השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for ברכה על פלפל "שיפקא"

דין השיפקה – פלפל חריף כבוש שנוי במחלוקת האחרונים. לדעת המשנ"ב ברכתו שהכל. לדעת שו"ע הגר"ז ברכתו אדמה.
הטוב ביותר לצאת ידי כולם לפטור אותו בדבר אדמה ודאי.
בנוגע ללימון – כה"ח [סי' רד – כד וכ"ד היבי"א והאורל"צ] נוקט שבנאכל על ידי הדחק יש לברך שהכל, ובלא נאכל ע"י הדחק – אין לברך כלל. על לימון מתוק אומר האורל"צ שיש לברך בורא פרי העץ.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128