.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for האם זה עבודה זרה?

שלום,
אכן יש בעיה בציור של שמש ירח וכוכבים, לפי מה כתב מר״ן בשולחן ערוך (יו״ד סימן קמא ס״ד) "אסור לצייר צורות שבמדור שכינה אפילו הם לנוי… וצורת חמה ולבנה וכוכבים אסור בין בולטות בין שוקעות". ע"כ.
ועי"ש בסעיף הקודם שדן בכלים שיש בהם צורות אלו האם אסור להשהותן והביא בזה כמה חילוקים ודעות.
למעשה אין לקנות כאלה כלים או ציורים, ואף אם קנה אין להשהותן. אם ירצה יוכל לחצות את הכוכבים ואז יש מקום להקל בחצי צורה.
[להרחבה – עי' עטרת פז ח"ב יו"ד סי' ג, דמות הכסא עמ' רלט, דברי דוד טהרני ח"ב יו"ד סי' כח ועוד]

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות