השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for האם כלי חדש שטעון טבילה טעון גם הגעלה?

לאחר טבילת כלי חדש [שלא השתמשו בו מעולם] אין צורך להגעילו. יש שמחמירים להגעיל כלי נירוסטה מחשש שמא מירחו אותם בשומן אסור. מן הדין א"צ להחמיר בזה, ואם ירצה יבשל בתוכו מים עד שירתחו ויגלשו.
ואין הבדל בין כלים לפסח לכלים לכל השנה, תמיד הדין כן.
בנוגע לכלי החלב, פלסטיק אינו צריך טבילה, והסכין גם כן אינו צריך טבילה היות ואינו נוגע במאכל, אלא באריזה בלבד.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128