.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
 
תהלים

תהלים פרק ע

(א) לַ֝מְנַצֵּ֗חַ לְדָוִ֥ד לְהַזְכִּֽיר:

רש"י לדוד להזכיר – ל' תפלה הוא [א.ה. כאילו כתוב 'תפילה לדוד'],

כמו ואנחנו בשם ה' אלהינו נזכיר (לעיל תהלים כ'), וכן בדברי הימים להזכיר ולהודות לה'

ובמדרש תהלים ראיתי משל למלך שכעס על צאנו וסתר את הדיר והוציא את הצאן ואת הרועה,

אחר זמן החזיר את הצאן ובנה את הדיר, ולא הזכיר את הרועה

אמר הרועה הרי הצאן מוחזר והדיר בנוי ואני איני נזכר?

כך למעלה מן הענין נאמר כי אלהים יושיע ציון וגו' ואוהבי שמו ישכנו בה הרי הדיר בנוי והצאן כנוס והרועה (זה דוד) לא נזכר לכך נאמר לדוד להזכיר אלהים להצילני: הוסיף אלשיך והנה אחרי דבריהם לא אשנה כי נעמו:

רד"ק למנצח לדוד להזכיר. המזמור הזה חיברו דוד בעת שהיה בורח מפני שאול, או מפני אבשלום,

והוא הנכון, בעבור המזמור הבא אחריו שיוכיח כי בברחו מפני אבשלום חיברו, כמו שנפרש:

מצודת דוד להזכיר – יאמר בו להזכיר את המקום למהר להושיע:

מלבי"ם למנצח, קאפיטול זה הוא העתק של סופי החרוזים של סי' מ',

[תהלים פרק מ – ציטוט של הפסוקים לעומת הפסוקים בפרק שלנו –

(יד) רְצֵ֣ה ה֭' לְהַצִּילֵ֑נִי ה֗' לְעֶזְרָ֥תִי חֽוּשָׁה: (ב) אֱלֹהִ֥ים לְהַצִּילֵ֑נִי ה֗' לְעֶזְרָ֥תִי חֽוּשָֽׁה:

(טו) יֵ֮בֹ֤שׁוּ וְיַחְפְּר֨וּ׀ יַחַד֘ מְבַקְשֵׁ֥י נַפְשִׁ֗י לִסְפּ֫וֹתָ֥הּ יִסֹּ֣גוּ אָ֭חוֹר וְיִכָּלְמ֑וּ חֲ֝פֵצֵ֗י רָעָתִֽי:

(ג) יֵבֹ֣שׁוּ וְיַחְפְּרוּ֘ מְבַקְשֵׁ֪י נַ֫פְשִׁ֥י יִסֹּ֣גוּ אָ֭חוֹר וְיִכָּלְמ֑וּ חֲ֝פֵצֵ֗י רָעָתִֽי:

(טז) יָ֭שֹׁמּוּ עַל־עֵ֣קֶב בָּשְׁתָּ֑ם הָאֹמְרִ֥ים לִ֝֗י הֶאָ֥ח׀ הֶאָֽח:

(ד) יָ֭שׁוּבוּ עַל־עֵ֣קֶב בָּשְׁתָּ֑ם הָ֝אֹמְרִ֗ים הֶ֮אָ֥ח ׀ הֶאָֽח:

(יז) יָ֮שִׂ֤ישׂוּ וְיִשְׂמְח֨וּ׀ בְּךָ֗ כָּֽל־מְבַ֫קְשֶׁ֥יךָ יֹאמְר֣וּ תָ֭מִיד יִגְדַּ֣ל ה֑' אֹֽ֝הֲבֵ֗י תְּשׁוּעָתֶֽךָ:

(ה) יָ֮שִׂ֤ישׂוּ וְיִשְׂמְח֨וּ ׀ בְּךָ֗ כָּֽל־מְבַ֫קְשֶׁ֥יךָ וְיֹאמְר֣וּ תָ֭מִיד יִגְדַּ֣ל אֱלֹהִ֑ים אֹ֝הֲבֵ֗י יְשׁוּעָתֶֽךָ:

(יח) וַאֲנִ֤י׀ עָנִ֣י וְאֶבְיוֹן֘ אֲדֹנָ֪י יַחֲשָׁ֫ב לִ֥י עֶזְרָתִ֣י וּמְפַלְטִ֣י אַ֑תָּה אֱ֝לֹהַ֗י אַל־תְּאַחַֽר:]

(ו) וַאֲנִ֤י ׀ עָנִ֣י וְאֶבְיוֹן֘ אֱלֹהִ֪ים חֽוּשָׁ֫ה־לִּ֥י עֶזְרִ֣י וּמְפַלְטִ֣י אַ֑תָּה ה֗' אַל־תְּאַחַֽר:]

וכן התחלת הסי' שאחר זה הוא עצמו התחלת סי' ל"א, כי מזמור זה (שכולל סי' ע' וסי' ע"א) התפלל בברחו מפני אבשלום כי מבואר מדברי המזמור שהתפלל אותו לעת זקנתו, והזכיר שה' עשה עמו נפלאות מנעוריו, ומבקש בל יעזבהו לעת זקנה,

לכן צירף אל מזמור זה הסיום של סי' מ' שאמר על נס שנעשה לו בנעוריו בברחו מפני שאול,

כאומר שגם עתה צריך הוא לנס כזה, וז"ש לדוד להזכיר, שמזכיר עתה ראשונות שלא ירף ידו ממנו גם עתה, ואחריו לקח שלשה חרוזים ממזמור ל"א שהתפלל ג"כ בברחו מפני שאול וישב במדבר,

כי גם עתה ברח אל המִדבר:

 

(ב) אֱלֹהִ֥ים לְהַצִּילֵ֑נִי ה֗' לְעֶזְרָ֥תִי חֽוּשָֽׁה:

רד"ק אלהים להצילני, מהר להצילני. וחצי הפסוק, שהוא כפל ענין, יוכיח חסרונו.

או יהיה פירושו בלא חסרון, ויהיה טעם חושה למלת להצילני ולמלת לעזרתי,

וכמו שכפל הענין כפל הקריאה. ואמר אלהים, ואמר ה':

אלשיך אלקים להצילני כו'. אמר הנה מידת הדין [אלקים] מוכן להצילני,

ואם כן יאמר נא ישראל איזו הטבה [תוסיף ו]תעשה לי מדת רחמים? הלא הוא למהר הדבר וזהו ה' לעזרתי חושה, ושעור הדבר אלקים כבר מוכן להצילני, לכן אתה ה' לעזרתי חושה…:

מלבי"ם אלהים להצילני, מן הבאים להרגני, לעזרתי חושה מיתר רעות:

מלבי"ם ביאור המילות תהלים חושה. נמשך גם על להצילני:

 

(ג) יֵבֹ֣שׁוּ וְיַחְפְּרוּ֘ מְבַקְשֵׁ֪י נַ֫פְשִׁ֥י יִסֹּ֣גוּ אָ֭חוֹר וְיִכָּלְמ֑וּ חֲ֝פֵצֵ֗י רָעָתִֽי:

רד"ק יבשו ויחפרו. כפל ענין במלות שונות לחזק הענין, כמנהג.

יסגו אחור, ישובו אחור ממחשבתם שחשבו להרע לי, וכאשר לא תעלה מחשבתם, יבושו ויכלמו:

מצודת ציון ויחפרו – מלשון חרפה בהפוך:

מלבי"ם יבושו מבקשי נפשי להרגני, יסוגי חפצי רעתי בלב:

מלבי"ם ביאור המילות תהלים יבשו ויחפרו. התבאר (בסי' מ'):

 

(ד) יָ֭שׁוּבוּ עַל־עֵ֣קֶב בָּשְׁתָּ֑ם הָ֝אֹמְרִ֗ים הֶ֮אָ֥ח ׀ הֶאָֽח:

רש"י ישובו על עקב בשתם – מדה במדה כמו שעשו לי:      על עקב – באותו מעגל עצמו אנציש"טראציש בלעז:

האומרים – עלי: האח האח – ל' חדוה בראותו באויבו כרצונו:

רד"ק ישובו על עקב בשתם. ישובו אחור בשכר בשתם שעשו לי,

הם יבושו ויכלמו בשובם אחור בשכר הבושת שעשו לי, מדה כנגד מדה.

עקב, ענין שכר, כמו (דברים ז, יב): והיה עקב תשמעון. האח האח, שהיו אומרים בברחי: שמחה, שמחה:

מלבי"ם ישובו אלה שמביישים אותי להוציא עלי דיבה ואומרים האח שמעידים שהם ראו ממני דברים רעים ישובו אחור על עקב בשתם:

 

(ה) יָ֮שִׂ֤ישׂוּ וְיִשְׂמְח֨וּ ׀ בְּךָ֗ כָּֽל־מְבַ֫קְשֶׁ֥יךָ וְיֹאמְר֣וּ תָ֭מִיד יִגְדַּ֣ל אֱלֹהִ֑ים אֹ֝הֲבֵ֗י יְשׁוּעָתֶֽךָ:

רד"ק ישישו וישמחו. הם יבושו וכל מבקשיך ואוהבי ישועתך ישישו שתושיעני.

ויאמרו תמיד יגדל אלהים, כמו גדול אלהים שמראה גדולתו לאוהביו ומושיעם מיד רבים מהם:

מלבי"ם ישישו כל מבקשיך כשיראו שאתה מושיע חוסים

ואוהבי ישועתך יאמרו תמיד יגדל ה' ע"י שיוסיף לעשות נסים חדשים, ועמ"ש בזה למעלה סי' מ' שם בארתיו:

 

(ו) וַאֲנִ֤י ׀ עָנִ֣י וְאֶבְיוֹן֘ אֱלֹהִ֪ים חֽוּשָׁ֫ה־לִּ֥י עֶזְרִ֣י וּמְפַלְטִ֣י אַ֑תָּה ה֗' אַל־תְּאַחַֽר:

רד"ק ואני עני ואביון, קרא עצמו כן לפי שהוציאו בנו מן המלוכה:

מצודת דוד ואני עני – אני מוכנע כעני ואביון לזה אתה אלהים חושה לי למלאות שאלתי:

עזרימעולם אתה עזרי ומפלטי לזה גם עתה אל תאחר:

מלבי"ם ואני מצטרך תמיד לישועה, כי אני עני ואביון, לכן חושה לי ואל תאחר את הזמן הצריך לישועה:


 

Print Friendly, PDF & Email

8 תגובות על “תהילים פרק קנ”

בעת כתיבת תגובה - נא ציין את שם הסרטון / קובץ השמע, על מנת שנבין אותך טוב יותר, תודה.

 1. טלי אפללו הגיב:

  שלום וברכה אשמח ביותר להסבר פשוט בצורה שגם אבין את פרק סה בתהילים, מה הנמשל מהפרק הנ״ל
  תודה רבה

  • הרב בועז שלום הגיב:

   לטלי שלום
   אין לי מה להוסיף מעבר למה שאמרנו בשיעור.
   אם בכל אופן תרצי כיוונים נוספים – תוכלי לעיין במעם-לועז.
   להסבר פשטי הצמוד למילים – אפשר לעיין בספר תהילים 'יסוד מלכות' שכולל בתוכו פירוש צמוד מעל המילים של לשון התהילים.
   באופן הכללי אמליץ לעיין במצודת דוד גם הוא בדרך כלל צמוד לפשט.

 2. הדס הגיב:

  איך הפרק הזה מד בתהילים מתקשר למצבנו כיום בארץ

  • הרב בועז שלום הגיב:

   להדס שלום
   לא ברורה לי השאלה – למה הפרק אמור להתקשר למצבנו היום בארץ? הזכרנו משהו כזה בשיעור?

 3. אלון הגיב:

  אשמח לפרוש של הפרק קטז

  • הרב בועז שלום הגיב:

   לאלון שלום
   לעת עתה [סיון תשפ"ג] עדיין לא הגענו לפרק קטז. הגם שאנו מוסרים במקביל מפרק קכ והלאה במקום נוסף. אנו נמצאים כעת בפרק ק"ז.

 4. אפרתי הגיב:

  זה מתקשר לתקופתנו "והמה לשואה יבקשו נפשי, יבואו בתחתיות הארץ" "יגירוהו על ידי חרב, מנת שועלים יהיו" – נהגו בנו כמו בשואה, ואף יותר מכך. באו מתחתיות הארץ, והקיפו את כולם כמו השועלים בעת שפוגשים בטרף.

תגובות הגולשים

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות