השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for גבולות הבחירה

שלום,
כשאנו אומרים שהמעשה לא בבחירה שלנו, האם הכוונה שלא אני החלטתי האם להניח היום תפילין? לא אני החלטתי האם להרים יד על חברי? הרי אם נבין כך – נשללה כל הבחירה החופשית, וממילא הענין של שכר ועונש, שהרי העונש או השכר הם על מעשים בד"כ.
כוונת הדברים היא שהמעשים לא תמיד בידיים שלנו. הרי לא ביד האדם האם לפגוע בחבירו. שהרי אין אדם נוגע במוכן לחבירו כמלא נימה, ואם פגע בו בבחירתו החופשית, אכן הדבר מגיע לחבירו, אך הוא יתן על כך את הדין היות ומגלגלין חובה על ידי חייב.
אדם בוחר להנשא לפלונית, אך דא עקא שהיא מתנגדת, או להיפך, אדם בוחר להיות עשיר, אך זה לא נתון בידיים שלו. אדם רוצה לילך למקום פלוני אך עיכובים מן שמיא מונעים זאת ממנו.
בתחום המעשה אכן לא כל אשר נחפוץ נוכל להוציא לפועל. אך מדובר בעיקר בתחום המניעה, שמשמים מונעים לפעמים מאתנו לעשות דברים שאנו רוצים, אך אין התערבות משמים בתחום העשיה בפועל, דהיינו לחייבנו לעשות דברים שאיננו רוצים. אלא רק יתכן שימנעונו לעשות דברים שאנו כן רוצים.
בענין ישוב השאלה של ידיעה ובחירה – מסרנו בזה הרצאה שלימה בספר איוב תוכל לשמוע זאת בדיסק/באתר בספר איוב פרק יא.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128