Answer for בירור עיקר וטפל – דייסה ושוקולד

שלום
בנוגע לדייסה – חשוב לדעת – אם הדייסה סמיכה ונלעסת – ברכתה מזונות ועל המחיה. ואם היא דלילה ושותים אותה – ברכתה שהכל ובורא נפשות.
בהנחה שהדייסה שאתה מדבר עליה היא מזונות ונלעסת, השוקולד לא נקרא טפל לה, וברכתו שהכל. בהלכה מוזכר דין זה כטפל רק בדוגמא שהדבר אכן נועד לצורך הדבר האחר – כדוגמת השותה תה ורוצה למתקו ונותן קוביית סוכר בפיו, היות והקוביה היא טפלה לתה ונועדה למתקו, אין מברכים עליה גם לו הייתה לה ברכה שונה.
אך בנידון דידן שאין השוקולד כלל בא למתק הדייסה אין הוא נחשב לטפל ונברך עליו בנפרד.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב