.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

להלן רשימת הדיסקים של "טעמו וראו" הרב בועז שלום:

שיעורי תנ"ך:

 1. יהושע שופטים
 2. שמואל א-ב
 3. מלכים א-ב
 4. דניאל-עזרא-נחמיה
 5. איוב
 6. ישעיה ח"א
 7. ישעיה ח"ב
 8. ירמיה 
 9. משלי ח"א
 10. משלי ח"ב
 11. משלי ח"ג [יונה – אסתר – רות – איכה – מצורפים לדיסקים על המועדים]
 12. ספר יונה עם ביאור המלבי"ם + יונה עם ביאור הגר"א כמשל לנשמה וגלגוליה
 13. ספר שיר השירים מבואר ע"פ המלבי"ם על דרך הפשט והסוד.

סדרת המועדים

 1. ימים נוראים – אלול וראש השנה שיחות ודרשות
 2. ימים נוראים – עשי"ת ויום כיפורים שיחות ודרשות, ספר יונה, משניות מסכת יומא.
 3. חג סוכות – דרשות רעיונות ופרפראות, משניות מסכת סוכה
 4. פורים ומגילת אסתר  ודרשות על פורים
 5. שבועות ומגילת רות ודרשות על שבועות
 6. פסח דרשות הלכות ורעיונות על ההגדה
 7. תשעה באב ובין המצרים + מגילת איכה
 8. חנוכה – פרפראות, דרשות, הלכות, חנוכה במשנת הגרא"א דסלר, וידאו מהידברות ועוד.
 9. השביעית – הלכות שמיטה, משניות שביעית, דרשות ורעיונות

סדרת המשניות

 1. משניות זרעים ח"א
 2. משניות זרעים ח"ב – סיום
 3. משניות מועד ח"א
 4. משניות מועד ח"ב – סיום
 5. משניות טהרות ח"א
 6. משניות טהרות ח"ב
 7. משניות טהרות ח"ג
 8. משניות טהרות ח"ד
 9. משניות טהרות ח"ה
 10. משניות טהרות ח"ו
 11. משניות טהרות ח"ז – סיום
 12. משניות נשים חלק א'
 13. משניות נשים חלק ב'
 14. משניות נשים חלק ג'

סדרת המוסר

 1. פלא יועץ ח"א ערכים א-ג
 2. פלא יועץ ח"ב ערכים ד-ט
 3. פלא יועץ ח"ג ערכים י-ל
 4. פלא יועץ ח"ד ערכים מ-ק
 5. פלא יועץ ח"ה ערכים ר-ת
 6. ספר שערי תשובה לרבינו יונה מגירונדי
 7. ספר מסילת ישרים לרמח"ל
 8. ספר אמונה ובטחון למרן החזו"א
 9. אורחות צדיקים חלק א'
 10. ארוחות צדיקים חלק ב'

סדרת ספרי המחשבה

 1. נפש החיים לגר"ח וולז'ין
 2. רוח חיים על פרקי אבות לגר"ח וולז'ין
 3. דרך השם לרמח"ל
 4. ספר הכוזרי לריה"ל – חלק א'
 5. ספר הכוזרי לריה"ל – חלק ב'
 6. מכתב מאליהו לרב דסלר – חלק א' – 01
 7. מכתב מאליהו לרב דסלר – חלק א' – 02
 8. מכתב מאליהו לרב דסלר – חלק ב'
 9. מכתב מאליהו לרב דסלר – חלק ג' 01
 10. מכתב מאליהו לרב דסלר – חלק ג' 02
 11. מכתב מאליהו לרב דסלר – חלק ד' 01
 12. מכתב מאליהו לרב דסלר – חלק ד' 02
 13. ספר תומר דבורה לרמח"ל

סדרת האגדה – עין יעקב

 1. עין יעקב על מסכת כתובות ויבמות
 2. עין יעקב על תענית – נדרים
 3. עין יעקב על חגיגה – נזיר – גיטין

סדרת הדיסקים על פרשיות השבוע

כל דיסק כולל את כל הפרשיות, ובכל פרשה דרשות ופרפראות על הפרשיות, וביאור ההפטרות ע"פ המלבי"ם.

 1. ספר בראשית – חלק א'
 2. ספר בראשית – חלק ב'
 3. ספר שמות חלק א'
 4. ספר שמות חלק ב'
 5. ספר ויקרא חלק א'
 6. ספר ויקרא חלק ב'
 7. ספר במדבר חלק א'
 8. ספר במדבר חלק ב'
 9. ספר דברים חלק א'
 10. ספר דברים חלק ב'
 11. דיסק לצפיה DVD על חומש בראשית [כ-5 סרטים על כל פרשה] צולם באולפני הידברות
 12. דיסק לצפיה DVD על חומש שמות [כ-5 סרטים על כל פרשה] צולם באולפני הידברות
 13. דיסק לצפיה DVD על חומש ויקרא [כ-5 סרטים על כל פרשה] צולם באולפני הידברות
 14. דיסק לצפיה DVD על חומש במדבר [כ-5 סרטים על כל פרשה] צולם באולפני הידברות
 15. דיסק לצפיה DVD על חומש דברים [כ-5 סרטים על כל פרשה] צולם באולפני הידברות
 16. דיסק לצפיה DVD הרצאות [חלומות, טעמי המצוות, כוזרי, נביא ועוד] צולם באולפני הידברות

סדרת הדיסקים על האור החיים הקדוש

 1. אור החיים על ספר בראשית חלק א' [בראשית-תולדות].
 2. אור החיים על ספר בראשית חלק ב' [ויצא-ויחי].
 3. אור החיים על ספר שמות חלק א' [שמות-יתרו]
 4. אור החיים על ספר שמות חלק ב' [משפטים-פקודי]
 5. אור החיים על ספר ויקרא [הכל בדיסק אחד]
 6. אור החיים על ספר במדבר חלק א' [במדבר-קרח]
 7. אור החיים על ספר במדבר חלק ב' [חוקת-מסעי]
 8. אור החיים על ספר דברים [הכל בדיסק אחד]

סדרות השיעורים בהלכה

 1. הלכות שבת – חלק ראשון
 2. הלכות שבת – חלק שני
 3. הלכות שבת – חלק שלישי [ואחרון]
 4. הלכות ברכות הנהנין ונטילת ידים
 5. הלכות שמירת הלשון לחפץ חיים
 6. הלכות יורה דעה
 7. שולחן ערוך חלק א' – על פי הלכה ברורה

 

 

מחיר

מחיר כל דיסק – 3 ₪. דיסק DVD במחיר 5 ₪

* * *

מחיר של דיסק-אונקי וכרטיס מיקרו SD

באפשרותך לרכוש דיסקאונקי בנפח של 64 ג"ב במחיר של 89 ₪ [מתאים למחשב]

ובו כל השיעורים כולל סרטי הרב מהידברות!

או דיסקאונקי 64 ג"ב של חב' סנדיסק USB 3.0 מהיר ביותר במחיר של 119 ₪ [מתאים גם לרכב ומערכת]

או דיסקאונקי 128 ג"ב של חב' סנדיסק USB 3.0 מהיר ביותר במחיר של 155 ₪ [מתאים גם לרכב ומערכת]

או דיסקאונקי 128 ג"ב של חב' סנדיסק USB 3.0 מהיר ביותר  דו צדדי במחיר של 169 ₪ [מתאים גם לסמארטפונים מצד אחד, ולמחשב מהצד השני]

באפשרותך לרכוש מיקרו אסדי – בנפח של 32 ג"ב ובו כל שיעורי הרב

[למעט סרטים מהידברות] במחיר של 69 ₪!

כמו כן תוכל לרכוש נגן ובו מגוון שיעורי הרב במחיר מסובסד, ואף לקבלו בחינם בהתאם לתנאים

 * * *

ספרי הרב

משנת החלומותספר מקיף על כל ענייני החלומות, השקפה, הלכה, אגדה, פתרון חלומות מעודכן, מת הנגלה בחלום ועוד. 700 עמודים עם הסכמות נלהבות מגדולי ישראל.

משנת הגלגוליםספר מקיף על כל ענייני הגלגול, סגירת מעגלים בהסטוריה על פי האריז"ל והמקובלים, נשמות מהתנ"ך שחוזרות ומתקנות והתהליך העובר עליהן, פירוט ענייני הגלגול ע"פ המקובלים – מי מתגלגל, על איזה עוון, כמה פעמים, מי יקום בתחיה"מ ועוד, סיפורים על גלגולים ודיבוקים ועוד. 800 עמודים עם הסכמות נלהבות של גדולי ישראל.

 * * *

הדרך להזמנה 

א. דרך האתר בקניה מוגנת ובתשלום מאובטח דרך פאיפל או בהעברה בנקאית. הדיסקים נשלחים בדואר רגיל.

ב. הזמנת דיסקים על ידי משלוח מכתב ובו רשימה של הדיסקים המבוקשים, ולרשום שיק ע"ש בועז שלום למוטב בלבד, 3 ש"ח עבור כל דיסק + 5 ש"ח עבור דמי משלוח לכל החבילה.

את המכתב יש לשלוח לכתובת הבאה: בועז שלום, רח' הרב מימון 4 בני ברק, מיקוד – 5134102

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות