה לעבר הילד והתארכה אמתה חמישים אמה.
 6. משה גובהו עשר ורומחו עשר וקפץ עשר – והגיע לקרסולו של עוג. מי מסוגל לקפוץ מלא גובהו? ומה תשנה לעוג דקירת רומח כמחט? מזה נפל ומת?? אלא ה' הכהו, "למכה מלכים גדולים ויהרוג מלכים אדירים לעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו"! התנאי הוא שמשה יעשה ככל כוחו, ורק אז ה' יעזרהו!
 7. אנו בדור האינסטנט מעוניינים שהכל יבוא מיידי בלי שום מאמץ וללא יגיעה מצידנו, אך כך זה לא הולך!!
 8. הוספנו, משה שהקים את המשכן וה' עשהו. המלך שהקים ארמון והבטיח פרס למי שיטפס עד קצהו ואחד טיפס עד קומה חמישים ולבסוף הגיעה מעלית ואספתו.

מעשה היה עם החתם סופר שהורה שלא להפריע לו בעת לימודו בישיבה. הישיבה גדלה והוצאותיה מרובות . היו משכילים שהתאנו לישיבה בכל דרך והוציאו שם רע על הישיבה שממון רב היא מוציאה מממון הקהילה ולא נותר לשאר הוצאות הקהילה.

הלשון הרע התקבל והשילטון הוציא צו לסגירתה. נודע הדבר לראשי הקהל והם מיהרו לחתם סופר לספר לו על האסון. הרב היה באמצע שיעור והוא בלית ברירה הפסיק לצרכם. כששמע את הבעיה המשיך בשיעורו כרגיל. הם המשיכו לעמוד וקראו בקול נכאים רבי! חייבים לעשות משהו! אכן כן, השיבם הרב, אני עושה! והמשיך בשיעור.

מה שתפקידנו לעשות זה לא להביא את הברכה. אנו רק נכין את האסם. את הברכה ה' יביא. לא אנחנו העושים. עלינו להגביר חיילים לעבודת ה' וממילא נראה ברכה ונהיה כלים לשפע האלוקי. ואכן הגזירה בוטלה ואיש מן המלשינים לא השלים את שנתו!

*

והשיגוך – שלא תשתנה לרעה!

["והשיגוך" [א] שני מאמרים מ'והגדת' לרב גלינסקי]

ברכה מיוחדת היא, וחשובה כל כך: ״ובאו עליך כל הברכות האלה, והשיגוך״ (דברים כח, ב). מהו: ״והשיגוך?״ כי בנוהג שבעולם, אדם מתברך בברכה, וכבר עולה הוא שלב. מחליף דירה, ומכונית, וצורת דיבור. באה ברכה נוספת ומחפשת אותו ולא מוצאת, וכבר צריכה להתקשר למודיעין, לברר את הכתובת החדשה…

וכשהיא כבר מגיעה – אז מסתכלים בעינית שבדלת, ולא מזהים אותה, ואומרים באינטרקום שבעל הבית איננו. לא זו הדרך: ״והשיגוך״, שלא תשתנה! שתישאר באותו מקום! שלא תשנה מאכסניה שלך [עין בפרשת נח, מאמר: ״וילך למסעיו׳].

הייתי פעם אצל הסטייפלר, נכנסה נכדה והראתה לו מסטיק. יודעים מה זה? פלסטלינה ללעיסה. ״סבא״, שאלה, ״יש לזה הכשר?״

פנה אלי, ואמר: ״פני הדור! לא שואלים אם צריך לאכול, אם ראוי לאכול, אם רצוי לאכול. שואלים רק על ההכשר״… ואם כשר, מה עם הרמב״ן בתחלת פרשת קדושים?!

הגמרא מספרת (כתובות סז, ע"ב) על אדם אחד שבא לפני רבי נחמיה. שאלו רבי נחמיה: ״במה אתה סועד?״

אמר לו: ״בבשר שמן ויין ישן״. שאלו: ״רצונך שתגלגל עימי בעדשים?״ הסכים.

גילגל עמו בעדשים, ומת!

אמר: ״אוי לו לזה, שהרגו נחמיה״.

שאלו בגמרא: אדרבה, היה לו לומר: ״אוי לו לנחמיה, שהרגו לזה!״

וענו: אוי לזה, שהרגיל עצמו בתפנוקים אלו, עד שמת בחסרונם!

עליתי לאוטובוס, קו חמישים וארבע, ושמחתי לראות פנים מוכרות. אחד מהשכונה. קידמתי פניו בשלום לבבי ונעניתי כהלכות תשעה באב, בו עונים שלום לעם הארץ- בשפה רפה. חשבתי, אולי הוא אבל, רחמנא ליצלן. קלעתי למטרה.

שאלתי: ״מה נשמע?״, ויאמר: ״אל תשאל״, לא מבשרים בשורה רעה, ״מכרתי את המכונית״.

טוב, יש הלכה בנידון, איך מנחמים. אמרתי: ״המקום ימלא חסרונך״. (ברכות טז, ע״ב), ולא קיבל תנחומים.

ממש: אין מכונית מתה אלא לבעליה. העלה זיכרונות, איך היטיבה עמו בחייה, מכונית כשרה העושה רצון בעליה, אוי מי יתן לו תמורתה.

ניסיתי לומר שהקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה, והמציא לו תחבורה ציבורית נוחה. אינו צריך למלא דלק, ולחפש מקום חניה. ואינו עומד בפקקים, וחצופים אינם עוקפים אותו, ולא צופרים לו מאחור. ויש לו נהג, והוא יכול ללמוד בדרך, לישון או לפטפט, ולא היה אל מי לדבר. הרגיל עצמו למכונית, וחש עצמו גידם בלעדיה.

חשבתי לעצמי: כמה מאושר אני, שלא התמכרתי למכונית, ולדברים רבים נוספים!

שמעתי, שפרנסי קהלה עלו אל הרב. הודיעו שנדברו עם בעל חנות הכובעים. הרב יכנס ויבחר לעצמו מגבעת מהודרת, תשורת הוקרה מהקהילה. הרב חובש את המגבעת שהוריו המנוחים קנו לו לחופתו, לא תואר ולא הדר לה, הם מתביישים לראותו בה. החליטו לממן קניית מגבעת חדשה.

ענה שהיוזמה מחממת את לבו, הוא מוקיר אותה מאוד, והרי הוא כאילו התקבל, אבל ירשוהו נא להמשיך ולחבוש את מגבעתו…

הבינו, והתכוננו גם לזה: אם הרב בגדר ״שונא מתנות יחיה״, ישלם סכום סמלי של עשרה שקלים…

חייך: ״יודע אני שהמגבעת נראית זוועה, ואני מוכן לשלם את מחירה המלא של מגבעת חדשה, ויש באפשרותי. אבל בסופו של דבר תעלה לי מיליון, ומיליון אינה שוה״…

מיליון?! על מה הוא מדבר!

״אסביר לכם״, אמר הרב. ״ארכוש מגבעת נאה ומהודרת, ואראה בה נלעג ומשונה: חליפה כה מהוהה ישנה נושנה ומגבעת כה הדורה, ממש נזם זהב באף אתם יודעים מי.

אין ברירה, איני רוצה להיראות נלעג, ואפנה לקנות גם חליפה. ומה, מתחתיה יצוצו הנעלים המרופטות ומעוקמות? נקנה גם נעלים חדשות. נו, רק זה חסר לי, שאראה כמלך ביופיו והרבנית תשתרך בשמלתה הישנה. הן משנה מפורשת היא, שהאישה קודמת לאיש לכסות (הוריות יג, ע״א).

ועכשיו, תארו לכם: עומדים הרב והרבנית הדורים בלבושם, וישבו על הכיסאות המרופטים והצולעים, ויסבו לשולחן הרעוע? אין בעיה, קונים כסאות נוחים ושולחן חדש. ואם אינם תואמים לארון הספרים המרכב מלוחי ארזים, קונים ארון ספרים מהודר, בעל דלתות זכוכית. אמת, צורם הניגוד בין אריחי הרצפה השחוקים לריהוט הנאה, אבל אפשר להסוותו בשטיח מקיר לקיר. כמה זה עלה לי, עד עכשיו?״

הפרנסים בקיאים בחשבון, זה עולמם. כמה עשרות אלפים, לא נורא. וזה כדאי, באמת כדאי להחליף את הסלון, כבוד התורה. רואים הם בעיני רוחם את הסלון המהודר – ״וכעת, בואו איתי. היכנסו למטבח.

כשיש כזה סלון, אפשר להשאירו כך?!״ סקרו, והאחד אמר: ״האמת? לא כדאי להשקיע. כדאי כבר להחליף דירה״.

״לכך התכונתי״, אמר הרב, ״הרשו לי להישאר עם הכובע הישן״…

והאמת, שאנחנו מוכנים גם להחליף דירה, למה לא?

אבל: ״ובאו עליך כל הברכות והשיגוך״, שנשאר אותו ׳רב׳, אותה אישיות!

״והשיגוך׳ [ב]

שמעתי, שהרבי מפשיסחא זצ״ל הקשה: בברכת הגאולה אומרים אנו שהקדוש ברוך הוא ״רם ונשא, גדול ונורא. משפיל גאים, ומגביה שפלים״. אם כן, אין לאדם מנוחה וחייו כמטוטלת. הגיע לפסגה, ומורידים אותו: ״משפיל גאים עדי ארץ״. יורד ויורד ומגיע לתחתית השפל, ומרוממים אותו: ״מגביה שפלים עדי מרום״. וחוזר חלילה, כבכף הקלע!

והתשובה, שאם אכן יתגאה כשיתעלה, ישובו ויורידוהו. וכמו שאמרו (מגילה יג, ע״ב וזבחים קב, ע״א): כשהקדוש ברוך הוא פוסק גדולה לאדם, פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות. ואם הגיס דעתו, הקדוש ברוך הוא משפילו. אבל אם בהגבהתו נשאר שפל בעיניו, לא יורידוהו. לפי שאין אומרים ״משפיל גבוהים״, אלא ״משפיל גאים״.

משל למה הדבר דומה, לפושקע טאבק, קופסה זעירה שנפלה ארצה. גוחנים ומרימים ומניחים על המדף, והיא בקטנותה!

וכך אמר דוד המלך: ״ה׳, לא גבה ליבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני״ (תהלים קלא, א). ודרשוהו (בירושלמי סנהדרין פ״ב ה״ד): ״לא גבה ליבי״, בשעה שמשחני שמואל.

להשתומם!

הן ״מוזר הייתי לאחי, ונכרי לבני אמי״ (תהלים סט, ט)

(הערה מה"ה טל חן: מובא כאן כמה חשדו את דוד המלך וכמה בזו לו וכמה תעבוהו. וכמובן שהיה דוד אומלל מכך. לכן: מוזר הייתי לאחי, ונכרי לבני אמי ר"ת האומלל. הייתי האדם האומלל ביותר שיש. או ר"ת אומללה, שנפשו הייתה אומללה) חשדוהו כפסול חתון ורחקוהו ובזו לו ונדוהו, ״גרשוהו מעל שלחן אביהם ומאסוהו ותעבוהו ובדד ישב מחוץ לאהלו מושבו, וישב כך מרוחק ומאוס מהם שמונה ועשרים שנה״ (״תורת המנחה״, דרשה כג).

ולפתע מהפך, ושמואל הנביא פוסל את כל בני ישי ומושח את דוד למלך על ישראל. והעיד בעצמו: ״לא גבה ליבי״. נשאר כשהיה.

״ולא רמו עיני״, כשהרגתי את גולית. כשנקם נקמת ה׳ מהפלישתי שחרף וגידף כלפי מעלה, והפלישתים נסו במות גיבורם והיתה תשועה גדולה, ושוררו לו: ״הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו״ (שמואל א' יח, ז), והתמנה להיות שר אלף, והיה לחתן המלך, ולא רמו עיניו!

״ולא הלכתי בגדולות״, בשעה שהעליתי הארון. ״ובנפלאות ממני״ בשעה שהחזירוני למלכותי.

באותה שפלות רוח בה ברח מפני אבשלום בחסר כל, באותה שפלות רוח חזר למלכותו כשדיכא את המרד!

״אם לא שיויתי ודוממתי כגמול ־ תינוק הנגמל מהיניקה – עלי אמו, כגמול עלי נפשי״ (המשך הכתוב. תהלים קלא, ב). כאותו תינוק היוצא ממעי אמו, כך נפשו עליו!

זהו שנאמר בשמואל (שמואל א' ב, יט): ״ומעיל קטן תעשה לו אימו", וכשהעלהו שאול אמרה בעלת האוב: ״איש זקן עולה והוא עוטה מעיל, וידע שאול כי שמואל הוא ויקד אפים ארצה וישתחו״ (שמואל א' כח, יד). ואמרו (תנחומא אמור, ב): "תנא: הוא המעיל אשר בו גדל, בו נקבר, בו עלה".

וכבר תמהו: ״ומעיל קטן תעשה לו אימו״, כשהיה ילד שעשועים. ״מעיל קטן״ הוא בגד זעיר, ״מעיל קטון״ הוא זעיר שבזעירים, בגד פצפון. איך יתכן שבו גדל ובו נקבר ובו עלה?

אבל הפירוש אחר. ילד, הולך במעיל. רב, הולך בפראק הדור מצמר. מנהיג עדה, בקפוטת משי מרהיבה וחפתי קטיפה. חכם, בגלימת פשתן צחורה.

אבל חנה השרישה בשמואל את המעיל הקטון. ככל שגדל, עד שהיה שקול כנגד משה ואהרן (ברכות לא ע״ב, ראש השנה כה ע״ב), נשאר במהותו. ״עוטה מעיל״ גרידא!

ונזכיר: בשעתו רעשה וילנה וגעשה. היה בה סנדלר שעלה לגדולה. הוא השיא את בנו כדרך הנגידים, שזילזלו בעשיר החפץ לחקותם ולהסתפח לקהלם.

כשהוביל את בנו לחופה ניגש אליו אחד הנגידים ושלף סנדלו, ושאל כמה יעלה לתקן את הסוליה? חוורו פני הסנדלר לשעבר מבושה, ורבי ישראל מסלאנט זצ״ל אמר, שבאותה עת תבעו במרום את גדולי וילנה לדין, מדוע לא חינכו את קהלם למידות טובות ולעין טובה.

ודאי שמקרה זה מבטא השחתה נוראה. אבל אני תמיה על הסנדלר, ממה נפגע? איזו בושה היא להיות סנדלר ומה הכבוד שבעושר? האדם, הוא אותו אדם! (בעקבות מעשה זה רבי ישראל מסלנט הקים את תנועת המוסר).

וכבר סיפרתי על אותו עני, שסוכן הגרלות ממולח פיתהו לרכוש כרטיס הגרלה ממשלתי בתשלומין. בכמה קופיקות לשבוע יוכל לחלום שנה שלמה על הזכייה הגדולה. ההגרלה נערכה, והרשויות שיגרו את תוצאותיה במברק. עבר הסוכן על הרשימה, ונרעש: העני זכה בפרס הגדול, מאה אלף רובלים. היה לעשיר המחוז! השעה שעת חצות הלילה, אבל בשורה כזו אין להשהות. עטה את אדרתו ויצא אל הבקתה הדלה שבפאתי העירה. בנקישות עזות העיר את העני ובישר לו על זכייתו.

נתן בו העני מבט מצמית, ואמר בקול מקפיא: ״הנה עבור כולם אני פלוני העני, והם מרשים לעצמם להתעלל בי. אבל אתה, שיודע אתה שאני עשיר מופלג, איך העזת להעירני בכזו שעה!״

אין זו הנהגת: ״ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך״ (דברים כח, ב), שלא תשתנה מחמתן!

*

גודלה של מצוה קטנה | לעשות עסק מעניינים קטנים | תעשה מזה עסק!

[כל פרט קטן בעבודת ה' הוא גדול ונשגב – לק"ט]

(ביכורים ג, א -ד) כיצד מפרישין הביכורים? יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה אשכול שביכר רימון שביכר קושרו בגמי ואומר 'הרי אלו ביכורים'.

כיצד מעלין את הבכורים? כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד, ולנין ברחובה של עיר, ולא היו נכנסין לבתים, ולמשכים היה הממונה אומר 'קומו ונעלה ציון אל בית ה' אלהינו'.

הקרובים מביאים התאנים והענבים, והרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים, והשור הולך לפניהם, וקרניו מצופות זהב ועטרת של זית בראשו, החליל מכה לפניהם עד שמגיעים קרוב לירושלם, הגיעו קרוב לירושלם שלחו לפניהם ועיטרו את ביכוריהם. הפחות, הסגנים והגזברים יוצאים לקראתם, לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים, וכל בעלי אומניות שבירושלם עומדים לפניהם ושואלין בשלומם, אחינו אנשי המקום פלוני, באתם לשלום.

החליל מכה לפניהם עד שמגיעין להר הבית. הגיעו להר הבית אפילו אגריפס המלך נוטל הסל על כתפו ונכנס עד שמגיע לעזרה, הגיע לעזרה ודברו הלוים בשיר ארוממך ה' כי דליתני ולא שמחת אויבי לי (תהלים ל).

שווי הביכורים היה מועט, תאנה שביכרה, רימון שביכר. מדוע יש לעשות מזה כל כך הרבה רעש?

אלא התורה מלמדת אותנו שיש לעשות "עסק" מדברים קטנים, כדי להחשיבם בעינינו. אנו נוטים לזלזל בקטנות, והתורה מלמדתנו להחשיב כל דבר וכל מעשה. על זה אמר החכם אל תִּסְתַּכֵּל עַל קְטַנּוֹת המצוה, אֶלָּא עַל גְּדֵלוֹת הַמְצַוֶּה!

הבאת הביכורים עניינה שתהיה לשם שמים, להודות להשם יתברך. המעשה ביהודי הפשוט שהביא לרבו מנורה של כסף, ולאחר שבוע הביא העשיר מנורה יותר יפה של זהב, ולא רצה הרב לקבל, ואמר לו הרב: בביכורים מצינו שהעניים היו מביאים קלתות של קש והיו הכהנים נוטלים אותן מהם ולא משיבים להם, ולעומתם העשירים היו מביאים קלתות של זהב והיו הכהנים נוטלים פירותיהם ומחזירין להם הסלים. מדוע? משום שהעני חפץ להביא ביכורים אך לא היה לו במה, אישתו נטלה כמה ענפי ערבה וקש וארגה סל לכבוד השם יתברך, ראוי סל זה להיות על מזבח ה'.

לעומת העשיר שנאלץ לתת ביכורים, אך הוא מחליט שאם כבר אז כבר, הוא לא יתן לשכן את התענוג להתרברב עליו, 'הוא מביא בסל של כסף , אני אביא זהב'!

דבר זה לא יעלה על מזבח ה', ולכן הכהנים היו משיבין לו את הסל… מוחל טובות… סיים הרב והשיב לו את מנורתו.

 התורה למדתנו כאן יסוד גדול אומר הג"ר ירוחם ליבוביץ זצ"ל בספרו "דעת חכמה ומוסר" (חלק א מאמר פג) והוא לעשות "עסק" מדברים קטנים. שהרי כל העלאת פירות הביכורים לירושלים בקול המון חוגג אינה אלא כדי לעמוד בעזרה ולומר שאינו כפוי טובה.

לכשנתבונן בתורתנו הקדושה נראה שכל יסוד התורה הוא העסק בדברים קטנים.

חז"ל מספרים על רבי מתיא בן חרש שניקר את שתי עיניו ובלבד שלא יכשל בהבטה כלשהי.

פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאת ברצועה שבין קרניה בשבת, אך חז"ל הבהירו שלא היתה זו פרתו אלא פרת שכנתו והוא עצמו סבר שדבר זה מותר ולכן לא מיחה בה ולכן נקראה פרתו אף על פי כן הושחרו שיניו בתעניות שישב על שעבר על דעת חבריו ולא מיחה בשכנתו ראה ירושלמי ביצה סוף פרק ב.

וכך אם נוסיף ונתבונן נבחין כי על כל צעד ושעל מסרו חז"ל נפשם על דברים קטנים משום שהם מהווים את יסוד התורה ואת יסוד עבודת האדם מתוך כך נבין עד כמה רחקנו מדרגה זו שכן כל עסקו של אדם כיום הוא רק בדברים "גדולים".

וכשנעמיק עוד בענין נראה שלא זו בלבד שאיננו בדרגה זו אלא גם איננו מכירים את פחיתות דרגתנו בזה שאם לא כן מדוע תמהים אנו על חכמינו ז"ל שמסרו נפשם על דברים הנחשבים בעינינו למידת חסידות?

הסיבה לתפיסה זו הרווחת אצלנו היא הזלזול בגינו מתקטנים הדברים עד שעם הזמן גם דברים העומדים ברומו של עולם נחשבים ל"מותרות" ולמידת חסידות.

דומה הדבר לתפיסה שהייתה מקובלת על הפילוסופים שה' אינו מתעניין במה שקורה כאן בעולם הזה, הוא 'קטן עליו', ורק 'הדתיים' מקטינים את בורא העולם בכך שחושבים שבאמת הוא מתענין האם קשרתי קודם את רגל שמאל או שמא הקדמתי את הימין…

ובאמת, הם המקטינים את הבורא, שהרי אם הבורא הוא אין סוף אזי אין הבדל אצלו בין קטן לגדול, ולדעתם הבורא הוא מוגבל ובאמת למוגבל יש הבדל בין גדול לקטן…

העצה – "אין עוד מלבדו" צריך שיתגלה ה"אין עוד מלבדו" בכל דבר שיימצא ויארע בה, לפיכך אין דבר בבריאה שנוכל לכנותו בשם דבר קטן.

בסעיף הראשון של שולחן ערוך "אורח חיים" כותב הרמ"א "שיויתי ה' למדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים וכו' כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו, והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדבורו במושב המלך"

אף כאן רואים אנו שאין שום דבר קטן שכן כל פעולותיו צריכות להיות תחת הרושם של "שויתי ה' לנגדי תמיד" והובאה ידיעה זו בסעיף הראשון בשולחן ערוך בגלל חשיבותה הגדולה.

אדם הנמצא בארמון המלך שם לב גם שלא לגרד בראשו בזמן לא מתאים…

ולכן נבין מדוע בפרשתינו התורה מונה בארורים ארור שוכב עם אשת אביו, עם חותנתו, עם בהמה, ביחד עם ארור מכה רעהו בסתר, לוקח שוחד, ואשר לא יקים את דברי התורה הזאת. מה ההיגיון בסדר הדברים?

אלא רצו לומר שלא כמחלקים בין עבירות 'חמורות' ל'קלות', בין שוכב עם בהמה למדבר לשון הרע ומכה רעהו בסתר, אומרת התורה האדם נמדד בדברים הקטנים, וחמור לשון הרע ושוחד כעריות הקשות ביותר [רש"ר הירש הובא במתוק האור עמוד תקפב].

איך גילה הב"ח ששבתאי צבי, שם רשעים ירקב, אינו משיח אמיתי כפי שהכריז בתעתועיו והביא למבוכה בקהילות ישראל ולכד ברשתו המונים?

בתמימותו שלח הב"ח את חתנו לתהות על קנקנו של שבתאי צבי, שם רשעים ירקב, ומצאו שוכב על גבו פרקדן. דבר זה לכאורה נראה כקטן אך סותר את ההלכה.

מכל מקום אם היה אותו שבתאי צבי, שם רשעים ירקב, באמת אדם גדול, הוא לא היה מזלזל בסעיף מפורש בשולחן ערוך אף שרבים לא מקיימים אותו ונראה בעיני העם כמעשה קטן, מכל מקום אילו היה גדול היה מקיימו.

*

לזכות לאוצר הטוב | להתפלל שנקבל מהאוצר הטוב

 [אש דת לוינשטיין]

"יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים" (דברים כח ,יב).

וכי יש אוצר רע בשמים?

(סנהדרין קא ע"א) אמר רבה בר בר חנה: כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו. אמר להן, חמה עזה יש בעולם. התחילו הן בוכין ורבי עקיבא משחק. אמרו לו: למה אתה משחק? אמר להן: וכי מפני מה אתם בוכים? אמרו לו: אפשר ספר תורה שרוי בצער, ולא נבכה? אמר להן: לכך אני משחק. כל זמן שאני רואה רבי, שאין יינו מחמיץ ואין פשתנו לוקה, ואין שמנו מבאיש, ואין דובשנו מדביש, אמרתי: שמא חס ושלום קיבל רבי עולמו. ועכשיו שאני רואה רבי בצער – אני שמח.

אמר לו: עקיבא, כלום חיסרתי מן התורה כולה? – אמר לו: לימדתנו רבינו (קהלת ז, כ) כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה – טוב ולא יחטא.

פעמים ואדם מקבל טוב, אך הוא רע לו, כמו שכתוב: "ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו", כאשר זכויותיו מועטות נותנים לו את שכרו בעולם הזה ואת העונש שומרים לו מושלם לעולם הבא.

ולעומתו לצדיק ה' שומר את השכר מושלם לעולם הבא, ואם יש איזושהי עבירה הוא מקבל עליה את העונש כאן בעולם הזה.

נמצא שיש אוצר בשמים שיכול להיות טוב ויכול להיות רע, תלוי מה ולמי…

ואנו מבקשים שה' יפתח לנו את האוצר של השם יתברך, ולא את האוצר שלנו, וזהו יפתח ה' לך את 'אוצרו הטוב', ולא את 'אוצרך הטוב', שיהיה זה האוצר של מתנת חינם של ה' ולא מאוצרנו חלילה שנקבל שכרנו בעולם הזה.

מסופר על אחד מתלמידי הבעל שם טוב שהיה שרוי היה כל ימיו בעניות גדולה, בדוחק ובדלות.

ביקשה ממנו אישתו כי בעת ביקורו אצל רבו הגדול, יבקש ממנו להתפלל עליהם ועל מצבם העגום. אולם בעת שבא התלמיד אצל רבו שכח את מצבו הגשמי, מכיון שראשו ורובו שקוע היה בענינים רוחניים, ולא התפנה להקדיש מחשבה קלה על עניני ״עולם הזה״ שלו.

אישתו הפצירה בו שוב ושוב להזכיר את מצבם לפני הרבי, אך החסיד בשלו – בוש ונכלם הוא לדבר עם הרבי על ענינים גשמיים וחומריים. כך חזר המעשה מספר פעמים, עד שפקעה סבלנותה של האישה וגירשה את בעלה מביתם.

מחוסר ברירה חזר לבית רבו ושהה שם. כאשר הבחין בו הרבי ושאלו למעשהו, גולל התלמיד את כל הקורות אותו.

למשמע הדברים נענה רבו הבעל שם טוב באנחה כבדה:

"אין בידי לעשות מאומה. תיקון נשמתך הוא רק על ידי יסורי עניות!״

נחרד התלמיד למשמע הדברים ושאל את רבו:

-״רבינו יכול בכוח קדושתו לפעול ישועות. פעמים רבות תיקן נשמות נדחות נדכאות; ומדוע אני, שזכיתי להיות תלמידו, אין הרבי יכול לתקן נשמתי ולהוציאני מעמק הבכא בו אני נמצא״?

״דע לך, השיבו הרבי, אף כי תלמידי אתה ורבה אמונתך – רק על ידי כך תתוקן נשמתך, מכיון שבגלגולך הקודם, מעשיך היו רעים וחטאים.

אני מציע לך לנסוע לעיר פלונית שם תחקור על איש בשם פ. ומה היו מעשיו. עליך לדעת, כי נשמתך היא גילגול נשמתו של איש זה, ירדת לעולם לתקן מעשיך הקודמים, ועיקר תיקונך הוא על ידי יסורי העניות בה אתה מצוי״!

פנה התלמיד ונסע לעיר זו. הוא חקר אצל תושבי העיר על אודות האיש שהרבי נקב בשמו – אך איש לא ידע ולא הכיר שם כזה. כעבור מספר ימים, יעץ לו אחד מתושבי העיר לגשת אל שמש החברא קדישא, ״איש זקן הוא השמש, יעץ לו, ואולי זוכר הוא את האיש אותו אתה מחפש״.

הגיע התלמיד אל זקן זה. לאחר שאמר לו את מבוקשו, השיבו: ״אמנם זוכר אני במעורפל אדם זה, אך קורות חייו לא ידועים לי. אם ברצונך, אביא אותך אל חותני הקשיש, זקן מופלג בן מאה ועשרים, אשר בודאי הכירו היטב. אמנם זקן ותשוש הוא, הדיבור קשה עליו וגם אוזניו כבדו משמוע – אך מכיון שנשלחת מהבעל שם טוב, בודאי ישמח לענות לשאלותיך״.

הביאו הזקן אל חותנו. כאשר שמע הקשיש את שאלת התלמיד, החווירו פניו ואמר לו בקול רועד: ״איני רוצה לדבר אודות איש זה, שהיה רשע גמור, ואף את שמו איני רוצה להעלות על דל שפתי״!

רק לאחר שהתלמיד סיפר כי נשלח הוא מהבעל שם טוב לחקור אודות האיש – נעתר הקשיש וסיפר:

״איש זה, עליו אתה שואל, אין קץ למעשיו הרעים. לא די שעבר כמעט על כל התורה כולה, אלא היה מלשין מושחת, מוסר, אשר כמה נפשות מישראל נהרגו על ידי הלשנותיו!״

לאחר אתנחתא קלה, נאנח הזקן ושאל:

״אמור נא לי, לשם מה שלח אותך הבעל שם טוב לחקור על איש זה?״

התעטף התלמיד בשתיקה ולא רצה להשיב. לאחר שהקשיש הפציר בו מאד, הזדקף התלמיד ובקול רועד מהתרגשות סיפר לו כל הענין, מתחילה ועד סוף.

״מה יקר חסדך אלוקים״! קרא הקשיש בהתפעלות. ״כמה גדול כוחה של תשובה אשר מסוגלת להפוך אדם רשע כזה ולהעלותו מבירא עמיקתא לאגרא רמה עד לדרגה גבוהה זו – להימנות בין תלמידי הבעל שם טוב ולזכות להסתופף בצילו!״

ויהי, אך סיים את דבריו הנרגשים – יצאה נשמתו של הקשיש בטהרה ונאסף אל עמיו. (פניני הכתר ח"ב עמוד 249 מפי חסידים)

ומאידך יש והאדם מקבל כאן כול טוב וזה על חשבון העולם הבא שלו. אין לקנאות באותו אדם. כמעשה ברבי שמעון בר יוחאי שלקח את תלמידיו לבקעה וואמר להם שיקחו כמה מטבעות שרוצים, אך שידעו שמעולם הבא הם נוטלים.

כמעשה עם האדמו"ר מקוצק שפגש בעשיר שפקר והכירו בצעירותו מן התלמוד תורה וכשפגש בו שאלו היכן העולם הזה שלך? והלה החל לספר לו על רוב עושרו ובתיו ונכסיו כו' אמר לו הרב כל מה שהראת לי זה העולם הבא שלך.. נתנו לך אותו כאן! אולם היכן העולם הזה שלך?…

המגיד מדובנא המשיל זאת במשל מצמרר, לאדם שהתחייב מיתה למלכות, אך עוונו היה כה קשה, שהמלך גזר עליו שימות ברעב תוך יסורים קשים בתוך חדר עשוי זכוכית בכיכר המרכזית בעיר, שכולם יראו ויראו.

והנה מכל העיירות באו לחזות באדם זה ועונשו. יום אחד הגיע כפרי אחד מעיירה רחוקה וראה שהלה אוכל בשר…

אמר – זה האסיר שמתייסר? הנה אוכל בשר! השיבוהו: פתי שכמותך, הלה לרוב רעבונו נשתבשה דעתו וחתך בשר מזרועו והחל אוכל! מבשרו הוא אוכל!

ולפי זה נבין את שאומרים בערב שבת 'וזכינו לקבל שבתות מתוך רוב שמחה ומתוך עושר וכבוד ומתוך מיעוט עוונות'.

וצריך ביאור מה הקשר בין עושר וכבוד למיעוט עונות? ועוד היה להקדים מיעוט עוונות לעושר וכבוד! ועוד מה הביאור שנזכה לקבל שבת מתוך מיעוט עונות? וכי השבת גורמת ריבוי עוונות חס ושלום ואנו רוצים שנקבלה אך תוך מיעוט עוונות – אתמהה?

אלא הביאור הוא שאנו מבקשים לקבל שבתות מתוך עושר ושמחה, אך יכול העושר הזה לנבוע מתוך ריבוי עוונות שיש לנו ונותן לנו ה' את העושר כתחליף לשכר העולם הבא, ולכן אנו מבקשים מתוך מיעוט עוונות…

*

מעלת הכרת הטוב

[מוסף שב"ק יתד תשס"ו]

 (דברים פרק כו, א- ו) "וְהָיָה כִּי תָבוֹא אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה וִירִשְׁתָּהּ וְיָשַׁבְתָּ בָּהּ, וְלָקַחְתָּ מֵרֵאשִׁית כָּל פְּרִי הָאֲדָמָה אֲשֶׁר תָּבִיא מֵאַרְצְךָ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ וְשַׂמְתָּ בַטֶּנֶא וְהָלַכְתָּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלֹהֶיךָ לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם. וּבָאתָ אֶל הַכֹּהֵן אֲשֶׁר יִהְיֶה בַּיָּמִים הָהֵם וְאָמַרְתָּ אֵלָיו הִגַּדְתִּי הַיּוֹם לַה' אֱלֹהֶיךָ כִּי בָאתִי אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע ה' לַאֲבֹתֵינוּ לָתֶת לָנוּ. וְלָקַח הַכֹּהֵן הַטֶּנֶא מִיָּדֶךָ וְהִנִּיחוֹ לִפְנֵי מִזְבַּח ה' אֱלֹהֶיךָ. וְעָנִיתָ וְאָמַרְתָּ לִפְנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ אֲרַמִּי אֹבֵד אָבִי וַיֵּרֶד מִצְרַיְמָה וַיָּגָר שָׁם בִּמְתֵי מְעָט וַיְהִי שָׁם לְגוֹי גָּדוֹל עָצוּם וָרָב. וַיָּרֵעוּ אֹתָנוּ הַמִּצְרִים וַיְעַנּוּנוּ וַיִּתְּנוּ עָלֵינוּ עֲבֹדָה קָשָׁה".

וצריך ביאור, מה נכנסה כאן הזכרת הנשכחות- יעקב ולבן, מצרים ויציאתה?

ואמרת אליו – פרש רש"י שאינך כפוי טובה.

מה שייך כאן כפוי טובה?

אם הבאנו עולים מחו"ל, דאגנו להם לסל קליטה, דאגנו לשכור להם דירה, סידרנו עבורם עניינים ופורצדורות מול משרדי הממשלה השונים, דאגנו לבעל לעבודה, הכנסנו את ילדיהם לבתי ספר ואף דאגנו לשידוך לבנו שהגיע לפרקו, והנה בחתונה יגש הלה אלינו ויודה לנו מקרב הלב על השידוך, כיצד נרגיש? רק השידוך??? הרי מהתחלה עד הסוף עליך להודות!

כשהאדם בא להודות לה' על שהאדמה נותנת פריה, והנה יש לו פרנסה ברוך השם, הגידולים הצליחו, לא די שיודה על הגידולים, הודאה מושלמת כוללת את הדרך מתחילתה ועד סופה!

הודאת הטוב הינה אבן היסוד בעבודת ה'. מי שהוא כפוי טובה, הוא בבחינת אפיקורוס!

כך אומר הרמב"ן, על הפסוק: עם נבל ולא חכם, אלו האפיקורסים".

מדוע? ביאר הגר"מ רוזנשטיין: האפיקורס ניקרא נבל היות ואינו מודה בטובת ה'. מי שאינו מכיר טובה אינו חסר מידה נכונה, אלא אפיקורס. שהרי כל עבודת ה' מושתת על הכרת הטוב.

וזו דרישה כל כך אלמנטרית, שאף מן הגוי התורה דורשת זאת.

לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה', מפני שלא קידמו אותנו בלחם ובמים בצאתנו ממצרים. והרי היו עמים שרצו להשמידנו ובכל זאת לא נאסרו לבוא בקהל? ועוד שמזכיר שם ששכר את בלעם לקללך, אם כן רצו העמונים והמואבים בכלל להורגנו, ומה עניין הלחם והמים כאן?

אלא אברהם אבינו הציל את לוט אביכם מן ההפיכה- מסדום, וכיצד יכולתם לכפור בטובה? לרצוח- ניחא, זה בטבע שלכם, אולם להכיר טובה- זה אתם מחוייבים!

הגר"מ פיינשטיין נשאל בגיורת שאימה חלתה האם יכולה לבקרה, ואמר לה הכרת הטוב גם כלפי גוי היא חיוב!

הביכורים מלמד אותנו דבר נוסף.

דוד אומר: מזמור שיר חנוכת הבית לדוד ארוממך ה' כי דליתני ולא שמחת אויבי לי. ה' אלוקי שועתי אליך ותרפאני, העלית משאול נפשי.

מה ענין חנוכת הבית לצרותיו של דוד?

אלא טבע העולם הוא שכשאדם חולה- מתפלל לה' שירפאו מחוליו. החלים, וזקוק לפרנסה- מתפלל לה' שיפרנסו. התפרנס ובנה בית- עושה חנוכת הבית ומודה לה' על ביתו. אולם אין הוא זוכר כעת את בעיות החולי והפרנסה בהן היה שרוי. מלמדנו דוד: בשעת חנוכת הבית יש להודות לה' גם על כל צרותינו שמהן נרפאנו!

הרב שך ששכר מלמד שילמד את הבחור שאימו סעדה את אשת הרב, אף על פי שקיבלה משכורת, ומעולם לא ידע הבן מי הוא שדואג לו למלמד וממנו בשלימות!

ולכן מצינו הכרת הטוב אף לחי ולדומם. משה לא מכה ביאור- להכרת הטוב, הכלבים מקבלים את בשר הטריפה להכרת הטוב שלא נבחו ביציאת מצרים.

תוספת בענין הכרת הטוב

ביכורים והכרת הטוב [העיקרון והציטוט הראשון מברכת מרדכי אזרחי]

כמו כן בתחילת הפרשה (דברים כו, א- יא) לאחר שהביא את הביכורים אל הכהן ומניחם במקדש וקורא את כל הפרשה, לאחר כל זאת מסיימים ב"ושמחת בכל הטוב", משמע שזוהי הפיסגה אליה חתרנו בכל פרשת ביכורים.

משמע שרק לאחר ביצוע כל הפרשה הזאת יתכן להגיע לשיא זה של "ושמחת בכל הטוב". כיצד מבינים זאת? בעצם על שום מה קוראים את פרשת ביכורים? מדוע מתחילים בהזכרת שחר ההיסטוריה מאותו זמן של (דברים כו, ה) "ארמי אובד אבי"?

מה שייכות יש לאותם אירועים ולביכוריו של זה? מדוע כאן הוא המקום לפרט את כל מה שאירע לאבותינו במצרים ביורדם לשם וביציאתם משם? מה ענין כל זה לשיבולת המונחת לפנינו אצל המזבח "ואמרת אליו הגדתי היום" וגו' ? (דברים כו, ג) ופירש"י "שאינך כפוי טובה".

מה ענין הכרת הטוב שיש לו על התאנה שביכרה, הרימון, הענב או השיבולת לכל מה שאירע אצל אותו ארמי אובד אבי או אצל פרעה למצרים? האם כאן הוא המקום להודות ולהכיר טובה עבור הצלתו של יעקב אבינו או עבור גאולתם של ישראל ממצרים?

אלא שאין אנו יודעים טיבה של "השגחה" מהי. עלינו לדעת להשכיל ולהבין כי יסוד היסודות בהשגחה הוא שאין אצל השגחתו של הקב"ה לא "דרך מקרה" ולא "דרך אגב", אין לך פרט שלא נלקח בחשבון מכוון, כל האירועים מכוונים כלפי כל יחיד כאילו לא היה קיים אלא הוא כשלעצמו בלבד.

קשה למוח אנוש להשיג זאת. קשה מאוד להכיל מחשבה זאת במערכת המחשבתית שלנו אך זוהי האמת לאמיתה!

ולא עוד, אלא שכל האמת הזאת נאמרת גם במושגים המדברים על מרחקים של דורות ושל נצח. אל יעלה על ליבך כי משום שכל הצמחים כולם צומחים או משום שהשמש מאירה לכולם והמים משקים את העולם כולו לכן אף הצמח שלך "ממילא" או "דרך אגב" מושקה. אין הדבר כן!

אלא שכשהקב"ה החליט להוריד את המים ולהזריח את השמש לקח בחשבון גם את השיבולת שלך ובמכוון.

כשם שלא יעלה על דעתך שכל העולם כולו מושקה דרך אגב מהשקייתך שלך, כך בדיוק אל יעלה על דעתך כי אתה וצמחך מושקה דרך אגב מהשקייתו של העולם כולו.

ובאמת כבר שמענו פעם מבית מדרשו של הסבא מסלבודקא והיה חוזר על זה מו"ח הגר"מ חדש זצוקללה"ה שמפורש כן בכל מכות מצרים שהרי כך בדיוק אירע שם, שהשמש זרחה ליהודי ולא זרחה לגוי, שהמים היו מים ליהודי ודם לגוי. אל יעלה על דעתך כי משום שהעולם כולו שימש מרקע לרגליך מאז בריאתו לכן דרך אגב ממשיך הוא להיות מרקע לרגליך גם כהיום הזה וגם לעתיד לבוא, אין הדבר כן!

אלא שכשהקב"ה החליט לברוא את העולם ולרקוע את הארץ על המים כך עלתה במחשבתו ובחשבונו לקחת בחשבון מכוון כל שבריר של שנייה מכל העתיד לבוא וכל נברא אשר הארץ הזאת עתידה להיות מרקע לרגליו לזחילותיו או לרחשיותיו.

כבר שמענו מבית מדרשו של הסבא מסלבודקא וכן היה רגיל מו"ח זצוקללה"ה להצביע על המפורש "המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית". "בכל יום" ו"תמיד" – ובכל זאת "המחדש", וזה נפלא מאוד.

אל יעלה על דעתך כי משום שאבות אבותיך יצאו משיעבוד מצרים לכן ממילא לאחר שסבך הזקן יצא ו"נגאל" ממילא אף אתה כבר נולדת "נגאל", אין הדבר כן! אלא שכשהקב"ה עלתה במחשבתו לגאול את ישראל חשב לא רק על סבך, אלא על כל צאצאיו עד היום הזה. ואף אתה נגאלת בפועל ממש, לא דרך אגב אלא ישירות.

זהו כנראה עומק הפשט ב"עבדים היינו" שאנו אומרים בהגדה של פסח שאנו מודים להקב"ה לא רק על גאולתם של אבותינו, אלא אף על גאולתנו שלנו, שכן הגאולה היתה בפועל ממש- גם גאולתנו שלנו, ו"אילו… הרי אנו ובנינו משועבדים לפרעה במצרים" (הגדה של פסח שם) לא רק כבדרך אגב – לא השיעבוד ולא הגאולה – אלא ישירות בפועל ממש, אל יעלה על דעתך כי כשהצילו את יעקב מביתו של לבן היתה זו רק הצלתם של יעקב נשותיו בניו צאנו וכדומה, אין הדבר כן! אלא אז כשהקב"ה עסק בהצלה ממעשה לבן נלקחנו אף אנו בחשבון.

אין אני או אתה או הוא דרך אגב או דרך מקרה, אין הדבר כן! אותי אותך ואותו את כל אחד מעמנו עד סוף כל הדורות לקחו בחשבון ההצלה. ידוע תדע כי יהדותך וכל המערכת הקיומית שלך אינה דרך מקרה ואינה דרך אגב, אין הדבר כן! לא משום שאביך או אמך יהודיים אתה דרך אגב יהודי, לא משום שנולדת ליהודים אתה דרך מקרה יהודי, לא משום שאתה מבני העם הנבחר אתה ממילא יהודי, אין הדבר כן! אלא שכשבחר השם אלוקינו בעמנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, חלה עצם הבחירה על כל אחד ואחד מעימנו עד סוף כל הדורות.

כשנטע השם חיי עולם בתוכנו נטע זאת מתחילה בכל אחד ואחד עד סוף ה"לעתיד לבוא". ידוע תדע ותכיר היטב כי כשסבך הזקן עבר את הירדן בהנהגתו של יהושע וזכה להיות מבאי הארץ, לא אותו בלבד הביא והושיב הקב"ה בארץ ישראל, אלא את כל צאצאיו עד סוף כל הדורות.

אינך נמצא קיים ויושב בארץ ישראל דרך אגב או דרך מקרה "כי באתי אל הארץ" (דברים כו, ג) וכי הוא בא? הלא דורות על גבי דורות הוא נמצא בארץ! מה זאת אומרת "כי באתי"?

משום שכשבא אותו סבא זקן כבר אז באת אתה, ומשום שכשאתה עצמך עלית ארצה ישראל, כבר אז העלית עמך את כל צעדיך, כל רגע שהותך כל שניות הקיום שלך כבר אז העלית עמך, לא רק את אותו רגע ואותה שהות אלא את כל הרגעים והשהויות מאז ועד עולם!

זו היא הגופא דעובדא, כי כשזכית לעלות לארץ ישראל כבר אז לקחה ההשגחה של הקב"ה בחשבון גם את השיבולת הזאת המונחת כאן אצל המזבח, זו היא הגופא דעובדא, כי כשנבחרה ארץ ישראל מכל הארצות ונבחר עמנו מכל העמים, כשייעדו את הארץ הנבחרת לעם הנבחר וכשנבחרת אתה להיות מן העם הנבחר הזה, כשנבחרו פירותיה של הארץ הנבחרת להיות פירות של תרומות ומעשרות וביכורים, כבר אז לקחו בחשבון את התאנה הרימון או הקרבנות המונחים כאן אצל המזבח!

זוהי איפוא הגופא דעובדא, שכל המערכה מאז הארמי הזומם לאבד את אבי, מאז שחר ההיסטוריה הישראלית, כל המערכה הזאת מלבד שיש בה מערכות מערכות עצומות ובלתי מושגות לעצמן, הרי הנה כולנה השקעות הלוקחות בחשבון נצח ואין סוף של דברים וזמן כאשר המטרה הנכספת היא גם השיבולת הזאת המונחת אצל המזבח.

אמנם אין אנו מסוגלים להעריך להבין ולהשיג את מלא היקף ההשגחה המתבטאת בכל רגע ורגע מחיינו אבל זוהי הגופא דעובדא.

הנה, אומרים חז"ל (ברכות נ, ע"א) כי האומר "הזן את העולם כולו מטובו" הוא בור. חייבים לומר: "הזן את העולם כולו בטובו". מדוע? משום שבכזית לחם זה שאנו אוכלים מושקע לא רק חלק מטובו של הקב"ה אלא "טובו" כולו.

מי שרוצה להיות אמיתי ולהודות בהתאם להכרתו הוא אולי אמיתי ביחס להכרתו זאת אבל יחד עם זה הינו "בור" משום שהוא פשוט אינו יודע את הגופא דעובדא, "ואמרת אליו שאינך כפוי טובה" לאמור אינך מסתיר את הטובה, אינך כופה עליה כלי, הנני בהחלט מודע ומכיר טובה על ההשקעה שהושקעה בי כי שעתה של ההשגחה אינה רק אותה שעה של שעת ההגעה לארץ או שעת ההצלה מארמי אובד אבי או שעת גאולת מצרים, שעתה של ההשגחה היא אף השעה הנוכחית והשקעתה של ההשגחה היא זאת שהצמיחה לא רק את אותה שעה אלא אף את הרגע הזה והשיבולת הזאת.

פרשת ביכורים היא איפוא פרשת ההכרה בפלאות ההשגחה.

זוהי שעת הכרת הטוב בכל טובה של ההשגחה הפלאית כדי להודיע ולהיוודע מה מושקע באותה תאנה רימון או שיבולת .

הביטוי להשגה זאת הוא בשמחה הפורצת לאור ההכרה הזאת כי כשמכירים בפלאות האלו הלא כל השגה נוספת, כל הכרה נוספת, מזרימה שטף של שמחה "בכל הטוב", כל זמן שלא שמחת אין הדברים אלא מן השפה ולחוץ, לכן לאחר קריאת הפרשה עליך לשמוח כדי להביע אל נכון את ההכרה הזאת זהו איפוא השיא של "ואמרת אליו שאינך כפוי טובה".

בין נבין איפוא, כי זהו ה"תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב" שכן אם מסוגל הוא אדם מישראל לעבוד את השם ולא לשמוח משמע מופקע הוא לגמרי מכל זיק של הכרה בהשגחה הפלאית המלוה אותו ואת עמו מאז היותנו לעם עד היום הזה.

משמע כפוי טובה הוא, שכן הטובה והכרתה מכוסה על ידי כיסוי עב של טיח ההגשמה.

טמונה היא פנימיותו באפלה המעלה טחב וריקבון.

שמח איפוא בן אדם כי עליך להכיר ומשתכיר ודאי תשמח "ושמחת בכל הטוב". עד כאן לשונו.

עניין הכרת הטוב אצל גדולי ישראל היה מרכזי ובעל חשיבות.

מי שכופר בטובתו של חבירו סופו שכופר בטובתו של מקום. ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, וסופו 'לא ידעתי את ה".

אורח טוב מה הוא אומר? כל שטרח בעל הבית בשבילי טרח. אורח רע מה הוא אומר? מה כבר אכלתי? חתיכה אחת! וחוץ מזה אני פה בדרך אגב, בעל הבית טרח בשביל בני ביתו…

כשחז"ל אמרו אורח, הם גם רמזו לאדם שהוא אורח כאן בעולם הזה. הכפוי טובה אף פעם לא מרגיש שהוא חייב משהו למישהו. בעל הכרת הטוב תמיד ירגיש חובה.

המעשה עם החזון איש שאדם אחד עזר לו לעלות ארצה, וכשרצה להשיב לו אמר לו שהוא מעדיף שהרב ישאר בעל חוב שלו… לאחר שנים הלה חלה מאד והודיעו לרב, והרב בקע רקיעים בתפילתו והלה קם ממיטת חוליו בדרך פלא…

הרב מבריסק שעשה חתונה בווגשל ובעל האולם לא רצה לקבל כסף, ואמר לו הרב: הינך חושב שאתה עושה לי בזה טובה, דע לך, שאם לא אשלם לך, כל חיי ארגיש חייב לך, הדבר הזול ביותר מבחינתי כדי לפרוע לך הוא כסף…

ההלצה באותו אדם שעלה לשמים וראה מחלקה ובה מלאכים מתרוצצים ומקבלים פאקסים ומטפלים ומתייקים, וכן מחלקה נוספת ובה עסוקים לא פחות מהראשונה, ובמחלקה שלישית שנכנס ראה שני מלאכים המטפלים בעצלתיים בבקשות המגיעות מידי שעה- שעתיים…

לשאלתו לפשר הדבר, השיבוהו – במחלקה הראשונה מטפלים בבקשות של בני האדם, זיווג, זרע של קיימא, פרנסה וכדומה.

במחלקה השניה מטפלים בתלונות- על חולי, בעיות שלום בית, רפואה, ושאר טענות.

והמחלקה השלישית היא מטפלת ב'מכתבי תודה'…

לצערנו זו המציאות,שאנשים זוכרים להתלונן ולבקש, אך שוכחים להודות על הטוב שה' העניק להם!

מעשה ברב אלימלך פירר שפעם אחת היה אצלו גביר אחד שבא לתרום לצדקה, ואחר שסיימו החליטו לילך יחד להתפלל בכותל. לאחר שהתפללו ראו שם אחד שבוכה רבות ליד הכותל. הרב פירר פנה לנדיב ואמר לו בא נעשה עסק, בוא נסייע ליהודי הזה, אם הוא זקוק לעזרה רפואית- אני לוקח על עצמי בלי נדר לטפל בכל עיניינו, ואם הוא זקוק לעזרה כספית – אתה לוקח על עצמך… הנדיב הסכים.

הרב ניגש אליו ושאל אותו האם יש חולה חס ושלום בביתו ולכן הוא בוכה? לא, חס ושלום, השיב היהודי.

אני את חלקי סיימתי, אמרתי לנדיב, כעת אתה תמלא את חלקך בעסקה. הנדיב ניגש אליו ושאלת אותו האם הוא שרוי במצוקה כספית וזקוק לעזרה? והלה השיב- לא! ברוך השם הכל בסדר. מדוע אם כן בכית כל כך? שאלו שניהם יחד.

והיהודי השיב: באתי לכאן כדי להודות לה' יתברך. השבוע זכיתי להשיא את אחרון ילדי, ועל כן בכיתי מרוב התרגשות והודאה לה' על כל רוב חסדיו.

ולך נאה להודות!

תוספת

ביכורים והכרת הטוב

(דברים כו, ג) "וּבָאתָ אֶל הַכֹּהֵן אֲשֶׁר יִהְיֶה בַּיָּמִים הָהֵם וְאָמַרְתָּ אֵלָיו הִגַּדְתִּי הַיּוֹם לַה' אֱלֹהֶיךָ כִּי בָאתִי אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע ה' לַאֲבֹתֵינוּ לָתֶת"

רש"י פרשת כי תבוא: ואמרת אליו – שאינך כפוי טובה.

האדם מביא ביכורים כדי להראות את מידת הכרת הטוב שיש לו, שזו מן המידות המיוחדות לעם ישראל, שמי שאין לו כן, לא זכאי להיות חלק מן העם היהודי.

דוגמא לכך אנו מוצאים בפרשת השבוע שעבר, שבו הוזהרנו שלא לקבל עמונים ומואבים לקהל ה', עד עולם. ומדוע? וכי לא היו עמים אחרים שרצו להורגנו?

הדבר יובן על פי מעשה שהיה עם המגיד מדובנא שפעם אחת התארח אצל יהודי מבלי לגלות את זהותו. כו' [ראה בפרשת כי תצא]

עיקר התביעה עליהם היא משום שלא קדמונו בלחם ובמים. מדוע? כי זה כפיות טובה.

אבא שלנו הציל את אבא שלכם ודאג לו מפני חמשת המלכים, מעט לחם ומים לא מגיע לנו? אלא מה תאמרו, שאין לכם די ממון לכך? והרי היה לכם די לשלם בשביל בלעם בין בעור על מנת לקלל את ישראל מדוע כעת תם לכם הכסף?

א. המעשה עם העשיר שהביא מנורת זהב במקום מנורת הכסף שהייתה לאדמו"ר ממתת העני.

מעלת הכרת הטוב, לזכור את כל מה שעשה לנו ה' מאז ועד עתה, מאז לבן הארמי. המעשים עם רבי שלום אייזמן המובאים בלק"ט בעניין הכרת הטוב.

*

המדקדק מדי – מדקדקים עמו…

[מעיין השבוע עמוד תצד]

"ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם…" פירש רש"י: אין לך אלא כהן שבימיך כמו שהוא.

מדוע התורה מדגישה זאת דוקא כאן ולא בפרשת נגעים או בכל מקום אחר?

לבאר הדבר נקדים סיפור. מעשה ביהודי שהיה תומך ברבי זושא מאניפולי שהיה עני מרוד. פעם אחת בא כדי לתת את תרומתו והנה אינו בביתו – הלך הוא לרבו המגיד ממזריטש.

שמע אותו כפרי שיש לרבי זושא רבי וחשב בליבו: אם כן מדוע שאתן את תרומתי לרבי זושא? אתן לרבו שהוא גדול יותר! החל לתת לרבו, אך מאז החל מצבו הכלכלי מתדרדר. הלך לרבי זושא על מנת לשאלו על כך.

אמר לו רבי זושא: אין ספק שרבי גדול ממני, אך כל זמן שלא דיקדקת ונתת גם למי שאינו גדול ביותר, נתנו לך שפע משמים ולא דקדקו אתך. אולם כשאתה התחלת לדקדק ולחפש את הראוי ביותר, החלו אף בשמים לדקדק עליך ולבדוק האם גם אתה ראוי ביותר, ולכן הופסק השפע שלך…

זו גם התשובה לשאלה מדוע התורה מדגישה אין לך אלא כהן שבימיך. דוקא כאשר האדם מביא ביכורים לכהן אין לו לדקדק על הכהן הצדיק ביותר, ולפסול כהן אחר. יתכן שגם איתך ידקדקו…

אנו עומדים בפתח ימי הדין. אנו מצפים לרחמי שמים. אמנם אנו מצהירים שאנו מדפקים כדלים ורשים כי לא יצדק לפניך כל חי, ועם כל זאת אנו מבקשים שנה טובה יותר מן הקודמת. האם זה הגיוני?

אמנם לא, אך אם אנו מכירים את דיני הנהגת הבורא, הדברים הופכים למובנים. במידה שאדם מודד מודדים לו. כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים. למי נושא עוון למי שעובר על פשע.

אם אתה מדקדק- ידקדקו עמך מן השמים. אם אתה אומר: יקוב הדין את ההר- יאמרו כך עליך. אם אתה לא מוכן אף פעם להבליג כשהאישה עשתה משהו שלא כרצונך- כך ינהגו כלפיך. אם אנחנו נהיה טובים יותר נזכה לשנה ברוכה יותר ולרחמים בדין אמן כן יהי רצון.

*

הכל הולך אחר הראשית

מראשית כל פרי האדמה. ראשית הגז, ראשית עריסותיכם.

מדוע דוקא הראשית מובאת לבית המקדש?

פתחו במסכתא.

(סנהדרין מט, ע"א) וילך עמשא להזעיק את יהודה ויוחר וגו' אמר ליה: עמשא – אכין ורקין דרש, אשכחינהו דפתיח להו במסכתא אמר: כתיב כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצונו יומת, יכול אפילו לדברי תורה? תלמוד לומר רק חזק ואמץ.

עשרה ראשונים.

ראשית היום בתפילה, ולא בקפה ועוגה. ולא בענייניו הגשמיים. וכן כך ראוי לאישה.

הרב והמחשבות זרות בתפילה… התפילה היא שזרה כאן… [אש דת לוינשטיין]

ראשית היום.

לכן עיקר הדגש ביהדות הוא על חינוך הבנים, שכפי שבראשית צמיחתם יתחילו, כך יהיה ההמשך. ולכן ההקפדה בגיל זה על הטוב ביותר, על החינוך התורני ביותר, החזק ביותר, שכפי מאמצינו עמו כעת, כן תהיה ההצלחה בעתיד!

על פי זה נבין מדוע מביא את הביכורים, מתחיל ומזכיר חסדי ה'– ארמי אובד אבי כו', ומה הצורך בהזכרת ההיסטוריה? ועוד התקשתי, מדוע לא מזכיר את ההיסטוריה מתחילתה, את אברהם ויצחק?

אלא כוונתו בזה לומר: יש לנו שורשים חזקים, הראשית שלנו חזקה, ראשיתנו מיעקב, וכבר מאז הצלתנו ה', וראוי שכפי השורש יהיה הפרי.

ולכן לא מזכיר מאברהם, היות ולאברהם היה את ישמעאל, וליצחק את עשו, ומזכיר את יעקב שהייתה מיטתו שלימה, לומר לך שורשינו קדושים ושלמים, מיעקב אבינו.

ראשית השנה, לכן עושים סימנים – דוקא בראשית, שינה בראש השנה – משפעת על מזלו לכל השנה.

*

מוויתור לא מפסידים!

[מעלת המעביר על מידותיו והדרך לזכות ליום הדין – אור דניאל]

אנו בעוד קצת יותר משבוע נעמוד לדין לפני הקב"ה. בפרשת השבוע נקרא את הקללות, כדי לסיים בהן ולומר תכלה שנה וקללותיה. אולם אנו צריכין דבר מה לבוא עמו ליום הדין. דרך לזכות בדין שהוא בודאי קשה ונורא.

בפרשתינו התורה מצוה:

"כי תשמר את מצות ה' אלוקיך והלכת בדרכיו" (דברים כח, ט)

שואלים חז"ל וכי אפשר לילך בדרכי המקום?

פירשו רבותינו: מה הוא חנון אף אתה חנון מה הוא רחום אף אתה רחום (סוטה יד, ע"א)

אמרו חז"ל: כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו.

בפרשתנו הקב"ה כורת ברית עם ישראל ומשפיע עליהם מברכותיו והסיבה לכך "כי תשמור את מצוות ה' אלוקיך והלכת בדרכיו".

ובגמרא (ראש השנה יז, ע"א) נאמר על הפסוק "ה' א ל רחום וחנון וגו' נושא עוון ועובר על פשע" אמר רבא כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו שנאמר "נושא עוון ועובר על פשע" נושא עון למי שעובר על פשע.

פירש רש"י: "אין מידת הדין מדקדקת אחריהן אלא מנחתן והולכת".

מעלה זו של מעביר על מידותיו היא גדולה עד מאוד עד כדי כך שאף מאריכה ימיו ושנותיו של האדם כפי שמסופר בגמרא:

(חגיגה ד, ע"ב) רב ביבי בנו של אביי היה נפגש לעיתים עם מלאך המוות בין היתר הוא סיפר לו שפעם אמר לשלוחו: "לך ותיטול את נשמתה של מרים קולעת שיער הנשים ותביא לי".

הלך והביא לו את נשמת מרים אומנת התינוקות. נזף בו מלאך המוות: "אני אמרתי לך מרים קולעת השיער, ואתה הבאת לי מרים אחרת!"

אמר לו: "אם ככה, אלך ואחזירה".

אמר לו המלאך: "הואיל והבאת תישאר כאן ותהיה מרים האומנת במנין המתים, רק אמור לי מאחר שלא הגיע זמנה למות כיצד נטלת את נשמתה?"

השיב השליח: מרים האומנת הייתה אוחזת בידה על גבי ברכיה תנור בוער ומנקה אותו, נכוותה פתאום רגלה והורע מזלה כי הכניסה עצמה לידי סכנה ולכן הייתה לי שעת הכושר להמיתה".

שאל רב ביבי את המלאך: "אמור לי, היש לכם רשות להמית אדם לפני זמנו?" השיבו המלאך: "ולא כך כתוב 'יש נספה בלא משפט' (משלי יג, כג).

[ביאר בן יהוידע על סנהדרין שהכונה בלא משפט של הגלגול הזה, אך במשפט מן הגלגול הקודם. ושמעתי לפרש בלא משפט הנגלה למלאכים וכל שכן לבני אדם, אך בחשבון של הקב"ה לבדו, וזה יבאר כיצד תיתכן "טעות" בכתובת…]

שאל שוב רב ביבי: "והרי נאמר 'דור הולך ודור בא' (קהלת א, ד) היינו שלכל אחד יש זמן קצוב באיזה דור הוא הולך"?

החזיר המלאך: "אין אני מוסר את המתים החריגים האלו שנפטרו לפני זמנם ליד מלאך 'דומה' שומר המתים, אלא הם שטים בעולם עד שימלאו ימיהם ורק אז נמסרים לידו".

המשיך רב ביבי ושאל: "סוף סוף בשנים החסרות שלהם מה אתה עושה, למי אתה מוסרם"?

השיב: "אם ישנו תלמיד חכם אשר הוא מעביר על מידותיו והגיע זמנו למות אזי אני נוטל את השנים האלו וזוקפן לזכותו שיאריך יותר ימים".

הדברים מבהילים! אנשים מחפשים כל מיני אמצעים, ולפעמים נוסעים לחו"ל לצורך ניתוח להאריך ימיהם ולפעמים בסבל רב ולעיתים רק לתקופה קצרה ועוד אפילו משלמים על כך הון תועפות, בא הרופא המומחה בעולם – הקב"ה, ומציע לנו הצעה בטוחה יעילה ללא הוצאות ממון וללא כאבים ואף ללא שום מאמץ מיוחד, מהי העצה?? תעביר על מידותיך. אל תקפיד אל תכעס תגלה וותרנות רחמנות. גם אם פגעו בך ונפגעת עד עמקי נשמתך. וכי יש לך עצה טובה מזו?

חבל שרבים מאיתנו אינם מנצלים מרגלית יקרה זו ולהיפך, במקום להעיר על המידות ישנה הקפדה יתירה על חברו כשלא אחת אנו עדים לנזק הגדול שגורמת אותה קפידה ופעמים כשמנסים לעשות שלום ביניהם נוצרת מתיחות נוספת.

 לא אחת אנו שומעים את התשובה "לא סולח/ת " ופעמים גם הזמן אינו עושה את שלו אילו היינו יודעים אילו שערי שמים נפתחים כאשר האדם היה אומר לחברו "צר לי שפגעתי בך" והנפגע היה משיב "סלחתי כדבריך" איזה עולם נפלא היו יכולים לבנות.

הא לנו דוגמא נפלאה למעביר על מידותיו: "כבר לא האמנו שנזכה אי פעם לחבוק אוצר כזה, אומרת שפרה, כשהיא חובקת בחום את בנה בן החודשיים אחרי 11 שנים ארוכות ומשמימות.

אני מורה בכירה שהיה לה את כל הזמן להתקדם, אך מה ערך לקריירה כשהעיקר חסר? צחוקו של ילד.

"אני חושבת שאין רב שאליו לא נסענו אין תפילה שלא התפללנו והכל בכוונת הלב ובדמעות. אצל טובי הרופאים ביקרנו כולם הרימו ידיים.'אתם זקוקים לנס של ממש' אך אנו לא נואשנו נסענו לקברי צדיקים שפכנו דמעות כמים וחיכינו.

"אצל הרב ב' כבר הייתם לאחרונה? שמענו ממקור ראשון הרבה סיפורים על הרב הזה שעזר לאנשים שונים שבעת צרה ניסו לפנות אליו' יעצה חברתי ולא לחצה כדרכה.

"עוד באותו יום התקשרתי לבית הרב ב' מסתבר שלהשיגו בטלפון זו משימה קשה מאוד. 'אני נוסעת לצפון הארץ' הפתעתי את בעלי בנחישות 'אם קשה לתפוס את הרב טלפונית אסע אליו בעצמי'.

ברגע האחרון ניאות גם בעלי להצטרף אלי למסע מחר. "משהגענו לבית הרב נוכחנו לראות כי התור ארוך מאוד 'יש לכם תור?' שאל הגבאי.

'לא, בכלל לא, אבל יש לנו עניין שאינו סובל דיחוי', אמר בעלי. ולהפתעתנו אמר הגבאי: 'הרב יקבל אתכם בעוד כמה דקות'.

ואכן כעבור מספר דקות נקראנו פנימה אל הקודש. פני הרב היו מאירות וטובות, קדושה אפפה אותם. סיפרנו לרב הכל, בעלי דיבר ואני פרצתי בבכי, הרב שמע בסבלנות ולא הפסיק אותנו אפילו פעם אחת.

הוא שקע במחשבות מעמיקות ולאחר כעשר דקות שאל את בעלי: 'לאביך יש אחות מבוגרת הגרה ביוהנסבורג?' ביקש הרב לברר.

'כן', הודה בעלי .

'כשהיית ילד ביקרת את הדודה הזו ואז הרגזת אותה מאוד'.

"פני בעלי החלו מחליפות גוונים.

'כן.. לא בדיוק זו היתה חוסר הבנה, הדודה כעסה עלי מאוד וגירשה אותי מן הבית למרות שהייתי ילד קטן, ההורים שלי הסבירו לי מאוחר יותר שהדודה הזו שבורה נפשית בעלה נפטר כשהייתה צעירה, ילדים מעולם לא היו לה ולכן היא ממהרת לכעוס ולצעוק'.

אמר בעלי.

"הרב נענה בראשו 'נכון מאוד, הדודה הזו כעסה הרבה זמן אחרי שהלכת, כנראה הרגזת אותה אז מאוד. אנשים שבורים הצעקה שלהם נענית היא כנראה הקפידה עליך מאוד, ומאז יש עליך הקפדה בשמים. יהא עליכם לבקש סליחה מן הדודה שלך. לא מספיקה סליחה בלב, היא צריכה לכתוב כי היא סולחת.

רק לאחר שתוסר הקפידה תזכו בעזרת השם לפרי בטן', הבטיח הרב.

יצאנו את חדרו של הרב נפעמים מרוח קודשו והמומים מן הדברים ששמענו.

"בתירוץ כלשהו בעלי ביקש מהוריו את מספר הטלפון של הדודה יהודית מיוהנסבורג וחייג אליה: 'מדבר שמעון האחיין שלך הבן של אברהם' שמעתי את בעלי מזדהה.

'רציתי לדבר איתך'.

'איתי?', נדהמה.

'כן, לפני שנים כשהייתי ילד פגעתי בך את זוכרת? מאז אני מרגיש כי ישנה קפידה עלי ואני מתחנן לפניך שתמחלי לי'. קולו של בעלי היה קרוב לבכי.

"אני לא סולחת כל כך מהר מי שפוגע בי סופו להיענש!' ענתה הדודה בקול גאה וקשוח. "היינו שבורים ורצוצים אבל ידענו שעלינו לעשות מעשה.

'אולי פשוט נקום וניסע ליוהנסבורג?' הצעתי לבעלי, 'אולי כשתראה כי אנחנו מתחרטים באמת היא תאבה לסלוח לנו?'

אבל עכשיו ערב פסח אול ניסע אחרי החג?'

'לא!' הייתי נחרצת.

'אנחנו מוכרחים לשמוע כי היא סלחה לנו אנו מוכרחים לקבל את סליחתה כמתנת חג'.

אחר ארבעה ימים היינו בדרכנו לדרום אפריקה לא ידענו היכן נתאכסן וקיווינו לישועת ה'. היישר מן המלון הזול נסענו לביתה של הדודה שהופתעה מאוד לראות אותנו מגיעים אליה במיוחד.

'בשביל זה במיוחד הגעתם?' היא התרגשה באמת.

'כן, חשובה לנו הסליחה שלך' אמרתי ופרצתי בבכי.

'עשר וחצי שנים עברו ועדיין לא זכינו להיפקד אנו משוכנעים שרק הסליחה שלך תביא אל ביתנו את הישועה'.

הדודה הרהרה רגע ואחר השיבה: 'טוב אני סולחת לכם. התאמצתם ובאתם עד פה במיוחד, ובכל זאת אתם אחיינים שלי אבל חשוב לי שתדע כי מן הפגיעה שלך אז נפגעתי מאוד', אמרה לבעלי. 'דרך אגב היכן החבילות שלכם?

'במלון, עניתי בשלווה.

'ולמה במלון כשיש לכם דודה פה? זה פוגע בי'.

'טוב, מיד נבקש שישלחו מונית להביא את החבילות', מיהרתי להשיב מפחדת לפגוע שוב.

 'עוד שבוע וחצי פסח אני רוצה שתישארו פה לחג' אמרה.

 'לא, אנחנו חייבים לשוב' אמר בעלי.

'שוב אתה פוגע בי, אני לא אכתוב לכם מכתב סליחה אם לא תישארו פה לחג!'

"נבהלתי אלא שלא הייתה לנו ברירה היה זה חג הפסח הארוך ביותר בימי חיי אבל נשארנו.

חזרנו לארץ מאוששים ומקווים. נסענו היישר לבית הרב ששמע על המאמצים שעשינו והבטיח לנו כי בעזרת השם ניוושע בקרוב.

"לחג הפסח תשנ"ט בשנה שלאחר מכן קיבלנו את המתנה היקרה שבמתנות. נולד ישראל מאיר הבן הבכור שלנו, שמילא את הבית והביא אור ושמחה אמיתית עימו.

את הנקודה הזו אני מרגישה צורך להדגיש: לעולם אסור לזלזל בפגיעת אדם ואפילו נעשתה לפני הרבה שנים ובהיסח הדעת וללא כוונה רעה ובאדם שבור ומסכן לא כל שכן, לעולם אין לדעת כמה נפגע ועד כמה צערו חשוב בשמים וגורם חלילה לקפידה לכן לחשוב פשוט לפני כל מילה כי ההשלכות – מי יכול לשער".

מאיתנו לא נדרש לצאת לדרום אפריקה אצלנו הדבר נמצא בקרבת מקום בבית אצל האישה ששומעת לעיתים רק ביקורות ודברי עלבונות ואף לא מילה אחת של הכרת תודה על כל העול הרובץ עליה.

בבית הכנסת, בבנין בשכונה כמה פסיעות ואנו מגיעים אל הנפגע תוך זמן קצר אנו יכולים להינצל.

אך הגאווה היא אם כל חטאת. מה פתאום שאני אהיה הראשון ואבקש סליחה? הימים בהם אנו נמצאים עתה צריכים לעורר אותנו לחשבון נפש. חייבים אנו להתעורר לפני שיהיה מאוחר.

קצת מאמץ ואנו אוזרים אומץ, מורידים מעט מן הגאווה וניגשים היישר אל הנפגע והחשוב מכל – ללא דיחוי. אפשר לעשות זאת בביקור בביתו ואפשר על ידי שיחת טלפון: "שלום מדבר פלוני מה נשמע? רציתי לבקש ממך סליחה" וההמשך כבר יתגלגל מאליו.

אנא הזדרזו אחי ורעי! חפשו לפחות אחד שאולי נפגע מכם ופתאום תראו שחלון הישועות של הקב"ה נפתח לרווחה בידקו ותיווכחו!

ועוד מעשה המובא בזוהר הקדוש (לך לך):

רבי אלעזר פגש יהודי אחד ושאלו: "מה מעשיך?" היהודי השיב שהייתה לו משרה של מלמד תינוקות בעירו והנה עתה בא לעיר מלמד אחר ושמו רבי יוסי דכפר חנין ונטלו כל בני העיר את ילדיהם ממנו והעבירום למלמד החדש.

תושבי אותה עיר שהיו אנשים רחמניים המשיכו לתת למלמד הקודם את משכורתו כמו בעת שהיו התינוקות אצלו, ומכך אפשר להביא ראייה שהעברת הילדים לא נעשתה כנקמה או כל סיבה שלילית אחרת, אלא רק בגלל מומחיותו המועדפת של המלמד החדש.

"אבל", כך המשיך המלמד לשעבר לספר לרבי אלעזר, "אני סירבתי ליהנות ממתנת חינם והשכרתי את עצמי לרבי יוסי דכפר חנין המלמד החדש".

 אין כמו סיפור זה להמחיש לנו עבדות אמיתית. רק אדם המחשיב עצמו עבד לא עושה חשבונות של כבוד ולא מכניס למוחו הרהורי קנאה ונקמה. אחת ויחידה היא שאיפתו בחיים – להרבות בכבוד קונו. הוא יושב לאכול ושאיפתו לפניו, עולה על יצועו וזוכר את ריבונו.

ומה היה סופו של המלמד ההוא? מספר הזוהר: "אמר רבי אלעזר צריכים אנו כאן לברכותיו של אבא רבי שמעון בר יוחאי", דהיינו גם רבי אלעזר בנו של התנא האלוקי הרגיש שמעשהו של אותו מלמד שהסכים לפנות את מקומו ללא טענות ומענות וללא ויכוחים וטרוניא, ולא עוד, אלא שהשכיר את עצמו תחת האדון החדש, העלה אותו לדרגה כה נשגבה עד שלא ראה רבי אלעזר את עצמו ראוי לברכו ולא מצא כביכול את המילים הנכונות להביע את הערכתו וברכותיו לאיש אשר כזה ונאלץ להשאיר את הברכות לאביו רבי שמעון בר יוחאי!

*

להיות בשמחה

בתורה נאמר בסוף הקללות: תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויבך בערום ובחוסר כל.

וצריך ביאור, וכי בגלל שלא עבד בשמחה יקבל את כל הקללות הללו?

ועוד וכי בגלל חוסר שמחה יעבוד את אויביו? מה הקשר?

משל המגיד מדובנא ולא אותי קראת יעקב.

ולכן העונש– ועבדת את אויביך.

העובד מתוך עצבות- עובד את ה' עבודת עבד. גם העבד עובד מתוך מירמור ועצבות. ולכן מידה כנגד מידה תעבוד את אויביך עבודת עבד.

אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. והרי החילונים מסתכלים אל הדתיים כמוגבלים וחשים שהם 'חופשיים'?

מבאר הגר"י אלישיב שעבד הוא העובד לאדונו ואינו מכניס לקופתו. לעומתו בן החורין עובד יתכן אף קשה יותר אך מכניס לעצמו.

נמצא שהחילוני העובד רק בגשמיות, וקנייני הגשמיות נותרים כאן בעולם הזה לבאים אחריו. נמצא שעבד לאחרים בבחינת עבד. לעומתו המקיים מצוה אחת קונה קניין נצחי שלעולם לא יקחוה ממנו. נמצא שהוא הבן חורין האמיתי.

וזו השמחה האמתית!

העגלון שהגיע לוילנא בשעת לילה ומצא את בית הגר"א מואר, והרב הכניסו ואירחו, והיהודי העגלון שאל את הרב- האם לכל הפחות עולם הבא יהיה לי אחר כל הסבל הזה כאן בעולם הזה?

שאלו הגר"א למעשיו, והוא סיפר שהוא עגלון שמביא לחמו בקושי וכל יומו על פרנסתו, וזמן רב ללמוד תורה לא נשאר לו. אמר לו הגר"א אם בעולם הזה שאתה כל כך משקיע בו אתה סובל,

בעולם הבא שאינך משקיע בו כלל- על אחת כמה וכמה…

ולפי זה נבין- שכר מצווה בהאי עלמא ליכא, כיצד אם כן הרשעים מקבלים כאן בעולם הזה את שכרם?

החפץ חיים והמגיפה והיהודי שרצה לתרום מצוות תפילין שקיים פעם אחת, אמר לו החפץ חיים בשמים לא מחזירים עודף… השכר על זה הוא כל כך עצום שאין די בכל חללי דעלמא כדי לתת לך עודף…

הקב"ה משלם שכר כפי הערכתינו את המצווה וכפי הקלות בה אנו מוכנים לוותר עליה.

אדם המוכן לוותר על הנחת תפילין בשביל עבודה שבה הרויח חמישים שקל, אז הנחת התפילין שלו שווה חמישים שקל…

יש הסבר נוסף על 'תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה:

משה רבינו עליו השלום יורד מההר ועדיין אינו שובר את הלוחות עד שרואה מחולות. מדוע?

המעשה ביהודי שביקש כפרה על אכילת חזיר, ואמר לו הרב שיקנה קילו לימון יסחט וישתה. 'ובזה יתכפר לי?' שאל היהודי.

לא, ענה הרב. אבל זה ימחק לך את החיוך מעל הפנים…

"תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך", ולא די בכך, אלא עוד היית "בשמחה"

נמצא שהיפך את היוצרות, את ה' עבד כעבד האנוס, אך את העבירות עוד עשה בשמחה….

שאלו את החפץ חיים מה הטעם בהוצאת סיפרו על הלכות לשון הרע אם ממילא רוב העולם לא יוכל לעמוד בו?

השיבם החפץ חיים שהגרי"ס אמר לו שכל עבירה יוצרת משחית. המשחית הזה מוכן לקטרג ולחבל בזה שיצר אותו. כוח המשחית נובע מטיב העבירה. עבירה עם כל ה'גישמק' יוצרת משחית בריון שאוי לו לאדם שיפול לידיו.

עבירה שעובר האדם מתוך כאב לב שנפל, ומתוך אנחה וציפיה שכבר יחזור בתשובה ולא יכשל עוד- זו עבירה מסוג אחר לגמרי. ולכן סיים הגרי"ס כדאית הוצאת ספרך שלפחות אם האדם נכשל- שיהיה זה עם אנחה…

מעשה נורא שיכולים לראות את גודל מעלת הירהור תשובה ומובא בספר אורי וישעי (שער התפילה פ"ז) [נכד הרב מתנות כהונה על מדרש רבה לפני כ300 שנה] וזו לשונו: מעשה אירע בעיר אחת באדם אחד שנטה למות וחלה את חוליו, ונכנסו אצלו חכמי ישראל לבקרו, ויזעק בקול גדול, ויאמרו מה: לך כי זעקת, ויען ויאמר, וכי אין אתם רואים שאיש עומד לנגדי והוא מלא עינים וכיתת כלבים עמו, וזה חפץ לטרוף עיני וזה לחטוף רגלי וזה כל אברי?!

והתחילו לבקש רחמים עליו בתפילות הכתובים בשל"ה מה שמתפללים על שכיב מרע, בר מינן, ובתוך כך נח מזעקתו והתחיל להתאנח, אמרו לו היושבים לפניו, על מה אתה נאנח?

השיב, עתה בא לכאן לבוש בדים אחד ומטה אלוקים בידו ומכה בכלבים שלא יחבלוני, וכה אמר לי: כדאי היית שיאכלוך הכלבים עזי נפש אלה, אך הואיל ועשית זאת בעודך בריא- שכל עת שלמדת באיזה ספר והגעת באיזה דבר עבירה אשר עברת, הירהרת בליבך תשובה. ואף שלא שבת בפועל, הרהורי לבך הצילוך שלא יזיקוך, ועל שלא עשית תשובה בפועל הבהילוך, עד כאן לשונו. והרי לך גודל מעלת הירהור תשובה.

*

התקדמות רוחנית למעשה

[מעין גנים ח"ב]

א.

אחד הענינים שצריכים ביאור בפרשה זו, זה הענין של הקמת האבנים, כשיעברו ישראל את הירדן, שהענין לא מובן אפילו לפי פשוטם של דברים. ולכן אנו מוכרחים להאריך ולפרש את פשט הדברים. וכך כותבת התורה:

(דברים כז, א- ט) "ויצו משה וזקני ישראל את העם לאמר, שמור את כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום. והיה ביום אשר תעברו את הירדן, אל הארץ אשר ה׳ אלוהיך נותן לך, והקמות לך אבנים גדולות ושדת אותם בשיד. וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר ה׳ אלוהיך נותן לך ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דבר ה' אלוהי אבותיך לך.

והיה בעברכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל, ושדת אותם בשיד. ובנית שם מזבח לה׳ אלהיך, מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל. אבנים שלימות תבנה את מזבח ה׳ אלהיך, והעלית עליו עולות לה׳ אלהיך. וזבחת שלמים ואכלת שם, ושמחת לפני ה׳ אלהיך. וכתבת על האבנים, את כל דברי התורה הזאת, באר היטב".

ולא מובן מה בדיוק צריך לעשות, והיכן לשים את האבנים, ומה הענין לשוד אותם בשיד.

ב.

וחז"ל בתורה שבעל פה ביארו והאירו לנו את הפסוקים. וכך אמרו: (סוטה לה, ע"ב), נמצאת אתה אומר שלושה מיני אבנים היו (כל אחד י״ב אבנים) אחד שהקים משה בארץ מואב וכו', ואחד שהקים יהושע בתוך הירדן, שנאמר(יהושע ד, ט) ושתים עשרה אבנים הקים יהושע בתוך הירדן, ואחד שהקים בגלגל שנאמר (שם, כ) ואת שתים עשרה האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן, הקים יהושע בגלגל.

ופירש רש״י בסוטה שם וזו לשונו: לאחר שבנו מהן המזבח בהר עיבל, קיפלום והביאום לגלגל, וקבעום שם. עד כאן לשונו.

וכן מפורש בסוטה שם (לו, ע"א). ובמשנה שם (לב ע"א) וברש״י שם, וברש״י יהושע (ח, לב). ועוד שם (ד׳. ג׳) וברש״י שם. (ובירושלמי סוטה פז, יש שיטה שארבעה מיני אבנים היו. ועיין בתוספות סוטה לה ע"ב דיבור המתחיל 'שלושה', ודיבור המתחיל 'כיצד').

מדברי חז"ל מתבאר, ששלושה מיני אבנים היו, וכל אחד מהם של שתים עשרה אבנים:

א) שתים עשרה אבנים שהקים משה בעבר הירדן, וזה נלמד בסוטה (לה, ע"ב) מגזירה שוה.

ב) שתים עשרה אבנים שהקים יהושע בתוך הירדן. וזה מפורש בספר יהושע (ד, ט): "ושתים עשרה אבנים הקים יהושע בתוך הירדן תחת מצב רגלי הכהנים נושאי ארון הברית, ויהיו שם עד היום הזה.

ג) שתים עשרה אבנים אחרות שלקח יהושע מתוך הירדן, ובנה מהם מזבח בהר עיבל והעלו עליו עולות ושלמים. ואחר כך פירקו את המזבח, והביאו את האבנים לגלגל, וקבעו שם את האבנים.

וכך כתוב בספר יהושע (פרק ד): "ויהי כאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן, ויאמר ה׳ אל יהושע לאמר: קחו לכם מן העם שנים עשר אנשים איש אחד איש אחד משבט. וצוו אותם לאמר, שאו לכם מזה מתוך הירדן, ממצב רגלי הכהנים הכין שתים עשרה אבנים, והעברתם אותם עמכם, והנחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה.

ויקרא יהושע אל שנים העשר איש אשר הכין מבני ישראל, איש אחד איש אחד משבט. ויאמר להם יהושע, עברו לפני ארון ה׳ אלוהיכם אל תוך הירדן, והרימו לכם איש אבן אחת על שכמו, למספר שבטי בני ישראל.

למען תהיה זאת אות בקרבכם, כי ישאלון בניכם מחר לאמר, מה האבנים האלה לכם. ואמרתם להם, אשר נכרתו מימי הירדן מפני ארון ברית ה', בעברו בירדן נכרתו מי הירדן, והיו האבנים האלה לזכרון לבני ישראל עד עולם.

ויעשו בן בני ישראל כאשר ציוה יהושע, וישאו שתי עשרה אבנים מתוך הירדן כאשר דבר ה׳ אל יהושע למספר שבטי בני ישראל, ויעבירום עמם אל המלון ויניחום שם".

עוד כתוב שם (ד, כ): "ואת שתים עשרה האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן הקים יהושע בגלגל. ויאמר אל בני ישראל לאמר, אשר ישאלון בניכם מחר את אבותם לאמר מה האבנים האלה. והודעתם את בניכם לאמר, ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה. אשר הוביש ה׳ אלוהיכם את מי הירדן מפניכם עד עבריכם, כאשר עשה ה׳ אלוהיכם לים סוף אשר הוביש ה׳ מפנינו עד עברנו. למען דעת כל עמי הארץ את יד ה׳ כי חזקה היא, למען יראתם את ה׳ אלוהיכם כל הימים".

וביהושע (ח, ל) כתוב עוד: אז יבנה יהושע מזבח לה׳ אלוהי ישראל בהר עיבל. כאשר צוה משה עבד ה׳ את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלימות אשר לא הניף עליהן ברזל, ויעלו עליו עולות לה׳ ויזבחו שלמים. ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל".

וכתב שם רש׳׳י, שאף על פי שפסוקים אלו כתובים מאוחר, הכל היה ביום שעברו את הירדן, ומדובר על האבנים שהרימו מתוך הירדן והקימו מהם את המזבח ושדו אותו בשיד וכתבו עליו את התורה, ואחר כך פירקו אותו וקבעו את האבנים בגלגל.

ומפורש עוד (סוטה לה, ע"ב), שלפי רבי שמעון, על האבנים שבנו מהם את המזבח – שדו שיד, ועל גביהם כתבו את התורה בשבעים לשון. ואחר כך קילפו את השיד עם הכתב, ולקחו את האבנים לגלגל. והשיד עם הכתב נשאר לאומות העולם כדי שיוכלו ללמוד את התורה, ולהתגייר, וכיון שלא עשו כך, נחתם גזר דינם לבאר שחת.

ולפי רבי יהודה, כתבו את התורה על גבי האבנים, ואחר כך שדו אותם בשיד והאומות שלחו סופרים להעתיק את התורה משם, והם קילפו את השיד והעתיקו את התורה והביאו אותה לאומה שלהם.

ולפי זה צריך להבין את דברי רש״י כאן שכתב, והקמות לך אבנים בירדן, ואחר כך תוציאו משם אחרות ותבנו מהם מזבח בהר עיבל. נמצאת אתה אומר, שלושה מיני אבנים היו, שתים עשרה בירדן, וכנגדן בגלגל, וכנגדן בהר עיבל, כדאיתא במסכת סוטה עד כאן לשונו. והרי במסכת סוטה מפורש שאת האבנים שבנו מהם מזבח בהר עיבל, לקחו אחר כך ושמו אותם בגלגל, אם כן זה אותם אבנים ממש, ואיך כותב רש״י שזה שלושה מיני אבנים? וגם קשה למה התעלם רש״י מהאבנים שבנה משה בעבר הירדן, שמפורש בסוטה שם שהם השתים עשרה אבנים הראשונות.

ויש שרוצים לומר שרש״י פירש לפי הירושלמי שהיו ארבעה מיני אבנים, ויש רוצים להגיה ברש״י כמו הגמרא בסוטה. ולא מצאנו לעת עתה יישוב לפרש את דברי רש״י כראוי.

והעולה מכל זה בפירוש הפסוקים הוא כך: מה שכתוב בפסוק ב' והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר ה׳ אלוהיך נותן לך והקמות לך אבנים גדולות, הכוונה לאבנים שהקים יהושע בתוך הירדן.

ומה שכתוב אחר כך, ושדת אותם בשיד, וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך, מדבר על סוג אחר של אבנים, והם האבנים שלקח יהושע מתוך הירדן ובנה מהם מזבח, שאותם שדו בשיד וכתבו עליהם את התורה.

ובפסוק ד׳ מפרש את הדברים איך תעשו עם האבנים הללו, והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל ושדת אותם בשיד. ובנית שם מזבח לה׳ אלוהיך וגו'. וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב. זהו תוכן ביאור הפסוקים, לפי העולה מדברי חז"ל במסכת סוטה.

ועתה לפי כל זה, עלינו להבין למה צריך שלושה סוגי אבנים, ולמה רק באבנים מהסוג השלישי עשו את כל ענין בנית המזבח וכתיבת דברי התורה, שכל ענין זה טעון ביאור.

ג.

וכדי לפרש בס״ד את הענין, יש להקדים מענינא דיומא. הנה אנו נמצאים כעת בימי חודש אלול, ורבים מישראל משתדלים לעורר את עצמם בימים אלו, ולחפש דרך איך לעשות בעצמם איזה שיפור רוחני, ולקבל על עצמם איזה קבלה אפילו לתקופה קצרה, כדי לעשות איזה שינוי לטובה בימים אלו.

וצריך לדעת, שכל שינוי לטובה, בנוי משלושה שלבים.

א) ההתעוררות שאדם מתעורר להבין שצריך לעשות שינוי בעצמו.

ב) הקבלה שהוא מקבל על עצמו לעשות את השינוי לטובה.

ג) כאשר הוא מבצע בפועל ובאופן מעשי, את אותה קבלה שהוא קיבל על עצמו.

ומה שצריך לדעת, שהעיקר בכל שלושת השלבים הללו, הוא השלב השלישי, שהוא מה שאדם משנה בפועל מהנהגתו. אבל מה שאדם מתעורר לעשות שינוי בעצמו, ואפילו מחליט ומקבל על עצמו להשתנות, כל זמן שלא עשה איזה פעולה למעשה, עדין אינו מספיק.

ואת אמיתת הכלל הזה נוכל לראות מתוך דברי רש״י בפרשת בא (יב) על הפסוק והיה לכם למשמרת וגו', שהביא את דברי המכילתא וזו לשונו: היה רבי מתיא בן חרש אומר, הרי הוא אומר ואעבור עליך ואראך והנה עתך עת דודים, הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו, ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו, שנאמר ואת ערום ועריה. ונתן להם שתי מצוות, דם פסח, ודם מילה שמלו באותו הלילה, שנאמר מתבוססת בדמיך, בשני דמים. ואומר, גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו. עד כאן לשונו.

ולכאורה קשה על זה, שאם הגיע זמן קיום השבועה שנשבע הקב״ה לאברהם אבינו, אם כן שיגאל אותם מיד, ולמה צריך עוד שיהיה בידם מצוות כדי שיגאלו?

ועוד קשה, הרי בפרשת שמות (ג, יא) שואל משה את הקב״ה: "מי אנכי כי אלך אל פרעה, וכי אוציא את בני ישראל ממצרים". ומפרש רש״י שמשה רבנו שאל שתי שאלות: מי אנכי, מה אני חשוב לדבר עם המלכים, ואף אם חשוב אני, מה זכו ישראל שיעשה להם נס ואוציאם ממצרים.

והשיב לו הקב׳׳ה: מה שאמרת מי אנכי כי אלך אל פרעה, באמת אין החשיבות בגללך, אלא כי אהיה עימך. ומה ששאלת מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרים, דבר גדול יש לי על הוצאה זו, שהרי עתידים לקבל את התורה על ההר הזה לסוף שלושה חודשים שיצאו ממצרים עד כאן לשונו.

אם כן מפורש, שיש זכות לישראל לצאת ממצרים, והוא מה שעתידים לקבל תורה. אם כן למה אומר כאן רבי מתיא בן חרש שלא היו לישראל זכויות לצאת ממצרים עד שנתן להם דם פסח ודם מילה?

ומשמע מזה שאף על פי שהגיע זמן השבועה להתקיים, וגם עתידים ישראל עצמם לקבל תורה, אבל בכל זאת צריך איזה דבר מעשי כבר עתה, אפילו מעט, ולולי זה אי אפשר לצאת ממצרים.

משל למה הדבר דומה? לאדם אחד שלוה מחברו סכום כסף גדול, וזמן רב עבר ולא החזיר כלום. ויום אחד הוא מגיע אליו ואומר לו, אתה יודע שאני חייב לך כסף ואין לי, אולי אתה מוכן למחול לי על חלק מהחוב?

אומר לו אותו אדם: בסדר אני מוכן, אוותר לך על רבע מהסכום. אומר לו הלווה, יישר כח אם כן אני חייב לך רק שלושת רבעים מן הסכום, וקם ללכת לביתו.

הזדרז המלוה ואמר לו: אני חשבתי שהחלטת לשלם לי מיד את שלושת הרבעים אם אותר לך על רבע, או לכל הפחות שתשלם לי חלק מן החוב מיד. אבל אם אין לך שום תוכנית לשלם עכשיו, ורק סתם אתה רוצה שאותר לך, דע לך שאיני מוותר לך כלום.

ולכן גם כאשר אדם רוצה לעשות שינוי בעצמו, לא מספיק שהוא מרגיש התעוררות שהוא צריך שינוי לטובה, ולא מספיק שהוא אומר שהוא מקבל על עצמו להשתנות באופן כללי. הוא צריך לרדת לפרטים, ולקיים למעשה את השינוי אפילו בדבר קטן, כי העיקר שהוא יראה בפועל ובאופן מעשי שהוא כבר נעשה יותר טוב. זה הדבר החשוב ביותר בכל המערכת הזו.

ד.

ויתכן לפי זה לפרש את מה שהתורה דורשת כאן מכל ישראל לשים שלושה מיני אבנים בשלושה מקומות, שהכל בא כהכנה לזה שעתידים ישראל להיכנס לארץ ישראל. שחששה התורה, מי יודע איך יוכלו ישראל להחזיק מעמד כשיכנסו לארץ ישראל, ויקבלו בתים חדשים מוכנים, ושדות וכרמים מוכנים, כמו שכתוב בפרשת ואתחנן (דברים ו, י -יב): "והיה כי יביאך ה׳ אלוהיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך, ערים גדולות וטובות אשר לא בנית. ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נטעת, ואכלת ושבעת. השמר לך פן תשכח את ה׳ אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים".

ובאה התורה לתת עצה לעם ישראל על ידי האבנים, איך ניתן לא לשכוח את ה׳ ולא לרדת ברוחניות, ועוד להתקדם ברוחניות. אומרת התורה, דבר ראשון משה רבינו צריך להקים שתים עשרה אבנים בארץ מואב. ותמיד שתים עשרה אבנים רומזות על שתים עשרה שבטים, וכמו שכתוב ביהושע (ד, ה): "והרימו לכם איש אבן אחת על שכמו למספר שבטי בני ישראל".

וכתיב שם (ח): וישאו שתים עשרה אבנים מתוך הירדן וגו׳ למספר שבטי בני ישראל.

וגם בספר מלכים (א׳ יח, לא) במעשה אליהו עם נביאי הבעל כתוב: "ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני יעקב".

ואותם שתים עשרה אבנים שהקים משה בארץ מואב, זה רמז על שנים עשר שבטים שמתו במדבר ולא נכנסו לארץ, שכולם מתו במשך שלושים ושמונה שנה על עוון המרגלים. וזה מזכרת עד כמה החטא גורם, וזה בסיס לגרום התעוררות אצל ישראל שהם בנים של אלו שמתו שם ולא נכנסו, שיראו עד כמה החטא גורם. וזה היסוד הראשון שמסייע להתקדמות רוחנית, שזה ההתעוררות והרצון להשתפר.

אחר כך ציוה הקב״ה את יהושע לקחת שתים עשרה אבנים ולשקע אותם בירדן. וזה רמז לקבלה שצריכים ישראל לקבל על עצמם לשמור את התורה, וכמפורש בסוטה (לד, ע"א) עודם בירדן אמר להם יהושע דעו על מה אתם עוברים את הירדן על מנת שתורישו את יושבי הארץ מפניכם, שנאמר והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, אם אתם עושין כן (פירוש: מקבלים עליכם) מוטב, ואם לאו באים מים ושוטפין אותיכם, מאי אותיכם? אותי ואתכם.

ועל זה רומזות שתים עשרה האבנים ששיקע יהושע בירדן והמים כל הזמן עוברים עליהן, להזכיר להם שהם קיבלו עליהם את שמירת התורה, ולגרש את כל הגויים מארץ ישראל, כדי שלא ישפיעו עליהם. וזה היסוד השני, שהוא לקבל על עצמו קבלות להתעלות רוחנית.

אבל גם התעוררות לקיים את התורה וגם הקבלה לקיים, עדיין אינן מספיקות אם לא עושים מיד משהו בפועל. לכן הם נצטוו את היסוד השלישי, שהוא לעשות הלכה למעשה מיד אחרי שקיבלו עליהם את שמירת התורה – לקחת עוד שתים עשרה אבנים מתוך הירדן ולהתחיל לעשות בהם מצוות, שלקחו אותם להר עיבל ובנו מהם מזבח, וכתבו עליהם את התורה, ואחר כך הלכו והקימו אותם בגלגל לזיכרון על חסדי ה' שבקע להם את הירדן. והכל היה באותו יום שעברו את הירדן, כמפורש בסוטה (לו, ע"א) כדי לקיים מצוות בפועל.

ה.

וזהו הלימוד הגדול מכל ענין זה. אין ספק שכדי שאדם יעשה שינוי לטובה בעצמו, הוא צריך מקודם התעוררות, כי ההתעוררות נותנת לו כוח להחזיק מעמד במאמץ שרוצה לעשות. ואין ספק שהקבלה שאדם מקבל על עצמו איזה תוספת חיזוק רוחני, זה גם נותן לו כוח להחזיק מעמד במה שמקבל על עצמו. אבל העיקר הוא מה למעשה הוא עשה.

אם מיד לאחר שקיבל על עצמו אפילו דבר קטן, הוא מבצע את זה באופן מעשי, יש תקוה שכל הענין הזה יתקיים. אם יש לו התעוררות, והוא גם מקבל על עצמו באופן כללי להיות יותר טוב, אבל הוא לא מביא את זה למעשה, הכל יפרח לבסוף ויתבטל.

כאשר אנחנו רוצים לעשות איזה שינוי לטובה בחודש אלול, אין לדחות את זה למחר, או לתחילת שבוע הבא וכדומה. עלינו לראות שהדבר יבוא לידי ביצוע מעשי מיד. וכאשר באופן מעשי אנחנו מתחזקים, זה עצמו מעודד אותנו להמשיך. אם אין שום דבר למעשה, כל הסביב אינו כלום, ועתיד להתבטל.

הקב"ה ברחמיו יסייע בידינו לקבל על עצמינו קבלה למעשה לימי הרחמים והסליחות, ונזכה להיכתב ולהיחתם בספרן של צדיקים גמורים.

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

2 תגובות על “פרשת כי תבוא”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. יאיר שלום הגיב:

  שיעור בפרשת כי תבוא "רצף של אתגרים רוחניים"
  אני רגיל לשמוע את שיעורי הרב בקביעות כל שבוע ואני נהנה לשמוע ואף לוקח רעיונות לבית הכנסת בו אני דורש.
  בשיעור הנ"ל הרב ציין בשם הראשל"צ רב יצחק יוסף שליט"א שהוא כועס על בחורים צעירים ש'דוחים בקש' את דברי גדולי הפוסקים כגון מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, והרב ציין את ירחון אור תורה.
  אני קורא הרבה פעמים בירחון אור תורה ואין שם את אותה רוח התנגדות שהרב תיאר.
  בפרט שהרב עובדיה בעצמו היה כותב כמעט קבוע מאמרים לירחון אור תורה. מאוד מאוד צרם לי, ואני חושש שהיה בדברים חשש לשון הרע.
  אין לי ספק שזה היה בשגגה ובשטף הדיבור. מקווה שדברי יובנו אל נכון.
  בברכת יגדיל תורה ויאדיר
  יאיר שלום

  • בועז שלום הגיב:

   ליאיר שלום, שלום
   אני רק ציטטתי את הרב יצחק יוסף שליט"א, והאמן לי שעוד 'בעדינות'… הרב בדבריו היה הרבה יותר נחרץ ודיבר על הנערים הללו בחריפות רבה.
   בכל אופן – לגוף טענתכם – 'לא ראיתי' אינה ראיה, והרב מדבר ללא ספק על עובדות, ולא המציא דברים מליבו.
   עם כל זה בוודאי שאין בדברים של הרב משום 'פסילה קולקטיבית' של הירחון ותכניו, ואין לי ספק שלא לכך הוא התכוין, והירחון הנ"ל הינו במה מיוחדת מאד לד"ת והלכה, ואף אני נהנה פעמים רבות לקרוא בו.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות