השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for ברכה אחת על נטילדת ידיים לשני אנשים

בודאי שאתה יכול להוציא את חבירך, כפי שהנך מוציא אותו בברכת על נטילת לולב, או להתעטף בציצית, כך אתה מוציא אותו בשאר ברכת המצוות, והוא הדין לנטילת ידיים.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128