השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for האם זה עבודה זרה?

שלום,
אכן יש בעיה בציור של שמש ירח וכוכבים, לפי מה כתב מר״ן בשולחן ערוך (יו״ד סימן קמא ס״ד) "אסור לצייר צורות שבמדור שכינה אפילו הם לנוי… וצורת חמה ולבנה וכוכבים אסור בין בולטות בין שוקעות". ע"כ.
ועי"ש בסעיף הקודם שדן בכלים שיש בהם צורות אלו האם אסור להשהותן והביא בזה כמה חילוקים ודעות.
למעשה אין לקנות כאלה כלים או ציורים, ואף אם קנה אין להשהותן. אם ירצה יוכל לחצות את הכוכבים ואז יש מקום להקל בחצי צורה.
[להרחבה – עי' עטרת פז ח"ב יו"ד סי' ג, דמות הכסא עמ' רלט, דברי דוד טהרני ח"ב יו"ד סי' כח ועוד]

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128