השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for דין ברכת שני תבשילים מעורבים

כאשר יש שני דברים הם עיקר, והם נפרדים, אנו נברך על שניהם. 
אם הם מעורבים – נברך על הרוב ונפטור המיעוט. ואם המיעוט חשוב יותר מן הרוב – נברך עליו ונפטור השאר.
אם אנו מסופקים מה העיקר – ניתן לברך על האחד ואח"כ על חבירו. כאן נברך תחילה על האורז מזונות ונכוין שלא לפטור התפו"א, ואח"כ אדמה. שאם נברך תחילה אדמה יש מקום לומר שממילא נפטר האורז, ולא נוכל שוב לברך עליו מזונות.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128