.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

פרשת פינחס

דרשות על הפרשיות ההפטרות והמועדים

דרשות על ספר במדבר

נושאי הדרשות שנמסרו [יתכנו שינויים]

פרשת פנחס

*

קנאות – אך במתינות… [מסר קצר]

[לרומם עם תוספות]

 

תזהר לקטוף בזמן!

[בנועם שיח עם תוספות]

דרשה זו תומללה על ידי טכנולוגיה ההופכת דיבור לכתב, וייתכנו שיבושים לא מעטים. באפשרותך לסייע לכלל הגולשים באתר, ולהגיה את הטעויות ואנו נעלה לאתר את הקובץ המתוקן.

פרשת השבוע פרשת פנחס

וידבר משה אל השם לאמור פסוק ייחודי בתורה. לא וידבר השם אל משה לאמור, וידבר משה אל השם לאמור. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה. משה, קח לך, את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו. אומר המדרש, אמר משה. הרי השעה שעת בצרה חי. למה דווקא עכשיו אם הבנות יורשות בדין, הוא שירשו בני את כבודי אחרי בנות צלופחד, בנות יורשות. אז משה רבנו רוצה לדאוג לבניו שיירשו את כבודו. אמר לו הקדוש ברוך הוא נוצר תאנה יאכל פריה, בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה. יהושע הרבה לשרת אותך וארבע לחלוק לך כבוד והוא היה משכים ומעריב בבית הועד שלך מקום ששם היו מתכנסים ללמוד. הוא היה מסדר את הספסלים ופורס את המחצלות, הואיל והוא שירת ח בכל כוחו, כדאי הוא שישמש את ישראל שאינו מאבד שכרו. קח לך את יהושע בן נון לקיים מה שנאמר, נוצר תאנה יאכל. יהושע בן נון הוא זה שבאמת התאמץ. כל השנים הוא זה שבאמת לא הפסיד רגע מבית המדרש הרבה לחלוק לך כבוד הרבה לשרת אותך מסדרת בית המדרש הוא זה שראוי להיות המנהיג, נוצר תאנה יאכל פריה.

באמת צריך להבין. מה ההגדרה של נוצר תאנה? למה זה המשל שאמרו ביחס ליהושע העניין של נוצר תאנה?

צריך להבין למה דווקא יהושע זכה הרי הרמב"ם אומר בתחילת פרשת שלח לך שהיא יהושע נמנה חמישי בין המרגלים מכיוון שהם נמנו לפי סדר מעלתם. שכל אלה שהיו לפניו היו חשובים ממנו במעלה יותר גדולה ממנו. אז למה דווקא הוא מתמנה להיות מנהיג? למה דווקא הוא ממשיך הדרך של משה רבנו?

ואם לא די בכך, יש מדרש מפליא מאוד שאומר המדרש אוצר נחמד ושמן וחכם זה משה וכסיל אדם יבלענו אלמלא זה כתוב אפשר להוציא מהפה וכסיל אדם יבלענו. זה יהושע שלא היה בן תורה והיו ישראל. קורין אותו כסיל הוא בשביל שהיה משרת משה זכה לירושתו שהיה מכבדו, הוא פורש הסדין על הספסל, מי יושב תחת רגליו? לפיכך אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר, ועליו נאמר עוד פעם אותו ביטוי נוצר תאנה יאכל פריה מה הייחודי, בתאנה שהיא המהווה המשל ויהושע בן נון?

יש ירושלמי ברכות, דף קפ. סיפור על רבי עקיבא וחבורתו תשמעו מעשה שהיה.

אומר הירושלמי רבי עקיבא וחבורתו היו רגילים לשבת וללמוד תחת עץ התאנה. מדובר היה שם של בן אדם, שהרשה להם לשבת שם, ללמוד והיה בעל התאנה. מדי בוקר משקיעים ולוקח את התאנים. חשבו רבי עקיבא ותלמידיו כל בוקר בא מיד בהשכמה כדי ללכוד את התאנים. התאנה כתוב עליה שהיא כל הזמן נותנת פירות, זה לא חד פעמי. אתה מגיע, יש קטיף. זה לא תפוזים. כל הזמן היא נותנת פירות. אתה צריך לעקוב, במעקב תמידי, לראות מה מוכן היום לכתוב. מה מוכן מחר לכתוב כל הזמן נותנת פירות, אבל הם רואים שהוא בא משקיעים על הבוקר כדי לקטוף פירות בכל יום, אמרו, נחליף את מקומנו. הלכו למקום אחר. למה? היו סבורים שבעל הבית חושדת בהם. זה מגיע לפה עם התלמידים שלו? לך תדע. פתאום זה בא. לא לוקח תאנה ולא לוקח סיכונים. משכים מוקדם הולך לכתוב. אה, זה כנראה חושדת בנו. בוא נלך למקום אחר, שלא יחשוב שאולי אנחנו לוקחים לו או משהו, אומרת הגמרא. למחרת בא בעל התאנה אצלם, אמר להם הוראה ורבותיי וחייבת מצווה אחת שהייתה לי שזיכיתם אותי מנעתם אותה ממני. היה לי זכות לומדים תחת התאנה שלי. עכשיו לקחתם אותם ממני, אמרו לו היינו סבורים שמתן חושדת בנו רואים אותך כל בוקר בהסכמה לפני. הנץ בא לקחת את התאנים. למחרת בבוקר אמרת בעל התאנה בלבו, אני מודיע אותם שלא מפני החשד. עשיתי כן ומעסה לא לקטנים. לא לקחתם בהסכמה. באותו הבוקר זנחה עליהם החמה ואיטליה הוא התאנים באותה שעה, אמרו בעל. התאנה יודע אם אתה עונתה של התאנה ללקות והיה לו קטע. אומר הרב גורביץ אומר תתבונן יש לנו כאן רמז נפלא מאוד למעלת התאנה, ובזה נבין למה יהושע נמשל ל, נוצר תאנה יאכל פריה. התאנה, אם אתה לא מלמד בזמן קצת שמש היא מתחילה להתליע.

האדם צריך לדעת כך זה דברי תורה, אם אתה לא כותב בזמן אתה מאבד את המומנטום. אתה מאבד את היכולת, את הזכות, את מה שאכלת להגיע אליו, כי לא היית בזמן.

מה זה אומר, הפסדת יום אחת שיעור לא לקחת את ההיט ליה. מה אתה עושה מחר? איך אתה משלים את מה שהיה אתמול הפסדת. אדם לומד דף היומי, יום אחד לא הגעת לך עכשיו תשלים את כל אדם שאתמול לא למדת, ואם זה היה יומיים ושלושה היה לך תקופה של לחץ. איך אתה משלים עכשיו את היומיים והשלושה אלה, ואם אדם הפסיד מסכת – עוד רק למדו יבמות, היו הרבה שנשרו במסכת יבמות. כן, מסכת קשה אחד מהם 10 הקשות בשעה 6. אני עירובין, נידה יבמות. הוא נפל שם, הוא לא חוזר עכשיו בכתובות למה כתובות מוסרת נפלאה מאוד, מסכת כלה בנאדם הפסיד התלייה איבד. אם אתה שומר על רצף, אז אתה יכול להשיג, צריך לבוא בהשכמה צריך להיות זריז, אומרים לך, זה היה יהושע? זה היה יהושע יהושע. לא פיספס אף יום.

יהושע ממתין למשה יורד מן ההר. מי מחכה לו שם למרגלות ההר? יהושע, הוא לא מפסיד. למה? אולי אני יכול לשמוע ממנו משהו שמתאים קמה במרחק שוה משה רבנו יורד מההר בדרך אשמע ממנו עוד בר הלכה, עוד חידוש, רבותי הר סיני זה לא האוורסט. בדרך הזה זה יכול להיות 10 דקות. זה לא בדרך של שעתיים סה"כ הר סיני. ועם כל זה אני יכול להשיג משהו. אני יכול לשמוע משהו, נוצר תאנה יאכל פריה. הוא הוא לא מפסיד רגע, הוא מנצל כל הזדמנות לקבל עוד תורה ממשה רבנו הוא יודע שאפשר לזכות לעוד חלק בתורה. אדם כזה באמת ראוי להיות מנהיג אדם כזה באמת ראוי לקבל חלק בתורה.

אומר המדרש. עד כדי כך היה ליהושע תשוקה בלימוד שעשה עצמו ככסיל לבני משה והיה מטריח עליו ללמוד בכל שעה עד שלמד כל התורה כולה. כשאני ראיתי את המדרש הזה נחה דעתי מכיוון שהמדרש שקודם ראינו היו קורין אותו כסיל באמת היה קשה לי מאוד להבין מה זה אומר. יהושע היה כסיל? איך אפשר להגיד כזה דבר על מנהיג ישראל קורין אותו כסיל?

אומר מדרש הגדול שעשה עצמו כסיל! שעשה עצמו ככסיל. איזה חכמה צריך לעשות עצמו ככסיל? זאת אומרת להיות נתפס אצל כולם, מי אני, מה אני, מה אני שמש פה שמש!

הרש"ש? רבי שלום שרעבי. כאשר הגיע לכאן לארץ היו בטוחים שהוא השמש. הוא היה מסדר את בית המדרש. ורק שהיה להם קושיות בדברי הזוהר, הוא היה כותב להם תשובות, מכניס להם לתוך הספר. ואז שם ראש הישיבה של המקובלים פתאום רואה. הם התקשו אתמול בשיעור רואה תשובה, עוד פעם, מתקשים בשיעור רועי תשובה עד שהוא השביע שהתגלה מי זה שכותב את התשובות. ואז התגלה שזה הרשש מינה אותו לקח אותו לחתן, מינה אותו לראש ישיבה.

זאת אומרת אתה מבין שהחוכמה הגדולה זה להסתיר את עצמך. עשה עצמו כקצין. אתם יודעים שה חזון איש. בתקופות הראשונות שלא התייחסו אליו כאל תמהוני כאל. הוא הסתיר את עצמו בצורה כל כך מיוחדת שאף אחד בכלל לא ידעה את גדלותו בתורה, רק רב העיר במשך תקופה מסוימת הוא מתוודע אליו עד שהוא ביקש ממנו בתור בחור ללמוד איתו. החזון, איש שהתחיל ללמוד עם רב העיר שכבר חיבר, חיבר כמה ספרים. הוא עמד להוציא ספר, הוא הראה אותו לחזון איש אחרי כמה הערות של החזון איש שהחליט לגנוז אותו. מחליט שהוא לא יוציא את הספר הזה. תראו, זה גאון אדיר, היה כבר בצעירותו והתייחסו אליו כאל תמהוני. פעם מספרים שהוא היה מגיע ללמוד עם הרב. הוא היה מוכן ללמוד איתו רק בתנאי שהוא לא יהיה בתנאי שהוא מגלה שהוא לומד איתו, אז היו בטוחים שהתמונות הזה מגיע אל הרב. כנראה לקבל חיזוקים כנראה הוא מגיע לרב, מדבר איתו הרב מעודד אותו. הוא הסתיר את עצמו, ואז מסופר שפעם השמש שאל אותו או ראה אותו שם. אני אומרת לו, אני רואה שמגיעים לפה הרבה, אומר תגיד. יוצא לך לפחות יוצא לך מתישהו ללמוד. אז הוא אמר לא רק שאפשר. השמש שבין דבר אחד שהתקבל לדבר אחר, הוא אמר, רק שאפשר, אני יודע מה מתפנה לי פה. איזה 10 דקות רק שאפשר והחיסונים שהתכוון רק שאפשר כל רגע שאפשר לומד. רגע לא מפספס, אבל איזה גאונות? איזה גדלות צריך בשביל להסתיר את עצמו? אומרים לך זה יהושע עשה עצמו כקצין. הוא מסתדר פה את הספסלים. מי אני? מה אני בכלל ועם כל זה, בוא תראה זכה לחלק בתורה יותר מכולם. זה היה נוצר תאנה יאכל פריה זה משלו. מפסיד אף רגע. זה מי שהיה מטריח עליו ללמוד בכל שעה, כך אומר המדרש, לא חושש שואל עוד פעם בערב. אני רוצה להבין את זה היטב ובכל שעה ברצף נער לא ימיש מתוך האוהל. מי יכול להגיד כזה דבר?

אתם יודעים מה הביטוי לא ימיש, לא שר או לא שר מתוך לא ימיש. ככה זוכים לתורה ככה זוכרים למעלה לא ימיש, אבל היום מסתדר לי להגיע לשיעור מחר לא הסתדר לי, עכשיו בדיוק האישה רצתה שנלך קניות, עכשיו אדוני ככה לא קונים. כלום ככה לא קונים כלום. זה לא תאנה ולא פריה, זה תולעים, זה מה שמקבלים, אתה רוצה באמת תורה זה יום יום יום יום רציפות יהושע זכה בזכות ה לא ימיש הקב"ה את יהושע שדברי תורה חביבים עליו ביותר, אמר לו הכדור בחוץ, לא ימוש ספר התורה הזה. מפיך משלו ימי שזוכר ל לא ימוש התורה, לא מה שהם תורה מפי התמדה עצומה שבזכותה זוכה לכל התורה, רואים את זה גם בהמשך אחרי שכבר היה. מנהיג.

אמר אחד מגדולי ישראל. קידום הרב אייזל, חריף. אני לא בטוח, אבל אחד מהגדולים. הוא אמר תראו כשהייתי אברך ואז באמת כל תאותי היו מיוחדות לתורה, מוקדשות, לתורה, קראו לי רכב פלוני. אמר לאחר מכן, כבר מינו אותי לרב בעיירה, אז כבר יש לי כבר קצת- זמן לעסוק בתורה. גם מתעסק קצת בצורכי ציבור, קראו לי הרב פלוני, הוא אמר לאחר מכן מינו אותי כבר לעיר גדולה, היה לי עוד- זמן לעסוק בתורה, כי יש לי הרבה יותר צורכי ציבור שמוטלים עליי. קראו לי הרב הגאון הרב פלוני, הוא אומר לאחר מכן שכבר הוכר כגדול הדור, ואז הוא אומר לי שהיא עוד- זמן לעסוק בתורה. קוראים לי הרב הגאון הגדול רבי אומר. אתם מבינים איך זה ביחס הפוך אומר כשראיתי באמת עוסק בתורה ללא הפוגה? רגע, אומר אז קראו לי רק רב'ה היום שכבר כמה זמן יש לי לעסוק בתורה נהיה הרב הגאון רשכבה"ג…

זה מזכיר את מה שאמר פעם הגרש"ז אוירבך, שאלו אותו פעם, איזה אברך אמר לו משתדל ללמוד כל הזמן, הוא אומר, משתדל סדר שלישי גם ללמוד, אבל לפעמים יש לו הזמנה לחתונה. הוא לא יודע ללכת לא ללכת.

גם לי הייתה ספק שלך אמר לי כשהייתי בגילך. הוא אמר לא הלכתי לשום חתונה, לא הלכתי לשום חתונה. למה הוא אומר? חבל לי על הזמן, אני יכול להשיג עוד דף גמרא להתקדם עוד בלימוד. לא אולי יכול להיות שהוא מתכוון רק לחתונות של הקרובים ממש ביותר, אבל לאנשים אחרים לא הלכתי לאף חתונה אומר לו, ובזכות זה היום אני יכול להגיע לחתונה ולהיות דקה ולצאת בזה ידי חובה. הרי אם מגיע אליך רבי שלמה זלמן אוירבך לחתונה הוא מגיע לדקה. שערים יומיים עושה איזה רקיד קצרה. עם החתן יצאה, סיים, גמרנו. או איזה שמחה או הגיע לדקה לחתונה. בזכות מה זה בזכות השעות הימים. השנים שבהם הוא עסק בתורה אומר לו תשקיע בתורה, הוא אמרת לאחר מכן לא תצטרך הרבה זמן לשמח חתן וכלה. בדקה אחת אתה יכול לשמח חתן וכלה. אבל על כל פנים רואים מה זה התמדה. יהושע, אומרים לך, בוא, הוא רואה, גם אחרי שנייה.

מנהיג ישראל חז"ל, אומרים וילין יהושע בלילה ההוא בתוך העמק, מה הוא עשה? שלנו בעומקה של הלכה הוא לא אמר מנהיג ישראל טוב, אז עכשיו יש לי עיסוקים אחרים. אותו יום היו במלחמה. אותו יום היו במלחמה, ובאותו היום בלילה, יהושע פותח בית מדרש. רבותי, אין דבר כזה לא ללמוד תורה מגיע מלאך חרבו שלופה בידו. אתמול ביטלתם תמיד של שחר. היום ביטלתם עסק התורה, עתה באתי על מה הוא בא, על ענין הביטול תורה כתוב לן בעומקה של הלכה, זאת אומרת לא מבטלים רגע

אדם רוצה לגדול, אדם רוצה להשיג הישגים, נוצר תאנה יאכל פריה. מי שבאמת שומר מי שבאמת מקפיד באמת באמת הגיע.

תשמעו סיפור על אלישע אחר. ירושלמי, פעם אחת היה יושב ושונה. בבקעת גינוסר. וראה אדם אחד שעלה לראש הדקל ונטל אם על הבנים שילח את האם וירד משם והיא קישון נחש מאת אלישע בן אבויה. רואה את זה. את זה עומדת המאה קטיף, שלחתה תשלח את האם אתה בניתי למען יטב לך והארכת ימים היכן היא טובתו של זה, היכן אריכות ימיו של זה? קושיה מוצדקת לכאורה זה מביא אותו. להיות כופר. הירושלמי אומרים ולא היה יודע שדר השאר רבי יעקב לפנים ממנו. למה אני תמיד לך לעולם הבא שכולו טוב, והארכת ימים לעולם שכולו ארוך? אדוני, יש דרשה של רבי יעקב רבי יעקב דורש, למען יטב לך, זה לא העולם הזה, זה העולם הבא. והארכת הימים עולם שכולה ימים לא ערוך.

יש סיפור נוסף. מראה בקידושין מביאה את זה קצת בגרסה שונה. יש אומרים שראה לשונו של יהודה הנחתום בקידושין מופיע חוצפית, המתורגמן נתון בפי הכלב שותה דם, אמר. זו תורה וזו שכרה. דומה שאין מתן שכר ואין תחיית המתים.

אומרת הגמרא אמר רב יוסף, אלמלא דרש אלישע, רבי יעקב בר טל בן ביטון לא היה מגיע לשיבוש שלו לא חטא, כי הרי מדברים על העולם שכולו ארוך, לא מדברים על העולם הזה, אומר המדרש ולא ידעה שדרש רבי עקיבא בציבור רע. גם רבי עקיבא דרש את זה למען יטב לך עולם שכולו טוב, והארכת הימים עולם שכולו ארוך. תגידו, למה לא ידע? למה הוא לא ידע? אפשר לומר שכשאדם רוצה לטעות, הוא ימצא סיבות לטעות. פעם דיברנו על העניין הזה,

אבל אפשר לומר יותר פשוט. באותו יום הוא לא היה בבית המדרש. באותו היום הוא לא היה בבית המדרש, אומרים בעלי המוסר. תראה מה קורה כשאתה מפסיד יום בבית המדרש. אם היית יודע את זה היית נשאר אלישע בן אבויה. זה שמצוטט במשנה, והעבודה כל הלומד ילד. למה הוא דומה? היית מלא מהשער, רבי מאיר הולך ללמוד ממנו תורה, אז ודאי אם מדובר באדם עם יכולות בהצגות, אבל לא הגעתי יום אחד לבית המדרש פספסת.

מה שדרש רבי עקיבא לא הגעת יום אחד לבית המדרש, פיספס את מה שדרש רבי יעקב שדרש רבי מזה אתה יכול גם להגיע לכפירה. ואגב, מאוד מעניין שתי דרשות ופיספס רבי יעקב ורבי עקיבא. מה המשותף לשניהם? לשניהם יש את האותיות עקבי בשם שלהם. שניהם היו עקביים רבי יעקב רבי עקיבא עקבי אחר לעומת זאת, יש בו את השם איחור, אז אותו יום הוא איחר לבית המדרש. נו, מה קרה? מה קרה בדיוק? היה עסוק בספרי מינים שנשארו מחיקו בדיוק היה עסוק בזה. זמר יווני, שבדיוק העסיק אותו. אדוני, זה יכול להביא אותך למצב של כפירה, זה יכול להיות מה הביא אותך למצב של האתיאיסט רבי עקיבא, לעומת זאת, תראו מה זה עקביות.

רבי עקיבא כתוב שהתחיל ללמוד. היה קשה לו מאוד. לימודו המדרש אומר שרבי עקיבא הרגיש סתום, לא קולט מגיע עם הילד יושב איתו בחדר ליד הרבי יושב ללמוד, לא קולט לא מבין מה מדברים, עד שעבר יום אחד, ראה כיצד המים מטפטפים על האבן ורואה איך נוצר באבן חור, אמר אבנים, שחקו המים, המים הצליחו לשחוק אבנים. רק תגיד הראש שלי יותר גרוע מאבן. אז ודאי שהתורה, אוי, כל צמא לכו למים. מים אלא תורה, בודאי שהתורה תצליח לעשות. גם אצלי זה נקב כלשהו. תצליח לפתוח לי את הראש? כך באמת היה

שואל הסטייפלר תגיד לי. יש טיפות שנופלות על האבן ועושות חור הטיפה. הראשונה עשתה חור לא הטיפה, השנייה עשתה חור. גם לא אז איזה טיפה עשתה את החור? תגיד לי איזה טיפה עשתה פה את החור, אומר הסטייפלר. אתה חייב להבין שגם הראשונה עשתה את החור. רגע, אבל איפה לא ראינו חור? היא עשתה חור, מקרוני. אתה לא יכול לעקוב, אתה לא יכול לראות אותו בעין. איך אני יודע כי אחרי מיליון טיפות נהיה חור בסוף עכשיו, אם הטיפה. ראשונה לא עשתה כלום. אז מהי אפס? תוסיף לה עוד מיליון הפסים נשארת עם אפס. אתה חייב להגיד שהטיפה הראשונה היא 0. 0, 0. משהו דק מן הדק, אבל היא עשתה משהו. אומר תבין כך, כל לימוד כל הלכה, כל דבר תורה שבנאדם שומע כל דבר שאתה ההתמדה עוד יום+ יום+ יום+ יום+ יום. זה בסופו של דבר משפיע. בסופו של דבר בן אדם מגיע בסופו של דבר, בן אדם משיג מה צריך, התמדה, צריך מה צריך נוצר תאנה, צריך תהיה נוצר תהיה שומר על תפסיד אף יום,

ואגב זה משל נפלא מאוד כי במשל הזה אנחנו מבינים שאם היו יורדות 10 טיפות אחרי, זה מפסיק שבוע. אחרי זה עוד 10 טיפות, עוד שבוע חור לא היה פה בחור, לא היה פה חור, יש מעט מדי יום אחר, יום אחר, יום אחר יום. זה יוצר את החוק. זאת אומרת, צריכים להבין ההתמדה, ככה קונים, ככה משיגים ככה מגיעים.

אבל אם אתה לומד קצת ומפסיק, אם אתה מתחיל קצת ומפסיק, אז מעבר לזה ישנם מגיע למעלה ושאל אותו אם מבטה יש לי רבע, מי מסכת כתובות? האמת היא, בבא קמא אני באמצע, היה לי בדיוק חתונה של הבן אז שמע, יש לי גם חצי. פה, יש לי שמרחם. מה הבנאדם מגיע? קרעים? קרעים? הרי החלוקא דרבנן של הבנאדם למעלה זה מהתורה, והמצוות שלו אם אדם יגיע ויש לו קרעים שזה תורה. קרעים של מצוות, זה יהיה הלבוש שלו למעלה. עם זה הוא יגיע, בן אדם ילך כמו קבצן חצי רגל בלי מכנס חצי מהיד בלי החליפה מה קרה. בדיוק הוא לא היה פה, הילד היה חולה. כן, יש לו סיפור. בקיצור, כל דבר יש לו סיפור, כל דבר סיפור, למה בשיעור הזה הוא לא היה? למה את השיעור הזה הוא אסיר.

זה לא נוצר תאנה יאכל פריה? נוצר תאנה זה יום יום, רגע, רגע

סיפרנו בזמנו על מה שסיפר הרב מפונוביז סיפר שבישיבה כשהוא למד הוא היה גאון אדיר, הוא סיפר כשהוא למד בישיבה, למד איתו חברותא שאת די די סתום, הוא אומר, היינו לומדים והייתי מסביר מהם היה חריף מאוד. הוא רצה להתקדם בלימודיו על החברותא, היה משקולת מאוד כבדה, שכל פעם שנייה רגע אני רוצה עוד פעם לחזור, אני רוצה עוד פעם. עד שפ"א ראהו בוכה בבית המדרש בלילה והתחנן להיות חברותא של הרב מפונוביז', והרב נעתר לו והחזירו מבלי שידע שהוא שמע תפילתו, וצמח להיות ר"א וסרמן גדול הדור! נוצר תאינה יאכל פריה!

 *

חיים נצחיים בזכות הבזיונות

[הרב בידרמן תשפא]

יא פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן הֵשִׁיב אֶת חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקַנְאוֹ אֶת קִנְאָתִי בְּתוֹכָם וְלֹא כִלִּיתִי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקִנְאָתִי. יב לָכֵן אֱמֹר הִנְנִי נֹתֵן לוֹ אֶת בְּרִיתִי שָׁלוֹם. יג וְהָיְתָה לּוֹ וּלְזַרְעוֹ אַחֲרָיו בְּרִית כְּהֻנַּת עוֹלָם תַּחַת אֲשֶׁר קִנֵּא לֵאלֹהָיו וַיְכַפֵּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.

צריך להבין – במה זכה פינחס לאריכות ימים כל כך גדולה – חיי עולם, פינחס הוא אליהו?

לפינחס מגיע שכר בדין

איתא במדרש רבה (סימן כ"א) "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן" "אמר הקב"ה בדין הוא שיטול שכרו, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום", כלומר שמגיע לפנחס שכר בדין ולא בתורת חסד.

וצריך להבין – רק לו מגיע שכר בדין? כל אדם אחר שיקיים מצות ה' לא מגיע לו שכר?

אלא שמפורסמים דברי חז"ל (ויק"ר כ"ז ב') "מי הקדימני ואשלם", מי הקדימני שהתחיל את המצוה, אשלם ואהיה חייב לו שכר מן הדין. מי שיבח לפני עד שלא נתתי בו נשמה?! מי מל לפני עד שלא נתתי לו בן זכר?! מי עשה לפני ציצית עד שלא נתתי לו טלית ?! מי עשה לפני מעקה עד שלא נתתי לו גג?! מי עשה מזוזה עד שלא נתתי לו בית?! מי עשה לפני סוכה עד שלא נתתי לו מקום?! מי הפריש פאה עד שלא נתתי לו שדה?! מי הפריש תרומה ומעשרות עד שלא נתתי לו גורן?! מי הפריש בכורות ומעשרות וקרבן עד שלא נתתי לו בהמה?!

נמצאת למד שאין מגיע לאדם שכר מן הדין אלא רק בתורת חסד, וכמו שאמר דוד המלך ע"ה בתהלים (ס"ג י"ג) "ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו".

א"כ עכשיו עלינו להבין מאידך גיסא – היאך אמר הקב"ה על מעשה קנאותו של פנחס בדין הוא שיטול שכרו, והלא חייב היה לעשות זאת לפי שהקב"ה נפח באדם רוח חיים וציווהו על קיום התורה והמצוות? במה הוא שונה מכל אדם ששכרו הוא רק חסד ה', ואילו אצל פנחס מגיע לו שכר בדין??

רבינו החת"ס מיישב בזה דבר נפלא, דהנה איתא בגיטין .(ז) מי יש לו קנאה על חבירו ושותק שוכן עדי עד עושה לו דין, כי הבולם פיו בשעת מריבה בשבילו מתקיים העולם, ועל ידו נעשה הקב"ה שוכן עדי עד, לכן הוא עושה לו דין [ונפרע מן המבזים אותו].

ומכל מקום יותר טוב אם ימחול האדם ויעבור על מידותיו באופן שלא יצטרך שוכן עדי עד לעשות לו דין ואז שכרו כפול ומכופל מן השמים כצאת השמש בגבורתו (גיטין לו).

והנה זה אשר התקיים בפנחס בקנאו לאלוהיו שהתחילו שבטים לבזותו, וכמו שפירש רש"י שהיו אומרים ראיתם בן מזולזל זה שפיטם אחד מאבות משפחת אימו עגלים להקריבם לעבודה זרה, ונתגלגל שהרג נשיא שבט מישראל, ואולם פנחס שתק וסבל לכן היה בדין ששוכן עדי עד יעשה לו דין.

ובפרט לפי שקינא לאלוהיו גם הקב"ה יקנא קנאתו, ויתחייבו המבזין אותו כליה על כבוד הצדיק,

אלא שפנחס מצדקתו מחל להם בלב שלם ונשא עוונם.

וכל זה בכלל ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי על כבודו של פנחס, לכן בדין הוא שיטול שכרו,

שכר הבולם בשעת מריבה, שאין כל בריה ומלאך יכולים לשער ושכרו בריתי שלום, ברית כהונת עולם, באותה מידה שמדד!

[זאת ועוד – מוסיף הרב בידרמן – כאשר האדם שומע חרפתו ואינו משיב ועונה, נמצא שכביכול כאן הקדים האדם את בוראו – שלא נתן לו הבורא מאומה לפני שתיקתו. שהרי מה שקדם הוא רק הקיתון של שופכים ששפך עליו חבירו בבזותו אותו…

וכן כאן אצל פנחס בן אלעזר שהעביר על מידותיו – שהיו כל השבטים מבזין אותו (עיי׳ רש״י) והיה מן הנעלבים ואינם עולבים – הרי שבפירוש אמר הבורא ׳מי הקדימני ואשלם לו׳, והיינו שעליו לשלם למי שמקדים אותי כביכול לג.]

נמצא לפי דברי החת"ס חידוש גדול, שכל שכרו של פנחס, כלל לא היה בעד קנאותו שהרג לזמרי בן סלוא, אלא אדרבה בשביל שחסם פיו בשעת מריבה כלפי אותם שביזוהו על קנאותו!

המעשה בבעל העונג יו"ט והפוגעים באשתו

הרה״ק ה'ברכת אברהם' זי״ע היה רגיל לספר על הגאון רבי יום טוב ליפמן היילפרין [בעל העונג יו"ט] שהיה אב״ד ק״ק קפולייא, שכאשר עלה על כס הרבנות התנה עם ראשי הקהל ב' תנאים. א. לבל יהינו לעשות דבר גדול כקטן בענייני העיר מבלי להתייעץ עמו תחילה וליטול רשות. ב. שהיות וחפץ הוא לעסוק בתורה בהתמדה ומבלי מפריע על כן שלא יבואו לדבר עמו אלא במוצאי שבת. והיה יושב ועוסק בתורה בבית המדרש כל ימות השבוע, ורק ביום שישי היה שב לביתו.

פעם אחת הלכה הרבנית אל השוק וראתה שם דג גדול ומשובח וחפצה לקנותו לכבוד שב״ק, והחלה לשאול את המוכר 'מה יקר' – כמה דמי הדג, ובאותם רגעים ממש הגיעה אשת הגביר וחמדה את הדג, והעלתה את המחיר, ונתן לה המוכר את הדג , טענה כנגדה הרבנית שהרי היא כבר נתנה עיניה במקח , השיבה לה 'הגבירה' בכינוי פוגע ומעליב לעיני כל ישראל… ותהום כל העיר על ביזוי כבוד התורה, ורצו ה'פרנסים' ללמד את אשת הגביר כגמולה ולהענישה כדת וכדין, אך ידיהם היו כבולות כי התחייבו שלא לעשות מעצמם מבלתי הסכמת הרב, ומאידך אי אפשר 'לגשת' אליו עד מוצאי שבת. אך ביקשו מהרבנית ש'תכין את השטח' ותעשה כחכמתה היאך 'לחמם' את הרב, עד שכאשר ידברו עמו במוצ״ש כבר יתרצה הרב להעמיד את כבוד הרבנות על תילה…

בליל שב״ק כשחזר הרב מבית הכנסת ורצה לקדש על הכוס ולהתחיל בסעודה ראה שהרבנית אינה יושבת בשולחן אלא מסיבה היא לעצמה בשולחן אחר, נבהל ושאל מה אירע, השיבה לו 'איני ראויה להיות רבנית ולהסב על שולחן הרב'… לא הבין דבר וחצי דבר עד שסיפרה לו כל קורות המעשה, וכיצד פגעו וזלזלו בה ברחוב העיר, והוסיפה לומר שראשי הקהל רצו להענישה ולקונסה אך ידיהם כבולות כי לא יכלו להתייעץ עם הרב… פייסה הרב בדברים עד שנתרצתה לישב בשולחן, וכבר עמד לקדש על הכוס. אך הרהר מעט ושאלה אימתי היה מעשה זה, השיבה הרבנית 'ביום שלישי', השתומם הרב וקרא בקול גדול "שלישי? שלישי? מיום שלישי ועד עכשיו הנך נוטרת טינה בלב על בת ישראל?", מיד אמרה שהיא מוחלת, אך הרב לא קיבל דבריה באמרו שמוכרחים אנו לבקש הימנה מחילה על שכעסת עליה מיום שלישי ועד עכשיו… ואי אפשר לדחות את הדבר, ואכן מיד יצאו לדרך לעבר בית הגביר.

כשהגיעו לשם הקישו על הדלת, שאלו בני הבית ׳מי שם בחצר׳, ואמר הרב את שמו, והבינו כי בא לגעור בהם על הפגיעה ב׳אשת חבר׳, ונבהלו מאוד כי חששו מהקפדתו, ונפלו על רגליהם בבכיות ובתחנונים שימחלו להם על הפגיעה ברבנית. אך הרב אמר כי אדרבה אנחנו באנו לבקש מחילה על אותה טינה כבושה שבלב מיום שלישי…

לא עבר זמן הרבה ונתפייסו כל הצדדים ובקשו מחילה זו מזו, ורק אז חזר הרב לביתו לקדש על הכוס.

כשהיה ה׳ברכת אברהם׳ מספר מעשה זה, היה מתלהב ביותר וזועק באש קודש "שלישי? שלישי? מיום שלישי ועד עכשיו הנך נוטרת טינה בלב על בת ישראל?", עד שנזדעזעו כל השומעים ונחקק בקרבם עד כמה אסור להשאיר טינה שבלב, ואף במקום שהצדק עמו… (עיקרי המעשה נדפסו בהקדמת נכד רבי יו״ט ליפמן לספרו תוספת קדושה).

צרור את המדנים…

וכך מבאר הרה״ק ה'דברי בינה' מביאלא זי״ע הא דכתיב בריש פרשתן (כה יז) 'צרור את המדינים', כי'מדינים' הוא מלשון מחלוקת ומדנים, וכאן נצטווינו לשנוא את המחלוקת… (עיי״ש מה שפירש בזה).

למי מוסיפים חיים?

שואל ה׳חתם סופר׳ (תו״מ נח ד׳ה קץ) שאלה מעניינת –

משה רבינו ע״ה קיבל קצבת חייו מאה ועשרים שנה, וסיבב מסבב כל הסיבות שבני ישראל יתעכבו במדבר במשך ארבעים שנה, ובתום הזמן ההוא רצה משה רבינו להיכנס לארץ ישראל, והקב״ה השיב לו 'רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה׳ (דברים ג כו), כי כבר תמו שנות חייך בעולם הזה,

אמנם משה רבינו ביקש דהנה אמרו (חגיגה ה.) שכאשר מת אדם קודם זמנו מוסיף קוב״ה שנותיו ל'צורבא מרבנן דמעביר במיליה׳, היינו תלמיד חכם שמעביר על מידותיו, ואם כן הלא על כל בני דור המדבר נגזרה גזירת מיתה בטרם זמנם, מדוע לא יתנו לו חיים משנות חייהם הנותרים? על כן ׳אעברה נא ואראה את הארץ הטובה׳ (שם כה), אולם הקב״ה ענה לו, מאחר שאמר (כ י) 'שמעו נא המורים׳ אינו זכאי לקבל אותם שנים. ורק פנחס יקבלם מפני שסבל בזיונות, כמו שאמרו ׳שהיו השבטים מבזין אותו, ראיתם בן פוטי זה בן שפיטם אבי אמו עגלים לעבודת כוכבים׳ (כמובא ברש״י פסוק יא), ואכן זכה פנחס, לקבל את כל השנים של בני דור במדבר שמתו טרם זמנם, ונעשה אליהו, וחי לעולם.

במה זכה אדם פשוט להתחתן עם רבי ברוך ממז'יבוז'?

סיפר הרה״ק מסאדיגורא זי״ע, שהרה״ק רבי ברוך ממעז'בוז זי״ע נסע פעם לשבות שבתו בעיר ז'יטאמיר, משהגיע הרבי בערב שבת סמוך לעיר (בהיותו עדיין מחוץ לעיר) יצאו לקראתו רבים מבני העיר, בתוך הבאים הי' איש פשוט שמוצאו ממשפחה פחותה אלא שהשעה שחקה לו ונעשה לעשיר מופלג, והנה, כאשר נתן איש זה 'שלום' לרבי הביט בו הרבי ושאלו אם הוא מסכים להיכנס לתוך מרכבתו לנסוע עמו העירה, הדבר לא מצא חן בעיני האנשים הסובבים אשר הרבי יחלוק כבוד גדול כזה לאיש הדיוט ונחות הערך – בפרט שבאותה שעה עמדו אצל המרכבה אנשים חשובים ויקרי ערך, אך מי זה יבוא אחר המלך… ויעל האיש אל העגלה ויסעו, בדרכם שאל הרבי את רשותו להתאכסן אצלו, היהודי לא ידע את נפשו מרוב שמחה על הזכיה שנפלה בחלקו, ואכן, העשיר העמיד את ביתו לרשות הרר״ב ופמלייתו בכבוד וברווח בא'כילה ש'תיה ל'ינה כמנהג בעה״ב חשובים… לעומתו, לא ידעו בני העיר את נפשם מרוב צער כי מכל תושבי עירם בחר הרבי לשבת דייקא בביתו של איש פשוט כמותו, אך מכיוון שידעו את גודל מעלת ערך וקדושת הרבי שמו מחסום לפיהם ולא אמרו דבר…

ויהי ביום הראשון – ממחרת השבת, נכנסו אנשי העיר להתברך אצל הרבי, גם אותו העשיר נכנס ככל בית ישראל, ולתדהמתו שאלו הרבי, האם הגיעו צאצאיך לפרק השידוכים, ענה העשיר, שאכן לשם זה נכנס הנה, לבקש מהרבי ברכה על הזיווג לבתו, אמר לו הרבי, הנה לי בן בעונת השידוכים – שמא תסכים להשתדך עמי… מיד הסכים האיש, ויושיט הרבי את ידו הקדושה ואמר 'מזל טוב… מזל טוב …' כחץ מקשת פשטה השמועה בכל הגלילות, ותהום כל העיר – היתכן שצדיק גדול מפורסם ומיוחס נכד הבעש״ט זצ״ל מגזע אראלים ותרשישים יקח לו למחותן איש פשוט כזה, ועוד, והוא העיקר, בזכרם שלפני כעשרים שנה יצאה עליו שמועה מהוצאת לעז בדברים החמורים ביותר ל״ע, ואז הובילו אותו בכל העיר ויבזוהו בבושות נוראות למען ישמעו ויראו…

ואף שעד עתה לא סיפרו לרבי מעשה זה (כשהלך לבית האיש הזה) אבל כעת בשידוך זו שנוגע כבר לכבוד הרבי ולכבוד אבותיו אין העת לחשות…

'משלחת' נכבדה עלתה אל הרבי, וגילתה את אזניו על 'חשיבותו' של 'המחותן' החדש… כי איש פשוט הוא, ולא עוד אלא שאך לפני ככ' שנה הוצא עליו לעז כזה, ומי יודע … מיד נפלו פני הרבי מרוב צער, ואמר, הנה, תיכף כשראיתיו נכנס בקרבי חשק גדול להשתדך עמו , לכן בקשתי לילך לביתו, גם כשנכנס עם פתקא אלי שוב נפל בי הרעיון והחשק להשתדך עמו, ונראה לי כי מן השמים העמידו אותי בפני שידוך זה, מעתה שם אנכי את יהבי ומבטחי בהשי״ת אשר יאיר עיני ועיני כל אוהבי אשר לא שגיתי בזה, ולדבריכם – אתבונן שוב בנעשה כאן, ואענה לכם תשובה.

אדהכי והכי, נזדמן רבי ברוך למעונו של הרה״ק ה'אור המאיר' מז'יאטמיר בבואו לכבד את אלמנתו תליט״א, מיד בהכנס הרבי לביתה נענתה הרבנית בגיל ורנן –

אתמול נודע לי כי מע"כ הוא צדיק אמיתי וגדול הדור, והייתה מראה על חלון פלוני ואומרת – אצל החלון הזה עמדנו אני ובעלי זי״ע לפני כעשרים שנה – בעת אשר הובילו את ה׳מחותן׳ שלכם ברחובות קריה לביישו בבושה וכלימה, בקריאת ׳ככה יעשה לאיש אשר יעשה נבלה כזאת׳, ואמר בעלי זי״ע, הנה ההמון הגדול רודפים אחר איש צדיק מנוקה מכל עוון אשמה ורשע, מי יתן אשר אנכי אהיה כן זכאי בדיני לאחר מאה ועשרים שנה…

וסיים דבריו ואמר, בשכר בושה נוראה זו יזכה האיש להיות ׳מחותן׳ עם אחד מצדיקי הדור, עתה שמעתי כי מע״כ בא בקשרי החיתון הבנתי שעליו נתכוון בעלי הקדוש זי״ע, דברי האלמנה פשטו בקרב המחנה, ותרב שמחתם בראותם עד היכן הדברים מגיעים, מיד הלכו לבית העשיר, וערכו שם ׳תנאים׳ כיד הגבירים מתוך רוב צהלה ושמחה, הא למדת כוחה של שתיקה על בזיון, להרבות גדלו ותפארתו של השותק.

וגדולה מזאת מפורש בספר ׳חסידים׳ (סימן רטז), אם ראית רשע עשיר, המצליח בנכסיו, ועקב עשרו הוא משיא את בניו עם אנשים חשובים וגדולים. אל תתמה, אלא דע לך שכל סיבת ומטרת עשרו שנתן לו הקב״ה, הוא רק בכדי שיקחו אנשים גדולים וצדיקים את צאצאיו להינשא עמו, שאילמלא עושרו לא היו מתחתנים עמו עקב רשעותו. ומדוע זוכה אותו רשע הן לעשירות הן שגדולים מתחתנים בו. דבר זה בא לו, או מזכות אבותיו העומדת לו. או משום שהיו מביישים אותו ומבזים אותו קודם לכן, וזכות אותו ביזיון אשר ספג היא שעמדה לו לזכות לעושר ולחתנין רבנן (נלמד מכאן. א. כי אף הרשע יזכה לכל הטובות אם ישתוק למחרפיו, ק״ו למי שאינו רשע אם אך ישתוק – מה טוב חלקו וחבלו. ב. ראה כמה מסובב הקב״ה בעולמו כדי שיגיע לכל איש זיווגו ההגון לו).

מעלת המתבזה –  כפרת עונות!

וכה פירש הגה״ק החיד״א זי״ע (פתח עיניים אבות) הא דאיתא במשנה (א יז) ׳שמעון בנו אומר כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה׳, וז״ל, פירש רבינו עובדיה מי ששומע חרפתו ושותק, ואפשר להרחיב הדבר במ״ש הרמ״ק דאין בכל הסיגופים ותעניות דבר המכשיר הנפש ומכפר עונותיו כשומע חרפתו ושותק ומוחל, כי אין צדיק בארץ אשר לא יחטא, וצריך כמה סיגופים ותעניות הרבה או קבלת יסורין ועניות והחלאים וכיוצא אשר כל אחד מהם מר ממות, אך המעביר על מידותיו אוכל ושותה ומתפרנס בטוב ועונותיו מתכפרים לד, והאריך בזה.

וזהו שאמר לא מצאתי לגוף דייקא – שלא יצטרך יסורין בגופו או בממונו או סיגופין, ואין טוב משתיקה,

כי הוא טוב לגוף שאוכל ושותה ויש לו בריאות ונסלח לו ע״י השתיקה.

בזיונות כיוה"כ

ה'משגיח' הגה״צ רבי יחזקאל לעווינשטיין זצ״ל היה רגיל לומר, שמי שבאו עליו בזיונות הרי הוא כמי שעבר עליו יום הכיפורים, כי הבזיונות מכפרים ומטהרים אותו.

ועד״ז פירשו צדיקים במה שאמרו חז״ל (הובא בשמיה״ל שער התבונה פ״ח) שכאשר קילל שמעי בן גרא את דוד המלך קללה נמרצת, ואמר דוד הניחו לו 'כי ה' אמר לו קלל' (שמואל ב' טז י), באותה שעה זכה להיות רגל רביעי במרכבה, והיינו טעמא, כי באמת אי אפשר למי שיש בו חלק גשמי להתעלות עד למדרגה גבוהה כזו,

אך אותם בזיונות שחרפו וניאץ אותו הרי הם כשפיכות דמים ממש,

וכמו שאמרו בגמ' (ב״מ נח:) 'אזיל סומקא ואתי חיוורא', נמצא שנסתלקו ממנו כל 'הדמים הרעים',

ולא נשאר בו אלא חלק הטוב וכולו רוחני, עד שכבר אפשר לו להיות רגל רביעי שבמרכבה.

החפץ חיים מחליק במדרגות

הולך היה ה'חפץ חיים' זצ"ל בדרכו לביתו, ובעיקול הדרך עלה במדרגות, ונתקל בקליפת פרי שהושלכה ארצה – במרכז גרם המדרגות. ה'חפץ חיים' כבר לא היה יהודי צעיר, ועל אתר החליק על הקליפה, והתגלגל כמה מדרגות למטה… כמה נערים פוחזים שעמדו בסמוך ולא זיהו אותו, מילאו פיהם שחוק והצביעו עליו בלעג. 'ראיתם את הזקן?' – קרא אחד בזלזול, 'ראיתם איך התגלגל על הרצפה כמו כדור?' – שאג אחר, כשכולם פורצים בצחוק ולועגים ל'חפץ חיים'… בצידו העליון של גרם המדרגות ניצבו תלמידיו, והביטו בחרדה במתרחש. היטב ראו את רבם נתקל, מועד, נופל, נהדף לאחור, אך כל זה עוד כלום ליד הלעג והשחוק שביזו אותו הפוחזים… לעומתם, ה'חפץ חיים' קם מהרצפה חיש קל, ושוב החל צועד במרץ במעלה המדרגות, כשפניו קורנות באושר וכל כולו שמחה ועונג… 'ילמדנו רבנו', שאלו תלמידיו, 'לשמחה מה זו עושה? מה הסיבה לשמחה הפתאומית, ועוד לנוכח ההתפתחויות האחרונות?!' 'יקיריי!' – השיב להם ה'חפץ חיים', 'קיבלתי מתנה משמים! לעגו לי בלכתי ברחוב! צחקו עליי! ביזו אותי! – הצער הזה, העלבון הזה – הוא כפרת עוונות, זה מטהר אותי ומזכך אותי באופן כה עילאי! וכיצד לא אגיל ואשמח לנוכח מתנה יקרת ערך שכזאת, אשר נשלחה אליי משמים? כיצד לא אשוש ואתרגש על כי זכיתי בכזו מתנה יוקרתית?!'

כל ימי אני מתאוה לזה, והיכן אוכל לזכות לזה? כולם תמיד רק מכבדים אותי, ואף פעם איני זוכה לקצת בזיונות…

אשר תקריבו לה׳ – להעביר על מידותיו

בפרשתן (כחג-!־), ׳ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו לה׳ כבשים בני שנה תמימים שנים ליום עולה תמיד, את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים׳. כתב בספר ׳תורי זהב׳ להמגיד מזאלזיץ זי״ע ׳שמעתי אומרים בדרך מוסר׳ בשם הרה״ק רבי יצחק מדראוויטש זי״ע, שבא הכתוב לרמז כנגד דרך הבריות אשר אם אחד פגע בהם וציער אותם, שמחזיקים כעסם ותרעומותיהם עד ערב יום הכיפורים ואז מתפייסים זה עם זה, אמנם לא זו דרכה של תורה, אלא צריך למחול בכל לילה בטרם יעלה על יצועו לכל מי שחטא כנגדו במשך היום, וכן צריך למחול בבוקר למי שפגע בו בלילה.

וזאת נרמז במקראי קודש אלו, וכך אמר הכתוב זה האשה אשר תקריבו לה׳ – שבזה תעשו נחת רוח להקב״ה, על ידי שכבשים בני שנה – הדברים ה׳כבושים׳ בלבבכם כל השנה לא תעשו כן אלא שנים ליום, שבכל יום תמחלו ותעבירו על מידותיכם שנים ליום, וממשיך הכתוב לומר את הכבש אחד – מה שכבוש בלבבך תעשה ותתקן [כמו ׳ועשתה את צפורניה׳ (דברים כא יב) שהוא לשון תיקון] בבוקר, שתיכף בבוקר תתקן ותסיר מקרבך את כל הכעס שבך, ואת הכבש השני תעשה ותתקן בין הערביים קודם השינה.

הרב ברדקי סופג בזיונות וניצל מניתוח

וכה היה מעשה אצל הגאון רבי אברהם ברדקי זצ״ל, שחלה ברגליו, והודיעוהו הרופאים כי אין מנוס מכריתת הרגל רח ״ל, ואף נקבע 'מועד' לעריכת אפערצי״ע (ניתוח). והנה ב'ערב המועד' – יום קודם זמן הניתוח, פגע בו אחד והחל לחרף ולגדף אותו כשהוא שופך על פניו קיתון רותחין של ביזי בזיונות על לא עוול בכפו (כי טעה הלה והחליף אותו באיש אחר), נשא ר' אברהם את עיניו לשמיים בתחינה ובקשה, שיהיו אותם בזיונות תמורת 'הרגל'… למחר נכנס ר' אברהם 'בדחילו ורחימו' לבית החולים, ובתחילה נטלו ממנו מעט דם לבחון אותו כמשפט הרופאים, ונדהמו לראות 'שינויים' בדם, ניגשו אליו ואמרו לו שאין צורך עתה בעריכת הניתוח לאור השינויים במצבו , אך אל ישמח יותר מדי כי עדיין עליו להיות ב'מעקב'… ועד סוף ימיו נשאר עם ב' רגליו כשהוא אומר שברי לו מעל כל ספק שניצל רק בזכות הבזיונות …

תומר דבורה – ה' מלך עלוב, כן גם אתה היה כן!

וכבר נודע מה שכתב בספר הק׳ ׳תומר דבורה׳ כח (פ״א) שעלינו ללמוד מדרכיו של המקום ב״ה, שכשם שהוא ׳מעביר על מידותיו׳ כביכול כן נעשה אף אנו, וזל״ק, ׳מי א-ל כמוך׳, מורה על היות הקב״ה מלך נעלב, סובל עלבון מה שלא יכילהו רעיון, הרי אין דבר נסתר מהשגחתו בלי ספק, ועוד אין רגע שלא יהיה האדם ניזון ומתקיים מכח עליון השופע עליו, והרי תמצא שמעולם לא חטא אדם נגדו שלא יהיה הוא באותו הרגע ממש שופע שפע קיומו ותנועת אבריו, עם היות שהאדם חוטא בכח ההוא לא מנעו ממנו כלל אלא סובל הקב״ה עלבון כזה להיות משפיע בו כח תנועות אבריו והוא מוציא אותו כח באותו רגע בחטא ועון ומכעיס והקב״ה סובל. ולא תאמר שאינו יכול למנוע ממנו הטוב ההוא ח״ו שהרי בכוחו ברגע כמימרא לייבש ידיו ורגליו כעין שעשה לירבעם, ועם כל זאת שהכח בידו להחזיר הכח הנשפע ההוא והיה לו לומר כיון שאתה חוטא נגדי תחטא בשלך לא בשלי, לא מפני זה מנע טובו מן האדם אלא סבל עלבון והשפיע הכח והיטיב לאדם טובו וכו׳. הרי זו מדה שצריך האדם להתנהג בה, רצוני (כלומר, כוונתי) הסבלנות, וכן היותו נעלב אפילו למדרגה זו (שאדם חטא כנגדו במה שקיבל ממנו), ועם כל זאת לא יאסוף טובתו מן המקבל, עכל"ק.

הבזיונות ותולדותיהן… [פניני פרה"ש]

היה זה לפני כחמש שנים, בבית משפחה נורמטיבית ורגילה מאזור המרכז. בעת סעודת ליל שבת, כשהיסבו בני המשפחה לסעודה ודיברו דברי תורה וסיפורי צדיקים, סיפר להם האב את המעשה הבא, ולא שיער לאן יגיעו הדברים… וזה דבר המעשה: בעת שמורי ורבי כ"ק האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל היה עלם צעיר, הוא יצא כדרכו מדי יום אל בית המדרש הקבוע בו היה עוסק בתורה. משום מה – באותו היום, מסיבה לא ברורה, סטה מהדרך הרגילה והלך בדרך שונה במקצת. תוך כדי הילוכו עבר דרך רחוב שבדרך כלל לא עבר בו, והנה, באמצע הרחוב, ממש במרכזו, ניצב לו אדם בגיל העמידה, ומתחיל לצעוק על הבחור הצעיר ועדין הנפש העובר ברחוב לתומו… הרבי – שהיה אז בחור צעיר כאמור, נבהל מאוד. הוא כלל לא הכיר את הרחוב הזה, ובוודאי שלא את אותו אדם זר שעומד וצועק עליו. אבל לא היה לו הרבה פנאי לחשוב, שכן הלה – שכנראה היה מעורער בנפשו – החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש. הוא מקנטר ומבזה, משמיץ אותו ולועג לו, והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו…

ברגע הראשון, כך העיד הרבי אחר כך, הרהר שעליו פשוט להתחיל לרוץ, לברוח מהמקום וכמה שיותר מהר. אך ברגע הבא התיישב בדעתו, והרהר: 'רגע, הרי יש דברים בגו! למה שיניתי היום ממסלול הליכתי הקבוע?! הרי ברור שיש סיבה לכך, כנראה – כדי שאקלע למלתעות לשונו של האיש שעומד כאן וצווח ומבזה. אם כן, למה לי למהר?' – חשב, ונותר על עומדו…

והלה, בראותו כי הרבי מתחזק לנוכח העלבונות המוטחים בו, רק הגביר ווליום… הוא מוסיף לצעוק ולהשמיץ, לבזות ולהקניט, להעליב ולבייש, וכל אותה העת הבחור ניצב למולו בעיניים מושפלות ופנים סמוקות, מקבל את הבזיונות באהבה. וקולו של האיש הולך וחזק מאוד, כל מילה שלו כשפוד מלובן בלבו של הרבי, שמוסיף לעמוד נכחו ולקבל את הבזיון באהבה…

לימים, כשסיפר הרבי את הסיפור, תיאר את הבזיון הקשה שהיה מנת חלקו, וכיצד הבין – כבר בצעירותו – כי רגע של מתנה לפניו, רגע ששערי שמים נפתחים.

'אם בורא עולם זימן לי לעבור דווקא שם ודווקא אז ולהיקלע אל שדה הקטל המילולי הזה – יש לכך סיבה טובה, כנראה זה נועד כדי לפתוח לי שערים!' – הסביר הרבי, וסיפר כי ניצל את הרגעים הללו לתפילה…

את הסיפור הזה סיפר האב לילדיו המאזינים מרותקים, וקינח במסר מעשי: 'לפעמים, ילדים, בחורים, צעירים או מבוגרים – מבזים את זולתם על לא עוול בכפם. אפשר לברוח, אפשר להשיב מלחמה, אפשר לענות תשובה הולמת ובוטה… אבל הרבה יותר כדאי לשתוק, לקבל את הבזיון באהבה ולנצל את הזמן לתפילה, כי זו עת רצון מופלאה!' – סיכם את הסיפור…

ואם חשבו ההורים כי בכך הוא תם, כמה הופתעו ביום ראשון בצהריים, כשבנם בן החמש שב הביתה מהחיידר, ופניו קורנות מאושר. 'בשורה משמחת!'- הכריז הינוקא בקול עליז, 'הולך להיוולד לנו תינוק חדש! עוד מעט יהיה לנו בייבי חדש!' כל בני המשפחה אצו רצו, לשמוע מיהו הקול המבשר ואומר על בן העתיד להצטרף למשפחה, ומנין לו ה'מידע המודיעיני' המשמח? ראשונה, אצה רצה האם, הן רק היא ובעלה יודעים כמה הם מבקשים ומייחלים לזכות לבן נוסף אשר מזה כמה שנים לא זכו במתנה שכזו, והנה בנם בן החמש הגיע לבשר כי הרגע הגדול מתקרב ובא… 'מוישל'ה!' – שאלו אותו כלום כשגבותיהם מורמות בהפתעה, 'מאיפה אתה יודע? מי סיפר לך? האם מלאך גילה את אוזנך על שמחה משפחתית מתקרבת?' –

חייך הילד חיוך צופן סוד, והשיב: 'היום בהפסקה, החליטו כמה ילדים לצחוק עליי. הם קראו לי, והתחילו לצחוק על איך שאני נראה, על הבגדים שלי, על התיק שלי, על הפאות שלי… פשוט החליטו להעליב אותי חזק!' – הסביר הילד בטון מתוק, וחיוכו הקונדסי הועב לפתע בלחלוחית שצצה בקצה העין… 'ואז' – הוסיף הילד וסיפר – 'נזכרתי בסיפור שאבא סיפר בליל שבת, על הרבי מנדבורנה שהעליבו אותו, והוא ניצל את הזמן הזה להתפלל. אז הורדתי את הראש ובכיתי, אבל בכלל לא בכיתי בגלל שהעליבו אותי… בכיתי כי התפללתי שייוולד לנו עוד תינוק קטן, בכיתי כי ביקשתי מהשם שישלח לי אח חמוד, בכיתי כי התחננתי שכבר יהיה לנו תינוקי!' – צפצף הילד בקול מתקתק, וסיכם: 'נראה לי שכדאי שנקנה כבר מיטת תינוק, שיהיה לנו לתינוקי החדש!' ההורים הופתעו. הם לא העלו על דעתם שהסיפור שסופר בליל שבת כבר קנה שביתה כה חזק בלב הילד, עד שהוא ביצע אותו הלכה למעשה. הם התרגשו לגלות את כוחות נפשו של בנם שדחק את העלבון הצורב הצידה ומינף את רגע ההיעלבות לשעת תפילה נרגשת, ובליבם פנימה ייחלו כי תפילתו תישמע ותתקבל במרומים…

וכך בדיוק קרה: פחות מעשרה חודשים מאותו יום, שש מוישל'ה בהתבשרו על התינוק החדש שהצטרף למשפחה. 'אמרתי לכם, ידעתי!' – שאג הקטן בקול מאושר, לוקח קרדיט על השמחה המשפחתית המשותפת 'בגלל שהתפללתי אז, כשהעליבו אותי!' – שב ואמר, 'ידעתי שבסוף יהיה לנו תינוקי חדש בזכותי!'

כשנימול התינוק הקט, העניקו לו ההורים את שמו של מורי ורבי כ"ק האדמו"ר מנדבורנה זי"ע. אמנם תינוק זה לא נולד בהבטחתו או בתפילה על ציונו הקדוש, אבל הוא בהחלט תוצאה של סיפורו של הרבי לפני עשרות בשנים. הן לקחו של הסיפור הוא שהוביל לישועת ה' ולתינוק ששימח את כל בני המשפחה, ומהווה עדות חיה וקיימת, נושמת ומהלכת, מצחקקת ומאושרת, לכוחם של קבלת הבזיונות באהבה וניצול זמנה לתפילה!

את הסיפור קיבלתי מבני המשפחה המוכרים לי באופן אישי, והמסר שבו מאיר ובוהק: יהודי יקר, אם הגיעה לך עת בזיונות, אם נתקלת ברגע בו מביישים אותך, צא ולמד מאותו ילד צעיר, שניצל את השעה כשעת כושר שמימית, והביא לו ולמשפחתו ישועה כה נפלאה. זכור, כי הרגע בו מקבלים בזיונות באהבה, הרגע בו שותקים לנוכח עלבונות מוטחים, וממנפים אותו לתפילה נרגשת – זהו רגע שעשוי להיות מכונן ולהביא בכנפיו ישועות נכספות!

כיצד החלפת חליפה הפכה לשדכן?

היה זה בערב שבת קודש פרשת ויחי תשע"ח. קבוצת אברכים יצאה לעשות את השבת כ'שבת התאחדות' מלבבת, ועם שחר יום ששי יצאו כולם באוטובוסים מאורגנים אל המקום שסודר לשבות בו ולנוח בו מתוך אהבת חברים. אלא שדקות לפני כניסת השבת, גילה אחד המשתתפים כי שכח להביא עמו את הבעקיטשע – החליפה השבתית… כשיצא מביתו בבוקרו של יום, לבש חלוק בית פשוט ומהוה, המותאם לדרך ארוכה באוטובוס. חלוק כזה אינו ראוי לשבת, ולתומו סבר האברך כי ארז במזוודתו את הבגד הנאה והמלכותי בו הוא מתכבד מדי שבת בשבתו. עתה, דקות לכניסת השבת גילה לחרדתו כי שכחו בביתו, וזעקה נפלטה מפיו: 'אוי, איזה בושות!' 'מה קרה?' – נזעק לעברו אחד מחבריו הקרובים, 'מה קרה? על אלו בושות אתה מדבר?' החבר נאנח, והשיב: 'תנסה לתאר לעצמך, שאני נכנס לתפילה עם החלוק הזה, לעיני כולם… תנסה לשער שכולם נכנסים לאולם הסעודות הערוך והמפואר, ואני נראה כמו באמצע יום עבודה… זה המצב, ללא כחל ושרק! אין לי מה ללבוש! איך אוכל לחוות בהנאה את השבת המצפה לנו, כשרק חלוק בית פשוט כזה לעורי?! כולם יביטו, יסתכלו…. איזה בושות!'

החבר נאנח עמו יחד, ואז, בהבלחה של רגע, הבריקה בו הצעה: 'ראה נא. מידתי תואמת למידתך, הבעקיטשע שלי תפורה עליך בול. קח אתה את הבעקיטשע שלי, ואני אסתדר עם חלוק הבית שלך!' – הציע החבר בידידות.

'רגע,' חייך שוכח הבעקיטשע חיוך נוגה, 'ואז מה הרווחנו? הבושות שהיו אמורות להיות מנת חלקי – יהיו מנת חלקך. הרי בכל מקרה אני או אתה ניכנס להיכל התפילה מבויישים, הכל ינעצו בנו עיניים תמהות, יסובבו אצבע על הרקה או למצער ירחמו על השליימזל ששכח פריט לבוש קריטי…, מה זה משנה מי מאיתנו מתבייש?!'

החבר חייך, כמו המתין לשאלה הזו, והשיב על אתר: 'זה משנה ועוד איך… לי יש בן מתבגר בבית, השנים חולפות, הצעות יורדות כלעומת שבאות, והוא עודנו בחור, קול מצהלות חתן מבושש מלבוא… אקבל על עצמי אפוא את הבזיונות באהבה ובשמחה, אשמח לחוות כמה רגעי בושה, לזכות בני יקירי – שיזכה כבר להינשא ולהקים בית בישראל!'

הלה שמע את הדברים, ורחב לבו. הנה כי כן, חברו כל כך מוכן להקריב למענו, עד שהוא מסביר שהוא לא רק מסכים לשאת את הבושה, הוא אפילו מעוניין בה, תולה בה תקוות!

הוא הודה לו בחום ואיחל לו כי משאלתו תתקבל, וההחלפה בוצעה כדת וכדין: השוכח התעטר בבעקיטשע יפהפה וצעד להיכל התפילה בשמחה, ואבי הבחור המבוגר התעטף בחלוק שחור סינטטי ודקיק, שבקרב קהילתו שקול כשק שינה…

ובבואו לבית המדרש, אוהו, היו אלה בושות כדת וכדין… עיני כולם נישאו אליו, הוא עמד בספסל האחרון, ובאמירת 'בואי בשלום', כשכל הקהל מיסב את ראשו אחורנית, הוא חש מאות עיניים ננעצות בו, תמהות עליו, אולי גם לועגות לו… לעומתם – הוא עומד בעוז ובגאון, נושא את הבושה, שמח על הבזיונות, ופיו שב וממלמל את שמו של בנו יקירו לזיווג הגון… במוצאי שבת נסעו כולם, איש למקום מושבו. מאחורי דלת סגורה שבו החברים והחליפו את הבגדים, כשהמוחלף לא פוסק מלהודות למחליף על המחווה יוצאת הדופן, שהצילה אותו מבושה חסרת תקדים. כולם הגיעו לבתיהם מאושרים ושמחים, ומיודעינו אבי הבחור שמח באותו לילה לקבל שיחת טלפון שבישרה לו על הצעה חדשה… ביום חמישי באותו שבוע, ליל ששי פרשת שמות תשע"ח, 6 ימים וכמה שעות מאז חווה את הבושה – בא בנו בברית האירוסין בסימן טוב ובמזל טוב. 'זה שידוך שהוא נס שמימי, אות וסימן משמים על מעלת הבזיונות' – שב האב וסיפר לכל מי שהסכים לשמוע, והזמין את חברו – שוכח הבעקיטשע – להשתתף בשמחה, באומרו כי הנס קרה בזכותו…

וסיפור מופלא זה, אשר סיפר המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א, מאיר בפנינו עד כמה הרגע בו אדם חווה בזיונות הוא רגע נעלה, רגע בו יהודי קרוב כל כך לבוראו, עד שהוא יכול לבקש כל העולה על לבו ולפעול ישועות גדולות בהבל פיו. כולנו מתמודדים עם מצוקות, קשיים ובעיות – אולי הרגע בו נקבל קצת בזיונות הוא הרגע בו יש לנקוש בשערי שמים, אולי זה מה שיוביל אותנו לישועה הנכספת?!

הבה נשמח בכל פעם ששעת בושה נקלעת לידינו, הבה נשוש על כל הזדמנות לקבל בזיונות. קבלת הבזיונות באהבה וברוח טובה, ניצול הבזיונות כמנוף לקרבת אלוקים ולפתיחת שערי שמים – אלו יכולים לחולל מהפך של ממש, ולהרעיף על כולנו ישועות גדולות ויוצאות דופן, למעלה מדרך הטבע!

כלל הדברים, עלינו לשנוא את המחלוקת ל ולרדוף אחר השלום, ובפרט בימים אלו, כדאיתא בגמרא (יומא ט:) בית שני מפני מה חרב מפני שהייתה בו שנאת חינם. על כן החי יתן אל לבו בימים האלו לקבל על עצמו להוסיף מהיום והלאה באהבת חינםלא, להיטיב לכל איש לב – אף אם הלה לא גמלו טוב אלא רע. והעיקר שלא יראה רק את עצמו, אלא יבין בלבו ויראה בעיניו שיש עוד בריות בעולם זולתו… והזמן גרמא לערוך כל איש בנפשו ׳בדק הבית׳ – לתקן מידותיו לטוב לו ולסובביו כל הימים.

כוכבים׳ (כמובא ברש״י פסוק יא), ואכן זכה פנחס, לקבל את כל השנים של בני דור במדבר שמתו טרם זמנם, ונעשה אליהו, וחי לעולם.

*

איש אשר רוח בו – המשקיע יצליח!

[בנועם שיח]

"ויאמר ה׳ אל משה: קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו" (כז, יח).

יש להבין – במה זכה יהושע להיות מנהיג כל ישראל – כשהיו טובים וגדולים ממנו?

מהו הביטוי "אשר רוח בו" – וכי אין בכל אדם 'רוח'?

רבי יוחנן וראש השודדים

רבותינו מספרים בגמרא (בבא מציעא פד ע״א) את קורות חייו של האמורא רבי שמעון בן לקיש, המכונה בקצרה בשם ״ריש לקיש״ (ראש השודדים), ומדבריהם ניתן ללמוד מה גדולה השפעתו של הכח על האדם. אנו נוכחים, כיצד הכת עלול להיות מנוצל להבל וריק ולגרום נזק לרבים, ומנגד, אותו כוח יכול לשמש את הצדיקים כדי להתעלות רוחנית.

כידוע ריש לקיש בתחילת דרכו לא היה נמנה בין חובשי ספסלי בית המדרש ואף לא כין כשירי ישראל. תקופה מסוימת בחייו התרועע עם ליסטים ונעשה לראש חבורתם. אלא שביום בהיר אחד אירע מפנה בחייו, בעקבותיו החליט לשנות כיוון, והחליט להקדיש את חייו לתורה ולנתב את אורחותיו לאורה. ומעשה שהיה כך היה:

רבי יוחנן, שהיה מגדולי אמוראי ארץ ישראל ועורך התלמוד הירושלמי, שחה פעם במימי הירדן ולפתע הופיע ריש לקיש, שנעמד על גדת הנהר, וחצה את הירדן בקפיצה אחת, ונעמד למולו.

התפעם רבי יוחנן מכוחו ומעוצמתו של ״הקופץ האלמוני״ (ריש לקיש), וכאב לו על כך שכוחו מתבזבז על שוד ולסטות. קרא לעברו רבי יוחנן: ״חילך (כוחך) לאורייתא״!״ "כמה כוחך יפה לסבול עול תורה״ (רש״י שם) – על מה אתה מכלה כוחך?! מוטב תנצל אותו ללימוד תורה.

הביט ריש לקיש ברבי יוחנן ונדהם מיופיו, שהיה מעין יופיו של אדם הראשון (ע״״ש בגמרא קודם לכן, וכן ברכות כ ע״א), החזיר לו תשובה באותו מטבע לשון: "שופרך לנשי״ – (נאה יופיך ומתאים לנשים)

הבין רבי יוחנן כיצד יש לדבר ללבו של השודד, ואמר לו: ׳יש לי אחות נאה ממני. אם תשנה דרכך, ותקדיש כוחותיך ללימוד תורה, תוכל לשאת אותה לאשה׳.

נכנסו הדברים אל ליבו של ריש לקיש, הוא לקח את הדברים במלוא הרצינות, ובו במקום החליט לחזור בתשובה שלימה. הגמרא מציינת, כי לאחר החלטה זו, כאשר רצה ריש לקיש לשוב על עקבותיו, הוא ניסה בשנית לחצות את הנהר בקפיצה ־ ולא הצליח.

ברגע בו החליט להשקיע את כוחותיו ללימוד התורה, שוב לא עמדו לו כוחותיו לצורך ענייני חולין. הסיבה לכך היא, כי בעבודת ה׳ אין דרך ביניים – או שהכוחות מנוצלים ללימוד התורה ולקיום המצוות, או שהם מבוזבזים על הבלי העולם.

ואכן ריש לקיש החל לשקוד על לימודו, ניצל את כוחותיו הכבירים לעיון ולעמל התורה, עד שהפך לאחד מגדולי האמוראים.

כשאנו קוראים את השתלשלות הדברים, מתעוררים אנו לשאול: כיצד רבי יוחנן הציע הצעה כה מוזרה למי שהיה ראש הליסטים, למי שקופה של שרצים אחריו? האומנם לא היו לו לרבי יוחנן כל חששות בדבר השידוך שמא לא יעלה יפה?…

הלא כל בר דעת, גם אילו נתנו לו כל הון, לא היה מסכים להצעה כעין זו!

ומי שפועל מתוך מניעים זרים כאלו, כלום ראוי שייכנס לבית המדרש וילמד תורה?…

ייחודו של עקיבא הרועה

להבנת הדברים נקדים מעשה נוסף ידוע ותמוה לא פחות, דומה בתוכנו, והלקח העולה ממנו מאיר באור יקרות את שתי המעשיות גם יחד.

הגמרא (כתובות סב ע״ב) מספרת על רחל בתו של כלבא שבוע, אחד מגדולי עשירי ירושלים, שבחרה להינשא לאחד מרועי הצאן של אביה, עקיבא שמו, היות וראתה שהיה צנוע ובעל מידות. ״אמרה ליה: אם מקדשנא לך אזלת לבית רב״ (אמרה לו: אם

אנשא לך תלו לבית המדרש ללמוד תורה?) ״אמר לה: אין (כן)״. הרועה הסכים לתנאי, והם נישאו בצנעא.

כאשר שמע כלבא שבוע, על נשואי רחל בתו לאותו רועה צאן ״עם הארץ״, הוא הוציאה מביתו, והדיר אותה הנאה מנכסיו.

סוף מעשה, שרבי עקיבא החל ללמוד תורה כ״ד שנים ברציפות, בעמל ובהתמדה שלא ידעו גבולות, לימוד שהעניק לעם ישראל לדורות את רבי עקיבא, התנא האלוקי. וכל זאת בעקבות התנאי שהתנתה עמו רחל ערב נישואיהם, ובעידודה, כשהוא נשמע לה, עזב את הבית, והלך ללמוד במקום מרוחק. כך חלפו כ״ד שנים בהן לא נפגשו, כשהיא נותרה לבדה ללא משענת כלכלית וללא עזרה.

גם כאן, כשאנו קוראים את השתלשלות העניינים זועקת לה השאלה: הייתכן? האמנם לא חששה רחל מנישואין שכאלו? כיצד האמינה באמונת אומן, לאדם שהיה מוחזק כעם הארץ, שאף התבטא בפני ההמון: ״מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור״ (ראה תוס׳ שם) – שמיד לאחר הנישואין עמה יקדיש עצמו לתורה? מה גם שכבת של אחד מגדולי עשירי ירושלים, היה באפשרותה לקבל את הבחור המצטיין ביותר שכל אב היה מאחל לבתו?

מיצוי כל הכוחות – ערובה להצלחה

התשובה לכל התמיהות הללו אחת היא, ויש בסוגיה זו לקח מאלף לדורות.

רבים מאתנו חשים לעתים קרובות למדי, כאילו הגיעו אל קצה גבול היכולת למילוי חובות ומשימות המוטלות עליהם, ונעצרים מלכת, דוגמת מכונית שאזל לה הדלק. אולם בעוד שחוסר הדלק במיכל הינו מציאות הניכרת לעין, מידת יכולתו האמתית של האדם נסתרת מעין האדם. והסתר זה הוא אולי הנסיון בגדול ביותר מבין נסיונות האדם בעולם הזה.

קורה לעיתים שאדם מחליט לשפר את התנהגותו, לתקן את משוגותיו ולפתוח דף חדש בחייו, והנה מבוקשו לא תמיד עולה בידו. עינינו הרואות כמה מכשולים והפרעות צצים בדרכם של עובדי ה׳.

לעתים, עוזר הרצון הכן להתגבר על כל הקשיים, אולם לא תמיד כך פני הדברים. לפעמים נקלעים למצבים כאובים שבהם ניצבים בפני משוכות גבוהות ומהמורות עמוקות בדרך להשגת היעד, עד שלמרות הרצון הטוב לא ניתן לגשר על פניהם. כמצבים כאלו אדם חש מה דלים כוחותיו, ותחושה זו עלולה להובילו עד סף ייאוש.

אך כבר לימדונו רבותינו שצריכים אנו לדעת שבורא עולם חנן כל אדם באשר הוא נשפע עצום של כוחות, ואילו האדם אינו מנצל אלא מעט מזעיר מהכוחות והכישרונות שהוענקו לו.

ניצול של 10% מכוחותינו

פרי מחקר שהעלה אדם בן זמננו, פרופסור ווילאם ג׳יימס, ממניחי היסוד לפסיכולוגיה מעשית, מעריך כי האדם אינו משתמש אלא בכעשירית [!] מהכוחות הגנוזים בו, ומיטב שאר הכוחות האגורים בתוכו נמצאים במצב של תרדמה, כבולים במגבלות שונות הכולאות כוחות אלו מלהשתחרר.

יש בדברים אלו תביעה גדולה ועידוד עצום גם יחד. התביעה היא למצות את היכולת הגנוזה בכל אחד ואחד. עם זאת, יש כאן כאמור עידוד גדול מאד לכל אדם, גדול וקטן – שסיכוייו לעלות ולהתעלות גדולים ביותר, אם רק ישכיל להכיר בעובדה זו ולנצלה עד תום.

מעתה, המנצל באשר הוא את כוחותיו בשלימותם, אם גזלן (כריש לקיש…) אם רועה צאן (כרבי עקיבא…), אם רק יטה דרכו לדרך האמת ואם רצונו כנה ואמיתי – יצליח לאין שיעור, בלי צל של ספק, בכל יעד אותו ירצה להשיג; בכל משימה כבדה ומסובכת באשר תהיה.

את זאת ידע רבי יוחנן בחכמתו הרבה והבנתו לנפש האדם. הוא ראה בקפיצתו של ריש לקיש את הירדן, גבורה בלתי רגילה. הוא ראה שריש לקיש ידע לנצל את כל הכוחות הגנוזים בתוכו, ובשל כוחו העצום קנה לו את ׳התואר׳ ראש השודדים. כך אמר לו: ״חילך לאורייתא״! כמי שאומר לו: ׳אם רק תשקיע ותנתב את הכוחות האלו להתעלות רוחנית, ללימוד התורה – עדייך יהיה לגדולות׳!

משום כך סמוך ובטוח היה רבי יוחנן בהצלחתו של ריש לקיש, וכהוכחה וראיה

לצדקת דבריו ייעד עבורו את אחותו לאשה…

  • !י­

כך היה גם עם רחל ורבי עקיבא. כשראתה רחל את כוחותיו וכישרונותיו העצומים של רועה הצאן של אביה, את מידותיו התרומיות המושלמות, ובד בבד את שנאתו הגדולה לתלמידי החכמים (כשנשאל על מה שאמר ימי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור' – מה ראה לומר דווקא כחמור ולא ככלב? השיב, הכלב נושך ולא שובר עצם ואילו החמור כן) – היא ראתה בכך מעלה ויתרון (!) שכל מה שהוא עושה ופועל, הוא עושה זאת עם כל כוחותיו, הגלויים והחבויים. ואת זאת ידעה, שאם רק תכוונו לאפיק הנכון – אם יבטיח לה שאת כוחותיו המיוחדים הללו ישקיע אותם בעסק התורה – הצלחתו תהיה מובטחת, בלי צל של ספק, עד להכשרתו להפוך להיות אחד מגדולי ומאורי הדור.

וכהוכחה לצדקת דבריה היתה מוכנה לעזוב בית מלכים ולהינשא לו…

עם חזון שכזה, לא פלא שכעבור עשרים וארבע שנים של פרידה מבעלה, כשהגיע רבי עקיבא, הרועה לשעבר, בלוויית צאן מרעיתו, עשרים וארבע אלף תלמידים, יצאה רחל לראותו, נפלה על פניה ונשקה את רגליו. התלמידים שלא הכירוה, ביקשו להרחיקה. אמר להם רבי עקיבא:

״עזבוה, שלי ושלכם – שלה הוא!״.

כל לימוד התורה שלי, וממילא לימוד התורה שלכם, שייך לה, שכן רק בזכותה זכיתי ללמוד תורה.

הקלע המבוזבז

כרוז יצא בכל רחבי הממלכה כי האיש שיצליח להראות למלך דבר שלא ראה מימיו, יזכה לקבל 1000 מטבעות זהב טהור.

מאות אנשים צבאו על דלתות הארמון במשך שבועות ארוכים. אמנים, מכשפים, אשפים, קוסמים, להטוטנים וסתם אנשים שחשבו שבכישוריהם יוכלו לעניין את המלך ולהראות לו דברים שמעולם לא ראה. אולם איש לא הצליח להפתיע, המלך נותר אדיש.

כעבור שבועות מספר הופיע בשערי הארמון נווד פשוט, עטוי בלויי סחבות, מקל נדודים בידו, תרמיל בלוי על גבו. לדבריו, הוא יכול להראות למלך משהו שבוודאי לא ראה מעולם.

השומרים התלבטו. מראהו הבלתי ייצוגי בעליל עורר דחייה, אך פקודה מלכותית הורתה להם להכניס את כל מי שמתיימר לעניין את המלך.

לבקשת האיש, פינו הנוכחים את מרכז האולם. האיש ניגש היישר אל אמצע האולם, העמיד את מקלו כך שיעמוד ישר, שלף מכים מעילו מחט ונעץ אותה בראש המקל. הוא נסוג כמה עשרות צעדים לאחור, הוציא סיכה נוספת מכיסו, דקה מעט יותר מהסיכה הראשונה, הציג אותה בפני המלך ושאל:"אדוני המלך, האם יש לדעתך סיכוי שאצליח ממרחק זה להשליך את הסיכה שבידי ולהעבירה בקוף המחט שבראש המקל?!״

המלך משך בכתפיו והושיט את ידו כאות אישור לאיש לבצע את אשר הוא מתיימר.

איש מן הנוכחים באולם לא האמין שיש סיכוי. מדובר היה במרחק של כעשרה מטרים. קשה להשליך מחט למרחק כזה, ובוודאי בלתי אפשרי להעביר אותה בקוף חמחט,

אבל הבלתי ייאמן התרחש. האיש הצליח להשליך את הסיכה, וזו עברה במדויק ותוך קוף המחט שבראש המקל. רעש מחיאות כפיים מילא את האולם. הנוכחים רולם היו נרעשים ביותר, וגם המלך בעצמו.

אבל האיש לא עצר שם. הוא השליך מחט ועוד מחט, היישר אל החור. המחטים כולן עוברות בזו אחר זו, והאיש אינו חדל. ארבעים… חמישים… שישים… שבעים… שמונים… תשעים… תשעים ותשע…

האיש יישר את גבו. הוא נראה תשוש ומזיע, הריכוז הממושך השפיע עליו. חיוורון קל ניכר על פניו, ונראה היה כי הוא עומד להתמוטט בכל רגע.

אבל עוד מחט אחת נותרה בידו. אפשר היה לחוש את המתח בקהל, הזמן כמו עמד מלכת. הנווד מרים את אצבעו הרועדת קמעה, מתרכז, מכוון, לוקח נשימה עמוקה ומשליך. הסיכה האחרונה עברה אף היא.

ההתרגשות באולם מרעידה את אמות הסיפים, איש לא ראה דבר כזה מימיו. אפילו המלך נראה נרגש.

הוא פונה אל הנווד ומכריז בקול: ״אדוני, זכית ב-1000 המטבעות. בהחלט הראית לי דבר שלא ראיתי מימי".

ובאותה נשימה הוא פונה אל אחד המשרתים שלידו: ״תן לאיש 1000 מטבעות ומאה מלקות".

פניו של הנווד השתנו באחת: "למה מלקות, אדוני המלך? מה עשיתי?!"

״את המטבעות תקבל כמו שהבטחתי, כי אכן הראית לי דבר שלא ראיתי מימי״, השיב המלך, ״אבל את המלקות תקבל מפני שאת זמנך ואת כישוריך הנך מבזבז על שטויות שכאלו".

משביעים אותך בכוחות להיות צדיק!

על כל אדם מוטלת החובה לנצל את הכוחות ואת הכישורים שניתנו לו, לנתב אותם לאפיקים הנכונים.

לפני שהוולד יוצא לאוויר העולם, אומרים חז״ל (נדה ל ע״ב) משביעים אותו: ״תהי צדיק ואל תהי רשע״.

בספרי חסידות מבואר: משׂביעים אותו בנתונים, ביכולות ובכוחות כדי שיוכל להיות צדיק גמור – אם רק ירצה.

על האדם רק להכיר את כוחותיו ולשאול את עצמו כיצד יוכל לנצל את מתנות השמים שקיבל לצורך עבודת ה'.

״בצלם אלוקים עשה את האדם״ יש בך כוחות להדמות לו!

מיצוי כוחותיו הפנימיים של האדם – הנדרש ממנו בצורה כה חריפה, יסודית ונוקבת ־ יסודו בעובדה ״כי בצלם אלוקים עשה את האדם״ (בראשית ט) ״ומאן דנפח מדיליה נפח״ (זוהר). פירוש: אם נשמת האדם היא חלק אלוק ממעל, משמע, שכוחותיו הרוחניים הם בלתי מוגבלים. משום כך, גם חייבו חז״ל את האדם להידמות לבוראו בכל מעשיו ״הוי דומה לו, מה הוא רחום אף אתה, מה הוא חנון אף אתה״.

מסביר הגאון רבי אברהם שמואל פינקל זצ״ל (משגיח בישיבת ״חברון, בנו של הסבא מסלבודקה זצ״ל): עצם הדבר שמעמידים לאדם כדוגמא את הקב״ה בכבודו ובעצמו, ולא מלאך שגם במדרגה הנמוכה ביותר, הינו שלם ונעלה לאין ערוך יותר מן האדם המושלם, עצם הדבר הזה מוכיח, שרוממותו של האדם מרקיעה שחקים, ויש בכוחו להידמות אף לבורא עולם בכבודו ובעצמו.

והואיל וכך, גם חסרונותיו ופגמיו של האדם נשקלים במשקל אלוקי שמקוצר השגותינו, אין בידינו להשיגו כלל.

ועל כן, על האדם לדעת, מחד – עד כמה מגיעה מידת היקפם ועומקם של כוחותיו הפנימיים בכדי להתאים לזה את מידת המאמצים וריכוז הכוחות הרוחניים;

ומאידך – להבהיר לעצמו כי אין הוא בן חורין להיבטל משום פעולה שיש בה להובילו אל מילוי יעדיו הרוחניים. שום התנצלויות ואמתלאות מצד האדם אין בכוחם לפוטרו, ואפילו לא להקל עליו מכל כובד האחריות המוטל על כתפיו, הן שלו עצמו והן של העולם כולו.

חרב, השוטר והעזות… האם אנחנו שור??…

חכמי המחשבה, המבינים בכוחות הנפש, מלמדים, שבכל אדם קיימים כוחות וכישורים רבים, שבחלקם הגדול אף פעם אינם באים לכלל יישום. הבורא חנן את האדם בשפע עצום של כישרונות. רק באחוז קטן מאוד מהם הוא משתמש בחיי יום חיום, ואילו כל השאר נותר כאבן שאין לה הופכין, עזוב ומוזנח, עד שעצם דבר הימצאותו נשכח כליל מן האדם.

לעתים במקרי סכנה מתגלה באדם עוצמה, שאפילו הוא עצמו לא שיער שמצויה בו. אנשים שהיו חלושים בגופם ביצעו מעשים שהצריכו גבורה פיזית: הזיזו משאות במשקל שאפילו כמה אנשים לא יכלו להזיזם ממקומם, רצו למרחקים עצומים, למרות שבעבר לא ניסו מעולם כוחם בריצה וכיו״ב. מנין הם קיבלו כוחות מוגברים אלו? על כורחנו חייבים אנו לומר, שכוחות אלו היו מצויים בהם גם קודם לכן אלא שהוזנחו ונשתכחו מן התודעה.

הגה״צ רבי יעקב גלינסקי שליט״א מספר באחת מדרשותיו, מה ששמע משמו של הג״ר חיים מבריסק זצ״ל שאמר בשם אביו רבי יוסף בר זצ״ל, את הרעיון הבא:

שלושה אינם יודעים את הכוחות שלהם: הרב, השוטר והשור.

הרב ניגש למוכר בשר, ומתחיל לצעוק עליו על שאינו מקפיד בכשרות כנדרש בהלכה: יזה יעלה לך עוד ביוקר! זה לא יעבור בשתיקה, אתה עוד תראה כיצד ידירו הקונים את רגליהם מחנותך׳… והלא במכה אחת קטנה יכול בעל האטליז להפילו ו׳לסגור׳ עמו חשבון. אף על פי כן הרב צועק כי הוא לא יודע כמה כוחו קטן, וזה מצליח.

השוטר פוגש יהודי שמוכר יין שרף. [פעם בסיביר שברוסיה מחמת הקור הנורא היו לוגמים יין שרף כדי לחמם את הגוף].

כיצד היה היהודי מרגיע את השוטר? נותן לו בקבוק קטן, והוא שותק. אילו היה יודע השוטר כמה כוחו גדול, היה יכול להוציא ממוכר היין סכומי כסף גדולים מאד. אבל הוא מסתפק בבקבוקון, והולך לדרכו.

השור, למרות כוחו הרב, רואים אנו כיצד ילד קטן יכול להובילו בשוק וללא כל פחד. ואם יש לו נסיון – יכול להוביל אפילו מאה שוורים גם יחד. אילו ידע כל שור את כוחו, הרי בתנועת רגל אחת יכול להפיל את הילד ולא להיות מובל ׳כצאן לטבח׳. והיות ואינו מכיר את כוחו העצום, הוא ממשיך ללכת יחד עם כל העדר.

אמר הג״ר חיים מבריסק: מציאות זו נכונה היתה בדורו של אבי. היום הדברים קצת השתנו: הרב כבד יודע את הכח שלו ולכן הוא שותק! השוטר אף מכיר בכוחו ולכן כבר אינו מסתפק בבקבוקון! ואילו השור נשאר אותו שור…

נמשל כבהמות שור נדמו…

בהזדמנות אחרת, היה ממליץ הגר״ח מבריסק זצ״ל, על מציאות עגומה זו, את הכתוב בתהלים ( מט, כא): ״אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו״:

כידוע השור הינו בהמת עבודה בעלת כוח רב, והוא משמש את האדם בהובלת משאות או בסיוע בחקלאות.

והנה למרבה הפלא, האדם שכוחו דל, רודה בו ומעביד אותו. ואם ישאל השואל מדוע אין השור מתמרד, הלא כוחו רב עמו להשיב לבעליו מנה אחת אפיים על הצלפות שוטו ועל רדייתו בו?

תהא התשובה: כפי הנראה אין השור מודע לכוחות הקיימים בו, שכן אילו ידע בוודאי היה קם על בעליו.

לפי זה הסביר את הפסוק כך: ״אדם ביקר״ ־ יש לו נשמה יקרה וגנוזים בו כוחות גדולים למלא את רצונה הזך של נשמתו, ״ולא יבין״ – והוא אינו מודע למה שטמון בו. ״נמשל כבהמות נדמו״ – דומה הוא לבהמה שמושל בה האדם אף שהוא חלש ממנה, והיא אינה מודעת לכוחות שבה.

הפסוק הקשה בתוכחה

בקונטרס ׳בשבילי נברא העולם׳ מובא שהאדמו׳׳ר מגור בעל ה'פני מנחם׳ היה אומר שהפסוק הקשה ביותר בתוכחה הוא (דברים כח, סו): ״והיו חייך תלואים לך מנגד… ולא תאמין בחייך״! –

כשהאדם אינו מאמין כבר בכוחותיו, ובאפשרויות המרובות שהוענקו לו מן השמים, הוא במצב גרוע ביותר!

השרת שירש את משה רבינו

רעיון זה מואר באור יקרות גם בפרשתנו. כאשר משה רבינו מבקש מהקב״ה (כז, טז־יז): ״יפקד ה׳ אלקי הרוחות… איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם, ולא תהיה עדת ה׳ כצאן אשר אין להם רועה״, עונה לו הקב״ה (שם פסוק יח): ״קח לך את יהושע בן נון, איש אשד רוח בו". מדוע דווקא יהושע בן נון? מה ייחד אותו על מני שאר גדולי אותו דור דעה?

ואכן לא מוזכר כי יהושע היה החכם המופלג שבדור, או הצדיק הראשון במעלה. החיסך מכך. על הכתוב (משלי כא): ״אוצר נחמד ושמן בנוה חכם וכסיל אדם יבלענו״ דורשים חז״ל (ילקוט שם): ״׳אוצר נחמד ושמן בנוה חכם׳ – זה משה, ׳וכסיל אדם יבלענו׳ זה יהושע, שלא היה בן תורה, והיו ישראל קורין אותו כסיל…״!

לאור זאת מתחזקת השאלה ביתר שאת: מה היו איפוא הסגולות הייחודיות שבהן נתברך יהושע, ושעל ידן ראתה בו ההשגחה העליונה את האדם המתאים להיות יורשו של משה?

מגלים חז״ל: ״אמר לו הקב״ה [למשה]: ׳נוצר תאנה יאכל פריה׳ (משלי כז). בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה. יהושע הרבה [ל]שרתך, והרבה לחלוק לך כבוד. והוא היה משכים ומעריב בבית הועד שלך, הוא היה מסדר את הספלים והוא פורס את המחצלאות. הואיל והוא שרתך בכל כוחו כדאי הוא שישמש את ישראל שאינו מאבד שכרו״ (במדבר רבה כא, יד).

כאן הונחה אבן התשתית ושורטטו קווי היסוד, של המידות הראויות לשמש צינור להעברת כתר המנהיגות מדור דור:

״הואיל והוא שרתך בכל כוחו״.

יהושע השתמש בכל הכוחות שהוענקו לו משמים. בכל תפקיד ומשימה, נתן כל שיכול היה לתת. למרות שהיה מצומצם בשכלו, ונקרא היה בפי ההמון ׳כסיל׳ – העידה עליו התורה (שמות לג, יא) שהוא לא מש מתוך אהלו של משה. הוא למד תורה ושירת את משה בנאמנות מבלי למוש-לפוש ולו לרגע! הוא גם השכים והעריב לבית מדרשו של משה! נכנס ראשון ויצא אחרון! הוא אפילו לא בחל בעבודות פחותות כסידור ספסלים ומחצלאות, כי לפי רמתו, כך סבר, יכול הוא בכך למצות את עצמו. פעולות אלו העידו עליו שהוא השתדל לעשות כל שביכולתו.

איש אשר רוח בו

לאור כל זאת זכה יהושע לסיעתא דשמיא בלי גבול, כפי שמעידה התורה (דברים לח ״ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו״. הסיוע ממרום לא יגיע למי שלא הכין את כלי נפשו לקליטתו. הוא זקוק לרקע מוקדם. לשאיפה ורצון להחכים בלי גבול ומידה. וכאשר יעשה אדם את שלו, תחול עליו ברכת שמים שתסייע לו בגילוי כוחותיו.

הנה בטרם הוסמך יהושע בידי משה, כבר ניכרו בו תכונות וסגולות ייחודיות שלא כל אדם זוכה לקנותם, כפי שנימק הקב״ה את טיב בחירתו: ״קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו״ (כז, יח). והדברים נתפרשו על ידי ה״אבן עזרא״:

'יאשר רוח בו׳ – וכל איש חי יש בו רוח, דק הטעם כמו 'וחזקת והיית לאיש׳״.

רוח חיים ישנה בכל אדם חי, אלא שרוח החיים עליה מדובר כאן משמעותה הרבה יותר מפעימות לב ומפעילות מוח. יהושע היה האיש אשר רוחניות היתה בו. רוחו של האדם מקפלת בתוכה את עובדת היות באדם צלם האלוקים, שבכוחו מסוגל אדם להתעלות עד לשיאים לא יתוארו בשלימות נפשו. אכן, סגולות רוחניות מצויות בכח אצל כל אדם, ואילו יהושע הוציא אותן בשלימותם מן הכח אל הפועל. הרוח שבאנוש התגלמה אצלו במלוא משמעותה הרוחנית, ולפיכך נעשה יהושע כלי ראוי לקבל את ההארה האלוקית.

כך אמנם פירש ה״ספורנו״: ״איש אשר רוח בו" – ״מוכן לקבל אור פני מלך חיים״.

יהושע היה האיש המורם מעם שהקב״ה העיד בו שכלי נפשו הוכשרו כראוי. מכל אנשי המעלה שבאותו דור דעה, לא היה מי שישתווה אליו בסגולותיו הרוחניות, ולכן דווקא הוא זכה להיסמך על ידי משה ולהיות יורשו בהנהגה.

ללמוד ־ עד כלות כל הכוחות

כדי לקבל מושג מה העומק הטמון במעלתו של יהושע כעדותו של הקב״ה: ״הואיל והוא שרתך בכל כוחו״ – נציין עובדות מופלאות מחייהם ומשנתם של אישים, שרקמות-הבשר שלהם נוצרו וניזונו מחומר שונה.

אמרו עליו על הגאון הרוגטשובי זצ״ל, שלו היו חותכים את ורידיו, היו זורמים מעורקיו דפי ירושלמי במקום דם…

פגשו פעם את הגה״צ רבי אליהו לאפיאן זצ״ל, מהלך בחדרו סר וזעף. הוא שמע אותו היום על התיאוריה הנוירולוגית הרווחת, כי האדם מנצל בערך רק כעשרה אחוז מתאי המוח (כמצוין לעיל). זה מירר את רוחו. הוא קרא לבני ביתו, והביע מחאה נמרצת:

'׳אפשר הדבר שהם הנוידולוגים מנצלים אחוז מוח מבוטל. אני מכל מקום, חופד וחודר עד לתא האחרון… התא האחרון ממש… הנה תראו, הרשב״א הזה!…״.

כזה היה לימוד התורה של הרב לאפיאן – ״בכל כוחו״. עד אימוץ התא האחרון במוחו… וכפי שמשתמע מהגמרא (שבת פח ע״ב) ״למיימינין בה סמא דחיי״. פירש״י: "למיימינין ־ עסוקים בכל כוחם וטרודים לדעת סודה כאדם המשתמש ביד ימינו שהיא עיקר".

הבנים שאינם מברכים ברהמ"ז ואינם קוראים ק"ש…

"שני בנים לי״ – כך התבטאה פעם הרבנית הצדקת, אמם של שני האחים הקדושים הרבי ד׳ שמעלקי מניקלשבורג זי״ע ואחיו הרה״ק רבי פנחס בעל ה״פלאה״ זי״ע, וסיפרה אודותם: "האחד – אינו מברך ברכת המזון, והשני אינו קורא קריאת שמע על המיטה״.

מה נתכוונה אותה צדקת מגזע קדושים, אשר הקפידה על חינוך ילדיה מאז קטנותם? האם הכשרה שכיסתה ראשם של ילדיה בכובע מאז ינקותם, וכאשר הלכה מן הבית לקחה אותם עמה, מחשש שמא לא תקפיד המשרתת לכסות ראשם. כוונתה היתה, כי אחד הבנים לא היה אוכל לחם, לפיכך לא היה מברך: ואילו השני – ניעור היה כל הלילה בלימודו, ולכן לא קרא קריאת-שמע שעל המיטה…

יחד היו שני האחים מתעלים בלימוד התורה הקדושה. באחד הימים שקעו בסוגיה עמוקה ועיינו במשך למעלה מיממה תמימה. בעל ה״פלאה״ התעייף מאוד בלימודו, נטל כר למראשותיו ונרדם.

קרא אליו הרבי ר׳ שמעלקי: "מה לך נרדם?״ השיב לו אחיו בלאות: ״עייף אני מאוד״…

נענה לו הרבי ר׳ שמעלקי: ״התכוונתי לאותו זמן שבו נטלת את הכר להניחו מראשותיך – הן באותו כוח יכולת ללמוד עדיין!״

סיפור דומה מספרים על ה״חזון איש״, שבאחד הלילות כשסיים כהרגלו את לימודו אל תוך השעות הקטנות של הלילה, תשוש ועייף עלה על יצועו מבלי לסדר את הכר מתחת לראשו. כשנשאל, לפשר הדבר, השיב, שאילו היה לו עוד כוח לסדר את הכר מתחת לראשו, היה מנצלו ומשתמש בו להמשיך ללמוד עוד כמה רגעים תורה…

באחת ההזדמנויות התבטא מרן ״החזון איש" זצ״ל בפני תלמידיו מקורביו: ״בכל מקום שכתוב בספר ״חזון איש״ ־ ״ואין הרשב״א כעת תחת ידי״, וכיוצא בזה, אין הכוונה שלא היה הספר בחדרי, אלא פשוט לא עמדו לי כוחותי לקום ולהוציאו מתוך מדף הספרים״״.

גיסו, הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי, ׳הסטייפלר׳ זצ״ל, הקפיד לחבוש את הכובע העליון לברכת המזון. בהזדמנות אחת אמר למקורביו, שאין ללמוד הלכה למעשה מכמה הנהגות של החזון איש, היות שהיה חולה וחלוש ולמד תורה עד כלות הכוחות. למשל, לפעמים אירע שהחזון איש לא חבש את כובעו לברכת המזון, וזאת מחמת שהכובע הונח במרחק-מה ממקומו, ולא היה לו כח לקום ולקחתו, ובפרט שאין זה דינא דגמרא. לו היה החזון איש מתאמץ לקחת את כובעו, הרי בדקות אלו יכול היה ללמוד מה שאנו מספיקים בשעתיים!

הצדיק ששתה בלי ברכה

את המעשה הבא שח הגה״צ ד' שמואל צבי קובלסקי זצ״ל, מספר שנים לפני פטירתו. היה זה בשעת אמירת שיחת חיזוק בעניין לימוד התורה, ובתוך הדברים סיפר הרב קובלסקי זצ״ל כי בהיותו בחור צעיר לימים הוא נתקל במחזה מדהים בביתו של אחד מגדולי הדור.

אותו אדם גדול ישב על מרפסת ביתו כשגמרא לפניו, והוא רמז לאחד הנוכחים שיגיש לפניו כוס מים כדי להרוות את צימאונו. והנה, הצדיק נטל לידיו את הכוס, שתה ממנה והשעין את ראשו לאחור כדי לנוח קמעא. אני הבחנתי כי משהו מוזר התרחש מול עיני אך לא ידעתי מהו. לאחר מספר שניות, התעוררה בי המחשבה כי הצדיק שתה את הכום בלא לברך ברכת ״שהכל נהיה בדברו״!

״קפאתי על מקומי״, סיפר הרב קובלסקי זצ״ל, ״הייתכן? גדול הדור אינו זוכר לברך ברכת שהכול נהיה בדברו. הרי זו הברכה הראשונה שילדים קטנים לומדים לשנן אותה.

דקות ארוכות עמדתי מן הצד והתבוננתי. לאחר מכן שאלתי את האנשים הנוספים שהיו בבית הצדיק, האם לפני כן הוא שתה מים, או אכל דבר מה שברכתו שהכול נהיה בדברו, אך הם ענו בשלילה. הם סיפרו כי הוא שקוע בגמרתו זה שעות מספר וכל מאכל או משקה לא בא לפיו מאז החל ללמוד.

חלפו עברו להם מספר שנים, וביום מן הימים זכיתי להתלוות אליו לטיול רגלי שאותו הוא ערך במצוות הרופאים.

שתיקה ארוכה שררה בינינו. הילכנו באטיות ליד עצי פרי נושאי רוח עסיסי שהשיב את רוחו של הצדיק. לפתע עצר הצדיק מהילוכו, כשהוא פונה אלי ואומר: "שמואל צבי, האם אתה זוכר שלפני מספר שנים עמדת והתבוננה בי כיצד אני שותה כוס מים בלא לברך ברכת שהכול? זוכר איך עמדת לידי כשכולך השתאות ופליאה? ובכן אגלה לך דבר מה. באותו יום שקעתי בסוגיה עמוקה וסבוכה. השקעתי בה את כל מעיני. כאשר בקשתי את כוס המים, הייתי במצב של אפיסת כוחות מוחלטת. חעיון וההתעמקות בדברי הגמרא, החלישו את כוחי במידה כזו שחשתי כי אם אתאמץ להוציא מפי את מילות הברכה, אסכן את נפשי! משום כך לא ברכתי על כוס חמים״.

עד כדי כך השקיע עצמו אותו גדול בלימוד התורה. כל חושיו וכוחותיו מוצו עד תום.

בעוז ובגבורה

כאשר נתבקש בעל ״עונג יום טוב״ להגדיר את מעלת ה״אור שמח״, אמר: לכל אדם יש כוחות גלויים וכוחות סמויים. הכוחות הסמויים אינם מתגלים אלא בשעת מצוקה, כגון בעת שריפה. מתוך רצון להינצל ולהציל, אצל ר׳ מאיר שמחה, סיים "עונג יום טוב״, תמיד היתה שריפה!

כלומר, הוא היה ממצה בכל עת את כל כוחותיו, גם כוחות שאצל אדם רגיל הם סמויים וכבויים.

בספר ״תולדות אדם״ מסופר על רבי זלמן מווילנא, אחיו של רבי חיים מוולוז׳ין, מפי עד ראיה, את המעשה הבא: ״פעם, בעת לימודו, הוצרך הגאון רבי זלמן לעיין בספר מסוים, שהיה בארון הספרים. דא עקא, לפני הארון עמדה תיבה ענקית וגדושה, ששלושה בני אדם נצרכו כד להזיזה.

מה עשה? החל ללכת בחדר אנה ואנה כשהוא משנן לעצמו בהתלהבות גוברת והולכת מאמרי חז״ל על הפסוק: "לא בשמים היא (התורה הקדושה), לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו, וישמיענו אותה ונעשנה״ – שאם היתה בשמים, היית צריך לעלות ולהורידה! ״ולא מעבר לים היא, לאמר מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו״ שאם היתה מעבר לים, צריך היית להפליג אחריה ולהשיגה! (עירובץ נה). והיה משנן את הדברים ״באהבה עזה יתירה, אשר אין בדיבור לספר אותה, ובקול הנעים והערב עד מאוד, עד שהרגיש בקרבו אומץ רוח וגבורה, ורץ בכחו זה בחיפזון רב כאשר ידאה הנשר אל הארגז, והגביה אותו לבדו בלי עזר ומשען ולקח את הספר. ויהי לנס ולפלא בעין כל רואיו״.

פעם הביע הגה״צ רבי אליהו לאפיאן זצ״ל באזני תלמיד נקודה מעניינת למחשבה: ״בן ישיבה יושב על ספסל. לספסל יש משענת. אם הבחור הנתון לכאורה בעמקי הסוגיה, עדיין יש לו פנאי הנפש להבין שלהישען על ספסל זה נוח יותר – סימן שהוא חסר זיקה פנימית לדברים. עדיין נותרו במוחו תאים פנויים לבקשת המנוחה…״.

אעשה ככך יכולתי – התחייבות לאין קץ!

פעם אחת פנה האדמו״ר מצאנז זצ״ל אל אחד מחסידיו, ושאלו אם הוא מוכן להירתם למשימה מסוימת. השיב לו האיש: אעשה ככל יכולתי. אמר לו האדמו״ר: אין לך מושג על גודל ההתחייבות הטמונה בדבריך. הנה אני, המשיך האדמו״ר, לפני תקופת השואה הייתי אדם חלוש ביותר, עד שלעתים היו צריכים לעזור לי לשאת חחר אחר רר הגעתי למחנות העבודה של הגרמנים ימ״ש, ושם גיליתי שלמרות חולשתי אני מסוגל לשאת אבנים גדולות ומשאות כבדים. אי־לזאת, כאשר אתה אומר "ככל יכולתי״, אתה חותם בזה על"שטר״ גדול. כי אינך יודע מה רבה היכולת הטמונה בך!

הסבא מנובהדדוק זצ״ל נוהג היה לומר:

אף פעם איני חושב על דבר אם אני יכול לעשותו – אלא אם אני חייב לעשותו… כי אם אני חייב לעשותו – אזי גם אוכל לעשותו!״. בדרך זו הוא הלך כל ימיו, הלך – והצליח!

כשנות מלחמת העולם הראשונה, כאשר כל הישיבות התפרקו מחוסר מקום ומזון, ובחורי הישיבות נדדו בדרכים בכדי להציל את נפשם – הוא פרסם קול קורא: "מי לה' אלי״, וכתב שם כי כל מי שיבוא ללמוד בישיבתו – הוא מבטיח לו להינצל מהגיוס לצבא, וכן הוא מבטיח לו אוכל ומקום לינה. ואכן, מאות בחורים נענו לקריאה יבאו לישיבותיו הקדושות – אשר באותה תקופה כבשו שיאים רוחניים נעלים! הוא חויליח להקים באותה תקופה קשה כמה עשרות ישיבות ־ בכל רחבי ליטא פולניה ורוסיה, ארץ ישראל, צרפת, ועוד!

כששאלו אותו פעם: ״הייתכן שבכוחו של אדם אחד לבנות כ״כ הרבה ישיבות?" הסבא השיב: ״תארו לכם ידידי היקרים, אדם אשר בנו היחיד חלה רח״ל במחלה נדירה ומסוכנת… כמה השתדלויות ומאמצים עושה הוא בכדי להציל את חייו של בנו מחמדו? הרי את כל העולם הוא יהיה מוכן להפוך בשביל כך! הוא לא יאכל ולא יישן •וזים ע״ג ימים, הוא ילווה כספים וימשכן את כל רכושו, הוא יעבוד ויתאמץ יומם ולילה בלא הרף – ובלבד שבנו יחלים!

דעו לכם, כי אותם כוחות אשר משקיע האב בשביל הצלת בנו ־ מספקים בכדי לבנות מאה ישיבות… אם הצלת עולם התורה היתה חשובה לכל אחד מכם כהצלת בנו היחיד – הוא היה מוצא בנפשו את הכוחות בכדי לפתוח ישיבות כהנה וכהנה!! הבעיה היא שאינכם מכירים בחשיבות עולם התורה, וממילא אינכם רוצים ואינכם מוכנים להשקיע את ההשקעה הנדרשת! לפיכך אתם שואלים: "מאין הכוחות?״…

נמצא שהבעיה שלנו היא אינה בחוסר היכולת, אלא בהעדר כוח הרצון! אנו עצלים, ולפיכך איננו דורשים מעצמנו למצות את כל יכולתנו. ובאמת כל אחד מאתנו יכול לבדוק עצמו, ולהיווכח שהיכולת שלו משתנה בהתאם לרצון.

כשהיו מביאים אל מרן הגרא״מ שך זצ״ל ילד, כדי שיברכו בהצלחה בלימוד התורה וביראת-שמים, הוא היה פונה לילד ואומר לו משפט אחד: ״אם תרצה ללמוד תהיה גדול בתודה!…״ ("משולחנו של רבנו" עמוד קנה).

בתיה בת פרעה השקיעה כל יכולתה

מספרים על הגאון רבי מאיר שפירא זצ״ל – ראש ישיבת "חכמי לובלין״, שכשנתכנסו פעם בלובלין כמה מראשי הקהילה עם רבני העיר ודנו בעניין חשוב שהיה בו משום הצלת נפשות רבות מישראל, והיו ביניהם כאלו שאמרו: ״ענין זה שאנו דנים בו עתה – הוא כבד מאתנו, לא נוכל לבצעו בכוחותינו הדלים והצנועים…"

  • הוא התערב ואמר בהתרגשות:

״רבותינו דרשו כידוע את הכתוב אצל בת פרעה, כשראתה את תיבתו של משה מוטלת ביאור רחוקה: ׳ותשלח את אמתה׳ – את ידה, ועוד אמרו, כי אף על פי שידה של בת פרעה קצרה היתה מלהגיע אל התיבה באורח טבעי – נעשה לה נם וידה נתארכה אמות הרבה, עד שהגיעה אל התיבה והצילה את משה.

״והנה יש מקום לשאול כאן: מה היתה סבורה בת פרעה בשעה שהושיטה את ידה אל התיבה המרוחקת ממנה מרחק רב? הלא משמע שלא נתארכה ידה אלא אחר שהושיטה אותה לעברו של משה!

״אלא מפרשה זו עלינו ללמוד מוסר השכל, והוא: שלעולם על האדם לחתור אל המטרה הנכספת מתוך אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, ואפילו נראית לו המטרה רחוקה מכדי הישג ידו באורח טבעי – אסור לו להתייאש ולהישאר במצב של אזלת יד וחוסר אונים!

"ולפיכך אף אנו, מורי ורבותיי׳ – סיים ר׳ מאיר את דבריו החוצבים ־ ״עשה נעשה למען המטרה הקדושה שלפנינו בכל כוחנו ומאודנו, ואם נרצה ונעשה את כל מה שבכוחנו לעשות – לבסוף בעזרת ה׳ גם נצליח!!!״…

אם רצית באמת – היית יכול

מכאן למדנו שתפקידו של אדם להושיט ידו ולעשות ככל יכולתו, מבלי להיכנס לחישובים, וכאשר בשמים רואים את רצונו הכנה לפעול לטובה, מסייעים בידו להצליח מעבר לכל חישוב סביר.

רמז נוסף לעניין זה מצינו במה שסופר בתורה (בראשית כט, ב-ז) כי בבוא יעקב לחרן הוא ראה באר בשדה, שלושה עדרי צאן רובצים עליה, והאבן גדולה על פי הבאר. בראות יעקב כך, הוא שאל את הרועים: ״הן עוד היום הגדול… השקו הצאן ולכו רעו". התורה מספרת כי הרועים השיבו שבכוחות עצמם אינם מסוגלים לגולל את האבן, עד אשר ייאספו כל העדרים, ואז בכוחות משותפים יצליחו לגלול את האבן הכבדה.

על כך מצטט ה״אמרי אמת״ (ויצא, תרע"ה) את שאלת אביו ה״שפת אמת״: מדוע התפלא יעקב על הרועים שאינם מסיטים את האבן, הרי הוא עצמו ראה שהיא גדולה על פי הבאר? אמנם מאוחר יותר התברר שיעקב אבינו הצליח בכוחות עצמו לגולל את האבן, אולם היה זה (כדברי רש״י) מפני שכוחו היה גדול, ומה היה לו להלין על הרועים, שלא היו להם כוחות כשלו?

והשיב, שלכל הפחות היה להם לנסות לגולל את האבן, ולא להתייאש. על כך הוסיף ה״אמרי אמת״, שאילו היו מנסים, באמת היו מצליחים במשימה! מה שנראה בלתי ניתן לביצוע, עם רצון אמת מסוגל לצאת לפועל בהצלחה.

ללמדנו, מה רב כוחו של רצון כנה ורציני.

תנסה לספור הכוכבים – כה יהיה זרעך – מתאמץ ומנסה!

הדברים נפלאים, ויש להם השלמה מופלאה. את מאמר ה׳ אל אברהם אבינו ״הבט נא השמימה וספור את הכוכבים אם תוכל לספר אותם״ (בראשית טו, א), הסביר מהר״ם שפירא זצ״ל מלובלין ־ כאילו אמר לו ה׳ כך:

הנה למרות שיודע אתה מראש כי מספר הכוכבים הוא רב מכדי היכולת לסופרם, מכל מקום אתה תביט השמימה ותנסה לספור. ואברהם אינו מסרב לבצע את התפקיד ה״בלתי אפשרי״, מתוך תואנה שאינו יכול לעשות, כיון שעז רצונו לקיים צו הבורא, ולכתחילה הוא מנסה. אם אח״כ יתברר שאינו יכול בשום אופן לעשות זאת, רק אז הוא יפרוש.

האמנם אפשר לספור מיליארדי כוכבים בשמים?

על זה מוסיף ה׳ ואומר לו: ״כה יהיה זרעך״ – כלומר, גם זרעך לא ימדדו את הרצון במידת היכולת, אלא את היכולת במידת הרצון! (כדאי לקרוא משפט זה פעם נוספת!) וכאשר יש רצון אמיתי, מתגלים בדרך כלל כוחות חדשים. מתברר שהיכולת היא גדולה מכפי שהיה ניתן להעריך מראש! ר׳ניצוצי אור המאיר״).

מוסר ההשכל העולה מהדברים הוא, שלעתים קרובות נדמה לו לאדם שאינו יכול לטרוח ולקיים מצוה פלונית או לעשות איזה שהוא מעשה טוב, אף שבעצם היה רוצה באמת לקיימם. לכשיבדוק אדם עצמו היטב, יבחין כי האמת היא שחסר לו את הרצון, ואילו רצה באמת – היה יכול!

אחרי רבים…

נחתום בסיפור יפה.

קול תרועה פילח באבחה חדה את דממת העיירה והשתיק אפילו את קורנסו ההולם ללא הפוגה של בערוש הנפח. הכרוז המחצרר היה נרגש עד דמעות. בני העיירה לא כל כך. לכל הפחות הבינו לרוחו של התוקע המתנשף. בשורה היתה בפיו. אורח רם מעלה עושה דרכו הנה. הקיסר נפוליון בונפדטה, האדיר במלכי תבל, עומד לעבור בעיירה הקטנה בדרכו לעוד כיבוש ארץ או משהו דומה.

אלא שאף אם לא נגע הדבר לליבם של בני העיירה שלא היו אחוזים הערצה עיוורת לשליט האימתני והגוץ כאותו כרוז בעל חצוצרה, היה בכך משום גיוון של ממש לשעמום המנוון של שגרת הימים. ימים ושבועות קודם הביקור כבר לא נכשל איש בעיירה בעוון לשון הרע ורכילות… כל השיחות עסקו רק בנושא אחד: ביקורו הצפוי של גדול המלכים באחת הקטנות שבעיירות.

קרב ובא היום. כל בני העיירה יצאו לקבל את פני האורח. שבת קורנסו של בערוש ודגי הנהר נשתחררו ליום אחד מאימת רשת הדייגים של פייטל. אף שאר בעלי המלאכה בטלו מעבודתם. אף לרגע אחד לא עלתה במחשבתו של זעליג המלמד מחשבה פסולה שמא לא ילך אף הוא. וברכת ״שחלק מכבודו״ מה תהא עליה?

בעל מחשבה והרהורים היה זעליג. עמד שקוע בשרעפיו, נתן עיניו באופק הרחוק כמו כולם והמתין בדריכות.

ענן האבק שנישא לפתע מאי שם וקרב במהירות מסחררת, גזל פעימת לב מכל הממתינים. ״שיירתו של הקיסר מגיעה" לחשו האנשים בהתרגשות עזה.

הענן התקרב במהירות הבזק. כעבור דקות אחדות כבר ראו כל בני העיירה את מי שעליו שמעו עד היום רק בסיפורים שבין מנחה לערבית. הקיסר העצום ונמוך הקומה, לבוש מכנסיו הלבנות ורכוב על סוסו האביר והצחור הגיע כעל כנפי רוח.

אחריו – כמה וכמה גדודים של חיילים נאמנים וממושמעים עד אין גבול. ומאחוריהם ־ מחנה צבא ענק ואימתני.

הכל לחשו בהתרגשות את מילות הברכה. זעליג הביט בנפוליון כמהופנט ושקע שוב במחשבותיו ואז – פשט על פניו לפתע חיוך רחב. משהו על סף הצחוק המוחלט.

עיני נץ היו לו למושל החשדן. כהרף עין הבחין ביהודי המביט בו ומגחך בעוד הכל מרתתים בפניו, וחמתו בערה בו. הוא היה מספיק חכם ובעל שליטה עצמית מכדי להגיב מיד וברוגז גלוי. בשעת מעשה עשה עצמו כמי שאינו רואה אבל כבר למחרת נוכח היהודי המסכן לדעת כי אין נעלם כמעט מנגד עיניו של העריץ. החיילים שהתייצבו בפתח ביתו לא השאירו לו זמן אפילו לכתוב צוואה. כשהוא אסור באזיקים הובל זעליג תחת משמר כבד אל מקום חניית השיירה המלכותית. שפתותיו

החרבות מלמלו מילות וידוי בעוד מוחו מחפש בקדחתנות פתח הצלה.

הוד קיסרותו נמוך הקומה ישב וכולו אומר יהירות ושחצנות. זעליג המסכן עמד מולו בפיק ברכיים. "אתה צחקת אמש אל מול פני?!" – שאל/קבע העריץ. זעליג אישר בניד ראש חלוש כשל הולך למות.

"ומדוע?" – רעם קולו של נפוליון שלא יכל לסבול ולו שמץ ערעור על מנהיגותו.

שתיקה. זעליג מושפל הראש לא פצה את פיו.

"אמור מדוע גיחכת עלי?!" – רגז השליט שלא היה מורגל בהמריית פיו. אבל היהודי כמו הפך לדג. פיו לא נפצה ולו בכדי נקב סדקית.

"אתה הרי יודע שחייך מסורים בידי. מילה אחת שלי ואתה איננו! אינך פוחד?" – הניף השחצן לעומתו שוט איומים.

יהודי נשאר פיקח בכל מצב. תשובתו של זעליג הפתיעה אפילו את הקיסר. "אם אומר לפניו מפני מה צחקתי, יהרגני הוד מלכותו גם כן. ואם כבר למות – עדיף לי שלא לדבר!" השיב המלמד השנון.

האתגר שהושלך לפני הכובש האדיר היה עצום. בין סקרנותו וגאוותו התחולל מאבק איתנים. אבל בסופו של דבר גברה הסקרנות, כמצופה. "על דברתי! אם כן תגלה מדוע צחקת, לא יאונה לך כל רע!"

חייו של זעליג ניצלו.

״מלמד תינוקות אני ובקצה העיירה שוכן ביתי״ ־ סיפר זעליג לקיסר המהולל ־ ״מדי יום ביומו רואה אני את הנער הכחוש, רועה העיירה, המוביל אחריו עדר גדל מימדים של בהמות כבדות משקל ורבות נפח…"

״תמיד מנקרת במוחי השאלה: איך צועדות הבהמות האדירות והגדולות אחרי הנער הצנום בכזו הכנעה, בצייתנות מדהימה? והלא במחי פרסה של אחת מהן יהפוך הרועה לגל של עצמות, קל וחומר כאשר יסתער העדר כולו על הרועה המוביל?!״

״שנים הציקה לי קושיה זו. והנה אתמול, כאשר ראיתי את הוד מלכותו וצבאו האדיר המתנהל מאחוריו, התעוררה אצלי הקושיה ביתר שאת: הלא המלך הוא איש קטן אחד, שכל החיילים שונאים אותו, ובצבאו האדיר נמצאים המונים שבמכת אגרוף אחת יכולים למעוך אותו, איך זה איפוא ממושמע הצבא האדיר כל כך?

נפוליון היה המום. למען האמת ־ גם הוא רצה לדעת את התשובה…

״אלא מאי? הסיבה היא שכל אחד חושב שרק הוא שונא את המלך, והוא לבדו בוודאי שאין לו את הכח לנצח את המלך. אך אם כל אחד היה יודע שכולם סבורים כמוהו, כבר לא היה נשאר מכבוד המלך זכר… כשראיתי אותך ואת מחניך – נפתרה לי

חידת הרועה וחיוך של התרת הספקות התפשט על פני״…

כאשר אנו נמנעים ממעשה טוב או מהשתתפות בשיעור תורה ״כי אין לנו כח״; ״כי קשה לנו"… סבורים אנו מן הסתם כי לכל משתתפי השיעור קל להם ואין להם בעיות בחיים, רק לנו קשה לבוא.

אם רק היינו יודעים את האמת…

כדאי אולי לערוך סקר קצר בין החברים ולוודא ולראות כי הכל עניין של רצון והחלטה טובה אחת!

*

תמידין כסדרן – מעלת ההתמדה והרציפות

[התחלה מאוצרותיהם, ההמשך מלוקט]

"אֶת הַכֶּבֶשׂ אֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר וְאֵת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעַרְבָּיִם"

המדרש מביא וויכוח בין החכמים לגבי הפסוק בתורה שכולל בתוכו את העיקר בעבודת ה' וכך מובא בהקדמה לעין יעקב:

"..בן זומא אומר מצינו פסוק כולל יותר והוא שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. בן ננס אומר מצינו פסוק כולל יותר והוא ואהבת לרעך כמוך. שמעון בן פזי אומר מצינו פסוק כולל יותר והוא את הכבש האחד תעשה בבוקר וגו'. עמד ר' פלוני על רגליו ואמר הלכה כבן פזי דכתיב: ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן…"

שמעון בן פזי בחר בפסוק בפרשת השבוע שמדבר על קורבן התמיד (במדבר פרק כח פס' ד): "אֶת הַכֶּבֶשׂ אֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר וְאֵת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעַרְבָּיִם"

שואל המהר"ל:

אני לא מבין, מה היא הייחודיות של הפסוק הזה? לכאורה שהביא בן זומא "שמע ישראל" מבטא את ייחודיותו של הקב"ה, והפסוק שהביא רבי עקיבא שקבע שהמצווה בפסוק "ואהבת לרעך כמוך" – היא כלל גדול בתורה – ברורים לכל. הם מרכזיים בתורה.

מה אם כן מכריע המדרש כמו רבי שמעון בן פזי? מה כל כך מיוחד בפסוק הזה שהוא כולל יותר מהפסוקים האחרים?

 

ימי שרה תמימים

בראשית פרק כג, א (א) וַיִּהְיוּ֙ חַיֵּ֣י שָׂרָ֔ה מֵאָ֥ה שָׁנָ֛ה וְעֶשְׂרִ֥ים שָׁנָ֖ה וְשֶׁ֣בַע שָׁנִ֑ים שְׁנֵי֖ חַיֵּ֥י שָׂרָֽה: פרש"י: לכך כתב שנה בכל כלל וכלל! לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו, בת ס׳ כבת כ׳ לחטא… ובת כ׳ כבת ז׳ ליופי (רש״י)

מדוע כתב "שנה" על כל פרט?

נקדים את דברי המדרש כאן: ״יודע ה׳ ימי תמימים, ונחלתם לעולם תהיה,

זו שרה שהיתה תמימה במעשיה, א׳׳ר יוחנן, כהדא עגלתא תמימתא״.

דברי רבי יוחנן כאן סתומים; מה ביקש להוסיף במשל זה, כשהמשיל את שרה ל״עגלה תמימה״?

 

מבאר ה"שם משמואל"

״תמימות״ כוללת גם יציבות. חז״ל אמרו [עבודה זרה דף ו עמוד א] שבעה"ח שהביא נח לתיבה לא היו טריפה, שנאמר (בראשית פרק ו יט) "וּמִכָּל הָחַי מִכָּל בָּשָׂר שְׁנַיִם מִכֹּל תָּבִיא אֶל הַתֵּבָה לְהַחֲיֹת אִתָּךְ זָכָר וּנְקֵבָה יִהְיוּ" אתך – בדומין לך. ודלמא נח גופיה טריפה הוה! ומתרצת – תמים כתיב ביה. ע"כ.

כוונתם היא כמו שביאר רש״י בחולין (נז:) שבהמה שחיה במשך י״ב חודש אינה טרפה, משום שבמשך שנה יש שינויי מזג אויר, פעם חם ופעם קר, לעתים יבש ולעתים לח.

מי שיש בו טרפות אינו מסוגל לסבול את השינויים הקורים במשך השנה. אחד מן השינויים יכריע אותו.

נמצינו למדים, ש״תמים״ הוא מי שאינו מושפע לרעה על ידי שינויים חיצוניים.

 

שרה – שלימות של עבודה ללא שינויים

ר׳ יוחנן ביקש להבהיר את כוונת המדרש ששרה היתח ״תמימה במעשיה" ניתן היה לחשוב שהכוונה שמעשיה הטובים היו ללא דופי, אך באמת הכוונה עמוקה יותר. היא עצמה, בכל מהותה, היתה ״עגלה תמימה״ שאין בה טרפות, כלומר: היא לא היתה מושפעת על ידי שינויים חיצוניים. היא וויתרה על רצונותיה הפרטיים, ועשתה את רצונה כרצון הבורא.

לכן כתבה התורה ״מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים״, בהוסיפה ״שנה״ אחרי כל מספר.

האבן עזרא מבאר ש״שנה״ הוא לשון ״שינוי״. אצל כל אדם, מהוות שנים אלה תקופות חיים שונות: עד גיל העשרים היא תקופת העלייה, אחר כך תקופת העמידה, ובסוף ימיו מתחילה תקופת הירידה. המעבר מתקופה לתקופה מלווה באופן טבעי בשינויים במהלך החיים, בשאיפות וביעדים שאדם שם לעצמו. שרה אמנו לא הושפעה מכל זה. כל שנותיה היו שרשרת אחת של עלייה מתמדת בעבודת ה׳; ״כולם שוים לטובה".

ויתבאר יותר על פי איגרת הטיול [תהלים לא]:

אגרת הטיול ובדרך צחות מפרשים למה המת משתכח מן הלב לאחר י״ב חודש,

שבכל פרק מפרקי השנה נזכר בנפטר ואומר אשתקד היינו יחד,

אבל לאחר שעברו י״ב חודש כבר עברו כל פרקי הזמן.

וכן כלי אובד מכריזים עליו ג׳ רגלים, שהכלי היה נצרך בודאי באחד מפרקי השנה,

ואם הבעלים לא הזכירוהו במשך השנה סימן שנתייאשו ממנו.

החפץ חיים – מיהו ארליכער איד?

פעם בעידנא דחדוותא פנה מרן ה'חפץ חיים' זצ"ל לאחד ממקרביו, ושאלו בחבה: "מי לדעתך נכלל בכלל ההגדרה המרגלת בפי העולם "ערליכער איד"?

בתחלה נסה אותו מקרב להשיב, כי 'ערליכער איד' הוא יהודי שרגיל להתפלל שלש תפלות ביום בכונה. אך ה'חפץ חיים' הניף את ידו כאות דחיה, ואמר:

"דאס איז א איד, ניט קיין ערליכער איד". כלומר, זוהי חובתו הבסיסית של כל יהודי, ומי שעושה זאת נוהג בדיוק כפי שיהודי אמור וצריך לנהג.

המשיך הלה והעלה דגמאות נוספות מחיוביו היום יומיים של יהודי:

"ערליכער איד הוא יהודי שנזהר מלדבר לשון הרע ורכילות על אחרים, או יהודי שלא חורש על רעהו רעה". אולם ה'חפץ חיים' דחה את כלן בתשובה זהה: "אלו עוונות חמורים שמחיב בהם כל יהודי ויהודי… אולם עדין לא הגיע למדרגה של ערליכער איד".

כשהלה השתתק, נענה ה'חפץ חיים' ואמר: "אומר לך: 'ערליכער איד' הוא – יהודי שעושה את חובתו בעקביות וברציפות שבעים ושמונים שנה ללא הפסק! ללא שנוי! ללא החסרות ויתרות! הוא 'ערליכער איד' כפשוטו וכמשמעו!".

 

איך עובדים את ה' בתמידות? מגלה לנו השו"ע [אורח חיים סימן רלא]

(א) אם אי אפשר לו ללמוד בלא שינת צהרים יישן: הגה וכשניעור משנתו א"צ לברך אלהי נשמה (ב"י) וי"א שיקרא קודם שיישן ויהי נועם (כל בו) ובלבד שלא יאריך בה שאסור לישן ביום יותר משינת הסוס שהוא שתין נשמי ואף בזה המעט לא תהא כוונתו להנאת גופו אלא להחזיק גופו לעבודת השי"ת וכן בכל מה שיהנה בעולם הזה לא יכוין להנאתו אלא לעבודת הבורא יתברך כדכתיב בכל דרכיך דעהו ואמרו חכמים כל מעשיך יהיו לשם שמים שאפילו דברים של רשות כגון האכילה והשתיה וההליכה והישיבה והקימה והתשמיש והשיחה וכל צרכי גופך יהיו כולם לעבודת בוראך או לדבר הגורם עבודתו שאפילו היה צמא ורעב אם אכל ושתה להנאתו אינו משובח אלא יתכוין שיאכל וישתה כפי חיותו לעבוד את בוראו וכן אפילו לישב בסוד ישרים ולעמוד במקום צדיקים ולילך בעצת תמימים אם עשה להנאת עצמו להשלים חפצו ותאותו אינו משובח אלא א"כ עשה לשם שמים וכן בשכיבה א"צ לומר שבזמן שיכול לעסוק בתורה ובמצות לא יתגרה בשינה לענג עצמו אלא אפילו בזמן שהוא יגע וצריך לישן כדי לנוח מיגיעתו אם עשה להנאת גופו אינו משובח אלא יתכוין לתת שינה לעיניו ולגופו מנוחה לצורך הבריאות שלא תטרף דעתו בתורה מחמת מניעת השינה וכן בתשמיש אפי' בעונה האמורה בתורה אם עשה להשלים תאותו או להנאת גופו ה"ז מגונה ואפילו אם נתכוין כדי שיהיו לו בנים שישמשו אותו וימלאו מקומו אינו משובח אלא יתכוין שיהיו לו בנים לעבודת בוראו או שיתכוין לקיים מצות עונה כאדם הפורע חובו וכן בשיחה אפילו לספר בדברי חכמה צריך שתהיה כונתו לעבודת הבורא או לדבר המביא לעבודתו. כללו של דבר חייב אדם לשום עיניו ולבו על דרכיו ולשקול כל מעשיו במאזני שכלו וכשרואה דבר שיביא לידי עבודת הבורא יתברך יעשהו ואם לאו לא יעשהו ומי שנוהג כן עובד את בוראו תמיד:

 

החפץ חיים והתשלום לעגלון

ה״חפץ חיים״ זצ״ל נסע עם חתנו ראש הישיבה הגאון רבי צבי הירש לווינסון זצ״ל בעגלה [וי"א מנחם מנדל זאקס], מתחנת הרכבת בבאסטון לראדין. הגיעו, וירדו. בקש ה״חפץ חיים״ לשלם, וחתנו אמר: ״כבר שלמתי״ –

נתכרכמו פני ה״חפץ חיים״.

תמה החתן: ״ומה אם אני הוא ששלמתי?״ על מה הצער והאכזבה.

חקר ה״חפץ חיים״: ״מאומה, אבל אמרו נא: על מה חשבתם כששלמתם?״

מה השאלה? נסענו ושלמנו. פשוט ומובן, הלא כן?!

נענה ה״חפץ חיים״ ואמר: ״הפתגם העממי אומר, שהחכם מסוגל לסחר בסחבות ולעשות זהב מסמרטוטים, והשוטה הופך גם זהב לסמרטוטים…

אל נא תפגעו, אבל העגלון עבד עבורנו ואנו חייבים לשלם שכרו.

בעשותנו כן אנו מקימים מצות עשה של ״ביומו תתן שכרו״ (דברים כד, ט), ונזהרים מלאו של ״לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך״ (שם, יד), ו״לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר״ (ויקרא יט, יג), מלבד המצוה להעניק פרנסה ליהודי (ויקרא כה, לה) –

ההלכה פסוקה, שמצוות צריכות כוונה (אורח חיים ס, ד), והמקיימן בהיסח הדעת לא קיים בהן מצוה. ואתה שילמת סתם כך, לא חבל?!״ והלא כך הוא בכל דבר: האוכל כדי להיות בריא לעבודת ה׳, הפך פסולת לזהב. הישן כדי לאגור כוח, ״מתוך שאדם ישן קימעה הוא עומד ויגע בתורה הרבה״ (בראשית רבה ט). ״ומי שנוהג כן, עובד את בוראו תמיד!״

מהות של גברא רבה מהגראי"ל שטינמן מוסף סוכות יתד תשס"ה [נמסר באזכרה מצרפי אדר תשעו ותימנים ב"ב כי תשא תשעו]

שלשה מלכים אין להם חלק לעולם הבא משנה בסנהדרין פרק חלק כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא ואח"כ כתוב ואלו שאין להם חלק לעולם הבא וכ' שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא יש אנשים שהם היו מלכים ואיבדו את החלק לעולם הבא ומי הם השלשה מלכים ירבעם בן נבט אחאב ומנשה

עם ישראל עושים את העגל. צריך להבין כיצד הדבר יתכן – הרי ראו מעמד הר סיני? ישנה גמרא מוכרת לכל, יש בה תשובה לשאלתינו [שאינה אלא לשם פתיחה מתוך הפרשה…]

רב אשי אוקי אשלשה מלכים ופרש"י שסיים פרק חלק עד שהגיע למשנה של ג' מלכים

אמר למחר נפתח בחברין מחר נדרוש בחבירינו שהיו תלמידי חכמים כמותינו ואין להם חלק לעולם הבא

אתא מנשה איתחזי ליה בחלמיה בא מנשה בחלום לרב אשי אמר חברך וחברי דאבוך קרית לן? וכי סבור אתה שנהי' חבירך וחבירי דאבוך [רש"י] זאת אומרת שבא בטענה האיך אתה קורא לי חבר כאילו אתה דומה לי [חברא דאבוך אינו כמו שמדברים היום ברחוב "חבר שלאבש'ך"… אלא גם אביך שהיה דור קודם, לא היה ראוי להקרא חבר שלי

מהיכא בעית למישרא המוציא תאמר לי מאיזה מקום צריך לבצוע את הפת כשמברכים המוציא לחם מן הארץ אמר ליה לא ידענא רב אשי אומר לו בחלום אני לא יודע

אמר ליה מהיכא דבעית למישרא המוציא לא גמירת וחברך קרית לן מאיזה מקום בפת צריך לבצוע אתה לא יודע ואתה קורא לי חבר כאילו אתה דומה אלי

אמר ליה אגמריה לי ולמחר דרישנא ליה משמך בפירקא אדרבה תלמד אותי את הדין ומחר בשיעור אני יזכיר את זה בשמך אמר ליה מהיכא דקרים בישולא ויש גורסין מהיכא דקדים בישולא והם שני פירושים מה שהוא ענה לו אם מהמקום שנקרם פני הלחם או מהמקום שמקדים הלחם לאפות והשאלה היא אם הכונה למעלה במקום שנקרם פניו או למטה במקום שמונח על השולים של התנור ונחלקו בזה הפוסקים להלכה כמובא בשו"ע

אמר ליה מאחר דחכימתו כולי האי מאי טעמא קא פלחיתו לעבודה זרה רב אשי שאל את מנשה מאחר שאתם כ"כ חכמים למה השתחויתם לעבודה זרה

אמר ליה מנשה לרב אשי אי הות התם הות נקיטנא בשיפולי גלימא ורהטת אבתראי היית מגביה את שפת חלוקך כדי שיהי' קל לך לרוץ והיית רץ אחרי לעבוד עבודה זרה

למחר אמר להו לרבנן נפתח ברבוותא למחרת כשהתחיל לומר את השיעור הוא כבר לא אמר שנדבר מהחברים שלי אלא ברבותינו כאילו מנשה הוא הרבי שלו.

וצריך להבין כמה דברים :

א. ראשית הרי בלי שום ספק שרב אשי היה תלמיד חכם ששואלין אותו דבר הלכה בכל מקום ואומרו רב אשי א"כ בודאי יודע הכל ומנין ידע מנשה לבחור בדיוק את ההלכה הזאת שרב אשי לא יודע? האם מן השמים גילו לו למנשה בנבואה תדע לך אתה יכול לבחון את רב אשי בהלכה הזאת בדיוק?

ב. עוד צריך להבין הרי רב אשי אמר נפתח בחברין רק שחשב שמנשה לא יותר גדול ממנו ובא מנשה ואמר לו שהוא גדול ממנו א"כ רב אשי ידע שמנשה הוא תלמיד חכם ובכל זאת לא היה קשה לו האיך עבדו ע"ז אלא הבין שאפי' שהוא תלמיד חכם שייך שיכשל בעבודה זרה,

ולפתע אחרי שמנשה שאל אותו מהיכא בעית למישרא המוציא ורב אשי לא ידע לענות וראה שיש הבדל ביניהם בדין אחד שמנשה יודע יותר ממנו לפתע התעורר לו הקושיא מאחר דחכימתו כולי האי מאי טעמא קא פלחיתו לעבודה זרה?

נמצא שזה שמנשה יודע כל התורה כולה לא הי' קשה לו האיך עבד ע"ז וא"כ מה קרה אחרי שנתחדש לו שמנשה יודע דין שהוא לא יודע עד שהתעוררה לו הקושיא מאחר חכמיתו כולי האי מאי טעמא קא פלחיתו לעבודה זרה, מה נתחדש לו עכשיו כל כך?

ומה ה"חכמיתו כוליה האי" שמצא בהלכה הזו?

ג. ויש להוסיף הנה בדורותינו יכול להיות בחור בישיבה שהוא לא למדן מאד גדול ולומד משנה ברורה ויודע את ההלכה שצריך לבצוע במקום דקדים בישולא או דקרים בישולא לפי ב' הגירסאות ומצד שני יכול להיות למדן גדול שלא למד את המשנה ברורה הזה והוא לא יודע שיש כזה דין האם זה שיודע את הדין הזה הוא כבר יותר למדן? הרי בסך הכל הוא למד את המשנה ברורה הזה, וההוא לא למד, האם זה כל כך מכריע עד שרב אשי אומר כיון שהוא יודע את הדין הזה סימן שהיו חכמים כל כך וממילא הוא מתפלא האיך עבדתם עבודה זרה? מה זה קובע כ"כ? מה ההבדל כ"כ בחסרון יריעת הלכה אחת?

ובכלל צריך להבין מה רוצה מנשה בזה האם הוא רוצה להתפאר שהוא יודע איזה דין יותר מרב אשי הרי רב אשי יכול לומר לו מה אתה רוצה ממני לך יש ראש גאוני ולאחרים אין כזה ראש כמוך. האם בשביל זה הוא כבר מופרך עד שאי אפשר להיות גברא רבה?

ד. ועוד נשאל – אם יש הלכה כלשהי – רב אשי כפי שאמרנו אמור לדעתה. מישהו יכול לחדש לו הלכות? ואם הוא סובר לחדש לו – מדוע רב אשי לא ישאל אותו – מהיכן לך? יש לך ראיות מהתורה להלכה זו שאני לא קיבלתי מרבותי? מה, נשתכחה תורה ח"ו? ואם זו הלכה מסברא – כבר יש פירכא על כך שרב אשי אדם גדול?

דבר שאדם משתוקק אליו הוא משקיע בו מחשבה

ואפשר לומר כך הנה בעצם מאי נפקא מינא מהיכן לבצוע את הלחם אם למטה או למעלה אלא מבואר במ"ב שזה מכבוד הברכה לבצוע במקום חשוב כי ברכה לא אומרים סתם על איזה דבר אלא צריך להיות על דבר חשוב, ולכן כשיש אפשרות לברך על דבר חשוב ועל דבר פחות חשוב צריך לברך על החשוב.

והרי כתוב בשו"ע או"ח סעיף א' שויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלקים וכו' כ"ש כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה אשר מלא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו ולכן גם בחדרי חדרים צריך להתנהג כראוי לפני מלך מלכי המלכים כך מביא הרמ"א, והרי הכלל הוא שדבר שאדם רוצה מאד הוא משתדל ומתעניין בזה האיך שיוכל לעשותו באופן הטוב ביותר וכן כל דבר שאדם רוצה דבר שזה נוגע אליו הוא עושה הכל ומשקיע מחשבות האיך לעשותו באופן שיהי' מרוצה ביותר, א"כ כשיש לאדם אהבת ה' ומרגיש שויתי ה' לנגדי תמיד בודאי הוא מבין שכשעושים דבר צריך לעשותו חשוב,

וכשעושים ברכה צריך לעשותו באופן חשוב ואם יעשה ברכה על דבר לא כ"כ חשוב במקום על דבר חשוב זה סימן שהוא לא מרגיש כבוד שמים, כי אם הוא מרגיש כבוד שמים הוא צריך לדעת שהדבר הכי טוב עושים בשביל הקב"ה,

ואם כשמנשה שאל את רב אשי מנין בוצעים על המוציא היה עונה לו זו לי באמת שאלה שעמלתי עליה ואינני יודע מה צריך לעשות, לא היה לו שום טענות אליו, כי אם עמלת על זה ורצית לקדש שם שמים, חפשת האיך לראות שיצא יותר כבוד שמים, רק שלא יכולת להכריע, בסדר.

אבל רב אשי ענה לו 'לא ידענא' זאת אומרת שהוא לא חשב על זה, ואז היתה לו טענה אליו כי בדור שלנו של מנשה התלמידי חכמים ידעו שדבר כזה שנוגע לכבוד שמים לא החרישו, אלא עמלו על זה לדעת האיך יצא כבוד שמים, וחפשו את כל העצות לראות האיך שיצא כבוד שמים,

נמצא שלא בא אליו בטענה על שהוא לא יודע דין, זה לא טענה עליו, אבל למה לא חשב האיך להרבות כבוד שמים?

ומזה הוא הוכיח לו שהם היו יותר גדולים. והסכים לזה רב אשי שזה דבר גדול מאד שאדם לא מחסיר שום מקום מלחשוב האיך שיצא מזה כבוד שמים ובכל פעולה חושב האיך יצא מזה כבוד שמים ובדור של מנשה משמע שכך היה.

ואמר לו רב אשי אתה צודק וא"כ אתה הרבי שלי ולא הרבי שלו במה שלמד אותו את הדין, אלא לימד אותו שכשיש נושא שנוגע לכבוד המקום צריך לחשוב בכל דבר שיצא מה שיותר כבוד שמים, ומי שלא נעצר לחשוב את זה – הוא קטן, ואתם קטנים מאתנו!

ולכן מתחילה לא היה קשה לרב אשי האיך זה שהוא תלמיד חכם ועובד עבודה זרה, אבל מאחר דחכמיתו כולי האי השקיעו את כל הראש לחשוב האיך יצא כבוד שמים א"כ האיך קורה כזה דבר שתעבדו עבודה זרה?

תלמיד חכם שעבד עבודה זרה יכול להיות, אבל להיות כל כך חזק בכבוד שמים, שבכל פעולה מקיימים שויתי ה' לנגדי תמיד, ומחפש עצות רק שיצא מה שיותר כבוד שמים, א"כ האיך פלחיתו לעבודה זרה?

נחזור למדרש התמוה – את הכבש האחד – זה עיקר התורה – משיב המהר"ל בזו הלשון:

"ומה שאמר בן פזי את הכבש האחד תעשה בבוקר הוא כלל גדול בתורה יותר, רצה לומר מה שהאדם עובד את ה' יתברך בתמידות הגמור והוא עבדו, וכמו שהעבד לא סר עבודתו מן אדון שלו רק הוא עובדו תמידי, ולכך אמר: את הכבש האחד תעשה בבוקר… שזה נאמר על קרבן תמיד שחר וערב דבר זה הכלל בתורה, שתכלית המכוון שיהיה האדם עבד להקב"ה וכל שאר התורה פירושא שעל ידי המצות הוא עובד את בוראו לגמרי".

המהר"ל מסיק מכך שלבסוף הוכרע כבן פזי, שעיקר העבודה של האדם – עבד ה' היא בעצם ההתמדה שלו.

נכון שלייחד את ה' זה חשוב ואין ספק ש"ואהבת לרעך כמוך" זהו כלל גדול בתורה, אלא שהפסוק: "אֶת הַכֶּבֶשׂ אֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר וְאֵת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעַרְבָּיִם" מקפל בתוכו גם אותם.

עניין של ייחוד ה' גדולתו לאין ערוך אך גם הוא דורש התמדה של ערב ובוקר – "ובשכבך ובקומך". כמו כן, מצוות "ואהבת לרעך כמוך" אף היא איננה מדברת במקרה בודד אלא כהשקפה לחיים הדורשת עבודה יום יומית בהתמדה.

יוצא איפא, שעניין ההתמדה היא העיקר בעבודת ה' אומנם אין לנו קרבנות אך "ונשלמה פרים שפתינו" – כמה התמדה נדרשת להגיע לתפילות ולהתמיד בהן בכל יום… כפי שאומר המהר"ל בחינת- עבד שלא סר עבודתו מן אדון שלו…

 

בנה הגדול – בשל רגעים בודדים! מובא בספר אור דניאל [בראשית עמוד רפה]:

על רבקה מובא שלקחה את בגדי החמודת של עשיו בנה הגדול, והלבישה ליעקב בנה הקטן. מה ההדגשה על גדול וקטן? וכבר רש"י תמה בזה.

הגמרא מספרת (ברכות נג, ע"א ), שבישיבתו של רבן גמליאל לא היו אומרים "אסותא", למי שהתעטש בבית המדרש מפני ביטול תורה. ביטול תורה של שניה אחת!

אם נרצה לקבל מושג מהו ניצול של זמן, כמה יש לחוש על כל רגע, נעיין בדברי התוספות (ברכות לז, ע"ב דיבור המתחיל 'אמר רבא'), שכתבו שאם שורים פירורי לחם במים עד שהמים נעשים לבנים עכורים מחמת הפירורים, מברכים על "פירורים" אלו ברכת ״בורא מיני מזונות״, משום שהם איבדו צורת לחם.

גדולי רבותינו ידעו והעריכו ערכו של כל רגע בלימוד תורה על כן כל פעולה שעשו בדקו אם אין בזה ביטול תורה.

וכך ממחיש זאת התוספות: "וכן היה רגיל רבנו דוד ממייץ, ללבן פירורין במים בלילה, כדי לאוכלן בשחר בלא ברכת המוציא ובלא ברכת המזון, כדי שלא לאחר, כדי שיתחזק ראשו ויוכל להגיד את השיעור בהלכה".

ועל כן הסתפק במאכל שברכתו "מזונות" וברכה אחרונה מברך "על המחיה".

למעשה, הוא היה מוכן לוותר על האוכל כליל, אבל האוכל מחזק את האדם ומאפשר לו להתרכז בלימודו. לפיכך בחר ברע במיעוטו… "כדי שיתחזק ראשו" כתבו התוספות, לא "שיתחזק ביטנו"…

מה ההבדל בין ברכת המזון לבין ברכת "על המחיה"? שתיים שלוש דקות? אבל זהו בדיוק העניין. חבל על אותן שתיים שלוש דקות! ומשום כך, כדאי לאכול את הבלילה חסרת הטעם ובלבד שאפשר יהיה להרוויח – חיים!

וכדאי לשים לב לכך, שהתוספות הדגישו שהוא "הרוויח" לא רק את ברכת המזון ואת נטילת הידיים, אלא גם את "ברכת המוציא". למה כוונתם, הלא במקומה היה עליו לברך "בורא מיני מזונות"?

אבל אם נספור את המילים נמצא שבברכת "המוציא" יש עשר מילים, ובברכת "בורא מיני מזונות" יש רק תשע!!!

השמש שדפק בטעות

בישיבת ראדין היה נהוג שהשמש היה דופק לפני התפילה להודיע לבחורים שכבר הגיע זמן התפילה. יום אחד טעה השמש והקדים לדפוק חמש דקות לפני זמן התפילה. ה״חפץ חיים״ נדהם מהעובדה שנגרם בטעות ביטול תורה לרבים, ולאחר כמה שנים שהשמש נפטר, נאנח החפץ חיים ואמר: ״מי יודע מה יעשה אותו שמש בבית דין של מעלה עם אותן החמש דקות, שנגרם בשוגג על ידו ביטול תורה…"

הגה״ק רבי אלחנן וסרמן זצ"ל קיבל מבנו מתנה זוג נעלים יקרות, לימים פגש רבי אלחנן את בנו, ואמר לו בזו הלשון: אין לך לשער איזה יסורים יש לי מהנעלים שנתת לי. שעד עכשיו הייתי רגיל בנעלים בלי רצועות, ובנעלים שקיבלתי ממך – יש בהם רצועות והם גוזלים לי עוד דקה בכל יום, והרי זה יסורים נוראים בשבילי…

סיפר הגרי"ש כהנמן שלמד עימו חברותא, וכשנולד בנו של הגר"א וסרמן עמד ובירך 'הטוב והמטיב' וחזר ללמוד כאילו כלום לא קרה. לאחר מכן שאל את רבו החפץ חיים האם ליסוע לברית שהייתה בעיר אחרת, שאלו החפץ חיים: אתה מוהל?

לא, השיב רבי אלחנן. אמר לו החפץ חיים אם כן למה ליסוע? לא חבל על הזמן?

אם זהו המבט על ניצול הזמן, על ניצול החיים – הייפלא שאדם שנולד רבע שעה קודם, קרוי "הגדול"?

אנשים כאלו ניצלו את כל רגעיהם, כל ימי חייהם, ואנו עם מה אנו באים, מה יש בידינו להציג, כלום נוכל להראות לפחות שעה אחת המנוצלת במלואה? שיעור תורה אחד באיכות?

המעלה – עבודה ללא היסח הדעות והפסקות

החפץ חיים שסיפר על דרשת המגיד רבי זאב, שתולים בבית השם, אך בחצרות אלוקינו יפריחו…

כך גם מבארים ביחס להנהגת יצחק עם עשיו. וכי לא הכיר את התכשיט שלו? וכי באמת חשב שהוא צדיק? התשובה – כשעמד לפני יצחק – היה צדיק באמת, וידע היכן היא האמת, והבעיה הייתה כשיצא לשדה, נהיה בטלן ומופקר. בחצרות אלוקינו יפריחו…

דורו של יאשיה מראים את עצמם צדיקים אך צרים צורות של עבודה זרה בדלתותיהם מבפנים, וכשבאו בודקי המלך – לא ראו מאומה, הדלת נפתחה לכיוון הקיר, והע"ז הוסתרה, וכשהלכו ונסגרו הדלתות – שבה הצורה וגם ניצבה. כך גם אנו אחר שהשיעור נגמר, הדרשה תמה, חוזרות דלתות ליבנו ונסגרות, ומפטירים כאשתקד!

והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח וגבר עמלק. כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדים כו'. מדהים. הוא רק מוריד – כבה המתג. נגמרה הדרשה – שבים כבתחילה, גבר עמלק…

כמונו בתפילת נעילה, שמע ישראל, וה' הוא האלוקים ולאחר חמש דקות – והוא רחום יכפר עוון…

כך האדם שלא משקיע בהתקדמות, כמוהו כעולה בהר ויורד, עולה ויורד ואף פעם לא מתקדם!

לעומתו על אברהם אבינו נאמר "בא בימים" – כל ימיו עמו, לא חסר יום אחד של עליה. חייו לא כמטוטלת ולא כנדנדה. יציב וברור בדרך עבודת השם. על שרה אמנו נאמר ימי צדיק תמימים – בת מאה כבת שבע ובת שבע כבת עשרים. וזה מה שמספיד אותה אברהם, שזה השבח הגדול ביותר שניתן לומר על אדם – יציבות בעבודת השם.

"מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו" – לעלות בהר ה' – זה דבר אחד, ולקום ולעמוד עמידה קיימת במקום קדשו – זה דבר נוסף, והוא העיקר!!

וע"ז הליצו את הפסוק [שמות פרק יט, יב] וְהִגְבַּלְתָּ֤ אֶת־הָעָם֙ סָבִ֣יב לֵאמֹ֔ר הִשָּׁמְר֥וּ לָכֶ֛ם עֲל֥וֹת בָּהָ֖ר וּנְגֹ֣עַ בְּקָצֵ֑הוּ כָּל־הַנֹּגֵ֥עַ בָּהָ֖ר מ֥וֹת יוּמָֽת:

אין לעלות בהר ורק "לנגוע בקצהו" – אם הגעת – תישאר, תתמיד!!

 

מעלת ה"מימי"

(תענית כ, ע"ב) שאלו תלמידיו (את רבי זירא ואמרי לה) לרב אדא בר אהבה: במה הארכת ימים? אמר להם: מימי לא הקפדתי בתוך ביתי ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני ולא הרהרתי במבואות המטונפות ולא הלכתי ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין ולא ישנתי בבית המדרש, לא שינת קבע ולא שינת עראי ולא ששתי בתקלת חברי ולא קראתי לחבירי בהכינתו ואמרי לה בחניכתו.

(מגילה כז, ע"ב) שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע: במה הארכת ימים? אמר להם מימי לא עשיתי קפנדריא לבית הכנסת ולא פסעתי על ראשי עם קדוש ולא נשאתי כפי בלא ברכה.

(מגילה כח, ע"א) שאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה: במה הארכת ימים? אמר להם: מימי לא נתכבדתי בקלון חברי ולא עלתה על מיטתי קללת חברי וותרן בממוני הייתי.

אמרים בעלי המוסר, רבים מן הדברים האמורים בדברי אותם הגדולים הם מצוות מפורשות, או דברים שרוב בני אדם עושים.

אלא, המעלה הגדולה של כל מה שכתוב בדבריהם היא ה"מימי". מעולם לא עשיתי כן!

את רוב הדברים רוב בני אדם שומרי מצוות ה' עושים רוב הזמן, אך מעלת אותם הצדיקים היא שמעולם לא סטו מהנהגתם! לא חוו עליות ומורדות והשפעות של מצבי רוח. זו המעלה הגדולה של הצדיקים ושל האבות הקדושים, לעומת עשיו, שאכן בעת שהיה אצל אביו היה בדרגה גבוהה שגם יצחק רואה בו צדיק, אך רגע אחרי – הכל פורח.

והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה' אלוקיו! (דברים יז, יט) רק כך באמת מגיעים ליראה אמיתית!

זה מזכיר מקרה נורא שספר הגאון רבי צבי יהודה מלצר זצ״ל, בנו של מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ״ל, בעל ׳אבן האזל׳, אותו שמע מפי מרן ה׳חפץ חיים׳ זצ״ל:

פעם הגיע לראדין יהודי עם הארץ ובקש להשתתף בשעורי התורה שנתנו בעיירה, מכיון שעדין לא עמדו על קנקנו, הלכו והושיבוהו בשעור של גדולי הלמרנים. אך הלה שלא הבין מאומה, בהה באויר והיה נראה כמנתק מהם לגמרי.

למחרת הושיבוהו בין יתר הבעלי־בתים של העירה שידיעותיהם והבנתם בלמוד מינימאליות ביותר, אך גם שם לא מצא הלה את ידיו ורגליו. בלית בררה הוליכוהו למחרת לשבת בין חבורת ה׳תהלים זוגער׳ס׳ – כך כנו אומרי ה׳תהלים׳ של העירה, אך מחוסר שליטה בקריאה, גם שם לא הצליח לבטא את המלים כראוי, ומתוך שעמום נורא וחסר טעם נשכב על הספסל ונרדם…

ה׳חפץ חיים׳ כדרכו ללמד מכל דבר לעניני עבודת השם, למד גם ממנו מוסר השכל נוקב ויורד עד השיתין:

כאן בעולם הזה, אמר ה׳חפץ חיים' כאשר האדם אינו מוצא לעצמו מקום ראוי בין התלמידי־חכמים או שאינו יודע באיזו קבוצה להשתלב, הוא פשוט מטמין את ראשו בשנה, וכך נעלמת ממנו הבושה והכלימה.

אך מה יעשה האדם שם ל־מ-ע-ל-ה, בעולם האמת, כאשר לא ימצא לעצמו מקום ראוי לשהות בו, הלא בושה וכלמה תכסה פניו. שם לא יהיה לו להיכן לברוח, לא תהיה אפשרות לטמן את ראשו בשינה. כמה עגמת נפש יהיה עליו לסבול בשל הבורות והסכלות שלו.

*

להפגין אמונה בפרהסיה

 [התחלה ממתוק האור דברי הרב צדקה בנוגע לטיב התוכחה, במקור מפרשת יתרו לדעת איך להוכיח! והגדת, 325]

״פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי״, אומר הרב צדקה [קול יהודה] התורה הדגישה מילת ״בתוכם״ כלומר בפרהסיא בתוך העם שלא פחד למסור עצמו למיתה כידוע, ולכן זכה להשיב את חמת ה' מעל בני ישראל, כעין מה שפירש הרב אבן עזרא על הפסוק ״אם יש בסדום עשרה צדיקים בתוך העיר״, עיין שם. וכעין זה יש בירמיה (ה, א) ״שוטטו בחוצות ירושלים וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם תמצאו איש אם יש עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה״, הדגיש ״בחוצות ירושלים״ כלומר, בפרהסיא, כי היו צדיקים נחבאים בתוך העיר ולא מעיזים לצאת לרחובות, צדיקים כאלה אין ביכולתם לכפר, אבל צדיקים היוצאים לרחובה של עיר יש בכוחם לכפר.

ועיין ברד״ק שם [שפירש "והנה אמר דוד המלך בספר תהלים 'נתנו את נבלת עבדך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו ארץ, הנה כי היו בירושלים חסידים ועבד הק-ל, ואיך אמר ירמיה 'ם יש עושה משפט מבקש אמונה ואסלח לה? פרש אדוני אבי ז"ל כי ירמיה אמר בחוצות ירושלים, ואמר ברחובותיה, כי החסידים שהיו בירושלים היו מתחבאים בבתיהם ולא היו יכולים להתראות ברחובות ובחוצות מפני הרשעים" עכ"ל הרד"ק]. נמצינו למדים שפורענות אינה נעצרת כשהצדיקים יושבים בביתם ושותקים אלא רק על ידי תוכחה ברחובות!

הח"ח והרב ריינס

מספרים שאחת בשנה היה הח"ח מגיע ללידא ונכנס למשרד של הישיבה שם ואומר לרב ריינס – איני מעונין שלאחר המאה ועשרים תגיע לשמיים ותאמר שבסמיכות ללידא היה אדם זקן שקראו לו החפץ חיים "והוא לא הוכיח אותי ולא אמר לי כלום בנוגע לישיבה" ולכן באתי במיוחד לכאן כדי להוכיח אותך ולומר לך לסגור את המקום.

והיה הרב ריינס מרגיע את הח"ח – אין לכבודו מה לדאוג, לא אטען כך בשמיים…

וכך היה מפגש זה חוזר על עצמו מידי שנה בימים הנוראים. [למצוא מקור] [מים חיים מרזל עמ' קמד] בעיית כשרות מקווה התעוררה לא הרחק מראדין בעיר לידא שם כיהן כרב יצחק יעקב ריינס, אשר היה מיסד המזרחי ולא עוד גם ייסד שם מוסד מודרני, ששילב לימודים תורניים וכלליים, דבר שעורר התנגדות חריפה מצד החרדים לדבר ה׳ ובכדי שבעל החפץ חיים לא יצטרך לקבל את פניו לא הסכים לבוא ללידא ולדון בשאלת המקווה עד שחתנו של ריינס הגיע פעם באמצע הלילה בדחיפות והודיע לח״ח שחותנו עזב את העיר, רק אז נאות בעל הח״ח להגיע ולתקן את הטעון תיקון.

עוד פרט שמעתי ששופך קצת אור על התנגדותו ורתיעתו של בעל החפץ חיים למזרחי בכלל ובפרט למייסדו, שפעם חשב בעל הח״ח זצ״ל לנכון להרחיק כמה בחורים מישיבתו, אך מכיון שנודע לו שמגמת פניהם ללידא וברצונם להשתלב בישיבת ריינס חזר בו והסכים שהבחורים יישארו בישיבה בראדין.

(מאיר עיני ישראל ח״ב עמי 468) ומעשה באחד ששאל את החפץ-חיים שהנה יש לו בן-דוד שלומד בלידא ב״ישיבתו״ של מייסד המזרחי הרב ריינס אשר כללה לימודי חול כידוע, והוא מסתפק עד כמה מחוייב הוא למסור את נפשו בשביל להוציא את בן דודו משם. תשובת החפץ-וזיים לא אחרה לבוא: ״אפילו בשבת אפשר לנסוע לשם ולהוציאו…״. והחפץ־חיים אף ציוה על תלמידי ישיבתו שלא יעברו דרך לידא כדי שלא יפגשו בתלמידי ה״ישיבה״ ההיא אשר עירבה קודש בחול (שם 485).

החפץ חיים והקנטוניסט

ה"חפץ חיים" במאור פניו בהנהגתו ידע את המלאכה לעיתים חום ואהבה הם התרופה המועילה לקירוב הזולת. עובדה שאירעה עם ה"חפץ חיים" שבתקופה שהיה נודד למכור את ספריו ראה פעם באכסניה בוילנא יהודי חסון ומגושם שנכנס והתיישב ליד השולחן ופקד על המשרתת שתגיש לו נתח אווז צלוי וכוס משקה חריף הוא חטף בתאוותנות את נתח האווז בלי ברכה והתייחס אל המשרתת בצורה בלתי הוגנת ה"חפץ חיים" נדהם מהמחזה ורצה לנסות לגשת אליו כדי להעיר לו על קלות דעתו ברם בעל האכסניה התקרב חרש אל אורחו הדגול הח"ח כדי למונעו מצעד זה כי הוא חושש מפני שערוריה מדובר בחייל ניקולאי לשעבר הדיוט שעלול לחרפנו "אנא רבי הנח לו אין עם מי לדבר הריהו מגושם מדי בור ממש לא למד אחרת כשהיה בן שבע נחטף יחד עם ילדים אחרים קנטוניסטים ונלקח לסיביר עד גיל שמונה עשרה גדל בין איכרי המקום ואח"כ עבד את הצאר ניקולאי עשרים וחמש שנה במקומות כאלה היכול היה ללמוד משהו יותר טוב היש פלא שגדל כה מגושם לאחר שקרוב לארבעים שנה לא היה מצוי בסביבה יהודית לא למד אות אחת מן התורה ולא ראה פנים יהודיות מוטב רבי שלא תתחיל עמו כבודך יקר מדי בעיניי" סיים בעל האכסניה חיוך שליו מסביר וחביב הופיע על פניו המאירות של הח"ח ואז אמר "אל תחשוש כבר אדע כיצד לשוחח עמו והנני מקווה שתצמח מכך טובה" הח"ח ניגש אליו הושיט לו "שלום עליכם" ובנעימה ידידותית ולבבית פתח "אמת הדבר ששמעתי עליך שבתור ילד קטן נחטפת ויחד עם ילדים אחרים נלקחת לסיביר הרחוקה גדלת בין גויים לא זכית ללמוד אפילו אות אחת מן התורה עברת את הגיהינום בעולם הזה סיוט צרות רדיפות איומות עינויים נוראיים הרשעים אמרו לא פעם להעבירך על דתך אילצו אותך לאכול חזיר נבלות וטריפות ואעפ"כ נשארת יהודי ולא השתמדת מאושר הייתי אילו היו לי הזכויות שלך והייתי כן עולם הבא כמוך מקומך בעולם האמת הרי יהיה בין צדיקים וגאוני עולם האם דבר קטן הוא מסירות נפש שכזו לסבול ייסורים שכאלה למען היהדות למען כבוד שמים שלושים וכמה שנים רצופות הרי זה ניסיון גדול יותר משל חנניה מישאל ועזריה" דמעות התקשרו בעיניו של החייל הניקולאי לשעבר הוא הזדעזע מהמילים הלבביות והחמות שזרמו מלב טהור שליטפו והחיו את נשמתו המיוגעת משנודע לו מיהו העומד לפניו פרץ בבכי עז והחל לנשק את הח"ח והח"ח מוסיף לדבר אליו "אדם כמוך שזכה להיחשב בין הקדושים שמוסרים את נפשם על קידוש השם אילו קיבלת על עצמך לחיות מעתה את שארית ימיך כיהודי כשר לא היה מאושר כמוך בארץ" היהודי שוב לא עזב את הח"ח עד שנהפך לבעל תשובה אמיתי גמור!

היהודי שלא מוחל לז'בוטינסקי שבגללו הרביץ ליהודי – כאשר זבוט' הגיע לנאום בוובלניק הגיעו בחורי ישיבה למחות, והרב שך בתוכם. הלה היה השומר הליטאי של הכינוס, והוא הפליא מכותיו וכולם ברחו חוץ מבחור קטן אחד שנעמד ומחה על אף כל המכות שחטף – קראו לו אליעזר מנחם מן שך…

היהודי ששאל את החזו"א האם הרב יודע שהוא גדול הדור, והשיב שכן… א"כ מה עם ענוה הוסיף הלה ושאל. השיבו החזו"א אני גם יודע שכל אחד אחר שהיה מקבל את הכוחות שלי היה גדול ממני…

המעשה עם הרב שך והרב בעדני שביקש לרכוש את ספריו, ושניים טרם הודפסו בשנית, מפאת חוסר ממון, והציע לו הרב בעדני שישיג לו תורמים, וא"ל הרב שך שמדפיס ספריו מכספו הפרטי, ואינו מעונין בתורמים, שאם מישהו יתרום לי מחר לא אוכל למחות כנגדו אם יעשה דבר מה שיחרוג מדרך התורה!!

ועל זה אמרו (ערכין טז ע״ב) תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. פרש רש״י: בדרך כבוד, שלא יהיו פניו משתנות – אם התוכחה היא הבעת בקרת, ודאי יפגע, ויקפיד, ויאטם.

אם כונתה לשפור ולתועלת, תתקבל. וכמו שכתב הגר״א זצ״ל (משלי י, כ): ״המוכיח בדברים קשים, ומבזה, ואומר מפני מה אתה עושה כך, ומחרף אותו, על ידי זה אינו מקבל ממנו. אך הצדיק שיודע להוכיח בא בדברים טובים ונחומים, והכל נכספים אליו״!

[אל תוכח לץ – אל תאמר לאדם "אתה לץ" – פן ישנאך, הוכח לחכם – אמור לו – לאדם חכם כמוך לא מתאים לעשות כן! ויאהבך!]

הרב מבריסק והעכברים

וכבר אמרו: שנים רודפים אחר העכברים ומבערים אותם, עקרת הבית והחתול. אלא שעקרת הבית רוצה שלא יהיו עכברים. והחתול רוצה שיהיו, ויטרפם, וישביעוהו…

כך, יש שני סוגי מוכיחים. האחד, צר לו באמת ובתמים על המעשה, ורוצה לתקן ולשפר עד שלא יהיה לו על מה להוכיח. והשני מחפש מומין ועוותים כדי שיהיה לו על מה ועל מי להתנפל ולשפך זעמו, להוקיע ולחגוג. והוא בבחינת ״יצר הרע דומה לזבוב״ (ברכות סא ע״א) שהוא להוט על המכה (תנחומא תצא י) ומטיל בה רמתו… [כפי שאמר הרב בא"ח לאותו אחד שבא לפניו והחל לקטרג על יהודי אירופה והעבירות אשר ראה בם, א"ל הרב הנך כזבוב המחפש את הפגם והלכלוך, לא ראית בם שום דברים טובים??].

ובכלל, יש אנשים שמתמחים בבקורת. בכל דבר מוצאים את השלילה והחסרון. ולא זו הדרך –

בוא וראה, כשפרט החסיד בעל ״חובות הלבבות״ (בשער הפרישות פרק ח) את מעלות הפרוש, כתב: ״ולא מספר בגנות, ולא מדבר מאדם״. נקט: ״לא מדבר מאדם״, גם לא לשבח, כמו שאמרו (בבא בתרא קסד ע״ב, ערכין טז ע׳׳א) שלעולם אל יספר אדם בשבח חברו, שמתוך שבחו בא לידי גנותו. ואם כן, מהו שהקדים: ״ואינו מספר בגנות״, פירושו־ שאינו מתמקד בחסרונות כלל. בכל דבר, מאתר את המעלות.

וכמו שכתב ב״חובות הלבבות״ (שער הכניעה): ״ונאמר על אחד מן החסידים שעבר על נבלת כלב מסרחת מאד, ואמרו לו תלמידיו: כמה מסרחת נבלה זו! אמר להם: כמה לבנות שניה, והתחרטו על מה שספרו בגנותה!״

ונוסיף ונאמר, שרבם הוכיחם בתשובתו זו. אבל לא הביע בקרת גלויה, אלא הורה כיצד ראוי היה שיתבוננו – כך מוכיחים!

 

מחאה בשפה רפה ־ ועונשה

כך לטובה – אך יש לזכור שאדם בודד יכול גם להכריע לרעה, ל״ע. עד כמה יכול אדם בודד לחרוץ־גורל במעשיו, רואים אנו אצל עלי הכהן: הלא חז״ל אומרים, ש״כל האומר בני עלי חטאו [בעריות] ־ אינו אלא טועה״ (שבת נה־). ה״ירושלמי״ (כתו׳ יג, ה׳׳א) מוכיח שהם לא חטאו בכך – כפי שמשמע מאחד הפסוקים (ש׳יא ב, כב) – מכך שהנביא שנגלה לעלי הוכיח אותו רק על הפגיעה בקודשים, שהוא חטא קל ביחס לעריות (שם, כט). נמצא, שחטא בני עלי לא היה חמור ביותר, וגם מפורש בכתוב שעלי הוכיח את בניו: ״אל בני, כי לוא טובה השפועה אשר אנכי שמע״ (שם, כד). והנה למרות זאת אומר ה׳: ״כי שפט אני את ביתו עד עולם, על אשר ידע כי מקללים להם בניו, ולא כהה בם״ (שם ג, יג), עלי לא הוכיח את בניו כראוי, על חטא שחז״ל העידו שלא היה חמור! היה עליו לעקוב ולוודא, שבניו חזרו מסורם (רלב״ג שם).

ומה נגרם משום חסרון התוכחה? – חורבן נורא.

ראשית, במישור הלאומי: הפלשתים שבו את ארון ה׳ והחריבו את משכן שילה. ובמישור הפרטי של עלי: נגרם אסון נצחי למשפחתו, וכל צאצאיו מתים בצעירותם, ל״ע. הכהונה־הגדולה נלקחה מביתו (שם ב, ל־לג), אין סמיכה לחכם מבית עלי (סנה׳ יד.), ועוד.

אם היום, ח״ו, נהרג צעיר בתאונת דרכים או בדרום לבנון, יתכן ולא היה בו חטא-מוות, ומותו נגרם אך ורק מפני שהוא מבית עלי! וכי עלי עשה דבר-מה שלא כהוגן? בסך־הכל מדובר במחדל, באי-עשיה;

גם אי אפשר לומר שהיה זה מחדל גמור, שהרי מפורש שהוכיח את בניו – אבל התוכחה היתה רכה מדי! עלי דיבר אליהם בצורה נינוחה, בסגנון מתון מכפי שהוכיח אחרים. הלא זוכרים אנו: אל חנה ־ אותה חשב לשיכורה – דיבר בנוסח קשה יותר… (ש׳׳א א, יד).

ומעתה: אם מחדל גורם קללה כה נוראה לדורי דורות – ודאי שמצווה תביא ברכה לדורות-עולם!

אכן, לא השתדלות אנוש קובעת את המתרחש בעולם, כי אם עצת ה׳. אך במה דברים אמורים? – בהשתדלות גשמית. אך ההשתדלות הרוחנית שלנו – היא-היא עצת-ה׳!

כאן בא לביטוי הכוח העצום שהקנה לנו ה': ״ותחסרהו מעט מאלקים… ותמשילהו במעשי ידיך, כל שתה תחת רגליו״ (תחלי ח. ו-ז). כשמדובר במימד הרוחני של העולם – אכן הכל תלוי בנו!

ולא רק מידה שהיא פעילה ברגע זה, אלא אפילו מידה שעתידה לצאת אל הפועל יש בכוחה לחרוץ גורל. וכפי שמצאנו באליאב, אחיו של חד המלך: שכיוון שהיתה טמונה בלבו מידת הכעס הפסיד בגינה את המלוכה (פסח׳ סו:) וזו נמסרה לדוד, צעיר-אחיו.

ומי יודע? אולי אותו כעס שהיה רק חבוי באליאב גרם לחורבן ממנו אנו סובלים זה אלפיים שנה! …הכיצד…?

הלא שמואל הנביא היה בטוח שאליאב הוא המתאים ביותר למלוכה (שמ״א סו, ו) ורק בגלל אותו כעס נדחה אליאב מן המלכות. משמע, שבשאר מידותיו היה אכן מושלם. ומעתה: בגלל הכעס לא נמשח אליאב למלך, ותחתיו נמשח דוד; ועל דוד אמרו, כידוע, שמשום שקיבל לשון הרע על מפיבישת לכן נתפלגה המלכות בעם ישראל, דבר שגרר באחריתו את חורבן בית-מקדשנו (עיין באורך לקמן עמוד קע״ח).

ואולי: אם היה אליאב מתקן את הכעס שבלבו והיה הוא נמשח למלך על ישראל ־ אולי הוא שכאמור, היה מושלם במידותיו האחרות לא היה מקבל לשון-הרע על מפיבושת!?

סיפרו: מורי־ורבי הג״ר חיים פרידלנדר זצ״ל ־ ה׳משגיח׳ בישיבת פוניבז׳ – נכנס בשנת תשמ״ו למורי-ורבי הגאון הרב שך זצ״ל, ומסר שהרופאים אמרו שנותרו לו רק שבועיים לחיות! באיזה נושא כדאי לעמולרא? שבועיים אחרונים אלו – השיב הרב שך לר' חיים, שעמל כל חייו בעבודת המוסר והמידות: – ״להתרכז בעבודת תיקון המידות״.

 

*

מי ראוי להיות מנהיג

[הרב נבנצל]

פרשתנו עוסקת, בשישה עניינים שונים: כהונת פינחס, הכאת מדין, מניין בני ישראל, פרשת בנות צלפחד, בקשת מנהיג לעם, וקורבנות המועדים.

ובכל זאת, דומה שיש קו-מקשר בין כל נושאי הפרשה. ניתן לומר, שהבריח התיכון בפרשה הוא:

הכנות להסתלקות מן העולם.

הפרשה עוסקת בהעברת סמכויות ונחלות, בהכנות לפטירת משה מן העולם, ובנושאים שעניינם הוא לאחר פטירתו. נצביע תחילה על המכנה־המשותף של הפרשה:

א) הקטע הראשון בפרשה, עוסק בהעברת הכהונה לפינחס. עד עתה, לא היה פינחס כהן, למרות שהיה נכדו של אהרן. כי כאשר נמשחו אהרן ובניו לכהונה, בחנוכת המשכן, ציווה ה׳ למשוח רק את אהרן ובניו, ולא את נכדי אהרן ־ כמו פינחס ־ שחיו אז [ויק׳ ח).

בני אהרן הנמשחים, העבירו את הכהונה לנכדים שנולדו לאחר המשיחה, וכך נמצא שפינחס, שנולד לפני המשיחה ־ נשאר לוי.

כעת, בעקבות מעשהו, מתכהן גם פינחס (זבח׳ קא: ע״ש. וע" שפתי חכמים לבמד׳ שם, יג, מדוע באמת לא נמשח פינחס עם אביו בחנוכת המשכן).

כמו-כן מבטיחה התורה, שהכהונה תעבור גם לבני פינחס: ״והיתה לו ולזרעו אחריו, ברית כהנת עולם״ (במד׳ כה, יג). לבל נחשוב, שהכהונה היא ״מינוי  

אישי״ לפינחס עצמו בלבד ־ מעין ״ציון לשבח״ על מעשהו המיוחד – לכן מודגש, שתכונת הכהונה של פינחס היא שורשית, ולכן תועבר לבניו.

וכמדומה שלזה התכוונו חז״ל, בהתייחסם למלים היתרות לכאורה: ״פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן״ (שם, יא). הרי יחוסו של פינחס הוזכר כבר בפרשת ״וארא״ (שמות ו, כה), וגם בסוף הפרשה הקודמת – לפני שהרג את זמרי – הוזכר שהוא נכד אהרן (במד׳ כה, ז);

מדוע איפוא כתבה התורה שוב את יחוסו המשפחתי, לאחר הריגת זמרי? –

אלא שהיו השבטים מבזים את פינחס: ״וראיתם בן פוטי זה, שפיטם אבי-אמו עגלים לעבודת-כוכבים – והרג נשיא שבט בישראלי לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן״ (סנה׳ פב:). ולכאורה, כיצד יש באזכור מוצאו המשפחתי, תשובה לטוענים כיצד העז להרוג נשיא מישראלי – מפני שבזה מעידה התורה, שאת הכוח למעשה הקנאות ינק פינחס מסבו אהרן!

פינחס אינו נטע זר שסופת לכהונה ״במקרה״, הודות לאירוע בו כיון לרצון ה׳ בעזרת הרומח!

הוא ״בן אלעזר בן אהרן״! מפעמת בו רוחו של סבו הגדול, אוהב השלום ורודף השלום!

ממילא מובן גם, שפינחס יוריש את סגולת הכהונה שבו לבניו אחריו. זהו עניין ראשון של נחלה בפרשתנו:

פינחס נוחל כהונה ומנחילה לזרעו.

וכידוע, שלוש מאות כהנים-גדולים יצאו מפינחס (יומא ט., סתוד״ה: ולא).

המכנה־ המשותף מתרץ קושי

ב)             הפרשה השניה, עוסקת ישירות בהסתלקות משה רבנו:

״צרור את המדינים, והכיתם אותם״ (במד׳ כה, יז). מבואר במדרש (במ״ר כב, ב), שהכאת מדין היתה תנאי להסתלקות משה מן העולם, וכפי שמפורש בפרשה הבאה: ״נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים, אחר תאסף אל עמיך׳ (במד׳ לא, ב). ובזה שבחו של משה, שלא עיכב את היציאה למלחמה – אף שידע שמיד לאחריה יסתלק מן העולם – אלא אדרבה, זירז את אנשי הצבא לקיים את מצות ה׳ (״תחלצו מאתכם אנשים לצבא״, תרגם אונקלוס: תזדרזו. שם, ג).

[בעל השאגת אריה שבירך את האשה שסייעה בידו לעסוק בתורה שתזכה להקים ג' בתי כנסיות, ב' בחו"ל ואחד בא"י, ואחר שהקימה ב' בחו"ל שאלה את הגר"ח וולואז'ין האם לעלות כעת לארץ? והשיב לה שאין לה מה למהר, הברכה תתקיים בכל אופן – וכך תוכל להאריך ימים!]

ג)             העניין השלישי: מניין בני ישראל. מובא ברש״י (לבמד׳ כו, א), כיצד קשור המניין לפטירת משה?

משל לרועה, שמסר לו הבעלים את" צאנו במניין; מן הדין הוא, שגם בשעה שמחזירן הרועה ־ יחזירן במניין.

כך גם: כשמסר ה׳ את עמו להנהגת משה, בצאתם ממצרים, מסרם לו במניין: ״כשש מאות אלף רגלי״ (שמות יב, לז). לכן, מונה אותם משה כעת, בשעה שמחזירם.

אלא שאין זה מניין לשעתו בלבד, כי-אם מניין הקשור לנחלת הדור הבא.

מפקד זה הווה יסוד, להתנחלות בארץ.

בין לדעה שהארץ נתחלקה ליוצאי מצרים, ובניהם שנכנסו לארץ קיבלו את חלקם!

ובין לדעה שבנחלה זו יירשו מתים את החיים׳ (ב״ב קיז.) – לשתי הדעות, היתה למפקד שבפרשתנו השפעה חשובה על חלוקת הארץ לשבטים. נמצא, שהעניין המרכזי גם בפרשה זו, הוא חלוקת הארץ שלאחר פטירת משה.

ד)             פרשת בנות צלפחד שאחר המניין, קשורה ודאי לנחלות שבארץ ישראל.

ה)            לאחר מכן, מופיעה בקשת משה מה׳ למנות ״איש על העדה״, שינהיג את ישראל אחר פטירתו. בעזרת ה', נדון להלן בהרחבה בפרשה זו.

ו)             העניין השישי החותם את הפרשה, הוא עניין הקורבנות. גם עניין זה, מתקשר על־פי חז"ל להסתלקות משה: משל לבת־מלך שעמדה להיפטר מן העולם, וביקשה מבעלה שינהג בחמלה עם בניה, ולא יענישם. אמר לה המלך: עד שאת מצווה אותי, צוי את בנייך שלא יפשעו בי, וממילא לא יתעורר צורך להענישם.

כך אמר ה׳ למשה: עד שאתה מבקש מנהיג אחריך, כדי שלא יהיו ישראל ללא רועה, אמור להם שיקריבו קורבנות כראוי, עם כל ההכנות הדרושות – ואז לא תהיה סיבה להעניש אותם (ספרי שם, כד).

הנה כי-כן, כל עניינה של הפרשה הוא: הכנה להסתלקות הדור הנוכחי. העברת הכהונה, ההנהגה, והנחלות בארץ ישראל – לדור הבא.

אגב:למציאת מכנה-משותף זה לפרשה, נבין מדוע הופרד תיאור מלחמת מדין מפרשתנו, ונכתב בפרשה הבאה.

שהרי מתבקש היה, שמיד לאחר שצוה משה לנקום במדין, בפרשתנו, יבוא תיאור המלחמה שאכן התרחשה מיד לאחר הציווי!

אלא שפרשת טיהור כלי-השלל מאותה מלחמה, ומכס אנשי הצבא לה׳ – אלה לא התאימו למכנה־המשותף שהוא

הסתלקות משה, ולכן נדחה תיאור המלחמה לפרשת ״מטות׳.

 

תכונות המנהיג

מכל הנושאים הקשורים להסתלקות משה, העניין המרכזי הוא בוודאי: בקשת משה, למנות איש על העדה שיירש את מקומו.

התבוננות בפרטי הבקשה, מגלה את הנתונים הנדרשים ממנהיג, לדעת משה:

״יפקד ה׳ אלקי הרוחת לכל בשר, איש על העדה״ (במדי כז, טז).

כאן, כבמקומות בודדים בתנ״ך, נעשה שימוש בכינוי: אלקי הרוחות.

משה מבקש, מנהיג שידע להלך כנגד הרוחות המגוונות בעם ישראל: שימצא שפה משותפת עם לומדי התורה, בעלי המלאכה, החיילים, וכדומה (תנח׳ י).

״אשר יצא לפניהם, ואשר יבא לפניהם…״ (שם, ין) – שיהא מפקד המסתער בראש ואומר לחילים ״אחרי!״, ולא שישב בביתו וישלח את הלוחמים לחזית.

ידוע שכך עשה משה עצמו ומלכים אחרים (ספרי), ולכן נקרא המלך ״נגיד״ על ישראל, ותרגומו: "משיכו" שהוא מושך אחריו את העם (רש"י לדה׳יא כט, כב).

ולא די שיהא בעל עוז אישי בקרב, אלא גם: ״…ואשר יוציאם ואשר יביאם…״ – שיהא בעל מעלה רוחנית, ויוכל להוציאם למלחמה ולהשיבם ממנה לא רק בתכסיסי מלחמה, אלא בכוח זכויותיו הרוחניות (רש״י לבמד׳ שם);

אם הצבא נקלע חלילה ל"מארב קשה״ צריך המנהיג להיות מסוגל לחלצו בזכות מצוותיו ותורתו.

ומסיים משה ״…ולא תהיה עדת ה" כצאן אשר אין להם רועה״ –

אמרו: מדוע האריך לומר ״כצאן אשר אין להם רועה״?

היה לו לומר: כצאן ללא רעה.

אלא שיתכן ויש לעם רועה, מנהיג ־ ובכל זאת ״אין להם רעה״, כי הוא חושב על טובת עצמו!

משה מבקש לישראל, מנהיג שידאג אך ורק לצאן-מרעיתו.

עד כאן, תיאור תכונות המנהיג שביקש משה, לאחר שהובהר לו סופית – בפסוקים הקודמים (שם, יב-יד) שלא יזכה להנהיג את העם ארצה.

והנה, למרות שהודעת ה׳ למשה שלא יכנס ארצה, ובקשת המנהיג שבעקבותיה, נראות כעניין בפני עצמו – מצאו חז׳׳ל קשר, בינה לבין פרשת בנות צלפחד, הקודמת לה.

שכאשר אמר לו ה׳ לתת את נחלת צלפחד לבנותיו, ביקש משה: כשם שהנחלה בארץ ישראל עוברת בירושה, כך תעבור גם המנהיגות בירושה לבני אחרי (תנח׳ יא).

ובזה תובן הפתיחה לבקשת משה: ״וידבר משה אל ה׳ לאמר" (שם, טו) ״ מבאר רש״י: ״השיבני אם אתה ממנה להם פרנס״; וכי חשב משה שלא ימונה מנהיג אחריו? – אלא שביקש ״לאמר" לו, האם יהיה היורש מבניו, או שמתוקף אחריותו כמנהיג, עליו לטרוח ולחפש מנהיג חלופי לישראל.

מדוע לא בני משה?

ויש להתבונן: אם משה רבנו, אביהם של ישראל, מבקש תפקיד זה לבניו – ללא ספק היה בטוח שהם מתאימים לכך. וכי מי שביקש מחליף שיתאים לכל המשימות הקשות שמנה, וכל דאגתו לבל ישארו ישראל ״כצאן אשר אין להם רועה״ – היתכן שבאותה נשימה, יבקש למנות מישהו שאין בו כל הסגולות הנדרשות?!

אלא שוודאי ראה משה – אם בחכמת התורה, ואם בחכמת הנבואה, שבשתיהן "אין גדול ממנו״ שבניו, או אחד מהם, אכן ראוי לתפקיד.

מלבד זאת יש לזכור, שכל המשרות בישראל עוברות בירושה מאב לבן, אם הבן ראוי למלא מקום אביו.

דין זה נוהג החל במשרות הרמות של המלך והכהן-הגדול, ועד למשרת הממונה על שואבי-המים.

וכך פסק הרמב״ם, ש״כל השררות, וכל המינויין שבישראל – ירושה לבנו ולבן־בנו עד עולם; והוא, שיהיה הבן ממלא מקום אבותיו בחכמה וביראה״ (הלי מלכי א, ז. מלבד כהן משוח-מלחמה, שדינו יוצא מן הכלל).

אמנם במשרת הרבנות – נחלקו הפוסקים (שו״ע יו״ד סו״ס רמה ברמ״א). כי רבנות תלויה בחכמת התורה, ותורה, אי־אפשר להעביר בירושה. חייבים למצוא את המוכשר ביותר.

ואדרבה, חז״ל הרי שאלו: ״מפני מה אין מצויין תלמידי-חכמים, לצאת תלמידי־חכמים מבניהן?״. היינו, למרות שבמקרים רבים גדלות־התורה נמשכת באותה משפחה – כמשפחת הלל, שהנשיאות עברה בה מאב לבן במשך דורות אבל ראינו גם מקרים אחרים, בהם אין בנו של תלמיד־חכם נעשה כמותו״,

לתופעה זו ענו חז׳׳ל בין השאר: ״שלא יאמרו: תורה ירושה היא להם״ (נדרי פא.).

והנה, למרות הבחנתו של משה – בקשתו לא נתקבלה: ״קח לך את יהושע בן נון׳ (שם, יח) עונה לו ה' יהושע יהיה היורש.

ואף שרש״י מביא, שלכן נסמך כאן הפסוק: ״ולפני אלעזר הכהן יעמוד״ (שם, כא) כי הובטח למשה שאין הכבוד זז מבית אביו, וגם יהושע יהא צריך לאלעזר, בן־אחי משה – אך בקשתו המקורית של משה, נדחתה.

ולכאורה, האם מדובר בטעות של משה?

הוא בטוח שבניו מתאימים ולהנהגה, וה׳ קובע את ההפך ־ עד כדי כך טעה משה! – קשה לומר דבר כזה, גדול התורה והנבואה. חייבים לומר, שמשה אכן צדק: בניו התאימו להנהיג את ישראל. אלא שנמצא מישהו מתאים יותר!

לבניו של משה היו הכישורים הדרושים ־ אבל ה׳ ראה שיהושע יעשה זאת בהצלחה רבה יותר,

מפני שכישוריו טובים יותר.

כי מלכות – יכול אדם לירש מדוד, מפני ש״בשעה שפוסקים גדולה לאדם, פוסקים לו ולזרעו עד סוף כל הדורות״ (זבח״ קב.) כהונה ־ יכול אדם לירש מאהרן, מפינחס; נחלה וממון ־ אדם יורש מקרובו – אבל תורה ־ אי – אפשר לירש! תורה צריך לקנות לבד! ולכן נבחר יהושע.

כי למרות שהתורה ניתנה עבור כל ישראל, בכל זאת ״משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע״ דווקא (אבות א, א. ובמיוחס לרש״י שם: ״שלא רצה למוסרה, אלא למי שהיה ממית עצמו מנעוריו באוהלי חכמה״). יהושע, הוא מקבל התורה הגדול ביותר. וכיוון שעם ישראל מונהג על״ידי התורה, לא יתכן שגרשום ואליעזר יהיו המנהיגים, כשיש מישהו שקיבל תורה יותר מהם.

היכן צומחים מנהיגים?

הבורא מצביע איפוא על יהושע, כמי שיש בו כישורים מתאימים להיות מנהיג.

הבה נבדוק זאת אצל יהושע, ונתחיל בתכונה הראשונה שמנה משה:

להלך לפי רוחו של כל אחד; להצליח למצוא שפה משותפת עם כל המגזרים בעם.

ולכאורה: היכן קיבל יהושע הכשרה לכך? לדעת להסתדר עם חנוונים, מהנדסים, פיזיקאים, סנדלרים, משפטנים ־ היכן רכש נסיון לזה? אדרבה: הרי כל סגולתו של יהושע, היא בכך שהוא ״נער, לא ימיש מתוך האהל״! (שמות לג, יא) ־ וכי בתוך האוהל הסגור של משה, לומדים להבין את כל חלקי העם?!

הרי לשם כך צריך לחיות בתוך-תוכו של המחנה להיות מעורה בהוויות העולם, במדינאות, בהרכבת קואליציה. באוהל משה אין אפילו אמצעי-תקשורת בסיסי כרדיו ־ ואיך יוכל יהושע להתעדכן בנעשה?

האפשר לחוש את הלכי-הרוח בעם, מבלי לשמוע ׳חדשות׳!?

מה גם, שמוכח ממספר מקרים שיהושע אכן לא היה בקי בהוויות העולם, ולא היה מעודכן בנעשה:

ראשית, במעשה אלדד ומידד המתנבאים במחנה, היה זה דווקא גרשום שדיווח על כך למשה (במד״ יא, כו־כז, ורש״י שם, כז).

וכשיהושע חיווה דעתו בעניין, אף נזף בו משה על דבריו. ויתרה מזו במעשה העגל:

יהושע אינו מבין, בטיב הקולות הנשמעים במחנה.

כשמשה והוא חוזרים מהר סיני, יהושע חושב בטעות שהקולות הם קולות מלחמה (שמות לב, יז).

ב״ירושלמי״ מובא, שמשה תמה לנפשו באותו רגע: כיצד יתאים תלמיד זה לתפקיד אחראי של הנהגה (תעני ד, ה״ח)? אבל ה' מנהיג המנהיגים, אומר שיהושע הוא המנהיג המתאים ביותר! הוא שאינו מש מתוך האוהל לרגע,'? מבטל את כל עצמיותו כדי לקבל את כל תורת משה.

וזהו: ״נער לא ימיש״, שנכתב בו כשהיה בן מ״ב שנה (רש״י לדה״א כבי ה) ״נער״, משמש גם במובן של משרת (״גערו משרתו״; ״נער שאול״ ־ ש״ב יג, יז ט, ט) ־ יהושע הוא ״נער״ התורה! ״משרת משה״ (במד' יא, כח) בכל נימי-נפשו.

גם בין השיעורים, אין גדול התלמידים משתלם ב"פסיכולוגיית המונים״, אלא מסדר את ספסלי בית־המדרש המשמשים את תורת רבו (במ״רכא, יד). אדם כזה – הוא־הוא בעל הכישורים הראויים להנהגת עם-ה׳.

כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. כדברי התנא באבות משנה מסכת אבות פרק ו משנה א :

שנו חכמים בלשון המשנה ברוך שבחר בהם ובמשנתם: רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא עוד אלא שכל העולם כלו כדי הוא לו נקרא ריע אהוב אוהב את המקום אוהב את הבריות משמח את המקום משמח את הבריות ומלבשתו ענוה ויראה ומכשרתו להיות צדיק וחסיד וישר ונאמן ומרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות ונהנין ממנה עצה ותושיה בינה וגבורה שנאמר לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור דין ומגלין לו רזי תורה ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק והוי צנוע וארך רוח ומוחל על עלבונו ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים:

מעלת יהושע: ׳אינו זמין׳ בחיי המעשה

הברייתא אומרת: ״כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה״ (אבות ו, א; ע״ש רש״י).

מהם אותם ״דברים הרבה״? – דברים שמעבר לכתוב בדף המסכת, או בהלכה שלמד. מתייעצים עמו בענייני צבא, בבעיות רפואיות, במסחר ־ היכן רכש ידיעות כאלה באוהלה של ישיבה?! –

אלא שאלה הם ה״דברים הרבה״, שזוכה בהם העוסק בתורה לשמה. וראינו זאת אצל גדולי־ישראל בכל הדורות: יהודי צריך לעבור ניתוח, חלילה ־ שואל את גדולי־הדור. רוצה לעשות עיסקה – נועץ ברב. וכי מניין מבין הרב במסחר? ממשכורתו הזעומה, ודאי שלא עשה עסקים גדולים??

אבל כיוון שהוא עוסק בתורה לשמה, הרי שהעצה הנכונה תבוא לו מאותם ״דברים הרבה״, שזכה בהם על ידי הלימוד האמיתי.

והקדוש-ברוך-הוא מעיד, שיהושע רכש את כל התכונות הנדרשות בתוך האוהל!

דווקא על ידי שלא יצא מן האוהל אפילו לשעה קלה, ודווקא משום שלא היה ״בשטח״ תדיר. הנה כשמשה עולה להר סיני לקבל תורה, ודאי ליווהו כל חשובי וזקני העם בתהלוכה ארוכה – אבל רק אחד, מלווה אותו עד קצה המקום המותר, ממש עד הצעד האחרון האפשרי: ״ויקם משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלקים״ (שמות כד, יג). ולשם מה? – כי בצעדים האחרונים ודאי ישמע עוד דבר-תורה!

וכי מה עושה משה בדרך לקבלת התורה, אם לא מדבר בדברי תורה?

יתר על כן: משה עולה להר, וכולם חוזרים למחנה! כולם – מלבד אחד!

יהושע נוטה לו אוהל למרגלות ההר, וממתין לרבו ארבעים יום וארבעים לילה:

ושוב קשה: הרי משה הודיע שהה בהר ארבעים יום, ולשם מה נוטש יהושע את מחנה ישראל בכל אותם ימים?

– כי אולי משה ישוב קודם לכן, מסיבה כלשהי!

יהושע לא מוכן להחמיץ! הוא רוצה להיות הראשון, שיפגוש במשה לאחר שקיבל תורה מפי הגבורה!

רוצה לרוות מן החידושים וטעמי המצוות שמשה יביא עמו. ומי שחרד כל כך, שלא להחמיץ ולו רגע בחברת נושא התורה – הוא הראוי להנהגה. כי התורה, מקפלת בתוכה את המציאות כולה, ומי שדבק בכל פרט ובכל דין ־ הוא המציאותי ביותר׳ הוא היודע את כל רזי הבריאה.

לא לחינם אמרו חז״ל, שבארבעים היום שהמתין למשה בתחתית ההר, ירד לו שם מן כנגד כל מחנה ישראל (יומא עו.). איני יודע אם צריך לפרש כפשוטו, שירדו לו שישים ריבוא עומרים!

אבל ״מן״ רוחני – ודאי שקיבל כנגד כל מחנה ישראל! מפני שיש לו דבקות בתורה, אהבת תורה, יותר מאשר לכל מחנה ישראל. כשהוא יושב באוהל שנטה לו, בנקודה בה נאלץ להיפרד ממשה!

כשהוא ממתין בכליון עיניים לבוא התורה, חרד שמא יחמיץ הלכה אחתזכאי הוא שירד לו מן בזכות עצמו.

ידיעת התורה – ידיעת החיים

הגמרא במסכת ״שבת״ (פג:) אומרת: ״אמר רב: לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש, ואפילו שעה אחת…״! רעיון אמיתי זה, מצוי במקומות רבים בחז״ל, אלא שהנימוק שהביאה הגמרא כאן, הוא מפליא:

״…שהרי כמה שנים נשנית משנה זו בבית־המדרש, ולא נתגלה טעמה, עד שבא רבי חנינא בן עקביא ופירשה״.

כוונת רב, למשנה ״ספינת הירדן מקבלת טומאה״ טעמו של הדין לא היה ידוע, עד שביום בהיר אחד הסביר רבי חנינא את טעמו בבית המדרש. (הרש"ש וזעיר שם, שאין משנה כזו לפנינו ־ ותשובת הדבר, שכל הנשנה בבית המדרש קרוי משנה. וכדברי הרמב״ם לעיל עמ' פה).

וראיה זו קשה מאוד: וכי צריך אדם להימצא בחברת הלומדים, רק משום חשש למציאות כה רחוקה, שבדיוק בשעה שיעדר יאמרו טעמה של הלכה כלשהי ואם אמנם כך יקרה, והוא ידע רק את הדין ולא את טעמו – מה כבר עלול לקרות? (זה הרי לא חומר ל״בגרות״).

אבל רואים שחז״ל ראו בחשש רחוק כזה, טעם מספיק לכך שלא יעדר מן הלימוד לעולם!

לדעתם הקדושה, אם לא ידע טעמה של משנה ב״כלים״, שממילא אינה נוגעת לו: כי הוא גר בבבל – ושם הכל טמא, וספינה – אין לו, ואת הירדן ־ לא ראה מימיו – בכל זאת יהיה זה פגם נורא שאי אפשר להשלים עמו!

לא לדעת טעמה של הלכה בדיני טומאה וטהרה?!

והוא שאמרו, שכאשר אמר ה' למשה שיהושע הוא המתאים להנהגה, נימק זאת בפסוק: ״נוצר תאנה יאכל פריה״ (משלי כז, יח; וספרי שם) – יהושע נצר את עץ התאנה כראוי, ועתה הגיע זמנו ליהנות מפרי-ההילולים שגידל.

אבל מי שלפעמים בא לבית המדרש, ולפעמים ־ לא; בתחילת ה׳סדר׳ – הוא ׳עסוק קצת׳; באמצע ־ ׳חייב להתאוורר׳ מעט; ובסוף ה׳סדר׳ – הוא 'ממש עייף׳ – כך אין זוכים לאכול את פריה! כך לא זוכים ״לדברים הרבה״.

יהושע ־ הוא המתאים להנהגת העם, הן בזכויותיו הרוחניות, והן בניהול המלחמה. כי מי שיודע ״להוביל״ את עצמו באוהלי תורה, בלימוד תוכנית העולם – הוא שידע להוביל את עמו בקריאת ״אחרי!״ בעולם המעשה.

מי שמוכן לשהות מ׳ יום באוהל, ו״לארוב״ לדבר-אלקים העומד לרדת ארצה – הוא שידע גם לדבוק במשימת ההנהגה. הוא אמנם אינו בקי גדול בפוליטיקה, בטיב הקולות שבמחנה,

אך הוא יודע מה שאמר משה ברדתו מן ההר – וזה העיקר! את ה״עבודה המעשית״ במדינאות ילמד בזמן קצר,

אך לא כן בלימוד היסודי, שהוא העיקר. (ומדוע לא זכה לדעת את טיב הקולות במחנה, מכוח ה״זוכה לדברים הרבה״? – כי משה היה עמו, ויהושע לא נזקק עדיין לדבר!).

פרק ראשון בלימודי הנבואה

הנושא המרכזי שבפרשה ־ הסתלקות ־ הוא גם עניינה של ההפטרה: ההכנות להסתלקות אליהו הנביא (מל׳יא, יט).

ה׳ מטיל על אליהו שלושה תפקידים, ובהם: ״ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה, תמשח לנביא תחתיך׳ גשם, ט0. בהמשך, מתואר כיצד נמשח אלישע ליורשו של אליהו: אלישע עבד בשדה, ״והוא חרש שנים־עשר צמדים לפניו…״ – כנראה חלקות״אדמה ־ ״…והוא בשנים־העשר…״ ־

אלישע עומד לסיים מיד את חרישת החלקה האחרונה. "…ויעבר אליהו אליו, וישלך אדרתו אליו״ (שם, יט).

אליהו בוחן את אלישע, אם יקלוט את הרמז; האם הוא בשל לתפקיד? ואלישע אכן קולט את הרמז.

הוא רץ אחרי אליהו הממשיך בדרכו, ומבקש רק: ״אשקה נא לאבי ולאמי ואלכה אחריך״;

אלישע מבין היטב, שלהיות תלמידו-המובהק של אליהו ־ זוהי בעצם פרידה מההורים. הוא לא יוכל להיות ממשיכו של אליהו בנבואה, וגם לנסוע בימי שישי, או בכל שבועיים, הביתה.

ולכן הוא אינו מסיים את כברת הארץ הקטנה שנותרה לו לחרישה, ורק רוצה לאמר ׳שלום׳ להוריו, ולהצטרף מיד לאליהו. אבל אליהו מתמם, וכנראה בודק שוב את נחישותו של אלישע: ״לך שוב, כי מה עשיתי לך?״ המעיל שלי נפל במקרה, ואתה בא ומבקש רשות לנשק את הוריך?! (שם, כ, וברש״י).

ואלישע מבין: הוא נוטל רשות מהוריו (רד״ק שם, כא), חוזר לאליהו, אך קודם שילך אחריו לשרתו, הוא צריך לסיים משהו בשדה: ״ויקח את צמד הבקר ויזבחהו…״ – הוא שוחט את בהמות החרישה, כדי שלא תהיה לו כל אפשרות לשוב לעבודת האדמה!

אלישע ״שורף את הגשרים״, היכולים להשיבו ל׳עולם העסקים׳ בו היה עד כה.

ולמי שחושב, שאולי היה רעב ורצה פשוט לאכול ־־ הנה ממשיך הפסוק: ״…ובכלי הבקר בשלם הבשר״ (שם, כא) – הוא שובר את המחרשה, ומסיק את השברים תחת הסיר בו מתבשל הבקר.

האם לא היו באזור עצים אחרים? ובכלל, מדוע חשוב לציין לנו במה השתמש להסקה?

אלא שהוא אשר אמרנו: אלישע אינו רוצה, שיישאר פתח כלשהו דרכו ישוב לעבודת החרישה!

הוא הופך את המחרשה לחומר הסקה;

עושה מעולמו הקודם סעודת-מצווה לאנשים שאתו, מתוך שמחה על שזכה לדבוק באליהו ובתורת-ה׳.

ללמדך, שאי אפשר להתחיל את ה׳סדר׳ ״עוד מעט״; אי אפשר ״לגמור קודם״ עניין פלוני, ואחר כך לנסוע קצת הביתה, וכיוצא בזה. כך אי אפשר ללמוד בישיבה של אליהו, וכך לא זוכים ל״פי שניים ברוחך אלי״ (מ״ב ב, ט).

זה היה השיעור הראשון של אליהו לאלישע, בתורת הנבואה.

חברות טובה ־ לא על חשבון הלימוד

הגמרא ב״כתובות״ (סב) מספרת, שרבי חנניה בן חכינאי השתתף בחתונת חברו, רבי שמעון בר יוחאי.

לקראת סוף ימי-המשתה, החליט רבי חנניה ששהה דיו בחתונה, ושעליו ללכת לישיבה.

אמר לו רבי שמעון: הרי נשארו יום־יומיים עד סוף שבעת ימי־המשתה; המתן לי, ונחזור יחד לישיבה! ודאי ננצל את הדרך ללימוד בצוותא. הרי לא אשאר לשמח את אשתי במשך שנה שלמה בטיולים וכדו׳, וגם לא תיכננתי ״ירח דבש״ (…) אבל המתן לי עד לסיום שבעת ימי־המשתה, המחוייבים מצד הדין.

ואף שמן הסתם, דיברו בימי המשתה של רבי שמעון רק בדברי תורה ־ בכל זאת, אין זה כלימוד בישיבה, ורבי חנניה לא המתין! כי אפילו לחברותא כמו רבי שמעון, לא ממתינים כשמדובר בלימוד תורה!

אפשר גם ללמוד בדרך לבד (עיין דבריו, ב״אבות״ ג, ד. וע" חי' מהר״ם שי״ף, לכתו׳ שם).

הגמרא מספרת שם, שלאחר שנפרד מרבי שמעון, הלך רבי חנניה ולמד שתים־עשרה שנה רצופות בישיבה! מכאן, שגם המתכנן ללמוד שתים-עשרה שנה ללא הפסקה – אינו רשאי לזלזל ביום-יומיים! ומי יודע: אולי דווקא משום שחס על יום־יומיים, זכה לשבת י״ב שנה רצופות על התורה! כך נהיים גדולי-תורה, וכך זכה רבי חנניה ״לדברים הרבה״, ובהם מעשה בראשית ומעשה מרכבה (חג" יד:), וכן היכולת להחיות מתים, כמובא שם בגמרא (כתו׳ שם).

אמנם אנו, איננו במדרגה זו. אנו צריכים ימי־מנוחה, וצריכים לנוח בצהריים ובלילה, וכל־שכן בשבת. אבל לפחות על סדרי הישיבה יש לשמור. להיות ״נוצר תאנה״, ולשמור לפחות על הגרוגרת הקטנה שבידינו.

וכל אחד יעריך היטב, מתי באמת הוא חייב לעזוב את צלם המגן של ענפי התאנה.

מפני שאנו בטוחים, שמי ־ ורק מי – שינצור את התאנה היטב – יזכה בעזרת ה׳ לאכול מפריה הבשל והמתוק.

*

מהי קנאות אמת, וכיצד ננווטה לשם שמים?

[הרב נבנצל]

״פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי״ (במד׳ כה, יא). מעשהו של פינחס בן אלעזר, מעלה לדיון נושא השב לא-אחת אל המודעות הציבורית: הקנאות לשם־ה׳, ומקומה בחייה הציבוריים של האומה.

האם יש ביהדות מקום למעשים חריגים, הסותרים את אמת־ההלכה הרגילה בה אנו מחוייבים?

או שמא, יש לשלול אותם תכלית השלילה והגינוי?

נראה שבשאלה זו, חייבים אנו להיזקק למעשה הקנאה הראשון בדברי־ ימי עמנו: מעשה שמעון ולוי בשכם.

מעשה שמעון ולוי

על־פניו, סותר מעשה שני האחים, את אמות־המידה אליהן אנו מחנכים תמיד: לא מצאנו ששמעון ולוי ניסו להקדים ולהסביר לאנשי שכם, את החומרה בה הם רואים את מעשה שכם בן חמור ״נכבדם״ (ברא׳ לד, יט);

לא כתוב שניסו לשכנעם להחזיר את דינה ו'לחסל׳ את הפרשה בשקט, או אולי לעשות ״סולחה״, כמקובל בארצות המזרח. הם פשוט נטלו חרב ודנו את כל תושבי שכם למיתה, מבלי להסס ״להפר הסכמים״, ולהשתמש בעורמה בעניין ברית-המילה.

מהי עמדתו של יעקב אבינו, אביהם ורבם, הנביא ומגדולי הסנהדרין שבאותו דור? – יעקב אינו מסכים עמם: ״עכרתם אתי להבאישני ביישב הארץ… ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי״ (שם, ל). כלומר, אין בדברי יעקב טענה נגד עצם המעשה שביצעו, נגד הצד המוסרי שבו, אלא שמבחינה הגיונית אין זה מעשה מוצלח:

בית יעקב מצוי בנחיתות מספרית, לעומת גויי הארץ שמסביב. ואכן התורה מעידה, שרק בזכות ״חיתת אלקים״ שנפלה על תושבי הערים שבאזור, לא יצאו אלה לרדוף אחר יעקב ובניו (שם לה, ה).

היינו: שמעון ולוי הכניסו את בית יעקב לסכנה של לוחמה עם עמי כנען, ויעקב טוען נגדם כך: גם אם נניח, שהמעשה כשלעצמו מוצדק ־ הרי שעדיין לא נתקבל ציווי לכבוש את ארץ ישראל, וממילא אסור להסתכן ולהתגרות ביושב הארץ.

מה שהיה ־ הוא שיהיה

ומה עונים שני האחים לטענתו זו? – "וייאמרו, הכזונה יעשה את אחותנו?!״ (שם לד, לא). תשובתם זו, ניתנת להסבר בשני מהלכים שונים: ניתן לומר, ששמעון ולוי עונים: אין כל מקום לחששו של יעקב.

הגויים לא יחשבו שבאנו לבצע ״כפייה דתית״, ולאכוף את ז׳ מצוות בני־ נח שהם חייבים בהן

[וכדברי הרמב״ם הל' מלכים ט, יד] שאנשי שכם נתחייבו מיתה משום שעברו על ז׳ מצוות בני־נח,

ולא העמידו לדין את שכם בן חמור. וע״ע רמב״ן לברא׳ לד, יג).

עובדה – מוסיפים האחים ־ שעד שחטפו את אחותנו, שררו בינינו יחסי שכנות תקינים!

אתה אפילו קנית מהם שדה, ותיקנת סדרי מסחר שהביאו להם רווחה חברתית (ברא׳ לג, יח; שבת לג:).

הגויים יבינו ודאי, שאנו רק מוחים על חילול כבוד אחותנו; הלא גם הם נזהרים בדבר (הנח׳ בלק א)

וכידוע, הם עצמם נוקמים באכזריות על חילול כבוד־המשפחה.

אם כך, מה משיב יעקב לטענת בניו? – דומה שהתורה משיבה במקומו: ״ויהי חיתת אלקים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב״. הגויים, לא נטו לראות את הפרשה כפי שחשבו שמעון ולוי לתומם… לולא שה׳ הפיל עליהם את פחדו – היו כולם מתנפלים על בית יעקב. כי גויים – לעולם לא יקגלו תירוצים מיהודים!

האו״ם התכנס בדחיפות כדי לגנות את ישראל ובניו!

הועלתה הצעה להטיל עיצומים כלכליים ואמצעי־ענישה להרתעת ה״תוקפנות הישראלית״, אלא שלמזלנו – ה׳ הטיל ״וטו״… כך ניתן לראות את מהלך השיחה, שבין יעקב לבניו.

אך דומה, שניתן לומר מהלך אחר, פשוט וכולל יותר, ובו נתרכז בעזרת ה׳:

מלתו האחרונה של יעקב

שמעון ולוי, אינם סותרים את הערכת־המצב של יעקב, המזהיר מפני הסכנה. הסכנה אכן קיימת ־ מודים הם – אך למרות הסיכון והסיבוכים העלולים לנבוע, אי־אפשר לעבור לסדר-היום לאחר מעשה נבלה שכזה: ״הכזונה יעשה את אחותנו?!״.

המעשה, סותר את כל ערכי המוסר. אמנם לפי הסבר זה, טעונה תשובתם ביאור, משום שאינה ממין הטענה כלל: אביהם טוען שאסור היה לעשות את שעשו משיקול של פיקוח־נפש – ואילו הם משיבים, שיש הצדקה מוסרית למה שעשו!

יעקב טוען שהמעשה מסוכן – והם משיבים שהמעשה מוצדק! איזה היגיון יש בתשובה שכזו?

(בהמשך דברינו, ננסה לענות בעזרת ה׳ לתמיהה זו, ולהבין את עמדתם).

ליעקב טענה גם על עצם מעשה הקנאות

ואמנם, למרות שהמשפט החותם בדו-שיח הוא של שמעון ולוי ־ עובדה המטעה לחשוב, כאילו אין ליעקב תשובה לטענתם ־ הנה גילה יעקב את דעתו, בתוכחתו לשמעון ולוי בפרשת ״ויחי״. שם, בעת ברכתו לבניו קודם האספו־ אל עמיו, רואים בבירור שמלבד הטענה ההגיונית של הסכנה – והחשש מפני תוצאות המעשה, הרי שיש ליעקב טענה, גם על עצם מעשה הקנאות עצמו.

הוא אומר: ״שמעון ולוי אחים, כלי חמס מכרתיהם״ ־ מבאר רש״י על־פי המדרש: ״אומנות זו של רציחה, חמס היא בידכם; מברכת עשו היא. זו אומנות שלו היא ואתם חמסתם אותה הימנו״ (ברא׳ מט, ה; בר״ר צט, ו).

במעשה שכם, גזלתם כביכול מעשו את מידתו השלילית. נימה זו של גינוי חריף, גם מסתיימים דבריו אליהם: ״ארור אפם כי עז ודברתם כי קשתה…", והמסקנה מכל האמור היא־ ״…אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל״ (ברא׳ שם, ז).

האמנם נענש לוי?

פשוט לכאורה, שיעקב מסרב לברך את שמעון ולוי בשל המידה השלילית שבנפשם, וכפי שעשה גם לראובן, אותו הוכיח על מידת הפחזות שבו.

אלא שעלינו להבחין: למרות שבגין המידה השלילית שנתגלתה בהם, לא נמצאו שלושת השבטים הללו ראויים בעיני יעקב לברכה, כלומר: לנשיאת תפקיד עתידי בישראל ־ הנה יש בזה הבדל ניכר בין השלושה:

מראובן אכן נלקחו הבכורה, הכהונה והמלכות שהיו אמורות להינתן לזרעו (ראה אתקלוס לברא׳ מט, ג-ד);

אותה מידה של ״פחז כמים״, של חוסר מתינות וישוב־הדעת, הותירה את ראובן ללא כל תפקיד בעם ישראל.

ואילו בלויההפך הוא הנכון: לוי הוא השבט, שנבחר לתפקיד הנעלה של עבודת-ה׳;

שדווקא ממנו יצאו מנהיגים ונביאי־עם כמשה, אהרן ומרים, ועד היום, זהו השבט היחיד שעדיין ניתן לזהותו וליחסו בעם ישראל, בכהניו ולוייו.

כיצד יתכן איפוא שדווקא לוי הננזף, יהיה מעולה מכל שאר השבטים שנתברכו במפורש?

מה גם שהרמב״ם אומר, שיעקב עצמו מינה את לוי אחריו לראשות-הישיבה במצרים, ״וציווה את בניו, שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה״ (הל׳ ע״ז א, ג);

כלומר, יעקב ממנה את לוי כ מ מ ש י ך ־ ד ר כ ם של אברהם, יצחק ויעקב! הכיצד?

שאלות אלה, מחייבות אותנו לראות באור אחר את דברי יעקב לשמעון ולוי,

ומתוכם, נלמד על יחסו של יעקב למידת הקנאות בכלל.

פיזור הקנאות – ברכה לכולם!

אכן הקנאות, היא מידה קשה ומסוכנת מאוד, ולכן ״ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה…״ מתוך צפייה למרחוק על חיי העם העומד לקום מבניו, מבקר יעקב קשות את ״אפם״, את המידה שאימצו לעצמם, משום שיש בה כדי להרוס עולם ומלואו.

ומשום כך ־ ממשיך יעקב מיד ־ משום שבחרו במידה זו, ״אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל״. יש עצה! אומר יעקב; אם רוצים ששמעון ולוי ישתמשו באופן חיובי בכוחות-הנפש שלהם, אם רוצים שיביאו ברכה לעצמם ולעולם כולו ־ אין מנוס מפיזורם והפצתם בכל ישראל.

הפיזור של שמעון ולוי אינו רק עונש, אלא גם, ובעיקר, תיקון!

לאפשר להם שימוש נכון, במידות הנפש הגנוזות בהם. לכן, נעשו בני שמעון סופרים ואנשי חינוך, הדרושים גם בישובים מרוחקים,

ובני לוי נפוצים לחזר על הגרנות, כדי לקבל מישראל תרומות ומעשרות (בר״ר צט, ו).

ונבאר את התיקון שיש בכך, במשל:

אדם שרוצה למלוח היטב סלט שהכין, הריהו מטיל לתוכו מלח – אך בכך אין די. הוא חייב גם לערבב אותו! לפזר את המלח בכל רחבי הקדירה, ובכך ישיג שתי מטרות:

א) המלח לא יהיה מרוכז במקום אחד, כי ריכוז מרובה של מלח – מקלקל את כל המאכל.

ב) המלח מגיע לכל פינה, ונותן את הטעם הדרוש, הרצוי, בכל המאכל.

כך רואה נביא-ה׳, את עתידם של שמעון ולוי:

ראשית, יש להפריד אותם, כדי שהפיזור יחליש את חום הקנאות ועזותה:

הן בכך שבכל קנאי בודד קיימת קנאות נמוכה, והן בכך שהשבטים בהם יפוזרו, ימתנו אותם מעט.

אך מנגד, חייבים לפזרם כדי לחזק את הקנאות בישראל.

כדי שבכל שבט תהיה מעט קנאות, הנצרכת לקיומו של עם! כי עם החובה לרסן את הקנאות – יש גם להתסיס את המתינות היתרה, זו הגובלת באדישות.

קנאות חיובית בזרעו של לוי – משה והמכה, ובנות יתרו

ואמנם, אם נעקוב אחר פעילותם של בני לוי בעם ישראל, במהלך הדורות, ניווכח שלוי אכן מילא את ציפיות אביו, ובניו שאחזו במידה זו בתקופות השונות, עשו בה שימוש מבורך:

משה רבנו, נינו של לוי, מתחיל את דרכו בראיית סבלות אחיו! כשראה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו הוא קם והורגו בו־במקום.

כמי שהיה בן- בית בארמון פרעה, היה משה יכול להתלונן מן הסתם על המצרי בפני הממונים עליו, ואפילו בפני פרעה עצמו ־ אך הקנאות העוברת בתורשה מזקנו, מעירה את רוחו לקיים במצרי את המגיע לו על־פי ההלכה, בשל מעשיו (ראה רש״י לשמות ב, יא, ושפתי חכמים אות ז).

זאת למרות, שנכנס בכך לסכנת־נפשות ונאלץ להימלט למדין.

ואגב, גם שם ממשיכה הקנאות לצדק לפעפע בו:

למרות שראה את המוות מול עיניו, כשרצו להמיתו על הריגת המצרי (ירוי ברכי ט. א) – אין משה ׳״לומד לקח״, והוא קם ומושיע את בנות יתרו מיד הרועים (שמות ב, יז). הפעם, הרי לא מדובר אפילו בנערות יהודיות עשוקות; משה הנרדף על-צוואר, היה יכול למשוך ידיו מן העניין, ולא לקנות לעצמו יריבים חדשים בארץ הזרה, אליה הצליח להימלט. אך זהו טיבה של קנאות אמיתית: היא אינה מצליחה להשתבץ במסגרות של היגיון קר וצרוף – וכפי שנרחיב להלן.

וכך גם בשבט לוי כולו, בשעת מעשה העגל. למרות שרוב-רובו של העם לא עבד לעגל, בכל זאת רק שבט לוי נענה לקריאת משה ״מי לה׳ אלי" והרג ״איש את אחיו… ואיש את קרבו״ החוטאים (שם לב, כו־ז).

ועל כך נשתבחו לדורות בברכת משה:

״האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר… כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו״ (דבר׳ לג, ט). ואף שהיו ודאי צדיקים נוספים בעם באותה שעה ־ כיהושע, כלב ואחרים, שאולי נענו לקריאת משה ־ אבל כשבט שלם, היה זה רק לוי שקם לבער עבודה-זרה מישראל.

תעוזתו של פנחס

מהו, איפוא, טיבה של אותה קנאות חיובית? מה אופייה?

האם כל רגש קנאה העולה בלב לשם מצווה, הוא מאותה קנאות חיובית ומשובחת?

תשובה לכך נמצא בפרשתנו, במעשהו של קנאי נוסף מבני־לוי, הלא הוא פינחס בן אלעזר ההורג את זמרי בן סלוא.

גם כאן, כבמעשה העגל, מדובר בהריגת יהודי שלא בידי הרשות המוסמכת לכך – אך בהבדל בולט:

בעוד שבעגל נעשה הדבר בציווי מפורש של משה, אדון הנביאים, הרי שפינחס הרג את זמרי, אף ללא סמכות זו של הוראת-נביא. וכאן מתעוררת שאלה חמורה: חז״ל אומרים (סגה׳ פב.) שפינחס פעל מכוח ההלכה האומרת, ש״הבועל ארמית ־ קנאין פוגעין בו״, ולכן העז לפגוע בזמרי. אך האם לא ראה פינחס, את משה והסנהדרין ה״בכים פתח אהל מועד״ באותו רגע (במד׳ כה, ו) ואינם עושים מאומה?

האמנם חשב עצמו ל״קנאי״ גדול יותר אף ממשה, אדון כל הנביאים ונאמן בית־ה׳?!

זאת ועוד: הרי מוכח מן הגמרא לעיל, שגם משה ידע את ההלכה ש״קנאין פוגעין בו״ – ואם כך,

מי לנו גדול ממשה עצמו בקנאה לה׳ ולמצוותיו? הרי אף על משה עצמו קשה: מדוע לא קם הוא ופגע בזמרי?

שמא תאמר, משום שהיה זקן ותש כוח ־־ אבל הרי התורה מעידה שאפילו ביום מותו ״לא כהתה עינו, ולא נס לחה״ (דברי לד, ז); אפילו הלחלוחית שבבשרו לא נתייבשה חרף גילו המופלג, וכוחו היה במותניו פעלם צעיר.

מהותה של קנאית אמיתית

– אלא שכאן אנו למדים, על תנאי הכרחי להופעת הקנאה הראויה.

תנאי יסודי, שהוא הנותן למעשה את כל תוקפו החיובי, ובלעדיו – הופכת הקנאות לאיסור חמור, ודינה בהשתוללות חסרת־רסן. תנאי זה, מקורו בדברי הבורא עצמו:

״פינחס בן אלעזר… השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם״! פינחס ־ מעיד ה' קינא ממש את ״קנאתי״ שלי! המיוחדת אן ורק לי! קנאה שכל-כולה לשם-שמים בלבד, שלא היתה בה כל מחשבה וכוונה צדדית. רק קנאה טהורה שכזו, יכולה היתה להציל את ישראל מכיליון, ״…ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי״. אין ספק: זוהי דרגה שקשה מאוד להגיע אליה. קשה לאדם להתעלם מן השיקולים הרבים ״ החיוביים! – המצויים בכל מעשה, ולבצע אותו אך ורק משום כבוד-ה׳; משום שה׳ אינו סובל קשר זה שבין יהודי וגויה. ולכן, לא ביצע משה את מעשה הקנאה בזמרי. שכן חז״ל מסרו (סנה׳ שם) שזמרי בא עם המדיינית לפני משה, ושאל בנוכחות כל הקהל: ״משה! זו אסורה או מותרת? ואם תאמר: אסורה – בת יתרו מי התירה לך״!…

זמרי פגע במשה בנקודה אישית, ומשה חשש שעקב כך לא יוכל לפגוע בזמרי בקנאה שכל כולה לה'!

נקודה דקה-מן-הדקה של נגיעה-אישית עלולה להצטרף למעשה, ולא תהא זו קנאה טהורה לה'.

ואפילו יצליח להתגבר על נגיעתו האישית, הלא תתעורר ביקורת ציבורית נגדו, ויטענו שוודאי הרג את זמרי משום שהעליבו בפומבי, וכו'.

גדלות פינחס היתה, שחש בבירור שהמניע היחיד בנפשו ״ הוא אך ורק כבוד שמים!

אף, שגם לו היו יכולים להיות שיקולים צדדיים שכולם מצוות: מחאה על הפגיעה במשה מניעת פגיעה ביחוסו-שלו, שהרי גם הוא מצאצאי יתרו (סוטה מג.) הריגת זמרי המורד במלכות משה? הצלת ישראל מהתבוללות ־־

אך יודע תעלומות מעיד, שלא היה דבר מאלה בלב פינחס! שכן כל אלה הן אמנם מצוות לכל הדעות, ברם אין בהן הצדקה לפרוץ את גדרי ההלכה המוסמכת! מורד- במלכות, למשל, חייב לעמוד לדין.

רק ״הבועל ארמית ־ קנאין פוגעין בו״ ללא בית-דין, ולקנאי נחשב, מי שהשיקול היחיד המנחה אותו הוא, שה׳ אינו סובל קשר זה שבין יהודי וארמית.

ואכן, לדעה אחת פינחס הוא אליהו (שנא׳ בו: ״קנא קנאתי לה'" – מ״א יט, יד) ועל אליהו נאמר, שתבע כבוד האב ולא כבוד הבן (ב״מ קיד ־ רש״י ד"ה: לאו כהן מכילתא).

קנאות טהורה: חברתה של אהבת-ישראל

זוהי הקנאה המשובחת. קנאה בה מבטל אדם את כל אישיותו, רצונותיו ומחשבותיו כלפי דבר-אלקים, ורק קנאה זו, משתלבת ומסייעת בבניינו של עולם;

מצילה את ישראל – וממילא את העולם כולו.

לכן זכה פינחס במעשה זה של הריגת אדם, לכהונת-עולם ״לו ולזרעו אחריו״ (ערש"י לבמד׳ כה, יג) מינוי שסבו – אהרן – זכה לו, בשכר ״וראך ושמח בלבו״ (שמות ד, יד; שבת קלט.),

בזכות שהיה אוהב שלום ורודף שלום. אם השכר לשני המעשים שווה – משמע שאין סתירה בין המעשים! קנאות אמיתית, אינה סתירה לשלום ולאהבת־ישראל, משום שקנאה טהורה, נובעת מאהבת־ה׳, וגם אהבת ישראל נובעת מאהבת-ה'!

דהיינו: לאהבת־ישראל, מגיעים באמצעות אהבת-ה׳, משום שאהבת ישראל היא מצווה מהתורה, שאהבת-ה׳ מחייבת לקיימה כשאר המצוות. הקנאה האמיתית להא נובעת איפוא בסדר זה: האדם מגיע להכרה, שעם ישראל אינו יכול להתקיים במצב השפל בו הוא מצוי,• וכפי שמעיד ה,, שלולא פינחס היה מכלה חייו את עמו. תגובתו המיידית של האדם לנוכח ־מצב כללי קשה זה, היא דבקות-אישית מוגברת בה,; חיזוק הכרתו הפנימית בה׳ אלקי השמים והארץ, כמציאות האמיתית היחידה בכל הנמצא. לתקן את המצב, את החברה – לא קל, אבל לחזק את עצמי, אני בהחלט יכול. כתוצאה מהעפלה רוחנית זו ־ מופיעה הקנאה הטהורה לה'! כי כל מחשבות אותו אדם נתונות בשאלה אחת: מהו רצון ה'?

ומאחר שאין ענייניו האישיים תופסים מקום בהכרתו, וכל־כולו אלקות צרופה – הופכת אותו עובדה זו למעין ״שגריר״ האלקות בעולם, ואז פורצת מתוכו קנאת-ה׳ בטהרתה!

זהו: ״בקנאו את קנאתי״. פינחס היה כלי נאמן, להופעת קנאת־ ה׳ בעולם!

בדיוק כפי שהמכוון את מכשיר-הקשר שלו לתדר הנכון, ישמש כלי שדרכו יושמעו בדייקנות, גלי־הרדיו שמקורם בתחנת-האם.

דבקות עילאית כזו בה', מביאה ברכה לעולם ומבטלת גזרות קשות, ובכך, היתה קנאותו של פינחס באותה שעה, לאהבת-ישראל הגדולה ביותר. נסכם ונגדיר כך: קנאה אמיתית לה׳, אינה מתחילה במעשה הקנאה עצמו, אלא בדבקות בבורא. הקנאה לה׳, היא סיומו של תהליך נפשי פועל-יוצא, של ביטול־עצמי והתמזגות במקור־המקורות, שכל סמכויות המשפט בידו. ללא דבקות קודמת זו, אין עושה המעשה יונק את כוחו ממקור הסמכות הראשי, וממילא אין לו כל סמכות לדון! נותר בעינו המצב הרגיל, בו בית- הדין הוא הגוף היחיד, עליו האציל הבורא מסמכותו האלקית.

הבנה חדשה בדברי האחים ויעקב

ובזה נשוב לדו״שיח שבין יעקב ובניו, וגבין אותו בצורה עמוקה יותר.

שמעון ולוי טוענים כך: הגם שקיימת סכנה בהריגת תושבי שכם ״אך הדבר נבע מקנאה טהורה לה׳!

אלקים מתעב מעשים כזה שביצע שכם, ואנו יישמנו את רצונו בעולם!

שיקול של פיקוח־נפש, לא יעצור את הופעת רצון ה׳ בעולם.

ויעקב משיב: עקרונית, אתם צודקים בהחלט; אבל אין בכך הצדקה לפעולת־הענישה שלכם, משום שהרס שכם לא בוצע מתוך כוונה שלמה לה׳! במעשה היה מעורב גם שיקול אישי, ולכן צריך לחשוש מהתקפה של הגויים.

ואם תאמר: מדוע לא אמר להם זאת יעקב במפורש, בפרשת ״וישלח"? –

לכך ניתנות להאמר שתי תשובות, שאפשר גם למזגן לאחת:

א) כהסבר רש״י (לדבר׳ א, ג) שמשה המוכיח את ישראל רק לפני פטירתו, למד זאת מיעקב, שהוכיח את בניו רק סמוך לפטירתו – מחשש שמא יפרשו ממנו. מסיבה זו, לא רצה יעקב להוכיח אז את שמעון ולוי במפורש.

ב) יעקב לא ראה צורך להוכיח אותם במפורש, משום שפיהם אמר כבר הכל.

היינו: לעתים מתנהל ויכוח, בו כל צד מדבר גבוהה על ה״עיקרון הרעיוני העמוק״ שבטענתו. לפתע, פולט אחד הצדדים מלה, המסגירה את האמת שמאחרי דבריו ה״נשגבים״… כולם מבינים, שעמדתו אינה אלא שיקול אנוכי צר. וכך אירע גם כאן: ברגע שהאחים אמרו, ״הכזונה יעשה את אחותנו״ ־ לא ראה יעקב עוד צורך להגיב…

כי אם המניע היה קנאה טהורה לה׳ הפורצת למראה תועבה, מדוע הדגשתם שמדובר ב״אחותנו״?

ואם היתה זו סתם נערה?… וכיוון שהודו שהיתה בהם גם נגיעה־אישית שלאחותם נעשה המעשה, לכן קילל יעקב את ״אפם״ שנתנו לו דרור.

וכפי שראינו, לוי אכן הבין את הדרוש תיקון. בני לוי, הקפידו מאז להגיע לרמה רוחנית גבוהה, המבטיחה הופעת קנאת-ה׳ טהורה. והוא שהעידה התורה בפינחס, כשאמרה רק ש״איש מבני ישראל בא״ עם מדיינית, מבלי לגלות שמדובר בזמרי, נשיא שבט בישראל!

שלוש פעמים חוזרת התורה על הביטוי הסתום ״איש ישראל״! להדגיש, שלפינחס לא היה כל הבדל בין

סתם איש ישראל, לבין נשיא שבט; קנאת-ה׳, היא שעמדה לנגד עיניו.

קנאת החשמונאים ־ לשם ה׳ בלבד

וכך, פוגשים שוב את שבט לוי במהלך הדורות כשהוא חמוש בקנאה טהורה לה׳,

והפעם בימי מתתיהו החשמונאי. מתתיהו לא החל את דרכו ב״תנועת שחרור לאומית״,

כפי שמנסים להציג זאת,

וגם לא כפי שכתב ביטאון הנוער הקומוניסטי, שהיתה זו ״מלחמת האיכרים היהודים נגד האימפריליסטים היוונים״…

אם לסמוך על דברי ספר חשמונאים ־ המרד הגדול החל בהריגת מתיוון!

מתתיהו לא יכול היה לראות יהודי העובד עבודה־זרה ־ ועוד בשעת־השמד ־ והוא קם והרגו, למרות שלא היתה שם התראה ולא בית-דין מוסמך. הקנאה למצוות-ה׳, היא שדחפה אותו לקום ולעשות,

ורק א ח ר-כ ך ועקב כך, הרג את נציג-המלך, ולבסוף השיג עצמאות מדינית.

אך כל העניינים הללו ־ החשובים כל אחד לעצמו – היו רק תוצאות של קנאה טהורה לה׳!

קנאה, שהיא עצמה תוצאה של דבקות אישית עליונה בה׳.

ובימי מתתיהו, כבימי פינחס, לולא קנאה זו ־ לא היה, חלילה, שם ושארית לעם ישראל. אולי היו נותרים חסידים במערות (שהרי ה׳ הבטיח שעם ישראל לא יכלה) ־ אבל עם ישראל כפי שהוא היום, קיים גם הודות לקנאי־ ה׳ אלה, שפעלו שלא במסגרות המוסמכות:

במעשה העגל, במעשה זמרי, ובימי החנוכה.

ואגב: בתקופת החשמונאים רואים אנו, כיצד הוגשמה תוכניתו של יעקב בפיזור הקנאים בכל ישראל:

בני לוי, החשמונאים, הם שהתסיסו את כל העם, ועוררוהו לצאת ולהילחם לשם ה'.

כיצד מביאים להופעת נסים?

ראיה מאוחרת לכל המהלך שהזכרנו, מצויה בגמרא (ברכ' כ.}: רב פפא שאל את אביי: מדוע התרחשו נסים לבני הדורות שלפנינו, ואילו אנו מתפללים, צועקים ומתענים על צרותינו – ואיננו נענים? (ר׳ פפא מוכיח שם, שאין הסיבה בכך שבכי אותם דורות היו עדיפים בלימוד התורה, בכמות או באיכות).

עונה לו אביי, ורבותי שימו לב לתשובה: ״קמאי, הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת־השם״; הראשונים, היו מוסרים נפשם על קדושת־השם, ולכן היו נענים באופן מידי מן השמים! ואילו אנו, איננו מוסרים נפשנו על קדושת-השם. ובמה התבטאה מסירות-הנפש של הדורות הקודמים?

מביאה הגמרא דוגמה: רב אדא בר-אהבה הלך בשוק, וראה אשה הלובשת על בגדיה ״כרבלתא״, שלאחד הפירושים הוא חלוק־עליון אדום ( (כרבולת התרנגול) המושך את עין הבריות! בגד, שאינו ראוי לבת-ישראל. רב אדא לא יכול היה להבליג: ניגש וקרע את הבגד היקר. תבעה אותו האשה לדין, ואז התברר שכלל לא היתה יהודיה כי אם גויה. כששמע רב אדא שהשופט חייבו לשלם סכום עצום של ארבע מאות זוז, שאל את האשה לשמה ־ והיא ענתה: מתון. הפטיר רב אדא ואמר: ׳מתון מתון־ שווה ארבע מאות זוז׳.

יש כאן משחק־ מלים: שם האשה, מתון, הוא גם מאתיים בארמית! ״מתון מתון״, מאתיים ועוד מאתיים – הוא הסכום שחוייבתי לשלם.

אך רש״י מביא פירוש נוסף, שרב אדא התכוון במלה מתון, למתינות: אם הייתי ממתין מעט ומברר, אם הייתי ״מתון מתון״ – הייתי חוסך ארבע מאות זוז.

ולכאורה הגמרא אינה מובנת: אם רוצים להביא ראיה למסירות־נפשם של הראשונים על קדושת־השם ־ איזו ראיה יש מסיפור זה? הלא מדובר כאן בדוגמא מאוד לא מוצלחת! במקרה שיסודו בטעות!

הרי התברר, שכלל לא היתה מצווה במעשה הקנאה של רב אדא, שכן הוא עצמו מודה שאם היה מתון יותר, לא היה עושה את המעשה. וכי לא היה לחז״ל סיפור מוצלח יותר, על קנאה נכונה לשם־שמים?!

מעלת הראשונים: ראיית החטא כאש!

־ אבל הגמרא מעידה כאן, רבותי, שקנאה זו שפיעמה ברב אדא – היא-היא הקנאה האמיתית! קנאה, שאינה מאפשרת לבעליה לעצור ולשאול אם מדובר ביהודיה או בגויה ־ היא מעלתם הגדולה של אותם דורות!

כי אם ישאל אדם: מה הדין כשרואים אשה בלבוש כזה? ־ נאמר לו שגם גזל גוי אסור, ושקריעת הבגד תגרום חילול-השם! בכל העיתונים יזעקו הכותרות: ״החכם היהודי השתולל בלב השוק!״.

השכל הישר, מחייב איפוא להיות מתון, ולגשת לשאול לזהותה. ואפילו היא יהודיה, הרי צריך להקדים ולדבר אתה! אולי אינה יודעת! יש לנסות ולקרב בדרכי נועם וכו'.

אבל חז״ל מדגישים, שמעלת רב אדא היא שהוא אינו יכול להמתין ולשאול!

כי כשרואים אנשים לכודים בלב אש בוערת – לא מחפשים את בעל המים, כדי שירשה להשתמש במימיו! קודם כל מצילים את האנשים, ואחר כך משלמים עבור המים.

מעלת הקדמונים היא אם־כן, שלבוש פרוץ היה אצלם כאש בוערת ממש!

באמצעות המתינות, היה רב אדא מרוויח אמנם ארבע מאות זוז – אבל מה היה מפסיד? שלא היו מתרחשים נסים בזכותו ובזכות הדומים לו!

וכך בדיוק בפרשתנו: פינחס, לא היה היחיד שקינא לה׳ באותו יום: הלא בשעה שהרג את זמרי, ישבו ראשי הסנהדרין שעות ארוכות ־ יתכן אף יום־יומיים – דנו את החוטאים למיתה והוציאום להורג, כפי שהזכרנו לעיל.

מדוע איפוא לא נחשבו גם אותן המתות בית-דין, לקנאת ה׳ שתציל את ישראל מכיליון?

מדוע ״ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי" היה רק בזכות פינחס!? ויותר מכך: לא די שאותם דיינים לא הצילו את העם במעשיהם, אלא אפילו את עצמם לא יכלו להציל מכיליון לולא מעשה פינחס! מדוע?

המעשה במהרי"ל דיסקין וגוילי הס"ת שהובאו לפני אביו, ובעקבות זה אמר שהוא חומץ בן יין

כך גם כאן –

אותם שופטים, דנו את החוטאים לפי גדרי ההלכה הרגילים: פותחים ״שולחן ערוך״, מעיינים בפרשניו הש"ך והט״ז, והשכל מכריע את הדין.

אבל פינחס ־־ הכריע עם לבו! לב חם של ״קנאין פוגעין״ במבזי דבר-ה'!

שיקול טוב, הכרעת השכל ־ יפים הם כדי להיות שופט מצויין בסנהדרין – אך לא כדי לעצור את המלאך המשחית! פינחס לא דן את זמרי על־פי דין, ניתן אולי ללמד זכות על זמרי: ראשית, הרי גדל במצרים ־ אולי יש לו דין ׳תינוק שנשבה׳? שנית, הרי גדל "בסביבה חברתית עויינת" אולי יש לו ״משקעים נפשיים של ילדות קשה״, כפי שאומרת הפסיכולוגיה המצרית המודרנית? ושלישית… ־ אך כל זה הוא עניין לעורכי־דין ולסנהדרין.

מי שלנוכח מעשה תועבה, עולה במוחו שיקול כלשהו – אסור לו לפגוע בחוטא! ולכן רק קנאי אמיתי, המחובר ישירות למסוף המרכזי של קנאת-ה׳, משם גם נשלח המשחית – הוא המסוגל לעוצרו ולבטל את שליחותו!

הקנאה הטהורה אינה נמלכת כהיגיון

גם מתתיהו החשמונאי, אם היה שוקל בהיגיון צרוף, היה מסיק שהריגת מתיוון אחד לא תועיל מאומה:

תנועת ההתיוונות כבר פשתה בעם, ונאמני ה׳ היו מעטים, חלשים וחסרי־סיכוי נגד חילות יון האדירים.

אבל הקנאה לכבוד ה׳ ולמצוותיו, הניעה אותו לפעול מעבר להיגיון! ולכן, היה גם נצחונו מעל לכל היגיון!

כשם שדבקותם בה׳ של רב אדא וחבריו, שהיתה מעל להיגיון – גרמה להתרחשות נסים, שהם מעל להיגיון.

מובן מאליו, שאין לשכוח את העיקר הגדול שהדגשנו לעיל: הדבקות בה׳ אינה במעשה הקנאות עצמו.

הקנאה המתגלה לרבים תהא קנאה אמיתית ורצויה, דק אם קדמה לה דבקות נפשית בה׳;

רק כשעמל האדם בקנאות עצומה לזכך את נפשו, מכל סיג של אי-ציות לדבר-ה׳! לאחר עבודה מאומצת בנפשו פנימה – תוכל לפרוץ מנפשו הטהורה קנאה טהורה לה'.

פורץ מסגרות שלא על פי התורה

ומי שאינו מבין אל-נכון, את הסכנה הטמונה בקנאות ובפריצת המסגרות; את סכנת ההרס עליה התריע יעקב בחריפות – יביט אל אחריתו של שבט שמעון, בפרשת זמרי. דווקא על רקע מעשהו הנשגב של פינחס בן לוי, מתגלים בני שמעון באותה שעה – בקלונם (שהרי בני השבט הם שעוררו את נשיאם לחטוא – סנה׳ פב.).

זרעו של שמעון, שירש מאבי השבט את תכונת התעוזה לפרוץ מסגרת – לא הצליח לנוט מידת-נפש זו בצורה מבוקרת, ועשה בה שימוש הרסני. שכן לגודל מעלתה של מידת הקנאה ־ כך גם עצום הסיכון למשתמש בה, בלב שאינו מזוקק שבעתיים לה׳ בלבד.

לבצע עבודה יסודית

גם אנו חוזרים ושואלים רבות, את שאלתו של רב פפא: מדוע לראשונים היו מתרחשים נסים, ואילו אנו צועקים ואיננו נושעים? עד כמה זקוקים אנו לקנאים אמיתיים לשם-ה׳ – ועד כמה רחוקים אנו ממעלה זו.

אם משה רבנו נמנע מלקנא לה׳, מחשש לכוונה שאין כולה לשם־שמים ־ מה נאמר אנו? מה יכול איפוא כל אחד מאתנו, לעשות בשטח זה? – כמובן, להתחיל מן הבסיס עליו עומדת קנאת־המעשה ־ הלא היא הקנאה בנפש פנימה. לחנך את עצמנו, לחוש בסכנה הנוראה שיש בכל מעשה המנוגד לתורה!

לראות בו כאש בוערת לדעת ולהבין, שהסכנה האמיתית לעם ישראל אינה בעמדותיו המדיניות של ״גוש אמונים״ – כפי שה״שמאל״ טוען – ואפילו לא בעמדותיו המדיניות של ״שלום עכשיו״ – כפי ש״גוש אמונים״ טוען ־

אלא בחילול שבת, בפריצות, בחינוך לכפירה, בשפיכות דמים, בגזל ובשוד! אלה מחריבים את הארץ, ולא אחר!

— ★ —

עם זאת, אל לנו להתייאש! אם נתמיד לטהר את לבנו בתחושות אלקיות אלה – נזכה להיות כלים ראויים להופעת דבר־ה׳ וקנאתו באמצעותנו.

שהרי את שאלתנו ושאלת רב פפא, שמע כבר זכריה הנביא מפי מלאך ה׳: ״ה׳ צבאות! עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים ואת ערי יהודה?״. תשוקתנו היא, לזכות להמשך הנבואה:

״ויען ה׳ את המלאך הדבר בי, דברים טובים, דברים נחמים. …כה אמר ה׳ צבאו־ת: קנאתי לירושלם ולציון קנאה גדולה. וקצף גדול אני קצף על הגוים השאננים, אשר אני קצפתי מעט ־ והמה עזרו לרעה״ (זכר׳ א, יב-טו). ונאמר (ישע׳ לז, לב): ״כי מירושלם תצא שארית, ופליטה מהר ציון – קנאת ה׳ צבאו־ת תעשה זאת״!

 

*

מנה גדושה של טוב עין

[משה ומסי"נ לחפש מנהיג לישראל לאחר מותו – טוהר המידות של משה רבינו ע״ה – הרב אסולין במעין גנים]

א.

כתיב בפרשה (כ״ז. י״ב) ויאמר ה׳ אל משה עלה אל הר העברים הזה וגו' ונאספת אל עמך. מפורש כאן שהשי״ת מצוה את משה רבינו ע׳׳ה לעלות אל הר העברים ולהסתלק מן העולם, ולא יכנס לארץ ישראל.

והנה ראוי לנו להתבונן בפסוקים אלו; עד כמה היה משה רבינו מסור לעם ישראל, ועד כמה היה נקי מכל נגיעה אישית ורצון עצמי, כדי שנלמד מזה איך מוטל עלינו להתנהג.

והנה דבר ראשון שיש להתבונן בזה, שכאשר משה רבינו שומע שעומד להסתלק מן העולם, הרי בודאי יש לו הרבה מה לעשות כדי להתכונן לעבור מן העולם, ואעפ״כ כתוב שמיד כששמע שעומד להסתלק מן העולם, מסר נפשו בעד ישראל וביקש עליהם רחמים שהשי״ת ימנה להם מנהיג חדש. וזהו מש״כ רש״י (בפסוק ט״ו) להודיעך שבחן של צדיקים שכשנפטרים מן העולם, מניחין צרכן ועוסקים בצרכי ציבור.

ומה שביקש שהשי״ת ימנה מנהיג עליהם, וכמו שאמר אח״כ (בפסוק י״ז) ולא תהיה עדת ה׳ כצאן אשר אין להם רועה, הוא משום שחשש שמא מחמת כל עוונות ישראל ותלונותיהם תמיד על מנהיגי ישראל משה ואהרן, איבדו ישראל את הזכות למנהיג חדש, ולכן ביקש רחמים שהשי״ת יתן לישראל מנהיג אחר.

ויש להתבונן כאן, שבאמת משה רבינו לא היה חייב לבקש עבור ישראל מנהיג אחר, הרי זה לא תפקידו, והוא את תפקידו עשה בשלימות.

ויכולה גם להכנס כאן מחשבה שאם יבקש מנהיג אחר, יתכן שהמנהיג החדש יהיה מוצלח, ואז ישכחו ממנו. או שיתכן שיהיה מוצלח יותר ממנו, ויגידו שהשני יותר מוצלח מהראשון. אבל אעפ״כ משה רבינו מתעלה מעל כל השיקולים האישיים, וכיון שהוא מבין שעדיף לישראל מנהיג, ובלא מנהיג יהיו ישראל כצאן אשר אין להם רועה, הוא מתחנן לפני השי״ת שלא יגרמו עוונותיהם של ישראל, ושהשי״ת יעשה חסד עם ישראל, וימנה להם מנהיג חדש.

ולא זו בלבד שמשה מבקש מנהיג עבור ישראל, אלא עוד תובע זאת כש״כ וידבר משה אל ה׳ לאמר, ופירש רש״י שאמר משה להקב״ה השיבני אם ממנה להם פרנס אם לאו. דבר שכמעט לא מצאנו שכך משה ידבר. והכל תוך מסירות נפשו למען ישראל.

ב.

והנה אחרי שמשה רבנו ע״ה מגיע למסקנא שהוא רוצה לבקש מהשי״ת מנהיג עבור ישראל. הנה מצד מידותיו של האדם יש מציאות, שאדם רוצה לבקש לעצמו איזה כבוד לאחר הסתלקותו, שיגידו שהמנהיג הראשון היה מיוחד שאין לו תחליף, וא״כ היה מספיק שמשה רבינו יבקש מנהיג ותו לא. אבל באמת רואים שמשה רבינו מאריך לבקש עבור ישראל מנהיג עם כל המעלות, עד שמבקש שהוא יהיה אפילו יותר טוב ממנו. ונפרש הדברים כפי המפורש בפסוקים ע׳׳פ פירוש רש"י:

א) דבר ראשון מבקש משה, יפקוד ה׳ אלהי הרוחות לכל בשר איש על העדה וכתב רש״י אלהי הרוחות למה נאמר, אמר לפניו, רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואין דומין זה לזה, מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו עכ״ל.

מפורש כאן שמשה רבינו מבקש מנהיג כ״כ מוצלח שיוכל להסתדר עם כל אחד ועי״ז כולם יהיו מרוצים ממנו, יותר ממה שהיה לו עצמו בתקופת דור המדבר שהיו עליו כמה וכמה טענות מצד ישראל, וכמה שונאים, וכמה רינונים, וכמו שאמרו חז״ל והביטו אחרי משה לגנאי, כמפורש בקידושין ל״ג ב׳ וברש׳׳י שם, ובירושלמי ביכורים פ״ג ה״ג. ובפרשת דברים (א/ י״ב) על הפסוק איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם, כתב רש״י ומשאכם, מלמד שהיו אפיקורסים, הקדים משה לצאת אמרו מה ראה בן עמרם לצאת, שמא אינו שפוי בתוך ביתו. איחר לצאת, אמרו מה ראה בן עמרם שלא לצאת, מה אתם סבורים, יושב ויועץ עליכם עצות רעות, וחושב עליכם מחשבות עכ"ל.

הרי שמשה רבנו בעצמו, לא זכה להלך כנגד רוחו של כל אחד, והיה לאנשים טענות עליו במשך כל הארבעים שנה, ולא הצליח להגיע למצב שיהיו כולם מרוצים ממנו. וכאן ביקש שהשי״ת יתן לישראל מנהיג שכולם יהיו מרוצים ממנו, מנהיג שיהיה לו מסילות לדבר עם כל אחד כפי דעתו.

ב)         אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם. כתב רש״י לא כדרך מלכי האומות בימי קדם שהיו יושבים בבתיהם ומשלחין את חיילותיהם למלחמה, אלא כמו שעשיתי אני שנלחמתי בסיחון ועוג שנאמר אל תירא אותו וגו'. וכדרך שעשה יהושע שנאמר וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה וגו'.

וכן בשמואל ב פרק כא (יז) וַיַּֽעֲזָר־לוֹ֙ אֲבִישַׁ֣י בֶּן־צְרוּיָ֔ה וַיַּ֥ךְ אֶת־הַפְּלִשְׁתִּ֖י וַיְמִיתֵ֑הוּ אָ֣ז נִשְׁבְּעוּ֩ אַנְשֵׁי־דָוִ֨ד ל֜וֹ לֵאמֹ֗ר לֹא־תֵצֵ֨א ע֤וֹד אִתָּ֙נוּ֙ לַמִּלְחָמָ֔ה וְלֹ֥א תְכַבֶּ֖ה אֶת־נֵ֥ר יִשְׂרָאֵֽל: פ

משה רבנו מבקש שיהיה למנהיג את הכוחות כמו שהיה לו בעצמו, שיצא לפניהם למלחמה. ולכאורה אם יהיה למנהיג החדש את אותם הנהגות כמו שהיה למשה, א"כ לא יהיה ניכר גדולת משה, כי יגידו שגם המנהיג החדש כמוהו, והיה יכול שלא לבקש על זה. ואעפ״כ ביקש משה את מה שטוב עבור ישראל, למרות שהוא עצמו לא ירוויח מזה כלום.

ג)          ואשר יוציאם ואשר יביאם. משה רבינו מבקש מנהיג כזה שיוציא את ישראל למלחמה בזכויותיו ואשר יביאם בזכויותיו. כך פירש רש״י. דהיינו שאם אין לישראל זכויות, יועילו זכויות המנהיג עבור כל ישראל, כדי שבכל אופן יצליחו. ולפ״ז לא יהיה ניכר מעלת משה, שהרי בדור המדבר לא הועילו זכויות משה שיכנסו ישראל לארץ, וכל דור המדבר מתו במדבר וגם הוא עצמו לא נכנס לארץ. ואעפ״כ מתעלה משה מעל עצמו ומבקש שישראל יצליחו תמיד וגם אם אין להם זכויות.

ד)         עוד מפרש רש״י ואשר יביאם, שמנהיג זה יזכה באמת להכניס את ישראל לארץ. כותב רש״י ״שלא תעשה לו כדרך שאתה עושה לי שאיני מכניסן לארץ״ עכ״ל. וכאן רואים עוד יותר מנוראות גדולתו של משה רבינו ע״ה, שהרי אם המנהיג השני ג״כ לא היה נכנס לארץ, לא היה ניכר כ״כ גנותו של משה שלא נכנס לארץ שהרי גם המנהיג השני לא זכה לזה, וא״כ נראה מזה שאין זה דבר פשוט. וכאן הוא מבקש באופן ברור, תן להם מנהיג שיכניסם לארץ, ואז כולם יוכלו לומר שהמנהיג השני היה יותר מוצלח מן הראשון, שהמנהיג הראשון לא הוא נכנס לארץ ולא כל דורו, אלא כולם מתו במדבר, ולא הועילו כל זכויותיו. והמנהיג השני נכנס והכניס את כל דורו עמו. ואעפ״כ משה רבינו מתעלה מכל נגיעה ומבקש דברים אלו.

ג.

ומה השיבו הקב״ה? קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו. וסמכת את ידך עליו. כותב רש״י איש אשר רוח בו, כאשר שאלת שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. וסמכת את ידך עליו, תן לו מתורגמן שידרוש בחייך, שלא יאמרו עליו לא היה לו להרים ראש בימי משה עכ״ל. דהיינו שהקב״ה קיבל את בקשתו משה ואומר לו, לא רק מה שביקשת איש אשר רוח בו נתקבל, אלא עוד תוסיף לעשות פעולות נוספות להצלחתו, תן לו מתורגמן שידרוש עוד בחייך, שכבר בחייו תראה איך שמקבל את גדולתך,

וכתיב (בפסוק י״ט) והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצוית אותו לעיניהם. ופירש רש״י וצוית אותו על ישראל, דע שטרחנין הם סרבנים הם, עיי מנת שתקבל עליך עכ״ל.

ועוד הוסיף לו (פסוק כ׳) ונתת מהודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל ופירש״י ונתת מהודך עליו זה קירון פנים. למען ישמעו כל עדת בני ישראל, שיהיו נוהגין בו כבוד ויראה כדרך שנוהגין בך עכ״ל.

היה אפשר לחשוב שכיון שמשה רבינו כ״כ התאמץ לבטל את עצמו עבור תועלת ישראל, יסכים הקב״ה לדבריו, אבל לא יוסיף לבקש ממנו שיעשה פעולות נוספות שהוא עצמו לא ביקש. אבל השי״ת אמר לו, לא רק שאעשה מה שביקשת, אלא עוד אוסיף להשפיע עליו גם מה שלא ביקשת. תן לו שיהיה מנהיג עוד בחייך וידרוש לפניך. ואת המעלה הגדולה שאתה זכית לקירון פנים גם את זה תשפיע עליו. א״כ לכאורה לא יהיה למשה שום עדיפות על יהושע.

ועל זה כתוב (בפסוק כ״ב) ויעש משה כאשר ציוה ה׳ אותו. לא רק שעשה מה שביקש, אלא עשה גם מה שהוסיף הקב׳׳ה לבקש ממנו, והכל בלב שלם ומתוך ביטול כל הנגיעות.

שנינו (אבות פ״ב מ״ה), במקוים שאין אנשים השתדל להיות איש. ואמרו (ברכות סג ע״א): באתר דלית גבר, תמן הוי גבר. אמר אביי: שמע מניה, באתר דאית גבר, במקום שיש איש, תמן לא תהוי גבר. ושאלו: פשיטא. וענו: לא נצרכה, אלא בששניהם שוין –

מה לך לטול עטרה לעצמך, הנח אותה לרעך!

ואמרו עוד (ברכות, שם ): תניא, הלל הזקן אומר, בשעת המכנסין, פזר [אם אין חכמי הדור מרביצים תורה לתלמידים, פזר אתה לשנות לתלמידים (רש״י)], בשעת המפזרים [שהגדולים שבדור מרביצים תורהן כנס [אתה, ולא תטיל שררה עליהם. שאף זו לכבוד שמים היא, לאחז במדת הענוה (רש״י)].

הדברים ידועים, ונוסיף עליהם ־ בפשוטם, מדבר בשני מצבים. במקום שאין אנשים, היה האיש. כשיש איש, אל תטיל עטרה לעצמך.

אבל לאמתו של דבר, יתכנו שני שלבים. לא היה איש, ונאלצת לטול שררה. והנה הגיע האיש, הנח את כתרך גם זה כלול בדברי הרמב״ם הנודעים (הלכות תלמוד תורה פ״ג ה״ד): ״היו לפניו עשית מצוה [והנשיאות וההנהגה בכללה] ותלמוד תורה, אם אפשי למצוה להעשות על ידי אחרים לא יפסיק תלמודו. ואם לאו, יעשה המצדה ויחזר לתלמודו״

בוא וראה הנהגת משה רבנו, ו״אתפשטותיה דמשה בכל דור ודור ובכל צדיק וצדיק״ (תקוני זיהר קיד, א). וכך אמרו במדרש (ויקרא רבה א, ה ): בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא למשה מתוך הסנה היה מסתיר פניו ממנו (שמות ג, ו ) ואמר: ״שלח נא ביד תשלח״ (שמות ד, יג), ואמר לו הקדוש ברוך הוא: אם אין אתה גואלם אין אחר גואלם [הרי: במקום שאין איש, היה איש].

גאלם, ועמד לו מן הצד.

הגיעו לים ואמר לו הקדוש ברוך הוא: ״ואתה הרם את מטף ונטה את ידך על הים ובקעהו״ (שמות יד, טז), לומר שאם אין אתה ברקעו אין אחר בוקעו. בקעו, ועמד מן הצד.

בסיני, ״ואל משה אמר עלה אל ה׳״ (שמות כד, א), לומר שאם אין אתה עולה אין אחר עולה.

עלה והנחיל תורה לישראל. ועמד מן הצד. נצטוה להקים את המשכן וכליו, ועמד מן הצד. אמר לו הקדוש ברוך הוא: עד מתי אתה משפיל עצמך, אין השעה מצפה אלא לך: ״ויקרא אל משה, וידבר ה׳ אליו מאהל מועד לאמר״ (ויקרא א, א). ואל יהא הדבר קל בעינינו!

כיון שהורגל אדם למעמדו, קשה כל כך לשוב למצבו הקודם. ״צוךיק צום בויך קךיבט מען נישט״, אומר הפתגם העממי. עובר שנולד, אין אפשרות להחזיר לרחם אמו. הלא נראה, ״אין לך ימים שהאדם שרוי בטובה יותר מאותם ימים שהיה במעי אמו, ומלמדו אותו כל התורה כלה״ (נזה ל ע׳׳ב), ו״על כרחך אתה נולד״ (אבות פ״ד מכ״ב). והעולם הזה נווה התלאות (ספר הישר, שער ו אות צ ), ועם זאת ״על כרחך אתה מת״ (אבות, שם ). הורגל, ואינו חפץ לשנות מצבו!

אפלו משה רבינו, שבכל שלב ״עמד מן הצד״, כשהגיעה עת פטירתו אמר: רברנר של עולם, יטיל יהושע שררתי, ואחיה. מה עשה הקדוש ברוך הוא, נגלה אל יהושע וחצץ עמוד הענן בינו למשה. באותה שעה צעק משה: מאה מיתות ולא קנאה אחת, וקבל עליו למות (דברים רבה ט, ט) –

ודאי שאין זו קנאה כפשוטה, שהרי ״בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידו" (סנהדרין קה ע״ב). אבל כה קשה לשאת ירידה ממדרגתו ולראות הזולת בגדולתו!

ד.

וחז״ל גילו לנו שהיה כאן נסיון נוסף למשה רבינו. וכך כותב רש״י בפסוק ט״ז, כיון ששמע משה שאמר לו המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו, אמר הגיעה שעה שאתבע צרכי, שירשו בני את גדולתי. אמר לו הקב״ה לא כך עלתה במחשבה לפני, כדאי הוא יהושע ליטול שכר שימושו שלא מש מתוך האהל, וזהו שאמר שלמה נוצר תאינה יאכל פריה עכ״ל.

והנה דבר ברור שאם משה רבינו ביקש שבניו ירשו את גדולתו, א״כ הדבר ברור שמשה רבינו ע״ה היה בטוח שהם ראויים לזה בלא שום ספק, ושהם שייכים לכל המעלות הגדולות שצריך מנהיג על ישראל, וכל מה שביקש על המנהיג שייך גם בבניו. ואעפ״כ נאמר לו שהם לא יהיו מנהיגים, רק יהושע.

ונתבונן באיזה מצב היה משה רבינו. בנות צלפחד ביקשו את נחלת אביהם, וקיבלו. אהרן נסתלק מן העולם, וזכה לראות את בנו אלעזר ממשיך את דרכו והיה כהן גדול (וכן מפורש ברש״י פרשת חוקת כ׳, כ״ה). והוא לא זכה שבניו ימשיכו את דרכו ויהיו נעשים מנהיגים על ישראל, למרות שמשה טרח ומסר נפשו על ישראל יותר מצלפחד, ואולי גם יותר מאהרן. והיה יכול משה ליפול ברוחו מזה. ואעפ״כ כתוב בפסוק כ״ב ויעש משה כאשר ציוה ה׳ אותו.

ומלבד זה הוסיף עוד, כי הוא נצטוה מהשי״ת בפסוק י״ח קח לך את יהושע בן נון, ופרש״י קחנו בדברים אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום. והוא הוסיוף עוד (כש״כ רש״י בפסוק כ״ב) לקחו בדברים והודיעו מתן שכר פרנסי ישראל לעוה״ב.

ועוד שהוא נצטוה וסמכת את ידך עליו, ואח״כ והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, משמע שסמיכת הידים אין צריך להעשות ברבים לפני כולם, והוא הוסיף כש״כ ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה ויסמוך את ידיו עליו ויצוהו, באופן שכולם ראו איך שסומך את ידיו עליו.

ועוד הוסיף, שהקב״ה ציוהו (בפוסק י״ח) וסמכת את ידך עליו, משמע יד אחת. וכתוב (בפסוק כ״ג) ויסמוך את ידיו עליו, ב׳ ידים. ופירש״י ויסמוך את ידיו בעין יפה יותר ויותר ממה שנצטוה, שהקב״ה אמר לו וסמכת את ידך, והוא עשה בשתי ידיו, ועשאו ככלי מלא וגדוש, ומלאו חכמתו בעין יפה. כאשר דיבר הי, אף לענין ההוד נתן מהודו עליו עכ״ל.

הרי לנו כמה נתאמץ משה לבטל עצמו עבור ישראל, והשי״ת ביקש ממנו לבטל עצמו עוד יותר. ומשה רבינו לא רק שקיים רצון ה׳, אלא שהוסיף על דבר זה עוד הידורים בביטול עצמו כדי לרומם את המנהיג, למרות שזה לא היה בניו.

מכל זה רואים עד כמה היה משה רבינו נקי מכל נגיעה ורצון אישי, והיה חפץ ומשתוקק רק איך שיהיה טוב לישראל, ועל עצמו וכבודו לא חש כלל.

בוא וראה מה שאמרו בתלמוד הירושלמי (כלאים פ״ט ה״גן: רבי היה ענוותן גדול, כדתנן (סוף סוטה ) משמת רבי בטלה ענוה! והיה אומר: כל מה שייאמר לי אדם אני עושה, חוץ ממה שעשו זקני בתירה לזקני והלל הזקן שהסירו עצמם מנשיאותם ומינוהו (יע' פסחים פה ע״א). אבל אם יעלה מבבל רב הונא ראש הגולה, אני מושיבו מעלי. מפני שיחוסו רם משלי. אמרו לו: הגיע רב הונא, ונתכרכמו פני רבי. עד שהסבירו: ארונו בא. שנפטר, והעלוהו לקבורה. כמה קשה הדבר!

ושנינו (מנחות קט ע״ב): תניא, אמר רבי יהושע בן פרחיה, בתחלה [הייתי שונא הרבנות (תוספות)], כל האומר לי עלה לה אני כופתו ומניחו לפני הארי. עתה !שעליתי לגדלה. נשיא היה (חגיגה טז ע׳׳א )] כל האומר לי לירד ממנה קומקום של חמין אני מטיל עליו שהרי שאול ברח ממנה [מן המלכות (שמואל א י, כב )] וכשעלה [למלך, וחשד בדוד שמבקש לטל ממנו המלוכה] בקש להרג את דוד.

וגם כאן פרש הסבא מקלם זצ״ל (״חכמה ומוסר״ ח״א מאמר מה) שלא בכדי נכתבה בנביא רדיפת שאול אחר דוד, אלא ״נבואה שנצרכה לדורות״ היא (מגלה יד ע״א ), כדי שילמדו ויפיקו לקחה, ולא יעשו כמעשהו – האם הועיל הדבר לרבי יהושע בן פרחיה? הועיל, ולו במעט: שאול רדף אחר דוד להרגו, ואלו הוא, רק קומקום של חמין יטיל…

לא בכך צינו לשבח את רבי ירוחם ממיר זצ״ל, שקבל מברק מהסבא מסלבודקה זצ״ל עם סיום מלחמת העולם הראשונה שיואיל לפתח את ישיבת סלבודקה שגלתה בימי המלחמה לקרמנצ׳וג שבאוקראינה, ומתעתדת לשוב למקומה. רבי ירוחם עשה כן, וחידש את הלמודים בהיכל הישיבה. תלמידים ובים נהרו ובאו, ואתן את למודיהם והעלם לפסגות בהשפעתו האדירה. בינתים נתקלה חזרת בני הישיבה בקשיים, שכן קרמנצ׳וג השתיכה לרוסיה ואלו סלבודקה למדינת ליטא. רק כעבר שנה וחצי שבו התלמידים בראשות הסבא מסלבודקה, ומצאו ישיבה מגבשת ופורחת. רבי ירוחם פנה אל הסבא ואמר: ״הריני מוסר למר את הישיבה על תלמידיה ־ המבגרים, הבינונים והצעירים״, ועזב מיד את הישיבה!

היה זה בשנת תר״פ, ורק בשנת תרפ״ג שב למיר. אבל בסלבודקה לא נשאר ולו ליום אחד: ״הלך, וישב לו מן הצד״!

ה.

והנה היה מקום אולי לומר, שמשה רבינו ע״ה לא היו לו שום הרגשים של נגיעה עצמית ולא הבין כלום בעניני כבוד, והדבר היה קל בעיניו להגיע לכל זה. אבל בואו נראה מה כתוב בגמרא תמורה דף ט״ז א׳.

וז״ל הגמרא. אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן, אמר לו ליהושע שאל ממני כל ספיקות שיש לך. אמר לו רבי כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר, לא כך כתבת בי ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל. מיד תשש כוחו של משה (יש גירסא, של יהושע) ונשתכחו ממנו (מיהושע) שלוש מאות הלכות ונולדו לו שבע מאות ספיקות, ועמדו כל ישראל להורגו. אמר לו הקב״ה לומר לך אי אפשר (כי לא בשמים היא) לך וטורדן במלחמה וכו'.

ופירש רש״י שם, ונשתכחו ממנו, מיהושע, בעוון שגרם להחליש דעתו של משה, שנצטער משה על יהושע בעצמו שהיה גדול כמותו עכ״ל. מפורש מרש״י שחלשה דעתו של משה שיהושע כמותו ואינו צריך לו, וכאילו אומר לו אתה יכול להסתלק לעולמך ואיני צריך לך יותר.

הרי לנו כמה כוחות הנפש היה צריך משה, כדי לבקש שיהיה המנהיג שאחריו מוצלח ויותר גדול ממנו. וכמה כוחות הנפש היה צריך כדי לעשות מה שנצטוה מהשי״ת להוסיף למנהיג גם מה שלא ביקש. וכמה כוחות נפש הוצרך משה כדי להוסיף ליהושע אפילו מה שהשי״ת לא ציוהו.

אבל כל זה היה מצד משה, אבל יהושע, היה צריך לתת הרגשה למשה שאינו יכול להסתדר בלעדיו, ולשאול לו הלכות למרות שידע הכל, וכיון שלא נהג כך גרם להחליש דעתו של משה, ונענש שבאמת נשתכח ממנו חלקי תורה.

אבל עכ״פ לפי דרכינו למדנו שמשה רבינו היה אדם עם רגשות, ולא היה כאבן בלי שום הרגשים עצמיים, ולכן מובן כמה מאמץ השקיע כאן בכל פרשה זו.

עד כמה היה זה קשה אף לאהרון

אהרן התנבא במצרים, כשמשה רבינו היה גולה במדין (שמואל א ב, מ וברש״י, ולכן לא רצה משה להשלח להיות מושיען של ישראל, ״שלא היה רוצה לטול גדלה על אהרן אחיו שהיה גדול ממנו, ונביא היה״ (רש״י שמות ר, י) עד שהבטיחו הקדוש ברוך הוא: ״הנה הוא ייצא לקראתך, וראך ושמח בלבו״ (שמות ד, יח) פרש רש״י: לא כשאתה סבור, שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדלה. ומשם זכה אהרן לעדי החשן הנתון על הלב. ומקורו בגמרא ובמדרש (שבת קלט ע׳׳א, תנחומא שמות מ ): אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלב ששמח בגדלת אחיו ויבוא וישימח וילבש אורים ותמים

וכתב הסבא מקלם זצ״ל (״חכמה ומוסר״ ח״ב, מאמר רב): הן כלל נקוט בידינו, כי ״לפום צערא, אגרא״ (אבות פ״ה מכ׳׳ג). ואם נתנו כזה שכר עצום ורב, חשן המשפט על לבו, ולדורי דורות, נקבל משג כמה קשה היה הדבר, אפלו לאהרן קדוש ה׳, אוהב הבריות.

והלא נודע מה שהתנבאה אחותו לפני הלדת משה רבינו, שעתיד אחיו להיות מושיען של ישראל (סוטה יג עי׳א ), ומה הוא הפסד מעמדו מול גאלתם של ישראל, ובאמת שמח, ובכמה מאמץ עלה לו הדבר!

ו.

אנחנו מלאים נגיעות וחשבונות של כבוד. עלינו ללמוד לכל הפחות בהנהגה הפרטית בין אדם לחברו, להיות מנותקים מכל אנוכיות, ולחפוץ בטובת השני, למרות שאולי הוא יצליח יותר ממנו. לא לחפש מי יהיה המוצלח בעבודת ה' אלא לחפש מה יעשה נחת רוח להשי״ת יותר.

ולכן אם רואים אדם שלפי דעתינו אינו מתנהג כראוי, במקום לתת כניסה למחשבת גאוה בתוכינו ולחשוב עד כמה אני מתנהג כראוי ואיך שפלוני לא מתנהג כראוי, במקום זה עלינו להתפלל על חברינו שהשי״ת יחזירו בתשובה שלימה, ויעזרהו לטעום את הטעם האמיתי של הרוחניות, ויצליח מאוד בתורה ויראת ה׳, ולבקש זאת מכל הלב, למרות שיתכן שהוא ישיג אותנו ברוחניות.

כך מצאנו גם אצל קין, שלאחר שראה שהשי׳ית קיבל את מנחת הבל ואת מנחתו לא קיבל, חרה אפו ונפלו פניו עד שהרג את הבל. ובא השי״ת ושאל אותו אי הבל אחיך, והוא השיב דבר ראשון לא ידעתי, ודבר שני השומר אחי אנכי.

והביאור בזה נראה בס״ד, שכאשר שואלים אדם שאלה מונח כאן ב' דברים. א) אם שואלים אותך מונח כאן שאתה מסוגל לדעת את התשובה. ב) מה באמת התשובה.

נמצא שכאשר שאל השי״ת את קין אי הבל אחיך מונח כאן. א) אתה הרי מסוגל לדעת היכן הבל. ב) היכן באמת הבל.

וקין השיב מה ששאלת אי הבל, לא ידעתי. אך הוסיף קין למה בכלל אתה שואל אותי היכן הבל, וכי סלקא דעתך שאחרי שכ״כ נפגעתי שלא קיבלת את מנחתי והעדפת לקבל את מנחת הבל, בכלל ארצה לדעת היכן הבל, וכי עוד רצית אולי שאשמור עליו. הרי היה לך להבין שבמצב כזה, איני רוצה שום קשר עם הבל.

ובאמת זה גופא מה שהשי״ת ציפה מקין, רציתי שתדע היכן הבל, ועוד תהיה שומר שלו, למרות שאתה נכשלת והוא הצליח. תתעלה מעל כל הרגשות האישיות שלך, ותאמר אם אני רואה שאני נכשלתי בעבודת ה׳ והבל הצליח, אני אלך לעזור להבל להצליח עוד יותר, ואני אשמור עליו כדי שלכל הפחות הוא יצליח בעבודת ה׳. כי מטרת בריאת האדם לעשות נחת רוח לבוראו, ואם הוא לא הצליח ויכול לסייע למצליחים, אין לך נחת רוח גדול מזה, לפני השי״ת.

לכן כשאדם רואה או נדמה לו שהוא לא מצליח בעבודת ה׳, וככל שמתפלל על התקדמות רוחנית, הוא מרגיש רק ירידה, מוטל עליו להתבונן מי כן מצליח בעבודת ה' ולהתפלל עליו שיצליח ושלא יסבול ירידה רוחנית כמוהו. וכמו שהתפלל משה, שלא תעשה לו כדרך שאתה עושה לי שאיני מכניסן לארץ.

כך אמר פעם הרה״ק מקאצק ז״ל, אילו היו אומרים לי שאני אהיה אברהם אבינו ואברהם אבינו יהיה הרבי מקאצק, לא הייתי מסכים. כי אמנם דאגתי לעצמי שאני אברהם אבינו, אבל איזה תועלת יש להשי״ת מזה, הרי לבסוף נשאר שיש לו אברהם אבינו אחד והרבי מקאצק אחד. זה דוגמא איך שאדם נקי מנגיעות גם ברוחניות.

החזון איש בספרו על עניני אמונה ובטחון מספר, על איש ירא שהזמין אורח לסעודת שבת, וכל בני ביתו שאהבו אורחים שמחו מאוד. ולבסוף הממונה על האורחים שלא ידע מן ההזמנה שלחו לבית אחר. וכשנתברר שלא יבא האורח, הצטערו בני ביתו. והשיב להם בעה״ב, אין האורח כמסחר שרצוני להרויח בעצמי דוקא, כל רצוני שיהיה לאורח טוב, ואם הוטב לו, מה נפק״מ מי הוא זה שהטיב לו. זהו ג״כ דוגמא של אדם שנקי מנגיעות גם ברוחניות. וכל זה למדנו מהנהגת משה רבינו. והשי״ת יזכינו לזה כשלימות.

הט"ז ברבנות פוטילציה

דוגמא נפלאה לחיים על פי דרכה של תורה נלמד מהמעשה הבא הרב דוד הלוי זיע"א בעל "טורי זהב" על השו"ע בלט מקטנותו בכישרונותיו בגיל שבע היו שגורות על פיו שלוש מסכתות בע"פ כבחרותו חיבר חיבור גדול ומקיף על השו"ע בשם "טורי זהב" והפך להיות פוסק ידוע נפשו חשקה לעסוק אך ורק בתורה ולא לזכות בתואר הרבנות כאשר נתפרסמה מודעה שמחפשים שמש לבית הכנסת שמח להציע עצמו לתפקיד כיוון שביהכ"נ היה קטן וכך יוכל להתפרנס מעבודה זו שלא תגזול ממנו זמן רב ומעתה יוכל להקדיש את רוב זמנו ללימוד תורה לאחר זמן קצר כבר שוחח עם הגבאי ולשמחתו הרבה קיבלו הלה למשרת שמש כבית הכנסת שב רבי דוד לביתו ובישר לאשתו "ברוך ה' קיבלתי משרה מכובדת בעיירה פוטילציה ככר מחר נוכל לעבור לגור שם " הרבנית הצדקת מרת רבקה בתו של הגאון רבי יואל סירקיש כעל ה"בית חדש" הב"ח שמחה מאוד לשמע הבשורה שכן כבר זמן רב סבלו הם מעוני וממחסור לא היה כל ספק בלבה שבעלה תלמידו הגדול של אביה העילוי האדיר נתמנה כרב העיר חיש מהר ארזו את חפציהם והגיעו לעיר פוטילציה

רבי דוד הוביל את משפחתו לקיטון צר ואפל סמוך לבית הכנסת "הכיצד" השתוממה הרבנית כינה לבין עצמה "האם זהו הבית שהכינו בני העיירה לרבם " אך כיוון שלא רצתה לגרום צער לבעלה לא אמרה דבר והחלה לסדר את חפציהם ולהתכונן לכבוד שכת קודש שבת המלכה הגיעה לבושה כגדי שבת הגיעה אשת הט"ז לעזרת הנשים לפני תפילת שחרית כמה נשים נענעו לה בראשיהן "מדוע אין הן קמות לכבודי כמקובל ובאות לברך אותי " הירהרה בתמהון "וכי אינן יודעות כי אני היא אשת הרב " אך ברוב עדינותה לא אמרה כלום כמובן

תפילת שחרית הסתיימה וקריאת התורה החלה היא הטתה את אוזנה מצפה שבעלה יכובד ב"שלישי" כנהוג בכל קהילות ישראל ולפתע מה שומעות אוזניה קולו של בעלה הרב נשמע ברור וצלול "יעמוד הכהן " עתה קלטה את אשר התרחש בעלה הגאון והקדוש הפך להיות שמש בית הכנסת והיא בתו של הב"ח שמשית עיניה חשכו והיא נפלה מתעלפת על הרצפה

מהומה התחוללה כבית הכנסת הנשים ניסו לעורר את המתעלפת והשיבוה אל ביתה עד מהרה שמעו מפיה את הסיבה לעלפונה והט"ז הוא עמד על מקומו ושתק כה רצה במשרה הזאת הן יכול היה ללמוד תורה בלי הפרעות אך עתה שוב לא יוכל למלא את חפצו כיוון שאשתו אשר רצה למנוע ממנה עוגמת נפש גילתה מהי המשרה המכובדת שקיבל קמו המתפללים ממקומם וקראו לפניו "אנא יסלח לנו הרב הרי לא ידענו את זהותו אילו ידענו שגאון אדיר בינינו "

אז ניגש רב העיירה והכריז לפני כל הקהל "הריני מפנה את מקומי לרבי דוד מעתה יירש הוא את מקומי " כל מחאותיו של הט"ז לא עזרו ולמרות התנגדותו העזה נתמנה לרבה של פוטילציה כך היא דרכה של תורה.

 

*

לקנא לה' לכל אורך הדרך – וללא סתירות

 [מזקנים אתבונן, עם תוספות מוהגדת והחת"ס]

פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי: (כה,יא)

שתי נקודות שונות נזכרו כאן בבת אחת. מצד אחד, ״השיב את חמתי״, כלומר הצלת כלל ישראל מן המגיפה, ומאידך ״בקנאו את ק נ א ת י ״, כלומר הקנאה לכבוד ה׳. לכאורה, אין קשר בין שני הדברים.

האחד הוא ביטוי של ״אהבת ישראל״, והשני ביטוי של ״אהבת ה'״. מדוע אם כן, הוזכרו שניהם בנשימה אחת?!

מדוע נמצא רק קנאי אחד בכל האומה, שיקנא לה׳? האם כל כך קשה להיות קנאי? הלא אפילו בדורנו נמצאים בכל המחנות והזרמים קנאים, המוכנים ללכת באש ובמים כדי להגן על היקר והקדוש להם?!

דבר נוסף – פנחס לא מצא דרך אחרת אלא לרצוח את זמרי? למה לא ניסה להחזירו בתשובה, הרי גם ה' מאריך אפו לרשעים שמא יחזרו בתשובה!?

קנאות – אמת?

אין הדבר פשוט כל כך. הרבה אנשים מוכנים לבצע מעשי קנאות, אבל אין הרבה אנשים שהשם ״קנאי״ באמת הולם אותם.

ה״קנאי״ המצוי גודר לעצמו תחום מסוים, שבו מתרכזת פעילותו. בתחום זה הוא משקיע את כל המרץ, ובתחום זה הוא פועל על פי המתכונת ה״קנאית״ אינו מוכן לוותר על קוצו של יוד. ופוגע ללא רחם במי שמתנגד לדרכו.

אך במה שחורג מתחום צר זה, בשאר שטחי החיים, הוא יכול להיות בהחלט אדם ״מתגמש״, ש"מוכן לבא לקראת" שניתן להגיע עמו לעמק השוה.

מכירים אנו אנשים כאלה למכביר.

הם לוחמים בהבל פיהם את מלחמת היושר הציבורי, הם מוכנים לשפוך אש וגפרית על כל מיני ״משתמטים״, "שלא משרתים את המדינה של כולנו" אמיתיים ומדומים, אבל אותו אדם אינו מתבייש להודות, או לספר בשמץ של סיפוק, כיצד הצליח ברוב תחכום להשתמט מתשלום מסים "במדינה של כולנו"…

המעשה עם ר' שלום שבדרון – לא נורא הם עוד יחזרו בתשובה…

ולא נשכח את השכן, שרוממות הנקיון תמיד בפיו, ואת כל האשפה הוא זורק ־ למגרש הסמוך.

או את רודף השלום, שברוב קנאותו ולהיטותו אחרי השלום הוא מוכן לבלוע כל ״בעל מחלוקת״ הנקרה בדרכו.

או את החומל על בעלי החיים, שבודאי לא יאכל אותם, שהרי זה "רצח", אך אין לו שום בעיה לרצוח ולטרוף כל מי שלא אוחז בשיטות ובדעות שלו…

הוא בעד שלום עם גדולי אוייבינו, אבל בשום אופן לא מוכן לשום פשרה עם בני עמוהמתנחלים או החרדים, ויילחם בהם בכל הכח, ואיתם אין מקום לפשרות!!

אף על ידי הלשנות והחרמות של גוים נגד המדינה שלו ממנה הוא מקבל משכורת כמרצה באוניברסיטה… והוא עוד מעודד "חרם אקדמי" נגד האוניברסיטה שלו!!

האם התנהגותו של אדם כזה היא הגיונית? מדוע מתנהג כאן כקנאי, ושם כפשרן?

אלא לאמיתו של דבר, גם קנאותו אינה קנאות, אלא אהבת הניצוח… או שנובעת ממידות רעות אחרות.

לפעמים זה להראות עצמו צדיק וישר דרך, לפעמים זה מתוך שנאה לאחר שכעת יוכל לנגחו "מן הדין" ולהיות עם מצפון שקט…

מהי קנאות אמיתית?

אומר המשך חכמה – קנאות היא ביטוי של תכונה נפשית, ולא התנהגות בעלת אופי מסוים. הקנאי אינו מודרך מן הרצון להשיג איזה יעד, הוא לא שואף להגיע לתכלית מוגדרת. אין הוא מסוגל לסבול את העיוות, משום שהוא עיוות, בכל מקום שיהיה, בתחום זה כמו בכל תחום אחר. האמת שהיא נר לרגליו, היא ורק היא מדריכה את צעדיו.

פנחס הוכיח במעשה זמרי, שהוא אכן ראוי לכינוי ״קנאי״ אמיתי. אילו היה הורג את זמרי בלבד, היה אפשר לחשוד בו, שאין מניעיו טהורים. אולי עשה זאת מתוך תחושה של ״עלבון לאומי״. ואולי רצה לתבוע את עלבונם של משה ואהרן, בהם זמרי פגע. אבל הוא לא הסתפק בזה.

הוא עמד ועשה ״פלילות עם קונו״, כדי להציל את כלל ישראל. ״על אלה יהרגו כ״ד אלף מישראל!״ כך הוא טען לפני הקב״ה. ואין זה דבר של מה בכך; הוא סיכן ביודעין את כל חלקו ושכרו בעולם הבא.

לזה מסוגל אך ורק, מי שפועל מתוך מדת הקנאות הטבועה בנפשו. מצד אחד, לקנא לכבוד קונו, להתאכזר כנגד יהודי ולסכן את חייו – על אהבת ה׳;

ומאידך, לעמוד ולהתריס כנגד הקב״ה ־ ובכך להפגין אהבת ישראל ללא גבול.

במבט שטחי, שתי פעולות אלה מהוות ניגוד. ״אהבת ישראל״ מכתיבה לכאורה יחס סלחני לעבריינים, בעוד ״אהבת ה׳״ מחייבת את ההיפך, ענישה ללא רחם למי שעבר על דעת קונו.

אם היה פנחס מסוגל למסור את נפשו על אהבת ה׳ ועל אהבת ישראל כאחד, הוא הוכיח בכך, שמסירות נפש זו באה אך ורק ממקור הטהור ביותר: "הקנאות לאמת הצרופה" ללא שמץ של אינטרס עצמי. (ע״פ משך חכמה)

ולכן פנחס זוכה לשלום – כי שלום זה שלימות! אין הוא איש של סתירות, אישיות מורכבת עם סתירות פנימיות, אלא שלימות של קנאות – ללא הנהגות סותרות!

אנשי הסתירות

הסבא מנובהרדוק זצ״ל (״מדרגת האדם״, מאמר נקדת האמת), מדבר הרבה על ענין ״הרגשת הסתירה״.

נזכיר: בימי אחאב הרגה איזבל את כל הנביאים נותר אליהו לבדו ועובדיה להסתיר מאה במערה.

בכל ישראל, נותרו שבעת אלפים ברכיים אשר לא כרעו לבעל. גזר אליהו, ובאו שלש שנות בצרת ורעב. הסכים להתפלל לגשם בתנאי אחד: שכל ישראל יתקבצו בהר הכרמל, ומולו יתיצבו ארבע מאות וחמשים נביאי הבעל ויבנו מזבחם. והוא יבנה מזבחו, ונראה על מזבחו של מי תרד אש מן השמים.

נגש אליהו אל העם ופתח: ״עד מתי אתם פסחים על שתי הסעיפים [שתי המחשבות (רש׳׳י)]. אם ה׳ הוא האלקים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו״ (מלכים א יח, כא).

מדוע פתח בהקדמה זו: מדוע לא הציע מיד את מבחן האש.

ואמר הסבא מנובהרדוק: למי שפוסח על שתי הסעיפים, לא יעזור מבחן האש: אז ירדה אש על מזבח ה׳. אז לא יודה על מזבח הבעל. אבל לא יזיק לעבד את שניהם…

חייבים היו לעורר בהם בתחלה את ״הרגשת הסתירה״. את ההבנה וההכרה שעבודת ה׳ ועבודת הבעל אינם הולכים כאחד, רק אז יועיל המבחן!

בואו נראה לעומתו את זמרי בן סלוא – איש של סתירות

כותב החתם סופר (בריש פרשת פינחס ובכעי"ז בסנהדרין ק"ט ב' ד"ה שבטים), שצ"ל שבאמת זמרי שהיה מזקני ישראל וראה את הפירצה הגדולה שבבנות מדין והנפילה האיומה שבעקבותיה שחטאו עמהם ואף עבדו ע"ז, על כן ביקש לתקן תקנה לטובת ישראל, להצילם מכל דבר רע, וזאת ללמד את ישראל להביא את בנות מדין לתוככי מחנה ישראל, שבאופן זה שוב לא יכשלו בע"ז.

כאשר זמרי קם לעשות מעשה זה ללמד את בני ישראל את התיקון גדול, הגם שיש בזה תועלת גדולה, בכל זאת חשב בדעתו שלא להכשל באיסור גויה, ועל כן ביקש ליקח את המדינית ולגיירה ורק לאחר מכן לקחתה לאשה.

אלא שהלכה היא שאין מקבלים גרים בזמן שישראל בטובה, למעט בנות מלכים שאותן ניתן לגייר בכל עת, כדאיתא ביבמות ע"ו א', "מידי טעמא הוא אלא לשולחן מלכים, הא לא צריכה ליה", והיינו שבנות מלכים שמתגיירות, ודאי שלא עשו זאת בשביל הטובה שיש לישראל, שהרי כבנות מלכים יש להם את כל הטובה, ועל כן בהכרח שכוונתן לשם שמים, ומשום כך הוצרך זמרי ליקח רק בת מלכים.

וזו הסיבה כשנודע לו שכזבי בת בלק מבקשת להכשיל את משה, ניסה לשכנעה שהוא גדול ממנו, ועל כן יוכל לקחתה ולגיירה ומחמת כן להראות לכל ישראל דרך כיצד לנהוג בלא להכשל באיסורי ע"ז.

אלא שטענה אחת יכולה להיות על גירותה של כזבי, מניין לו לזמרי שאכן כוונתה לגירות ולא לעצם הכשלתו בה?

על כך פנה זמרי למשה כשתופס בבלורית כזבי ושאל, 'זו מותרת או אסורה', וכשהשיב לו משה שאסורה, היות ואין גירותה לשם שמים, השיב זמרי למשה, 'ואותה שלקחת מדינית היא', מי העיד לך שכוונת ציפורה אכן היה לשם שמים, וכפי שאתה לקחת את צפורה ולא חששת למה שמסתתר בחדרי ליבה, כך גם אני יכול ליקח את כזבי!

באותה שעה ראה פינחס מעשה ונזכר הלכה ונטל את הרומח להרוג את זמרי עם כזבי.

טעם קימתו עליהם להורגם, לא היה מחמת ע"ז, שהרי הביאה למחנה ישראל ולא היה בה מכשול של ע"ז, ואף גיורה יכול להיות אמת שבת מלכים היא, אלא שטען שכל גירותה אינה לשם שמים אלא לשם הכשלת זמרי בבת מדין, על כן, השבטים שחשבו שזמרי במעשהו ימצא להם תקנה, כעסו על פינחס שהרס את הכל, והחלו לבזותו שאבי אמו פיטם עגלים לע"ז, והוא עצמו בן לגיורת, ואולי כל גירותה של אמו אינה גירות אמת!?

ויתרה מזו, עצם זה שנולד בן צדיק כמותו מנישואי אביו עם אמו, ראיה שגיורתה היה כדת וכדין, ואם כן גם גירותה של כזבי יתכן והיא כדת וכדין, והכיצד הוא זה שהולך בטענות כאלו והורג נשיא מישראל?

על כך משיב הקב"ה, אמנם לזמרי היו תשובות ותירוצים ומהלכים רבים, אך הבסיס של כולם הוא שכזבי מבקשת להתגייר, וזהו דבר שאין לו כל שחר ובסיס, שהרי הפסוק מעיד [במדבר פרק כה יז]

צָר֖וֹר אֶת־הַמִּדְיָנִ֑ים וְהִכִּיתֶ֖ם אוֹתָֽם: (יח) כִּ֣י צֹרְרִ֥ים הֵם֙ לָכֶ֔ם בְּנִכְלֵיהֶ֛ם אֲשֶׁר נִכְּל֥וּ לָכֶ֖ם עַל־דְּבַר־פְּע֑וֹר וְעַל־דְּבַ֞ר כָּזְבִּ֨י בַת־נְשִׂ֤יא מִדְיָן֙ אֲחֹתָ֔ם הַמֻּכָּ֥ה בְיוֹם־הַמַּגֵּפָ֖ה עַל־דְּבַר־פְּעֽוֹר:

הרי שבני מדין הפקירו בנותיהן כדי להחטיא את ישראל, וכיצד יתכן שבת המלך תלך בשליחות אביה ותבקש להתגייר מתוך אמונה בה'?

אין זאת אלא שנשלחה במטרה להכשיל את ישראל, ואם כן צדקו מחשבות לב פינחס שאין כאן כל גירות, וזמרי הוא בכלל הבא על ארמית שקנאים פוגעים בו, ובזכות שפינחס השיב את חמתו של ה', ה' נתן לו את בריתו שלום.

וזמרי – מנהיג שבט בישראל – לא הבין זאת?

אלא הוא שאמרנו – הוא לא הרגיש בסתירה – לשם שמים? להרחיקם מעבודה זרה? אולי זו רק תאווה??

זמרי היה איש של סתירות, ופנחס איש של שלימות!

ומה באמת היה חסר לזמרי?

זמרי עשה מעשה שמעבר להתרסה שבו – יש בו אלמנט נוסף – ומיד נראה – בלתי נפרד – עזות. חוסר בושה!

לעשות כמעשה הזה לעיני כל?

היה פעם רב שקידש זוג דתילונים, ולאחר החופה עמדו הללו והתנשקו ללא כל בושה, כשראו שזה לצנינים בעיני הרב, אמר לו – אבל היא כעת כבר אשתי! אמת, אמר לו הרב, אך התורה מסתיימת ב"לעיני כל ישראל"…

[מכאן – והגדת על חג השבועות] ״ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו״ (שמות כ, יז).

ובארו בגמרא (נדרים כ ע״א) ״יראתו על פניכם״ זו בושה, ״לבלתי תחטאו״, מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא. שכל אדם המתביש לא במהרה הוא חוטא, ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני.

פרש הר"ן: שהרי נתן טעם למעמד הר סיני לבעבור תהיה יראתו על פניכם.

וכשמתבוננים בענין, שאין נכבד מענין זה, עד שהעמידו עליו את הכל: ״עז פנים לגיהנם, ובשת פנים לגן עדן״ (אבות פ״ה מ״כ)!

והענין צריך באור בכפלים: מה חשיבות הבושה, ומדוע מעמד הר סיני הביא לה.

המתדיינים והרבנית

ידוע הספור על שני המתדינים שבאו לפני הרב. שטח הראשון את תביעתו, והרב השתכנע: ״אתה צודק״. מה צודק, הזדעק הנתבע, ודחה את הטענות. ״אתה צודק״. השתכנע הרב. התערבה הרבנית: ״כיצד יתכן ששניהם צודקים?!״ שקל הרב, והפטיר: ״גם את צודקת״…

ואנו, כולנו, האיננו כאלו?

חיבים ללמד תורה? ודאי: ״והגית בו יומם ולילה״ (יהושע א, ח),

ותלמוד תורה כנגד כולם (פאה פ״א מ״א). ומותר להתבטל? ודאי שלא: כשם שתלמוד תורה כנגד כלם, כך עוון בטולה כנגד כלם (ספרי, עקב)! נו?! אה, אתה צודק…

מה חסרה? ״הרגשת הסתירה״! אנו יודעים דבר מה ועושים הפוך!!

זהו ששנינו (אסתר רבה ג, ח): ״יתיב ומשתעי כל יומא, ולא לאי״, יושב ומפטפט כל היום, ואינו מתעייף, קאים לצלאה והוא לאי״, וקם להתפלל והוא עייף. ״יתיב ומשתעי כל יומא ולא לאי״, יושב ומפטפט כל היום ואינו מתעייף, ״יתיב למתנא ולאי״, יושב ללמד ועייף. איי. תורה מתשת כחו של אדם, ולא רק לאחר הלמוד!… ״משקבל עליו על תורה תשש כחו״ (רש״י בבא מציעא פד ע״א)… איפה הרגשת הסתירה!

עומד אדם להתפלל, ופותח ב״ה׳, שפתי תפתח״. בלעדיך, בלי עזרתך, אני כאלם. ועד עכשו מי פתח את פיך, הלא המלים זרמו כאשד, נייעס מיט אלטעס, שטותים והבלים, שנינה ולצנות, כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק!

אבל, באמת: ״קאים לצלאה והוא לאי״ – אם ה׳ לא יפתח שפתיו הוא ירדם בתפלה. ועינינו הרואות שלאחר שה׳ פותח שפתינו אנו נרדמים בתפלה, ממש כאנשי דורו של אליהו: ״אפשר לקיים שניהם״! אז איפה הרגשת הסתירה!

אמר לי יהודי: ידוע ש״שבת״ נוטריקון ״שינה בשבת תענוג״. ויש אומרים, שחלילה וחס: שבת יעשה כלו תורה (תנא דבי אליהו רבה, א),

אלא הוא נוטריקון: ״שינון בשבת תענוג״. ואני אומר שאלו ואלו דברי אליקים חיים, ואפשר לקים שניהם. אני פותח ספר, ונרדם עליו…

בא אלי יהודי, נסער כלו: לאיזה שפל הגיעו אנשים, והם עוד מניחים טלית ותפלין, שיינע אידן!

מה קרה? הוא חפש פרנסה, ומצא. ברוך השם, החותן עזר, לוה קצת, ופתח חנות. נו, שיהיה בשעה טובה, הצלחה רבה. אמן, אז תראו איזו צרות עין, החנות הסמוכה תבעה אותו לדין תורה על הסגת גבול, מדוע פתח מכולת ליד מכולת. איפה הבטחון, האם אינו יודע שאין האדם נוגע במוכן לחברו כמלא נימה, ומה שנגזר עליו יהיה לו בכל מקרה?!

איזה עוורון! אם אתה כזה בעל בטחון, תפתח חנות פרחים!

מקור הבושה – הרגשת הסתירה

והשריש הסבא מקלם זצ״ל, שמקור הבושה הוא בהרגשת הסתירה.

נתאר לעצמנו, אדם חשוב יושב ב״מזרח״ לנוכח המון עם, ולפתע יקום ויסיר מגבעתו, יפשט חצי פראק בעוד החצי השני תולה על כתפו, יפשיל את שרוול חלצתו :קבל עם ועדה – ודאי לא יעשה זאת, מפני הבושה.

אבל אם יבקש להניח תפלין, הרי יעשה כן בלא שמץ בושה!

ומדוע? כי רגש הבושה עקרו הרגשת הסתירה בין הכרתו למעשיו.

אם הכרתו אומרת שיש לשמור על הכבוד ומעשיו יורו ההפך, יתביש.

אבל אם יבקש להניח תפלין תורה לו הכרתו להפשיל את השרוול, ואין כאן מקום לבושה.

והנה, הכול יודעים כיצד יש לנהוג, שיש לקיים תורה ומצוות. וכמו שאמרו (שבת לא ע״ב): יודעים רשעים שדרכם למיתה, והם מלאים חרטות (נדרים ט ע״ב) ולבם מכה אותם תדיר (משלי יד, יד ובמלבי״ם). אלא שחסרים הם הרגשת הסתירה. צריכים לנהוג כך, והם נוהגים אחרת, ובכן מה.

הח"ח שולח בחור מהישיבה

הח"ח שלח מהישיבה בחור שהתחצף לאם הבית, וכששאלוהו מדוע- אולי היה חוזר בתשובה? השיב – הוא לא יחזור בתשובה. שאלוהו מהיכן הרב יודע כן? אמר להם זו משנה מפורשת באבות – עז פנים לגיהנם – מדוע לא אמר עז פנים – יעשה תשובה? משום שמי שעז פנים לא יעשה תשובה! בשביל תשובה צריך קצת בושה!

הגוי הקבצן

מסופר שגוי אחד עבד עבודת יומו בפרך, והרויח כמה פרוטות להוציאם בבית המרזח כדי לשכח את עמלו ויגיעו. עבר ליד בית הכנסת ולא האמין למראה עיניו: שכנו הגוי יוצא מבית הכנסת זחוח ומאשר.

״מה מעשיך בבית הכנסת״, שאלו.

אמר לו: ״היהודים בעלי צדקה, והם מפרנסים עניי נכרים עם ענייהם מפני דרכי שלום (גטין סא ע״א). ובכמה סבובים במנחה וערבית מרויח אני כפלים ממה שהרוחתי בעבודת השדה!״

שמע הגוי, והחליט לנסות. למחרת סבב בבית הכנסת, והפרוטות זרמו. אך שם לב, שליהודים נותנים יותר. הטה אוזן ושמעם ממלמלים: ״צדקה, צדקה״.

תרגל כל הלילה, ולמחרת אכן קבל כפלים. אבל שם לב שלפלוני נותנים כפל כפלים. ניגש אליו וחקר לסודו. ענהו: ״גר צדק אני, וישראל מקרבים את הגרים!״

כך?! למחרת סבב ומלמל: ״תנו נדבה לגר צדק״, וישראל נתבעים ונותנים. גדש כפיו במטבעות. אבל מה, שם לב שבצד יושב יהודי נכבד, מעיין בספר, ומפעם לפעם קם ומסתובב ולו, נותנים שטרות, לא מטבעות!

לא התעצל, לא הבישן למד. נגש וישאל לענינו. גילה לו: ״נכד הבעל שם טוב הקדוש אני, ויהודים תומכים בצאצאי הצדיקים!״

כך?! למחרת סובב וחנן קולו: ״יהודים, תנו נדבה לגר צדק, נכד הבעל שם טוב הקדוש״.״ מה חסר? הרגשת הסתירה!

ניתן לראות זאת אצל הבאבות

אנשים שמתדמים להיות צדיקים – עסוקים יומם ולילה באיסוף כספים אין סופי ורדיפה להוטה אחר הממון. הפציינט יושב אצלו כפי סכום המזומנים שהוא מביא עמו. יש כאלה שכלל לא זוכים ליחס – הגיעו בלי כסף… היכן הרגשת הסתירה שענייני העוה"ז צרות הן לעוה"ב, והאוהב את התאוות והעוה"ז לעולם לא תכנס בלבו אהבת ה', וכו' וכו' [רק שהם משכנעים את עצמם שזה בשביל הגמ"ח שהוא מחזיק או איזשהו כולל שעליו הוא מתפרנס בכלל לא רע…

חורבן ירושלים – חוסר בושה

״לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא היה להם בשת פנים זה מזה״ (שבת קיט ע״ב). כשמאבדים את הרגשת הסתירה אין עוד תקנה.

סופר המעשה עם הרב הראשי שישב עם אשתו בין הגברים, קרא עתון חילוני ביום שבת, וישב חמש שעות וצפה בקוסם – יחזור לתלמודו נאמר רק כשיש לך לאן לחזור…

המעשה עם הרב מהשרון והבחור שהיה אומר קדיש בקביעות והירושה והרב שטיינמן 'קוראים לך תורה'??

״וימרו על ים, בים סוף״ (תהלים קו. ז). ״ועבר בים צרה״ ןזכריה י, יא), מלמד שפסל מיכה עבר עמם בים (סנהדוין קג ע״ב). להצביע על השכינה, ולומר ״זה אלי ואנוהו״ (שמות טו, ב), ולחבק את הפסל ביד השנייה.

דוד לא חש עד שעוררוהו

לפעמים הקב"ה מביא על האדם חטא גדול, כדי ש"ירגיש את הסתירה", וישוב מחטאו הקטן יותר.

כך היה אצל דוד. נתן מספר לו משל, והוא אומר מיד חטאתי.

מדוע? מבאר הרב דסלר שלדוד היה חטא בדקות שלא חש בו – ביקש שיאמרו אלקי דוד. משהו דק של גאוה. הראה לו הקב"ה שאין הוא מושלם, וחש ב'הרגשת הסתירה', ושב גם מחטא הגאוה.

ובתחילה אף בחטא בת שבע לא חש בסתירה – כפי שמבאר המלב"ים שהכל בסוף יצא טוב, אוריה נהרג, בת שבע מותרת, והכל הסתדר. היה צריך כאן תוכחה כדי שיחוש בסתירה!

שאול מתבייש מחטאו

ובזה נבין ענין מאמרם ז״ל (ברכות יב ע״ב) ״כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו מוחלין לו על כל עוונותיו״ ומביאים ראיה משאול. כשהעלה את שאול באוב התבייש לומר לו ששאל באורים ותומים, מפני שהרג את נב עיר הכהנים.

ספר שמואל א פרק כח

(ו) וַיִּשְׁאַל שָׁאוּל בַּ ה' וְלֹא עָנָהוּ ה' גַּם בַּחֲלֹמוֹת גַּם בָּאוּרִים גַּם בַּנְּבִיאִם:

(ז) וַיֹּאמֶר שָׁאוּל לַעֲבָדָיו בַּקְּשׁוּ לִי אֵשֶׁת בַּעֲלַת אוֹב וְאֵלְכָה אֵלֶיהָ וְאֶדְרְשָׁה בָּהּ וַיֹּאמְרוּ עֲבָדָיו אֵלָיו הִנֵּה אֵשֶׁת בַּעֲלַת אוֹב בְּעֵין דּוֹר:

(יא) וַתֹּאמֶר הָאִשָּׁה אֶת מִי אַעֲלֶה לָּךְ וַיֹּאמֶר אֶת שְׁמוּאֵל הַעֲלִי לִי: (יב) וַתֵּרֶא הָאִשָּׁה אֶת שְׁמוּאֵל וַתִּזְעַק בְּקוֹל גָּדוֹל וַתֹּאמֶר הָאִשָּׁה אֶל שָׁאוּל לֵאמֹר לָמָּה רִמִּיתָנִי וְאַתָּה שָׁאוּל: (יג) וַיֹּאמֶר לָהּ הַמֶּלֶךְ אַל תִּירְאִי כִּי מָה רָאִית וַתֹּאמֶר הָאִשָּׁה אֶל שָׁאוּל אֱלֹהִים רָאִיתִי עֹלִים מִן הָאָרֶץ:

(יד) וַיֹּאמֶר לָהּ מַה תָּאֳרוֹ וַתֹּאמֶר אִישׁ זָקֵן עֹלֶה וְהוּא עֹטֶה מְעִיל וַיֵּדַע שָׁאוּל כִּי שְׁמוּאֵל הוּא וַיִּקֹּד אַפַּיִם אַרְצָה וַיִּשְׁתָּחוּ: (טו) וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל שָׁאוּל לָמָּה הִרְגַּזְתַּנִי לְהַעֲלוֹת אֹתִי וַיֹּאמֶר שָׁאוּל צַר לִי מְאֹד וּפְלִשְׁתִּים נִלְחָמִים בִּי וֵאלֹהִים סָר מֵעָלַי וְלֹא עָנָנִי עוֹד גַּם בְּיַד הַנּבִיאִם גַּם בַּחֲלֹמוֹת וָאֶקְרָאֶה לְךָ לְהוֹדִיעֵנִי מָה אֶעֱשֶׂה: (טז) וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל וְלָמָּה תִּשְׁאָלֵנִי וַ ה' סָר מֵעָלֶיךָ וַיְהִי עָרֶךָ:

כי אדם כזה, שהנהו בעליון המדרגה, נאצל בטוהר מדת הבושה אשר למעלה ממושגנו, להיות מתבייש בחטא, אדם כזה הנהו ודאי עמי במחיצתי, מעל כל חטא, וכל עוונותיו ודאי מחולין, בושה כזאת היא מהדרגת הכי גבוהות בתשובה. אם עז פנים לגיהנם – אז ודאי שבושת פנים לגן עדן!

עם אייפון – מתפלל שמונה עשרה, כשעל זה אמרו כל גדו"י שאין לו חלק לעוה"ב??

סיפור מדהים שסיפר הרב ואזנר היה זה לפני שנים בודדות בשבת שובה השבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים המכונה בשם זה, עקב ההוראה הברורה בה לשוב בתשובה ולשפר את המעשים טרם חתימת פסק הדין לשנה הבאה. מרן הרב שמואל הלוי וואזנר זצ״ל, רבן של כל ישראל, עלה בגילו המופלג לדרוש בבית מדרשו לפני עשרות חסידיו את דרשת ההתעוררות שבין תפילת שחרית למוסף של שבת, ופתח הוא בסיפור מופלא שאירע עמו: ״שמעו נא רבותיי״, פתח ואמר, ״היה זה לפני כמה שנים. לבית הדין שברשותי הגיעה אשה הרה, כששאלה חמורה וקשה בפיה. נמצאת היא בשלבים מתקדמים של ההריון, וכעת הרופאים מודיעים לה אחר בדיקות יסודיות, כי ההריון אינו תקין והיא נמצא בסיכון, כך שרק אחד ישרוד את הלידה הזו – או היא – האמא או התינוק. על כן, הרופאים מציעים להפיל את העובר כעת טרם הלידה ואל לה להיכנס למצב סכנה, וכעת באה היא בבכי ובפחד לשאול את פי, האם עליה לציית לרופאים ולהמית את בנה העובר או לא. התעניינתי היטיב בכל התיק הרפואי שלה, ואחר בדיקה מעמיקה בכל כתבי וספרי ההלכה, הכרעתי אחר עמל רב כי אכן חובה עליה להפיל את התינוק וכי חייה קודמים לחיי העובר. אומנם,במקרים רבים שכאלה אומנם הורתי לערוך לידה רגילה והכל יהא בסדר, אך במקרה מיוחד זה, כל ההיבטים ההלכתיים הורו כי חובה עליה להפיל את העובר כעת.

האשה קיבלה את הוראתי ואכן הפילה את עוברה והמשיכה לחיות כרגיל. והגה, באותו לילה, כשעליתי על מיטתי, אני רואה בחלומי את אותו עובר בא אליי בחלום ואומר לי: ״רבי שמואל הלוי וואזנר- אני תובע אותך לבית דין של מעלה, על כך שהורת אמש להפיל אותי במעי אמי. דע לך, כי אף אם היתה נערכת לידה רגילה, הייתי שורד ומצליח לחיות כרגיל. אתה האחראי למותי, ועל כן אני מזמין אותך לבית דין של מעלה לדין תורה על הכרעתך״.

המשיך הרב וואזנר כשהוא מרתק את קהל חסידיו וסיפר: ״לא נבהלתי באותו רגע ולא חששתי, פניתי בחלומי בחזרה אל העובר ואמרתי לו: ״דע לך, כי אינני נבהל מדבריך, שכן הכרעת התורה ניתנה לחכמי וגדולי הדור להכריע, וכי כל מה שהם יאמרו ויפסקו כאן למטה, בעולם המעשה – כך גם התקבל ונפסק בעולם העליון למעלה. לכן, אחר שחקרתי רבות בכל ספרי ההלכה, ראיתי לנכון בצורה מפורשת כי יש להפסיק את ההריון. על כן, לך תאמר לבית דין של מעלה שכך פסקתי ואין לערער על כך״. כך פניתי לעובר ואז תם לו החלום. ומאז ועד היום, ב״ה לא קיבלתי זימון מיוחד לשמיים, שכן כך כבר הורתה התורה: ״ועשית ככל אשר יורוך״ – הבורא בעצמו מבקש מכל באי עולם לציית לגדולי הדור וחכמיו, שפיהם כפיו״.

ואז עצר הרב וואזנר זע׳׳ל את דבריו ואמר: ״ובטח תשאלו, מה זה קשור לשבת 'שובה' המורה על פשפוש המעשים, ומה לי לספר סיפורים על עצמי, דבר שאינו אופייני לי?!… אומר לכם דבר אחד ואיתו אסיים את דבריי לשבת זו – דעו לכם, כי בתקופה האחרונה שמעתי על התפשטות כוחות הטומאה והניאוף המסתובבת בכל המכשירים החדשים המכונים בשם ׳אייפון׳. ודעו לכם, כי רבים מחכמי ישראל ואף אני פסקנו פה אחד, כי אדם המחזיק מכשיר זה ולא מסלקו -״אין לו חלק לעולם הבא״. ובטח, רבים הם החושבים כי דברים אלו נאמרו בהגזמה, על כן, באתי בימים אלו, ימי הדין שלפני יום הכיפורים, לומר לכם את הסיפור הזה, כדי להבהיר כי מה שפסקו כאן החכמים וגדולי הדור ש׳אין חלק לעולם הבא/ הוא פסק שלנו פה, והסכמה של בית דין של מעלה ולא גוזמא כלל. על כן, הצילו את נפשכם וכל עוד רוח אלוקים בכם, סלקו את הטומאה הנוראה הזו מביתכם, בי הדבר הגורם להרחקת השכינה מכל מעשיכם״, סיים הרב וירד מהבימה.

וכך הורו פה אחד מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל, הרב אליישיב זצ״ל, ועוד עשרות רבנים וגדולי הדור, בין שנפטרו, ולהבדיל רבים שעדיין חיים. (הרב ליאור גלזר שליט״א)

לסיכום – זהו שבחו של פנחס – שלא היה איש של סתירות, וקינא בכל מצב, הן לחילול ה', והן לכבוד בני ישראל. זה לא הקנאי המצוי, שיודע היכן לקנא והיכן "להתגמש".

לעומתו – זה היה מצבו הנורא של זמרי – איש של סתירות – מקנא לכבוד ה' ולעבודת פעור, ומביא את כזבי לכאן כדי לגיירה ולהציל מע"ז, אך הדברים מבטאים סתירה פנימית של תאוה ורצון להתבהמות.

והם עצמם מעשים חסרי בושה, לעיני כל ישראל – ולא מרגיש בסתירה – כי הרגשת הסתירה מקורה בבושה, ומי שאינו מרגיש בסתירה ודאי לא מתבייש, ועז פנים לגיהנם! ולכן פנחס רוצח את זמרי, שאין סיכוי להחזירו בתשובה!

*

גדולים לפי הדור, ונשמות לפי הדור

[פני חמה ופני לבנה – והגדת, עם תוספות]

"ויאמר ה׳ אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו״. פרש רש״י: תן לו מתורגמן, שידרוש בחייך. שלא יאמרו עליו: לא היה לו להרים ראש בימי משה.

״ונתתה מהודך עליו״, זה קרון עור פניו.

״מהודך״ ולא כל הודף, נמצאנו למדים שפני משה כחמה, פני יהושע כלבנה.

״למען ישמעו כל עדת בני ישראל״, פרש רש״י: שיהיו נוהגים בו כבוד ויראה כדרך שנוהגים בך.

נו, וזה עזר?

הבה נראה –

ששנינו (בבא בתרא עה ע״א): ״ונתתה מהודך עליו״, ולא כל הודך. זקנים שבאותו הדור אמרו: פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. פירש רשב״ם: שבזמן מועט נתמעט הכבוד כל כך, שהרי יהושע היה נביא ומלך כמשה, ולא יכול היה להגיע לכבודו.

ובאמת, מה הבושה והכלימה?

אלא שאמרו (סנהדרין יא ע״א): פעם אחת היו מסובין בעלית בית גוריה ביריחו, ונתנה עליהם בת קול מן השמים: יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו, אלא שאין דורו ראוי לכך. נתנו חכמים עיניהם בהלל הזקן.

ושנינו (סוכה כח ע״א, ב״ב קלד ע״א): שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן, שלושים מהם ראויים שתשרה שכינה עליהם כמשה רבינו, אלא שאין דורם ראוי לכך (אבות דרבי נתן יד, א). הרי שהדור מגביל מעלת מנהיגו, כמו שאמרו (ערכין יז ע״א) שהפרנס לפי הדור.

וזהו שאמרו הזקנים שבדור. שפני משה כפני חמה, לפי שהיה מנהיג דור דעה.

ואלו פני יהושע כפני לבנה, שנתמעט הכבוד בזמן קצר כל כך, משום שאין הדור ראוי שמנהיגו תשרה עליו שכינה כמשה רבינו. הואיל וכך אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה.

ואני שואל: מישהו מבין?!

הלא המימרה סותרת עצמה כביכול מניה וביה!

היא פותחת בדברי הכתוב: ״ונתתה מהודך עליו״, ולא כל הודך. הרי שמתחלה תכף ומיד היו פני יהושע כפני לבנה. לא משום ירידת הדור, אלא להורות על היחס שבין משה ובינו ליהושע בן נון, שהיה כיחס שבין השמש לירח, שאין לו אור עצמי, אלא מה שמקבל מהשמש (רבנו בחיי, במדבר כז, כ. שמות יז, ה). כך שיקף יהושע את הנהגת משה רבינו, עד שאמרו (רש״י דברים לא, כט) ״שתלמידו של אדם חביב עליו כגופו, כל זמן שיהושע חי היה נראה למשה כאלו הוא חי״! ואם כן, מה הצטערו על דורם, ואמרו: אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה.

הלא האומרים כן היו ״זקנים שבאותו הדור״, פרש רשב״ם: שראו את משה ויהושע. ואם כן, הלא היו במעמד שהיה ״לפני כל העדה״, וראו שתכף ומיד קרנו פני יהושע כפני לבנה, ומה יש לקונן ״שבזמן מועט נתמעט הכבוד כל כך״?! הרי כלל לא התמעט, אלא מלכתחלה כך נקבע! מה להם להאשים עצמם, להתבקש ולהכלם?!

אילו היו אומרים שמשה רבינו בבחינתו ויהושע בבחינתו, שזה ענינו כחמה וזה ענינו כלבנה, אם כן הוי שקולים הם: ״שני המאורות הגדולים״. כשם שמשה רבינו ובחינתו ואהרון ובחינתו, ״יש מקומות שמקדים אהרון למשה ויש מקומות שמקדים משה לאהרון, לומד לך ששקולים כאחד״ (רש״י שמות ו, כי).

וכשם שבפטירת אהרון הכהן יצג משה רבינו גם את הנהגתו (תענית ט ע״א), כך בפטירת משה רבינו יצג יהושע גם את הנהגתו, ו״כאשר הייתי עם משה אהיה עמך״ (יהושע א, ה. ג, ז), עד שנסתלקה ממנו הבחירה כפי שנסתלקה ממשה רבינו עליו השלום (״משך חכמה״, הקדמת ספר שמות)!

והתשובה, לצערנו, כה מוכרת!

ונקדים לה מעשה:

תלמוד בבלי מסכת תענית דף כג עמוד א

אמר רבי יוחנן: כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא זה שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים. אמר: מי איכא דניים שבעין שנין בחלמא? יומא חד הוה אזל באורחא, חזייה לההוא גברא דהוה נטע חרובא, אמר ליה: האי, עד כמה שנין טעין? – אמר ליה: עד שבעין שנין. – אמר ליה: פשיטא לך דחיית שבעין שנין? – אמר ליה: האי [גברא] עלמא בחרובא אשכחתיה, כי היכי דשתלי לי אבהתי – שתלי נמי לבראי. יתיב, קא כריך ריפתא, אתא ליה שינתא, נים. אהדרא ליה משוניתא, איכסי מעינא, ונים שבעין שנין. כי קם חזייה לההוא גברא דהוא קא מלקט מינייהו. אמר ליה: את הוא דשתלתיה? – אמר ליה: בר בריה אנא. אמר ליה: שמע מינה דניימי שבעין שנין. חזא לחמריה דאתיילידא ליה רמכי רמכי. אזל לביתיה, אמר להו: בריה דחוני המעגל מי קיים? – אמרו ליה: בריה ליתא, בר בריה איתא. אמר להו: אנא חוני המעגל. לא הימנוהו. אזל לבית המדרש, שמעינהו לרבנן דקאמרי: נהירן שמעתתין כבשני חוני המעגל, דכי הוי עייל לבית מדרשא, כל קושיא דהוו להו לרבנן הוה מפרק להו. אמר להו: אנא ניהו, ולא הימנוהו, ולא עבדי ליה יקרא כדמבעי ליה, חלש דעתיה, בעי רחמי ומית. אמר רבא, היינו דאמרי אינשי: או חברותא או מיתותא.

שואל הגאון רבי חיים שמואלביץ׳ זצ״ל: ומדוע, הלא גדול הדור היה. מדוע לא העריצוהו עם ״מוזרותו״ בעיניהם?

אמרו חז"ל על הכתוב: ״דור הלך ודור בא״ (קהלת א, ד), יהיה בעיניך דור שבא, כדור שהלך.

שלא תאמר: אלו היה רבי עקיבא קיים הייתי קורא לפניו, אלו היו רבי זירא ורבי יוחנן קיימים הייתי שונה לפניהם. אלא דור שבימיך, וחכם שבימיך, כדור שהלך וכחכמים הראשונים שהיו לפניך (קהלת רבה א, ח).

ולא זו בלבד שיפתח בדורו כשמואל בדורו (ראש השנה כה ע״ב) ואין לך אלא שופט שבימיך (רש״י דברים יז, ט), אלא שאמרו (בקהלת רבה שם): ״ויהוידע הנגיד לאהרן״ (דברי הימים א יב, כח), וכי יהוידע היה נגיד לאהרן? אלא, אילו היה אהרן קיים בדורו של יהוידע, יהוידע היה גדול ממנו בשעתו!

דהיינו שה' התאים את יהוידע לדור, כמו שהותאם אהרון לדורו!

 

ההסבר הוא, שכל דור נצרך למנהיג המותאם עבורו. וגדולי הדור ההוא, לא יתקבלו בדור אחר. כך הוא לפי האמת, אבל האנשים מחפשים תרוצים!

טבע הוא באדם, מוכר כל כך וידוע כל כך!

אח, אלו היה לנו היום גדול הדור כסטייפלר, ראש ישיבה כרבי שמואל רויזובסקי, משגיח כרב דסלר!

ובכן, נער הייתי וגם זקנתי. ומה אמרו בזמנם? אח, אלו היה לנו היום גדול כ״חפץ חיים״ או רבי חיים עוזר, אלו היה לנו ראש ישיבה כרבי שמעון שקאפ או רבי ברוך בער, אלו היה לנו משגיח כרבי ירוחם ממיר, כי אז –

ובכן, גם בדורם הייתי, ואני זוכר מה אמרו! אלו היה לנו גדול כרבי יצחק אלחנן, ואלו היה רבי חיים מבריסק חי, אלו היו לנו הסבא מקלם והסבא מנובהרדוק, כי אז…

איי, ואני גם יודע מה יאמרו בעוד כמה שנים…

ומוכנים לומר שאוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה, שאנו אשמים בכך שאין לנו גדולים בהנהגה בתורה וביראה, ובלבד שיהיה לנו תרוץ שלא לשמע ולציית ולקבל הנהגתם!

במדבר פרק לא פסוק ב: נְקֹ֗ם נִקְמַת֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל מֵאֵ֖ת הַמִּדְיָנִ֑ים אַחַ֖ר תֵּאָסֵ֥ף אֶל־עַמֶּֽיךָ:

מבאר הר"ש מאוסטרופולי הגמ' בר"ה כה: אומרת ששקל הקב"ה שלשה קלי עולם כשלשה חמורי עולם. לומר לך יפתח בדורו כשמואל בדורו, גדעון כמשה, שמשון כאהרון בדורו.

ביארו המקובלים שהם אותה הנשמה, שנשמת גדעון הייתה ניצוץ מנשמת משה. ולכן מצינו שלימד סנוגריא על ישראל וע"ז א"ל המלאך לך בכוחך זה שלימדת סנגוריא על בני והושעת את ישראל מיד מדין. כמשה שכל ימיו סינגר על ישראל.

שמשון היה ניצוץ של אהרון ולכן היה נזיר ולא מטמא למתים. וכן יפתח ושמואל ניצוצם אחד.

לפי זה נבין את שדקדק הכתוב 'אחר תאסף אל עמיך' שרמז בזה לנקמה שינקום לאחר שיאסף אל עמיו, וכוונתו למשה כשיבוא בגדעון וינקם ממדין, אולם עתה לא נצטוה לנקום, שהרי הוא מחויב בהכרת הטוב, ולכן שלח את פנחס. נמצא איפוא שה' לא שלח את משה כעת מצד הכרת הטוב, ורק כשישוב ויתגלגל בגדעון!

רש"י מביא שתי דעות מה היה מצבו של נח לו היה בדור של אברהם. אחד אומר דוקא בדורותיו היה צדיק, אך אם היה בדור של אברהם לא היה נחשב למאומה. אחד סובר שאם בדורו שהיו רשעים היה צדיק עאכו"כ שאם היה בדור אברהם היה צדיק יותר.

למדנו המהר"ל שאין מחלקת כלל בחז"ל, ועאכו"כ בדברי אגדה. מהי האמת אם כן?

התשובה פשוטה. שתי הדעות אמת. לדעה הראשונה אם היינו נוטלים את נח ומעמידים אותו מול צדקות אברהם בדורו של אברהם לא היה נחשב הוא למאומה. ביחס לדורו בלבד היה צדיק.

הדעה השניה אינה חולקת, רק סוברת שאם נח היה נולד בדורו של אברהם ללא כל ספק היה מתעלה יותר, שאין רשעים מפריעים להתעלותו, ואז עאכו"כ שהיה נחשב לצדיק.

על פי זה נבין [לק"ט שם עמ' לד] את מאמר חז"ל זכה צדיק נוטל חלקו וחלק חבירו בג"ע נתחייב רשע נוטל חלקו וחלק חבירו בגיהנום. [חגיגה טו]. לכאורה כיצד יקבל הצדיק חלק שלא עמל בו? וכן להיפך מה הצדק שהרשע יקבל עבירות אותן לא עשה?

הביאר הוא שהסביבה משפיעה. אם הצדיק נותר צדיק על אף ההשפעה השלילית של הרשע הדבר דרש ממנו מאמץ גדול, ופעמים אף שהושפע לרעה מן הרשע, לכן נותן הדין שיטול הרשע חלק רשעת הצדיק.

וכן להיפך, אם הצדיק עושה מצוות הוא משפיע גם בצרפת שיהודי לא יתבולל, לכן נותן הדין שהצדיק יטול את חלק המצוות של הרשע שמכוחו של הצדיק קיים אותן.

הצדיק גם מקבל שכר גדול יותר היות והיה צריך להשקיע מאמץ רב יותר, היות והמבול שהרשע מפיץ סביבו מקשה עליו את עבודת ה'.

ולפי מה שהבננו לעיל – גם הגדול שבדור – הותאם לדור! לא בטוח שאברהם היה מתאים לדור של נח, ושנח היה מתאים לדור של אברהם!

זה חיזוק גדול לנו. אנו חיים בדור של ערוצים, כבלים, אינטרנט, וידאו, טיוי, כל הסחי והמאוס ישירות אליך הבייתה. ואף אם האדם יוצא לרחוב הרחוב מלא זהמה ופריצות. כיצד ניתן לעבוד את ה' בכזה מצב?

התשובה לכך בשאלתו של מהרח"ו את האריז"ל כיצד ניתן לתקן בדורנו דור שפל את מה שהנשמות שהיו כבר בדורו של רשב"י, או הנביאים, או מרע"ה לא הצליחו לתקן? [יש לציין שזאת הוא שאל בתקופה בה אנשים עוד היו הולכים לבושים ברחוב, בדורנו השאלה תתעצם שבעתיים!]

השיבו האריז"ל דע לך שכיון שזהמה גדולה ירדה לעולם, כל מעשה קטן של האדם בדור הזה משפיע רבות פי כמה וכמה ממעשה גדול בדורות הקדומים. היום כל מאמץ, כל עצימת עין מאיסור, כל התגברות קטנה לעבודת ה' משפיעה תיקון עצום! כל התגברות לתפילה, לשיעור, לקיום מצוות נחשבת לדבר עילאי שבכוחו לתקן מה שבדורות הקודמים היו צריכים להשקיע רבות על מנת לתקן.

זהו נח. אמנם אם היה בדורו של אברהם לא היה נחשב למאומה, אך המאמצים הכבירים שעשה להתגבר על זהמת אנשי דורו היא שהביאה אותו לדרגת צדיק תמים, בוחנים את האדם ביחס למפריעים ולדור!

ונסיים במעשה שמספרים על ר' נפתלי מרופשיץ ששאל אצל אדה"ר ראינו שהקב"ה הראה לו דור דור וחכמיו, מילא את החכמים יש להראות לו, אך מה טעם להראותו את אנשי השוק, שאר הדור? והשיב, אם אדה"ר היה רואה אותי, נפתלי, היה אומר, נו עוד מנהיג… זה ראוי זה? אלא כשראה את הדור נחה דעתו. אם כך נראה הדור, ראוי נפתלי להנהיגו…

הרב בארץ ומצודתו פרושה בב"ד של מעלה

המהרש"ם חלה בטיפוס ר"ל, ובימי חוליו חלם שעומד הוא לדין בבי"ד של מעלה, ובדינו מיימינים ומשמאילים, ויצא חייב, ונידון למיתה.

מסרו אותו לשליח ויעף עמו באויר ובתוך כך בא שליח שני וצעק שיחזירו אותו לבית המשפט. החזירו השליח ועמדו בבית הדין.

שם בבית הדין עמד הרב הצדיק ר' יצחק אייזיק מזדיטשוב, שהמהרש"ם לא הכירו כלל.

שאל ר' יצחק איזיק מדוע חייבו אברך זה בדין? הלא הוא מתמיד גדול בתורה, יום ולילה לא ישבות.

השיב לו אחד מהמשמאילים: אפח פעם אחת ברוח פי ואאפח את כל התורה שלמד.

ענהו הרב בכעס- האם גם בזמננו זה תביטו על מי שיושב ולומד היאך הוא לומד? ברצונכם שילמדו גם בזמן הזה באורך הגלות בכל הכוונות לשמה? חזרו בית הדין ודנוהו לחיים. שאל המהרש"ם מי הוא זה שלימד זכות עלי? והשיבוהו זהו הצדיק ר' יצחק אייזיק.

המהרש"ם הקיץ מחלומו ותפעם רוחו, אך לא סיפר את דבר החלום לאדם. חוליו הלך וגבר מיום ליום. כשמוע אחי המהרש"ם- הרב ר' יעקב ז"ל- שאחיו חולה מסוכן, נכנס לר' יצחק אייזיק שהוא היה מחסידיו, ונתן עבורו פדיון נפש.

השיב לו הצדיק: תסע מיד בחזרה ותאמר לו שלא יפחד כלל וכלל, בקרוב הוא יתרפא בגוף ובנפש, שמו שלום ויהיה שלום בגופו, שלום בממונו, שלום בתורתו!

וכך אכן היה. החולי הלך והתמעט, וכעבור מספר ימים נרפא המהרש"ם כליל. כששב לאיתנו אמר בלבו לסוע לזידיטשוב, וכן עשה. כשהגיע לפתח ביתו של הרה"צ ר' יצחק אייזיק, מיד זיהה המהרש"ם שהוא הוא זה שעמד אז לפני הב"ד של מעלה והליץ טוב בעדו! הוא נבהל עד מאוד, ונשאר כך עומד בפתח מבלי יכולת להוציא הגה מפיו.

כששבה רוחו אליו קידמו הרב בשלום, ושאל אותו: האם אתה יושב ולומד בהתמדה?…

מסיים בנו של המהרש"ם: ומאז נסע אבי לזידטשוב עד שנסתלק ר' יצחק אייזיק זצ"ל, וגם אותי לקח עמו פעם אחת לחג השבועות כשהייתי בן י"ג שנים, וחלום זה כבר נתפרסם במדינת גאליציא לכמה וכמה אנשים אשר שמעו מפיו הקדוש, וחברא חברא אית ליה. [שאל אביך ויגדך ח"ג עמ' רצ"ז]

נפתח בספור מעשה שהיה. הגאון רבי חיים מווילויז׳ין למד בספר ״תנא דבי אליהו״, שפותח בשבחו של מקום: ״ברוך המקום ברוך הוא שבתבונתו ברא עולמו ושמח בחלקו״ ־ נרעש: איזה שבח זה, לבורא יתברך?! על אדם המוגבל באמצעיו יאמר: איזהו עשיר, השמח בחלקו (אבות פ״ד מ״א). אבל הבורא, הכל יכול, הרי אין מונע בעדו. אם ירצה עוד, יבראהו!

קם ונסע לוילנה, לשאל פי רבו, הגאון זצ״ל. אך שמע הגאון, השיב על אתר: אמת, ודאי יכול הבורא יתברך ליצר כל מה שברצונו. אבל יש דבר אחד שהחליט מרצונו שלא יתערב בו: ״הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים״ (ברכות לג ע״ב). גם אם ירצה שהעם בכללותו, וכל אחד ואחד, יוסיף ויתעלה ברוחניות, ימתין למעשינו. ועל עם ישראל נאמר: ״כי חלק ה׳ עמו״ (דברים לב, ט). והקדוש ברוך הוא ״שמח בחלקו״, שמח בבני ישראל בכללותם, ובכל יהודי ויהודי, כפי מה שהוא!

משל למה הדבר דומה? הורים צפו לבן, קוו לבן, התפללו לבן, והנה נולד… ילד פגוע, רחמנא לצלן. לא לכך התפללו, לא לכך יחלו. אבל הם אוהבים אותו, ומטפלים בו, ומקדמים אותו, ושמחים כל כך בכל התפתחות, זעירה ככל שתהיה….

כך שמח ה׳ בי. קווה שאהיה טוב יותר, שאתקדם מהר יותר, רצוף יותר, אבל דוקא משום כך שמח בכל ניצוץ של אור, בכל שביב התקדמות!

ונניח, ה׳ ירחם. נניח שיש להורים אלו שני בנים. האחד מבריק, כשרוני, טוב לב ואציל נפש, שקדן וירא שמים, פאר הכתה. ואחריו נולד תינוק האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, שקוע בבועה אטומה, ילד אוטיסט, רחמנא לצלן. מחבקים ומלטפים ומדברים ושרים ומגרים, ולשוא.

יום אחד, קורים שני דברים: הבן הבכור מביא הביתה תעודת הצטינות, ואחיו מיקד פעם ראשונה מבט, ומלמל: ״אמא״

– במי שמחים יותר, ממי מתפעלים יותר? – לדאבון הלב, מאתנו…

אישות לבהמה?

נסביר יותר. שאלתי פעם את הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט״א: הקדוש ברוך הוא אמר לנח: ״מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים, איש ואשתו״ (בראשית ז, ב). מענין: מי סדר להם קדושין?!

הפטיר: הן זו שאלת הגמרא (סנהדרין קח ע״ב): "אישות לבהמה מי אית לה?" ותרצו: מאותם שלא נעבדה בהם עברה. שההשחתה חילחלה לכל בעלי החיים! חיו מין עם שאינו מינו, והם לא נזקקו אלא למינם.

הבהרתי: הרי זו שאלתי! ומה אם לא השחיתו דרכם, איך מתורצת השאלה. איך אפשר לומר על בהמות ״איש ואשתו״. איזו סבלנות יש לו: הסתכלו שם בצד, אמר.

זה בסדר, כבר הסתכלתי. מובא שם בשם ה״ערוך״: ״פירוש. בשביל שלא באו על שאינן מינן, עשה להן כבוד וכתב להן אישות כבאדם״.

ואכן, לכך חתרתי. שאלתי: לפי זה, בדורנו, שקרן התורה ירדה כל כך, והרחוב גדוש השחתה וסאוב, ובן תורה שוהה בהיכלה, גם אם אינו לומד בשקידה, קצת חולם, קצת מפטפט, וקצת לומד –

התרגש רבי חיים ואמר: אין ספק, נחשב הוא במרום כרבי עקיבא איגר!

 

*

תפקיד האיש והאשה, ויעודם בעולם

[התבלין ליצר – והגדת]

לאחר המגפה, נצטוו משה רבינו ואלעזר הכהן למנות את ישראל: ״ראובן בכור ישראל, בני ראובן חנוך משפחת החנוכי לפלוא משפחת הפלואי״ (במדבר כו, ה), וכן הלאה.

וכתב רש״י: לפי שהיו האומות מבזים אותם, מה אלו מתיחסים על שבטיהם, כסבורים הם שלא שלטו המצרים באמותיהם? אם בגופם היו מושלים, קל וחומר בנשותיהם! לפיכך הטיל הקדוש ברוך הוא שמו עליהם: ה״א מצד זה יו״ד מצד זה, לומר: מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם.

וזהו שמפורש על ידי דוד המלך עליו השלום (תהלים קכב) ״שבטי יה עדות לישראל״ השם הזה מעיד עליהם לשבטיהם. לפיכך בכולם כתיב: ״החנוכי״, ״הפלאי״.

וכתב ה״משכיל לדוד״: ואם תאמר, מפני מה השם מהופך, ה״א בתחלה ויו״ד בסוף?

ויש לומר, שצריך להבין למה הזכיר דוקא שם י״ה יותר משם אחר?

אלא יש לפרש כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: דרש רבי עקיבא, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכלתן (סוטה יז, ע״א). פירש רש״י: זכו ללכת בדרך ישרה, שכינה ביניהם. שהרי חילק את שמו ושיכנו ביניהם, יו״ד באיש וה״א באשה. לא זכו אש אוכלתם, שהקדוש ברוך הוא מסלק שמו מביניהם ונמצאו אש ואש.

וידוע שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (סוטה יא, ע״ב) שבשכר נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים, ולכך הקדים הה״א, שהיא לאישה.

הדברים נפלאים, ויש תשובות נוספות מדוע אין השם רשום כאן כסדרו (יעוין ב״אור החיים״, ובכלי יקר ועוד), אבל נעמוד על השאלה העמוקה, לא רק מדוע אין השם כסדרו, אלא מדוע רמוזה האישה לפני האיש, הה״א הרומזת לה לפני היו״ד הרומזת לבעלה.

והענין, שיש דעה בגמרא (ברכות סא, ע״א) שבתחילה נבראו אדם וחוה כגוף אחד, דו פרצופים המחוברים בגבם. ככתוב: ״זכר ונקבה ברא אותם״ (בראשית א, כז וברש״י), ונאמר: ״אחור וקדם צרתני״ (תהלים קלט, ה), ואחר כך: ״ויבן אלוקים את הצלע״ (בראשית ב, כב), הינו את הצד [כמו: ״ולצלע המשכן״ (שמות מ, כ)], שהפרידם זו מזה.

ושאלו בגמרא: אם היו דבוקים כך, גב לגב, מי מהם הלך ראשון?

איזו שאלה! הלא ידועים דברי התוספות (יבמות יג, ע״א) שלא תיתכן מחלוקת שאין בה נפקא מנה להלכה. ורש״י (כתובות פ, ע״א) מעיר שבספרים משובשים נכתבה שאלה מסוימת בגמרא, "וגרסת שוטים היא זו. כי למאי הלכתא איבעיא להו, ומאי נפקא לן מינה״

וכשהגמרא (יומא ה, ע״ב) שאלה איך הלביש משה רבינו את בגדי הכהונה לאהרן ולבניו, לפי איזה סדר, ענו: ״כיצד הלבישן?! מה דהוה הווה״, מה שהיה היה, ומה צריך לנו לשאול (רש״י) ואף אנו נתמה, לשם מה נחוץ לנו לדעת מי מהם הלך בראש לפני הנסירה!

וענו: מסתברא, שהאיש הלך בראש. דתניא, לא יהלך אדם אחורי אישה בדרך ואפילו אישתו. וכבר דקדק במהרש״א בהבנת הראיה, שיש גדר קדושה בכך שלא ילך אף אחר אישתו. אבל כשפונה לצד אחר, מה ההקפדה? שהרי כאן אף אם הלך אחריה, הרי היה דבוק בגבה, ובצורה כזו אין טעם כלל לאסור?

אבל, הנני ואמר –

שנינו שחלק הקדוש ברוך הוא שמו, יו״ד באיש וה״א באשה. ושנינו (מנחות כט, ע״ב) על הכתוב: ״בי״ה ה׳ צור עולמים״ (ישעיה כו, ד), אלו שני עולמות שברא הקדוש ברוך הוא, העולם הבא ביו״ד והעולם הזה בה״א, שנאמר: ״אלה תולדות השמים והארץ בהבראם״ (בראשית ב, ד), בה״א בראם.

ונמצא, שכאשר חלק את שמו בין האיש והאישה יעד לאיש את האות בה ברא את העולם הבא, ולאישה את האות בה ברא את העולם הזה.

ונבין מה שאמרו בגמרא (בבא מציעא נט, ע״א), שכל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם. שנאמר (מלכים א' כא, כה): ״רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני ה׳. אשר הסתה אתו איזבל אשתו״. ושאלו, והרי אמרו שאם אשתך נמוכה גחין וכופף עצמך ושמע דבריה. וענו: לא קשיא, כאן במלי דשמיא [הבעל קובע] כאן במלי דעלמא [האשה קובעת]. כי בו הוקבעה האות יו״ד בה נברא העולם הבא, ובה האות ה״א בה נברא העולם הזה.

מעתה, זה עומק שאלתם מי הולך בראש, האיש או האישה. כאשר ״זכר ונקבה בראם״, ונבראנו נשמה בגוף, וכשם שעלינו לעסוק בעניני הנשמה כך עלינו לעסוק בענייני הגוף. אבל עלינו לדעת למי הקדימה, מי הולך בראש ומי נגרר אחריו, זכות הקדימה לעניני העולם הבא, כמו שאסרו על האדם לעשות חפציו קודם שיתפלל (ברכות יד, ע״א). ואחר כך ילך מחיל אל חיל, מבית הכנסת לבית המדרש (אורח חיים קנה, א), רק לאחר מכן ילך לעסקיו (שם קנו, א).

ועל כך רומזת היו״ד באיש, שהיא במרכז, לרמז שהרוחניות לעולם תהא במרכז, מה שאין כן הה״א באשה, שהיא בסוף. ועל כך נאמר: ״מצא אשה מצא טוב״ (משלי יח, כב). אבל ״ומוצא אני את האשה מר ממות״ (קהלת ז, כו). ואין זו סתירה. משום שכאשר ״מצא אשה״, שהה״א בסוף, ומסכימה שהרוחניות תהיה במרכז ועניני העולם הזה טפלים לה, אזי ״מצא טוב״, ואין טוב אלא תורה (אבות פ״ו מ״ג). אבל אם זו ״האשה״, שעניני העולם הזה מלפפים אותה – מראש ועד סוף, אזי צפויה התנגשות בין שני העולמות והחיים יהיו מרים ממות, חלילה.

[תוספת]: יש מפרשים ה'אשה' בה' הידיעה – מר ממות… ועוד האש"ה בגימטריא אי"ש, ללמדך שהיא רוצה להיות שוות ערך לו, וזה מר ממוות.

עוד פירוש, שמצא אישה – ומאז היא בבית, מצא טוב, אך "מוצא אני" בכל פעם מחדש, הרי זה מר ממוות, פעם בקניון ופעם פה ופעם שם… ועוד מסבירים מצא אישה – מצא טוב, שמצא מאת השם, אך אם חושב הוא ש"מוצא אני" הרי זה מר ממוות… [עד כאן].

וזו היתה השאלה, מדוע במנין משפחות ישראל הציב הקדוש ברוך הוא הה״א בתחילה והיו״ד בסוף? שהרי היו״ד מסמלת את הרוחניות ועליה להיות ראשונה. ומה התשובה?

אלא שכבר סיפרתי. פעם ישבתי בפרוזדור בית ה״חזון איש״ זצ״ל, והרב אברהם יוסף וולף זצ״ל, שיסד באותה שנה את הסמינר בבני ברק, יצא מחדרו. ראיתי שהוא נרגש, ושאלתיו מה שמע. אמר: שאלתי את ה״חזון איש״, הלא בגמרא (בבא בתרא טז, ע״א) אמרו, שאיוב בקש לפטור את העולם כלו מן הדין. פרש רש״י: מדינו של הקדוש ברוך הוא, לומר שאנוסים הם על ידי הקדוש ברוך הוא שברא יצר הרע. אמר לפניו: ריבונו של עולם. בראת שור, פרסות סדוקות [מראש נברא כבהמה טהורה]. בראת חמור, פרסותיו קלוטות [סגורות. מראש נברא כבהמה טמאה]. בראת גן עדן בראת גיהנום, בראת צדיקים [בעלי מידות מעודנות וכיבוש היצר] ובראת רשעים [בעלי מידות קשוחות וסוערות], מי מעכב על ידך? אנוסים הם החוטאים בסערת יצרם!

ובאמת, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו (עבודה זרה ג, ע״א), ויש בזה הצטדקות מה. וכמו שאמרו (יומא לה, ע״ב) שהרשע מתרץ עצמו: נאה הייתי וטרוד ביצרי. וכתב הגאון מוילנא זצ״ל (בבאורו למשלי כב) שעל כן אמרו (יומא כב, ע״ב) שאול [נכשל] באחת ועלתה לו [לרעה לקנסו מיתה ולבטל מלכותו], ודוד [נכשל] בשתים ולא עלתה לו [לרעה]. וכי משוא פנים יש בדבר?

אלא שבדוד נאמר ״והוא אדמוני״ (שמואל א' טז, יב), שנולד במזל מאדים (שבת קנו, ע״א) [וחשש שמואל שיהא שופך דמים כעשיו (בראשית רבה סג, ח)] ועמל על עצמו להעביר על מידותיו, לכן גם אם לא עלה בידו באופן מושלם נמחל לו, כמו שאמרו (ראש השנה יז, ע״א) שכל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו.

אבל שאול נולד במידות מושלמות, ככתוב: ״בן שנה שאול במלכו״ (שמואל א' יג, א), כבן שנה שלא טעם טעם חטא מימיו, לכן אף באחת עלתה לו.

הרי שבאמת טענה היא, שהמידות רעות וקשוחות ומחטיאות. כמו שכתב רבי חיים ויטאל זצ״ל (״שערי קדושה״ ח״א שער ב) ש״לפיכך ענין המדות הרעות קשים מן העברות מאוד מאוד״, וכן כתב הרמב״ם (הלכות תשובה פ״ז, ה״ג) שיש לשוב על המידות הרעות, והן חמורות מן העברות בפועל. אם כן, מה הטענה כלפי האדם שמידותיו רעות מיסודו, ומחטיאות אותו?

והיתה תשובת רעי איוב: ״ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תורה תבלין״. שהתורה מעדנת את המידות, כמו ששנינו (אבות פ״ו מ״א) שהעוסק בתורה לשמה הווה צנוע וארך רוח ומוחל על עלבונו, שאלו בפסגת המידות הטובות (ירושלמי שבת פ״א ה״ג).

וכתב ה״מסילת ישרים״ (פרק ה): ״והנה פשוט הוא, שאם הקדוש ברוך הוא לא ברא למכה זו אלא רפואה זו, אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה בלתי זאת הרפואה. ומי שיחשוב להינצל זולתה אינו אלא טועה, ויראה טעותו לבסוף כשימות בחטאו. הא למה זה דומה, לחולה שדרש ברופאים והכירו חוליו ואמרו לו שיקח סם פלוני, והוא יניח הסם ההוא ויקח מה שיעלה במחשבתו מן הסמים, הלא ימות החולה ההוא ודאי. כן הדבר הזה, כי אין מי שיכיר בחולי היצר הרע ובכוחו המוטבע בו אלא בוראו שבראו, והוא הזהירנו שהרפואה לו היא התורה, מי אפוא יניחה ויקח מה שיקח זולתה ויחיה! ודאי שחושך החומריות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר מדרגה והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה. ורק המאור שבתורה יחזירנו למוטב״.

מאחר שכך, שאל הרב וולף את ה״חזון איש״: התינח הגברים, יתישו יצרם בעמל תורה ויאות עיניהם באורה. אך לגבי הנשים, נותרה טענת איוב בתוקפה! כיצד תגברנה על יצרן?

וענהו: לנשים ברא הקדוש ברוך הוא את הצניעות כתבלין – וכשמעו, יצא כה נרעש!…

וידועים דברי הגאון מוילנה זצ״ל (משלי יח, יא) שיש שני יצרים רעים לאדם, מבפנים ומבחוץ, היצר הרע הפנימי והשפעת החברה.

והסביר הסבא מקלם זצ״ל (״חכמה ומוסר״ ח״ב מאמר שלג) שהא בהא תליא, שהחברה הרעה מעוררת את המידות הרעות הגנוזות והרדומות ושעליהן אמרו (סכה נב, ע״א) שהיצר הרע קרוי ״צפוני״ (יואל ב, כ) לפי שהוא צפון וחבוי בליבו של האדם (ויעוין ברמב״ן דברים כט, יח)] בגדר: ״מצא מין את מינו ונעור״ [משנתו] (עירובין ט, ע״א ברש״י).

ואם כעבור ארבעים שנות לימוד תורה ויראה אומר משה רבינו: ״כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים״ (דברים כט, טו), ואם התורה מזהירה: ״כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו״ (ויקרא יח, ג), מגיד שמעשיהם של מצריים מקולקלים מכל האמות, ואותו מקום שישבו בו ישראל מקולקל מן הכל – רש״י)

מה היה מצבם בתוקף שיעבוד מצרים, שהיו מוקפים בטומאתה ״כעובר הוא נתון במעי בהמה״ (שוחר טוב תהלים ק) – ותורה עדין לא ניתנה להם כתבלין –

אבל בזכות נשים צדקניות נגאלו (סוטה יא, ע״א), בזכות שמירת הצניעות. ולפיכך קדמה הה״א של הנשים ליו״ד של בעליהן!

[מעשה ברב חיים רבי שאמר לאדם שרצה רק בן זכר ואמר לו הרב למה לך? והשיב בשביל שיאמר קדיש לאחר מותו, אמר לו הרב בנים קשה לחנך, יאמר קדיש ואחר כך יחלל שבת, מה יתן לך? לעומת זאת בתך אם רק תוסיף סנטימטר אחד בחצאית – יש לך מושג לאיזה עולמות זה יעלה אותך למעלה??]

*

ירושה – המשך תפקיד האב בעולם

[ירושת הבנות – והגדת]

ספר במדבר (כו, נג- נה) "לָאֵלֶּה תֵּחָלֵק הָאָרֶץ בְּנַחֲלָה בְּמִסְפַּר שֵׁמוֹת, לָרַב תַּרְבֶּה נַחֲלָתוֹ וְלַמְעַט תַּמְעִיט נַחֲלָתוֹ אִישׁ לְפִי פְקֻדָיו יֻתַּן נַחֲלָתוֹ. אַךְ בְּגוֹרָל יֵחָלֵק אֶת הָאָרֶץ לִשְׁמוֹת מַטּוֹת אֲבֹתָם יִנְחָלוּ"

ספר במדבר (כז, ז- יא) "כֵּן בְּנוֹת צְלָפְחָד דֹּבְרֹת נָתֹן תִּתֵּן לָהֶם אֲחֻזַּת נַחֲלָה בְּתוֹךְ אֲחֵי אֲבִיהֶם וְהַעֲבַרְתָּ אֶת נַחֲלַת אֲבִיהֶן לָהֶן, וְאֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תְּדַבֵּר לֵאמֹר אִישׁ כִּי יָמוּת וּבֵן אֵין לוֹ וְהַעֲבַרְתֶּם אֶת נַחֲלָתוֹ לְבִתּוֹ

וְאִם אֵין לוֹ בַּת וּנְתַתֶּם אֶת נַחֲלָתוֹ לְאֶחָיו, וְאִם אֵין לוֹ אַחִים וּנְתַתֶּם אֶת נַחֲלָתוֹ לַאֲחֵי אָבִיו, וְאִם אֵין אַחִים לְאָבִיו וּנְתַתֶּם אֶת נַחֲלָתוֹ לִשְׁאֵרוֹ הַקָּרֹב אֵלָיו מִמִּשְׁפַּחְתּוֹ וְיָרַשׁ אֹתָהּ וְהָיְתָה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְחֻקַּת מִשְׁפָּט כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה' אֶת משֶׁה".

"עַל פִּי הַגּוֹרָל תֵּחָלֵק נַחֲלָתוֹ בֵּין רַב לִמְעָט" (במדבר כו, נו).

בפרשת השבוע נכתבה פרשת הנחלות. ונשאלתי, לא כדי לקנטר, ביקשו להבין, מדוע על פי דין תורה אין בת יורשת אלא במקום שאין לה אחים (במדבר כז, ח), ומדוע בן בכור יורש פי שנים מאחיו (דברים כא, יז), אלא אם השאיר האב צואה מחיים בה חלק רכושו כרצונו, וכדאי להיועץ ברב שמתמחה בענינים אלו.

ועניתי: כל ענין הירושה, צריך הבנה. בעינינו פשוט הוא ומובן, כי התרגלנו והסתגלנו אליו. אבל על פי השכל הישר, מדוע יהנו הצאצאים מרכוש שלא עמלו בו ולא יגעו עליו. מדוע לא ימסר לחברה כולה, לשלטונות או לעניים?

בפרס, למשל, היה חוק שהמוצא אבדה חייב לתתה למלך (בבא מציעא כח, ע״ב). המלך סולל דרכים, מגשר גשרים. מחזיק צבא (עבודה זרה ב, ע״ב).

במקום לשלוח ידו לכיס האזרחים ולטול מס הכנסה, יקח אבדות או ירושה שלא טרחו בהם. האין זה הוגן?! אכן, שאלה.

עמדתי לנסוע לשוייץ, לאסוף כספים למוסדות התורה. אני דוחף את העגלה עם המזודה בתור לבידוק בנמל התעופה, ולידי יהודי ישיש מבני ברק, ועימו בלי עין הרע עגלה עמוסה. אני מכיר אותו. יהוד של פעם, של ״כולל בעלי בתים״. מה לו ולשוייץ. זולת מטרה אחת, שלא נדע. שאלתי בחשש: ״בעיות בריאות, חלילה?״

״חלילה וחס״, לא לשם כך. אם כך לשם מה עוזב יהודי את ארץ הקודש אשר לא תחסר כל בה, והולך להיטלטל בנכר, בגולה הדוויה?!

אמר: ״שמעתי, שרבי שמשון רפאל הירש רבה של פרנקפורט הגיע למיצוי כוחותיו ונאלץ ליטול חופשה. נסע לנופש בשוייץ, בהרי האלפים. כשחזר אמר: כשיעלה אדם למרום, לאחר אריכות ימיו ושנותיו, ישאלו הקדוש ברוך הוא: בני, בשוייץ שלי היית?!

שהרי עבור מי נבראו ההרים הנישאים המבותרים בשלג עד ובמרבד עצים, ואויר צלול ומבריא, אם לא כדי להנות בהם בני אדם, שישאו שבח והודאה לבוראם על ״הדור נאה זיו העולם״!

וסיים היהודי: ״הן רואים אתם, זקני כבר הלבין. כשאעלה למרום, רוצה אני שתהיה בפי תשובה לשאלה זו״…

לא רציתי לקלקל לו את החופשה, אז לא הזכרתי לו את דברי הגמרא שאין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה (קידושין מ, ע״ב, סנהדרין ז, ע״א), ובין שש השאלות הראשונות שהוא נשאל (שבת לא, ע״א) לא מופיעה שוייץ.

גם לא בין ארבע השאלות ששואלו מלאך המות לפני מותו – כלום עסקת בתורה, ובגמילות חסדים, והמלכת לקונך שחרית וערבית, והמלכת את חבירך בנחת רוח? (מסכת חיבוט הקבר פ״ד),

[א.ה. ובפרט שרבי שמשון רפאל הירש הירש מדבר על הדר בחו"ל, אך הדר בארץ ישראל אסור לו מדינא לצאת לחו"ל לטיול, רק לשלושה דברים – פרנסה, זיווג ותלמוד תורה].

אבל אמרתי לו: ״ראה, אפילו על מצוה ממש אין מחייבים להוציא יותר מחומש מהנכסים. וכאן, כמה אתה מוציא?״… אמר: ״זה בסדר, זה על חשבון הילדים!״

תמהתי: ילדיו נשואים, מתמודדים עם קשיי החיים. מאיפה יש להם לממן את החופשה של אביהם! הלא מכירים אתם את הפתגם: ״אב אחד יכול לפרנס עשרה ילדים, ועשרה ילדים אינם יכולים לפרנס אב אחד״..

אגב, אחד מהגדולים אמר, שאין לך פתגם אמת שאינו רמוז בתורה (עיין בבא קמא צב, ע״א). גם פתגם זה רמוז בתורה.

כשהעלילו על בנימין את גנבת גביע יוסף ובקשו לקחתו כעבד, נגש יהודה וטען: גם אם מגיעו העונש, אבל ״יש לנו אב זקן… והיה כראותו כי אין הנער ומת, והורידו עבדיך את שיבתו ביגון שאלה… כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי, פן אראה ברע אשר ימצא את אבי״ (בראשית מד, לא-לד).

ותמוה, למה הזכיר שאב זקן אחד עלול לקבל כאן התקף לב. הלא לבנימין היו עשרה בנים (בראשית מו, כא), והיה כראותם כי אין אביהם ומתו…

מכאן ראיה שאב עלול למות כשקורה משהו לבן, והבנים לא ימותו כשקורה משהו לאב…

אז לומר שהם מממנים לו את החופשה? נשמע מופקע… ״אה״, אמר, ״התכונתי לומר שכתוצאה מהחופשה יהיה להם פחות חלק בירושה״…

התפעלתי. אמרתי: ״ממש כמו שאמר ה״חפץ חיים״!״ כמה שמח לשמע שהוא וה״חפץ חיים״ כיוונו לדעה אחת.

וזה מזכיר לי: הגאון רבי אייזיל חריף אמר פעם דבר תורה עמוק ומחודד לאדם אחד.

איני בטוח שהלה תפס את הרעיון, קלט את הענין, אבל צהל: ״גם אני אמרתי בדיוק אותו דבר! לי ולרב יש ראש אחד!״ הסכים עימו הרב: ״אמת. והראש הזה הוא אצלי״…

מכל מקום, ביקש לשמוע מה אמר ה״חפץ חיים״.

ספרתי, שעשיר אחד הגיע אל ה״חפץ חיים״. ספר ששישה צאצאים לו, ובצוואתו הורה לחלק את ירושתו לשבעה חלקים. אחד לכל צאצא, והחלק הנוסף ינתן לישיבת ראדין מיסודו של ה״חפץ חיים״, לעילוי נשמתו. ובקשה לו: תמורת זאת ילמד עליו ה״חפץ חיים״ משניות בבוא יומו.

אגב, מעשה היה עם הגר"ח ואדם שלא היו לו צאצאים וביקש שהגר"ח ילמד לעילוי נשמתו, לאחר פטירתו בא לרב בחלום וביקש שיחדל, שהעלוהו לדרגות שאינו משיג בהם…

סבר שיביע קורת רוח מרובה מהחלטתו וירעיף עליו ברכות מלא הטנא [ויצוין שה״חפץ חיים״ עצמו המליץ לנהוג כך (חומת הדת פרק יט. שם עולם ח״א, סוף ספר תורת הבית, ושם עולם ח״ב, א.ה. – גם הפלא יועץ כתב כן).

להפתעתו, הביע מורת רוח. אמר: ״בנוגע לתרומה, למה לך להמתין עד קצבת ימיך, תן עכשיו. ובנוגע ללימוד, למה לך להסתמך על לימודי. למד בעצמך!״…

הנה כי כן, רואה אתה, גם ה״חפץ חיים״ היה בדעה שאפשר להניח ירושה קטנה יותר. הוא אמנם לא דיבר על חופשה בשוייץ, אלא על צדקה והחזקת תורה… הבדל קטן, לא כדאי לעשות ממנו עסק

ונספר, מעשה ביהודי שגידל משפחה לתפארת. השיא ברווחה את כל הצאצאים וזכה לראות נחת מהנכדים. ככלות כוחותיו קרא לבנו הגדול ושאלו: ״כל עוד היה כוחי עימי, טרחתי כה הרבה למענך. עוד מעט יקראוני לעולם שכולו טוב, מה תעשה אתה למעני?״

התרגש הבן, ואמר: ״תנוח דעתך, אבא. אלמד בכל יום פרק משניות עבורך!״

קרא לבנו השני, שאל מה יעשה למענו. אמר: ״אייסד קרן גמ״ח על שמך. כל ההלואות, המוני מעשי חסד, יזקפו לזכותך״.

הבן השלישי הבטיח ללמוד עבורו את הדף היומי, בבלי וירושלמי. משאר הבנים השיג הלכה יומית ומשנה יומית ושתי הלכות בשמירת הלשון ועמוד ״משנה ברורה״ וסעיף בחשבון הנפש ב״חובות הלבבות״ ותהלים לסדר ימות השבוע ופרק שירה ופרשת המן ו״קן מפורשת״. ברוך השם, יצא ברכוש גדול.

קרא לבן הזקונים, שאמר לאביו: ״אבא, בוא ואראה לך מה הכנתי עבורך״. הסתקרן האב, נטל את המקל והלך בעקבותיו. הבן עמד על פתח המדרגות המוליכות למרתף האפל. מענין מה החביא בו חשב האב.

הדליק נר, ואמר לאביו: ״בכבוד״. מכבדים בפתח שיש בו מזוזה. ירד האב. והבן פוסע מאחריו עם הנר. אך, אבוי, החשכה התעבתה, וגופו חסם את אור הנר שמאחריו.

רטן ואמר: ״איני רואה מאומה! בוא ותאיר לפני!״ אמר הבן: ״כבודך, אבא, שאלך מאחריך

״מה עוזר לי הכבוד, כשאני בחושך ועלול למעוד!?״

״אם כך״, השיב הבן, ״נשוב על עקבותינו ונחזור אל האור״. ״אבל רצית להראות לי משהו״, הזכיר האב.

״כבר הראיתי לך״, אמר הבן. עלו, והבן הסביר: ״מבין אתה, אבא, כולנו נעשה לך כבוד כ׳נר מצוה ותורה אור׳ (משלי ו, כג), אבל מדוע שתצפה שנאיר מאחריך. הדלק אתה את הנר, ותאיר לעצמך! כוחך במתניך לשנן בעצמך משניות וללמוד דף גמרא, וכספך בידך לעשות בו צדקה, להחזיק תורה וליסד קרן גמ״ח!״

וכלפי מה הדברים אמורים?

בפרשת השבוע נכתבה פרשת הנחלות. ושאלנו מדוע הבכור יורש פי שניים, ומדוע אין הבת יורשת, ומדוע בכלל שהירושה תעבור לבנים ולא למלך וכדומה?

והתשובה, שהשאלה נובעת מהתפיסה המקובלת אצל הגויים שהצאצאים ממילא יורשים ממון אביהם, ושבעצם הוא שלהם. אך ביהדות הענין עמוק יותר.

יש לדעת, שכל אדם נשלח לעולם למשימה מסוימת ומקבל עבורה כלים. כמו שאמרו בגמרא (נדה טז, ע״ב) שלפני יצירתו נגזר עליו האם יהיה חכם או טיפש, עשיר או עני, גיבור או חלש. ובכלים אלו עליו להרבות כבוד שמים, שעבורו נבראנו (סוף אבות), ״ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו״. ואם לא השלים יעודו, נמסר היעוד לבניו אחריו. כך מצינו (אברבנאל, ריש ירמיה), שהכהן הגדול חלקיהו מצא בבית המקדש את ספר התורה שבקודש הקודשים פתוח בפרשת הגלות להזהיר את יאשיהו המלך מפניה (מלכים ב' כב), וירמיהו בנו השלים את משימתו והזהיר מפני החורבן בלא הרף.

לכן עוברת המלכות בירושה, ככתוב (דברים יז, כ): ״למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל״, והכהונה הגדולה עוברת בירושה (יומא עב, ע״ב), וכל שררה ופרנסות (תוספות סוטה מ״א, ע״ב).

וכמו שכותב הרב דסלר [ח"ד עמ' 21]

המושג "בעלות" כמו שרגילים להבינו, בטעות יסודו, כי האדם נברא לשם תכלית קידוש שמו יתברך, והוא וכל חפציו קנויים הם לתכלית זו. החפצים והנכסים שאנו משתמשים בהם הם "שלנו" רק בלשון מושאל, כמו שהפועל קורא "כליו" לאותם הכלים של מעבידו שהוא משתמש בהם יום יום לצורך עבודתו, שנמצא שגדר בעלות אינו אלא ההזדמנות להשתמש בחפץ לצורך עבודת השם". עד כאן לשונו.

האדם מתבלבל וחושב שהחפץ שלו… ועד כמה טועה האדם הזה, שהרי הקב"ה נתן לו חפצים יקרי ערך – לתכלית נשגבה – והוא משתמש בהם להבלים. דומה הוא לאדם שיש לו את הצ'לנג'ר – ספינת החלל שנבנתה במיליוני דולרים, והוא משתמש איתה לנסיעה למכולת, או "קפיצה לאילת"… בשביל זה בנו חללית כל כך יקרה??

אגב, באותה מידה – כך אדם מקבל שכל אלוקי עליון – ומשתמש עם גופו להבלים – "אלוף העולם בקפיצה במוט"…

בשביל זה קיבלת שכל אלוקי? קנגורו עושה את זה יותר טוב ממך עם מנת משכל של עכבר ואי-קיו של נמלה! לזה קיבלת עוצמות כאלה אדירות??

הרי כשראה רבי יוחנן את ריש לקיש קופץ מעבר לנהר – אמר לו "חילך לאורייתא"!! כשיש כוחות עצומים – זה מראה על כלים גדולים שאתה יכול לנצל לתורה! נאס"א משקיעה מיליארדים בחלליות, אם לך יש את זה אל תיסע למכולת, אלא תתקרב לריבונו של עולם! נס"ה עלינו אור פניך!…

וגם העושר, משמש כמשימה ויעוד להרבות בו כבוד שמים במעשי צדקה וחסד והחזקת תורה. וניתן לאדם שישתמש בו בחייו.

על פי זה הסברנו בעבר את הענין של צדיקים שממונם חביב עליהם מגופם. יעקב חוזר על פכים קטנים, כיון שזה כלים שה' נתן לו, ואם לא ינצלם, אזי נמצא שבזבז הזדמנות להתקרב אליו יתברך!

ולכן מצינו (גיטין מז, ע״א) שריש לקיש השאיר אחריו במותו קב כרכום, וקרא על עצמו: ועזבו לאחרים חילם״ (תהלים מט, יא). כי אם ניתן לו, לשימושו ניתן. אלא שאם לא ניצל הכל כיאות, נבחרו בניו להמשיך יעודו – והבכור ביחוד.

בענין החיוב לתת פי שנים לבן הבכור, מסביר אברבנאל, כי הזכות המיוחדת לבכור ברכוש האב, כרוכה בעליונות שהעניקה התורה בכלל לבכורה מבחינה השקפתית. התורה ציותה להקדיש כל ראשית לה׳ כמו: ״ראשית עריסותיכם״, ראשית הגז וכו', וגם הזכות שזיכתה התורה את הבכור באה להדגיש עיקרון זה. טעם נוסף של אברבנאל, כי הבכור עומד במקומו של האב. הוא מכריז ומבשר להורים, כי יש המשך למשפחה. ההורים מזכים לו בגלל שמחתם זו בזכויות־יתר [אוצר הדרשות ח"ב יצהרי כי תצא עמ' 183].

זו גם כן הסיבה שה' הכה כל בכור בארץ מצרים.

מעבר לעליונות שהעניקו המצרים לבכור, אם לא היה ה' מכה את הבכור, לא היתה המכה נחשבת למכה קשה, היות והגם שמת ראש המשפחה, יש לה עדיין המשך. אך אם הוכה הבכור – הוכתה כל המשפחה, שאין לה כעת את עיקר ההמשכיות שלה! וכך מביאים בשם הרה"ק הרש"ז מחב"ד "הבכור כולל בעצמו מכל האורות שיוצאים מן האב אחר כך באחיו, ועל כן נוטל פי שנים כידוע".

והרב הנצי"ב כתב שסגולת נפש הבכור לקבל חלק גדול מן האב יותר משאר הבנים. ובתקנת השבים להר"צ כהן מלובלין כתב שידוע שהבכור כולל כל הנולדים אחריו וזה יסוד מצות כבוד אחיו הגדול.

כתב הרש"ר הירש: ייעודו של הבכור: הוא נוטל זכויות עדיפות בנכסים ומיד עם פטירת האב הרי הוא ממשיך את אישיותו בקרב הנותרים, ונמצא שהמשך ההנהגה האחידה של המשפחה לא יסבול זעזוע פתאומי קשה. עד כה התרכזה המשפחה והבית מסביב לאב, מכאן ואילך הם יתרכזו מסביב לבכור בעל הזכויות היתירות לנכסים. [פרשת כי תצא] וכך מביאים בשם האריז"ל שדוקא הבכור יש בו רוח האב יותר משאר הבנים, ממילא מובן מדוע דוקא הוא ממשיך את תפקידו בעולם!

ולכן מובן מדוע דוקא על האב מוטלת החובה לפדות בנו בכור, שהרי הוא מתעסק בזה בעצמו, שהוא ההמשכיות הישירה שלו!

וזה רמוז גם כן בשם א"ב, שכידוע אינו נקרא כן אלא לאחר הולדת בנו בכורו, ותחילה היה א' – אחד, ומאחד נהיו ב' – שניים, שהרי זה אותו אחד שממשיך כעת בשני גופים – האב והבכור! [פחד יצחק, הובאו דבריו בספר לילה כיום יאיר באום].

לאור זאת יובן דבר פלא, [תורה ודעת א-לז מתורתו של רבי ליב מינצברג] שבתורה לא נאמר במפורש שהבן יורש, אלא התורה מיד עוסקת במצב שבו אין בן, משמע שהדבר פשוט ביותר שהבן יורש "אִישׁ כִּי יָמוּת וּבֵן אֵין לוֹ וְהַעֲבַרְתֶּם אֶת נַחֲלָתוֹ לְבִתּוֹ": לא כתוב "איש כי ימות – בנו יירשנו".

הסיבה לכך היא מפני שפשוט שהבן יורשה, היות ואין זה כביכול העברה למישהו אחר, אלא זה המשך האבא, ולכן על זה אין צריך פסוק!

גם הבת, כשאין בן, היא המשך כלשהו, ולכן לגביה כתוב "והעברתם את נחלתו לבתו", הנחלה עוברת כהמשך לאב.

אך לגבי שאר הקרובים כתוב: "וְאִם אֵין לוֹ בַּת וּנְתַתֶּם אֶת נַחֲלָתוֹ לְאֶחָיו, וְאִם אֵין לוֹ אַחִים וּנְתַתֶּם אֶת נַחֲלָתוֹ לַאֲחֵי אָבִיו.

וְאִם אֵין אַחִים לְאָבִיו וּנְתַתֶּם אֶת נַחֲלָתוֹ לִשְׁאֵרוֹ הַקָּרֹב אֵלָיו מִמִּשְׁפַּחְתּוֹ וְיָרַשׁ אֹתָהּ" זו נתינה חדשה, למישהו שאינו מהווה המשך טבעי למשפחה.

והבת לעומת זאת יעודה הוא לסייע לבעלה בהשלמת היעוד שלו, ואין לה עסק ביעודו של אביה, אלא אם אין לה אחים. פשוט כל כך.

אבל כל זה בדיעבד, כשהמוריש לא ניצל כל כליו לטובה, ובודאי יתבע על כך ־

כפי שמצינו בחכם רבי שמעון בן לקיש [תלמוד בבלי מסכת גיטין דף מז, ע"א] "כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקא, קרא אנפשיה "ועזבו לאחרים חילם"…

ומדוע לא יעשה כן? כל עוד סיפק בידו יעסוק בעצמו בהגשמת יעודו ובעילוי נשמתו!?

[תוספת: המעשה עם רבי עקיבא והאדם השרוף ובנו שהיה צריך ללמדו תורה]

 

*

מה בין חוטא מתאוה לחוטא להכעיס?

[אור דניאל]

"פינחס בן אלעזר וגו' השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם" (במדבר כה, יא) כשראה פנחס את המגיפה הגדולה ונפלו כ"ד אלף איש מישראל שהיו רובו של שבט שמעון לקח הרומח בידו, דקר את זמרי בן סלוא ואת כזבי בת צור ואמר "בשביל שני פגרים אלו יהרגו כ"ד אלף איש מישראל".

לכאורה יש להבין מדוע יצא קצפו של הקב"ה דווקא על שני נואפים אלו, ולעומת זה אצל "בנות מואב", שגם שם חטאו בזנות, נתבקשו ישראל ליישם את אשר ביקש מהם משה- להרוג את החוטאים, ולא נגזרה בעטים מגיפה על כלל העם?

ועוד צריך להבין מדוע פנחס לא הגיב עד עתה, והרי כבר קודם נאמר 'ויחל העם לזנות אל בנות מואב?'

בספרו "אמרי שפר" מבאר בצורה נפלאה הרב שמואל פנחסי שליט"א את ההבדלים. כדי להסביר במעט את האמור יש להקדים את דברי הגמרא (קידושין ל, ע"ב) "אמר רבי יצחק יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ואמר רבי שמעון בן לוי יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום".

ולכאורה עלינו להבין במה נחלקו רבותינו אלה ז"ל? מה בעצם ההבדל בין יצר "מתחדש" ל"מתגבר"?

ואולם קיימים שני סוגי חוטאים: האחד עובר עבירה מצד סיפוק הנאותיו החומריות, ומקור תאוותיו אלו ועיקרן נעוצות מאותם יצרים תאוותניים שהוא אינו יכול לשלוט עליהם. אדם העומד מן הצד אינו מצליח לכבוש את דחפיו ופיתוייו אלא אם כן נאבק בכל עוז ומדכאם.

ואולם קיים גם חוטא אחר אשר פעולותיו נובעות מתוך בגידה בתורת משה ומטרתו להגיע לכפירה ולהתפרק מעול מלכות שמים ומתוך כך הוא מפתח תורות ופרשנויות שונות כדי לבסס עליהן את דרכו הנלוזה.

ההבדל בין השניים הוא שכל עוד הראשון פועל מתוך מניעים תאוותניים, ואחרי עשיית החטא נתקף הוא בייסורי מצפון וחרטה עד כדי רגשי תיסכול ואכזבה עצמית וקרוב הוא לתשובה כדוגמת מה שאמרו חז"ל "העושה עבירה ומתבייש בה מוחלין לו כל עוונותיו".

הרי שהשני פועל מתוך כוונה זדונית ומרדנית ולא די שאינו מפסיק מתעלוליו ומתחרט עליהם אלא אף מוסיף עוול על עוולה ומדי יום מתחפר בעמדותיו ומתחזק בדעותיו ומפתח מאבק ומבקש אישור והסכמה על צדקת דעותיו ולכן הולך הוא ומתדרדר הולך ומתרחק ואמרו על שכמותו "רשעים אפילו על פתחו של גהינום אינם חוזרים בתשובה".

ומעתה נבין על פי האמור את המחלוקת שבין רבי יצחק ורבי שמעון בן לוי הנזכר, שכן רבי יצחק מצביע על אותם אנשים הפועלים מתוך דחף להשגת תאוות בלבד ומאחר ונתקפים בחרטה על מעשיהם היום הרי שיצרם יודע שמעתה לא יהיו סיכויים גדולים להכשילם שוב באותו מהלך ובאותה גישה ולכן נאלץ הוא לנקוט בדרך חדשה ובכיוונים שונים ולכן אומר רבי יצחק ש"יצרו מתחדש עליו".

ואילו רבי שמעון בן לוי מצביע על אותם חוטאים מסוג אחר אשר פועלים מתוך גישה אפיקורסית וממילא אין צורך לבוא בפיתוי חדש בכל יום שכן הם עצמם הולכים ומתעצמים ועבירה גוררת עבירה בתמידות "והיצר מתגבר עליו".

ומעתה לאור האמור נבין היטב את פשר התנהגותו של פינחס. מדוע ראה לנכון לפעול ולנקוט יוזמה כשראה את מעשה זמרי? דווקא משום שבכך סינגר על יתר העם. שכן יתר העם פעלו תחת אילוצים ופיתויים הנאתיים ולא מתוך כוונה של זדון ואפיקורסות כמו זמרי שמעשיו נבעו מתוך מניעים של מינות ואפיקורסות.

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף פב עמוד א

תפשה בבלוריתה, והביאה אצל משה. אמר לו: בן עמרם! זו אסורה או מותרת? ואם תאמר אסורה- בת יתרו מי התירה לך? נתעלמה ממנו הלכה, געו כולם בבכיה, והיינו דכתיב (במדבר כה,ו) והמה בכים פתח אוהל מועד.

זהו מעשה של התרסה. של חוצפה עצומה ועזות מצח, לא חטא של תאוה!

ובפרט למה שאמרו חז"ל שהיה זמרי בן 250 שנה בשעת המעשה (עיין מהרש"א שם), זקן כה מופלג מיוצאי מצרים ונשיא שבט בישראל לא עשה את מעשהו בשל הנאת עריות אלא מתוך רגשות תיסכול ותחושת פגיעה בכבודו ומעמדו, שכן צעירים ממנו יושבים ודנים דיני נפשות והוא לא פעל אלא כדי לבצע פעולת תגמול ורגשי נקם כשכל מגמתו לפגוע במשה שליח ה' ובתורתו, וחפץ להבקיע ולערער את חומת התורה ואמונת חכמים שישראל היו חדורים בהם.

ועל כן המתין פינחס עד שמצא אדם הפועל מתוך מינות דווקא ולא פגע באחרים שעשו זאת בשביל הנאה יצרית בלבד, שבשעת מעשה אנשים אלה לא היו אלא שיכורי חושים, שללא ספק התחרטו אחר כך על מעשיהם והיכו על חטא וזה היה בעצם שיקולו של פינחס וכפי שבא לידי ביטוי שאחרי דקירתם חבטם לפני אוהל מועד ואמר להקב"ה: "בשביל אלו יהרגו כ"ד אלף מבני ישראל".

כי מלבדם לא היו אחרים שעשו זאת באותה רוח של זדון ומעל, ולכן אומר הקב"ה "השיב את חמתי מעל בני ישראל" שלא אדון את היתר כמזידים גמורים וכאנשי בליעל כזמרי. וכך הצליח פינחס והוסר חרון אף ה' מעל בני ישראל [שער בת רבים]

ושמא נאמר שדברים אלה אינם נוגעים אלינו, אנו ברוך השם לא עושים עוונות להכעיס?

 הבה נשמע מה אומר רבינו יונה בשערי תשובה: ספר שערי תשובה – שער ראשון אות ו

ועתה בינה שמעה זאת, כי הוא עיקר גדול. אמת כי יש מן הצדיקים שנכשלים בחטא לפעמים, כענין שנאמר (קהלת ז, כ): "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא", אכן כובשים את יצרם מאת פניהם, ואם יפלו בחטא פעם אחת לא ישנו לו, ונקוטו בפניהם, וחוזרים בתשובה. אך כל אשר אינו נזהר מחטא ידוע ואינו מקבל על נפשו להישמר ממנו, גם אם הוא מהעונות הקלים, אף על פי שהוא נזהר מכל העבירות שבתורה, קראוהו חכמי ישראל (חולין ד, ע"ב) "מומר לדבר אחד", ואת פושעים נמנה, וגדול עונו מנשוא.

כי אם אמור יאמר העבד לרבו: כל אשר תאמר אלי אעשה זולתי דבר אחד – כבר שבר עול אדוניו מעליו, והישר בעיניו יעשה, ועל הענין הזה נאמר (דברים כז, כו): "ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם" – ביאורו, אשר לא יקבל על נפשו לקיים כל דברי התורה מראש ועד סוף, ויורה על זה "אשר לא יקים לעשות", ולא אמר "אשר לא יעשה אותם".

הרב בא"ח והאדם שאכל בתשעה באב והרב אמר לו "בתאבון", וכששאלוהו: והרי זה מחניף לרשע?

השיבם שאמר לו שיאכל בתיאבון היות ומכירו והלה סובל מבעיות בריאות ואינו אוכל בשר כל השנה, ועתה בתשעה באב דוקא אוכל בשר??? אלא ברכתי אותו שיהיה לו תיאבון ואז אכילתו לפחות תהיה לתיאבון ולא להכעיס…

*

פשרנות אינה דרך | קנאות מול פשרנות

[והגדת]

רבותינו אמרו (זוהר ח״ב קצ, ע"א. פרקי דרבי אליעזר מז. בבא מציעא קיד ע״ב) שפנחס הוא אליהו.

ומדוע? ההסבר השגור הוא, ששניהם היו קנאים. בפנחס נאמר: ״פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם״ (במדבר כה, יא), ובאליהו נאמר: ״קנא קנאתי לה׳ אלוקי צבאות״ (מלכים א' יט, י).

אבל יש הסבר נוסף, צד שווה ביניהם.

לפני פטירתו, אמר ינאי המלך לאישתו: אל תתיראי מן הפרושים, הם החכמים, ולא מן הצדוקים. אלא מן הצבועים, שמעשיהם כמעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס (סוטה כב, ע״ב) ופרש הרב מבריסק זצ״ל, שבטוחים הם שמצילים במעשיהם ומגיעם השכר! והדוגמה, זמרי.

העם יצא וזנה עם בנות מואב, ״ותקראנה לעם לזבחי אלוהיהן, ויאכל העם וישתחוו לאלוהיהן. ויצמד ישראל לבעל פעור, ויחר אף ה׳ בישראל״ (במדבר כה, ב-ג). אמר זמרי: אם יוצאים אל בנות מואב, חוטאים גם בזנות וגם בעבודה זרה. נביא את בנות מואב אל המחנה, וכך נחטא בזנות לבדה. זה הרע במיעוטו, פשרה הכרחית.

קם פנחס וקנא: מי שמך לפשר פשרות. התורה שלך היא, אתה בעלים על המצוות?! כך פנחס, וכך אליהו.

אחאב העביד לעבודה זרה, ואליהו קנא לשם ה׳. גזר שלוש שנות בצורת, ולבסוף כינס את כל העם במורדות הכרמל. לפני מבחן האש שירדה מן השמים נשא דבריו: ״עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעפים".

אם ה׳ הוא האלוקים, לכו אחריו. ואם הבעל, לכו אחריו!״ (מלכים א' יח, כא) ־ רק אל תחיו חיי פשרה!

זה מתחיל עוד הרבה קודם –

רבקה אמנו סבלה. הבנים התרוצצו בקירבה. כשהיתה עוברת על פתח בית מדרש היה יעקב מפרכס לצאת, על פתח בית עבודה זרה פרכס עשיו. אמרה: ״אם כן, למה זה אנוכי״. הלכה לבית מדרשו של שם. מה ביקשה? ברכה. שהיסורים יפסקו.

ומה היתה תשובתה: ״שני גויים בבטנך״, הם מתגוששים! הצער ימשך, ומה הועילה בפנותה?! הועילה, ונרגעה! שבתחילה נבהלה ונבעתה: מה זה, איזו אישיות זו, שמפרכסת לצאת לבית כנסת מחד, ולבית עבודה זרה במקביל? איזה יצור כלאים יולד כאן?

מששמעה שאלו שנים, זה לכאן וזה לשם, נרגעה. ובלבד שלא יהיה פשרן!

זו ההוראה, וזו ההדרכה. שהקו יהיה ברור וחד, אבחנה גדורה והחלטית, ולא עמעום וטשטוש, רפיסות וגמגום, ערפול וערבוב! ונוסיף –

בתלמוד הירושלמי (ברכות פ״ה ה״ב) אמרו, שקבעו ההבדלה בתפילה בברכת ״אתה חונן לאדם דעת״, כי ״אם אין דעת, הבדלה מנין״. וקשה, מילא הבדלה בין קודש לחול, צריכה דעת. בין ישראל לעמים, מחיבת דעת. אבל בין אור לחושך, איזו דעת נצרכת. כל חרק מבדיל בין אור לחושך!!

נו, אימרו אתם. מה התשובה, מה הפשט?

התשובה היא, שיש כאן טעות יסודית בהבנת ההבדלות.

הדעת אינה נצרכת כדי להבין מה אור ומה חושך, מה קודש ומה חול, מי ישראל ומי העמים. לא לכך הכונה.

אלא הכונה היא שיש צורך בדעת כדי לבצע את ההפרדה בפועל. שלא לערב בין הקדש לחול, שלא לערב בין האור לחושך, לשמור על הגבולות שבין ישראל לעמים שלא כאותם שביקשו לערב את התחומים ולטשטש את ההבדלים, להרכיב כלאים ולהנהיג בכלאים!

עליהם, נשא הגאון רבי חיים מבריסק זצ״ל את משלו:

מעשה ביהודי חם, יהודי טוב. איש תם וישר, ירא אלוקים וסר מרע, שלא היתה לו אלא סכין אחת. מזלגות הרבה, כפות וכפיות, וסכין – אחת. מה יעשה? נצרך הוא לסכין הן לבשר והן למוצרי חלב. לפרוס אומצה בסעודה בשרית ולמרוח חמאה בחלבית. החליט להקצות צד זה של הסכין לבשר, וצד זה לחלב. כך בא הכול על מקומו בשלום, עד שלא הבין מדוע לא יאמצו הכול את הרעיון, מדוע יש צרך בסכינים נפרדים?

ולא הבין, שאם חצי בשר וחצי חלב, הרי זו טרפה גמורה…

כך, החושבים לערב בין קודש לחול, בין אור לחושך ובין ישראל לעמים. ולא לערב ממש, אלא לחנך לשני צדדים, כך וכך אחוזים קודש וכך וכך אחוזים חול, ויוצרים מאה אחוזי טרפה…

וספר לי מרן ה״חזון איש״ זצ״ל, שהגיעה משלחת מפרנקפורט שבארמניה אל רבן של ישראל, הגאון רבי חיים עוזר זצ״ל, שימליץ להם על רב לעזרתם, אבל הוסיפו שעל הרב להשתלם גם בלימודים כלליים ולשאת תואר דוקטור בצמוד לתואר הרבנות.

אמר להם רבי חיים עוזר: ״כשהדוקטור עומד ליד הרב, סימן שהרב חולה״…

בזמנו היה דיון בנוגע לפתיחת בתי עסק ועינוגים בת"א. היו כאלה שמתקרים "רבנים" ממגזר מסוים שבאו בהצעת פשרה, נאפשר לכם לפתוח בתי עינוגים, אך תותירו את בתי המסחר והעסקים סגורים בשבת. כאילו התורה שלהם ויש להם מנדט להציע פשרה!

ומעשה היה עם החפץ חיים שראה כאלה שמקצצים ומורידים מן המצוות ומתפשרים על זה ועל זה, וסיפר על אחד שראוהו נכנס לחנות מוציא סחורה ומשליך לנהר, מוציא ומשליך, יש שאמרו – נתבלעה עליו דעתו, יש שאמרו טיפש.

איני יודע אם הוא טיפש או נתבלעה דעתו, דבר אחד אני יודע – הסחורה לא שלו!! כשכל כך קל לך לוותר על נתחים ביהדות, כשאתה מוכן לפשרות, אות היא שאינך מחובר לתורה!

ואספר, בעת מלחמת העולם הראשונה היתה בירושלים עת צרה נוראה.

הישוב הישן התקיים על כספי תרומות אחינו שבגולה, ועקב המלחמה נותקו הקשרים ופסקו הכספים, היוקר האמיר וכשליש מיהודי העיר מתו ברעב!

בחצר חב״ד מתו כל התושבים ברעב, עד אחד! בנוסף, פקדה את הארץ מכת בצורת ומיד לאחריה בא ארבה ואכל את יתר הפלטה, צרה השתרגה על רעותה!

ובאותם ימים, כזבוב הבא להטיל רימותיו בפצע המדמם, הגיע ראש ההסתדרות הציונית בבריטניה, איני חפץ לנקב בשמו בשיחה תורנית, והציע שכל מוסדות התורה והחינוך בעיר הקודש יכנסו תחת חסות התנועה הלאומית, שתדאג לכל מחסורם ותזרים כספים ככל שידרש! כל מה שביקש, נוכחות נציג מטעמו בהנהלת המוסדות, זה הכל.

ההצעה היתה קרן אור בחשכה נוראה, הצלה ממות לחיים, מחדלון לפריחה. נקבעה אספה מכרעת בבית הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ״ל, רבה של ירושלים.

יושב ראש ההסתדרות הציונית אמר את דברו, דבש ונופת צופים. ליבו נכמר למחסור הנורא ולזלעפות הרעב, מבקש הוא להושיע ולהציל. ואינו מבקש דבר, רק נוכחות נציג מטעמו בהנהלה.

קם רבי יוסף חיים מלא קומתו הנשאה, נשען על השולחן בשתי ידיו ורכן נכחו לעבר האורח. צטט מן הנביא: ״לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקינו״ (עזרא ד, ג), ״אלוקי השמים הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו נקום ובנינו, ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים״ (נחמיה ב, כ).

אם נכמר ליבכם והמו רחמיכם, אדרבה, תרמו כספים להחיות נפשות, אבל בהיכלי התורה אין לכם חלק, ולא ניתן לכם דריסת רגל״.

חשכו עיני מנהלי המוסדות, הבינו שלא יראו פרוטה, והמצב אכן היה ללא נשוא. רטנו, מדוע הנחרצות. למה טרק את הדלת, לא הותיר סדק להידברות. אולי אפשר להציע לגשר, לפשר –

דוקא יושב ראש ההסתדרות הציונית הפתיע: ״שמעו״, אמר, ״שנים יודעים פה בבהירות מה הם רוצים. אני, והוא. האחרים, שלא יתערבו״…

וכבר הזכרתי דברי הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין זצ״ל בביאור דברי הגמרא (מגילה, יב, ע״א) [״והשתיה כדת אין אנס, כי כן יסד המלך על כל רב ביתו] לעשות כרצון איש ואיש״ (אסתר א, ח), לעשות כרצון מרדכי והמן.

מרדכי, דכתיב: ״איש יהודי היה״ (אסתר ב, ה). המן, ״איש צר ואויב״ (אסתר ז, ו). ותמוה, שהרי המשתה נערך ״לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן״(אסתר א, ה), לאלפים ולרבבות, ואיך יאמרו ש״איש ואיש״ אלו מרדכי והמן?

אלא שבכל שושן היו שני ״אנשים״, שדרכם נהירה והם חותרים בנחישות להשגת מטרתם. מרדכי לצד הטוב, והמן לסטרא האחרת. כל השאר, ניסו לתווך ולפשר…

יעקב לצד הטוב, ועשיו לסטרא האחרת. פנחס לצד הטוב, וזמרי לסטרא האחרת. אליהו לצד הטוב, ואחאב לסטרא האחרת!

 

*

כל מאמץ ברוחניות לא שב ריקם!

[פרשת בנות צלפחד מעין גנים לרב שלמה אסולין]

א.

(במדבר כז, א) ותקרבנה בנות צלפחד, וגו׳ ואלה שמות בנותיו וגו'. הנה כל פרשת בנות צלפחד שכתבה התורה כאן הוא לכאורה פלא.

א) למה האריכה התורה כל כך בפרטים וסיפרה שהיו בנות צלפחד, וסיפרה יחוסו עד מנשה בן יוסף?

ולא הסתפקה התורה בזה, עד שפירטה את שמותיהם של בנות צלפחד, מה שלא מצאנו כן בתורה שתספר בפרטיות על בנות, ועוד לפרש את שמותיהן. ומה זה כל כך נחוץ לנו לידע את שמות בנותיו, הרי גם בלי לדעת את שמותיהן של הבנות הכל יובן. וגם לעיל (במדבר כו, לג) מספרת התורה וצלפחד בן חפר לא היו לו בנים כי אם בנות, ושֵם בנות צלפחד וגו'. ומה נחוץ לנו כל כך לדעת שם, מה שמות בנותיו.

ב) עוד יש לעמוד על השבחים העצומים שהפליגו התורה וחז״ל בשבח בנות אלו, מה שכמעט לא מצאנו כן בשום מקום בתורה, וכמו שהביא רש״י (במדבר כז, ד) על הפסוק כי אין לו בן, הא אם היה לו בן לא היו תובעות כלום, מגיד שחכמניות היו. עד כאן לשונו.

כוונת רש״י לומר שהפסוק שכתב כי אין לו בן, הוא כדי ללמדינו שחכמניות היו. ובמסכת בבא בבתרא (קיט, ע"ב) הוסיפו לומר, תנא בנות צלפחד חכמניות הן, דרשניות הן, צדקניות הן. וצריך ביאור לשם מה סיפרה לנו התורה דבר זה.

ג) עוד מצינו בשבח מעלתן, במה שכתב רש״י (במדבר כז, ה) ומקורו מבבא בתרא (קיט, ע"א): ראויה היתה פרשה זו להיכתב על ידי משה, אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן. עוד כתיב בפסוק ז׳ כן בנות צלפחד דוברות, ופירש״י יפה תבעו, אשרי אדם שהקב״ה מודה לדבריו. עוד כתב רש״י שם, מגיד שראתה עינם מה שלא ראתה עינו של משה.

ומפורש עוד בבבא בתרא (קיט, ע"ב) שהמתינו להינשא עד שהיו יותר מארבעים שנה. [שהרי למאן דאמר שצלפחד מקושש היה או מן המעפילים היה, הרי מת בתחילת הארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, והם באו כאן בסוף הארבעים שנה לאחר מיתת אהרן כמו שכתב רש״י (כז, ב).

ובסוף פרשת מסעי מפורש שנישאו רק אחר שבאו כאן כי טבע אישה הנישאת לאחר ארבעים שנה הוא שאינה יולדת, ומשום שהיו צדקניות ובודאי שיעשה להם נס כיוכבד, ילדו גם לאחר ארבעים שנה, כדפירש רשב״ם שם. והטעם שהמתינו להינשא, כי לא מצאו מי שהגון להן בדרגתם הרוחנית. ולכן כתוב בסוף פרשת מסעי ותהיינה וגו'. שאמרו חז״ל שלא נישאו אלא להגון להן. הרי שהיו בטוחות שהשם יתברך יהפוך עבורן את דרכי וסדרי הטבע.

ומה שראוי להתבונן כאן, מנין זכו בנות צלפחד לדרגות עצומות כאלו ברוחניות עד שחז״ל אומרים, שזכו להשיג מה שלא השיג משה רבינו? הן תבעו וטענו שמגיע להן, ומשה רבינו לא ידע, כי כתוב ויקרב משה את משפטן לפני ה׳.

ב.

והתשובה לכל זה נמצאת במה שקראתן התורה בנות צלפחד. שיש להתבונן מי היה צלפחד,

רש״י (כז, ג) הביא מחלוקת תנאים (שבת צו, ע"ב): יש אומרים מקושש היה, ויש אומרים מן המעפילים היה.

על כל פנים היה לכאורה רשע, ושם רשעים ירקב, למה התורה כותבת כאן את שמו כמה פעמים?

וביותר רואים שהתורה העלימה את שמו בחטאו, שלא כתבה במקושש או במעפילים את שמו, ומצד שני כשבאים לדבר כאן על מעלת בנותיו, כותבים את שמו פעם אחר פעם, ומה טעם לזה?

אך באמת כאן גילתה התורה את הסוד הגדול, והוא מבואר היטב על פי המדרש שהביא תוספות (בבא בתרא, קיט ע"ב) שמקושש לשם שמים נתכוון, שהיו אומרים ישראל: כיון שנגזר עליהן שלא להיכנס לארץ ממעשה המרגלים ואילך, שוב אין הם מחוייבין במצוות, עמד וחילל שבת כדי שיהרג ויראו אחרים. עד כאן לשונו.

וממדרש זה משמע שהיה אחר מעשה המרגלים.

אבל בתרגום יונתן בן עוזיאל פרשת שלח (טו, לב) איתא בסתם, שאף על פי שידעו ישראל את איסור השבת, אבל את עונש השבת לא ידעו. ובא וחילל שבת כדי שיהרג, ועל ידי זה יתחזקו ישראל יותר בשמירת שבת.

ובאמת מעיקר הדין לא היה היתר לחלל שבת כדי לחזק את ישראל בשמירת שבת, ולכן רואים שנהרג. אך צריך לדעת שמכל מקום מסירות נפשו לא הלכה לאיבוד, וכיון שמעשהו היה מורכב מטוב ורע, הנה על הרע קיבל את עונשו ונהרג,

אבל על החלק הטוב קיבל שכרו. ושכרו היה ששילם לו השם יתברך בבנותיו אחריו. כי אף על פי שלא היו לו בנים, מכל מקום כיון שהיו לו בנות, זכו בנותיו לדרגות עצומות ונוראות בעבור מסירות נפשו, ובעבור החיזוק הרוחני שזכו ישראל על ידו.

ובשולחן ערוך (אורח חיים, רנו) כתב: כשהיו ישראל בישובן, היו תוקעין בערב שבת שש תקיעות, כדי להבדיל את העם מן המלאכה. הג״ה: ונהגו בקהילות הקדושות, שכל שהוא סמוך לשבת כחצי שעה או שעה, שמכריז שליח ציבור להכין עצמן לשבת, והוא במקום התקיעות שהיה בימיהם, וכן ראוי לנהוג בכל מקום.

וכתב שם במשנה ברורה (סימן קטן ב), ובקהילות גדולות מאוד שאי אפשר להכריז, נכון מאוד שימצאו אנשים המתנדבים בעם, לילך ולזרז בכל רחובות קריה, על דבר סגירת החנויות והדלקת הנרות. וכעת נמצא כן בכמה עיירות גדולות, חבורות קדושות המיוסדות על השגחת השבת, ואשרי חלקם, כי הם מזכים את ישראל לאביהם שבשמים, ויזכו עבור זה, המתחזקים תמיד במצוה זו, לבנים גדולי ישראל.

ובשער הציון (שם אות ו׳) כתב שני מקורות שזוכים, על ידי שמחזקים אחרים בשמירת השבת, לבנים גדולי ישראל. א) שהוא כעין מה שאמרו בשבת (כג, ע״ב) הזהיר בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים עיין שם. ושם הלא היה זהיר רק בעצמו, וכל שכן בזה שהוא מזכה תמיד לרבים מבני ישראל. ב) וגם אמרו חז״ל (ילקוט ריש ספר שמואל) גבי אלקנה כשהיה עולה לרגל בכל שנה, היה מכוון בכל פעם לזרז את ישראל שהם גם כן יזכו במצוה זו לעלות לרגל, ואמר לו הקב׳׳ה: אתה כוונת לזכות את ישראל, אני אוציא ממך בן שיזכה את ישראל לפני, ויצא ממנו שמואל. עד כאן לשונו.

ולפי מה שנתבאר בס״ד, יש לנו עוד מקור נפלא שמי שמחזק אחרים בשמירת שבת זוכה לבנים גדולי ישראל. מצלפחד שהיה המקושש עצים, וכוונתו היתה לשם שמים לחזק את ישראל בשמירת שבת, וזכה עבור זה לבנות שהיו מגדולי ישראל בגודל צדקותן ודרגתן הרוחנית.

וכן למאן דאמר מן המעפילים היה, הרי המעפילים נתכוונו לשם שמים, משום דאף ששמעו שאמר השם יתברך במדבר הזה יפלו פגריכם וישארו ארבעים שנה במדבר, כתוב שכששמעו בני ישראל את הדברים ויתאבלו העם מאוד. והיו כאלו שהעפילו אל ראש ההר ואמרו הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה׳ כי חטאנו. שפירושו כיון שאנחנו מכירים שחטאנו, אנחנו רוצים לעלות לארץ ישראל. וסברו שבגלל הכרת החטא שלהם, והתשובה, יבטל ה׳ את הגזירה.

וכשאמר להם משה שלא יעלו כי אין ה׳ בקרבם, כתוב ויעפילו אל ראש ההר, כי סברו שאם יראה השם יתברך את מסירות נפשם לעלות לארץ ישראל למרות הסכנת נפשות שיש בזה, ינחם ה׳ על הגזירה ויסכים עמהם.

ואף שלבסוף נפלו ומתו, כי לא היה להם לעלות נגד רצון השם יתברך, מכל מקום עיקר מטרתם היתה לעשות מסירות נפש למען השם יתברך ולבטל הגזירה מעל ישראל, וחלק זה לא נתבטל.

ולכן למרות שנענשו ומתו, מכל מקום החלק של המסירות נפש למען השם יתברך ולמען ישראל לא הלך לאיבוד, וזכה צלפחד לשכר עבור זה, וקיבלו בבנותיו.

ג.

ולמדנו מכאן שני יסודות עצומים.

היסוד הראשון. שהשם יתברך משלם שכר על הטוב, ועונש על הרע. וכשאדם עושה מעשה שמעורב בו טוב ורע, אין הקב״ה מכליל את הטוב ברע, אלא עושה חלוקה בין הדברים, שעל חלק המעשה שאינו הגון מקבל עונש, אבל על החלק הטוב שבמעשה משלם שכר גדול.

וזה חיזוק גדול ונפלא לכל אדם, שאף אם רואה שאינו יכול לקיים מצוה כראוי ומעורב בה הרבה חסרונות, לא ימנע עצמו מלקיימה, כי על החלק המועט של הטוב שנמצא במצוה, משלם השם יתברך שכר גדול. ולא יקופח שכרו כלל. ואין עבירה מכבה מצוה.

[תוספת: כתב בשולחן ערוך הגר"ז (הלכות תלמוד תורה פ"ד, ס"ג): אמרו חכמי הקבלה שכל התורה והמצות שאדם עושה בעודו רשע אף שמוסיף כוח בקליפות לפי שעה, מכל מקום כשיחזור אחר כך בתשובה הן בגלגול זה או בגלגול אחר כמו שכתוב: כי לא ידח ממנו נדח, מוציא מהקליפה כל התורה והמצות וחוזרים לקדושה בחזרתו, ולפיכך אין לו למנוע מלעסוק לעולם].

וכן מצאנו בגמרא (סנהדרין קה, ע"ב) לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוה אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שבשכר ארבעים ושנים קורבנות שהקריב בלק זכה ויצא ממנו רות.

והביאור בזה שגם כשאדם רואה שלומד שלא לשמה, ימשיך ללמוד ולא ימנע עצמו, כי בודאי תוך כדי לימודו יכנס לו גם מעט של לשמה בתוך לימודו. והראיה לזה מבלק שהקריב ארבעים ושנים קורבנות לקלל את ישראל, וכיון שבתוך כדי התעסקותו בקורבנות נכנסה לו גם איזו מחשבה של לשמה, להקריב למען השם יתברך בלבד ולכבודו, מכוח אותה מחשבה של לשמה זכה שיצא ממנו רות.

והענין פלא גדול הרי כל מטרת הקרבנות היתה להלך נגד רצונו יתברך ולקלל את ישראל, ולמה מגיע לו שכר, ועוד שכר כזה גדול לזכות לרות?

אך הוא הדבר שדיברנו, שאף על פי שכל המעשה היה שלילי בעצם, מכל מקום כיון שנתערב בו מעט לשמה, הנה על כל המעשה השלילי בעצם, קיבל בלק את עונשו ונהרג על ידי ישראל במלחמת מדין, כמו שכתוב בפרשת מטות (במדבר לא, ח) ואת מלכי מדין הרגו וגו׳ ואת צור, ואמרו חז"ל במדרש שצור זה בלק. והוא הפקיר את בתו כזבי לחטוא, ונענש כאן.

אבל על החלק הקטן של הלשמה שנתערב כאן, קיבל שכר, ולא נתבטל כלל על ידי ריבוי המעשים הרעים שהיו בזה.

וכן מצאנו אצל עגלון מלן מואב שהיה מצער את ישראל מאוד כמפורש בספר שופטים (פרק ג). וכשאמר לו אהוד: דבר אלוקים לי אליך, כתוב ויקם מעל הכסא. וכתב רש״י לכך זכה ויצאה ממנו רות. עד כאן לשונו. הרי שלמרות כל רשעותו, אבל על אותו חלק טוב שהיה לו, שילמו לו בשלימות, ולא כללו את הטוב יחד עם הרע, ולא נתבטל הטוב באלף רעות שעשה.

וכמה חיזוק יש מזה להשתדל תמיד לעסוק בטוב, אף אם הרע מעורב בו, ואף אם הרע פי אלף מן הטוב. כי אף שעל הרע מקבלים עונש, מכל מקום על הטוב, אף אם הוא מעט, משלם השם יתברך שכר טוב.

ד.

והיסוד השני שלומדים כאן הוא, שאת העונש על הרע משלם הקדוש ברוך הוא מיד, אבל את השכר על הטוב, אין הקדוש ברוך הוא משלם מיד, אלא לאחר זמן. והטיפש חושב שאם לא רואים מיד שכר על הטוב, כנראה שנאבד. אבל מי שיודע יסוד זה, יודע שהקדוש ברוך הוא משלם שכר על הטוב לאורך ימים ושנים, והרבה שכר טוב משתלם לפעמים במשך כמה דורות, ולא תמיד מבינים שהוא תשלום עבור הטוב והחסד.

ואת זה רואים אצל בנות צלפחד, שכאשר נענש אביהם בעונש ומת, השאיר בביתו חמש בנות קטנות יתומות והיה נראה שבזה נגמר הכל, ומי חשב שיצא כאן משהו. אבל לאחר ארבעים שנה, פתאום רואים חמש בנות בדרגות רוחניות עצומות שכמעט אין בנמצא. וזה היה שכר לצלפחד, בגלל מסירות נפשו למען השם יתברך. הרי לנו שהשם יתברך שילם לו שכר בשלימות, רק שלקח ארבעים שנה עד שראו זאת.

וכן רואים אצל הרן אחיו של אברהם, כשכאשר יצא אברהם מכבשן האש, וחשש נמרוד שיאבד את כל שילטון הכפירה שלו, הכריז שמי שמאמין באלהי אברהם יזרק גם הוא לכבשן האש, והרן אמר: אני מאמין באלהי אברהם, ונזרק לכבשן האש ונשרף, כמפורש ברש״י סוף פרשת נח. ובזה לא נתבטלה הבחירה בעולם, בראותם שגם מי שהאמין נשרף. ועל ידי זה היה שייך שנמרוד ימשיך את שילטון הכפירה שלו.

והנה באופן שיטחי הנראה לעינים, נראה שהרן מסר נפשו למען השם יתברך ולא יצא לו כלום מזה, שהרי נשרף ומת, אבל אם מתבוננים רואים שכל עם ישראל יצא ממנו!

כי כל האמהות הקדושות. שרה רבקה רחל ולאה בלהה וזילפה יצאו ממנו ממש, וכל שושלת מלכות בית דוד עד משיח צדקינו יצאה ממנו ממש.

שהרי הרן השאיר אחריו שלושה ילדים, לוט, ושרה ומלכה, כמפורש בסוף פרשת נח. ושרה נישאה לאברהם ומלכה נישאה לנחור, [ששניהם- אברם ונחור היו אחי הרן]. והנה שרה אמנו היא בתו של הרן. והרי לנו ששרה יצאה ממנו ממש. וממילכה ונחור נולד בתואל ובתואל הוליד את רבקה, כמפורש בסוף פרשת וירא. הרי לנו את רבקה שהיתה מזרע הרן. ואח של רבקה לבן הוליד את רחל ולאה בלהה וזילפה, וכמו שכתב רש״י בסוף פרשת ויצא (לא, נ) שגם בלהה וזילפה היו בנות לבן.

הרי לנו שכל האמהות הקדושות יצאו מהרן עצמו, ומשם נמשכו כל ישראל. ולוט הרי יצא ממנו מואב שממנו יצאה רות המואביה אם מלכות בית דוד, עד משיח צדקינו. הרי שהשם יתברך שילם להרן על מסירות נפשו באופן נפלא ביותר.

אמנם למראית העין לא היה נראה כן, כי השם יתברך לא שילם מיד. אלא שהשם יתברך הוא ארך אפים ויש לו סבלנות לשלם גם לדורות שאחר כך. וזה יסוד גדול להאמין ולדעת ששום מעשה אינו נאבד.

ה.

ולכן כל מי שמתאמץ למען השם יתברך ומתגבר על יצרו ותאוותיו ומחשבותיו הרעות ושומר עיניו מראות ברע ולדבר דיבורים אסורים, הרי אין נראה לעין מיד את השכר שמקבל. אבל לפעמים רואים אחרי הרבה שנים שזכה לבנים תלמידי חכמים ולנכדים זרע קודש, וכל זרעו לימודי ה' ולא תמיד מקשרים שזה בזכות זה. אבל האמת כן הוא, ששום דבר אינו בא בחינם, רק שלא תמיד יודעים שבגלל מעשה מסוים זוכים אחרי הרבה דורות לשכר גדול. אבל על כל פנים כן הוא האמת.

וכן ראיתי בספרים הקדושים שהרבה שמסרו נפשו למות על קידוש ה׳, לפעמים נשאר מהם שריד אחד, וממנו נמשך משפחות גדולות ומפורסמות של יראי השם יתברך, וגדולי עולם שיצאו ממנו, וכמעט שאין משפחה שנשארה שומרי תורה ומצוות כראוי, שאין מאחריהם מסירות נפש למען השם יתברך של אחד מאבות אבותיהם, שבזכותם זכה לכל זה.

וכן בענינים של בין אדם לחברו. יש אנשים שלא מוותרים כלום. ויש שמוותרים. ומה שנראה לעינים שמי שלא ויתר הוא הצליח. אבל באמת השם יתברך אוהב את מי שמעביר על מידותיו. ואם מתבוננים בהמשך הזמן והשנים, רואים שמי שויתר זכה לבנים טובים והשתדך עם משפחות טובות ועלה זיווגם יפה. ומי שלא ויתר לא זכה תמיד לכל זה, ומתיחסים לזה כגזירת שמים וכדומה. אבל צריך לדעת שהרבה פעמים הפיתרון הוא במעשים שעשו הרבה שנים קודם, רק שהשם יתברך לא משלם מיד שכר על המצוות.

רחל מסרה את הסימנים ללאה אחותה. האם היא הפסידה מזה?

א- ראינו שבזכותה עם ישראל שבים לגבולם. אולם גם בחייה לא הפסידה, ויזכור אלוקים את רחל ויפתח את רחמה. אמרו חז"ל: זכר לה שמסרה הסימנים לאחותה. הרי שלולי כן כלל לא הייתה נפקדת, הרי שמויתור אף פעם לא מפסידים!

וזהו גם בעצם החילוק בין הטומאה לקדושה. הטומאה מציעה לאדם הנאה במזומן, רק תעשה חס ושלום עבירה, מיד תהנה. אבל היצר הטוב אין לו מה לשלם מיד. כי כשאדם עושה מצוה או מתגבר על רצון לעבירה, אינו רואה את השכר מיד. אבל אף על פי כן צריך להאמין בברוך המשלם שכר טוב ליראיו.

וכן הוא אצל הרשעים והצדיקים. וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום, בפרוח רשעים כמו עשב. הרשעים נראית הצלחתם מיד, כמו עשב שפורח מיד. יורד גשם וכל השדה נתמלא עשבים. לעומת כן צדיק כתמר יפרח, כשנוטעים תמר ונמצא באדמה, הגם שיורד גשם לא רואים כלום. ואם כן נדמה שהעשבים עדיפים מן התמר, כמו שחושבים שהרשעים מצליחים יותר מן הצדיקים.

אבל האמת היא בנקודה זו, שאצל הרשעים נותנים להם את הצלחתם מיד במזומן. ולכן נמשלו לעשב הפורח. אך באותה מידה גם העשב יכול להתיבש ולהישרף ולהיעקר.

ולצדיקים הקב"ה משלם להם במשך השנים, כמו עץ תמר שגדל מעט מעט, ולא רואים שגדל. אבל ברבות השנים, נעשה עץ התמר גבוה מאוד, ומוציא פירות נפלאים ומתוקים. וכל כך למה? בגלל שהמתין בסבלנות עד שזכה למה שזכה.

צדוק שהחליט להתפלל מנחה הגם שציפה זמן רב להלואה. לעולם יהא אדם זהיר בתפילת המנחה כו'

וזה היסוד השני שלמדנו מבנות צלפחד, אם רואים פתאום כאלו דרגות בבנות צלפחד, זה לא בא פתאום, זה בגלל צלפחד עצמו. לכן התורה מזכירה את שמו כמה פעמים. ובמעשה הרע העלימה את שמו, כדי ללמדנו יסוד זה, שהתורה רוצה לספר בשבח מי שעושה מעשה טוב, ואף אם הוא מעורב ברע, ומשלמת כשלימות. ואשרי הזוכה להתחזק ולהמתין לראות את שכרו השם יתברך.

וזה שאמרו את שאמרו חז"ל (דברים רבה ד,ה): אמר הקב"ה, שמעו לי, לפי שאין אדם שומע לי ומפסיד!

הרב מפונוביז' בעת שהותו בחו"ל למטרת גיוס כספים עבור ישיבת פונוביז' נקלע לפרנקפורט והתארח בביתו של רבי יעקב רוזנהיים זצ"ל.

המארח שחס על כבודו של הרב מפונוביז' רצה לחסוך ממנו ביזיונות ופנה אליו ואמר לו: "רבי, מהו הסכום שחשב רבנו להתרים בעירנו פרנקפורט?"

הרב כהנמן חשב רגע ונקב בסכום. שמע זאת רבי יעקב רוזנהיים ואמר: "יואיל כבוד הרב לשבת בבית ולא יטריח את עצמו, ואני אדאג להפגישו עם גביר פלוני או אלמוני ובעזרת ה' נגייס את התרומות בלי שראש הישיבה יתבזה".

שמח הרב מפונוביז' על הרעיון והסכים לו. ואכן מידי פעם היה המארח רבי יעקב מדבר עם תורם זה או אחר ולאחר מכן היה לוקח את הרב מפונוביז' לאותו גביר אשר הרים תרומה נכבדה כראוי לכבודו של ראש הישיבה.

אחד הגבירים של העיר עמד לנסוע לתקופה קצרה אל מחוץ לעיר. הדבר נודע לרבי יעקב ערב הנסיעה והוא מיהר לפנות אליו. הנדיב אשר הסכים בשמחה להיפגש עם הרב כהנמן בא במיצר מאחר ולא מצא זמן פנוי על מנת לקבלו. לאחר מחשבה קלה אמר לרבי יעקב: "בעזרת השם מחר בבוקר אני יוצא לתחנת הרכבת וכשהרכבת היוצאת בשעה שמונה תתכונן לנסיעה אשוחח עם הרב בניחותא אם הוא יאות לבוא ולשוחח עמי".

בשבע בבוקר הרב מפונוביז' פותח את אשמורות עיניו והנה הוא מגלה שקם מאוחר מהמתוכנן. מעולם לא קרה לו דבר כזה. כשנזכר בפגישה המתוכננת נפל ליבו בקירבו. הירהור עלה בקרבו: "מה אעשה? האם אלך להתפלל בציבור ועל ידי כך לא אפגוש את אותו אדם ואפסיד את תרומתו, או שמא עדיף עניין זה של תלמוד תורה דרבים מתפילה בציבור?"

לא עברו רגעים מעטים והרב מפונוביז' גמר בליבו: "הנני הולך להתפלל שחרית בציבור! במיוחד שהרי איני מטריח את אותו אדם לשווא שהלא הוא עצמו אמר שאם אבוא ישוחח עימי ואינו ממתין לי במיוחד".

פנה הרב לבית הכנסת, התפלל בניחותא ולאחר התפילה הזדרז ומיהר לתחנת הרכבת כשהוא מקווה שאולי למרות הכל יצליח לפוגשו.

כשהגיע לתחנה גילה שהרכבת יצאה מזה זמן, ורק מעט אנשים שהמתינו לרכבת הבאה שהו בתחנה. ישב רבי יוסף כהנמן על ספסל כדי לפוש קמעא מהדרך המהירה שעשה, והנה לא עוברת שעה קלה ואותו גביר מגיע בריצה וכשכולו מתנשף ניגש הוא אל הרב לחץ את ידו ופתח בסדרת התנצלויות: "ימחול לי רבנו היה לי עיכוב בלתי צפוי, אוי ואבוי לי שראש הישיבה המתין לי זמן כה רב!" וכך הכביר במילים והתנצלויות.

מיהר רבי יוסף כהנמן להרגיעו ואמר "בסיעתא דשמיא גם אני התעכבתי באורח בלתי צפוי".

אך הגביר בשלו: "מילא כבוד הרב גם אם לא היה מגיע הרי לא היה הדבר מעכבני שהרי הרב לא אמר שיבוא ואילו אני קבעתי עם כבודו שאפגשנו בשעה פלונית", עוד הוסיף ואמר: "הרי יש כאן עניין של כבוד התורה שהתבזה", הוציא סכום נכבד ביותר ממקטורנו ומסרו לרב כתרומה להחזקת הישיבה.

הרב מפונוביז' הוסיף ואמר על סיפור זה: הלא אם הייתי רץ בבוקר בלי להתפלל וממתין לנדיב הרי לאחר שהייתי ממתין עד בוש הייתי מתייאש והולך בחזרה לביתי ומפסיד את התרומה, ואילו עתה אדרבה בזכות שהתעכבתי לצורך מצווה השגתי תרומה נכבדה לישיבת פונוביז'.

הרב הלפרין ושמירת השבת [מוסש"ק אמור תשע"ה]

ביום שישי ערב שבת קודש פרשת אחרי מות ־ קדושים, הגאון ר״א מן שליט״א נסע מבני ברק לפתח תקוה למסור את שיעורו, במונית מחברת ׳דקר׳ הוותיקה.

״ברוך השם, אתה עובד בחברה שומרת שבת״ – אמר הרב מן שליט״א לנהג, בקורת רוח.

שלא כצפוי פתח הנהג את סגור ליבו (הלב שעדיין סגור למחצה) וכה סיפר בכנות:

אספר לכבוד הרב דבר מעניין. בצעירותי לפני כעשרים ושלוש שנים, אולי יותר, הייתי חבר ב׳חברת מוניות׳ שאינה שומרת שבת. עבדתי כמו חמור שבעה ימים בשבוע. ומדוע? כי היו לי חובות מצטברים ומשכנתא, ועמלתי קשות לכסות את החובות מכל הצדדים. חשבתי שמוכרחים לעבוד.

לילה אחד בשעה שתים עשרה, יצאתי מתל השומר לבני ברק בנסיעה עם יהודי בשם יוסף הלפרין, את השם אני זוכר, אבל את הכתובת כבר שכחתי.

בחוץ ירד גשם שוטף, ובתוך הרכב החדיש הייתה אוירה נעימה, ויוסף הלפרין (אולי הוא הרב יוסף הלפרין זצ״ל) העיר את תשומת ליבי בכאב על כך שאני חבר בחברה שאינה שומרת שבת, ועובד בשבת קודש. הסברתי לו כי יש לי חובות וביום שבת הפדיון היומי גבוה מביום חול, ואני לא יכול לוותר על העבודה (רחמנא ליצלן).

לפתע יוסף הלפרין אמר לי בכנות: הבה נעשה עסק, אתה מהיום מפסיק לעבוד בשבת, תשב בסוף כל חודש, תערוך מאזן כספי של הפרנסה החודשית, ואת ההפרשים אני אשלם לך מכיסי. אני מבטיח.

ראיתי שהדברים יוצאים מליבו והוא מבטיח בכל לב. הוא הוסיף: ואם אתה לא בטוח שאני אעמוד בדיבורי, אני משאיר אצלך שני שמות של יהודים מבני ברק שתוכל לברר עלי האם אני אמין.

כיוון שדיבר בתום לב ומתוך לב יהודי, שאלתיו: ואיך תדע אם אני שומר על ההסכם?…

בהסתכלות אחת על העיניים שלך, אדע בדיוק האם אתה אומר אמת או לא, והאם עבדת חלילה בשבת.

יצאנו לדרך.

ומאותו יום אינני עובד בשבת. לאחר תקופה עברתי כאן לחברת דקר. אינני דתי. אבל בעבודה אני לא עובד ביום השבת. כך אני מתנהג, וכך חינכתי את ילדי, שלא יעבדו בשבת בשום אופן! אנחנו יהודים שלא עובדים שבעה ימים בשבוע. זה סופי אצלי.

ומה עם הכסף? כמה כסף קיבלת מהרב הלפרין?

מאז, לא פניתי אליו אפילו פעם אחת. כי חודש אחרי חודש, שנה ועוד שנה, מעולם לא הרווחתי פחות מאותו חודש שסיימתי את חילול השבת.

האמת. שכאשר חלפה חצי שנה, התיישבתי לערוך חשבון יותר מדוקדק ולחפש: איך זה שבאמת אין ירידה בפדיון החודשי, וכי נופל לי כסף משמים? וכי באמצע השבוע הנסיעות מתרבות? ישבתי עם אשתי ובחנתי טוב מקרוב, ונוכחתי לראות כי לפעמים באמת היו נסיעות יותר בימי החול, אבל בדרך כלל, פשוט, ה׳הוצאות׳ ירדו, פחתו, התמעטו, והוצאות שונות שהיו נלוות תמיד לכלכלת הבית והמשפחה פחתו. ומאז, כבר חלף כמעט חצי יובל שנים, וכבר שכחתי את הכתובת שלו, אולי אתם מכירים אותו מבני ברק תמסרו לו ׳תודה רבה׳ בשמי, ואם לא תפגשו אותו, ודאי אלוקים כבר נותן לו תודה בשמי. סיים הנהג.

הרב מן שליט״א שמע שתק והירהר. הנסיעה הגיעה לסופה, והרב נפרד ממנו בברכת ׳שבת שלום׳ לבבית ועודדו להוסיף ולהיות יהודי מושלם.

לגופו של דבר, ישנם סיפורים נוספים מהסוג הזה (כפי שהעיד בפנינו גם הגאון רבי ניסן גולדברג שליט״א ר״מ הישיבה הגדולה ״אור ישראל״ ו״ראשון לציון״ על ידיעה מכלי ראשון של מקרה דומה בבעל מסעדה בחיפה שנעשה איתו הסכם חתום מהסוג הזה, וסוף ההסכם היה שלא היה צורך לשלם פרוטה) אך במקרה דנן ישנו חידוש נוסף. כי היהודי המדובר עדיין לא שב בתשובה, ועם כל זאת ״השבת היא מקור הברכה״ ־ נקודתית למעשה שלו.

היינו, בעבודה שבה שומר שבת יש לו ברכה, אפילו שלא זוכה לשמור שבת במלואה, אבל, ממעט בחילול שבת בפרהסיה, בעבודה הזו קיבל ברכה של שבת.

מרן הגר״ח קניבסקי שליט״א ששמע את הסיפור מפי תלמידו הגאון רבי אליהו מן שליט״א, הסכים לקביעה הנ״ל שאכן מוכח כן שהברכה תחול לנקודה מסוימת.

״אם תמצאו את הרב יוסף הלפרין מבני ברק תמסרו לו ׳תודה רבה׳ בשמי״

האברך שלא עבד בשבתראה כאן

*

האדוק בעבירה קשה לפרוש | לתשובה תאריך תפוגה!

[רבי שלום שבדרון]

"ובני קרח לא מתו" (במדבר כו, יא)

על הפסוק "למנצח לבני קורח משכיל רחש ליבי דבר טוב וגו' " נאמר בילקוט: להודיעך שלא יכלו בני קורח להתוודות בפיהם אלא כיוון שרחש ליבם בתשובה קיבלה הקב"ה. (ילקוט שמעוני תהלים מה)

על פי דברי המדרש בני קורח היו בפתח גהינום ולא הספיקו לומר תשובה בפיהם כי עוד רגע קט היו בתוכו והספיקו רק להרהר תשובה ולא אמרו זאת בפיהם לפיכך נתבצר להם מקום גבוה בגהינום וישבו שם כפי שאומר רש"י.

לכאורה קשה מדוע נכנסו לגהינום הרי בכל זאת הם הרהרו תשובה ומה תועלת יש להם במקום נכבד בגהינום?

ה"כתב סופר" מבאר כי המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה, שלא יהיה הוא בגן עדן ותלמידיו בגהינום. וגם אם חזר בתשובה אין תשובתו מתקבלת עד שיחזרו גם התלמידים על כן בני קורח לא זכו לצאת מגהינום כיוון שהם החטיאו את הרבים ועד שגם הם יחזרו בתשובה בנתיים הם ישבו בגהינום!

לכאורה מדוע אנשי קורח עצמם גם כן לא הרהרו תשובה כפי שעשו זאת בני קורח? הרי גם הם ראו מול עיניהם את השאול פעורה מתחתיהם.

אלא אמרו חז"ל: "רשעים אפילו על פתחו של גהינום אינם חוזרין בתשובה שנאמר 'ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי' וגו' שפשעו לא נאמר אלא הפושעים שפושעין והולכין לעולם" (עירובין יט, ע"א).

אמנם דבר זה טעון ביאור רב כיוון שרואים הרשעים את האש האדירה של הגהינום ממול עיניהם ומרגישים היטב היטב את החום הנורא שיש שם איך הם יכולים עדיין להתעקש ולא לשוב בתשובה?

אלא אמר רבי שלום שבדרון זצ"ל: סבורים אנו שיכול האדם לעשות ככל אשר יחפוץ ולעולם יוכל לשנות את עצמו מן הקצה אל הקצה כפי שירצה ואנו סומכים על כך שכשנרצה נוכל תמיד לשוב.

והנה כאשר מתעורר האדם לשוב בתשובה ורואה שהדבר קשה עד למאוד ואינו מצליח לשוב, הוא חושב שהסיבה לקושי היא בגלל חוסר יראת שמים ולכן מתחזק ביראת העונש על ידי לימוד המוסר וכיוצא בזה בתקווה שידיעת העונש תיחרט בליבו ותצוייר בנפשו בחוש ואז שוב ישוב ממעשיו הרעים.

וכך כל אימת שהדבר לא מועיל מאשים את עצמו יותר ויותר בחוסר יראת שמים באומרו אילו הייתי עולה לרגע אחד לעולם האמת ורואה את הגהינום בחוש בעין ודאי הייתי שב לכאן ונשמר מכל חטא ועוון. נמצא שכל מה שחסר לי הוא הרגשת הלב בשכר ועונש.

נדמה לו שאם ירבה לצייר את הדברים בחוש, יבוא מזור לחוליו אך טעות היא! לא כן הדבר.

אם שקוע אדם במעשיו הרעים קשה לו לפרוש אפילו כשרואה שכלתה אליו הרעה!!! גם שרואה הוא שגהינום פעורה תחתיו גם אם מאמין הוא באמונה שלמה שאם ימשיך לחטוא הרי שבעוד רגע מת ואיננו קשה לו לפרוש מהרגל מעשיו. לא שאין הוא רוצה לשוב, אדרבה רוצה הוא גם רוצה, אך אינו יכול לשוב. הוא בנחושתיים. כבר איננו אדון לעצמו ובעל כורחו ימשיך בחטאיו יפול בגהינום ויאבד.

והדבר דומה למי שברגע של חולשת לב קפץ מהגג ובעודו באויר רואה את הקרקע המתקרבת במהירות לעבר עצמותיו ואו אז נתיישבה עליו דעתו והחרטה מילאה את ליבו ובכל זאת כעבור שניות נהיה לריסוק איברים. ומדוע? כי לשוב לאחור כבר אינו יכול.

וכך גם ברוחניות אנשים יודעים שהולכים למיתה ולא שבים. כמו שאמרו חז"ל (שבת לא, ע"ב) "יודעים רשעים שדרכם למיתה ויש להם חלב על כסלם" כלומר החלב הלזה השוקל כה מעט מכביד על הלב כהר גבוה ואינם יכולים לשוב כי כשהאדם מעמיק לרדת ולא חוזר בזמן, לפתע רואה שכבר אינו יכול לשוב אחור. ליבו כבר כבד.

וכמו שאמרו חז"ל יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיא [חוט של עכביש] ולבסוף דומה כעבותות העגלה. אמנם גם עבותות העגלה אפשר לחותכן על ידי אש וכדומה אך אם עדיין לא שב האדם, נעשים חטאיו עליו לבסוף כאזיקי פלדה שאף שכבר רוצה באמת לשוב אין בכוחו. ולפיכך הרשעים גם בעומדם בפתחו של גהינום גם כאשר רואים הם את סופם אינם שבים ולא מפני שאינם מכירים באמת או שאינם רוצים לשוב, שהרי זה באמת לא יתכן שהלא רואים הם את אש הגהינום לנגד עיניהם, אלא הם באמת רוצים והם מתחרטים על כל החטאים שעשו אולם מכוח ההרגל והשתרשות בחטא אין בכוחם לחזור. אין הם יכולים להיפרד מהחטאים ומן הזוהמה הדבוק בהם.

עוד ניתן להוסיף כאן דבר דבר נפלא: אמרו רבותינו שלגהינום יש שלושה פתחים ולגן עדן יש פתח אחד [ערובין יט, ע"א] היקשה המהרש"א: הלא מידה טובה מרובה ממידת פורענות מדוע אם כן לגן עדן יש רק פתח אחד ואילו לגהינום יש שלושה פתחים?

תירץ ה"עיון יעקב" מה שיש שלושה פתחים לגהינום הוא גם מידה טובה כי הטעם לשלושה פתחים הוא כי מוליכים את הרשע לפני פתח אחד כדי שיראה את הגהינום אולי יחזור בתשובה, וכשאינו רוצה לשוב מוליכים אותו לפני הפתח השני אולי יחזור עתה בתשובה, ואם עדיין אין הוא שב אז מוליכים אותו אל תוך פתח שלישי לגהינום. עד כאן דברו.

הרי לנו עד כמה הרשעים מחוברים לרע ואינם יכולים להיפרד ממנו.

עוד יש להוסיף דבר נורא: לא זו בלבד שבפתח גהינום אין הרשעים יכולים להתנתק מהרע ולשוב בתשובה, אלא אף בתוך תוכו של הגהינום.

בגמרא (גיטין נז, ע"א) מסופר כי אונקלוס בן קלוניקוס, בן אחותו של טיטוס, רצה להתגייר והוריד את בלעם מעולם האמת על ידי כישוף של אוב, ושאל אותו שאלות.

מי הכי חשוב שם?

אמר לו: ישראל.

האם כדאי להידבק בהם? אמר לו: לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים.

אמר לו: במה דנים אותך?

אמר לו בשכבת זרע רותחת. עיין שם.

עוד הנה בלעם כבר יושב בגהינום 1200 שנה וכידוע שעונש הגהינום הוא איום ונורא כפי שכתב הרמב"ן שרגע אחד של גהינום הוא יותר גרוע מכל ייסורי העולם במשך כל החיים וביותר ששם בעולם ההוא אין הרגל וכפי עוצמת הסבל ברגע הראשון כן סובלים במשך כל הזמן.

והוא בלעם כבר סובל בסבל הזה כאמור כבר אלף מאתיים שנה ומה תשובתו אז? לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים.

הרי לנו שישנם רשעים שהחטא דבוק בהם כל כך עד שאפילו בתוך תוכו של הגהינום שנים רבות עם כל העינויים והסבל אינם יכולים להשתנות

בספר "עוד יוסף חי" מבאר ה"בן איש חי" כי שני עסקים יש לאדם בעולם. עסק נפשי ועסק גופני וראוי ללכת בעצת היצר הטוב ולהשליטו בשניהם אם יש לאדם תאווה חומרית דהיינו תאוות אכילה ושתיה יעשה זאת בשבת וביום טוב שאז יש להתענג גם במזון גשמי וכן לגבי שינה ישתדל שלא יישן יתר על המידה אלא רק שיעור הצריך לקיום הנפש והגוף

וזהו שאמר "לרב" זה יצר הטוב שהוא מצד הקדושה "תרבה נחלתו" פירוש תשליטנו גם בעניינים גופניים "ולמעט" שזהו יצר הרע "תמעיט נחלתו" אל תתן לו להתרחב גם בעניינים גופניים תמעיט שליטתו שלא יביאך לידי מכשול ותקלה אלא רק לפי השיעור הנצרך "ותן נחלתו" היא תאווה חומרית ולא תתרבה עד שתביא את האדם לחטא ועוון ואם לא ימעט שליטת יצר הרע תצא מזה תקלה.

וכיוון שבעניינים הגופניים מסורים בידי יצר הרע ועל כן אם האדם יתן שליטה ליצר הרע בעניינים גופניים הוא יגרום להחטיאו בעבירות חמורות ולא רק זאת אלא הוא גוזל השלטון מהיצר הטוב שלו מסורים העניינים הנדרשים לתיקון נפשו ואז יחטיאו ובכך יגרום שהוא ישלוט על האדם בענייני הגוף והנפש וזאת גורם האדם לעצמו בכך שנותן ליצר הרע ליטול הרסן של החומר בידו וכתוצאה מכך היצר הטוב יישאר מאחור ואז דבריו לא יהיו נשמעים על כן חכם עיניו בראשו לא יאבד הרסן כי אז לא יוכל לשלוט על יצרו.

מעשה נפלא הביא על כך ה"בן איש חי" מעשה בעשיר אחד שהיה רוכב על סוסו חוץ לעיר כדי לבוא לעיר, ובעודו רחוק משער העיר שתי שעות, מצא איש פיסח יושב על אם הדרך וצועק בקול יללה ותחינה, ויבקש מהעשיר מתנת ידו.

והעשיר הוציא מכיסו מטבע כסף וישליכה אל הפיסח ויקרא הפיסח בקול גדול "אלוקי השמים ישלם לך כפל כפליים על החסד אשר עשית עמדי" וירם את המטבע שהשליך אליו העשיר, ובצלעו על ירכו ניגש אל הרוכב וינשק שולי מעילו ויאמר "אם טוב בעיניך להגדיל חסדך עמדי ונתת לי לרכוב עמך על סוסך להביאני העיר כי הדרך רחוקה ולא אוכל לילך רגלי, לבוא שמה"

והעשיר שהיה נדיב לב וחפץ חסד ירד מעל הסוס וירכיב את הפיסח על הסוס ויתן את הרסן בידו, ואחר כך עלה גם הוא על הסוס וירכב. והיו שניהם רוכבים ביחד על הסוס הפיסח בראש והעשיר מאחוריו.

אחר שנכנסו לעיר והגיעו לשוק, אחז הפיסח בידו את הרסן ועצר את הסוס והעמידו, ויפן אל העשיר הרוכב מאחוריו ויאמר לו: "עתה רד מעל הסוס כי כבר עתה אנו נמצאים בשוק העיר". ויאמר לו: "מה אתה מדבר? וכי זה סוסך או סוסי? מהר איפוא רד פן תקצר רוחי בך והשלכתיך כרגע ארצה!"

ויזעק הפיסח צעקה גדולה ומרה בכל השוק בעודו רוכב והרסן בידו ויאמר בקול בכי: "ראו אנשים טובים מה מעולל לי הרשע הזה! חושו לעזרתי כי איש פיסח וחלש אנוכי ואין אני יכול להתקומם נגד הבליעל הזה האומר לגזול את סוסי ממני. הלא אנוכי פגשתי את האיש הזה יושב על המסילה הרחק שתי שעות מפתח העיר ויתחנן אלי כי עייף הוא ונכמרו רחמיי עליו וארכיבהו, ועתה שצריך להודות לי על חסדי אומר להשליכני ארצה ולגזול את סוסי ממני אשר הוא כל רכושי!"

ויקומו כולם לריב עם העשיר, ולשווא עמל להכחיש דברי הפיסח כי יללת הפיסח ודמעותיו המדומות עוררו חמלה בלב כל האנשים ויאמינו לו. סוף דבר אמר העשיר: "אם כן איפוא ניסע נא לשופט". ניגשו אל השופט ויספר לפניו דברי הריב ויאמר השופט אל העשיר: "רואה אני את דבריך כי אמת הם אך מה אוכל לעשות הלא אתה בידך איבדת את זכותך וכוחך כי כאשר חסת עליו והסכמת להרכיבו על סוסך. היה לך להרכיבו מאחוריך והרסן הוא בידיך ואז לא היה יכול לדבר נגדך דבר אך עתה אשר השלטת אותו עליך והרכבתו לפניך ומסרת הרסן בידו הרי שני דברים אלו הם כמו שני עדים המעידים כי הסוס שלו".

ומכאן מתבקשת המסקנה שנזכור מי מוביל ומי מושל עלינו, לשים את היצר הרע במקום הראוי לו ובל נתפתה לתת לו את המושכות. רק אדם המוביל יודע את הדרך אשר ילך בה.

אם תשב מאחור יקחו אותך לאן שלא צריך. רבים וטובים וחזקים שנפלו ברשתו ולא שעו לאזהרות ניחמו עצמם בטענה "לא נורא הקב"ה יעזור הדברים יסתדרו", אך עד מהרה נתברר גם להם שגם הם נלכדו ברשתו. תפקידו של היצר להיות המוליך והמביא להרגיש בעל הבית, לשלוט על המצב.

הגיע הזמן שכל אחד ישנס מותניים ולא יתפתה לתעתועי היצר לא "יבין אותו" או "יתחשב בו" או יוותר לו בגלל המצב. ליצר הרע אין רגישות הוא אכזרי הוא תובע הוא דורש והוא גם יודע לנצח הוא בידך אל תרף!

אור דניאל פרשת קדושים:

משל נאה על כך הביא הרב הררי שליט"א בספרו "אור ההר": איכר רוסי באחד הכפרים הנידחים ברוסיה חשקה נפשו להתוודע מעט לעולם הגדול. קיבץ וצבר פרוטה לפרוטה עד שיום מן הימים עלה בידו להגשים את חלומו ויצא אל עיר הבירה העיר הגדולה. בהגיעו לשם ראה מודעה גדולה "הקרקס העולמי הקרקס הפלאי". הגיע לעיר נכנס וכרזה גדולה שובה את עיניו "שלם חצי רובל ותזכה בחצי מיליון רובל". דמיונו של הכפרי החל להתלהב חצי רובל זה הרבה אבל בחצי מיליון רובל אפשר לקנות את כל הכפר את כל הבתים ואת כל הפרות את הכל!

רכש האיכר כרטיס והוכנס אחר כבוד אל מגרש ירוק ורחב ידיים סוס עומד שם וראשו שקוע באבוס, אחד מאנשי הקרקס החל מסביר לכפרי את הכללים: "רואה סוס זה? עליך לרדוף ולרדוף אחריו והיה אם תצליח לתופסו ולו רק לנגוע בזנבו זכית בחצי מיליון רובל היכון.."

הפשיל הכפרי את שרווליו קשר היטב את נעליו ועמד מצפה בקוצר רוח לאות. שעה ארוכה ניסה הכפרי את כוחו להדביק את הסוס במרוצתו. בהתחלה דימה שהנה עוד מעט עוד קצת מאמץ כמה קפיצות נועזות וחצי מיליון בכיסו אך אט אט עזבוהו כוחותיו בכל זאת לא ויתר והמשיך אולי יצליח לנגוע בקצה זנבו של הסוס הבורח.. בשארית כוחותיו השתדל לנסות את הכל עד שנפל מתעלף חסר נשימה על רצפת המגרש.

לאחר שהושבה רוחו התאושש קימעא ויצא עצוב ונכלם, הפסיד הון כה רב!

והנה מודעה אחרת "ביתן הצחוק" שלם רובל אחד ותצחק שעה שלמה. "רובל אחד זה הרבה לאיכר כפרי שכמוני אבל מוכרח אני לשמח את עצמי לאחר כשלון שכזה והפסד כל כך גדול" רכש כרטיס והכניסוהו לאיצטדיון גדול עם הרבה כסאות הראו לו את מקום מושבו וישב שם מצפה להתחלת ההצגה שבה יצחק וישמח את עצמו.

והנה מול עיניו מגרש גדול ירוק וסוס שקוע באבוס ואדם אחד עומד בקוצר רוח, ממתין לרדוף אחרי הסוס.. זהו ביתן הצחוק של הקרקס העולמי… אל תתלבט כל כך ואל תתפתה לרדוף אחרי ה"אלוה" ואם כבר יש לך אלוה שאתה רודף אחריו, עצור! בחר לך את אלוקי אברהם יצחק ויעקב.

רק כשיושבים מחוץ למגרש ומתבוננים במעשינו ניתן לבדוק את איכותם יתבונן כל אחד ויבחן את עצמו היכן הוא נמצא במגרש או מחוצה לו.

 [כך גם בענייננו, מי שנמצא בתוך העבירה אפילו על פתח גיהנום אינו שב, הוא רץ כמטורף אחר התאוה מבלי להשיגה. ומי שנמצא מבחוץ ורואה את המרדף האין סופי אחר התאוה שוחק לשטותם. ואף מי שהיה בפנים והצליח לצאת, שוחק מאלה שרצים ורודפים אחר תאוות ליבם כמשוגעים, וכפי שהגדיר זאת הרמב"ם אלמלא המשתגעים לא היה העולם מתקיים…]

 

*

מלחמה ברשעים = שלום | קנאות – רק לשם שמים

[לקח טוב]

פנחס נכנס במסירות נפש לאוהל זמרי בן סלוא והורג אותו ואת כזבי.

רש"י על במדבר פרק כה פסוק ו:

והנה איש מבני ישראל בא נתקבצו שבטו של שמעון אצל זמרי שהיה נשיא שלהם ואמרו לו אנו נדונין במיתה ואתה יושב וכו' כדאיתא באלו הן הנשרפין.

את המדינית – כזבי בת צור.

לעיני משה – אמרו לו: משה זו אסורה או מותרת? אם תאמר אסורה, בת יתרו מי התירה לך? וכו' כדאיתא התם.

והמה בכים – נתעלמה ממנו הלכה (כל הבועל ארמית קנאים פוגעים בו) געו כולם בבכיה. בעגל עמד משה כנגד ששים רבוא שנאמר ויטחן עד אשר דק וגו'. וכאן רפו ידיו. אלא כדי שיבא פינחס ויטול את הראוי לו.

רש"י על במדבר פרק כה פסוק ז:

וירא פינחס – ראה מעשה ונזכר הלכה אמר לו למשה: מקובלני ממך הבועל ארמית קנאין פוגעין בו אמר ליה קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא. מיד ויקח רומח בידו וגו'.

צריך להבין מדוע דוקא על קריינתא דאיגרתא להיות פרוונקא?

מדוע זו הלכה ואין מורין כן?

אמרו השבטים הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה? בא הכתוב וייחסו אחר אהרון הכהן שאוהב שלום ורודף שלום.

וצריך ביאור, וכי עדיין אינו בן פוטי- יתרו?

לו היו אמצעי תקשורת בזמנם, כיצד הם היו מדווחים על האירוע?

אמש נערך הפנינג המוני רב משתתפים של התנועה לאחוות עמים. התנועה ארגנה יריד עם התנועה המדיינית לאחוות עמים, היריד כלל כלי פשתן, יין, והיכרות משותפת של בני הנוער עם בנות הנוער המדייניות.

האירוע התפוצץ כאשר אחד מן הקנאים המסונף כנראה לנטורי קרתא נכנס לאוהל החוגגים ורצח למוות את ראש התנועה ואת המדיינית שהייתה עמו.

כתבנו מוסר שהדבר יכול לגרום לתקרית דיפלומטית עם ממשלת מדין. בנוסף לכך החלה מגיפה מיסתורית תוך מתחם החוגגים, מגיפה שפסקה עם צאתו של ראש הקנאים- פנחס. יש המייחסים לו את המגיפה. וכעת לתגובות מהמפה הפוליטית. ראש מפלגת א. אומר שהכתובת הייתה רשומה על הקיר, ומי ששתק בעת שהייתה הסתה נגד החוגגים לא יתפלא כאשר דמם הותר.

חבר הכנסת ב. אומר שהדבר מוכיח את שטענו תמיד, שהקנאים הינם פלגנים הגורמים במעשיהם לקרע ולמחלוקת בעם ולמלחמת אחים. השר ג. אמר לשדרננו לענייני כתבינו שהוגש בגץ נגד מעשהו של פנחס התובע למצות עמו את גזר דין המוות הקבוע בחוק שלא נעשה עמו שימוש עד כה, כדי להבטיח את שלומם של החוגגים מפני הקיצונים הפאנטיים…

חברי הכנסת המתונים יותר בהתבטאויותיהם טענו שגם אם מעשי החוגגים פגעו בריגשותיו הדתיות של פנחס היה עליו לפנות אליהם בדרכי שלום ולנסות ולהתדבר עמם בדרכי נועם… כו' כו'

אחר כך היה השדרן מעלה איזה 'רב מרבני צוהר' שהיה מסביר שעל פי ההלכה לא היה לפנחס לעשות כן שהרי זו הלכה ואין מורין כן…

האמנם פלגנות? האמנם קרע בעם? האמנם מחלוקת?

כאשר אדם עושה מעשה גבורה והוא מקבל אות ועיטור כבוד מאת המלך, העיטור מורה על טיב המעשה. אם העיטור הינו עיטור הגבורה- אות היא שעשה מעשה גבורה וכן על זה הדרך.

העיטור של פנחס היה 'שלום'. מעשהו מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים.

לצורך שלום אסור לקפל דגלים. לצורך שלום אסור לוותר על עקרונות. אסור לטשטש גבולות. לפעמים הקנאות היא מעשה השלום האמיתי.

ובעוד שהעובדות מוכיחות שמעשה הקנאות של פנחס הוא זה שהציל את ישראל ממגיפה הרבה יותר קשה- ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי!

אולם קנאות לא נמסרה לכל אדם. רק אדם שפועל מתוך קנאת ה' יכול לעשות כמעשה זה.

 

כדברי החפץ חיים אודות ההוא שהוציא דברים מהחנות וזרק לנהר– אמר החפץ חיים איני יודע אם הוא שוטה, איני יודע אם נטרפה עליו דעתו, דבר אחד יודע אני- החנות לא שלו…

 

דוד המלך אומר הלא משנאיך ה' אשנא בתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. בתפילה אנו אומרים למינים ולמלשינים אל תהי תקווה כו'

הרב מבריסק מגדיר את ההבדל בינו לבין השמש שלו כהבדל בין בעלת הבית הרודפת אחר העכברים לבין החתול הרודף אחריהם… שניהם רודפים אחר העכברים, בעלת הבית – לא רוצה שיהיו, והחתול – רוצה בקיומם כדי שיהיה לו אחרי מי לרדוף…

 

כעת נבין מדוע קריינא דאיגרתא כו' ומדוע זו הלכה ואין מורים כן? כיון שהדבר מצריך כוונה לשם שמים וקנאות אמיתית לשם ה', אם כבר צריכים לבוא ולהורות לך ולא הבנת לבד- זה אומר שאין יראת ה' בוערת בלבך, וממילא אל לך לעשות כן.

ולכן רק קריינא דאיגרתא- רק אתה פנחס שהדבר בער בך- רק אתה הראוי לעשות כן.

וכעת נבין את טענת בני שמעון כלפי פנחס. הם טענו שאין לראות במעשה פנחס מעשה הירואי הראוי לצל"ש היות והוא בנו של יתרו ומעשהו אינו נובע מקנאות לשמה אלא מהשורשים ה'גויים' שהוא נושא בקרבו. מתאוות הרציחה הגויית.

בא הקב"ה וייחסו אחר אהרון לומר לך- טעות בידכם, אני מעיד שמעשהו היה לשם שמים ומקורו מהשורשים היהודיים של אוהב שלום ורודף שלום, ומעשהו הוא מעשה אהבת ישראל, שהביא להצלת ישראל, ומעשהו הוא מעשה שלום ולא פלגנות.

המעשה בגרי"ח זוננפלד והעסקן הציוני שהרב טיפל ברפואתו ודאג שד"ר וולך יקבלו לטיפול.

מסופר על הגאון רבי חיים זוננפלד זצ״ל, שבזמנו אחד מראשי הסתדרות העובדים שהיה ידוע בשנאתו לדת, חלה במחלה אנושה. אחרי ששכב כמה שבועות בבית חולים של המיסיון החמירה מחלתו עוד יותר, ורופאי בית החולים אמרו נואש לחייו. קרובי משפחתו שניסו להצילו ממות החליטו להעבירו לבית החולים "שערי צדק". כאשר הגיעו לבית החולים, סיפרו למנהלו ד"ר ולך את פרטי המחלה, והטיפול שקיבל החולה עד כה.

כאשר שמע ד"ר ולד שהחולה שכב בבית החולים המסיונרי סירב לקבלו לבית החולים. קרובי המשפחה של החולה ידעו שבמצב כזה יוכל רק רבי חיים זוננפלד להושיע ולהשפיע על ד"ר ולך. על המשך התפתחות הענינים מספר קרובו של החולה:

"מהרתי לביתו של רבי חיים בבתי מחסה (בימים ההם לא היתה אפשרות אחרת של תקשורת מהירה). בדרך לעיר העתיקה התחיל לרדת גשם שוטף שהרטיב אותי עד העצמות.

כשכולי רטוב ורועד נכנסתי לביתו של רבי חיים, שישב אותה שעה שקוע בגמרא גדולה. אף על פי שהיה לרבי חיים לב כבד עלי על שסרתי מדרך אבותי והצטרפתי לאנשים שרחוקים מתורה, בכל זאת קבלני במאור פנים וביקשתי לשבת. התנצלתי על ההפרעה החפוזה, וסיפרתי לו על המקרה עם החולה. לא הסתרתי ממנו את זהות החולה שהוא מראשי ההסתדרות, וגם גיליתי לו את עובדת שהותו של החולה בבית החולים המיסיונרי. אך מכיון שהמדובר בהצלת נפשות, העזתי לפנות אליו ולבקש ממנו מכתב דחוף לד״ר ולך שיסכים לקבל את החולה לבית החולים, כי זוהי התקוה היחידה שנשארה עוד להצלתו.

מששמע רבי חיים במה המדובר, עשה קמט קטן בדף הגמרא לשם סימן, סגר אותה וקם ממקומו. לבש את מעיל הפרווה שלו והתכונן ללכת. נעמדתי בחלל הדלת וניסיתי להניאו מללכת, בהסבירי לו כי באתי רק לשם קבלת מכתב המלצה מהרב אל ד״ר ולך, אבל בשום אופן איני מתכוון להטריחו, ובפרט בגשם שוטף כזה. הזדקף הרב הישיש מלוא קומתו וענה לעומתי בהחלטיות: ״כשמדובר בהצלת נפש מישראל אין די במכתב גרידא, עלי ללכת בעצמי ולקיים את המצוה. מכתב — ספק אם ישפיע, אבל אני בעצמי לא אזוז עד שיוכנס החולה לבית החולים״.

תוך כדי דיבור עזב בזריזות את חדרו, ועלה בצעדים מהירים את המדרגות המובילות מחדרו למעלה השכונה. למרות שהוא היה אז קרוב לגיל שבעים וחמש ואני צעיר לימים, בקושי יכולתי להשיג אותו. בדיוק כשעזבנו את בית הרב, התגבר הגשם. הצעתי לרבי חיים שנמתין תחת אחד הקימורים עד יעבור זעם, והוא במקום לענות לי זירז את צעדיו במלמלו ״פיקוח נפש! כשהולכים להציל יהודי נבהלים מטיפות גשם?״

הרב הישיש רץ ואני ממהר אחריו, עד שהגענו לשער יפו, שם שכרתי כרכרה, עלינו עליה, והאצתי בעגלון לזרז את סוסיו. מיד הוציא הרב מכיס מעילו ספר תהלים קטן, והתחיל למלמל מזמורי תהילים. עיני לא סרו מפניו הלוהטות של הרב הישיש. בשעה שהכרכרה דהרה והחליקה על הכביש הרטוב והמוצף של מעלה רחוב יפו, נזכרתי בסיפורי האגדות על סוסים שעשו "קפיצת הדרך" כשנסעו עם הרבנים החסידיים על פני ערבות רוסיה ופולין.

אחרי כרבע שעה של דהרה בגשם השוטף שלא פסק אף לרגע, הגענו לחצר בית החולים. רבי חיים ירד מהכרכרה בלי להמתין עד שאגמור עם העגלון על שכרו, ואני מיהרתי לסלק לעגלון את המגיע לו, ורצתי אחרי רבי חיים שכבר היה בחדרו הפרטי של ד״ר ולך. הספקתי עוד לשמוע את דבריו התקיפים של רבי חיים שאמר לד״ר ולך:

"מאימתי נעשה הד״ר ולך פוסק בהלכות פיקוח נפש? אני מבקש לקבל את החולה מיד לבית החולים, ואחר כך נתווכח׳׳. ותוך כדי כך פנה אלי ושאל: "איפה החולה? נא להביאו מיד כי כל רגע יקר״.

והנה קרה מה שממש לא יאומן. אחרי שבועיים עזב החולה את בית החולים כשהוא בריא לחלוטין. נמנעתי מלספר לאותו מנהיג שהבריא את אשר עולל לו רבי חיים, ביודעי את היחסים המתוחים ששררו בין השנים.

כעבור שנה מאותו מקרה, התקיים טכס הנחת אבן פינה לישוב חדש בגליל, ואותו מנהיג נשא בו את הנאום המרכזי. באותו טכס השתתפתי גם אני. כשעלה אותו מנהיג לנאום התחיל בפאתוס רב, והרביץ מנה גדולה של ציונות. בשטף דבריו הגיע הנואם לאקסטזה והכריז: "אנחנו נבנה את הארץ בדרכנו ובכוחנו אנו, אנחנו נבנה את ארצנו תוך מלחמת חרמה ב"יד השחורה״ של הרב זוננפלד ופמלייתו!"

ברגע זה קפץ דמי לראשי, ובאופן ספונטאני צעקתי לעבר הנואם: "שתוק! דרך ארץ בפני הגאון הישיש שאתה חב לו את חייך!" לשמע קריאת ביניים מוזרה זו מפי ידידו הקרוב, הוכה הנואם בתדהמה, והפסיק את נאומו בהפנותו את מבטו התוהה כלפי, כמבקש הסבר לקריאת הביניים המשונה.

לא הססתי הרבה, עליתי על הבמה וסיפרתי למשתתפים, איך ש״היד השחורה" נחלצה להציל ממות, את זה שהכריז מלחמת חרמה נגד היהדות החרדית של הרב זוננפלד.״

הרב יצחק איצל'ה מוולזי'ן שסגר את הישיבה משום שרצו הרוסים לקבוע שעתיים של לימוד השפה הרוסית בישיבה. לימים אמר החפץ חיים שהרבה אמנם חלקו על דברי? הרב, אולם המציאות הוכיחה שהרב צדק, שהנה לאחר שנסגרה הישיבה נפתחו ישיבות רבות אחרות והמעיין היחיד הפך לפרץ מים אדיר בכל עיירה ועיירה.

 

*

קווים לדמותו של מנהיג בישראל | צאי לך בעקבי הצאן, וחדש אסור מן התורה | גדול המחטיאו יותר מן ההורגו

­[אלה הדברים עמוד רי]

מעשהו של פנחס הוא ללא ספק גבורה עצומה, כוח העזה, מסירות נפש לקדש שם שמים. ללא ספק פנחס הוא אדם בעל כושר מנהיגות. לאחר מעשה כזה היינו סבורים שפנחס יהיה היורש הטבעי של משה.

לפי זה יש לתמוה מדוע איפוא הקב"ה אומר בפרשתינו למשה רבינו עליו השלום שיקח את יהושע איש אשר רוח בו?

ועוד יש לתמוה, משה הרי סירב לקבל את ההנהגה, וה' היה צריך להפציר בו שוב ושוב, ומדוע כאן יהושע מקבל את ההנהגה בידים פתוחות?

חז"ל מתארים לנו את שקרה בעת שמשה מינה את יהושע למנהיג:

ילקוט שמעוני (במדבר, כז רמז תשעו)

"ויש אומרים שהעמידו מן הארץ והושיבו בין ברכיו והיו משה וישראל מגביהין ראשיהן לשמוע דבריו של יהושע, ומה הוא אומר ברוך ה' אשר נתן תורה לישראל על ידי משה רבינו".

כנגד משה מצינו לכל אורך הדרך טענות ומענות. רצו לרגום אותו באבנים, חשדוהו מאשת איש, חשדוהו מממון המשכן, איכה אשא לבדי טרחכם כו' עוד מעט וסקלוני כו'.

טבעי הדבר שכאשר מתמנה מנהיג חדש, הציבור ירצה לשמוע ממנו על התוכניות החדשות שלו, כיצד הוא רוצה להנהיג את העם. וזהו שהגביהו ישראל ראשיהם לשמוע דבריו. ומה הם שומעים? ברוך ה' כו'. יהושע אומר לעם אני לא מתכונן לשנות כלום. כפי שהתווה משה את הדרך, אני מתכונן להמשיך.

משה התווה את המדיניות הראשונה. לכן היה לו כל כך קשה. הוא לקח עבדים והפך אותם לעם. זה מצריך חינוך מחדש. לכן גם משה מסרב בתחילה. זו מלאכה לא פשוטה.

לעומתו יהושע כבר צועד על דרך סלולה. זהו מנהיג אמיתי. מי שלא מחפש להמציא ולשנות את המקובל לנו מדור דור. לכן יהושע נבחר, שגדול שימושה יותר מלימודה, והוא רכש את דרכי ההנהגה ממשה רבינו עליו השלום, מבלי לשנות מאומה.

ועל זה אמר שלמה: אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותך על משכנות הרועים. לישראל דרך סלולה. אין הם צריכים לסלול דרך חדשה. חדש- אסור מן התורה. עושה חדשות- בעל מלחמות…

פעם כששאלו את הרב שך כיצד הוא מכריע בשאלות גורליות העומדות על הפרק והוא השיב אני חושב לעצמי מה היה החפץ חיים מכריע בכזאת שאלה, וכך אני פוסק.

כך אצל רבי אליעזר הגדול, הגמרא מספרת (יומא סו, ע"ב) על רבי אליעזר ששאלו אותו כמה שאלות והתחמק מלהשיב, והסבירה הגמרא שודאי ידע להשיבם אלא שהיתה לו הנהגה שלא לומר דבר שלא שמע מפי רבו. ומקשים על זה והרי הוא חידש כמה וכמה הלכות? אלא כל כך היתה מוטבעת בו דעת תורה של רבו שבכל ענין יכל להכריע מה היה רבו אומר בענין זה, וכשלא ידע להכריע- לא היה פוסק! [מהרב פז].

כעת נבין מדוע לא נבחר פנחס.

פנחס עשה מעשה גבורה עצום ביותר, אולם היה בזה משום חידוש. הוא לא ראה מעשה זה אצל משה רבינו. ללא כל ספק הוא עשה מעשה נכון, אולם להיות מנהיג הוא כבר לא ראוי. מנהיג הוא ההולך בדרך שהתוו לו קודמיו, ולא משנה מאומה מזאת. לכן אין ראוי יותר מיהושע.

וזה מוסר גדול בשבילנו, לדעת שאין לשנות מאומה מהדרך שהתוו לנו גדולי הדורות. מבלי לחדש, מבלי לנסות למצוא דרכים משונות שלא שערום אבותינו.

פרשת פנחס [לק"ט עמ' רס"ג וער"ד]

"צָרוֹר אֶת הַמִּדְיָנִים וְהִכִּיתֶם אוֹתָם, כִּי צֹרְרִים הֵם לָכֶם בְּנִכְלֵיהֶם אֲשֶׁר נִכְּלוּ לָכֶם עַל דְּבַר פְּעוֹר וְעַל דְּבַר כָּזְבִּי בַת נְשִׂיא מִדְיָן אֲחֹתָם הַמֻּכָּה בְיוֹם הַמַּגֵּפָה עַל דְּבַר פְּעוֹר" (במדבר כה, יז-יח)

במדבר רבה (וילנא. פרשה כא, ד)

"צרור את המדינים" למה? כי צוררים הם לכם. מיכן אמרו חכמים: בא להרגך השכם להרגו.

רבי שמעון אומר: מנין שהמחטיא את האדם יותר מן ההורגו? שההורג הורג בעולם הזה ויש לו חלק לעולם הבא. והמחטיא הורגו בעולם הזה ובעולם הבא.

שתי אומות קדמו את ישראל בחרב ושתים בעבירה המצרים ואדומים קדמו בחרב (שמות טו, ט) "אמר אויב ארדוף אשיג אריק חרבי".

(במדבר כ, יח) "ויאמר אליו אדום לא תעבור בי פן בחרב אצא לקראתך".

ושתים בעבירה מואבים ועמונים. על אלה שקדמו בחרב כתיב (דברים כג, ח) "לא תתעב אדומי..לא תתעב מצרי". אבל אלו שקדמו בעבירה להחטיא את ישראל (דברים כג, ד) "לא יבא עמוני ומואבי גם דור עשירי עד עולם".

המדיינים גרמו למותם של עשרים וארבע אלף מבני ישראל.

עם כל זאת התורה מצווה לצרור את מדין רק משום שהם החטיאו אותנו בדבר פעור. מדוע?

שני בני אדם. אחד פעם חבל בנו. בייש אותנו. נתן לנו סטירה בפרהסיא. אנו נזכור לו את זה ולא נשכח. יש שיבקשו גם נקמה. וגם אם יבקש מחילה, עדיין בלב יהיה קשה לנו למחול.

מאידך חבר אחר, ידיד טוב, אך פעם אחת הוא גרר אותנו למקום ברמה רוחנית ירודה. הוא החטיא אותנו. אנו נשאר חביריו גם אם חזרנו בתשובה מאז. איננו שונאים לו חלילה, ואף לא נוטרים לו איבה בשל כך, אנו נוטים לסלוח ולוותר לאחד כזה.

באים חז"ל ומלמדים אותנו שהשקפה זו מעוותת היא. שהרי ההורגו הורגו מהעולם הזה, ואילו המחטיאו הורגו הן בעולם הזה והן בעולם הבא. המחטיאו הורגו לנצח נצחים!

הוא יכול להיות אדם מאד סימפטי. שלא כמו הרוצח שנדמה לנו כאיזה מושחת פרא אדם. הוא יכול להיות בימאי סרטים מצליח, או בדרן שעושה מופעים ומרקיד במעורב, או סתם שדרן שמעלה נושאים העוסקים בפריצות וזימה. הרי היינו צריכים להסתכל על אחד כזה כעל רוצח המונים!

על פי זה נבין מדוע גדולי ישראל, שלהם יש את ההשקפה האמתית, היו מסתכלים על ההנהגה הציונית של קום המדינה כעל רוצחי המונים. השואה רצחה אנשים, שיש להם חלק לעולם הבא, מעלתם כמעלת הקדושים שבכל הדורות שאין כל מלאך ובריה יכול לשער ולתאר. אולם אלה שהגיעו ועירטלו אותם מהשבת והתפילין והאוכל הכשר וגזזו להם את פאותיהם- הם הרי לנצח יאבדו, ואם כן זהו רצח בל יכופר! לכן החזון איש לא רצה להסתכל בפני ב"ג שם רשעים ירקב.

מדוע ההסתכלות הסלחנית שלנו ביחס למחטיא?

אין זאת אלא משום שאין אנו מייחסים חשיבות גדולה לעניני הרוח. עניני החומר תופסים אצלנו מקום היות והם מוחשיים . לעומת עניני הרוח שאינם מורגשים ואין אנו רואים את הגיהנום השורך בעקבות מעשהו של אותו רשע .

לכן גם הפסד כספי צורב לנו הרבה יותר מהפסד של תפילה במנין או של שיעור תורה. בהפסד כספי אנו חשים את ההפסד מיד. הוא בא לידי ביטוי במצב החשבון או בכיסנו הריק. אולם בהפסד רוחני אנו נותרים שלווים שהרי איננו חשים שחסר לנו משהו. עולם כמנהגו נוהג.

האמת היא להיפך, שהרי הורונו חז"ל שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה! אם כן הפסד של קורת רוח בעולם הבא לא יסולא בפז!

את ההבדל בין העובר עבירה להורג אנו מוצאים בהזדמנות נוספת, ביחס לעולה לתורה. אם האדם הוא רוצח – מותר לצרפו למנין, ולהעלותו לתורה. אולם אם הוא מחלל שבת בפרהסיא, רחמנא ליצלן, אין לצרפו למנין ולהעלותו לתורה!

הרי לנו שהעולם הרוחני הרבה יותר מוחשי מן העולם הגשמי היפך דעת בני אדם.

היחידי שהיה החפץ חיים אומר עליו ימח שמו- אדם הכהן. כשהיה יתום בן 10 יצא שמעו של העילוי מז'יטל, וניסה אדם הכהן לקרוא לו שיבוא לראות רק את הספריה שלו. וכמעט שהלך, עד שברגע האחרון עצר עצמו וברח לוילנא ועם ישראל זכה לחפץ חיים.

מספרים על החפץ חיים שמעולם לא אמר על אדם מילה רעה, אולם על אדם אחד היה החפץ חיים אומר "ימח שמו, וימח שמו למהזכירו שרצה לאבדנו משתי העולמות!".

לאדם הזה קראו אדם הכהן. יש רחובות בישראל על שמו. מדוע שינה החפץ חיים ממנהגו? משום שהאדם הזה ניסה למשוך את החפץ חיים בצעירותו להסכלה. ניתן לשער ולתאר את ההפסד של העם היהודי לדורותיו לו היה המושחת הזה מצליח במעשהו? [דרך שיחה עמ' תרא]

המעשה ברבי ליב משקובסקי ששרף את הספרים של הרוכל והציע לו להיות מצלצל בפעמון הכנסיה…

 

*

גלגולי זמרי בן סלוא, רבי עקיבא וכזבי וכ"ד אלף תלמידיו – המאמר השלם ראה כאן

 

*

עיקר השכר כשעושה יותר ממה שחייב | משכורת מובטחת

שואלים המפרשים מדוע דוקא אצל פנחס נאמר בדין הוא שיטול שכרו, וכי כל מי שעובד אינו בדין שיטול שכרו?

א. יש מתרצים ששכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, ומי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, וזמן קבלת השכר הוא בעולם האמת, אולם כל זה נכון ביחס לאדם שיפטר לבסוף מן העולם, ואי אפשר לשלם לו שכרו כעת, שהרי יקבל בסוף. אולם פנחס הוא אליהו שלא מת, ואם כן בדין שיטול שכרו כאן בעולם הזה שהרי אי אפשר לשלם שכרו לבסוף…

ב. תירוץ נוסף מבאר בעל חידושי הרי"ם, שעל פי האמת אין כלל לאדם לקבל שכר חלף עבודתו, שהרי די לו בשכר שהקב"ה נותן לו בכל רגע, שמחייהו, שמפרנסו, שמעניק לו את הדבר היקר ביותר- חיים! וכי אם יתנו לאדם לטפל בזקן משך שעתיים ביום תמורת אש"ל ללא תשלום ארנונה וחשמל ומים וכדומה האם עוד ידרוש שכר???

נמצא איפוא שנתינת השכר בעבור מעשי האדם בעולם הזה הם בבחינת חסד גמור, כמו שכתוב (תהילים סב, יג) "וּלְךָ ה' חָסֶד כִּי אַתָּה תְשַׁלֵּם לְאִישׁ כְּמַעֲשֵׂהוּ". הקב"ה משלם לאדם כמעשהו, ואף על פי כן הדבר נחשב לחסד!

אולם כל זה נכון ביחס לאדם שעושה מעשה שממילא חייב לעשותו. שהרי הקב"ה יכול לומר לו אני בראתיך בתנאי שתקיים תרי"ג מצוות, אולם אם האדם עושה מעבר למה שהוא מחויב על זה מגיע לו שכר בדין, וזה מה שאומר לו הקב"ה לפנחס- בדין הוא שיטול שכרו שהרי הדין שקנאין פוגעין בו הוא בגדר הלכה ואין מורין כן, נמצא שמעשהו אינו מחויב מצד עצמו, אלא "התנדבות", ולכן בדין שיטול שכרו.

מכאן למדנו מוסר גדול, פעמים רבות אדם שואל האם אני חייב לעשות זאת? פעמים ואדם מחפש רק את החיוב העיקרי, ולא מעוניין לקיים מאומה מעבר לכך. יש לדעת שאת עיקר השכר מקבל האדם על החומרא שבה הוא מראה את מסירות הנפש לעבודת השם יתברך, שבה הוא מראה שאכפת לו ממצות ה', ואינו מחפש לפרוק עולו מעליו.

אבא שמבקש מבנו שיביא לו לשתות, בן אחד יכול לתת לו כוס מים ולחזור לעיסוקו. אולם בן אוהב יודע שאבא אוהב תה, והוא מכין לו בדיוק כפי שהוא אוהב, הוא גם מגיש פרוסת עוגה, וזאת על גבי מגש עם מפית מיוחדת. כיצד אבא יגיב? אבל נשאל לרגע- והרי הוא אינו חייב! נכון, אולם בזה יבוא לידי ביטוי אהבת אביו והערכתו אליו.

הגמרא אומרת שיש הבדל בכיבוד אב ואם בין אדם המאכיל אביו פסיונים ונוחל גיהנום, לאדם שמטחין אביו בריחיים וזוכה לגן עדן.

כך גם בעבודת ה'. כשהאדם עושה זאת מכל ליבו, לא כמנסה לפרוק עול ה' מעליו, אזי הוא מוכיח בזה אהבת ה' יתברך.

ומי שרוצה לעשות באמת נחת רוח להשם יתברך, לא איכפת לו מי יקיים את המצוה, שהרי המטרה העיקרית היא שרצונו יתברך יתקיים. כבמשל עם האב, שהעיקר שלאב יהיה נחת רוח.

לפי זה תתורץ לעניות דעתי שאלת המפרשים מדוע משה לא עושה את המסירות נפש והורג את זמרי, אלא אומר לפנחס "קרייינא דאגרתא איהו להוי פרוונקא", שמשה חשש שאם הוא ידחף לקיים מצוה זו, זה לא יהיה נטו לשם שמים, שהרי הוא אץ לקיים את המצוה כדי לזכות בשכר, שאינו מעונין שאחרים יקיימוה והם יטלו השכר, ולכן הוא אומר לפנחס אתה תקיים שהעיקר שיתקדש שם שמים, ויהיה נחת רוח להשם יתברך.

המעשה עם הרב יהונתן אייבשיץ שחבירו ניתץ את הצלב של הכנסיה, נתפס, וניגזר דינו למיתה, שומר אחד אמר שיוכל להבריחו מהכלא שבכנסיה תמורת שלושת אלפים רובל. הרב התנדב לתת את נדונייתו שהיה זה סכום עתק בימים ההם.

בנתיים גבאי הצדקה החלו באיסוף הכספים. כשבאו לתת לרב את שאספו אמר להם שהוא כבר נתן את הכסף. הם ביקשו להשתתף והרב אמר שכבר זכה במצוה. הרב שחשש מה תאמר אישתו החליט לברוח לכמה ימים מהבית וביקש רשות אישתו והלך לעיר הסמוכה, שבנתיים כשתגלה הרבנית את הדבר תספיק להירגע…

השומר שהרגיש שהקרקע בוערת תחת רגליו החליט לבוא לבית הרב עם הכסף שקיבל ועם שק מלא כסף וזהב שהספיק לגנוב במשך השנים ואמר לרבנית שהוא סומך על הרב, וסיפר לה את כל הסיפור, וביקש שאם ישוב בחיים שישיב לו הרב את השק, ועל הכסף הוא מוחל.

הרבנית המתינה לבוא הרב, וכשהגיע סיפרה לו שהיא יודעת הכל, וה' השיב להם כגמולם. הרב לא היה שותף לשמחתה, והחל לבכות בכי תמרורים, באומרו אם השיבו לי את הכסף בעולם הזה סימן שאין המצווה מקובלת בשמים! הוא צם שלושה ימים ושאל שאלת חלום. השיבוהו בחלום רצית לזכות במצוה לבדך לעצמך ולא לשתף אחרים- תקבל את השכר בעצמך… [שאל אביך ח"א]

*

מעלתם של גדולי ישראל

[אוצרות התורה עמ' שו]

במדבר כז (טו) וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל ה' לֵאמֹר: (טז) יִפְקֹד ה' אֱלֹהֵי הָרוּחֹת לְכָל בָּשָׂר אִישׁ עַל הָעֵדָה: (יז) אֲשֶׁר יֵצֵא לִפְנֵיהֶם וַאֲשֶׁר יָבֹא לִפְנֵיהֶם וַאֲשֶׁר יוֹצִיאֵם וַאֲשֶׁר יְבִיאֵם וְלֹא תִהְיֶה עֲדַת ה' כַּצֹּאן אֲשֶׁר אֵין לָהֶם רֹעֶה:

(יח) וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה קַח לְךָ אֶת יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן אִישׁ אֲשֶׁר רוּחַ בּוֹ וְסָמַכְתָּ אֶת יָדְךָ עָלָיו: (יט) וְהַעֲמַדְתָּ אֹתוֹ לִפְנֵי אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וְלִפְנֵי כָּל הָעֵדָה וְצִוִּיתָה אֹתוֹ לְעֵינֵיהֶם: (כ) וְנָתַתָּה מֵהוֹדְךָ עָלָיו לְמַעַן יִשְׁמְעוּ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: (כא) וְלִפְנֵי אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן יַעֲמֹד וְשָׁאַל לוֹ בְּמִשְׁפַּט הָאוּרִים לִפְנֵי ה' עַל פִּיו יֵצְאוּ וְעַל פִּיו יָבֹאוּ הוּא וְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִתּוֹ וְכָל הָעֵדָה: (כב) וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה' אֹתוֹ וַיִּקַּח אֶת יְהוֹשֻׁעַ וַיַּעֲמִדֵהוּ לִפְנֵי אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וְלִפְנֵי כָּל הָעֵדָה: (כג) וַיִּסְמֹךְ אֶת יָדָיו עָלָיו וַיְצַוֵּהוּ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה' בְּיַד מֹשֶׁה:

פרש"י להגיד שבחן של צדיקים שכשנפטרין מן העולם מניחין צרכן ועוסקין בצרכי צבור.

ה' מודיע למשה שעליו להפטר כאן במדבר ולא להכנס לארץ. ברגעים אלה היינו מצפים שינסה לחדש שוב את תפילותיו לבטל רוע הגזירה, ולהכניסו לארץ.

והנה משה מניח את כל העניינים האישיים ודואג רק מי ינהיג את ישראל אחרי מותו!

מעין זה מספרת לנו הגמ' [ברכות יח/ב]

דאבוה דשמואל הוו קא מפקדי גביה זוזי דיתמי כי נח נפשיה, לא הוה שמואל גביה הוו קא קרו ליה בר אכיל זוזי דיתמי  אזל אבתריה לחצר מות אמר להו בעינא אבא, אמרו ליה אבא טובא איכא הכא, אמר להו בעינא אבא בר אבא, אמרו ליה אבא בר אבא נמי טובא איכא הכא, אמר להו בעינא אבא בר אבא אבוה דשמואל היכא אמרו ליה סליק למתיבתא דרקיעא

אדהכי חזייה ללוי דיתיב אבראי אמר ליה אמאי יתבת אבראי מאי טעמא לא סלקת אמר ליה דאמרי לי כל כי הנך שני דלא סליקת למתיבתא דרבי אפס ואחלישתיה לדעתיה לא מעיילינן לך למתיבתא דרקיעא

אדהכי והכי אתא אבוה חזייה דהוה קא בכי ואחיך אמר ליה מאי טעמא קא בכית אמר ליה דלעגל קא אתית מאי טעמא אחיכת דחשיבת בהאי עלמא טובא אמר ליה אי חשיבנא נעיילוה ללוי ועיילוהו ללוי

אמר ליה זוזי דיתמי היכא אמר ליה זיל שקלינהו באמתא דרחיא. עילאי ותתאי דידן ומיצעי דיתמי אמר ליה מאי טעמא עבדת הכי אמר ליה אי גנובי גנבי מגנבו מדידן אי אכלה ארעא אכלה מדידן:

מבשרים לו לשמואל ששעתו קרובה להפטר מן העולם ואין הוא חושב על עצמו אלא מבקש אם אני חשוב בעולם האמת אז שלוי יוכל להכנס למתיבתא דרקיעא!

זוהי מעלת גדולי ישראל. כל כולו מוקדש לטובת הכלל כשטובתו האישית מתגמדת.

מעשה היה באנשים מעיירה הסמוכה לישיבת רדין שביקשו מהח"ח שישלח להם בעל תפילה אחד מתלמידיו. קרא הח"ח לאחד מתלמידיו [הרב ישר] וביקשו שימלא בקשתו. התלמיד אמר שהוא חפץ להיות בימים נוראים בישיבה במחיצת רבותיו ואינו חפץ להיות בעיירה מרוחקת במניין מצומצם של בעלי בתים.

אמר לו הח"ח האדם לא נברא בשביל עצמו אלא גם לעשות חסד עם אחרים וזה תפקידו עכשיו להתפלל באותה עיירה.

וכך הנביא מעיד על הרועים והמנהיגים של ישראל בתקופת יחזקאל הנביא:

ספר יחזקאל פרק לד (א) וַיְהִי דְבַר ה' אֵלַי לֵאמֹר: (ב) בֶּן אָדָם הִנָּבֵא עַל רוֹעֵי יִשְׂרָאֵל הִנָּבֵא וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם לָרֹעִים כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' הוֹי רֹעֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הָיוּ רֹעִים אוֹתָם הֲלוֹא הַצֹּאן יִרְעוּ הָרֹעִים:

מבאר המלבי"ם:

הוי רעי ישראל – ר"ל כי יש רועים הרועים בחנם ואינם נהנים משל צבור, ותכלית רעייתם הוא רק הנהגת הצאן וטובותם (כמ"ש בדוד ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאות צאן, ואמר במדדרש שבדקו הש"י בצאן וכו') וזה רק רועה הצאן, ויש רועה שמקבל שכר והגזה והחלב שייך לו בשכרו, וזה כבר ירעו הצאן אותו ג"כ שיאכל חלבם וילבש צמרם, נמצא הוא רועה אותם והם רועים אותו ג"כ.

וזהו 'אשר היו רועים אותם' שהיו צריכים לרעות את הצאן בבמה יוכלו להטיב להם

אך הם 'הלא הצאן ירעו הרועים' הצאן הם שרועים ומפרנסים את הרועים…

והנה בדורות הקודמים היו רעי ישראל אשר היו רועים אותם – ר"ל שלא היו נהנים מן הצבור רק רעו הצאן לבד, ועתה לא נמצאו רועים כאלה, כי הלוא הצאן ירעו הרועים –

במה?

(ג) אֶת הַחֵלֶב תֹּאכֵלוּ וְאֶת הַצֶּמֶר תִּלְבָּשׁוּ הַבְּרִיאָה תִּזְבָּחוּ הַצֹּאן לֹא תִרְעוּ:

(ד) אֶת הַנַּחְלוֹת לֹא חִזַּקְתֶּם וְאֶת הַחוֹלָה לֹא רִפֵּאתֶם וְלַנִּשְׁבֶּרֶת לֹא חֲבַשְׁתֶּם וְאֶת הַנִּדַּחַת לֹא הֲשֵׁבֹתֶם וְאֶת הָאֹבֶדֶת לֹא בִקַּשְׁתֶּם וּבְחָזְקָה רְדִיתֶם אֹתָם וּבְפָרֶךְ: (ה) וַתְּפוּצֶינָה מִבְּלִי רֹעֶה וַתִּהְיֶינָה לְאָכְלָה לְכָל חַיַּת הַשָּׂדֶה וַתְּפוּצֶינָה: (ו) יִשְׁגּוּ צֹאנִי בְּכָל הֶהָרִים וְעַל כָּל גִּבְעָה רָמָה וְעַל כָּל פְּנֵי הָאָרֶץ נָפֹצוּ צֹאנִי וְאֵין דּוֹרֵשׁ וְאֵין מְבַקֵּשׁ:

(ז) לָכֵן רֹעִים שִׁמְעוּ אֶת דְּבַר ה': (ח) חַי אָנִי נְאֻם אֲדֹנָי ה' אִם לֹא יַעַן הֱיוֹת צֹאנִי לָבַז וַתִּהְיֶינָה צֹאנִי לְאָכְלָה לְכָל חַיַּת הַשָּׂדֶה מֵאֵין רֹעֶה וְלֹא דָרְשׁוּ רֹעַי אֶת צֹאנִי וַיִּרְעוּ הָרֹעִים אוֹתָם וְאֶת צֹאנִי לֹא רָעוּ:

(ט) לָכֵן הָרֹעִים שִׁמְעוּ דְּבַר ה': (י) כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' הִנְנִי אֶל הָרֹעִים וְדָרַשְׁתִּי אֶת צֹאנִי מִיָּדָם וְהִשְׁבַּתִּים מֵרְעוֹת צֹאן וְלֹא יִרְעוּ עוֹד הָרֹעִים אוֹתָם וְהִצַּלְתִּי צֹאנִי מִפִּיהֶם וְלֹא תִהְיֶיןָ לָהֶם לְאָכְלָה: (יא) כִּי כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' הִנְנִי אָנִי וְדָרַשְׁתִּי אֶת צֹאנִי וּבִקַּרְתִּים: (יב) כְּבַקָּרַת רֹעֶה עֶדְרוֹ בְּיוֹם הֱיוֹתוֹ בְתוֹךְ צֹאנוֹ נִפְרָשׁוֹת כֵּן אֲבַקֵּר אֶת צֹאנִי וְהִצַּלְתִּי אֶתְהֶם מִכָּל הַמְּקוֹמֹת אֲשֶׁר נָפֹצוּ שָׁם בְּיוֹם עָנָן וַעֲרָפֶל: (יג) וְהוֹצֵאתִים מִן הָעַמִּים וְקִבַּצְתּים מִן הָאֲרָצוֹת וַהֲבִיאֹתִים אֶל אַדְמָתָם וּרְעִיתִים אֶל הָרֵי יִשְׂרָאֵל בָּאֲפִיקִים וּבְכֹל מוֹשְׁבֵי הָאָרֶץ: (יד) בְּמִרְעֶה טּוֹב אֶרְעֶה אֹתָם וּבְהָרֵי מְרוֹם יִשְׂרָאֵל יִהְיֶה נְוֵהֶם שָׁם תִּרְבַּצְנָה בְּנָוֶה טּוֹב וּמִרְעֶה שָׁמֵן תִּרְעֶינָה אֶל הָרֵי יִשְׂרָאֵל: (טו) אֲנִי אֶרְעֶה צֹאנִי וַאֲנִי אַרְבִּיצֵם נְאֻם אֲדֹנָי ה': (טז) אֶת הָאֹבֶדֶת אֲבַקֵּשׁ וְאֶת הַנִּדַּחַת אָשִׁיב וְלַנִּשְׁבֶּרֶת אֶחֱבֹשׁ וְאֶת הַחוֹלָה אֲחַזֵּק וְאֶת הַשְּׁמֵנָה וְאֶת הַחֲזָקָה אַשְׁמִיד אֶרְעֶנָּה בְמִשְׁפָּט: (יז) וְאַתֵּנָה צֹאנִי כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' הִנְנִי שֹׁפֵט בֵּין שֶׂה לָשֶׂה לָאֵילִים וְלָעַתּוּדִים:

מבאר הכת"ס שהרועה מטיב לצאנו מתוך דאגה לעצמו, אין כוונתו לטובת הצאן אלא להגדיל הונו, ואם יגיעו צאנו לסכנה הוא הראשון שיברח.

אולם משה מבקש רועה מסוג אחר, יפקד ה' איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם ואשר יביאם.

לא רועה שאם יבוא אוייב יברח ויתחבא אחריהם, אלא יצא לפניהם. ולא תהיה עדת ישראל כצאן אשר אין להם רועה. שהרועה הוא לא 'להם' אלא 'לו'.

היו מנהיגים של מדינות טוטליטריות שעד היום סבורים שהעם נועד בשבילם, ומסופר על אחד מהם ששכב על ערש דוי וכל העם באו לביה"ח וקראו קריאות עידוד והמנהיג שאל מה העם עושים? והשיבו לו שהם באו להפרד, אמר להם המנהיג למה להפרד? לאן העם הולכים?…

כך היה גם עם פרעה, כשחלם חלום היו החרטומים בטוחים שבע בנות אתה מוליד שבע אתה קובר, שבע מדינות אתה כובש שבע אתה מאבד וכו' כי הם היו סבורים בטעות שהעם נועד לשרת את המנהיג, ולכן חלום המלך נוגע למנהיג – למלך.

אך יוסף הבהיר להם החלום של המלך אינו חלום פרטי, כי המלך אינו אדם פרטי, הוא נמצא כאן לצורך העם, ואם כן חלומו נוגע להנהגת העם.

זה היה מהפך בחשיבה המצרית. הם תפסו שהמלך הוא אלוה. והנה התברר להם הוא פשוט משרת ציבור.

הוא לא אמור לדאוג למניות שלו בעת מלחמה. הוא אמור לדאוג לעם.

מסופר על הגאון ר' אלחנן וסרמן שכשפרצה מלחה"ע השניה הוא היה בארה"ב לצורך איסוף כספים לישיבה. כששמע על המלחמה הודיע למלויו שבכוונתו לשוב במהירות לארה"ב. שאלוהו והרי המצב שם מעורר דאגה עצומה וכאן הרב מוגן, אדרבה אנו נשתדל להביא את משפחתו לכאן. אולם הרב לא הסכים בשום אופן, ואמר להם, בתור תפקידי כרב אני חייב להיות עם בני עדתי בשעות טרופות וקשות אלו, הרב הוא הארחאי לקהילתו איך אוכל להותירם בשעת צרה בלא משען ומשענה? ואכן הרב קם ונסע לברנוביץ' והיה עם קהל עדתו עד הרגע האחרון, בו הועלה על המוקד עם קדושי עדתו בני סלבודקה וקובנא. הי"ד.

זהו מנהיג אמיתי!

להבדיל ממלכי אומות העולם כגון בוש שכעת בגל הצונאמי שיש למעלה ממאה ועשרים אלף הרוגים והוא עדיין ממשיך בשיגרת יומו בנופש ואינו חושב כלל להפסיקו… שוטר העולם רק במה שנוגע לנפט…

להבדיל מראש ממשלה שכפי הבדיחה הידועה לפני הבחירות הקירות צועקים אליך ולאחריהן אתה צועק לקירות….

בהספד שנשא הגאון ר' שמואל אוירבך שליט"א על אביו הגאון ר' שלמה זלמן אוירבך זצ"ל אמר זוכר אני שהיה מספר תמיד על הגאון ה"ברוך טעם" – רבי ברוך פרנקל תאומים- שפעם עשה שידוך לבנו עם בת של בעל בית עשיר גדול ובאותו תקופה השואב מים של אותו מקום חלה והברוך טעם היה בצער גדול ולא יכל להתרכז ולא יכל לאכול והיה מתפלל עליו שיבריא פעם הגיעו המחותנים וראו שפניו אינם כתמול שלשום וחשבו אולי רוצה לחזור בו מהשידוך אמרו להם המשפחה ח"ו אלא כל זה בגלל השואב מים שחולה ואז נכנסה המחותנת לרב ואמרה לו מה הרב עושה נכון אמנם צריך להתפלל אבל לא צריך עד כדי כך להצטער כששמע הברוך טעם את הדיבורים האלה ביטל מיד את השידוך באומרו אם אין לאשה הזאת שום רחמנות א משתתפף בצערו של הזולת לא ראוי להשתדך איתם!

וכן היה דרכו של הגאון ר' שלמה זלמן זצ"ל להרגיש את צערו של הזולת כצערו של עצמו פעם שמע על אלמנה צעירה באמריקה עם ששה יתומים הרים טלפון ואמר פה מדבר הרב שלמה זלמן אוירבך אע"פ שתמיד לא אמר 'הרב' דיבר איתה עשרים דקות וניחם אותה ואח"כ דיבר עם היתומים אפילו שלא הכיר אותם ובכל ערב חג היה מטלפן לאלמנות להרנין את ליבם!

סיפר רב אחד בירושלים נסעתי בבין הזמנים לבקר חולה זקן בבית חולים בהר הצופים והתנצלתי בפניו על שלא יכולתי לבא לפני בין הזמנים סיפר לי שר' שלמה זלמן היה אצלו באותו בוקר וזוהי הפעם השישית שכבר בא לבקרו עד שאנחנו חושבים שאנחנו עושים מעשה חסד אצלו זה כבר היה פעם השישית…

*

קנאות לשם שמים

[פנינים תשעא]

"וידבר הי אל משה לאמר, פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם וכו' לכן אמור לו הנני נותן לו את בריתי שלום" (במדבר כה, י -יב)

עמד פעם המגיד הירושלמי הנודע הגה״צ רבי שלום שבדרון זי״ע בבית המדרש ״זכרון משה״ בירושלים בעת דרשתו, ואמר: בואו ואסביר לכם את פשר הפסוקים הללו, בואו ונדבר קצת על עניין ה״קנאות״: אספר לכם מעשה עם מוסר השכל גדול. נספר את המעשה על עצמי, (מה זה איכפת לכם, מי היה האיש, נאמר, לצורך הדרשה, ששמו היה שלום שבדרון…) באחד ממסעי בישובים בארץ ישראל, שבתתי במקום פלוני – בשבת ראש חודש. המארגנים ביקשו וסידרו כמה דרשות בבתי כנסיות בעיר.

מעריב ליל שבת התפללתי ליד האכסניה, שם מסרתי דרשה גדולה. ושחרית בשבת קודש הלכתי להתפלל בבית הכנסת המרכזי של היישוב. החלו שחרית אחר כך הלל, ומיד הוצאת הספר תורה. נו, ואני אומר לעצמי, למי יקראו ל״כהן״, כנראה לי, ועוד מעט כבר נשמע: יעמוד שלום ב״ר הכהן… אבל לא!

הגבאי מיד מתחיל, ותגלה ותראה וכו' יעמוד ר' ראובן ב״ר יעקב הכהן!… אמרתי לעצמי, לא נורא! כנראה הגבאי לא יודע שאני כהן…

אבל מיד הרהרתי לעצמי: אין זה יכול להיות! וכי הוא לא ראה כי עליתי לדוכן בשחרית, הרי הוא ישב כאן לידי?! מה גם שהוא מכיר אותי מקדמת דנא… אבל מיד ניחמתי את עצמי: מסתמא הוא רוצה לתת לי מפטיר, ואולי הוא רוצה שאחר כך אתפלל מוסף כנהוג, אז לא כל כך נורא!…

טוב, ממשיכים בקריאת התורה, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ואז אני ממשיך להרהר לעצמי: אם הגבאי לא קרא לי שלישי, וגם לא שישי, וודאי הוא יודע שאני כהן, ואם כן ודאי יקראו לי למפטיר… כאשר הגיעו למפטיר הבנתי איזה ״מפטיר" קניתי השבת. קראו למישהו אחר… ומי היה מישהו האחר? הגבאי עצמו! כיבד את עצמו במפטיר…

כאשר הסתיימו ברכות ההפטרה הגבאי הביט לצדדים כמי שמחפש בעל תפילה, הביט אנה ואנה, הבנתי כי מיד יבקשו ממני, אבל סופו של דבר, הוא עצמו התחיל ״יקום פורקן"…

מעט תערומת היתה לי, וחשבתי בליבי: נכון כי לא חייבים לי מאומה, אבל בכל זאת, אני מגיע מירושלים, אורח פעם בכמה שנים והגבאי נוטל לעצמו מפטיר ומוסף וכו'?…

אבל מיד ניחמתי את עצמי ואמרתי: נו, שיהיה בריא, מסתמא יש לו איזה חשבון וכוונה טובה

פתאום התחלתי להתרעם על עצמי: מה אתה מתעסק בהבלים! כן נתנו לך כהן לא נתנו, אוי, כמה קטן האדם הרהרתי, ואנחה קלה יצאה מפי: מי אני ומה אני, הסטתי את המחשבות והתחלתי בבקשת יקום פרקן מן שמיא וכו' בכוונה של מצוה. החזירו את ספר התורה להיכל, קדיש ותפילה בלחש, הכל התנהל כרגיל. חזרת הש״ץ החלה, והנה, מגיעים ל״כתר״, כבודו מלא עולם! וברוך השם כבר הספקתי לשכוח מכל הענין. אולם כאשר הקדושה הסתיימה ובעל התפילה אמר אתה קדוש, הנה במקום להתחיל ״אתה יצרת״ כמו שאומרים בשבת ראש חודש, החל לומר ״תכנת שבת״ כמידי שבת… נו, מה אתם אומרים, מי הראשון שהבחין בטעות ומי הראשון שהרים קול לעומתו: ״אתה יצרת! נו, נו! אתה יצרת״? היה זה שלום הכהן שבדרון… הבנתם? נורא ואיום. ״אתה יצרת!״ (אי שם במעמקי הלב ״שילמתי״ לו, קראתי בקול ״אתה יצרת״!). הוא כמובן מיד תיקן את עצמו, והמשיך בתפילה.

מי הבין מי ידע, הכל התנהל כרגיל, אבל רבי שלום גילה את עצמו, מעט… מורי ורבותי! זעק רבי שלום והמשיך: זה מה שכתוב בפסוק שלפנינו: ״תחת אשר קנא לאלוקיו״, מכבדת התורה את פנחס ״אשר קנא ׳לאלוקיו׳״, כי במחאה של פנחס בצעקת ״אתה יצרת״ של פנחס, לא היתה שום תערובת זרה, כולה היתה טהורה ומזוככת לשם שמים, קורבן ניחוח לה'. הוא קנא רק לה' אלוקיו ללא גרגיר נוסף בשביל עצמו

המשיך רבי שלום וזעק בשפתו המיוחדת: בני אדם, בדרך כלל, מחפשים לבנות את עצמם לעלות ולהתעלות, משקיעים מאמצים ויגיעה להתקדם בעבודת ה' לפי תכונותיהם.

יש הזוכה ללמוד, או ללמד, ישנם בעלי חסד וגם אנשי עבודה, יראה, תפילה וכהנה. כל איש לפי חלקו שה' נתן לו.

אך לפעמים, אפשר למצוא אנשים מסוג אחר. ליבם חם לדברים שבקדושה, אלא שקשה להם ״עם עצמם״, אינם מתקדמים בעבודת ה' האישית, הפרטית. ומאחר ועם עצמם קשה להם, כתחליף החליטו להתמודד עם אחרים, לעמול על תיקונו של הזולת… לדאוג לעבודת ה' של אחרים…

אותם יהודים, מגלים מאד מהר נפילות של יהודים, לומדים היטב את חטאיהם של אנשים אחרים ומה עושים? מתחילים בפרסום מודעות מחאה, (והכל כמובן מכספי צדקה, ניתן לתרום מכספי מעשר…) וה״קנאות״ מתחילה בכל עוז – לקנא לכבוד ה'! הם מפנים את היראת שמים שלהם לכתובת אחרת, לא כלפי עצמם אלא כלפי אחרים. זועקים, משמיצים את החוטאים, רומסים אותם. ובדרך כלל, גם עושים שטייגן במצוות המחאה, מחדשים הידורים והידורי הידורים במצוות הקנאות, מקימים ועדות ומחרימים אנשים, מדפיסים מודעות ומחלקים פשקווילים וקוראים – מי לה' אלי! קנא קנאתי לה'!…

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

לחצן-הורד-למחשבך-קטגוריה

0 תגובות על “פרשת פינחס”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות