.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
 
תהלים

תהלים פרק כא

(א) לַמְנַצֵּ֗חַ מִזְמ֥וֹר לְדָוִֽד:

רד"ק למנצח מזמור לדוד. גם זה המזמור נאמר על דוד, ויש אומרים (התרגום, שו"ט וזולתם) שנאמר על המלך המשיח. אם הוא על דוד פֵּרוּשׁ לדוד, על דוד, כמו שפירשנו למעלה (כ, א), ואחד מן המשוררים אמרו עליו ברוח הקודש. ואם הוא על המלך המשיח, לדוד הוא כמשמעו,

כי המזמור הוא לדוד שאמרו ברוח הקודש על המשיח בְּנוֹ, והאויבים הם גוג ומגוג ומחנהו שיצורו על ירושלם.

או יהיה לדוד על המשיח, כי הוא נקרא דוד כמו (יחזקאל לז, כה): ודוד עבדי נשיא להם לעולם.

והנוצרים מפרשים אותו על ישו, ואתה תשיב להם בכל פסוק ופסוק.

ה' בעזך ישמח מלך, כי בלא עֹז האב לא יהיה עֹז לבן, ואם הוא חלש אינו אלוה!

וכן תאות לבו נתתה לו, כי תקדמנו, כל דבריו הם תלוים באחרים.

ואמר: חיים שאל ממך: אם על הבשר הרי לא האריך ימים, ואם על האלהות מה נתן לו? הלא כבר היו לו? ואמר: גדול כבודו בישועתך, אבל בלא ישועתך לא יהיה גדול כבודו אם כן אינו אלהי, ואם על הבשר לא היה אלא נקלה ונבזה.

כי המלך בוטח בה', אם על האלהות אין צורך לו לבטוח באחר, ואין צורך לו לחסד עליון שלא ימוט,

ואם על הבשר הרי נמוט, ותלוהו על המוט! וכן כל דברי המזמור:

מלבי"ם למנצח, במזמור הזה יספר הצלחות דוד מיום שנמשח למלך,

ואיך הבטיחו ה' שיהיה המלכות ירושה לבניו, ואיך נצח אח"כ את אויביו וימדד את מואב שני חבלים להמית, ושני פסוקים הראשונים הם הקדמה להמזמור כמו שיורה ע"ז מלת סלה:

 

(ב) ה֗' בְּעָזְּךָ֥ יִשְׂמַח־מֶ֑לֶךְ וּ֝בִישׁ֥וּעָתְךָ֗ מַה־ יגיל יָּ֥גֶל מְאֹֽד:

מלבי"ם ה' בעזך, הנה כל מלך לא ישמח על עז מלך אחר, אבל על עזך ישמח המלך,

וכן לא יגל המלך אם נושע ע"י מלך אחר, שזה מורה חלישות כחו, אבל בישועתך מה יגל מאד:

מלבי"ם ביאור המילות ישמח יגל. מבואר אצלי בכ"מ שיש הבדל בין שמחה ובין גיל,

ששמחה מורה השמחה התמידית. וגיל מורה שיגיל על דבר חדש, ותמצאם בס' זה (י"ג ו', י"ד ז', ט"ז ט', ל"ב י"א מ"ג ד', מ"ח י"ב, צ"ו י"א, צ"ז א' ח', קי"ט ב'), ועז ה' הוא דבר תמידי אבל הישועה הוא דבר מתחדש על המקבל אותה, לז"א מה יגל מאד:

 

(ג) תַּאֲוַ֣ת לִ֭בּוֹ נָתַ֣תָּה לּ֑וֹ וַאֲרֶ֥שֶׁת שְׂ֝פָתָ֗יו בַּל־מָנַ֥עְתָּ סֶּֽלָה:

מלבי"ם תאות, התשועה ע"י ב"ו לא תהיה כפי תאוות לב האדם, כי יבוש מלשאול כל אשר עם לבבו,

אבל אתה נתת לו כל תאות לבו,

ומוסיף שגם ארשת שפתיו בל מנעת – כל מה שפורש בשפתיו נעשה ממילא,

כי הטבע נשמע לו, כאלו א"צ כלל שתתן לו רק שבל תמנע את הטבע השומע לקולו:

מלבי"ם ביאור המילות ארשת. בודד [כמ"ש הרד"קואין לו חבר במקרא]. ומורה מה שפורט בשפתיו:

רש"י וארשת – לשון דבור ואין לו דמיון ומנחם [וראב"ע] הביא לו חבר כרשיון כורש מלך פרס (עזרא ג') ושניהם לשון מבטא שפתים:

 

(ד) כִּֽי־תְ֭קַדְּמֶנּוּ בִּרְכ֣וֹת ט֑וֹב תָּשִׁ֥ית לְ֝רֹאשׁ֗וֹ עֲטֶ֣רֶת פָּֽז:

מלבי"ם כי מתחיל לספר הצלחות דוד, הראשון היה מה שמשחו ה' ע"י שמואל למלך,

אומר בעת שתקדמנו ברכות טוב,

שהיא הברכה הראשונה שקדמת אותו – בשהוא לא עלה על לבבו כלל להתאוות לזה,

הברכה הזאת היתה היסוד לכל הצלחותיו,

כי אז תשית לראשו עטרת פז שנשארה על ראשו בקביעות:

 

(ה) חַיִּ֤ים ׀ שָׁאַ֣ל מִ֭מְּךָ נָתַ֣תָּה לּ֑וֹ אֹ֥רֶךְ יָ֝מִ֗ים עוֹלָ֥ם וָעֶֽד:

מלבי"ם חיים, אח"כ רצה שאול להרגו ובקש ממך חיים שלא ימות ביד שאול, ונתתה לו,

אח"כ בקש ממך ארך ימים שיתארכו ימיו, וגם זה נתת לו עולם ועד. שיתארכו ימיו תמיד:

מצודת דוד חיים שאל – ארז"ל כאשר יראה משיח בן דוד שנהרג משיח בן יוסף ישאל אז על החיים וה' יבטיחו עליו:

רש"י חיים שאל ממך – כשהייתי בורח לחוצה לארץ מפני שאול הייתי מתפלל אתהלך לפני ה' בארצות החיים (לקמן תהילים קי"ו): נתתה לו – שהשיבותני לארץ ישראל…:

 

(ו) גָּד֣וֹל כְּ֭בוֹדוֹ בִּישׁוּעָתֶ֑ךָ ה֥וֹד וְ֝הָדָר תְּשַׁוֶּ֥ה עָלָֽיו:

רש"י תשוה – מנחם פתר תשוה תשים תשית לשון א' להם:

מלבי"ם גדול, אֲחַר שמת שאול נתגדל כבודו ע"י ישועתך, שמשחוהו כל ישראל והצליח במלחמותיו

עד כי הוד והדר תשוה עליו – שההוד שנתת לו היה שוה עליו, ר"ל נערך לו וראוי אליו לפי מעשיו:

מלבי"ם ביאור המילות הוד והדר, עי' הבדלם לקמן (ק"ד), ומלת תשוה למעלה (ט"ז ח' פירש שם המלבי"ם בביאור המילות שויתי. מענין שימה, וכבר בארתי (הושע י') ששוה המורה על השימה כולל גם מושג השיווי והערך…):

 

(ז) כִּֽי־תְשִׁיתֵ֣הוּ בְרָכ֣וֹת לָעַ֑ד תְּחַדֵּ֥הוּ בְ֝שִׂמְחָ֗ה אֶת־פָּנֶֽיךָ:

מלבי"ם כי תשיתהו – אח"כ רצה לבנות הבית ובאהו הבטחה ע"י נתן הנביא שלא תסור המלכות מביתו עד עולם. כמ"ש והקימותי את זרעך וגו' וחסדי לא אפיר מעמו [טעות הדומות, וצ"ל לא יסור ממנו כמו בש"ב] וגו' ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם,

ואז בא המלך דוד וישב לפני ה' וגו' ויאמר אתה ה' האלהים ודבריך יהיו אמת וגו'

ומברכתך יבורך בית עבדך לעולם (ש"ב ז'),

(שמואל ב פרק ז יב) כִּ֣י׀ יִמְלְא֣וּ יָמֶ֗יךָ וְשָֽׁכַבְתָּ֙ אֶת־אֲבֹתֶ֔יךָ וַהֲקִימֹתִ֤י אֶֽת־זַרְעֲךָ֙ אַחֲרֶ֔יךָ אֲשֶׁ֥ר יֵצֵ֖א מִמֵּעֶ֑יךָ וַהֲכִינֹתִ֖י אֶת־מַמְלַכְתּֽוֹ: (טו) וְחַסְדִּ֖י לֹא־יָס֣וּר מִמֶּ֑נּוּ כַּאֲשֶׁ֤ר הֲסִרֹ֙תִי֙ מֵעִ֣ם שָׁא֔וּל אֲשֶׁ֥ר הֲסִרֹ֖תִי מִלְּפָנֶֽיךָ: (טז) וְנֶאְמַ֨ן בֵּיתְךָ֧ וּמַֽמְלַכְתְּךָ֛ עַד־עוֹלָ֖ם לְפָנֶ֑יךָ כִּֽסְאֲךָ֔ יִהְיֶ֥ה נָכ֖וֹן עַד־עוֹלָֽם:

ובתהלים (פרק פט לד) וְ֭חַסְדִּי לֹֽא־אָפִ֣יר מֵֽעִמּ֑וֹ וְלֹֽא־אֲ֝שַׁקֵּ֗ר בֶּאֱמוּנָתִֽי: (לה) לֹא־אֲחַלֵּ֥ל בְּרִיתִ֑י וּמוֹצָ֥א שְׂ֝פָתַ֗י לֹ֣א אֲשַׁנֶּֽה: (לו) אַ֭חַת נִשְׁבַּ֣עְתִּי בְקָדְשִׁ֑י אִֽם־לְדָוִ֥ד אֲכַזֵּֽב: (לז) זַ֭רְעוֹ לְעוֹלָ֣ם יִהְיֶ֑ה וְכִסְא֖וֹ כַשֶּׁ֣מֶשׁ נֶגְדִּֽי: (לח) כְּ֭יָרֵחַ יִכּ֣וֹן עוֹלָ֑ם וְעֵ֥ד בַּ֝שַּׁ֗חַק נֶאֱמָ֥ן סֶֽלָה:

וז"ש בעת שתשיתהו שיהיה ברכות לעד, אז תחדהו בשמחה בעת שיהיה את פניך

היינו בעת שישב לפני ה', כי אז אמר בשמחתו לאמר.

מלבי"ם ביאור המילות תחדהו. חדוה נבדל מלשונות גיל שמורה על חדוה רוחניית, כי חדות ה' היא מעוזכם, לכן אמר את פניך:

 

(ח) כִּֽי־הַ֭מֶּלֶךְ בֹּטֵ֣חַ בַּה֑' וּבְחֶ֥סֶד עֶ֝לְי֗וֹן בַּל־יִמּֽוֹט:

מלבי"ם כי המלך בוטח בה', כמ"ש [ש"ב ז-כח שאמר דוד לה'] 'ודבריך יהיו אמת', ושהוא בוטח בחסד עליון אשר החסד הזה בל ימוט, [ר"ל שאינו מפקפק חלילה בהבטחתו].

כמו שבארתי (שם ולקמן פ"ט) שכסא דוד ע"י שהוכנה על החסד של ה', [בשונה מהבטחה שמבוססת על זכות המקבל, שכאשר תתום זכותו – תבטל ההבטחה].

החסד הוא דבר שאינו פוסק לעולם, עיין שם:

 

(ט) תִּמְצָ֣א יָ֭דְךָ לְכָל־אֹיְבֶ֑יךָ יְ֝מִֽינְךָ תִּמְצָ֥א שֹׂנְאֶֽיךָ:

מלבי"ם תמצא, אחר החזיון הזה לחם דוד מלחמות גדולות עם פלשתים ומואב וארם ובני עמון,

וימדד את מואב שני חבלים להמית [שם],

ע"ז אומר בעת שידך השמאלית תמצא את אויביך, וימינך תמצא את שונאך, אז בעת ההיא.

מלבי"ם ביאור המילות ידך, ימינך, כשבאו נרדפים יציין בשם יד – את השמאל, ותמצאם נרדפים (שופטים ה' כ"ו, ישעיה מ"ח י"ג, תהלות כ"ו י', ע"ד י"א, פ"ט י"ד כ"ו, קל"ט י') וההבדל בין אויב ובין שונא, למעלה (י"ח י"ח – מאויבי ומשונאי. האויב הוא יותר מן השונא, שימצא שונא [רק בלב] בלתי דורש רעה [בפועל] ע"ש). [ולכן את האויב ה' יעניש בימין שהיא מעל הטבע, ואילו את השונא יעניש בשמאל שהיא תחת מערכת הטבע].

 

(י) תְּשִׁיתֵ֤מוֹ ׀ כְּתַנּ֥וּר אֵשׁ֘ לְעֵ֪ת פָּ֫נֶ֥יךָ ה֭' בְּאַפּ֣וֹ יְבַלְּעֵ֑ם וְֽתֹאכְלֵ֥ם אֵֽשׁ:

מלבי"ם תשיתמו שיהיו בידך כאלו הם בתנור אש המוכן לעת פניך וכעסך,

שכמו שהתנור יחמו אותו להיות מוכן על עת האפיה (הושע ז') כן התנור שבו תשיתם הוא מוכן לעת פניך, שאז יבלעם באפו והאש תאכלם. ולא לבד שתכלה אותם כי גם.

אלשיך …או יאמר תשיתמו כתנור אש מעין ענין טיטוס שאמרו רבותינו ז"ל (גיטין נו ב) כי צוה מחמת מיתה ישרפוהו ויזרקו אפרו בשבעה ימים בל ימצאהו אלקי ישראל, וככה גזר הוא יתברך יעשו לו בכל יום, כי ישרפוהו ויזרקו עפרו וישוב יתברך יעשהו בריה חדשה ויחזרו לשורפו יום יום.

ועל דרך זה יאמר תשיתמו כתנור אש שנשרף, וחוזר ומתקרר, וחוזרים ונותנים בו אש יום יום בכל יחם אותו, ככה יעשו את האויבים הנזכרים לעת פניך…:

 

(יא) פִּ֭רְיָמוֹ מֵאֶ֣רֶץ תְּאַבֵּ֑ד וְ֝זַרְעָ֗ם מִבְּנֵ֥י אָדָֽם:

מלבי"ם פרימו שהם מעשיהם וקנינם תאבד מארץ, וזרעם תאבד מבנ"א, וזה יען.

רש"י פרימו מארץ תאבד. להקב"ה הוא מתפלל, שיאבד זרעו של עמלק הרשע:

 

(יב) כִּי־נָט֣וּ עָלֶ֣יךָ רָעָ֑ה חָֽשְׁב֥וּ מְ֝זִמָּ֗ה בַּל־יוּכָֽלוּ:

רש"י כי נטו עליך רעה – כנגד טיטוס הרשע שאמר הרג את עצמו: בל יוכלו – לעשותה:

מלבי"ם כי נטו עליך רעה, ר"ל שרצו לעשות נגדך רע בפועל, ועכ"פ חשבו מזמה בל יוכלו,

הגם שלא יכלו לעשות רע בפועל [להקב"ה], חשבו ע"ז מזמה ועצה עמוקה לעשות רע נגדך והיו מוכנים לזה:

 

(יג) כִּ֭י תְּשִׁיתֵ֣מוֹ שֶׁ֑כֶם בְּ֝מֵֽיתָרֶ֗יךָ תְּכוֹנֵ֥ן עַל־פְּנֵיהֶֽם:

מלבי"ם כי תשיתמו שכם – לכן מדד את מואב שני חבלים להמית,

כאלו זה נעשה ע"י ה' ששם אותם לחלקים – שכם אחד להחיות ושנים להמית,

ובמיתריך שהם החבלים שמדד אותם, בהם תכונן על פניהם, שהעביר חבלי המדידה על פניהם וכן מדדם:

מלבי"ם ביאור המילות שכם, חלק כמו ואני נתתי לך שכם אחד (בראשית מ"ח כ"ב),

והמיתרים הם החבלים שמדד בם את מואב:

 

(יד) ר֣וּמָה ה֣' בְּעֻזֶּ֑ךָ נָשִׁ֥ירָה וּֽ֝נְזַמְּרָה גְּבוּרָתֶֽךָ:

מלבי"ם רומה, יען פתח ה' בעזך ישמח מלך בקש שירים ה' בעזו, לעשות נקמה בגוים

ובזה נשירה ונזמרה גבורתך:

 


 

Print Friendly, PDF & Email

8 תגובות על “תהילים פרק קנ”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. טלי אפללו הגיב:

  שלום וברכה אשמח ביותר להסבר פשוט בצורה שגם אבין את פרק סה בתהילים, מה הנמשל מהפרק הנ״ל
  תודה רבה

  • הרב בועז שלום הגיב:

   לטלי שלום
   אין לי מה להוסיף מעבר למה שאמרנו בשיעור.
   אם בכל אופן תרצי כיוונים נוספים – תוכלי לעיין במעם-לועז.
   להסבר פשטי הצמוד למילים – אפשר לעיין בספר תהילים 'יסוד מלכות' שכולל בתוכו פירוש צמוד מעל המילים של לשון התהילים.
   באופן הכללי אמליץ לעיין במצודת דוד גם הוא בדרך כלל צמוד לפשט.

 2. הדס הגיב:

  איך הפרק הזה מד בתהילים מתקשר למצבנו כיום בארץ

  • הרב בועז שלום הגיב:

   להדס שלום
   לא ברורה לי השאלה – למה הפרק אמור להתקשר למצבנו היום בארץ? הזכרנו משהו כזה בשיעור?

 3. אלון הגיב:

  אשמח לפרוש של הפרק קטז

  • הרב בועז שלום הגיב:

   לאלון שלום
   לעת עתה [סיון תשפ"ג] עדיין לא הגענו לפרק קטז. הגם שאנו מוסרים במקביל מפרק קכ והלאה במקום נוסף. אנו נמצאים כעת בפרק ק"ז.

 4. אפרתי הגיב:

  זה מתקשר לתקופתנו "והמה לשואה יבקשו נפשי, יבואו בתחתיות הארץ" "יגירוהו על ידי חרב, מנת שועלים יהיו" – נהגו בנו כמו בשואה, ואף יותר מכך. באו מתחתיות הארץ, והקיפו את כולם כמו השועלים בעת שפוגשים בטרף.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות