השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for איך לקרב את האשה ?

לשואל שלום,
ענין הקירוב הרחוקים במערכת הנישואין הוא לא פשוט כלל.
יש לדעת, שלעולם הדרך לקירוב היא על ידי "משכני אחריך נרוצה" ולא בדרך של כפיה ודרישות.
אין לנו חובה להפוך את האשה לדתית, אלא מצוה ככל המצוות לקרב כל יהודי. האדם גם לא ייתבע על כך, היות ואין זה באחריותו, ואדם בחטאו יומ…
ברור ללא כל ספק, שאלה שניסו להפוך את בני הזוג שלהם לשומרי מצוות בדרך כוחנית – נחלו אכזבה, ועוד ריחקו אותם יותר. כשכופים אדם – זה מעורר אצלו אנטיגוניזם, דחיה, רצון להגיד הפוך, אפקט ה"קפיץ" – כפי שמגדיר זאת הרב דסלר [מכתב מאליהו ח"א במאמר קשיות עורף].
ולכן הדרך היא התקדמות איטית, על ידי שאנו מגלים אורך רוח, התנהגות מכבדת ולא לוחצת. השפעת אהבה וקירבה, וזה קונה ומקרב את הצד שכנגד יותר מכל.
עוד אפשרי להדליק ערוץ הידברות ולשמוע – והאשה בדרך אגב תשמע, בשום אופן לא "בואי תשמעי – מה שהרב מדבר כאן זה בול עלייך" משפטים מסוג זה כאמור מרחקים ולא מקרבים.
יש לקרב בדרך בלתי ישירה, שתעקוף את מנגנוני ההתנגדות.
ה' יסייע בידיכם להשכין השלום והשלווה והיראה בבתיכם אכי"ר!

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128