.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for בעל-בית, תלמיד חכם

לגולן שלום,
משמח לשמוע שזה מה שמטריד בעה"ב בדורנו!
להיות תלמיד-חכם זו תוצאה של לימוד מרובה, ושינון מתמיד. כפי שתיארת לא זה המצב, ולכן ההגדרה תלמיד חכם אינה מתאימה כל כך לכאן. הייתי יותר מגדיר זאת "בר אוריין". ואכן בע"ב יכול להגיע להשגות גבוהות בתורה, תלוי מאד במידת רצינותו, התמדתו בשיעורים, הבנתו ובעוד משתנים.
בנוגע לסיום רמב"ם וגמ' וכד', זה קצת בעיה, כי אדם שעיתותיו מועטות, מומלץ לו שיעסוק בלימוד ההלכה שזה הרבה יותר חשוב מאשר יסיים ש"ס או רמב"ם.
אך ללא כל ספק מכיר אני בע"ב הבקיאים בהלכה הפסוקה [ללא כל הנו"כ והמו"מ ההלכתי] מתוך שיעורי תורה שהם מגיעים אליהם בהתמדה.
ככלל, אני תמיד ממליץ שאדם יקנה לו נגן קטן ובו שיעורי תורה, ובכל עת פנויה ישמע ד"ת ויחכים. אנו כאן באתר מוכרים ג"כ כרטיס זכרון מיקרו-אסדי שניתן להכניסו לנגן / פלאפון, ולנצל את הזמן ולהספיק לחטוף עוד הלכה, משנה, פרק בנביא, שיעור באוה"ח, דרשה על הפרשה רעיון מוסרי ועוד.
לסיכום – אין דבר העומד כנגד הרצון, והמתמיד יצליח!

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות