.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for אבל שהשלושים על אביו מסתימים בחול המועד פסח – מסתפר?

אבל שהשלושים לאבלותו מסתיימת בחול המועד פסח או סוכות, מסתפר בחול המועד. ואפילו בחול המועד פסח שאסור בתספורת גם מדין אבלות ימי ספיה"ע.
כן פסק מרן הגרע"י בספרו חזו"ע [יו"ט עמ' קצג, אבלות ג' עמ' קי] ובספרו מאור ישראל [מו"ק יז:] וע"ע בספר הליכות יוסף [בן דוד] עמ' תפח מש"כ לדחות דברי החולקים בזה.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות