Answer for איזה ספר השקפה ממומלץ?

שלום,
ספר השקפה מומלץ – הוא ספר מסילת ישרים. זהו ספר מוסר שמיישר את האדם להשקפה הנכונה על ענייני חיוב האדם בעולמו.
אם אתה מתכוין לספר בן זמנינו, אני ממליץ על ספריהם של בעלי המוסר של תקופתינו – שיחות מוסר לגר"ח שמולביץ זצ"ל, מכתב מאליהו לגרא"א דסלר זצ"ל, לב אליהו לגר"א לאפיאן, ודומיהם. ואם דברים קלים יותר ועכשוויים יותר – סדרת "והגדת" על פרשיות השבוע של הרב גלינסקי זצ"ל, או "לב שלום" על הפרשיות מהרב שלום שבדרון זצ"ל, שעוד זכיתי לשמוע ממנו שיחות בעת לימודי בישיבת חברון בירושלים.
אם אתה מתכוין לספר השקפה על בעיות התקופה ומלחמות גדולי ישראל כנגד הפרצות שבכרם בית ישראל, השקפה נכונה בנוגע למסירת שטחים לעומת פיקו"נ, ושאר ענינים הנוגעים להשקפה של הציבור החרדי בא"י – הייתי ממליץ על הספר "על משכנות הרועים" של הרב שלוזינגר העוסק בבעיות השעה ובהשקפתם של גדו"י – הרב מבריסק, החזו"א, הרב שך ושאר מנהיגי העדה.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב