.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for האם יש לברך על עוגה המוגשת בסוף הסעודה?

בכל עוגה שהיא ("פת הבאה בכסנין") ישנו ספק ומחלוקת בפוסקים האם ברכתה מזונות או המוציא. למעט עוגה שהושלמו בה שלשה תנאים: א. יש בה מתיקות. ב. נכססת [כקרקר]. ג. עשויה כיסים [כאזני המן וכד'].
רק על עוגה כזו שהושלמו בה שלשת התנאים – נברך מזונות בסוף הסעודה. לדוגמא: וופל, גליליות, קבוקים, בוטן אמריקאי וכדו'. כמו כן נוכל לברך מזונות גם על דבר שאין לו "תוריתא דנהמא" – תואר לחם, כדוגמת ביסלי וכד'.
בנוגע לשאר מיני העוגות – טורטים שמרים בסקויטים קרקרים ודומיהם – לא נברך בסוף הסעודה. אם אפשר – עדיף להשאיר אותם לאחר ברהמ"ז ואז נברך לפניהם ולאחריהם. ובשבת – כך נרוויח תוספת להשלמת מאה ברכות.
הרוצה בכל זאת לאכול עוגה בסוף הסעודה – ישנם כמה פתרונות אפשריים [מהאורל"צ]:
א. שיפטור אותה בדבר מזונות ודאי – כדוגמאות שמנינו לעיל.
ב. אם אין לו מזונות כנ"ל – יפטור בשהכל. [לדוגמא – יברך על סוכריה, שוקולד וכד' ויכוין לפטור את העוגה גם כן. בא"ח].
ג. בעת שיברך המוציא – יכוין לפטור את כל העוגות שיגישו לו בסעודה, ואז יוכל לאכול בלא ברכה ללא חשש.
ד. בעת שיברך המוציא – יכוין שלא לפטור את העוגות שיגישו לפניו בסעודה, ואז יברך על כל סוגי העוגות מזונות.
ה. יברך מזונות לפני שיטול ידיו ויטעם, ויכוין לפטור את העוגות שיגישו לו בעת הסעודה, ואז לא יברך עליהן. [רק שיקפיד לטעום מעט מן העוגה שלפני הסעודה, שאם יאכל כמות של כזית – יכנס לספק חדש – האם לברך על המחיה כעת…].

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות