.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
 
תהלים

תהלים פרק יג

(א) לַמְנַצֵּ֗חַ מִזְמ֥וֹר לְדָוִֽד:

רד"ק למנצח מזמור לדוד. זה המזמור אמרוֹ דוד בעת שהיה בצרה מאויביו.

או נאמר על לשון הגלות, והוא הנכון:

מלבי"ם למנצח, תפלה לה' בל ישכחהו ובל יסתיר פניו ממנו

בשני מיני עזיבות והסתרת פנים אשר יקרה אל החוטאים:

 

(ב) עַד־אָ֣נָה ה֭' תִּשְׁכָּחֵ֣נִי נֶ֑צַח עַד־אָ֓נָה ׀ תַּסְתִּ֖יר אֶת־פָּנֶ֣יךָ מִמֶּֽנִּי:

מלבי"ם עד אנה, העון יסבב לפעמים שכחה, ולפעמים יסבב הסתרת פנים,

השכחה הוא עת הגדיל בחטא כ"כ עד שיסלק ה' השגחתו ממנו מכל וכל,

ואז לא ייטיב לו ולא ירע, אך הוא מסור אל המקרה בכל עניניו,

והסתרת פנים הוא בעת ישגיח ה' עליו להענישו על עונו שאז אינו שכוח אצל ההשגחה העליונה,

רק שהעונש ההשגחיי הזה נעלם ונסתר באמצעים טבעיים,

שיענישהו ע"י אויבים ומעיקים וכדומה, עד שנדמה לו שהרעות באו עליו במקרה או בטבע,

שאז ידמה ה' כמסתיר פנים ממנו, שהמסתיר פנים הוא רואה את הדבר ואינו נראה ממנו,

וכן ה' משגיח אז על האדם רק שאין האדם מכיר שהוא עונש השגחיי,

על הראשון [שכחה] התפלל עד אנה ה' תשכחני נצח, ועל השני [הסתרה] התפלל עד אנה תסתיר את פניך ממני:

רד"ק עד אנה ה' תשכחני נצח, כמו עד מתי תשכחני.

לפי שתניחני ביד אויבי זה כמה שנים יאמרו האומות כי שכחתני.

עד אנה תסתיר את פניך ממני, או יודע אתה בעניי ותסתיר פניך ממני, שלא תרצה לפנות אלי.

ובדרש (שו"ט בשינויים): זה הוא שאמר הכתוב (זכריה ז, יג) וַיְהִי כַאֲשֶׁר קָרָא וְלֹא שָׁמֵעוּ כֵּן יִקְרְאוּ וְלֹא אֶשְׁמָע.

אמר רבי יצחק, מדה כנגד מדה. אמר הקדוש ברוך הוא, לפי שאמרתי ארבע פעמים עד אנה:

עד אנה מאנתם (שמוח טז, יא), ועד אנה ינאצוני (במדבר יד, יא), ועד אנה לא יאמינו בי (שם), עד מתי לעדה הרעה הזאת (שם פסוק כז),

כך אני עתיד למסור אתכם ביד ארבע מלכיות, ואתם תצעקו לפני ארבע פעמים: עד אנה ה' תשכחני נצח, בבבל, עד אנה תסתיר את פניך ממני, במדי. עד אנה אשית עצות בנפשי, ביון. עד אנה ירום איבי עלי, באדום:

 

(ג) עַד־אָ֨נָה אָשִׁ֢ית עֵצ֡וֹת בְּנַפְשִׁ֗י יָג֣וֹן בִּלְבָבִ֣י יוֹמָ֑ם עַד־אָ֓נָה ׀ יָר֖וּם אֹיְבִ֣י עָלָֽי:

מלבי"ם עד אנה, נגד מ"ש עד אנה ה' תשכחני נצח, מבקש עד אנה אשית עצות בנפשי,

כי האיש הבלתי מושגח מה' ונעזב אל המקרה, הגם שעניניו מצליחים ע"פ הטבע,

נפשו הרוחניית מרגשת כי סר צילה מעליה והיא דואגת ע"ז ומלאה יגון,

ועז"א עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי, כי לבבו מלא יגון הגם שהוא יומם,

ר"ל ששעתו מצלחת לו שזה מכונה ב'יום',

בכל זאת לבבו מלא יגון ונפשו תשית עצות לה כי מרגשת שהיא נעזבת מה',

ונגד מ"ש עד אנה תסתיר את פניך ממני אמר עד אנה ירום אויבי עלי,

כי אז יקבל עונש ע"י אויבים ומעיקים:

 

(ד) הַבִּ֣יטָֽה עֲ֭נֵנִי ה֣' אֱלֹהָ֑י הָאִ֥ירָה עֵ֝ינַ֗י פֶּן־אִישַׁ֥ן הַמָּֽוֶת:

מלבי"ם הביטה, נגד העת שהוא שכוח מה' מבקש הביטה עלי בעין השגחתך וענני.

האירה עיני – מציין שאז עיניו הרוחניים הולכים חשכים ונפשו ישינה בתרדמת המות הנפשי והשכלי,

כי החיים האמתיים הם החיים הנפשיים השכליים אשר יחיה בהתהלכו לפני ה' (כמ"ש ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם היום)

לא כן חיי ההרגש והתנועה שהם חיי הבהמה והם המות האמתי לנפש האלהית,

וע"ז בקש האירה עיני פן אישן המות,

כי נפשי ישינה אז שובתת מרוחניותה עד שתכרת משרשה ותמות מות הנפש:

 

(ה) פֶּן־יֹאמַ֣ר אֹיְבִ֣י יְכָלְתִּ֑יו צָרַ֥י יָ֝גִ֗ילוּ כִּ֣י אֶמּֽוֹט:

מלבי"ם פן, ונגד מ"ש עד אנה ירום אויבי עלי, אמר פן יאמר אויבי יכלתיו,

ויש הבדל בין צר ואויב, שהצר הוא המציר בפועל, והאויב דורש רעה ואינו מציר בפועל,

ואומר רבותא שע"י שהסתיר ה' פניו ממנו הוא ניתן ביד מעיקיו

עד שהאויב הגם שאין דרכו ללחום אתו בפועל, רק דורש רעתו בסתר, יאמר יכלתיו,

כאלו במה שדרש רעתו די להפילו ולא היה צריך ללחום נגדו כלל,

והצר שדרכו ללחום יראה שהתמוטט מעצמו ע"י השגחת ה':

מלבי"ם ביאור המילות אויביו, צרי, הצר מציר בפועל והאויב דורש רעה ואינו מציר בפועל. ויתבאר לקמן (פ"ט כ"ג):

 

(ו) וַאֲנִ֤י ׀ בְּחַסְדְּךָ֣ בָטַחְתִּי֘ יָ֤גֵ֥ל לִבִּ֗י בִּֽישׁוּעָ֫תֶ֥ךָ אָשִׁ֥ירָה לַה֑' כִּ֖י גָמַ֣ל עָלָֽי:

מלבי"ם ואני בחסדך בטחתי יגל לבי, גדר הגיל ששמח על דבר טוב שלא קוה עליו מעולם ובשורה טובה פתאומית,

עפ"ז יאמר שהגם שאני בטחתי בחסדך עד שהתשועה אינה דבר חדש אצלי כי בטחתי ע"ז,

מ"מ יגל לבי בישועתך כשמח על דבר שלא קוה עליו,

כי אני בטחתי רק בחסדך, שתעשה לי מצד החסד לא מצד הגמול כי איני ראוי לזה,

ועתה אשירה לה' כי גמל עלי מצד הגמול,

בטובו חשב לי כאלו אני ראוי לזה מצד מעשי וזה שמחה חדשה, שלא קויתי עליה:

מלבי"ם ביאור המילות יגל. גדר הגילה על דבר חדש וזה הבדלו מן שמחה:

רד"קובדרש (שו"ט): כנגד ארבע צעקות ארבע נחמות, ואני בחסדך בטחתי, בבבל. יגל לבי בישועתך, במדי. אשירה לה', ביון.  כי גמל עלי – באדום:

 


 

Print Friendly, PDF & Email

8 תגובות על “תהילים פרק קנ”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. טלי אפללו הגיב:

  שלום וברכה אשמח ביותר להסבר פשוט בצורה שגם אבין את פרק סה בתהילים, מה הנמשל מהפרק הנ״ל
  תודה רבה

  • הרב בועז שלום הגיב:

   לטלי שלום
   אין לי מה להוסיף מעבר למה שאמרנו בשיעור.
   אם בכל אופן תרצי כיוונים נוספים – תוכלי לעיין במעם-לועז.
   להסבר פשטי הצמוד למילים – אפשר לעיין בספר תהילים 'יסוד מלכות' שכולל בתוכו פירוש צמוד מעל המילים של לשון התהילים.
   באופן הכללי אמליץ לעיין במצודת דוד גם הוא בדרך כלל צמוד לפשט.

 2. הדס הגיב:

  איך הפרק הזה מד בתהילים מתקשר למצבנו כיום בארץ

  • הרב בועז שלום הגיב:

   להדס שלום
   לא ברורה לי השאלה – למה הפרק אמור להתקשר למצבנו היום בארץ? הזכרנו משהו כזה בשיעור?

 3. אלון הגיב:

  אשמח לפרוש של הפרק קטז

  • הרב בועז שלום הגיב:

   לאלון שלום
   לעת עתה [סיון תשפ"ג] עדיין לא הגענו לפרק קטז. הגם שאנו מוסרים במקביל מפרק קכ והלאה במקום נוסף. אנו נמצאים כעת בפרק ק"ז.

 4. אפרתי הגיב:

  זה מתקשר לתקופתנו "והמה לשואה יבקשו נפשי, יבואו בתחתיות הארץ" "יגירוהו על ידי חרב, מנת שועלים יהיו" – נהגו בנו כמו בשואה, ואף יותר מכך. באו מתחתיות הארץ, והקיפו את כולם כמו השועלים בעת שפוגשים בטרף.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות