השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for אדם שמתפלל יחיד, האם עונה אמן בברוך שאמר?

ברוך שאמר אינו מסתיים באמן, וודאי כוונתכם ל'ישתבח'. בישתבח עונה אמן בכל אופן על ברכת עצמו, היות וסיים סדרה של ברכות, והכלל שתמיד כשמסיים סדרה של ברכות עונה אמן בסוף, כדוגמת בונה ירושלים בברכהמ"ז, ושים שלום בשמו"ע, ומלך מהולל בתשבחות בהלל, ושומר עמו ישראל לעד בברכות ק"ש בערבית וכל כיוצ"ב.
אין הדבר תלוי כלל בציבור.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128