.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
 
תהלים

תהלים פרק כט

(א) מִזְמ֗וֹר לְדָ֫וִ֥ד הָב֣וּ לַֽ֭ה' בְּנֵ֣י אֵלִ֑ים הָב֥וּ לַ֝ה֗' כָּב֥וֹד וָעֹֽז:

יש מבארים המזמור כולו על מתן תורה, אך אנו נלמד אותו לפי ביאור המלבי"ם:

מלבי"ם מזמור לדוד, הוסד על חורבן ושטף אשר הי' בעת ההיא בגלילות סוריא

ע"י סופה וסער מתחולל, ע"י זרם ושטף מים רבים, ע"י אש להבות רעמים וברקים נוראים עוקרי ארזים ומשברי סלעים, ע"י רוגז ורעש אשר סבב מן המדבר זאר"א [סהרה]

עד כל גבולות הארץ מדרום לצפון מהמדבר עד הלבנון,

אשר התעוררו כל ארבעה האיתנים מוסדי הארץ לבלעה ולהחריבה,

אולם בבוא בני אלים אלה הנוראים אל ארץ הקדושה – שם שחו ראשם,

שם השתחוו ויחרדו מפני מלך הכבוד רם ונשא השוכן בהיכלו בהדרת קדש,

שם שקעה האש ותשב סערה לדממה, וה' ברך את עמו בשלום.

הבו לה' – הזמינו א"ע לה' להיות מלאכיו ושלוחיו, אתם בני אלים!

אתם כחות הטבע הנשגבות הזמינו עצמכם לה' השולח אתכם לעשות דברו.

הבו והזמינו עצמכם לה' להיות שלוחיו,

אתם כבוד ועוז – אתם בני אלים שעל ידכם מתראה כבוד ה' ועוזו וגבורותיו:

מלבי"ם ביאור המילות הבו. ענין הזמנה בכ"מ, הבה נתחכמה לו, הבה נא אבא אליך.

בני אלים, הכחות הנשגבות, כמו ידמה לה' בבני אלים:

 

(ב) הָב֣וּ לַֽ֭ה' כְּב֣וֹד שְׁמ֑וֹ הִשְׁתַּחֲו֥וּ לַ֝ה֗' בְּהַדְרַת־קֹֽדֶשׁ:

רש"י כבוד שמו – זו קדושת השם ויש במזמור זה י"ח אזכרות וכנגדן תקנו י"ח ברכות:

מלבי"ם הבו והזמינו עצמיכם לה', להראות ג"כ כבוד שמו

כי חוץ מאשר תהיו שלוחיו להרוס ולהחריב, תתנו ג"כ כבוד לשמו,

כי תשתחוו לה' בהדרת קדש, עת תתקרבו אל הדרת קדש מקום שכינתו, שם תשתחוו לה',

שם תפלו על פניכם ותכנעו ותכרעו ותדומו, והייתם לדממה:

 

(ג) ק֥וֹל ה֗' עַל־הַ֫מָּ֥יִם אֵֽל־הַכָּב֥וֹד הִרְעִ֑ים ה֗' עַל־מַ֥יִם רַבִּֽים:

מלבי"ם קול, מצייר תהלוכות בני אלים אלה – פרץ מים שוטף את הארצות!

המשורר אומר, הקול הנורא הנשמע על המים – הוא קול ה'!

הוא השמיע הוד קולו, רעמים גדולים מתפוצצים מבין חשרת השטף,

המשורר אומר אל הכבוד הוא הרעים, השטף [ה]הולך ומתרבה אומר: ה' הוא המרעים ופוקד על מים רבים:

 

(ד) קוֹל־ה֥' בַּכֹּ֑חַ ק֥וֹל ה֗' בֶּהָדָֽר:

מלבי"ם קול, עתה התעוררו נפץ וזרם ואבני ברד, כחות עצומות ומחזות מהודרות נוראות ואיומות על כל עברים, המשורר אומר קול ה' נשמע בכל כח, קול ה' נשמע בכל הדר,

כל כח וכח כל הדר והדר המתראה, קול ה' נשמע בו ונחת זרועו יראה:

רש"י קול ה' בכח – בשעת מתן תורה צמצם את קולו לפי כחן של ישראל שנאמר והאלהים יעננו בקול (שמות י"ט) בקולו של משה:

רד"ק ואמר: קול ה' בכח, כלומר, קול ה' בא בכח על המים [שבפסוק הקודם] ואחר כך בא בהדר על ישראל.

כלומר כדי שלא ימותו ישראל מפני הקול החזק היוצא העבירוֹ במים תחילה להתיש כחו שם,

ואחר כך בא לישראל בהדר, שיוכלו לסבלו.

ואף על פי כן נבהלו באותו הקול ואמרו (שמות כ, טז): ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות:

 

(ה) ק֣וֹל ה֭' שֹׁבֵ֣ר אֲרָזִ֑ים וַיְשַׁבֵּ֥ר ה֗' אֶת־אַרְזֵ֥י הַלְּבָנֽוֹן: (ו) וַיַּרְקִידֵ֥ם כְּמוֹ־עֵ֑גֶל לְבָנ֥וֹן וְ֝שִׂרְיֹ֗ן כְּמ֣וֹ בֶן־רְאֵמִֽים:

מלבי"ם (ה-ו) הסער והזרם הגיע עד יער הלבנון ועד שריון,

והמשורר אמר קול ה' הוא השובר ארזים, וה' הוא המשבר את ארזי הלבנון עד שירקדו מפניו כעגל,

והלבנון והשריון עצמו ירקדו לפניו כבן ראמים (שהוא גדול מעגל):

רש"י קול ה' שובר ארזיםהאומות כענין שנאמר (ש"א שמואל א ז') וירעם ה' בקול גדול על פלשתים וגו',

כי מקול ה' יחת אשור (ישעיה ל')

ובשעת מתן תורה כי מי כל בשר וגו' ויחי (דברים ד') אתה שמעת וחיית ואומות העולם שומעים ומתים:

 

(ז) קוֹל־ה֥' חֹצֵ֗ב לַהֲב֥וֹת אֵֽשׁ:

מלבי"ם קול. הארץ התפוררה, ולהבות אש נוראות יוצאים מתהומות הארץ על כל המדבר הבוער ברוח זלעפות, המשורר אומר קול ה' הוא החוצב להבות אש:

רש"י …ורבותינו פירשו שהיה הדבור של עשרת הדברות יוצא בלהבות אש מפיו ונחקק על הלוחות כתבניתם:

 

(ח) ק֣וֹל ה֭' יָחִ֣יל מִדְבָּ֑ר יָחִ֥יל ה֗' מִדְבַּ֥ר קָדֵֽשׁ:

מלבי"ם קול ה', הוא אשר יחיל מדבר, כאילו האדמה אשר במדבר באה עד המשבר ותחולל בחבלי יולדה להוליד את העצמים אשר בבטן הארץ המלאה אש וגפרית ולהבה, וה' הוא יחיל מדבר קדש:

מלבי"ם ביאור המילות יחיל מדבר. כמו ותרעש הארץ ותחיל, שיצייר רעש הארץ כיולדה,

כמ"ש עתה כיולדה אפעה (ישעיה מ"ב) כמש"ש:

רש"י יחיל מדבר – לשון חיל כיולדה (ירמיה ו'):

יחיל ה' מדבר קדש – הוא מדבר סיני כמו שאמרו רבותינו במסכת שבת ה' שמות נקראו לו מדבר סיני מדבר צין מדבר קדש מדבר קדמות מדבר פארן, מדבר קדש שנתקדשו ישראל עליו:

 

(ט) ק֤וֹל ה֨' ׀ יְחוֹלֵ֣ל אַיָּלוֹת֘ וַֽיֶּחֱשֹׂ֪ף יְעָ֫ר֥וֹת וּבְהֵיכָל֑וֹ כֻּ֝לּ֗וֹ אֹמֵ֥ר כָּבֽוֹד:

מלבי"ם קול, מן הרעש הזה התחוללו האילות ונחשפו היערות, החי וכל צומח,

בכל זה נשמע קול ה' ודברו, קול ה' בכל כח,

אבל בהיכלו [בארץ ישראל] כלו אומר כבוד, שם השתחוו בני אלים אלה הנוראים לפני מלך הכבוד,

ותקם סערה לדממה לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשו:

מלבי"ם ביאור המילות יחולל. כמו מחוללת תנין, או כמו חולל אילות תשמור (איוב ל"ט) על החבלים והצירים. ויחשוף, כמו ויחשוף בפת"ח:

 

(י) ה֭' לַמַּבּ֣וּל יָשָׁ֑ב וַיֵּ֥שֶׁב ה֗' מֶ֣לֶךְ לְעוֹלָֽם: (יא) ה֗' עֹ֖ז לְעַמּ֣וֹ יִתֵּ֑ן ה֓' ׀ יְבָרֵ֖ךְ אֶת־עַמּ֣וֹ בַשָּׁלֽוֹם:

מלבי"ם (י-יא) ה', גם אם ה' למבול ישב, גם אם יתרבה השטף והרעש עד שיתהוה מזה מבול להחריב כל העולם,

וישב ה' מלך לעולם, לשפוט את כל הארץ [באותו המבול], כי ה' ימלוך עולם ועד

גם כי אבדו גוים מארצו (כנ"ל י' ט"ז) בכל זאת.

ה' עוז לעמו יתן, לא יגע רע בישראל, בהפך הם ישיגו עי"ז עז ותעצומות,

וה' יברך את עמו בשלום, שעי"כ נחרבו הרשעים הנלחמים עמהם והיה להם שלום מני צרים

(וכמו ששר עוד על כיוצא בזה בסי' מ"ו ובסי' מ"ח):

רד"ק ואמרו מלאכי השרת: ה' למבול ישב, ונשבע שלא ישחית עוד העולם.

וזה הקול שאתם שומעים הוא ה' שנותן תורה לעמו ישראל:

מצודת דוד ה' למבול ישב – כמו בעת שהיה המבול ישב ה' לבדו כי הכל נשטף ונודע אז שהוא המושל בכל:

ויֵשֶב – רצה לומר כ"כ בימי המשיח יֵשֶב הוא לבדו למלך לעולם אזי כולם יכירו כי הוא בורא עולם:

 

 


 

Print Friendly, PDF & Email

8 תגובות על “תהילים פרק קנ”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. טלי אפללו הגיב:

  שלום וברכה אשמח ביותר להסבר פשוט בצורה שגם אבין את פרק סה בתהילים, מה הנמשל מהפרק הנ״ל
  תודה רבה

  • הרב בועז שלום הגיב:

   לטלי שלום
   אין לי מה להוסיף מעבר למה שאמרנו בשיעור.
   אם בכל אופן תרצי כיוונים נוספים – תוכלי לעיין במעם-לועז.
   להסבר פשטי הצמוד למילים – אפשר לעיין בספר תהילים 'יסוד מלכות' שכולל בתוכו פירוש צמוד מעל המילים של לשון התהילים.
   באופן הכללי אמליץ לעיין במצודת דוד גם הוא בדרך כלל צמוד לפשט.

 2. הדס הגיב:

  איך הפרק הזה מד בתהילים מתקשר למצבנו כיום בארץ

  • הרב בועז שלום הגיב:

   להדס שלום
   לא ברורה לי השאלה – למה הפרק אמור להתקשר למצבנו היום בארץ? הזכרנו משהו כזה בשיעור?

 3. אלון הגיב:

  אשמח לפרוש של הפרק קטז

  • הרב בועז שלום הגיב:

   לאלון שלום
   לעת עתה [סיון תשפ"ג] עדיין לא הגענו לפרק קטז. הגם שאנו מוסרים במקביל מפרק קכ והלאה במקום נוסף. אנו נמצאים כעת בפרק ק"ז.

 4. אפרתי הגיב:

  זה מתקשר לתקופתנו "והמה לשואה יבקשו נפשי, יבואו בתחתיות הארץ" "יגירוהו על ידי חרב, מנת שועלים יהיו" – נהגו בנו כמו בשואה, ואף יותר מכך. באו מתחתיות הארץ, והקיפו את כולם כמו השועלים בעת שפוגשים בטרף.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות