.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

פרשת ניצבים

דרשות על הפרשיות ההפטרות והמועדים

דרשות על ספר דברים

נושאי הדרשות שנמסרו [יתכנו שינויים]

פרשת ניצבים

*

חובתך רק היום – אז אל תתייאש!

[הרב בידרמן עם תוספות]

דרשה זו לא סוכמה בכתב. באפשרותך להיות שותף בזיכוי הרבים ולסכם את השיעור –

הן על ידי האזנה, הן על ידי סריקת OCR, והן על ידי טכנולוגיה ההופכת דיבור לכתב, ולסייע לכלל הגולשים באתר!

*

תחילת התשובה – ההכרה בחטא

[שדה אברהם לגרא"י קוק  – ההמשך הרב וולך תשפ]

דברים פרק ל  (יא) כִּ֚י הַמִּצְוָ֣ה הַזֹּ֔את אֲשֶׁ֛ר אָנֹכִ֥י מְצַוְּךָ֖ הַיּ֑וֹם לֹֽא־נִפְלֵ֥את הִוא֙ מִמְּךָ֔ וְלֹ֥א רְחֹקָ֖ה הִֽוא: (יב) לֹ֥א בַשָּׁמַ֖יִם הִ֑וא לֵאמֹ֗ר מִ֣י יַעֲלֶה־לָּ֤נוּ הַשָּׁמַ֙יְמָה֙ וְיִקָּחֶ֣הָ לָּ֔נוּ וְיַשְׁמִעֵ֥נוּ אֹתָ֖הּ וְנַעֲשֶֽׂנָּה: (יג) וְלֹֽא־מֵעֵ֥בֶר לַיָּ֖ם הִ֑וא לֵאמֹ֗ר מִ֣י יַעֲבָר־לָ֜נוּ אֶל־עֵ֤בֶר הַיָּם֙ וְיִקָּחֶ֣הָ לָּ֔נוּ וְיַשְׁמִעֵ֥נוּ אֹתָ֖הּ וְנַעֲשֶֽׂנָּה: (יד) כִּֽי־קָר֥וֹב אֵלֶ֛יךָ הַדָּבָ֖ר מְאֹ֑ד בְּפִ֥יךָ וּבִֽלְבָבְךָ֖ לַעֲשֹׂתֽוֹ:

פסוק זה עוסק במצות התשובה הכתובה לעיל (ע' ספורנו), ועליה אומר הכתוב, שהמצוה הזאת ״לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא"

ממשיכה התורה: ״לא בשמים היא לאמר: מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו, וישמיענו אותה ונעשנה״. מבואר כאן, שהיה מקום לומר שמצוה זו בכלל נמצאת בשמים, היא איננה כלל בהשמת של האדם, ״ולא מעבר לים היא לאמר: מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו, וישמיענו אותה ונעשנה״. בנוסף, ישנם לפעמים דברים החוסמים את הדרן להגיע אל היעד הנכסף, כמן שהדבר נמצא מעבר לים ואין אניות.

ומודיעה לנו התורה שכל זה אינו נכון, אלא ־ ״כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו״.

וביאר הספורנו: ״בפיך ובלבבך לעשותו – להכיר בלבבך את חטאך ואת הא-ל יתברך שחטאת לו, ולהתחרט ולהתוודות על זה בפיך״.

מה כוונת הדבר ״להכיר בלבבך את חטאתך״?

אדם סבור שהחלק של ההכרה בלב שחטא, הוא דבר פשוט מאוד. הרי ידועה לו רשימה שלמה של דברים שבהם הוא לא בסדר, א״כ הוא מכיר את חטאתו. נדמה לו שזה כך.

והאמת היא, שיכול אדם לדעת בשכלו רשימה שלמה של חטאים, ועדיין אינו מכיר את חטאתו, ונבאר.

כולם יודעים שאסור לאכול ביום של תענית, אבל לחולה מותר. יש אנשים כאלה שלהם מותר לאכול ביום תענית. ואם סבור אדם שהוא, לפי מצבו, מאלה החולים, נמצא שהנו פטור מן התענית.

אדם בדרן כלל, יודע על כל עבירה שהוא עושה שהיא אסורה, אבל הוא חושב כי לפי הנתונים שלו, לפי המצב שלו ולפי מה שקרה אתו באותו רגע, ״מה יכולתי לעשות״. ופירוש הדבר שאינו מכיר בלבבו את חטאו.

יבואו לאדם עם תביעה על ביטול תורה, כאן ביטלת תורה וכאן בזבזת זמן. נכון, הוא יודע עובדה זו, אן יש לו הרבה תירוצים למה עשה זאת. כל זמן שיש לו תירוצים למה עשה זאת, הוא אינו מכיר את חטאו. לא רק את הא-ל יתברך שחטא לו אינו מכיר, אלא אפילו את החטא עצמו הוא לא מכיר כלל!

להכרה זו נדרש לימוד המוסר כדי להגיע להכרה עצמית.

אבל ישנו חלק נוסף: להכיר ״את הא־ל יתברך שחטאת לו״. כאן כבר אדם חושב: את הקב״ה הרי ודאי אני מכיר, מה השאלה.

אם אדם היה עומד ועושה חשבון, היה מגלה כי דוקא כאן עבודת התשובה קשה ביותר, שכן בכל חטא יש את החטא בעצמו, העבירה, שעליה מבקשים: ״סלח לנו אבינו כי חטאנו״, עבירה פוגעת באדם, ״מחל לנו מלכנו כי פשענו״. מלך, יש כבוד מלכות, ואדם צריך מחילה על פגיעה בכבוד מלכות.

ובעצם, זהו עיקרו של החטא. על דברי חז״ל (אבות ב, א): ״הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה״ כתב הרבינו יונה לבאר טעם הדבר, כי אין להביט אל ״קטנות המִצְוָה אלא אל גדלות המצַוֶה״.

עצם הדבר שאדם עבר על ציווי של הרבש״ע – זה עומק החטא שבחטא. מלבד מה שעבירה אפילו בשוגג מקלקלת ופוגמת באדם, אבל העיקר הוא מה שעבר על ציווי בוראו.

הרבה פעמים אדם מבקש סליחה, אבל אם היה יודע באמת שניגש הוא לפני מלך מלכי המלכים לבקש ממנו סליחה על שעבר על דבריו, היתה צורת אמירת הסליחה נראית אחרת לגמרי.

ציור לזה מוצאים אנו במעשה מופלא שסיפר אחד מגדולי תלמידי הסבא מסלבודקא,

הגאון רבי יחיאל יעקב וינברג, בעל השרידי אש.

בצעירותו למד בישיבת סלבודקה, ובאותה תקופה היה הגאון רבי נפתלי אמשטרדם זצ״ל, מאדירי התורה שבאותו דור, מגיע מידי פעם לישיבת סלבודקה ולומד עם בחורים. גם למיודענו, בעל המעשה, היתה קביעות של לימוד עימו.

והנה שקידתו ויגיעתו בתורה של אותו בחור היו לשם דבר. כל כולו היה שקוע בלימוד והיה שוכח עולם ומלואו. לפעמים גרם הדבר ששכח הוא להתפלל תפילת מנחה. הדבר העיק עליו, והוא הלן לרבי נפתלי לבקש תיקון על כן.

הוא פנה אל רבו ושאל ממנו לתת לו עצה וסגולה נגד השכחה. ״מה אתה שוכח?״ שאל הגר״נ, והוא ענה: ״אני שוכח לפעמים להתפלל מנחה״.

נעץ בו שתי עיניים תמהות ומבטו היה כל כך איום ואמר בחרדה: ״לגמרי שוכח אתה להתפלל, או רק בציבור אתה שוכח להתפלל?״

מרוב פחד ממבטו החודר מיהר הבחור לענות: ״אני רק שוכח להתפלל בציבור״… נרגע קצת הגר״נ ואמר: ״שעבד עצמך להתפלל תמיד בישיבה״.

לאחר שיצא מלפני רבו, חש הבחור נקיפות מצפון. סוף כל סוף הוא שיקר לרבי נפתלי. הלך אל הסבא מסלבודקה וסיפר לו את הדברים.

שמע הסבא את הדברים, וגער בו: ״שקרן! הונית דעתו של אדם גדול וצדיק. לך לרבי נפתלי והודה על האמת!״

בתחילה הוא ניסה לסרב מרוב הפחד ממבטו של ר׳ נפתלי כשישמע שלא אמר את כל האמת, אבל הסבא גזר עליו שבאם לא יציית לו אסור לו לדרוך על מפתן ביתו!

קיבל הבחור את הגזירה ונכנע בפני הסבא, ופנה ללכת אל הגר״נ ככלי מלא בושה.

ההליכה עד ה״קלויד של רבי נפתלי היתה מהלך שעה ארוכה בדרך מושלגת, וכל הדרך ־ כך הוא מתאר – היתה הרגשתו נוראה. הוא צייר לעצמו כיצד הוא עומד לפני רבי נפתלי וכולו מסמיק מבושה ולאחר מכן מחויר מרוב פחד, ובסוף בקול רועד ובאימה יתירה הוא מוציא מפיו את המילים: ׳שיקרתי לכבוד הרב׳…

וכן הוא הולך והולך, כאשר כל פסיעה עבורו היא בגדר מעשה של מסירות-נפש, שנעשה אך ורק בגלל שכן הסבא ציוה עליו לעשות.

כשהגיע למקומו של ר׳ נפתלי וכבר עמד להיכנס אליו, השיגו בחור מהישיבה ואמר לו: ״הסבא שלח אותי לכאן כעת בכרכרה מיוחדת כדי להשיג אותן [הוא ידע שאתה תלך ברגל] ולומר לך שתחזור מיד׳;..

חזר הבחור אל הסבא כשכולו אומר תמיהה, והסבא הסביר לו: ״לא רציתי לגרום לך בושת פנים, רק לנקותך ולעקור ממך את זוהמת השקר, וכיון שראיתי שהיית מוכן במסירות נפש ללכת ־ הרי שכבר התלמדת לא להיות שקרן, ודי בזאת. סר עוונך וחטאתך יכופר!״

ובעל המעשה היה מסיים ואומר: זו היתה דרך החינוך של סלבודקה!

סיפור זה מופיע בגרסה שונה, שניתן ליצור התאמות ביניהן [שבתחילה הגר"נ התעלף, והרב וינברג הרגיעו שרק הפסיד במנין, וע"ז שלחו הסבא לומר שוב את האמת וכו']

״אוי, הפסדת מנחה?!״ [הגרב"מ אזרחי בראיון חג מוסף חוה"מ סוכות יתד תשעח]

״את הסיפור הבא סיפר לי הגאון הגדול רבי יצחק קוליץ זצוק״ל, רבה של ירושלים. מי שסיפר את זה לרבי יצחק, היה הגאון הגדול רבי יחיאל יעקב וינברג זצוק״ל, שהגר״י קוליץ היה אצלו ר״מ במונטריי. שאלתי את רבי יצחק אם מותר להזכיר את השמות. הוא אמר ששאל את זה את הרב וינברג, שהשיב לו: ׳זאת מצווה!׳ ״וכך מספר רבי יחיאל: ׳הייתי בחור צעיר ומוכשר בסלבודקא. ב״ה הייתי מתמיד גדול. פעם אחת קרה, לא היה לי שעון ולא ראיתי מתי מתחלף היום ללילה. הרמתי את ראשי, רציתי להתפלל מנחה ונוכחתי לדעת לחרדתי שהלילה כבר ירד… מה עושים ? לא התפללתי מנחה! הולכים לאלטער׳.

״הוא הלך לאלטער וסיפר לו את אשר קרהו. ׳חשבתי שייתן לי איזה עצה או תיקון׳, אמר [א.ה. הוא לא הלך לשאול אותו בדיני "תשלומין"…]. אבל האלטער רק ענה לו: ׳לך ללמוד׳. רבי יחיאל יעקב התפלא מאוד, אבל אם כך אמר האלטער, הוא שב והשקיע עצמו בלימוד, תוך השתדלות לעשות כל מיני סימנים שזה לא יקרה שוב. כעבור שבועיים, האלטער עומד מהצד ומסמן לרבי יחיאל באצבעו, זאת אומרת שהוא קורא לו לגשת אליו.

׳״אתה זוכר שסיפרת לי שהייתה לך בעיה?׳ שאל אותו. ׳חשבתי שהנה הוא מציע לי פתרון׳, סיפר רבי יחיאל. ואז אמר האלטער: ׳אנחנו יודעים שרבי נפתלי אמסטרדם בא מפעם לפעם להיות כמה שבועות במחיצתנו. אנחנו גם יודעים שכשהוא בא, הוא בוחר בך לחברותא ואתם הולכים ללמוד בבית הכנסת מעבר לנהר, בקובנה, ויש לשער שכך יהיה גם הפעם. אם אכן כך יהיה, בדרך תספר לרבי נפתלי את הבעיה שהייתה לך.

״סיפר רבי יחיאל: ׳עדיין לא ידעתי בדיוק מה רוצה האלטער, אבל קודם כל נוכחתי שזה נכון מה שהרגשתי, שהוא באמת חושב עליי…׳. כעבור זמן הגיע רבי נפתלי לישיבה ורבי יחיאל יעקב נטל את הגמרא והלך יחד עמו ללמוד. ׳הלכנו עד לנהר ואני סיפרתי לו שהאלטער הורה לי לשתף אותו בבעיה שהייתה לי. רבי נפתלי השתומם, אך שאל במה דברים אמורים. סיפרתי לו על הפסד תפילת המנחה, תוך כדי היותי שקוע בלימוד. ורבי נפתלי אמר: ׳אוי! הפסדת מנחה?!׳ ונפל מתעלף…

״ואמר הגרי״י וינברג זצוק״ל: ׳עברתי את כל המחנות, את מאורעות הנאצים בשואה. הרבה דברים לא יכולתי לקיים, אבל תפילת מנחה מעולם החסרתי!…״

מסיים הגרב"מ אזרחי: ״תראו מה היה מונח אצל האלטער. הוא לא העיר לרבי נפתלי. הוא חיפש משהו שיזעזע אותו. הוא ידע שרבי נפתלי יגיב בחריגה עצומה כשישמע שהחמיץ מנחה. וכך היה. זה חינוך של האלטער!״

כשמתבוננים, מבין כל אחד שלבוא לפני גדול הדור כר׳ נפתלי ולומר לו: ״שיקרתי לך״ או ״לא התפללתי מנחה״, דבר איום ונורא הוא.

מדוע איננו חשים כזה פחד או בושה?

והנה בימים אלו עומדים אנו לפני הרבש״ע ב׳סליחות׳ ואח״כ ביו״כ מתוודים לפניו חמש פעמים, ומונים לפניו לא חטא אחד, כדוגמת ״שכחנו להתפלל מנחה״, אלא רשימה שלימה של עוונות וחטאים:

״אשמנו, בגדנו״. בוגד הוא אדם שלוקח את כל הטובות שקיבל ופועל נגד הנותן, בוגד בו. ״גזלנו" – לקחנו דברים במילה, מה שלא מגיע לנו כלל, ״הערנו, הרשענו וכו'״ רשימה שלימה [וביו״כ אף אומרים זאת עם ניגון מיוחד…], ועל כל אלו מבקשים מחילה.

היה צריך להיות, אם כן, שנחוש לכל הפחות כמו אותו בחור ששיקר לר׳ נפתלי ונדרש להודות בפניו על כך. כיצד יתכן שאיננו חשים כך? הלוא דבר הוא!

התשובה היא, שרגשות הבושה והבזיון שחש אותו בחור, נבעו מכך שחשב שהוא אמור לעמוד לפני ר׳ נפתלי פנים מול פנים, ואז להתנצל בפניו.

אם הסבא מסלבודקה היה מצווהו לרב וינברג ללכת לביתו שלו, ולומר שם בינו לבין עצמו עשר פעמים ששוב לא יאמר שקר, רק אמת וכו', היה אומר זאת בכל הרצינות והיה מחליט את הכל בהחלטות אמיתיות,

אך הרגשת בושה לא היתה לו!

רק אחרי שמכירים לפני מי עומדים, ניתן לבקש סליחה!

אם כן, מה שחסר לנו בוידוי, ושעליו נאמר ״כי קרוב אליך הדבר מאוד״ ־ זו ההכרה ב״א־ל שחטאת לו״. ועל זה טענו כלל ישראל: ״בשמים היא״, ״מעבר לים היא״ "רחוקה היא״.

אין, אם כן, באמת ניתן לזכות לכך? על ידי תשובה!

שכן, תשובה אין עניינה שאדם יעמוד ויוכיח וייסר את עצמו: הייתי כך וכך, חטאתי כך וכך וכו'. גם זה דבר טוב, זוהי הכנה לתשובה, אבל התשובה עצמה היא לעמוד לפני הרבש״ע ולהתוודות לפניו.

הצעד הראשון בעשיית תשובה הוא ״להכיר בלבבך את חטאתך״ – להכיר בעובדה שהיית ״בוחר״ ברע. אולם מאידך עליך גם להכיר ״את הא-ל יתברך שחטאת לו״, ואז תדע שאף לאחר שכבר נכשלת בחטא יש בידך לחזור ולהתקבל בתשובה שלימה.

זהו הוידוי ״חטאתי לפניך״ – וכיון שכן שואף אני לשוב בחזרה ולעמוד לפניך. אם אדם יבחר בדרך זו, הרי התייצב על כיוון ודרך חיים של תורה, ואז מובטח הוא ״כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם״.

[הרב וולך תשפ] להכנס לראש של פרעה

יש אמרה של רבי לייב חסמן (בספרו אור יהל) שאומר:

כשאנו רואים את ההתנהגות של פרעה את השבשבת שלו, מסכים וחוזר בו שוב, משלח את ישראל ורודף אחריהם, ובלשונו אומר 'היינו רוצים להיכנס ללבו ולהבין את המפצלת שבו'.

ולמעשה הוא אומר אנחנו לא צריכים לחפש הרבה מספיק שנסתכל במראה ונבין מה חשב פרעה,

רק שפרעה זה במידה מוגזמת, אבל בכל אחד מאתנו יש את השבשבת הזו של ההסכמה והחזרה.

״ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף״, גם על הצד שהיה מלך חדש מה הוא לא ידע, הוא לא שמע, לא סיפרו לו, הוא לא חקר?

על אחת כמה וכמה שאומרים רבותינו שזה מלך חדש שהתחדשו גזרותיו. ״אשר לא ידע את יוסף״ – עשה עצמו כאינו יודע! והוא הולך ומשעבד עם שלם על לא עוול בכפו וכשבאים אליו ודורשים ממנו לשחרר את העם הוא ממאן, ומקבל מכות ושולח בעל כורחו והיינו רוצים להבין את הצד שלו, ומה הוא חשב? מה היה מבטו?

דברי השר של פרעה

על פרעה אין לנו טענות, אבל הייתי רוצה להקריא מה שאמר השר של פרעה (מלאך) כשהתנגד לטביעת המצריים בים. כתוב ״והמים להם חומה״ אל תקרי ״חומה״ אלא חמה היה שם דיונים ודינים שטענו שאין לגאול את ישראל. כותב המדרש שזה מה שאמר שרו של מצרים (מדרש אבכיר הובא בילקוט שמעוני): עמד עוזא שר של מצרים לפני הקב״ה ואמר לפניו: רבש״ע נקראת צדיק וישר ואין לפניך לא עולה ולא משוא פנים ולא מקח שחד, למה אתה רוצה להטביע מצרים, כלום הטביעו בני מבניך או הרגו מהם? [מבאר בס' אוזן שמואל די אבילה שטענתו הייתה שהרי המלאך גבריאל הצילם כמובא במדרש, כך שלבסוף לא הטביעום…] בשביל ששעבדו בהן אתה רוצה לטבען?

כבר נטלו שכרן כל כסף וכל זהב שלהן. הטענה של שרו של מצרים שלמעשה הם לא עשו כלום, ואיך ייתכן הדבר?

הקוזק הנגזל

נקדים מעשה – סיפר לי הרב יהושע ציביון (חתנו של רבי חיים קנייבסקי) שפעם הרב עלה אליהם הביתה (כנראה לפני שלושים שנה) והיו להם ילדים קטנים בבית והרבנית השכיבה אותם לישון והם ביקשו סיפור לפני השינה והיא סיפרה להם: כפרי מחוסר ממון נסע לעיר הגדולה לחפש פרנסה. בהגיעו מצא עבודה להיות שוליה של אופה. בעבודתו מצא לחם לאכול, מעון חם ללון בו ועם הזמן למד את המקצוע. כך חסך סכום נאה. בחלוף הימים נפרד הכפרי ממעבידו, נטל את סכום הכסף בידו ושם פעמיו אל כפרו. ״סכום זה יספיק לי לפרוע את כל חובותיי ואף לפתוח מאפיה קטנה״ חשב לעצמו. הרהוריו נקטעו בפקודה חדה: ״עצור!״ מהחורשה הגיח שודד דרכים, ״או הכסף או חיים!״ קרא לעברו, כשרובה טעון בידו. אין מתווכחים עם רובה טעון, וכל אשר לו ייתן בעד נפשו… נטל את צרור כספו ומסרו לשודד. ״בקשה לי אליך״ אמר הכפרי לשודד, ״ראה נא, כסף זה חסכתי במשך שנתיים להביא אל בני ביתי.

הם מחכים ונכספים להגעתי עם כספי באמתחתי, אך מכיוון שעתה ריקם שלחתני הם לא יאמינו לי ויאמרו שבזבזתי את כל הכסף בתאוות שונות. אנא ממך, מבקש אני ממך לתלות את מעילי על העץ ואתה תירה בו מספר כדורים, כך יאמינו שנשדדתי…״ נאות השודד ופתח בצרור יריות אל המעיל התלוי על עץ. עמד לידו הכפרי וצעק: בוא נעשה את זה יותר אמין ותירה גם בכובע בבקשה. והוא מתחנן: ״עוד! עוד! תירה עוד כדורים״. ״אין עוד כדורים״ השיב השודד. כששמע כך הכפרי קפץ על השודד הפיל אותו על הארץ ודרך עליו נתן לו סתירה לפה וסתירה לשם השיב כספו. זה היה הסיפור שלפני השינה מזה יהיו להם חלומות טובים…

שומע את זה רבי חיים ושואל את בתו: למה לא סיימת את הסיפור? איזה סיום יש? שאלה.

אמר לה רבי חיים שזעק השודד לעברו: ״למה רימיתני? לא מספיק שהפלת בי את מכותיך, עוד לקחת את כספי…״ ולענייננו –

כיצד פרעה מסלף את העובדות ומוחק את ההסטוריה?? וכי באמת שרו אינו מבין שמגיע להם למות בטביעה?

והתשובה: שזה מובְנה בנו הגישה הזאת, ״וירעו אותנו המצריים ויעננו ויתנו עלינו עבודה קשה״ אומרים רבותינו (השל״ה הקדוש) ״וירעו אותנו״ – עשו אותנו לרעים, פירוש אחד שהחטיאו אותנו, ופירוש שני שהם סילפו את כל

העובדות וטענו שאנו הרעים ולא הם.

ביאורם של דברים פרעה באמת פחד מעם ישראל ״רב ועצום ממנו פן יקרה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאנו״ כשאדם חושש הוא יכול להפוך את כל המציאות ולהתאים אותה לחששות שלו.

אני בסדר גמור

נזכיר גמרא (גיטין נז) ופסוק בנביא אמר רבי יהושוע בן קורחה (לפי המסורת הוא היה בנו של רבי עקיבא דור אחד אחרי החורבן שהרי רבי עקיבא היה בתקופת הבית): סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים בבקעה זו הרג נבוזראדן שר הטבחים (בחורבן בית ראשון) מאתיים ואחד עשרה רבו (שני מיליון ומאה ועשר אלף) יהודים, ובירושלים הרג תשעים וארבע רבוא על אבן אחת עד שהלך דמם ונגע בדמו של זכריה לקיים מה שנאמר ״דמים בדמים נגעו״. חשבון פשוט למעלה משלושה מיליון איש שהרג נבוזראדן בשני מקומות. בסוף אחרי החורבן הוא קורא לירמיהו הנביא ומה יש לו לומר האדם שידיו טבולות בדם שלושה מיליון יהודים? (ירמיהו מ ב) ״ויקח רב טבחים לירמיהו ויאמר אליו ה׳ אלוקיך דיבר את הרעה הזאת אל המקום הזה ויבא ויעש ה' כאשר דבר כי חטאתם לה' ולא שמעתם בקולו והיה לכם דבר [הדבר] הזה״ זה נהיה מאליו!

אדם שהרג במו ידיו כל כך הרבה והוא טוען שזה לא הוא, זה הקב״ה והוא בסדר גמור. איך אדם יכול להשיל מעליו את כל האחריות?

הוא קורא לירמיהו ואומר: הרי אתה הזהרת מפני החורבן וזה הגיע להם ממרום כל מה שאמרת!

דרך כל איש ישר בעיניו

יש פסוקים בספר משלי ונקרא אותם ונאמר את דברי רבינו יונה על הפסוקים הללו

״דרך כל איש ישר בעיניו ותוכן ליבות ה׳״, כותב רבינו יונה: מידות האדם וטבעו ישרים בעיניו – מה שהאדם עושה זו בעיניו הדרך הישרה שבה צריך ללכת, ולא יביט בסלף עיונו ועיוותיו – הוא לא יבין כמה זה מסולף ולא נכון, ועל כן קשה מאוד הדבר שיתקן האדם דרכיו ומידותיו – אין אדם שקל לו לשפר מידות לא בגלל עצם הקושי אלא בגלל שהוא רואה שזה לא רק בסדר אלא הוא בטוח שמה שהוא עושה זה מה שצריך לעשות.

ופסוק נוסף ״כל דרך איש זך בעיניו״ – זה לא רק ישר אלא זה שמן זית זך אין דבר ישר מזה.

אי אפשר לשכנע עצל

היה בחור בישיבה שהפך את הסדרים, היה ישן ביום ולומד בלילה, הוא היה בחור טוב הוא לא התפרפר הוא לא התעצל הוא פשוט היה לומד עד שתיים בלילה והיה ישן עד שמונה וחוטף תפילה ומוותר על ארוחת בוקר הכל היה אצלו מוזר… המשגיח קרא לו לשיחה והוא התחיל לשכנע את המשגיח שכולם צריכים להיות כך הרי כתב (עירובין סה) שלא נברא הלילה אלא לגרסה, וכל מי שעוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביום (אצלו בשינה)… אומר לו המשגיח: לא באתי לשכנע אותך שאתה לא בסדר אלא שהישיבה לא מסכימה לדרך שלך ואם אתה רוצה להמשיך כך תמצא מסגרת אחרת לכך. ולמה הרב לא בא לשכנע אותי?

ענה לו המשגיח: יש לי פסוק ״חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם״ אין מידה יותר שלילית מאשר עצלות, כל דבר אדם יכול לנצל לטוב אבל בעצלות אדם מאבד חיים. אפשר לשכנע עצל שהוא לא בסדר? לא! בגלל שהוא יותר חכם ממי שמדבר אליו הוא ינסה לשכנע את השני שעצלות זו הדרך שצריך לבחור בה מי שעצלן חייו כפולים בגלל שהוא הולך בהילוך איטי… בקיצור לשכנע משהו שההתנהלות שלו היא לא בסדר זה אבוד מראש.

על אמרך לא חטאתי

האם אפשר לשכנע מישהו שהמעשים שלו לא בסדר? [לא המידות שלו! זה פשיטא שלא ניתן לשכנעו…]

מישהו נתן סטירה למישהו ואני רוצה לשכנע אותו שהסטירה הייתה מיותרת, מישהו 'ירד' על מישהו ואני רוצה לומר לו שלא כך נוהגים, אפשר?

ירמיהו הנביא (בסוף פרק ב) מדבר על מה שיש לו לומר על עם ישראל, הגמרא אומרת (יומא ט) לא חרב בית ראשון אלא שהיו בו שלשה עבירות חמורות, גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה, והתביעה העיקרית ״הנני נשפט אותָך על אומרך לא חטאתי״ דור של רוצחים, אך אי אפשר לשכנע אותו שהרצח שלו לא היה במקום…

רבי חיים שמואלביץ מביא את הפסוק הזה ומצביע על מילה ברש״י ״על אומרך״ – בליבך!

זה לא שהם יודעים שהם לא בסדר ולא מוכנים להודות על כך, אלא הם בטוחים בזה בליבם שהם בסדר.

רבינו בחיי מביא פסוק בזכריה ״יהרגון ולא יאשמו״ הם הורגים ובטוחים שזה מה שצריך לעשות!

להבין את הבעיה

אחד הקשיים שבחזרה בתשובה זה בגלל שהאדם לא מבין שהוא חטא בכלל,

רבינו יונה כותב (שערי תשובה שער ב אות ח) "יש אנשים רבים יימנע מהם אור התשובה כי הם זכים וטהורים בעיניהם ולא יתעשתו על תיקון מעשיהם" – הם לא יודעים בכלל על מה הם צריכים לשוב בתשובה, "כי ידמו בנפשם כי הם מתוקנים, והם חטאים מאוד והלא כתוב ״כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא״.

רבינו יונה הוא ספר מיוחד קודם הוא ספר הלכה (כך כותב רבי עקיבא איגר) אבל מה שמיוחד שהוא לא מביא דבר בלי גיבוי, והוא מוצא לנכון להביא פסוק להוכיח שאתה לא מושלם, כלומר בלי הפסוק הזה אני לא יכול לומר שאתה לא מושלם! אם אין אדם מושלם, אז כנראה שגם אתה לא מושלם ובלי הפסוק הזה היינו בבעיה.

עושים מעשה זמרי ובטוחים שמגיע להם שכר

הגמרא (סוטה כב:) מספרת שינאי המלך אמר לאשתו לפני שנפטר מן העולם: אל תתייראי לא מפני הפרושים ולא מפני הצדוקים, אלו שתי הסיעות שהתגוששו בירושלים באותם הימים מהם אל תפחדי, אלא מן הצבועים שעושים מעשי זמרי ומבקשים שכר כפנחס. ואומר רבי חיים שמואלביץ שהוא קיבל מרבי ירוחם ממיר, שלא מדובר שהם עושים מעשה זמרי ומתחזים כפנחס והם מקווים שלא ידעו את האמת עליהם, אלא הם באמת חושבים שעל מעשה זמרי מגיע להם שכר כפנחס, הם בטוחים שזה מה שנכון היה לעשות.

כיצד יתכן הדבר??

רבי ישראל סלנטער אמר שבמערכת השיקולים של האדם למעשה יש שתי מערכות שונות האחת מהשנייה, מערכת שכלית ומערכת רגשית.

המערכת השכלית היא אובייקטיבית היא מניחה את הנתונים ומשקללת בניהם מה צריך לעשות, דרך אחת בטוחה והשנייה מסוכנת ונבחר בבטוחה, וברגע שהאדם שוקל במאזניים שכליות תמיד הוא ילך נכון.

אבל ברגע שהמערכת היא רגשית ויש נטייה לאחד הצדדים לחיוב או לשלילה, האדם לא מתעלם משום שיקול.

הוא יודע את כל השיקולים, אבל כל המשקל מונח על הצד שהוא חפץ בו.

הצדדים האחרים הם ידועים אבל לא שוקלים!

במה אתה מתמקד

נזכיר ממש בקצרה נשאל ארבע שאלות וכל אחד מאיתנו ינסה עליהם לעצמו:

 1) האם יש בי מידות רעות? נשיב כן. 2) האם עברתי בחיים עבירות? נשיב כן. 3) האם אני אדם טוב וחיובי? גם על זה נשיב כן.

4) איך זה הולך ביחד? ולכאורה איך אדם יכול להיות מודע לכל החסרונות שלו ולראות את עצמו לטובה?

והתשובה: שלא סיימנו את כל השאלות כי יש גם עוד שתי שאלות

1) האם יש לי גם מידות חיוביות? 2) האם עשיתי גם מצוות?

והואיל ואדם קרוב אצל עצמו, אז אני שם את כל הדגש על המידות החיוביות, ומה עם השלילה?

אני לא מתעלם ממנה רק שהיא לא שוקלת…

אני אדם טוב עם חבילה על הכתפיים הטוב שבי זה אני והשלילה היא נספחת עם משולש אדום מאחורי עם כיתוב 'מטען חורג'…

ברגע שאנחנו מבינים שזה הקו אז באמת אין אדם שרואה חובה לעצמו ו״דרך איש ישר בעיניו״, כי את כל הפוקוס הוא שם על מה שהוא רוצה וחווה.

שאול ועמלק

נזכיר ומדובר על ענקים שבענקים שאין לנו מושג בגדלותם. שאול המלך היה האדם הצדיק ביותר בעם ישראל ״משכמו ומעלה גבוה מכל העם״ ״בן שנה שאול במולכו״ כבן שנה שלא טעם טעם חטא. נסביר: יש יהודי שמדבר לשון הרע (רק לתועלת כמונו…) אז נכון שאין לנו עבירה ולהיפך זה מצווה אבל טעמנו טעם של לשון הרע, זה בהיתר זה ממש מכשיר מצווה… שאול המלך לא טעם טעם חטא, הוא לא ידע מה זה לשון הרע לא להיתר ולא הייתה לו שום נגיעה בחטא, הוא היה אברך מבוגר היה לו כבר בן (יהונתן) בגילו של דוד הוא היה מלך שנתיים וחצי, והוא כבן שנה שלא טעם טעם חטא.

הקב״ה ממליך אותו למלך ושולח אותו ללחום בעמלק, ושאול יוצא למלחמה. הקב״ה מתגלה אל שמואל ואומר לו: ״נמלכתי כי המלכתי את שאול״, אני מצטער על כך הוא לא שמע בקולי אני מדיח אותו מהמלוכה. ״ויצעק שמואל אל ה' כל הלילה״ כ״כ חרה לשמואל כיוון שהכיר בגדלות של שאול והוא ביקש שהוא ימות לפני ששאול ימות כדי שלא יראה בסופו של שאול.

אין ברירה, ושמואל הולך אל הגלגל כדי להוכיח את שאול המלך ואולי להחזיר את הגלגל אחורנית, ושאול מקבל אותו ״ברוך אתה לה׳ הקימותי את דבר ה׳״.

שואל אותו שמואל: ״ומה קול הצאן אשר אני שומע באוזני״? עונה לו שאול: ״לזבוח לה׳ אלוקיך״, אומר לו שמואל: מי רוצה את הקורבנות? אנחנו רוצים שתשמע בקול ה׳. ושאול נשאר בשלו ״שמעתי בקול ה׳ והלכתי בדרך ה׳ ואביא את אגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי ויקח העם מהשלל לזבוח לה׳ אלוקיך״, מה אתה רוצה ממני?

דו שיח של חרשים הם לא שומעים אחד את השני, אני אומר לך שאתה לא שומע בקול ה׳ ואתה טוען ששמעת? והאמת היא ששאול מבחינתו הוא הרג את עמלק והוא הביא את אגג ויעשו לו משפט ראווה ״תשכל מנשים אמך״, ויקריבו את הצאן והבקר שהביאו… ברגע שיש לאדם את הקו שלו אין עם מי לדבר.

שאול רודף לדוד

שאול המלך רודף את דוד ודוד מאבד שנתיים מחייו, הוא נרדף על נפשו במדבר יהודה וחייו תלויים בחוט השערה והוא הולך לקעילה והם רוצים להסגיר אותו, וגם בזיפים רוצים להסגירו. הוא הולך לאכיש מלך גת ולאחר מכן הוא שולח את משפחתו למלך מואב והוא הורג אותם למצוא חן בעיני שאול.

על מה סבל דוד במשך השנתיים האלה? על כלום!

״הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו ויהי עוין את דוד מן אותו היום והלאה״,

הוא החליט שדוד מורד במלכות וצריך להורגו, ודוד אומר לו: אתה היית ביד שלי ואני יכולתי להרוג אותך ולא עשיתי זאת…

דוד נמצא בקעילה ונודע לו ששאול נמצא שם ובא ללוכדו, והוא שואל באורים ותומים והם אומרים לו שאנשי קעילה יסגירו אותו. מכל מקום כשנודע לשאול שדוד שם אמר ״מסר אותו ה׳ בידי״, הוא היה בטוח שהוא עושה את רצון ה׳ והקב״ה עומד לצדו.

אנחנו רואים בשאול רודף על לא עוול בכפו של דוד, והוא בטוח שדוד הוא המורד במלכות והוא בטוח שעשה כהוגן שהרג את נוב עיר הכוהנים.

הגוים בטוחים שהכל עשו בעבורנו…

רבי יעקב גלינסקי סיפר לי: הוא נכנס אל הסטייפלער ואמר: הרב יש לי קושיא. אמר לו הרב: נשמע. הוא מביא מסכת עבודה זרה ופותח בדף ב. למטה והוא מתחיל לקרוא: לעתיד לבוא הקב״ה מניח ספר תורה בחיקו ואומר כל מי שעסק בתורה יבוא וייטול שכרו, ומיד מתקבצות כל האומות כולם. ואומר להם הקב״ה: אל תבואו בערבוביה תבואו אחד אחד… מגיעים אדום ואומרים: הרבה מלחמות עשינו, הרבה שווקים תיקנו, הרבה מרחצאות בנינו, וכל זה בשביל ישראל שיעסקו בתורה. אומר להם הקב״ה: שוטים שבועלם הכל עשיתם בשביל עצמכם… שואל הסטייפלער: מה הקושיא? עונה לו רבי יעקב: הקב״ה אומר שכל מי שמגיע לו שכר שיבוא, כולם מגיעים חוץ מהיהודים? ועונה לו הסטייפלער: תשאל יהודי, אתה עוסק בתורה? הוא ישר יענה: אני? הרי אני אתבע על ביטול תורה אין יהודי שחושב שהוא באמת לומד, אבל הגויים חושבים שבאמת הם עוסקים והם הכינו את היכולת לבני ישראל לעסוק בתורה וזה שהם לא לומדים זה בעיה שלהם.

ולכאורה הרי רדפתם אותם וגזרתם גזירות שמד והרגתם ורדפתם ואיך הם יכולים לומר שהכל עשו בשביל ישראל, איך הם יכולים לרמות את עצמם?

והתשובה: שאין סוף לכמה שהאדם יכול לרמות את עצמו, וזה מה שצריך לעשות ולחשוב שהקב״ה מרוצה ממה שהם עושים.

בלועי קורח – הם בדאים!

יש אמרה ידועה מאוד של הרבי מרוז'ין (בבא בתרא עד) הגמרא שם מספרת שיההוא טייעא׳ אותו מורה דרך ששאל את רבה בר בר חנא: אם הוא רוצה לראות את בלועי קורח? והראה לו עשן יוצא במדבר מאיזה חור והוא לקח צמר רטוב ותקע בכידון והכניס באותו מקום באדמה וראה את כל הצמר חרוך, אמר לו שים אוזנך ושמע מה הם אומרים, ושמע אותם שצועקים: "משה אמת ותורתו אמת והן בדאין״ ואמר לו הטייעא, שלא רק עכשיו הם צועקים, אלא הם מתערבלים בגיהינום וכל חודש הם מגיעים לכאן ובסיבוב כרגע הם כאן וכל הזמן הם צועקים כך, וזה עונשם.

והוא היה כאלף חמש מאות שנה אחריהם…

שואל הרבי מרוז׳ין: לכאורה היה צריך להיות כתוב ״משה אמת ותורתו אמת ׳ואנו׳ בדאין״? בגמרא כתוב ׳והן׳ בדאין!

ועונה הרבי מרוז'ין: שהם צועקים ״משה אמת ותורתו אמת״, חלקנו על משה ואנחנו מצטערים.

ועל זה אומרת הגמרא, שהם בדאים!

כי אם הם חלקו עליו בעולם הזה, אז גם שם הם עדיין אוחזים שהם הצודקים,

רק אם זה כרטיס מגנטי של יציאה מהגיהינום, אז למה שלא נצעק?…

הם עדיין לא משוכנעים בכך, אלא הם חושבים שהם הצודקים!

אשר אמר ה' כי חטאנו…

יש שאלה מאוד יפה מובאת בשם החידושי הרי״ם מגור: המרגלים הגיעו וסיפרו על ״הרים גדולות ובצורת ועל בני ענקים שנמצאים שם״, העם שומע את זה ומתאבל ״ויבכו בלילה ההוא״, והקב״ה כועס אם אני אמרתי לכם להיכנס זה על אחריותי ואני אעשה את כל השאר הפעולות ״והמם מאומה גדולה עד השמדם״

אמר להם הקב״ה: אם אתם פוחדים, זה מה שיהיה לכם ״פחד פחדתי ויאתני ואשר יגורתי בא לי״ ואומר להם שהם לא יכנסו לארץ, ולמחרת משה אומר לישראל אתם לא נכנסים לארץ והם החליטו שהם רוצים בכל זאת לעלות לארץ ומשה מזהיר אותם ״אל תעלו״ והם עולים והכנעני בא לקראתם והכום מכה גדולה עד חורמה ה׳ ירחם…

יש מושג שנקרא בשם תשובת המשקל הגמרא אומרת (יומא פו) שאם אדם חטא בחטא מסוים אם הוא יהיה באותו מקום ובאתה שעה ובאותה אשה זו התשובה השלימה שלו, בני ישראל למעשה עשו כאן תשובת המשקל, הקב״ה כעס עליהם על שהם לא רוצים לעלות לארץ והם אומרים ״הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה׳ כי חטאנו״

וזו דרגת התשובה הגבוהה ביותר לא רק להתחרט ולהתוודות אלא לעשות מעשה של תשובה אז מה רע במה שעשו?

ועונה החידושי הרי״ם: שאם הם היו מכירים בחטאם אז היה מתכפר להם,

אבל הם אחזו שלא חטאו בכלל ״הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה׳ כי חטאנו״

הקב״ה אמר שחטאנו אבל אנחנו לא אוחזים כך, אנחנו אומנם לא נוציא עליו שם רע אבל זה המציאות.

הוא חושב שהוא צדיק

יש זוהר קדוש (חלק ג׳ דף רכ) שאומר שאין אדם שלא עובר דרך הגיהינום אלא שזה נחלק לשניים, יש כאלו שיורדים כדי להיות נידונים בו ויש צדיקים שמביאים אותם דרך הגיהינום שהנשמות שתלויים בהם הם יוכלו לחלץ אותם. משה רבינו אומרים שמזה הוא פחד ״ויראהו ה׳ את כל הארץ עד הים האחרון״ דורשים חז״ל עד היום האחרון, ואת כל מה שיקרה עם עם ישראל, הראו גן עדן והראהו גיהינום, והתחיל להתיירא. אמר לו הקב״ה ״הראתיך בעיניך ושמה לא תעבור״ הוא פחד מהכניסה לשם והבטיח לו הקב״ה ששם הוא לא יעבור…

יש אמרה של החוזה מלובלין, הגמרא אומרת (עירובין יט) שרשעים אפילו על פתחה של גיהינום אינם שבים בתשובה, לכאורה אדם חטא ושולחים אותו לגיהינום ואיך יתכן ששם הוא לא ישוב? ועונה החוזה: שהוא בטוח ששולחים אותו לשם כדי להיות נושא בעול עם חבריו והוא הולך לשם כדי למשוך נשמות…

 הפגיעה ברבי ברוך ממז'יבוז'

היה יהודי שפגע ברבי ברוך ממז׳עיבוז דיבר אליו שלא כדין ונוצר בניהם נתק ובערב יום כיפור כולם רצים לכולם לבקש סליחה מחילה וכפרה והחליט אותו יהודי שאם זה יום של התפייסות אז גם אני אלך להתפייס, הוא הרי היה בטוח שהוא הצודק הרב׳ה פגע בו ולא הוא ברב׳ה אבל אם כולם מבקשים אז גם אני אבקש…

הוא הלך לרב'ה ואמר לו: רבינו אני מבקש מחילה. וראו שזה קר ככפור זה לא אמיתי…

והרב'ה ענה לו: ״סלחתי – כדבריך״ אתה לא מבקש באמת אז גם אני לא סולח באמת…

הקצב שבטוח שהוא צודק ורב טועה

נזכיר גמרא (יומא פז.): הגמרא מספרת שרב היה לו דין ודברים עם איזה קצב, זה לא כתוב בגמרא אבל סביר להניח שהיה לו דין ודברים עם אותו הקצב לעניין כשרות בהמה והקצב סבר שהוא פסק שלא כהוגן, ובערב יום כיפור החליט רב שאם הוא לא בא לבקש מחילה אני ילך אליו לפייסו… פוגש בו אחד מתלמידיו רב הונא ושואל אותו: לאן רב הולך? ענה לו: להתפייס עם הקצב. ואמר התלמיד: אזיל אבא למיקטל נפשא… רב הולך להרוג אדם! הלך רב אליו והקצב היה עסוק באמצע לנתח עצמות של בקר והוא נושא את עיניו ורואה את רב ורב רצה לסיים את העניין ואמר לו הקצב: אבא את? לך אין לי עסק אתך! שמע רב והלך… הקצב ממשיך לקצב את העצמות וניתזה חתיכת עצם בראשו ומת במקום. לכאורה קשה: הרי אין לי ספק שאותו אדם עשה שלא כדין כשהוא הסתכסך עם רב אז למה רב הולך לפייסו? והתשובה: רב הולך לפייסו בגלל שרב בטוח שהקצב בטוח שהוא צודק ועד שרב לא יבוא לפייסו הוא לא ייתפייס. אבל איך ידע התלמיד שהוא לא התפייס ואמר ׳אזיל אבא למיקטל נפשא׳? ורואים שהתלמיד אמר שהקצב הוא כל כך בטוח שהוא צודק שעד כדי כך שהוא לא רוצה אפילו למחול לו…

אהרון משכין שלום

יש מדרש שכול יודעים ונעיין בו: רבותינו אומרים שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום (אבות א יב) איך הוא היה רודף שלום? אומרים חז״ל שהיו שניים רבים הוא היה הולך לאחד ואומר לו אני כרגע באתי מהשני והוא לא אוכל יומיים הוא פגע בך ואין לו מנוחה והוא רק רוצה להתפייס אבל הוא מתבייש לבוא לדבר אתך… רק תדע לך שאין לו מנוחה! אחר כך הוא הולך לראשון ואומר לו: תשמע השני נראה צל של עצמו הוא יודע שהוא פגע בך והוא מרגיש כל כך לא נוח לראות אותך, והם היו נפגשים האחד עם השני והיו נופלים האחד לזרועות השני וכל אחד היה בטוח שאין לשני מנוחה עד שיפייס אותו.

וצריך להבין, אדם כזה שזה למעשה ההנהגה שלו והוא עשה זאת אצל הרבה אנשים (כתוב ששמונים אלף ילדים נקראו על שמו כיוון שעשה שלום אצל הוריהם) ואדם כזה הנשק שלו זה אמינות ואם הוא יאבד את הנשק הזה אף אחד לא ישמע לו, ולמה אהרון לא חשש שיש אחד שרב עם חברו ויודע שהוא הטועה, ועשה שלא כדין?

בא אליו אהרון ואומר לו תשמע חבריך אוכל את עצמו וכו׳ ואף אחד לא עצר אותו ואמר שהוא עצמו הלא בסדר, ולמה לא חשש שזה יקרה?

והתשובה: שאין חשש כזה כי אין אדם שאוחז שהוא לא צודק ואם השני אוכל את עצמו הוא בצדק אוכל את עצמו ושניהם חושבים כך ואין יוצא מן הכלל אין אדם שלא חושב שבריב הוא הצודק.

לבן בטוח שהוא צודק

הדבר מופיע פסוקים מפורשים: יעקב אומר לנשיו שהוא רוצה לחזור לארץ, הוא רוצה לרפד להם את הבשורה ומספר להם את כל התלאות שהוא עבר עם לבן ״שהחליף את משכורתו עשרת מונים״ וכל מה שאמר לו עשה הפוך. והם עונות לו: ״הלא נוכריות נחשבנו לו כי מכרנו״, והם הולכים. לבן הולך אחריו ומאשים שהוא לקח את התרפים שלו, ואומר לו יעקב: תחפש וחז״ל אומרים שהוא לא מצא אפילו מחט ששייכת לו, אתה מכיר חתן שגר אצל החותן שלו עשרים שנה ולא מוצאים אצלו כלום מהחותן אפילו לא מחט ולא כפתור…

 ויעקב מתפרץ ואומר ״מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחרי? ואתה החלפת את משכורתי עשרת מונים ועבדת עלי עם הנשים שלי״. ולבן עונה לו: ״הבנות בנותיי והבנים בני והצאן צאני וכל אשר אתה רואה לי הוא״ הכל שלי!

ולכאורה איך יש לו כזה מבט? הרי יעקב רצה ללכת לפני שש שנים, ועשינו חוזה מה שלי ומה שלך ואיך הוא

יכול לחשוב שהכל שלו?

לאחר עשרת הדברות – דיני ממונות

יש אמרה של רבי ירוחם ממיר בשם הסבא מקלם: הקב״ה נתן את עשרת הדברות ולאחר מכן מיד יש את פרשת משפטים שהיא דיני ממונות, ולכאורה למה ישר מביאים את העניין הזה לאחר מתן תורה?

ועונה: שהאמת היא שפרוטה של השני זה דחוי, זה מאוס, אבל הצרה היא עד שמגיעים למסקנה שהפרוטה אכן של השני… כי הרי האדם רואה שהכל שלו ולכן צריכים דיני ממונות לדעת מה שלך ומה שלו כי אחרת היית חושב

שהכל שלך!

אדה"ר מחפש אשמים

אין אדם שלא רואה את הכל כשייך לו והעיוות הזה הוא גורם שגם אם הוא עשה לא נכון, הוא תמיד מוצא אשמים אז זה לא הוא, אדם הראשון חטא בגלל האישה, היא חטאה בגלל הנחש, והנחש אם היה לו אפשרות לענות הוא היה אומר דברי הרב ודברי התלמיד למי צריך לשמוע? מי אמר להם שמוע בקולי, הם עצמם אשמים! אין אדם שלוקח

אחריות. שאול אחרי שהבין שעשה שלא כדין הוא אומר ״יראתי את העם ואשמע בקולם״ זה לא אני אלא העם. פרעה אומר בסוף הפרשה ״ה׳ הצדיק ואני ועמי הרשעים״ אומר החתם סופר: שפרעה אמר ה׳ הצדיק ואני, רק העם שלי הם הרשעים. ומשה עונה לו: הלא הם עבדיך ואתה זה שמשפיע עליהם.

בשורה התחתונה אם אדם היה מכיר בעיוות שלו הוא היה יודע שהוא נוהג שלא כדין והיה עושה תשובה ומציל את עצמו, וחז״ל אומרים במדרש אם אדם הראשון היה אומר חטאתי הוא היה ניצל. וכן פרעה אם היה נותן להם ללכת שלושה ימים הוא היה ניצל והם היו חוזרים, ובגלל שלא הסכים הוא הפסיד הכל. כל כך קל לאדם ברגע שהוא לוקח על עצמו אחריות והוא יכול להימלט מן הדין. זה הלקח מיציאת מצרים וזה הלקח לדעת שני דברים, דבר ראשון שהמבט שלנו משוחד, ולדעת שאם נצא ממנו וניקח אחריות למעשים שלנו דרכינו תהיה סלולה.

נסמך מן השמים

בחז"ל מובא שבן עזאי נקרא בלא תואר רבי משום שלא נסמך. נפטר צעיר. מי נקרא רבי, ונסמך, ועוד מן השמים?

רבי אלעזר בן דורדיא. אדם שהדרדר עד לדיוטא תחתונה שאשה פרוצה אמרה לו שאין לו סיכוי לשוב בתשובה .

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יז/א

אמרו עליו על ר"א בן דורדיא שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות בשעת הרגל דבר הפיחה אמרה כשם שהפיחה זו אינה חוזרת למקומה כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה הלך וישב בין שני הרים וגבעות אמר הרים וגבעות בקשו עלי רחמים אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו שנאמר כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה אמר שמים וארץ בקשו עלי רחמים אמרו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו שנאמר כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה אמר חמה ולבנה בקשו עלי רחמים אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו שנאמר וחפרה הלבנה ובושה החמה אמר כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו שנאמר ונמקו כל צבא השמים אמר אין הדבר תלוי אלא בי הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו יצתה בת קול ואמרה ר"א בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא [והא הכא בעבירה הוה ומית] התם נמי כיון דאביק בה טובא כמינות דמיא בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת ואמר רבי לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן אלא שקורין אותן רבי!

בן עזאי השקדן – לא זכה, שמואל – לא זכה, ואילו רבי אלעזר בן דורדיא – זכה???

התשובה, רב הוא מי שלומדים ממנו הוראה. ומר"א בן דורדיא למדנו הוראה ולימוד, "אין הדבר תלוי אלא בי"!!

לא לתלות מצבנו באחרים. אלא לומר הדבר תלוי רק בי! לא לחפש תירוצים. לא להאשים את האשה!

אדה"ר נענש מפני שתלה באשה, כמדרש "מכסה פשעיו לא יצליח, זה אדה"ר. שאילו היה אומר חטאתי – היה חוזר לג"ע!

*

ניצבים – תשובה – תיקון המידות

[הרב שלום מאיר וולך, תודות למשתדל ר' עמוס בן-נון המו"ל של קונטרס 'מעיין השבוע']

הגמרא אומרת: (מגילה לא:) עזרא תיקן לישראל לקרוא את התוכחה לפני ראש השנה, כדי שתכלה שנה וקללותיה, כל מה שלא היה טוב מאחורינו, פותחים לנו דף חדש, מעכשיו

רק ברכות! אבל כותבים שם התוספות, שלעולם לא קוראים את פרשת כי תבוא את התוכחה בשבת שלפני ראש השנה, תמיד מפסיקים בין התוכחות לבין ראש השנה בפרשת ניצבים, (לפעמים ניצבים וילך לפעמים ניצבים לבד) משמע שה׳ ירחם שבתוכחה ובפרשת ניצבים, יש הכנה מסוימת לקראת ראש השנה.

כותב רש״י: ״אתם ניצבים״, למה נסמכה פרשת אתם ניצבים לקללות? לפי שכששמעו ישראל מאה קללות חסר שניים – בפרשת כי תבוא, חוץ ממט׳ קללות שבתורת כוהנים – בפרשת בחוקותי, הוריקו פניהם – הם נהיו חיוורים, ואמרו מי יכול לעמוד באלו? – מי יוכל להחזיק מעמד אם חלילה יבואו הקללות? התחיל משה מפייסם ״אתם ניצבים היום״, הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כליה והרי אתם קיימים לפניו – אתם רואים שלמרות

הקללות ״אתם ניצבים״.

נוסיף ונזכיר את דברי הזוהר הקדוש המאוד ידועים שאומר, ״ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב לפני ה׳ ויבוא גם השטן בתוכם״, ויהי ׳היום׳, כותב הזוהר הקדוש דא ראש השנה, איפה שכתוב ויהי ׳היום׳ זה ראש השנה, דקודשא בריך הוא קאים למידן עלמא – שהקב״ה קם לדון את העולם. במקום אחר כותב הזוהר הקדוש ״ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם ושם אישה גדולה ושאל היש לך דבר אל המלך״? כותב הזוהר הקדוש, בכל אתר ויהי ׳היום׳ דא ראש השנה!

הוא כותב דבר לכאורה לא משמח, כל מקום שנאמר ׳ויהי׳ זה צער, ראש השנה יום של צער זה יום של דין.

היום בה״א הידיעה, זה היום החשוב ביותר והקובע ביותר, וזהו ראש השנה, כיוון שכל השנה נגזרת מזה היום. אז גם אצלנו, ״אתם ניצבים ׳היום׳ לפני ה׳ אלוקיכם״ אומרים לנו חז״ל, ׳היום׳ זה יום ראש השנה שבו ניצבים, למרות הקללות בפרשה הקודמת הם ניצבים, ומשה מפייסם, למרות כל הקללות ״אתם ניצבים״, ולא עשה עמכם כליה ומחזיקים מעמד.

צריך להבין את המהלך, מדוע אמר משה רבינו שלא צריך לפחד מהקללות? אז אם זה מצד דגש על ״אתם ניצבים״, אז בשביל מה הקללות? ואם שמים דגש על הקללות, אז מה הביטחון שאתם ניצבים? במה בוטחים?

יש סיפור ידוע: הרב מבריסק זצ״ל נפטר בליל יום הכיפורים. בשעתו רצו לומר תהילים בליל יום הכיפורים בישיבת פונוביז׳, והמשגיח אמר שלא לומר, כנראה רוח קודשו ידע שכבר הוא לא בחיים…

הוא היה חולה כל חודש אלול במחלה סופנית, ונפטר בליל כיפור.

הרב שך זצ״ל תלמיד שלו עלה לבקרו באותו חודש אלול. והוא סיפר בהספד שלו על הרב מבריסק את המעשה הבא, שהוא נסע לבקרו בחודש אלול, והרב מבריסק שואל אותו: רבי לייזער מה יהיה הסוף? לאן הולכים מפה? אז הוא הבין שהוא מדוכדך והוא רצה לעודד אותו, הוא הזכיר לו את דברי הירושלמי הידועים שהטור מביאם (או״ח תקפ״א) ׳בנוהג שבעולם אדם שיש לו דין, אדם שעומד לפני משפט, לובש שחורים ומתעטף שחורים ואינו מסתפר ואינו גוזז ציפורניו, אין לו תיאבון הוא לא אוכל ושותה, לפי שאינו יודע איך דינו יוצא, שמעתי ממישהו שקיבל זימון למשפט תעבורה, הוא לא היה בן אדם שבועיים… מה כבר יכול להיות? ישללו לך את הרישיון לכמה חודשים… מי מדבר על משפט שהחיים תלויים בו, המשפחה, הבריאות, הפרנסה, ומה לא. ואע״פ כן, אנו לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ומסתפרים וגוזזים ציפורנים ואוכלים ושותים ושמחים. מדוע? לפי שיודעים שהקב״ה עושה להם ניסים! ומטה דינם לכף זכות, וקורע להם גזר דין. מה יש לדאוג? אוכלים שותים ושמחים ויודעים שהכל יהיה טוב… יש ביטחון שהכל יהיה טוב!

שואל אותו הרב מבריסק: במה לבטוח? במי לבטוח? בוטחים בקב״ה שיעשה להם ניסים, עונה לו הרב שך.

אבל שואל הרב מבריסק: במה לבטוח? אומר לו הרב שך: הרב, אני לא מבין, אני רוצה הסבר. אומר לו הרב מבריסק: שרבי שלמה אבן גבירול (בכתר מלכות יש קהילות שאומרות אותו ביום הכיפורים) כותב כך: ׳אם תחקור לעווני׳ – אם הקב״ה יחפש את העברות שלנו, מה יהיה אתנו? ׳אברח ממך אליך ואתכסה מחמתך בצלך׳ – אם צריך להסתתר מחמת הקב״ה נסתתר תחת המטריה שלו. מה כתוב כאן? שואל הרב מבריסק. ׳אברח ממך אליך, אתכסה מחמתך בצלך׳. ומסביר הרב מבריסק והדברים מתוקים: אם אדם שאנן, אין לו סיכוי, הוא צריך לדעת שאין לו סיכוי. אם הוא היה יכול, הוא היה בורח לסוף העולם, אם היה יכול היה מתחבא במחילות. אבל כיוון שאין איפה להתחבא, אז אנחנו מסגירים עצמנו לקב״ה, ׳אברח ממך אליך התכסה בחמתך בצלך׳, אם יש כזה בטחון, כלומר כשיודעים שבלי ביטחון לא עוברים את זה, אז הביטחון עוזר.

הזכיר הרב מבריסק את דברי הרמב״ם (בפירוש המשניות מסכת ראש השנה) מדוע לא אומרים הלל בראש השנה? הגמרא אומרת (ראש השנה טז.) שאלו מלאכי השרת את הקב״ה: למה לא אומרים הלל? פירושו של דבר, מלאכים הבינו שהם רואים איזה ניסים נעשים לישראל, איך שהקב״ה מטה משפטם לזכות, ומימלא חייבים לומר הלל. וענה להם הקב״ה: ספרי חיים ומתים פתוחים לפני, וישראל אומרים שירה? כלומר, ההרגשה שלנו צריכה להיות שאנו בכזו סכנה, שאנחנו לא יכולים לומר שירה. הרמב״ם לשונו, 'שאין אומרים הלל ושירה, לפי שהם ימי הכנעה ופחד מה' יתברך ויראה ממנו, ומברח ומנוס אליו.

פוחד ובוטח

יש כאן יסוד והוא חשוב לראש השנה, (בלקט רשימות של המשגיח של ישיבת ליקווד הרב נתן ווכטפויגל) הוא כותב כך: ביטחון בלי פחד, מעורר הקפדה, עליו נאמר על מי שבוטח בלי פחד, שמי שאומר שהוא ״בשרירות ליבו ילך – יהיה טוב, לא יקרה כלום, אני יכול להרשות לעצמי לעשות עבירות והקב״ה לא יעניש, עליו נאמר ״לא יאבה ה' סלוח לו ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה ומחה ה' את שמו מתחת השמים וגו'״, אם אדם חושב שאפשר לעבור אל הימים האלו סתם כך.

ומצד שני הוא כותב, פחד בלי ביטחון זה ייאוש, אין סיכוי, מה שצריך למעשה לחבר את שניהם לפחוד ואז לבטוח, זה מה שהפסוק אומר (תהילים קמ״ז, יא) ״רוצה ה׳ את יראיו את המייחלים לחסדו״, כלומר, שילוב בין יראה לבין ביטחון. הוא מצביע על משפט אחד בברכת זיכרונות, 'אתה זוכר מעשה עולם, לפניך נגלו כל נסתרות שמבראשית, כי אין שכחה לפני כיסא כבודך, ואין נסתר מנגד עינייך, כי תביא חוק וזכרון וכו׳ ובריות בו יפקדו, להיזכר לחיים ולמוות, מי לא נפקד כהיום הזה, כי זכר כל היצור לפניך בא מעשה איש ופקודתו ועלילות מצעדי גבר, אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך, כי קווך לעולם לא יכשלו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך. מה המשפט הזה עושה פה? אנחנו אומרים שצריך לרעוד מהקב"ה, ואז אנחנו עלולים לבוא לייאוש, 'קוויך לעולם לא יכשלו אשרי' וכו' ריבונו של עולם, למרות שאתה זוכר הכל והכל צף ועולה כל מה שניסנו לשכוח, אבל אשרי מי שלא ישכחך, אם דבקים בקב"ה עוברים את זה. רבי ישראל מסלנט אומר, שהעצה לזכייה בדין היא יראת הדין, אם אדם בא בלי יראה איך אומרים ידיים בכיסים, אם בא שאנן, אז חוקרים בשמיים אם יש סיבה לשאננות הזאת, והאם היא מוצדקת, ואצל מי היא מוצדקת…?

מביא רבי ישראל את הגמרא (מסכת ראש השנה כו) שופר של ראש השנה מצוותו כפוף, ובראש השנה כל מה דכייף איניש דעתיה – כל כמה שאדם מכופף יותר את עצמו ובא בכפיפות לפני הקב"ה, זה מועיל לו יותר לזכות בדין, יראת הדין. והוא מביא את הגמרא (שם כב) כל שנה שהיא רשה בתחילתה, מתעשרת בסופה.

כותב רש״י: אם בתחילת השנה הוא בא כמו עני ורש, כדלים וכרשים דפקנו דלתך, ברגע שהוא בא כעני ורש, הוא מקבל מהקב״ה מלא חופנים, כל שנה שהיא רשה בתחילתה מתעשרת בסופה.

אם כך יש לנו תשובה על השאלה, מה היחס בין הקללות לבין אתם ניצבים?

״אתם ניצבים״ זה אחרי הקללות, שאם אתם מגיעים אחרי שאתם מפחדים מיום הדין, אז ״אתם ניצבים היום״, אתם יכולים לעבור את יום הדין, אבל אם אתה שאנן, אז קשה לך להיות ניצב בראש השנה. קומה זקופה הייתי רוצה לדבר על פירוש נוסף שמאוד חשוב בפירוש ״אתם ניצבים היום כולכם לפני ה׳ אלוקיכם״, מצאתי בתפארת שלמה (על מסכת ראש השנה) (וכן הובא בתולדות יעקב יוסף פרשת פנחס, וכן בערבי נחל פרשת ניצבים) אתם ניצבים״ בקומה זקופה! מלוא קומתכם! כמו שמוזכר בדתן ואבירם (במדבר ט׳׳ז כ׳׳!( "יצאו נצבים׳׳ ופירש רש״י: בקומה זקופה ביאורו של דבר אדם, צריך להציג שלימות לפני הקב״ה, תציג קומה שלימה לפני הקב״ה.

למה הכוונה? ידוע שאומרים סליחות לפני ראש השנה, הספרדים מתחילים בראש חודש, האשכנזים מתחילים לפחות ארבעה ימים לפני ראש השנה, ומביא המשנה ברורה (סימן תקפ״א ס״ק וי) בשם האליה רבה והעטרת זקנים, בכל החגים כולם כתוב ״והקרבתם עולה״, ובראש השנה כתוב ״ועשיתם עולה״, אומר המדרש כביכול בראש השנה אנחנו מביאים את עצמנו כקורבן לקב״ה, מן עקידה של כל עם ישראל, יצחק אבינו הביא את עצמו כקורבן עולה לקב״ה, עקידת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור, כל יהודי מביא את עצמו לפני הקב״ה בראש השנה, ומכיוון שכביכול אנחנו העולה, בקורבן יש תנאי שהוא צריך להיות בלא מום, וכדי לוודא שהקורבן בלא מום מבקרים אותו, כלומר עורכים ביקורת ארבע ימים לפני שמקריבים אותו.

כותב הגור אריה (פרשת בא) שבכל ארבעת הימים מעיינים בו, ואולי מה שלא מצאתי היום אמצא מחר, ואולי אמצא מחרתיים, בודקים וממששים לבדוק האם הוא עם מום או לא. אז המינימום של אמירת סליחות, ארבעה ימים של ביקורת עצמית וחשבון נפש.

תשובה ברגע

השאלה היא: מה מחפשים? אם מחפשים עבירות, לא צריך לחפש! אולי אפילו עוברים עבירה, כי מי שמקדיש בעלי מומים למזבח עובר בלאו, הלא אתה יודע שהמצב לא טוב, אז איזה סיכויים יש לך לבוא לפני הקב״ה?

אם מבחינת העבירות, דווקא מהבחינה הזאת אנחנו רגועים, אומנם עבירות הם מום, אבל זה מום עובר, תשוב בתשובה ותמחק אותם!

מה נאמר, שלשוב בתשובה זה פרויקט, זה לוקח זמן, עוד ארבע ימים אני צריך להיות לפני הקב״ה, וכמה זמן ייקח לשוב בתשובה?

רבותיי, לשוב בתשובה, לא לוקח דקה! גמרא (קידושין מט:) המקדש את האישה על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור מקודשת, שמא הרהר בתשובה. רואים שהוא לא אמר כלום, רואים שהוא לא שינה דרך, הוא מנגב את הפה מתבשיל של חזיר, והוא מקדש אישה על מנת שהוא צדיק, היא ספק מקודשת, כי שמא הרהר ואולי לא, אבל אם הוא היה מהרהר בתשובה הוא היה צדיק, רואים שכל כך קל לשוב בתשובה, שבריר שניה.

יש גמרא ידועה (יומא פה.) מאיפה יודעים שואלת הגמרא, שפיקוח נפש דוחה שבת? כמה וכמה מקורות, ובניהם, אמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. נפלה מפולת, בניין קרס, אולי מישהו נקבר במפולת? מותר בשבת לפנות את המפולת, אולי מישהו נמצא שם. מתחילים לפנות, ומוצאים בן אדם, אז מסתכלים, אם הוא עדיין חי ממשיכים לפנות, גם אם הוא נמצא מרוצץ כלומר, אם המוח שלו מפוצץ, בטוח שהוא לא יוכל לחיות מקסימום אולי דקה, ממשיכים לפנות את המפולת כדי להצילו. כאן אי אפשר לומר חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, כי הוא וודאי לא ישמור, יודעים שיש לו רגעים, אז מדוע מחללים עליו שבת?

כותב המאירי: אולי במצב שלו תהיה לו שניה אחת של צלילות הדעת, והוא ישוב בה בתשובה, ואז הוא מתקן למפרע את כל חייו, וזה הפירוש ׳כדי שישמור שבתות הרבה׳, כדי שיתקן את כל חייו בהרהור אחד של שנייה של תשובה.

אז אם כך, אין שאלה מה עושים עם כל העוונות שלנו? חוזרים בתשובה!

כמו שאומר הנביא (ישעיהו מה, כב) ״פנו אלי והושעו״. הזכרנו כמה פעמים את דברי קודשו של החתם סופר, ״כרחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשענו״ (תהילים קג, יב) מה זה ״כרחוק מזרח ממערב״?

אדם עומד עם הפנים כלפי המערב, כולו פרוס לפניו, ולמזרח אין קשר אתו הוא מאחורי גבו. מה קורה אם הוא רוצה קשר עם המזרח, להתנתק מהמערב? צריך רק להסתובב! אדם נמצא עם הפנים אל הטומאה, כל כולו עם הפנים לחלוניות, אין לו שום קשר לקדושה, והוא רוצה לחזור לקב״ה, מה הוא צריך לעשות? כלום, רק תסתובב ואז אתה עם הפנים לקב״ה ועם הגב לכל מה שהיה קודם, לא דורשים מהאדם יותר מדי, כל כך פשוט.

מספרים: שהחפץ חיים בזקנתו המופלגת היה מתפלל בבית, והיו שולחים אליו מניין מהישיבה, שלוש פעמים ביום שבעה ימים בשבוע. הגיעה שבת סליחות, והוא הביע את רצונו לומר את הסליחות הראשונות עם הישיבה. שלחו ארבע גברתנים ולקחו אותו עם הכיסא והעלו אותו לבית המדרש, שמו את הכיסא במזרח ופתחו את הסליחות… הוא כבר לא שמע טוב, ואמר לעצמו עם כל בני הישיבה… הגיעו ל'שמע קולנו׳, והתחילו לשאוג הבחורים בדמעות, והחפץ חיים הוא לא שומע טוב אבל הוא שומע שאגות, הוא פונה לזה שלידו: וואס שרייען זיי – מה הם צועקים? אז הוא צועק לו באוזן: זיי וועלן צו תשובה – הם רוצים לעשות תשובה. מי מפריע להם, הוא שואל אותו? בשביל מה הם צועקים? ככה עושים תשובה? מתחרטים על מה שהיה, מחליטים שלא יהיה עוד, מתוודים, ועושים תשובה, ובוקעים שערי שמיים בהרהור אחד נכון וטוב.

״למנצח לבני קורח רחש ליבי דבר טוב אומר אני מעשי למלך״ (תהילים מה, ב) אם אנחנו מחפשים עבירות, לא קשה למצוא! אבל אפשר לשוב בתשובה. (אגב מה דינו של מי שמקדיש בעל מום עובר למזבח? זה איסור אבל לא חייבים עליו מלקות)

מהו מום האדם?

אבל יש לנו בעיה, ולא זה מה שאנחנו צריכים לחפש, אנחנו מחפשים מומים, מבקרים את עצמנו ממום. ומהו המום של האדם?

רבינו יונה כותב (בספר משלי יד, יג) על הפסוק ״ותומת ישרים תנחם״, השלימות של הישרים, היא זו שמנחה אותם. מהי השלימות של הישרים, ומהו עיוות מהצד השני?

כותב רבינו יונה, בבהמה אנחנו יודעים את ההגדרות, ״פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום״, אם אין מום, זו השלימות של הבעל חיים, אם יש מום אז הבעל החיים לא מושלם. מהו המום של האדם? הוא מום האדם מן המידות הרעות, מידה רעה זה עיוות! עיוות של האישיות, עיוות של האדם. והוא מזכיר גמרא (עבודה זרה פ) ״נח איש צדיק תמים היה בדורותיו״, צדיק במעשיו, ותמים בדרכיו.

ומסביר רבינו יונה, ׳צדיק במעשיו׳ – שעשה רק את הדברים הטובים והצודקים, הוא לא עבר עבירות. ׳תמים׳ – הוא היה מושלם בדרכיו, זה במידות שלו. מי שאין לו מידות מושלמות, הוא בעל מום. אז אם כך, בא ראש השנה, ״ואתם ניצבים היום כולכם לפני ה׳ אלוקיכם״, צריכים להתייצב לפני הקב״ה, מביאים את עצמנו כקורבן, והקב״ה מסתכל אם הקורבן שלם, ומחפשים שלא נהיה בעלי מום, בלי מידות רעות.

נניח שנשוב בתשובה על כל העבירות, ומצוות יש לנו בלי סוף ברוך ה׳, אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון (חגיגה כו:), אין שום סיבה לא לתת לנו שנה טובה, אבל איך מתייצבים לפני הקב״ה עם כל העיוותים?

יש גמרא (עבודה זרה יז.) ידועה מאוד, שאלעזר בן דורדיא היה יהודי שהיה בתהום השפלות, הסתאב בכל הסיאוב, ותפס את עצמו וגע בבכייה עד שיצאה נשמתו, מעטים האנשים בעולם שבכו עד מוות… יצאה בת קול ואמרה, שהוא מזומן לחיי העולם הבא. כותבים תוספות (כתובות קג) שכל מקום שכתוב מזומן לחיי העולם הבא, זה בלי דין ובלי משפט, פשוט הדלתות נפתחות ותחפש לך מקום, כל מקום אתה יכול להתיישב. בכה רבי ואמר: יש קונה עולמו בשעה אחת. כולם שואלים: מדוע רבי בכה, הוא היה צריך לשמוח? שמח רבי יש קונה עולמו בשעה אחת, למה בכה?

בספר תורת חיים מקוסוב (האדמו״ר השני לשושלת קוסוב ויז׳ניץ) סוף פרשת ויקרא יש משפט: שרבי בכה על רבי אלעזר בן דורדיא, לפי שאינו קומה שלימה!

כלומר, אז יש לו עולם הבא, אבל מי הוא? אדם שלפני שעה הוא היה בשיא השפלות, הוא הסתאב בעבירה אחר עבירה, מעוות כל כולו, אז הוא זכה לעולם הבא, אבל מה הוא יעשה שם? הוא רקוב! בכה רבי על אלעזר בן דורדיא, על מצבו שאינו קומה שלימה. וזה מה שאומר התפארת שלמה, ״אתם ניצבים״, תראו שתהיו קומה שלימה שתהיו בנויים!

מה לתקן?

מספרים: שרבי חיים פרינדלנדר זצ״ל (המשגיח בישיבת פונוביז׳) סבל מכאב שן, הלך לרופא שיניים עשה לו צילום, והפנה אותו ישר להית חולים, זה לא חור בשן ולא טיפול שורש, ה׳ ירחם גידול בלסת… הבהילו אותו לבית חולים, והמצב לא היה טוב, הפעילו את מי שיכלו להפעיל, ואמרו שהמקום הטוב ביותר לעשות ניתוח הוא בארה״ב, עבר שם ניתוח בלסת, ועבר הקרנות וטיפול כימי, הזקן נשר והפנים התעוותו מהניתוח. הוא חזר ארצה והמשיך בשגרת היום, היה עושה את השיעור בפונוביז׳ ואת הוועדים, היה מוסר שיחה בתיפרח ובלב אליהו, והיה נוסע לעשות טיפולים. ולאט לאט המחלה השתלטה עליו, והוא הפסיק בתפרח, ואחר בלב אליהו, ובסוף הפסיק בפוניבז', עד שנשאר בבית. יום אחד הוא ממש גרר את עצמו לרב שך, הוא לקח מונית, הוא חייב לפגוש את הרב.

מה קרה? הרופא הודיע לו שההקרנות נכשלו, ניסו לעצור את המחלה באמצעות ההקרנות ולא הצליחו, המחלה משתוללת, אז החליטו כיוון שיש להקרנות תופעות לוואי והם לא יכולים לעצור את המחלה, אז יתנו לו רק כדורים נגד כאבים, מורפיום… אמר המשיח לרופא: עד עכשיו לא שאלתי כלום, כי אתה בעצמך לא ידעת הרבה, ניסיתם ולא הצלחתם, אבל כעת אתם יודעים מה המצב, ואתם מפסיקים את הטיפול… אז אני יכול לשאול כעת, בלי טיפול בידיעה שזה המצב, כמה זמן להערכתך יש לי לחיות??? אומר לו הרופא: זה לא מדע מדויק, אבל בגדול, שבועיים… הוא שמע, הזמין מונית ונסע לרב שך.

הרב, הוא שאל, מי שיש לו שבועיים לחיות, מה הוא עושה בשבועיים האחרונים? הוא נותן זמן איכות לילדים? עושה תשובה? חוזר על תלמודו ״אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו״ (בבא בתרא י:)?

התשובה של הרב שך: אדם שיש לו שבועיים לחיות, עובד על המידות! מה אמר לו הרב שך? ברור שיש שם מאזניים ודנים לאן לשלוח אותך, אבל השאלה הבסיסית היא: מי אתה? ומי אתה, זה המידות! אז בידיעה שאנחנו צריכים להשיג קומה שלימה, באמת חושך בעיניים, אם היו אומרים לי שאני צריך להציג לוח חלק בלי עבירות, יש תשובה! יותר או פחות ויש דרגות ורמות בתשובה, (רבינו יונה בתחילת ספרו).

אבל אם אומרים שצריכים להציג אישיות בלי מידות רעות, איך אפשר בחמישה ימים? זה אבוד מראש!

מי הבעל בית לא דורשים מאתנו להיות בלי מידות רעות, ולהיפך, צריכים לשמר את המידות הרעות, ונסביר את הדברים כיוון שהם מאוד פשוטים וחשובים.

הקב״ה ברא אותנו עם כל המידות, טובות ורעות כאחד, ואדם שאין לו איזו שהיא מידה, הוא אדם מעוות. האמת היא שאין אדם כזה, אין אדם שאין בו את כל המידות כולם טובות ורעות כאחד, השאלה היא: האם אתה שולט על המידות או שהם שולטות עליך? השאלה היא (בראשית רבה לד אות י) צדיקים ליבם ברשותם, והרשעים הם ברשות ליבם, מי הבעל הבית על המידה?

נזכיר, באותה משנה (במסכת אבות ה כג) יש שתי התבטאויות, האחת עז פנים לגיהינום, מי שעז פנים דרכו סלולה לגיהינום, אין לו שום מעצור. ובאותה משנה עצמה כתוב, 'הוי עז כנמר', לא סתם עזות אלא כנמר, אלא זה לעשות רצון אביך שבשמים. אם אתה שולט על העזות, ואתה מנווט אותה לעבודת ה' זה דבר נפלא, סעיף ראשון בשולחן ערוך: אל יבוש מפני המלעיגים עליו. צריך עזות, אבל בתנאי שאתה שולט על המידה, ואתה מחליט מתי להוציא אותה מהכח אל הפועל, ובאיזה מידה, אבל אם היא שולטת עליך אתה אבוד.

זה נכון לגבי מידות רעות, וזה נכון לגבי גם מידות טובות.

לרבי בונים מפשיסחא היה תלמיד שנתן כל מה שיש לו לעניים, הדוחק היה נורא ואיום הם היו ממש עניים מרודים, והגיע אליו עני עם נעליים קרועות אז הוא הביא לו את הנעליים שלו, הגיע עני עם מכנסיים קרועות החליף אתו את המכנסיים שלו, בקיצור, לא השאיר לעצמו כלום. דיברו אתו, ואין עם מי לדבר. הלשינו עליו לרב׳ה, והוא קרא לו ושאל: איך אתה עובר על גמרא מפורשת (כתובות נ.) המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, איך אתה עובר על זה? ענה לו החסיד: הגמרא שם כותבת שזה מחשש שמא ייפול על הציבור, אבל אני יהודי תמים, וכתוב ״תמים תהיה עם ה׳ אלוקיך״ (דברים יח, יג) יש לי כעת, אז אני נותן כעת את כל מה שיש.

אמר לו הרב׳ה מפשיסחא: בהגדה של פסח, התמים הוא לא המובחר…

אמר לו החסיד: הרי יעקב אבינו התורה מציינת שהיה איש תם, אני רוצה להיות כמוהו.

אמר לו הרב׳ה: אצל יעקב כתוב ״איש תם״, וזה בעל הבית על התמימות, כמו שכתוב ״איש נעמי״ (רות א, ג) ופירושו הבעל הבית של נעמי, ולהיות תם זה דווקא אם אתה שולט על המידה, ויודע מתי לתת או לא.

ולמעשה, זו אמת המבחן, האם אנחנו בעלי הבית על המידות שלנו, או שהם שולטים עלינו?

תבלום

הזכרנו כמה פעמים את הקדמת הרמב״ם (בפירוש המשניות) דוד המלך מבקש מאתנו, ״אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום״, ומפרש הרמב״ם: אל תהיה סוס, תהיה בן אדם. ומה ההבדל בניהם?

סוס כשרוצים לבלום אותו, צריכים להשתמש באמצעים חיצוניים, מתג ורסן. אבל האדם, יש לו מתגים פנימיים, ואם הוא לא יודע לבלום את עצמו, הוא סוס ופרד. ״עייר פרא אדם יולד״ (איוב יא, יב) הוא נולד בלי בלמים, כותב רש״י: מעייר פרא צריך להיוולד אדם. כלומר, ליצור בעצמו בלמים, אם יש לך בלמים ואתה שולט על המידות שלך, למעשה אתה מושלם, אתה קומה זקופה. לא דורשים מאתנו לעקור מידה,

יש פתגם חסידי מאוד ידוע, שמי ששובר מידה – יש לו שניים… לא צריך לשבור מידה, אלא צריך לשלוט בה, הגמרא אומרת (סנהדרין קז:) יצר תינוק ואשה, תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, תדע כמה ובמה להשתמש בו. אם כך יש לנו למעשה שני סוגי בני אדם, והדברים חשובים, יש בן אדם שההחלטות שלו הם החלטות, וכשהוא מחליט מתי להשתמש במידה מסוימת ומתי לא כשהוא מחליט הוא מיישם, זה אדם! יש אדם שהמידות שולטות בו וההחלטות שלו הם לא החלטות, הוא לא מסוגל לשלוט בעצמו, הגמרא אומרת (שבת לא:) יודעים הרשעים שדרכם למיתה, אבל הם לא מסוגלים להשתנות.

האור החיים הקדוש כותב (במדבר כג, י), שבלעם ביקש ״תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו״, הוא רצה לחיות כמו בלעם, ולמות כמו אברהם יצחק ויעקב… מה למעשה הוא רצה? הוא ידע שהאמת עם אברהם יצחק ויעקב ולא עם בלק, וכותב האור החיים, דיברתי עם רשעים גמורים והראיתי להם שהם טועים והם הראו נכונות לחזור בתשובה בתנאי אחד, אם אני מבטיח להם שהם ימותו היום… כי אם לא, הם יודעים שההחלטה שלהם היא לא החלטה, ואין להם כח ליישם את ההחלטות שלהם בעצמם.

רבי דוד מלעלוב לא היה יכול להבין שיש יהודי שמסוגל לחטוא, יהודי וחטא זה לא הולך ביחד… אמרו לו: רב'ה, יש יהודים חוטאים! אמר להם: זה הוצאת דיבה, כי אין מושג של יהודי חוטא! איך מוציאים אותו מזה?

יום אחד בעשרה בטבת הלכו להתפלל מנחה בבית הכנסת, ורואים יהודי עומד ברחוב ואוכל… אמרו לו: הרב׳ה רואה, הנה יהודי חוטא, אוכל ביום צום. אומר הרב'ה: אולי הוא לא יודע שהיום צום? נשאל אותו, אמרו. הלכו אליו ושאלו: אתה יודע שהיום צום? כן אני יודע, אבל אני רעב… רב'ה, הוא יודע שהיום צום. אומר להם הרב'ה: הוא לא עובר עבירה, מותר לו וזה הלכה! שאלו אותו איזו הלכה זו? אמר להם: כתוב (סי׳ תקנד סעי ו) שמי שהוא חלש, מותר לו לאכול בשר ביום צום. רב'ה, תראה איזה גברתן. אמר להם הרב: איזהו גיבור הכובש את יצרו (אבות ד, א) והוא לא יכול לעצור את עצמו, הוא חלש.

יש הרבה יהודים שהם חלשים, הם לא מסוגלים לכפות את היצר, הם אבודים לא רק מבחינת המידות שלהם, אלא איזה יהודי לא יודע שאסור לכעוס וזה לא מניב כלום הגמרא הרי אומרת (קידושין מא.) שרגזן לא עלתה לו אלא רגזנותו, כלומר, מעולם לא הרוויח אדם מרוגז, הוא לא השיג באמצעות רוגז מה שהוא יכול להשיג באמצעים אחרים. היחיד שיכול להרוויח מרוגז, זה יהודי שיש לו לחץ דם נמוך, זה הריווח היחיד שיש… אז למה אנשים כועסים? אתה חושב שתרוויח?

יש את האמרה הידועה של הסטייפלער: ״ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים״, אמר רבי עקיבא צפרדע אחת הייתה, והיא הייתה ענקית ורצו לגרש אותה, והתחילו לתת לה מכות, ועל כל מכה היא התיזה נחיל של צפרדעים. שואל הסטייפלער: רציתם לגרש אותה זה לגיטימי, אבל ראיתם שעל כל מכה היא מתיזה נחיל, והתשובה שלו, הם היו בטראנס… הם לא יכלו לעצור את עצמם. הנה אחד רב עם אשתו, והוא אומר לה מילה ונחיל של צפרדעים יוצאת, עוד מילה ועוד נחיל יוצא, תעצור, למה אתה ממשיך? והתשובה: שהוא לא יכול, הוא בטראנס…

וזה למעשה ״אתם ניצבים״, בוא תראה האם באמת אתה שולט על עצמך או לא.

גובה האדם

על פרעה אומרת הגמרא (מועד קטן יח) שהוא היה בגובה חצי מטר, היה הולך מתחת השולחן זקוף…

כותב המהר״ל מפראג, יתכן שהוא היה שתי מטר, אבל חז״ל שאלו מה הייתה המהות של פרעה, מהי האישיות שלו? והם קבעו שיש לו אישיות של גמד! כי אם הוא אומר וחוזר בו, אומר וחוזר בו, אז הוא ליצן, הוא אמה וזקנו אמה, שפל אנשים. ״ושם אישה גדולה״ (מלכים ב- ד, ח) יראת חטא, אם היא שולטת בעצמה שלא לחטוא אז היא גדולה. זה נכון לגבי המידות, וזה נכון לגבי עבירות, וזה הכי נכון לגבי תשובה. כלומר, אדם שלא יכול לעמוד במילה של עצמו, הוא מחליט וחוזר, היה יהודי שאמר: מה קשה להפסיק לעשן? הפסקתי כבר מאה פעמים!…

הפסיק ועישן, והפסיק ועישן, זה לא נקרא בכלל להתחיל להפסיק.

אדם שמבטיח לעצמו שהוא לא יעשה, ולמחרת הוא שוב עושה, אז הוא פרעה, הוא קטן ומעוות, אתה הרי לא שולט

בעצמך.

אדם עושה מבחן אישי בערב ראש השנה, והוא רואה שיש לו ה׳ ירחם הרבה עבירות, הוא צריך לחזור בתשובה. ומה זה לחזור? להבטיח שלא עוד! לכאורה זה צחוק, אתה הרי יודע שההבטחות שלך לא שוות כלום, כבר ניסית פעם ופעמיים וראית שלא…

פירושו של דבר, שדבר ראשון צריך שהקבלה תהיה אמתית, שאם החלטתי שלא, אז זה לא, וזה נכון לגבי המידות שלנו ולגבי הכל, והמבחן שלנו, האם אנחנו עומדים בהבטחות שלנו?

הרמח״ל כותב בהקדמתו לספרו עץ החיים, שאילו הייתה ההכרה רחבה ועומדת על בני האדם, היו בני האדם כמלאכים ולא היו חוטאים לעולם.

כלומר, אם היינו פועלים לפי ההכרה שלנו, אבל הבעיה שלנו שאנחנו יודעים דבר אחד ועושים דבר אחר, כי ההכרה שלנו עומדת על ליבנו והיא לא מחייבת אותנו, אז קודם כל, ״אתם ניצבים״, זה להיות אישיות ושמחליטים מחליטים, ושולטים על המידות שלנו, ואז זוכים לשנה טובה.

שורש קטן פורה ראש – מתפתח לאילן גדול

 [הרב נבנצל עם תוספות]

״פן יש בכם, איש או אשה… אשר לבבו פונה היום מעם ה׳ אלקינו, ללכת לעבד את אלהי הגוים ההם פן יש בכם, שרש פורה ראש ולענה״  (דבר׳ כט, יז).

אחרי התוכחה הארוכה של השבוע שעבר, הבאה – ח״ו ־ משום ש״לא עבדנו את ה׳ אלקיך בשמחה ובטוב לבב״  (שם כח, מז) באה פרשת ״נצבים״, שנחלקו אם יש לה דין תוכחה או לא (מגי׳ לא:). אך אין ספק, שמשה אומר שוב דברים קשים מאוד: שהעם יכול, ח״ו, להגיע למצב של ״כמהפכת סדם ועמרה… אשר הפך ה׳ באפו ובחמתו״  (דבר׳ כט, כבן וכן ביטויים חמורים נוספים, שבמידה מסויימת, הם חריפים יותר מהנאמר ב״כי תבוא״.

ומה בכל זאת מייחד את פרשתנו? – שמשה אינו מוכיח את מי שכרגע אינו עובד את ה׳. אין הוא מדבר אל החוטא בפועל, כי אם אל החוטא בכוח" אל מי ש״לבבו פונה היום מעם ה׳ אלקינו…״ ־ החטא הוא עדיין בלב, בשלב התכנון. וכפי שאומר הביטוי הציורי בהמשך: ״…פן יש בכם, שרש פורה לאש ולענה״.

השורש, חבוי עדיין מתחת לקרקע, אך עם הזמן יפרה וירבה גידולים מרים כלענה.

דבריו הבוטים של משה, מופנים איפוא אל אדם בודד, ״משפחה, או שבט״, שמקיימים כעת תרי״ג המצוות! כרגע, אין כל טענות נגדם. אבל אם יש בלבם ״שרש פורה ראש ולענה״ – שפירושו לרוב: מידות רעות – הרי שמידות מושחתות מצמיחות פירות באושים; עד כדי, ״ללכת לעבד את אלהי הגוים ההם״, כפי שמזהיר משה.

הפסוק אומר ב״משלי״  (כה, כח): ״עיר פרוצה אין חומה – איש אשר אין מעצר לרוחו״. אדם שאינו מסוגל להגביל את רצונו, את מידות הנפש שלו, כמוהו כ״עיר פרוצה אין חומה״. אין ביקורת מי נכנס, ומה יוצא; כל אויב יכול להיכנס, ואין מי שימנע בעדו מלצאת עם שללו. כך הוא האדם שאינו שולט על מידותיו: הכל יכול להתרחש בתוכו!

אמנם רבנו יונה, מסביר את הפסוק על מידת הכעס  (שע״ת א, טז), אבל לכאורה, כך הוא גם במידות אחרות;

כשאין מעצור לרוח, כשאין גבולות – הכל עלול לקרות.

מה הדין במי שיש לו שור, והוא אינו שומר עליו כראוי? האם הוא חייב על רשלנות זו? ־ לא!

השור עדיין לא הזיק, וברור שאין על מה לחייב אותו. אבל באותה מידה גם ברור, שאדם זה הוא פושע! הוא מעל בחובתו לשמור על שורו. שור ללא שמירה – הוא ״עיר פרוצה אין חומה״. איש אינו יודע מה יעולל שור כזה:

הוא יכול לשבור, לדרוס, לאכול, לנגוח – הכל טמון כבר לפשיעת הבעלים. וכך גם היישור״ שבתוכנו… הוא חייב שמירה מעולה. ״אדם מועד לעולם״ (ב״ק ג:), וה״שור״ הזה של המידות הרעות, ודאי מועד לעולם.

בן סורר ומורה: תאווה חסרת מעצור

הדוגמה הבולטת, לחומרה שמייחסת התורה לתכונה הרעה שעוד מצויה בחיתוליה, ל״שורש״ ־ היא בן סורר ומורה (וגם לדעה, שלא היה בן כזה ולא עתיד לחיות, והמצוה נכתבה רק כדי לדרוש ולקבל שכר  (סנה׳ עא.) ־ הנה אנו דורשים…).

הברייתא שואלת (שם עב.): על מה נסקל בן סורר ומורה? וכי על שגנב ואכל בשר ויין?! הרי אפילו מי שגנב כל חייו, ישלם כפל, ארבעה וחמישה, ולכל היותר: ימכר לעבד עברי; אבל היכן שמענו שעל גניבה סוקלים אדם?!

והתשובה: נכון; הסקילה אינה על גניבת הבשר והיין. אם־כן על מה? – על השורש הפורה ראש שבלבו!

התורה ירדה לסוף דעתו של בן זה, לנבכי נפשו, ואמרה: אם הספיק בגיל כה צעיר להתמכר לתאוותיו אם עד כדי כך שולט עליו יצרו כיום ־ ברור שכאשר יכלה ממון אביו, הוא ילסטם את הבריות. וכשלא יתנו לו את כספם ־ הוא ירצח אותם! לכן: מוטב ״ימות זכאי ואל ימות חייב״  (שם). המיתה אינה על עצם הגניבה והזלילה, אלא על ה״שורש״ שהביא אותו למעשים חסרי מעצור, לתאווה בלתי מרוסנת, כבר בגיל כזה.

אמנם, התאווה דרושה לאדם. ללא תאווה בסיסית לאוכל, האדם עלול למות. גם קיום האנושות, כידוע, מחייב מידה של תאווה ־ אך יש לרסן אותה.

״יצר, תהא שמאל דוחה ־ וימין מקרבת״  (סוטה מז. שמעתי מאבי מורי (שליט״א) זללה״ה, ששמן של המידות בא להן, מפני שיש להשתמש בהן במידה הנכונה. לכל מידה יש מקום, אבל יש לדעת את המינון הנכון.

בשר נבילה למשל, אסור מכל-וכל; גם קמצוץ נבלה אסור מהתורה. אבל במידות שלא נאסרו, יש לחשב היטב במה בדיוק להשתמש.

התמנה ההרסנית עוברת לדורות

עד כאן דיברנו, במה שעלול לקרות לאדם שאין מעצור לרוחו; אלו נזקים יגרמו לו־עצמו. אך הבעיה ב״אין חומה״, היא חמורה ומורכבת הרבה יותר. משה מזהיר לא רק מפני הנזק שיגרם לאדם עצמו, אלא גם לבניו אחריו. יתכן, שבעל השורש הרע עצמו, המשיך לשמור מצוות; לא הגיע למעשים הנוראים שתיאר משה – אבל השורש עבר בירושה! אותו בעל שור שאינו נועל את הרפת, מוריש לבניו שור שעומד לזנק בכל רגע! ״שור״ שהולך וגדל, הולך ומתפתח, ויתכן שבעתיד הקרוב מאוד, יחליט לקום לפתע ממקום לבצו ו….

עמון ומואב

הרעיון שמידות נפש עוברות בתורשה, הוא מן היסודות: התורה מרחיקה את עמון ומואב מלבוא־בקהל  (דבר׳ כג, ד), מפני שחוסר החסד שבהן עובר בתורשה, גם אחרי הגרות! על הגבעונים כתוב, ש״לא מבני-ישראל המה״ ־ משום האכזריות שנהגו בבני שאול  (ש״ב כא, ב; כששאלו שבעה מבניו כנקמה, ולא הסכימו בשום אופן לפיוס בכסף ובזהב) ולכן גזר דוד שלא להתחתן אתם לעולם  (יבמ' עח:). דוד ראה, שאין בהם את הרחמנות האופיינית לישראל.

גם מצרי ואדומי אינם באים-בקהל עד דור שלישי (דבר׳ מ, ט), מפני שהמידות הרעות שבהם, לא יעלמו בפחות משלושה דורות.

תורשה חיובית

ואין צורך לומר, שתורשה זו קיימת גם לחיוב: אנו מרבים להזכיר ־ ובפרט בימי הדין ־ ״זכות אבות״. איזו זכות היא זו? אם אבא שלי היה צדיק, אז מגיע לי משהו משום כך?

מסביר מו״ר הרב דסלר זצ״ל (מכ״מ א, עמי יד) שזכות אבות, זו הזכות שירשנו מהאבות. אנו מזכירים לפני ה׳ שירשנו מידות טובות מאבותינו ־ ולכן ׳כדאי׳ למחול לנו… בזכות הקניינים הטובים שירשנו, נצליח לפתוח דף חדש. וכמו שהגר״ח מוולוז׳ין זצ״ל הסביר על: ״מתהלך בתומו צדיק ־ אשרי בניו אחריו״  (משלי כ, ז. ב׳רוח חיים׳ לאבות ה, ג): ״צדיק״ ה״מתהלך׳ עם ה׳ בתמימות, מוריש בזה ל״בניו אחריו״ את ה י כ ו ל ת להמשיך בדרכו; להם, כבר יבוא הדבר ?יתר קלות. זהו הפשט, שאנו מתבססים על זכות האבות. מובן, שאין זכות זו שווה בכל: מי שמשתדל ללכת בדרך האבות, הריהו מחזק בתוכו ירושה זו, בהתאם למאמציו. וכן להיפך: אברהם ויצחק היו גם אבותיו של ע^ו – אבל הוא בחר ללכת בדרך אחרת משלהם, ולכן נשללה ממנו זכות האבות.

אפילו גדולי-עולם!

ונביא דוגמה, לאן מסוגל שורש של מידות, להתפתח במהלך הדורות. אלא שעלינו להקדים שמדובר בגדולי-עולם, דוד המלך ושלמה בנו, שאין לנו מושג בהם! לדבר בענקים כאלה אפשר רק בהסתייגות גדולה, מפני שאין לנו כלים, אין לנו קנה-מידה, להעריך את גודלם. כילד, המנסה למדוד גובהו של גורד-שחקים, בעזרת סרגל… ורק כיוון שהתנ״ך נכתב כדי שגם אנו נפיק ממנו לקחים, לכן נדבר בעניין, כפי שנראה לעינינו הקטנות:

כשדוד המלך ברח מפני אבשלום, בא ציבא עבד מפיבושת (נכד שאול) הביא אספקה לאנשי דוד, ומסר לו ידיעה: מפיבשת אדוני (שדוד גמל עמו חסד רב) אינו מצטרף אליך. הוא נשאר בירושלים, שמח, ומצפה שמתוך המאבק בינך לאבשלום יתהווה קרע בעם: חלק יתמכו בך, חלק באבשלום – ולבסוף תשוב המלכות לבית שאול, דהיינו אליו. כך הלשין ציבא על מפיבושת. דוד הגיב על כך ואמר: ״הנה לך כל אשר למפיבושת״ (ש״ב טז, ד).

ואולם, כשדוד חזר לירושלים בסיום המרד, בא לקראתו מפיבושת ואמר בהכנעה, שדברי ציבא הם שקר מוחלט: מפיבושת היה נכה־רגליים, ובלי כלי תחבורה לא יכול היה להצטרף לדוד; ציבא עבדו גנב לו את החמור, ובא לספר עליו לשון-הרע… דוד, לא ידע למי משניהם להאמין באותו רגע, ואמר: ״אתה וציבא תחלקו את השדה״ (שם יט, ל) ־ נכסי בית שאול, יחולקו בין ציבא למפיבשת. ונחלקו בגמרא  (שבת גו.), אם היה לדוד יסוד להאמין לדברי ציבא, או לא; האמת היתה, שציבא שיקר ומפיבושת היה חף מפשע.

מכל מקום: הבה נביט במעשהו של דוד, לפי השגתנו הדלה: חייבים להבין לנפשו של דוד. הוא מצוי כעת, בסיום מרד במלכותו שנמשך שישה חודשים. בנו אבשלום נהרג במרד, ודוד בכה על כך מאוד; כי למרות שאבשלום מרד בו, דוד מרגיש במידה מסויימת אשם במותו, כיוון שהיה זה חלק מהעונש שקיבל על מעשה בת-שבע. באותם שישה חודשים הוא גם נצטרע, השכינה נסתלקה ממנו, הסנהדרין פרשו מעליו  (סנה׳ קז.) ואלפי יהודים נהרגו במלחמה בין אנשיו לאנשי אבשלום;

בקיצור: עברו עליו חודשים קשים ומרים. וקנלאות ונדודים קשים, מדכדכים את הרוח; אחרי הכל, גילו קרוב מאוד לשנות השבעים. ועכשיו, בינות לעניינים הקשים שהוא עומד להיכנס אליהם – בא לפניו משפט סבוך של שני אנשים: ציבא ומפיבושת. מי יכול לדעת מי מהם צודק…? וכי יש עדים, שיעידו מה מפיבשת חשב בלבו לפני שישה חודשים, האם שמח על המרד או הצטער? אין לדוד פנאי ואפשרות, לרדת לעומקו של עניין. הוא חושש להסתבך שוב

בנטיה לאחד הצדדים ־ כפי שהאמין בתחילה לציבא ־ ולכן החליט לפשר: ממון המוטל בספק ־ חולקים  (ב״מ ב־). אמנם לרוב הפוסקים אין הלכה כסומכוס  (ואפילו לסומכוס, איני יודע אם כאן היינו פוסקים כך) – אך למלך, יש כללים משלו ביחס לממון הציבור. כך אנו רואים את הפרשה.

ה׳שורש' שתוצאותיו כתובות בנ"ך

אבל רבותינו אמרו, שבשעה שאמר דוד למפיב'שת ״אתה וציבא תחלקו את השדה״, יצאה בת־קול ואמרה: ״רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה״ (שבת נו:). אתה עושה פשרה על חשבון מפיבושת? אתה מרגיע את מצפונך וחולק את נכסיו שלא בצדק? גם מלכותך תחלק.

ולכאורה, מאמר זה המטיל את אשמת פילוג המלוכה על דוד, אינו מתיישב עם המפורש בנ״ך, שהפילוג נגרם בגלל נשיו הנוכריות של שלמה, שהטו את לבבו פועם ה׳ בעבודה־זרה שלהן  (מ״א יא, ז־יג).

אמנם, ״כל האומר שלמה חטא, אינו אלא טועה״  (שבת נו:) ־ חלילה לומר שהוא עצמו עבד אלילים, אלא שחטא בכך שלא מיחה בנשותיו, שהקימו במות להבליהן. אך ברור, שחטא שלמה הוא שגרם לפילוג המלוכה – כפי שאמר אחיה השילוני לירבעם בשם ה׳ (מ״א שם, לא־לג) – ולחטא זה לא היה לדוד כל קשר.

גם מהצד הטבעי של השתלשלות המאורעות, מפורש בנ״ך כיצד נחלקה המלכות: העם טען לפני רחבעם בן שלמה: ״אביך הקשה את עולנו, ואתה… הקל מעבודת אביך הקשה… ונעבדך׳  (שם יב, ד).

רחבעם נועץ לזקנים, שאמרו לו לדבר פיוסים אל העם? אחר כך שאל את חבריו מילדות, ואלה יעצו לו לדבר אל העם קשות. רחבעם שמע ל״ילדים״ – וכך פרץ המרד וירבעם הומלך.

הרי לנו, גם הסיבה הרוחנית לפילוג המלוכה (חטא שלמה) וגם הסיבה הטבעית ־ ובשתיהן אין זכר לחטא דוד בפרשת ציבא־מפיבושת! ־־

ודאי יש דרכים נוספות ליישב זאת, אך אנו רוצים להציע דרך מסויימת. ושוב אנו מסתייגים, שאיננו דנים בדבר אלא כפי קטנות עינינו:

כשבא מפיבושת לדוד וטען שציבא שיקר, אסור היה לדוד לגזור את הדין בו- במקום. היה עליו לחכות לשעת כושר, בה יוכל לרדת לעומק הדין. אך הוא לא עשה זאת. הוא חיפש – אם מותר להתבטא כך על דוד, האיש שלא נתן שינה לעיניו, שלא טעם טעם־מיתה מימיו – באותה שעה קשה, דוד מחפש מעט מנוחה; רוצה לחוש,  בעיה אחת כבר מאחריו: ״אתה וציבא תחלקו את השדה״; הוא אינו מתאמץ להגיע לאמת.

ועד כמה שמותר לומר, רק כדי לסבר את האוזן: זהו שורש פורה ראשן יש כאן נימה קלה של עצלות.

אתה עייף עכשיו? אין לך שקט נפשי? דחה את הדיון! אמור לו: ״בוא אלי בעוד חודש״. או כפי שעושים היום: פננה ועדת-חקירה שתחקור בנושא… אבל לקנות לך מרגוע נפשי על חשבון מפיבשת?! וכיוון שפסק: ״אתה וציבא תחלקו את השדה״ – הרי שרחבעם וירבעם יחלקו את המלכות! ומה קרה אצל שלמה? – ה״שורש״ התחזק!

"ויהי לעת זקנת שלמה, נשיו הטו את לבבו״  (מ״א יא, ד). אמנם הוא הרבה יותר צעיר מדוד, אבל כנראה שעם אלף נשים לא קל להישאר צעיר. ודאי ידוע לו שנשיו עובדות אלילים; הוא קיבל ידיעות על כך. ובין אם נאמר שהגרות שלהן היתה כהלכה, ובין אם לא – הרי גם בת-נח וגם בת ישראל חייבת מיתה על עבודה־זרה.

אבל לשלמה אין כוח ־ אם מותר להתבטא ־ לרדת לעומק הבעיה. לחקור עשרות נשים, מי מהן עובדת עבודה־זרה?!… יתכן וחשב, שכיוון שהגרות שלהן התבררה כלא אמיתית, הרי שאין אחריותן עלינו, ולכן עזב אותן לנפשן.

בלשוננו: שלמה מחליט לעבור לסדר־היום. ודאי שהוא כופר בעבודה־זרה! אין צל של ספקן – אבל שורש העצלות שהתבטא אצל אביו בדיני ממונות, תלך וגדל, וכעת מתבטא כבר בהזנחת עניין חמור של עבודה-זרה.

אחריו מולך רחבעם ־ ובחיקו ה"ירושה": אותו שורש, אך עבה יותר. העם בא ממורמר, וטוען: ״הנטל קשה מדי״! ־־ אולי יש צדק בטענות? צריך לבדוק זאת. אם אי אפשר להקל בארנונה, אולי נקל במס ערך־מוסף?

רחבעם היה צריך להקשיב לטענת העם, להבטיח תיקונים, לפחות להבטיח שלא יהיה פיחות בשקל, להקים ועדה ל׳סדרי עדיפות חדשה׳ – ישנן דרכים רבות. אך הוא, כלל לא נכנס לעובי הקורה. הוא עושה משהו שנדמה לו (י׳חיים קלים׳, כפיתרון מהיר – ופוטר את העם כלאחר-יד. אצל מלך בעל מידה כזו – ט ב ע י שיפרוץ מרד!

בת-הקול שבישרה את פילוג המלכות, כיוונה איפוא לומר שאין זה רק עונש על חלוקת השדה, אלא שזו תהא גם התוצאה הטבעית מאותו מעשה: בצד הרוחני – לגודל מעלתו של דוד, משיח ה', הוא נענש על ״הפיתרון המהיר״ לבעיית מפיבושת, שחיה בו קורטוב של עצלות. והצד הטבעי – אותו ״שורש״ קל שלא תוקן גדל עם הזמן, וגרם באופן טבעי לפילוג המלוכה!

— ★ —

נכון איפוא, ששלמה סיפק את הסיבה הרוחנית לפילוג, ונכון גם שרחבעם תרם את הסיבה הטבעית ? אך שרש-הפילוג הזעיר – הכה שורש בלב דוד! משורש נפשי חבוי כזה, הרה-גורל וסכנה – מזהיר משה את העם בפרשתנו.

שאם יש באב נטיה דקה מן הדקה לאיזו מדה, מי יודע איך תפרץ ותתגלה בזרעו אחריו!

המשגיח, רבי יחזקאל לוינשטיין זצ״ל, היה מצביע על דברי רש״י (לראיית לח, ל), בלדת זרח בן יהודה:

ארבע ידות כתובות כאן ״ויהי בלדתה ויתן יד, ותקח המילדת ותקשור על ידו שני, ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו, ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני״ כנגד ארבעה חרמים שמעל עכן, שיצא ממנו. ויש אומרים, כנגד ארבעה דברים שלקח: אדרת שנער ושתי חתיכות כסף ולשון זהב עהושע ז, כא).

עכן מעל בחרם כשלוש מאות שנה לאחר לדת זרח, אבי סבו (יהושע ז, א) לומר לך, שאם אבי הסב שלח ידו בלדתו, כתנועה בלתי רצונית של עובר, השפיע הדבר על נינו. על כל תנועה מעל במזיד בחרמי שמים. ועל כל תנועה, מעל בדבר נוסף!

[ובפשטות מדובר הדבר בקדמונים שאצלם כל תנועה הייתה נחשבת, לגדלות רוחם!]

הלא נראה, שכאשר נמצא חלל באדמה, לא נודע מי הכהו, מביאים עגלה ערופה והכהנים אומרים: ״כפר לעמך אשר פדית ה׳״ (דברים כא, ח). ודרשוהו (הוריות ו ע״א): ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצרים. מה קשור יוצאי מצרים לכאן? –

אלא שאם נמצא חלל באדמה, אם יש רוצח בעם ישראל, יש לחקור מהיכן זה בא, מה השורש. באיזו סביבה גדל, ואיזה חנוך קבל. ואז חותרים לשרשו של השורש, איך צמחה חברה כזו, ואיזה חנוך קיבלו הוריו, וגם הם זקוקים לכפרה, גם עליהם מכפרת העגלה הערופה. וכך מטפסים מעלה, דור אחר דור, עד יוצאי מצרים!

מספרים על הרב מבריסק שאמרו לו שהבן שלו זורק אבנים על חתולים, והוא אמר שלא יתכן שמי שהכיר את אביו איזה בעל חסד וטוב לב הוא היה, יבין שלא יתכן שיצא לו נכד שמתעלל בחתולים…

זהו שבקש יעקב אבינו כשראה מעשה זמרי ועדת קרח: ״בסודם אל תביא נפשי״ זה מעשה זמרי, שנאמר: ״זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני״ (במדבר כה, יד) ולא כתב ״בן יעקב״, ״בקהלם״, כשיקהיל קרח את כל העדה על משה ואהרן, ״אל תחד כבודי״ (בראשית מט, ו), אל יתיחד עמם שמי, שנאמר: ״קרח בן יצהר בן קהת בן לוי״ (במדבר טז, א) ולא נאמר: ״בן יעקב״. אבל כשנתיחסו בני קרח על הדוכן נאמר (דברי הימים א ו, כג): ״בני קרח בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל״ (רש"י). ובאורו, שבקש אשור לכך, ששרש הפגם לא התחיל בו!

ושמעתי מהגאון רבי שרגא גרוסברד זצ״ל, שספרו לסבא מסלבודקה זצ״ל על פלוני, בנם של גדולים, שמעל בכספי צבור. נענה ואמר: סבו אדם חשוב היה, אבל הציג עצמו כחשוב ונעלה יותר מכפי מדתו, וגנב דעת הבריות שיחלקו לו יותרת הכבוד.

בנו בקש להתפאר בתורתו, ואמר חדושי תורתם של אחרים בשמו [והשל״ה הקדוש (מסכת שבועות. נר מצוה עא) כתב שזו עברה גדולה יותר מגזלת ממון. ויעוין ב״מגן אברהם״ (קנו, ב) ובמה שכתב עליו ב״נודע ביהודה״ (תנינא ח״א סימן כ)] והנכד שלח ידו בקופת הצבור!

והביא בענין זה דברי המדרש (בראשית ובה עב. א): ״וילך ראובן בימי קציר חטים״ (בראשית ל, יד), ״חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה״ (משלי כב,), ״יותן את הארץ הזאת לעבדיך׳ (במדבר לב, הו. והוא כמדרש פליאה.

ולהאמור, יובן. בדרך שהנער מתחנך, בה ימשיך עד זקנה ושיבה. ובדרך שהאדם הולך, ימשיכו צאצאיו לדורי דורות. ראובן יצא לשדה לחפש מציאות, ובני בניו נתנו עיניהם במחנה שבעבר הירדן ובקשוהו לאחוזה!

וזאת אמר משה רבינו לבני ישראל: ראו, שפגם דק באדם הראשון, צל של כפיות טובה, השפיע עליכם כעבור כאלפים וחמש מאות שנה – כמה יש לנו לראות שלא לפרץ פרצות במדותינו. אחריות של דורי דורות מטלת על שכמנו!

הלא ידועים דברי הגאון רבי חיים מבריסק זצ״ל בענין יום הדין האחרת, הגדול והנורא. שכל אדם נידון לאחר אריכות ימיו ושנותיו על מעשיו. אבל מי יודע כמה השפיעו על דורותיו, לדורות עולם. לשם כך, שבים ודנים כל אדם באחרית הימים ביום הדין הגדול והנורא.

תזהר שמאונס לא תיהפך לרצון

[היאוש – עצת היצר, ע״פ ״עבודת חודש אלול״, הובא ב"מזקנים אתבונן" עם תוספות]

והיה בשמעו את דברי האלה הזאת, והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי, כי בשרירות לבי אלך, למען ספות הרוה את הצמאה: (כט,יח)

בפסוק זה מתארת התורה את מהלך רוחו ומחשבותיו של הרשע, של הכופר. כיצד הוא מרגיע את עצמו, מדוע אינו חושש שיתקיימו בו כל הקללות הנוראות המפורשות בתורה?

הלא בתוך תוכו הוא יודע, שאין מנוס מפני דין שמים, ושאי פעם עלולים לבקש ממנו דין וחשבון.

איזה תירוץ הוא מכין לעצמו?

התשובה מבוארת בהמשך הפסוק: ״והתברך בלבבו לאמר: שלום יהיה לי!״ – הוא בטוח, שלא יקרה לו כלום, שאין לו לחשוש. מדוע? ״כי בשרירות לבי אלך״… אך מה הכוונה בזה? הלא אדרבה, בגלל שרירות לבו הוא ראוי לעונש!

בתרגום יונתן בן עוזיאל מבואר הדבר. במלים אלה הוא מתרגם את הפסוק הזה:

ויהיה במשמעיה ית פתגמי מומתא הדא [כשישמע את דברי השבועה הזאת] ויתייאש בלביה למימר, שלמא יהא לי [אזי יתייאש ויאמר: שלום יהיה לי] ארי בתקוף יצרא בישא דלבי איזיל [כי בחוזק היצה״ר שבלבי אלך].

זה לא נאמר במנגינה מתריסה. מתחצפת. אלא במנגינה מתנצלת. "מה אעשה ויצרי גדול".

״בתקוף לבי איזיל״ – במלים אלה הוא מרדים את מצפונו. על יצר הרע כשלי, לא ניתן להשתלט: ״זה לא בשבילי״. הוא לא מנסה להצדיק את מעשיו בכך, שאיננו מאמין בתורה. הוא לא מתווכח על ענינים של אמונה. אדרבה, עקרונית הוא מוכן לקבל את כל התורה כולה. אלא שיש לו, אישית, ״תעודת פטור״: הוא לא מסוגל! הוא אנוס! היצר שלו כל כך חזק, שאי אפשר להתגבר עליו.

״אל תדון את חברך, עד שתגיע למקומו״, הוא אומר. במצב שלי, בסביבה שלי, גם אחרים לא היו מסוגלים…

לכאורה, הטענה נשמעת הגיונית. אולי יש מקום לשאול, איך זה קרה שהגיע למצב כזה, איך נתן ליצר הרע שלו להשתלט עליו בצורה כה מוחלטת. אבל סוף כל סוף, כעת אין מה לעשות.

המשל לאדם שנסע על 120 קמ"ש ודרס אדם, וביקש פטור בשל היותו אנוס שלא יכל לבלום…

אך התורה מעידה, שאדם זה לא ימלט מן העונש. התירוץ שלו לא יתקבל בבית דין של מעלה. ולא זו בלבד, אלא אף יותר מזה: ״למען ספות הרוה את הצמאה״!

לא על הזדונות בלבד יענש, אלא אף על השגגות, והשגגות יחשבו לו כזדונות. [יוסיפו לו עונש על מעשים שבהם הנפש "רווה" וכשל בהם בשגגה, בנוסף לעונש על מעשים שבהם הנפש "צמאה" והיצר דוחק].

ונשאלת השאלה:

מדוע באמת לא מתחשבים במצבו? מדוע מענישים אותו בכל חומרת הדין, ואף מעמיסים עליו כפל כפליים: את כל השגגות, דברים שכלל לא התכוון לעשות, מחשיבים לו כאילו עבר עליהם בכוונה זדונית ־ היכן הצדק? הרי כעת על כל פנים הוא אנוס!

ומדוע דוקא לאדם זה עושים זאת – האם יש כאן ״מדה כנגד מדה״?

גם כאן נוכל להעזר בתרגומו של יונתן בן עוזיאל.

״ויתייאש בליביה״, כך הוא מתרגם את המילים ״ויתברך בלבבו״. כלומר: את עצם הכניעה מפני תוקפו של היצר, אפשר אולי להבין, גם אם לא מסכימים איתה.

אבל התורה מדברת על אדם, שטווח החטאים שלו הוא רחב יותר. מתוך מצב של ״אונס״, של אי יכולת, הוא מגיע למצב של הזנחה מוחלטת, כניעה מראש ללא אבחנה, של יאוש.

אסור להתייאש!!

ומה באמת כל כך גרוע במצב כזה?

על זה הרחיב את הדיבור גאון המוסר, רבי ישראל סלנטר. נביא כאן את עיקרי דבריו, שהם נוגעים לכל אחד ואחד, בפרט בימים אלה.

ידוע מה שאמרו חז״ל: ״לפום צערא אגרא״. מצוה שקיומה דורש מאמץ מרובה, פיזי או נפשי, שכרה גדול לאין ערוך ממצוה אחרת שקל לקיים אותה, גם אם מבחינת חשיבותן יתכן שהשניה חשובה יותר. ואם כן, נוכל להבין מעצמנו, שהוא הדין בנוגע לעונש של עוברי עבירה:

מי שעובר על עבירה שקל להמנע ממנה, עונשו גדול יותר ממי שעובר על עבירה אחרת, שהאדם נמשך אליה באופן טבעי, ושקשה לו להתגבר על יצרו.

"קשה עונשו של לבן מעונשו של תכלת", משל למלך שביקש מאחד מעבדיו חותם של טיט, ומחבירו חותם של זהב, ושניהם לא הביאו, את מי שנתבקש להביא חותם של טיט יעניש בחומרה רבה יותר, שהרי עפר יש בכל מקום!

והוא הדין באותה עבירה עצמה ־

יתכן ששני אנשים יעברו על אותה עבירה, ובכל זאת העונש לא יהיה שוה. הכל תלוי במצב, כלומר במאמץ הדרוש כדי להתגבר על המכשול. ככל שיגדל המאמץ, יקטן העונש של מי שנכשל ולא התאמץ. דברים אלה הם פשוטים ומובנים.

אז מה האינטרס של היצר??

אם כן יוצא לכאורה דבר מענין: ככל שמגביר היצר הרע את מאמציו להכשיל את האדם, ככל שגדל הלחץ שהוא מפעיל, כך באותה מדה, הולכת ופוחתת התביעה על האדם העבריין, והעונש הנגרם בעטיה.

ואם כן, נשאלת השאלה: מה ״הרויח״ היצר הרע? לכאורה, ממה נפשך: אם הפיתוי קטן, הרי לא יעבור. ואם הפיתוי גדול, הרי לא יענש!

המלכודת של יצה"ר

אך כאן בא היצר הרע וטומן לאדם מלכודת… הוא מחלק את העבודה לשני שלבים.

נקדים לדברים את דברי החפץ חיים בספרו "נדחי ישראל":

"אל תרשע הרבה ואל תהי סכל למה תמות בלא עתך" (קהלת ז, יז)

ידועה תמיהת חז"ל (שבת לא, ע"ב): "הרבה הוא דלא לירשע הא מעט לירשע?"

מסביר זאת החפץ חיים במשל: "משל לאדון שהיה לו כרם נחמד בנטיעות שונות מכל עץ מאכל ונחמד בעיני כל רואיו, ובתוכו בנה מגדל לתלפיות.

פעם אחת ראה האדון דרך חלון המגדל איך איש אחד התגנב בתוך הכרם והתחיל ללקט מעט מעט מפרי העץ ושם בכליו, ויתאפק האדון וידום. אחר כך שמע האדון איך שהגנב מדבר לנפשו מה לי להרבות עמל ללקוט פירי פירי אחתוך את הענפים עם פירותיהם!

כראות האדון רוע לבבו כי התחיל לקצץ את הענפים ולהשחית כרמו חרה לו עד מאוד כי חס על אובדן כרמו היקר, בכל זאת התאפק ועמד על מקומו לראות מה יעשה לו עוד. והאיש הגנב לא הסתפק בזה ובראותו כה וכה כי אין איש ויאמר לנפשו מה לי לבלות זמן ולעקור ענף ענף? טוב לי לעקור את כל האילן בבת אחת ואביא אותו לביתי ושם אעשה עם הפירות כטוב בעיני.

כשמוע בעל הכרם כי הכין את עצמו לעקור הכרם משורש, אמר לא עת לחשות ולהתאפק עוד כי עוד מעט וכרמי יהיה לשמה ולנטע שעשועי לא יהיה שריד, ויתן עליו בקול 'הו רשע איש משחית הרף ידיך! כאשר ראיתי כי חתרת את כרמי והחלות ללקוט ולקטוף מפרי הגן החשיתי ואמרתי יצרך תקפך למלא תאוות ליבך כי נחמד העץ למראה ופריו להשכיל. אך בראותי כי זדון ליבך השיאך לקצץ בנטיעות ולהשחית כרמי היפה, חרה אפי בך עד מאוד, ותקטן עוד זאת בעיניך ומלאת ליבך לחבל ולעקור את כל הכרם – את פריו ממעל ושורשיו מתחת, כעת לא אאריך אפי עוד וכגמול ידך וזדון ליבך אשיב לך!

כן הדבר הזה, הכרם היא תורתנו הקדושה אשר בה נטע ה' כל עץ נחמד למראה ופריה להשכיל ועצי כרמה חיים הם למחזיקים בה כדכתיב : 'כי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם וגו'", ובעוונות הרבים נמצאים כהיום שועלים קטנים מחבלי כרם ה', בתחילה יסיתם ליבם הרע לפרוץ פרצות בגדר הכרם כמו לעבור על תקנות וסייגים אשר גדרו חכמינו הקדמונים בל יהי גוף הכרם למרמס לרגלי השור והחמור.אנשים הדומים לבהמה.

ואחר כך יסיתם יצר ליבם לקצץ בנטיעות הגפן עצמם דהיינו שימלא ליבו לעבור על גופי תורה עשין ולאוין, אך לא יאמרו בזה די ובהמשך הזמן יבקשו לעקור את הכל ובשאט בנפש ידושו בעקבם חמורות שבחמורות השקולות כנגד כל התורה כמו שבת ועריות וכדומה, ודברים שהם ביהרג ואל יעבור.

אך באמת בעל הכרם הוא האדון ה' אשר הוא שומר את הכרם ונוצר פריו לא יתן מוט לכרמו היא תורתנו הקדושה החביבה לו עד מאוד עד שקראה כלי חמדתו, ולא יאריך אפו עוד למשחיתים ההם, רק יעשן אף ה' וקנאתו באנשים ההם ורבצה בהם כל האלה הכתובה בספר התורה ובעודם באבם יקטפו בחצי ימיהם יעזבו כל תאוות לבם ואוצר כל כלי חמדתם וכדכתיב (תהלים לז, י) "ועוד מעט ואין רשע" ודברים אלה מרומזים בדברי קהלת "אל תרשע הרבה" כלומר יותר מדאי לעקור השורש עם הענף "פן תמות בלא עתך" כי לא יאריך אפו כולי האי ופתאום ואין רשע והתבוננות וגו'" ("נדחי ישראל")

לאור זאת מבאר החפץ חיים: דרך היצר הרע הידועה לנו היא שאי אפשר לבוא לאדם ולומר לו לחלל שבת, אלא תחילה מזלזל במוקצה ולאט לאט מתעהו עד שמביאו לחילול שבת גמור. ולכן אמרו חז"ל לפתח חטאת רובץ. הכל התחיל מן הפתח שפתחת לו. זאת כולנו יודעים.

אולם היצר הרע לאחר שכבש את האדם והוא הפך להיות קליינט קבוע שלו, הוא הופך אותו להיות עבד נרצע שלו ומכשילו גם בדברים שאינו מתאוה להם כל כך ויכול להתגבר על יצרו. הוא לדוגמא יעשן בשבת, וגם ישחק עם המצית. לזה הרי אין לך יצר הרע? הוא יעשן בשבת, ויכבה את הסיגריה בסוף. לזה הרי אין לך צורך ואין לך תאווה!

כך היא דרכו שמטעהו עד שאינו מרגיש שעובר כבר בשאט נפש. היצר הרע מטעהו לומר 'הרי ממילא אתה בבוץ', 'וכי יעזור לך אם בדבר זה תשמור'? זהו, הותרה הרצועה.

וכן אם לדוגמא הוא יחלל שבת בגלל שהיה לו רווח גדול, סופו שיחלל שבת אף ללא רווח כלל.

עבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר.

כך גם בענייננו אומר הגרי"ס

בשלב ראשון, הוא מעמיד את האדם במצבים קשים, שקשה לעמוד בהם. כאמור, גם אם יש כאן עבירה, מכל מקום אינה בדרגה חמורה כל כך. הניסיון קשה.

אבל דבר אחד הרויח כאן היצר: הוא מראה לאדם, או יותר נכון הוא גורם לו לחשוב, כאילו מצוה זו, איסור זה, ״אינו בשבילו״. האדם מחק את האיסור הזה מהשולחן ערוך!!

דוגמא – נשאת ונתת באמונה

נקח לדוגמה, את הענין של ״נשאת ונתת באמונה״. פלוני לווה סכום כסף גדול, ואינו משלם בזמן. לא שאינו רוצה לשלם בזמן, אלא שבאמת קשה לו. הדבר חוזר על עצמו כמה פעמים; הוא רואה, שאפשר ״לחיות עם זה״, ושבין כה וכה לא יצליח לעמוד בהתחייבויות שלו. מה יקרה, כשיעזור לו ה׳ וכבר יהיה לו כסף, אך כסף זה מושקע כרגע, וחבל להוציא אותו?

כאן בא היצר ואומר לו: אתה ממילא לא מסוג האנשים המדייקים. הלא בין הסוחרים זה מקובל. אל תהיה ״צדיק״, אל תהיה טיפש, הלא תפסיד…

המאמץ הדרוש כאן כדי לא להכשל הוא קטן יחסית. אך אדם זה כבר השתכנע, שבין כה וכה לא יצליח להיות בסדר. וממילא, הוא לא יעשה אפילו את המאמץ הקטן. מבחינת המצוה של ״עמידה בדיבור״, הוא במצב של יאוש.

האדם והמינוס

סיפר לי אדם שיש לו מינוס של 80 אלף ₪ בחשבון העו"ש! שאלתי אותו איך הגיע לזה? הוא השיב לי שמסכום מסוים הבין שממילא לא יצליח להשיב 20 אלף, אז מה כבר משנה 20 או 80??

הרווח הכפול של היצה"ר

היצר הרע הרויח כאן רווח כפול. קודם כל, עבר אדם זה עבירה ללא כל הכרח אמיתי,

ויקבל עבור זה עונש חמור. אבל הרווח האמיתי הוא מעבר לזה: מעתה, גם במצבים של נסיון גדול, לא יוכל אדם זה להצטדק בכך, שהיה קשה לו לעמוד בנסיון. תמיד יטענו כנגדו:

הסיבה האמיתית לכשלון שלך אינה אונס, אלא הזנחה, אתה הפקרת את המצוה הזו, וממילא הכל נזקף לך על חשבון זה.

זה המצב של ״שלום יהיה לי״. האדם מגיע למצב, שנדמה לו שיצא ממעגל המצוה, ומה גורם לו לחשוב כך?

״כי בשרירות לבי״ – המצב של תוקף היצר, שאינו מסוגל לנצח אותו. הסכנה האמיתית אינה ב״שרירות לב״, כשידו של היצר על העליונה, אלא ביאוש הבא בעקבותיו, ושבגללו מאבד האדם את כל הרצון להתמודד עם העבירה, גם במצבים קלים יותר. ויאוש זה, הוא שגורם לעונש האיום המוזכר בסוף הפסוק: ״למען ספות הרוה את הצמאה״ – הכל נחשב לך כזדון, כל העבירות ב״שטח ההפקר״, גם אלה שקשה לך לעמוד בהן, מהוות עתה חלק מהזלזול הכללי.

דוגמא הלכתית מדברי ה'בית הלוי'

אומר הבית הלוי – כשיש לקחת חולה ברכב בשבת, אין לקחתו על ידי חילוני, אלא על ידי אדם שומר מצוות. רק אדם שומר מצוות לא ייתבע על נסיעתו ברכב בשבת, ועוד יקבל על כך שכר. לעומת זאת אדם שמחלל שבת באופן קבוע, הרי גם ללא חולה זה היית נוסע, ומדוע שכעת לא תתבע על הנסיעה הזו? רק בגלל פיקו"נ נסעת??

לאור זאת מבאר הח"ח את הפסוקים בפ' שופטים:

(דברים יז, טו- יח): שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלֹהֶיךָ בּוֹ מִקֶּרֶב אַחֶיךָ תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ לֹא תוּכַל לָתֵת עָלֶיךָ אִישׁ נָכְרִי אֲשֶׁר לֹא אָחִיךָ הוּא. רַק לֹא יַרְבֶּה לּוֹ סוּסִים וְלֹא יָשִׁיב אֶת הָעָם מִצְרַיְמָה לְמַעַן הַרְבּוֹת סוּס וַה' אָמַר לָכֶם לֹא תֹסִפוּן לָשׁוּב בַּדֶּרֶךְ הַזֶּה עוֹד. וְלֹא יַרְבֶּה לּוֹ נָשִׁים וְלֹא יָסוּר לְבָבוֹ וְכֶסֶף וְזָהָב לֹא יַרְבֶּה לּוֹ מְאֹד. וְהָיָה כְשִׁבְתּוֹ עַל כִּסֵּא מַמְלַכְתּוֹ וְכָתַב לוֹ אֶת מִשְׁנֵה הַתּוֹרָה הַזֹּאת עַל סֵפֶר מִלִּפְנֵי הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם.

התורה מזהירה שלא ירבה לו נשים, סוסים, וכסף. מדוע דוקא שלשה אלה? אמרו חז"ל הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מהעולם. ועל אחת כמה וכמה המלך שיש לו להיזהר בזה היות ויכול להוציא את כל מחשבות ליבו לפועל ואין מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל, לכן מזהירה אותו התורה להיזהר מן הקנאה שטבע האדם לקנא בקנייני חבירו ובכספו, ומזהירה אותו התורה לא ירבה לו כסף וזהב, והתאוה– טבע האדם להתאוות לנשים ומזהירה התורה לא ירבה לו נשים, והכבוד– לא ירבה לו סוסים שטבע האדם להתגאות בסוסיו. למען יאריך ימים על ממלכתו, היות והקינאה התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם [מדרש אור חדש].

אך מה שיש להתבונן מדוע התורה מזהירה לא ירבה לו סוסים למען הרבות סוס, פתח בלשון רבים וסיים בלשון יחיד?

וזה שנאמר כאן, מבאר החפץ חיים. לא ירבה לו סוסים. אם תלך בתאות ליבך ותרבה לך סוסים אתה תהיה בסוף מסוגל להשיב את העם מצריימה למען הרבות "סוס"! אפילו בשביל סוס אחד! לעבור עבירה בשאט נפש ולקצץ הנטיעות אף אם אין לך רווח ממשי.

מוסיף החפץ חיים: וכעין זה מצאתי בדברי הרמב"ם בספרו "אגרת תימן" על האנוסים בידי עובדי כוכבים וזו לשונו:

"ישים בין עיניו לעשות ולקיים מן המצות מה שהוא יכול, ואם אירע לו שעבר הרבה או שחילל שבת לא יטלטל מה שאינו מותר לטלטלו ולא יאמר 'מה שעברתי עליו יותר גדול מזה שאני נזהר ממנו' אלא יזהר מכל מה שהוא יכול.

ותדע שצריך האדם לידע עיקר מעיקרי הדת והוא שירבעם בן נבט והדומין לו נפרעין ממנו על עשיית העגלים ועל ביטול עירובי תבשילין והדומה לו שלא יאמר אדם 'קים לי בדרבה מיניה' לא נאמר זה אלא בדיני אדם בעולם הזה, אבל השם יתברך נפרע מן בני אדם על החמורות והקלות ונותן שכר על כל דבר שעושה, על כן צריך האדם שידע שכל עבירה שיעשה נפרעין ממנו עליה וכל מצוה שיעשה מקבל עליה שכר" עד כאן לשונו (נדחי ישראל א פרק א')

דרך היצה"ר לייאש את האדם

הסטייפלר היה מרבה להזהיר שלא יטעה בזה האדם לומר שאין טעם עוד למצוותיו היות והוא ממילא עובר על הא ועל דא, היות וכל דבר הוא חשבון בפני עצמו. על העבירה יענש ועל המצוה יקבל שכר. ומה שאמרו 'עבירה מכבה מצוה' הכונה היא שהעבירה מעמעמת את אור המצוה ומכהה את אורה, אך לא אמרו שמבטלת מצוה. ולאחר שהאדם ישוב בתשובה ישוב אור המצוה לזרוח כבתחילה.

[תוספת: כתב בשולחן ערוך הגר"ז (הלכות תלמוד תורה פ"ד ס"ג): אמרו חכמי הקבלה שכל התורה והמצות שאדם עושה בעודו רשע, אף שמוסיף כוח בקליפות לפי שעה, מכל מקום כשיחזור אחר כך בתשובה הן בגלגול זה או בגלגול אחר כמו שכתוב 'כי לא ידח ממנו נדח' מוציא מהקליפה כל התורה והמצות וחוזרים לקדושה בחזרתו, ולפיכך אין לו למנוע מלעסוק לעולם.]

המעשה שסיפר הגר"י זילברשטיין [עלינו לשבח כאן] על האדם שזכה בשלושה בארבעה מיליוני דולרים בירושה והחל להשקיעם בכל מיני אפיקים ולהתעניין בנדל"ן, ולאט הלך ושקע בעסקים והחל להסתבך עד שנפל והפסיד את כל כספו, ועוד שיעבד את דירתו ונותר ללא מאום.

והנה יום אחד בשברונו הגיע לאיזשהו בית כנסת וראה על השולחן עלון שדיבר על מעלת שמירת העיניים והקדושה שבזה נפתח לאדם מקור הפרנסה והשפע, ובלא זה חס ושלום נסתם, השם ישמור.

הוא החל לבכות בזכרו שאכן בשנים האחרונות אחר שהעשיר החל לזלזל בעניינים אלה ואף יותר מכך. הוא קיבל על עצמו להיזהר בכך ביותר ולהקפיד על הקדושה, ואכן סיפר הלה לרב שמאז החלו עסקיו לפרוח, והיום הוא הצליח להכפיל את רכושו המקורי!

מסקנה- דרך היצר הרע היא לדרדר את האדם לאט לאט מדחי אל דחי, תחילה זה רק סרטי טבע, אחר תוכניות דוקומנטריות, אחר כך רק חדשות, ואחר כך רק קצת לפני וקצת אחרי, עד שמביאו לידי כבלים הכובלים אותו ומכלים כל חלקה טובה ומובילים אותו לבאר שחת שאין ממנה תקומה, השם ישמור רחמנא ליצלן.

דוגמא נוספת:

לפעמים אדם עובד עד מאוחר, ומפסיד זמן ק"ש למחרת בבוקר. הוא שומר בלילות או נהג מונית או בעל אולם אירועים וכד' ומסיים משמרת בשעה 3 בלילה. הוא מתרגל שלא לקום מוקדם בבוקר, ומפסיד זמן ק"ש באופן תדירי. והנה יש לו ימי חופש, או חוה"מ או כל זמן אחר שאין לו הכרח לישון מאוחר ולקום מאוחר, אך הוא ממשיך ועושה כן, כי היצר דוחפו, שיודע שבזה יגרוף את כל הקופה! כעת יוכל לתבוע אותו גם על הזמן שהיה מוכרח כביכול!

איך הגדולים מתמודדים נגד זה?

הרב שך והכרית

סיפור מפעים, סיפר אחד ממקורבי מרן הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זיע"א שהיה עד למעשה, והוא עצמו שנודע בקירבתו לראש הישיבה, הביע התפעלות כיצד ראש הישיבה הסתיר עובדה זאת מכל סובביו במשך כל חייו.

היה זה באחד מלילות השבת, בשארית ימיו של ראש הישיבה. ראש הישיבה ביקש שיקחוהו למיטתו לנום קימעא, ואכן הוא עלה על יצועיו לנום מעט לשנת הלילה הקצרה.

כעבור זמן מה נכנס אותו מקורב לחדרו של ראש הישיבה, והוא הבחין כי שינתו אינה נוחה, שכן הכרית עליה הניח את ראשו היתה מונחת בתחתית הראש ובמעלה הגב, וכך היה ראשו שמוט מעט, וזה גרם לו להרים ולהוריד את ראשו וכך לא היתה שינתו עמוקה דיה, אותו מקורב חשב כי לטובת ראש הישיבה יסיט מעט את הכרית למעלה ראשו להיטיב שנתו, וכך עשה.

אלא שלהפתעתו, ראש הישיבה הבחין בכך ונתעורר מהענין, והשיב חזרה את הכרית לאותו מקום שהיתה קודם לכן, המקורב שחש שלא בנוח, אמר לראש הישיבה, כי חפץ הוא שיוכל הראש ישיבה לישון טוב יותר ולכך העלה במעט את הכרית, ראש הישיבה השיב לו:

"וכי חפץ אתה להכשיל אותי?"…

אותו מקורב לא הבין למה נתכוין ראש הישיבה, מדוע מכשיל אותו בכך שמעלה במעט את הכרית למראשותיו, הוא ביקש את סליחת ראש הישיבה, וקולו היה שבור.

משהבחין בכך ראש הישיבה, נטל את ידיו התיישב והחל לספר לאותו מקורב:

'דע לך, כי בהיותי עלם צעיר עוד בטרם הגעתי למצוות, הקפדתי הקפדה יתירה על זמן קריאת שמע, לבל אפסיד חס ושלום מצות קריאת שמע בזמנה, כדעת המגן אברהם.

באחד הלילות, שבתי עייף מאד לביתי, בחוץ היה קור רוסי טיפוסי המתאים לוובוילניק בעת החורף, ואימי הצדקת העירה אותי בבוקר מוקדם לבל אאחר זמן קריאת שמע, עייפותי היתה כה גדולה שלא הבחנתי והמשכתי לישון עוד מעט, ולאחר זמן מה כשקמתי נדהמתי לראות כי הפסדתי את זמן קריאת שמע של המגן אברהם…

מאותו לילה, קיבלתי על עצמי בקבלה גמורה, שלא אשן בצורה שהכרית תהיה למרגלות ראשי בצורה נוחה שבה אשן שינה חזקה ובכך אני עלול להפסיד בשנית זמן קריאת שמע זה, ולזאת קבלתי על עצמי, שהכרית תהיה בתחתית הראש, ובהיות וראשי יהיה שמוט מעט, לא אוכל כך לנום שינה עמוקה, וכך לא אוכל להפסיד לעולם זמן קריאת שמע.

ברוך השם עד עתה לא חרגתי מקבלה זו, וכי רוצה אתה להפסדיני שלא אעמוד בקיום קבלה זו כל חיי??'

אותו מקורב עמד נפעם למשמע אוזניו. מילותיו נעתקו. ראש הישיבה לא ייחס ענין בדבר, קם והחל בתלמודו כשיגרת יומו…

מסקנה

בזה, אומר ר׳ ישראל סלנטר, צריכים אנו לרכז את המאמץ בימי הדין. לחזק את עצמנו בכיוון זה, שלא ליפול ליאוש ולהזנחה. ללמד ולהרגיל את עצמנו, לעצור מדי פעם ולשאול:

האם באמת קשה לי? אמנם ששה ימים בשבוע אני טרוד ואינני מסוגל ללמוד, אבל האם בגלל זה צריך להפקיר גם את השבת?

אמנם ביום קשה לי להתפלל כראוי, אבל הרי בלילה אין שום צורך ״לחטוף״ את התפלה!

מי שעושה חשבון הנפש, ימצא דברים קלים אין ספור, שאפשר לקיים אותם ללא מאמץ, וכל מה שחסר הוא שימת לב.

וכאמור, הרווח הוא כפול. ראשית כל, כל מצוה נוספת היא רווח. אבל בעיקר, הוא יוצא ממעגל ההזנחה. מעתה, יתחשבו בשמים באותם מצבים, שקשה לעמוד בהם. מעתה, עושים לו חשבון חדש!

ברית עם הריבונו של עולם – מחייבת!

[נאמרה ברית ביסורים – והגדת]

עומד משה רבינו ערב הכניסה לארץ, על סף מלחמת כיבוש ניסית, עליה הובטחנו: ״ונשל ה׳ אלוקיך את הגוים האל מפניך, והמם מהומה גדלה עד השמדם, לא יתיצב איש בפניך עד השמידך אותם״ (דברים ז, כב- כד)

״לתת לך ערים גדולת וטובות אשר לא בנית, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נטעת״ (דברים ו, י-יא).

והארץ זבת חלב ודבש, ״תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצאנך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה״ (דברים ח, יב- יג).

מי היה מעלה בדרך הטבע על דעתו, שיבוא החורבן הראשון כעבור כתשע מאות שנה, ויגלו מארצם וישובו (כמבואר בתוכחה שבפרשת בחוקותי), ויבוא החורבן השני כעבור כאלף וארבע מאות שנה [מיציאת מצרים] וישובו ויגאלו לאחר כאלפיים שנות גלות (כמבואר בתוכחה בפרשת כי תבוא.

מי היה מעלה בדעתו שארץ זבת חלב ודבש זו תהפך ״גופרית ומלח שריפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמח ולא יעלה בה כל עשב״ (דברים כט, כב) כנאמר בפרשה.

הלא כל מנהיג צופה ניצחיות לאומתו ומהפכתו, וכך זה באמת נראה בשעתו, מי שזוכר את שלטון מפא״י והפנקס האדום, יבין. הלא זו נבואה שמכריזה על אמיתותה.

וכדברי הרמב״ן (דברים לב, מ) על שירת האזינו: ״ואילו היתה השירה הזאת מכתב אחד מן החוזים בכוכבים שהגיד מראשית אחרית כן, היה ראוי להאמין בה, מפני שנתקיימו כל דבריה עד הנה, לא נפל דבר אחד. ואף כי אנחנו נאמין ונצפה בכל לב לדברי האלוקים מפי נביאו הנאמן בכל ביתו, אשר לא היה לפניו ואחריו כמוהו, עליו השלום״.

כל מהפכה ומהפכן צופה שתישאר לעולם –

"אני הגבר ראה עני בשבט עברתו, אותי נהג וילך חושך ולא אור״ (איכה ג, א- ב). חש אני כפרעה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שספג עשר מכות ונוער בים סוף ושרד לפליטה, ו"אולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ״ (שמות ט, טז), ואני משתדל למלא יעודי.

ומדוע אני מזכיר זאת? כי אני זוכר את הקמת ״הרייך השלישי״ על ידי הצורר, ימח שמו. איך קרא לו: ״הרייך בן אלף השנים״! ואיך התרברב, איך סוחרר מנצחונותיו. סיפוח הסודטים והאיחוד עם אוסטריה, כיבוש פולין וארצות השפלה וצרפת, הציר עם איטליה ויפן והברית עם רומניה והונגריה. וחלוקת העולם: אסיה ליפנים, אפריקה לאיטלקים, רוסיה ואנגליה לגרמנים, ואמריקה בהמשך.

ומה נותר מ״הרייך בן אלף השנים״? גם לא מאה שנה, אף לא עשרים. קרס בהותירו אחריו עיי חרבות ושמונים מיליון הרוגים.

אבל אם מישהו היה צופה זאת מראש, ״בפרוח רשעים כמו עשב״, היו לועגים לו. והם עצמם, ודאי שהיו בטוחים בקיומם לעד.

ברחנו מהגרמנים, ונפלנו לידי הקומוניסטים. צברתי שעות רבות עם הקומיסארים חדורי להט המהפכה. בטוחים היו שמעמד הפועלים יתאחד ויתקומם והמהפכה תתפשט בכל רחבי העולם. שלטו בארצם בעריצות ואכזריות חימה, דיכאו כל בדל מחשבה עצמית ושמץ ביקורת. מחצו באגרוף ברזל כל דעה מנוגדת. והיו כה בטוחים שהעתיד שייך להם ולשיטתם. ואנו, שמענו בשם ה״חפץ חיים״ זצ״ל שהמהפכה לא תחזיק מעמד חמישים שנה, התקשינו להאמין. מי האמין שהקומוניזם יקרוס כבנין קלפים כמאליו? וכדברי הגמרא (שבת לב, ע״א): עזוב את השיכור, מאליו יפול!

הגענו לארץ ישראל, ואיזו זחיחות! המדינה הוקמה, הערבים ברחו, אומות העולם הכירו בזכותנו למדינה עצמאית, הגיע נשק מצ׳כיה, ועולים מארצות ערב, יהדות ארצות הברית קנתה ה״בונדס״, וביום העצמאות רעם מצעד צבאי לקול מחיאות הכפים וזריקת פרחים. שרו ״שיר המעלות בשוב ה׳ את שיבת ציון״ בניגון של ״התקוה״.

זהו, מעתה אנו עם ככל העמים, ואין כבר סיבה לאנטישמיות. יצרנו מקום בטוח ליהודים.

אם היה מישהו מעז לומר, שהמדינה שקמה תהיה המקום הפחות בטוח בעולם לביטחונם של היהודים, ושהאנטישמיות רק תגבר..

ובכלל, הרבי מקלויזנבורג זצ״ל דרש מראש הממשלה דאז, לוי אשכול, שיודה לו שהמדינה מצויה בסכנה גדולה יותר מאשר גטו וילנה בשעת המרד. וענהו, שכראש הממשלה הוא מנוע מלהורות. והמצב לא השתפר מאז, להיפך. אבל אז, בשנות קום המדינה, בטוחים היו בקיומה לעד, שיכורי זחיחות!

וכאן משה רבינו צופה מראש – המהפכה שלכם היא זמנית. אתם עתידים לגלות. והכל מפורט בדברי משה, האין זו תורת אמת?

והדבר יתמיה גם את הגוים:

״ואמרו כל הגוים, על מה עשה ה׳ ככה לארץ הזאת, מה חרי האף הגדול הזה. ואמרו, על אשר עזבו את ברית ה׳ אלוקי אבותם אשר כרת עמם בהוציאו אתם מארץ מצרים״ (דברים כט, כג כד).

ופירשו ב״דעת זקנים מבעלי התוספות״: ״ואמרו כל הגוים, על מה עשה ה׳ ככה לארץ הזאת״ – אם בעוון רציחה וניאוף, הרי יש גם כן בשאר האומות, ואין ארצם שממה כזאת!

וביאורו, שהאומות אינן מקיימות אף את שבע מצוותיהן הבסיסיות (בבא קמא לח, ע״א), ואילו ישראל, הלא אף פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון (עירובין יט ע"א וסוף חגיגה).

ואני נזכר, פעם שאלני הרב שך זצ״ל איך אמרו [יומא נד, ע״ב] שבשעה שנכנסו נכרים להיכל מצאו את הכרובים חבוקים? הלא אמרו (בבא בתרא צט, ע״א) שכשלא עשו רצונו של מקום היו ״פניהם לבית״ (דברי הימים ב' ג, יג). מובן שלא הערתי שזו שאלת הריטב״א בשם הר״י מיגאש, מה אדע ולא ידע.

וענה: כמה שלא עשו רצונו של מקום, אבל לעומת הנכרים אנו דבוקים בבוראנו! וזו תמיהת הגוים כאן, מדוע כלפיהם יש הארכת אף וכלפינו חרי אף!

״ואמרו״ [הגוים], פירשו ב״דעת זקנים״: כלומר, והשיבו. בדין עשה לה כך, ״על אשר עזבו את ברית ה׳ אלוקי אבותם״, וכן אמר יחזקאל (כ, לב -לז): ״העולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגוים כמשפחות האדמה לשרת עץ ואבן, חי אני נאום ה׳ אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם והבאתי אתכם במסורת הברית".

כלומר, כי אתם באתם עימי בברית, לא הם. ואמרו רבותינו (סנהדרין קה, ע״א) כל כי האי ריתחא לרתח רחמנא עלן, ולפרקונן. ככל הכעס הזה יכעס עלינו, ויגאלנו.

ואסביר, וזו כזו נחמה!

בינינו לבין הקדוש ברוך הוא נכרתה ברית. ומה היא כריתת הברית? פרש הגאון מוילנה זצ״ל (בבאורו לספר יצירה א, ח. הובא ב״הכתב והקבלה״ בראשית טו, יח), שאדם שיש לו אהוב כנפשו ורוצה שלא יפרד ממנו לעולם, וחייב להיפרד, מעניק לו דבר החביב לו ביותר, ועל ידו הם קשורים תמיד. וזו היא כריתת ברית, שהוא כורת ומפריד ממנו אותה תשורה ומעניקה לאהובו כאות לאהבת נצח. כך נתן לנו הקדוש ברוך הוא את התורה האצולה ממרום, ונתנה בארון הברית, ועל ידה כרת עמנו ברית נצחית.

ולפיכך, אמרו בגמרא (עבודה זרה ד, ע״א) שלגויים מאריך אף עד שתגדש סאתם, ואז ישמדו. אבל לישראל אין הייסורים בתורת עונש אלא כרפואה, וכאמצעי לתשובה ולהחשת הגאולה.

הרי הקב"ה כביכול אינו יכול להיתפרד מאתנו, התורה אצלנו, יש לנו ברית, ולכן אין לו כביכול ברירה אלא להשיבנו על ידי יסורים, והם עצמם יביאו לזיכוך ולגאולה. אך הגויים יעשו מה שיעשו, אין הם פוגמים כישראל, ואין ברירה כשתתמלא סאתם אלא להשמידם.

זאת תשובת הגוים – על אשר עזבו את ברית ה׳ אלוקי אבותם אשר כרת עמם בהוציאו אתם מארץ מצרים!

הייסורים עצמם מביאים לגאולה, כפי שקושי השיעבוד במצרים איפשר את הגאולה קודם זמנה. וכמו שבאר הצל״ח [פסחים קטז ע״ב] מה שאמרו: ״פסח מצה ומרור״. והלא הפסח והמצה שייכים לגאולה, והמרור למרירות השיעבוד, והיה עליו להיות ראשון. שהרי נשתעבדנו תחילה ולאחר מכן נגאלנו? אלא ״כל מי שלא אמר פסח מצה ומרור״, דהיינו שאינו מבין שאדרבה, המרירות והסבל היו סיבת הגאולה ואיפשרו אותה, ״לא יצא ידי חובתו״, כי לשיטתו, נמצא שיצא קודם זמנו והיה עליו עדיין להשתעבד. רק המרור הביא את הגאולה!

כזה צריך להיות המבט, וכדברי ה״אור החיים״ הקדוש זצ״ל בביאור: ״ובני אצר, בלהן וזעון ועקן״ (בראשית לו, כז) שהבלהות והזועות והמועקות הן למעשה אוצרות!

ופעם אמר לי הסטייפלר זצ״ל: ״רבי יעקב, הצרות הן אוצר יקר, במיליונים לא הייתי ממירן! אבל להבא אני מבקש ״לא הן ולא שכרן״ [ברכות ה, ע"ב], כי גורמות הן לביטול תורה, בכמות ובאיכות!״

וזהו שאמרו [ברכות ה, ע״א] נאמרה ״ברית״ בייסורים, ״אלה דברי הברית״ (דברים כח, סט), משום שעל ידם ניכרת אהבת ה׳ אלינו, לתקן דרכינו ולהשיבנו אליו ״כי את אשר יאהב ה׳ יוכיח״ (משלי ג, יב). ולפיכך ״ראוי לו שישמח ביסוריו לפי שהועילוהו תועלות נשגבות, ויש לו להודות לה׳ יתברך עליהם כמו על שאר ההצלחות״ [״שערי תשובה״ ב, ד]

פעם הלכתי בבני ברק ופגשתי בגאון הצדיק רבי בנימין יהושע זילבר זצ״ל, ׳בנימין הצדיק׳, ופניו קורנות. איזו בשורה שמע? אח, יש לו כאב שיניים עז! אם כך, על מה השמחה? מדוע? איני מבין! אלא זה איתות ממרום שלא שכחו ממנו, לא זנחו אותו. לא מתעלמים ואין הסתר פנים. הנה, מטפלים בו. הברית בתוקפה!

תפילות ראש השנה על מלכות שמים

בראש השנה אין מבקשים בקשות פרטיות, אין וידויים, אין תפילות על סליחה ומחילה וכפרה. כל עבודת ה' בראש השנה היא להמליך את ה'.

לְדוֹר וָדוֹר הַמְלִיכוּ לָאֵל כִּי הוּא לְבַדּוֹ מָרוֹם וְקָדוֹשׁ.

וּבְכֵן יִתְקַדָּשׁ שִׁמְךָ ה' אֱלֹהֵינוּ עַל יִשְׂרָאֵל עַמֶּךָ.

וּבְכֵן תֵּן פַּחְדְּךָ ה' אֱלֹהֵינוּ עַל כָּל מַעֲשֶׂיךָ. וְאֵימָתְךָ עַל כָּל מַה שֶּׁבָּרָאתָ. וְיִירָאוּךָ כָּל הַמַּעֲשִׂים. וְיִשְׁתַּחֲווּ לְפָנֶיךָ כָּל הַבְּרוּאִים. וְיֵעָשׂוּ כֻלָּם אֲגֻדָּה אֶחָת לַעֲשׂוֹת רְצוֹנְךָ בְּלֵבָב שָׁלֵם. שֶׁיָּדַעְנוּ ה' אֱלֹהֵינוּ שֶׁהַשָּׁלְטָן לְפָנֶיךָ. עֹז בְּיָדְךָ וּגְבוּרָה בִּימִינֶךָ. וְשִׁמְךָ נוֹרָא עַל כָּל מַה שֶּׁבָּרָאת.

וּבְכֵן צַדִּיקִים יִרְאוּ וְיִשְׂמָחוּ וִישָׁרִים יַעֲלֹזוּ. וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ. וְעוֹלָתָה תִקְפֹּץ פִּיהָ. וְהָרִשְׁעָה כֻלָּהּ (ליל-ית) בֶּעָשָׁן (סמ-אל) תִּכְלֶה. כִּי תַעֲבִיר מֶמְשֶׁלֶת זָדוֹן מִן הָאָרֶץ.

וְתִמְלֹךְ אַתָּה הוּא ה' אֱלֹהֵינוּ מְהֵרָה עַל כָּל מַעֲשֶׂיךָ. בְּהַר צִיּוֹן מִשְׁכַּן כְּבוֹדֶךָ. וּבִירוּשָׁלַיִם עִיר מִקְדָּשֶׁךָ. כַּכָּתוּב בְּדִבְרֵי קָדְשֶׁךָ.

יִמְלֹךְ ה' לְעוֹלָם אֱלֹהַיִךְ צִיּוֹן לְדֹר וָדֹר הַלְלוּיָהּ.

מַלְכֵּנוּ, אֱלֹהֵינוּ, גַּלֵּה כְּבוֹד מַלְכוּתְךָ עָלֵינוּ מְהֵרָה, וְהוֹפַע וְהִנָּשֵׂא עָלֵינוּ לְעֵינֵי כָל חָי.

אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ. מְלוֹךְ עַל כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ בִּכְבוֹדָךְ. וְהִנָּשֵׂא עַל כָּל הָאָרֶץ בִּיקָרָךְ. וְהוֹפַע בַּהֲדַר גְּאוֹן עֻזָּךְ. עַל כָּל יוֹשְׁבֵי תֵבֵל אַרְצָךְ. וְיֵדַע כָּל פָּעוּל כִּי אַתָּה פְּעַלְתּוֹ. וְיָבִין כָּל יְצוּר כִּי אַתָּה יְצַרְתּוֹ. וְיֹאמַר כָּל אֲשֶׁר נְשָׁמָה בְאַפּוֹ:

ה' אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל מָלַךְ. וּמַלְכוּתוֹ בַכֹּל מָשָׁלָה.

כל בקשותינו הן שיתגלה כבוד מלכותו בעולם.

וזה גם עניינו של השופר. בזמנים הקדמונים כשהיו ממליכים מלך היו תוקעים בשופר.

וצריך ביאור מדוע להמליכו? אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. הרי הוא מלך מצד עצמו גם מבלעדינו?

ועוד צריך להבין – מה עם תשובה? הרי יום ראש השנה הוא תחילת עשרת ימי תשובה, והיכן תשובתנו?

ובפרט לפי מה שכתב הפלא יועץ בשם הרש"ש שאם אדם שומע תקיעת שופר בלי תשובה – הרי זה כנגן המנגן… ומה הקשר בין השופר לתשובה?

הבריאה כולה נבראה כדי שיתגלה כבוד מלכותו בעולם. האדם בחטאיו גורם להתמעטות כבוד שמים. אנו חוזרים וממליכים את ה', ומצהירים שאנו מקבלים את מלכותו.

כבר ביום הראשון לבריאת העולם – האדם חטא ומיעט כבוד מלכות שמים. זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון. העולם מתאפס ומתחיל מהתחלה. והפעם אנו ממליכים את ה' עלינו בצורה מוחלטת, מבלי חטאים.

אפילו לא אוכלים אגוז – בגימטריה חטא.

(שמואל א' פרק יא, יד): "וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל הָעָם לְכוּ וְנֵלְכָה הַגִּלְגָּל וּנְחַדֵּשׁ שָׁם הַמְּלוּכָה".

רש"י: ויאמר שמואל וגו' ונחדש שם המלוכה – לפי שבראשונה היו עוררים על הדבר ועתה נתרצו כולם. עד כאן דבריו.

ולכן תוקעים בשופר, כדרך שהיו ממליכים מלכים בעיתים הקדמוניות.

ולכן כתוב בתיקוני הזוהר שאין לבקש בקשות פרטיות:

תיקוני זוהר תקונא שתיתאה (דף כב, ע"א)

ויפן כה וכה וירא כי אין איש אלא איש דרכו פנו בעסקין דילהון באורחין דילהון איש לבצעו מקצהו בבצעא דהאי עלמא לירתא האי עלמא ולאו אינון מסטרא דאלין דאתמר בהון אנשי חיל יראי אלקי"ם אנשי אמת שונאי בצע אלא כלהו צווחין בצלותין ביומא דכפורי ככלבים הב הב לנא מזונא וסליחו וכפרה וחיי כתבנו לחיים ואינון עזי נפש ככלבים דאינון אומין דעלמא דצווחי לגביה ולית לון בשת אנפין דלא אית מאן דקרא ליה בתיובתא דיחזור שכינתיה לקודשא בריך הוא דאיהי מרחקא מיניה למהדר לגביה ואדמיין לכלבים. עד כאן לשון הזוהר.

הרה״ק רבי משה מקוברין זי״ע היה מספר סיפור זה בכל שנה לפני תחילת התפילה בראש השנה: ברוסיה שלפני מאות בשנים שלט הצאר הרוסי על המדינה וסביבותיה, לצאר זה היה כסף ועושר רב ובן יחיד שנולד לו אחרי הרבה שנים, וכמובן ילד זה קיבל את כל מה שרצה ולא ידע מחסור מעולם בשנות ילדותו.

כשגדל הילד והחל להתבגר לא ידע להחזיר טובה כלפי אביו על כל מה שהשקיע בו, ולא רק זה, אלא גם חתר נגד אביו וניסה כל העת איך להביא עוד ועוד אנשים לרשותו, ולהבאיש בפניהם את אביו, בכדי להפילו ולירוש את ממלכתו בחייו. אך כמו שכל דבר מתגלה בסוף, גם ניסיון זה של בן הצאר נחשף בפני אביו, ונגזר דינו למוות… והצאר הודיע שזהו גזר דין סופי, והוא אף איים בעונש על מי שיעז לבקש חנינה עבור בנו.

ביום ביצוע גזר הדין נזדמן הדבר שגם הצאר עבר והוא רוכב על סוסו יחד עם בני פמלייתו סמוך למקום ביצוע גזר הדין. בתחילה ניסה הצאר להתעלם מכך, אך בסוף גברו רגשותיו, הסתכל בעיני בנו ואמר לו: ״מצטער אני שעשית את מה שעשית, וצר לי שצריכים להמית אותך, אבל אני לא יכול בשום פנים ואופן לחון אותך״!

אמר הבן לאביו: אני מבין שעברתי עבירה חמורה, וכבר לא איכפת לי מה שיעשו איתי, אבל לפני שהולכים לבצע את גזר הדין, יש לי משאלה אחת אחרונה! עד המקום שיוציאו אותי להורג יש עוד כמה מטרים, עד שם, הייתי רוצה לרוץ לפניך ולקרוא עם כל הלב: יחי אדוני הצאר לעולם! יחי אדוני הצאר לעולם!

כמובן, שמשאלתו האחרונה ניתנה לו כמקובל, והנה כשהחלו לתופסו וללכת עימו, החל להכריז: יחי הצאר! יחי הצאר לעולם! בראות זאת אביו לא יכל לעמוד מנגד, והבחין כי זוהי הכרזה שבתוכה יש גם חרטה עצומה על העבירה שנעשה, ומיד ציוה לשחררו, והשיב אותו אל חיקו ומשפחתו…

והיה ממשיך הרה״ק מקוברין זי״ע ואומר לחסידיו: זהו מה שאנחנו אומרים להקב״ה בראש השנה, נכון שהתנהגנו לפניך בצורה לא טובה במשך כל ימות השנה, ונכון שמגיע לנו עונש חמור עלך כך, אבל אבא! לפני שאתה חותם את גזר דיננו, אנחנו צועקים לפניך ״המלך״!!! המלך היושב על כסא רם ונשא המלך הקדוש! ואז בראות אבינו מלכנו כי אמת בפינו והננו באמת ממליכים אותו עלינו ומתכוונים אנו לשפר את מעשינו, נותן לנו שנה טובה, וכתיבה וחתימה טובה לאלתר לחיים ולשלום.

אנו קוראים בראש השנה את פקידת חנה.

(שמואל א' א, ח- יג) "וַיֹּאמֶר לָהּ אֶלְקָנָה אִישָׁהּ חַנָּה לָמֶה תִבְכִּי וְלָמֶה לֹא תֹאכְלִי וְלָמֶה יֵרַע לְבָבֵךְ הֲלוֹא אָנֹכִי טוֹב לָךְ מֵעֲשָׂרָה בָּנִים.

וַתָּקָם חַנָּה אַחֲרֵי אָכְלָה בְשִׁלֹה וְאַחֲרֵי שָׁתֹה וְעֵלִי הַכֹּהֵן יֹשֵׁב עַל הַכִּסֵּא עַל מְזוּזַת הֵיכַל ה'.

וְהִיא מָרַת נָפֶשׁ וַתִּתְפַּלֵּל עַל ה' וּבָכֹה תִבְכֶּה.

וַתִּדֹּר נֶדֶר וַתֹּאמַר ה' צְבָאוֹת אִם רָאֹה תִרְאֶה בָּעֳנִי אֲמָתֶךָ וּזְכַרְתַּנִי וְלֹא תִשְׁכַּח אֶת אֲמָתֶךָ וְנָתַתָּה לַאֲמָתְךָ זֶרַע אֲנָשִׁים וּנְתַתִּיו לַה' כָּל יְמֵי חַיָּיו וּמוֹרָה לֹא יַעֲלֶה עַל רֹאשׁוֹ.

וְהָיָה כִּי הִרְבְּתָה לְהִתְפַּלֵּל לִפְנֵי ה' וְעֵלִי שֹׁמֵר אֶת פִּיהָ.

וְחַנָּה הִיא מְדַבֶּרֶת עַל לִבָּהּ רַק שְׂפָתֶיהָ נָּעוֹת וְקוֹלָהּ לֹא יִשָּׁמֵעַ וַיַּחְשְׁבֶהָ עֵלִי לְשִׁכֹּרָה.

מסביר הנצי"ב שחנה כששמעה שאלקנה אמר לה 'אנוכי טוב לך מעשרה בנים' מיאנה להינחם

מפני שהיא הבינה שהוא חושב שהיא מעוניינת בבן להשתעשע עמו.

בזמן שהיא בעצם מבקשת בן שיהיה 'והשאלתיהו לה'. לא שאהנה ממנו.

אומר החתם סופר כל אמא רוצה שהבן שלה יהיה 'חוטרא לידאי ומרא לקבורה' אך כאן והשאלתיהו לה' באופן מוחלט, מקל לידי לזקנותי לא אהנה ממנו שהרי הוא מושאל לה' באופן שאסור לי להנות ממנו.

ואף מעדר לקבורה לא אהנה ממנו שהרי הוא נזיר לה', ונזיר אסור לבוא לבית הקברות וליטמא למתים אף לא להוריו!

מובא במדרש שאמרו לה אנשים מדוע את מבקשת אנשים חכמים גדולים וצדיקים, היה לך לשאול עשירים ויפי תואר.

מבאר בספר 'ביכורי משה' האנשים שואלים: אישה שאין לה ילדים מבקשת איזה בן שיהיה, העיקר שיהיה בן. והיא מבקשת בן צדיק לא פחות ממשה ואהרון!

אמרה להם חנה לשמו הקב"ה אני מבקשת! אם הייתי מבקשת בשבילי הייתי אומרת תן לי ילד. אך אני מבקשת לשם ה' – לכן צריך שיהיו צדיקים חכמים וגדולים.

אומר המאירי בחיבור התשובה שלכן אנו קוראים זאת בראש השנה ענין של פקידת שרה וחנה ורחל על ידי תפילה, לעורר שהם נפקדו בזה היום בראש השנה בתכלית תפילתם עם היות כוונתם מעולה ונכבדת כמו שראית בענין חנה. ואף על פי שלא היה חסר לה כלום כי אמר לה בעלה אנוכי טוב לך מעשרה בנים היא רצתה חלק בכבוד שמים להעמיד בן עובד ה'.

חנה לימדה אותנו איך מתפללים בראש השנה.

על מה להתפלל בראש השנה

הרה״ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי״ע נכנס ביום ראשון של ראש השנה לבית הכנסת קודם תקיעת שופר, כשהוא ממרר בבכי, ואמר: ״כל עמה נאנחים מבקשים לחם״ (איכה א,יא) ״כל עמה נאנחים״ – כל הקהל בוכה מתחנן ונאנח. אבל אוי ואבוי, על מה הם בוכים? ״מבקשים לחם״, ולא על גלות השכינה…

גם למחרתו ביום השני של של ראש השנה, כשנכנס לבית הכנסת קודם תקיעת שופר שוב בכה בכיה גדולה ואמר: ״מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום? אל הלחם״ (שמואל א', כ), למה מתמהמה משיח בן דוד לבוא? מפני כי ״גם תמול גם היום אל הלחם׳ גם אתמול ביום הראשון של ראש השנה וגם היום, מתפללים רק אל הלחם, ולא על גלות השכינה…

 

על מהות עומק הדין של ראש השנה

יום הדין- היום בו יחרץ גורל האדם למשך השנה הבאה.

 כפיוט "ונתנה תוקף" לרבי אמנון ממגנצא

 אסונות השנה שעברה נגזרו כבר בראש השנה אשתקד!!!

משל למבריחי המשי בארון המתים שבכו מאוחר מדי…

 אלול זה הזמן לבכות, אחר כך מאוחר מדי. ימים אלה הרי גורל!

כשאנו בודקים את עצמינו אנו מוצאים שאוחזת בנו השאננות, כאילו אין לפנינו דין גורלי אשר יקבע מי יחיה ומי ימות, וכן על כל שאר הדברים הגורליים שאירעו השנה. ההוא לקה במחלה, ההוא נהרג בתאונה, ההם כבר כמה שנים לא מצליחים לחתן את בניהם, להם אין ילדים, צרות, אסונות, פיגועים, תאונות, כו' כו'.

אנו סבורים "אני ברוך השם בסדר, הלואי יהיו כולם כמוני" עברנו ברוך השם עשרות ראש השנה ושרדנו, אז זה לא כל כך נורא…

ממה נובעת השאננות והרגיעה הזאת?

אפשר היה לומר: הדין נעשה רחוק, איננו רואים אותו, איננו שומעים את הטיעונים בעד ונגד, ואיננו שומעים את פסק הדין. לכן איננו יראים.

המוסר של החפץ חיים- עומד על הבימה ושואל [על נפטרי אותה שנה] איפה רבי בערל כץ? איפה רבי דוד שלומוביץ? איפה רבי יענקלה שכטר?

איננו רואים את הדין, אך ראינו את ההוצאה לפועל!!!

אומרים בעלי המוסר: מפני שאיננו מודעים למעשינו, איננו יודעים עד כמה חמורה עבירה, ועד כמה מדוקדק דין שמים.

1. דוד המלך עליו השלום –אמיץ לב ועשוי ללא חַת, ניצח את גולית עם קלע אבנים, גם אתה ארי ואת הדוב הכה עבדך- בידיים ריקות!!! ועם כל זאת "סמר מפחדך בשרי- ממשפטיך יראתי"! אל תבוא במשפט את עבדך, כי לא יצדק לפניך כל חי!

2. תנו רבנן: שבעה דברים מכוסים מבני אדם, אלו הן: …ועומק הדין.. (פסחים דף נד, ע"ב)

3. שמואל הנביא חושש מן הדין, וקורא למשה שיעידנו שקיים תורתו. ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים! אף המתים נידונים על תוצאות מעשיהם בעבר!!!

4. הגר"א התעלף כשטלטל קליפה, עד שבלעתה אישתו. [דרכי הצדיקים בשם הגה"ק ר"י סגל זצ"ל. הובא בשכר ועונש על במדבר עמ' 294] הוא לא הדליק את האור בטעות!

5. ר' יוסף נמני והפטיש והרב חמד. חומר הפגיעה באדם!

אנו משולים לילד המבקר את אביו בפנטגון ומשחק במשחקי מחשב שם, ואינו יודע שהעיף טילים גרעיניים, כך אנו חושבים "מה כבר עשינו…"

6. השוחט והחלום.

7. רבן יוחנן בן זכאי אינו יודע להיכן מוליכים אותו…

8. הבחור בפגישה והשתיקה מצידו.

9

. פנינה ציערה לחנה לשם שמים ובכל זאת שיכלה 8 בניה מתוך 10 !

 

בחינת המעשים הטובים

"כי את כל מעשה, האלוהים יביא במשפט, על כל נעלם אם טוב ואם רע"

"על כל נעלם" – אמר שמואל: זה הרק בפני חבירו ונמאס,

"אם טוב" – זה הנותן פרוטה לעני בפרהסיא. (קהלת רבה, סוף פרשה יב)

(במדרש שם כתוב ששמואל אמר "זה הרק בפני חבירו ונמאס" על המילים "על כל נעלם" ולא על המילים "אם רע" כמו שמובא כאן.

ובנוסף, אם הבנתי כראוי את דברי המדרש, אז הנותן פרוטה לעני בפרהסיא נאמר לגנאי ולא על המילים "אם טוב" כמו שמובא כאן)

לפעמים אנו עושים טובה בפרצוף לימון כדי שהמקבל יבין עד כמה הטריח אותנו… זו טובה???

האדם שהפקיד לי כסף בחשבון כטובה, ודאג ליידע אותי על כל מסכת תלאותיו וטלטוליו מבנק לבנק, עד שנהיה לי רע שגרמתי לו כזו טרחה…

 

אחר שקיבלנו מושג כלשהו מדין שמים, ראוי שנדע מאידך את גודל השכר על כל מעשה טוב: 1

1. הסבא מקלם: כדאי היה לברוא את העולם בשביל שפעם אחת יהודי יאמר 'ברוך הוא וברוך שמו'.

2. הקיבוצניק במושב שורש שהסכים להשלים מנין.

3. אשת הגר"א ונפנוף היד.

4. החפץ חיים והתלמיד שרצה לנדב מצוות תפילין.

5. האדמו"ר מגור והכופר שנהנה בעולם הזה משום שקרא קריאת שמע.

כיצד נאמר בקריאת שמע 'וסרתם ועבדתם…' 'וחרה… ועצר את השמים ולא יהיה מטר כו" ואני יש לי כל טוב?

לסיכום:

מעשה האדם כאן בונה ומחריב עולמות. כל מעשה, כל אמירה באה בחשבונו של מקום. אם עתה נסתכל על עצמינו במשקפיים האלה, כבר לא נהיה כל כך בטוחים שאנו צדיקים גמורים…

ולכן עבודתינו היא להתחיל לחזק הדברים הרופפים אצלינו, שמירת הלשון, שנאת חינם, כוונה בברכות, ולא לחוטפן בבהילות, תפילה בכוונה מעומק הלב. ובין אדם לחבירו- שעל זה אין יום הכיפורים מכפר!

והעיקר לא לשכוח לשוב בתשובה. שלא נתפלל את כל תפילות היום בכוונה ונשכח לחזור בתשובה – חרטה על העבר, וידוי וקבלה לעתיד.

 

אז מה עושים?

האקדמאים שהיו בסמינר ושאלו לרב שך באיזה מצוה להתחיל, ואמר להם להתחיל בכשרות על מנת להסיר טמטום הלב.

הבה נתבונן, כיצד ידונו אנשים אלה בראש השנה?

ודאי כצדיקים גמורים, שהרי זו השאיפה שלהם!

דומה הדבר לאדם שיוצא מבני ברק לאילת, ולעומתו אדם אחר יוצא מאילת לבני ברק, מי היינו אומרים יותר קשור לבני ברק? ודאי שהיוצא מאילת לבני ברק, שהגם שהשני קרוב פיזית, אך הוא רק הולך ומתרחק, לעומת זאת היוצא מאילת הגם שהוא רחוק פיזית – הוא בכיון הנכון!

ומאידך אדם שומר תורה ומצוות שהחל לזלזל במצוות –כיצד ידונהו? כרשע, שהרי זו שאיפתו!

נמצא אם כן שאם נקבל עלינו קבלה כלשהי ונאחז בה בדביקות די בה להוכיח על שאיפתנו, ולהכריע דיננו לזכות!

ויהי רצון שתקובל תפילתינו ותשובתינו ברצון לפניו יתברך ויחתמנו לאלתר לחיים טובים וישלח משיח צדקנו במהרה בימנו.

חוט השערה שהופך לעבות העגלה – יצא מכלל שליטה

["משביעו רעב מרעיבו שבע" – אוצרות התורה]

(דברים כט, טז- כ): "וַתִּרְאוּ אֶת שִׁקּוּצֵיהֶם וְאֵת גִּלֻּלֵיהֶם עֵץ וָאֶבֶן כֶּסֶף וְזָהָב אֲשֶׁר עִמָּהֶם.

פֶּן יֵשׁ בָּכֶם אִישׁ אוֹ אִשָּׁה אוֹ מִשְׁפָּחָה אוֹ שֵׁבֶט אֲשֶׁר לְבָבוֹ פֹנֶה הַיּוֹם מֵעִם ה' אֱלֹהֵינוּ לָלֶכֶת לַעֲבֹד אֶת אֱלֹהֵי הַגּוֹיִם הָהֵם פֶּן יֵשׁ בָּכֶם שֹׁרֶשׁ פֹּרֶה רֹאשׁ וְלַעֲנָה.

וְהָיָה בְּשָׁמְעוֹ אֶת דִּבְרֵי הָאָלָה הַזֹּאת וְהִתְבָּרֵר בִּלְבָבוֹ לֵאמֹר שָׁלוֹם יִהְיֶה לִּי כִּי בִּשְׁרִרוּת לִבִּי אֵלֵך לְמַעַן סְפוֹת הָרָוָה אֶת הַצְּמֵאָה.

לֹא יֹאבֶה ה' סְלֹחַ לוֹ כִּי אָז יֶעְשַׁן אַף ה' וְקִנְאָתוֹ בָּאִישׁ הַהוּא וְרָבְצָה בּוֹ כָּל הָאָלָה הַכְּתוּבָה בַּסֵּפֶר הַזֶּה וּמָחָה ה' אֶת שְׁמוֹ מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם. וְהִבְדִּילוֹ ה' לְרָעָה מִכֹּל שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל כְּכֹל אָלוֹת הַבְּרִית הַכְּתוּבָה בְּסֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה".

צריך להבין מהו 'לבבו פונה מעם ה"? מדוע לא אמר ישר שעובד אלוהים אחרים?

ועוד מהו 'שורש פורה ראש ולענה?

וכן מה התברך לאמור 'שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך' מדוע שיחשוב ששלום יהיה לו?

ומה הסיום 'למען ספות הרוה את הצמאה'?

פירש הרמב"ן: 'להוסיף השבעה עם המתאוה, כי נפש שבעה תקרא רוה והמתאוה תקרא צמאה, והטעם כי נפש האדם הרוה שאינה מתאוה לדברים הרעים לה כאשר תבוא בליבו קצת התאוה והוא ימלא תאותו אז יוסיף בנפשו תאוה ותהיה צמאה מאוד לדבר ההוא שאכל או שעשה יותר מבראשונה ותתאוה עוד לדברים רעים שלא היתה מתאוה להם מתחילה וכענין שהזכירו חכמים 'משביעו רעב מרעיבו שבע' (סוכה נב, ע"ב) וכו" עד כאן דבריו.

וכן ביאר בספר "דברי שאול": "איבר קטן יש באדם משביעו רעב מרעיבו שבע" הכוונה בזה כי אם ירצה האדם להשקיט שבר צמאו בשתותו מים מלוחים, בזה אדרבה יוסיף צמאון על צמאונו ואיך אפשר שירפא המדוה בדבר שמוסיף מדוה? ואדרבה, כל הדברים ירפאו בדבר המתנגד לחוליו וזה שאמר: "כי בשרירות לבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה" היינו אותו אדם יחשוב להשביע נפשו בתאוות במטרה שלא יתאוה יותר אמנם ההיפך יהיה כי בזה אך יצמא יותר!

יצר הרע בעולם הבא

וכן הוא דרכו של יצר הרע כפי שאמרו חז"ל (בראשית רבה כב, ו) אמר רבי עקיבא: יצר הרע בתחילה דומה לחוט של עכביש ולבסוף נעשה כקלע של ספינה (חבל שקושרים בו את הספינה לחוף) שנאמר "הוֹי מֹשְׁכֵי הֶעָוֹן בְּחַבְלֵי הַשָּׁוְא וְכַעֲבוֹת הָעֲגָלָה חַטָּאָה" (ישעיה ה, יח).

היינו בתחילה החטא קל מאוד ובקלות האדם יכול להתנתק ממנו כחוט של עכביש אשר בנשיבה קלה אתה מטילו למרחוק ואיננו.

אך כשאין עומדים תיכף נגדו ומוסיפים טומאה, אז החטא בעצמו מתעבה ונעשה כקלע של ספינה אשר כבר לא בנקל תקרענה כי כבד הוא מאוד.

מוסיף המדרש: אמר רבי יצחק בתחילה היצר הרע דומה כאורח ואחר כך נעשה בעל הבית.

לכאורה מה הוסיפו להמשיל את היצר בעוד משל – לאורח ובעל הבית?

אלא רמז נפלא יש כאן. טיבו של אורח הוא שאינו מתערב בעניני בעל הבית ולא אומר דעה בכל שהוא, וכשרוצה בעל הבית להוציאו מצוה לו לצאת ואין הוא מתעכב אף לרגע.

אמנם כל זה בתחילה כשנכנס להיות אורח חדש, אך אורח השוהה זמן רב, אט אט מתקרב הוא לבעל הבית ומעיז אף להתערב בעניניו כאוהב וידיד ואז מתרגל ונעשה יועצו, ולבסוף נעשה האורח בעצמו בעל הבית ומצווה שיעשו רצונו, עד שהמצב הוא שבעל הבית נהפך לאורח והאורח הוא אשר מוציא ומכניס כבעל הבית.

כזה הוא יצר הרע המחלחל בפנימיות האדם.

עד היכן הדברים מגיעים נלמד מהדברים דלהלן: כתוב בגמרא (מנחות קט, ע"ב) אמר רבי יהושע בן פרחיה בתחילה כל האומר לי עלה לגדולה אני כופתו ונותנו לפני הארי. עתה כל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו קומקום של חמין.

שהרי שאול ברח מהגדולה וכשעלה ביקש להרוג את דוד. מחזה נפלא.

איך הוא באמת מהלך הדברים? אלא בתחילה יש לאדם שליטה בעצמו עד כדי כך "שכל האומר לי עלה אני כופתו ונותנו לפני הארי".

אבל לאחר שנכשל וכבר נמצא אחרי החטא הוא כבר לא אותו אדם מצבו משתנה מרגע לרגע ואין הוא בשליטת עצמו אלא בשליטת יצרו הרע. (מבאר המהרש"א שכופתו לפני ארי פירושו שאינו הורגו בידיים, אולם אם יבוא להורידו מגדולתו- שופך עליו קומקום של חמין- שזה מזיקו בידיים…) [ספר "דעת תורה"]

המשל לתאוות הם הסמים או האלכוהול

בתחילה האדם אומר 'אני רק טועם'. זה בשליטה, אין חשש שאני אמשך. אני מספיק חזק כדי לדעת מתי לומר די.

פעם אחת אמר לי מעשן כבד שאין לו בעיה להפסיק לעשן, ואם הוא מחליט הוא על המקום מפסיק… דא עקא שהוא לא מחליט…

כך האדם רק טועם ולבסוף מתמכר ואינו מסוגל להפסיק. הוא אינו שולט. התאוות שולטות בו בצורה מוחלטת והוא יכול לתלות על המוח שלט 'נגרר'…

ובספר נפש החיים (שער א, פרק ו) מבואר יותר כיצד יצר הרע מושך את האדם והופכו ל'לקוח קבוע'…

וזה שתיקנו נוסח ברכות המצות 'אשר קדשנו במצותיו', וכן 'וקדשתנו במצותיך', כי מעת שעולה על רעיון האדם לעשות מצוה, תיכף נעשה רישומו למעלה במקור שורשה העליון וממשיך משם על עצמו אור מקיף, וקדושה עליונה חופפת עליו וסובבת אותו, וכתוב מפורש והתקדשתם והייתם קדושים וכמאמרם ז"ל (יומא לט, ע"א) 'כל המקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה' רוצה לומר שמלמעלה נמשך עליו הקדושה משורשה העליון של המצוה כמו שכתוב בזוהר (צו לא, ריש ע"ב): "כתיב והתקדשתם והייתם קדושים מאן דמקדש גרמיה מלרע מקדשין ליה מלעילא כו', מקדשין ליה מלעילא כו' דהא קדושה דמאריה שריא עליה כו', אי עובדא דלתתא היא בקדושה אתער קדושה לעילא ואתי ושריא עליה ואתקדש ביה כו'" עיין שם.

ובפרשת קדושים (זוהר פו, ע"ב): "בשעתא דבר נש אחזי עובדא לתתא בארח מישור כו', נגיד ונפיק ושריא עלויה רוח קדישא עלאה כו' ובההוא עובדא שריא עליה רוח קדישא רוח עלאה לאתקדשא ביה אתא לא תקדש מקדשין ליה דכתיב והתקדשתם כו'".

ובפרשת נשא (זוהר, ריש דף קכב ע"א) דמשיך עליה רוח קדישא עלאה כמה דאת אמרת עד יערה עלינו רוח ממרום עיין שם.

ועל ידי זה הקדושה והאור המקיף, הוא דבוק כביכול בו יתברך גם בחייו, וזה שאמר הכתוב ואתם הדבקים בה' אלוהיכם בם בעודכם חיים כולכם היום, וזה האור מקיף הוא לו לעזר לגמור המצוה, ועל ידי הגמר – האור מתחזק יותר וירים ראש עליון ועל זה אמרו ז"ל הבא ליטהר מסייעין אותו, גם מושכת וגוררת את ליבו מזה לסגל עוד כמה מצוות, אחר שהוא יושב עתה בגן עדן ממש חוסה בצל כנפי הקדושה בסתר עליון, אין מקום להיצר הרע לשלוט בו ולהסיתו ולהדיחו מעסק המצות, זה שאמרו שמצוה גוררת מצוה, וכאשר ישים אליו ליבו בעת עשיית המצוה, יבין וירגיש בנפשו שהוא מסובב ומלובש כעת בהקדושה ורוח נכון נתחדש בקרבו, וזה שאמר הכתוב: אלה המצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, בהם היינו בתוכם ממש שהוא מסובב אז בקדושת המצוה ומוקף מאוירא דגן עדן.

וכן להיפך חס ושלום, בעת עברו על אחת ממצות ה' אמרו גם כן במאמרם ז"ל הנ"ל כל המטמא עצמו מלמטה מטמאין אותו מלמעלה, פירוש גם כן כנ"ל שמשורש אותו העון למעלה בכוחות הטומאה הוא ממשיך רחמנא ליצלן רוח הטומאה על עצמו וחופפת עליו וסובבתו, כמו שכתוב במאמר פרשת צו הנ"ל: ואי איהו אסטאב לתתא אתער רוחא מסאבותא לעילא ואתי ושריא עליה ואסתאב ביה דהא לית לך טב וביש קדושה ומסאבותא דלית לה עיקרא ושרשא לעילא, ובעובדא דלתתא אתער עובדא דלעילא עיין שש.

ובפרשת קדושים הנ"ל: ובשעתא דאיהו אחזי עובדא לתתא בארחא עקימא כו' כדין נגיד ונפיק ושריא עלוי רוח אחרא כו' עיין שם, ועל זה אמר הכתוב ונטמתם בם היינו בתוכם ממש חס ושלום, שהוא קשור ומסובב אז ברוח טומאה ואוירא דגיהנם מלפפו ומקיפו גם בעודנו חי בעולם, כמו שאמרו רז"ל (עבודה זרה ה, ע"א) כל העובר עבירה אחת בעולם הזה מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין שנאמר ילפתו גו', ר"א אומר קשורה בו וכו', וזה שאמר דוד המלך עליו השלום עון עקבי יסובני (תהלים מט, ו).

שקוץ וגילול כסף וזהב

רבי שלום שבדרון זצ"ל אמר: שמעתי מרבי לייב חסמן זצ"ל ומהרב מבריסק זצ"ל שפרשו את הפסוק אשר פתחנו בו:

"וַתִּרְאוּ אֶת שִׁקּוּצֵיהֶם וְאֵת גִּלֻּלֵיהֶם עֵץ וָאֶבֶן כֶּסֶף וְזָהָב אֲשֶׁר עִמָּהֶם. פֶּן יֵשׁ בָּכֶם אִישׁ אוֹ אִשָּׁה אוֹ מִשְׁפָּחָה אוֹ שֵׁבֶט אֲשֶׁר לְבָבוֹ פֹנֶה הַיּוֹם מֵעִם יְדֹוָד אֱלֹהֵינוּ לָלֶכֶת לַעֲבֹד אֶת אֱלֹהֵי הַגּוֹיִם הָהֵם פֶּן יֵשׁ בָּכֶם שֹׁרֶשׁ פֹּרֶה רֹאשׁ וְלַעֲנָה" (דברים כט, טז- יז)

מדוע הפסוק כל כך מאריך בשיקוצים עץ אבן כסף זהב כו' האם לא ניתן לכלול הכל במילה שיקוצים?

הגר"ש שבדרון מביא על זה מעשה שהיה אתו.

פעם בנוסעו לחוצה לארץ דרך הים בעודנו בדרך חלפו מרחוק על פני העיר הנקראת "ונציה", שמעתי פלאות על יופי המקום וכנראה גם כל היושבים בספינה שמעו כן שכן כולם רצו מהר אל הסיפון להשקיף מרחוק בנוף הארץ וביופיה. אף אני פסעתי לאיטי אחרי כולם לראות היש ממש בדברים אך נוכחתי שאין כל יופי במקום, מה לי אם עומד על פתח הבית רכב או ספינה לשוט בה? אדרבה, ראיתי רק צְלבים רבים ואמרתי את הפסוק 'שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא', ושבתי למקומי.

אך מכיון שסוף סוף כבר הצצתי וראיתי, לכן אחר זמן כששבתי לארץ ישראל וחלפנו שוב על פני אותו מקום ושוב כולם אצים רצים כבראשונה הלכתי שוב לראות אלא שעתה הרגשתי כי כבר איני מתעב את המקום ואף התגנבה בליבי מחשבה אולי יש בדבריהם ממש אך עדיין לא התפעלתי כלל.

והנה ראה זה פלא לאחר זמן ארוך כששוב נזדמן לי לחלוף בדרך הימים ליד אותו מקום ושוב האנשים שבספינה רצו לראות, הרגשתי שאני כבר מחיש צעדי כמו כולם ואף היתה בי התפעלות לרגע עד שביקשתי מהעומד על ידי לראות דרך המשקפת…

כך בפעם הראשונה כשרואה אדם עבודה זרה נחשבת היא אצלו כשיקוץ וגילול אבל כיון שסוף סוף ראה והביט בעבודה זרה מתקרר הדבר אצלו, ובפעם השניה נהיה מהשיקוץ והגילול "עץ ואבן" – כבר לא כל כך נורא, בפעם השלישית כבר מתהפך הכל ונראית העבודה זרה בעיניו יותר נחמד ממש "כסף וזהב אשר עמהם". זוהי דרכו של היצר הרע להחטיא בני אדם עד כדי לעבוד עבודה זרה, כפי שאמרו חז"ל: "כך אומנותו של היצר הרע – היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד" (שבת קה, ע"ב)

והיינו שמפעם לפעם מחליש ומכהה את הרגשיו של האדם, בחטא ואחר שנפגעו הרגשיו יכול היצר להביאו אף לידי עבודה זרה.

כעת יבואר כל אשר שאלנו בפתיחת דברינו:

צריך להבין מהו 'לבבו פונה מעם ה", מדוע לא אמר ישר שעובד אלוהים אחרים?

היות ומדובר אכן בתחילה בפניה קלה, סטיה בלתי מורגשת, אך הסוף שלה ברור – ללכת לעבוד אלוהים אחרים.

ועוד מהו 'שורש פורה ראש ולענה?

זהו אכן שורש, שאינו ניכר בתחילת קילקולו, אך ממנו יפרה ויצמח רוש ולענה – צמחים מרים ורעילים.

וכן מה התברך לאמור 'שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך' מדוע שיחשוב ששלום יהיה לו?

אכן בתחילה הוא בטוח ששלום יהיה לו, היות ואינו מתכוין להימשך לתאוה, לעבירה, להתבהמות טוטלית, הוא רק "טועם"… שלום יהיה לו…

אך לבסוף 'למען ספות הרוה את הצמאה' יתווסף לו צמאון, לדבר שנפשו היתה רווה לו קודם לכן, יתווסף לו חשק בדבר שנפשו לא חמדתו תחילה, וכך ילך ויתדרדר לתהום התאווה והיצר.

אור דניאל פרשת קדושים:

משל נאה על כך הביא הרב הררי שליט"א בספרו "אור ההר": איכר רוסי באחד הכפרים הנידחים ברוסיה חשקה נפשו להתוודע מעט לעולם הגדול. קיבץ וצבר פרוטה לפרוטה עד שיום מן הימים עלה בידו להגשים את חלומו ויצא אל עיר הבירה העיר הגדולה. בהגיעו לשם ראה מודעה גדולה "הקרקס העולמי הקרקס הפלאי". הגיע לעיר נכנס וכרזה גדולה שובה את עיניו "שלם חצי רובל ותזכה בחצי מיליון רובל". דמיונו של הכפרי החל להתלהב חצי רובל זה הרבה אבל בחצי מיליון רובל אפשר לקנות את כל הכפר את כל הבתים ואת כל הפרות את הכל!

רכש האיכר כרטיס והוכנס אחר כבוד אל מגרש ירוק ורחב ידיים סוס עומד שם וראשו שקוע באבוס, אחד מאנשי הקרקס החל מסביר לכפרי את הכללים: "רואה סוס זה? עליך לרדוף ולרדוף אחריו והיה אם תצליח לתופסו ולו רק לנגוע בזנבו זכית בחצי מיליון רובל היכון.."

הפשיל הכפרי את שרווליו קשר היטב את נעליו ועמד מצפה בקוצר רוח לאות. שעה ארוכה ניסה הכפרי את כוחו להדביק את הסוס במרוצתו. בהתחלה דימה שהנה עוד מעט עוד קצת מאמץ כמה קפיצות נועזות וחצי מיליון בכיסו אך אט אט עזבוהו כוחותיו בכל זאת לא ויתר והמשיך אולי יצליח לנגוע בקצה זנבו של הסוס הבורח.. בשארית כוחותיו השתדל לנסות את הכל עד שנפל מתעלף חסר נשימה על רצפת המגרש.

לאחר שהושבה רוחו התאושש קימעא ויצא עצוב ונכלם, הפסיד הון כה רב!

והנה מודעה אחרת "ביתן הצחוק" שלם רובל אחד ותצחק שעה שלמה. "רובל אחד זה הרבה לאיכר כפרי שכמוני אבל מוכרח אני לשמח את עצמי לאחר כשלון שכזה והפסד כל כך גדול" רכש כרטיס והכניסוהו לאיצטדיון גדול עם הרבה כסאות הראו לו את מקום מושבו וישב שם מצפה להתחלת ההצגה שבה יצחק וישמח את עצמו.

והנה מול עיניו מגרש גדול ירוק וסוס שקוע באבוס ואדם אחד עומד בקוצר רוח, ממתין לרדוף אחרי הסוס.. זהו ביתן הצחוק של הקרקס העולמי… אל תתלבט כל כך ואל תתפתה לרדוף אחרי ה"אלוה" ואם כבר יש לך אלוה שאתה רודף אחריו, עצור! בחר לך את אלוקי אברהם יצחק ויעקב.

רק כשיושבים מחוץ למגרש ומתבוננים במעשינו ניתן לבדוק את איכותם יתבונן כל אחד ויבחן את עצמו היכן הוא נמצא במגרש או מחוצה לו.

אחריות הפרט על הכלל

[ערבות הדדית]

שואל האור החיים הקדוש: מדוע היה צריך להקדים אתם ניצבים היום כו' ולא אמר מיד לעוברך בברית כו'? ועוד, מה ראה צורך להרבות ולכתוב ראשיכם כו' כשמימלא יאמר כל איש ישראל? ועוד מהי הברית המחודשת שיש כאן להוסיף על הברית הקדומה הכתובה בפרשה הקודמת?

מבאר האור החיים: הברית הקודמת היתה בין הקב"ה לביננו, להבטיח שנשמור את מצוות ה'. הברית המחודשת כעת באה להכניסנו בברית הערבות ההדדית. שלכל אחד מאיתנו תהיה אחריות על חבירו.

ולכן אמר להם אתם ניצבים היום, ניצב פירושו ממונה, כמו ניצב על הקוצרים, וכמו נציב ששם דוד על אדום. אתם ניצבים וממונים היום על כל חבירכם, לוודא שגם הם ילכו בדרך ה'.

ולכן אמר ראשיכם שבטיכם כו' כשכוונתו לבאר שלכל אחד יש אחריות על מי שתחתיו. ראשי שבטיכם – על שבטיהם, זקניכם – על העם שתחתם, שוטריכם – על הנכנעים למרותם.

ולכן נבין מדוע לאחר שכלל כל איש ישראל חזר ומנה טפכם נשיכם וגרך כו', היות וכאן הברית היא חד צדדית, אנו ערבים עליהם אך לא הם עלינו. היות ואין בידם להוכיח. וגם הגר אין בידו להוכיח שזה מקרוב בא, ועוד שום תשים עליך מלך מקרב אחיך ולא גר, כך שאינו בר מינוי ושררה, ולכן אנו מחויבים ללמדם תורה [שעל זה אמרו חז"ל שקשים לישראל כספחת שאיננו מלמדים אותם כראוי].

ולפי זה יובן נפלא המשך הפסוקים – הנסתרות לה' אלוהינו והנגלות לנו וגו', הרי שעל הערבות מדבר הכתוב. שרק על הנגלות נוכל להיות ערבים ולא על הנסתרות!

מסופר על החפץ חיים שבזמנו יסדו חברא קדישא חדשה, והיה בזה התגרות בח"ק הקיימת מטעם בעה"ב. היה בדבר לעורר מחלקת גדולה, והחפץ חיים מיהר באותה שבת ועלה לדרוש. לו היו נותנים לי כעת אלפיים רובל לא הייתי עולה לדרוש, היות ועתותי יקרות בעיני וזקנתי ושבתי, ואיני מוכר זמני בכסף. אך רואה אני הכרח לדרוש בפניכם כעת. זכור אני את כל מתפללי בית הכנסת שאינם בין החיים עוד. נותרו מהם מצבות בבית הקברות. הרי לבסוף כולנו נגיע לשם, ונמסור דין וחשבון. ואז כשישאלוהו על המחלקת הוא יאחז בקש ויאמר שהיה שם יהודי זקן ישראל מאיר שחשבוהו לתלמיד חכם והוא ראה הכל ושתק. לכן אני מבקש מכם שלא תזכירו את שמי, יש לי חבילה משלי ואינני יודע כיצד אעבור את הדין, ואיך אוכל לקבל עלי אחריות של אחרים?

תוך כדי הדברים פרץ החפץ חיים בבכי וכל גופו החל לרעוד, הדבר השפיע על הקהל והם מיד קיבלו על עצמם לבטל את הח"ק החדשה.

אדם צריך לדעת שאם בידו למחות הוא נתבע על אנשי המקום. היום אין בכוחנו למחות, ולרוב גם אין תועלת בכך, אולם אין הדבר פוטר אותנו מלעורר. אתה רואה אדם שנפקד מקומו מבית הכנסת כמה ימים, תיגש אליו, תדבר אתו, תשאל לשלומו, ותאמר לו שהוא חסר לך. אתה רואה שבבית מזלזלים בדבר מסוים, בהלכה, עליך לפעול לתיקון המצב.

וזה עצמו סגולה לזכות ליום הדין. בעל מפעל שהפועל שלו לא מי יודע מה מוצלח, אך הוא רואה שהפועל מאוד איכפתי מהמפעל, דואג להמריץ את הפועלים, שומר על המפעל ועל שמו הטוב, מקפיד לעודד אחרים לעבוד כראוי, זה עצמו יבטיח שהוא ישאר כעובד קבוע במפעל אפילו אם חרב הקיצוצים מאיימת מעל לראשו. נראה לקב"ה שהמפעל שלו חשוב לנו.

דבר נוסף יש לזכור:

לפעמים אין בכוחנו לפעול מאומה אצלו, אך להתפלל עליו אנו יכולים.

בפיך ובלבבך – רק תתחיל!

[קרוב אליך הדבר מאד (קשור גם לפרשת וילך)]

מה הפירוש קרוב אליך מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו? ועוד, כיצד יתכן שיטעו לחשוב שמצוות התשובה כל כך רחוקה?

המעשה ברבי אייזיק יעקעקל'ש מקראקא והאוצר. האדם פוטר עצמו – האוצר רחוק, קשה להגיע, לא בשבילי. אך לו היה יודע שהאוצר נמצא אצלו, בפיך ובלבבך לעשותו!

מסופר על רבי נפתלי אמסטרדם תלמידו של רבי ישראל סלנטר שפעם אחת בפורים כשנכנס יין יצא סוד, והוא התמרמר לפני רבו ואמר: לו היתה לי את היראת שמים של הרבה שלי, ואת הראש של השאגת אריה, ואת הלב והרגש של בעל יסוד ושורש העבודה, כי אז…

אמר לו רבי ישראל סלנטר: רבי נפתלי! ביראה שלך, בראש שלך, ובלב שלך!

וזהו בפיך- שלך, ובלבבך – שלך, לעשותו! [מעין השבוע ח"ה תקסו]

ודברים אלה מפורשים במדרש

(מדרש רבה דברים ח, ג) זה שאמר הכתוב (משלי כד, ז) "ראמות לאויל חכמות בשער לא יפתח פיהו" מהו ראמות לאויל חכמות? אמר רבי תנחומא הטיפש הזה נכנס לבית הכנסת והוא רואה אותן שנושאים ונותנים בתלמוד והוא אינו יודע מה הן אומרין הוא מתבייש שנאמר: "בשער לא יפתח פיהו", ואין שער אלא סנהדרין דכתיב: (דברים כה, ז) "ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים".

דבר אחר: רבנן אמרי הטיפש הזה נכנס לבית הכנסת ורואה אותן עוסקים בתורה והוא אומר להן, היאך אדם למד תורה תחילה? אומרים לו: תחילה קורא במגילה ואחר כך בספר ואחר כך בנביאים ואחר כך בכתובים, משהוא גומר את המקרא שונה את התלמוד ואחר כך בהלכות ואחר כך באגדות.

כיון ששומע כך אומר בליבו אימתי אני למד כל זאת?? וחוזר מן השער. הוי "בשער לא יפתח פיהו".

אמר רבי ינאי למה הדבר דומה? לכיכר שהיה תלוי באויר. טיפש אומר מי יוכל להביאו?

ופיקח אומר לא אחד תלה אותו? מביא סולם או קנה ומוריד אותו.

כך כל מי שהוא טיפש אומר אימתי אקרא כל התורה? ומי שהוא פיקח מהו עושה? שונה פרק אחד בכל יום ויום עד שמסיים כל התורה כולה. אמר הקדוש ברוך הוא לא נפלאת היא. ואם נפלאת היא, ממך! שאין אתה עסוק בה, הוי כי המצוה הזאת.

מדרש רבה שיר השירים

(שיר השירים רבה ה, יא) רבי יוחנן דצפרין פתר קרא בתלוליות של עפר. מי שהוא טיפש מהו אומר, מי יכול לקצות את זה?! מי שהוא פיקח מהו אומר, הריני קוצה שתי משפלות ביום ושתי משפלות בלילה ולמחר כן עד שאני קוצה את כולה!

כך מי שהוא טיפש אומר: מי הוא יכול ללמוד כל התורה? נזיקין שלושים פרקים, כלים שלושים פרקים! והחכם אומר, הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומדה כולה!

אמר רבי ינאי (משלי כד, ז) "ראמות לאויל חכמות", לכיכר נקוב שתלוי באוירו של בית הטיפש, אומר: מי יכול להוריד לזה?

והפיקח אומר: ולא אחר תלאו?? אלא, הריני מביא שני קנים ומחברן זה עם זה עד שאני מורידו!

כך הטיפש אומר: מי יכול ללמוד התורה שבלב רבי? והפיקח אומר: והוא לא מאחר למדה? הריני לומד היום שתי הלכות ושתים למחר עד שאני למד התורה של חכם זה!

וכאן המדרש מוסיף הבחנה נוספת בטענת האויל, שפעמים רבות יצרו דוחהו בטענה 'ממילא מה שאתה לומד אתה משכח':

אמר רבי לוי לקרסטל נקוב ששכרו בעליו פועלים למלאותו מים. אומר הטיפש: מה אני מועיל? מכניס בזו ומוציא בזו!

והפיקח אומר: ולא שכרי אני נוטל? ולא שכר כל חבית וחבית אני נוטל מבעל הבית. כך הטיפש אומר, הריני לומד תורה ומשכחה מה אני מועיל? והפיקח אומר: ולא שכר יגיעה נותן לי הקב"ה!

המעשה בסטייפלער והמעיל.

האם אנו מהאומרים 'שלום יהיה לי'?

[המורא מה' הוא התכלית]

(דברים כט, ט) "אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי ה' אֱלֹהֵיכֶם רָאשֵׁיכֶם שִׁבְטֵיכֶם זִקְנֵיכֶם וְשֹׁטְרֵיכֶם כֹּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל"

(רש"י) מדרש אגדה: למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות? לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים חוץ מארבעים ותשע שבתורת כהנים, הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו? התחיל משה לפייסם 'אתם נצבים היום', הרבה הכעסתם למקום ולא עשה איתכם כלייה והרי אתם קיימים לפניו.

וצריך ביאור, וכי משה בא להרגיע אותם? והרי הקללות באו להלחיץ אותם ולהשיבם לה', ונראה כאילו משה אומר להם 'אין לכם מה לדאוג אתם עדיין קיימים ולא קרה לכם כלום…'

מבאר האור יהל שמטרת הקללות היא לשבור לב האדם ולהכניעו שירא מפחד ה' והדר גאונו ולא יכשל. כיון שהוריקו פניהם, ממילא הושגה המטרה ואין צורך להביאן ממש בפועל.

אולם כל זאת נכון לגבי אלה שבאמת הושפעו מעצם הקללות ונכנסה היראה בליבם. אולם אלה שעליהם נאמר בהמשך הפרשה:

(יז) פֶּן יֵשׁ בָּכֶם אִישׁ אוֹ אִשָּׁה אוֹ מִשְׁפָּחָה אוֹ שֵׁבֶט אֲשֶׁר לְבָבוֹ פֹנֶה הַיּוֹם מֵעִם ה' אֱלֹהֵינוּ לָלֶכֶת לַעֲבֹד אֶת אֱלֹהֵי הַגּוֹיִם הָהֵם פֶּן יֵשׁ בָּכֶם שֹׁרֶשׁ פֹּרֶה רֹאשׁ וְלַעֲנָה.

(יח) וְהָיָה בְּשָׁמְעוֹ אֶת דִּבְרֵי הָאָלָה הַזֹּאת וְהִתְבָּרֵר בִּלְבָבוֹ לֵאמֹר שָׁלוֹם יִהְיֶה לִּי כִּי בִּשְׁרִרוּת לִבִּי אֵלֵר לְמַעַן סְפוֹת הָרָוָה אֶת הַצְּמֵאָה.

(יט) לֹא יֹאבֶה ה' סְלֹחַ לוֹ כִּי אָז יֶעְשַׁן אַף ה' וְקִנְאָתוֹ בָּאִישׁ הַהוּא וְרָבְצָה בּוֹ כָּל הָאָלָה הַכְּתוּבָה בַּסֵּפֶר הַזֶּה וּמָחָה ה' אֶת שְׁמוֹ מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם.

(כ) וְהִבְדִּילוֹ ה' לְרָעָה מִכֹּל שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל כְּכֹל אָלוֹת הַבְּרִית הַכְּתוּבָה בְּסֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה.

כלפי אחד כזה אין ברירה אלא להביא את הרעה בפועל כדי לשבור את רוע לבבו.

הראשונים הסירו הרעה מהם בשבירת לבבם וחזרתם בתשובה, והאחרונים יאלצו לקבל הרעה בפועל.

משל למה הדבר דומה? לחולה שהיה צריך לבלוע תרופה מרה ביותר ולא היה מסוגל. הציע הרופא שיתנו לו להריח את התרופה על ידי שישימוה על גבי גחלים וכך תשפיע עליו התרופה. אם באמת די לו בהרחתה – מה טוב, אולם אם אין הוא מושפע מכך, לא תהיה ברירה אלא לתת לו את לבלוע את התרופה בעל כוחו במינון גבוה…

מכאן אומר רבי ליב חסמן לב מי לא יחרד מהמחשבה אולי אני מהאומרים 'שלום יהיה לי'? הרי אנו נמצאים פחות משבוע מיום הדין ואנו עדיין שאננים, והרי איננו באמת חשים בדוחק השעה!

עלינו להבין מה המורא והפחד שישי לחשוש מיום הדין מהמורא והפחד שהיה לגדולי ישראל היודעים באמת מהו יום דין. החפץ חיים היה מעורר את הציבור על ידי שהיה מחפש את אלה שכבר אינם עמנו השנה ושואל: היכן פלוני והיכן אלמוני? בשנה שעברה נגזר עליהם והשנה אינם עמנו!

 הגר"א היה אדם חזק בטבעו, וופעם אחת טילטל בטעות מוקצה – קליפת אגוז ונבהל כל כך והתעלף. אישתו עוררה אותו ולא ניתן היה להקיצו עד שנטלה את הקליפה ואכלה אותה ואמרה: "זה אוכל, אין זה פסולת!"

אילו היינו נתבעים כמפעלנו…

[החסד שבתשובה – אוצרות התורה]

"לא בשמים היא ולא מעבר לים" וגו' (דברים ל, יב- יג)

נשאלת השאלה: וכי מי יעלה על דעתו שמצוות התשובה בשמים? או מעבר לים? והרי ברור שבפיך ובלבבך לעשותו!

בספר "נר ישראל" לרבי ישראל מרוז'ין ביאר זאת במשל נפלא: מעשה בגנב שזמם לחדור באישון לילה אל בית אחד העשירים ולשלוח יד בגניבה.

ניסה לחדור אל הבית אך כל הבית סגור ומסוגר ואין אפשרות להיכנס פנימה. עלה אל גג הבית כדי לחדור דרך מדרגות העליה אך גם דלת העליה היתה סגורה על בריח. נכזבה תוחלתו ועמד לשוב על עקבותיו והנה לפתע נתקל בבורג גדול שתקוע בגג. החליט הגנב שלא לחזור בידיים ריקות ולקחת לפחות את הבורג עימו.

עקר את הבורג ולפתע נשמע פיצוץ אדיר, נברשת נהדרת ענקית ויקרה המרהיבה עין כל היתה תלויה לתיקרה בבורג זה, ועתה נפלה והתנפצה לרסיסים. נחרדו בני הבית ומיהרו לגג, תפסו את הגנב והבורג בידו היכו בו מכות נמרצות וגררוהו אל השופט. כשמוע השופט את הנזק שגרם פסק שעליו לשלם את דמי הנברשת ולשאת במלוא הנזק.

כשמוע הגנב את פסק הדין ערער עליו ואמר לא היתה בדעתי כלל לשבור את הנברשת היקרה, לא העלתי בדעתי שהיא תלויה על בורג זה וכל כוונתי היתה לגנוב את הבורג ששויו כמה פרוטות! אמר לו השופט: אמת הדבר. לא ידעת שהנברשת תלויה בבורג, אבל מי נתן לך רשות לגנוב את הבורג? אם פשעת בבורג תשא בכל תוצאות המעשה ותשלם אף את דמי הנברשת (עין בבא קמא סב)

פגם החטא

מעתה הבה נתבונן: אדם עובר עבירה, כלום יש לו מושג ולו קלוש ביותר על תוצאות העבירה ופגימתה? הלא באותה עת פוגם נוראות בעולמות העליונים וגורם לחורבן עצום!

פוגם בשם הויה ברוך הוא, פוגם בכיסא הכבוד, פוגם בעולם המלאכים, גורם צער לשכינה וכו' וכו' עיין באריכות בספר "ראשית חכמה" (שער היראה פ"ק), איבד טובה מכל העולם כמו שאמרו (קידושין מ, ע"ב) עבר עברה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה שנאמר "וחוטא אחד יאבד טובה הרבה".

ולדוגמא כשמנבל את פיו בחורי ישראל מתים. ועל ידי פגם הברית יש תאונות דרכים רחמנא ליצלן. אוי לו לאדם אם היו תובעים אותו לפי התוצאות שבמעשיו!

הרב שך אמר שמה שאצל החילונים יום הכיפורים כל כך יראוי, זה משום שאצלנו יום הכיפורים הוא קודש קדשים, אם אצלנו היתה שבת קודש קודשים גם החילוני היה נזהר מחילול שבת! שהעם היהודי כשלשלת, אם העליונה יורדת מטה, אזי התחתונה יורדת עד התהום!

הגרי"ס שאמר שכשיהודי בראדין מדקדק בשמירת שבת הוא מונע מיהודי בפריז מלהמיר את דתו. הרי שאם חלילה להיפך- אזי להפך, ואוי לנו אם יתבעונו על שגרמנו בזלזול במצות לכך שיהודי ימיר דתו!

והנה כאשר יבוא אלוקים במשפט את עבדו, וידונו על החורבן הנורא החשיכה האיומה והצער העצום שגרם בכל חטא מחטאיו ואת הטובה שמנע מעצמו ומכל העולמות כולם, פחד וחלחלה תאחזנו באותה עת ויאמר: 'לא ידעתי זאת ולא עלה בדעתי לעשות כל זאת ולא רציתי אלא להנות הנאה של רגע!'

כאותו גנב המתנצל ואומר שלא חשב לגנוב אלא את הבורג בלי שידע כל מה שתלוי בו, שורת הדין אומרת שהאדם ישא על עצמו את כל הנזקים שנגרמו מחמתו.

אמנם "לך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו" הקב"ה במידת רחמנותו וחסידותו משלם לאדם גמולו כפי התענוג וההנאה שהיה לו מהעבירה ולא כהזיקו שגרם למעלה.

אמר הגר"ח מולז'ין זצ"ל: הרמב"ן פירש שהפסוקים מדברים בענין מצות התשובה. ועל זה אמר הכתוב "לא בשמים היא", ביאור הפסוק כך: האדם בחטאו פוגם הוא למעלה בשמים ושמי שמים ואם כן מן הדין לא היתה התשובה מועילה אלא אם כן יעלה לתקן שם מה שפגם על זה אמר הכתוב "לא בשמים היא".

אינך צריך לעלות לשמים, רק בעולם הזה מועילה התשובה. ואמר עוד: "לא מעבר לים היא" כי האדם בחטאו הוא יכול להכריע את כל העולם לכף חובה כמו שאמרו חז"ל לעולם יראה אדם את עצמו וכל העולם כולו חציו חייב וחציו זכאי, עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה.

ואם כן יכול להיות שבחטאו גרם מעבר לים פורעניות וצרות רבות, עם כל זה "לא מעבר לים" אינך צריך לעשות תשובה במקום ההוא דוקא, רק במקומך כאן תוכל לתקן הפגם בחרטה ועזיבת החטא ותשים חושך לאור והיה זה שלום .

ספר נפש החיים – שער ב – פרק ז

וכשם שמאכל הגוף כאשר איננו טוב ואינו מתקבל אל הגוף אינו זן וסועד את הגוף, אלא נהפך בתוכו לפסולת וזוהמא וצואה, וגם הוא מתיש ומחליש את כל הגוף, כי על ידי זה אין הנפש מתפשט בתוכו כראוי, ולפעמים יחלה מזה, כן הענין שהמעשים אשר לא טובים ורצויים חס ושלום המה נהפכים בתוך העולמות לפסולת ולכלוך כביכול, והוא התגברות כוחות הטומאה והקליפות הרחמן יצילנו, שנקראים קיא צואה, כמאמרם ז"ל בפסוק "צא תאמר לו" (ישעיה ל, כב).

וכן אמר ברעיא מהימנא פנחס בדף ל"ב הנ"ל ועיין שם. ושם בפרשת תצא רפ"ב א' שנקראת אשפה מטונפת וצואה.

ווכן איתא בתיקונים תיקון ע' קכ"ט א'. ובזוהר חדש בס"א פרשת בראשית ו' ע"ג בפסוק איככה אטנפם שהוא הס"א מסאבא. ושם בפרשת בהר ל"ט ע"ד ואין צואה אלא יצר הרע כו'. ועיין בטעמי מצוות להאריז"ל פרשת יתרו בזה.

וכן הוא מקום יניקתם בשורש העליון, עיין בעץ חיים שער הארת המוחין פ"ה. וזה היה גם כן ענין עבודת פעור. וכמו שכתוב במאמר התיקונים הנ"ל ופקודין דלא תעשה פרנסה לס"מ למאן דעבר עלייהו כו'. וזהו ענין הכתוב אם רחץ ה' את צואת בנות ציון.

וזה שאמרו בזוהר חדש פרשת אחרי ס"ט א' בענין ירבעם כד עבד תרי עגלי שאמר הקב"ה להמלאכים הרי כל שפע דהוה יהיב לכון אתהפך לכון בזוהמא.

וגורם בזה פגם וחולי וקלקול גדול ותשות כח חס ושלום בהעולמות לפי ענין ואופן המעשה, ולפי מדרגתו בשורשו בהעולמות. כי אז באותן העולמות שאותן המעשים מגיעים עדיהם, אין ההתפשטות והתחברות עצמותו יתברך בהם על השלימות האמיתי כראוי כפי כוונת רצונו יתברך, דלא שרי באתר פגים כל עוד אשר עדן חלאתה בתוכה ומצואתה לא רוחץ.

ומאחר שכל העולמות בכלל הם מקושרים ומיוחדים כאחד. ממילא גם כל העולמות מרגישים מעט במקצת מזה הפגם. ואינם חוזרים לאיתן בריאותם ותיקונם האמיתי כמקודם. עד אשר יתרוקנו אלו כוחות הטומאה על ידי קיבול האדם עונשו הראוי לו. וכמו שכתוב ברעיא מהימנא פנחס רל"ד סוף ע"א וריש ע"ב שם עיין שם, שעל ידי זה ממילא מגו יגורשו וכרגע ספו תמו. ועיין לעיל בשער א'. ואז ממילא מתרפא הפגם והקילקול של העולמות ונטהרים מחלאת זוהמתם וחוזרים לתיקונם הראשון.

או על ידי התשובה שלימה אמיתית, שמגעת עד שורשה העליון הנקרא עולם התשובה, עלמא דחירו ונהירו עלאה דכלא, ומשם מתעורר ונמשך אור עליון קדוש, אשר הוא מי מקוה טהרה לרחוץ ולטהר כל לכלוך פסולת כוחות הטומאה והם בטלים וכלים. והוא ענין הכתוב אם רחץ ה' את צואת בנות ציון. וכן וזרקתי עליכם מים טהורים וכו'.

חסד ה' בתשובה

והנה חסד גדול יתחסד הבורא שלא דרש מאיתנו תשובה על פגמי החטא הנוראים בעולמות העליונים. ולא זו בלבד אלא גם את העונש על העוונות אינו נותן כפי הפגם שנגרם בכל העולמות אלא כפי מעשיו וכמידת הנאתו.

והנה במלכותא דארעא מי שעשה מעשה שיש בו משום נזק אף אם יאמר שלא התכוין, ידונוהו כפי חומר תוצאות מעשיו. ואם לא יצא מזה דבר שלילי, לא ידונוהו כלל. כגון המעשה באותה מנהלת ביה"ס שסורג שהתקינו באחת הכיתות היה פגום, וילדה ישבה ונפלה ונהרגה. היא נשפטה ונידונה בעונש חמור. הרי אם לא הייתה הילדה נופלת, מקסימום היה נכתב דו"ח על סורג שלא על פי התקן… ועתה משלמת כפי התוצאה.

אם כך היה בדיני התורה, לא שבקת חיי לכל בריה. מחסד ה' שדן את האדם לא כפי תוצאות מעשיו, אלא כפי חומר המעשה מצד עצמו!

ובזה פירש מהר"מ אלשיך זצ"ל את הכתוב [תהלים סב, יג] "ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו", החסד הגדול הוא שהקב"ה דן את האדם כמעשהו כפי השגתו הוא ולא כפגם הנמשך ממעשהו למעלה.

זהו שאומרים בפיוט "יגדל אלוקים חי": 'גומל לאיש חסיד כמפעלו נותן לרשע רע כרשעתו' היינו במידה טובה משלם ה' שכר לא על מעשה המצוה בלבד, אלא על כל האור שהזריחה על כל העולמות שבנתה, על כל הטובה שהשפיעה "כמפעלו" ככל אשר פעל במצוה במודע ושלא במודע. אבל העונש לרשע נותן "כרשעתו" כפי שהיתה לו כוונה להרשיע.

התורה לטוב לכם

[מעיין השבוע עמוד תקעג ותקע"ה]

כי המצווה הזאת אשר אנכי מצווך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא.

אומר המדרש (דברים רבה (וילנא) ח)

דבר אחר, רבנן אמרי: אמר הקב"ה, אם ברכת את התורה, לעצמך את מברך. מנין? שנאמר: (משלי ט, יא) "כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים". ואם תאמרו שמא לרעתכם נתתי לכם את התורה, לא נתתי אותה לכם אלא לטובתכם, שמלאכי השרת נתאוו לה ונעלמה מהן שנאמר: (איוב כח, כא) "ונעלמה מעיני כל חי" – אלו החיות "ומעוף השמים נסתרה" – אלו המלאכים. מנין? שנאמר: (ישעיה ו, ו) "ויעף אלי אחד מן השרפים". אמר להם, בני, ממלאכי השרת היא נפלאת אבל מכם אינה נפלאת.

מנין? ממה שקרינו בענין "כי המצוה אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך".

המדרש מפליא, התורה הקדושה, שהקב"ה מעיד עליה שהיא החיים והטוב, האם יעלה על הדעת שניתנה לרעתנו חלילה? ועוד, ה' מתייחס לטענה מופרכת זו כביכול, עד שה' מביא ראיה שהמלאכים נתאוו לה?

ועוד, היה די לומר שמלאכי השרת ביקשוה, מדוע הדגש במדרש שהתורה "נתעלמה מהם"?

ניתן להבין את טובת התורה בשני אופנים. נבאר בעזרת משל. אדם ישכור פועל לחטוב עבורו עצים בשכר. ודאי שהפועל יודה לו על השכר. חטיבת העצים היא עמל מפרך.

אולם אם נער יחלה, והרופא יאמר לו שעליו לעסוק בעבודה גופנית באויר הצח להבראתו, ואביו יאמר לו חטוב עצים ותקבל שכר. חייב הוא להכיר טובה כפולה, הן על השכר והן על חטיבת העצים!!!

זה שאומר המדרש שמא תאמר לרעתכם נתתי את התורה, שמא תחשבו שרצה הקב"ה לזכות את ישראל לעולם הבא וכדי שלא יאכלו לחם חסד, ולכן הרבה להם תורה ומצוות, אולם לכשעצמם עבודה מפרכת הם, ואין בהם תועלת, כחטיבת העצים שאינה תועלתית לפועל אלא טורח בלבד, על כך משיב הקב"ה: דע לך, שלא נתתי אותה אלא לטובתכם!

והראיה היא שהרי מלאכי השרת נתאוו לה, ולא הובטח להם שכר עליה, ובין כך הרי נהנים ממנעמי העולם הבא וזיו השכינה. מכאן אתה למד שעצם קיום המצוות הוא טוב, שהרי המלאכים נתאוו להם אף על פי שאין להם על כך שכר!

ומהו הדגש על "נעלמה מהם"- שאין למלאכים עניין עם הטוב של התורה, היות והתורה מותאמת לאישיות האדם, למידותיו, לטבעיו, לאופיו. ושמרתם את מצוותי ועשיתם אתם, אמרו חז"ל "אתם" כתיב. המצוות עושות את האדם. "כאילו עשה את עצמו".

לכם יש הן את השכר הנצחי, אך גם את הטוב הנוכחי, העכשווי. זהו "ממלאכי השרת היא נפלאת, אך לא מכם".

הדתות בעולם משכנעות את המאמינים לקבל את דתם משום שיטב לך בעולם הבא… אף אחד לא חזר משם, כיצד אדע שדבריהם אמת? אולם היהדות כלל אינה מדברת בתורה על העולם הבא ועל גן עדן וגיהנום, אלא כל ההבטחות הן שיטב לך בעולם הזה! בעולם הבא? זה ברור, שהרי הקב"ה לא יקפח שכרו.

יש הסבורים שכדאי לקיים מצוות כי יש שכר בעולם הבא. זו טעות. כדאי לקיים מצוות בשבילך כאן בעולם הזה. מי שמקיים את רצון ה' זוכה לחיים מאושרים כאן עלי אדמות.

השבת שלו היא מרוממת, חינוך הילדים שלו מפואר, אינו אוכל מהם מרורים, כל שעובר עליו בעולם הזה אינו שוברו או מתסכלו – יש לו אמונה.

פסיכולוגים מצאו שאדם מאמין משתחרר הרבה יותר מהר מטראומות מאדם חסר אמונה.

מחקר מצא, לאחר מלחמת יום הכיפורים, שאנשים שישבו שבעה על יקיריהם השתחררו מהר יותר מן הטראומה של הפטירה, מאלה שלא ישבו שבעה ולא ניקזו את האבל לשבוע אחד, והוא המשיך להעסיק אותם שנים רבות.

סקר מצא שמי שמתפלל בבית הכנסת מאריך ימים. מצאתי ראיה לזה בגמרא האומרת שסבי בבל מאריכים ימים משום שהם פוקדים את בית הכנסת. המעשה במדרש בזקנה שחפצה להיפטר מן העולם ואמרו לה שתפקד מבית הכנסת ואכן לאחר שלושה ימים נח נפשה.

ילקוט שמעוני משלי – פרק ח – רמז תתקמג

אשרי אדם שומע לי. אמר רבי יהושע בן לוי לבניו: "אקדימו עולו אקדימו וחשיכו עולו לבי כנישתא כי היכי דתוריכו חיי ולמודייכו תתקיים בידייכו".

אמר רבי חמא בר חנינא מאי קראה? "אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום" וגו'. אמר רב חסדא: לעולם יכנס אדם שני פתחים לבית הכנסת ויתפלל, שנאמר: "לשמור מזוזות פתחי". שני פתחים סלקא דעתך? אלא אימא שיעור שני פתחים.

מעשה באשה אחת שהזקינה הרבה, באת לפני ר"י (הגלילי) בן חלפתא אמרה לו: רבי, זקנתי יותר מדאי ומעכשיו חיים של ניוול הם, שאיני טועמת לא מאכל ולא משתה ואני מבקשת ליפטר מן העולם.

אמר לה: במה הארכת כל כך ימים? אמרה לו: למודה אני, אפילו יש לי דבר חביב אני מנחת אותו ומשכמת לבית הכנסת בכל יום.

אמר לה: מנעי עצמך מבית הכנסת שלושה ימים זה אחר זה. הלכה ועשתה כן וביום השלישי חלתה ומתה, לכך אמר שלמה אשרי אדם שומע לי וגו', מה כתיב אחריו? "כי מוצאי מצא חיים".

אמר הקב"ה: אם הלכת להתפלל לבית הכנסת לא תעמוד לך על פתח החיצון, אלא הוי מתכוין ליכנס דלת לפנים מדלת, "לשקוד על דלתי" אין כתיב כאן, אלא "דלתותי", שתי דלתות.

ולמה כן? שהקב"ה מונה פסיעותיך ונותן לך שכר. מהו "לשמור מזוזות פתחי"? וכי יש מזוזה בבתי כנסיות? אמר רבי יהודה ברבי סימון: מה מזוזה זו אינה זזה מן הפתח, כך לא תהא זז מבתי כנסיות ומבתי מדרשות, ואם תעשה כן דע שאתה מקבל פני שכינה. מה כתיב אחריו? "כי מוצאי מצא חיים", ולא עוד, אלא טעון ברכות שנאמר: "ויפק רצון מה' ".

תוחלת החיים הארוכה ביותר בארץ מצויה בבני ברק. אדם שיש לו תורה, התורה מעדנת אותו, הופכת אותו ליותר הגון, ישר, ליותר מתחשב, איכפתי, חיי הנישואין שלו תקינים יותר, מידותיו משופרות, ואף הנאותיו בעולם הזה רבות משל האדם הרחוק מתורה ומצוות, שהרי כשאדם בולע הכל בבת אחת הוא כבר לא נהנה, אולם כשאדם מווסת את הנאותיו, הוא נהנה הרבה יותר.

בני ברק היא העיר היחידה בארץ שעדיין עובדת עם שיקים.

הדברים נוגעים גם ליום הדין ויום הכיפורים. יש שרואים בימים הללו הימים הנוראים מבחינתם. ימים מלחיצים שחושבים איך כבר נעבור אותם ונתפטר מהם. "שמא לרעתכם נתתי לכם את התורה?" לטובתכם נתתי לכם!

אם האדם היה מגיע למכולת לאחר כמה חודשים של אי תשלום, והמוכר היה אומר לו אין לי אפשרות לספק לך סחורה, יש לך חוב של עשרת אלפים שקלים, הוא היה מתפלץ. כיצד ומהיכן אשלם סכום כל כך אגדי? אולם אם הוא יעשה עימו חשבון כל חודש וישלם כמה מאות שקלים, הוא יוכל לעמוד בזה. ואף סביר שבמצב כזה הוא יטעון בצדק כנגד בעל המכולת – מדוע לא הודעת לי עד עכשיו?

כך אם יבוא האדם לדין לאחר מאה ועשרים שנה ויראה את העוונות של כל חייו כולם הוא יחתם לגיהנום לדראון עולם. אולם הקב"ה "לטובתכם נתתי לכם את התורה", נתן לנו את האפשרות לתקן כל שנה ולסיים את השנה וקללותיה ולהתחיל שנה חדשה וברכותיה, כדי להמעיט לנו את החוב, כדי לכפר לנו על עוונותינו, האם אין זו טובה עילאית שיש להודות ולברך עליה שהחיינו כפי שמברכים בראש השנה ויום הכיפורים?

ר"מ פיינשטיין שואל כיצד הייתה התדרדרות כל כך גדולה בארה"ב? שתי משפחות חרדיות מפורסמות היו בארה״ב באותה תקופה, שכל אחת מהן הפגינה באופן מרהיב ביותר את שמירת השבת שלה…

ולמרות זאת, מפליא היה לראות שילדיה של משפחה אחת גדלו וצמחו לבנים העוסקים בתורה ובמצוות כראוי, ואילו המשפחה השניה לא זכתה לכך.

ומה היו הדברים? שני ראשי המשפחות עמדו בניסיון רב עוצמה של פרנסה כי למצוא עבודה באמריקה של הימים ההם, הייתה אחת המשימות הקשות ביותר, והנה השניים הצליחו למצוא מקום עבודה שהיה אמור להכניס כסף רב, אבל הניסיון התבטא בכך שמנהלי המפעלים דרשו מהם לעבוד בשבת!… כמובן, ששניהם עמדו בניסיון וביטלו את החוזים שחתמו עם המפעלים מחללי השבת. אך ההבדל הקטן היה נעוץ ב״אמור ואמרת״ הנ״ל.

כי האבא הראשון, שזכה שילדיו גדלו לתפארת, הגיע לביתו לאחר שהגיש את מכתב הפיטורין שלו ו … החל לרקוד עם כל המשפחה, בהדגישו בפניהם עד כמה צריך להיות האדם מאושר כאשר הוא זוכה לקיים את רצון בוראו. ואילו האבא השני, למרות שגם הוא עמד בעצם הניסיון, אבל בשובו למעונו היה בפנים נכאות, והדגיש לבני הבית עד כמה ״קשה להיות יהודי״… וההבדל הקטן, הצמיח אחריו את ההבדל הענק!… בין ילדיה של המשפחה הראשונה, לזו השניה. הראשונים, ספגו מאביהם את מקור השמחה והעידוד לקיום מצוות גם כאשר עומדים בפני האדם ניסיונות קשים, ואילו ילדיה של המשפחה השניה, החליטו לפרוק עול, מחמת ששמעו מאביהם שקשה להיות יהודי… האב שידר שיש אמנם לשמור מצוות, אך זהו עול. אולי זה טוב לעולם הבא, אך מאמלל אותך חס ושלום בעולם הזה…

הבנים הבינו את המסר והחליטו אנחנו כבר לא נהיה אומללים, אנו לא נסבול מהעול הזה…

וזה שאומרת התורה בהמשך הפרק [דברים ל, יט] החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. כדי שגם זרעך יחיה ויכיר בטוב שבשמירת המצוות קודם תחיה אתה, תחוש שבאמת אושר הוא להיות יהודי, זכות היא לשמור את המצוות ולא עול, ואז גם זרעך יחיה באמונת ה'!

ניצבים לדין

[צעד קטן שהוא גדול]

חיובנו בזמן זה – לשוב בתשובה . על מצוות התשובה אנו מוצאים התיחסות בתורה, פסוקים המצריכים התבוננות:

(דברים ל, י- יד) "כי תשמע בקול ה' אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה כי תשוב אל ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך.

כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת הוא ממך ולא רחקה הוא.

לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה. ולא מעבר לים הוא לאמר מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו".

1. הכיצד יחשבו בני ישראל שהתשובה בשמים?

2. כיצד יתכן שאחד יסבור שהדבר בשמים, ומאן דהו יתקנו ויענהו שהדבר בתוך ידו?

הדבר יתבאר על פי הגמ' (סוכה דף נב, ע"א)

אמר רבי יהודה לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה.

הללו בוכין, והללו בוכין. צדיקין בוכין ואומרים: היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה! ורשעים בוכין ואומרים: היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה!

1. וצריך ביאור, מהו באמת יצר הרע, חוט השערה או הר גבוה?

2. אנו היינו אומרים להיפך, לצדיקים היצר כחוט השערה, ולרשעים כהר גבוה?

דרכו של יצר הרע היא, כאשר אחד רוצה לקבל קבלה טובה, הוא מפחיד אותו מתוצאות קבלתו…

לדוגמא: 1. אדם רוצה להחמיר לא לטלטל בשבת. יצר הרע מיד שואלו- מה תעשה בחרף כשתהיה מצונן בלי טישיו? ומה תעשה בקיץ בלי מטפחת לזיעה? ומה תעשה כשיהיו לך ילדים ועגלה?

2. אדם רוצה להתחיל דף יומי. מה תעשה כשיגיעו ליבמות וזבחים וכדומה? וכאשר אתה בחופשה? ובבין הזמנים לפני פסח כשאין לך זמן לנשום?

3. אדם רוצה לקבל להניח תפילין, היצר טוען- ואם תתעורר מאוחר? ומה תעשה כשתהיה במילואים? ליד ה"חבר'ה"

4. אדם רוצה לקבל על עצמו ליזהר בהלכות לשון הרע , זה לא בשבילך! ומה תעשה כשתהיה אצל החברים שלך שהם פטפטנים גדולים? ומה תעשה בעבודה שלך, כשהבוס הרכלן שלך ידבר?

אדם רוצה לקבל על עצמו ליזהר בטבילה כל ערב שבת. זה לא בשבילך! מה תעשה בחורף כשקר, אתה עלול לצאת מהמקווה ולהצטנן! וכן מה יהיה כשיום ששי קצר?

5. מעונין לעבוד על ספר- מנין לך כסף להוצאות כל כך גדולות? כיצד תקיף את כל החומר? איך ישתלב בסדר היום שלך?

הרשע- נשבר , משתכנע ונסוג.

הצדיק – אינו מתרגש, הוא אומר לעצמו צעד אחד קדימה אני יכול לעשות, ודיה לצרה בשעתה… ואחר כך עושה עוד צעד, ועוד צעד, עד שמוצא עצמו בפסגת האוורסט…

ולכן לצדיקים נדמה כהר גבוה, ומתפלאים כיצד יכולנו להר העצום הזה? כאדם המטפס על הר ועיניו קשורות ואחר כך מגלים עיניו ומופתע למצוא עצמו למעלה!

ולרשעים נדמה כחוט השערה, שכעת הם מבינים שהיה להם לעשות רק צעד אחד קדימה כצדיקים, ולהתקדם אט אט, ולא להסתכל לפיסגה ולהתייאש…

ולכן אומרת התורה: לא נפלאת היא ממך… לא בשמים היא, אל תסתכל על מרומי האוורסט ותאמר, זה גדול עלי.

אלא התחל בדברים הפשוטים והקלים – אלה שאפילו לא דורשים מאמץ- בפיך ובלבבך, ואז תופתע לגלות לאיזה פסגות תעפיל!

ולצורך זה ניתנו ימי אלול והסליחות ועשרת ימי תשובה – על מנת שנתכונן, שבלא זה כשלוננו מובטח.

הסטייפלר והמעיל. הרב פז והמנקה שסיים הש"ס פעמיים!!!

הגרעינים מלמדים מוסר שקובץ על יד ירבה…

הדגשה נוספת יש כאן בפסוק: אָנֹכִי מצוך היום!!!

"ויברכם ביום ההוא לאמור" (בראשית מח, כ)

מהו הדיוק ״ביום ההוא לאמור״? חשבתי לפרש על פי דבריו הנפלאים של הגה״ק בעל החתם סופר זי״ע בהסבר הפסוק ״ואתם הדבקים בה׳ אלוקיכם חיים כולכם היום״ (דברים ד, ד), שעצה טובה נותנת התורה בפסוק הזה לאדם איך להתגבר על יצרו! כי אם האדם מעלה על ליבו שיחיה שבעים שנה ויצטרך תמיד ללא הרף ללחום עם היצר הרע, יכול הוא בקלות להתייאש ולבוא לידי מסקנה, שלא כדאי להתנגד לו, כי ממילא לא יוכל להכניעו ולהתגבר עליו. אז איך יתנהג? אלא יאמר ויחשוב בליבו: אני אין לי לחיות אלא את היום הזה בלבד, וביום הזה אני לא שומע לעצת יצרי. יום אחד זה לא כל כך נורא, וכך בכל יום יאמר לעצמו מחדש: רק היום ותו לא! וכך יוכל להתגבר על יצרו בנקל ולא ישבר מכך שמחכה לו עוד שבעים שנה…

וממשיך וכותב: שזה מה שכתוב בפסוק, ״ואתם הדבקים בה׳ אלוקיכם״ – אם רצונכם להיות דבוקים בה׳ אלוקיכם ולנצח את היצר הרע, העצה לכך היא: ״חיים כולכם ׳היום׳״ – תחשבו כל הזמן בלבכם שאתם חיים רק ״היום״ בעולם, וממילא תצליחו להיות דבוקים בתורה ללא שום פחד וחשש… וזהו הפשט גם כאן: ״ויברכם ׳ביום ההוא׳ לאמר״ – שברכם יעקב שיהא רגיל בפיהם לאמור: ״ביום ההוא״ – שאין לנו אלא אותו יום בלבד, ורק כך

תוכלו לנצח את היצר הרע.

וממילא אם ככה תעשו, תזכו: ״כי בך יברך ישראל לאמור, ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה… ויברכם ביום ההוא לאמר בך יברך ישראל וכו'" (בראשית מח, כ)

הרה״ק רבי אשר מקרלין זי״ע היה אומר: ״ויברכם ביום ההוא לאמור״ – היינו, ברכם שלא לומר למחר אעשה, כי אם היום דווקא, ושלא לחשוב על יום מחר, כי אם על היום הזה…

יש את האמרה הידועה הקשורה לענין הנ״ל, על הפסוק (שמות יז, ט) ״ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא והלחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה״. דרכו של עמלק היא לקרר כל התלהבות והתעוררות של קדושה באדם – ״אשר קרך בדרך״, ולכן כשמגיע איזה רצון והתעוררות לאדם לעשות מעשה טוב, או לקבל קבלה טובה, מיד מגיע היצר הרע שהוא עמלק, ואומר: למה לך כבר ברגע זה להתחיל? תתחיל מחר! ולמחרת כבר מתפוגג הרצון והחשק שהיה באותו זמן של ההתעוררות. וזה מה שאמר משה רבינו ליהושע, צא והילחם בעמלק מחר! חייבים להילחם בעמלק – היצר הרע שדרכו לדחות כל דבר למחר!

אבל אנו צריכים כנ״ל – ״ביום ההוא לאמר״ באותו רגע להכניס את שלהבת ההתעוררות לידי מעשה ואמירה ולא לדחות ליום המחר…

כך היה אומר החפץ חיים בשם גאון אחד: ידמה לעצמו שלושה דברים:

א שלא נותר לו לחיות אלא יום אחד בלבד

ב שמוטל עליו ללמוד רק את דף הגמרא או פרק המשניות שבהם הוא עוסק

ג שהוא היחיד בעולם כולו המצווה על לימוד התורה ובו תלוי קיום כל העולם.

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

2 תגובות על “פרשת ניצבים”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. אסף נבון הגיב:

  שאלה לכבוד הרב על פרשת ניצבים,
  כתוב שמשה כינס את עם ישראל בכדי להכין ולעורר אותם על יום הדין' שלפי הזוהר כשכתוב את המילה "היום" מדובר בראש השנה.
  אך עם זאת ברש"י מצויין שמשה כינס את עם ישראל ביום מותו..וכידוע משה נולד ונפטר ב-ז' באדר שכן רשום "את מספר ימיך אמלא".
  נמצא שיש כאן סתירה – משה כינס את העם בחודש אדר או בראש השנה?

  • בועז שלום הגיב:

   לאסף שלום
   שאלתך נשאלה בספרים, וענו עליה בכמה פנים.
   תחילה אומר שאינה באמת "קושיה", מפני שכוונת הזוהר שעם ישראל בבחינת "ניצבים היום לפני ה' אלקיכם" בכל ראש השנה, ולאו בדוקא שהמאורע בו משה דיבר עם בנ"י היה בראש השנה.
   ובכל זאת אביא את מה שכתב בספר ברך משה [טייטלבוים, רב סליחות עמ' יד]:
   "…ולפי זה מובן מה שדרשו חכמי ישראל מקרא קודש אתם נצבים היום על ראש השנה שהרי בראש השנה אנו מעוררים זכות התורה שתמליץ טוב בעדינו להתברך בשנה טובה וכח התורה ערוכה ושמורה בידינו מכח אותו היום ז' באדר שבו האציל משה רבינו עליו השלום על בני ישראל מהוד תורתו וקדושתו להבין ולהשכיל תורת ה' עד עולם" ע"כ.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות