השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for דעת ר"ת בנוגע לדין מלך

שלום
כתב הרא"ש במסכת נדרים (דף כח) שדינא דמלכותא דינא אמת ונכון אך ורק כאשר מדובר ״בדבר שהוא שווה לכל בני המדינה, אבל לא בדבר שאינו שווה, למעט לזה ולרבות לזה״. וכך גם נפסק להלכה, כי החובה לשמוע ל״דינא דמלכותא״ קיימת רק ב״דין שיחקוק אותו המלך לכל, ולא יהיה לאדם אחד בפני עצמו״ (שו״ע חו״מ סי׳ שס״ט סעיף ח׳).
אין כל חובה לציית למלכות שאינה משווה גזירותיה ותקנותיה לכלל האזרחים. ״מדינת פשע״ מסוג שכזה מוגדרת בפי המהרי״ט אלגזי (אבהע״ז, סימן ב,): ״האי לאו דינא דמלכותא, אלא דינא דחמסנותא״.
אגב, זה המקור לרבים הנוקטים שכאן בארץ ישראל אין דינא דמלכותא דינא, שאין המלכות משווה גזירותיה לכלל האזרחים. יש אזרחים סוג א' ויש אזרחים סוג ב' וג', כדוגמת החרדים שהדרישות הדרקוניות מהם בענין החינוך והישיבות לא נדרשו מעולם לדוגמא מהאוניברסיטאות, ובשם ה"חופש האקדמי" הם יכולים להוציא מליונים ומליארדים בלא פיקוח, אך את הישיבות הקדושות מטרטרים בעשרות טפסים ואישורים אינסופיים כדי למנוע תקציבים וכו' וניתן לתת לכך דוגמאות אין סוף.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128