.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for בירור בדין עיקר וטפל בברכות הנהנין

שלום
הפוסקים מחלקים בין ב' מיני מאכלים שאחד הוא עיקר המאכל והשני בא להטעים את העיקר או לתקנו ולהכשירו לאכילה או להשוות לו מראה יפה או לקשטו, שבזה עיקר דעת האדם על אחד מהם, או שאוכל האחד עקב חריפות או מרירות השני על מנת להקהות חריפותו, או שהאוכל האחד משמש כדי להחזיק המאכל השני שלא ייטנפו ידיו, שבכל זה ברור מה הוא העיקר ולא תלוי ברוב ומיעוט.
לעומת שני מיני מאכלים ששניהם חשובים ועיקריים אצלו, שעירבו אותם ואוכלם יחד – בזה הדין הוא שמין שהוא הרוב הוא בד"כ העיקר לענין הברכה, והמין המועט נטפל לו ונפטר בברכת העיקר.
 

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות