.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for דורות [תנאים, אמוראים וכו…]

שלום,
לא ראיתי בזה דברים מפורשים, אך בנוגע למשנה ולתלמוד הדברים אכן מבוארים בחז"ל בתלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פה-פו
אמר שמואל שראה את ספרו של אדם הראשון [שהראהו הקב"ה דור דור וחכמיו ודורשיו וכו'] ושם כתוב רבי ורבי נתן סוף משנה [רש"י: תנאים] רב אשי ורבינא סוף הוראה [רש"י: אמוראים ע"ש עוד].
בנוגע לדור הסבוראים – מובא בספר דורות ראשונים [רבנן סבוראי – פרק טו]:
"חתימת תקופת הסבוראים: בסדר תנאים ואמוראים הנדפס בכרם חמד חלק ד' נאמר "והם היו סוף הוראה, ואחריהם רבנן סבוראי שבזכותם נמתחו השמים ונרקעה הארץ עד רב גידא ורב סימונא שהיו סוף סבוראי" עכ"ל עש"ע.
סדר הדורות שלאחמ"כ התייסד כנראה ע"פ החכמים שבכל הדורות שחילקו את הדורות לפי גדולתם ומעלתם, ומקובל לחלק שעד תקופת הב"י היא תקופת הראשונים, וממנו תקופת האחרונים, ומלפני כמאתיים שנה – תקופת אחרוני אחרונים.
בברכה,
בועז שלום

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות