.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
 
תהלים

תהלים פרק מה

(א) לַמְנַצֵּ֣חַ עַל־שֹׁ֭שַׁנִּים לִבְנֵי־קֹ֑רַח מַ֝שְׂכִּ֗יל שִׁ֣יר יְדִידֹֽת:

רש"י על שושנים – לכבוד תלמידי חכמים יסדו השיר הזה שהם רכים כשושנים

ונאים כשושנים ומרטיבים מעשים טובים כשושנים: משכיל – ע"י תורגמן:

שיר ידידות – שיר אהובים שיר של שבח להם להאהיבם על הבריות ולהאהיב תורתם עליהם:

רד"ק למנצח על שושנים לבני קרח משכיל שיר ידידות. שושנים, כלי ניגון היה ששמו שושנים.

וזה המזמור נאמר על המלך המשיח. ונקרא שיר ידידות, כלומר אהבת ה' למשיחו:

מלבי"ם למנצח, שיר זה יסדוהו בני קרח לכבוד המלך והמלכה

ביום חתונתו וביום שמחת לבו עם בת מלך צור שנתגיירה,

ויכול להיות שנתיסד בימי שלמה שלקח בת מלך צור וגיירה, וע"ז קראו בשם שיר ידידות:

מלבי"ם ביאור המילות שושנים. שם כלי זמר מצודת ציון עשויה בתמונת שושן…:

 

(ב) רָ֮חַ֤שׁ לִבִּ֨י ׀ דָּ֮בָ֤ר ט֗וֹב אֹמֵ֣ר אָ֭נִי מַעֲשַׂ֣י לְמֶ֑לֶךְ לְ֝שׁוֹנִ֗י עֵ֤ט ׀ סוֹפֵ֬ר מָהִֽיר:

מצודת ציון רחש – ענין תנועה ונדנוד ובדרז"ל קא מרחשן שפוותיה (סנהדרין ס"ז) ומזה יאמר מנחת מרחשת (ויקרא ב) ולפי שמעשיה רוחשים ומנענעים…:

מלבי"ם רחש, לבי, מעלת השיר יבחן בשלשה ענינים,

א] מצד דברי שכל וחכמה הרצופים בו, עז"א רחש לבי דבר טוב,

שתחת מכסה המליצה ודבור החיצוני של השיר רוחש דבר חי משכיל חכמה ושכל טוב,

ב] בהשקף על איזה נושא נתיסד השיר כי יגדל מעלת השיר לפי מעלת הנושא אשר נכבדות מדובר בו,

עז"א אומר אני מעשי למלך, שנתיסד לכבוד המלך,

ג] בהשקף על המליצה ודבור השיר עצמו,

אם המשורר יש לו לשון למודים להלביש משְׂכִיות לבבו בדבורים רמים ונשגבים, עז"א לשוני עט סופר מהיר, כמו שהסופר המהיר במלאכת הכתיבה (שטענעגראף) יעתיק בעט כל דברי המדבר ולא ישמיט מלה אחת מדברים אשר שמע,

כן לשוני שהוא עט סופר של הלב, תעתיק כל מחשבת הלב, ותוכל לדבר כל אשר דבר הלב בדבור ההגיוני, מעתה מתחיל את השיר:

מלבי"ם ביאור המילות רחש. דבר חי מתנענע בדברי חכמינו ז"ל, עט, קולמוס:

 

(ג) יָפְיָפִ֡יתָ מִבְּנֵ֬י אָדָ֗ם ה֣וּצַק חֵ֭ן בְּשִׂפְתוֹתֶ֑יךָ עַל־כֵּ֤ן בֵּֽרַכְךָ֖ אֱלֹהִ֣ים לְעוֹלָֽם:

רד"ק יפיפית מבני אדם. וכבר פירשתי בספר מכלול כי כל כפל לחזק הדבר, וכן: ירקרק, אדמדם.

רש"י [אתה הת"ח] יפיפית מבני אדם – העוסקים במלאכה חיי שעה, למה לפי שהוצק חן בשפתותיך להורות כהלכה, הוצק כמו נשפך כמו מוצקות (זכריה ד'), ויצק עליה שמן (ויקרא ב'):

על כן ברכך – כמו שנאמר ה' עוז לעמו יתן ומה שכרן ה' יברך את עמו בשלום (לעיל תהילים כ"ט):

מלבי"ם יפיפית מבני אדם, דרך המליצים בספור המעלות והתהלות להשאיל להם תוארים ומשלים מצאצאי הטבע,

כמו שיאמר על גבוה הקומה, כגובה ארזים גבהו וחסון הוא כאלונים, עז כנמר, ורץ כצבי, וגבור כארי, וקל כנשר, וכדומה, אולם זה רק במעלות חומריות,

אבל אם בא להלל במעלות נפשיות שלא נמצא כמוהו בין ילדי הטבע, כמו במעלת הדבור והחכמה,

צריך לקחת משלים מבני אדם,

כמו שיאמר ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל, הנה חכם אתה מדניאל,

עז"א אם ארצה לתת ציור ודמיון אל מעלתך [אתה המלך], לא אוכל לומר שאתה נעלה מא' מילדי הטבע

רק אצטרך לקחת ציור מן המעולים בבני אדם, ואומר אליך שאתה יפיפית מבני אדם,

כי לא אשבח אותך במעלה חומרית כמו בגבורה וכדומה, שאומר עליך שאתה גבור מן הארי,

רק מה שאהללך הוא כי הוצק חן בשפתותיך, שהוא במעלת הדבור והשכל שבך,

שע"ז לא אוכל לקחת ציור ודמיון מבע"ח רק מבני אדם שהיו חכמים גדולים ואתה יפיפית ונעלית עליהם,

על כן ברכך אלהים לעולם, שהמעלות החומריות ששרשם בכח החיוני הם נפסדים עם הגויה ואין קיימים לעולם, אבל אחר שמעלתך היא מעלה אנושיית נפשיית, שהיא נצחית ואינה נפסדת,

א"כ ברכתך היא לעולם, נצחיית:

 

(ד) חֲגֽוֹר־חַרְבְּךָ֣ עַל־יָרֵ֣ךְ גִּבּ֑וֹר ה֝וֹדְךָ֗ וַהֲדָרֶֽךָ:

רש"י חגור חרבך על ירך – להלחם מלחמתה של תורה והוא הודך והוא הדרך:

מלבי"ם חגור, והגם שעם מעלת השכל והדבור יש לך גם יתר המעלות הצריכות למלך,

שבראשם היא הגבורה והחרב למלחמה נגד אויביו,

אולם אני אומר, שהגם שאצוך לאמר חגור חרבך על ירך אתה הגבור, כי גם לך זרוע עם גבורה,

אבל לא למלחמה תחגור חרב, רק יען שהוא הודך והדרך, שהוא מהדר מלכות שיהיה לו גבורי חיל וכלי נשק, אבל בכל זאת.

מלבי"ם ביאור המילות הודך והדרך. עי' הבדלם לקמן סי' ק"ד:

 

(ה) וַהֲדָ֬רְךָ ׀ צְלַ֬ח רְכַ֗ב עַֽל־דְּבַר־אֱ֭מֶת וְעַנְוָה־צֶ֑דֶק וְתוֹרְךָ֖ נוֹרָא֣וֹת יְמִינֶֽךָ:

רש"י על דבר אמת – להורות כדת ולהתנהג בענות צדק:

ותורך – התורה ודבר האמת שתעסוק בו היא תורה אותך טכסיסי המלחמה לעשות ימינך נוראות לפי שהזכיר תלמוד תורה בלשון מלחמה נופל בו ל' ימין המיומנת להלחם, (כלומר הסדר להלחם ביד ימין):

מלבי"ם והדרך העיקרי יהיה אם תצלח לא בחרב ולא במלחמה, רק ע"י שתרכב על דבר אמת,

כאלו הסוס שאתה רוכב עליו לא יהיה סוס מוכן ליום מלחמה רק האמת יהיה הסוס שתרכב עליו ובו תצלח, ולא תרכב על הסוס המתגאה, רק תרכב על הענוה של צדק, (ר"ל דבר אמת בעיון, וצדק במעשה),

ותורך נוראות ימינך, ר"ל והענוה צדק שהוא הסוס ההגיוני שתרכב עליו ותצליח,

היא תורך את נוראות ימינך, כאילו הנוראות שהיית יכול לעשות ע"י ימינך, ע"י מלחמה וקרב,

תראך הסוס הזה שהוא הענוה בלא מלחמה,

ר"ל שע"י האמת והצדק שעליהם תרכב ותנהיג אותם תנצח את אויביך ותעשה נוראות, כי.

מלבי"ם ביאור המילות וענוה. כמו וענות, ותורך, מוסב על הענוה היא תורך נוראות של ימינך:

 

(ו) חִצֶּ֗יךָ שְׁנ֫וּנִ֥ים עַ֭מִּים תַּחְתֶּ֣יךָ יִפְּל֑וּ בְּ֝לֵ֗ב אוֹיְבֵ֥י הַמֶּֽלֶךְ:

רש"י חציך שנונים – בלב אויבי המלך שנונים אגיישוץ בלעז, והרי זה מקרא מסורס

מצינו שהתלמידים קרוים חצים שנאמר כחצים ביד גבור כן בני הנעורים (לקמן תהילים קכ"ז)

ותלמידי חכמים (המזויינים) בהלכה קרוים אויבים זה לזה לפי שעה שנאמר לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער (שם תהלים קכ"ז):

עמים תחתיך יפלו – בשכר התורה יפלו העובדי גלולים תחתיהם של ישראל:

מלבי"ם חציך, שיעור הכתוב בלב אויבי המלך, חציך שנונים, עמים תחתיך יפלו,

שאויבי המלך, ר"ל אויביך, יחשבו בלבם כי חציך שנונים, באופן אשר עמים תחתיך יפלו,

כן יחשבו בלבבם, ויתיראו מלמרוד ומהלחם בך:

 

(ז) כִּסְאֲךָ֣ אֱ֭לֹהִים עוֹלָ֣ם וָעֶ֑ד שֵׁ֥בֶט מִ֝ישֹׁ֗ר שֵׁ֣בֶט מַלְכוּתֶֽךָ:

רש"י כסאך אלהים – כסאך שר ושופט לעולם ועד כענין שנאמר נתתיך אלהים לפרעה (שמות ו')

ולמה? בשביל ששבט מישור שבט מלכותך שמשפטיך אמת וראוי אתה למלוך:

רד"ק כסאך אלהים. פירש הגאון רב סעדיה: כסאך יכין אלהים.

והחכם ראב"ע פירש: כסאך כסא אלהים, כמו (דהי"א כט, כג): וישב שלמה על כסא ה'.

שבט מישור, לפי ששבט מלכותך יהיה שבט מישור יהיה כסאך עולם ועד:

מלבי"ם כסאך, אחר שכסאך הוא כסא אלהים, כי תשב על הכסא לעשות משפט אמת וצדק כאלהים,

ולכן יעמוד הכסא עולם ועד, כי הדברים האלהיים לא יבלם הזמן ולא יהרסם.

שבט מישור שבט מלכותך – במליצתו ידמה את המישור [-היושר] כעצם חי מנהיג בשבטו את המלוכה,

וכאלו שבט הזה שאחז המישור בידו ונוהג בו, הוא עצמו שבט מלכותך,

ר"ל שהנהגתך הוא הנהגת היושר בעצמו:

מלבי"ם ביאור המילות כסאך. עומד במקום שנים, כסאך כסא אלהים:

 

(ח) אָהַ֣בְתָּ צֶּדֶק֘ וַתִּשְׂנָ֫א רֶ֥שַׁע עַל־כֵּ֤ן ׀ מְשָׁחֲךָ֡ אֱלֹהִ֣ים אֱ֭לֹהֶיךָ שֶׁ֥מֶן שָׂשׂ֗וֹן מֵֽחֲבֵרֶֽיךָ:

רש"י משחך וגו' שמן ששון – כל לשון גדולה נופל עליה ל' משיחת שמן כדת המלכים:

רד"ק אהבת צדק. טעם שמן ששון, כי כל העולם שמחו כאשר משחך אלהים.

וטעם מחברך, כאשר הקימך מתוך חבריך ובחר בך למלך.

או פירוש מחברך, שבחר בך יותר מחבריך. והוא לשון רבים אעפ"י שהוא כתוב בלא יו"ד, וכמוהו רבים:

 

מלבי"ם אהבת צדק, ר"ל מה שאתה נוהג מלכות ביושר וצדק שב להיות קנין בנפשך

עד שאהבת צדק ותשנא רשע, שלכן א"א כלל שתטה מן הצדק והיושר,

על כן משחך אלהים אלהיך באופן אשר תשיג שמן ששון מחברך,

שהאוהבים אותך ימשחו אותך בשמן ששון כי ישמחו על הצלחתך:

 

(ט) מֹר־וַאֲהָל֣וֹת קְ֭צִיעוֹת כָּל־בִּגְדֹתֶ֑יךָ מִֽן־הֵ֥יכְלֵי שֵׁ֝֗ן מִנִּ֥י שִׂמְּחֽוּךָ:

רש"י מר ואהלות קציעותקידה מתרגמינן קציעתא:

כל בגדותיך – כל בגדיך מריחים כריח בשמים, ומדרשו כל בגדותיך וסרחוניך מתכפרים ומריחים ריח ערב:

מן היכלי שן מני שמחוך – יותר מהיכלי שן, משובחים ההיכלות המתוקנים לך בגן עדן לשמחך בהם, שן איבוייר"א בלעז, מני שמחוך – היכלות אשר מני הם שמחוך הנותנים שכרך:

מלבי"ם מור ואהלות קציעות מכל בגדותיך, וגם אלה שבגדו בך ולא רצו במלכותך ישליכו עליך מור ואהלות וכל ראשי בשמים בעת שתלך מן היכלי שן, שאז הלך לקראת כלתו,

מני שמחוך בעת שתלך ממקום השמחה לשמחת חתונים ביום שמחת לבך,

אז גם הבוגדים השליכו לפניך כל מיני בשמים לכבודך:

מלבי"ם ביאור המילות כל בגדותיך. מ"ם מחבריך נמשך לשתים. ובגדותיך מענין בגידה:

 

(י) בְּנ֣וֹת מְ֭לָכִים בְּיִקְּרוֹתֶ֑יךָ נִצְּבָ֥ה שֵׁגַ֥ל לִֽ֝ימִינְךָ֗ בְּכֶ֣תֶם אוֹפִֽיר:

רש"י בנות מלכים – יהיו מבקרות אותך כענין שנאמר ושרותיהם מיניקותיך (ישעיה מ"ט):

ביקרותיך – קו"ף דגוש לפי שהוא לשון בקור ואף על פי שכתוב יו"ד לפניה, ראיתי בנקוד רב סעדיה תיבה זו סדורה עם מי נתן למשיסה יעקב (שם ישעיה מ"ב) שכתוב בו יו"ד והסמ"ך מודגשת, ומנחם חברו לשון יוקר כמו יקר מכלי פז (סא"א):

שגלמלכה, כמו והשגל יושבת אצלו (דניאל ה) וישתון בהון מלכא רברבנוהי שגלתיה ולחינתיה אשתך תתיצב לימינך:

בכתם אופיר – בקבוצת עדי זהב הבא מאופיר:

מלבי"ם בנות מלכים, הנה לשמחת כלולות הלזו, התאספו כמה בנות מלכים שבאו לכבודו,

ועז"א בנות מלכים באו עתה ביקרותיך, בין הבנות שבאו לכבודך

אולם נצבה שגל לימינך בכתם אופיר, השגל העומדת לימינך

היא נצבה על כולם ומתרוממת עליהם בכתם אופיר,

ימליץ שכמו שהכתם אופיר יקר מן הזהב, כן היא נצבה על כולם בפאר והוד, ואמר לימינך,

כי דרך המלכים שהאשה המיועדת לו לפי ערכו תעמוד בשעת הקדושין לצד ימינו,

והאשה אשר אינה לפי ערכו וכבודו תעמוד אז לצד שמאלו, ועז"א נצבה שגל לימינך הראוי' לכבודך:

מלבי"ם ביאור המילות ביקרותיך. משפטו בְיִקְרותיך:

 

(יא) שִׁמְעִי־בַ֣ת וּ֭רְאִי וְהַטִּ֣י אָזְנֵ֑ךְ וְשִׁכְחִ֥י עַ֝מֵּ֗ךְ וּבֵ֥ית אָבִֽיךְ:

רש"י שמעי בת וראי – שמעי כנסת ישראל וראי דרך הטוב: והטי אזנך – לתורה:

ושכחי עמך – [ש]מעבר הנהר שאת גדילה ביניהם: ובית אביךע"א שעבדו אבותיך בעבר הנהר:

מלבי"ם שמעי בת, עתה יסב המשורר פניו אל הכלה, שמעי מה שאומר לך ושכחי עמך,

היינו שתתגייר ותהיה מעם ישראל, ושכחי בית אביך כי תשאר אצל אישה:

מלבי"ם ביאור המילות שמעי, והטי אזנך. מוסיף שגם תטי אזנך מרחוק לשמוע, כמ"ש הטה אזנך ושמע,

שהטיית אזן קודם אל שמיעה (עמ"ש ירמיה ל"ה ט"ו).

 

(יב) וְיִתְאָ֣ו הַמֶּ֣לֶךְ יָפְיֵ֑ךְ כִּי־ה֥וּא אֲ֝דֹנַ֗יִךְ וְהִשְׁתַּֽחֲוִי־לֽוֹ:

רש"י ויתאו המלך יפיך – ואם תעשי כן יתאוה המלך – הקדוש ברוך הוא – לנויי מעשיך:

מלבי"ם ויתאו המלך יפיך, המלך הוא יתו [לא מל' תאוה כרש"י] ויתאר את יפיך במה שהוא אדוניך,

עיקר יפיך יהיה מה שהמלך הוא אדוניך, ולכן שמעי בת וראי ושכחי עמך ובית אביך והשתחוי לו:

מלבי"ם ביאור המילות ויתאו, בנינו קל והתי"ו שורש, כמו תתאו לכם לבא חמת, עד תאות גבעות עולם,

המלך יצייר ויגביל ויסמן את יפיך:

 

(יג) וּבַֽת־צֹ֨ר ׀ בְּ֭מִנְחָה פָּנַ֥יִךְ יְחַלּ֗וּ עֲשִׁ֣ירֵי עָֽם:

רש"י ובת צר במנחה פניך יחלו – כמו (שמות ל"ב) ויחל משה

ובשכר זה תזכו שיביאו לך אשכרים ודורון אותם שהם עכשיו עשירי עם:

מלבי"ם ובת צור, המשורר מצייר הענינים כסדר, שאחר שדבר מכבוד המלך,

מצייר איך המלך הולך מהיכלי שן שלו אל אכסניא של רעיתו,

ושם נצבה עם בנות מלכים והיא עומדת לימין המלך, והמשורר מדבר אליה שתקבל דת ישראל,

ותשתחוה למלך אדוניה.

עתה הגיעו גדולי צור ועשיריה והביאו לה מנחה יקרה לכבודה,

המשורר אומר, את בת צור! הנה עשירי עם מצור יחלו פניך במנחה, ומספר מה היה המנחה.

מלבי"ם ביאור המילות ובת צר שם הקריאה, את בר צור!:

 

(יד) כָּל־כְּבוּדָּ֣ה בַת־מֶ֣לֶךְ פְּנִ֑ימָה מִֽמִּשְׁבְּצ֖וֹת זָהָ֣ב לְבוּשָֽׁהּ:

מצודת ציון ממשבצותמקום מושב אבני יקר כמו משובצים זהב (שמות כח):

מלבי"ם כל כבודה בת מלך פנימה, בארגז שהביא למנחה הונח פנימה כל כבודה של בת מלך,

כל דברים היקרים ונכבדים הראוים לבת מלך, תכשיטין יקרים וכדומה,

וגם הונח שם לבושה ממשבצות זהב, לבוש יקר הנעשה ממשבצות זהב, זה המנחה שהביאו עשירי עם:

מלבי"ם ביאור המילות כבודה כמו ואת הכבודה לפניהם (שופטים י"ח). פנימה, בתוך דבר.

ר"ל בפנים של הארגז נמצא כל כבודה של בת מלך:

 

(טו) לִרְקָמוֹת֘ תּוּבַ֪ל לַ֫מֶּ֥לֶךְ בְּתוּל֣וֹת אַ֭חֲרֶיהָ רֵעוֹתֶ֑יהָ מ֖וּבָא֣וֹת לָֽךְ:

רש"י לרקמות תובל למלך – בבגדי רקמה יביאום מנחה למלך על כל הארץ, רקמות אברודי"ץ בלעז זה שנאמר והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה וגו' (ישעיה ס"ו):

בתולות אחריה רעותיה – ילכו אחריהם כענין שנאמר (זכריה ח') והחזיקו בכנף איש יהודי וגו' לאמר נלכה עמכם כי שמענו אלהים עמכם: [זכריה פרק ח (כ) כֹּ֥ה אָמַ֖ר ה֣' צְבָא֑וֹת עֹ֚ד אֲשֶׁ֣ר יָבֹ֣אוּ עַמִּ֔ים וְיֹשְׁבֵ֖י עָרִ֥ים רַבּֽוֹת:

(כא) וְֽהָלְכ֡וּ יֹשְׁבֵי֩ אַחַ֨ת אֶל־אַחַ֜ת לֵאמֹ֗ר נֵלְכָ֤ה הָלוֹךְ֙ לְחַלּוֹת֙ אֶת־פְּנֵ֣י ה֔' וּלְבַקֵּ֖שׁ אֶת־ה֣' צְבָא֑וֹת אֵלְכָ֖ה גַּם־אָֽנִי: (כב) וּבָ֨אוּ עַמִּ֤ים רַבִּים֙ וְגוֹיִ֣ם עֲצוּמִ֔ים לְבַקֵּ֛שׁ אֶת־ה֥' צְבָא֖וֹת בִּירוּשָׁלִָ֑ם וּלְחַלּ֖וֹת אֶת־פְּנֵ֥י הֽ': (כג) כֹּֽה־אָמַר֘ ה֣' צְבָאוֹת֒ בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֔מָּה אֲשֶׁ֤ר יַחֲזִ֙יקוּ֙ עֲשָׂרָ֣ה אֲנָשִׁ֔ים מִכֹּ֖ל לְשֹׁנ֣וֹת הַגּוֹיִ֑ם וְֽהֶחֱזִ֡יקוּ בִּכְנַף֩ אִ֨ישׁ יְהוּדִ֜י לֵאמֹ֗ר נֵֽלְכָה֙ עִמָּכֶ֔ם כִּ֥י שָׁמַ֖עְנוּ אֱלֹהִ֥ים עִמָּכֶֽם:]

מובאות לך – כלפי הקדוש ברוך הוא אמרו המשורר:

אבן עזרא לרקמות – הלמ"ד תחת בי"ת: תובל – בת מלך:

רד"ק לרקמות, כמו: ברקמות. וכן (בראשית ד, כג) הרגתי לפצעי, כמו: בפצעי, והדומים לו.

כלומר, בבגדי רקמות תובל כל אחת למלך כשיחפוץ בה.

ובתולות, שהן רֵעות כל בת מלך, אחריה מובאות. ולך, הוא כנגד המלך:

מלבי"ם לרקמות. מן האכסניא של הכלה שהיא מבית אביה ששם בא המלך לקראתה וארסה בקדושין אחר שקבלה דת ישראל,

ולשם באו שלוחי צור במנחה, משם הובילו הכלה, אל חופה מרוקמת העשויה ממשי ורקמה,

ושם באה עם נערותיה, ומשם הובלו אחרי זה להיכלי מלך,

על זה אמר לרקמות, רצה לומר, עתה תובל לרקמות, להחופות המרוקמות, הובילו הכלה לחופתה,

ומשם תובל למלך, גם יובלו בתולות אחריה אשר הם רעותיה.

מסב פניו אל המלך ואומר אליו, "מובאות לך" הכלה עם רעותיה כולן מוביאות לך,

כי גם הבתולות האלה רעיות המלכה היו לפלגשים אל המלך:

מלבי"ם ביאור המילות לרקמות, למקום המרוקם:

 

(טז) תּ֖וּבַלְנָה בִּשְׂמָחֹ֣ת וָגִ֑יל תְּ֝בֹאֶ֗ינָה בְּהֵ֣יכַל מֶֽלֶךְ:

רד"ק תובלנה, יובילון, יביאו אותן אל המלך בשמחות וגיל. תבואינה בהיכל מלך, כלומר, בהיכל שהמלך יושב בו,

כי הן יושבות בהיכל המוכן להן, שהוא בית הנשים, עד שיחפוץ בהן המלך ויקרא אותן בשם לבוא לפניו.

ויש לפרש כל הפסוקים האלה דרך משל, והוא הנכון.

ובנות מלכים הן האומות, שיהיו כולם סרים למשמעת המלך המשיח.

והשגל, שהיא המלכה, משל על כנסת ישראל שתהיה גבירה לכל האומות.

ואמר שמעי בת לכל אומה ואומה, שלא יעשו אלא רצון המלך המשיח כי הוא אדון לכולם וכל העמים יבואו במנחה אל המלך.

וזכר עדת צֹר כמו שפירשנו כי היא סמוכה לארץ ישראל.

ומשל בתולות כמו בתולת בת יהודה (איכה א, טו), ותהיינה האומות כמו הבתולות שלא ידע אותן איש עד שתבאנה אל הבעל, כן תהיינה האומות כאילו לא ידעו תורה וחוק

ויקבלו עליהם במצות המלך המשיח דת ישראל או שבע מצוות:

מלבי"ם תובלנה, מצוה שכולן תובלנה בשמחות וגיל, בכל מיני כלי זמר ושמחות,

ומשם תבואינה בהיכל מלך להשאר שם בארמונו:

 

(יז) תַּ֣חַת אֲ֭בֹתֶיךָ יִהְי֣וּ בָנֶ֑יךָ תְּשִׁיתֵ֥מוֹ לְ֝שָׂרִ֗ים בְּכָל־הָאָֽרֶץ:

רש"י תחת אבותיך וגו' – לכל אחד מישראל אמר:

רד"ק תחת אבותיך. לפי שהמלכות תבוא למלך המשיח מהאבות, מדוד דור אחר דור עד שתגיע המלוכה אליו וכן לא תפסוק מבניו, לפיכך אמר תחת אבותיך יהיו בניך:

מצודת דוד תחת אבותיך – אל מול המשיח יאמר תחת אבותיך המלכים יהיו בניך

ר"ל כמו שבא לך המלוכה על היותך מזרע דוד כן בניך ירשו המלכות ממך:

תשיתמו – אל מול ה' יאמר אתה ה' תשים בני מלך המשיח לשרים ומושלים בכל א"י:

מלבי"ם תחת, עתה יברך פרי בטן אשר יולדו מהם, בניך יהיו תחת אבותיך, כי המלך יורש כבוד אבותיו,

אבל אחר שגדולתו גדול מכבוד אבותיו, יניח לבניו את הכבוד אשר ירש מאבותיו

למשל אביו היה במדרגת אדון, והוא במדרגת מלך גדול, יהיו בניו שרים כפי התואר שירש מאביו,

ועל זה אמר שתשיתמו לשרים בכל הארץ:

 

(יח) אַזְכִּ֣ירָה שִׁ֭מְךָ בְּכָל־דֹּ֣ר וָדֹ֑ר עַל־כֵּ֥ן עַמִּ֥ים יְ֝הוֹדֻ֗ךָ לְעֹלָ֥ם וָעֶֽד:

רש"י אזכירה שמך – כלפי הקדוש ברוך הוא אמרו המשורר:

רד"ק אזכירה שמך בכל דור ודור. שמך, כנגד המלך המשיח, כי בכל דור ודור זוכרים שמו ומצפים בואו.

על כן עמים יהודוך, שתהיה לך המלוכה והגדולה אשר לא היתה כמוה.

כל העמים יהודוך, כלומר, יודו אותך למלך עליהם, וכן (בראשית מט, ח): יהודה אתה יודוך אחיך.

והתועים הנוצרים שמפרשים זה המזמור על ישו הנוצרי מפרשים בנות מלכים דרך משל על האומות ששבו לאמונתו, לדת הנוצרים, ומחזיקים דבריהם במה שאמר כסאך אלהים עולם ועד – הנה קראו מלך וקראו אלהים. יש עליהם תשובה: כסאך אלהים, כבר פרשנוהו, [רד"ק בשם הגאון רב סעדיה: כסאך יכין אלהים.

והחכם ראב"ע פירש: כסאך כסא אלהים, כמו (דהי"א כט, כג): וישב שלמה על כסא ה' עכ"ל].

ואפילו יאמרו כי כסאך כנגד אלהים, כן יתפרש כי אלהים יהיה קריאה ויאמר לו דרך בקשה: אלהים כסאך יהיה לעולם ועד. וכסא אלהים הוא כסא המלך כמו וישב שלמה על כסא ה' למלך.

ותשיב להם ותאמר: איך יאמר על אלוה: שמן ששון מחברך, ואין לאלוה חברים?

ולא יאמר לו נצבה שגל לימינך אפילו דרך משל, כי שגל הוא כמו שפרשנו לשון משכבי אשה ולא יתכן זה על אלוה.

ועוד, איך יאמר תחת אבותיך יהיו בניך? ואם יאמרו לך שיש לאלוה בנים והם המאמינים בו כמו בנים אתם לה' אלהיכם,

אמור להם: אם יש לו בנים אין לו אבות. ואם יאמרו האב כמו שהם אומרים אב ובן ורוח הקדש, כבר השיבונו על זה במזמור למה רגשו גוים. ועוד תשובה אחרת אם יאמרו אב אפילו לדבריהם לא יתכן לומר אבות בלשון רבים:

מלבי"ם אזכירה, וגם אחרי מותך אזכירה שמך בכל דור ודור, כי השם טוב שלך ישאר לדור דורים על כן עמים יהודוך לעולם ועד.

דרך המושכל [-ביאור המזמור באופן פילוסופי, לא למדנו]:

(א) למנצח, אחר ששיר זה בא בין תהלות דוד ותפלותיו לצורך הנהגת המתבודד, בהכרח כי תחת לבוש החיצוני נצפן בו גם כן ענין פנימי, ומדבר בשני פנים נגלה ונסתר משל ומליצה, ועל זה רמז שנאמר השיר הזה למנצח על שושנים, שהשושנה מלבד יפיה החיצוני יש לה ג"כ ריח טוב ועונג, וכן תחת יופי השיר בחיצוניותו יריחו המשכילים רוח חכמה ודעת. ועז"א משכיל שיר ידידות שהוא שיר ידידות אל המשכיל בשכל טוב, שזה מליצה על התגברות השכל ברוח ה' להשכיל באמתתו ולדבר כל כחות יצרי מעללי הגויה תחת רגליו, ובא במשל כאלו הנפש השכליית וכחותיה הם ימשלו בעיר הקטנה שהיא הגויה, והנפשות האחרות יכנעו ת"י כאשה כשרה העושה רצון בעלה וכבר המשילו הנביאים והחכמים את השכל וכל כחתיו כבעל האשה שהיא הנפש המתוקנת לקבל חקי החכמה ולהתנהג עפ"י השכל ועצתו, שאז ימלוך מלך השכל בגויה והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ ובית הגויה, ובת מלך זקן שהיא בת הכח המתאוה והמתעורר תכנע תחתיו ויארשה לו באמונה באהבת כלולות להנהיגה כפי עצתו וחכמתו, וע"ז לקח למשל את השיר אשר הוסד לשלמה ביום חתונתו את בת מלכי ארץ, כמו שית':

(ב) רחש לבי דבר טוב, הגם שהנגלה מן השיר הוא שיר של חול על אהבת כלולות עם בת נכר, בלבי ומחשבתי רוחש דבר טוב וסגולה יקרה מאד, הגם שאומר אני בפה שמעשי למלך בכ"ז לשוני (הלשון מרמז תמיד על התבונה), דבר התבונה הנעלם בשיר, דומה כעט סופר מהיר היודע להלביש דברי התבונה בעדי המליצה ובמכסה המשל והחדה עד שצריך חכם לב אשר יביט ויבין משכיות לב.

(ג) יפיפית, תחלה ידבר אל הבעל, שהוא השכל שהוא המלך החכם אשר ימלוך עתה בבתי הנפש, ואמר יפיפית מבני אדם היופי שלך אינו דבר הנמצא בין כחות הנפש החיונית והצומחת שהם בהמה המה להם, רק יפיפית בסגולה המיוחדת אל האדם לבדו שנברא בצלם אלהים ובדמותו, והוא כי הוצק חן בשפתותיך, במה שהיא נפש מדברת, כמו שתרגם ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללא, והתבאר אצלי שהשפה היא המיוחדת אל הדעת שהוא שידע חקי החכמה בידיעה ברורה, שזה יושג על ידי רוח אלהים ועזר מקדש אשר ילוה אל הנפש השכליית להשכילה באמתו, על כן ברכך אלהים לעולם, אחר כי היא ברכת אלהים ועוז משמים ישוה עליו, תקנה עי"ז ההשארה והנצחיים שתשאר לעולם:

(ד) חגור, הנה ההשכלה הזאת שידובר בה עתה שהיא ע"י דעת אלהים ושכל טוב, שהיא ההשגה ברוה"ק, כמו שהשיג שלמה את החכמה וכל נתיבותיה ואמתיותיה ברוח אלהים, זה א"צ להשתמש בכח הבינה שענינה הוא עשות ההיקשים והמופתים ע"י החקירה והעיון, שזה יצוייר בכתובים כענין מלחמה, שהוא העורך מערכה ומתוכח עפ"י מופתי התבונה להפיל הדעות הכוזבות בחצים ואבני קלע שהוא בראיות ובהיקשים, ובכל זאת היה לשלמה גם תבונה הרבה כמבואר בכתוב, וידע לנצח במופתים ולהוכיח הכל בראיות, ועז"א חגור חרבך על ירך גבור, הנה יכולת ג"כ ללחום בחרב הוכוח ובאותות ובראיות, וזה הודך והדרך, כי תדע לברר את יסודות האמת גם על פי דרכי הפילוסופיא וראיותיה, ובכ"ז.

(ה) והדרך העקרית יהיה במה שתצלח ותרכב על דבר אמת, כי ההשגה ע"פ דרכי הראיות מן המאוחר אל הקודם יעביר תחלה לפני בקורת עיוני כל המקרים ויחקור ויעיין וילחם ויערך מערכה עד יברר האמת, ואתה שהשגתך העקרית היא מן הקודם אל המאוחר תרכב תכף על דבר אמת בעיון, וענוה צדק, במה שנוגע אל השכל המעשי, זה ישיג ע"י ענוה שיכניע כל מדות הגוף אל הצדק, ותורך נוראות ימינך שמה שתשיג ביגיעה רבה ע"י העיון והחקירה והיקשי התבונה תשיג בהשגה פתאומית ע"י רוח ה' בלא יגיעה ועמל:

(ו) חציך, וגם אויבי הנפש המשכלת, שהם כח הדמיון והמתעורר והמתאוה, שצריך ללחום עמהם בחצים וכלי קרב להכניעם תחת משמעת השכל, הם יחשבו בלבם כי חציך שנונים עד שעמים תחתיך יפלו, כי באשר ישיג הכל בהשגה ברורה יהיו חקי החכמה חרותים תמיד על לוח לבו, עד שתקבל הנפש טבע שניה שלא תצייר רק ציורים טובים ויראת ה', וכן רק השגות אמתיות ונכונות בדעות, ולא יוכלו אויבי הנפש להתקומם נגדה כלל ולהרים ראשם כי חצי השכל שנונים תמיד לנצחם, כמ"ש טובה חכמה מכלי קרב:

(ז) כסאך, ובזה ישב השכל על כסא אלהים למשול בבתי הנפש ממשל רב, ועיר גבורים עלה חכם ומשל והצליח, וכסא זה הוא כסא אלהים כי בא בעזר הרוח האלהי הנלוה ממרומים, וע"כ ישב על הכסא לעולם ולא ימוט מצדקתו, שבט מישור שבט מלכותך, כי היושר בעצמו מה שנקבע בלבו טבע היושר, בין בדעות ואמונות להשיג הכל בדרך ישר בהשגה אמתיית, בין במעשים לעשות הטוב והישר בעיני אלהים ואדם, הוא השבט שבו תנהיג מלכותך על כל כחות הנפש:

(ח) אהבת צדק, וע"י היושר הטבוע בלבך, אהבת צדק ותשנא רשע, כי הקבע טבע הלב אל הצדק עד שישנא את הפכו, על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחברך, שכחות המתחברים לך שהם הכחות הנלוים אל נפש השכליית כמו כח הערמה העצה והמזמה ודומי' וכן הכחות הטובות במדות כמו הענוה והרחמים והנדיבות ודומיה, להם תהיה משוח בשמן ששון, שהשמן מרמז על ההשפעה האלהית ועל החכמה אשר יאציל על קדושיו, שאל השמן הזה יתחברו האבנים ויהיו למצבת קדש ויצוק שמן הדעת האמתי והרוח הנאצל ממרום על ראשה:

(ט) מור, וגם הכחות הבוגדים בך ומתנגדים אל הנפש השכליית, כמו כח העקשות והסכלות העומדים לשטנה אל השכלת השכל, כח הקנאה והתאוה וכדומה הנלחמים נגדו במעשים, גם הם יכנעו לרגליך וישליכו לך מור שהוא המובחר העולה מכחות נפש החיונית, ואהלות וקציעות שהם דברים הנותנים ריח טוב בנפש הצומחת, ר"ל שגם המדות והתאוה ששרשם מנפשות הנמוכות החי והצומח, יבררו טוב המדות להכנע לפני השכל, מן היכלי שן מני שמחוך, עת תצא מן היכליך ששם הייתי שמח בהשכלה להנהיג את הגויה, יכנעו גם המדות והתכונות הנוטות לרעה, ויתהפכו להיות עבדים נאמנים לשרת את הנפש השכליים ולעשות הכל כפי פקודתו בעבודת הקדש, כמו להשתמש במדות העזות נגד המלעיגים עליו בעבודת ה' ובגבהות הלב בדרכי ה', ובאכזריות וקנאה נגד מנאצי ה' ואויביו, וכדומה:

(י) בנות מלכים, עתה יצייר עת יצא החתן הנשגב הזה מהיכלו לארוס את בת מלך צור ולקחתה לו לאשה, והוא שהשכל יקח את הנפש להיות לו לאשה הסרה למשמעתו והוא ימשול בה להנהיגה כפי עצתו, והיא תהיה לו כאשה כשרה העושה רצון בעלה. ובאשר שורש הנפש החיונית וכחתיה הם נולדו על אדמת נכר, ע"י החומר והגויה, היא א"כ בת מלך צור, שהוא בן נכר, ובצד אחר יקרא החומר וראשי כחותיו שהוא הכח המתעורר בשם מלכים, שהם המולכים בגויה וכמו שהמליץ זה במשל הנאמר בשה"ש, ובספר קהלת כנהו בשם מלך זקן וכסיל, וכל כחות המסתעפות מהם בנות החומר הם בנות מלכים, ובאים עתה ביקרותיך, לתת יקר למלך החכם אשר יתפוס מלכות להנהיג ע"פ עצת החכמה, ואז נצבה שגל לימינך שהנפש לא תהיה כנגדך רק תתיצב לימינך, לסייע לך בכל עניניך, כמ"ש זכה עזר לא זכה מנגדתו, והיא נצבת בכתם אופיר בקושטת בתכשיטין יקרים שהם מדות טובות ותכונות ישרות:

(יא) שמעי בת, עתה ידבר אל הכלה שתשים לב להבין ועין לראות ואזן לשמוע לעצת השכל וחכמה, ושכחי עמך ובית אביך, שתעזב התאוות והתכונות הרעות והציורים הרעים שהם עמה ומשפחתה, כי הם מטבע מילדתה, ומכח בית אביה ושהיא החומר וכחותיו שהוא אביה ומולידה:

(יב) ויתאו המלך יפיך, והשכל שהוא ימלוך עתה בעיר הקטנה הלזו הוא יציין את יפיך, במה שהוא יהיה אדוניך, ובמה שתשמעי לעצת השכל והחכמה ותשל נעלי החומר מעל רגליך, והשתחוי לו להכנע לעצת החכמה והדעת:

(יג – יד) ובת צור מעתה יתעצמו בה המדות אל דרך הטוב, והנפש תתלבש מחלצות שהם המדות הטובות שהם ימשלו לבגדים, כי כל כח וכח כשימשול בלב ויצטייר בו יכסה את הנפש כולה ותתלבש בו כאדם הלובש ומתעטף בבגדיו, ואם תתעטף בציורי החכמה והמוסר והמדות המשובחות נאמר שהתעטפה בבגדים יקרים ולבושי מלכות, ויצייר שהבגדים האלה הביאו לה מנחה עשירי עם מצור, כי זאת תשיג מכחות המשובחות של נפש היוהלאנית הנתלית בגויה שהם עם צור, והם יתקנו כחותיה ויארגו מהם בגדים יקרים, ועז"א שעשירי עם יחלו פניך במנחה, ומה היא המנחה כל כבודה בת מלך, דברים מכובדים וענינים נפשיים הראוים לבת מלך, שבתוך הארגז של המנחה נמצא לבושה ממשבצות זהב, לבוש מלכות שבו תלביש הנפש שהם מדות יקרות מאד מזהב ומפז:

(טו) לרקמות, אחר שקנתה הנפש הבגדים היקרים בגדי מלכות, שהם המדות המשובחות ותכונות טובות, אז תובל אל האפריון המרוקם אשר עשה לה המלך, ר"ל תוכן לקבל חקי החכמה וציורי דעת ולקח טוב, וגם בתולות אחריה רעותיה שהם כל כחות הנפשיות, כולם יהיו נמסרים אל משמעת השכל לעבוד עבודתו, הגם שהן בתולדות שלא נכבשו עד הנה:

(טז) תובלנה בשמחות וגיל, שלא יהיו במדרגת כובש, כי יסולק יצר הלב ויתגברו ציורי השכל והמוסר עד שיקבל חקי החכמה בשמחה וגיל, ויבואו בהיכלי מלך פנימה להשכיל סודות השכל וצפונותיו:

(יז) תחת אבותיך, יהיו בניך ותלמידיך, שהתלמידים הם בני השכל אשר יוליד, תלמדם חקי החכמה שקבלת מאבותיך ומוריך, תשיתמו לשרים בכל הארץ גם הם יהיו מושלים על הארץ והחומר, ויכניעו את הארץ תחת ממשלת שכלם:

(יח) נזכירה שמך בכל דור ודור, כי תהיה ממצדיקי הרבים שהם ככוכבים המאירים לעולם, וכל העמים יהודוך והוד והדר ישוו עליך ויאכלו פרי מעשיך ולמודיך:

 


 

Print Friendly, PDF & Email

8 תגובות על “תהילים פרק קנ”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. טלי אפללו הגיב:

  שלום וברכה אשמח ביותר להסבר פשוט בצורה שגם אבין את פרק סה בתהילים, מה הנמשל מהפרק הנ״ל
  תודה רבה

  • הרב בועז שלום הגיב:

   לטלי שלום
   אין לי מה להוסיף מעבר למה שאמרנו בשיעור.
   אם בכל אופן תרצי כיוונים נוספים – תוכלי לעיין במעם-לועז.
   להסבר פשטי הצמוד למילים – אפשר לעיין בספר תהילים 'יסוד מלכות' שכולל בתוכו פירוש צמוד מעל המילים של לשון התהילים.
   באופן הכללי אמליץ לעיין במצודת דוד גם הוא בדרך כלל צמוד לפשט.

 2. הדס הגיב:

  איך הפרק הזה מד בתהילים מתקשר למצבנו כיום בארץ

  • הרב בועז שלום הגיב:

   להדס שלום
   לא ברורה לי השאלה – למה הפרק אמור להתקשר למצבנו היום בארץ? הזכרנו משהו כזה בשיעור?

 3. אלון הגיב:

  אשמח לפרוש של הפרק קטז

  • הרב בועז שלום הגיב:

   לאלון שלום
   לעת עתה [סיון תשפ"ג] עדיין לא הגענו לפרק קטז. הגם שאנו מוסרים במקביל מפרק קכ והלאה במקום נוסף. אנו נמצאים כעת בפרק ק"ז.

 4. אפרתי הגיב:

  זה מתקשר לתקופתנו "והמה לשואה יבקשו נפשי, יבואו בתחתיות הארץ" "יגירוהו על ידי חרב, מנת שועלים יהיו" – נהגו בנו כמו בשואה, ואף יותר מכך. באו מתחתיות הארץ, והקיפו את כולם כמו השועלים בעת שפוגשים בטרף.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות