השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for ברכה ראשונה – תיקון גלגול

שלום,
אכן בברכה זוכים לתקן, אך יש לדעת שכאשר מברכים על העיקר ופוטרים את הטפילה, וכן דברים הבאים מחמת הסעודה, אין הכוונה שניתן ליהנות במאכלים אלה מן העולם בלא ברכה ח"ו, אלא שכבר בירכתי ופטרתי אותם מדין טפל, או מדין דברים הבאים מחמת הסעודה. כך שלמעשה יוצא שבכל אופן בירכתי אף על מאכל זה.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128