Answer for דין תבלינים שאין עליהם חותמת כשרות

שלום
בתבלינים שאין עליהם חותמת כשרות יכולות להיות כמה בעיות.
א. אנו לאחר שנת השמיטה – בעיה ראשונה היא בעיית ספיחין האוסר לחלוטין את התבלין באכילה. [בתוצרת הארץ].
ב. בעיות קשות הקשורות לנגיעות של תולעים וחרקים.
ג. עירוב תוספים בתבלינים טחונים. [מיני קמחים למיניהם].
מאידך – אם מדובר בתבלין שמיובא מחו"ל [כדוגמת כרכום, זנגביל, פרג, צפורן שכולם רק מחו"ל] והוא גולמי – לא עבר טחינה או עיבוד – אין איתם שום בעיה, ויש רק להקפיד שאין בהם נגיעות של חרקים.
כל מה שכתבתי כאן הוא באופן כללי. בכל שאלה הנוגעת לתבלין ספציפי – רצוי לשאול מומחה כשרות שיוכל להנחות אותך בבעיות שיש [או אין] באותו תבלין.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב